Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bblia en galls de l'any 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. 2613ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_apocrypha_can_y_tri_llanc_75_2687ke

0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page

or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln: Yr Apocrypha
(75) Cn y Tri Llanc SAnctaidd

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(75) The Song of the Three Holy Children

(in Welsh and English)


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

  

2686k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (The Song of the Three Holy Children)

 

CN Y TRI LLANC SANCTAIDD, Yr hon sydd yn canlyn y drydedd adnod ar hugain o'r drydedd bennod i DANIEL, yr hon Gn nid yw yn yr Hebraeg
THE SONG OF THE THREE HOLY CHILDREN which followeth in the third Chapter of DANIEL, after this place, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace verse 23. That which followeth is not in the Hebrew, to wit, And they walked unto these words, Then Nebuchadnezzar verse 24.

1 A hwy a rodiasant yng nghanol y fflam, gan foliannu Duw, a bendithio'r Arglwydd.
1 And they walked in the midst of the fire, praising God, and blessing the Lord.

2 Ac Asareias yn sefyll a weddodd fel hyn; ac a agorodd ei enau yng nghanol y tn, gan ddywedyd,
2 Then Azarias stood up, and prayed on this manner; and opening his mouth in the midst of the fire, said,

3 Bendigedig wyt ti, O Arglwydd Dduw ein tadau; ie, canmoladwy a gogoneddus yw dy enw yn dragywydd.
3 Blessed art thou, O Lord God of our fathers: thy name is worthy to be praised and glorified for evermore:

4 Canys cyfiawn wyt ti ym mhob peth a'r a wnaethost i ni; a'th holl weithredoedd sy gywir; dy ffyrdd hefyd sydd uniawn, a'th holl farnau yn wir.
4 For thou art righteous in all the things that thou hast done to us: yea, true are all thy works, thy ways are right, and all thy judgments truth.

5 A barnu gwirionedd a wnaethost yn yr holl bethau a ddygaist arnom, ac ar ddinas sanctaidd ein tadau, sef Jerwsalem: o achos mewn gwirionedd a barn y dygaist hyn oll arnom oherwydd ein pechodau;
5 In all the things that thou hast brought upon us, and upon the holy city of our fathers, even Jerusalem, thou hast executed true judgment: for according to truth and judgment didst thou bring all these things upon us because of our sins.

6 Canys pechasom, a gwnaethom yn anghyfreithlon trwy ymwrthod a thydi.
6 For we have sinned and committed iniquity, departing from thee.

7 Ac ym mhob peth ni a wnaethom ar fai, a'th orchmynion di ni wrandawsom arnynt, ac nis cadwasom, ac ni wnaethom y modd yr archesit i ni, fel y byddai ddaionus i ni.
7 In all things have we trespassed, and not obeyed thy commandments, nor kept them, neither done as thou hast commanded us, that it might go well with us.

8 A'r cwbl a'r a ddygaist arnom, a chwbl a'r a wnaethost i ni, mewn gwir farn y gwnaethost oll:
8 Wherefore all that thou hast brought upon us, and every thing that thou hast done to us, thou hast done in true judgment.

9 Ac a'n rhoddaist yn nwylo gelynion digyfraith, ac atgasaf wrthodwyr Duw, a brenin anghyfiawn gwaethaf ar yr holl ddaear.
9 And thou didst deliver us into the hands of lawless enemies, most hateful forsakers of God, and to an unjust king, and the most wicked in all the world.

10 Ac yn awr ni allwn agori ein geneuau; yn gywilydd a gwaradwydd y'n gwnaethpwyd i'th weision di, a'r rhai a'th addolant.
10 And now we cannot open our mouths, we are become a shame and reproach to thy servants, and to them that worship thee.

11 Na fwrw ni ymaith yn gwbl, er mwyn dy enw, ac na ddiddyma dy gyfamod:
11 Yet deliver us not up wholly, for thy name's sake, neither disannul thou thy covenant:

12 Ac na thyn dy drugaredd oddi wrthym, er mwyn Abraham dy anwylyd, ac er mwyn Isaac dy was, ac Israel dy sanctaidd;
12 And cause not thy mercy to depart from us, for thy beloved Abraham's sake, for thy servant Isaac's sake, and for thy holy Israel's sake;

13 Y rhai y lleferaist wrthynt, gan ddywedyd yr amlheit eu had hwynt fel sr y nef, ac fel y tywod sy gerllaw min y mr.
13 To whom thou hast spoken and promised, that thou wouldest multiply their seed as the stars of heaven, and as the sand that lieth upon the sea shore.

14 Eto, Arglwydd, yr ydym wedi ein lleihau tu hwnt i bob cenhedlaeth; ac yr ydym heddiw wedi ein darostwng ym mhob gwlad am ein pechodau:
14 For we, O Lord, are become less than any nation, and be kept under this day in all the world because of our sins.

15 Ac nid oes y pryd hyn na phennaeth, na phroffwyd, na blaenor, na phoethoffrwm, nac aberth, nac offrwm, nac arogl, na lle i aberthu ger dy fron di, modd y gallem gael trugaredd.
15 Neither is there at this time prince, or prophet, or leader, or burnt offering, or sacrifice, or oblation, or incense, or place to sacrifice before thee, and to find mercy.

16 Etc, a ni mewn enaid drylliedig ac ysbryd gostyngeiddrwydd, derbynier ni.
16 Nevertheless in a contrite heart and an humble spirit let us be accepted.

17 Megis pe bai poethebyrth hyrddod a theirw, ac fel pe bai myrddiwn o ŵyn breision; felly heddiw bydded ein hoffrwm ni yn dy olwg; a chaniat i ni yn gwbl dy ddilyn di: canys nid oes waradwydd i'r rhai a ymddiriedant ynot ti.
17 Like as in the burnt offerings of rams and bullocks, and like as in ten thousands of fat lambs: so let our sacrifice be in thy sight this day, and grant that we may wholly go after thee: for they shall not be confounded that put their trust in thee.

18 Ac yr awron y dilynwn di 'n holl galon, ac yr ofnwn di, ac y ceisiwn dy wynepryd.
18 And now we follow thee with all our heart, we fear thee, and seek thy face.

19 Na ddod ni yn waradwydd; eithr gwna ni yn l dy addfwynder, ac yn l amlder dy drugaredd.
19 Put us not to shame: but deal with us after thy loving kindness, and according to the multitude of thy mercies.

20 Ac achub ni yn l dy ryfeddodau, O Arglwydd; a dod ogoniant i'th enw: a chywilyddier hwynt oll a'r sy yn gwneuthur drwg i'th weision;
20 Deliver us also according to thy marvellous works, and give glory to thy name, O Lord: and let all them that do thy servants hurt be ashamed;

21 A gwaradwydder hwynt yn eu holl gadernid a'u gallu, a dryllier eu nerth hwynt;
21 And let them be confounded in all their power and might, and let their strength be broken;

22 A gwybyddant mai tydi sydd Arglwydd, unig Dduw, a gogoneddus dros yr holl fyd.
22 And let them know that thou art Lord, the only God, and glorious over the whole world.

23 Ac ni pheidiodd gweinidogion y brenin, y rhai a'u bwriasent hwynt i mewn, a phoethi'r ffwrn nafftha, phyg, charth, ac briwydd.
23 And the king's servants, that put them in, ceased not to make the oven hot with rosin, pitch, tow, and small wood;

24 A'r mam a daflodd uwchlaw'r ffwrn naw cufydd a deugain.
24 So that the flame streamed forth above the furnace forty and nine cubits.

25 A hi a ruthrodd, ac a losgodd y Caldeaid, y rhai a gyrhaeddodd hi ynghylch y ffwrn.
25 And it passed through, and burned those Chaldeans it found about the furnace.

26 Eithr angel yr Arglwydd a ddisgynnodd i'r ffwrn gydag Asareias a'i gyfeillion, ac a yrrodd mam y tn allan o'r ffwrn;
26 But the angel of the Lord came down into the oven together with Azarias and his fellows, and smote the flame of the fire out of the oven;

27 Ac a wnaeth ganol y ffwrn megis gwynt llaith yn so, fel na chyffyrddodd y tn hwynt: ni ofidiodd ac ni flinodd mohonynt.
27 And made the midst of the furnace as it had been a moist whistling wind, so that the fire touched them not at all, neither hurt nor troubled them.

28 Yna y tri, megis o un genau, a ganmolasant, ac a glodforasant, ac a ogoneddasant Dduw yn y ffwrn, gan ddywedyd,
28 Then the three, as out of one mouth, praised, glorified, and blessed God in the furnace, saying,

29 Bendigedig wyt ti, Arglwydd Dduw ein tadau, i'th foliannu, ac i'th dra-dyrchafu yn dragywydd.
29 Blessed art thou, O Lord God of our fathers: and to be praised and exalted above all for ever.

30 A bendigedig yw dy enw gogoneddus a sanctaidd, ac i'w foliannu ac i'w dra-dyrchafu yn dragywydd.
30 And blessed is thy glorious and holy name; and to be praised and exalted above all for ever.

31 Bendigedig wyt ti yn nheml dy sanctaidd ogoniant, a thra chanmoladwy a thra gogoneddus yn dragywydd.
31 Blessed art thou in the temple of thine holy glory: and to be praised and glorified above all for ever.

32 Bendigedig wyt ti, yr hwn ydwyt yn gweled yr eigion, ac yn eistedd ar y ceriwbiaid, a thra chanmoladwy a thra dyrchafadwy yn dragywydd.
32 Blessed art thou that beholdest the depths, and sittest upon the cherubims: and to be praised and exalted above all for ever.

33 Bendigedig wyt ti ar orseddfainc gogoniant dy deyrnas, a thra chanmoladwy a thra gogoneddus yn dragywydd.
33 Blessed art thou on the glorious throne of thy kingdom: and to be praised and glorified above all for ever.

34 Bendigedig wyt ti yn ffurfafen y nefoedd, a thra chanmoladwy a gogoneddus yn dragywydd.
34 Blessed art thou in the firmament of heaven: and above all to be praised and glorified for ever.

35 Holl weithredoedd yr Arglwydd) bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
35 O all ye works of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

36 Angylion yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
36 O ye heavens, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

37 Y nefoedd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
37 O ye angels of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

38 Yr holl ddyfroedd goruwch y nef, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
38 O all ye waters that be above the heaven, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

39 Holl nerthoedd yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
39 O all ye powers of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

40 Yr haul a'r lloer, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
40 O ye sun and moon, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

41 Sr y nef, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
41 O ye stars of heaven, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

42 Pob cafod a gwlith, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
42 O every shower and dew, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

43 Holl wyntoedd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
43 O all ye winds, bless ye the Lord: and exalt him above all for ever.

44 Tan a phoethni, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
44 O ye fire and heat, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

45 Oerni a gwres, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
45 O ye winter and summer, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

46 Gwlith a rhew, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
46 O ye dews and storms of snow, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

47 Nos a dydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
47 O ye nights and days, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

48 Goleuad a thywyllwch, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
48 O ye light and darkness, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

49 Rhew ac oerfel, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
49 O ye ice and cold, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

50 I ac eira, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
50 O ye frost and snow, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

51 Mellt a chymylau, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
51 O ye lightnings and clouds, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

52 Bendithied y ddaear yr Arglwydd; moled a thra-dyrchafed hi ef yn dragywydd.
52 O let the earth bless the Lord: praise and exalt him above all for ever.

53 Mynyddoedd a bryniau, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
53 O ye mountains and little hills, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

54 Yr holl bethau sydd yn tyfu yn y ddaear, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
54 O all ye things that grow on the earth, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

55 Ffynhonnau, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
55 O ye fountains, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

56 Moroedd ac afonydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
56 O ye seas and rivers, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

57 Morfilod, a chwbl oll a'r a symud yn y dyfroedd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
57 O ye whales, and all that move in the waters, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

58 Holl ehediaid y nef, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
58 O all ye fowls of the air, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

59 Holl fwystfilod ac anifeiliaid, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
59 O all ye beasts and cattle, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

60 Plant dynion, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
60
O ye children of men, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

61 Bendithied Israel yr Arglwydd; moled a thra-drychafed ef yn dragywydd.
61 O Israel, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

62 Offeiriaid yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
62 O ye priests of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

63 Gwasanaethwyr yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
63 O ye servants of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

64 Ysbrydion ac eneidiau y cyfiawn, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
64 O ye spirits and souls of the righteous, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

65 Y rhai sanctaidd ac chalon ostyngedig, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd.
65 O ye holy and humble men of heart, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.

66 Ananeias, Asareias, a Misael, bendithiwch yr Arglwydd; molwch a thra-dyrchefwch ef yn dragywydd: canys efe a'n hachubodd o uffern, ac a'n cadwodd o law marwolaeth, ac a'n gollyngodd o'r ffwrn, o ganol y fflam danllyd, ac a'n gwaredodd o ganol y tn.
66 O Ananias, Azarias, and Misael, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever: for he hath delivered us from hell, and saved us from the hand of death, and delivered us out of the midst of the furnace and burning flame: even out of the midst of the fire hath he delivered us.

67 Cyffeswch yr Arglwydd, am ei fod yn ddaionus; am fod ei drugaredd yn dragywydd.
67 O give thanks unto the Lord, because he is gracious: for his mercy endureth for ever.

68 Pawb oll ag sydd yn ofni'r Arglwydd, bendithiwch Dduw y duwiau; molwch ef, a chydnabyddwch fod ei drugaredd ef yn dragywydd.

68 O all ye that worship the Lord, bless the God of gods, praise him, and give him thanks: for his mercy endureth for ever.

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-01-25

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats