1802k Gwefan Cymru-Catalonia (Gal·les-Catalunya): Mynegai i’r adran ENWAU (enwau personau, cyfenwau, llysenwau, enwau lleoedd, enwau tai)

 http://www.kimkat.org/amryw/1_enwau/enwau_cyfeirddalen_yn_ol_mathau_o_enwau_1802k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Barthlen

 
......................... y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

  


Enwau

Enwau o bob lliw a llun - enwau bedÿdd, cyfenwau, enwau lleoedd. Enwau Cymraeg yn bennaf, ond hefyd enwau yn yr ieithoedd Celtaidd eraill, a ieithoedd eraill 
 


Diweddariad diwethaf
20 07 2000 - 2004-03-19 2005-10-04

 

 0439c Aquesta pàgina en català - Índex dels apartats sobre noms gal.lesos

 1929e This page in English (index to the Names Section).

 

RHIF 1935kEnwau Bedydd

 

RHIF 0440k Cyfenwau

 

RHIF 1940kLlysenwau

 

RHIF 1941k Enwau Lleoedd


enwau lleoedd (Cymru, Yr Alban, Gwlad y Basg)
topònims (Gal·les, Escòcia, el País Basc)

RHIF 1944kEnwau Tai

 

RHIF 1783kEnwau Heolydd

 

 

 

xxxx

enwau'r papurau bro (Y Dinesÿdd, ayyb)
títols de periòdics en llengua gal·lesa (Y Dinesÿdd, etc)

 

   
······ 
 
·····
1929e
Ceir dolen y gwegÿlch uchod (“Names and Naming”) ar y tudalen Saesneg - ewch yno i chwilio am wefannau eraill (yn Saesneg) â phob math o wÿbodaeth ar bob math o enw
Hi ha un enllaç per aquest anell (a dalt) a la pàgina anglesa. Aneu-hi per cercar altres webs (en anglès) que tenen tot tipus d'informació sobre noms

 ·····


Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats