http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/enwau_afonydd_cymru_0251c.htm

 


Yr Hafan / Portada


..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau (Mynegai) / Noms (ndex)

........................................0441c Enwau Lleoedd (Mynegai) / Topnims (ndex)

...................................................0605c Enwau Lleoedd Cymru (Mynegai) / Topnims del Pas de Galles (ndex)

.............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 16: Enwau Cymru
Secci 16: Noms de Gal
les

16-6: Enwau Lleoedd Cymru
16-6: Topnims de Gal
les


16-6-4: ENWAU AFONYDD
16-6-4: NOMS DE RIUS


 

0397c
Rhagor o enwau afondd a nentdd yn ein Geiriadur Cymraeg-Catalaneg
M s noms de rius i rieres al nostre diccionari
More river and stream names in our Welsh-Catalan Dictionary

  

dolennau allanol / enllaos exteriors (mapiau ag afondd Cymru, ayyb / mapes dels rius de Galles, etc)

naw prif afon Cymru

els nou rius principals sn

Hafren, Gw, Dyfrdw, Tywi, Wsg, Teifi, Taf, Dyfi, Conw

 

Afon Adda [a-von a-dha]

Afon Aeron [a-von ei-ron]

Afon Afan [a-von a-van]

Afon Alaw [a-von a-lau]

Afon Aled [a-von a-led]

Afon Alun [a-von a-lin]

Afon Alwen [a-von al-wen]

Afon Aman [a-von a-man]

Afon Angell [a-von ang-elh]

Afon Annell [a-von a-nelh]

Afon Aran [a-von a-ran]

Afon Arban [a-von a-ban]

Afon Arianell [a-von ar-ya-nelh]

Afon Artro [a-von ar-tro]

Afon Arw [a-von a-rui]

Afon Bach = Afon Fach

Afon Banw [a-von ba-nu]

Afon Barwld [a-von bar-luid]

Afon Bechan [a-von be-khan]

Afon Bedw [a-von be-du]

Afon Berwn [a-von ber-win]

Afon Bidno [a-von bid-no]

Afon Biga [a-von bi-ga]

Afon Braint [a-von braint]

Afon Brn [a-von braan]

Afon Brefi [a-von bre-vi]

Afon Brenig [a-von bre-nig]

Afon Brennig [a-von bre-nig]

Afon Brochan [a-von bre-khan]

Afon Cachor [a-von ka-khor]

Afon Cadnant [a-von kad-nant]

Afon Cain [a-von kain]

Afon Cam [a-von kam]

Afon Camarch [a-von ka-markh]

Afon Camddwr [a-von kam-dhur]

Afon Camlad [a-von kam-lad]

Afon Camlo [a-von kam-lo]

Afon Camw [a-von ka-mui]

Afon Carno [a-von kar-no]

Afon Carrog [a-von ka-rog]

Afon Caseg   [a-von ka-seg]

Afon Castell [a-von ka-stelh]

Afon Cedig [a-von ke-dig]

Afon Cefni [a-von kev-ni]

Afon Cegidog [a-von ke-gi-dog]

Afon Cegin [a-von ke-gin]

Afon Cegr [a-von ke-gir]

Afon Ceidiog [a-von keid-yog]

Afon Ceidrch [a-von kei-drikh]

Afon Ceint [a-von keint]

Afon Ceirig [a-von kei-rig]

Afon Ceiriog [a-von keir-yog]

Afon Ceirw [a-von kei-ru]

Afon Celynnog [a-von ke-l-nog]

Afon Cennen [a-von ke-nen]

Afon Cerdin [a-von ker-din]

Afon Ceri [a-von ke-ri]

Afon Cerist [a-von ke-rist]

Afon Cerniog [a-von keirn-yog]

Afon Ceulan   [a-von kei-lan]

Afon Chwefri [a-von khwe-vri]

Afon Chwiler [a-von khwi-ler]

Afon Cilieni [a-von kil-ye-ni]

Afon Claerddu [a-von kleir-dhi]

Afon Claerwen [a-von kleir-wen]

Afon Clarach [a-von kla-rakh]

Afon Cledan [a-von kle-dan]

Afon Cledd Ddu [a-von kle-dhi dhii]

Afon Cledd Wen [a-von kle-dhi wen]

Afon Cledwn [a-von kled-win]

Afon Cletwr [a-von kle-tur]

Afon Clown [a-von kloun]

Afon Clwd [a-von kluid]

Afon Clydach Isaf [a-von kl-dakh i-sav]

Afon Clydach Uchaf [a-von kl-dakh i-khav]

Afon Clywedog [a-von kl-we-dog]

Afon Colwn [a-von kol-win]

Afon Concwest [a-von kong-kwest]

Afon Conw [a-von ko-nui]

Afon Corrwg [a-von ko-rug]

Afon Cothi [a-von ko-thi]

Afon Crafnant [a-von krav-nant]

Afon Crai [a-von krai]

Afon Crawcwellt [a-von krau-kwelht]

Afon Crawnon [a-von krau-non]

Afon Crewi [a-von krei-i]

Afon Crychan [a-von kr-khan]

Afon Crychddwr [a-von kr-khur]

Afon Cryddan [a-von kr-dhan]

Afon Cuch [a-von kriikh]

Afon Cwmllechen [a-von kum-lhe-khen]

Afon Cwm-ochr [a-von ku-mo-khor]

Afon Cwmystradlln [a-von kum-strad-lin]

Afon Cyllyfelin [a-von k-lh-ve-lin]

Afon Cymaron [a-von k-ma-ron]

Afon Cymerig [a-von k-me-rig]

Afon Cynfal [a-von kn-val]

Afon Cynin   [a-von k-nin]

Afon Cynon [a-von k-non]

Afon Cynrig [a-von kn-rig]

Afon Cywarch [a-von k-warkh]

Afon Cywn [a-von k-win]

Afon Dr [a-von daar]

Afon Daron [a-von da-ron]

Afon Ddawan [a-von dhau-an]

Afon Desach [a-von de-sakh]

Afon Deunant [a-von dei-nant]

Afon Dewi Fawr [a-von deu-i vaur]

Afon Digedi [a-von di-ge-di]

Afon Diwlais [a-von diu-les]

Afon Diwlas [a-von diu-las]

Afon Doethe [a-von doi-thi-e]

Afon Dringarth [a-von dring-arth]

Afon Drywi [a-von dr-wi]

Afon Dugoed [a-von di-goid]

Afon Dulais [a-von di-les]

Afon Dulas [a-von di-las]

Afon Duweundd [a-von di-wei-nidh]

Afon Dwfach [a-von dui-vakh]

Afon Dwfor [a-von dui-vor]

Afon Dwrd [a-von dui-rid]

Afon Dar [a-von di-ar]

Afon Dyfi [a-von d-vi]

Afon Dyfrdw [a-von dvr-dui]

Afon Dylif [a-von d-liv]

Afon Dylo [a-von d-lo]

Afon Dysynni [a-von d-s-ni]

Afon Ebw [a-von e-bui]

Afon Ebw Fach [a-von e-bui vaakh]

Afon Ebw Fawr [a-von e-bui vaur]

Afon Eden [a-von e-den]

Afon Edw [a-von e-du]

Afon Efyrnw [a-von e-vr-nui]

Afon Egel [a-von e-gel]

Afon Eglwseg [a-von e-glui-seg]

Afon Eidda [a-von ei-dha]

Afon Einon [a-von ei-non]

Afon Eisingrug [a-von ei-sing-grig] = Afon Singrug

Afon Eli [a-von e-lai]

Afon Elan [a-von e-lan]

Afon Eleri [a-von e-le-ri]

Afon Elw [a-von e-lui]

Afon Erch [a-von erkh]

Afon Erwent   [a-von er-went]

Afon Ewenni [a-von eu-e-ni]

Afon Feinog [a-von vein-yog]

Afon Fenni [a-von ve-ni]

Afon Fflur [a-von fliir]

Afon Ffraw [a-von frau]

Afon Ffrydlan [a-von frd-lan]

Afon Ffrydlas [a-von frd-las]

Afon Ford [a-von vo-rid]

Afon Frogan [a-von vro-gan]

Afon Fyrnw = Afon Efyrnw [a-von ga-ve-ni]

Afon Gafenni [a-von ga-ve-ni]

Afon Gain [a-von gain]

Afon Gam [a-von gam]

Afon Garno [a-von gar-no]

Afon Garw [a-von ga-ru]

Afon Geirch [a-von geirkh]

Afon Geirw [a-von gei-ru]

Afon Gele [a-von ge-le]

Afon Glasgwm [a-von gla-skum]

Afon Glasln [a-von gla-slin]

Afon Gleserch [a-von gle-serkh]

Afon Goch [a-von gookh]

Afon Goedol [a-von goi-dol]

Afon Gorddinan [a-von gor-dhi-nan]

Afon Gorsen [a-von gor-sen]

Afon Grannell [a-von gra-nelh]

Afon Gronw [a-von gro-nu]

Afon Grwne Fach [a-von grui-en vaakh]

Afon Grwne Fawr [a-von grui-en vaur]

Afon Gwaun [a-von gwain]

Afon Gwendraeth Fach [a-von gwen-dreth vaakh]

Afon Gwendraeth Fawr [a-von gwen-dreth vaur]

Afon Gwenfro [a-von gwen-vro]

Afon Gwenlais [a-von gwen-les]

Afon Gwesn [a-von gwe-sin]

Afon Gwili [a-von gwi-li]

Afon Gw [a-von gui]

Afon Gwyddrig [a-von gwi-dhrig]

Afon Gwrfai [a-von gwir-ve]

Afon Hafesb [a-von ha-vesp]

Afon Haffes [a-von ha-fes]

Afon Hafren [a-von ha-vren]

Afon Hawen [a-von ha-wen]

Afon Helygi [a-von he-l-gi]

Afon Hengwm [a-von heng-gum]

Afon Hepste [a-von hep-ste]

Afon Hesbin [a-von he-spin]

Afon Hesgn [a-von he-skin]

Afon Honddu [a-von hon-dhi]

Afon Horon [a-von ho-ron]

Afon Hyddgen [a-von hdh-gen]

Afon Hydfer [a-von hd-ver]

Afon Hrdd [a-von hirdh]

Afon Iaen [a-von yain]

Afon Ieithon [a-von yei-thon]

Afon Irfon [a-von ir-von]

Afon Iwrch [a-von yurkh]

Afon Llafar [a-von lha-var]

Afon Lledr [a-von lhe-der]

Afon Llefenni [a-von lhe-ve-ni]

Afon Llia [a-von lhi-a]

Afon Llifon [a-von lhi-von]

Afon Lliw [a-von lhiu]

Afon Llugw [a-von lhi-gui]

Afon Llwchwr [a-von lhu-khur]

Afon Llyfnant [a-von lhv-nant]

Afon Llyfni [a-von lhv-ni]

Afon Llynfell [a-von lhn-velh]

Afon Llynfi [a-von lhn-vi]

Afon Machno [a-von makh-no]

Afon Machow [a-von ma-kho-ui]

Afon Maesgwm [a-von mei-skum]

Afon Marchln [a-von markh-lin]

Afon Marlais [a-von mar-les]

Afon Marteg [a-von mar-teg]

Afon Mawddach [a-von mau-dhaukh]

Afon Meilwch [a-von mei-lukh]

Afon Melinddwr [a-von me-lin-dhur]

Afon Melindwr [a-von me-lin-dur]

Afon Mellte [a-von melh-te]

Afon Meloch [a-von me-lokh]

Afon Menai [a-von me-nai]

Afon Merddwr [a-von mer-dhur]

Afon Miwl [a-von miuul]

Afon Morlais [a-von mor-les]

Afon Morynion [a-von mo-rn-yon]

Afon Myddyfi [a-von m-dh-vi]

Afon Mynach [a-von m-nakh]

Afon Mynw [a-von m-nui]

Afon Nedd [a-von needh]

Afon Nug [a-von niig]

Afon Nyfer [a-von n-ver]

Afon Ogwen [a-von o-gwen]

Afon Ogwr [a-von o-gur]

Afon Ogwr Fach [a-von o-gur vaakh]

Afon Ogwr Fawr [a-von o-gur vaur]

Afon Pergwm [a-von per-gum]

Afon Peris [a-von pe-ris]

Afon Prysor [a-von pr-sor]

Afon Pyrddin [a-von pr-dhin]

Afon Pysgotwr Fach [a-von p-sko-tur vaakh]

Afon Pysgotwr Fawr [a-von p-sko-tur vaur]

Afon Rhaeadr [a-von hrei-adr]

Afon Rheidol [a-von hrei-dol]

Afon Rhiangoll [a-von rhi-a-ngolh]

Afon Rhiw [a-von hriu]

Afon Rhiweirth [a-von hri-weirth]

Afon Rhondda [a-von hron-dha]

Afon Rhondda Fach [a-von hron-dha vaakh]

Afon Rhondda Fawr [a-von hron-dha vaur]

Afon Rhosan [a-von hro-san]

Afon Rhymni [a-von hrm-ni]

Afon Rhythallt [a-von hr-thalht]

Afon Saint [a-von saint]

Afon Saith [a-von saith]

Afon Sannan [a-von sa-nan]

Afon Sawdde [a-von sau-dhe]

Afon Sawdde Fechan [a-von sau-dhe ve-khan]

Afon Seiont [a-von sei-ont]

Afon Senni [a-von se-ni]

Afon Sgethin [a-von ske-thin]

Afon 'Singrug [a-von sing-grig]

Afon Sirhywi [a-von sir-h-wi]

Afon Soch [a-von sookh]

Afon Solfach [a-von sol-vakh]

Afon Stewi [a-von steu-i]

Afon Sulgen [a-von sil-gen]

Afon Sychan [a-von s-khan]

Afon Syfni = Syfyni

Afon Syfynfi [a-von s-v-ni]

Afon Taf [a-von taav]

Afon Taf Fawr [a-von taav vaur]

Afon Taf Fechan [a-von taav ve-khan]

Afon Tanad [a-von ta-nad]

Afon Tarell [a-von ta-relh]

Afon Tarennig [a-von ta-re-nig]

Afon Tawe [a-von tau-e]

Afon Tefeidiad [a-von te-veid-yad]

Afon Teifi [a-von tei-vi]

Afon Teigl [a-von tei-gil]

Afon Terrig [a-vont e-rig]

Afon Trannon [a-von tra-non]

Afon Tren [a-von tren]

Afon Tringarth [a-von tring-arth]

Afon Troddi [a-von tro-dhi]

Afon Trywenndd [a-von tr-we-nidh]

Afon Trywern [a-von tr-we-rin]

Afon Twllan [a-von tu-lhan]

Afon Twrch [a-von turkh]

Afon Twymn [a-von tui-min]

Afon Tyleri [a-von t-le-ri]

Afon Tylo [a-von t-lo]

Afon Tyweli [a-von t-we-li]

Afon Tywi [a-von t-wi]

Afon Wen [a-von wen]

Afon Wnion [a-von un-yon]

Afon Wgr [a-von ui-gir]

Afon Wre [a-von wi-re]

Afon Wsg [a-von uisk]

Afon y Foel [a-von voil]

Afon Ysgethin [a-von -ske-thin] (vegeu Afon 'Sgethin)

Afon Ysgir Fawr [a-von -skir vaur]

Afon Ysgir Fechan [a-von -skir ve-khan]

Afon Ystrad [a-von -strad]

Afon Ystwth [a-von -stuith]

Afon Yw [a-von iu]

 

??Afon Colunw [a-von ko-li-nui]

 

Afon Lerpwl [A-von ler-pul] - el riu Mersey a Liverpool, Anglaterra ('el riu de Liverpool')

Afon Gaer [A-von gair] - el riu Dyfrdw a la ciutat fronterera anglesa de Caer (Chester, en angls)

yr Afon Fach - riu de Cwm Hyfrd (Patagonia)

yr Afon Benwaig [A-von ben-weg] = (Galles del Nord) nom humors per el mar, 'la bassa' ('riu d'arengada')

DOLENNAU ALLANOL / ENLLAOS EXTERIORS

http://www.britannia.com/maps/mapfram2.html

En aquesta Web (Britannia Internet Magazine) hi ha un mapa dels rius de l'illa de Bretanya. A Galles pots veure aquests vuit rius principals (els noms per sn en foraster)

Dyfi ("Dovey"), Dyfrdw ("Dee"), Gw ("Wye"), Hafren ("Severn"), Taf ("Taff"), Teifi, Tywi ("Towy"), Wsg ("Usk")

http://www.grossi.co.uk/wales/index.htm "WALES WIDE WEB - PRINCIPAL RIVERS"

mapa dels 24 rius principals - explicaci en angls, amb els noms dels rius tamb en foraster

0251 Cymru-Catalonia - Enwau Lleoedd Cymru -afondd (tudalen yn Gataloneg) / topnims de Galles - rius (pgina en catal) / As yet, we have no English version (river names). (This page is in Catalan) / z yet, wii hav nou ngglish v.rshn. (rv.r neimz) (Dhis peij iz in Ktlan)

07 04 1999 adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci

1448c Enwau Cymru (Mynegai) / Noms del Pas de Galles (ndex)

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"

On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

We.r am ai? Yuu .r vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi

 

 

 

 

 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats