http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_cyfenwau_cymru_mynegai_1932c.htm

 

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa


.......................................1423c Llysenwau Cymru - tudalen arweiniol / Sobrenoms gal·lesos - pàgina orientativa

 

.....................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina         

 

 

baneri
..

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Enwau
Noms

LLYSENWAU AR DRIGOLION GWAHANOL BENTREFI, TREFI AC ARDALOEDD
Sobrenoms dels habitants de varis pobles, ciutats i districtes de Gal·les
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiad diweddaraf – darrera actualització - 17 12 2002 : 2005-05-23

 1940k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 1237e This page in English

 

(1) LLISTA DE LLOCS
(2)
LLISTA DE SOBRENOMS
(3) LLISTA DE LES TRADUCCIONS CATALANES
_________________________________________________________________

(1) LLISTA DE LLOCS

Aber-gwaun, Sir Benfro
Sgadan Aber-gwaun = {(les) arengades (d') Aber-gwaun}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Aberdaron, Gwynedd
Gwirionaid Aberdaron = {(els) ximplets (d') Aberdaron}
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Arfon, districte de Gwynedd
Geifr Arfon = {(les) cabres (d') Arfon}
Ffynhonnell / font: "Llysenwau" (SOBRENOMS), Cymru (1892)

Y Bala, Gwynedd
Ffyliaid y Bala = {(els) ximplets (d') Y Bala }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Bangor, Gwynedd
Cathod Bangor = {(els) gats (de) Bangor}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Y Boncath, Sir Benfro
Bwbachod y Boncath = {(els) follets (d') Y Boncath}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Y Bont-faen, Bro Morgannwg (Nom anglès: "Cowbridge")
Crachod Pont-faen = {(els) esnòbs de classe mitjana (literalment: coàguls) (d') Y Bont-faen}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Y Bontnewydd, Gwynedd
Duwciaid y Bont = {(els) ducs (d') Y Bontnewydd. ). Y Bont ('el pont') és el nom curt del poble}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Bryncroes, Gwynedd
Brain Bryncroes = {(els) corbs (de) Bryncroes}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Caerffili, Sir Caerffili (Nom anglès: "Caerphilly")
Cawcïod Caerffili = {(els) grallons (de) Caerffili. El castell d'aquí, al centre de la ciutat, és freqüentat per grallons}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Caernarfon, Gwynedd
Cofis Dre (= cofis y dref) = {(els) paios (de) la ciutat (de Caernarfon). Cofi és de l'anglès "cove" + el diminutiu gal·lès çç-iççç, d'una paraula romaní "kova" = criatura

Cas-mael, Sir Benfro (Nom anglès: Puncheston)
Gwybed Cas-mael = {(els) mosquits (de) Cas-mael}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Casnewydd, Sir Benfro
Cylion Casnewy' = {(les) mosques (de) Casnewydd. La pèrdua de la -dd final és normal a Sir Benfro}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Cefn-mawr, Sir Wrecsam
Pethe Cefn-mawr = {(la) gent (de) Cefn-mawr. 'Pethe' (literalment 'coses') s'usa d'una manera irreverent per 'persones'}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Y Coety, Pen-y-bont ar Ogwr
Cawcïod y Coety = {(els) grallons (d') Y Coety. El castell d'aquí és freqüentat per grallons}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Corwen, Sir Ddinbych
Ceirw Corwen = {(els) cérvols (de) Corwen}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Cricieth, Gwynedd
Cregyn Cricieth = {(les) petxines (de) Cricieth}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Cwm Gwaun, Sir Benfro
Moch Cwm Gweun = {(els) porcs (de la) vall (del riu) Gwaun}.
"Gweun" és la forma local de "Gwaun"
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996) , Llafar Gwlad 14 (Gaeaf 1986-87)

Cwm Rhondda, Rhondda Cynon Taf
Gwy^r y Gloran = {(les) persones (de)l cul - cloran és la forma del sud-est de clorien = cul, cua. La vall es veiea com a un lloc aillat de Morgannwg}

Y Dinas, Sir Benfro
Bwchod y Dinas = {(les) cabres mascles (d') Y Dinas}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Dinbych, Sir Ddinbych (Nom anglès: "Denbigh")
Cw^n Dinbych = {(els) gossos (de) Dinbych}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Edern, Gwynedd
Moch Edern = {(els) porcs (d') Edern}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Edeirnion, Gwynedd
Cw^n Edeirnon = {(els) gossos (d') Edeirnion}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Yr Eglwysnewydd, Caer-dydd
Moch yr Eglwysnewydd = {(els) porcs (d') Eglwysnewydd }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Eryri
Eryrod Eryri = {(les) àguiles (d') Eryri}
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Y Fflint, Sir y Fflint
Eosiaid Fflint = {(els) rossinyols (de) Fflint}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Glynceiriog, Sir Wrecsam
Catel Glynceiriog = {(el) bestiar (de) Glynceiriog}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Gwynedd
Dreigiau Gwynedd = {(els) dracs (de) Gwynedd}
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Gwytherin
Myheryn Gwytherin = {(els) moltons (de) Gwytherin. Myheryn és una forma col·loquial de meheryn}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Harlech, Gwynedd
Brain Harlech = {(els) grallons (de) Harlech. El castell d'aquí és freqüentat de grallons }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Iâl, Sir Ddinbych (Nom anglès: Yale)
Dylluanod Iâl = {(els) mussols (de) Iâl}
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Llanaelhaearn, Gwynedd
Ystenod Llanaelhaearn = {(els) gerros (de) Llanaelhaearn. Ystên = gerro, plural estàndard = ystenau }
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Llandderfel, Gwynedd
Byddigions Llandderfel = {(els) 'pijhos' (de) Llandderfel. Una forma de 'boneddigion', de 'bonedd' , = noblesa}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llanddeusant, Sir Gaerfyrddin
Ymddengys mai plwyf anuwiol iawn oedd Llanddeusant cyn y Diwygiad Methodistaidd, ac yr oedd lladrata defaid yn un o bechodau amlwg y plwyf, fel y dengys darn o hen rigwm a ddaeth i lawr o'r oesau gynt, -
Gwy^r Llanddeusant, Capau Crwyn,
Lladron defaid, mamau'r w^yn
."
(Twynog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam: Argraffwyd gan Hughes a'i Fab. 1912)


Sembla que Llanddeusant abans del renaixament metodista era una pàrròquia molt irreligiosa, i robar ovelles era un dels pectas evidents de la parròquia, com mostra part d’uns versos transmesos de les èpoques passades –
‘gent de Llanddeusant, gorres de pell,
lladres de ovelles, les mares dels xais”


Byddigions Llandderfel = {(els) 'pijhos' (de) Llandderfel. Una forma de 'boneddigion', de 'bonedd' , = noblesa}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llandrillo, Sir Ddinbych
Lloiau Llandrillo = {(els) vedells (de) Llandrillo. El nom és '(l') església (de) Trillo', però es pot interpretar com 'tri llo¡ = tres vedells. Llo és vedell, amb plural lloi; en alguns dialectes s'ha evolucionat un plural doble - lloi + el sufix plural -au }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llandudoch, Sir Benfro (Nom anglès: "Saint Dogmaels")
Marlats Llandudoch = {(els) ànecs mascles (de) Llandudoch}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Llanfair Caereinion, Powys
Llygod Llanfair Caereinion = {(els) ratolins (de) Llanfair Caereinion}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llanfyllin, Powys
Ceirw Llanfyllin = {(els) cérvols (de) Llanfyllin}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llangadog, Sir Gaerfyrddin
Llygod Llangadog = {(els) ratolins (de) Llangadog}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llangollen, Sir Ddinbych
Swancs Llangollen = {(les) persones fatxendes (de) Llangollen}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llanrhaeadr ym Mochnant,
Brain Llanrhaeadr = {(els) corbs (de) Llanrhaeadr}

De fet, Brain Llanrhaeadr és la nostra traducció del sobrenom anglès – “the crows of Llanrhaeadr” (els corbs de Llanrhaeadr)
Ffynhonnell / font: "Bye-Gones Relating to
Wales and the Border Counties". December 1873

Ffynhonnell arall / altra font:
NICKNAMES (Nov. 19, 1893). - A correspondent (Sep. 3. 1873) mentioned "Llanymynech Cut Tails"... The name of Crows, as applied to Llanrhaiadr, reminds me of a similar one at Harlech, which arose from the fact that natives can explore heights in the ruins of their castle that would bother even a steeple jack.
SOBRENOMS (Nov. 19, 1893). - Un contribuent (Sep. 3. 1873) va esmentar "Llanymynech Cut Tails"... el nom Crows (corbs), donat a Llanrhaiadr, em recorda d'un de semblant de Harlech, que va sorgir del fet que els habitats són capaços d'explorar alçades de les ruines del seu castell que amoïnaria fins i tot un reparador de monuments

Llanuwchllyn, Gwynedd
Gweryrod Llanuwchllyn = {(els) mosques (= mosques del bestiar) (de) Llanuwchllyn}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Llanychâr, Sir Benfro
Brain Llanychaer = {(els) corbs (de) Llanychâr}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Llanymynech, Powys
Tocwyr Llanymynech = {(els) talladors de cues (de) Llanymynech}
Ffynhonnell / font: "Bye-Gones Relating to Wales and el Border Counties". December 1873
(Tocwyr Llanymynech is our translation of the English nickname - Llanymynech cut-tails)(Tocwyr Llanymynech és la nostra traducció
del sobrenom anglès - Llanymynech cut-tails (els corbs de Llanrhaeadr)
"Bye-Gones Relating to
Wales and the Border Counties". December 1873, Tudalen 254


NICKNAMES (Nov. 19, 1893). - A correspondent (Sep. 3. 1873) mentioned "Llanymynech Cut Tails"... It used to be very common many years ago to say "Take care how you go through Llanymynech or you will have your tail cut!"...
(Tocwyr Llanymynech és la nostra traducció del sobrenom anglès - Llanymynech cut-tails = {(els) talladors de cues (de) Llanymynech)


"Bye-Gones Relating to
Wales and el Border Counties". December 1873, Tudalen 254
SOBRENOMS (Nov. 19, 1893). - Un contribuent (Sep. 3. 1873) va esmentar "Llanymynech Cut Tails"... Solia ser molt general dir fa molts anys "Alerta com vagis per Llanymynech sinó et tallaran la cua!"...

Lly^n, Gwynedd
Lloi Lly^n = {(els) vedells (de) (la peninsula de) Llyn}
També: Lloia Llyn (= lloiau, plural boble)
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Maenclochog, Sir Benfro
Mwydod Maenclochog = {(els) cucs (de) Maenclochog }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Margam, Castell-nedd ac Aberafan
Gwy^r y Bando = {(les) persones (del joc de)l bando (una mena de hoqeui anàrcic)}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Mathri, Sir Benfro
Meirch Mathri = {(els) cavalls [mascles] (de) Mathri}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Mawddwy, Gwynedd
Gwybed Mawddwy = {(els) mosquits (de) Mawddwy}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Morgannwg (Nom anglès: "Glamorgan")
Gwaetgwn Morgannwg = {(els) gossos conillers (de) Morgannwg}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Meifod, Powys
Mulod Meifod = {(els) muls (de) Meifod}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Nantyr
Piwits Nantyr = {(els) pebrets (de) Nantyr}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Nefyn, Gwynedd
Cw^n Nefyn = {(els) gossos (de) Nefyn}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Y Nyfer, Sir Benfro (Nom anglès: "Nevern")
Dwrgwn y Nyfer = {(les) llúdries (d') Y Nyfer. Dyfrgi = llúdria, dyfrgwn = llúdries. Col·loquiallment al sud - dwrgi, dwrgwn}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Pen-caer, Sir Benfro
Gwylanod Pen-caer = {(les) gavines (de) Pen-caer}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Pen-y-bont ar Ogwr (Nom anglès: "Bridgend")
Tlawd a Balch Pen-y-bont ar Ogwr = {(els) pobres però orgulloses (de) Pen-y-bont ar Ogwr.
Al dialecte del sud-est, aquesta expressió s'utilitzava per contestar Shwd ych chi (ESTÀNDARD: Sut yr ych chi?) ? = Com estàs?. Clawd a balch a byw mwn gopath (ESTÀNDARD: Tlawd a balch a byw mewn gobaith) = pobre però orgullós i vivent en esperança}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Cocos y Penrhyn = {(les) cliques (d') Y Penrhyn}
Ffynhonnell / font: Cyfaill yr Aelwyd, Mawrth 1890.

Y Pistyll, Gwynedd
Lladron y Pistyll = {(els) lladres (d') Y Pistyll}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Pont-y-pw^l Torfaen
Pilipalau Pont-y-pw^l = {(les) papallones (de) Pont-y-pw^l}
Ffynhonnell / font: Crwydro Mynwy T.I. Ellis 1958 t54

Pont-ty-pridd, Rhondda Cynon Taf
Clic y Bont = {(el) clic (d') Y Bont. No era de fet un nom general per tota la ciuata sinó un nom per una colla de poetes i músics molt coneguts de la zona com Myfyr Morgannwg (Evan Davies), Glanffrwd (William Thomas), Dewi Wyn o Esyllt (Thomas Essile Davies 1820-91), Dewi Haran (David Evans 1812-85), Carnelian (Coslett Coslett 1834-1910) i Brynfab (Thomas Williams). Y Bont ('el pont') és la forma curta del nom de la ciutat}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Y Rhiw, Gwynedd
Llwynogod y Rhiw = {(les) guineus (d') Y Rhiw}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)
Rhondda - vegeu Cwm Rhondda

Y Rhos, Conwy
Pobol y Rhos = {(la) gent (d') Y Rhos}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Rhosesmor, Sir y Fflint
Catal Rhosesmor = {(el) bestiar (de) Rhosesmor}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Rhuthun, Sir Ddinbych
Cathod Rhuthun = {(els) gats (de) Rhuthun}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Sir Benfro (Nom anglès: "Pembrokeshire")
Moch Sir Benfro = {(els) porcs (de) Sir Benfro}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Trawsfynydd, Gwynedd
Chwain Trawsfynydd = {(les) puces (de) Trawsfynydd}
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 51 (1996)

Treletert, Sir Benfro (Nom anglès: "Letterston")
Cw^n Treletert = {(els) gossos (de) Treletert }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Trewyddel, Sir Benfro
Shilgots Trewyddel = {(els barbs roigs (de) Trewyddel} (silgotyn / silcyn; plural silcod = Phoxinus phoxinus. Shilgots és una forma col·loquial derivada de l’arrel de la forma singular silcotyn; s > sh, sufix plural -s de l’anglès;
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)

Twffton, Sir Benfro
Twrchod Twffton = {(els) verros (de) Twffton. La forma singular és twrch (= verro, porc mascle); normalment la forma plural és “tyrchod”; al sud però és col·loquailament “twrchod” }
Ffynhonnell / font: Llafar Gwlad 52 (1996)


 (2) LLISTA DE SOBRENOMS:
Brain (= corbs) : Bryncroes, Harlech, Llanychaer
Bwbachod (= follets) : y Boncath
Bwchod (= cabres mascles) : y Dinas
Byddigions (= pijhos) : Llandderfel
Catel (= bestiar) : Rhosesmor, Glynceiriog
Cathod (= gats) : Bangor, Rhuthun
Cawcïod (= grallons) : Caerffili, y Coety
Ceirw (= cérvols) : Corwen, Llanfyllin
Chwain (= puces) : Trawsfynydd
Clic y Bont (= clic) : Pont-ty-pridd
clorien (= cul) : Cwm Rhondda
Cocos (= cliques) : Penrhyndeudraeth
Crachod (= esnòbs) : Y Bont-faen
Cregyn (= petxines) : Cricieth
Cw^n (= gossos) : Dinbych, Edeirnon, Nefyn, Treletert
Cylion (= mosques) : Casnewydd
Dreigiau (= dracs) : Gwynedd
Duwciaid (= ducs) : y Bontnewydd
Dwrgwn (= llúdries) : y Nyfer
Dylluanod (= mussols) : Iâl
Eosiaid (= rossinyols) : Fflint
Eryrod (= àguiles) : Eryri
Ffyliaid (= ximplets) : y Bala
Geifr (= cabres) : Arfon, Meirion
Gwaetgwn (= gossos conillers) : Morgannwg
Gweryrod (les mosques (del bestiar) : Llanuwchllyn
Gwirioniaid (= ximplets) : Aberdaron
Gwybed (= mosquits) : Cas-mael, Mawddwy
Gwylanod (= gavines) : Pen-caer
Gwy^r y Bando (=
persones (del joc de)l bando) : Margam
Lladron (= lladres) : y Pistyll
Lloi (= vedelles) : Lly^n, Llandrillo
Llwynogod (= guineus) : y Rhiw
Llygod (= ratolins) : Llanfair Caereinion, Llangadog
Marlats (= ànecs mascles) : Llandudoch
Meirch (=cavalls mascles) : Mathri
Moch (= porcs) : Cwm Gwaun, Edern, Sir Benfro
Mulod (= muls) : Meifod
Mwydod (= cucs) : Maenclochog
Myheryn (= moltons) : Gwytherin
Pethe (= coses) : Cefn-mawr
Piwits (= pebrets) : Nantyr
Pobol (= gent) : Y Rhos
Sgadan (= arangades) : Aber-gwaun
Shilgots (=
barbs roigs) : Trewyddel
Swancs (= persones fatxendes) : Llangollen
Tlawd a Balch (= pobre i orgullós) : Pen-y-bont ar Ogwr
Tocwyr (= talladors de cues) : Llanymynech
Twrchod (= verros) : Twffton
Tylluanod (= mussols) : Iâl
Ystenod (= gerros) : Llanaelhaearn


(3) LLISTA DE LES TRADUCCIONS CATALANES
àguiles : Eryri

ànecs mascles : Llandudoch

arengades : Aber-gwaun

barbs roigs : Trwyddel

bestiar : Glynceiriog, Rhosesmor

cabres : Arfon, Meirion

cabres mascles : y Dinas

cavalls : Mathri

cérvols : Llanfyllin, Corwen

clic : Pont-ty-pridd

cliques : Penrhyndeudraeth

corbs : (vegeu also grallons) Bryncroes, Llanychaer, Llanrhaeadr yn Mochnant

cucs : Maenclochog

cul : Cwm Rhondda

dracs : Gwynedd

ducs : y Bontnewydd

esnòbs de classe mitjana : Y Bont-faen

fatxendes : Llangollen

follets : y Boncath

gats : Bangor, Rhuthun

gavines : Pen-caer

gerros : Llanaelhaearn

gossos : Dinbych, Edeirnon, Nefyn, Treletert

gossos conillers : Morgannwg

grallons : Caerffili, y Coety, Harlech

guineus : y Rhiw

jugadors del 'bando' : Margam

lladres : y Pistyll

llúdrias : y Nyfer

moltons : Gwytherin

mosques : Casnewydd

mosques de bestiar : Llanuwchllyn

mosquits : Cas-mael, Mawddwy

muls : Meifod

papallones: Pont-y-pw^l

pebrets : Nantyr

persones : Cefn-mawr, y Rhos

petxines : Cricieth

pijhos : Llandderfel

pobre però orgullós : Pen-y-bont ar Ogwr

porcs : Cwm Gwaun, Edern, Sir Benfro

puces : Trawsfynydd

ratolins : Llanfair Caereinion, Llangadog

rossinyols : Fflint

talladors de cues : Llanymynech (but vegeu note)

vedells : Llandrillo, Lly^n

verros : Twffton

ximplets : y Bala, Aberdaron

 
Ffynhonnell / source:
(1) "Llysenwau am drigolion gwahanol ardaloedd yn hen siroedd Cymru o gasgliad Menna Evans, Llanfachreth". Llafar Gwlad, Rhif 51 (ISSN-1356-3777-51), Gwanwyn (= spring) 1996
(2) "Llysenwau am drigolion ardaloedd yn Sir Benfro". Llythyr gan Dillwyn Miles, Hwlffordd
Llafar Gwlad, Rhif 52 (ISSN-1356-3777-52), Haf (= summer) 1996

 

TUDALENNAU CYSYLLTIEDIG: DOLENNAU AR GYFER RHANNAU ERAILL O'N GWEFAN
PÀGINES RELACIONADES: ENLLAÇOS PER ALTRES PÀGINES D’AQUESTA WEB

0442e
Enwau lleodd Cymru - tudalen mynegeiol
Topònims gal·lesos – pàgina índex
·····
0043c
Yr iaith Gymraeg
La llengua gal·lesa

····
0006c
mynegai yn nhrefn y wyddor i'r hyn a geir yn y gwefan
l'índex alfabètic dels temes de la web
 

·····

RHIF Y TUDALEN: 1422c

TEMA:  Sobrenoms pels habitants d’alguns pobles de Gal·les. Cawcïod y Coety = (els) grallons / corbs de Y Coety. El castell d’aquest indret és freqüentat per aquest ocell. Llangadog, Llygod Llangadog (Sir Gaerfyrddin.) = (els) ratolins (de) Llangadog. Chwain Trawsfynydd (Gwynedd) = (les) puces (de) Trawsfynydd

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi 

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats