http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_lleoliadur/lleoliadur_henffordd_1968k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................1956k Cyfeirddalen y Lleoliadur

....................................................y tudalen hwn..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya


Y Lleoliadur
Oes sôn yn y wefan hon am eich bro chithau?
HENFFORDD

 

  xxxx  Aquesta pàgina en català 


 xxxx This page in English 

 

 

 

 

0979k EIRINWG / A. Morris / Cymru / 1915  / Tudalennau 25-32. Yn ein dyddiau ni fe adnabyddir rhannau o sir Benfro fel “Lloegr Fach yng Nghymru” oherwydd ei nodweddion Seisneg, am yr hyn y mae gan hanes rywbeth i’w ddweyd. Yn Eirinwg fe geir y gwrthwyneb i hyn, sef “Cymru fach yn Lloegr,” gydag arferion Cymreig a nodweddion brodorol cynhenid ein cenedl wedi goroesi bywyd iaith lafaredig Gwalia wen.

..............

 
 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN0043c
Yr iaith Gymraeg
·····
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan; o’r tudalen hwn gellir hefyd
chwilio’r gwefan hwn â’r archwiliwr mewnol

.....
0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 

º

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA