Diweddariad diwethaf / Darrera actualització / Latest update: 27-05-2010
http://www.kimkat.org/amrwy/1_cymraeg/cymraeg_mynegai_0223e.htm

0000 Y Tudalen Blaen / Portada / Pàgina principal

..........2659e Y Porth Saesneg / Porta anglesa / Gateway to the English Section

....................0010e Y Gwegynllun / Mapa de la web / Map of the Website


.......................................Y tudalen hwn / Aquesta pàgina / This page


(delwedd 0003)

.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Wales-Catalonia WebsiteY Gymraeg
El gal·lès

The Welsh Language

 (delwedd 7331)
 

·····

 1796k CYMRAEG

  0043c CATALÀ

 

Y Gymraeg : Mynegai

  


 kimkat1051e Bilingual Texts (Welsh and Catalan) : Testunau Dwyieithog - Cymraeg a Chataloneg
 (Testunau yn Gymraeg â throsiad i'r Gataloneg, ynglyn â nodiadau gramadegol)

kimkat0092c Catalan - words from Celtic : Catalaneg - geiriau benthyg o'r Gelteg

kimkat0257c Catalan - words similar to Welsh words : Geiriau sydd yn ymdebygu yn GATALONEG ac yn Gymraeg 


kimkat0112c Cognates (Welsh words related to words in other languages) : Cytrasau (Geiriau Cymraeg wedi eu cymharu â geiriau mewn ieithoedd eraill; geiriau cytras yn yr ieithoedd Brythoneg eraill (Cernyweg, Llydaweg)


kimkat0379c Defending the Language : Amddiffyn yr Iaith

kimkat0135c  Dailaects : Tafodieitheg / Yn yr adran hon yr ym yn gobeithio dangos gwahaniaethau tafodieithol, yn enwedig rhwng ffurfiau'r Gogledd a'r De, a'r iaith safonol -

kimkat1876c Dictionaries: Geiriaduron Cymraeg
 
kimkat1349e English words in Welsh : Saesneg - geiriau Saesneg yn y Gymraeg, geiriau Cymraeg yn y Saesneg

kimkat0447c Etymology : Geirdarddiad

kimkat0059c Folk Songs and Hymns in Welsh : Caneuon Gwerin ac Emynau yn Gymraeg

kimkat0198c History of Welsh : Hanes y Gymraeg

kimkat0432c Learning Welsh : Dysgu Cymraeg (Cwrs Cymraeg) 

kimkat0865e Orthograohy : Yr Orgraff – Yr Wyddor

kimkat0605c Place Names : Enwau Lleoedd Cymraeg


kimkat0024c Proverbs : Diarhebion / Ys Dywed Yr Hen Air...

kimkat0625c Statistics about the Welsh Language: Ystadegau'r Iaith Gymraeg


kimkat0060c Welsh Vocabulary in Catalan : Geirfa Gymraeg Yn Gataloneg
 
·····

ARTICLES (ERTHYGLAU)

2918k Archaeologia Cambrensis. CYFROL IV. 1873.
STUDIES IN CYMRIC PHILOLOGY. EVANDER W. EVANS, M.A., 
PROFESSOR IN CORNELL UNIVERSITY, ITHACA, NEW YORK.

 

 

0223e Gwefan Cymru-Catalonia. The Welsh language. CORRESPONDENCES (Welsh words compared with words in other Celtic languages - Cornish, Breton, etc), DEFENDING the Welsh language, LEARNING WELSH - Welsh course and Welsh grammar, SAYINGS / as the saying goes, SONGS - folksongs and hymns in Welsh , STATISTICS of the Welsh language, WELSH PLACE NAMES, WELSH VOCABULARY

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contact us via the visitors’ book : YMWELFA

DOLENNAU CYSWLLT TOREDIG? Rhowch kimkat o flaen rhif y tudalen (e.e. 1296k > kimkat1296k) a chwiliwch amdano yn Google
ENLLAÇOS TRENCATS?  Poseu kimtat davant el número de la pàgina (per exemple, 1970k > kimkat1970k) i cerqueu-la a través de Google

BROKEN LINKS? Put kimkat before the page number (per exemple, 0010e > kimkat0010e) and locate it using Google
 
Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal
·les-Catalunya)
Weə(r) äm ai? Yüu äa(r) vízïting ə peij fröm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website


Diwedd / Fi / End


CYMRU-CATALUNYA