http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_llysenwau_cymru_mynegai_1237e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864e Y Fynedfa yn  Saesneg / English Gateway

...................
0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................
1929e Cyfeirddalen â mathau o enwau / Orientation Page for names by type

.....................................................
1995e Cyfeirddalen ag enwau yn ôl gwledydd / Orientaton Page for names by country

..................................................................
1447e Enwau Cymru (tudalen cyfeiriol) / Welsh Names (Orientation Page)

.................................................................................y dudalen hon / this page
..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galˇles i Catalunya

Wales-Catalonia Website

 

Llysenwau Cymraeg - Y Gyfeirddalen
Welsh Epithets and Nicknames - Orientation Page
 


Adolygiad diweddaraf - latest update : 04 01 2002

 

 1423c Aquesta pāgina en catalā –  sobrenoms galˇlesos - guia


 1940k Y tudalen hwn yn Gymraeg - llysenwau Cymraeg - y gyfeirddalen

 

NICKNAMES

0998e Nicknames for villagers

Examples (in English translation):
bando-players >  Margam;      billy-goats >  y Dinas;       bloodhounds >  Morgannwg;       boars >  Twffton;       calves >  Llandrillo, Ll˙^n;       cats >  Bangor, Rhuthun;       cattle >  Gl˙nceiriog, Rhosesmor;       clique >  Pont-t˙-pridd;       cockles >  Penrh˙ndeudraeth;      crows >  (see also jackdaws) Br˙ncroes, Llanychaer, Llanrhaeadr yn Mochnant;       cut-tails >  Llanymynech (but see note);      dogs >  Dinb˙ch, Edeirnon, Nef˙n, Treletert;      dragons >  Gw˙nedd;      dukes >  y Bontnew˙dd;       eagles >  Eryri;      fleas >  Trawsfyn˙dd;       flies >  Casnew˙dd;      fools >  y Bala;       foxes >  y Rhiw;       gnats >  Cas-mael, Mawddw˙;       goats >  Arfon, Meirion;      goblins >  y Boncath;       herrings >  Aber-gwaun;       horses >  Mathri;       jackdaws >  Caerffili, y Coet˙, Harlech;       mallards >  Llandudoch;       mice >  Llanfair Caereinion, Llangadog;       middle-class snobs >  Y Bont-faen;       mules >  Meifod;       nightingales >  Fflint;       otters >  y Nyfer;       peewits >  Nant˙r;       people >  Cefn-mawr, y Rhos;       pigs >  Cwm Gwaun, Edern, Sir Benfro;       pitchers >  Llanaelhaearn;      poor but proud >  Pen-y-bont ar Ogwr;       posh people >  Llandderfel;       rams >  Gw˙therin;       rump >  Cwm Rhondda;      seagulls >  Pen-caer;      seashells >  Cricieth;       simpletons > Aberdaron;      stags >  Llanfyllin, Corwen;       swanks;  show-offs >  Llangollen;       thieves >  y Pist˙ll;       warble flies >  Llanuwchll˙n;       worms >  Maenclochog   
   


DOLENNAU AR GYFER RHANNAU ERAILL O'N GWEFAN
LINKS TO OTHER PAGES IN THIS WEBSITE

0223e
Yr iaith Gymraeg
The Welsh language


Ble’r w˙f i? Yr ˙ch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc?
Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) ām ai? Yuu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA


 

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats