http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_cyfeirddalen_yn_ol_mathau_o_enwau_0439c.htm

Yr Hafan / Portada

 

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

 

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

 

..............................y tudalen hwn / aquesta pàgina


baneri
.. 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Enwau. Y Mynegai
Noms. Líndex
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiad diweddaraf / darrera acutalització: 2005-05-09

 1802k Y dudalen hon yn Gymraeg - Enwau

 1929e This page in English (index to the Names Section).

Enwau bedÿdd, cyfenwau, enwau lleoedd. Enwau Cymraeg ac enwau yn yr ieithoedd Celtaidd eraill yn bennaf. Rhan o Wefan 'Cymru-Catalonia' ÿw'r adran hon ar enwau.

Noms de pila, cognoms, topònims. Principalment noms gal·lesos, i noms de les altres llengües celtes. Aquesta secció de noms forma part de la Web "Gal·les-Catalunya".

 

Enwau Bedydd RHIF 1936c

 

Enwau Bedydd -tudalen arweiniol
Noms de pila - pàgina d’orientació

Cyfenwau RHIF 0401c

 

Cyfenwau -tudalen arweiniol
Cognoms - pàgina d’orientació

Llysenwau RHIF 1423c

 

Llysenwau Cymru
Sobrenoms gal·lesos

Enwau Lleoedd RHIF 0441c

 

Enwau lleoedd (Cymru, Yr Alban, Gwlad y Basg) -tudalen arweiniol
Topònims (Gal·les, Escòcia, el País Basc) - pàgina d’orientació

Enwau Tai RHIF 1923c

 

Enwau tai Cymru
Noms de cases de Gal·les (en anglès)

Enwau Heolydd RHIF 1924c

 

Enwau Heolydd Cymru
Noms de carrers de Gal·les (en anglès)

 

RHIF 2511c

Enwau'r papurau bro Cymru (Y Dinesÿdd, ayyb)
Títols de periòdics en llengua gal·lesa (Y Dinesÿdd, etc)

  

······ 
 

·····

 1929e

Ceir dolen y gwegÿlch uchod (“Names and Naming”) ar y tudalen Saesneg - ewch yno i chwilio am wefannau eraill (yn Saesneg) â phob math o wÿbodaeth ar bob math o enw

Hi ha un enllaç per aquest anell (a dalt) a la pàgina anglesa. Aneu-hi per cercar altres webs (en anglès) que tenen tot tipus d'informació sobre noms

 ·····
Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi 

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats