1947e An expanding list of street names in Welsh. Such names may contain an element meaning 'street' or 'road' (heol, ffordd, str˙d), or for suburban roads other words indicating types of streets as in English (coedlan = avenue, cilgant = crescent). Many though are simply transferred farmhouse names or house names, or names imitating these (Pen-y-br˙n = hilltop, Dan-y-coed = below the wood)

6998_kimkat0001.jpgsaeth-draffig_120607_ir-dde_BACH.jpg7000_kimkat2003e.jpgsaeth-draffig_120607_ir-dde_BACH.jpg7000_kimkat1929e.jpgsaeth-draffig_120607_ir-dde_BACH.jpg7000_kimkat1947e.jpg

7000_kimkat0001_home-page.jpgsaeth-draffig_120607_GWAG.jpg7000_kimkat2003e_siteplan.jpgsaeth-draffig_120607_GWAG.jpg7000_kimkat1872e_names.jpgsaeth-draffig_120607_GWAG.jpg7000_THIS-PAGE.jpg

baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galˇles i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

 

Enwau Heol˙dd
Welsh Street Names and Road Names

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 This is only a short list at the moment, though we are adding to it from time to time.

See also the section on house names 7000_kimkat1046e.jpg, which also makes mention of street names,

as does the section on place names 7000_kimkat0817e.jpgabat˙
abbey
See: Ffordd yr Abat˙

Brodawel
bro dawel = quite place
street name in Merth˙rtudful

Bron-deg
bron deg = fair hill
street name in Heolgerrig, Merth˙rtudful

Br˙nelw˙
br˙n Elw˙ = (the) hill (overlooking) (the river) Elw˙
Street name in Llanelw˙ ("St. Asaph"), Sir Ddinb˙ch

Br˙nfelin
br˙n y felin = (the) hill (of) the mill, mill hill
Street name in Conw˙ ("Br˙n Felin")

Br˙n-ll˙s
br˙n y ll˙s = (the) hill (of) (the) court, court hill
Street name in Galltmel˙d ("Meliden"), Sir Ddinb˙ch

Cae-glas
y cae glas = the green field
Street name in Cwmafan, Castell-nedd ac Aberafan

Clw˙d
river name
See: Rhodfa Clw˙d

coch
red
See: Erw-goch

Coedlan y Ll˙n
coedlan y ll˙n = (l') avinguda (de)l the lake, lake avenue
Street name in Y Rh˙l, Sir Ddinb˙ch

coron
crown
See: Heol y Goron

dyffr˙n
broad valley
See: Str˙d y Dyffr˙n

Elw˙
river name
See: Br˙nelw˙

Erw-goch
yr erw goch = the red acre / the red field
Street name in Rhuthun ("Ruthin"), Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr Abat˙
ffordd yr abat˙ = (the) road (of) the abbey, abbey road
Street name in Llangollen, Sir Ddinb˙ch

Ffordd yr W˙ddgrug
Ffordd yr W˙ddgrug = (the ) road of Yr W˙ddgrug, in English "Mold Road"
Street name in Myn˙ddisa, Sir Y Fflint

ffordd
road
See: Tan-y-ffordd

Y Gefnffordd
the ridgeway (y = the) + soft mutation of following feminine noun + (cefnfordd = ridgeway)
(1) translation of a street name in Casnew˙dd, "The Ridgeway"

Glanmorlais
the bank of the Morlais stream ('big stream', mawr = big, glais = stream)
street name in Merth˙rtudful

glas
green, blue
See: Cae-glas
Glasl˙n

Glasl˙n
blue lake
Street name in Pwll-glas, Dinb˙ch ("Denbigh")

gwaith nw˙
gasworks
See: Heol y Gwaith Nw˙, Rhestr y Gwaith Nw˙

gwern
marsh, alder marsh
See: Ll˙s-y-wern

Heol Menter
= (the) street (of) enterprise
Translation of "Enterprise Way", a street name in Casnew˙dd

Heol y Goron
heol y goron = (the) street (of) the crown
Street name in Coed-llai ("Leeswood"), Sir y Fflint

Heol y Gwaith Nw˙
Street in Aberaman; translation of 'Gasworks Road'

ll˙n
Coedlan y Ll˙n
See: Glasl˙n

ll˙s
court
See: Br˙n-ll˙s

Ll˙s-y-wern
ll˙s y wern = (the) court (of) the marsh. marsh court
Street name in Sychd˙n, Yr W˙ddgrug ("Mold")

Llywel˙n
man's name
See: Maesllywel˙n

Maesllywel˙n / Maes Llywel˙n
maes Llywel˙n = (the) field (of) Llywel˙n
Treudd˙n , Yr W˙ddgrug

Maes-teg
y maes teg = the fair field
Street name in Y Fflint

Maesyfelin
(the) field (of) mill, mill field
Street name in Melin-y-coed, Llan-rwst, county of Conw˙

parc
field
See: T˙n-y-parc

Pentrefelin
pentref y felin = (the) village (of) the mill
Street name in Dolw˙ddelan ("Pentre Felin")

Pist˙ll
y pistyll = the spring
Street name in Treffynnon ("Holywell"), Sir y Fflint

Rhestr y Gwaith Nw˙
Street in Ton-du; translation of 'Gasworks Terrace'

Rhodfa Clw˙d
rhodfa Clw˙d= (the) parade (of) (the river) Clw˙d
Street name in Diserth, Sir y Fflint

Str˙d y Dyffr˙n
str˙d y dyffr˙n = (the) street (of) (the) valley, valley street
Street name in Dinb˙ch

Tan-y-ffordd
tan y ffordd = below the road
Street name in Llangw˙fan, Sir Ddinb˙ch

tawel
quiet
See: Brodawel

teg
fair, beautiful
See: Bron-deg
Maes-teg

T˙n-y-parc
t˙n y parc = (the) smallholding (of) the field
Street name in Rhuthun ("Ruthin")

Y Rhodfa
y rhodfa = the parade
Street name in Llansawel, Y Tyw˙n-bach ("Burry Port"), Sir Gaerfyrddin

Yr W˙ddgrug
town name
See: Ffordd yr W˙ddgrug

amryw/01_enwau/enwau_heolydd_cymru_rhestr_a_1947e.htm


Adolygiad diweddaraf - latest update: 

2012-06-07

dydd Llun 25 12 2000
ˇˇˇˇˇ
Ble'r w˙f i? Yr ˙ch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc? Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Weørr ām ai? Yuu āārr vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wéb-sait
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
1058+(enwau_heolydd_cymru1e)+noms+de+carrers+a

 

counter
Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats