Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Galles i Catalunya
Wales-Catalonia Website
The Bible (in Welsh and English). Year 1620. Contents Page / Y Beibl Cysegr-ln (yn Gymraeg ac yn Saesneg). Blwyddyn 1620. Tudalen y Cynnwys

banerihttp://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_mynegai_1284e.htm

Home Page / Yr Hafan 0001 kimkat0001
Contents Page in English / Tudalen y Cynnwys yn Saesneg 0010e kimkat0010e
Welsh texts on this website - contents page / Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) 0977e kimkat0977e
this page / y tudalen hwn


SEARCH THIS SITE Chwiliwch y wefan hon(delwedd 3219)

Aquesta pgina en catal - ndex de la Bblia en galls - (Any 1620) 1285c kimkat1285c

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
 Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (Mynegai i Feibl 1620) 1281k kimkat1281kYR HEN DSTAMENT / THE OLD TESTAMENT
 
1 Genesis / Genesis
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1222k kimkat1222k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1277ke kimkat1277ke

2
Exodus / Exodus /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1488k kimkat1488k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1489ke kimkat1489ke

3
Lefiticus / Leviticus /
CYMRAEG YN UNIG / WELSH ONLY 2205k kimkat2205k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2206ke kimkat2206ke

4
Numeri / Numbers / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2610k kimkat2610k
DELWEDDAU
/ IMAGES 2340k kimkat2340k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2341

5
Deuteronomium / Deuteronomy / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2342k kimkat2342 k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2343

6
Josua / Joshua /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2344k kimkat2344k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2345ke kimkat2345ke

Fersiwn Brintiadwy / Print Version: 2345ke_print kimkat2345ke_print

7
Barnwyr / Judges /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2346k kimkat2346k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2347ke kimkat2347ke

8
Ruth / Ruth /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2314k kimkat2314k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2315ke kimkat2315ke

9
Samuel-1 / Samuel-1 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2348k kimkat2348k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2349

10
Samuel-2 / Samuel-2 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2350k kimkat2350k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2351

11
Brenhinoedd-1 / Kings-1 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2352k kimkat2352k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2353

12
Brenhinoedd-2 / Kings -2 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2354k kimkat2354k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2355

13
Cronicl-1 / Chronicles-1 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2614k kimkat2614k
DELWEDDAU
/ IMAGES CYMRAEG YN UNIG / WELSH ONLY 2356k kimkat2356k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2357

14
Cronicl-2 / Chronicles-2 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1470k kimkat1470k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1471ke kimkat1471ke

15
Esra / Ezra /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1483k kimkat1483k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1484ke kimkat1484ke

16
Nehemeia / Nehemiah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1564k kimkat1564k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1565ke kimkat1565ke

17
Esther / Esther /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1485k kimkat1485k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1487ke kimkat1487ke

18
Job / Job /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2360k kimkat2360k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2361ke kimkat2361ke

19
Salmau / Psalms /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1278k kimkat1278k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1279ke kimkat1279ke

CYMRAEG AC ALMAENEG
/ WELSH AND GERMAN 1288kd kimkat1288kd
CYMRAEG A MAORI
/ WELSH AND MAORI 1282km kimkat1282km
CYMRAEG A RWSEG
/ WELSH AND RUSSIAN 1-50 1289kr kimkat1289kr
CYMRAEG A RWSEG
/ WELSH AND RUSSIAN 51-100 1320kr kimkat1320kr
CYMRAEG A RWSEG
/ WELSH AND RUSSIAN 101-150 1321kr kimkat1321kr

20
Diarhebion / Proverbs /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1340k kimkat1340k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1341ke kimkat1341k

21
Pregethwyr / Ecclesiastes /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2362k kimkat2362k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2363ke kimkat2363ke

22
Caniad Solomon / Song of Solomon /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2364k kimkat2364k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2365ke kimkat2365ke

23
Eseia / Isaiah / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2366k kimkat2366k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2367

24
Llyfr y Proffwyd Jeremeia / Jeremiah / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2368k kimkat2368k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2369

25
Galarnad Jeremeia / Lamentations /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1578k kimkat1578k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1450ke kimkat1450ke

26
Eseciel / Ezekiel / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2370k kimkat2370k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2371

27
Daniel / Daniel /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1338k kimkat1338k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1339ke kimkat1339ke

28
Hosea / Hosea /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2372k kimkat2372k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2373ke kimkat2373ke

29
Joel / Joel /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1414k kimkat1414k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1415ke kimkat1415ke

30
Amos / Amos /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1451k kimkat1451k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1452ke kimkat1452ke

31
Obadeia / Obadiah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1439k kimkat14439k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1440ke kimkat1440k

32
Jona / Jonah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1516k kimkat1516k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1517ke kimkat1517k

33
Micha / Micah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1531k kimkat1531k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1532ke kimkat1532k

Fersiwn Brintiadwy / Print Version: 1532ke_print kimkat1532ke_print

34
Nahum / Nahum /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1530k kimkat1530k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1533ke kimkat1533k

35
Habacuc / Habakkuk /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1492k kimkat1492k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1493ke kimkat1493ke

36
Seffaneia / Zephaniah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1534k kimkat1534k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1535ke kimkat1535k

37
Haggai / Haggai /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1494k kimkat1494k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1495ke kimkat1495k

38
Sechareia / Zechariah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1562k kimkat1562k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1563ke kimkat1563k

39
Malachi / Malachi /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1524k kimkat1524k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1525ke kimkat1525k

 Y TSTAMENT NEWYDD / THE NEW TESTAMENT
 
40
Sant Mathew / Matthew /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2611k kimkat2611k
DELWEDDAU
/ IMAGES CYMRAEG YN UNIG / WELSH ONLY 2376k kimkat2376k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2375ke kimkat2375ke

41
Sant Marc / Mark /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2612k kimkat2612k
DELWEDDAU
/ IMAGES CYMRAEG YN UNIG / WELSH ONLY 2374k kimkat2374k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2613ke kimkat2613ke

42
Sant Luc / Luke / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2378k kimkat2378k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2379

43
Sant Ioan / John /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1316k kimkat1316k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1317ke kimkat1317ke

44
Actau'r Apostolion / Acts of the Apostles /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2380k kimkat2380k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2381ke kimkat2381ke

45
Rhufeiniaid (Epistolau Sant Paul at y Rhufeiniaid) / Romans /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2382k kimkat2382k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2383ke kimkat2383ke

46
Corinthiaid-1 (Epistolau Sant Paul at y Corinthiaid-1) / Corinthians-1
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2384k kimkat2384k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 2385ke kimkat2385ke

47
Corinthiaid-2 (Epistolau Sant Paul at y Corinthiaid-2) / Corinthians-2 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2613k kimkat2613k
DELWEDDAU
/ IMAGES CYMRAEG YN UNIG / WELSH ONLY 2705k kimkat2386k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2387

48
Galatiaid (Epistolau Sant Paul at y Galatiaid) / Galatians /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1318k kimkat1318k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1319ke kimkat1319ke

49
Effesiaid (Epistolau Sant Paul at y Effesiaid) / Ephesians /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1475k kimkat1475k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1476ke kimkat1476ke

50
Philipiaid (Epistolau Sant Paul at y Philipiaid) / Philippians /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1546k kimkat1546k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1547ke kimkat1547ke

51
Colosiaid (Epistolau Sant Paul at y Colosiaid) / Colossians /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1461k kimkat1461k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1462ke kimkat1462ke

52
Thesaloniaid-1 (Epistolau Sant Paul at y Thesaloniaid-1) / Thessalonians-1 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1568k kimkat1568k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1569ke kimkat1569ke

53
Thesaloniaid-2 (Epistolau Sant Paul at y Thesaloniaid-2) / Thessalonians-2 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1570k kimkat1570k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1571ke kimkat1571ke

54
Timotheus-1 (Epistolau Sant Paul at Timotheus-1) / Timothy-1 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1747k kimkat1747k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1748ke kimkat1748ke

55
Timotheus-2 (Epistolau Sant Paul at Timotheus-2) / Timothy-2 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1749k kimkat1749k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1750ke kimkat1750ke

56
Titus (Epistolau Sant Paul at Titus) / Titus /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1751k kimkat1751k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1752ke kimkat1752ke

57
Philemon (Epistolau Sant Paul at Philemon) / Philemon /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1753k kimkat1753k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1754ke kimkat1754ke

58
Yr Hebreaid (Epistolau Sant Paul at yr Hebreaid) / Hebrews /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1755k kimkat1755k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1756ke kimkat1756ke

59
Iago (Epistol Iago) / James /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1757k kimkat1757k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1758ke kimkat1758ke

60
Pedr-1 (Epistol I Pedr) / Peter-1 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1761k kimkat1761k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1762ke kimkat1762ke

61
Pedr-2 (II Epistol Pedr) / Peter-2 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1763k kimkat1763k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1764ke kimkat1764ke

62
Ioan-1 (Epistol I Ioan) / John-1 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1765k kimkat1765k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1766ke kimkat1766ke

63
Ioan-2 (II Epistol Ioan) / John-2 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1767k kimkat1767k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1768ke kimkat1768ke

64
Ioan-3 (III Epistol Ioan) / John-3 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1769k kimkat1769k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1770ke kimkat1770ke

65
Jwdas (Epistol Jwdas) / Judas /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1480k kimkat1480k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1481ke kimkat1481ke

66
Datguddiad (Datguddiad Ioan) / Revelation /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 1815k kimkat1815k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH 1816ke kimkat1816k

YR APOCRYFFA / THE APOCRYPHA

67
Esdras-1 / Esdras-1 /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2698k kimkat2698k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH ONLY 2699ke kimkat2699k

68 Esdras-2 / Esdras-2 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2700k kimkat2700k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2701

69
Tobit / Tobias / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2702k kimkat2702k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2703

70
Judith / Judith / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2704k kimkat2704k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2679

71
Y Rhan Arall o Lyfr Esther / Additions to Esther /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2680k kimkat2680k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2681ke kimkat2681k

72 Doethineb Salomon / Wisdom / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2682k kimkat2682k
CYMRAEG A SAESNEG
/ WELSH AND ENGLISH ddim ar gael eto / not yet available 2683

73
Ecclesiasticus / Ecclesiasticus
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2672k kimkat2672k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2673ke kimkat2673k

74
Baruch, ac Epistol Jeremi / Baruch, and the Epistle of Jeremiah /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2684k kimkat2684k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2685ke kimkat2685k

75 Cn y Tri Llanc / Song of the Three Children /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2686k kimkat2686k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2687ke kimkat2687k

76 Histori Susanna / Susanna /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2688k kimkat2688k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2689ke kimkat2689k

77 Histori Bel ar Ddraig / Bel and the Dragon /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2690k kimkat2690k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH ONLY 2691ke kimkat2691k

78 Gweddi Manasses / Prayer of Manasseh /
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2692k kimkat2692k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH 2693ke kimkat2693k

79 Maccabeaid-1 / Macabees-1 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2694k kimkat2694k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH / ddim ar gael eto / not yet available 2695

80
Maccabeaid-2 / Macabees-2 / sganiad heb ei gywiro / uncorrected scan of the text
CYMRAEG YN UNIG
/ WELSH ONLY 2696k kimkat2696k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ENGLISH AND WELSH ddim ar gael eto / not yet available 2697Ychwanegiadau ar dyddiad yu hychwanegwyd:
ADDITIONS AND DATE OF THE ADDITION:

2009
2009-02-21 Barnwyr

2009-02-16
(Apocrypha) Esdras-1

2009-02-14
(Apocrypha) Ecclesiasticus

2009-02-03 Sant Mathew


2009-01-31 (Apocrypha) Baruch ac Epistol Jeremi

2009-01-28 (Apocrypha) Gweddi Manasses

2009-01-28 (Apocrypha) Histori Dinistr Bel ar Ddraig

2009-01-28 (Apocrypha) Histori Susanna

2009-01-28 (Apocrypha) Cn y Tri Llanc


2009-01-27 y mae o hyd 29 o sganiadau(gydar Apocrypha a ychwanegwyd 2009-01-21) heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009 / There are still 30 scans (with the addition of Yr Apocrypha 2009-01-21) to be corrected; we hope to complete them by the end of February 2009

2009-01-27 Sant Marc

2009-01-20 Rhufeiniaid

2009-01-19 Josua

2009-01-16 y mae o hyd 17 o sganiadau heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009 / there are still 18 scans to be corrected; we hope to complete them by the end of February 2009

2009-01-16 Corinthiad-1

2009-01-13 Hosea


2009-01-12 Job

2009-01-11 y mae o hyd 20 o sganiadau heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009 / there are still 20 scans to be corrected; we hope to complete them by the end of February 2009

2009-01-08 Y Pregethwr

2009-01-10 Caniad Solomon2007

2007-02-21 Apostolion

2007-02-04: wedi eu hychwanegu - tri ar hugain o sganiadau (23) heb eu cywiro / 23 uncorrected scans added


2006


2006-12-28 Corinthiaid-2


2006-09-04 Cronicl-2

2005

2005-10-07 Lefiticus

2004


2004-05-04 Datguddaid

2004-02-10 Ail Epistol Pedr yr Apostol

2004-02-08 Epistol Cyntaf Pedr yr Apostol

2004-02-08 Iago

2004-02-05 Hebreaid

2004-01-30 Philemon

2004-01-30 Titus

2004-01-29 Timotheus 1, 2


2003
02 Ebrill 2003.....
Exodus

18 Mawrth 2003..... Effesiaid, Philipiaid, Colosiaid, Thesaloniaid-1, Thesaloniaid-2, Nehemeia, Esther

07 Chwefror 2003..... Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Mahum, Habacuc, Saffaneia, Haggai, Sechareia, Malachi

02 Chwefror 2003..... Esra

28 Ionawr 2003..... Galarnad Jeremeia


2002
18 Tachwedd 2002..... Jwdas

03 Gorffennaf 2002..... Diarhebion

15 Mehefin 2002..... Daniel

01 Mai 2002..... Sant Ioan

01 Mawrth 2002..... Y Salmau


__________________________________________________


Diweddariad diwethaf / Latest update: 01-11-2010 23.15; 2009-02-05, 2006-12-28, 02 02 2003

Sumbolau arbennig: ŵ ŷ

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weər m ai? Yu ar vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau