http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_llydaw_0647e.htm

http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/enwau_lleoedd_cymru_ffurfiau_llafar_0154c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en catalą

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pągina Orientativa

.....................................0441cc Enwau Lleoedd - Tudalen Ymgyfeirio / Topņnims - Pągina Orientativa

................................................0605c Enwau Lleoedd Cymru - Tudalen Ymgyfeirio / Topņnims gal·lesos - Pągina Orientativa

............................................................y tudalen hwn / aquesta pągina
                              

baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Adran 16: Enwau - Place Names
Apartat 16: Noms - Topņnims

 
 
Enwau lleoedd Llydaw
Dim ond dolennau ar h’n o br’d
Place names of Brittany
Only links at the moment

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112) Adolygiad diweddaraf : darrera actualització 31 10 1999 : 2005-05-23

 

0647 Gwefan Cymru-Catalonia. "Place Names of Brittany". This page is part of the English-language Section of the Wales-Catalonia Website.

..

Gwefan Cymru-Catalonia
Wales-Catalonia Website

31 10 1999 adolygiad diweddaraf :  latest update

····· 

  

 

aquesta pągina encara no la tenim en catalą
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
front page of the 'Wales-Catalonia' Website
·····
0008
y cyntedd croeso
the reception area
·····
0005
y mynegai
the index
·····
0015
cynllun y gwefan
site-plan
·····
0775
adran 'enwau' - y brif dudalen
'names' section - the main page
·····
0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilw’r
Search this site

 ·····

 

04 BREIZH - Llydaw / Bretanya

http://www.geocities.com/Athens/9479/breizh.hmtl

Rhestr o enwau lleoedd yn Ffrangeg a'r ffurfiau brodorol Llydaweg cywir / Llista de topņnims en francčs amb les formes autņctones bretones correctes / List of names in Brittany in French with the correct native forms

Hysbyswr / informador: ??.

·····

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yuu ąa(r) vķzļting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 diwedd / fi 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadķstiques / See Our Stats