1288kd Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Gal·les i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Lân yn yr iaith Gymraeg. La Bíblia en gal·lès. Dhø Báibøl in Welsh. The Bible in Welsh.

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863k Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg)

........................................1281k Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620

..................................................y dudalen hon..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
The Wales-Catalonia Website

 
 
Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We


Y Beibl Cysegr-lân:
Y Salmau (yn Gymraeg ac yn Almaeneg)

 
 


 

(delw 6540)


Adolygiadau diweddaraf:
21 03 2002


 1278k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig


(Daw’r fersiwn Almaeneg o’r wefan BibleDatabase )

 


SALM 1
1:1 Gwyn ei fyd y gŵr ni rodia yng nghyngor yr annuwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr.
1:1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg Sünder noch sitzt, da die Spötter sitzen,

1:2 Ond sydd â’i ewyllys yng nghyfraith yr ARGLWYDD; ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.
1:2 sondern hat Lust zum Gesetz des HERRN und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht!

1:3 Ac efe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; a’i ddalen ni wywa; a pha beth bynnag a wnêl, efe a lwydda.
1:3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht; und was er macht, das gerät wohl.

1:4 Nid felly y bydd yr annuwiol; ond fel mân us yr hwn a chwâl y gwynt ymaith.
1:4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.

1:5 Am hynny yr annuwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn.
1:5 Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.

1:6 Canys yr ARGLWYDD a edwyn ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd yr annuwiolion a ddifethir.
1:6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht.

SALM 2
2:1
Paham y terfysga y cenhedloedd, ac y myfyria y bobloedd beth ofer?
2:1 Warum toben die Heiden, und die Völker reden so vergeblich?

2:2 Y
Y mae brenhinoedd y ddaear yn ymosod a’r penaethiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn erbyn ei Grist ef, gan ddywedyd,
2:2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren ratschlagen miteinander wider den HERRN und seinen Gesalbten:

2:3 Drylliwn eu rhwymau hwy, a thaflwn eu rheffynnau oddi wrthym.
2:3 "Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile!"

2:4 Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd: yr ARGLWYDD a’u gwatwar hwynt.
2:4 Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der HERR spottet ihrer.

2:5 Yna llefara efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddicllonrwydd y dychryna efe hwynt.
2:5 Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken.

2:6 Minnau a osodais fy Mrenin ar Seion fy mynydd sanctaidd.
2:6 "Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion."

2:7 Mynegaf y ddeddf: dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, Fy Mab ydwyt ti; myfi heddiw a’th genhedlais.
2:7 Ich will von der Weisheit predigen, daß der HERR zu mir gesagt hat: "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget:

2:8 Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedloedd yn etifeddiaeth i ti, a therfynau y ddaear i’th feddiant
2:8 heische von mir, so will ich dir Heiden zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum.

2:9 Drylli hwynt â gwialen haearn; maluri hwynt fel llestr pridd.
2:9 Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen; wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen."

2:10 Gan hynny yr awr hon, frenhinoedd, byddwch synhwyrol: barnwyr y ddaear, cymerwch ddysg.
2:10 So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden!

2:11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn dychryn.
2:11 Dient dem HERRN mit Furcht und freut euch mit Zittern!

2:12 Cusenwch y Mab, rhag iddo ddigio, a’ch difetha chwi o’r ffordd, pan gyneuo ei lid ef ond ychydig. Gwyn eu byd pawb a ymddiriedant ynddo ef
2:12 Küßt den Sohn, daß er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald entbrennen. Aber wohl allen, die auf ihn trauen!

SALM 3
3:1
Salm Dafydd, pan ffodd efe rhag Absalom ei fab. ARGLWYDD, mor aml yw fy nhrallodwyr! llawer yw y rhai sydd yn codi i’m herbyn.
3:1 (Ein Psalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom.) Ach HERR, wie sind meiner Feinde so viel und setzen sich so viele wider mich!

3:2 Llawer yw y rhai sydd yn dywedyd am fy enaid, Nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei DDUW. Sela.
3:2 Viele sagen von meiner Seele: Sie hat keine Hilfe bei Gott. (Sela.)

3:3 Ond tydi, ARGLWYDD, ydwyt darian i mi; fy ngogoniant, a dyrchafydd fy mhen
3:3 Aber du, HERR, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet.

3:4 A’m llef y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac efe a’m clybu o’i fynydd sanctaidd. Sela.
3:4 Ich rufe an mit meiner Stimme den HERRN; so erhört er mich von seinem heiligen Berge. (Sela.)

3:5 Mi a orweddais, ac a gysgais, ac a ddeffroais: canys yr ARGLWYDD a’m cynhaliodd.
3:5 Ich liege und schlafe und erwache; denn der HERR hält mich.

3:6 Nid ofnaf fyrddiwn o bobl, y rhai o amgylch a ymosodasant i’m herbyn.
3:6 Ich fürchte mich nicht vor viel Tausenden, die sich umher gegen mich legen.

3:7 Cyfod, ARGLWYDD; achub fi, fy Nuw: canys trewaist fy holl elynion ar gar yr ên; torraist ddannedd yr annuwiolion.
3:7 Auf, HERR, hilf mir, mein Gott! denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der Gottlosen Zähne.

3:8 Iachawdwriaeth sydd eiddo yr ARGLWYDD: dy fendith sydd ar dy bobl. Sela.
3:8 Bei dem HERRN findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk! (Sela.)

SALM 4
4:1
Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Gwrando fi pan alwyf, O DDUW fy nghyfiawnder: mewn cyfyngder yr ehengaist arnaf; trugarha wrthyf, ac erglyw fy ngweddi.
4:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel.) Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

4:2 O feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? yr hoffwch wegi, ac yr argeisiwch gelwydd? Sela.
4:2 Liebe Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern! (Sela.)

4:3 Ond gwybyddwch i’r ARGLWYDD neilltuo y duwiol iddo ei hun: yr ARGLWYDD a wrendy pan alwyf arno
4:3 Erkennet doch, daß der HERR seine Heiligen wunderbar führt; der HERR hört, wenn ich ihn anrufe.

4:4 Ofnwch, ac na phechwch: ymddiddenwch â’ch calon ar eich gwely, a thewch. Sela.
4:4 Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet mit eurem Herzen auf dem Lager und harret. (Sela.)

4:5 Aberthwch ebyrth cyfiawnder; a gobeithiwch yn yr ARGLWYDD.
4:5 Opfert Gerechtigkeit und hoffet auf den HERRN.

4:6 Llawer sydd yn dywedyd, Pwy a ddengys i ni ddaioni? ARGLWYDD, dyrcha arnom lewyrch dy wyneb.
4:6 Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" Aber, HERR, erhebe über uns das Licht deines Antlitzes!

4:7 Rhoddaist lawenydd yn fy nghalon, mwy na’r amser yr amlhaodd eu hŷd a’u gwin hwynt.
4:7 Du erfreuest mein Herz, ob jene gleich viel Wein und Korn haben.

4:8 Mewn heddwch hefyd y gorweddaf, ac yr hunaf: canys ti, ARGLWYDD, yn unig a wnei i mi drigo mewn diogelwch.
4:8 Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, daß ich sicher wohne.

SALM 5
5:1
I’r Pencerdd ar Nehiloth, Salm Dafydd. Gwrando fy ngeiriau, ARGLWYDD; deall fy myfyrdod.
5:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, für das Erbe.) HERR, höre meine Worte, merke auf meine Rede!

5:2 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy Mrenin, a’m Duw: canys arnat y gweddïaf.
5:2 Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott; denn ich will vor dir beten.

5:3 Yn fore, ARGLWYDD, y clywi fy llef; yn fore y cyfeiriaf fy ngweddi atat, ac yr edrychaf i fyny.
5:3 HERR, frühe wollest du meine Stimme hören; frühe will ich mich zu dir schicken und aufmerken.

5:4 Oherwydd nid wyt ti DDUW yn ewyllysio anwiredd: a drwg ni thrig gyda thi.
5:4 Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt; wer böse ist, bleibt nicht vor dir.

5:5 Ynfydion ni safant yn dy olwg: caseaist holl weithredwyr anwiredd.
5:5 Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen; du bist feind allen Übeltätern.

5:6 Difethi y rhai a ddywedant gelwydd: yr ARGLWYDD a ffieiddia y gŵr gwaedlyd a’r twyllodrus.
5:6 Du bringst die Lügner um; der HERR hat Greuel an den Blutgierigen und Falschen.

5:7 A minnau a ddeuaf ith dŷ di yn amlder dy drugaredd; ac a addolaf tua’th deml sanctaidd yn dy ofn di.
5:7 Ich aber will in dein Haus gehen auf deine große Güte und anbeten gegen deinen heiligen Tempel in deiner Furcht.

5:8 ARGLWYDD, arwain fi yn dy gyfiawnder, o achos fy ngelynion; ac uniona dy ffordd o’m blaen.
5:8 HERR, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; richte deinen Weg vor mir her.

5:9 Canys nid oes uniondeb yn eu genau; eu ceudod sydd anwireddau: bedd agored yw eu ceg; gwenieithiant â’u tafod.
5:9 Denn in ihrem Munde ist nichts Gewisses; ihr Inwendiges ist Herzeleid. Ihr Rachen ist ein offenes Grab; denn mit ihren Zungen heucheln sie.

5:10 Distrywia hwynt, O Dduw; syrthiant oddi wrth eu cynghorion: gyr hwynt ymaith yn amlder eu camweddau: canys gwrthryfelasant i’th erbyn.
5:10 Sprich sie schuldig, Gott, daß sie fallen von ihrem Vornehmen. Stoße sie aus um ihrer großen Übertretungen willen; denn sie sind widerspenstig.

5:11 Ond llawenhaed y rhai oll a ymddiriedant ynot ti: llafarganant yn dragywydd, am i ti orchuddio drostynt: a’r rhai a garant dy enw, gorfoleddant ynot.
5:11 Laß sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich laß sie rühmen, denn du beschirmst sie; fröhlich laß sein in dir, die deinen Namen lieben.

5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithi y cyfiawn: â charedigrwydd megis â tharian y coroni di ef.
5:12 Denn du, HERR, segnest die Gerechten; du krönest sie mit Gnade wie mit einem Schild.

SALM 6
6:1
I’r Pencerdd ar Neginoth ar Seminith, Salm Dafydd. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lidiowgrwydd, ac na chosba fi yn dy lid.
6:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Saiten.) Ach HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

6:2 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys llesg ydwyf fi: iachâ fi, O ARGLWYDD, canys fy esgyrn a gystuddiwyd.
6:2 HERR, sei mir gnädig, denn ich bin schwach; heile mich, HERR, denn meine Gebeine sind erschrocken,

6:3 A’m henaid a ddychrynwyd yn ddirfawr: tithau, ARGLWYDD, pa hyd?
6:3 und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, HERR, wie lange!

6:4 Dychwel, ARGLWYDD, gwared fy enaid: achub fi er mwyn dy drugaredd.
6:4 Wende dich, HERR, und errette meine Seele; hilf mir um deiner Güte willen!

6:5 Canys yn angau nid oes goffa amdanat; yn y bedd pwy a’th folianna?
6:5 Denn im Tode gedenkt man dein nicht; wer will dir bei den Toten danken?

6:6 Diffygiais gan fy ochain; bob nos yr ydwyf yn gwneuthur fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf fi yn gwlychu fy ngorweddfa â’m dagrau.
6:6 Ich bin so müde vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager.

6:7 Treuliodd fy llygad gan ddicter: heneiddiodd oherwydd fy holl elynion.
6:7 Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern und alt ist geworden; denn ich werde allenthalben geängstet.

6:8 Ciliwch oddi wrthyf, holl weithredwyr anwiredd; canys yr ARGLWYDD a glywodd lef fy wylofain.
6:8 Weichet von mir, alle Übeltäter; denn der HERR hört mein Weinen,

6:9 Clybu yr ARGLWYDD fy neisyfiad: yr ARGLWYDD a dderbyn fy ngweddi.
6:9 der HERR hört mein Flehen; mein Gebet nimmt der HERR an.

6:10 Gwaradwydder a thralloder yn ddirfawr fy holl elynion: dychweler a chywilyddier hwynt yn ddisymwth.
6:10 Es müssen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken, sich zurückkehren und zu Schanden werden plötzlich.

SALM 7
7:1
Sigaion Dafydd, yr hwn a ganodd efe i’r ARGLWYDD, oblegid geiriau Cus mab Jemini. ARGLWYDD fy NUW, ynot yr ymddiriedais: achub fi rhag fy holl erlidwyr a gwared fi:
7:1 (Die Unschuld Davids, davon er sang dem HERRN von wegen der Worte des Chus, des Benjaminiten.) Auf dich, HERR, traue ich, mein Gott. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich,

7:2 Rhag iddo larpio fy enaid fel llew, gan ei rwygo, pryd na byddo gwaredydd.
7:2 daß sie nicht wie Löwen meine Seele erhaschen und zerreißen, weil kein Erretter da ist.

7:3 ARGLWYDD fy NUW, os gwneuthum hyn; od oes anwiredd yn fy nwylo;
7:3 HERR, mein Gott, habe ich solches getan und ist Unrecht in meinen Händen;

7:4 O thelais ddrwg i’r neb oedd heddychol â mi, (ie, mi a waredais yr hwn sydd elyn i mi heb achos;)
7:4 habe ich Böses vergolten denen, so friedlich mit mir lebten, oder die, so mir ohne Ursache feind waren, beschädigt:

7:5 Erlidied y gelyn fy enaid, a goddiwedded: sathred hefyd fy mywyd i’r llawr, a gosoded fy ngogoniant yn y llwch. Sela.
7:5 so verfolge mein Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. (Sela.)

7:6 Cyfod, ARGLWYDD, yn dy ddicllonedd, ymddtrcha, oherwydd llid fy ngely: deffro hefyd drosof i’r farn a orchmynnaist.
7:6 Stehe auf, HERR, in deinem Zorn, erhebe dich über den Grimm meiner Feinde und wache auf zu mir, der du Gericht verordnet hast,

7:7 Felly cynulleidfa y bobloedd a’th amgylchynant: er eu mwyn dychwel dithau i’r uchelder.
7:7 daß sich die Völker um dich sammeln; und über ihnen kehre wieder zur Höhe.

7:8 Yr ARGLWYDD a farn y bobloedd: barn fi, O ARGLWYDD, yn ôl fy nghyfiawnder, ac yn ôl fy mherffeithrwydd sydd ynof.
7:8 Der HERR ist Richter über die Völker. Richte mich, HERR, nach deiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit!

7:9 Darfydded weithian anwiredd yr annuwiolion, eithr cyfarwydda di y cyfiawn: canys y Duw cyfiawn a chwilia y calonnau a’r arennau.
7:9 Laß der Gottlosen Bosheit ein Ende werden und fördere die Gerechten; denn du prüfst Herzen und Nieren.

7:10 Fy amddiffyn sydd o DDUW, Iachawdwr y rhai uniawn o galon.
7:10 Mein Schild ist bei Gott, der den frommen Herzen hilft.

7:11 Duw sydd Farnydd cyfiawn, a Duw sydd ddicllon beunydd wrth yr annuwiol.
7:11 Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht.

7:12 Oni ddychwel yr annuwiol, efe a hoga ei gleddyf: efe a anelodd ei fwa, ac a’i paratôdd.
7:12 Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt

7:13 Paratôdd hefyd iddo arfau angheuol: efe a drefnodd ei saethau yn erbyn yr erlidwyr.
7:13 und hat darauf gelegt tödliche Geschosse; seine Pfeile hat er zugerichtet, zu verderben.

7:14 Wele, efe a ymddŵg anwiredd, ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a esgorodd gelwydd.
7:14 Siehe, der hat Böses im Sinn; mit Unglück ist er schwanger und wird Lüge gebären.

7:15 Torrodd bwll, cloddiodd ef, syrthiodd i hefyd yn y clawdd a wnaeth.
7:15 Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat,

7:16 Ei anwiredd a ymchwel ar ei ben ei hun, a’i draha a ddisgyn ar ei gopa ei hun.
7:16 Sein Unglück wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen.

7:17 Clodforaf yr ARGLWYDD yn ôl ei gyfiawnder; a chanmolaf enw yr ARGLWYDD goruchaf.
7:17 Ich danke dem HERRN um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des HERRN, des Allerhöchsten.

SALM 8
8:1
I’r Pencerdd ar Gittith, Salm Dafydd. ARGLWYDD ein IOR ni, mor arddercog yw dy enw ar yr holl ddaear! yr hwn a osodaist dy ogoniant uwch y nefoedd.
8:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittith.) HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, du, den man lobt im Himmel!

8:2 O enau plant bychain a rhai yn sugno y peraist nerth, o achos dy elynion, i ostegu y gelyn a’r ymddialydd.
8:2 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, daß du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.

8:3 Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer a’r sêr, y rhai a ordenaist;
8:3 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:

8:4 Pa beth yw dyn, i ti i’w gofio? a mab dyn i ti i ymweled ag ef?
8:4 was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschenkind, daß du sich seiner annimmst?

8:5 Canys gwnaethost ef ychydig is na’r angylion, ac a’i coronaist i gogoniant ac â harddwch.
8:5 Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt.

8:6 Gwnaethost iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo; gosodaist bob peth dan ei draed ef:
8:6 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk; alles hast du unter seine Füße getan:

8:7 Defaid ac ychen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd;
8:7 Schafe und Ochsen allzumal, dazu auch die wilden Tiere,

8:8 Ehediaid y nefoedd, a physgod y môr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd.
8:8 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und was im Meer geht.

8:9 ARGLWYDD ein IOR, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!
8:9 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

SALM 9
9:1
I’r Pencerdd ar Muth-labben, Salm Dafydd. Clodforaf di, O ARGLWYDD, â’m holl galon: mynegaf dy holl ryfeddodau.
9:1 (Ein Psalm Davids, von der schönen Jugend, vorzusingen.) Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder.

9:2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot: canaf i’th enw di, y Goruchaf.
9:2 Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster,

9:3 Pan ddychweler fy ngelynion yn eu hôl, hwy a gwympant ac a ddifethir o’th flaen di.
9:3 daß du meine Feinde hinter sich getrieben hast; sie sind gefallen und umgekommen vor dir.

9:4 Canys gwnaethost fy mam a’m mater yn dda: eisteddaist ar orseddfainc, gan farnu yn gyfiawn.
9:4 Denn du führest mein Recht und meine Sache aus; du sitzest auf dem Stuhl, ein rechter Richter.

9:5 Ceryddaist y cenhedloedd, distrywiaist yr annuwiol; eu henw hwynt a ddileaist byth bythol.
9:5 Du schiltst die Heiden und bringst die Gottlosen um; ihren Namen vertilgst du immer und ewiglich.

9:6 Ha elyn, darfu am ddinistr yn dragywydd: a diwreiddiaist y dinasoedd; darfu eu coffadwriaeth gyda hwynt.
9:6 Die Schwerter des Feindes haben ein Ende; die Städte hast du umgekehrt; ihr Gedächtnis ist umgekommen samt ihnen.

9:7 Ond yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd: efe a baratôdd ei orseddfainc i farn.
9:7 Der HERR aber bleibt ewiglich; er hat seinen Stuhl bereitet zum Gericht,

9:8 Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder: efe a farn y bobloedd mewn uniondeb.
9:8 und er wird den Erdboden recht richten und die Völker regieren rechtschaffen.

9:9 Yr ARGLWYDD hefyd fydd noddfa i’r gorthrymedig, noddfa yn amser trallod.
9:9 Und der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in der Not.

9:10 A’r rhai a adwaenant dy enw, a ymddiriedant ynot: canys ni adewaist, O ARGLWYDD, y rhai a’th geisient.
9:10 Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du verlässest nicht, die dich, HERR, suchen.

9:11 Canmolwch yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn preswylio yn Seion: mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef.
9:11 Lobet den HERRN, der zu Zion wohnt; verkündiget unter den Völkern sein Tun!

9:12 Pan ymofynno efe am waed, efe, a’u cofia hwynt: nid anghofia waed y cystuddiol.
9:12 Denn er gedenkt und fragt nach ihrem Blut; er vergißt nicht des Schreiens der Armen.

9:13 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; gwêl fy mlinder gan fy nghaseion, fy nyrchafydd o byrth angau:
9:13 HERR, sei mir gnädig; siehe an mein Elend unter den Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes,

9:14 Fel y mynegwyf dy holl foliant ym mhyrth merch Seion: llawenychaf yn dy iachawdwriaeth.
9:14 auf daß ich erzähle all deinen Preis in den Toren der Tochter Zion, daß ich fröhlich sei über deine Hilfe.

9:15 Y cenhedloedd a soddasant yn y ffos a wnaethant: yn y rhwyd a guddiasant, y daliwyd eu troed eu hun.
9:15 Die Heiden sind versunken in der Grube, die sie zugerichtet hatten; ihr Fuß ist gefangen in dem Netz, das sie gestellt hatten.

9:16 Adwaenir yr ARGLWYDD wrth y farn a.wna: yr annuwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun. Higgaion. Sela.
9:16 So erkennt man, daß der HERR Recht schafft. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. (Zwischenspiel. Sela.)

9:17 Y rhai drygionus a ymchwelant i uffem, a’r holl genhedloedd a anghofiant DDUW.
9:17 Ach daß die Gottlosen müßten zur Hölle gekehrt werden, alle Heiden, die Gottes vergessen!

9:18 Canys nid anghofir y tlawd byth: gobaith y trueiniaid ni chollir byth.
9:18 Denn er wird des Armen nicht so ganz vergessen, und die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein ewiglich.

9:19 Cyfod, ARGLWYDD; na orfydded dyn: barner y cenhedloedd ger dy fron di.
9:19 HERR, stehe auf, daß die Menschen nicht Oberhand haben; laß alle Heiden vor dir gerichtet werden!

9:20 Gosod, ARGLWYDD, ofn arnynt: fel y gwybyddo y cenhedloedd mai dynion ydynt. Sela.
9:20 Gib ihnen, HERR, einen Meister, daß die Heiden erkennen, daß sie Menschen sind. (Sela.)

SALM 10
10:1
Paham, ARGLWYDD, y sefi o bell?
Pam yr ymguddi yn amser cyfyngder?
10:1 HERR, warum trittst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not?

10:2 Yr annuwiol mewn balchder a erlid y tlawd: dalier hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant.
10:2 Weil der Gottlose Übermut treibt, muß der Elende leiden; sie hängen sich aneinander und erdenken böse Tücke.

10:3 Canys yr annuwiol a ymffrostia am ewyllys ei galon; ac a fendithia y cybydd, yr hwn y mae yr ARGLWYDD yn ei ffieiddio.
10:3 Denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens, und der Geizige sagt dem Herrn ab und lästert ihn.

10:4 Yr annuwiol, gan uchder ei ffroen, ni chais DDUW: nid yw DUW yn ei holl feddyliau ef.
10:4 Der Gottlose meint in seinem Stolz, er frage nicht darnach; in allen seinen Tücken hält er Gott für nichts.

10:5 Ei ffyrdd sydd flin bob amser; uchel yw dy farnedigaethau allan o’i olwg ef: chwythu y mae yn erbyn ei holl elynion.
10:5 Er fährt fort mit seinem Tun immerdar; deine Gerichte sind ferne von ihm; er handelt trotzig mit allen seinen Feinden.

10:6 Dywedodd yn ei galon, Ni’m symudir: oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
10:6 Er spricht in seinem Herzen: Ich werde nimmermehr darniederliegen; es wird für und für keine Not haben.

10:7 Ei enau sydd yn llawn melltith, a dichell, a thwyll: dan ei dafod y mae camwedd ac anwiredd.
10:7 Sein Mund ist voll Fluchens, Falschheit und Trugs; seine Zunge richtet Mühe und Arbeit an.

10:8 Y mae efe yn eistedd yng nghynllwynfa y pentrefi: mewn cilfachau y lladd efe y gwirion: ei lygaid a dremiant yn ddirgel ar y tlawd.
10:8 Er sitzt und lauert in den Dörfern; er erwürgt die Unschuldigen heimlich; seine Augen spähen nach dem Armen.

10:9 Efe a gynllwyna mewn dirgelwch megis llew yn ei ffau: cynllwyn y mae i ddal y tlawd: efe a ddeil y tlawd, gan ei dynnu i’w rwyd.
10:9 Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe in der Höhle; er lauert, daß er den Elenden erhasche, und er hascht ihn, wenn er ihn in sein Netz zieht.

10:10 Efe a ymgryma, ac a ymostwng, fel y cwympo tyrfa trueiniaid gan ei gedyrn ef.
10:10 Er zerschlägt und drückt nieder und stößt zu Boden den Armen mit Gewalt.

10:11 Dywedodd yn ei galon, Anghofiodd DUW: cuddiodd ei wyneb; ni wêl byth.
10:11 Er spricht in seinem Herzen: Gott hat's vergessen; er hat sein Antlitz verborgen, er wird's nimmermehr sehen.

10:12 Cyfod, ARGLWYDD; 0O DDUW, dyrcha dy law: nac anghofia y cystuddiol.
10:12 Stehe auf, HERR; Gott, erhebe deine Hand; vergiß der Elenden nicht!

10:13 Paham y dirmyga yr annuwiol DDUW? dywedodd yn ei galon, nid ymofynni.
10:13 Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen: Du fragest nicht darnach?

10:14 Gwelaist hyn; canys ti a ganfydd anwiredd a cham, i roddi tâl a’th ddwylo dy hun: arnat ti y gedy y tlawd; ti yw cynorthwywr yr amddifad.
10:14 Du siehest ja, denn du schauest das Elend und den Jammer; es steht in deinen Händen. Die Armen befehlens's dir; du bist der Waisen Helfer.

10:15 Tor fraich yr annuwiol a’r drygionus: cais ei ddrygioni ef hyd na chaffech ddim.
10:15 Zerbrich den Arm des Gottlosen und suche heim das Böse, so wird man sein gottlos Wesen nimmer finden.

10:16 Yr ARGLWYDD sydd frenin byth ac yn dragywydd: difethwyd y cenhedloedd allan o’i dir ef.
10:16 Der HERR ist König immer und ewiglich; die Heiden müssen aus seinem Land umkommen.

10:17 ARGLWYDD, clywaist ddymuniad y tlodion: paratoi eu calon hwynt, gwrendy dy glust arnynt;
10:17 Das Verlangen der Elenden hörst du, HERR; ihr Herz ist gewiß, daß dein Ohr darauf merket,

10:18 I farnu yr amddifad a’r gorthrymedig, fel na chwanego dyn daearol beri ofn mwyach.
10:18 daß du Recht schaffest dem Waisen und Armen, daß der Mensch nicht mehr trotze auf Erden.

SALM 11
11:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Yn yr ARGLWYDD yr wyf yn ymddiried: pa fodd y dywedwch wrth fy enaid, Eheda i’ch mynydd fel aderyn?
11:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Ich traue auf den HERRN. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele: Fliehet wie ein Vogel auf eure Berge?

11:2 Canys wele, y drygionus a anelant fwa, paratoesant eu saethau ar y llinyn i saethu yn ddirgel y rhai uniawn o galon.
11:2 Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen die Frommen.

11:3 Canys y seiliau a ddinistriwyd; pa beth a wna y cyfiawn?
11:3 Denn sie reißen den Grund um; was sollte der Gerechte ausrichten?

11:4 Yr ARGLWYDD sydd yn nheml ei sancteiddrwydd; gorseddfa yr ARGLWYDD sydd yn y nefoedd: y mae ei lygaid ef yn gweled, ei amrantau yn profi meibion dynion.
11:4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des HERRN Stuhl ist im Himmel; seine Augen sehen darauf, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder.

11:5 Yr ARGLWYDD a brawf y cyfiawn: eithr cas gan ei enaid ef y drygionus, a’r hwn sydd hoff ganddo drawster.
11:5 Der HERR prüft den Gerechten; seine Seele haßt den Gottlosen und die gerne freveln.

11:6 Ar yr annuwiolion y glawia efe faglau, tân a brwmstan, a phoethwynt ystormus: dyma ran eu ffiol hwynt.
11:6 Er wird regnen lassen über die Gottlosen Blitze, Feuer und Schwefel und wird ihnen ein Wetter zum Lohn geben.

11:7 Canys yr ARGLWYDD cyfiawn a gâr gyfiawnder: ei wyneb a edrych ar yr uniawn.
11:7 Der HERR ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb; die Frommen werden schauen sein Angesicht.

SALM 12
12:1
I’r Pencerdd ar Seminith, Salm Dafydd. Achub, ARGLWYDD; canys darfu y trugarog: oherwydd pallodd y ffyddloniaid o blith meibion dynion.
12:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Saiten.) Hilf, HERR! die Heiligen haben abgenommen, und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern.

12:2 Oferedd a ddywedant bob un wrth ei gymydog: â gwefus wenieithgar, ac â chalon ddauddyblyg, y llefarant.
12:2 Einer redet mit dem andern unnütze Dinge; sie heucheln und lehren aus uneinigem Herzen.

12:3 Torred yr ARGLWYDD yr holl wefusau gwenieithus, a’r tafod a ddywedo fawrhydi:
12:3 Der HERR wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die da stolz redet,

12:4 Y rhai a ddywedant, A’n tafod y gorfyddwn; ein gwefusau sydd eiddom ni: pwy sydd arglwydd arnom ni?
12:4 die da sagen: Unsere Zunge soll Oberhand haben, uns gebührt zu reden; wer ist unser HERR?

12:5 Oherwydd anrhaith y rhai cystuddiedig, oherwydd uchenaid y tlodion, y cyfodaf yn awr, medd yr ARGLWYDD; rhoddaf rnewn iachawdwriaeth yr hwn y magler iddo.
12:5 Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der HERR; ich will Hilfe schaffen dem, der sich darnach sehnt.

12:6 Geiriau yr ARGLWYDD ydynt eiriau purion; fel arian wedi ei goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.
12:6 Die Rede des HERRN ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewähret siebenmal.

12:7 Ti, ARGLWYDD, a’u cedwi hwynt: cedwi hwynt rhag y genhedlaeth hon yn dragywydd.
12:7 Du, HERR, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich!

12:8 Yr annuwiolion a rodiant o amgylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o feibion dynion.
12:8 Denn es wird allenthalben voll Gottloser, wo solche nichtswürdige Leute unter den Menschen herrschen.

SALM 13
xxxxxxxx
13:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Pa hyd, ARGLWYDD, y’m hanghofi? ai yn dragywydd? pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof?
13:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) HERR, wie lange willst du mein so gar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?

13:2 Pa hyd y cymeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beunydd yn fy nghalon? pa hyd y dyrchefir fy ngelyn arnaf?
13:2 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?

13:3 Edrych, a chlyw fi, O ARGLWYDD fy NUW; ac goleua fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau:
13:3 Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott! Erleuchte meine Augen, daß ich nicht dem Tode entschlafe,

13:4 Rhag dywedyd o’m gelyn, Gorchfygais ef; ac i’m gwrthwynebwyr lawenychu, os gogwyddaf.
13:4 daß nicht mein Feind rühme, er sei mein mächtig geworden, und meine Widersacher sich nicht freuen, daß ich niederlage.

13:5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drugaredd di; fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth: canaf i’r ARGLWYDD, am iddo synio arnaf.
13:5 Ich hoffe aber darauf, daß du so gnädig bist; mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. Ich will dem HERRN singen, daß er so wohl an mir tut.

SALM 14
14:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, Nid oes un DUW. Ymlygrasant; ffieiddwaith a wnaethant: nid oes a wnêl ddaioni.
14:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Greuel mit ihrem Wesen; da ist keiner, der Gutes tue.

14:2 Yr ARGLWYDD a edrychodd i lawr o’r nefoedd ar feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar, yn ymgeisio â DUW.
14:2 Der HERR schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage.

14:3 Ciliodd pawb; cydymddifwynasant: nid oes a wnêl ddaioni, nac oes un.
14:3 Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer.

14:4 Oni ŵyr holl weithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl fel y bwytaent fara: ni alwasant ar yr ARGLWYDD.
14:4 Will denn der Übeltäter keiner das merken, die mein Volk fressen, daß sie sich nähren; aber den HERRN rufen sie nicht an?

14:5 Yno y dychrynasant gan ofn; canys y mae DUW yng nghenhedlaeth y cyfiawn.
14:5 Da fürchten sie sich; denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten.

14:6 Cyngor y tlawd a waradwyddasoch chwi; am fod yr ARGLWYDD yn obaith iddo.
14:6 Ihr schändet des Armen Rat; aber Gott ist seine Zuversicht.

14:7 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ddychwelo yr ARGLWYDD gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob, ac y llawenha Israel.
14:7 Ach daß die Hilfe aus Zion über Israel käme und der HERR sein gefangen Volk erlösete! So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen.

SALM 15
15:1
Salm Dafydd. ARGLWYDD, pwy a drig yn dy babell? pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd?
15:1 (Ein Psalm Davids.) HERR, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge?

15:2 Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnêl gyfiawnder, ac a ddywed wir yn ei galon:
15:2 Wer ohne Tadel einhergeht und recht tut und redet die Wahrheit von Herzen;

15:3 Heb absennu â’i dafod, heb wneuthur drwg i’w gymydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog
15:3 wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinen Nächstem kein Arges tut und seinen Nächsten nicht schmäht;

15:4 Yr hwn y mae y drygionus yn ddirmygus yn ei olwg; ond a anrhydedda y rhai a ofnant yr ARGLWYDD: yr hwn a dwng i’w niwed ei hun, ac ni newidia.
15:4 wer die Gottlosen für nichts achtet, sondern ehrt die Gottesfürchtigen; wer sich selbst zum Schaden schwört und hält es;

15:5 Yr hwn ni roddes ei arian ar usuriaeth, ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid ysgogir yn dragywydd.
15:5 wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenke gegen den Unschuldigen: wer das tut, der wird wohl bleiben.

SALM 16
16:1
Michtam Dafydd. Cadw fi, O DDUW: canys ynot yr ymddiriedaf.
16:1 (Ein gülden Kleinod Davids.) Bewahre mich Gott; denn ich traue auf dich.

16:2 Fy enaid, dywedaist wrth yr ARGLWYDD, Fy Arglwydd ydwyt ti: fy na nid yw ddim i ti:
16:2 Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der HERR; ich weiß von keinem Gute außer dir.

16:3 Ond i’r saint sydd ar y ddaear, a’r rhai rhagorol, yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch.
16:3 An den Heiligen, so auf Erden sind, und den Herrlichen, an denen hab ich all mein Gefallen.

16:4 Gofidiau a amlhânt i’r rhai a frysiant ar ôl duw dieithr: eu diod-offrwm o waed nid offrymaf fi, ac ni chymeraf eu henwau yn fy ngwefusau.
16:4 Aber jene, die einem andern nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Ich will ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern noch ihren Namen in meinem Munde führen.

16:5 Yr ARGLWYDD yw rhan fy etifeddiaeth, i a’m ffiol: ti a gynheli fy nghoelbren.
16:5 Der HERR aber ist mein Gut und mein Teil; du erhältst mein Erbteil.

16:6 Y llinynnau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd: ie, y mae i mi etifeddiaeth deg.
16:6 Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche; mir ist ein schön Erbteil geworden.

16:7 Bendithiaf yr ARGLWYDD, yr hwn a’m cynghorodd: fy arennau hefyd a’m dysgant y nos.
16:7 Ich lobe den HERRN, der mir geraten hat; auch züchtigen mich meine Nieren des Nachts.

16:8 Gosodais yr ARGLWYDD bob amser ger fy mron: am ei fod ar fy neheulaw, ni’m hysgogir.
16:8 Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; denn er ist mir zur Rechten, so werde ich fest bleiben.

16:9 Oherwydd hynny llawenychodd fy nghalon ac ymhyfrydodd fy ngogoniant: fy nghnawd hefyd a orffwys mewn gobaith:
16:9 Darum freut sich mein Herz, und meine Ehre ist fröhlich; auch mein Fleisch wird sicher liegen.

16:10 Canys ni adewi fy enaid yn uffern; ac ni oddefi i’th Sanct weled llygredigaeth.
16:10 Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger verwese.

16:11 Dangosi i mi lwybr bywyd: digonolrwydd llawenydd sydd ger dy fron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd.
16:11 Du tust mir kund den Weg zum Leben; vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich.

SALM 17
17:1
Gweddi Dafydd. Clyw, ARGLWYDD, gyfiawnder; ystyria fy llefain, gwrando fy ngweddi o wefusau didwyll.
17:1 (Ein Gebet Davids.) HERR, erhöre die Gerechtigkeit, merke auf mein Schreien; vernimm mein Gebet, das nicht aus falschem Munde geht.

17:2 Deued fy marn oddi ger dy fron: edryched dy lygaid at uniondeb.
17:2 Sprich du in meiner Sache und schaue du aufs Recht.

17:3 Profaist fy nghalon; gofwyaist fi y nos; chwiliaist fi, ac ni chei ddim: bwriedais na throseddai fy ngenau.
17:3 Du prüfst mein Herz und siehst nach ihm des Nachts und läuterst mich, und findest nichts. Ich habe mir vorgesetzt, daß mein Mund nicht soll übertreten.

17:4 Tuag at am weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedwais rhag llwybrau yr ysbeilydd.
17:4 Ich bewahre mich in dem Wort deiner Lippen vor Menschenwerk, vor dem Wege des Mörders.

17:5 Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybrau, fel na lithro fy nhraed.
17:5 Erhalte meinen Gang auf deinen Fußsteigen, daß meine Tritte nicht gleiten.

17:6 Mi a elwais arnat; canys gwrandewi arnaf fi, O DDUW: gostwng dy glust ataf, ac erglyw fy ymadrodd.
17:6 Ich rufe zu dir, daß du, Gott, wollest mich erhören; neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede.

17:7 Dangos dy ryfedd drugareddau. O Achubydd y rhai a ymddiriedant ynot, rhag y sawl a ymgyfodant yn erbyn dy ddeheulaw.
17:7 Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wider die, so sich gegen deine rechte Hand setzen.

17:8 Cadw fi fel cannwyll llygad: cudd fi dan gysgod dy adenydd,
17:8 Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel

17:9 Rhag yr annuwiolion, y rhai a’m gorthrymant; rhag fy ngelynion marwol, y rhai a’m hamgylchant.
17:9 vor den Gottlosen, die mich verstören, vor meinen Feinden, die um und um nach meiner Seele stehen.

17:10 Caeasant gan eu braster: â’u genau y llefarant mewn balchder.
17:10 Ihr Herz schließen sie zu; mit ihrem Munde reden sie stolz.

17:11 Ein cyniweirfa ni a gylchynasant hwy yr awron: gosodasant eu llygaid i dynnu i lawr i’r ddaear.
17:11 Wo wir gehen, so umgeben sie uns; ihre Augen richten sie dahin, daß sie uns zur Erde stürzen;

17:12 Eu dull sydd fel llew a chwenychai ysglyfaethu, ac megis llew ieuanc yn aros mewn lleoedd dirgel.
17:12 gleichwie ein Löwe, der des Raubes begehrt, wie ein junger Löwe, der in der Höhle sitzt.

17:13 Cyfod, ARGLWYDD, achub ei flaen ef, cwympa ef: gwared fy enaid rhag yr annuwiol, yr hwn yw dy gleddyf di;
17:13 HERR, mache dich auf, überwältige ihn und demütige ihn, errette meine Seele von dem Gottlosen mit deinem Schwert,

17:14 Rhag dynion, y rhai yw dy law, ARGLWYDD, rhag dynion y byd, y rhai mae eu rhan yn y bywyd yma, a’r rhai llenwaist eu boliau â’th guddiedig drysor: llawn ydynt o feibion, a gadawant eu gweddill i’w rhai bychain.
17:14 von den Leuten mit deiner Hand, HERR, von den Leuten dieser Welt, welche ihr Teil haben in ihrem Leben, welchen du den Bauch füllst mit deinem Schatz, die da Söhne die Fülle haben und lassen ihr übriges ihren Kindern.

17:15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, â’th ddelw di.
17:15 Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde.

SALM 18

18:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd, gwas yr ARGLWYDD yr hwn a lefarodd wrth yr ARGLWYDD eiriau y gân hon, yn y dydd y gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl elynion, ac o law Saul: ac efe a ddywedodd, Caraf di, ARGLWYDD fy nghadernid.
18:1 (Ein Psalm, vorzusingen, Davids, des Knechtes des HERRN, welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn der HERR errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, und sprach:) Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke!

18:2 Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, a’m hamddiffynfa, a’m gwaredydd; fy NUW, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth a’m huchel dŵr.
18:2 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz!

18:3 Galwaf ar yr ARGLWYDD canmoladwy felly y’m cedwir rhag fy ngelynion.
18:3 Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst.

18:4 Gofidion angau a’m cylchynasant, ac afonydd y fall a’m dychrynasant i.
18:4 Es umfingen mich des Todes Bande, und die Bäche des Verderbens erschreckten mich.

18:5 Gofidiau uffern a’m cylchynasant: maglau angau a achubasant fy mlaen.
18:5 Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich.

18:6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar fy NUW: efe a glybu fy llef o’i deml, a’m gwaedd ger ei fron a ddaeth i’w glustiau ef.
18:6 Da mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott; da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.

18:7 Yna y siglodd ac y crynodd y ddaear; a seiliau y mynyddoedd a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am iddo ef ddigio.
18:7 Die Erde bebte und ward bewegt, und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig war.

18:8 Dyrchafodd mwg o’i ffroenau, a thân a ysodd o’i enau: glo a enynasant ganddo.
18:8 Dampf ging von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem Munde, daß es davon blitzte.

18:9 Efe hefyd a ostyngodd y nefoedd, ac a ddisgynnodd: a thywyllwch oedd dan ei draed ef.
18:9 Er neigte den Himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter seinen Füßen.

18:10 Marchogodd hefyd ar y ceriwb, ac a ehedodd: ie, efe a ehedodd ar adenydd y gwynt.
18:10 Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher; er schwebte auf den Fittichen des Windes.

18:11 Efe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo; a’i babell o’i amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew gymylau yr awyr.
18:11 Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken, darin er verborgen war.

18:12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei fron, a aethant heibio; cenllysg a marwor tanllyd.
18:12 Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen.

18:13 Yr ARGLWYDD hefyd a daranodd yn y nefoedd, a’r Goruchaf a roddes ei lef; cenllysg a marwor tanllyd.
18:13 Und der HERR donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen.

18:14 Ie, efe a anfonodd ei saethau, ac a’u gwasgarodd hwynt; ac a saethodd ei fellt, ac a’u gorchfygodd hwynt.
18:14 Er schoß seine Strahlen und zerstreute sie; er ließ sehr blitzen und schreckte sie.

18:15 Gwaelodion y dyfroedd a welwyd, a seiliau y byd a ddinoethwyd gan dy gerydd di, O ARGLWYDD, a chan chwythad anadl dy ffroenau.
18:15 Da sah man das Bett der Wasser, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt, HERR, von deinem Schelten, von dem Odem und Schnauben deiner Nase.

18:16 Anfonodd oddi uchod, cymerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer.
18:16 Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus großen Wassern.

18:17 Efe a’m gwaredodd oddi wrth fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghaseion: canys yr oeddynt yn drech na mi.
18:17 Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren,

18:18 Achubasant fy mlaen yn nydd fy ngofid; ond yr ARGLWYDD oedd gynhaliad i mi.
18:18 die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks; und der HERR ward meine Zuversicht.

18:19 Dug fi hefyd i ehangder: gwaredodd fi; canys ymhoffodd ynof.
18:19 Und er führte mich aus ins Weite. Er riß mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.

18:20 Yr ARGLWYDD a’m gobrwyodd yn ôl fy nghyfiawnder; yn ôl glendid fy nwylo y talodd efe i mi.
18:20 Der HERR tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Hände.

18:21 Canys cedwais ffyrdd yr ARGLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol oddi wrth fy NUW.
18:21 Denn ich halte die Wege des HERRN und bin nicht gottlos wider meinen Gott.

18:22 Oherwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i, a’i ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf.
18:22 Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir;

18:23 Bûm hefyd yn berffaith gydag ef, ac ymgedwais rhag fy anwiredd.
18:23 sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden.

18:24 A’r ARGLWYDD a’m gobrwyodd yn ôl fy nghyfiawnder, yn ôl purdeb fy nwylo o flaen ei lygaid ef.
18:24 Darum vergilt mir der HERR nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen.

18:25 A’r trugarog y gwnei drugaredd; â’r gŵr perffaith y gwnei berffeithrwydd.
18:25 Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Frommen bist du fromm,

18:26 A’r glân y gwnei lendid; ac â’r cyndyn yr ymgyndynni.
18:26 und bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehrten bist du verkehrt.

18:27 Canys ti a waredi y bobl gystuddiedig: ond ti a ostyngi olygon uchel.
18:27 Denn du hilfst dem elenden Volk, und die hohen Augen erniedrigst du.

18:28 Oherwydd ti a oleui fy nghannwyll: yr ARGLWYDD fy NUW a lewyrcha fy nhywyllwch.
18:28 Denn du erleuchtest meine Leuchte; der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis licht.

18:29 Oblegid ynot ti yr hedais trwy fyddin; ac yn fy NUW y llemais dros fur.
18:29 Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen.

18:30 DUW sydd berffaith ei ffordd: gair yr ARGLWYDD sydd wedi ei buro: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant ynddo.
18:30 Gottes Wege sind vollkommen; die Reden des HERRN sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.

18:31 Canys pwy sydd DDUW heblaw yr ARGLWYDD? a phwy sydd graig ond ein DUW ni?
18:31 Denn wo ist ein Gott außer dem HERRN, oder ein Hort außer unserm Gott?

18:32 DUW sydd yn fy ngwregysu â nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd yn berffaith.
18:32 Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel.

18:33 Gosod y mae efe fy nhraed fel traed ewigod; ac ar fy uchelfannau y’m sefydla.
18:33 Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen.

18:34 Efe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel; fel y dryllier bwa dur yn fy mreichiau.
18:34 Er lehrt meine Hand streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen spannen.

18:35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; a’th ddeheulaw a’m cynhaliodd, a’th fwynder a’m lluosogodd.
18:35 Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich; und wenn du mich demütigst, machst du mich groß.

18:36 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy nhraed.
18:36 Du machst unter mir Raum zu gehen, daß meine Knöchel nicht wanken.

18:37 Erlidiais fy ngelynion, ac a’u goddiweddais: ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.
18:37 Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen, und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe.

18:38 Archollais hwynt, fel na allent godi: syrthiasant dan fy nhraed.
18:38 Ich will sie zerschmettern; sie sollen mir nicht widerstehen und müssen unter meine Füße fallen.

18:39 Canys gwregysaist fi â nerth i ryfel: darostyngaist danaf y rhai a ymgododd i’m herbyn.
18:39 Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit; du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen.

18:40 Rhoddaist hefyd i mi warrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion.
18:40 Du gibst mir meine Feinde in die Flucht, daß ich meine Hasser verstöre.

18:41 Gwaeddasant, ond nid oedd achubydd - sef ar yr ARGLWYDD, ond nid atebodd efe hwynt.
18:41 Sie rufen-aber da ist kein Helfer-zum HERRN; aber er antwortet ihnen nicht.

18:42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch o flaen y gwynt: teflais hwynt allan megis tom yr heolydd.
18:42 Ich will sie zerstoßen wie Staub vor dem Winde; ich will sie wegräumen wie den Kot auf der Gasse.

18:43 Gwaredaist fi rhag cynhennau y bobl; gosodaist fi yn ben cenhedloedd: pobl nid adnabûm a’m gwasanaethant.
18:43 Du hilfst mir von dem zänkischen Volk und machst mich zum Haupt unter den Heiden; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir;

18:44 Pan glywant amdanaf, ufuddhant i mi: meibion dieithr a gymerant arnynt ymddarostwng i mi.
18:44 es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. Ja, den Kindern der Fremde hat's wider mich gefehlt;

18:45 Meibion dieithr a ballant, ac a ddychrynant allan o’u dirgel fannau.
18:45 die Kinder der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

18:46 Byw yw yr ARGLWYDD, a bendithier fy nghraig: a dyrchafer DUW fy iachawdwriaeth.
18:46 Der HERR lebt, und gelobt sei mein Hort; und erhoben werde der Gott meines Heils,

18:47 DUW sydd yn rhoddi i mi ymddial, ac a ddarostwng y bobloedd danaf.
18:47 der Gott, der mir Rache gibt und zwingt die Völker unter mich;

18:48 Efe sydd yn fy ngwared oddi wrth fy ngelynion: ie, ti a’m dyrchefi uwchlaw y rhai a gyfodant i’m herbyn: achubaist fi rhag y gŵr traws.
18:48 der mich errettet von meinen Feinden und erhöht mich aus denen, die sich wider mich setzen; du hilfst mir von den Frevlern.

18:49 Am hynny y moliannaf di, O ARGLWYDD, ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf i’th enw.
18:49 Darum will ich dir danken, HERR, unter den Heiden und deinem Namen lobsingen,

18:50 Efe sydd yn gwneuthur mawr ymwared i’w Frenin; ac yn gwneuthur trugaredd i’w eneiniog, i Dafydd, ac i’w had ef byth.
18:50 der seinem König großes Heil beweist und wohltut seinem Gesalbten, David und seinem Samen ewiglich.

SALM 19
19:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dduw; a’r ffurfafen sydd yn mynegi gwaith ei ddwylo ef.
19:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.

19:2 Dydd i ddydd a draetha ymadrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth.
19:2 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern.

19:3 Nid oes iaith nac ymadrodd, lle ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt,
19:3 Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre.

19:4 Eu llinyn a aeth trwy yr holl ddaear, a’u geiriau hyd eithafoedd byd: i’r haul y gosododd efe babell ynddynt;
19:4 Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht;

19:5 Yr hwn sydd fel gŵr priod yn dyfod allan o’i ystafell: ac a ymlawenha fel cawr i redeg gyrfa.
19:5 und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg.

19:6 O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, a’i amgylchiad hyd eu heithafoedd hwynt: ac nid ymgudd dim oddi wrth ei wres ef.
19:6 Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen.

19:7 Cyfraith yr ARGLWYDD sydd berffaith, yn troi yr enaid: tystiolaeth yr ARGLWYDD sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth.
19:7 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das Zeugnis des HERRN ist gewiß und macht die Unverständigen weise.

19:8 Deddfau yr ARGLWYDD sydd uniawn, yn llawenhau y galon: gorchymyn yr ARGLWYDD sydd bur, yn goleuo y llygaid.
19:8 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz; die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die Augen.

19:9 Ofn yr ARGLWYDD sydd lân, yn parhau yn dragwydd; barnau yr ARGLWYDD ydynt wirionedd, cyfiawn ydynt i gyd.
19:9 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich; die Rechte des HERRN sind wahrhaftig, allesamt gerecht.

19:10 Mwy dymunol ŷnt nag aur, ie, nag aur coeth lawer: melysach hefyd na’r mêl, ac na diferiad diliau mêl.
19:10 Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold; sie sind süßer denn Honig und Honigseim.

19:11 Ynddynt hwy hefyd y rhybuddir was: o’u cadw y mae gwobr lawer.
19:11 Auch wird dein Knecht durch sie erinnert; und wer sie hält, der hat großen Lohn.

19:12 Pwy a ddeall ei gamweddau? glanha fi oddi wrth fy meiau cuddiedig.
19:12 Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehle!

19:13 Atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus: na arglwyddiaethont arnaf: yna y’m perffeithir, ac y’m glanheir oddi wrth anwiredd lawer.
19:13 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, daß sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben großer Missetat.

19:14 Bydded ymadroddion fy ngenau, myfyrdod fy nghalon, yn gymeradwy ger dy fron, O ARGLWYDD, fy nghraig a’m prynwr.
19:14 Laß dir wohl gefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein Hort und mein Erlöser.

SALM 20
20:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Wrandawed yr ARGLWYDD arnat yn nydd cyfyngder: enw DUW Jacob a’th ddiffynno.
20:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Der HERR erhöre dich in der Not; der Name des Gottes Jakobs schütze dich!

20:2 Anfoned i ti gymorth o’r cysegr, a nerthed di o Seion.
20:2 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion.

20:3 Cofied dy holl offrymau, a bydded fodlon i’th boethoffrwm. Sela.
20:3 Er gedenke all deines Speisopfers, und dein Brandopfer müsse vor ihm fett sein. (Sela.)

20:4 Rhodded i ti wrth fodd dy galon, chyfiawned dy holl gyngor.
20:4 Er gebe dir was dein Herz begehrt, und erfülle alle deine Anschläge.

20:5 Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafwn faner yn enw ein DUW; cyfiawned yr ARGLWYDD dy holl dymuniadau.
20:5 Wir rühmen, daß du uns hilfst, und im Namen unsres Gottes werfen wir Panier auf. Der HERR gewähre dir alle deine Bitten!

20:6 Yr awr hon y gwn y gwared yr ARGLWYDD ei eneiniog: efe a wrendy arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.
20:6 Nun merke ich, daß der HERR seinem Gesalbten hilft und erhöht ihn in seinen heiligen Himmel; seine rechte Hand hilft mit Macht.

20:7 Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch: ond nyni a gofiwn enw yr ARGLWYDD ein DUW.
20:7 Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse; wir aber denken an den Namen des HERRN, unsers Gottes.

20:8 Hwy a gwympasant, ac a syrthiasant ond nyni a gyfodasom, ac a safasom.
20:8 Sie sind niedergestürzt und gefallen; wir aber stehen aufgerichtet.

20:9 Achub, ARGLWYDD: gwrandawed y Brenin arnom yn y dydd y llefom.
20:9 Hilf, HERR, dem König und erhöre uns wenn wir rufen!

SALM 21
21:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. ARGLWYDD, yn dy nerth y llawenycha y Brenin; ac yn dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr yr ymhyfryda!
21:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) HERR, der König freut sich in deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe!

21:2 Deisyfiad ei galon a roddaist iddo; a dymuniad ei wefusau nis gomeddaist. Sela.
21:2 Du gibst ihm seines Herzens Wunsch und weigerst nicht, was sein Mund bittet. (Sela.)

21:3 Canys achubaist ei flaen ef a bendithion daioni: gosodaist ar ei ben ef goron o aur coeth.
21:3 Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen; du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt.

21:4 Gofynnodd oes gennyt, a rhoddaist iddo: ie, hir oes, byth ac yn dragywydd.
21:4 Er bittet Leben von dir; so gibst du ihm langes Leben immer und ewiglich.

21:5 Mawr yw ei ogoniant yn dy iachawdwriaeth: gosodaist arno ogoniant a phrydferthwch.
21:5 Er hat große Ehre an deiner Hilfe; du legst Lob und Schmuck auf ihn.

21:6 Canys gwnaethost ef yn fendithion yn dragywyddol; llawenychaist ef â llawenydd â’th wynepryd.
21:6 Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich; du erfreuest ihn mit Freude vor deinem Antlitz.

21:7 Oherwydd bod y Brenin yn ymddiried yn yr ARGLWYDD, a thrwy drugaredd y Goruchaf nid ysgogir ef.
21:7 Denn der König hofft auf den HERRN und wird durch die Güte des HERRN fest bleiben.

21:8 Dy law a gaiff afael ar dy holl elynion: dy ddeheulaw a gaiff afael ar dy gareion.
21:8 Deine Hand wird finden alle deine Feinde; deine Rechte wird finden, die dich hassen.

21:9 Ti a’u gwnei hwynt fel ffwrn danllyd yn amser dy lid: yr ARGLWYDD yn ei ddicllonedd a’u llwnc hwynt, a’r tân a’u hysa hwynt.
21:9 Du wirst sie machen wie ein Feuerofen, wenn du dreinsehen wirst; der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn; Feuer wird sie fressen.

21:10 Eu ffrwyth hwynt a ddinistri di oddi ar y ddaear, a’u had o blith meibion dynion.
21:10 Ihre Frucht wirst du umbringen vom Erdboden und ihren Samen von den Menschenkindern.

21:11 Canys bwriadasant ddrwg i’th erbyn: meddyliasant amcan, heb allu ohonynt ei gwblhau.
21:11 Denn sie gedachten dir Übles zu tun und machten Anschläge, die sie nicht konnten ausführen.

21:12 Am hynny y gwnei iddynt droi eu cefnau: ar dy linynnau y paratöi di saethau yn erbyn eu hwynebau.
21:12 Denn du wirst machen, daß sie den Rücken kehren; mit deiner Sehne wirst du gegen ihr Antlitz zielen.

21:13 Ymddyrcha, ARGLWYDD, yn dy nerth; canwn, a chanmolwn dy gadernid.
21:13 HERR, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht.

SALM 22
22:1
I’r Pencerdd ar Aieleth-hasahar, Salm Dafydd. Fy NUW, fy NUW, paham y’m gwrthodaist? paham yr ydwyt mor bell oddi wrth fy iawchawdwriaeth, a geiriau fy llefain?
22:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen; von der Hinde, die früh gejagt wird.) Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ich heule; aber meine Hilfe ist ferne.

22:2 Fy NUW, llefain yr ydwyf y dydd, ac ni wrandewi; y nos hefyd, ac nid oes osteg i mi.
22:2 Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht; und des Nachts schweige ich auch nicht.

22:3 Ond tydi wyt sanctaidd, O dydi yr hwn wyt yn cyfanheddu ym moliant Israel.
22:3 Aber du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobe Israels.

22:4 Ein tadau a obeithiasant ynot: gobeithiasant, a gwaredaist hwynt.
22:4 Unsre Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen aus.

22:5 Arnat ti y llefasant , ac achubwyd hwynt; ynot yr ymddiriedasant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt.
22:5 Zu dir schrieen sie und wurden errettet; sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.

22:6 A minnau, pryf ydwyf, ac nid gŵr; gwarthrudd dynion, a dirmyg y bobl.
22:6 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks.

22:7 Pawb a’r a’m gwelant a’m gwatwarant: llaesant wefl, ysgydwant ben, gan ddywedyd,
22:7 Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:

22:8 Ymddiriedodd yn yr ARGLWYDD; gwareded ef: achubed ef, gan ei fod yn dda ganddo
22:8 "Er klage es dem HERRN; der helfe ihm aus und errette ihn, hat er Lust zu ihm."

22:9 Canys ti a’m tynnaist o’r groth: gwnaethost i mi obeithio pan oeddwn ar fronnau fy mam.
22:9 Denn du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen; du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten war.

22:10 Arnat ti y’m bwriwyd o’r bru: o groth fy mam fy NUW ydwyt.
22:10 Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an; du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.

22:11 Nac ymbellha oddi wrthyf; oherwydd cyfyngder sydd agos: canys nid oes cynorthwywr.
22:11 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.

22:12 Teirw lawer a’m cylchynasant: gwrdd deirw Basan a’m hamgylchasant.
22:12 Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt.

22:13 Agorasant arnaf eu genau, fel llew rheibus a rhuadwy.
22:13 Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe.

22:14 Fel dwfr y’m tywalltwyd, a’m hesgyrn oll a ymwahanasant: fy nghalon sydd fel cwyr; hi a doddodd yng nghanol fy mherfedd.
22:14 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs.

22:15 Fy nerth a wywodd fel priddlestr; a’m tafod a lynodd wrth daflod fy ngenau; ac i lwch angau y’m dygaist.
22:15 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.

22:16 Canys cŵn a’m cylchynasant: cynulleidfa y drygionus a’m hamgylchasant: trywanasant fy nwylo a’m traed.
22:16 Denn die Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich umringt; sie haben meine Hände und Füße durchgraben.

22:17 Gallaf gyfrif fy holl esgyrn: y maent yn tremio ac yn edrych arnaf.
22:17 Ich kann alle meine Gebeine zählen; aber sie schauen und sehen ihre Lust an mir.

22:18 Y maent yn rhannu fy nillad yn eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw coelbren.
22:18 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.

22:19 Ond tydi, ARGLWYDD, nac ymbellha: fy nghadernid, brysia i’m cynorthwyo.
22:19 Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!

22:20 Gwared fy enaid rhag y cleddyf, fy unig enaid o feddiant y ci.
22:20 Errette meine Seele vom Schwert, meine einsame von den Hunden!

22:21 Achub fi rhag safn y llew: canys o blith cyrn unicorniaid y’m gwrandewaist.
22:21 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern!

22:22 Mynegaf dy enw i’m brodyr: yng nghanol y gynulleidfa y’th folaf.
22:22 Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern; ich will dich in der Gemeinde rühmen.

22:23 Y rhai sydd yn ofni yr ARGLWYDD, molwch ef: holl had Jacob, gogoneddwch ef; a holl had Israel, ofnwch ef.
22:23 Rühmet den HERRN, die ihr ihn fürchtet; es ehre ihn aller Same Jakobs, und vor ihm scheue sich aller Same Israels.

22:24 Canys ni ddirmygodd, ac ni ffieiddiodd gystudd y tlawd; ac ni chuddiodd ei wyneb rhagddo: ond pan lefodd efe arno, efe a wrandawodd.
22:24 Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's.

22:25 Fy mawl sydd ohonot ti yn y gynulleidfa fawr: fy addunedau a dalaf gerbron y rhai a’i hofnant ef.
22:25 Dich will ich preisen in der großen Gemeinde; ich will mein Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten.

22:26 Y tlodion a fwytânt, ac a ddiwellir: y rhai a geisiant yr ARGLWYDD, a’i moliannant ef: eich calon fydd byw yn dragywydd.
22:26 Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden; und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen; euer Herz soll ewiglich leben.

22:27 Holl derfynau y ddaear a gofiant, ac a droant at yr ARGLWYDD: a holl dylwythau y cenhedloedd a addolant ger dy fron di.
22:27 Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.

22:28 Canys eiddo yr ARGLWYDD yw y deyrnas: ac efe sydd yn llywodraethu ymhlith y cenhedloedd.
22:28 Denn des HERRN ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden.

22:29 Yr holl rai breision ar y ddaear a fwytânt, ac a addolant: y rhai a ddisgynnant i’r llwch, a ymgrymant ger ei fron ef; ac nid oes neb a all gadw yn fyw ei enaid ei hun.
22:29 Alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten; vor ihm werden die Kniee beugen alle, die im Staub liegen, und die, so kümmerlich leben.

22:30 Eu had a’i gwasanaetha ef: cyfrifir ef i’r ARGLWYDD yn genhedlaeth.
22:30 Er wird einen Samen haben, der ihm dient; vom HERRN wird man verkündigen zu Kindeskind.

22:31 Deuant, ac adroddant ei gyfiawnder ef i’r bobl a enir, mai efe a wnaeth hyn.
22:31 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, daß er's getan hat.

SALM 23
23:1
Salm Dafydd. YR ARGLWYDD yw fy Mugail; ni bydd eisiau arnaf.
23:1 (Ein Psalm Davids.) Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.

23:2 Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog: efe a’m tywys gerllaw y dyfroedd tawel.
23:2 Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser.

23:3 Efe a ddychwel fy enaid: efe a’m harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.
23:3 Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

23:4 Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed: canys yr wyt ti gyda mi; dy wialen a’th ffon a’m cysurant.
23:4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich.

23:5 Ti a arlwyi ford ger fy mron yng ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: iraist fy mhen ag olew; fy ffiol sydd lawn.
23:5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

23:6 Daioni a thrugaredd yn ddiau a’m canlynant holl ddyddiau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr ARGLWYDD yn dragywydd.
23:6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

SALM 24
24:1
Salm Dafydd. Eiddo yr ARGLWYDD y ddaear, a’i chyfiawnder; y byd, ac a breswylia ynddo.
24:1 (Ein Psalm Davids.) Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt.

24:2 Canys efe a'i seiliodd ar y moroedd, ac a'i sicrhaodd ar yr afonydd.
24:2 Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet.

24:3 Pwy a esgyn i fynydd yr ARGLWYDD? a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef?
24:3 Wer wird auf des HERRN Berg gehen, und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte?

24:4 Y glân ei ddwylo, a'r pur ei galon; yr hwn ni ddyrchafodd ei feddwl at wagedd, ac ni thyngodd i dwyllo.
24:4 Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist; der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich:

24:5 Efe a dderbyn fendith gan yr ARGLWYDD, a chyfiawnder gan DDUW ei iachawdwriaeth.
24:5 der wird den Segen vom HERRN empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.

24:6 Dyma genhedlaeth y rhai a'i ceisiant ef, y rhai a geisiant dy wyneb di, O Jacob. Sela.
24:6 Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. (Sela.)

24:7 O byrth, dyrchefwch eich pennau; ac ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe!

24:8 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? yr ARGLWYDD nerthol a chadarn, yr ARGLWYDD cadarn mewn rhyfel.
24:8 Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit.

24:9 O byrth, dyrchefwch eich pennau; a ymddyrchefwch, ddrysau tragwyddol; a Brenin y gogoniant a ddaw i mewn.
24:9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe!

24:10 Pwy yw y Brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y lluoedd, efe yw Brenin y gogoniant. Sela.
24:10 Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehren. (Sela.)

SALM 25
25:1
Salm Dafydd. Atat ti, O ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
25:1 (Ein Psalm Davids.) Nach dir, HERR, verlangt mich.

25:2 O fy NUW, ynot ti yr ymddiriedais; na'm gwaradwydder; na orfoledded fy ngelynion arnaf
25:2 Mein Gott, ich hoffe auf dich; laß mich nicht zu Schanden werden, daß sich meine Feinde nicht freuen über mich.

25:3 Ie, na waradwydder neb sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwaradwydder y rhai a droseddant heb achos.
25:3 Denn keiner wird zu Schanden, der dein harret; aber zu Schanden müssen sie werden, die leichtfertigen Verächter.

25:4 Pâr i mi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy lwybrau.
25:4 HERR, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige;

25:5 Tywys fi yn dy wirionedd, a dysg fi: canys ti yw Duw fy iachawdwriaeth; wrthyt ti y disgwyliaf ar hyd y dydd
25:5 leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich dein.

25:6 Cofia, ARGLWYDD, dy dosturiaethau a'th drugareddau: canys erioed y maent hwy.
25:6 Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist.

25:7 Na chofia bechodau fy ieuenctid na'm camweddau: yn ôl dy drugaredd meddwl di amdanaf, er mwyn dy ddaioni, ARGLWYDD.
25:7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen; gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit um deiner Güte willen!

25:8 Da ac uniawn yw yr ARGLWYDD: oherwydd hynny y dysg efe bechaduriaid yn y ffordd.
25:8 Der HERR ist gut und fromm; darum unterweist er die Sünder auf dem Wege.

25:9 Y rhai llariaidd a hyffordda efe mewn barn: a’i ffordd a ddysg efe i’r rhai gostyngedig.
25:9 Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg.

25:10 Holl lwybrau yr ARGLWYDD ydynt drugaredd a gwirionedd, i’r rhai a gadwant ei gyfamod a’i dystiolaethau ef.
25:10 Die Wege des HERRN sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten.

25:11 Er mwyn dy enw, ARGLWYDD, maddau fy anwiredd: canys mawr yw.
25:11 Um deines Namens willen, HERR, sei gnädig meiner Missetat, die da groß ist.

25:12 Pa ŵr yw efe sydd yn ofni’r ARGLWYDD? efe a’i dysg ef yn y ffordd a ddewiso.
25:12 Wer ist der, der den HERRN fürchtet? Er wird ihn unterweisen den besten Weg.

25:13 Ei enaid ef a erys mewn daioni: a’i had a etifedda y ddaear.
25:13 Seine Seele wird im Guten wohnen, und sein Same wird das Land besitzen.

25:14 Dirgelwch yr ARGLWYDD sydd gyda’r rhai a’i hofnant ef: a’i gyfamod hefyd, i’w cyfarwyddo hwynt.
25:14 Das Geheimnis des HERRN ist unter denen, die ihn fürchten; und seinen Bund läßt er sie wissen.

25:15 Fy llygaid sydd yn wastad ar yr ARGLWYDD: canys efe a ddwg fy nhraed allan o’r rhwyd.
25:15 Meine Augen sehen stets zu dem HERRN; denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.

25:16 Tro ataf, a thrugarha wrthyf: canys unig a thlawd ydwyf.
25:16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend.

25:17 Gofidiau fy nghalon a helaethwyd: dwg fi allan o’m cyfyngderau.
25:17 Die Angst meines Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten!

25:18 Gwêl fy nghystudd a’m helbul, a maddau fy holl bechodau.
25:18 Siehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden!

25:19 Edrych ar fy ngelynion; canys amlhasant; â chasineb traws hefyd y’m casasant.
25:19 Siehe, daß meiner Feinde so viel sind und hassen mich aus Frevel.

25:20 Cadw fy enaid, ac achub fi: na’m gwaradwydder: canys ymddiriedais ynot.
25:20 Bewahre meine Seele und errette mich, laß mich nicht zu Schanden werden; denn ich traue auf dich.

25:21 Cadwed perffeithrwydd ac uniondeb fi: canys yr wyf yn disgwyl wrthy.
25:21 Schlecht und Recht, das behüte mich; denn ich harre dein.

25:22 O DDUW, gwared Israel o’i holl gyfyngderau.
25:22 Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not!

SALM 26
26:1
Salm Dafydd. Barn fi, ARGLWYDD; canys rhodiais yn fy mherffeithrwydd: ymddiriedais hefyd yn yr ARGLWYDD: am hynny ni lithraf.
26:1 (Ein Psalm Davids.) HERR, schaffe mir Recht; denn ich bin unschuldig! Ich hoffe auf den HERRN; darum werde ich nicht fallen.

26:2 Hola fi, ARGLWYDD, a phrawf fi: chwilia fy arennau a’m calon.
26:2 Prüfe mich, HERR, und versuche mich; läutere meine Nieren und mein Herz.

26:3 Canys dy drugaredd sydd o flaen fy llygaid: ac mi a rodiais yn dy wirionedd.
26:3 Denn deine Güte ist vor meinen Augen, und ich wandle in deiner Wahrheit.

26:4 Nid eisteddais gyda dynion coegion; a chyda’r rhai trofaus nid af.
26:4 Ich sitze nicht bei den eitlen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen.

26:5 Caeais gynulleidfa y drygionus; a chyda’r annuwiolion nid eisteddai.
26:5 Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen.

26:6 Golchaf fy nwylo mewn diniweidrwydd: a’th allor, O ARGLWYDD, a amgylchynaf:
26:6 Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, HERR, zu deinem Altar,

26:7 I gyhoeddi â llef clodforedd, ac i fynegi dy holl ryfeddodau.
26:7 da man hört die Stimme des Dankens, und da man predigt alle deine Wunder.

26:8 ARGLWYDD, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant.
26:8 HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt.

26:9 Na chasgl fy enaid gyda phechaduriaid, na’m bywyd gyda dynion gwaedlyd:
26:9 Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern noch mein Leben mit den Blutdürstigen,

26:10 Y rhai y mae ysgelerder yn eu dwylo, a’u deheulaw yn llawn gwobrau.
26:10 welche mit böser Tücke umgehen und nehmen gern Geschenke.

26:11 Eithr mi a rodiaf yn fy mherffeithrwydd: gwared fi, a thrugarha wrthyf.
26:11 Ich aber wandle unschuldig. Erlöse mich und sei mir gnädig!

26:12 Fy nhroed sydd yn sefyll ar yr uniawn: yn y cynulleidfaoedd y’th fendithiaf, O ARGLWYDD.
26:12 Mein Fuß geht richtig. Ich will dich loben, HERR, in den Versammlungen.

SALM 27
27:1
Salm Dafydd. Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a’m hiachawdwriaeth; rhag pwy yr ofnaf? yr ARGLWYDD yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dychrynaf?
27:1 (Ein Psalm Davids.) Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen!

27:2 Pan nesaodd y rhai drygionus, sef fy ngwrthwynebwyr a’m gelynion, i’m herbyn, i fwyta fy nghnawd, hwy a dramgwyddasant ac a syrthiasant.
27:2 So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, meine Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen.

27:3 Pe gwersyllai llu i’m herbyn, nid ofna fy nghalon: pe cyfodai cad i’m herbyn, yn hyn mi a fyddaf hyderus.
27:3 Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn.

27:44 Un peth a ddeisyfais i gan yr ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i ymofyn yn ei deml.
27:4 Eins bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: daß ich im Hause des HERRN bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.

27:5 Canys yn y dydd blin y’m cuddia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei babell y’m cuddia; ar graig y’m cyfyd i.
27:5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einem Felsen,

27:6 Ac yn awr y dyrcha efe fy mhen goruwch fy ngelynion o’m hamgylch: am hynny yr aberthaf yn ei babell ef ebyrth gorfoledd; canaf, ie, canmolaf yr ARGLWYDD.
27:6 und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; so will ich in seiner Hütte Lob opfern, ich will singen und lobsagen dem HERRN.

27:7 Clyw, O ARGLWYDD, fy lleferydd pan lefwyf: trugarha hefyd wrthyf, a gwrando arnaf.
27:7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!

27:8 Pan ddywedaist, Ceisiwch fy wyneb; fy nghalon a ddywedodd wrthyt, Dy wyneb a geisiaf, O ARGLWYDD.
27:8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: "Ihr sollt mein Antlitz suchen." Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.

27:9 Na chuddia dy wyneb oddi wrthyf; na fwrw ymaith dy was mewn soriant: fy nghymorth fuost; na ad fi, ac na wrthod fi. O DDUW fy iachawdwriaeth.
27:9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht; denn du bist meine Hilfe. Laß mich nicht und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil!

27:10 Pan yw fy nhad a’m mam yn fy ngwrthod, yr ARGLWYDD a’m derbyn.
27:10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber der HERR nimmt mich auf.

27:11 Dysg i mi dy ffordd, ARGLWYDD, ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb, oherwydd fy ngelynion.
27:11 HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen.

27:12 Na ddyro fi i fyny i ewyllys fy ngelynion: canys gau dystion, a rhai a adroddant drawster, a gyfodasant i’m herbyn.
27:12 Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde; denn es stehen falsche Zeugen gegen mich und tun mir Unrecht ohne Scheu.

27:13 Diffygiaswn, pe na chredaswn weled daioni yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
27:13 Ich glaube aber doch, daß ich sehen werde das Gute des HERRN im Lande der Lebendigen.

27:14 Disgwyl wrth yr ARGLWYDD: ymwrola, ac efe a nertha dy galon: disgwyl, meddaf, wrth yr ARGLWYDD.
27:14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

SALM 28
28:1
Salm Dafydd. Arnat ti, ARGLWYDD, y gwaeddaf; fy nghraig, na ddistawa wrthyf: rhag, o thewi wrthyf, i mi fod yn gyffelyb i rai yn disgyn i’r pwll.
28:1 (Ein Psalm Davids.) Wenn ich rufe zu dir, HERR, mein Hort, so schweige mir nicht, auf daß nicht, wo du schweigst, ich gleich werde denen, die in die Grube fahren.

28:2 Erglyw lef fy ymbil pan waeddwyf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwylo tuag at dy gafell sanctaidd.
28:2 Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Chor.

28:3 Na thyn fi gyda’r annuwiolion, a chyda gweithredwyr anwiredd; y rhai a lefarant heddwch wrth eu cymdogion, a drwg yn eu calon.
28:3 Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen.

28:4 Dyro iddynt yn ôl eu gweithred, ac yn ôl drygioni eu dychmygion: dyro iddynt yn ôl gweithredoedd eu dwylo; tâl iddynt eu haeddedigaethau.
28:4 Gib ihnen nach ihrer Tat und nach ihrem bösen Wesen; gib ihnen nach den Werken ihrer Hände; vergilt ihnen, was sie verdient haben.

28:5 Am nad ystyriant weithredoedd yr ARGLWYDD, na gwaith ei ddwylo ef, y dinistria efe hwynt, ac nis adeilada hwynt.
28:5 Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des HERRN noch auf die Werke seiner Hände; darum wird er sie zerbrechen und nicht aufbauen.

28:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys, clybu lef fy ngweddïau.
28:6 Gelobt sei der HERR; denn er hat erhört die Stimme meines Flehens.

28:7 Yr ARGLWYDD yw fy nerth, a’m tarian; ynddo ef yr ymddiriedodd fy nghalon, a myfi a gynorthwywyd: oherwydd hyn y llawenychodd fy nghalon, ac ar fy nghân y clodforaf ef.
28:7 Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. Und mein Herz ist fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.

28:8 Yr ARGLWYDD sydd nerth i’r cyfryw rai, a chadernid iachawdwriaeth ei Eneiniog yw efe.
28:8 Der HERR ist meine Stärke; er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft.

28:9 Cadw dy bobl, a bendithia dy etifeddiaeth: portha hwynt hefyd, a dyrcha hwynt yn dragywydd.
28:9 Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide sie und erhöhe sie ewiglich!

SALM 29
29:1
Salm Dafydd. Moeswch i’r ARGLWYDD, chwi feibion cedyrn, moeswch i’r ARGLWYDD ogoniant a nerth.
29:1 (Ein Psalm Davids.) Bringet her dem HERRN, ihr Gewaltigen, bringet her dem HERRN Ehre und Stärke!

29:2 Moeswch i’r ARGLWYDD ogoniant ei enw: addolwch yr ARGLWYDD ym mhrydferthwch ei sancteiddrwydd.
29:2 Bringet dem HERRN die Ehre seines Namens; betet an den HERRN im heiligen Schmuck!

29:3 Llef yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd: DUW y gogoniant a darana; yr ARGLWYDD sydd ar y dyfroedd mawrion.
29:3 Die Stimme des HERRN geht über den Wassern; der Gott der Ehren donnert, der HERR über großen Wassern.

29:4 Llef yr ARGLWYDD sydd mewn grym: llef yr ARGTWYDD sydd mewn prydferthwch.
29:4 Die Stimme des HERRN geht mit Macht; die Stimme des HERRN geht herrlich.

29:55 Llef yr ARGLWYDD sydd yn dryllio y cedrwydd; ie, dryllia yr ARGLWYDD gedrwydd Libanus.
29:5 Die Stimme des HERRN zerbricht die Zedern; der HERR zerbricht die Zedern im Libanon.

29:6 Efe a wna iddynt lamu fel llo; Libanus a Sirion fel llwdn unicorn.
29:6 Und macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirjon wie ein junges Einhorn.

29:7 Llef yr ARGLWYDD a wasgara y fflamau tân.
29:7 Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen.

29:8 Llef yr ARGLWYDD a wna i’r anialwch grynu: yr ARGLWYDD a wna i anialwch Cades grynu.
29:8 Die Stimme des HERRN erregt die Wüste; der HERR erregt die Wüste Kades.

29:9 Llef yr ARGLWYDD a wna i’r ewigod lydnu, ac a ddinoetha y coedydd: ac yn ei deml pawb a draetha ei ogoniant ef.
29:9 Die Stimme des HERRN erregt die Hinden und entblößt die Wälder; und in seinem Tempel sagt ihm alles Ehre.

29:10 Yr ARGLWYDD sydd yn eistedd ar y llifeiriant; ie, yr ARGLWYDD eistedd yn Frenin yn dragywydd.
29:10 Der HERR sitzt, eine Sintflut anzurichten; und der HERR bleibt ein König in Ewigkeit.

29:11 Yr ARGLWYDD a ddyry nerth i’w bobl: yr ARGLWYDD a fendithia ei bobl â thangnefedd.
29:11 Der HERR wird seinem Volk Kraft geben; der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden.

SALM 30
30:1
Salm neu Gân o gysegriad tŷ Dafydd. Mawrygaf di, O ARGLWYDD: canys dyrchefaist fi, ac ni lawenheaist fy ngelynion o’m plegid.
30:1 (Ein Psalm, zu singen von der Einweihung des Hauses, von David.) Ich preise dich, HERR; denn du hast mich erhöht und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen.

30:2 ARGLWYDD fy NUW, llefais arnat, a thithau a’m hiacheaist.
30:2 HERR, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund.

30:3 ARGLWYDD, dyrchefaist fy enaid o’r bedd: cedwaist fi yn fyw, rhag disgyn ohonof i’r pwll.
30:3 HERR, du hast meine Seele aus der Hölle geführt; du hast mich lebend erhalten, da jene in die Grube fuhren.

30:4 Cenwch i’r ARGLWYDD, ei saint ef; a chlodforwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
30:4 Ihr Heiligen, lobsinget dem HERRN; danket und preiset seine Heiligkeit!

30:5 Canys ennyd fechan y bydd yn ei lid; ei fodlonrwydd y mae bywyd: dros brynhawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd gorfoledd.
30:5 Denn sein Zorn währt einen Augenblick, und lebenslang seine Gnade; den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude.

30:6 Ac mi a ddywedais yn fy llwyddiant, Ni’m syflir yn dragywydd.
30:6 Ich aber sprach, da mir's wohl ging: Ich werde nimmermehr darniederliegen.

30:7 O’th daioni, ARGLWYDD; y gosodaist gryfder yn fy mynydd: cuddiaist dy wyneb, a bûm helbulus.
30:7 Denn, HERR, durch dein Wohlgefallen hattest du meinen Berg stark gemacht; aber da du dein Antlitz verbargest, erschrak ich.

30:8 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefais, ac â’r ARGLWYDD yr ymbiliais.
30:8 Zu dir, HERR, rief ich, und zum HERRN flehte ich:

30:9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, pan ddisgynnwyf i’r ffos? a glodfora y llwch di? a fynega efe dy wirionedd?
30:9 Was ist nütze an meinem Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen?

30:10 Clyw, ARGLWYDD, a thrugarha wrthyf: ARGLWYDD, bydd gynorthwywr i mi.
30:10 HERR, höre und sei mir gnädig! HERR, sei mein Helfer!

30:11 Troaist fy ngalar yn llawenydd i mi: diosgaist fy sachwisg, a gwregysaist fi â llawenydd;
30:11 Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen; du hast mir meinen Sack ausgezogen und mich mit Freude gegürtet,

30:12 Fel y cano fy ngogoniant i ti, ac na thawo. O ARGLWYDD fy NUW, yn dragwyddol y’th foliannaf.
30:12 auf daß dir lobsinge meine Ehre und nicht stille werde. HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.

SALM 31
31:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Ynot ti, ARGLWYDD, yr ymddiriedais: na’m gwaradwydder yn dragywydd: gwared fi yn dy gyfiawnder.
31:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) HERR, auf dich traue ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden; errette mich durch deine Gerechtigkeit!

31:2 Gogwydda dy glust ataf; gwared fi ar frys: bydd i mi yn graig gadarn, yn dŷ amddiffyn i’m cadw.
31:2 Neige deine Ohren zu mir, eilend hilf mir! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, daß du mir helfest!

31:3 Canys fy nghraig a’m castell ydwyt: gan hynny er mwyn dy enw tywys fi, ac arwain fi.
31:3 Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen.

31:4 Tyn fi allan o’r rhwyd a guddiasant i mi: canys ti yw fy nerth.
31:4 Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellt haben; denn du bist meine Stärke.

31:5 I’th law y gorchmynnaf fy ysbryd: gwaredaist fi, O ARGLWYDD DDUW y gwirionedd.
31:5 In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

31:6 Caseais y rhai sydd yn dal ar ofer wagedd: minnau a obeithiaf yn yr ARGLWYDD.
31:6 Ich hasse, die da halten auf eitle Götzen; ich aber hoffe auf den HERRN.

31:7 Ymlawenhaf ac ymhyfrydaf yn dy drugaredd: canys gwelaist fy adfyd; adnabuost fy enaid mewn cyfyngderau;
31:7 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, daß du mein Elend ansiehst und erkennst meine Seele in der Not

31:8 Ac ni warchaeaist fi yn llaw y gelyn; ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder.
31:8 und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf weiten Raum.

31:9 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD; canys cyfyng yw arnaf: dadwinodd fy llygad gan ofid, ie, fy enaid a’m bol
31:9 HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst; meine Gestalt ist verfallen vor Trauern, dazu meine Seele und mein Leib.

31:10 Canys fy mywyd a ballodd gan ofid, a’m blynyddoedd gan ochain: fy nerth a ballodd oherwydd fy anwiredd, a’m hesgyrn a bydrasant.
31:10 Denn mein Leben hat abgenommen vor Betrübnis und meine Zeit vor Seufzen; meine Kraft ist verfallen vor meiner Missetat, und meine Gebeine sind verschmachtet.

31:11 Yn warthrudd yr ydwyf ymysg fy holl elynion, a hynny yn ddirfawr ymysg fy nghymdogion; ac yn ddychryn i’r rhai a’m hadwaenant: y rhai a’m gwelent allan, a gilient oddi wrthyf.
31:11 Es geht mir so übel, daß ich bin eine große Schmach geworden meinen Nachbarn und eine Scheu meinen Verwandten; die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir.

31:12 Anghofiwyd fi fel un marw allan o feddwl: yr ydwyf fel llestr methedig.
31:12 Mein ist vergessen im Herzen wie eines Toten; ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß.

31:13 Canys clywais ogan llaweroedd; dychryn oedd o bob parth - pan gydymgyngorasant yn fy erbyn, y bwriadasant fy nieneidio.
31:13 Denn ich höre, wie mich viele schelten, Schrecken ist um und um; sie ratschlagen miteinander über mich und denken, mir das Leben zu nehmen.

31:14 Ond mi a obeithiais ynot ti, ARGLWYDD: dywedais, Fy NUW ydwyt.
31:14 Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!

31:15 Yn dy law di y mae fy amserau: gwared fi o law fy ngelynion, ac oddi wrth fy erlidwyr.
31:15 Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.

31:16 Llewyrcha dy wyneb ar dy was, achub fi er mwyn dy drugaredd.
31:16 Laß leuchten dein Antlitz über deinen Knecht; hilf mir durch deine Güte!

31:17 ARGLWYDD, na waradwydder fi; canys gelwais arnat: gwaradwydder yr annuwiolion, torrer hwynt i’r bedd.
31:17 HERR, laß mich nicht zu Schanden werden; denn ich rufe dich an. Die Gottlosen müssen zu Schanden werden und schweigen in der Hölle.

31:18 Gosteger y gwefusau celwyddog, y rhai a ddywedant yn galed, trwy falchder a diystyrwch, yn erbyn y cyfiawn.
31:18 Verstummen müssen falsche Mäuler, die da reden gegen den Gerechten frech, stolz und höhnisch.

31:19 Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i gadw i’r sawl a’th ofnant; ac a wnaethost i’r rhai a ymddiriedant ynot, gerbron meibion dynion!
31:19 Wie groß ist deine Güte, die du verborgen hast für die, so dich fürchten, und erzeigest vor den Leuten denen, die auf dich trauen!

31:20 Cuddi hwynt yn nirgelfa dy wyneb rhag balchder dynion: cuddi hwynt mewn pabell rhag cynnen tafodau.
31:20 Du verbirgst sie heimlich bei dir vor jedermanns Trotz; du verdeckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen.

31:21 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD: canys dangosodd yn rhyfedd ei garedigrwydd i mi mewn dinas gadarn.
31:21 Gelobt sei der HERR, daß er hat eine wunderbare Güte mir bewiesen in einer festen Stadt.

31:22 Canys mi a ddywedais yn fy ffrwst, Fe’m bwriwyd allan o’th olwg: er hynny ti a wrandewaist lais fy ngweddïau pan lefais arnat.
31:22 Denn ich sprach zu meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch hörtest du meines Flehens Stimme, da ich zu dir schrie.

31:23 Cerwch yr ARGLWYDD, ei holl saint ef: yr ARGLWYDD a geidw y ffyddloniaid, ac a dâl yn ehelaeth i’r neb a wna falchder.
31:23 Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet der HERR und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt.

31:24 Ymwrolwch, ac efe a gryfha eich calon, chwychwi oll y rhai ydych yn gobeithio yn yr ARGLWYDD
31:24 Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des HERRN harret!

SALM 32
32:1
Salm Dafydd, er athrawiaeth. Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod.
32:1 (Eine Unterweisung Davids.) Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist!

32:2 Gwyn ei fyd y dyn ni chyfrif yr ARGLWYDD iddo anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei ysbryd.
32:2 Wohl dem Menschen, dem der HERR die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist!

32:3 Tra y tewais, heneiddiodd fy esgyrn, gan fy rhuad ar hyd y dydd.
32:3 Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen.

32:4 Canys trymhaodd dy law arnaf ddydd a nos: fy irder a drowyd yn sychder haf. Sela.
32:4 Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, daß mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. (Sela.)

32:5 Addefais fy mhechod wrthyt, a’m hanwiredd ni chuddiais: dywedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy anwireddau i’r ARGLWYDD; a thi a faddeuaist anwiredd fy mhechod. Sela.
32:5 Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. (Sela.)

32:6 Am hyn y gweddïa pob duwiol arnat ti yn yr amser y’th geffir: yn ddiau yn llifeiriant dyfroedd mawrion, ni chânt nesáu ato ef.
32:6 Um deswillen werden die Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit; darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen.

32:7 Ti ydwyt loches i mi; cedwi fi rhag ing: amgylchyni fi â chaniadau ymwared. Sela.
32:7 Du bist mein Schirm; du wirst mich vor Angst behüten, daß ich errettet gar fröhlich rühmen kann. (Sela.)

32:8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf di yn y ffordd yr elych: i’m llygad arnat y’th gynghoraf.
32:8 "Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten."

32:9 Na fyddwch fel march, neu ful, heb ddeall: yr hwn y mae rhaid atal ei ên â genfa, ac â ffrwyn, rhag ei ddynesáu atat.
32:9 Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiß muß ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen.

32:10 Gofidiau lawer fydd i’r annuwiol: ond y neb a ymddiriedo yn yr ARGLWYDD, trugaredd a’i cylchyna ef.
32:10 Der Gottlose hat viel Plage; wer aber auf den HERRN hofft, den wird die Güte umfangen.

32:11 Y rhai cyfiawn, byddwch lawen a hyfryd yn yr ARGLWYDD: a’r rhai uniawn galon oll, cenwch yn llafar.
32:11 Freuet euch des HERRN und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet, alle ihr Frommen.

SALM 33
33:1
Ymlawenhewch, y rhai cyfiawn, yn yr ARGLWYDD: i’r rhai uniawn gweddus yw mawl.
33:1 Freuet euch des HERRN, ihr Gerechten; die Frommen sollen ihn preisen.

33:2 Molwch yr ARGLWYDD â’r delyn: cenwch iddo â’r nabl, ac â’r dectant.
33:2 Danket dem HERRN mit Harfen und lobsinget ihm auf dem Psalter von zehn Saiten.

33:3 Cenwch iddo ganiad newydd: cenwch yn gerddgar, yn soniarus
33:3 Singet ihm ein neues Lied; machet's gut auf Saitenspiel mit Schall.

33:4 Canys uniawn yw gair yr ARGLWYDD; a’i holl weithredoedd a wnaed mewn a ffyddlondeb.
33:4 Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält er gewiß.

33:5 Efe a gâr gyfiawnder a barn, o drugaredd yr ARGLWYDD y mae y ddaear yn gyflawn.
33:5 Er liebt die Gerechtigkeit und Gericht; die Erde ist voll der Güte des Herrn.

33:6 Trwy air yr ARGLWYDD y gwnaethpwyd y nefoedd; a’u holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau ef.
33:6 Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes.

33:7 Casglu y mae efe ddyfroedd y môr ynghyd megis pentwr: y mae yn rhoddi y dyfnderoedd mewn trysorau.
33:7 Er hält das Wasser im Meer zusammen wie in einem Schlauch und legt die Tiefen in das Verborgene.

33:8 Ofned yr holl ddaear yr ARGLWYDD: holl drigolion y byd arswydant ef.
33:8 Alle Welt fürchte den Herrn; und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt.

33:9 Canys efe a ddywedodd, ac felly y bu: efe a orchmynnodd, a hynny a safodd.
33:9 Denn so er spricht, so geschieht's; so er gebeut, so stehet's da.

33:10 Yr ARGLWYDD sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, y mae efe yn diddymu amcanion pobloedd.
33:10 Der HERR macht zunichte der Heiden Rat und wendet die Gedanken der Völker.

33:11 Cyngor yr ARGLWYDD a saif yn dragywydd; meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth.
33:11 Aber der Rat des HERRN bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für.

33:12 Gwyn ei byd y genedl y mae yr ARGLWYDD yn DDUW iddi; a’r bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo ei hun.
33:12 Wohl dem Volk, des Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!

33:13 Yr ARGLWYDD sydd yn edrych i lawr o’r nefoedd: y mae yn gweled holl feibion dynion.
33:13 Der HERR schaut vom Himmel und sieht aller Menschen Kinder.

33:14 O breswyl ei drigfa yr edrych efe ar holl drigolion y ddaear.
33:14 Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen.

33:15 Efe a gydluniodd eu calon hwynt: efe a ddeall eu holl weithredoedd.
33:15 Er lenkt ihnen allen das Herz; er merkt auf alle ihre Werke.

33:16 Ni waredir brenin gan liaws llu: ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder.
33:16 Einem Könige hilft nicht seine große Macht; ein Riese wird nicht errettet durch seine große Kraft.

33:17 Peth ofer yw march i ymwared: ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder.
33:17 Rosse helfen auch nicht, und ihre große Stärke errettet nicht.

33:18 Wele, y mae llygad yr ARGLWYDD ar y rhai a’i hofnant ef, sef ar y rhai a obeithiant yn ei drugaredd ef;
33:18 Siehe, des HERRN Auge sieht auf die, so ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen,

33:19 I waredu eu henaid rhag angau, ac i’w cadw yn fyw yn amser newyn.
33:19 daß er ihre Seele errette vom Tode und ernähre sie in der Teuerung.

33:20 Ein henaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD: efe yw ein porth a’n tarian.
33:20 Unsre Seele harrt auf den HERRN; er ist unsre Hilfe und Schild.

33:21 Canys ynddo ef y llawenycha ein calon, oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef.
33:21 Denn unser Herz freut sich sein, und wir trauen auf seinen heiligen Namen.

33:22 Bydded dy drugaredd, ARGLWYDD, arnom ni, megis yr ydym yn ymddiried ynot.
33:22 Deine Güte, HERR, sei über uns, wie wir auf dich hoffen.

SALM 34
34:2
Salm Dafydd, pan newidiodd efe ei wedd o flaen Abimelech; yr hwn a’i gyrrodd ef ymaith, ac efe a ymadawodd. Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser: ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad.
34:1 (Ein Psalm Davids, da er seine Gebärde verstellte vor Abimelech, als der ihn von sich trieb und er wegging.) Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.

34:2 Yn yr ARGLWYDD y gorfoledda fy enaid: y rhai gostyngedig a glywant hyn, ac a lawenychant.
34:2 Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, daß es die Elenden hören und sich freuen.

34:3 Mawrygwch yr ARGLWYDD gyda mi; a chyd-ddyrchafwn ei enw ef.
34:3 Preiset mit mir den HERRN und laßt uns miteinander seinen Namen erhöhen.

34:4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac efe a’m gwrandawodd; gwaredodd fi hefyd o’m holl ofn.
34:4 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.

34:5 Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd; a’u hwynebau ni chywilyddiwyd.
34:5 Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden.

34:6 Y tlawd hwn a lefodd, a’r ARGLWYDD a’i clybu, ac a’i gwaredodd o’i holl drallodau.
34:6 Da dieser Elende rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.

34:7 Angel yr ARGLWYDD a gastella o amgylch y rhai a’i hofnant ef, ac a’u gwared hwynt.
34:7 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus.

34:8 Profwch, a gwelwch mor dda yw yr ARGLWYDD: gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo.
34:8 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn traut!

34:9 Ofnwch Yr ARGLWYDD, ei saint ef: canys nid oes eisiau ar y rhai a’i hofnant ef.
34:9 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.

34:10 Y mae eisiau a newyn ar y llewod ieuainc: ond y sawl a geisiant yr ARGLWYDD, ni bydd arnynt eisiau dim daioni.
34:10 Reiche müssen darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgend einem Gut.

34:11 Deuwch, blant, gwrandewch arnaf: dysgaf i chwi ofn yr ARGLWYDD.
34:11 Kommt her, Kinder, höret mir zu; ich will euch die Furcht des HERRN lehren:

34:12 Pwy yw y gŵr a chwennych fywyd, ac a gâr hir ddyddiau, i weled daioni?
34:12 Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?

34:13 Cadw dy dafod rhag drwg, a’th wefusau rhag traethu twyll.
34:13 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, daß sie nicht Trug reden.

34:14 Cilia oddi wrth ddrwg, a gwna dda; ymgais â thangnefedd, a dilyn hi.
34:14 Laß vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach.

34:15 Llygaid yr ARGLWYDD sydd ar y cyfiawn: a’i glustiau sydd yn agored i’w llefain hwynt.
34:15 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien;

34:16 Wyneb yr ARGLWYDD sydd yn erbyn y rhai a wna ddrwg, i dorri eu coffa oddi ar y ddaear.
34:16 das Antlitz aber des HERRN steht gegen die, so Böses tun, daß er ihr Gedächtnis ausrotte von der Erde.

34:17 Y rhai cyfiawn a lefant; a’r ARGLWYDD a glyw, ac a’u gwared o’u holl drallodau.
34:17 Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not.

34:18 Agos yw yr ARGLWYDD at y rhai drylliedig o galon; ac efe a geidw y rhai briwedig o ysbryd.
34:18 Der HERR ist nahe bei denen, die zerbrochnes Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben.

34:19 Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn: ond yr ARGLWYDD a’i gwared ef oddi wrthynt oll.
34:19 Der Gerechte muß viel Leiden; aber der HERR hilft ihm aus dem allem.

34:20 Efe a geidw ei holl esgyrn ef: ni thorrir un ohonynt.
34:20 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß deren nicht eins zerbrochen wird.

34:21 Drygioni a ladd yr annuwiol: a’r rhai a gasânt y cyfiawn, a anrheithir.
34:21 Den Gottlosen wird das Unglück töten; und die den Gerechten hassen, werden Schuld haben.

34:22 Yr ARGLWYDD a wared eneidiau ei weision: a’r rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt.
34:22 Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben.

SALM 35
35:1
Salm Dafydd. Dadlau fy nadl, ARGLWYDD, yn erbyn y rhai a ddadleuant i’m herbyn: ymladd â’r rhai a ymladdant â mi.
35:1 (Ein Psalm Davids.) HERR, hadere mit meinen Haderern; streite wider meine Bestreiter.

35:2 Ymafael yn y darian a’r astalch, a chyfod i’m cymorth.
35:2 Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen!

35:3 Dwg allan y waywffon, ac argaea yn erbyn fy erlidwyr: dywed wrth fy enaid, Myfi yw dy iachawdwriaeth.
35:3 Zücke den Spieß und schütze mich gegen meine Verfolger! Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe!

35:4 Cywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy enaid: ymchweler yn eu hôl a gwarthaer y sawl a fwriadant fy nrygu.
35:4 Es müssen sich schämen und gehöhnt werden, die nach meiner Seele stehen; es müssen zurückkehren und zu Schanden werden, die mir übelwollen.

35:5 Byddant fel us o flaen y gwynt: ac angel yr ARGLWYDD yn eu herlid.
35:5 Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des Herrn stoße sie weg.

35:6 Bydded eu ffordd yn dywyllwch ac yn llithrigfa: ac angel yr ARGLWYDD yn eu hymlid.
35:6 Ihr Weg müsse finster und schlüpfrig werden, und der Engel des HERRN verfolge sie.

35:7 Canys heb achos y cuddiasant eu rhwyd i mi mewn pydew, yr hwn heb achos a gloddiasant i’m henaid.
35:7 Denn sie haben mir ohne Ursache ihr Netz gestellt, mich zu verderben, und haben ohne Ursache meiner Seele Gruben zugerichtet.

35:8 Deued arno ddistryw ni wypo; a’i rwyd yr hon a guddiodd, a’i dalio: syrthied yn y distryw hwnnw.
35:8 Er müsse unversehens überfallen werden; und sein Netz, das er gestellt hat, müsse ihn fangen; und er müsse darin überfallen werden.

35:9 A llawenycha fy enaid i yn yr ARGLWYDD: efe a ymhyfryda yn ei iachawdwriaeth ef.
35:9 Aber meine Seele müsse sich freuen des HERRN und sei fröhlich über seine Hilfe.

35:10 Fy holl esgyrn a ddywedant, O ARGLWYDD, pwy sydd fel tydi, yn gwaredu y tlawd rhag yr hwn a fyddo drech nag ef: y truan hefyd a’r tlawd, rhag y neb â’i hysbeilio?
35:10 Alle meine Gebeine müssen sagen: HERR, wer ist deinesgleichen? Der du den Elenden errettest von dem, der ihm zu stark ist, und den Elenden und Armen von seinen Räubern.

35:11 Tystion gau a gyfodasant: holasant i mi yr hyn nis gwn oddi wrtho.
35:11 Es treten frevle Zeugen auf; die zeihen mich, des ich nicht schuldig bin.

35:12 Talasant i mi ddrwg dros dda, i ysbeilio fy enaid.
35:12 Sie tun mir Arges um Gutes, mich in Herzeleid zu bringen.

35:13 A ninnau, pan glafychent hwy, oeddwn â’m gwisg o sachlen: gostyngais fy enaid ag ympryd, a’m gweddi a ddychwelodd i’m mynwes fy hun.
35:13 Ich aber, wenn sie krank waren, zog einen Sack an, tat mir wehe mit Fasten und betete stets von Herzen;

35:14 Ymddygais fel pe buasai yn gyfaill, neu yn frawd i mi: ymostyngais mewn galarwisg, fel un yn galaru am ei fam.
35:14 ich hielt mich, als wäre es mein Freund und Bruder; ich ging traurig wie einer, der Leid trägt über seine Mutter.

35:15 Ond ymlawenhasant hwy yn fy adfyd i, ac ymgasglasant; ie, ymgasglodd efryddion yn fy erbyn, ac nis gwyddwn; rhwygasant fi, ac ni pheidient.
35:15 Sie aber freuen sich über meinen Schaden und rotten sich; es rotten sich die Hinkenden wider mich ohne meine Schuld; sie zerreißen und hören nicht auf.

35:16 Ymysg y gwatwarwyr rhagrithiol mewn gwleddoedd, ysgyrnygasant eu dannedd arnaf.
35:16 Mit denen, die da heucheln und spotten um des Bauches willen, beißen sie ihre Zähne zusammen über mich.

35:17 Arglwydd, pa hyd yr edrychi di ar hyn? gwared fy enaid rhag eu distryw hwynt, fy unig enaid rhag y llewod.
35:17 HERR, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele aus ihrem Getümmel und meine einsame von den jungen Löwen!

35:18 Mi a’th glodforaf yn y gynulleidfa fawr: moliannaf di ymhhth pobl lawer.
35:18 Ich will dir danken in der großen Gemeinde, und unter vielem Volk will ich dich rühmen.

35:19 Na lawenychant o’m herwydd y rhai sydd elynion i mi heb achos: y sawl a’m casânt yn ddiachos, nac amneidiant â llygad.
35:19 Laß sich nicht über mich freuen, die mir unbillig feind sind, noch mit Augen spotten, die mich ohne Ursache hassen!

35:20 Gan nad ymddiddanant yn dangnefeddus; eithr dychmygant eiriau dichellgar yn erbyn y rhai llonydd yn y tir.
35:20 Denn sie trachten Schaden zu tun und suchen falsche Anklagen gegen die Stillen im Lande

35:21 Lledasant eu safn arnaf, gan ddywedyd, Ha, Ha, gwelodd ein llygad.
35:21 und sperren ihr Maul weit auf wider mich und sprechen: "Da, Da! das sehen wir gerne."

35:22 Gwelaist hyn, ARGLWYDD: na thaw dithau; nac ymbella oddi wrthyf, O ARGLWYDD:
35:22 HERR, du siehst es, schweige nicht; HERR, sei nicht ferne von mir!

35:23 Cyfod, a deffro i’m barn, sef i’m dadl, fy NUW a’m Harglwydd.
35:23 Erwecke dich und wache auf zu meinem Recht und zu meiner Sache, mein Gott und Herr!

35:24 Barn fi, ARGLWYDD fy NUW, yn ôl dy gyfiawnder; ac na lawenhânt o’m plegid.
35:24 HERR, mein Gott, richte mich nach deiner Gerechtigkeit, daß sie sich über mich nicht freuen.

35:25 Na ddywedant yn eu calon, O ein gwynfyd: na ddywedant, Llyncasom ef.
35:25 Laß sie nicht sagen in ihrem Herzen: "Da, da! das wollten wir." Laß sie nicht sagen: "Wir haben ihn verschlungen."

35:26 Cywilyddier a gwaradwydder hwy i gyd, y rhai sydd lawen am fy nrygfyd: gwisger â gwarth ac â chywilydd y rhai a ymfawrygant i’m herbyn.
35:26 Sie müssen sich schämen und zu Schanden werden alle, die sich meines Übels freuen; sie müssen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich gegen mich rühmen.

35:27 Caned a llawenyched y rhai a hoffant fy nghyfiawnder: dywedant hefyd yn wastad, Mawryger yr ARGLWYDD, yr hwn a gâr lwyddiant ei was.
35:27 Rühmen und freuen müssen sich, die mir gönnen, daß ich recht behalte, und immer sagen: Der HERR sei hoch gelobt, der seinem Knechte wohlwill.

35:28 Fy nhafod innau a lefara am dy gyfiawnder a’th foliant ar hyd y dydd.
35:28 Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen.

SALM 36
36:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd gwas yr ARGLWYDD. Y mae anwiredd yr annuwiol yn dywedyd o fewn fy nghalon, nad oes ofn DUW o flaen ei lygaid ef.
36:1 (Ein Psalm Davids, des Knechtes des HERRN, vorzusingen.) Es ist aus Grund meines Herzens von der Gottlosen Wesen gesprochen, daß keine Gottesfurcht bei ihnen ist.

36:2 Oherwydd ymwenieithio y mae efe iddo ei hun yn ei olwg ei hunan, nes cael ei anwiredd yn atgas.
36:2 Sie schmücken sich untereinander selbst, daß sie ihre böse Sache fördern und andere verunglimpfem.

36:3 Geiriau ei enau ydynt anwiredd a thwyll: peidiodd â bod yn gall i wneuthur daioni.
36:3 Alle ihre Worte sind schädlich und erlogen; sie lassen sich auch nicht weisen, daß sie Gutes täten;

36:4 Anwiredd a ddychymyg efe ar ei wely: efe a'i gesyd ei hun ar ffordd nid yw dda; nid ffiaidd ganddo ddrygioni.
36:4 sondern sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf dem bösen Weg und scheuen kein Arges.

36:5 Dy drugaredd, ARGLWYDD, sydd hyd y nefoedd, a'th wirionedd hyd y cymylau.
36:5 HERR, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.

36:6 Fel mynyddoedd cedyrn y mae dy gyfiawnder; dyfnder mawr yw dy farnedigaethau: dyn ac anifail a gedwi di, ARGLWYDD.
36:6 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie eine große Tiefe. HERR, du hilfst Menschen und Vieh.

36:7 Mor werthfawr yw dy drugaredd, O DDUW! am hynny yr ymddiried meibion dynion dan gysgod dy adenydd.
36:7 Wie teuer ist deine Güte, Gott, daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

36:8 Llawn ddigonir hwynt â braster dy dŷ; ac ag afon dy hyfrydwch y diodi hwynt.
36:8 Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkest sie mit Wonne als mit einem Strom.

36:9 Canys gyda thi y mae ffynnon y bywyd: yn dy oleuni di y gwelwn oleuni.
36:9 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.

36:10 Estyn dy drugaredd i'r rhai a'th adwaenant, a’th gyfiawnder i'r rhai uniawn o galon.
36:10 Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen.

36:11 Na ddeued troed balchder i'm herbyn: na syfled llaw yr annuwiol fi.
36:11 Laß mich nicht von den Stolzen untertreten werden, und die Hand der Gottlosen stürze mich nicht;

36:12 Yno y syrthiodd gweithwyr anwiredd: gwthiwyd hwynt i lawr, ac ni allant gyfodi.
36:12 sondern laß sie, die Übeltäter, daselbst fallen, daß sie verstoßen werden und nicht bleiben mögen.

SALM 37
37:1
Salm Dafydd. Nac ymddigia oherwydd y rhai drygionus, ac na chenfigenna wrth y rhai a wnânt anwiredd.
37:1 (Ein Psalm Davids.) Erzürne dich nicht über die Bösen; sei nicht neidisch auf die Übeltäter.

37:2 Canys yn ebrwydd y torrir hwynt i’r llawr fel glaswellt, ac y gwywant gwyrddlysiau.
37:2 Denn wie das Gras werden sie bald abgehauen, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken.

37:3 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; felly y trigi yn y tir, a thi a borthir yn ddiau.
37:3 Hoffe auf den HERRN und tue Gutes; bleibe im Lande und nähre dich redlich.

37:4 Ymddigrifa hefyd yn yr ARGLWYDD ac efe a ddyry i ti ddymuniadau dy galon.
37:4 Habe Deine Lust am HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünschet.

37:5 Treigla dy ffordd ar yr ARGLWYDD, ymddiried ynddo; ac efe a'i dwg i ben.
37:5 Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen

37:6 Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel y goleuni, a'th farn fel hanner dydd.
37:6 und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag.

37:7 Distawa yn yr ARGLWYDD, a disgwyl wrtho: nac ymddigia oherwydd yr hwn a lwyddo ganddo ei ffordd, wrth y gŵr sydd yn gwneuthur ei ddrwg amcanion.
37:7 Sei stille dem HERRN und warte auf ihn; erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht.

37:8 Paid â digofaint, a gad ymaith gynddaredd: nac ymddigia er dim i wneuthur drwg.
37:8 Steh ab vom Zorn und laß den Grimm, erzürne dich nicht, daß du nicht auch übel tust.

37:9 Canys torrir ymaith y drwg ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant wrth yr ARGLWYDD, hwynt-hwy a etifeddant y tir.
37:9 Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber des HERRN harren, werden das Land erben.

37:10 Canys eto ychydigyn, ac ni welir yr annuwiol: a thi a edrychi am ei le ef, ac ni bydd dim ohono.
37:10 Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose nimmer; und wenn du nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg sein.

37:11 Eithr y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear; ac a ymhyfrydant gan liaws tangnefedd.
37:11 Aber die Elenden werden das Land erben und Lust haben in großem Frieden.

37:12 Yr annuwiol a amcana yn erbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga ei ddannedd arno.
37:12 Der Gottlose droht dem Gerechten und beißt seine Zähne zusammen über ihn.

37:13 Yr ARGLWYDD a chwardd am ei ben ef: canys gwêl fod ei ddydd ar ddyfod.
37:13 Aber der HERR lacht sein; denn er sieht, daß sein Tag kommt.

37:14 Yr annuwiolion a dynasant eu cleddyf, ac a anelasant eu bwa, i fwrw i lawr y tlawd a’r anghenog, ac i ladd y rhai uniawn eu ffordd.
37:14 Die Gottlosen ziehen das Schwert aus und spannen ihren Bogen, daß sie fällen den Elenden und Armen und schlachten die Frommen.

37:15 Eu cleddyf a â yn eu calon eu hunain, a’u bwâu a ddryllir.
37:15 Aber ihr Schwert wird in ihr Herz gehen, und ihr Bogen wird zerbrechen.

37:16 Gwell yw yr ychydig sydd gan y cyfiawn na mawr olud annuwiolion lawer.
37:16 Das wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als das große Gut vieler Gottlosen.

37:17 Canys breichiau yr annuwiolion a dorrir: ond yr ARGLWYDD a gynnal y rhai cyfiawn.
37:17 Denn der Gottlosen Arm wird zerbrechen; aber der HERR erhält die Gerechten.

37:18 Yr ARGLWYDD a edwyn ddyddiau y rhai perffaith: a’u hetifeddiaeth hwy fydd yn dragywydd.
37:18 Der HERR kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben.

37:19 Nis gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd: ac yn amser newyn y cânt ddigon.
37:19 Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit, und in der Teuerung werden sie genug haben.

37:20 Eithr collir yr annuwiolion, a gelynion yr ARGLWYDD fel braster ŵyn a ddiflannant: yn fwg y diflannant hwy.
37:20 Denn die Gottlosen werden umkommen; und die Feinde des HERRN, wenn sie gleich sind wie köstliche Aue, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht.

37:21 Yr annuwiol a echwynna, ac ni thâl adref: ond y cyfiawn sydd drugarog, ac yn rhoddi.
37:21 Der Gottlose borgt und bezahlt nicht; der Gerechte aber ist barmherzig und gibt.

37:22 Canys y rhai a fendigo efe, a etifeddant y tir; a’r rhai a felltithio efe, a dorrir ymaith.
37:22 Denn seine Gesegneten erben das Land; aber seine Verfluchten werden ausgerottet.

37:23 Yr ARGLWYDD a fforddia gerddediad gŵr da; a da fydd ganddo ei ffordd ef.
37:23 Von dem HERRN wird solches Mannes Gang gefördert, und er hat Lust an seinem Wege.

37:24 Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i lawr: canys yr ARGLWYDD sydd yn ei gynnal ef â’i law.
37:24 Fällt er, so wird er nicht weggeworfen; denn der HERR hält ihn bei der Hand.

37:25 Mi a fûm ieuanc, ac yr ydwyf yn hen; eto ni welais y cyfiawn wedi ei adu na’i had yn cardota bara.
37:25 Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen nach Brot gehen.

37:26 Bob amser y mae efe yn drugarog, ac yn rhoddi benthyg; a’i had a fendithir.
37:26 Er ist allezeit barmherzig und leihet gerne, und sein Same wird gesegnet sein.

37:27 Cilia di oddi wrth ddrwg, a gwna dda; a chyfanhedda yn dragywydd.
37:27 Laß vom Bösen und tue Gutes und bleibe wohnen immerdar.

37:28 Canys yr ARGLWYDD a gâr farn, ac ni edy ei saint; cedwir hwynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorrir ymaith.
37:28 Denn der HERR hat das Recht lieb und verläßt seine Heiligen nicht; ewiglich werden sie bewahrt; aber der Gottlosen Same wird ausgerottet.

37:29 Y rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant ynddi yn dragywydd.
37:29 Die Gerechten erben das Land und bleiben ewiglich darin.

37:30 Genau y cyfiawn a fynega ddoethineb, a’i dafod a draetha farn.
37:30 Der Mund des Gerechten redet die Weisheit, und seine Zunge lehrt das Recht.

37:31 Deddf ei DDUW sydd yn ei galon ef; a’i gamre ni lithrant.
37:31 Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen; seine Tritte gleiten nicht.

37:32 Yr annuwiol a wylia ar y cyfiawn, ac a gais ei ladd ef.
37:32 Der Gottlose lauert auf den Gerechten und gedenkt ihn zu töten.

37:33 Ni ad yr ARGLWYDD ef yn ei law ef, ac ni ad ef yn euog pan ei barner.
37:33 Aber der HERR läßt ihn nicht in seinen Händen und verdammt ihn nicht, wenn er verurteilt wird.

37:34 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a chadw ei ffordd ef, ac efe a’th ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: pan ddifether yr annuwiolion, ti a’i gweli.
37:34 Harre auf den HERRN und halte seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß du das Land erbest; du wirst es sehen, daß die Gottlosen ausgerottet werden.

37:35 Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y llawryf gwyrdd.
37:35 Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war trotzig und breitete sich aus und grünte wie ein Lorbeerbaum.

37:36 Er hynny efe a aeth ymaith, ac wele, nid oedd mwy ohono: a mi a’i ceisiais, ac nid oedd i’w gael.
37:36 Da man vorüberging, siehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gefunden.

37:37 Ystyr y perffaith, ac edrych at yr uniawn: canys diwedd y gŵr hwnnw fydd tangnefedd.
37:37 Bleibe fromm und halte dich recht; denn solchem wird's zuletzt wohl gehen.

37:38 Ond y troseddwyr a gyd-ddistrywir: diwedd yr annuwiolion a dorrir ymaith.
37:38 Die Übertreter aber werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet.

37:39 A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr ARGLWYDD: efe yw eu nerth yn amser trallod.
37:39 Aber der HERR hilft den Gerechten; der ist ihre Stärke in der Not.

37:40 A’r ARGLWYDD a’u cymorth hwynt, ac a’u gwared: efe a’u gwared hwynt rhag yr annuwiolion, ac a’u ceidw hwynt, am iddynt ymddiried ynddo.
37:40 Und der HERR wird ihnen beistehen und wird sie erretten; er wird sie von dem Gottlosen erretten und ihnen helfen; denn sie trauen auf ihn.

SALM 38
38:1
Salm Dafydd, er coffa. ARGLWYDD, na cherydda fi yn dy lid: ac na chosba fi yn dy ddicllonedd.
38:1 (Ein Psalm Davids, zum Gedächtnis.) HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm.

38:2 Canys y mae dy saethau ynglŷn ynof, a’th law yn drom arnaf.
38:2 Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drückt mich.

38:3 Nid oes iechyd yn fy nghnawd, oherwydd dy ddicllonedd; ac nid oes heddwch i’m hesgyrn, oblegid fy mhechod.
38:3 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Drohen und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünde.

38:4 Canys fy nghamweddau a aethant dros fy mhen: megis baich trwm y maent yn rhy drwm i mi.
38:4 Denn meine Sünden gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden.

38:5 Fy nghleisiau a bydrasant ac a lygrasant, gan fy ynfydrwydd.
38:5 Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit.

38:6 Crymwyd a darostyngwyd fi yn ddirfawr: beunydd yr ydwyf yn myned yn alarus.
38:6 Ich gehe krumm und sehr gebückt; den ganzen Tag gehe ich traurig.

38:7 Canys fy lwynau a lanwyd o ffieiddglwyf; ac nid oes iechyd yn fy nghnawd.
38:7 Denn meine Lenden verdorren ganz, und ist nichts Gesundes an meinem Leibe.

38:8 Gwanhawyd, a drylliwyd fi yn dra mawr: rhuais gan aflonyddwch fy nghalon.
38:8 Es ist mir gar anders denn zuvor, und ich bin sehr zerstoßen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens.

38:9 O’th flaen di, ARGLWYDD, y mae fy holl ddymuniad; ac ni chuddiwyd fy uchenaid oddi wrthyt.
38:9 HERR, vor dir ist alle meine Begierde, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen.

38:10 Fy nghalon sydd yn llamu; fy nerth a’m gadawodd; a llewyrch fy llygaid nid yw chwaith gennyf.
38:10 Mein Herz bebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir.

38:11 Fy ngharedigion a’m cyfeillion a safent oddi ar gyfer fy mhla; a’m cyfneseifiaid a safent o hirbell.
38:11 Meine Lieben und Freunde treten zurück und scheuen meine Plage, und meine Nächsten stehen ferne.

38:12 Y rhai hefyd a geisient fy einioes, a osodasent faglau; a’r rhai a geisient fy niwed, a draethent anwireddau, ac a ddychmygent ddichellion ar hyd y dydd.
38:12 Und die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach; und die mir übelwollen, reden, wie sie Schaden tun wollen, und gehen mit eitel Listen um.

38:13 A minnau fel byddar ni chlywn; eithr oeddwn fel mudan heb agoryd ei enau.
38:13 Ich aber muß sein wie ein Tauber und nicht hören, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut,

38:14 Felly yr oeddwn fel gŵr ni chlywai, ac heb argyhoeddion yn ei enau.
38:14 und muß sein wie einer, der nicht hört und der keine Widerrede in seinem Munde hat.

38:15 Oherwydd i mi obeithio ynot, ARGLWYDD; ti, ARGLWYDD fy NUW, a wrandewi.
38:15 Aber ich harre, HERR, auf dich; du, HERR, mein Gott, wirst erhören.

38:16 Canys dywedais, Gwrando fi rhag llawenychu ohonynt i’m herbyn: pan lithrai fy nhroed, ymfawrygent i’m herbyn.
38:16 Denn ich denke: Daß sie sich ja nicht über mich freuen! Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich.

38:17 Canys parod wyf i gloffi, a’m dolur sydd ger fy mron yn wastad.
38:17 Denn ich bin zu Leiden gemacht, und mein Schmerz ist immer vor mir.

38:18 Diau y mynegaf fy anwiredd, ac y pryderaf oherwydd fy mhechod.
38:18 Denn ich zeige meine Missetat an und sorge wegen meiner Sünde.

38:19 Ac y mae fy ngelynion yn fyw, ac yn gedyrn: amlhawyd hefyd y rhai a’m casânt ar gam.
38:19 Aber meine Feinde leben und sind mächtig; die mich unbillig hassen, derer ist viel.

38:20 A’r rhai a dalant ddrwg dros dda, a’m gwrthwynebant; am fy mod yn dilyn daioni.
38:20 Und die mir Arges tun um Gutes, setzen sich wider mich, darum daß ich an dem Guten halte.

38:21 Na ad fi, O ARGLWYDD: fy NUW, nac ymhell oddi wrthyf.
38:21 Verlaß mich nicht, HERR! Mein Gott, sei nicht ferne von mir!

38:22 Brysia i’m cymorth, O ARGLWYDD fy iachawdwriaeth.
38:22 Eile, mir beizustehen, HERR, meine Hilfe.

SALM 39
39:1
Salm Dafydd i’r Pencerdd, sef i Jedwthwn. Dywedais, Cadwaf fy ffyrdd, rhag pechu â’m tafod: cadwaf ffrwyn yn fy ngenau, tra fyddo yr annuwiol yn fy ngolwg.
39:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, für Jeduthun.) Ich habe mir vorgesetzt: Ich will mich hüten, daß ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund zäumen, weil ich muß den Gottlosen vor mir sehen.

39:2 Tewais yn ddistaw, ie, tewais â daioni; a’m dolur a gyffrôdd.
39:2 Ich bin verstummt und still und schweige der Freuden und muß mein Leid in mich fressen.

39:3 Gwresogodd fy nghalon o’m mewn: tra yr oeddwn yn myfyrio, enynnodd tân, a mi a leferais â’m tafod.
39:3 Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich daran gedenke, werde ich entzündet; ich rede mit meiner Zunge.

39:4 ARGLWYDD, pâr i mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau; fel y gwypwyf o ba oedran y byddaf fi.
39:4 Aber, HERR, lehre mich doch, daß es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß.

39:5 Wele, gwnaethost fy nyddiau fel dyrnfedd; a’m heinioes sydd megis diddim yn dy olwg di: diau mai cwbl wagedd yw pob dyn, pan fo ar y gorau. Sela.
39:5 Siehe, meiner Tage sind einer Hand breit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben! (Sela.)

39:6 Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer: efe a dyrra olud, ac nis gŵyr pwy a’i casgl.
39:6 Sie gehen daher wie ein Schemen und machen sich viel vergebliche Unruhe; sie sammeln, und wissen nicht, wer es einnehmen wird.

39:7 Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, O ARGLWYDD? fy ngobaith sydd ynot ti.
39:7 Nun, HERR, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.

39:8 Gwared fi o’m holl gamweddau; ac na osod fi yn waradwydd i’r ynfyd.
39:8 Errette mich von aller meiner Sünde und laß mich nicht den Narren ein Spott werden.

39:9 Euthum yn fud, ac nid agorais fy ngenau: canys ti a wnaethost hyn.
39:9 Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun; denn du hast's getan.

39:10 Tyn dy bla oddi wrthyf: gan ddyrnod dy law y darfûm i.
39:10 Wende deine Plage von mir; denn ich bin verschmachtet von der Strafe deiner Hand.

39:11 Pan gosbit ddyn â cheryddon am anwiredd, datodit fel gwyfyn ei ardderchowgrwydd ef: gwagedd yn ddiau yw pob dyn. Sela.
39:11 Wenn du einen züchtigst um der Sünde willen, so wird seine Schöne verzehrt wie von Motten. Ach wie gar nichts sind doch alle Menschen! (Sela.)

39:12 Gwrando fy ngweddi, ARGLWYDD, a chlyw fy llef; na thaw wrth fy wylofain: canys ymdeithydd ydwyf gyda thi, ac alltud, fel fy holl dadau.
39:12 Höre mein Gebet, HERR, und vernimm mein Schreien und schweige nicht über meine Tränen; denn ich bin dein Pilger und dein Bürger wie alle meine Väter.

39:13 Paid â mi, fel y cryfhawyf cyn fy myned, ac na byddwyf mwy.
39:13 Laß ab von mir, daß ich mich erquicke, ehe ich den hinfahre und nicht mehr hier sei.

SALM 40
40:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Disgwyliais yn ddyfal am yr ARGLWYDD; ac efe a ymostyngodd ataf; ac a glybu fy llefain.
40:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Ich harrte des HERRN; und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien

40:2 Cyfododd fi hefyd o’r pydew erchyll, o’r pridd tomlyd; ac a osododd fy nhraed ar graig, gan hwylio fy ngherddediad.
40:2 und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, daß ich gewiß treten kann;

40:3 A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i’n DUW ni: llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD.
40:3 und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen und den HERRN fürchten und auf ihn hoffen.

40:4 Gwyn ei fyd y gŵr a osodo yr ARGLWYDD yn ymddiried iddo; ac ni thry at feilchion, nac at y rhai a ŵyrant at gelwydd.
40:4 Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und zu denen, die mit Lügen umgehen!

40:5 Lluosog y gwnaethost ti, O ARGLWYDD fy NUW, dy ryfeddodau, a’th amcanion tuag atom: ni ellir yn drefnus eu cyfrif hwynt i ti: pe mynegwn, a phe traethwn hwynt, amlach ydynt nag y gellir eu rhifo.
40:5 HERR, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen; aber sie sind nicht zu zählen.

40:6 Aberth ac offrwm nid ewyllysiaist; agoraist fy nghlustiau: poethoffrwm a phech-aberth nis gofynnaist.
40:6 Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht; aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.

40:7 Yna y dywedais, Wele yr ydwyf yn yfod: yn rhol y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf.
40:7 Da ich sprach: Siehe, ich komme; im Buch ist von mir geschrieben.

40:8 Da gennyf wneuthur dy ewyllys, O NUW: a’th gyfraith, sydd o fewn fy ghalon.
40:8 Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.

40:9 Pregethais gyfiawnder yn y gynulleidfa fawr: wele, nid ateliais fy ngwefusau; ti, ARGLWYDD a’i gwyddost.
40:9 Ich will predigen die Gerechtigkeit in der großen Gemeinde; siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, HERR, das weißt du.

40:10 Ni chuddiais dy gyfiawnder o fewn fy nghalon; traethais dy ffyddlondeb, a’th iachawdwriaeth: ni chelais dy drugaredd na’th wirionedd yn y gynulleidfa luosog.
40:10 Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich; ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde.

40:11 Tithau, ARGLWYDD, nac atal dy drugareddau oddi wrthyf: cadwed dy drugaredd a’th wirionedd fi byth.
40:11 Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit von mir nicht wenden; laß deine Güte und Treue allewege mich behüten.

40:12 Canys drygau annifeiriol a’m cylchynasant o amgylch: fy mhechodau a’m daliasant, fel na allwn edrych i fyny: amlach ydynt na gwallt fy mhen; am hynny y pallodd fy nghalon gennyf.
40:12 Denn es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl; es haben mich meine Sünden ergriffen, daß ich nicht sehen kann; ihrer ist mehr denn der Haare auf meinem Haupt, und mein Herz hat mich verlassen.

40:13 Rhynged bodd i ti, ARGLWYDD, fy ngwaredu: brysia, ARGLWYDD, i’m cymorth.
40:13 Laß dir's gefallen, HERR, daß du mich errettest; eile, HERR, mir zu helfen!

40:14 Cydgywilyddier a gwaradwydder y rhai a geisiant fy einioes i’w difetha; gyrrer yn eu hôl a chywilyddier y rhai a ewyllysiant i mi ddrwg.
40:14 Schämen müssen sich und zu Schanden werden, die mir nach meiner Seele stehen, daß sie die umbringen; zurück müssen sie fallen und zu Schanden werden, die mir Übles gönnen.

40:15 Anrheithier hwynt yn wobr am eu gwaradwydd, y rhai a ddywedant wrthyf, Ha, ha.
40:15 Sie müssen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien: "Da, da!"

40:16 Llawenyched ac ymhyfryded ynot ti y rhai oll a’th geisiant: dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth bob amser, Mawryger yr ARGLWYDD.
40:16 Es müssen dein sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen; und die dein Heil lieben, müssen sagen allewege: "Der HERR sei hoch gelobt!"

40:17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn anghenus; eto yr ARGLWYDD a feddwl amdanaf: fy nghymorth a’m gwaredydd ydwyt ti; fy NUW, na hir drig.
40:17 Denn ich bin arm und elend; der HERR aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter; mein Gott, verziehe nicht!

SALM 41
41:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd: yr ARGLWYDD a’i gwared ef yn amser adfyd.
41:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Wohl dem, der sich des Dürftigen annimmt! Den wird der HERR erretten zur bösen Zeit.

41:2 Yr ARGLWYDD a’i ceidw, ac a’i bywha; gwynfydedig fydd ar y ddaear: na ddod dithau ef wrth ewyllys ei elynion.
41:2 Der HERR wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohl gehen auf Erden und wird ihn nicht geben in seiner Feinde Willen.

41:3 Yr ARGLWYDD a’i nertha ef ar ei glaf wely: cyweiri ei holl wely ef yn ei glefyd.
41:3 Der HERR wird ihn erquicken auf seinem Siechbette; du hilfst ihm von aller Krankheit.

41:4 Mi a ddywedais, ARGLWYDD, trugarha wrthyf: iachâ fy enaid; canys pechais i’th erbyn.
41:4 Ich sprach: HERR, sei mir gnädig, heile meine Seele; denn ich habe an dir gesündigt.

41:5 Fy ngelynion a lefarant ddrwg amdanaf, gan ddywedyd, Pa bryd y bydd efe farw, ac y derfydd am ei enw ef?
41:5 Meine Feinde reden Arges gegen mich: "Wann wird er sterben und sein Name vergehen?"

41:6 Ac os daw i’m hedrych, efe a ddywed gelwydd; ei galon a gasgl ati anwiredd: pan êl allan, efe a’i traetha.
41:6 Sie kommen, daß sie schauen, und meinen's doch nicht von Herzen; sondern suchen etwas, das sie lästern mögen, gehen hin und tragen's aus.

41:7 Fy holl gaseion a gydhustyngant i’m herbyn: yn fy erbyn y dychmygant ddrwg i mi.
41:7 Alle, die mich hassen, raunen miteinander wider mich und denken Böses über mich.

41:8 Aflwydd, meddant, a lŷn wrtho: a chan ei fod yn gorwedd, ni chyfyd mwy.
41:8 Sie haben ein Bubenstück über mich beschlossen: "Wenn er liegt, soll er nicht wieder aufstehen."

41:9 Hefyd y gŵr oedd annwyl gennyf, yr hwn yr ymddiriedais iddo, ac a fwytaodd fy mara, a ddyrchafodd ei sawdl i’m herbyn.
41:9 Auch mein Freund, dem ich mich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich unter die Füße.

41:10 Eithr ti, ARGLWYDD, trugarha wrthyf; a chyfod fi, fel y talwyf iddynt.
41:10 Du aber, HERR, sei mir gnädig und hilf mir auf, so will ich sie bezahlen.

41:11 Wrth hyn y gwn hoffi ohonot fi, am na chaiff fy ngelyn orfoleddu i’m herbyn.
41:11 Dabei merke ich, daß du Gefallen an mir hast, daß mein Feind über mich nicht jauchzen wird.

41:12 Ond amdanaf fi, yn fy mherffeithrwydd y’m cynheli, ac y’m gosodi ger dy fron yn dragywydd.
41:12 Mich aber erhältst du um meiner Frömmigkeit willen und stellst mich vor dein Angesicht ewiglich.

41:13 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW; Israel, o dragwyddoldeb a hyd dragwyddoldeb. Amen, ac Amen.
41:13 Gelobet sei der HERR, der Gott Israels, von nun an bis in Ewigkeit! Amen, amen.

SALM 42
42:1
I’r Pencerdd, Maschil, i feibion Cora. Fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly yr hiraetha fy enaid amdanat ti, O DDUW.
42:1 (Eine Unterweisung der Kinder Korah, vorzusingen.) Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.

42:2 Sychedig yw fy enaid am DDUW, am y DUW byw: pa bryd y deuaf ac yr ymddangosaf gerbron DUW?
42:2 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue?

42:3 Fy nagrau oedd fwyd i mi ddydd a nos, tra dywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:3 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

42:4 Tywalltwn fy enaid ynof, pan gofiwn hynny: canys aethwn gyda’r gynulleidfa, cerddwn gyda hwynt i dŷ DDUW, mewn sain cân a moliant, fel tyrfa yn cadw gŵyl.
42:4 Wenn ich des innewerde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst; denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern.

42:5 Paham, fy enaid, y’th ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof? gobeithia yn NUW: oblegid moliannaf ef eto, am iachawdwriaeth ei wynepryd.
42:5 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, daß er mir hilft mit seinem Angesicht.

42:6 Fy NUW, fy enaid a ymddarostwng ynof: am hynny y cofiaf di, o dir yr Iorddonen, a’r Hermoniaid, o fryn Misar.
42:6 Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir; darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermonim, auf dem kleinen Berg.

42:7 Dyfnder a eilw ar ddyfnder, wrth sŵn dy bistylloedd di: dy holl donnau a’th lifeiriaint a aethant drosof fi.
42:7 Deine Fluten rauschen daher, daß hier eine Tiefe und da eine Tiefe brausen; alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.

42:8 Eto yr ARGLWYDD a orchymyn ei drugaredd liw dydd, a’i gân fydd gyda mi liw nos; sef gweddi ar DDUW fy einioes.
42:8 Der HERR hat des Tages verheißen seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens.

42:9 Dywedaf wrth DDUW fy nghraig, Paham yr anghofiaist fi? paham y rhodiaf yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
42:9 Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mein vergessen? Warum muß ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?

42:10 Megis â chleddyf yn fy esgyrn y mae fy ngwrthwynebwyr yn fy ngwaradwyddo, pan ddywedant wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy DDUW?
42:10 Es ist als ein Mord in meinen Gebeinen, daß mich meine Feinde schmähen, wenn sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?

42:11 Paham y’th ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? ymddiried yn NUW; canys eto y moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy wyneb, a’m DUW.
42:11 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

SALM 43
43:1
Barn fi, O DDUW, a dadlau fy nadl yn erbyn y genhedlaeth anhrugarog: gwared fi rhag y dyn twyllodrus ac anghyfiawn.
43:1 Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.

43:2 Canys ti yw DUW fy nerth: paham y’m bwri ymaith? paham yr af yn alarus trwy orthrymder y gelyn?
43:2 Denn du bist der Gott meine Stärke; warum verstößest du mich? Warum lässest du mich so traurig gehen, wenn mich mein Feind drängt?

43:3 Anfon dy oleuni a’th wirionedd: tywysant hwy fi; ac arweiniant fi i fynydd dy sancteiddrwydd, ac i’th bebyll.
43:3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,

43:4 Yna yr af at allor DUW, at DDUW hyfrydwch fy ngorfoledd; a mi a’th foliannaf ar y delyn, O DDUW, fy NUW.
43:4 daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.

43:5 Paham y’th ddarostyngir, fy enaid? a phaham y terfysgi ynof? gobeithia yn NUW; canys eto y moliannaf ef, iachawdwriaeth fy wyneb, a’m DUW.
43:5 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

SALM 44
44:1
I’r Pencerdd, i feibion Cora, Maschil. DUW, clywsom â’n clustiau, ein tadau a fynegasant i ni, y weithred a wnaethost yn eu hamser hwynt, yn y dyddiau gynt.
44:1 (Eine Unterweisung der Kinder Korah, vorzusingen.) Gott, wir haben's mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben's uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten vor alters.

44:2 Ti â’th law a yrraist allan y cenhedloedd, ac a’u plennaist hwythau; ti a ddrygaist y bobloedd, ac a’u cynyddaist hwythau.
44:2 Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, aber sie hast du eingesetzt; du hast die Völker verderbt, aber sie hast du ausgebreitet.

44:3 Canys nid â’u cleddyf eu hun y goresgynasant y tir, nid eu braich a barodd iachawdwriaeth iddynt; eithr dy ddeheulaw di, a’th fraich, a llewyrch dy wyneb, oherwydd i ti eu hoffi hwynt.
44:3 Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts; denn du hattest Wohlgefallen an ihnen.

44:4 Ti, DDUW, yw fy mrenin: gorchymyn iachawdwriaeth i Jacob.
44:4 Du, Gott, bist mein König, der du Jakob Hilfe verheißest.

44:5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gelynion: yn dy enw di y sathrwn y rhai a gyfodant i’n herbyn.
44:5 Durch dich wollen wir unsre Feinde zerstoßen; in deinem Namen wollen wir untertreten, die sich wider uns setzen.

44:6 Oherwydd nid yn fy mwa yr ymddiriedaf; nid fy nghleddyf chwaith a’m hachub.
44:6 Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen;

44:7 Eithr ti a’n hachubaist ni oddi wrth ein gwrthwynebwyr, ac a waradwyddaist ein caseion.
44:7 sondern du hilfst uns von unsern Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen.

44:8 Yn NUW yr ymffrostiwn trwy y dydd; a ni a glodforwn dy enw yn dragywydd. Sela.
44:8 Wir wollen täglich rühmen von Gott und deinem Namen danken ewiglich. (Sela.)

44:9 Ond ti a’n bwriaist ni ymaith, ac a’n gwaradwyddaist; ac nid wyt yn myned allan gyda’n lluoedd.
44:9 Warum verstößest du uns denn nun und lässest uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus unter unserm Heer?

44:10 Gwnaethost i ni droi yn ôl oddi wrth y gelyn: a’n caseion a anrheithiasant eu hun.
44:10 Du lässest uns fliehen vor unserm Feind, daß uns berauben, die uns hassen.

44:11 Rhoddaist ni fel defaid i’w bwyta; gwasgeraist ni ymysg y cenhedloedd.
44:11 Du lässest uns auffressen wie Schafe und zerstreuest uns unter die Heiden.

44:12 Gwerthaist dy bobl heb elw, ac ni chwanegaist dy olud o’u gwerth hwynt.
44:12 Du verkaufst dein Volk umsonst und nimmst nichts dafür.

44:13 Gosodaist ni yn warthrudd i’n watwargerdd ac yn wawd i’r rhai o’n hamgylch.
44:13 Du machst uns zur Schmach unsern Nachbarn, zum Spott und Hohn denen, die um uns her sind.

44:14 Gosodaist ni yn ddihareb ymysg y cenhedloedd, yn rhai i ysgwyd pen arnynt ymysg y bobloedd.
44:14 Du machst uns zum Beispiel unter den Heiden und daß die Völker das Haupt über uns schütteln.

44:15 Fy ngwarthrudd sydd beunydd ger fy mron, a chywilydd fy wyneb a’m todd:
44:15 Täglich ist meine Schmach vor mir, und mein Antlitz ist voller Scham,

44:16 Gan lais y gwarthruddwr a’r cablwr; oherwydd y gelyn a’r ymddialwr.
44:16 daß ich die Schänder und Lästerer hören und die Feinde und Rachgierigen sehen muß.

44:17 Hyn oll a ddaeth arnom; eto ni’th anghofiasom di, ac ni buom anffyddlon yn dy gyfamod.
44:17 Dies alles ist über uns gekommen; und wir haben doch dein nicht vergessen noch untreu in deinem Bund gehandelt.

44:18 Ni throdd ein calon yn ei hôl, ac nid aeth ein cerddediad allan o’th lwybr di;
44:18 Unser Herz ist nicht abgefallen noch unser Gang gewichen von deinem Weg,

44:19 Er i ti ein curo yn nhrigfa dreigiau, a rhoi drosom â chysgod angau.
44:19 daß du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis.

44:20 Os anghofiasom enw ein DUW, neu estyn ein dwylo at dduw dieithr:
44:20 Wenn wir des Namens unsers Gottes vergessen hätten und unsre Hände aufgehoben zum fremden Gott,

44:21 Oni chwilia DUW hyn allan? canys efe a ŵyr ddirgeloedd y galon.
44:21 würde das Gott nicht finden? Er kennt ja unsers Herzens Grund.

44:22 Ie, er dy fwyn di y’n lleddir beunydd; cyfrifir ni fel defaid i’w lladd.
44:22 Denn wir werden ja um deinetwillen täglich erwürgt und sind geachtet wie Schlachtschafe.

44:23 Deffro, paham y cysgi, O ARGLWYDD? cyfod, na fwrw ni ymaith yn dragywydd.
44:23 Erwecke dich, HERR! Warum schläfst Du? Wache auf und verstoße uns nicht so gar!

44:24 Paham y cuddi dy wyneb? ac yr anghofi ein cystudd a’n gorthrymder?
44:24 Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unsers Elends und unsrer Drangsal?

44:25 Canys gostyngwyd ein henaid i’r llwch: glynodd ein bol wrth y ddaear.
44:25 Denn unsre Seele ist gebeugt zur Erde; unser Leib klebt am Erdboden.

44:26 Cyfod yn gynhorthwy i ni, a gwared ni er mwyn dy drugaredd.
44:26 Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen!

SALM 45
45:1
I’r Pencerdd ar Sosannim, i feibion Cora, Maschil, Cân cariadau. Traetha fy nghalon beth da: dywedyd yr ydwyf y pethau a wneuthum i’r brenin: fy nhafod sydd bin ysgrifennydd buan.
45:1 (Ein Brautlied und Unterweisung der Kinder Korah, von den Rosen, vorzusingen. ) Mein Herz dichtet ein feines Lied; ich will singen von meinem König; meine Zunge ist wie der Griffel eines guten Schreibers.

45:2 Tecach ydwyt na meibion dynion: tywalltwyd gras ar dy wefusau: oherwydd hynny y’th fendithiodd DUW yn dragywydd.
45:2 Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, holdselig sind deine Lippen; darum segnet dich Gott ewiglich.

45:3 Gwregysa dy gleddyf ar dy glun, O Gadarn, a’th ogoniant a’th harddwch.
45:3 Gürte dein Schwert an deine Seite, du Held, und schmücke dich schön!

45:4 Ac yn dy harddwch marchoga yn llwyddiannus, oherwydd gwirionedd, a lledneisrwydd, a’th ddeheulaw a ddysg i ti bethau ofnadwy.
45:4 Es müsse dir gelingen in deinem Schmuck. Zieh einher der Wahrheit zugut, und die Elenden bei Recht zu erhalten, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen.

45:5 Pobl a syrthiant danat; oherwydd dy saethau llymion yn glynu yng nghalon gelynion y Brenin.
45:5 Scharf sind deine Pfeile, daß die Völker vor dir niederfallen; sie dringen ins Herz der Feinde des Königs.

45:6 Dy orsedd di, O DDUW, sydd byth ac yn dragywydd: teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen dy frenhiniaeth di.
45:6 Gott, dein Stuhl bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter.

45:7 Ceraist gyfiawnder, a chaseaist ddrygioni: am hynny y’th eneiniodd DUW, sef dy DDUW di, ag olew llawenydd yn fwy na’th gyfeillion.
45:7 Du liebest die Gerechtigkeit und hassest gottlos Wesen; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr denn deine Gesellen.

45:8 Arogl myrr, aloes, a chasia, sydd ar dy holl wisgoedd: allan o’r palasau ifori, â’r rhai y’th lawenhasant.
45:8 Deine Kleider sind eitel Myrrhe, Aloe und Kassia, wenn du aus den elfenbeinernen Palästen dahertrittst in deiner schönen Pracht.

45:9 Merched brenhinoedd oedd ymhlith dy bendefigesau: safai y frenhines ar dy ddeheulaw mewn aur coeth o Offir.
45:9 In deinem Schmuck gehen der Könige Töchter; die Braut steht zu deiner Rechten in eitel köstlichem Gold.

45:10 Gwrando, ferch, a gwêl, a gostwng dy glust; ac anghofia dy bobl dy hun, a thŷ dy dad.
45:10 Höre, Tochter, sieh und neige deine Ohren; vergiß deines Volkes und Vaterhauses,

45:11 A’r Brenin a chwennych dy degwch; canys efe yw dy Iôr di; ymostwng dithau iddo ef.
45:11 so wird der König Lust an deiner Schöne haben; denn er ist dein HERR, und ihn sollst du anbeten.

45:12 Merch Tyrus hefyd fydd yno ag anrheg; a chyfoethogion y bobl a ymbiliant â’th wyneb.
45:12 Die Tochter Tyrus wird mit Geschenk dasein; die Reichen im Volk werden vor dir flehen.

45:13 Merch y Brenin sydd oll yn ogoneddus o fewn: gemwaith aur yw ei gwisg hi.
45:13 Des Königs Tochter drinnen ist ganz herrlich; sie ist mit goldenen Gewändern gekleidet.

45:14 Mewn gwaith edau a nodwydd y dygir hi at y Brenin: y morynion y rhai a ddeuant, ar ei hôl, yn gyfeillesau iddi, a ddygir atat ti.
45:14 Man führt sie in gestickten Kleidern zum König; und ihre Gespielen, die Jungfrauen, die ihr nachgehen, führt man zu dir.

45:15 Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt: deuant i lys y Brenin.
45:15 Man führt sie mit Freuden und Wonne, und sie gehen in des Königs Palast.

45:16 Dy feibion fydd yn lle dy dadau, y rhai a wnei yn dywysogion yn yr holl dir.
45:16 An deiner Väter Statt werden deine Söhne sein; die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt.

45:17 Paraf gofio dy enw ym mhob cenhedlaeth ac oes: am hynny y bobl a’th folianniant byth ac yn dragywydd.
45:17 Ich will deines Namens gedenken von Kind zu Kindeskind; darum werden dir danken die Völker immer und ewiglich.

SALM 46
46:1
I’r Pencerdd o feibion Cora, Cân ar Alamoth. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder.
46:1 (Ein Lied der Kinder Korah, von der Jugend, vorzusingen.) Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.

46:2 Am hynny nid ofnwn pe symudai y ddaear, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr.
46:2 Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken,

46:3 Er rhuo a therfysgu o’i ddyfroedd, er crynu o’r mynyddoedd gan ei ymchwydd ef. Sela.
46:3 wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. (Sela.)

46:4 Y mae afon, a’i ffrydiau a lawenhânt ddinas DUW; cysegr preswylfeydd y Goruchaf.
46:4 Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.

46:5 DUW sydd yn ei chanol; nid ysgog hi: DUW a’i cynorthwya yn fore iawn.
46:5 Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.

46:6 Y cenhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant: efe a roddes ei lef, toddodd y ddaear.
46:6 Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen; das Erdreich muß vergehen, wenn er sich hören läßt.

46:7 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; y mae DUW Jacob yn amddiffynfa i ni. Sela.
46:7 Der HERR Zebaoth ist mit uns; der Gott Jakobs ist unser Schutz. (Sela.)

46:8 Deuwch, gwelwch weithredoedd yr ARGLWYDD; pa anghyfanhedd-dra a wnaeth efe ar y ddaear.
46:8 Kommet her und schauet die Werke des HERRN, der auf Erden solch zerstören anrichtet,

46:9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddaear; efe a ddryllia y bwa, ac a dyr y waywffon, efe a lysg y cerbydau â thân.
46:9 der den Kriegen steuert in aller Welt, den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.

46:10 Peidiwch, a gwybyddwch mai myfi sydd DDUW: dyrchefir fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefir fi ar y ddaear.
46:10 Seid stille und erkennet, daß ich GOTT bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden; ich will Ehre einlegen auf Erden.

46:11 Y mae ARGLWYDD y lluoedd gyda ni; amddiffynfa i ni yw DUW Jacob. Sela.
46:11 Der HERR Zebaoth ist mit uns; der Gott Jakobs ist unser Schutz. (Sela.)

SALM 47
47:1
I’r Pencerdd, Salm i feibion Cora. Yr holl bobl, curwch ddwylo; llafargenwch i DDUW â llef gorfoledd.
47:1 (Ein Psalm der Kinder Korah, vorzusingen.) Frohlocket mit Händen, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!

47:2 Canys yr ARGLWYDD goruchaf sydd ofnadwy; Brenin mawr ar yr holl ddaear.
47:2 Denn der HERR, der Allerhöchste, ist erschrecklich, ein großer König auf dem ganzen Erdboden.

47:3 Efe a ddwg y bobl danom ni, a’r cenhedloedd dan ein traed.
47:3 Er zwingt die Völker unter uns und die Leute unter unsre Füße.

47:4 Efe a ddethol ein hetifeddiaeth i ni, ardderchowgrwydd Jacob, yr hwn a hoffodd efe. Sela.
47:4 Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. (Sela.)

47:5 Dyrchafodd DUW â llawen floedd, yr ARGLWYDD â sain utgorn.
47:5 Gott fährt auf mit Jauchzen und der HERR mit heller Posaune.

47:6 Cenwch fawl i DDUW, Cenwch: cenwch fawl i’n Brenin, cenwch.
47:6 Lobsinget, lobsinget Gott; lobsinget, lobsinget unserm König!

47:7 Canys Brenin yr holl ddaear yw DUW: cenwch fawl yn ddeallus.
47:7 Denn Gott ist König auf dem ganzen Erdboden; lobsinget ihm klüglich!

47:8 DUW sydd yn teyrnasu ar y cenhedloedd: eistedd y mae DUW ar orseddfainc ei sancteiddrwydd.
47:8 Gott ist König über die Heiden; Gott sitzt auf seinem heiligen Stuhl.

47:9 Pendefigion y bobl a ymgasglasant ynghyd, sef pobl DUW Abraham - canys tarianau y ddaear ydynt eiddo DUW, dirfawr y dyrchafwyd ef.
47:9 Die Fürsten unter den Völkern sind versammelt zu einem Volk des Gottes Abrahams; denn Gottes sind die Schilde auf Erden, er hat sie erhöht.

SALM 48
48:1
Cân a Salm i feibion Cora. Mawr yw yr ARGLWYDD, a thra moliannus, yn ninas ein DUW yn ei fynydd sanctaidd.
48:1 (Ein Psalmlied der Kinder Korah.) Groß ist der HERR und hochberühmt in der Stadt unsers Gottes, auf seinem heiligen Berge.

48:2 Tegwch bro, llawenydd yr holl ddaear, yw mynydd Seion, yn ystlysau y gogledd, dinas y Brenin mawr.
48:2 Schön ragt empor der Berg Zion, des sich das ganze Land tröstet; an der Seite gegen Mitternacht liegt die Stadt des großen Königs.

48:3 DUW yn ei phalasau a adwaenir yn amddiffynfa.
48:3 Gott ist in ihren Palästen bekannt, daß er der Schutz sei.

48:4 Canys, wele, y brenhinoedd a ymgynullasant, aethant heibio ynghyd.
48:4 Denn siehe, Könige waren versammelt und sind miteinander vorübergezogen.

48:5 Hwy a welsant, felly y rhyfeddasant; brawychasant, ac aethant ymaith ar ffrwst.
48:5 Sie haben sich verwundert, da sie solches sahen; sie haben sich entsetzt und sind davon gestürzt.

48:6 Dychryn a ddaeth arnynt yno, a dolur, megis gwraig yn esgor.
48:6 Zittern ist sie daselbst angekommen, Angst wie eine Gebärerin.

48:7 Â gwynt y dwyrain y drylli longau y môr.
48:7 Du zerbrichst die Schiffe im Meer durch den Ostwind.

48:8 Megis y clywsom, felly y gwelsom yn ninas ARGLWYDD y lluoedd, yn ninas ein DUW ni: DUW a’i sicrha hi yn dragywydd. Sela.
48:8 Wie wir gehört haben, so sehen wir's an der Stadt des HERRN Zebaoth, an der Stadt unsers Gottes; Gott erhält sie ewiglich. (Sela.)

48:9 Meddyliasom, O DDUW, am dy drugaredd yng nghanol dy deml.
48:9 Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel.

48:10 Megis y mae dy enw, O DDUW, felly y mae dy fawl hyd eithafoedd y tir: cyfiawn o gyfiawnder yw dy ddeheulaw.
48:10 Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden; deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.

48:11 Llawenyched mynydd Seion, ac ymhyfryded merched Jwda, oherwydd dy farnedigaethau.
48:11 Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda's seien fröhlich um deiner Gerichte willen.

48:12 Amgylchwch Seion, ac ewch o’i hamgylch hi; rhifwch ei thyrau hi.
48:12 Machet euch um Zion und umfanget sie, zählet ihre Türme;

48:13 Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau; fel y mynegoch i’r oes a ddelo ar ôl.
48:13 achtet mit Fleiß auf ihre Mauern, durchwandelt ihre Paläste, auf daß ihr davon verkündiget den Nachkommen,

48:14 Canys y DUW hwn yw ein DUW ni byth ac yn dragywydd: efe a’n tywys ni hyd angau.
48:14 daß dieser Gott sei unser Gott immer und ewiglich. Er führt uns wie die Jugend.

SALM 49
49:1
I’r Pencerdd, Salm i feibion Cora. Clywch hyn, yr holl bobloedd, gwrandewch hyn, holl drigolion y byd;
49:1 (Ein Psalm der Kinder Korah, vorzusingen.) Höret zu, alle Völker; merket auf, alle, die in dieser Zeit leben,

49:2 Yn gystal gwreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd ynghyd.
49:2 beide, gemeiner Mann und Herren, beide, reich und arm, miteinander!

49:3 Fy ngenau a draetha ddoethineb; a myfyrdod fy nghalon fydd am ddeall.
49:3 Mein Mund soll von Weisheit reden und mein Herz von Verstand sagen.

49:4 Gostyngaf fy nghlust at ddihareb; fy nameg a ddatguddiaf gyda’r delyn.
49:4 Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und kundtun mein Rätsel beim Klange der Harfe.

49:5 Paham yr ofnaf yn amser adfyd, pan y’m hamgylchyno anwiredd fy sodlau?
49:5 Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Untertreter umgibt,

49:6 Rhai a ymddiriedant yn eu golud, ac a ymffrostiant yn lluosowgrwydd eu cyfoeth.
49:6 die sich verlassen auf ihr Gut und trotzen auf ihren großen Reichtum?

49:7 Gan waredu ni wared neb ei frawd, ac ni all efe roddi iawn drosto i DDUW:
49:7 Kann doch einen Bruder niemand erlösen noch ihn Gott versöhnen

49:8 (Canys gwerthfawr yw pryniad eu henaid, a hynny a baid byth:)
49:8 (denn es kostet zuviel, eine Seele zu erlösen; man muß es anstehen lassen ewiglich),

49:9 Fel y byddo efe byw byth, ac na welo lygredigaeth.
49:9 daß er fortlebe immerdar und die Grube nicht sehe.

49:10 Canys efe a wêl fod y doethion yn yr un ffunud y derfydd am ffôl ac ynfyd, gadawant eu golud i eraill.
49:10 Denn man wird sehen, daß die Weisen sterben sowohl als die Toren und Narren umkommen und müssen ihr Gut andern lassen.

49:11 Eu meddwl yw, y pery eu tai yn dragywydd, a’u trigfeydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: enwant eu tiroedd ar eu henwau eu hunain.
49:11 Das ist ihr Herz, daß ihre Häuser währen immerdar, ihre Wohnungen bleiben für und für; und haben große Ehre auf Erden.

49:12 Er hynny dyn mewn anrhydedd, nid erys: tebyg yw i anifeiliaid a ddifethir.
49:12 Dennoch kann ein Mensch nicht bleiben in solchem Ansehen, sondern muß davon wie ein Vieh.

49:13 Eu ffordd yma yw eu hynfydrwydd: eto eu hiliogaeth ydynt fodlon i’w hymadrodd. Sela.
49:13 Dies ihr Tun ist eitel Torheit; doch loben's ihre Nachkommen mit ihrem Munde. (Sela.)

49:14 Fel defaid y gosodir hwynt yn uffern; angau a ymborth arnynt; a’r rhai a lywodraetha arnynt y bore; a’u tegwch a dderfydd yn y bedd, o’u cartref.
49:14 Sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod weidet sie; aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen, und ihr Trotz muß vergehen; in der Hölle müssen sie bleiben.

49:15 Eto DUW a wared fy enaid i o feddiant uffern: canys efe a’m derbyn i. Sela.
49:15 Aber Gott wird meine Seele erlösen aus der Hölle Gewalt; denn er hat mich angenommen. (Sela.)

49:16 Nac ofna pan gyfoethogo un, pan ychwanego gogoniant ei dŷ ef:
49:16 Laß dich's nicht irren, ob einer reich wird, ob die Herrlichkeit seines Hauses groß wird.

49:17 Canys wrth farw ni ddwg efe ddim ymaith, ac ni ddisgyn ei ogoniant ar ei ôl ef.
49:17 Denn er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren.

49:18 Er iddo yn ei fywyd fendithio ei enaid: canmolant dithau, o byddi da wrthyt dy hun.
49:18 Er tröstet sich wohl dieses guten Lebens, und man preiset's, wenn einer sich gütlich tut;

49:19 Efe a â at genhedlaeth ei dadau, ac ni welant oleuni byth.
49:19 aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr.

49:20 Dyn mewn anrhydedd, ac heb ddeall, sydd gyffelyb i anifeiliaid a ddifethir.
49:20 Kurz, wenn ein Mensch in Ansehen ist und hat keinen Verstand, so fährt er davon wie ein Vieh.

SALM 50
50:1
Salm Asaff. DUW y duwiau, sef yr ARGLWYDD, a lefarodd, ac a alwodd y ddaear, o godiad haul hyd ei fachludiad.
50:1 (Ein Psalm Asaphs.) Gott, der HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.

50:2 Allan o Seion, perffeithrwydd tegwch, y llewyrchodd DUW.
50:2 Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.

50:3 Ein DUW ni a ddaw, ac ni bydd distaw: tân a ysa o’i flaen ef, a thymestl ddirfawr fydd o’i amgylch.
50:3 Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her und um ihn her ist ein großes Wetter.

50:4 Geilw at y nefoedd oddi uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei bobl.
50:4 Er ruft Himmel und Erde, daß er sein Volk richte:

50:5 Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant gyfamod â mi trwy aberth.
50:5 "Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir gemacht haben beim Opfer."

50:6 A’r nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef: canys DUW ei hun sydd Farnwr. Sela.
50:6 Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott ist Richter. (Sela.)

50:7 Clywch, fy mhobl, a mi a lefaraf; O Israel, a mi a dystiolaethaf i’th erbyn: DUW, sef dy DDUW di, ydwyf fi.
50:7 "Höre, mein Volk, laß mich reden; Israel, laß mich unter dir zeugen: Ich, Gott, bin dein Gott.

50:8 Nid am dy aberthau y’th geryddaf, na’th boethoffrymau, am nad oeddynt ger fy mron i yn wastad.
50:8 Deines Opfers halber strafe ich dich nicht, sind doch deine Brandopfer immer vor mir.

50:9 Ni chymeraf fustach o’th dŷ, na bychod o’th gorlannau.
50:9 Ich will nicht von deinem Hause Farren nehmen noch Böcke aus deinen Ställen.

50:10 Canys holl fwystfilod y coed ydynt eiddof fi, a’r anifeiliaid ar fil o fynyddoedd.
50:10 Denn alle Tiere im Walde sind mein und das Vieh auf den Bergen, da sie bei tausend gehen.

50:11 Adwaen holl adar y mynyddoedd: a gwyllt anifeiliaid y maes ydynt eiddof fi.
50:11 Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und allerlei Tier auf dem Feld ist vor mir.

50:12 Os bydd newyn arnaf, ni ddywedaf i ti: canys y byd a’i gyfiawnder sydd eiddof fi.
50:12 Wo mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen; denn der Erdboden ist mein und alles, was darinnen ist.

50:13 A fwytfâf fi gig teirw? neu a yfaf fi waed bychod?
50:13 Meinst du, daß ich Ochsenfleisch essen wolle oder Bocksblut trinken?

50:14 Abertha foliant i DDUW; a thâl i’r Goruchaf dy addunedau:
50:14 Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde

50:15 A galw arnaf fi yn nydd trallod: mi a’th waredaf, a thi a’m gogoneddi.
50:15 und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen."

50:16 Ond wrth yr annuwiol y dywedodd DUW, Beth sydd i ti a fynegech ar fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau?
50:16 Aber zum Gottlosen spricht Gott: "Was verkündigst du meine Rechte und nimmst meinen Bund in deinen Mund,

50:17 Gan dy fod yn casáu addysg, ac yn taflu fy ngeiriau i’th ôl.
50:17 so du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich?

50:18 Pan welaist leidr, cytunaist ag ef; a’th gyfran oedd gyda’r godinebwyr.
50:18 Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern.

50:19 Gollyngaist dy safn i ddrygioni, a’th dafod a gydbletha ddichell.
50:19 Deinen Mund lässest du Böses reden, und deine Zunge treibt Falschheit.

50:20 Eisteddaist a dywedaist yn erbyn dy frawd: rhoddaist enllib i fab dy fam.
50:20 Du sitzest und redest wider deinen Bruder; deiner Mutter Sohn verleumdest du.

50:21 Hyn a wnaethost, a mi a dewais: tybiaist dithau fy mod yn gwbl fel ti dy hun: ond mi a’th argyhoeddaf, ac a’u trefnaf o flaen dy lygaid.
50:21 Das tust du, und ich schweige; da meinst du, ich werde sein gleichwie du. Aber ich will dich strafen und will dir's unter Augen stellen.

50:22 Deellwch hyn yn awr, y rhai ydych yn anghofio DUW; rhag i mi eich rhwygo, ac na byddo gwaredydd.
50:22 Merket doch das, die ihr Gottes vergesset, daß ich nicht einmal hinraffe und sei kein Retter da.

50:23 Yr hwn a abertho foliant, a’m gogonedda i: a’r neb a osodo ei ffordd yn iawn, dangosaf iddo iachawdwriaeth DUW.
50:23 Wer Dank opfert, der preiset mich; und da ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes."

SALM 51
51:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd, pan ddaeth Nathan y proffwyd ato, wedi iddo fyned i mewn at Bathseba. Trugarha wrthyf, O DDUW, yn ôl dy drugarowgrwydd:, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dilea fy anwireddau.
51:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen; da der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu Bath-Seba eingegangen.) Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.

51:2 Golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod.
51:2 Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde.

51:3 Canys yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau: a’m pechod rydd yn wastad ger fy mron.
51:3 Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir.

51:4 Yn dy erbyn di, dydi dy hunan, y pechais ac y gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg: fel y’th gyfiawnhaer pan leferych, ac y byddit bur pan farnech.
51:4 An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst.

51:5 Wele, mewn anwiredd y’m lluniwyd; ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf.
51:5 Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.

51:6 Wele, ceraist wirionedd oddi mewn: a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel.
51:6 Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; du lässest mich wissen die heimliche Weisheit.

51:7 Glanha fi ag isop, a mi a lanheir: golch fi, a byddaf wynnach na’r eira.
51:7 Entsündige mich mit Isop, daß ich rein werde; wasche mich, daß ich schneeweiß werde.

51:8 Pâr i mi glywed gorfoledd a llawenydd; fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist.
51:8 Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.

51:9 Cuddia dy wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau.
51:9 Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten.

51:10 Crea galon lân ynof, O DDUW; ac adnewydda ysbryd uniawn o’m mewn.
51:10 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist.

51:11 Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron; ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.
51:11 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.

51:12 Dyro drachefn i mi orfoledd dy iachawdwriaeth; ac â’th hael ysbryd cynnal fi.
51:12 Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich aus.

51:13 Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir; a phechaduriaid a droir atat.
51:13 Ich will die Übertreter deine Wege lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren.

51:14 Gwared fi oddi wrth waed, O DDUW, DUW fy iachawdwriaeth: a’m tafod a gân yn llafar am dy gyfiawnder.
51:14 Errette mich von den Blutschulden, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme.

51:15 ARGLWYDD, agor fy ngwefusau, a’m genau a fynega dy foliant.
51:15 Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund deinen Ruhm verkündige.

51:16 Canys ni chwenychi aberth; pe amgen, mi a’i rhoddwn: poethoffrwm ni fynni.
51:16 Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte dir's sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht.

51:17 Aberthau DUW ydynt ysbryd drylliedig: calon ddrylliog gystuddiedig, O DDUW, ni ddirmygi.
51:17 Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist; ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du, Gott, nicht verachten.

51:18 Gwna ddaioni yn dy ewyllysgarwch i Seion: adeilada furiau Jerusalem.
51:18 Tue wohl an Zion nach deiner Gnade; baue die Mauern zu Jerusalem.

51:19 Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boethoffrwm ac aberth llosg: yna yr offrymant fustych ar dy allor.
51:19 Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man Farren auf deinem Altar opfern.

SALM 52
52:1
I’r Pencerdd, Maschil, Salm Dafydd, pan ddaeth Doeg yr Edomiad a mynegi i Saul, a dywedyd wrtho, Daeth Dafydd i dŷ Ahimelech. Paham yr ymffrosti mewn drygioni, O gadarn? y mae trugaredd DUW yn parhau yn wastadol.
52:1 (Eine Unterweisung Davids, vorzusingen; da Doeg, der Edomiter, kam und sagte Saul an und sprach: David ist in Ahimelechs Haus gekommen.) Was trotzest du denn, du Tyrann, daß du kannst Schaden tun; so doch Gottes Güte täglich währet?

52:2 Dy dafod a ddychymyg ysgelerder; fel ellyn llym, yn gwneuthur twyll.
52:2 Deine Zunge trachtet nach Schaden und schneidet mit Lügen wie ein scharfes Schermesser.

52:3 Hoffaist ddrygioni yn fwy na daioni; a chelwydd yn fwy na thraethu cyflawnder. Sela.
52:3 Du redest lieber Böses denn Gutes, und Falsches denn Rechtes. (Sela.

52:4 Hoffaist bob geiriau distryw, O dafod twyllodrus.
52:4 Du redest gerne alles, was zu verderben dient, mit falscher Zunge.

52:5 DUW a’th ddistrywia dithau yn dragywydd: efe a’th gipia di ymaith, ac a’th dynn allan o’th babell, ac a’th ddiwreiddia o dir y rhai byw. Sela.
52:5 Darum wird dich Gott auch ganz und gar zerstören und zerschlagen und aus deiner Hütte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. (Sela.)

52:6 Y cyfiawn hefyd a welant, ac a ofnant, ac a chwarddant am ei ben.
52:6 Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden sein lachen:

52:7 Wele y gŵr ni osododd DDUW yn gadernid iddo; eithr ymddiriedodd yn lluosowgrwydd ei olud, ac a ymnerthodd yn ei ddrygioni.
52:7 "Siehe, das ist der Mann, der Gott nicht für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun."

52:8 Ond myfi sydd fel olewydden werdd yn nhŷ DDUW: ymddiriedaf yn nhrugaredd DUW byth ac yn dragywydd.
52:8 Ich aber werde bleiben wie ein grüner Ölbaum im Hause Gottes, verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewiglich.

52:9 Clodforaf di yn dragywydd, oherwydd i ti wneuthur hyn: a disgwyliaf wrth dy enw; canys da yw gerbron dy saint.
52:9 Ich danke dir ewiglich, denn du kannst's wohl machen; ich will harren auf deinen Namen, denn deine Heiligen haben Freude daran.

SALM 53
53:1
I'r Pencerdd ar y Mahalath, Maschil, Salm Dafydd. Dywedodd yr ynfyd yn ei galon, Nid oes un Duw. Ymlygrasant, a gwnaethant ffiaidd anwiredd: nid oes un yn gwneuthur daioni.
53:1 (Eine Unterweisung Davids, im Chor umeinander vorzusingen.) Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Greuel geworden in ihrem bösen Wesen; das ist keiner, der Gutes tut.

53:2 Edrychodd Duw i lawr o'r nefoedd ar feibion dynion, i edrych a oedd neb yn ddeallus, ac yn ceisio Duw.
53:2 Gott schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob jemand klug sei, der nach Gott frage.

53:3 Ciliasai pob un ohonynt yn wysg ei gefn: cydymddifwynasent; nid oes a wnêl ddaioni, nac oes un.
53:3 Aber sie sind alle abgefallen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer.

53:4 Oni ŵyr gweithredwyr anwiredd? y rhai sydd yn bwyta fy mhobl, fel y bwytaent fara: ni alwasant ar DDUW.
53:4 Wollen denn die Übeltäter sich nicht sagen lassen, die mein Volk fressen, daß sie sich nähren? Gott rufen sie nicht an.

53:5 Yno yr ofnasant gan ofn, lle nid oedd ofn: canys DUW a wasgarodd esgyrn yr hwn a'th warchaeodd: gwdradwyddaist hwynt am i DDUW eu dirmygu hwy.
53:5 Da fürchten sie sich aber, wo nichts zu fürchten ist; denn Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich belagern. Du machst sie zu Schanden; denn Gott verschmäht sie.

53:6 O na roddid iachawdwriaeth i Israel o Seion! pan ymchwelo Duw gaethiwed ei bobl, y llawenycha Jacob, ac yr ymhyfryda Israel.
53:6 Ach daß Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangen Volk erlösete! So würde sich Jakob freuen und Israel fröhlich sein.

SALM 54
54:1
I’r Pencerdd ar Neginoth, Maschib Salm Dafydd, pan ddaeth y Siffiaid a dywedyd wrth Saul. Onid ydyw Dafydd yn ymguddio gyda ni? Achub fi, O DDUW, yn dy enw; a barn fi yn dy gadernid.
54:1 (Eine Unterweisung Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel; da die von Siph kamen und sprachen zu Saul: David hat sich bei uns verborgen.) Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Gewalt.

54:2 DUW, clyw fy ngweddi; gwrando ymadrodd fy ngenau.
54:2 Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes.

54:3 Canys dieithriaid a gyfodasant i’m herbyn, a’r trawsion a geisiant fy enaid: ni osodasant DDUW o’u blaen. Sela.
54:3 Denn Stolze setzen sich wider mich, und Trotzige stehen mir nach meiner Seele und haben Gott nicht vor Augen. (Sela.)

54:4 Wele, DUW sydd yn fy nghynorthwyo: yr Arglwydd sydd ymysg y rhai a gynhaliant fy enaid.
54:4 Siehe, Gott steht mir bei, der HERR erhält meine Seele.

54:5 Efe a ddâl ddrwg i’m gelynion: tor hwynt ymaith yn dy wirionedd.
54:5 Er wird die Bosheit meinen Feinden bezahlen. Verstöre sie durch deine Treue!

54:6 Aberthaf i ti yn ewyllysgar: clodforaf dy enw, O ARGLWYDD; canys da yw.
54:6 So will ich dir ein Freudenopfer tun und deinen Namen, HERR, danken, daß er so tröstlich ist.

54:7 Canys efe a’m gwaredodd o bob trallod; a’m llygad a welodd ei ewyllys ar fy ngelynion.
54:7 Denn du errettest mich aus aller meiner Not, daß mein Auge an meinen Feinden Lust sieht.

SALM 55
55:1
I’r Pencerdd ar Neginoth, Maschil, Salm Dafydd Gwrando fy ngweddi, O DDUW; ac ymguddia rhag fy neisyfiad.
55:1 (Eine Unterweisung Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel.) Gott, erhöre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen.

55:2 Gwrando arnaf, ac erglyw fi: cwynfan yr ydwyf yn fy ngweddi, a thuchan,
55:2 Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so kläglich zage und heule,

55:3 Gan lais y gelyn, gan orthrymder yr annuwiol: oherydd y maent yn bwrw arnaf, ac yn fy nghasáu yn llidiog.
55:3 daß der Feind so schreit und der Gottlose drängt; denn sie wollen mir eine Tücke beweisen und sind mir heftig gram.

55:4 Fy nghalon a ofidia o’m mewn: ac ofn angau a syrthiodd arnaf.
55:4 Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und des Todes Furcht ist auf mich gefallen.

55:5 Ofn ac arswyd a ddaeth arnaf, a dychryn a’m gorchuddiodd.
55:5 Furcht und Zittern ist mich angekommen, und Grauen hat mich überfallen.

55:6 A dywedais, O na bai i mi adenydd fel colomen! yna yr ehedwn ymaith, ac y gorffwyswn.
55:6 Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben, da ich flöge und wo bliebe!

55:7 Wele, crwydrwn ymhell, ac arhoswn yn yr anialwch. Sela.
55:7 Siehe, so wollt ich ferne wegfliehen und in der Wüste bleiben. (Sela.)

55:8 Brysiwn i ddianc, rhag y gwynt ystormus a’r dymestl.
55:8 Ich wollte eilen, daß ich entrönne vor dem Sturmwind und Wetter.

55:9 Dinistria, O ARGLWYDD, a gwahan eu tafodau: canys gwelais drawster a chynnen yn y ddinas.
55:9 Mache ihre Zunge uneins, HERR, und laß sie untergehen; denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt.

55:10 Dydd a nos yr amgylchant hi ar ei muriau: ac y mae anwiredd a blinder yn ei chanol hi.
55:10 Solches geht Tag und Nacht um und um auf ihren Mauern, und Mühe und Arbeit ist drinnen.

55:11 Anwireddau sydd yn ei chanol hi; ac ni chilia twyll a dichell o’i heolydd hi.
55:11 Schadentun regieret drinnen; Lügen und Trügen läßt nicht von ihrer Gasse.

55:12 Canys nid gelyn a’m difenwodd; yna y dioddefaswn: nid fy nghasddyn a ymfawrygodd i’m herbyn; yna mi a ymguddiasiwn rhagddo ef:
55:12 Wenn mich doch mein Feind schändete, wollte ich's leiden; und wenn mein Hasser wider mich pochte, wollte ich mich vor ihm verbergen.

55:13 Eithr tydi, ddyn, fy nghydradd, fy fforddwr, a’m cydnabod,
55:13 Du aber bist mein Geselle, mein Freund und mein Verwandter,

55:14 Y rhai oedd felys gennym gydgyfrinachu, ac a rodiasom i dŷ DDUW ynghyd.
55:14 die wir freundlich miteinander waren unter uns; wir wandelten im Hause Gottes unter der Menge.

55:15 Rhuthred marwolaeth arnynt, a disgynnant i uffern yn fyw: canys drygioni sydd yn eu cartref, ac yn eu mysg.
55:15 Der Tod übereile sie, daß sie lebendig in die Hölle fahren; denn es ist eitel Bosheit unter ihrem Haufen.

55:16 Myfi a waeddaf ar DDUW; a’r ARGLWYDD a’m hachub i.
55:16 Ich aber will zu Gott rufen, und der HERR wird mir helfen.

55:17 Hwyr a bore, a hanner dydd, y gweddïaf, a byddaf daer: ac efe a glyw fy lleferydd.
55:17 Des Abends, Morgens und Mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören.

55:18 Efe a waredodd fy enaid mewn heddwch oddi wrth y rhyfel oedd i’m herbyn: canys yr oedd llawer gyda mi.
55:18 Er erlöst meine Seele von denen, die an mich wollen, und schafft ihr Ruhe; denn ihrer viele sind wider mich.

55:19 DUW a glyw, ac a’u darostwng hwynt, yr hwn sydd yn aros erioed: Sela: am nad oes gyfnewidiau iddynt, am hynny nid ofnant DDUW.
55:19 Gott wird hören und sie demütigen, der allewege bleibt. (Sela.) Denn sie werden nicht anders und fürchten Gott nicht.

55:20 Efe a estynnodd ei law yn erbyn y rhai oedd heddychlon ag ef: efe a dorrodd ei gyfamod.
55:20 Sie legen ihre Hände an seine Friedsamen und entheiligen seinen Bund.

55:21 Llyfnach oedd ei enau nag ymenyn, a rhyfel yn ei galon: tynerach oedd ei eiriau nag olew, a hwynt yn gleddyfau noethion.
55:21 Ihr Mund ist glätter denn Butter, und sie haben Krieg im Sinn; ihre Worte sind gelinder denn Öl, und sind doch bloße Schwerter.

55:22 Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac efe a’th gynnal di: ni ad i’r cyfiawn ysgogi byth.
55:22 Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen.

55:23 Tithau, DDUW, a’u disgynni hwynt i bydew dinistr: gwŷr gwaedlyd a thwyllodrus ni byddant byw hanner eu dyddiau; ond myfi a obeithiaf ynot ti.
55:23 Aber, Gott, du wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube: die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich.

SALM 56
56:1
I’r Pencerdd ar Jonath-Elem-Rechocim, Michtam Dafydd, pan ddaliodd y Philistiaid ef yn Gath. Trugarha wrthyf, O DDUW: canys a’m llyncai: beunydd, gan ymladd, y’m gorthryma.
56:1 (Ein gülden Kleinod Davids, von der stummen Taube unter den Fremden, da ihn die Philister griffen zu Gath.) Gott, sei mir gnädig, denn Menschen schnauben wider mich; täglich streiten sie und ängsten mich.

56:2 Beunydd y’m llyncai fy ngelynion: canys llawer sydd yn rhyfela i’m herbyn, O DDUW Goruchaf.
56:2 Meine Feinde schnauben täglich; denn viele streiten stolz wider mich.

56:3 Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti.
56:3 Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.

56:4 Yn NUW y clodforaf ei air, yn NUW y gobeithiaf; nid ofnaf beth a wnêl cnawd i mi.
56:4 Ich will Gottes Namen rühmen; auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten; was sollte mir Fleisch tun?

56:5 Beunydd y camgymerant fy ngeiriau: eu holl feddyliau sydd i’m herbyn er drwg.
56:5 Täglich fechten sie meine Worte an; all ihre Gedanken sind, daß sie mir Übel tun.

56:6 Hwy a ymgasglant, a lechant, ac a wyliant fy nghamre, pan ddisgwyliant am fy enaid.
56:6 Sie halten zuhauf und lauern und haben acht auf meine Fersen, wie sie meine Seele erhaschen.

56:7 A ddihangant hwy trwy anwiredd? disgyn y bobloedd hyn, O DDUW, yn dy lidiowgrwydd.
56:7 Sollten sie mit ihrer Bosheit entrinnen? Gott, stoße solche Leute ohne alle Gnade hinunter!

56:8 Ti a gyfrifaist fy symudiadau: dod fy nagrau yn dy gostrel: onid ydynt yn dy lyfr di?
56:8 Zähle die Wege meiner Flucht; fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie.

56:9 Y dydd y llefwyf arnat, yna y dychwelir fy ngelynion yn eu gwrthol: hyn a wn; am fod DUW gyda mi.
56:9 Dann werden sich meine Feinde müssen zurückkehren, wenn ich rufe; so werde ich inne, daß du mein Gott bist.

56:10 Yn NUW y moliannaf ei air: yn yr ARGLWYDD y moliannaf ei air.
56:10 Ich will rühmen Gottes Wort; ich will rühmen des HERRN Wort.

56:11 Yn NUW yr ymddiriedais: nid ofnaf beth a wnêl dyn i mi.
56:11 Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir die Menschen tun?

56:12 Arnaf fi, O DDUW, y mae dy addunedau: talaf i ti foliant.
56:12 Ich habe dir, Gott, gelobt, daß ich dir danken will;

56:13 Canys gwaredaist fy enaid rhag angau: oni waredi fy nhraed rhag syrthio, fel y rhodiwyf gerbron DUW yng ngoleuni y rhai byw?
56:13 denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, daß ich wandle vor Gott im Licht der Lebendigen.

SALM 57
57:1
I'r Pencerdd, Al-taschith, Michtam. Dafydd, pan ffodd rhag Saul i'r ogof. Trugarha wrthyf, O DDUW, trugarha wrthyf: canys ynot y gobeithiodd fy enaid; ie, yng nghysgod dy adenydd y gobeithiaf, hyd onid êl yr aflwydd hwn heibio.
57:1 (Ein gülden Kleinod Davids, vorzusingen, daß er nicht umkäme, da er vor Saul floh in die Höhle.) Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis daß das Unglück vorübergehe.

57:2 Galwaf ar DDUW Goruchaf; ar DDUW a gwblha â mi.
57:2 Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meines Jammers ein Ende macht.

57:3 Efe a enfyn o'r nefoedd, ac a’m gwared oddi wrth warthrudd yr hwn a’m llyncai. Sela. Denfyn Duw ei drugaredd a’i wirionedd.
57:3 Er sendet vom Himmel und hilft mir von der Schmähung des, der wider mich schnaubt. (Sela.) Gott sendet seine Güte und Treue.

57:4 Fy enaid sydd ymysg llewod: gorwedd yr wyf ymysg dynion poethion, sef meibion dynion, y rhai y mae eu dannedd yn waywffyn a saethau, a'u tafod yn gleddyf llym.
57:4 Ich liege mit meiner Seele unter den Löwen; die Menschenkinder sind Flammen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter.

57:5 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear.
57:5 Erhebe dich, Gott, über den Himmel, und deine Ehre über alle Welt.

57:6 Darparasant rwyd i'm traed; crymwyd fy enaid; cloddiasant bydew o’m blaen; syrthiasant yn ei ganol. Sela.
57:6 Sie stellen meinem Gang Netze und drücken meine Seele nieder; sie graben vor mir eine Grube, und fallen selbst hinein. (Sela.)

57:7 Parod yw fy nghalon, O DDUW, parod yw fy nghalon: canaf a chanmolaf.
57:7 Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, daß ich singe und lobe.

57:8 Deffro, fy ngogoniant; deffro, nabl a thelyn: deffroaf yn fore.
57:8 Wache auf, meine Ehre, wache auf, Psalter und Harfe! Mit der Frühe will ich aufwachen.

57:9 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
57:9 HERR, ich will dir danken unter den Völkern; ich will dir lobsingen unter den Leuten.

57:10 Canys mawr yw dy drugaredd hyd y nefoedd, a'th wirionedd hyd y cymylau.
57:10 Denn deine Güte ist, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.

57:11 Ymddyrcha, DDUW, uwch y nefoedd; a bydded dy ogoniant ar yr ddaear.
57:11 Erhebe dich, Gott, über den Himmel, und deine Ehre über alle Welt.

SALM 58
58:1
I’r Pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd. Ai cyfiawnder yn ddiau a draethwch chwi, O gynulleidfa? a fernwch uniondeb, O feibion dynion?
58:1 (Ein gülden Kleinod Davids, vorzusingen, daß er nicht umkäme.) Seid ihr denn stumm, daß ihr nicht reden wollt, was recht ist, und richten, was gleich ist, ihr Menschenkinder?

58:2 Anwiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon: trawster eich dwylo yr ydych yn ei bwyso ar y ddaear.
58:2 Ja, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande und gehet stracks durch, mit euren Händen zu freveln.

58:3 O’r groth yr ymddieithriodd yr annuwiol: o’r bru y cyfeiliornasant, gan ddywedyd celwydd.
58:3 Die Gottlosen sind verkehrt von Mutterschoß an; die Lügner irren von Mutterleib an.

58:4 Eu gwenwyn sydd fel gwenwyn sarff: y maent fel y neidr fyddar yr hon a gae ei chlustiau;
58:4 Ihr Wüten ist gleichwie das Wüten einer Schlange, wie die taube Otter, die ihr Ohr zustopft,

58:5 Yr hon ni wrendy ar lais y rhinwyr, er cyfarwydded fyddo y swynwr.
58:5 daß sie nicht höre die Stimme des Zauberers, des Beschwörers, der wohl beschwören kann.

58:6 Drylla, O DDUW, eu dannedd yn eu geneuau: tor, O ARGLWYDD, gilddannedd y llewod ieuainc.
58:6 Gott, zerbrich ihre Zähne in ihrem Maul; zerstoße, HERR, das Gebiß der jungen Löwen!

58:7 Todder hwynt fel dyfroedd sydd yn rhedeg yn wastad: pan saetho eu saethau, byddant megis wedi eu torri.
58:7 Sie werden zergehen wie Wasser, das dahinfließt. Sie zielen mit ihren Pfeilen; aber dieselben zerbrechen.

58:8 Aed ymaith fel malwoden dawdd, neu erthyl gwraig; fel na welont yr haul.
58:8 Sie vergehen wie die Schnecke verschmachtet; wie eine unzeitige Geburt eines Weibes sehen sie die Sonne nicht.

58:9 Cyn i’ch crochanau glywed y mieri, efe a’u cymer hwynt ymaith megis â chorwynt, yn fyw, ac yn ei ddigofaint.
58:9 Ehe eure Dornen reif werden am Dornstrauch, wird sie ein Zorn so frisch wegreißen.

58:10 Y cyfiawn a lawenycha pan welo ddial: efe a ylch ei draed yng ngwaed yr annuwiol.
58:10 Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht, und wird seine Füße baden in des Gottlosen Blut,

58:11 Fel y dywedo dyn, Diau fod ffrwyth i’r cyfiawn: diau fod DUW a farna ar y ddaear.
58:11 daß die Leute werden sagen: Der Gerechte wird ja seiner Frucht genießen; es ist ja noch Gott Richter auf Erden.

SALM 59
59:1
I’r pencerdd, Al-taschith, Michtam Dafydd, pan yrrodd Saul rai i gadw y tŷ i’w ladd ef. Fy NUW, gwared fi oddi wrth fy ngelynion: amddiffyn fi oddi wrth y rhai a ymgyfodant i’m herbyn.
59:1 (Ein gülden Kleinod Davids, daß er nicht umkäme, da Saul hinsandte und ließ sein Haus verwahren, daß er ihn tötete.) Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor denen, die sich wider mich setzen.

59:2 Gwared fi oddi wrth weithredwyr anwiredd, ac achub fi rhag y gwŷr gwaedlyd.
59:2 Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen.

59:3 Canys wele, cynllwynasant yn erbyn fy enaid: ymgasglodd cedyrn i’m herbyn; nid ar fy mai na’m pechod i, O ARGLWYDD.
59:3 Denn siehe, HERR, sie lauern auf meine Seele; die Starken sammeln sich wider mich ohne meine Schuld und Missetat.

59:4 Rhedant, ymbaratoant, heb anwiredd ynof fi: deffro dithau i’m cymorth, ac edrych.
59:4 Sie laufen ohne meine Schuld und bereiten sich. Erwache und begegne mir und siehe drein.

59:5 A thi, ARGLWYDD DDUW y lluoedd, DUW Israel, deffro i ymweled â’r holl genhedloedd: na thrugarha wrth neb a wnânt anwiredd yn faleisus. Sela.
59:5 Du, HERR, Gott Zebaoth, Gott Israels, wache auf und suche heim alle Heiden; sei der keinem gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. (Sela.)

59:6 Dychwelant gyda’r hwyr, cyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:6 Des Abends heulen sie wiederum wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.

59:7 Wele, bytheiriant â’u genau: cleddyfau sydd yn eu gwefusau: canys pwy, meddant, a glyw?
59:7 Siehe, sie plaudern miteinander; Schwerter sind in ihren Lippen: "Wer sollte es hören?"

59:8 Ond tydi, O ARGLWYDD, a’u gwatweri hwynt; ac a chwerddi am ben yr holl genhedloedd.
59:8 Aber du, HERR, wirst ihrer lachen und aller Heiden spotten.

59:9 Oherwydd ei nerth ef, y disgwyliaf wrthyt ti: canys DUW yw fy amddiffynfa.
59:9 Vor ihrer Macht halte ich mich zu dir; denn Gott ist mein Schutz.

59:10 Fy NUW trugarog a’m rhagflaena: DUW a wna i mi weled fy ewyllys ar fy ngelynion.
59:10 Gott erzeigt mir reichlich seine Güte; Gott läßt mich meine Lust sehen an meinen Feinden.

59:11 Na ladd hwynt, rhag i’m pobl anghofio: gwasgar hwynt yn dy nerth, a darostwng hwynt, O ARGLWYDD ein tarian.
59:11 Erwürge sie nicht, daß es mein Volk nicht vergesse; zerstreue sie aber mit deiner Macht, HERR, unser Schild, und stoße sie hinunter!

59:12 Am bechod eu genau, ac ymadrodd eu gwefusau, dalier hwynt yn eu balchder: ac am y felltith a’r celwydd a draethant.
59:12 Das Wort ihrer Lippen ist eitel Sünde, darum müssen sie gefangen werden in ihrer Hoffart; denn sie reden eitel Fluchen und Lügen.

59:13 Difa hwynt yn dy lid, difa, fel na byddont: a gwybyddant mai DUW sydd yn llywodraethu yn Jacob, hyd eithafoedd y ddaear. Sela.
59:13 Vertilge sie ohne alle Gnade; vertilge sie, daß sie nichts seien und innewerden, daß Gott Herrscher sei in Jakob, in aller Welt. (Sela.)

59:14 A dychwelant gyda’r hwyr, a chyfarthant fel cŵn, ac amgylchant y ddinas.
59:14 Des Abends heulen sie wiederum wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.

59:15 Crwydrant am fwyd; ac onis digonir, grwgnachant.
59:15 Sie laufen hin und her um Speise und murren, wenn sie nicht satt werden.

59:16 Minnau a ganaf am dy nerth, ie, llafarganaf am dy drugaredd yn fore: canys buost yn amddiffynfa i mi, ac yn noddfa yn y dydd y bu cyfyngder arnaf.
59:16 Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.

59:17 I ti, fy nerth, y canaf; canys DUW yw fy amddiffynfa, a DUW fy nhrugaredd.
59:17 Ich will dir, mein Hort, lobsingen; denn du, Gott, bist mein Schutz und mein gnädiger Gott.

SALM 60
60:1
I’r Pencerdd ar Susan-eduth, Michtam Dafydd, i ddysgu; pan ymladdodd yn erbyn Syriaid Mesopotamia, a Syriaid Soba, pan ddychwelodd Joab, a lladd deuddeng mil o’r Edomiaid yn nyffryn yr halen. DDUW, bwriaist ni ymaith, gwasgeraist ni, a sorraist: dychwel atom drachefn.
60:1 (Ein gülden Kleinod Davids, vorzusingen; von der Rose des Zeugnisses, zu lehren; da er gestritten hatte mit den Syrern zu Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba; da Joab umkehrte und schlug der Edomiter im Salztal zwölftausend.) Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder.

60:2 Gwnaethost i’r ddaear grynu, a holltaist hi: iachâ ei briwiau; canys y mae yn crynu.
60:2 Der du die Erde bewegt und zerrissen hast, heile ihre Brüche, die so zerschellt ist.

60:3 Dangosaist i’th bobl galedi: diodaist ni â gwin madrondod.
60:3 Denn du hast deinem Volk Hartes erzeigt; du hast uns einen Trunk Weins gegeben, daß wir taumelten;

60:4 Rhoddaist faner i’r rhai a’th ofnant, i’w dyrchafu oherwydd y gwirionedd. Sela.
60:4 du hast aber doch ein Panier gegeben denen, die dich fürchten, welches sie aufwarfen und das sie sicher machte. (Sela.)

60:5 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub â’th ddeheulaw, a gwrando fi.
60:5 Auf daß deine Lieben erledigt werden, hilf mit deiner Rechten und erhöre uns.

60:6 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf: rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
60:6 Gott redete in seinem Heiligtum, des bin ich froh, und will teilen Sichem und abmessen das Tal Sukkoth.

60:7 Eiddof fi yw Gilead, ac eiddof fi Manasse: Effraim hefyd yw nerth fy mhen; Jwda yw fy neddfwr.
60:7 Gilead ist mein, mein ist Manasse, Ephraim ist die Macht meines Hauptes, Juda ist mein Zepter,

60:8 Moab yw fy nghrochan golchi; dros Edom y bwriaf fy esgid: Philistia, ymorfoledda di o’m plegid i.
60:8 Moab ist mein Waschbecken, meinen Schuh strecke ich über Edom, Philistäa jauchzt mir zu.

60:9 Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn? pwy a’m harwain hyd yn Edom?
60:9 Wer will mich führen in die feste Stadt? Wer geleitet mich bis nach Edom?

60:10 Onid tydi, DDUW, yr hwn a’n bwriaist ymaith? a thydi, O DDUW, yr hwn nid ait allan gyda’n lluoedd?
60:10 Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstößest und ziehest nicht aus, Gott, mit unserm Heer?

60:11 Moes i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys ofer yw ymwared dyn.
60:11 Schaffe uns Beistand in der Not; denn Menschenhilfe ist nichts nütze.

60:12 Yn NUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
60:12 Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsre Feinde untertreten.

SALM 61
61:1
I’r Pencerdd ar Neginoth, Salm Dafydd. Clyw, O DDUW, fy llefain; gwrando ar fy ngweddi.
61:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel.) Höre, Gott, mein Schreien und merke auf mein Gebet!

61:2 O eithaf y ddaear y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon: arwain fi i graig a fyddo uwch na mi.
61:2 Hienieden auf Erden rufe ich zu dir, wenn mein Herz in Angst ist, du wollest mich führen auf einen hohen Felsen.

61:3 Canys buost yn noddfa i mi, ac yn dŵr cadarn rhag y gelyn.
61:3 Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden.

61:4 Preswyliaf yn dy babell byth: a’m hymddiried fydd dan orchudd dy adenydd. Sela.
61:4 Laß mich wohnen in deiner Hütte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. (Sela.)

61:5 Canys ti, DDUW, a llywaist fy addunedau: rhoddaist etifeddiaeth i’r rhai a ofnant dy enw.
61:5 Denn du, Gott, hörst mein Gelübde; du belohnst die wohl, die deinen Namen fürchten.

61:6 Ti a estynni oes y Brenin; ei flynyddoedd fyddant fel cenedlaethau lawer.
61:6 Du wollest dem König langes Leben geben, daß seine Jahre währen immer für und für,

61:7 Efe a erys byth gerbron DUW; darpar drugaredd a gwirionedd, fel y cadwont ef.
61:7 daß er immer bleibe vor Gott. Erzeige ihm Güte und Treue, die ihn behüten.

61:8 Felly y canmolaf dy enw yn dragywydd, fel y talwyf fy addunedau beunydd.
61:8 So will ich deinem Namen lobsingen ewiglich, daß ich meine Gelübde bezahle täglich.

SALM 62
62:1
I'r Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Dafydd. Wrth DDUW yn unig y disgwyl fy enaid: ohono ef y daw fy iachawdwriaeth.
62:1 (Ein Psalm Davids für Jeduthun, vorzusingen.) Meine Seele sei stille zu Gott, der mir hilft.

62:2 Efe yn unig yw fy nghraig, a'm hiachawdwriaeth, a'm hamddiffyn; ni'm mawr ysgogir.
62:2 Denn er ist mein Hort, meine Hilfe, meine Schutz, daß mich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist.

62:3 Pa hyd y bwriedwch aflwydd yn erbyn gŵr? lleddir chwi oll; a byddwch fel magwyr ogwyddedig, neu bared ar ei ogwydd.
62:3 Wie lange stellt ihr alle einem nach, daß ihr ihn erwürget-als eine hängende Wand und zerrissene Mauer?

62:4 Ymgyngorasant yn unig i'w fwrw ef i lawr o'i fawredd; hoffasant gelwydd: â'u geneuau y bendithiant, ond o'u mewn y melltithiant. Sela.
62:4 Sie denken nur, wie sie ihn dämpfen, fleißigen sich der Lüge; geben gute Worte, aber im Herzen fluchen sie. (Sela.)

62:5 O fy enaid, disgwyl wrth DDUW yn unig: canys ynddo ef y mae fy ngobaith.
62:5 Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung.

62:6 Efe yn unig yw fy nghraig, a'm hiachawdwriaeth: efe yw fy amddiffynfa: ni'm hysgogir.
62:6 Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde.

62:7 Yn NUW y mae fy iachawdwriaeth a'm gogoniant: craig fy nghadernid, a’m noddfa, sydd yn NUW.
62:7 Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Zuversicht ist auf Gott.

62:8 Gobeithiwch ynddo ef bob amser; O bobl, tywelltwch eich calon ger ei fron ef: DUW sydd noddfa i ni. Sela.
62:8 Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht. (Sela.)

62:9 Gwagedd yn ddiau yw meibion dynion, geudeb yw meibion gwŷr: i’w gosod yn y clorian, ysgafnach ydynt hwy i gyd na gwegi.
62:9 Aber Menschen sind ja nichts, große Leute fehlen auch; sie wiegen weniger denn nichts, so viel ihrer ist.

62:10 Nac ymddiriedwch mewn trawster, ac mewn trais na fyddwch ofer: os cynydda golud, na roddwch eich calon arno.
62:10 Verlasset euch nicht auf Unrecht und Frevel, haltet euch nicht zu solchem, das eitel ist; fällt euch Reichtum zu, so hänget das Herz nicht daran.

62:11 Unwaith y dywedodd DUW, clywais hynny ddwywaith; mai eiddo DUW yw cadernid.
62:11 Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etlichemal gehört: daß Gott allein mächtig ist.

62:12 Trugaredd hefyd sydd eiddot ti, O ARGLWYDD: canys ti a deli i bob yn ôl ei weithred.
62:12 Und du, HERR, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er's verdient.

SALM 63
63:1
Salm Dafydd, pan oedd efe yn niffeithwch Jwda. Ti, O DDUW, yw fy NUW i; yn fore y'th geisiaf: sychedodd fy enaid amdanat, hiraethodd fy nghnawd amdanat, mewn tir cras a sychedig heb ddwfr;
63:1 (Ein Psalm Davids, da er war in der Wüste Juda.) Gott, du bist mein Gott; frühe wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir; mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo kein Wasser ist.

63:2 I weled dy nerth a’th ogoniant, fel y'th welais yn y cysegr.
63:2 Daselbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre.

63:3 Canys gwell yw dy drugaredd di na'r bywyd: fy ngwefusau a'th foliannant.
63:3 Denn deine Güte ist besser denn Leben; meine Lippen preisen dich.

63:4 Fel hyn y'th glodforaf yn fy mywyd: dyrchafaf fy nwylo yn dy enw.
63:4 Daselbst wollte ich dich gerne loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben.

63:5 Megis â mer ac â braster y digonir fy enaid; a'm genau a'th fawl â gwefusau llafar
63:5 Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben sollte.

63:6 Pan y'th gofiwyf ar fy ngwely, myfyriaf amdanat yng ngwyliadwriaethau y nos.
63:6 Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich; wenn ich erwache, so rede ich von dir.

63:7 Canys buost gynhorthwy i mi; am hynny yng nghysgod dy adenydd y gorfoleddaf.
63:7 Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.

63:8 Fy enaid a lŷn wrthyt: dy ddeheulaw a'm cynnal.
63:8 Meine Seele hanget dir an; deine rechte Hand erhält mich.

63:9 Ond y rhai a geisiant fy enaid i ddistryw, a ânt i iselderau y ddaear.
63:9 Sie aber stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen; sie werden unter die Erde hinunterfahren.

63:10 Syrthiant ar fin y cleddyf: rhan llwynogod fyddant.
63:10 Sie werden ins Schwert fallen und den Füchsen zuteil werden.

63:11 Ond y Brenin a lawenycha yn NUW: gorfoledda pob un a dyngo iddo ef: eithr caeir genau y rhai a ddywedant gelwydd.
63:11 Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, wird gerühmt werden; denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden.

SALM 64
64:1
I'r Pencerdd, Salm Dafydd. Clyw fy llef, O DDUW, yn fy ngweddi: cadw fy einioes rhag ofn y gelyn.
64:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage; behüte mein Leben vor dem grausamen Feinde.

64:2 Cudd fi rhag cyfrinach y rhai drygionus; rhag terfysg gweithredwyr anwiredd:
64:2 Verbirg mich vor der Versammlung der Bösen, vor dem Haufen der Übeltäter,

64:3 Y rhai a hogant eu tafod fel cleddyf, ac a ergydiant eu saethau, sef geiriau chwerwon:
64:3 welche ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen,

64:4 I saethu y perffaith yn ddirgel: yn ddisymwth y saethant ef, ac nid ofnant.
64:4 daß sie heimlich schießen die Frommen; plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu.

64:5 Ymwrolant mewn peth drygionus, ymchwedleuant am osod maglau yn ddirgel; dywedant, Pwy a'u gwêl hwynt?
64:5 Sie sind kühn mit ihren bösen Anschlägen und sagen, wie sie Stricke legen wollen, und sprechen: Wer kann sie sehen?

64:6 Chwiliant allan anwireddau; gorffennant ddyfal chwilio: ceudod a chalon pob un ohonynt sydd ddofn.
64:6 Sie erdichten Schalkheit und halten's heimlich, sind verschlagen und haben geschwinde Ränke.

64:7 Eithr DUW a'u saetha hwynt; â saeth ddisymwth yr archollir hwynt.
64:7 Aber Gott wird sie plötzlich schießen, daß es ihnen wehe tun wird.

64:8 Felly hwy a wnânt i’w tafodau eu hun syrthio arnynt: pob un a'u gwelo a gilia.
64:8 Ihre eigene Zunge wird sie fällen, daß ihrer spotten wird, wer sie sieht.

64:9 A phob dyn a ofna, ac a fynega waith DUW: canys doeth ystyriant ei waith ef.
64:9 Und alle Menschen werden sich fürchten und sagen: "Das hat Gott getan!" und merken, daß es sein Werk sei.

64:10 Y cyfiawn a lawenycha yn yr ARGLWYDD, ac a obeithia ynddo; a'r rhai uniawn o galon oll a orfoleddant.
64:10 Die Gerechten werden sich des HERRN freuen und auf ihn trauen, und alle frommen Herzen werden sich des rühmen.

SALM 65
65:1
I'r Pencerdd, Salm a Chân Dafydd. Mawl a’th erys di yn Seion, O DDUW: ac i ti y telir yr adduned.
65:1 (Ein Psalm Davids, ein Lied, vorzusingen.) Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir bezahlt man Gelübde.

65:2 Ti yw yr hwn a wrandewi weddi, atat ti y daw pob cnawd.
65:2 Du erhörst Gebet; darum kommt alles Fleisch zu dir.

65:3 Pethau anwir a’m gorchfygasant: ein camweddau ni, ti a’u glanhei.
65:3 Unsre Missetat drückt uns hart; du wollest unsre Sünden vergeben.

65:4 Gwyn ei fyd yr hwn a ddewisech, ac a nesaech atat; fel y trigo yn dy gynteddoedd: nyni a ddigonir â daioni dy dŷ, sef dy deml sanctaidd.
65:4 Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, daß er wohne in deinen Höfen; der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel.

65:5 Atebi i ni trwy bethau ofnadwy, yn dy gyfiawnder, O DDUW ein hiachawdwriaeth; gobaith holl gyrrau y ddaear, a’r rhai sydd bell ar y môr.
65:5 Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist Zuversicht aller auf Erden und ferne am Meer;

65:6 Yr hwn a sicrha y mynyddoedd trwy ei nerth, ac a wregysir â chadernid.
65:6 der die Berge fest setzt in seiner Kraft und gerüstet ist mit Macht;

65:7 Yr hwn a ostega dwrf y moroedd, twrf eu tonnau, a therfysg y bobloedd.
65:7 der du stillest das Brausen des Meers, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker,

65:8 A phreswylwyr eithafoedd y byd a ofnant dy arwyddion: gwnei i derfyn bore a hwyr lawenychu.
65:8 daß sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da webet, gegen Morgen und gegen Abend.

65:9 Yr wyt yn ymweled â'r ddaear, ac yn ei dyfrhau hi; yr ydwyt yn ei chyfoethogi hi yn ddirfawr ag afon DUW, yr hon sydd yn llawn dwfr: yr wyt yn paratoi ŷd iddynt, pan ddarperaist felly iddi.
65:9 Du suchst das Land heim und wässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle. Du läßt ihr Getreide wohl geraten; denn also bauest du das Land.

65:10 Gan ddyfrhau ei chefnau, a gostwng ei rhychau, yr ydwyt yn ei mwydo hi â chafodau, ac yn bendithio ei chnwd hi.
65:10 Du tränkest seine Furchen und feuchtest sein Gepflügtes; mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs.

65:11 Coroni yr ydwyt y flwyddyn â’th ddaioni; a'th lwybrau a ddiferant fraster.
65:11 Du krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine Fußtapfen triefen von Fett.

65:12 Diferant ar borfeydd yr anialwch: a'r bryniau a ymwgregysant â hyfrydwch.
65:12 Die Weiden in der Wüste sind auch fett, daß sie triefen, und die Hügel sind umher lustig.

65:13 Y dolydd a wisgir â defaid, a'r dyffrynnoedd a orchuddir ag ŷd; am hynny y bloeddiant, ac y canant.
65:13 Die Anger sind voll Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, daß man jauchzet und singet.

SALM 66
66:1
I'r Pencerdd, Cân neu Salm. Llawenfloeddiwch i DDUW, yr holl ddaear:
66:1 (Ein Psalmlied, vorzusingen.) Jauchzet Gott, alle Lande!

66:2 Datgenwch ogoniant ei enw: gwnewch ei foliant yn ogoneddus.
66:2 Lobsinget zu Ehren seinem Namen; rühmet ihn herrlich!

66:3 Dywedwch wrth DDUW, Mor ofnadwy wyt yn dy weithredoedd! oherwydd maint dy nerth, y cymer dy elynion arnynt fod yn ddarostyngedig i ti.
66:3 Sprechet zu Gott: "Wie wunderbar sind deine Werke! es wird deinen Feinden fehlen vor deiner großen Macht.

66:4 Yr holl ddaear a’th addolant di, ac a ganant i ti; ie, canant i’th enw. Sela.
66:4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen." (Sela.)

66:5 Deuwch, a gwelwch weithredoedd DUW: ofnadwy yw yn ei weithred tuag at feibion dynion.
66:5 Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun unter den Menschenkindern.

66:6 Trodd efe y môr yn sychdir: aethant trwy yr afon ar draed: yna y llawenychasom ynddo.
66:6 Er verwandelt das Meer ins Trockene, daß man zu Fuß über das Wasser ging; dort freuten wir uns sein.

66:7 Efe a lywodraetha trwy ei gadernid byth; ei lygaid a edrychant at y cenhedloedd: nac ymddyrchafed y rhai anufudd. Sela.
66:7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich; seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen werden sich nicht erhöhen können. (Sela.)

66:8 O bobloedd, bendithiwch ein DUW, a pherwch glywed llais ei fawl ef.
66:8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott; lasset seinen Ruhm weit erschallen,

66:9 Yr hwn sydd yn gosod ein henaid mewn bywyd, ac ni ad i'n troed lithro.
66:9 der unsre Seelen im Leben erhält und läßt unsre Füße nicht gleiten.

66:10 Canys profaist ni, O DDUW: coethaist, fel coethi arian.
66:10 Denn, Gott, du hast uns versucht und geläutert wie das Silber geläutert wird;

66:11 Dygaist ni i’r rhwyd: gosodaist wasgfa at ein llwynau.
66:11 du hast uns lassen in den Turm werfen; du hast auf unsere Lenden eine Last gelegt;

66:12 Peraist i ddynion farchogaeth ar ein pennau; aethom trwy y tân a'r dwfr: a thi a'n dygaist allan i le diwall.
66:12 du hast Menschen lassen über unser Haupt fahren; wir sind in Feuer und Wasser gekommen: aber du hast uns ausgeführt und erquickt.

66:13 Deuaf i'th dŷ ag offrymau poeth: talaf i ti fy addunedau,
66:13 Darum will ich mit Brandopfern gehen in dein Haus und dir meine Gelübde bezahlen,

66:14 Y rhai a adroddodd fy ngwefusau, ac a ddywedodd fy ngenau yn fy nghyfyngder.
66:14 wie ich meine Lippen habe aufgetan und mein Mund geredet hat in meiner Not.

66:15 Offrymaf i ti boethoffrymau breision, ynghyd ag arogl-darth hyrddod; aberthaf ychen a bychod. Sela.
66:15 Ich will dir Brandopfer bringen von feisten Schafen samt dem Rauch von Widdern; ich will opfern Rinder mit Böcken. (Sela.)

66:16 Deuwch, gwrandewch, y rhai oll a ofnwch DDUW; a mynegaf yr hyn a wnaeth efe i'm henaid.
66:16 Kommet her, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat.

66:17 Llefais arno â’m genau, ac efe a ddyrchafwyd â’m tafod.
66:17 Zu ihm rief ich mit meinem Munde, und pries ihn mit meiner Zunge.

66:18 Pe edrychaswn ar anwiredd yn fy nghalon, ni wrandawsai yr Arglwydd.
66:18 Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so würde der HERR nicht hören;

66:19 DUW yn ddiau a glybu, ac a wrandawodd ar lais fy ngweddi
66:19 aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen.

66:20 Bendigedig fyddo DUW, yr hwn ni throdd fy ngweddi oddi wrtho, na’i drugaredd ef oddi wrthyf finnau.
66:20 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.

SALM 67

67:1 I’r Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gân. DUW a drugarhao wrthym, ac a’n bendithio; a thywynned ei wyneb arnom: Sela:
67:1 (Ein Psalmlied, vorzusingen, auf Saitenspiel.) Gott sei uns gnädig und segne uns; er lasse uns sein Antlitz leuchten (Sela),

67:2 Fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear, a’th iachawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd.
67:2 daß man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil.

67:3 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:3 Es danken dir, Gott, die Völker; es danken dir alle Völker.

67:4 Llawenhaed y cenhedloedd, a byddant hyfryd: canys ti a ferni y bobl yn uniawn, ac a lywodraethi y cenhedloedd ar y ddaear. Sela.
67:4 Die Völker freuen sich und jauchzen, daß du die Leute recht richtest und regierest die Leute auf Erden. (Sela.)

67:5 Molianned y bobl di, O DDUW; molianned yr holl bobl dydi.
67:5 Es danken dir, Gott, die Völker; es danken dir alle Völker.

67:6 Yna y ddaear a rydd ei ffrwyth; a DUW, sef ein DUW ni, a’n bendithia.
67:6 Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott.

67:7 DUW a’n bendithia; a holl derfynau y ddaear a’i hofnant ef.
67:7 Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn!

SALM 68
68:1
I’r Pencerdd, Salm neu Gân Dafydd. Cyfoded DUW, gwasgarer ei elynion: a ffoed ei gaseion o’i flaen ef.
68:1 (Ein Psalmlied Davids, vorzusingen.) Es stehe Gott auf, daß seine Feinde zerstreut werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehen.

68:2 Chweli hwynt fel chwalu mwg: fel y tawdd cwyr wrth y tân, difether y rhai annuwiol o flaen DUW.
68:2 Vertreibe sie, wie der Rauch vertrieben wird; wie das Wachs zerschmilzt vom Feuer, so müssen umkommen die Gottlosen vor Gott.

68:3 Ond llawenycher y rhai cyfiawn, a gorfoleddant gerbron DUW; a byddant hyfryd o lawenydd.
68:3 Die Gerechten aber müssen sich freuen und fröhlich sein vor Gott und von Herzen sich freuen.

68:4 Cenwch i DDUW, canmolwch ei enw: dyrchefwch yr hwn sydd yn marchogaeth ar y nefoedd, a’i enw yn JAH, a gorfoleddwch ger ei fron ef.
68:4 Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Machet Bahn dem, der durch die Wüste herfährt-er heißt HERR-,und freuet euch vor ihm,

68:5 Tad yr amddifaid, a Barnwr y gweddwon, yw DUW, yn ei breswylfa sanctaidd.
68:5 der ein Vater ist der Waisen und ein Richter der Witwen. Er ist Gott in seiner heiligen Wohnung,

68:6 DUW sydd yn gosod yr unig mewn teulu: yn dwyn allan y rhai a rwymwyd mewn gefynnau; ond y rhai cyndyn a breswyliant grastir.
68:6 ein Gott, der den Einsamen das Haus voll Kinder gibt, der die Gefangenen ausführt zu rechter Zeit und läßt die Abtrünnigen bleiben in der Dürre.

68:7 Pan aethost, O DDUW, O flaen dy bobl, pan gerddaist trwy yr anialwch; Sela:
68:7 Gott, da du vor deinem Volk her zogst, da du einhergingst in der Wüste (Sela),

68:8 Y ddaear a grynodd, a’r nefoedd a ddiferasant o flaen DUW: Sinai yntau a grynodd o flaen DUW, sef DUW Israel.
68:8 da bebte die Erde, und die Himmel troffen vor Gott, dieser Sinai vor dem Gott, der Israels Gott ist.

68:9 Dihidlaist law graslon, O DDUW, at dy etifeddiaeth: ti a’i gwrteithiaist wedi ei blino.
68:9 Du gabst, Gott, einen gnädigen Regen; und dein Erbe, das dürre war, erquicktest du,

68:10 Dy gynulleidfa di sydd yn trigo ynddi: yn dy ddaioni, O DDUW, yr wyt yn darparu i’r tlawd.
68:10 daß deine Herde darin wohnen könne. Gott, du labtest die Elenden mit deinen Gütern.

68:11 Yr ARGLWYDD a roddes y gair; mawr oedd mintai y rhai a’i pregethent.
68:11 Der HERR gab das Wort mit großen Scharen Evangelisten:

68:12 Brenhinoedd byddinog a ffoesant ar ffrwst: a’r hon a drigodd yn tŷ, rannodd yr ysbail.
68:12 "Die Könige der Heerscharen flohen eilends, und die Hausehre teilte den Raub aus.

68:13 Er gorwedd ohonoch ymysg y crochanau, byddwch fel esgyll colomen wedi eu gwisgo ag arian, a’i hadenydd ag aur melyn.
68:13 Wenn ihr zwischen den Hürden laget, so glänzte es wie der Taube Flügel, die wie Silber und Gold schimmern.

68:14 Pan wasgarodd yr Hollalluog frenhinoedd ynddi, yr oedd hi yn wen fel eira yn Salmon.
68:14 Als der Allmächtige die Könige im Lande zerstreute, da ward es helle, wo es dunkel war."

68:15 Mynydd DUW sydd fel mynydd Basan; yn fynydd cribog fel mynydd Basan.
68:15 Ein Gebirge Gottes ist das Gebirge Basans; ein großes Gebirge ist das Gebirge Basans.

68:16 Paham y llemwch, chwi fynyddoedd cribog? dyma y mynydd a chwenychodd DUW ei breswylio; ie, preswylia yr ARGLWYDD ynddo byth.
68:16 Was seht ihr scheel, ihr großen Gebirge, auf den Berg, da Gott Lust hat zu wohnen? Und der HERR bleibt auch immer daselbst.

68:17 Cerbydau DUW ydynt ugain mil, sef miloedd o angylion: yr Arglwydd sydd yn eu plith, megis yn Sinai yn y cysegr.
68:17 Der Wagen Gottes sind vieltausendmal tausend; der HERR ist unter ihnen am heiligen Sinai.

68:18 Dyrchefaist i’r uchelder, caethgludaist gaethiwed: derbyniaist roddion i ddynion; ie, i’r rhai cyndyn hefyd, fel yr ARGLWYDD DDUW yn eu plith.
68:18 Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen; du hast Gaben empfangen für die Menschen, auch die Abtrünnigen, auf daß Gott der HERR daselbst wohne.

68:19 Bendigedig fyddo yr Arglwydd, yr hwn a’n llwytha beunydd â daioni; sef DUW ein hiachawdwriaeth. Sela.
68:19 Gelobet sei der HERR täglich. Gott legt uns eine Last auf; aber er hilft uns auch. (Sela.)

68:20 Ein DUW ni sydd DDUW iachawdwriaeth; ac i’r ARGLWYDD DDUW y perthyn diangfâu rhag marwolaeth.
68:20 Wir haben einen Gott, der da hilft, und den HERRN HERRN, der vom Tode errettet.

68:21 DUW yn ddiau a archolla ben ei elynion; a chopa walltog yr hwn a rodio rhagddo yn ei gamweddau.
68:21 Ja, Gott wird den Kopf seiner Feinde zerschmettern, den Haarschädel derer, die da fortfahren in ihrer Sünde.

68:22 Dywedodd yr Arglwydd, Dygaf fy mhobl drachefn o Basan, dygaf hwynt drachefn o ddyfnder y môr;
68:22 Der HERR hat gesagt: "Aus Basan will ich dich wieder holen, aus der Tiefe des Meeres will ich sie holen,

68:23 Fel y trocher dy droed yng ngwaed dy elynion, a thafod dy gŵn yn yr unrhyw.
68:23 daß dein Fuß in der Feinde Blut gefärbt werde und deine Hunde es lecken."

68:24 Gwelsant dy fynediad, O DDUW; mynediad fy NUW, fy Mrenin, yn y cysegr.
68:24 Man sieht, Gott, wie du einherziehst, wie du, mein Gott und König, einherziehst im Heiligtum.

68:25 Y cantorion a aethant o’r blaen, a’r cerddorion ar ôl; yn eu mysg yr oedd y llancesau yn canu tympanau.
68:25 Die Sänger gehen vorher, die Spielleute unter den Jungfrauen, die da pauken:

68:26 Bendithiwch DDUW yn y cynlleidfaoedd, sef yr Arglwydd, y rhai ydych o ffynnon Israel.
68:26 "Lobet Gott den HERRN in den Versammlungen, ihr vom Brunnen Israels!"

68:27 Yno y mae Benjamin fychan â’u llywydd, tywysogion Jwda â’u cynulleidfa; tywysogion Sabulon, a thywysogion Nafftali.
68:27 Da herrscht unter ihnen der kleine Benjamin, die Fürsten Juda's mit ihren Haufen, die Fürsten Sebulons, die Fürsten Naphthalis.

68:28 Dy DDUW a orchmynnodd dy nerth: cadarnha, O DDUW, yr hyn a wnaethost ynom ni.
68:28 Dein Gott hat dein Reich aufgerichtet; das wollest du, Gott, uns stärken, denn es ist dein Werk.

68:29 Brenhinoedd a ddygant i ti anrheg er mwyn dy deml yn Jerwsalem.
68:29 Um deines Tempels willen zu Jerusalem werden dir die Könige Geschenke zuführen.

68:30 Cerydda dyrfa y gwaywffyn, cynulleidfa y gwrdd deirw, gyda lloi y bobl, fel y delont yn ostyngedig â darnau arian: gwasgar y bobl sydd dda ganddynt ryfel.
68:30 Schilt das Tier im Rohr, die Rotte der Ochsen mit ihren Kälbern, den Völkern, die da zertreten um Geldes willen. Er zerstreut die Völker, die da gerne kriegen.

68:31 Pendefigion a ddeuant o’r Aifft; Ethiopia a estyn ei dwylo yn brysur at DDUW.
68:31 Die Fürsten aus Ägypten werden kommen; Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott.

68:32 Teyrnasoedd y ddaear, cenwch i DDUW; canmolwch yr Arglwydd: Sela:
68:32 Ihr Königreiche auf Erden, singet Gott, lobsinget dem HERRN (Sela),

68:33 Yr hwn a ferchyg ar nef y nefoedd, y rhai oedd erioed: wele efe yn anfon ei lef, a honno yn llef nerthol.
68:33 dem, der da fährt im Himmel allenthalben von Anbeginn! Siehe, er wird seinem Donner Kraft geben.

68:34 Rhoddwch i DDUW gadernid: ei oruchelder sydd ar Israel, a’i nerth yn yr wybrennau.
68:34 Gebet Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel, und seine Macht in den Wolken.

68:35 Ofnadwy wyt, O DDUW, o’th gysegr: DUW Israel yw efe sydd yn rhoddi nerth a chadernid i’r bobl. Bendigedig fyddo DUW.
68:35 Gott ist wundersam in seinem Heiligtum. Er ist Gott Israels; er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott!

SALM 69
69:1
I’r Pencerdd ar Sosannim, Salm Dafydd. Achub fi, O DDUW, canys y dyfroedd a ddaethant i mewn hyd at fy enaid.
69:1 (Ein Psalm Davids, von den Rosen, vorzusingen.) Gott, hilf mir; denn das Wasser geht mir bis an die Seele.

69:2 Soddais mewn tom dwfn, lle nid oes sefyllfa: deuthum i ddyfnder dyfroedd, a’r ffrwd a lifodd drosof.
69:2 Ich versinke im tiefen Schlamm, da kein Grund ist; ich bin im tiefen Wasser, und die Flut will mich ersäufen.

69:3 Blinais yn llefain, sychodd fy ngheg: pallodd fy llygaid, tra yr ydwyf yn disgwyl wrth fy NUW.
69:3 Ich habe mich müde geschrieen, mein Hals ist heiser; das Gesicht vergeht mir, daß ich so lange muß harren auf meinen Gott.

69:4 Amlach na gwallt fy mhen yw y rhai a’m casânt heb achos: cedyrn yw fy ngelynion diachos, y rhai a’m difethent: yna y telais yr hyn ni chymerais.
69:4 Die mich ohne Ursache hassen, deren ist mehr, denn ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir unbillig feind sind und mich verderben, sind mächtig. Ich muß bezahlen, was ich nicht geraubt habe.

69:5 O DDUW, ti a adwaenost fy ynfydrwydd; ac nid yw fy nghamweddau guddiedig rhagot.
69:5 Gott, du weißt meine Torheit, und meine Schulden sind nicht verborgen.

69:6 Na chywilyddier o’m plegid i y rhai a obeithiant ynot ti, Arglwydd DDUW y lluoedd: na waradwydder o’m plegid i y rhai a’th geisiant di, O DDUW Israel.
69:6 Laß nicht zu Schanden werden an mir, die dein harren, HERR HERR Zebaoth! Laß nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Israels!

69:7 Canys er dy fwyn di y dygais warthrudd, ac y todd cywilydd fy wyneb.
69:7 Denn um deinetwillen trage ich Schmach; mein Angesicht ist voller Schande.

69:8 Euthum yn ddieithr i’m brodyr, ac fel estron gan blant fy mam.
69:8 Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt meiner Mutter Kindern.

69:9 Canys sêl dy dŷ a’m hysodd; a gwaradwyddiad y rhai a’th waradwyddent di, a syrthiodd arnaf fi.
69:9 Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen; und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.

69:10 Pan wylais, gan gystuddio fy enaid ag ympryd, bu hynny yn waradwydd i mi.
69:10 Und ich weine und faste bitterlich; und man spottet mein dazu.

69:11 Gwisgais hefyd sachliain; ac euthum yn ddihareb iddynt.
69:11 Ich habe einen Sack angezogen; aber sie treiben Gespött mit mir.

69:12 Yn fy erbyn y chwedleuai y rhai a eisteddent yn y porth; ac i’r meddwon yr oeddwn yn wawd.
69:12 Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und in den Zechen singt man von mir.

69:13 Ond myfi, fy ngweddi sydd atat ti, O ARGLWYDD, mewn amser cymeradwy: O DDUW, yn lluosowgrwydd dy drugaredd gwrando fi, yng ngwirionedd dy iachawdwriaeth.
69:13 Ich aber bete, HERR, zu dir zur angenehmen Zeit; Gott durch deine große Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.

69:14 Gwared fi o’r dom, ac na soddwyf: gwareder fi oddi wrth fy nghaseion, ac o’r dyfroedd dyfnion.
69:14 Errette mich aus dem Kot, daß ich nicht versinke; daß ich errettet werde von meinen Hassern und aus dem tiefen Wasser;

69:15 Na lifed y ffrwd ddwfr drosof, ac na lynced y dyfnder fi; na chaeed y pydew chwaith ei safn arnaf.
69:15 daß mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch der Grube nicht über mich zusammengehe.

69:16 Clyw fi, ARGLWYDD; canys da yw dy drugaredd: yn ôl lliaws dy dosturiaethau edrych arnaf.
69:16 Erhöre mich, HERR, denn dein Güte ist tröstlich; wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit

69:17 Ac na chuddia dy wyneb oddi wrth dy was; canys y mae cyfyngder arnaf: brysia, gwrando fi.
69:17 und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist angst; erhöre mich eilend.

69:18 Nesâ at fy enaid, a gwared ef: achub fi oherwydd fy ngelynion.
69:18 Mache dich zu meiner Seele und erlöse sie; erlöse mich um meiner Feinde willen.

69:19 Ti a adwaenost fy ngwarthrudd, a’m cywilydd, a’m gwaradwydd: fy holl elynion ydynt ger dy fron di.
69:19 Du weißt meine Schmach, Schande und Scham; meine Widersacher sind alle vor dir.

69:20 Gwarthrudd a dorrodd fy nghalon; yr ydwyf mewn gofid: a disgwyliais am rai i dosturio wrthyf, ac nid oedd neb; ac am gysurwyr, ac ni chefais neb.
69:20 Die Schmach bricht mir mein Herz und kränkt mich. Ich warte, ob es jemand jammere, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine.

69:21 Rhoddasant hefyd fustl yn fy mwyd, ac a’m diodasant yn fy syched â finegr.
69:21 Und sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken in meinem großen Durst.

69:22 Bydded eu bwrdd yn fagl ger eu bron, a’u llwyddiant yn dramgwydd.
69:22 Ihr Tisch werde vor ihnen zum Strick, zur Vergeltung und zu einer Falle.

69:23 Tywyller eu llygaid, fel na welont; a gwna i’w llwynau grynu bob amser.
69:23 Ihre Augen müssen finster werden, daß sie nicht sehen, und ihre Lenden laß immer wanken.

69:24 Tywallt dy ddig arnynt; a chyrhaedded llidiowgrwydd dy ddigofaint hwynt.
69:24 Gieße deine Ungnade auf sie, und dein grimmiger Zorn ergreife sie.

69:25 Bydded eu preswylfod yn anghyfannedd; ac na fydded a drigo yn eu pebyll.
69:25 Ihre Wohnung müsse wüst werden, und sei niemand, der in ihren Hütten wohne.

69:26 Canys erlidiasant yr hwn a drawsit ti; ac am ofid y rhai a archollaist ti, y chwedleuant.
69:26 Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast, und rühmen, daß du die Deinen übel schlagest.

69:27 Dod ti anwiredd at eu hanwiredd hwynt; ac na ddelont i’th gyfiawnder di.
69:27 Laß sie in eine Sünde über die andere fallen, daß sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit.

69:28 Dileer hwynt o lyfr y rhai byw; ac na ysgrifenner hwynt gyda’r rhai cyfiawn.
69:28 Tilge sie aus dem Buch der Lebendigen, daß sie mit den Gerechten nicht angeschrieben werden.

69:29 Minnau, truan a gofidus ydwyf: dy iachawdwriaeth di, O DDUW, a’m dyrchafo.
69:29 Ich aber bin elend, und mir ist wehe. Gott, deine Hilfe schütze mich!

69:30 Moliannaf enw DUW ar gân, a mawrygaf ef mewn mawl.
69:30 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank.

69:31 A hyn fydd well gan yr ARGLWYDD nag ych neu fustach corniog, carnol.
69:31 Das wird dem HERRN besser gefallen denn ein Farre, der Hörner und Klauen hat.

69:32 Y trueiniaid a lawenychant pan welant hyn: eich calon chwithau, y rhai a geisiwch DDUW, a fydd byw.
69:32 Die Elenden sehen's und freuen sich; und die Gott suchen, denen wird das Herz leben.

69:33 Canys gwrendy yr ARGLWYDD ar dlodion, ac ni ddiystyra efe ei garcharorion.
69:33 Denn der HERR hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.

69:34 Nefoedd a daear, y môr a’r hyn oll a ymlusgo ynddo, molant ef.
69:34 Es lobe ihn Himmel, Erde und Meer und alles, was sich darin regt.

69:35 Canys DUW a achub Seion, ac a adeilada ddinasoedd Jwda; fel y trigont yno, ac y meddiannont hi.
69:35 Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Juda's bauen, daß man daselbst wohne und sie besitze.

69:36 A hiliogaeth ei weision a’i meddiannant hi: a’r rhai a hoffant ei enw ef, a breswyliant ynddi.
69:36 Und der Same seiner Knechte wird sie ererben, und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben.

SALM 70
70:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd i goffa. O DDUW, prysura i’m gwaredu; brysia, ARGLWYDD, i’m cymorth.
70:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen, zum Gedächtnis.) Eile, Gott, mich zu erretten, HERR, mir zu helfen!

70:2 Cywilyddier a gwarthrudder y rhai a geisiant fy enaid: troer yn eu hôl a gwaradwydder y rhai a ewyllysiant ddrwg i mi.
70:2 Es müssen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meiner Seele stehen; sie müssen zurückkehren und gehöhnt werden, die mir Übles wünschen,

70:3 Datroer yn lle gwobr am eu cywilydd y rhai a ddywedant, Ha, ha.
70:3 daß sie müssen wiederum zu Schanden werden, die da über mich schreien: "Da, da!"

70:4 Llawenyched, a gorfoledded ynot ti y rhai oll a’th geisiant; a dyweded y rhai a garant dy iachawdwriaeth yn wastad, Mawryger Duw. i
70:4 Sich freuen und fröhlich müssen sein an dir, die nach dir fragen, und die dein Heil lieben, immer sagen: Hoch gelobt sei Gott!

70:5 Minnau ydwyf dlawd ac anghenus; O DDUW, brysia ataf: fy nghymorth a’m gwaredydd ydwyt ti, O ARGLWYDD; na hir drig.
70:5 Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir, denn du bist mein Helfer und Erretter; mein Gott verziehe nicht!

SALM 71
71:1
Ynot ti, O ARGLWYDD, y gobeithiais; na’m cywilyddier byth.
71:1 HERR, ich traue auf dich; laß mich nimmermehr zu Schanden werden.

71:2 Achub fi, a gwared fi yn dy iawnder: gostwng dy glust ataf, ac achub fi.
71:2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir aus; neige deine Ohren zu mir und hilf mir!

71:3 Bydd i mi yn drigfa gadarn, i ddyfod iddi bob amser: gorchmynnaist fy achub; canys ti yw fy nghraig a’m hamddiffynfa.
71:3 Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen möge, der du zugesagt hast mir zu helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg.

71:4 Gwared fi, O fy NUW, o law yr annuwiol, o law yr anghyfiawn a’r traws.
71:4 Mein Gott, hilf mir aus der Hand der Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen.

71:5 Canys ti yw fy ngobaith, O Arglwydd DDUW; fy ymddiried o’m hieuenctid.
71:5 Denn du bist meine Zuversicht, HERR HERR, meine Hoffnung von meiner Jugend an.

71:6 Wrthyt ti y’m cynhaliwyd o’r bru; ti a’m tynnaist o groth fy mam: fy mawl fydd yn wastad amdanat ti.
71:6 Auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleibe an; du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen. Mein Ruhm ist immer von dir.

71:7 Oeddwn i lawer megis yn rhyfeddod: eithr tydi yw fy nghadarn noddfa.
71:7 Ich bin vor vielen wie ein Wunder; aber du bist meine starke Zuversicht.

71:8 Llanwer fy ngenau â’th foliant, ac â’th ogoniant beunydd.
71:8 Laß meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich.

71:9 Na fwrw fi ymaith yn amser henaint: na wrthod fi pan ballo fy nerth.
71:9 Verwirf mich nicht in meinem Alter; verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde.

71:10 Canys fy ngelynion sydd yn dywedyd i’m herbyn; a’r rhai a ddisgwyliant am fy enaid a gydymgynghorant,
71:10 Denn meine Feinde reden wider mich, und die auf meine Seele lauern, beraten sich miteinander

71:11 Gan ddywedyd, DUW a’i gwrthododd ef: erlidiwch a deliwch ef; canys nid oes gwaredydd.
71:11 und sprechen: "Gott hat ihn verlassen; jaget nach und ergreifet ihn, denn da ist kein Erretter."

71:12 O DDUW, na fydd bell oddi wrthyf: fy NUW, brysia i’m cymorth.
71:12 Gott, sei nicht ferne von mir; mein Gott, eile, mir zu helfen!

71:13 Cywilyddier a difether y rhai a wrthwynebant fy enaid: â gwarth ac â gwaradwydd y gorchuddier y rhai a geisiant ddrwg i mi.
71:13 Schämen müssen sich und umkommen, die meiner Seele zuwider sind; mit Schande und Hohn müssen sie überschüttet werden, die mein Unglück suchen.

71:14 Minnau a obeithiaf yn wastad, ac a’th foliannaf di fwyfwy.
71:14 Ich aber will immer harren und will immer deines Ruhmes mehr machen.

71:15 Fy ngenau a fynega dy gyfiawnder a’th iachawdwriaeth beunydd; canys ni wn rifedi arnynt.
71:15 Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht alle zählen kann.

71:16 Yng nghadernid yr Arglwydd DDUW y cerddaf: dy gyfiawnder di yn unig a gofiaf fi.
71:16 Ich gehe einher in der Kraft des HERRN HERRN; ich preise deine Gerechtigkeit allein.

71:17 O’m hieuenctid y’m dysgaist, O DDUW: hyd yn hyn y mynegais dy ryfeddodau.
71:17 Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und bis hierher verkündige ich deine Wunder.

71:18 Na wrthod fi chwaith, O DDUW, mewn henaint a phenllwydni; hyd oni fynegwyf dy nerth i’r genhedlaeth hon, a’th gadernid i bob un a ddelo.
71:18 Auch verlaß mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deinen Arm verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen.

71:19 Dy gyfiawnder hefyd, O DDUW, sydd uchel, yr hwn a wnaethost bethau mawrion: pwy, O DDUW, sydd debyg i ti?
71:19 Gott, deine Gerechtigkeit ist hoch, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich?

71:20 Ti, yr hwn a wnaethost i mi weled aml a blin gystuddiau, a’m bywhei ac a’m cyfodi drachefn o orddyfnder y ddaear.
71:20 Denn du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf.

71:21 Amlhei fy mawredd, ac a’m cysuri oddi amgylch.
71:21 Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder.

71:22 Minnau a’th foliannaf ar offeryn nabl, sef dy wirionedd, O fy NUW: canaf i ti â’r delyn, O Sanct Israel.
71:22 So danke ich auch dir mit Psalterspiel für deine Treue, mein Gott; ich lobsinge dir auf der Harfe, du Heiliger in Israel.

71:23 Fy ngwefusau a fyddant hyfryd pan ganwyf i ti; a’m henaid, yr hwn a waredaist.
71:23 Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und lobsingen dir.

71:24 Fy nhafod hefyd a draetha dy gyfiawnder beunydd: oherwydd cywilyddiwyd a gwaradwyddwyd y rhai a geisiant niwed i mi.
71:24 Auch dichtet meine Zunge täglich von deiner Gerechtigkeit; denn schämen müssen sich und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen.

SALM 72
72:1
Salm i Solomon. O DDUW, dod i’r Brenin dy farnedigaethau, ac i fab y Brenin dy gyfiawnder.
72:1 (Des Salomo.) Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit des Königs Sohne,

72:2 Efe a farn dy bobl mewn cyfiawnder,a’th drueiniaid â barn.
72:2 daß er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette.

72:3 Y mynyddoedd a ddygant heddwchi’r bobl, a’r bryniau, trwy gyfiawnder
72:3 Laß die Berge den Frieden bringen unter das Volk und die Hügel die Gerechtigkeit.

72:4 Efe a farn, drueiniaid y bobl, efe a achub feibion yr anghenus, ac a ddryllia y gorthrymydd.
72:4 Er wird das elende Volk bei Recht erhalten und den Armen helfen und die Lästerer zermalmen.

72:5 Tra fyddo haul a lleuad y’th ofnant, yn oes oesoedd.
72:5 Man wird dich fürchten, solange die Sonne und der Mond währt, von Kind zu Kindeskindern.

72:6 Efe a ddisgyn fel glaw ar gnu gwlân; fel cawodydd yn dyfrhau y ddaear.
72:6 Er wird herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten.

72:7 Yn ei ddyddiau ef y blodeua y cyfiawn; ac amlder o heddwch fydd tra fyddo lleuad.
72:7 Zu seinen Zeiten wird erblühen der Gerechte und großer Friede, bis daß der Mond nimmer sei.

72:8 Ac efe a lywodraetha o fôr hyd fôr, ac o’r afon hyd derfynau y ddaear.
72:8 Er wird herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom an bis zu der Welt Enden.

72:9 O’i flaen ef yr ymgryma trigolion yr anialwch: a’i elynion a lyfant y llwch.
72:9 Vor ihm werden sich neigen die in der Wüste, und seine Feinde werden Staub lecken.

72:10 Brenhinoedd Tarsis a’r ynysoedd a dalant anrheg: brenhinoedd Sheba a Seba a ddygant rodd.
72:10 Die Könige zu Tharsis und auf den Inseln werden Geschenke bringen; die Könige aus Reicharabien und Seba werden Gaben zuführen.

72:11 Ie, yr holl frenhinoedd a ymgrymant iddo: yr holl genhedloedd a’i gwasanaethant ef.
72:11 Alle Könige werden ihn anbeten; alle Heiden werden ihm dienen.

72:12 Canys efe a wared yr anghenog pan waeddo: y truan hefyd, a’r hwn ni byddo cynorthwywr iddo.
72:12 Denn er wird den Armen erretten, der da schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.

72:13 Efe a arbed y tlawd a’r rheidus, ac a achub eneidiau y rhai anghenus.
72:13 Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Seelen der Armen wird er helfen.

72:14 Efe a wared eu henaid oddi wrth dwyll a thrawster: a gwerthfawr fydd eu gwaed yn ei olwg ef.
72:14 Er wird ihre Seele aus dem Trug und Frevel erlösen, und ihr Blut wird teuer geachtet werden vor ihm.

72:15 Byw hefyd fydd efe, a rhoddir iddo aur Seba: gweddïant hefyd drosto ef yn wastad: beunydd y clodforir ef.
72:15 Er wird leben, und man wird ihm von Gold aus Reicharabien geben. Und man wird immerdar für ihn beten; täglich wird man ihn segnen.

72:16 Bydd dyrnaid o ŷd ar y ddaear ym mhen y mynyddoedd: ei ffrwyth a ysgwyd fel Libanus; a phobl y ddinas a flodeuant fel gwellt y ddaear.
72:16 Auf Erden, oben auf den Bergen, wird das Getreide dick stehen; seine Frucht wird rauschen wie der Libanon, und sie werden grünen wie das Gras auf Erden.

72:17 Ei enw fydd yn dragywydd: ei enw a bery tra fyddo haul; ac ymfendithiant ynddo: yr holl genhedloedd a’i galwant yn wynfydedig.
72:17 Sein Name wird ewiglich bleiben; solange die Sonne währt, wird sein Name auf die Nachkommen reichen, und sie werden durch denselben gesegnet sein; alle Heiden werden ihn preisen.

72:18 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD DDUW, DUW Israel, yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau.
72:18 Gelobet sei Gott der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut;

72:19 Bendigedig hefyd fyddo ei enw gogoneddus ef yn dragywydd; a’r holl ddaear a lanwer o’i ogoniant. Amen, ac Amen.
72:19 und gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich; und alle Lande müssen seiner Ehre voll werden! Amen, amen.

72:20 Gorffen gweddïau Dafydd mab Jesse.
72:20 Ein Ende haben die Gebete Davids, des Sohnes Isais.

SALM 73
73:1
Salm Asaff. Yn ddiau da yw DUW i Israel; sef i’r rhai glân o galon.
73:1 (Ein Psalm Asaphs.) Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur reines Herzens ist.

73:2 Minnau, braidd na lithrodd fy nhraed: prin na thripiodd fy ngherddediad.
73:2 Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten.

73:3 Canys cenfigennais wrth y rhai ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai annuwiol.
73:3 Denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, daß es den Gottlosen so wohl ging.

73:4 Canys nid oes rhwymau yn eu marwolaeth; a’u cryfder sydd heini.
73:4 Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast.

73:5 Nid ydynt mewn blinder fel dynion eraill; ac ni ddialeddir arnynt hwy gyda dynion eraill.
73:5 Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt.

73:6 Am hynny y cadwynodd balchder hwynt, ac y gwisg trawster amdanynt fel dilledyn.
73:6 Darum muß ihr Trotzen köstlich Ding sein, und ihr Frevel muß wohl getan heißen.

73:7 Eu llygaid a saif allan gan fraster: aethant dros feddwl calon o gyfoeth.
73:7 Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst; sie tun, was sie nur gedenken.

73:8 Y maent wedi llygru, yn chwedleua yn ddrygionus am drawster; yn dywedyd yn uchel.
73:8 Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und lästern hoch her.

73:9 Gosodasant eu genau yn erbyn y nefoedd: a’u tafod a gerdd trwy y ddaear.
73:9 Was sie reden, daß muß vom Himmel herab geredet sein; was sie sagen, das muß gelten auf Erden.

73:10 Am hynny y dychwel ei bobl ef yma; ac y gwesgir iddynt ddwfr ffiol lawn.
73:10 Darum fällt ihnen ihr Pöbel zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie Wasser

73:11 Dywedant hefyd, Pa fodd y gŵyr DUW? a oes gwybodaeth gan y Goruchaf?
73:11 und sprechen: "Was sollte Gott nach jenen fragen? Was sollte der Höchste ihrer achten?"

73:12 Wele, dyma y rhai annuwiol, a’r rhai sydd lwyddiannus yn y byd, ac a amlhasant olud.
73:12 Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in der Welt und werden reich.

73:13 Diau mai yn ofer y glanheais fy nghalon, ac y golchiais fy nwylo mewn diniweidrwydd.
73:13 Soll es denn umsonst sein, daß mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche,

73:14 Canys ar hyd y dydd y’m maeddwyd; fy ngherydd a ddeuai bob bore.
73:14 ich bin geplagt täglich, und meine Strafe ist alle Morgen da?

73:15 Os dywedwn, Mynegaf fel hyn; wele, â chenhedlaeth dy blant di y gwnawn gam.
73:15 Ich hätte auch schier so gesagt wie sie; aber siehe, damit hätte ich verdammt alle meine Kinder, die je gewesen sind.

73:16 Pan amcenais wybod hyn, blin oedd hynny yn fy ngolwg i;
73:16 Ich dachte ihm nach, daß ich's begreifen möchte; aber es war mir zu schwer,

73:17 Hyd onid euthum i gysegr DUW: yna y deellais eu diwedd hwynt.
73:17 bis daß ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende.

73:18 Diau osod ohonot hwynt mewn llithrigfa, a chwympo ohonot hwynt i ddinistr.
73:18 Ja, du setzest sie aufs Schlüpfrige und stürzest sie zu Boden.

73:19 Mor ddisymwth yr aethant yn anghyfannedd! pallasant, a darfuant gan ofn.
73:19 Wie werden sie so plötzlich zunichte! Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken.

73:20 Fel breuddwyd wrth ddihuno un; felly, O Arglwydd, pan ddeffroech, dirmygi eu gwedd hwynt.
73:20 Wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, HERR, ihr Bild in der Stadt verschmäht.

73:21 Fel hyn y gofidiodd fy nghalon, ac y’m pigwyd yn fy arennau.
73:21 Da es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren,

73:22 Mor ynfyd oeddwn, ac heb wybod; anifail oeddwn o’th flaen di.
73:22 da war ich ein Narr und wußte nichts; ich war wie ein Tier vor dir.

73:23 Eto yr ydwyf yn wastad gyda thi: ymaflaist yn fy llaw ddeau.
73:23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,

73:24 A’th gyngor y’m harweini; ac wedi hynny y’m cymeri i ogoniant.
73:24 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an.

73:25 Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi? ac ni ewyllysiais at y ddaear neb gyda thydi.
73:25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.

73:26 Pallodd fy nghnawd a’m calon: ond nerth fy nghalon a’m rhan yw DUW yn dragywydd.
73:26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.

73:27 Canys wele, difethir y rhai a bellhânt oddi wrthyt: torraist ymaith bob un a buteinio oddi wrthyt.
73:27 Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen; du bringest um, alle die von dir abfallen.

73:28 Minnau, nesáu at DDUW sydd i mi: yn yr Arglwydd DDUW y gosodais fy ngobaith, i draethu dy holl weithredoedd.
73:28 Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setzte auf den HERRN HERRN, daß ich verkündige all dein Tun.

SALM 74
74:1
Maschil Asaff. Paham, DDUW, y’n bwriaist heibio yn dragywydd, ac y myga dy ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa?
74:1 (Eine Unterweisung Asaphs.) Gott, warum verstößest du uns so gar und bist so grimmig zornig über die Schafe deiner Weide?

74:2 Cofia dy gynulleidfa, yr hon a brynaist gynt; a llwyth dy etifeddiaeth, yr hwn a waredaist; mynydd Seion hwn, y preswyli ynddo.
74:2 Gedenke an deine Gemeinde, die du vor alters erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, darauf du wohnest.

74:3 Dyrcha dy draed at anrhaith dragywyddol; sef at yr holl ddrwg a wnaeth y gelyn yn y cysegr.
74:3 Hebe deine Schritte zum dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verderbt im Heiligtum.

74:4 Dy elynion a ruasant yng nghanol dy gynulleidfaoedd; gosodasant eu banerau yn arwyddion.
74:4 Deine Widersacher brüllen in deinen Häusern und setzen ihre Götzen darein.

74:5 Hynod oedd gŵr, fel y codasai fwyell mewn drysgoed.
74:5 Man sieht die Äxte obenher blinken, wie man in einen Wald haut;

74:6 Ond yn awr y maent yn dryllio ei cherfiadau ar unwaith â bwyeill ac morthwylion.
74:6 sie zerhauen alle seine Tafelwerke mit Beil und Barte.

74:7 Bwriasant dy gysegroedd yn tân; hyd lawr yr halogasant breswylfa dy enw.
74:7 Sie verbrennen dein Heiligtum; sie entweihen und werfen zu Boden die Wohnung deines Namens.

74:8 Dywedasant yn eu calonnau, Cydanrheithiwn hwynt: llosgasant holl synagogau DUW yn y tir.
74:8 Sie sprechen in ihrem Herzen; "Laßt uns sie plündern!" Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande.

74:9 Ni welwn ein harwyddion: nid oes broffwyd mwy, nid oes gennym a ŵyr pa hyd.
74:9 Unsere Zeichen sehen wir nicht, und kein Prophet predigt mehr, und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange.

74:10 Pa hyd, DDUW, y gwarthrudda y gwrthwynebwyr? a gabla y gelyn dy enw yn dragywydd?
74:10 Ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen so gar verlästern?

74:11 Paham y tynni yn ei hôl dy law, sef dy ddeheulaw? tyn hi allan o ganol dy fynwes.
74:11 Warum wendest du deine Hand ab? Ziehe von deinem Schoß dein Rechte und mache ein Ende.

74:12 Canys DUW yw fy Mrenin o’r dechreuad, gwneuthurwr iachawdwriaeth o fewn y tir.
74:12 Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht.

74:13 Ti yn dy nerth a berthaist y môr: drylliaist bennau dreigiau yn y dyfroedd.
74:13 Du zertrennst das Meer durch dein Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im Wasser.

74:14 Ti a ddrylliaist ben lefiathan; rhoddaist ef yn fwyd i’r bobl yn yr anialwch.
74:14 Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise dem Volk in der Einöde.

74:15 Ti a holltaist y ffynnon a’r afon; ti a ddihysbyddaist afonydd cryfion.
74:15 Du lässest quellen Brunnen und Bäche; du läßt versiegen starke Ströme.

74:16 Y dydd sydd eiddot ti, y nos hefyd sydd eiddot ti: ti a baratoaist oleuni a haul.
74:16 Tag und Nacht ist dein; du machst, daß Sonne und Gestirn ihren gewissen Lauf haben.

74:17 Ti a osodaist holl derfynau y ddaear: ti a luniaist haf a gaeaf.
74:17 Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze; Sommer und Winter machst du.

74:18 Cofia hyn, i’r gelyn gablu, O ARGLWYDD, ac i’r bobl ynfyd ddifenwi dy enw.
74:18 So gedenke doch des, daß der Feind den HERRN schmäht und ein töricht Volk lästert deinen Namen.

74:19 Na ddyro enaid dy durtur i gynulleidfa y gelynion: nac anghofia gynulleidfa dy drueiniaid byth.
74:19 Du wollest nicht dem Tier geben die Seele deiner Turteltaube, und der Herde deiner Elenden nicht so gar vergessen.

74:20 Edrych ar y cyfamod: canys llawn yw tywyll leoedd y ddaear o drigfannau trawster.
74:20 Gedenke an den Bund; denn das Land ist allenthalben jämmerlich verheert, und die Häuser sind zerrissen.

74:21 Na ddychweled y tlawd yn waradwyddus: molianned y truan a’r anghenus dy enw.
74:21 Laß den Geringen nicht in Schanden davongehen; laß die Armen und Elenden rühmen deinen Namen.

74:22 Cyfod, O DDUW, dadlau dy ddadl: cofia dy waradwydd gan yr ynfyd beunydd.
74:22 Mache dich auf, Gott, und führe aus deine Sache; gedenke an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt.

74:23 Nac anghofia lais dy elynion: dadwrdd y rhai a godant i’th erbyn sydd yn dringo yn wastadol.
74:23 Vergiß nicht des Geschreis deiner Feinde; das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer.

SALM 75
75:1
I’r Pencerdd, Al-teschith, Salm neu Gân Asaff. Clodforwn dydi, O DDUW, clodforwn; canys agos yw dy enw; dy ryfeddodau a fynegant hynny.
75:1 (Ein Psalm und Lied Asaphs, daß er nicht umkäme, vorzusingen.) Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, daß dein Name so nahe ist.

75:2 Pan dderbyniaf y gynulleidfa, mi a farnaf yn gyfiawn.
75:2 "Denn zu seiner Zeit, so werde ich recht richten.

75:3 Ymddatadodd y ddaear, a’i holl drigolion: myfi sydd yn cynnal ei cholofnau. Sela.
75:3 Das Land zittert und alle, die darin wohnen; aber ich halte seine Säulen fest." (Sela.)

75:4 Dywedais wrth y rhai ynfyd, Nac ynfydwch; ac wrth y rhai annuwiol, Na ddyrchefwch eich corn:
75:4 Ich sprach zu den Ruhmredigen: Rühmet nicht so! und zu den Gottlosen: Pochet nicht auf Gewalt!

75:5 Na ddyrchefwch eich corn yn uchel: na ddywedwch yn warsyth.
75:5 pochet nicht so hoch auf eure Gewalt, redet nicht halsstarrig,

75:6 Canys nid o’r dwyrain, nac o’r gorllewin, nac o’r deau, y daw goruchafiaeth.
75:6 es habe keine Not, weder vom Anfang noch vom Niedergang noch von dem Gebirge in der Wüste.

75:7 Ond DUW sydd yn barnu; efe a ostwng y naill, ac a gyfyd y llall.
75:7 Denn Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht.

75:8 Oblegid y mae ffiol yn llaw yr ARGLWYDD, a’r gwin sydd goch; yn llawn cymysg, ac efe a dywalltodd ohono: eto holl annuwiolion y tir a wasgant, ac a yfant ei waelodion.
75:8 Denn der HERR hat einen Becher in der Hand und mit starkem Wein voll eingeschenkt und schenkt aus demselben; aber die Gottlosen müssen alle trinken und die Hefen aussaufen.

75:9 Minnau a fynegaf yn dragywydd, ac a ganaf i DDUW Jacob.
75:9 Ich aber will verkündigen ewiglich und lobsingen dem Gott Jakobs.

75:10 Torraf hefyd holl gyrn y rhai annuwiol; a chyrn y rhai cyfiawn a ddyrchefir.
75:10 "Und will alle Gewalt der Gottlosen zerbrechen, daß die Gewalt des Gerechten erhöht werde."

SALM 76
76:1
I’r Pencerdd ar Neginoth, Salm neu Gân Asaff. Hynod yw DUW yn Jwda; mawr yw ei enw ef yn Israel.
76:1 (Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen.) Gott ist in Juda bekannt; in Israel ist sein Name herrlich.

76:2 Ei babell hefyd sydd yn Salem, a’i drigfa yn Seion.
76:2 Zu Salem ist sein Gezelt, und seine Wohnung zu Zion.

76:3 Yna y torrodd efe saethau y bwa, y darian, y cleddyf hefyd, a’r frwydr. Sela.
76:3 Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit. (Sela.)

76:4 Gogoneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail.
76:4 Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge.

76:5 Ysbeiliwyd y cedyrn galon, hunasant eu hun: a’r holl wŷr o nerth ni chawsant eu dwylo.
76:5 Die Stolzen müssen beraubt werden und entschlafen, und alle Krieger müssen die Hand lassen sinken.

76:6 Gan dy gerydd di, O DDUW Jacob, y rhoed y cerbyd a’r march i gysgu.
76:6 Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinkt in Schlaf Roß und Wagen.

76:7 Tydi, tydi, wyt ofnadwy; a phwy a saif o’th flaen pan enynno dy ddicter?
76:7 Du bist erschrecklich. Wer kann vor dir stehen, wenn du zürnest?

76:8 O’r nefoedd y peraist glywed barn; ofnodd, a gostegodd y ddaear,
76:8 Wenn du das Urteil lässest hören vom Himmel, so erschrickt das Erdreich und wird still,

76:9 Pan gyfododd DUW i farn, i achub holl rai llednais y tir. Sela.
76:9 wenn Gott sich aufmacht zu richten, daß er helfe allen Elenden auf Erden. (Sela.)

76:10 Diau cynddaredd dyn a’th folianna di: gweddill cynddaredd a waherddi.
76:10 Wenn Menschen wider dich wüten, so legst du Ehre ein; und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet.

76:11 Addunedwch, a thelwch i’r ARGLWYDD eich DUW: y rhai oll ydynt o’i amgylch ef, dygant anrheg i’r ofnadwy.
76:11 Gelobet und haltet dem HERRN, eurem Gott; alle, die ihr um ihn her seid, bringet Geschenke dem Schrecklichen,

76:12 Efe a dyr ymaith ysbryd tywysogion: y mae yn ofnadwy i frenhinoedd y ddaear.
76:12 der den Fürsten den Mut nimmt und schrecklich ist unter den Königen auf Erden.

SALM 77
77:1
I’r Pencerdd, i Jedwthwn, Salm Asaff. A’m llef y gwaeddais ar DDUW, â’m nef ar DDUW; ac efe a’m gwrandawodd.
77:1 (Ein Psalm Asaphs für Jeduthun, vorzusingen.) Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott; zu Gott schreie ich, und er erhört mich.

77:2 Yn nydd fy nhrallod y ceisiais yr Arglwydd: fy archoll a redodd liw nos, ac ni pheidiodd: fy enaid a wrthododd ei ddiddanu.
77:2 In der Zeit der Not suche ich den HERRN; meine Hand ist des Nachts ausgereckt und läßt nicht ab; denn meine Seele will sich nicht trösten lassen.

77:3 Cofiais DDUW, ac a’m cythryblwyd: cwynais, a therfysgwyd fy ysbryd. Sela.
77:3 Wenn ich betrübt bin, so denke ich an Gott; wenn mein Herz in ängsten ist, so rede ich. (Sela.)

77:4 Deliaist fy llygaid yn neffro: synodd arnaf, fel na allaf lefaru.
77:4 Meine Augen hältst du, daß sie wachen; ich bin so ohnmächtig, daß ich nicht reden kann.

77:5 Ystyriais y dyddiau gynt, blynyddoedd yr hen oesoedd.
77:5 Ich denke der alten Zeit, der vorigen Jahre.

77:6 Cofio yr ydwyf fy nghân y nos: yr ydwyf yn ymddiddan â’m calon; fy ysbryd sydd yn chwilio yn ddyfal.
77:6 Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen; mein Geist muß forschen.

77:7 Ai yn dragywydd y bwrw yr ARGLWYDD heibio? ac oni bydd efe bodlon mwy?
77:7 Wird denn der HERR ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr erzeigen?

77:8 A ddarfu ei drugaredd ef dros byth? a balla ei addewid ef yn oes oesoedd?
77:8 Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Güte, und hat die Verheißung ein Ende?

77:9 A anghofiodd DUW drugarhau? a gaeodd efe ei drugareddau mewn soriant? Sela.
77:9 Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, und seine Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? (Sela.)

77:10 A dywedais, Dyma fy ngwendid: eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y Goruchaf.
77:10 Aber doch sprach ich: Ich muß das leiden; die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern.

77:11 Cofiaf weithredoedd yr ARGLWYDD; ie, cofiaf dy wyrthiau gynt.
77:11 Darum gedenke ich an die Taten des HERRN; ja, ich gedenke an deine vorigen Wunder

77:12 Myfyriaf hefyd ar dy holl waith, ac am dy weithredoedd y chwedleuaf.
77:12 und rede von allen deinen Werken und sage von deinem Tun.

77:13 Dy ffordd, O DDUW, sydd yn y cysegr: pa dduw mor fawr â’n DUW ni?
77:13 Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, als du, Gott, bist?

77:14 Ti yw y DUW sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: dangosaist dy nerth ymysg y bobloedd.
77:14 Du bist der Gott, der Wunder tut; du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern.

77:15 Gwaredaist â’th fraich dy bobl, meibion Jacob a Joseff. Sela.
77:15 Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josephs. (Sela.)

77:16 Y dyfroedd a’th welsant, O DDUW, Y dyfroedd a’th welsant: hwy a ofnasant; y dyfnderau hefyd a gynhyrfwyd.
77:16 Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängsteten sich, und die Tiefen tobten.

77:17 Y cymylau a dywalltasant ddwfr: yr wybrennau a roddasant dwrf: dy saethau hefyd a gerddasant.
77:17 Die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten, und die Strahlen fuhren daher.

77:18 Twrf dy daran a glywyd o amgylch: mellt a oleuasant y byd; cyffrôdd a chrynodd y ddaear.
77:18 Es donnerte im Himmel, deine Blitze leuchteten auf dem Erdboden; das Erdreich regte sich und bebte davon.

77:19 Dy ffordd sydd yn y môr, a’th lwybrau yn y dyfroedd mawrion; ac nid adwaenir dy ôl.
77:19 Dein Weg war im Meer und dein Pfad in großen Wassern, und man spürte doch deinen Fuß nicht.

77:20 Tywysaist dy bobl fel defaid, trwy law Moses ac Aaron.
77:20 Du führtest dein Volk wie eine Herde Schafe durch Mose und Aaron.

SALM 78
78:1
Maschil i Asaff. Gwrando fy nghyfraith, fy mhobl:  Gostyngwch eich clust at eiriau fy ngenau.
78:1 (Eine Unterweisung Asaphs.) Höre, mein Volk, mein Gesetz; neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes!

78:2 Agoraf fy ngenau mewn dihareb: traethaf ddamhegion o’r cynfyd:
78:2 Ich will meinen Mund auftun zu Sprüchen und alte Geschichten aussprechen,

78:3 Y rhai a glywsom, ac a wybuom, ac a fynegodd ein tadau i ni,
78:3 die wir gehört haben und wissen und unsre Väter uns erzählt haben,

78:4 Ni chelwn rhag eu meibion, gan fynegi i’r oes a ddêl foliant yr ARGLWYDD, a’i nerth, a’i ryfeddodau y rhai a wnaeth efe.
78:4 daß wir's nicht verhalten sollten ihren Kindern, die hernach kommen, und verkündigten den Ruhm des HERRN und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat.

78:5 Canys efe a sicrhaodd dystiolaeth yn Jacob, ac a osododd gyfraith yn Israel y rhai a orchmynnodd efe i’n tadau eu dysgu i’w plant:
78:5 Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel, das er unsern Vätern gebot zu lehren ihre Kinder,

78:6 Fel y gwybyddai yr oes a ddêl, sef y plant a enid; a phan gyfodent, y mynegent hwy i’w plant hwythau:
78:6 auf daß es die Nachkommen lernten und die Kinder, die noch sollten geboren werden; wenn sie aufkämen, daß sie es auch ihren Kinder verkündigten,

78:7 Fel y gosodent eu gobaith ar DDUW, heb anghofio gweithredoedd DUW, eithr cadw ei orchmynion ef:
78:7 daß sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen der Taten Gottes und seine Gebote hielten

78:8 Ac na byddent fel eu tadau, yn genhedlaeth gyndyn a gwrthryfelgar; yn genhedlaeth ni osododd ei chalon yn uniawn, ac nid yw ei hysbryd ffyddlon gyda DUW.
78:8 und nicht würden wie ihre Väter, eine abtrünnige und ungehorsame Art, welchen ihr Herz nicht fest war und ihr Geist nicht treulich hielt an Gott,

78:9 Meibion Effraim, yn arfog ac yn saethu â bwa, a droesant eu cefnau yn nydd y frwydr.
78:9 wie die Kinder Ephraim, die geharnischt den Bogen führten, abfielen zur Zeit des Streits.

78:10 Ni chadwasant gyfamod DUW, eithr gwrthodasant rodio yn ei gyfraith ef;
78:10 Sie hielten den Bund Gottes nicht und wollten nicht in seinem Gesetz wandeln

78:11 Ac anghofiasant ei weithredoedd a’i ryfeddodau, y rhai a ddangosasai efe iddynt.
78:11 und vergaßen seiner Taten und seiner Wunder, die er ihnen erzeigt hatte.

78:12 Efe a wnaethai wyrthiau o flaen eu tadau hwynt yn nhir yr Aifft, ym maes Soan.
78:12 Vor ihren Vätern tat er Wunder in Ägyptenland, im Felde Zoan.

78:13 Efe a barthodd y môr, ac a aeth â hwynt drwodd; gwnaeth hefyd i’r dwfr sefyll fel pentwr.
78:13 Er zerteilte das Meer und ließ sie hindurchgehen und stellte das Wasser wie eine Mauer.

78:14 Y dydd hefyd y tywysodd efe hwynt â chwmwl, ac ar hyd y nos â goleuni tân.
78:14 Er leitete sie des Tages mit einer Wolke und des Nachts mit einem hellen Feuer.

78:15 Efe a holltodd y creigiau yn anialwch; a rhoddes ddiod oddi yno megis o ddyfnderau dirfawr.
78:15 Er riß die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser die Fülle

78:16 Canys efe a ddug ffrydiau allan o’r graig, ac a dynnodd i lawr megis afonydd o ddyfroedd.
78:16 und ließ Bäche aus den Felsen fließen, daß sie hinabflossen wie Wasserströme.

78:17 Er hynny chwanegasant eto bechu yn eu erbyn ef, gan ddigio y Goruchaf yn y diffeithwch.
78:17 Dennoch sündigten sie weiter gegen ihn und erzürnten den Höchsten in der Wüste

78:18 A themtiasant DDUW yn eu calon, gan ofyn bwyd wrth eu blys.
78:18 und versuchten Gott in ihrem Herzen, daß sie Speise forderten für ihre Seelen,

78:19 Llefarasant hefyd yn erbyn DUW; dywedasant, A ddichon DUW arlwyo bwrdd yn yr anialwch?
78:19 und redeten gegen Gott und sprachen: "Ja, Gott sollte wohl können einen Tisch bereiten in der Wüste?

78:20 Wele, efe a drawodd y graig, fel y pistyllodd dwfr, ac y llifodd afonydd; a ddichon efe roddi bara hefyd? a ddarpara efe gig i’w bobl?
78:20 Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen, daß Wasser flossen und Bäche sich ergossen; aber wie kann er Brot geben und seinem Volke Fleisch verschaffen?"

78:21 Am hynny y clybu yr ARGLWYDD, ac y digiodd: a thân a enynnodd yn erbyn Jacob, a digofaint hefyd a gyneuodd yn erbyn Israel;
78:21 Da nun das der HERR hörte, entbrannte er, und Feuer ging an in Jakob, und Zorn kam über Israel,

78:22 Am na chredent yn NUW, ac na obeithient yn ei iachawdwriaeth ef:
78:22 daß sie nicht glaubten an Gott und hofften nicht auf seine Hilfe.

78:23 Er iddo ef orchymyn i’r wybrennau oddi uchod, ac agoryd drysau y nefoedd,
78:23 Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels

78:24 A glawio manna arnynt i’w fwyta, a rhoddi iddynt ŷd y nefoedd.
78:24 und ließ das Man auf sie regnen, zu essen, und gab ihnen Himmelsbrot.

78:25 Dyn a fwytaodd fara angylion: anfonodd iddynt fwyd yn ddigonol.
78:25 Sie aßen Engelbrot; er sandte ihnen Speise die Fülle.

78:26 Gyrrodd y dwyreinwynt yn y nefoedd; ac yn ei nerth y dug efe ddeheuwynt.
78:26 Er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel und erregte durch seine Stärke den Südwind

78:27 Glawiodd hefyd gig arnynt fel llwch, ac adar asgellog fel tywod y môr.
78:27 und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand am Meer

78:28 Ac a wnaeth iddynt gwympo o fewn eu gwersyll, o amgylch eu preswylfeydd.
78:28 und ließ sie fallen unter ihr Lager allenthalben, da sie wohnten.

78:29 Felly y bwytasant, ac y llwyr ddiwallwyd hwynt; ac efe a barodd eu dymuniad iddynt;
78:29 Da aßen sie und wurden allzu satt; er ließ sie ihre Lust büßen.

78:30 Ni omeddwyd hwynt o’r hyn a flysiasant: er hynny, tra yr ydoedd eu bwyd yn eu safnau,
78:30 Da sie nun ihre Lust gebüßt hatten und noch davon aßen,

78:31 Dicllonedd DUW a gyneuodd yn eu herbyn hwynt, ac a laddodd y rhai brasaf ohonynt, ac a gwympodd etholedigion Israel.
78:31 da kam der Zorn Gottes über sie und erwürgte die Vornehmsten unter ihnen und schlug darnieder die Besten in Israel.

78:32 Er hyn oll pechasant eto, ac ni chredasant i’w ryfeddodau ef.
78:32 Aber über das alles sündigten sie noch mehr und glaubten nicht an seine Wunder.

78:33 Am hynny y treuliodd efe eu dyddiau hwynt mewn oferedd, a’u blynyddoedd mewn dychryn.
78:33 Darum ließ er sie dahinsterben, daß sie nichts erlangten und mußten ihr Leben lang geplagt sein.

78:34 Pan laddai efe hwynt, hwy a’i ceisient ef, ac a ddychwelent, ac a geisient DDUW yn fore.
78:34 Wenn er sie erwürgte, suchten sie ihn und kehrten sich zu Gott

78:35 Cofient hefyd mai DUW oedd eu Craig, ac mai y Gorachaf DDUW oedd eu Gwaredydd.
78:35 und gedachten, daß Gott ihr Hort ist und Gott der Höchste ihr Erlöser ist,

78:36 Er hynny, rhagrithio yr oeddynt iddo ef â’u genau, a dywedyd celwydd wrtho â’u tafod:
78:36 und heuchelten mit ihrem Munde und logen ihm mit ihrer Zunge;

78:37 A’u calon heb fod yn uniawn gydag ef, na’u bod yn ffyddlon yn ei gyfamod ef.
78:37 aber ihr Herz war nicht fest an ihm, und hielten nicht treulich an seinem Bund.

78:38 Er hynny efe yn drugarog a faddeuodd eu hanwiredd, ac ni ddifethodd hwynt - ie, trodd ymaith ei ddigofaint yn fynych, ac ni chyffrôdd ei holl lid.
78:38 Er aber war barmherzig und vergab die Missetat und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Zorn gehen.

78:39 Canys efe a gofiai mai cnawd oeddynt, a gwynt yn myned, ac heb ddychwelyd.
78:39 Denn er gedachte, daß sie Fleisch sind, ein Wind, der dahinfährt und nicht wiederkommt.

78:40 Pa sawl gwaith y digiasant ef yn yr anialwch, ac y gofidiasant ef yn y diffeithwch?
78:40 Wie oft erzürnten sie ihn in der Wüste und entrüsteten ihn in der Einöde!

78:41 Ie, troesant a phrofasant DDUW, ac a osodasant derfyn i Sanct yr Israel.
78:41 Sie versuchten Gott immer wieder und meisterten den Heiligen in Israel.

78:42 Ni chofiasant ei law ef, na’r dydd y gwaredodd efe hwynt oddi wrth y gelyn.
78:42 Sie gedachten nicht an seine Hand des Tages, da er sie erlöste von den Feinden;

78:43 Fel y gosodasai efe ei arwyddion yn yr Aifft, a’i ryfeddodau ym maes Soan:
78:43 wie er denn seine Zeichen in Ägypten getan hatte und seine Wunder im Lande Zoan;

78:44 Ac y troesai eu hafonydd yn waed; a’u ffrydiau, fel na allent yfed.
78:44 da er ihr Wasser in Blut wandelte, daß sie ihre Bäche nicht trinken konnten;

78:45 Anfonodd gymysgbla yn eu plith, yr hon a’u difaodd hwynt; a llyffaint i’w difetha.
78:45 da er Ungeziefer unter sie schickte, daß sie fraß, und Frösche, die sie verderbten,

78:46 Ac efe a roddodd eu cnwd hwynt i’r lindys, a’u llafur i’r locust.
78:46 und gab ihre Gewächse den Raupen und ihre Saat den Heuschrecken;

78:47 Distrywiodd eu gwinwydd â chenllysg, a’u sycamorwydd â rhew.
78:47 da er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume mit Schloßen;

78:48 Rhoddodd hefyd eu hanifeiliaid i’r cenllysg, a’u golud i’r mellt.
78:48 da er ihr Vieh schlug mit Hagel und ihre Herden mit Wetterstrahlen;

78:49 Anfonodd arnynt gynddaredd ei lid, llidiowgrwydd, a dicter, a chyfyngder, trwy anfon angylion drwg.
78:49 da er böse Engel unter sie sandte in seinem grimmigen Zorn und ließ sie toben und wüten und Leid tun;

78:50 Cymhwysodd ffordd i’w ddigofaint: nid ataliodd eu henaid oddi wrth angau; ond eu bywyd a roddodd efe i’r haint.
78:50 da er seinen Zorn ließ fortgehen und ihre Seele vor dem Tode nicht verschonte und übergab ihr Leben der Pestilenz;

78:51 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn yr Aifft; sef blaenion eu nerth hwynt ym mhebyll Ham:
78:51 da er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Hütten Hams,

78:52 Ond efe a yrrodd ei bobl ei hun fel defaid, ac a’u harweiniodd hwynt fel praidd yn yr anialwch.
78:52 und ließ sein Volk ausziehen wie die Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste.

78:53 Tywysodd hwynt hefyd yn ddiogel, fel nad ofnasant: a’r môr a orchuddiodd eu gelynion hwynt.
78:53 Und leitete sie sicher, daß sie sich nicht fürchteten; aber ihre Feinde bedeckte das Meer.

78:54 Hwythau a ddug efe i oror ei sancteiddrwydd; i’r mynydd hwn, a enillodd ei ddeheulaw ef.
78:54 Und er brachte sie zu seiner heiligen Grenze, zu diesem Berge, den seine Rechte erworben hat,

78:55 Ac efe a yrrodd allan y cenhedloedd o’u blaen hwynt, ac a rannodd iddynt etifeddiaeth wrth linyn, ac a wnaeth i lwythau Israel drigo yn eu pebyll hwynt.
78:55 und vertrieb vor ihnen her die Völker und ließ ihnen das Erbe austeilen und ließ in jener Hütten die Stämme Israels wohnen.

78:56 Er hynny temtiasant a digiasant DDUW Goruchaf, ac ni chadwasant ei dystiolaethau:
78:56 Aber sie versuchten und erzürnten Gott den Höchsten und hielten ihre Zeugnisse nicht

78:57 Eithr ciliasant a buant anffyddlon fel eu tadau: troesant fel bwa twyllodrus.
78:57 und fielen zurück und verachteten alles wie ihre Väter und hielten nicht, gleichwie ein loser Bogen,

78:58 Digiasant ef hefyd â’u huchelfannau; a gyrasant eiddigedd arno â’u cerfiedig ddelwau.
78:58 und erzürnten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn mit ihren Götzen.

78:59 Clybu DUW hyn, ac a ddigiodd, ac a ffieiddiodd Israel yn ddirfawr:
78:59 Und da das Gott hörte, entbrannte er und verwarf Israel ganz,

78:60 Fel y gadawodd efe dabernacl Seilo, y babell a osodasai efe ymysg dynion;
78:60 daß er seine Wohnung zu Silo ließ fahren, die Hütte, da er unter Menschen wohnte,

78:61 Ac y rhoddodd ei nerth mewn caethiwed, a’i brydferthwch yn llaw y gelyn.
78:61 und gab seine Macht ins Gefängnis und seine Herrlichkeit in die Hand des Feindes

78:62 Rhoddes hefyd ei bobl i’r cleddyf; a digiodd wrth ei etifeddiaeth.
78:62 und übergab sein Volk ins Schwert und entbrannte über sein Erbe.

78:63 Tân a ysodd eu gwŷr ieuainc; a’u morynion ni phriodwyd.
78:63 Ihre junge Mannschaft fraß das Feuer, und ihre Jungfrauen mußten ungefreit bleiben.

78:64 Eu hoffeiriaid a laddwyd â’r cleddyf; a’u gwragedd gweddwon nid wylasant.
78:64 Ihre Priester fielen durchs Schwert, und waren keine Witwen, die da weinen sollten.

78:65 Yna y deffrodd yr Arglwydd fel un o gysgu, fel cadarn yn bloeddio gwedi gwin.
78:65 Und der HERR erwachte wie ein Schlafender, wie ein Starker jauchzt, der vom Wein kommt,

78:66 Ac efe a drawodd ei elynion o’r tu ôl: rhoddes iddynt warth tragwyddol.
78:66 und schlug seine Feinde zurück und hängte ihnen ewige Schande an.

78:67 Gwrthododd hefyd babell Joseff, ac ni etholodd lwyth Effraim:
78:67 Und er verwarf die Hütte Josephs und erwählte nicht den Stamm Ephraim,

78:68 Ond efe a etholodd lwyth Jwda, mynydd Seion, yr hwn a hoffodd.
78:68 sondern erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, welchen er liebte.

78:69 Ac a adeiladodd ei gysegr fel llys uchel, fel y ddaear yr hon a seiliodd efe yn dragywydd.
78:69 Und baute sein Heiligtum hoch, wie die Erde, die ewiglich fest stehen soll.

78:70 Etholodd hefyd Dafydd ei was, ac a’i cymerth o gorlannau y defaid:
78:70 Und erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafställen;

78:71 Oddi ar ôl y defaid cyfebron y daeth ag ef i borthi Jacob ei bobl, ac Israel ei etifeddiaeth.
78:71 von den säugenden Schafen holte er ihn, daß er sein Volk Jakob weiden sollte und sein Erbe Israel.

78:72 Yntau a’u porthodd hwynt yn ôl perffeithrwydd ei galon; ac a’u trinodd wrth gyfarwyddyd ei ddwylo.
78:72 Und er weidete sie auch mit aller Treue und regierte mit allem Fleiß.

SALM 79
79:1
Salm Asaff. Y cenhedloedd, O DDUW, y ddaethant i’th etifeddiaeth; halogasant dy deml sanctaidd: gosodasant Jerwsalem yn garneddau.
79:1 (Ein Psalm Asaphs.) Gott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen; die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und aus Jerusalem Steinhaufen gemacht.

79:2 Rhoddasant gelanedd dy weision yn fwyd i adar y nefoedd, a chig dy saint i fwystfilod y ddaear.
79:2 Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln zu fressen gegeben und das Fleisch deiner Heiligen den Tieren im Lande.

79:3 Tywalltasant eu gwaed fel dwfr o amgylch Jerwsalem: ac nid oedd a’u claddai.
79:3 Sie haben Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser; und war niemand, der begrub.

79:4 Yr ydym ni yn warthrudd i’n cymdogion; dirmyg a gwatwargerdd i’r rhai sydd o’n hamgylch.
79:4 Wir sind unsern Nachbarn eine Schmach geworden, ein Spott und Hohn denen, die um uns sind.

79:5 Pa hyd, ARGLWYDD? a ddigi di yn dragywydd? a lysg dy eiddigedd di fel tân?
79:5 HERR, wie lange willst du so gar zürnen und deinen Eifer wie Feuer brennen lassen?

79:6 Tywallt dy lid ar y cenhedloedd ni’th adnabuant, ac ar y teyrnasoedd ni alwasant ar dy enw.
79:6 Schütte deinen Grimm auf die Heiden, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen.

79:7 Canys ysasant Jacob, ac a wnaethant ei breswylfa yn anghyfannedd.
79:7 Denn sie haben Jakob aufgefressen und seine Häuser verwüstet.

79:8 Na chofia yr anwireddau gynt i’n herbyn: brysia, rhagflaened dy dostur drugareddau ni: canys llesg iawn y’n gwnaethpwyd.
79:8 Gedenke nicht unsrer vorigen Missetaten; erbarme dich unser bald, denn wir sind sehr dünn geworden.

79:9 Cynorthwya ni, O DDUW ein hiachawdwriaeth, er mwyn gogoniant dy enw: gwared ni hefyd, a thrugarha wrth ei pechodau, er mwyn dy enw.
79:9 Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen; errette uns und vergib uns unsre Sünden um deines Namens willen!

79:10 Paham y dywed y cenhedloedd, Pa le y mae eu DUW hwynt? bydded hysbys ymhlith y cenhedloedd yn ein golwg ni, wrth ddial gwaed dy weision yr hwn dywalltwyd.
79:10 Warum lässest du die Heiden sagen: "Wo ist nun ihr Gott?" Laß unter den Heiden vor unsern Augen kund werden die Rache des Blutes deiner Knechte, das vergossen ist.

79:11 Deued uchenaid y carcharorion ger dy fron: yn ôl mawredd dy nerth cadw blant marwolaeth.
79:11 Laß vor dich kommen das Seufzen der Gefangenen; nach deinem großen Arm erhalte die Kinder des Todes

79:12 A thâl i’n cymdogion ar y seithfed i’w mynwes, eu cabledd trwy yr hon y’th gablasant di, O Arglwydd.
79:12 und vergilt unsern Nachbarn siebenfältig in ihren Busen ihr Schmähen, damit sie dich, HERR, geschmäht haben.

79:13 A ninnau dy bobl a defaid dy borfa, a’th foliannwn di yn dragywydd: datganwn dy foliant o genhedlaeth i genhedlaeth.
79:13 Wir aber, dein Volk und Schafe deiner Weide, werden dir danken ewiglich und verkündigen deinen Ruhm für und für.

SALM 80
80:1
I’r Pencerdd ar Sosannim Edith, Salm Asaff. Gwrando, O Fugail Israel, yr hwn wyt yn arwain Joseff fel praidd; ymddisgleiria, yr hwn wyt yn eistedd rhwng y ceriwbiaid.
80:1 (Ein Psalm und Zeugnis Asaphs, von den Rosen, vorzusingen.) Du Hirte Israels, höre, der du Joseph hütest wie Schafe; erscheine, der du sitzest über dem Cherubim!

80:2 Cyfod dy nerth o flaen Effraim a Benjamin a Manasse, a thyred yn iachawdwriaeth i ni.
80:2 Erwecke deine Gewalt, der du vor Ephraim, Benjamin und Manasse bist, und komm uns zu Hilfe!

80:3 Dychwel ni, O DDUW, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:3 Gott, tröste uns und laß leuchten dein Antlitz; so genesen wir.

80:4 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pa hyd y sorri wrth weddi dy bobl?
80:4 HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen bei dem Gebet deines Volkes?

80:5 Porthaist hwynt â bara dagrau; a diodaist hwynt â dagrau wrth fesur mawr.
80:5 Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit großem Maß voll Tränen.

80:6 Gosodaist ni yn gynnen i’n cymdogion; a’n gelynion a’n gwatwarant yn eu mysg eu hun.
80:6 Du setzest uns unsre Nachbarn zum Zank, und unsre Feinde spotten unser.

80:7 O DDUW y lluoedd, dychwel ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:7 Gott Zebaoth, tröste uns, laß leuchten dein Antlitz; so genesen wir.

80:8 Mudaist winwydden o’r Affft: bwriaist y cenhedloedd allan, a phlennaist hi.
80:8 Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt und hast vertrieben die Heiden und denselben gepflanzt.

80:9 Arloesaist o’i blaen, a pheraist i’w gwraidd wreiddio, a hi a lanwodd y tir.
80:9 Du hast vor ihm die Bahn gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, daß er das Land erfüllt hat.

80:10 Cuddiwyd y mynyddoedd gan ei chysgod; a’i changhennau oedd fel cedrwydd rhagorol.
80:10 Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes.

80:11 Hi a estynnodd ei changau hyd y môr, a’i blagur hyd yr afon.
80:11 Du hast sein Gewächs ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom.

80:12 Paham y rhwygaist ei chaeau, fel y tynno pawb a elo heibio ar hyd y ffordd ei grawn hi?
80:12 Warum hast du denn seinen Zaun zerbrochen, daß ihn zerreißt, alles, was vorübergeht?

80:13 Y baedd o’r coed a’i turia, a bwystfil y maes a’i pawr.
80:13 Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue, und die wilden Tiere haben ihn verderbt.

80:14 O DDUW y lluoedd, dychwel, atolwg, edrych o’r nefoedd, a chenfydd, ac ymwêl â’r winwydden hon;
80:14 Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und sieh an und suche heim diesen Weinstock

80:15 A’r winllan a blannodd dy ddeheulaw, ac â’r planhigyn a gadarnheaist i ti dy hun.
80:15 und halt ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzt hat und den du dir fest erwählt hast.

80:16 Llosgwyd hi â thân; torrwyd hi i lawr: gan gerydd dy wyneb y difethir hwynt.
80:16 Siehe drein und schilt, daß des Brennens und Reißens ein Ende werde.

80:17 Bydded dy law dros ŵr dy ddeheulaw, a thros fab y dyn yr hwn a gadarnheaist i i ti dy hun.
80:17 Deine Hand schütze das Volk deiner Rechten und die Leute, die du dir fest erwählt hast;

80:18 Felly ni chiliwn yn ôl oddi wrthyt ti: bywha ni, a ni a alwn ar dy enw.
80:18 so wollen wir nicht von dir weichen. Laß uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.

80:19 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, dychwel ni, llewyrcha dy wyneb; a ni a achubir.
80:19 HERR, Gott Zebaoth, tröste uns, laß dein Antlitz leuchten; so genesen wir.

SALM 81
81:1
I’r Pencerdd ar Gittith, Salm Asaff. Cenwch yn llafar i DDUW ein cadernid: cenwch yn llawen i DDUW Jacob.
81:1 (Auf der Gittith, vorzusingen, Asaphs.) Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist; jauchzt dem Gott Jakobs!

81:2 Cymerwch Salm, a moeswch dympan, y delyn fwyn a’r nabl.
81:2 Hebet an mit Psalmen und gebet her die Pauken, liebliche Harfen mit Psalter!

81:3 Utgenwch utgorn yn y lloer newydd, yn yr amser nodedig, yn nydd ein huchel ŵyl.
81:3 Blaset im Neumond die Posaune, in unserm Fest der Laubhütten!

81:4 Canys deddf yw hyn i Israel, a defod i DDUW Jacob.
81:4 Denn solches ist die Weise in Israel und ein Recht des Gottes Jakobs.

81:5 Efe a’i gosododd yn dystiolaeth yn Joseff, pan aeth efe allan trwy dir yr Aifft: lle y clywais iaith ni ddeallwn.
81:5 Solche hat er zum Zeugnis gesetzt unter Joseph, da sie aus Ägyptenland zogen und fremde Sprache gehört hatten,

81:6 Tynnais ei ysgwydd oddi wrth y baich: ei ddwylo a ymadawsant â’r crochanau.
81:6 da ich ihre Schulter von der Last entledigt hatte und ihre Hände der Körbe los wurden.

81:7 Mewn cyfyngder y gelwaist, ac mi a’th waredais: gwrandewais di yn nirgelwch y daran: profais di wrth ddyfroedd Meriba. Sela.
81:7 Da du mich in der Not anriefst, half ich dir aus; ich erhörte dich, da dich das Wetter überfiel, und versuchte dich am Haderwasser. (Sela.)

81:8 Clyw, fy mhobl, a mi a dystiolaethaf i ti: Israel, os gwrandewi arnaf.
81:8 Höre, mein Volk, ich will unter dir zeugen; Israel, du sollst mich hören,

81:9 Na fydded ynot dduw arall; ac nac ymgryma i dduw dieithr.
81:9 daß unter dir kein anderer Gott sei und du keinen fremden Gott anbetest.

81:10 Myfi yr ARGLWYDD dy DDUW yw yr hwn a’th ddug di allan o dir yr Aifft: lleda dy safn, a mi a’i llanwaf.
81:10 Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat: Tue deinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen!

81:11 Ond ni wrandawai fy mhobl ar fy llef; ac Israel ni’m mynnai.
81:11 Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme, und Israel will mich nicht.

81:12 Yna y gollyngais hwynt yng nghyndynrwydd eu calon: aethant wrth eu cyngor eu hunain.
81:12 So habe ich sie gelassen in ihres Herzens Dünkel, daß sie wandeln nach ihrem Rat.

81:13 O na wrandawsai fy mhobl arnaf; na rodiasai Israel yn fy ffyrdd!
81:13 Wollte mein Volk mir gehorsam sein und Israel auf meinem Wege gehen,

81:14 Buan y gostyngaswn eu gelynion, ac y troeswn fy llaw yn erbyn eu gwrthwynebwyr.
81:14 so wollte ich ihre Feinde bald dämpfen und meine Hand über ihre Widersacher wenden,

81:15 Caseion yr ARGLWYDD a gymerasent arnynt ymostwng iddo ef: a’u hamser hwythau fuasai yn dragywydd.
81:15 und denen, die den HERRN hassen, müßte es wider sie fehlen; ihre Zeit aber würde ewiglich währen,

81:16 Bwydasai hwynt hefyd â braster gwenith: ac â mêl o’r graig y’th ddiwallaswn.
81:16 und ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen.

SALM 82
82:1
Salm Asaff. DUW sydd yn sefyll yng nghynulleidfa y galluog: ymhlith y duwiau y barn efe.
82:1 (Ein Psalm Asaphs.) Gott steht in der Gemeinde Gottes und ist Richter unter den Göttern.

82:2 Pa hyd y bernwch ar gam? ac y derbyniwch wyneb y rhai annuwiol? Sela.
82:2 Wie lange wollt ihr unrecht richten und die Person der Gottlosen vorziehen? (Sela.)

82:3 Bernwch y tlawd a’r amddifad: cyfiawnhewch y cystuddiedig a’r rheidus.
82:3 Schaffet Recht dem Armen und dem Waisen und helfet dem Elenden und Dürftigen zum Recht.

82:4 Gwaredwch y tlawd a’r anghenus: achubwch hwynt o law y rhai annuwiol.
82:4 Errettet den Geringen und Armen und erlöset ihn aus der Gottlosen Gewalt.

82:5 Ni wyddant, ac ni ddeallant; mewn tywyllwch y rhodiant: holl sylfaenau y ddaear a symudwyd o’u lle.
82:5 Aber sie lassen sich nicht sagen und achten's nicht; sie gehen immer hin im Finstern; darum müssen alle Grundfesten des Landes wanken.

82:6 Myfi a ddywedais, Duwiau ydych chwi; a meibion y Goruchaf ydych chwi oll.
82:6 Ich habe wohl gesagt: "Ihr seid Götter und allzumal Kinder des Höchsten";

82:7 Eithr byddwch feirw fel dynion, ac fel un o’r tywysogion y syrthiwch.
82:7 aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen.

82:8 Cyfod, O Dduw, barna y ddaear canys ti a etifeddi yr holl genhedloedd.
82:8 Gott, mache dich auf und richte den Erdboden; denn du bist Erbherr über alle Heiden!

SALM 83
83:1
Cân neu Salm Asaff. O DDUW na ostega: na thaw, ac na fydd lonydd, O DDUW.
83:1 (Ein Psalmlied Asaphs.) Gott, schweige doch nicht also und sei doch nicht so still; Gott, halt doch nicht so inne!

83:2 Canys wele, dy elynion, sydd yn terfysgu; a’th gaseion yn cyfodi eu pennau.
83:2 Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, richten den Kopf auf.

83:3 Ymgyfrinachasant yn ddichellgar yn erbyn dy bobl, ac ymgyngorasant yn erbyn dy rai dirgel di.
83:3 Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und ratschlagen wider deine Verborgenen.

83:4 Dywedasant, Deuwch, a difethwn hwynt fel na byddont yn genedl; ac na chofier enw Israel mwyach.
83:4 "Wohl her!" sprechen sie; "laßt uns sie ausrotten, daß sie kein Volk seien, daß des Namens Israel nicht mehr gedacht werde!"

83:5 Canys ymgyngorasant yn unfryd; ac ymwnaethant i’th erbyn;
83:5 Denn sie haben sich miteinander vereinigt und einen Bund wider dich gemacht,

83:6 Pebyll Edam, a’r Ismaeliaid; y Moabiaid, a’r Hagariaid;
83:6 die Hütten der Edomiter und Ismaeliter, der Moabiter und Hagariter,

83:7 Gebal, ac Ammon, ac Amalec; y Philistiaid, gyda phreswylwyr Tyrus.
83:7 der Gebaliter, Ammoniter und Amalekiter, die Philister samt denen zu Tyrus;

83:8 Assur hefyd a ymgyplysodd â hwynt: buant fraich i blant Lot. Sela.
83:8 Assur hat sich auch zu ihnen geschlagen; sie helfen den Kindern Lot. (Sela.)

83:9 Gwna di iddynt fel i Midian; megis i Sisera, megis i Jabin, wrth afon Cison:
83:9 Tue ihnen, wie den Midianitern, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kison,

83:10 Yn Endor y difethwyd hwynt: aethant yn dail i’r ddaear.
83:10 die vertilgt wurden bei Endor und wurden zu Kot auf der Erde.

83:11 Gwna eu pendefigion fel Oreb, ac fel Seeb; a’u holl dywysogion fel Seba, ac fel Salmunna:
83:11 Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seeb, alle ihre Obersten wie Sebah und Zalmuna,

83:12 Y rhai a ddywedasant, Cymerwn i ni gyfanheddau DUW i’w meddiannu.
83:12 die da sagen: Wir wollen Häuser Gottes einnehmen.

83:13 Gosod hwynt, O fy NUW, fel olwyn; fel sofl o flaen y gwynt.
83:13 Gott, mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde.

83:14 Fel y llysg tân goed, ac fel y goddeithia fflam fynyddoedd;
83:14 Wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge anzündet:

83:15 Felly erlid di hwynt â’th dymestl, a dychryna hwynt â’th gorwynt.
83:15 also verfolge sie mit deinem Wetter und erschrecke sie mit deinem Ungewitter.

83:16 Llanw eu hwynebau â gwarth; fel y ceisiont dy enw, O ARGLWYDD.
83:16 Mache ihr Angesicht voll Schande, daß sie nach deinem Namen fragen müssen, o HERR.

83:17 Cywilyddier a thralloder hwynt yn dragywydd; ie, gwaradwydder a difether hwynt:
83:17 Schämen müssen sie sich und erschrecken auf immer und zu Schanden werden und umkommen;

83:18 Fel y gwypont mai tydi, yr hwn yn unig wyt JEHOFAH wrth dy enw, wyt Oruchaf ar yr holl ddaear.
83:18 so werden sie erkennen, daß du mit deinem Namen heißest HERR allein und der Höchste in aller Welt.

SALM 84
84:1
I’r Pencerdd ar Gittith, Salm meibion Cora. Mor hawddgar yw dy bebyll di, O ARGLWYDD y lluoedd!
84:1 (Ein Psalm der Kinder Korah, auf der Gittith, vorzusingen.) Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!

84:2 Fy enaid a hiraetha, ie, ac a flysia am gynteddau yr ARGLWYDD: fy nghalon a’m cnawd a waeddant am y DUW byw.
84:2 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.

84:3 Aderyn y to hefyd a gafodd dŷ, a’r wennol nyth iddi, lle y gesyd ei chywion; sef dy allorau di, O ARGLWYDD y lluoedd, fy Mrenin, a’m DUW.
84:3 Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken: deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und Gott.

84:4 Gwyn fyd preswylwyr dy dŷ: yn wastad y’th foliannant. Sela.
84:4 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. (Sela.)

84:5 Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gadernid ynot; a’th ffyrdd yn eu calon:
84:5 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln,

84:6 Y rhai yn myned trwy ddyffryn Bacha a’i gwnânt yn ffynnon: a’r glaw a leinw y llynnau.
84:6 die durch das Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen; und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt.

84:7 Ant o nerth i nerth; ymddengys pob un gerbron DUW yn Seion.
84:7 Sie erhalten einen Sieg nach dem andern, daß man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion.

84:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, clyw fy ngweddi: gwrando, O DDUW Jacob. Sela.
84:8 HERR, Gott Zebaoth, erhöre mein Gebet; vernimm's, Gott Jakobs! (Sela.)

84:9 O Dduw ein tarian, gwêl, ac edrych ar wyneb dy Eneiniog.
84:9 Gott, unser Schild, schaue doch; siehe an das Antlitz deines Gesalbten!

84:10 Canys gwell yw diwrnod yn dy gynteddau di na mil: dewiswn gadw drws yn nhŷ fy NUW, o flaen trigo ym mhebyll annuwioldeb.
84:10 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend; ich will lieber der Tür hüten in meines Gottes Hause denn wohnen in der Gottlosen Hütten.

84:11 Canys haul a tharian yw yr ARGLWYDD DUW: yr ARGLWYDD a rydd ras a gogoniant - ni atal efe ddim daioni oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith.
84:11 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre: er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

84:12 O ARGLWYDD y lluoedd, gwyn fyd y dyn a ymddiried ynot.
84:12 HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verläßt!

SALM 85
85:1
I’r Pencerdd, Salm meibion Cora. Graslon fuost, O ARGLWYDD, i’th dir: dychwelaist gaethiwed Jacob.
85:1 (Ein Psalm der Kinder Korah, vorzusingen.) HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast die Gefangenen Jakobs erlöst;

85:2 Maddeuaist anwiredd dy bobl: cuddiaist eu holl bechod. Sela.
85:2 der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt (sela);

85:3 Tynnaist ymaith dy holl lid: troaist oddi wrth lidiowgrwydd dy ddicter.
85:3 der du vormals hast allen deinen Zorn aufgehoben und dich gewendet von dem Grimm deines Zorns:

85:4 Tro ni, O DDUW, ein hiachawdwriaeth, a thor ymaith dy ddigofaint oddi wrthym.
85:4 tröste uns, Gott, unser Heiland, und laß ab von deiner Ungnade über uns!

85:5 Ai byth y digi wrthym? a estynni di dy soriant hyd genhedlaeth a chenhedlaeth?
85:5 Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn gehen lassen für und für?

85:6 Oni throi di a’n bywhau ni, fel y llawenycho dy bobl ynot ti?
85:6 Willst du uns denn nicht wieder erquicken, daß sich dein Volk über dich freuen möge?

85:7 Dangos i ni, ARGLWYDD dy drugaredd, a dod i ni dy iachawdwriaeth.
85:7 HERR, erzeige uns deine Gnade und hilf uns!

85:8 Gwrandawaf beth a ddywed yr ARGLWYDD DDUW: canys efe a draetha heddwch i’w bobl, ac i’w saint: ond na throant at ynfydrwydd.
85:8 Ach, daß ich hören sollte, was Gott der HERR redet; daß er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf daß sie nicht auf eine Torheit geraten!

85:9 Diau fod ei iechyd ef yn agos i’r rhai a’i hofnant; fel y trigo gogoniant yn ein tir ni.
85:9 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, daß in unserm Lande Ehre wohne;

85:10 Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfuant; cyfiawnder a heddwch a ymgusanasant.
85:10 daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen;

85:11 Gwirionedd a dardda o’r ddaear; a chyfiawnder a edrych i lawr o’r nefoedd.
85:11 daß Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;

85:12 Yr ARGLWYDD hefyd a rydd ddaioni; a’n daear a rydd ei chnwd.
85:12 daß uns auch der HERR Gutes tue und unser Land sein Gewächs gebe;

85:13 Cyfiawnder a â o’i flaen ef; ac a esyd ei draed ef ar y ffordd.
85:13 daß Gerechtigkeit weiter vor ihm bleibe und im Schwange gehe.

SALM 86
86:1
Gweddi Dafydd. Gostwng, O ARGLWYDD, dy glust, gwrando fi: canys truan ac anghenus ydwyf.
86:1 (Ein Gebet Davids.) HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm.

86:2 Cadw fy enaid; canys sanctaidd ydwyf: achub di dy was, O fy NUW, yr hwn sydd yn ymddiried ynot.
86:2 Bewahre meine Seele; denn ich bin heilig. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verläßt auf dich.

86:3 Trugarha wrthyf, ARGLWYDD: canys arnat y llefaf beunydd.
86:3 HERR, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir!

86:4 Llawenha enaid dy was: canys atat ti, ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid.
86:4 Erfreue die Seele deines Knechtes; denn nach dir, HERR, verlangt mich.

86:5 Canys ti, O ARGLWYDD, ydwyt dda, a maddeugar; ac o fawr drugaredd i’r rhai oll a alwant arnat.
86:5 Denn du, HERR, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.

86:6 Clyw, ARGLWYDD, fy ngweddi; ac ymwrando â llais fy ymbil.
86:6 Vernimm, HERR, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens.

86:7 Yn nydd fy nghyfyngder y llefaf arnat: canys gwrandewi fi.
86:7 In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören.

86:8 Nid oes fel tydi ymysg y duwiau, O ARGLWYDD; na gweithredoedd fel dy weithredoedd di.
86:8 HERR, dir ist keiner gleich unter den Göttern, und ist niemand, der tun kann wie du.

86:9 Yr holl genhedloedd y rhai a wnaethost a ddeuant, ac a addolant ger dy fron di, O Arglwydd; ac a ogoneddant dy enw.
86:9 Alle Heiden die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, HERR, und deinen Namen ehren,

86:10 Canys ydwyt fawr, ac yn gwneuthur rhyfeddodau: ti yn unig wyt DDUW.
86:10 daß du so groß bist und Wunder tust und allein Gott bist.

86:11 Dysg i mi dy ffordd, O ARGLWYDD; mi a rodiaf yn dy, wirionedd: una fy nghalon i ofni dy enw.
86:11 Weise mir, HERR, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.

86:12 Moliannaf di, O Arglwydd fy NUW â’m holl galon: a gogoneddaf dy enw yn dragywydd.
86:12 Ich danke dir, HERR, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich.

86:13 Canys mawr yw dy drugaredd tuag ataf fi: a gwaredaist fy enaid o uffern isod.
86:13 Denn deine Güte ist groß über mich; du hast meine Seele errettet aus der tiefen Hölle.

86:14 Rhai beilchion a gyfodasant i’m herbyn, O DDUW, a chynulleidfa y trawsion a geisiasant fy enaid; ac ni’th osodasant di ger eu bron.
86:14 Gott, es setzen sich die Stolzen wider mich, und der Haufe der Gewalttätigen steht mir nach meiner Seele, und haben dich nicht vor Augen.

86:15 Eithr ti, O Arglwydd, wyt DDUW trugarog a graslon; hwyrfrydig i lid, a helaeth o drugaredd a gwirionedd.
86:15 Du aber, HERR, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue.

86:16 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf: dyro dy nerth i’th was, ac achub fab dy wasanaethferch.
86:16 Wende dich zu mir, sei mir gnädig; stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd!

86:17 Gwna i mi arwydd er daioni: fel y gwelo fy nghaseion, ac y gwaradwydder hwynt; am i ti, O ARGLWYDD, fy nghynorthwyo a’m diddanu.
86:17 Tu ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gehe, daß es sehen, die mich hassen, und sich schämen müssen, daß du mir beistehst, HERR, und tröstest mich.

SALM 87
87:1
Salm neu Gân meibion, Cora. Ei sail sydd ar y mynyddoedd sanctaidd.
87:1 (Ein Psalmlied der Kinder Korah.) Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen.

87:2 Yr ARGLWYDD a gâr byrth Seion yn yn fwy na holl breswylfeydd Jacob.
87:2 Der HERR liebt die Tore Zions über alle Wohnungen Jakobs.

87:3 Gogoneddus bethau a ddywedir amdanat ti, O ddinas DUW. Sela.
87:3 Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. (Sela.)

87:4 Cofiaf Rahab a Babilon wrth fy nghydnabod: wele Philistia, a Thyrus, ynghyd ag Ethiopia. Yno y ganwyd hwn.
87:4 Ich will predigen lassen Rahab und Babel, daß sie mich kennen sollen. Siehe, die Philister und Tyrer samt den Mohren werden daselbst geboren.

87:5 Ac am Seion y dywedir, Y gŵr a’r gŵr a anwyd ynddi: a’r Goruchaf ei hun a’i sicrha hi.
87:5 Man wird zu Zion sagen, daß allerlei Leute darin geboren werden und daß er, der Höchste, sie baue.

87:6 Yr ARGLWYDD a gyfrif pan ysgrifenno y bobl, eni hwn yno. Sela.
87:6 Der HERR wird zählen, wenn er aufschreibt die Völker: "Diese sind daselbst geboren." (Sela.)

87:7 Y cantorion a’r cerddorion a fyddant yno: fy holl ffynhonnau sydd ynot ti.
87:7 Und die Sänger wie die im Reigen werden alle in dir singen, eins ums andere.

SALM 88
88:1
Salm neu Gân meibion Cora, i’r Pencerdd ar Mahalath Leannoth, Maschil Heman yr Esrahiad. ARGLWYDD DDUW fy iachawdwriaeth, gwaeddais o’th flaen ddydd a nos.
88:1 (Ein Psalmlied der Kinder Korah, vorzusingen, von der Schwachheit der Elenden. Eine Unterweisung Hemans, des Esrahiten.) HERR, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir.

88:2 Deued fy ngweddi ger dy fron: gostwng dy glust at fy llefain.
88:2 Laß mein Gebet vor dich kommen; neige deine Ohren zu meinem Geschrei.

88:33 Canys fy enaid a lanwyd o flinderau; a’m heinioes a nesâ i’r beddrod.
88:3 Denn meine Seele ist voll Jammers, und mein Leben ist nahe dem Tode.

88:4 Cyfrifwyd fi gyda’r rhai a ddisgynnant i’r pwll: ydwyf fel gŵr heb nerth.
88:4 Ich bin geachtet gleich denen, die in die Grube fahren; ich bin ein Mann, der keine Hilfe hat.

88:5 Yn rhydd ymysg y meirw, fel rhai wedi eu lladd, yn gorwedd mewn bedd, y rhai ni chofi mwy; a hwy a dorrwyd oddi wrth dy law.
88:5 Ich liege unter den Toten verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, deren du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgesondert sind.

88:6 Gosodaist fi yn y pwll isaf, mewn tywyllwch, yn y dyfnderau.
88:6 Du hast mich in die Grube hinuntergelegt, in die Finsternis und in die Tiefe.

88:7 Y mae dy ddigofaint yn pwyso arnaf: ac â’th holl donnau y’m cystuddiaist. Sela.
88:7 Dein Grimm drückt mich; du drängst mich mit allen deinen Fluten. (Sela.)

88:8 Pellheaist fy nghydnabod oddi wrthyf; gwnaethost fi yn ffieidd-dra iddynt: gwarchaewyd fi fel nad awn allan.
88:8 Meine Freunde hast du ferne von mir getan; du hast mich ihnen zum Greuel gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht herauskommen.

88:9 Fy llygad a ofidiodd gan fy nghystudd: llefais arnat ARGLWYDD, beunydd; estynnais fy nwylo atat.
88:9 Meine Gestalt ist jämmerlich vor Elend. HERR, ich rufe dich an täglich; ich breite meine Hände aus zu dir.

88:10 Ai i’r meirw y gwnei ryfeddod? a gyfyd y meirw a’th foliannu di? Sela.
88:10 Wirst du denn unter den Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? (Sela.)

88:11 A draethir dy drugaredd mewn bedd? a’th wirionedd yn nistryw?
88:11 Wird man in Gräbern erzählen deine Güte, und deine Treue im Verderben?

88:12 A adwaenir dy ryfeddod yn y tywyllwch? a’th gyfiawnder yn nhir angof?
88:12 Mögen denn deine Wunder in der Finsternis erkannt werden oder deine Gerechtigkeit in dem Lande, da man nichts gedenkt?

88:13 Ond myfi a lefais arnat, ARGLWYDD; yn fore yr achub fy ngweddi dy flaen.
88:13 Aber ich schreie zu dir, HERR, und mein Gebet kommt frühe vor dich.

88:14 Paham, ARGLWYDD, y gwrthodi fy enaid? y cuddi dy wyneb oddi wrthyf?
88:14 Warum verstößest du, HERR, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir?

88:15 Truan ydwyf fi, ac ar drancedigaeth o’m hieuenctid: dygais dy ofn, ac yr ydwyf yn petruso.
88:15 Ich bin elend und ohnmächtig, daß ich so verstoßen bin; ich leide deine Schrecken, daß ich fast verzage.

88:16 Dy soriant a aeth drosof; dy ddychrynedigaethau a’m torrodd ymaith.
88:16 Dein Grimm geht über mich; dein Schrecken drückt mich.

88:17 Fel dwfr y’m cylchynasant beunydd, ac y’m cydamgylchasant.
88:17 Sie umgeben mich täglich wie Wasser und umringen mich miteinander.

88:18 Câr a chyfaill a yrraist ymhell oddi wrthyf, a’m cydnabod i dywyllwch.
88:18 Du machst, daß meine Freunde und Nächsten und meine Verwandten sich ferne von mir halten um solches Elends willen.

SALM 89
89:1
Maschil Ethan yr Esrahiad. Trugareddau yr ARGLWYDD a ddatganaf byth: â’m genau y mynegaf dy wirionedd o genhedlaeth hyd genhedlaeth.
89:1 (Eine Unterweisung Ethans, des Esrahiten.) Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für und für

89:2 Canys dywedais, Adeiledir trugaredd yn dragywydd: yn y nefoedd y sicrhei dy wirionedd.
89:2 und sage also: Daß eine ewige Gnade wird aufgehen, und du wirst deine Wahrheit treulich halten im Himmel.

89:3 Gwneuthum amod i’m hetholedig, tyngais i’m gwas Dafydd.
89:3 "Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten; ich habe David, meinem Knechte, geschworen:

89:4 Yn dragywydd y sicrhaf dy had di: ac o genhedlaeth i genhediaeth yr adeiladaf dy orseddfainc di. Sela.
89:4 Ich will deinen Samen bestätigen ewiglich und deinen Stuhl bauen für und für." (Sela.)

89:5 A’r nefoedd, O ARGLWYDD, a foliannant dy ryfeddod; a’th wirionedd yng nghynulleidfa y saint.
89:5 Und die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Wahrheit in der Gemeinde der Heiligen.

89:6 Canys pwy yn y nef a gystedlir â’r ARGLWYDD? pwy a gyffelybir i’r ARGLWYDD ymysg meibion y cedyrn?
89:6 Denn wer mag in den Wolken dem HERRN gleich gelten, und gleich sein unter den Kindern Gottes dem HERRN?

89:7 DUW sydd ofnadwy iawn yng nghynulleidfa y saint, ac i’w arswydo yn ei holl amgylchoedd.
89:7 Gott ist sehr mächtig in der Versammlung der Heiligen und wunderbar über alle, die um ihn sind.

89:8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, pwy sydd fel tydi, yn gadarn IÔR? a’th wirionedd o’th amgylch?
89:8 HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du ein mächtiger Gott? Und deine Wahrheit ist um dich her.

89:9 Ti wyt yn llywodraethu ymchwydd môr: pan gyfodo ei donnau, ti a’u gostegi.
89:9 Du herrschest über das ungestüme Meer; du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben.

89:10 Ti a ddrylliaist yr Aifft, fel un lladdedig: trwy nerth dy fraich y gwasgeraist dy elynion.
89:10 Du schlägst Rahab zu Tod; du zerstreust deine Feinde mit deinem starken Arm.

89:11 Y nefoedd ydynt eiddot ti, a’r ddaear sydd eiddot ti: ti a seiliaist y byd a’i gyfiawnder.
89:11 Himmel und Erde ist dein; du hast gegründet den Erdboden und was darinnen ist.

89:12 Ti a greaist ogledd a deau: Tabor a Hermon a lawenychant yn dy enw.
89:12 Mitternacht und Mittag hast du geschaffen; Thabor und Hermon jauchzen in deinem Namen.

89:13 Y mae i ti fraich a chadernid: cadarn yw dy law, ac uchel yw dy ddeheulaw.
89:13 Du hast einen gewaltigen Arm; stark ist deine Hand, und hoch ist deine Rechte.

89:14 Cyfiawnder a barn yw trigfa dy orseddfainc: trugaredd a gwirionedd a ragflaenant dy wyneb.
89:14 Gerechtigkeit und Gericht ist deines Stuhles Festung; Gnade und Wahrheit sind vor deinem Angesicht.

89:15 Gwyn eu byd y bobl a adwaenant yr hyfrydlais: yn llewyrch dy wyneb, ARGLWYDD, y rhodiant hwy.
89:15 Wohl dem Volk, das jauchzen kann! HERR, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln;

89:16 Yn dy enw di y gorfoleddant beunydd; ac yn dy gyfiawnder yr ymddyrchafant.
89:16 sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein.

89:17 Canys godidowgrwydd eu cadernid hwynt ydwyt ti; ac yn dy ewyllys da y dyrchefir ein corn ni.
89:17 Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke, und durch dein Gnade wirst du unser Horn erhöhen.

89:18 Canys yr ARGLWYDD yw ein tarian a Sanct Israel yw ein Brenin.
89:18 Denn des HERRN ist unser Schild, und des Heiligen in Israel ist unser König.

89:19 Yna yr ymddiddenaist mewn gweledigaeth â’th Sanct, ac a ddywedaist, Gosodais gymorth ar un cadarn: dyrchefais un etholedig o’r bobl.
89:19 Dazumal redetest du im Gesicht zu deinem Heiligen und sprachst: "Ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll; ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk.

89:20 Cefais Dafydd fy ngwasanaethwr: eneiniais ef â’m holew sanctaidd:
89:20 Ich habe gefunden meinen Knecht David; ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl.

89:21 Yr hwn y sicrheir fy llaw gydag ef: a’m braich a’i nertha ef.
89:21 Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken.

89:22 Ni orthryma y gelyn ef; a’r mab anwir nis cystuddia ef.
89:22 Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen, und die Ungerechten sollen ihn nicht dämpfen;

89:23 Ac mi a goethaf ei elynion o’i flaen; a’i gaseion a drawaf.
89:23 sondern ich will seine Widersacher schlagen vor ihm her, und die ihn hassen, will ich plagen;

89:24 Fy ngwirionedd hefyd a’m trugaredd fydd gydag ef; ac yn fy enw y dyrchefir ei gorn ef.
89:24 aber meine Wahrheit und Gnade soll bei ihm sein, und sein Horn soll in meinem Namen erhoben werden.

89:25 A gosodaf ei law yn y môr, a’i ddeheulaw yn yr afonydd.
89:25 Ich will seine Hand über das Meer stellen und seine Rechte über die Wasser.

89:26 Efe a lefa arnaf, Ti yw fy Nhad, fy NUW, a Chraig fy iachawdwriaeth.
89:26 Er wird mich nennen also: Du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft.

89:27 Minnau a’i gwnaf yntau yn gynfab, goruwch brenhinoedd y ddaear.
89:27 Und ich will ihn zum ersten Sohn machen, allerhöchst unter den Königen auf Erden.

89:28 Cadwaf iddo fy nhrugaredd yn dragywydd; a’m cyfamod fydd sicr iddo.
89:28 Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben.

89:29 Gosodaf hefyd ei had yn dragywydd; a’i orseddfainc fel dyddiau y nefoedd.
89:29 Ich will ihm ewiglich Samen geben und seinen Stuhl, solange der Himmel währt, erhalten.

89:30 Os ei feibion a adawant fy nghyfraith, ac ni rodiant yn fy marnedigethau;
89:30 Wo aber seine Kinder mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln,

89:31 Os fy neddfau a halogant, a’m gorchmynion ni chadwant:
89:31 so sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten,

89:32 Yna mi a ymwelaf â’u camwedd â gwialen ac â’u hanwiredd â ffrewyllau.
89:32 so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen;

89:33 Ond ni thorraf fy nhrugaredd oddi wrtho, ac ni pharaf o’m gwirionedd.
89:33 aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Wahrheit nicht lassen trügen.

89:34 Ni thorraf fy nghyfamod, ac ni newidiaf yr hyn a ddaeth allan o’m genau.
89:34 Ich will meinen Bund nicht entheiligen, und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist.

89:35 Tyngais unwaith i’m sancteiddrwydd na ddywedwn gelwydd i Dafydd
89:35 Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit, ich will David nicht lügen:

89:36 Bydd ei had ef yn dragywydd, a’i orseddfainc fel yr haul ger fy mron i.
89:36 Sein Same soll ewig sein und sein Stuhl vor mir wie die Sonne;

89:37 Sicrheir ef yn dragywydd fel y lleuad, ac fel tyst ffyddlon yn y nef. Sela.
89:37 wie der Mond soll er ewiglich erhalten sein, und gleich wie der Zeuge in den Wolken gewiß sein." (Sela.)

89:38 Ond ti a wrthodaist ac a ffieiddiaist, ti a ddigiaist wrth dy Eneiniog.
89:38 Aber nun verstößest du und verwirfst und zürnest mit deinem Gesalbten.

89:39 Diddymaist gyfamod dy was; halogaist ei goron, gan ei thaflu i lawr.
89:39 Du zerstörst den Bund deines Knechtes und trittst sein Krone zu Boden.

89:40 Drylliaist ei holl gaeau ef; gwnaethost ei amddiffynfeydd yn adwyau.
89:40 Du zerreißest alle seine Mauern und lässest seine Festen zerbrechen.

89:41 Yr holl fforddolion a’i hysbeiliant ef: aeth yn warthrudd i’w gymdogion.
89:41 Es berauben ihn alle, die vorübergehen; er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden.

89:42 Dyrchefaist ddeheulaw ei wrthwynebwyr; llawenheaist ei holl elynion.
89:42 Du erhöhest die Rechte seiner Widersacher und erfreuest alle seine Feinde.

89:43 Troaist hefyd fin ei gleddyf, ac ni chadarnheaist ef mewn rhyfel.
89:43 Auch hast du die Kraft seines Schwertes weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit.

89:44 Peraist i’w harddwch ddarfod, a bwrwiaist ei orseddfainc i lawr.
89:44 Du zerstörst seine Reinigkeit und wirfst seinen Stuhl zu Boden.

89:45 Byrheaist ddyddiau ei ieuenctid: toaist gywilydd drosto ef. Sela.
89:45 Du verkürzest die Zeit seiner Jugend und bedeckest ihn mit Hohn. (Sela.)

89:46 Pa hyd, ARGLWYDD, yr ymguddi? ai yn dragywydd? a lysg dy ddigofaint di fel tân?
89:46 HERR, wie lange willst du dich so gar verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen?

89:47 Cofia pa amser sydd i mi: paham y creaist holl blant dynion yn ofer?
89:47 Gedenke, wie kurz mein Leben ist. Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben?

89:48 Pa ŵr a fydd byw, ac ni wêl farwolaeth? a wared efe ei enaid o law y bedd? Sela.
89:48 Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe? der seine Seele errette aus des Todes Hand? (Sela.)

89:49 Pa le y mae dy hen drugareddau, O ARGLWYDD, y rhai a dyngaist i Dafydd yn dy wirionedd?
89:49 HERR, wo ist deine vorige Gnade, die du David geschworen hast in deiner Wahrheit?

89:50 Cofia, O ARGLWYDD, waradwydd dy weision, yr hwn a ddygais yn fy mynwes gan yr holl bobloedd fawrion;
89:50 Gedenke, HERR, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Schoß von so vielen Völkern allen,

89:51 A’r hwn y gwaradwyddodd dy elynion, O ARGLWYDD; â’r hwn y gwaradwyddasant ôl troed dy Eneiniog.
89:51 mit der, HERR, deine Feinde schmähen, mit der sie schmähen die Fußtapfen deines Gesalbten.

89:52 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD yn dragywydd. Amen, ac Amen.
89:52 Gelobt sei der HERR ewiglich! Amen, amen.

SALM 90
90:1
Gweddi Moses gŵr DUW. Ti, ARGLWYDD, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth.
90:1 (Ein Gebet Mose's, des Mannes Gottes.) HERR, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für.

90:2 Cyn gwneuthur y mynyddoedd, a llunio ohonot y ddaear, a’r byd; ti hefyd wyt DDUW, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.
90:2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit,

90:3 Troi ddyn i ddinistr; a dywedi, Dychwelwch, feibion dynion.
90:3 der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!

90:4 Canys mil o flynyddoedd ydynt yn dy olwg di fel doe, wedi yr êl heibio, ac fel gwyliadwriaeth nos.
90:4 Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.

90:5 Dygi hwynt ymaith megis â llifeiriant; y maent fel hun: y bore y maent fel llysieuyn a newidir.
90:5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom; sie sind wie ein Schlaf, gleichwie ein Gras, das doch bald welk wird,

90:6 Y bore y blodeua, ac y tyf; prynhawn y torrir ef ymaith, ac y gwywa.
90:6 das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt.

90:7 Canys yn dy ddig y difethwyd ni, ac yn dy lidiowgrwydd y’n brawychwyd.
90:7 Das macht dein Zorn, daß wir so vergehen, und dein Grimm, daß wir so plötzlich dahinmüssen.

90:8 Gosodaist ein hanwiredd ger dy fron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb.
90:8 Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.

90:9 Canys ein holl ddyddiau ni a ddarfuant gan dy ddigofaint di: treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl.
90:9 Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn; wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.

90:10 Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mlynedd a thrigain: ac os o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain mlynedd, eto eu nerth sydd boen a blinder; canys ebwydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith.
90:10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon.

90:11 Pwy a edwyn nerth dy soriant? canys fel y mae dy ofn, y mae dy ddicter.
90:11 Wer glaubt aber, daß du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm?

90:12 Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb.
90:12 Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.

90:13 Dychwel, ARGLWYDD, pa hyd? ac edifarha o ran dy weision.
90:13 HERR, kehre doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig!

90:14 Diwalla ni yn fore â’th drugaredd; fel y gorfoleddom ac y llawenychom dros ein holl ddyddiau.
90:14 Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.

90:15 Llawenha ni yn ôl y dyddiau: y cystuddiaist ni, a’r blynyddoedd y gwelsom ddrygfyd.
90:15 Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden.

90:16 Gweler dy waith tuag at dy weision, a’th ogoniant tuag at eu plant hwy.
90:16 Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern.

90:17 A bydded prydferthwch yr ARGLWYDD ein DUW arnom ni: a threfna weithred ein dwylo ynom ni; ie, trefna waith ein dwylo.
90:17 Und der HERR, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsrer Hände bei uns; ja, das Werk unsrer Hände wolle er fördern!

SALM 91
91:1
Yr hwn sydd yn trigo yn nirgelwch y y Goruchaf, a erys yng nghysgod yr Hollalluog.
91:1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

91:2 Dywedaf am yr ARGLWYDD, Fy noddfa a’m hamddiffynfa ydyw: fy NUW; ynddo yr ymddiriedaf.
91:2 der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

91:3 Canys efe a’th wareda di o fagl yr heliwr, ac oddi wrth haint echryslon.
91:3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz.

91:4 A’i asgell y cysgoda efe trosot, a than ei adenydd y byddi ddiogel: ei wirionedd fydd darian ac astalch i ti.
91:4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,

91:5 Nid ofni rhag dychryn nos; na rhag y saeth a ehedo y dydd:
91:5 daß du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,

91:6 Na rhag yr haint a rodio yn y tywyllwch; na rhag y dinistria a ddinistrio ganol dydd.
91:6 vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt.

91:7 Wrth dy ystlys y cwymp mil, a deng mil wrth dy ddeheulaw, ond ni ddaw yn agos atat ti.
91:7 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.

91:8 Yn unig ti a ganfyddi â’th lygaid, ac a weli dâl y rhai annuwiol.
91:8 Ja du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird.

91:9 Am i ti wneuthur yr ARGLWYDD fy noddfa, sef y Goruchaf, yn breswylfa i ti;
91:9 Denn der HERR ist deine Zuversicht; der Höchste ist deine Zuflucht.

91:10 Ni ddigwydd i ti niwed, ac ni ddaw pla yn agos i’th babell.
91:10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen.

91:11 Canys efe a orchymyn i’w angylion amdanat ti, dy gadw yn dy holl ffyrdd.
91:11 Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

91:12 Ar eu dwylo, y’th ddygant rhag taro dy droed wrth garreg.
91:12 daß sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

91:13 Ar y llew a’r asb y cerddi: y cenau llew a’r ddraig a fethri.
91:13 Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf junge Löwen und Drachen.

91:14 Am iddo toddi ei serch arnaf, a hynny gwaredaf ef: dyrchafaf ef, am iddo adnabod fy enw.
91:14 "Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.

91:15 Efe a eilw arnaf, a mi a’i gwrandawaf mewn ing y byddaf fi gydag ef, y gwaredaf, ac y gogoneddaf ef.
91:15 Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.

91:16 Digonaf ef â hir ddyddiau; a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth.
91:16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil."

SALM 92
92:1
Salm neu Gân ar y dydd Saboth. A yw moliannu yr ARGLWYDD, a chanu mawl i’th enw di, Y Goruchaf: 
92:1 (Ein Psalmlied auf den Sabbattag.) Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken, und lobsingen deinem Namen, du Höchster,

92:2 A mynegi y bore am dy drugaredd, a’th wirionedd y nosweithiau; 
92:2 des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen

92:3 Ar ddectant, ac ar y nabl; ac ar y delyn yn fyfyriol.
92:3 auf den zehn Saiten und Psalter, mit Spielen auf der Harfe.

92:4 Canys llawenychaist fi, O ARGLWYDD â’th weithred: yng ngwaith dy ddwylo gorfoleddaf.
92:4 Denn, HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Geschäfte deiner Hände.

92:5 Mor fawredig, O ARGLWYDD, yw dy weithredoedd! dwfn iawn yw dy feddyliau.
92:5 HERR, wie sind deine Werke so groß! Deine Gedanken sind so sehr tief.

92:6 Gŵr annoeth ni ŵyr, a’r ynfyd ni ddeall hyn.
92:6 Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr achtet solches nicht.

92:7 Pan flodeuo y rhai annuwiol fel y llysieuyn, a blaguro holl weithredwyr anwiredd; hynny sydd i’w dinistrio byth bythoedd.
92:7 Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle, bis sie vertilgt werden immer und ewiglich.

92:8 Tithau, ARGLWYDD, wyt ddyrchafedig yn dragywydd.
92:8 Aber du, HERR, bist der Höchste und bleibst ewiglich.

92:9 Canys wele, dy elynion, O ARGLWYDD, wele, dy elynion a ddifethir: gwasgerir holl weithredwyr anwiredd.
92:9 Denn siehe, deine Feinde, HERR, deine Feinde werden umkommen; und alle Übeltäter müssen zerstreut werden.

92:10 Ond fy nghorn i a ddyrchefi fel unicorn: ag olew ir y’m heneinir.
92:10 Aber mein Horn wird erhöht werden wie eines Einhorns, und ich werde gesalbt mit frischem Öl.

92:11 Fy llygad hefyd a wêl fy ngwynfyd ar fy ngwrthwynebwyr: fy nghlustiau a glywant fy ewyllys am y rhai drygionus a gyfodant i’m herbyn.
92:11 Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden; und mein Ohr wird seine Lust hören an den Boshaften, die sich wider mich setzen.

92:12 Y cyfiawn a flodeua fel palmwydden; ac a gynydda fel cedrwydden yn Libanus.
92:12 Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum; er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.

92:13 Y rhai a blannwyd yn nhŷ yr ARGLWYDD a flodeuant yng nghynteddoedd ein DUW.
92:13 Die gepflanzt sind in dem Hause des HERRN, werden in den Vorhöfen unsers Gottes grünen.

92:14 Ffrwythant eto yn eu henaint; tirfion ac iraidd fyddant:
92:14 Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein,

92:15 I fynegi mai uniawn yw yr ARGLWYDD fy nghraig; ac nad oes anwiredd ynddo.
92:15 daß sie verkündigen, daß der HERR so fromm ist, mein Hort, und ist kein Unrecht an ihm.

SALM 93
93:1
Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu, efe a wisgodd ardderchowgrwydd; gwisgodd yr ARGLWYDD nerth, ac ymwregysodd: y byd hefyd a sicrhawyd, fel na syflo.
93:1 Der HERR ist König und herrlich geschmückt; der HERR ist geschmückt und hat ein Reich angefangen, soweit die Welt ist, und zugerichtet, daß es bleiben soll.

93:2 Darparwyd dy orseddfainc erioed: ti wyt er tragwyddoldeb.
93:2 Von Anbeginn steht dein Stuhl fest; du bist ewig.

93:3 Y llifeiriaint, O ARGLWYDD, a ddyrchafasant, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu twrf, y llifeiriaint a ddyrchafasant eu tonnau.
93:3 HERR, die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen.

93:4 Yr ARGLWYDD yn yr uchelder sydd gadernach na thwrf dyfroedd lawer, na chedyrn donnau y môr.
93:4 Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der HERR aber ist noch größer in der Höhe.

93:5 Sicr iawn yw dy dystiolaethau: sancteiddrwydd a weddai i’th dŷ, O ARGLWYDD, byth.
93:5 Dein Wort ist eine rechte Lehre. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o HERR, ewiglich.

SALM 94
94:1
O ARGLWYDD DDUW y dial, O DDUW y dial, ymddisgleiria.
94:1 HERR, Gott, des die Rache ist, Gott, des die Rache ist, erscheine!

94:2 Ymddyrcha, Farnwr y byd: tâl eu gwobr i’r beilchion.
94:2 Erhebe dich, du Richter der Welt; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen!

94:3 Pa hyd, ARGLWYDD, y caiff yr annuwiolion, pa hyd, y caiff yr annuwiol orfoleddu?
94:3 HERR, wie lange sollen die Gottlosen, wie lange sollen die Gottlosen prahlen

94:4 Pa hyd y siaradant ac y dywedant yn galed? yr ymfawryga holl weithredwyr anwiredd?
94:4 und so trotzig reden, und alle Übeltäter sich so rühmen?

94:5 Dy bobl, ARGLWYDD, a ddrylliant; a’th etifeddiaeth a gystuddiant.
94:5 HERR, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe;

94:6 Y weddw a’r dieithr a laddant, a’r amddifad a ddieneidiant.
94:6 Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und töten die Waisen

94:7 Dywedant hefyd, Ni wêl yr ARGLWYDD; ac nid ystyria DUW Jacob hyn.
94:7 und sagen: "Der HERR sieht's nicht, und der Gott Jakobs achtet's nicht."

94:8 Ystyriwch, chwi rai annoeth ymysg y bobl: ac ynfydion, pa bryd y deellwch?
94:8 Merket doch, ihr Narren unter dem Volk! Und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden?

94:9 Oni chlyw yr hwn a blannodd y glust? oni wêl yr hwn a luniodd y llygad?
94:9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen?

94:10 Oni cherydda yr hwn a gosba y cenhedloedd? oni ŵyr yr hwn sydd yn dysgu gwybodaeth i ddyn?
94:10 Der die Heiden züchtigt, sollte der nicht strafen, -der die Menschen lehrt, was sie wissen?

94:11 Gŵyr yr ARGLWYDD feddyliau dyn, mai gwagedd ydynt.
94:11 Aber der HERR weiß die Gedanken der Menschen, daß sie eitel sind.

94:12 Gwyn ei fyd y gŵr a geryddi di, O ARGLWYDD, ac a ddysgi yn dy gyfraith:
94:12 Wohl dem, den du, HERR, züchtigst und lehrst ihn durch dein Gesetz,

94:13 I beri iddo lonydd oddi wrth ddyddiau drygfyd, hyd oni chloddier ffos i’r annuwiol.
94:13 daß er Geduld habe, wenn's übel geht, bis dem Gottlosen die Grube bereitet werde!

94:14 Canys ni ad yr ARGLWYDD ei bobl, ac ni wrthyd efe ei etifeddiaeth.
94:14 Denn der HERR wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe verlassen.

94:15 Eithr barn a ddychwel at gyfiawnder: a’r holl rai uniawn o galon a ânt ar ei ôl.
94:15 Denn Recht muß doch Recht bleiben, und dem werden alle frommen Herzen zufallen.

94:16 Pwy a gyfyd gyda mi yn erbyn y rhai drygionus? pwy a saif gyda mi yn erbyn gweithredwyr anwiredd?
94:16 Wer steht bei mir wider die Boshaften? Wer tritt zu mir wider die Übeltäter?

94:17 Oni buasai yr ARGLWYDD yn gymorth i mi, braidd na thrigasai fy enaid mewn distawrwydd.
94:17 Wo der HERR nicht hülfe, so läge meine Seele schier in der Stille.

94:18 Pan ddywedais, Llithrodd fy nhroed dy drugaredd di, O ARGLWYDD, a’m cynhaliodd.
94:18 Ich sprach: Mein Fuß hat gestrauchelt; aber deine Gnade, HERR, hielt mich.

94:19 Yn amlder fy meddyliau o’m mewn, dy ddiddanwch di a lawenycha fy enaid.
94:19 Ich hatte viel Bekümmernisse in meinem Herzen; aber deine Tröstungen ergötzten meine Seele.

94:20 A fydd cydymdeithas i ti â gorseddfainc anwiredd, yr hon a lunia anwiredd yn lle cyfraith?
94:20 Du wirst ja nimmer eins mit dem schädlichen Stuhl, der das Gesetz übel deutet.

94:21 Yn finteioedd y deuant yn erbyn enaid y cyfiawn, a gwaed gwirion a farnant yn euog.
94:21 Sie rüsten sich gegen die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut.

94:22 Eithr yr ARGLWYDD sydd yn amddiffynfa i mi; a’m DUW yw craig fy nodded.
94:22 Aber der HERR ist mein Schutz; mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht.

94:23 Ac efe a dâl iddynt eu hanwiredd, ac a’u tyr ymaith yn eu drygioni: yr ARGLWYDD ein DUW a’u tyr hwynt ymaith.
94:23 Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und wird sie um ihre Bosheit vertilgen; der HERR, unser Gott, wird sie vertilgen.

SALM 95
95:1
Deuwch, canwn i’r ARGLWYDD: ymlawenhawn yn nerth ein hiechyd.
95:1 Kommt herzu, laßt uns dem HERRN frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils!

95:2 Deuwn ger ei fron ef â diolch: canwn yn llafar iddo â Salmau.
95:2 Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen!

95:3 Canys yr ARGLWYDD sydd DDUW mawr, a Brenin mawr goruwch yr holl dduwiau.
95:3 Denn der HERR ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter.

95:4 Yr hwn y mae gorddyfnderau y ddaear yn ei law, ac uchelderau y mynyddoedd yn eiddo.
95:4 Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist; und die Höhen der Berge sind auch sein.

95:5 Y môr sydd eiddo, ac efe a’i gwnaeth: a’i ddwylo a luniasant y sychdir.
95:5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht; und seine Hände haben das Trockene bereitet.

95:6 Deuwch, addolwn, ac yngrymwn: gostyngwn ar ein gliniau gerbron yr ARGLWYDD ein Gwneuthurwr.
95:6 Kommt, laßt uns anbeten und knieen und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat.

95:7 Canys efe yw ein DUW ni; a ninnau ŷm bobl ei borfa, a defaid ei law. Heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd,
95:7 Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute, so ihr seine Stimme höret,

95:8 Na chaledwch eich calonnau, megis yn yr ymrysonfa, fel yn nydd profedigaeth yn yr anialwch:
95:8 so verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste,

95:9 Pan demtiodd eich tadau fi, y profasant fi, ac y gwelsant fy ngweithredoedd.
95:9 da mich eure Väter versuchten, mich prüften und sahen mein Werk.

95:10 Deugain mlynedd yr ymrysonais â’r genhedlaeth hon, a dywedais, Pobl gyfeiliornus yn eu calon ydynt hwy, ac nid adnabuant fy ffyrdd:
95:10 Vierzig Jahre hatte ich Mühe mit diesem Volk und sprach: Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen;

95:11 Wrth y rhai y tyngais yn fy llid, na ddelent i’m gorffwysfa.
95:11 daß ich schwur in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.

SALM 96
96:1
Cenwch i’r ARGLWYDD ganiad newydd; cenwch, i’r ARGLWYDD, yr holl ddaear.
96:1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN alle Welt!

96:2 Cenwch i’r ARGLWYDD, bendigwch ei enw; cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth ef.
96:2 Singet dem HERRN und lobet seinen Namen; verkündiget von Tag zu Tage sein Heil!

96:3 Datgenwch ymysg y cenhedloedd ei ogoniant ef, ymhlith yr holl bobloedd ei ryfeddodau.
96:3 Erzählet unter den Heiden seine Ehre, unter allen Völkern seine Wunder.

96:4 Canys mawr yw yr ARGLWYDD, a chanmoladwy iawn: ofnadwy yw efe goruwch yr holl dduwiau.
96:4 Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, wunderbar über alle Götter.

96:5 Canys holl dduwiau y bobloedd ydynt eilunod: ond yr ARGLWYDD a wnaeth y nefoedd.
96:5 Denn alle Götter der Völker sind Götzen; aber der HERR hat den Himmel gemacht.

96:6 Gogoniant a harddwch sydd o’i flaen ef; nerth a hyfrydwch sydd yn ei gysegr.
96:6 Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig und löblich zu in seinem Heiligtum.

96:7 Tylwythau y bobl, rhoddwch i’r ARGLWYDD, rhoddwch i’r ARGLWYDD ogoniant a nerth.
96:7 Ihr Völker, bringet her dem HERRN, bringet her dem HERRN Ehre und Macht.

96:8 Rhoddwch i’r ARGLWYDD ogoniant ei enw: dygwch offrwm, a deuwch i’w gynteddoedd.
96:8 Bringet her dem HERRN die Ehre seines Namens; bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!

96:9 Addolwch yr ARGLWYDD mewn prydferthwch sancteiddrwydd: yr holl ddaear, ofnwch ger ei fron ef.
96:9 Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt!

96:10 Dywedwch ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; a’r byd a sicrhaodd efe, fel nad ysgogo: efe a farna y bobl yn uniawn.
96:10 Saget unter den Heiden, daß der HERR König sei und habe sein Reich, soweit die Welt ist, bereitet, daß es bleiben soll, und richtet die Völker recht.

96:11 Llawenhaed y nefoedd, a gorfoledded y ddaear; rhued y môr a’i gyfiawnder.
96:11 Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich; das Meer brause und was darinnen ist;

96:12 Gorfoledded y maes, a’r hyn oll sydd ynddo: yna holl brennau y coed a ganant
96:12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; und lasset rühmen alle Bäume im Walde

96:13 O flaen yr ARGLWYDD; canys y mae yn dyfod, canys y mae yn dyfod i farnu y ddaear: efe a farna y byd trwy gyfiawnder, a’r bobloedd â’i wirionedd.
96:13 vor dem HERRN; denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.

SALM 97
97:1
Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; gorfoledded y ddaear: llawenyched ynysoedd lawer.
97:1 Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.

97:2 Cymylau a thywyllwch sydd o’i amgylch ef: cyfiawnder a barn yw trigfa ei orseddfainc ef.
97:2 Wolken und Dunkel ist um ihn her; Gerechtigkeit und Gericht ist seines Stuhles Festung.

97:3 Tân a â allan o’i flaen ef, ac a lysg ei elynion o amgylch.
97:3 Feuer geht vor ihm her und zündet an umher seine Feinde.

97:4 Ei fellt a lewyrchasant y byd: y ddaear a welodd, ac a grynodd.
97:4 Seine Blitze leuchten auf den Erdboden; das Erdreich siehet's und erschrickt.

97:5 Y mynyddoedd a doddasant fel cwyr o flaen yr ARGLWYDD, o flaen Arglwydd yr holl ddaear.
97:5 Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens.

97:6 Y nefoedd a fynegant ei gyfiawnder ef, a’r holl bobl a welant ei ogoniant.
97:6 Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Ehre.

97:7 Gwaradwydder y rhai oll a wasanaethant ddelw gerfiedig, y rhai a ymffrostiant mewn eilunod: addolwch ef, yr holl dduwiau.
97:7 Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter!

97:8 Seion a glywodd, ac a lawenychodd; a merched Jwda a orfoleddasant, oherwydd dy farnedigaethau di, O ARGLWYDD.
97:8 Zion hört es und ist froh; und die Töchter Juda's sind fröhlich, HERR, über dein Regiment.

97:9 Canys ti, ARGLWYDD, wyt oruchel goruwch yr holl ddaear: dirfawr y’th ddyrchafwyd goruwch yr holl dduwiau.
97:9 Denn du, HERR, bist der Höchste in allen Landen; du bist hoch erhöht über alle Götter.

97:10 Y rhai a gerwch yr ARGLWYDD, casewch ddrygioni: efe sydd yn cadw eneidiau ei saint; efe a’u gwared o law y rhai annuwiol.
97:10 Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der HERR bewahret die Seelen seiner Heiligen; von der Gottlosen Hand wird er sie erretten.

97:11 Heuwyd goleuni i’r cyfiawn, a llawenydd i’r rhai uniawn o galon.
97:11 Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen.

97:12 Y rhai cyfiawn, llawenychwch yn yr ARGLWYDD; a moliennwch wrth goffadwriaeth ei sancteiddrwydd ef.
97:12 Ihr Gerechten freuet euch des HERRN und danket ihm und preiset seine Heiligkeit!

SALM 98
98:1
Salm. Cenwch i’r ARGLWYDD ganiad newydd: canys efe a wnaeth bethau rhyfedd: ei ddeheulaw a’i fraich sanctaidd a barodd iddo fuddugoliaeth
98:1 (Ein Psalm.) Singet dem HERRN ein neues Lied; denn er tut Wunder. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.

98:2 Hysbysodd yr ARGLWYDD ei iachawdwriaeth: datguddiodd ei gyfiawnder yng ngolwg y cenhedloedd.
98:2 Der HERR läßt sein Heil verkündigen; vor den Völkern läßt er seine Gerechtigkeit offenbaren.

98:3 Cofiodd ei drugaredd a’i wirionedd i dŷ Israel: holl derfynau y ddaear a welsant iachawdwriaeth ein DUW ni.
98:3 Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel; aller Welt Enden sehen das Heil unsers Gottes.

98:4 Cenwch yn llafar i’r ARGLWYDD, yr holl ddaear: llefwch, ac ymlawenhewch, a chenwch.
98:4 Jauchzet dem HERRN, alle Welt; singet, rühmet und lobet!

98:5 Cenwch i’r ARGLWYDD gyda’r delyn; gyda’r delyn, a llef salm.
98:5 Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und Psalmen!

98:6 Ar utgyrn a sain cornet, cenwch yn llafar o flaen yr ARGLWYDD y Brenin.
98:6 Mit Drommeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König!

98:7 Rhued y môr a’i gyfiawnder; y byd a’r rhai a drigant o’i fewn.
98:7 Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen.

98:8 Cured y llifeiriaint eu dwylo; a chydganed y mynyddoedd.
98:8 Die Wasserströme frohlocken, und alle Berge seien fröhlich

98:9 O flaen yr ARGLWYDD; canys y mae yn dyfod i farnu y ddaear: efe a farna y byd â chyfiawnder, a’r bobloedd ag uniondeb.
98:9 vor dem HERRN; denn er kommt das Erdreich zu richten. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Recht.

SALM 99
99:1
YR ARGLWYDD sydd yn teyrnasu; cryned y bobloedd: eistedd y mae rhwng y ceriwbiaid; ymgynhyrfed y ddaear.
99:1 Der HERR ist König, darum zittern die Völker; er sitzt auf den Cherubim, darum bebt die Welt.

99:2 Mawr yw yr ARGLWYDD yn Seion, a dyrchafedig yw efe goruwch yr holl bobloedd.
99:2 Der HERR ist groß zu Zion und hoch über alle Völker.

99:3 Moliannant dy enw mawr ac ofnadwy; canys sanctaidd yw.
99:3 Man danke deinem großen und wunderbaren Namen, der da heilig ist.

99:4 A nerth y Brenin a hoffa farn: ti a sicrhei uniondeb, barn a chyflawnder a wnei di yn Jacob.
99:4 Im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Du gibst Frömmigkeit, du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob.

99:5 Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein DUW; ac ymgrymwch o flaen ei ystôl draed ef: canys sanctaidd yw.
99:5 Erhebet den HERRN, unsern Gott, betet an zu seinem Fußschemel; denn er ist heilig.

99:6 Moses ac Aaron ymhlith ei offeiriaid ef; a Samuel ymysg y rhai a alwant ar ei enw; galwasant ar yr ARGLWYDD, ac efe a’u gwrandawodd hwynt.
99:6 Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, sie riefen an den HERRN, und er erhörte sie.

99:7 Llefarodd wrthynt yn y golofn gwmwl: cadwasant ei dystiolaethau, a’r ddeddf a roddodd efe iddynt.
99:7 Er redete mit ihnen durch eine Wolkensäule; sie hielten seine Zeugnisse und Gebote, die er ihnen gab.

99:8 Gwrandewaist arnynt, O ARGLWYDD ein Duw: DUW oeddit yn eu harbed, ie, pan ddielit am eu dychmygion.
99:8 Herr, du bist unser Gott, du erhörtest sie; du, Gott, vergabst ihnen und straftest ihr Tun.

99:9 Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein Duw, ac ymgrymwch ar ei fynydd sanctaidd: canys sanctaidd yw yr ARGLWYDD ein Duw.
99:9 Erhöhet den HERRN, unsern Gott, und betet an zu seinem heiligen Berge; denn der HERR, unser Gott, ist heilig.

SALM 100
100:1
Salm o foliant. Cenwch yn llafar i’r ARGLWYDD, yr holl ddaear.
100:1 (Ein Dankpsalm.) Jauchzet dem HERRN, alle Welt!

100:2 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn llawenydd: deuwch o’i flaen ef â chân.
100:2 Dient dem HERRN mit Freuden; kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!

100:3 Gwybyddwch mai yr ARGLWYDD sydd DDUW: efe a’n gwnaeth, ac nid ni ein hunain: ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.
100:3 Erkennt, daß der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

100:4 Ewch i mewn i’w byrth ef â diolch, ac i’w gynteddau â mawl: diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw.
100:4 Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen!

100:5 Canys da yw yr ARGLWYDD: ei drugaredd sydd yn dragywydd; a’i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
100:5 Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.

SALM 101
101:1
Salm Dafydd. Canaf am drugaredd a barn: i ti, O ARGLWYDD, y canaf.
101:1 (Ein Psalm Davids.) Von Gnade und Recht will ich singen und dir, HERR, lobsagen.

101:2 Byddaf ddeallus mewn ffordd berffaith. Pa bryd y deui ataf? rhodiaf mewn perffeithrwydd fy nghalon o fewn fy nhŷ.
101:2 Ich handle vorsichtig und redlich bei denen, die mir zugehören, und wandle treulich in meinem Hause.

101:3 Ni osodaf ddim anwir o flaen fy llygaid: cas gennyf waith y rhai cildynnus; ni lŷn wrthyf fi.
101:3 Ich nehme mir keine böse Sache vor; ich hasse den Übeltäter und lasse ihn nicht bei mir bleiben.

101:4 Calon gyndyn a gilia oddi wrthyf: nid adnabyddaf ddyn drygionus.
101:4 Ein verkehrtes Herz muß von mir weichen; den Bösen leide ich nicht.

101:5 Torraf ymaith yr hwn a enllibio ei gymydog yn ddirgel: yr uchel o olwg, a’r balch ei galon, ni allaf ei ddioddef.
101:5 Der seinen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich; ich mag den nicht, der stolze Gebärde und hohen Mut hat.

101:6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid y tir, fel y trigont gyda mi: yr hwn a rodio mewn ffordd berffaith, hwnnw a’m gwasanaetha i.
101:6 Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, daß sie bei mir wohnen; und habe gerne fromme Diener.

101:7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr un a wnelo dwyll: ni thrig yn fy ngolwg yr un a ddywedo gelwydd.
101:7 Falsche Leute halte ich nicht in meinem Hause; die Lügner gedeihen bei mir nicht.

101:8 Yn fore y torraf ymaith holl annuwiolion y tir, i ddiwreiddio holl weithredwyr anwiredd o ddinas yr ARGLWYDD.
101:8 Jeden Morgen will ich vertilgen alle Gottlosen im Lande, daß ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des HERRN.

SALM 102
102:1
Gweddi'r cystuddiedig, pan fyddo mewn blinder, ac yn tywallt ei gŵyn gerbron yr ARGLWYDD. ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a deled fy llef atat.
102:1 (Ein Gebet des Elenden, so er betrübt ist und seine Klage vor dem HERRN ausschüttet.) HERR, höre mein Gebet und laß mein Schreien zu dir kommen!

102:2 Na chudd dy wyneb oddi wrthyf yn nydd fy nghyfyngder, gostwng dy glust ataf: yn y dydd y galwyf, brysia, gwrando fi.
102:2 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!

102:3 Canys fy nyddiau a ddarfuant fel mwg, a'm hesgyrn a boethasant fel aelwyd.
102:3 Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie ein Brand.

102:4 Fy nghalon a drawyd, ac a wywodd fel llysieuyn; fel yr anghofiais fy mara.
102:4 Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, daß ich auch vergesse, mein Brot zu essen.

102:5 Gan lais fy nhuchan y glynodd fy esgyrn wrth fy nghnawd.
102:5 Mein Gebein klebt an meinem Fleisch vor Heulen und Seufzen.

102:6 Tebyg wyf i belican yr anialwch: ydwyf fel tylluan y diffeithwch.
102:6 Ich bin wie eine Rohrdommel in der Wüste; ich bin gleich wie ein Käuzlein in den verstörten Stätten.

102:7 Gwyliais, ac ydwyf fel aderyn y to, unig ar ben y tŷ.
102:7 Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.

102:8 Fy ngelynion a’m gwaradwyddant beunydd: y rhai a ynfydant wrthyf, a dyngasant yn fy erbyn.
102:8 Täglich schmähen mich meine Feinde; und die mich verspotten, schwören bei mir.

102:9 Canys bwyteais ludw fel bara, a chymysgais fy niod ag wylofain;
102:9 Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Weinen

102:10 Oherwydd dy lid di a’th ddigofaint: canys codaist fi i fyny, a theflaist fi i lawr.
102:10 vor deinem Drohen und Zorn, daß du mich aufgehoben und zu Boden gestoßen hast.

102:11 Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais.
102:11 Meine Tage sind dahin wie Schatten, und ich verdorre wie Gras.

102:12 Tithau, ARGLWYDD, a barhei ya dragwyddol, a’th  gofradwriaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
102:12 Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Gedächtnis für und für.

102:13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei wrth Seion: canys yr amser i drugarhau wrthi, ie, yr amser nodedig, a ddaeth.
102:13 Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seist, und die Stunde ist gekommen.

102:14 Oblegid y mae dy weision yn hoffi ei meini, ac yn tosturio wrth ei llwch hi.
102:14 Denn deine Knechte wollten gerne, daß sie gebaut würde, und sähen gerne, daß ihre Steine und Kalk zugerichtet würden,

102:15 Felly y cenhedloedd a ofnant enw yr ARGLWYDD, a holl frenhinoedd y ddaear dy ogonoiant.
102:15 daß die Heiden den Namen des HERRN fürchten und alle Könige auf Erden dein Ehre,

102:16 Pan adeilado yr ARGLWYDD Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant.
102:16 daß der HERR Zion baut und erscheint in seiner Ehre.

102:17 Efe a edrych at weddi y gwael, ac ni ddiystyrodd eu dymuniad.
102:17 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht.

102:18 Hyn a ysgrifennir i’r genhedlaeth a ddêl: a’r bobl a grëir a foliannant yr ARGLWYDD.
102:18 Das werde geschrieben auf die Nachkommen; und das Volk, das geschaffen soll werden, wird den HERRN loben.

102:19 Canys efe a edrychodd o uchelder ei gysegr: yr ARGLWYDD a edrychodd o’r nefoedd ar y ddaear;
102:19 Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, und der HERR sieht vom Himmel auf die Erde,

102:20 I wrando uchenaid y carcharorion; ac i ryddhau plant angau;
102:20 daß er das Seufzen des Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes,

102:21 I fynegi enw yr ARGLWYDD yn Seion, a’i foliant yn Jerwsalem:
102:21 auf daß sie zu Zion predigen den Namen des HERRN und sein Lob zu Jerusalem,

102:22 Pan gasgler y bobl ynghyd, a’r teyrnasoedd i wasanaethu yr ARGLWYDD.
102:22 wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche, dem HERRN zu dienen.

102:23 Gostyngodd efe fy nerth ar y ffordd; byrhaodd fy nyddiau.
102:23 Er demütigt auf dem Wege meine Kraft; er verkürzt meine Tage.

102:24 Dywedais, Fy NUW, na chymer fi ymaith yng nghanol, fy nyddiau: dy flynyddoedd di sydd yn oes oesoedd.
102:24 Ich sage: Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage! Deine Jahre währen für und für.

102:25 Yn y dechreuad y seiliaist y ddaear; a’r nefoedd ydynt waith dy ddwylo.
102:25 Du hast vormals die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk.

102:26 Hwy a ddarfyddant, a thi a barhei: ie, hwy oll a heneiddiant fel dilledyn; fel gwisg y newidi hwynt, a hwy a newidir.
102:26 Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden veralten wie ein Gewand; sie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst.

102:27 Tithau yr un ydwyt, a’th flynyddoedd ni ddarfyddant.
102:27 Du aber bleibest, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende.

102:28 Plant dy weision a barhânt, a’u had a sicrheir ger dy fron di.
102:28 Die Kinder deiner Knechte werden bleiben, und ihr Same wird vor dir gedeihen.

SALM 103
103:1
Salm Dafydd. Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; a chwbl sydd ynof, ei enw sanctaidd ef.
103:1 (Ein Psalm Davids.) Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!

103:2 Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD; ac nac anghofia ei holl ddoniau ef:
103:2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat:

103:3 Yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau; yr hwn sydd yn iacháu dy holl lesgedd:
103:3 der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,

103:4 Yr hwn sydd yn gwaredu dy fywyd o ddistryw: yr hwn sydd yn dy goroni â thrugaredd ac â thosturi:
103:4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit,

103:5 Yr hwn sydd yn diwallu dy enau â daioni; fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel yr eryr.
103:5 der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.

103:6 Yr ARGLWYDD sydd: yn gwneuthur cyfiawnder a barn i’r rhai gorthrymedig oll.
103:6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden.

103:77 Hysbysodd ei ffyrdd i Moses; ei weithredoedd i feibion Israel.
103:7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun.

103:8 Trugarog a graslon yw yr ARGLWYDD; hwyrfrydig ei lid, a mawr o drugarowgrwydd.
103:8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.

103:9 Nid byth yr ymryson efe: ac nid byth y ceidw efe ei ddigofaint.
103:9 Er wird nicht immer hadern noch ewiglich Zorn halten.

103:10 Nid yn ôl ein pechodau y gwnaeth efe a ni; ac nid yn ôl ein hanwireddau y talodd efe ini.
103:10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.

103:11 Canys cyfuwch ag yw y nefoedd uwchlaw y ddaear, y rhagorodd e drugaredd ef ar y rhai a’i hofnant ef.
103:11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, läßt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten.

103:12 Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd efe ei camweddau oddi wrthym.
103:12 So ferne der Morgen ist vom Abend, läßt er unsre Übertretungen von uns sein.

103:13 Fel y tosturia tad wrth ei blant, felly y tosturia yr ARGLWYDD wrth y rhai a’i hofnant ef.
103:13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, so ihn fürchten.

103:14 Canys efe a edwyn ein defnydd ni: cofia mai llwch ydym.
103:14 Denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind; er gedenkt daran, daß wir Staub sind.

103:15 Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn: megis blodeuyn y maes, felly y blodeua efe.
103:15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld;

103:16 Canys y gwynt a â drosto, ac ni bydd mwy ohono; a’i le nid edwyn ddim ohono ef mwy.
103:16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.

103:17 Ond trugaredd yr ARGLWYDD sydd o drawyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ar y rhai a’i hofnant ef; a’i gyfiawnder i blant eu plant;
103:17 Die Gnade aber des HERRN währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind

103:18 I’r sawl a gadwant ei gyfamod ef, ac a gofiant ei orchmynion i’w gwneuthur.
103:18 bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, daß sie darnach tun.

103:19 Yr ARGLWYDD a baratôdd ei orseddfa yn y nefoedd: a’i frenhiniaeth ef sydd yn draethu ar bob peth.
103:19 Der HERR hat seinen Stuhl im Himmel bereitet, und sein Reich herrscht über alles.

103:20 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei angylion ef, cedyrn o nerth, yn gwneuthur ei air ef, gan wrando ar leferydd ei air ef.
103:20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, daß man höre auf die Stimme seines Wortes!

103:21 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl luoedd e; ei holl weision yn gwneuthur ei ewyllys ef.
103:21 Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!

103:22 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl weithredoedd ef, ym mhob man o’i lywodraeth: fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD.
103:22 Lobet den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele!

SALM 104
104:1
Fy enaid, bendithia yr ARGLWYDD. O ARGLWYDD fy NUW, tra mawr ydwyt; gwisgaist ogoniant a harddwch.
104:1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; du bist schön und prächtig geschmückt.

104:2 Yr hwn wyt yn gwisgo goleuni fel dilledyn: ac yn taenu y nefoedd fel llen.
104:2 Licht ist dein Kleid, das du anhast; du breitest aus den Himmel wie einen Teppich;

104:3 Yr hwn sydd yn gosod tulathau ei ystafelloedd yn y dyfroedd; yn gwneuthur y cymylau yn gerbyd iddo; ac yn rhodio ar adenydd y gwynt.
104:3 Du wölbest es oben mit Wasser; du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehst auf den Fittichen des Windes;

104:4 Yr hwn sydd yn gwneuthur ei genhadon yn ysbrydion; a’i weinidogion yn dân fflamllyd.
104:4 der du machst Winde zu deinen Engeln und zu deinen Dienern Feuerflammen;

104:5 Yr hwn a seiliodd y ddaear ar ei symudo byth yn dragywydd.
104:5 der du das Erdreich gegründet hast auf seinem Boden, daß es bleibt immer und ewiglich.

104:6 Toaist hi â’r gorddyfnder, megis â gwisg: y dyfroedd a safent goruwch y mynyddoedd.
104:6 Mit der Tiefe deckst du es wie mit einem Kleide, und Wasser standen über den Bergen.

104:7 Gan dy gerydd di y ffoesant: rhag sŵn dy daran y prysurasant ymaith.
104:7 Aber von deinem Schelten flohen sie, von deinem Donner fuhren sie dahin.

104:8 Gan y mynyddoedd yr ymgodant: ar hyd y dyffrynnoedd y disgynnaist, i’r lle a seiliaist iddynt.
104:8 Die Berge gingen hoch hervor, und die Täler setzten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast.

104:9 Gosodaist derfyn, fel nad elont drosodd; fel na ddychwelont i orchuddio y ddaear.
104:9 Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wiederum das Erdreich bedecken.

104:10 Yr hwn a yrr y ffynhonnau i’r dyffrynnoedd, y rhai a gerddant rhwng y bryniau.
104:10 Du läßt Brunnen quellen in den Gründen, daß die Wasser zwischen den Bergen hinfließen,

104:11 Diodant holl fwystfilod y maes: yr asynnod gwylltion a dorrant eu syched.
104:11 daß alle Tiere auf dem Felde trinken und das Wild seinen Durst lösche.

104:12 Adar y nefoedd a drigant gerllaw iddynt, y rhai a leisiant oddi rhwng y cangau.
104:12 An denselben sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen.

104:13 Y mae efe yn dyfrhau y bryniau o’i ystafelloedd: y ddaear a ddigonir o ffrwyth dy weithredoedd.
104:13 Du feuchtest die Berge von obenher; du machst das Land voll Früchte, die du schaffest;

104:14 Y mae yn peri i’r gwellt dyfu i’r anifeiliaid, a llysiau i wasanaeth dyn: fel y dyco fara allan o’r ddaear;
104:14 du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, daß du Brot aus der Erde bringest,

104:15 A gwin, yr hwn a lawenycha galon dyn; ac olew, i beri i’w wyneb ddisgleirio: a bara, yr hwn a gynnal galon dyn.
104:15 und daß der Wein erfreue des Menschen Herz, daß seine Gestalt schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke;

104:16 Prennau yr ARGLWYDD sydd lawn sugn: cedrwydd Libanus, y rhai a blannodd efe;
104:16 daß die Bäume des HERRN voll Saft stehen, die Zedern Libanons, die er gepflanzt hat.

104:17 Lle y nytha yr adar: y ffynidwydd yw tŷ y ciconia.
104:17 Daselbst nisten die Vögel, und die Reiher wohnen auf den Tannen.

104:18 Y mynyddoedd uchel sydd noddfa i’r geifr; a’r creigiau i’r cwningod.
104:18 Die hohen Berge sind der Gemsen Zuflucht, und die Steinklüfte der Kaninchen.

104:19 Efe a wnaeth y lleuad i amserau nodedig: yr haul a edwyn ei fachludiad.
104:19 Du hast den Mond gemacht, das Jahr darnach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang.

104:20 Gwnei dywyllwch, a nos fydd: ynddi yr ymlusga pob bwystfil coed.
104:20 Du machst Finsternis, daß es Nacht wird; da regen sich alle wilden Tiere,

104:21 Y cenawon llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd gan DDUW.
104:21 die jungen Löwen, die da brüllen nach dem Raub und ihre Speise suchen von Gott.

104:22 Pan godo haul, ymgasglant, a gorweddant yn eu llochesau.
104:22 Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen.

104:23 Dyn a â allan i’w waith, ac i’w orchwyl hyd yr hwyr.
104:23 So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Ackerwerk bis an den Abend.

104:24 Mor lluosog yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! gwnaethost hwynt oll mewn doethineb: llawn yw y ddaear o’th gyfoeth.
104:24 HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.

104:25 Felly y mae y môr mawr, llydan: yno y mae ymlusgiaid heb rifedi, bwystfilod bychain a mawrion.
104:25 Das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere.

104:26 Yno yr â y llongau: yno y mae y lefiathan, yr hwn a luniaist i chwarae ynddo.
104:26 Daselbst gehen die Schiffe; da sind Walfische, die du gemacht hast, daß sie darin spielen.

104:27 Y rhai hyn oll a ddisgwyliant wrthyt; am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd.
104:27 Es wartet alles auf dich, daß du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.

104:28 A roddech iddynt, a gasglant: agori dy law, a diwellir hwynt â daioni.
104:28 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gut gesättigt.

104:29 Ti a guddi dy wyneb, hwythau a drallodir: dygi ymaith eu hanadl, a threngant, a dychwelant i’w llwch.
104:29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub.

104:30 Pan ollyngych dy ysbryd, y creir hwynt; ac yr adnewyddi wyneb y ddaear.
104:30 Du lässest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du erneuest die Gestalt der Erde.

104:31 Gogoniant yr ARGLWYDD fydd yn dragywydd: yr ARGLWYDD a lawenycha yn ei weithredoedd.
104:31 Die Ehre des HERRN ist ewig; der HERR hat Wohlgefallen an seinen Werken.

104:32 Efe a edrych ar y ddaear, a hi a gryna: efe a gyffwrdd â’r mynyddoedd, a hwy a fygant.
104:32 Er schaut die Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie.

104:33 Canaf i’r ARGLWYDD tra fyddwyf fyw: canaf i’m DUW tra fyddwyf.
104:33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.

104:34 Bydd melys fy myfyrdod amdano: mi a lawenychaf yn yr ARGLWYDD.
104:34 Meine Rede müsse ihm wohl gefallen. Ich freue mich des HERRN.

104:35 Darfydded y pechaduriaid o’r tir, na fydded yr annuwiolion mwy. Fy enaid, bendithia di yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.
104:35 Der Sünder müsse ein Ende werden auf Erden, und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja!

SALM 105
105:1
Clodforwch yr ARGLWYDD; gelwch ar ei enw: mynegwch ei weithredoedd ymysg y bobloedd.
105:1 Danket dem HERRN und predigt seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern!

105:2 Cenwch iddo, canmolwch ef: ymddiddenwch am ei holl ryfeddodau ef.
105:2 Singet von ihm und lobet ihn; redet von allen seinen Wundern!

105:3 Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd: llawenyched calon y rhai a geisiant yr ARGLWYDD.
105:3 Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen!

105:4 Ceisiwch yr ARGLWYDD a’i nerth: ceisiwch ei wyneb ef bob amser.
105:4 Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allewege!

105:5 Cofiwch ei ryfeddodau y rhai a wnaeth efe; ei wyrthiau, a barnedigaethau ei enau;
105:5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der Gerichte seines Mundes,

105:6 Chwi had Abraham ei was ef, chwi feibion Jacob ei etholedigion.
105:6 ihr, der Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten!

105:7 Efe yw yr ARGLWYDD ein DUW ni: ei farnedigaethau ef sydd trwy yr holl ddaear.
105:7 Er ist der HERR, unser Gott; er richtet in aller Welt.

105:8 Cofiodd ei gyfamod byth, y gair a orchmynnodd efe i fil o genedlaethau:
105:8 Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, des Wortes, das er verheißen hat auf tausend Geschlechter,

105:9 Yr hyn a amododd efe ag Abraham, a’i lw i Isaac;
105:9 den er gemacht hat mit Abraham, und des Eides mit Isaak;

105:10 A’r hyn a osododd efe yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel;
105:10 und stellte es Jakob zu einem Rechte und Israel zum ewigen Bunde

105:11 Gan ddywedyd, i ti y rhoddaf dir Canaan, rhandir eich etifeddiaeth.
105:11 und sprach: "Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbes,"

105:12 Pan oeddynt ychydig o rifedi, ie, ychydig, a dieithriaid ynddi:
105:12 da sie wenig und gering waren und Fremdlinge darin.

105:13 Pan rodient o genhedlaeth i genhedlaeth, o’r naill deyrnas at bobl arall:
105:13 Und sie zogen von Volk zu Volk, von einem Königreich zum andern Volk.

105:14 Ni adawodd i neb eu gorthrymu; ie, ceryddodd frenhinoedd o’u plegid;
105:14 Er ließ keinen Menschen ihnen Schaden tun und strafte Könige um ihretwillen.

105:15 Gan ddywedyd, Na chyffyrddwch â’m rhai eneiniog, ac na ddrygwch fy mhroffwydi.
105:15 "Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid!"

105:16 Galwodd hefyd am newyn ar y tir a dinistriodd holl gynhaliaeth bara.
105:16 Und er ließ Teuerung ins Land kommen und entzog allen Vorrat des Brots.

105:17 Anfonodd ŵr o’u blaen hwynt, Joseff, yr hwn a werthwyd yn was.
105:17 Er sandte einen Mann vor ihnen hin; Joseph ward zum Knecht verkauft.

105:18 Cystuddiasant ei draed ef mewn gefyn: ei enaid a aeth mewn heyrn:
105:18 Sie zwangen seine Füße in den Stock, sein Leib mußte in Eisen liegen,

105:19 Hyd yr amser y daeth ei air ef: gair yr ARGLWYDD a’i profodd ef.
105:19 bis daß sein Wort kam und die Rede des HERRN ihn durchläuterte.

105:20 Y brenin a anfonodd, ac a’i gollyngodd ef; llywodraethwr y bobl, ac a rhyddhaodd ef.
105:20 Da sandte der König hin und ließ ihn losgeben; der HERR über Völker hieß ihn herauslassen.

105:21 Gosododd ef yn arglwydd ar ei dŷ, ac yn llywydd ar ei holl gyfoeth:
105:21 Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter,

105:22 I rwymo ei dywysogion ef wrth ei ewyllys; ac i ddysgu doethhineb i’w henuriaid ef.
105:22 daß er seine Fürsten unterwiese nach seiner Weise und seine Ältesten Weisheit lehrte.

105:23 Aeth Israel hefyd i’r Aifft; a Jacob a ymdeithiodd yn nhir Ham.
105:23 Und Israel zog nach Ägypten, und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams.

105:24 Ac efe a gynyddodd ei bobl yn ddirfawr; ac a’u gwnaeth yn gryfach na’u gwrthwynebwyr.
105:24 Und er ließ sein Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger denn ihre Feinde.

105:25 Trodd eu calon hwynt i gasâu ei bobl ef, i wneuthur yn ddichellgar â’i weision.
105:25 Er verkehrte jener Herz, daß sie seinem Volk gram wurden und dachten, seine Knechte mit List zu dämpfen.

105:26 Efe a anfonodd Moses ei was; a Aaron, yr hwn a ddewisasai.
105:26 Er sandte seinen Knecht Mose, Aaron, den er erwählt hatte.

105:27 Hwy a ddangosasant ei arwyddion ef yn eu plith hwynt, a rhyfeddodau yn nhir Ham.
105:27 Dieselben taten seine Zeichen unter ihnen und seine Wunder im Lande Hams.

105:28 Efe a anfonodd dywyllwch, ac a dywyllodd: ac nid anufuddhasant hwy ei air ef.
105:28 Er ließ Finsternis kommen und machte es finster; und sie waren nicht ungehorsam seinen Worten.

105:29 Efe a drodd eu dyfroedd yn waed, ac a laddodd eu pysgod.
105:29 Er verwandelte ihre Wasser in Blut und tötete ihre Fische.

105:30 Eu tir a heigiodd lyffaint yn ystafelloedd eu brenhinoedd.
105:30 Ihr Land wimmelte Frösche heraus in den Kammern ihrer Könige.

105:31 Efe a ddywedodd, a daeth cymysgbla, a llau yn eu holl fro hwynt.
105:31 Er sprach: da kam Ungeziefer, Stechmücken in all ihr Gebiet.

105:32 Efe a wnaeth eu glaw hwynt yn genllysg, ac yn fflamau tân yn eu tir.
105:32 Er gab ihnen Hagel zum Regen, Feuerflammen in ihrem Lande

105:33 Trawodd hefyd eu gwinwydd, a’u ffigyswydd; ac a ddrylliodd goed eu gwlad hwynt.
105:33 und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Gebiet.

105:34 Efe a ddywedodd, a daeth y locustiaid, a’r lindys, yn aneirif;
105:34 Er sprach: da kamen Heuschrecken und Käfer ohne Zahl.

105:35 Y rhai a fwytasant yr holl laswellt yn eu tir hwynt, ac a ddifasant ffrwyth eu daear hwynt.
105:35 Und sie fraßen alles Gras in ihrem Lande und fraßen die Früchte auf ihrem Felde.

105:36 Trawodd hefyd bob cyntaf-anedig yn eu tir hwynt, blaenffrwyth eu holl nerth hwynt.
105:36 Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft.

105:37 Ac a’u dug hwynt allan ag arian ac aur; ac heb un llesg yn eu llwythau.
105:37 Und er führte sie aus mit Silber und Gold; und war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen.

105:38 Llawenychodd yr Aifft pan aethant allan: canys syrthiasai eu harswyd arnynt hwy.
105:38 Ägypten ward froh, daß sie auszogen; denn ihre Furcht war auf sie gefallen.

105:39 Efe a daenodd gwmwl yn do, a thân i oleuo liw nos.
105:39 Er breitete eine Wolke aus zur Decke und ein Feuer, des Nachts zu leuchten.

105:40 Gofynasant, ac efe a ddug soffleir; ac a’u diwallodd â bara nefol.
105:40 Sie baten: da ließ er Wachteln kommen; und er sättigte sie mit Himmelsbrot.

105:41 Efe a holltodd y graig, a’r dyfroedd a ddylifodd; cerddasant ar hyd lleoedd sychion yn afonydd.
105:41 Er öffnete den Felsen: da floß Wasser heraus, daß Bäche liefen in der dürren Wüste.

105:42 Canys efe a gofiodd ei air sanctaidd, ac Abraham ei was.
105:42 Denn er gedachte an sein heiliges Wort, das er Abraham, seinem Knecht, hatte geredet.

105:43 Ac a ddug ei bobl allan mewn llawenydd; ei etholedigion mewn gorfoledd.
105:43 Also führte er sein Volk in Freuden und seine Auserwählten in Wonne

105:44 Ac a roddes iddynt diroedd y cenhedloedd: a meddianasant lafur y bobloedd.
105:44 und gab ihnen die Länder der Heiden, daß sie die Güter der Völker einnahmen,

105:45 Fel y cadwent ei ddeddfau ef, ac y cyhalient ei gyfreithiau. Molwch yr ARGLWYDD.
105:45 auf daß sie halten sollten seine Rechte und sein Gesetze bewahren. Halleluja!

SALM 106
106:1
Molwch yr ARGLWYDD. Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
106:1 Halleluja! Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

106:2 Pwy a draetha nerthoedd yr ARGLWYDD? ac a fynega ei holl fawl ef?
106:2 Wer kann die großen Taten des HERRN ausreden und alle seine löblichen Werke preisen?

106:3 Gwyn eu byd a gadwant farn, a’r hwn wnêl gyfiawnder bob amser.
106:3 Wohl denen, die das Gebot halten und tun immerdar recht!

106:4 Cofia fi, ARGLWYDD, yn ôl dy raslonrwydd i’th bobl; ymwel â mi â’th iachawdwriaeth.
106:4 HERR, gedenke mein nach der Gnade, die du dem Volk verheißen hast; beweise uns deine Hilfe,

106:5 Fel y gwelwyf ddaioni dy etholedigion, fel y llawenychwyf yn llawenydd dy genedl di, fel y gorfoleddwyf gyda’th etifeddiaeth.
106:5 daß wir sehen mögen die Wohlfahrt deiner Auserwählten und uns freuen, daß es deinem Volk wohl geht, und uns rühmen mit deinem Erbteil.

106:6 Pechasom gyda’n tadau; gwnaethom gamwedd, anwireddus fuom.
106:6 Wir haben gesündigt samt unsern Vätern; wir haben mißgehandelt und sind gottlos gewesen.

106:7 Ein tadau ni ddeallasant dy ryfeddodau yn yr Aifft, ni chofiasant luosowgrwydd dy drugareddau; eithr gwrthryfelgar fuont wrth y môr, sef y môr coch.
106:7 Unsre Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen; sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer.

106:8 Eto efe a’u hachubodd hwynt er mwyn ei enw, i beri adnabod ei gadernid.
106:8 Er half ihnen aber um seines Namens willen, daß er seine Macht bewiese.

106:9 Ac a geryddodd y môr coch, fel y sychodd efe: a thywysodd hwynt trwy’r dyfnder, megis trwy’r anialwch.
106:9 Und er schalt das Schilfmeer: da ward's trocken, und führte sie durch die Tiefen wie in einer Wüste

106:10 Achubodd hwynt hefyd o law eu digasog; ac a’u gwaredodd o law y gelyn.
106:10 und half ihnen von der Hand des, der sie haßte, und erlöste sie von der Hand des Feindes;

106:11 A’r dyfroedd a doesant eu gwrthwynebwyr; ni adawyd un ohonynt.
106:11 und die Wasser ersäuften ihre Widersacher, daß nicht einer übrig blieb.

106:12 Yna y credasant ei eiriau ef; canasant ei fawl ef.
106:12 Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob.

106:13 Yn y fan yr anghofiasant ei weithredoedd ef; ni ddisgwyliasant am ei gyngor ef.
106:13 Aber sie vergaßen bald seiner Werke; sie warteten nicht auf seinen Rat.

106:14 Eithr blysiasant yn ddirfawr yn yr anialwch; a themtiasant DDUW yn y diffeithwch.
106:14 Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde.

106:15 Ac efe a roddes eu dymuniad iddynt; eithr efe a anfonodd gulni i’w henaid.
106:15 Er aber gab ihnen ihre Bitte und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte.

106:16 Cenfigenasant hefyd wrth Moses yn y gwersyll, ac wrth Aaron sant yr ARGLWYDD.
106:16 Und sie empörten sich wider Mose im Lager, wider Aaron, den Heiligen des HERRN.

106:17 Y ddaear a agorodd, ac a lyncodd Dathan, ac a orchuddiodd gynulleidfa Abiram.
106:17 Die Erde tat sich auf und verschlang Dathan und deckte zu die Rotte Abirams,

106:18 Cyneuodd tân hefyd yn eu cynulleidfa hwynt: fflam a losgodd y rhai annuwiol.
106:18 und Feuer ward unter ihrer Rotte angezündet, die Flamme verbrannte die Gottlosen.

106:19 Llo a wnaethant yn Horeb; ac ymgrymasant i’r ddelw dawdd.
106:19 Sie machten ein Kalb am Horeb und beteten an das gegossene Bild

106:20 Felly y troesant eu gogoniant i lun eidion yn pori glaswellt.
106:20 und verwandelten ihre Ehre in ein Gleichnis eines Ochsen, der Gras frißt.

106:21 Anghofiasant DDUW eu Hachubwr, yr hwn a wnaethai bethau mawrion yn yr Aifft;
106:21 Sie vergaßen Gottes, ihres Heilands, der so große Dinge in Ägypten getan hatte,

106:22 Pethau rhyfedd yn nhir Ham; pethau ofnadwy wrth y môr coch.
106:22 Wunder im Lande Hams und schreckliche Werke am Schilfmeer.

106:23 Am hynny y dywedodd y dinistriai efe hwynt, oni buasai i Moses ei etholedig sefyll ar yr adwy o’i flaen ef; i droi ymaith ei lidiowgrwydd ef, rhag eu dinistrio.
106:23 Und er sprach, er wolle sie vertilgen, wo nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riß getreten wäre vor ihm, seinen Grimm abzuwenden, auf daß er sie nicht gar verderbte.

106:24 Diystyrasant hefyd y tir dymunol, ni chredasant ei air ef:
106:24 und sie verachteten das liebe Land, sie glaubten seinem Wort nicht

106:25 Ond grwgnachasant yn eu pebyll;, ac ni wrandawsant ar lais yr ARGLWYDD,
106:25 und murrten in ihren Hütten; sie gehorchten der Stimme des HERRN nicht.

106:26 Yna y dyrchafodd efe ei law yn eu herbyn hwynt, i’w cwympo yn yr anialwch;
106:26 Und er hob auf seine Hand wider sie, daß er sie niederschlüge in der Wüste

106:27 Ac i gwympo eu had ymysg y cenhedloedd; ac i’w gwasgaru yn y tiroedd.
106:27 und würfe ihren Samen unter die Heiden und zerstreute sie in die Länder.

106:28 Ymgysylltasant hefyd â Baal-Peor, a bwytasant ebyrth y meirw.
106:28 Und sie hingen sich an den Baal-Peor und aßen von den Opfern der toten Götzen

106:29 Felly y digiasant ef â’u dychmygion eu hun; ac y trawodd pla yn eu mysg hwy.
106:29 und erzürnten ihn mit ihrem Tun; da brach auch die Plage unter sie.

106:30 Yna y safodd Phinees, ac a iawn farnodd: a’r pla a ataliwyd.
106:30 Da trat Pinehas herzu und schlichtete die Sache; da ward der Plage gesteuert.

106:31 A chyfrifwyd hyn iddo, yn gyfiawnder, o genhedlaeth i genhedlaeth byth.
106:31 Das ward ihm gerechnet zur Gerechtigkeit für und für ewiglich.

106:32 Llidiasant ef hefyd wrth ddyfroedd y gynnen; fel y bu ddrwg i Moses o’u plegid hwynt:
106:32 Und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und Mose ging es übel um ihretwillen.

106:33 Oherwydd cythruddo ohonynt ei ysbryd ef, fel y camddywedodd â’i wefusau.
106:33 Denn sie betrübten ihm sein Herz, daß ihm etliche Worte entfuhren.

106:34 Ni ddinistriasant y bobloedd, am y rhai y dywedasai yr ARGLWYDD wrthynt:
106:34 Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie sie doch der HERR geheißen hatte;

106:35 Eithr ymgymysgasant â’r cenhedloedd; a dysgasant eu gweithredoedd hwynt:
106:35 sondern sie mengten sich unter die Heiden und lernten derselben Werke

106:36 A gwasanaethasant eu delwau hwynt; y rhai a fu yn fagl iddynt.
106:36 und dienten ihren Götzen; die wurden ihnen zum Fallstrick.

106:37 Aberthasant hefyd eu meibion a’u merched i gythreuliaid,
106:37 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Teufeln

106:38 Ac a dywallasant waed gwirion, sef gwaed eu meibion a’u merched, y rhai a aberthasant i ddelwau Canaan: a’r tir a halogwyd â gwaed.
106:38 und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, daß das Land mit Blutschulden befleckt ward;

106:39 Felly yr ymhalogasant yn eu gweithredoedd eu hun, ac y puteiniasant gyda’u dychmygion.
106:39 und verunreinigten sich mit ihren Werken und wurden abgöttisch mit ihrem Tun.

106:40 Am hynny y cyneuodd dig yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, fel y ffieiddiodd efe ei etifeddiaeth.
106:40 Da ergrimmte der Zorn des HERRN über sein Volk, und er gewann einen Greuel an seinem Erbe

106:41 Ac efe a’u rhoddes hwynt yn llaw y cenhedloedd; a’u caseion a lywodraethasant arnynt.
106:41 und gab sie in die Hände der Heiden, daß über sie herrschten, die ihnen gram waren.

106:42 Eu gelynion hefyd a’u gorthrymasant; a darostyngwyd hwynt dan eu dwylo hwy.
106:42 Und ihre Feinde ängsteten sie; und sie wurden gedemütigt unter ihre Hände.

106:43 Llawer gwaith y gwaredodd efe hwynt; hwythau a’i digiasant ef â’u cyngor eu hun, a hwy a wanychwyd am eu hanwiredd.
106:43 Er errettete sie oftmals; aber sie erzürnten ihn mit ihrem Vornehmen und wurden wenig um ihrer Missetat willen.

106:44 Eto efe a edrychodd pan oedd ing arnynt, pan glywodd eu llefain hwynt.
106:44 Und er sah ihre Not an, da er ihre Klage hörte,

106:45 Ac efe a gofiodd ei gyfamod â hwynt, ac a edifarhaodd yn ôl lluosowgrwydd ei drugareddau.
106:45 und gedachte an seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hatte; und es reute ihn nach seiner großen Güte,

106:46 Ac a wnaeth iddynt gael trugaredd gan y rhai oll a’u caethiwai.
106:46 und er ließ sie zur Barmherzigkeit kommen vor allen, die sie gefangen hatten.

106:47 Achub ni, O ARGLWYDD ein DUW, a chynnull ni o blith y cenhedloedd: glodfori dy enw sanctaidd, ac i orfoleddu yn dy foliant.
106:47 Hilf uns, HERR, unser Gott, und bringe uns zusammen aus den Heiden, daß wir danken deinem heiligen Namen und rühmen dein Lob.

106:48 Bendigedig fyddo ARGLWYDD DDUW Israel erioed ac yn dragywydd: a dyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr ARGLWYDD.
106:48 Gelobet sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk spreche: Amen, halleluja!

SALM 107
107:1
Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.
107:1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

107:2 Felly dyweded gwaredigion yr ARGLWYDD, y rhai a waredodd efe o law y gelyn;
107:2 So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat

107:3 Ac a gasglodd efe o’r tiroedd, o’r dwyrain, ac o’r gorllewin, o’r gogledd, ac o’r deau.
107:3 und die er aus den Ländern zusammengebracht hat vom Aufgang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer.

107:4 Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd ddisathr, heb gael dinas i aros ynddi:
107:4 Die irregingen in der Wüste, in ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, da sie wohnen konnten,

107:5 Yn newynog ac yn sychedig, eu henaid a lewygodd ynddynt.
107:5 hungrig und durstig, und ihre Seele verschmachtete;

107:6 Yna y llefasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe a’u gwaredodd o’u gorthrymderau;
107:6 die zum HERRN riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten

107:7 Ac a’u tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn, i fyned i ddinas gyfanheddol.
107:7 und führte sie einen richtigen Weg, daß sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten:

107:8 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, a’i ryfeddodau i feibion dynion!
107:8 die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,

107:9 Canys efe a ddiwalla yr enaid sychedig, ac a leinw yr enaid newynog â daioni.
107:9 daß er sättigt die durstige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem.

107:10 Y rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau, yn rhwym mewn cystudd a haearn:
107:10 Die da sitzen mußten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen,

107:11 Oherwydd anufuddhau ohonynt eiriau DUW, a dirmygu cyngor y Goruchaf.
107:11 darum daß sie Gottes Geboten ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten,

107:12 Am hynny yntau a ostyngodd eu calon â blinder: syrthiasant, ac nid oedd cynorthwywr.
107:12 dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden mußte, daß sie dalagen und ihnen niemand half;

107:13 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe a’u hachubodd o’u gorthrymderau.
107:13 die zum HERRN riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten

107:14 Dug hwynt allan o dywyllwch a chysgod angau; a drylliodd eu rhwymau.
107:14 und führte sie aus der Finsternis und Dunkel und zerriß ihre Bande:

107:15 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, a’i ryfeddodau i feibion dynion!
107:15 die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die an den Menschenkindern tut,

107:16 Canys efe a dorrodd y pyrth pres, ac a ddrylliodd y barrau heyrn.
107:16 daß er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel.

107:17 Ynfydion, oblegid eu camweddau, ac oherwydd eu hanwireddau, a gystuddir.
107:17 Die Narren, so geplagt waren um ihrer Übertretung willen und um ihrer Sünden willen,

107:18 Eu henaid a ffieiddiai bob bwyd; a daethant hyd byrth angau.
107:18 daß ihnen ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden;

107:19 Yna y gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe a’u hachubodd o’u gorthrymderau.
107:19 die riefen zum HERRN in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten,

107:20 Anfonodd ei air, ac iachaodd hwynt, ac a’u gwaredodd o’u dinistr.
107:20 er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, daß sie nicht starben:

107:21 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, a’i ryfeddodau i feibion dynion!
107:21 die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,

107:22 Aberthant hefyd aberth moliant; a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd.
107:22 und Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden.

107:23 Y rhai a ddisgynnant mewn llongau môr, gan wneuthur eu gorchwyl mewn dyfroedd mawrion.
107:23 Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern;

107:24 Hwy a welant weithredoedd yr ARGLWYDD, a’i ryfeddodau yn y dyfnder.
107:24 die des HERRN Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer,

107:25 Canys efe a orchymyn, a chyfyd tymhestlwynt, yr hwn a ddyrchafa ei donnau ef.
107:25 wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob,

107:26 Hwy a esgynnant i’r nefoedd, disgynnant i’r dyfnder: tawdd eu henaid gan flinder.
107:26 und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, daß ihre Seele vor Angst verzagte,

107:27 Ymdroant, ac ymsymudant fel meddwyn: a’u holl ddoethineb a ballodd.
107:27 daß sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wußten keinen Rat mehr;

107:28 Yna y gwaeddant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe a’u dwg allan o’u gorthrymderau.
107:28 die zum HERRN schrieen in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten

107:29 Efe a wna yr ystorm yn dawel; a’i thonnau a ostegant.
107:29 und stillte das Ungewitter, daß die Wellen sich legten

107:30 Yna y llawenhânt am eu gostegu; efe a’u dwg i’r porthladd a ddymunent.
107:30 und sie froh wurden, daß es still geworden war und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch:

107:31 O na foliannent yr ARGLWYDD am ei ddaioni, ai ryfedodau i feibion dynion!
107:31 die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,

107:32 A dyrchafant ef yng nghynulleidfa y bobl, a moliannant ef yn eisteddfod yr henuriaid.
107:32 und ihn bei der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen.

107:33 Efe a wna afonydd yn ddiffeithwch, a ffynhonnau dyfroedd yn sychdir.
107:33 Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen,

107:34 A thir ffrwythlon yn ddiffrwyth, am ddrygioni y rhai a drigant ynddo.
107:34 daß ein fruchtbar Land zur Salzwüste wurde um der Bosheit willen derer, die darin wohnten.

107:35 Efe a dry yr anialwch yn llyn dwfr, a’r tir cras yn ffynhonnau dwfr.
107:35 Er machte das Trockene wiederum wasserreich und im dürren Lande Wasserquellen

107:36 Ac yno y gwna i’r newynog aros; fel y darparont ddinas i gyfanheddu:
107:36 und hat die Hungrigen dahingesetzt, daß sie eine Stadt zurichten, da sie wohnen konnten,

107:37 Ac yr heuont feysydd, ac y plannont winllannoedd, y rhai a ddygant ffrwyth toreithiog.
107:37 und Äcker besäen und Weinberge pflanzen möchten und die jährlichen Früchte gewönnen.

107:38 Ac efe a’u bendithia hwynt fel yr amlhânt yn ddirfawr, ac ni ad i’w hanifeiliaid leihau.
107:38 Und er segnete sie, daß sie sich sehr mehrten, und gab ihnen viel Vieh.

107:39 Lleiheir hwynt hefyd, a gostyngir hwynt, gan gyfyngder, drygfyd, a chyni.
107:39 Sie waren niedergedrückt und geschwächt von dem Bösen, das sie gezwungen und gedrungen hatte.

107:40 Efe a dywallt ddirmyg ar foneddigion, ac a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.
107:40 Er schüttete Verachtung auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, da kein Weg ist,

107:41 Ond efe a gyfyd y tlawd o gystudd, ac a wna iddo deuluoedd fel praidd.
107:41 und schützte den Armen vor Elend und mehrte sein Geschlecht wie eine Herde.

107:42 Y rhai uniawn a welant hyn, ac a lawenychant: a phob anwiredd a gae ei safn.
107:42 Solches werden die Frommen sehen und sich freuen; und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden.

107:43 Y neb sydd ddoeth, ac a gadwo hyn, a ddeallant drugareddau yr ARGLWYDD.
107:43 Wer ist weise und behält dies? So werden sie merken, wie viel Wohltaten der HERR erzeigt.

SALM 108
108:1
Cân neu Salm Dafydd. Parod yw fy nghalon, O DDUW: canaf a chanmolaf â’m gogoniant.
108:1 (Ein Psalmlied Davids.) Gott, es ist mein rechter Ernst; ich will singen und dichten, meine Ehre auch.

108:2 Deffro, y nabl ar delyn: minnau a deffroaf yn fore.
108:2 Wohlauf, Psalter und Harfe! Ich will in der Frühe auf sein.

108:3 Clodforaf di, ARGLWYDD, ymysg y bobloedd: canmolaf di ymysg y cenhedloedd.
108:3 Ich will dir danken, HERR, unter den Völkern; ich will dir lobsingen unter den Leuten.

108:4 Canys mawr yw dy drugaredd oddi ar y nefoedd: a’th wirionedd a gyrraedd hyd yr wybren.
108:4 Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.

108:5 Ymddyrcha, O DDUW, uwch y nefoedd: a bydded dy ogoniant ar yr holl ddaear;
108:5 Erhebe dich, Gott, über den Himmel, und deine Ehre über alle Lande.

108:6 Fel y gwareder dy rai annwyl: achub â’th ddeheulaw, a gwrando fi.
108:6 Auf daß deine lieben Freunde erledigt werden, hilf mit deiner Rechten und erhöre mich!

108:7 DUW a lefarodd yn ei sancteiddrwydd, Llawenychaf, rhannaf Sichem, a mesuraf ddyffryn Succoth.
108:7 Gott redete in seinem Heiligtum, des bin ich froh, und will Sichem teilen und das Tal Sukkoth abmessen.

108:8 Eiddof fi yw Gilead; eiddof fi Manasse; Effraim hefyd yw nerth fy mhen: Jwda yw fy neddfwr.
108:8 Gilead ist mein, Manasse ist auch mein, und Ephraim ist die Macht meines Hauptes, Juda ist mein Zepter,

108:9 Moab yw fy nghrochan golchi; tros Edom y taflaf fy esgid: buddugoliaethaf ar Philistia.
108:9 Moab ist mein Waschbecken, ich will meinen Schuh über Edom strecken, über die Philister will ich jauchzen.

108:10 Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn? pwy a’m dwg hyd yn Edom?
108:10 Wer will mich führen in eine feste Stadt? Wer wird mich leiten bis nach Edom?

108:11 Onid tydi, O DDUW, yr hwn a’n bwriaist ymaith? ac onid ei di allan, O DDUW, gyda’n lluoedd?
108:11 Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstößest und ziehest nicht aus, Gott, mit unserm Heer?

108:12 Dyro i ni gynhorthwy rhag cyfyngder: canys gau yw ymwared dyn.
108:12 Schaffe uns Beistand in der Not; denn Menschenhilfe ist nichts nütze.

108:13 Trwy DDUW y gwnawn wroldeb: canys efe a sathr ein gelynion.
108:13 Mit Gott wollen wir Taten tun; er wird unsre Feinde untertreten.

SALM 109
109:1
I’r Pencerdd, Salm Dafydd. Na thaw, O DDUW fy moliant.
109:1 (Ein Psalm Davids, vorzusingen.) Gott, mein Ruhm, schweige nicht!

109:2 Canys genau yr annuwiol a genau y twyllodrus a ymagorasant arnaf: A thafod celwyddog y llefarasant i’m herbyn.
109:2 Denn sie haben ihr gottloses und falsches Maul gegen mich aufgetan und reden wider mich mit falscher Zunge;

109:3 Cylchynasant fi hefyd â geiriau cas; ac ymladdasant â mi heb achos.
109:3 und sie reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Ursache.

109:4 Am fy ngharedigrwydd y’m gwrthwynebant: minnau a arferaf weddi.
109:4 Dafür, daß ich sie liebe, sind sie wider mich; ich aber bete.

109:5 Talasant hefyd i mi ddrwg am dda, a chas am fy nghariad.
109:5 Sie beweisen mir Böses um Gutes und Haß um Liebe.

109:6 Gosod dithau un annuwiol arno ef; a safed Satan wrth ei ddeheulaw ef.
109:6 Setze Gottlose über ihn; und der Satan müsse stehen zu seiner Rechten.

109:7 Pan farner ef, eled yn euog; a bydded ei weddi yn bechod.
109:7 Wenn er gerichtet wird, müsse er verdammt ausgehen, und sein Gebet müsse Sünde sein.

109:8 Ychydig fyddo ei ddyddiau; a chymered arall ei swydd ef.
109:8 Seiner Tage müssen wenige werden, und sein Amt müsse ein anderer empfangen.

109:9 Bydded ei blant yn amddifaid, a’i wraig yn weddw.
109:9 Seine Kinder müssen Waisen werden und sein Weib eine Witwe.

109:10 Gan grwydro hefyd crwydred ei blant ef, a chardotant: ceisiant hefyd eu bara o’u hanghyfannedd leoedd.
109:10 Seine Kinder müssen in der Irre gehen und betteln und suchen, als die verdorben sind.

109:11 Rhwyded y ceisiad yr hyn oll sydd ganddo; ac anrheithied dieithriaid ei lafur ef.
109:11 Es müsse der Wucherer aussaugen alles, was er hat; und Fremde müssen seine Güter rauben.

109:12 Na fydded neb a estynno drugaredd iddo; ac na fydded neb a drugarhao wrth ei amddifaid ef.
109:12 Und niemand müsse ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen.

109:13 Torrer ymaith ei hiliogaeth ef: dileer eu henw yn yr oes nesaf.
109:13 Seine Nachkommen müssen ausgerottet werden; ihr Name werde im andern Glied vertilgt.

109:14 Cofier anwiredd ei dadau o flaen yr ARGLWYDD; ac na ddileer pechod ei fam ef.
109:14 Seiner Väter Missetat müsse gedacht werden vor dem HERRN, und seiner Mutter Sünde müsse nicht ausgetilgt werden.

109:15 Byddant bob amser gerbron yr ARGLWYDD, fel y torro efe ymaith eu coffadwriaeth o’r tir:
109:15 Der HERR müsse sie nimmer aus den Augen lassen, und ihr Gedächtnis müsse ausgerottet werden auf Erden,

109:16 Am na chollodd wneuthur trugaredd, eithr erlid ohono y truan a’r tlawd, a’r cystuddiedig o galon, i’w ladd.
109:16 darum daß er so gar keine Barmherzigkeit hatte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und Betrübten, daß er ihn tötete.

109:17 Hoffodd felltith, a hi a ddaeth iddo: ni fynnai fendith, a hi a bellhaodd oddi wrtho.
109:17 Und er wollte den Fluch haben, der wird ihm auch kommen; er wollte den Segen nicht, so wird er auch ferne von ihm bleiben.

109:18 Ie, gwisgodd felltith fel dilledyn; hi a ddaeth fel dwfr i’w fewn, ac fel olew i’w esgyrn.
109:18 Er zog an den Fluch wie sein Hemd; der ist in sein Inwendiges gegangen wie Wasser, und wie Öl in seine Gebeine;

109:19 Bydded iddo fel dilledyn yr hwn wisgo efe, ac fel gwregys a’i gwregyso efe yn wastadol.
109:19 So werde er ihm wie ein Kleid, das er anhabe, und wie ein Gürtel, mit dem er allewege sich gürte.

109:20 Hyn fyddo tâl fy ngwrthwynebwyr gan yr ARGLWYDD, a’r rhai a ddywedant ddrwg yn erbyn fy enaid.
109:20 So geschehe denen vom HERRN, die mir zuwider sind und reden Böses wider meine Seele.

109:21 Tithau, ARGLWYDD DDUW, gwn erof fi er mwyn dy enw: am fod yn dda dy drugaredd, gwared fi.
109:21 Aber du, HERR HERR, sei du mit mir um deines Namens willen; denn deine Gnade ist mein Trost: errette mich!

109:22 Canys truan a thlawd ydwyf fi, a’m calon a archollwyd o’m mewn.
109:22 Denn ich bin arm und elend; mein Herz ist zerschlagen in mir.

109:23 Euthum fel cysgod pan gilio: fel locust y’m hysgydwir.
109:23 Ich fahre dahin wie ein Schatten, der vertrieben wird, und werde verjagt wie die Heuschrecken.

109:24 Fy ngliniau a aethant yn egwan gan ympryd; a’m cnawd a guriodd o eisiau braster.
109:24 Meine Kniee sind schwach von Fasten, und mein Fleisch ist mager und hat kein Fett.

109:25 Gwaradwydd hefyd oeddwn iddynt: pan welent fi, siglent eu pennau.
109:25 Und ich muß ihr Spott sein; wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf.

109:26 Cynorthwya fi, O ARGLWYDD fy NUW; achub fi yn ôl dy drugaredd:
109:26 Stehe mir bei, HERR, mein Gott! hilf mir nach deiner Gnade,

109:27 Fel y gwypont mai dy law di yw hyn; mai ti, ARGLWYDD, a’i gwnaethost.
109:27 daß sie innewerden, daß dies sei deine Hand, daß du, HERR, solches tust.

109:28 Melltithiant hwy, ond bendithia di: cywilyddier hwynt, pan gyfodant; a llawenyched dy was.
109:28 Fluchen sie, so segne du. Setzen sie sich wider mich, so sollen sie zu Schanden werden; aber dein Knecht müsse sich freuen.

109:29 Gwisger fy ngwrthwynebwyr â gwarth, ac ymwisgant â’u cywilydd, megis â chochl.
109:29 Meine Widersacher müssen mit Schmach angezogen werden und mit ihrer Schande bekleidet werden wie ein Rock.

109:30 Clodforaf yr ARGLWYDD yn ddirfawr â’m genau; ie, moliannaf ef ymysg llawer.
109:30 Ich will dem HERRN sehr danken mit meinem Munde und ihn rühmen unter vielen.

109:31 Oherwydd efe a saif ar ddeheulaw y tlawd, i’w achub oddi wrth y rhai a farnant ei enaid.
109:31 Denn er steht dem Armen zur Rechten, daß er ihm helfe von denen, die sein Leben verurteilen.

SALM 110
110:1
Salm Dafydd. Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn fainc i’th draed.
110:1 (Ein Psalm Davids.) Der HERR sprach zu meinem Herrn: "Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege."

110:2 Gwialen dy nerth a enfyn yr ARGLWYDD o Seion: llywodraetha di yng nghanol dy elynion.
110:2 Der HERR wird das Zepter deines Reiches senden aus Zion: "Herrsche unter deinen Feinden!"

110:3 Dy bobl a fyddant ewyllysgar yn nydd dy nerth, mewn harddwch sancteiddrwydd o groth y wawr: y mae gwlith dy enedigaeth i ti.
110:3 Nach deinem Sieg wird dir dein Volk willig opfern in heiligem Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte.

110:4 Tyngodd yr ARGLWYDD, ac nid edifarha, Ti wyt offeiriad yn dragwyddol, yn ôl urdd Melchisedec.
110:4 Der HERR hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: "Du ist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks."

110:5 Yr ARGLWYDD ar dy ddeheulaw a drywana frenhinoedd yn nydd ei ddigofaint.
110:5 Der HERR zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns;

110:6 Efe a farn ymysg y cenhedloedd; lleinw leoedd â chelaneddau: archolla ben llawer gwlad.
110:6 er wird richten unter den Heiden; er wird ein großes Schlagen unter ihnen tun; er wird zerschmettern das Haupt über große Lande.

110:7 Efe a yf o’r afon ar y ffordd: am hynny y dyrcha efe ei ben.
110:7 Er wird trinken vom Bach auf dem Wege; darum wird er das Haupt emporheben.

SALM 111
111:1
Molwch yr ARGLWYDD. Clodforaf yr ARGLWYDD â’m holl galon, yng nghymanfa y rhai uniawn, ac yn y gynulleidfa.
111:1 Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rat der Frommen und in der Gemeinde.

111:2 Mawr yw gweithredoedd yr ARGLWYDD, wedi eu ceisio gan bawb a’u hoffant.
111:2 Groß sind die Werke des HERRN; wer ihrer achtet, der hat eitel Lust daran.

111:3 Gogoniant a harddwch yw ei waith ef; a’i gyfiawnder sydd yn parhau byth.
111:3 Was er ordnet, das ist löblich und herrlich; und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

111:4 Gwnaeth gofio ei ryfeddodau: graslon a thrugarog yw yr ARGLWYDD.
111:4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR.

111:5 Rhoddodd ymborth i’r rhai a’i hofnant ef: efe a gofia ei gyfamod yn dragywydd.
111:5 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt ewiglich an seinen Bund.

111:6 Mynegodd i’w bobl gadernid ei weithredoedd, i roddi iddynt etifeddiaeth y cenhedloedd.
111:6 Er läßt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, daß er ihnen gebe das Erbe der Heiden.

111:7 Gwirionedd a barn yw gweithredoedd ei ddwylo ef: ei holl orchmynion ydynt sicr:
111:7 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Gebote sind rechtschaffen.

111:8 Wedi eu sicrhau byth ac yn dragywdd, a’u gwneuthur mewn gwirionedd ac uniawnder.
111:8 Sie werden erhalten immer und ewiglich und geschehen treulich und redlich.

111:9 Anfonodd ymwared i’w bobl: gorchmynnodd ei gyfamod yn dragwyddol: sancteiddiol ac ofnadwy yw ei enw ef.
111:9 Er sendet eine Erlösung seinem Volk; er verheizt, daß sein Bund ewiglich bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name.

111:10 Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: deall da sydd gan y rhai a wnânt ei orchmynion ef: y mae ei foliant ef yn parhau byth. 
111:10 Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine Klugheit, wer darnach tut, des Lob bleibt ewiglich.

SALM 112
112:1
Molwch yr ARGLWYDD. Gwyn ei fyd y gŵr a ofna yr ARGLWYDD, ac sydd yn hoffi ei orchmynion ef yn ddirfawr.
112:1 Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Lust hat zu seinen Geboten!

112:2 Ei had fydd gadarn ar y ddaear: cenhedlaeth y rhai uniawn a fendithir.
112:2 Des Same wird gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein.

112:3 Golud a chyfoeth fydd yn ei dŷ ef: a’i gyfiawnder sydd yn parhau byth.
112:3 Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

112:4 Cyfyd goleuni i’r rhai uniawn yn y tywyllwch: trugarog, a thosturiol, a chyfiawn, yw efe.
112:4 Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten.

112:5 Gŵr da sydd gymwynasgar, ac yn rhoddi benthyg: wrth farn y llywodraetha efe ei achosion.
112:5 Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leidet und richtet seine Sachen aus, daß er niemand Unrecht tue!

112:6 Yn ddiau nid ysgogir ef byth: y cyfiawn fydd byth mewn coffadwriaeth.
112:6 Denn er wird ewiglich bleiben; des Gerechten wird nimmermehr vergessen.

112:7 Nid ofna efe rhag chwedl drwg: ei galon sydd ddi-sigl, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.
112:7 Wenn eine Plage kommen will, so fürchtet er sich nicht; sein Herz hofft unverzagt auf den HERRN.

112:8 Ategwyd ei galon: nid ofna efe, hyd oni welo ei ewyllys ar ei elynion.
112:8 Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht.

112:9 Gwasgarodd, rhoddodd i’r tlodion; a’i gyfiawnder sydd yn parhau byth; ei gorn a ddyrchefir mewn gogoniant.
112:9 Er streut aus und gibt den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, sein Horn wird erhöht mit Ehren.

112:10 Yr annuwiol a wêl hyn, ac a ddigia; efe a ysgyrnyga ei ddannedd, ac a dawdd ymaith: derfydd am ddymuniad y rhai annuwiol.
112:10 Der Gottlose wird's sehen, und es wird ihn verdrießen; seine Zähne wird er zusammenbeißen und vergehen. Denn was die Gottlosen gerne wollten, das ist verloren.

SALM 113
113:1
Molwch yr ARGLWYDD. Gweision yr ARGLWYDD, molwch, ie, molwch enw yr ARGLWYDD.
113:1 Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN!

113:2 Bendigedig fyddo enw yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd.
113:2 Gelobet sei des HERRN Name von nun an bis in Ewigkeit!

113:3 O godiad haul hyd ei fachludiad, moliannus yw enw yr ARGLWYDD.
113:3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!

113:4 Uchel yw yr ARGLWYDD goruwch yr holl genhedloedd; a’i ogoniant sydd goruwch y nefoedd.
113:4 Der HERR ist hoch über alle Heiden; seine Ehre geht, soweit der Himmel ist.

113:5 Pwy sydd fel yr ARGLWYDD ein DUW ni, yr hwn sydd yn preswylio yn uchel,
113:5 Wer ist wie der HERR, unser Gott? der sich so hoch gesetzt hat

113:6 Yr hwn a ymddarostwng i edrych y pethau yn y nefoedd, ac yn y ddaear?
113:6 und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden;

113:7 Efe sydd yn codi’r tlawd o’r llwch, ac yn dyrchafu’r anghenus o’r domen,
113:7 der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Kot,

113:8 I’w osod gyda phendefigion, ie, gyda phendefigion ei bobl.
113:8 daß er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes;

113:9 Yr hwn a wna i’r amhlantadwy gadw tŷ, a bod yn llawen fam plant. Canmolwch yr ARGLWYDD.
113:9 der die Unfruchtbare im Hause wohnen macht, daß sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

SALM 114
114:1
Pan aeth Israel o’r Aifft, tŷ Jacob oddi wrth bobl anghyfiaith;
114:1 Da Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk,

114:2 Jwda oedd ei sancteiddrwydd, ac Israel ei arglwyddiaeth.
114:2 da ward Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft.

114:3 Y môr a welodd hyn, ac a giliodd; yr Iorddonen a drodd yn ôl.
114:3 Das Meer sah es und floh; der Jordan wandte sich zurück;

114:4 Y mynyddoedd a neidiasant fel hyrddod, a’r bryniau fel ŵyn defaid.
114:4 die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe.

114:5 Beth ddarfu i ti, O fôr, pan giliaist? tithau Iorddonen, paham y troaist yn ôl?
114:5 Was war dir, du Meer, daß du flohest, und du, Jordan, daß du dich zurückwandtest,

114:6 Paham, fynyddoedd, y neidiech fel hyrddod? a’r bryniau fel y defaid?
114:6 ihr Berge, daß ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel wie die jungen Schafe?

114:7 Ofna, di ddaear, rhag yr ARGLWYDD, rhag DUW Jacob:
114:7 Vor dem HERRN bebte die Erde, vor dem Gott Jakobs,

114:8 Yr hwn sydd yn troi y graig yn llyn dwfr, ar gallestr yn ffynnon dyfroedd.
114:8 der den Fels wandelte in einen Wassersee und die Steine in Wasserbrunnen.

SALM 115
115:1
Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond i’th enw dy hun dod ogoniant, er mwyn dy drugaredd, ac er mwyn dy wirionedd.
115:1 Nicht uns, HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deine Gnade und Wahrheit!

115:2 Paham y dywedai y cenhedloedd, Pa le yn awr y mae eu DUW hwynt?
115:2 Warum sollen die Heiden sagen: Wo ist nun ihr Gott?

115:3 Ond ein DUW, ni sydd yn y nefoedd: efe a wnaeth yr hyn a fynnodd oll.
115:3 Aber unser Gott ist im Himmel; er kann schaffen, was er will.

115:4 Eu delwau hwy ydynt o aur ac arian, gwaith dwylo dynion.
115:4 Jener Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht.

115:5 Genau sydd iddynt, ond ni lefarant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant:
115:5 Sie haben Mäuler, und reden nicht; sie haben Augen, und sehen nicht;

115:6 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant; ffroenau sydd ganddynt, ond ni aroglant:
115:6 sie haben Ohren, und hören nicht; sie heben Nasen, und riechen nicht;

115:7 Dwylo sydd iddynt, ond ni theimlant; traed sydd iddynt, ond ni cherddant; ni leisiant chwaith â’u gwddf.
115:7 sie haben Hände, und greifen nicht; Füße haben sie, und gehen nicht; sie reden nicht durch ihren Hals.

115:8 Y rhai a’u gwnânt ydynt fel hwythau, a phob un a ymddiriedo ynddynt.
115:8 Die solche machen, sind ihnen gleich, und alle, die auf sie hoffen.

115:9 O Israel, ymddiried di yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth a'u tarian.
115:9 Aber Israel hoffe auf den HERRN! Der ist ihre Hilfe und Schild.

115:10 Tŷ Aaron, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe yw eu porth a'u tarian.
115:10 Das Haus Aaron hoffe auf den HERRN! Der ist ihre Hilfe und Schild.

115:11 Y rhai a ofnwch yr ARGLWYDD, ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD: efe eu porth a'u tarian.
115:11 Die den HERRN fürchten, hoffen auf den HERRN! Der ist ihre Hilfe und Schild.

115:12 Yr ARGLWYDD a’n cofiodd ni: efe a'n bendithia: bendithia efe dŷ Israel; bendithia efe dŷ Aaron.
115:12 Der HERR denkt an uns und segnet uns; er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron;

115:13 Bendithia efe y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fychain a mawrion.
115:13 er segnet, die den HERRN fürchten, Kleine und Große.

115:14 Yr ARGLWYDD a'ch chwanega chwi fwyfwy, chwychwi a'ch plant hefyd.
115:14 Der HERR segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder!

115:15 Bendigedig ydych chwi gan yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nef a daear.
115:15 Ihr seid die Gesegneten des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

115:16 Y nefoedd, ie, y nefoedd ydynt eiddo yr ARGLWYDD: a'r ddaear a roddes efe i feibion dynion.
115:16 Der Himmel allenthalben ist des HERRN; aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben.

115:17 Y meirw ni foliannant yr ARGLWYDD, na'r neb sydd yn disgyn i ddistawrwydd.
115:17 Die Toten werden dich, HERR, nicht loben, noch die hinunterfahren in die Stille;

115:18 Ond nyni a fendithiwn yr ARGLWYDD o hyn allan ac yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
115:18 sondern wir loben den HERRN von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja!

SALM 116
116:1
Da gennyf wrando ar ARGLWYDD ar fy llef, a'm gweddïau.
116:1 Das ist mir lieb, daß der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.

116:2 Am ostwng ohono ei glust ataf, am hynny llefaf dros fy nyddiau arno ef.
116:2 Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

116:3 Gofidion angau a'm cylchynasant, a gofidiau uffern a'm daliasant: ing a blinder a gefais.
116:3 Stricke des Todes hatten mich umfangen, und Ängste der Hölle hatten mich getroffen; ich kam in Jammer und Not.

116:4 Yna y gelwais ar enw yr ARGLWYDD; Atolwg, ARGLWYDD gwared fy enaid.
116:4 Aber ich rief an den Namen des HERRN: O HERR, errette mein Seele!

116:5 Graslon yw yr ARGLWYDD, a chyfiawn; a thosturiol yw ein Duw ni.
116:5 Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig.

116:6 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw y rhai annichellgar: tlodais, ac efe a'm hachubodd.
116:6 Der HERR behütet die Einfältigen; wenn ich unterliege, so hilft er mir.

116:7 Dychwel, O fy enaid, i'th orffwysfa; canys yr ARGLWYDD fu dda wrthyt.
116:7 Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes.

116:8 Oherwydd i ti waredu fy enaid oddi wrth angau, fy llygaid oddi wrth ddagrau, a'm traed rhag llithro.
116:8 Denn du hast meine Seele aus dem Tode gerissen, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.

116:9 Rhodiaf o flaen yr ARGLWYDD yn nhir y rhai byw.
116:9 Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen.

116:10 Credais, am hynny y lleferais: cystuddiwyd fi yn ddirfawr.
116:10 Ich glaube, darum rede ich; ich werde aber sehr geplagt.

116:11 Mi a ddywedais yn fy ffrwst, Pob dyn sydd gelwyddog.
116:11 Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen sind Lügner.

116:12 Beth a dalaf i’r ARGLWYDD, am ei holl ddoniau i mi?
116:12 Wie soll ich dem HERRN vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut?

116:13 Ffiol iachawdwriaeth a gymeraf, ac ar enw yr ARGLWYDD y galwaf.
116:13 Ich will den Kelch des Heils nehmen und des HERRN Namen predigen.

116:14 Fy addunedau a dalaf i’r ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl ef.
116:14 Ich will mein Gelübde dem HERRN bezahlen vor allem seinem Volk.

116:15 Gwerthfawr yng ngolwg yr ARGLWYDD yw marwolaeth ei saint ef.
116:15 Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem HERRN.

116:16 ARGLWYDD, yn ddiau dy was di ydwyf fi; dy was di ydwyf fi, mab dy wasanaethwraig: datodaist fy rhwymau.
116:16 O HERR, ich bin dein Knecht; ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn. Du hast meine Bande zerrissen.

116:17 Aberthaf i ti aberth moliant; a galwaf ar enw yr ARGLWYDD.
116:17 Dir will ich Dank opfern und des HERRN Namen predigen.

116:18 Talaf fy addunedau i’r ARGLWYDD, yn awr yng ngŵydd ei holl bobl,
116:18 Ich will meine Gelübde dem HERRN bezahlen vor allem seinem Volk,

116:19 Yng nghynteddoedd tŷ yr ARGLWYDD, yn dy ganol di, O Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD.
116:19 in den Höfen am Hause des HERRN, in dir Jerusalem. Halleluja!

SALM 117
117:1
Molwch yr ARGLWYDD, yr holl genhedloedd: clodforwch ef, yr yr holl bobloedd.
117:1 Lobet den HERRN, alle Heiden; preiset ihn, alle Völker!

117:2 Oherwydd ei drugaredd ef tuag atom ni sydd fawr: a gwirionedd yr ARGLWYDD a bery yn dragywydd. Molwch yr ARGLWYDD.
117:2 Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!

SALM 118
118:1
Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd ei drugaredd a bery yn dragywydd.
118:1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

118:2 Dyweded Israel yr awr hon, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:2 Es sage nun Israel: Seine Güte währet ewiglich.

118:3 Dyweded tŷ Aaron yn awr, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:3 Es sage nun das Haus Aaron: Seine Güte währet ewiglich.

118:4 Yn awr dyweded y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd.
118:4 Es sagen nun, die den HERRN fürchten: Seine Güte währet ewiglich.

118:5 Mewn ing y gelwais ar yr ARGLWYDD; yr ARGLWYDD a’m clybu, ac a’m gosododd mewn ehangder.
118:5 In der Angst rief ich den HERRN an, und der HERR erhörte mich und tröstete mich.

118:6 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi, nid ofnaf: beth a wna dyn i mi?
118:6 Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?

118:7 Yr ARGLWYDD sydd gyda mi ymhlith fy nghynorthwywyr: am hynny y caf weled fy ewyllys ar fy nghaseion.
118:7 Der HERR ist mit mir, mir zu helfen; und ich will meine Lust sehen an meinen Feinden.

118:8 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn dyn.
118:8 Es ist gut, auf den HERRN zu vertrauen, und nicht sich verlassen auf Menschen.

118:9 Gwell yw gobeithio yn yr ARGLWYDD, nag ymddiried mewn tywysogion.
118:9 Es ist gut auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten.

118:10 Yr holl genhedloedd a’m hamgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi a’u torraf hwynt ymaith.
118:10 Alle Heiden umgeben mich; aber im Namen des HERRN will ich sie zerhauen.

118:11 Amgylchynasant fi; ie, amgylchynasant fi: ond yn enw yr ARGLWYDD mi a’u torraf hwynt ymaith.
118:11 Sie umgeben mich allenthalben; aber im Namen des HERRN will ich sie zerhauen.

118:12 Amgylchynasant fi fel gwenyn; diffoddasant fel tân drain: oherwydd yn enw yr ARGLWYDD mi a’u torraf hwynt ymaith.
118:12 Sie umgeben mich wie Bienen; aber sie erlöschen wie Feuer in Dornen; im Namen des HERRN will ich sie zerhauen.

118:13 Gan wthio y gwthiaist fi, fel y syrthiwn: ond yr ARGLWYDD a’m cynorthwyodd.
118:13 Man stößt mich, daß ich fallen soll; aber der HERR hilft mir.

118:14 Yr ARGLWYDD yw fy nerth a’m cân; ac sydd iachawdwriaeth i mi.
118:14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.

118:15 Llef gorfoledd a iachawdwriaeth sydd ym mhebyll y cyfiawn: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:15 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: "Die Rechte des HERRN behält den Sieg;

118:16 Deheulaw. yr ARGLWYDD a ddyrchafwyd: deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn gwneuthur grymuster.
118:16 die Rechte des HERRN ist erhöht; die Rechte des HERRN behält den Sieg!"

118:17 Ni byddaf farw, ond byw; a mynegaf weithredoedd yr ARGLWYDD.
118:17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen.

118:18 Gan gosbi y’m cosbodd yr ARGLWYDD: ond ni’m rhoddodd i farwolaeth.
118:18 Der HERR züchtigt mich wohl; aber er gibt mich dem Tode nicht.

118:19 Agorwch i mi byrth cyfiawnder: af i mewn iddynt, a chlodforaf yr ARGLWYDD.
118:19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, daß ich dahin eingehe und dem HERRN danke.

118:20 Dyma borth yr ARGLWYDD; y rhai cyfiawn a ânt i mewn iddo.
118:20 Das ist das Tor des HERRN; die Gerechten werden dahin eingehen.

118:21 Clodforaf di; oherwydd i ti fy ngwrando, a’th fod yn iachawdwriaeth i mi.
118:21 Ich danke dir, daß du mich demütigst und hilfst mir.

118:22 Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, a aeth yn ben i’r gongl.
118:22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.

118:23 O’r ARGLWYDD y daeth hyn; hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni.
118:23 Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.

118:24 Dyma y dydd a wnaeth yr ARGLWYDD; gorfoleddwn a llawenychwn ynddo.
118:24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein.

118:25 Atolwg, ARGLWYDD, achub yn awr: atolwg, ARGLWYDD, pâr yn awr lwyddiant.
118:25 O HERR, hilf! o HERR, laß wohl gelingen!

118:26 Bendigedig yw a ddêl yn enw yr ARGLWYDD: bendithiasom chwi o dŷ yr ARGLWYDD.
118:26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid.

118:27 DUW yw yr ARGLWYDD, yr hwn a lewyrchodd i ni: rhwymwch yr aberth â rhaffau, hyd wrth gyrn yr allor.
118:27 der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. Schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!

118:28 Fy NUW ydwyt ti, a mi a’th glodforaf: dyrchafaf di, fy NUW.
118:28 Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen.

118:29 Clodforwch yr ARGLWYDD; canys da yw: oherwydd yn dragywydd y pery ei drugaredd ef.
118:29 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und sein Güte währet ewiglich.

SALM 119
119:1
ALEFF.  Gwyn fyd y rhai perffaith eu ffordd, y rhai a rodiant yng nghyfraith yr ARGLWYDD.
119:1 (ALEPH.) Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln!

119:2 Gwyn fyd y rhai a gadwant ei dystiolaethau ef; ac a’i ceisiant ef â’u holl galon.
119:2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen!

119:3 Y rhai hefyd ni wnânt anwiredd, hwy a rodiant yn ei ffyrdd ef.
119:3 Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel.

119:4 Ti a orchmynnaist gadw dy orchmynion yn ddyfal.
119:4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle.

119:5 O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau!
119:5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte!

119:6 Yna ni’m gwaradwyddid, pan edrychwn ar dy holl orchmynion.
119:6 Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.

119:7 Clodforaf di ag uniondeb calon, pan ddysgwyf farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:7 Ich danke dir von Herzen, daß du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.

119:8 Cadwaf dy ddeddfau; O na ad fi yn hollol.
119:8 Deine Rechte will ich halten; verlaß mich nimmermehr.

119:9 BETH. Pa fodd y glanha lanc ei lwybr? wrth ymgadw yn ôl dy air di.
119:9 (BETH.) Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält nach deinen Worten.

119:10 A’m holl galon y’th geisiais: na ad i mi gyfeiliorni oddi wrth dy orchmynion.
119:10 Ich suche dich von ganzem Herzen; laß mich nicht abirren von deinen Geboten.

119:11 Cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon, fel na phechwn i’th erbyn.
119:11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nicht wieder dich sündige.

119:12 Ti, ARGLWYDD, wyt fendigedig: dysg i mi dy ddeddfau.
119:12 Gelobt seist du, HERR! Lehre mich deine Rechte!

119:13 A’m gwefusau y traethais holl farnedigaethau dy enau.
119:13 Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Rechte deines Mundes.

119:14 Bu mor llawen gennyf ffordd dy dystiolaethau, â’r holl olud.
119:14 Ich freue mich des Weges deiner Zeugnisse wie über allerlei Reichtum.

119:15 Yn dy orchmynion y myfyriaf, ac ar dy lwybrau yr edrychaf.
119:15 Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege.

119:16 Yn dy ddeddfau yr ymddigrifaf: nid anghofiaf dy air.
119:16 Ich habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deiner Worte nicht.

119:17 GIMEL. Bydd dda wrth dy was, fel y byddwyf byw, ac y cadwyf dy air.
119:17 (GIMEL.) Tue wohl deinem Knecht, daß ich lebe und dein Wort halte.

119:18 Datguddia fy llygaid, fel y gwelwyf bethau rhyfedd allan o’th gyfraith di.
119:18 Öffne mir die Augen, daß ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.

119:19 Dieithr ydwyf fi ar y ddaear: na chudd di rhagof dy orchmynion.
119:19 Ich bin ein Gast auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir.

119:20 Drylliwyd fy enaid gan awydd i’th farnedigaethau bob amser.
119:20 Meine Seele ist zermalmt vor Verlangen nach deinen Rechten allezeit.

119:21 Ceryddaist y beilchion melltigedig, y rhai a gyfeiliornant oddi wrth dy orchmynion.
119:21 Du schiltst die Stolzen; verflucht sind, die von deinen Geboten abirren.

119:22 Tro oddi wrthyf gywilydd a dirmyg oblegid dy dystiolaethau di a gedwais.
119:22 Wende von mir Schmach und Verachtung; denn ich halte deine Zeugnisse.

119:23 Tywysogion hefyd a eisteddasant ac a ddywedasant i’m herbyn: dy was dithau a fyfyriai yn dy ddeddfau.
119:23 Es sitzen auch die Fürsten und reden wider mich; aber dein Knecht redet von deinen Rechten.

119:24 A’th dystiolaethau oeddynt fy hyfrydwch a’m cynghorwyr.
119:24 Ich habe Lust zu deinen Zeugnissen; die sind meine Ratsleute.

119:25 DALETH.  Glynodd fy enaid wrth y llwch: bywha fi yn ôl dy air.
119:25 (DALETH.) Meine Seele liegt im Staube; erquicke mich nach deinem Wort.

119:26 Fy ffyrdd a fynegais, a gwrandewaist fi: dysg i mi dy ddeddfau.
119:26 Ich erzähle meine Wege, und du erhörst mich; lehre mich deine Rechte.

119:27 Gwna i mi ddeall ffordd dy orchmynion; a mi a fyfyriaf yn dy ryfeddodau.
119:27 Unterweise mich den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern.

119:28 Diferodd fy enaid gan ofid: nertha fi yn ôl dy air.
119:28 Ich gräme mich, daß mir das Herz verschmachtet; stärke mich nach deinem Wort.

119:29 Cymer oddi wrthyf ffordd y celwydd; ac yn raslon dod i mi dy gyfraith.
119:29 Wende von mir den falschen Weg und gönne mir dein Gesetz.

119:30 Dewisais ffordd gwirionedd: gosodais dy farnedigaethau o’m blaen.
119:30 Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt; deine Rechte habe ich vor mich gestellt.

119:31 Glynais wrth dy dystiolaethau: O ARGLWYDD, na’m gwaradwydda.
119:31 Ich hange an deinen Zeugnissen; HERR, laß mich nicht zu Schanden werden!

119:32 Ffordd dy orchmynion a redaf, pan ehangech fy nghalon
119:32 Wenn du mein Herz tröstest, so laufe ich den Weg deiner Gebote.

119:33 HE.  Dysg i mi, O ARGLWYDD, ffordd dy ddeddfau, a chadwaf hi hyd y diwedd.
119:33 (HE.) Zeige mir, HERR, den Weg deiner Rechte, daß ich sie bewahre bis ans Ende.

119:34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith; ie, cadwaf hi â’m holl galon.
119:34 Unterweise mich, daß ich bewahre dein Gesetz und halte es von ganzem Herzen.

119:35 Gwna i mi gerdded yn llwybr dy orchmynion: canys ynddo y mae fy ewyllys.
119:35 Führe mich auf dem Steige deiner Gebote; denn ich habe Lust dazu.

119:36 Gostwng fy nghalon at dy dystiolaethau, ac nid at gybydd-dra.
119:36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, und nicht zum Geiz.

119:37 Tro heibio fy llygaid, rhag edrych ar wagedd; a bywha fi yn dy ffyrdd.
119:37 Wende meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre; sondern erquicke mich auf deinem Wege.

119:38 Sicrha dy air i’th was, yr hwn sydd yn ymroddi i’th ofn di.
119:38 Laß deinen Knecht dein Gebot fest für dein Wort halten, daß ich mich nicht fürchte.

119:39 Tro heibio fy ngwaradwydd yr wyf yn ei ofni: canys dy farnedigaethau sydd dda.
119:39 Wende von mir die Schmach, die ich scheue; denn deine Rechte sind lieblich.

119:40 Wele, awyddus ydwyf i’th orchmynion: gwna i mi fyw yn dy gyfiawnder.
119:40 Siehe, ich begehre deiner Befehle; erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit.

119:41 FAU.  Deued i mi dy drugaredd, ARGLWYDD, a’th iachawdwriaeth yn ôl dy air.
119:41 (VAU.) HERR, laß mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort,

119:42 Yna yr atebaf i’m cablydd: oherwydd yn dy air y gobeithiais.
119:42 daß ich antworten möge meinem Lästerer; denn ich verlasse mich auf dein Wort.

119:43 Na ddwg dithau air y gwirionedd o’m genau yn llwyr: oherwydd yn dy farnedigaethau di y gobeithiais.
119:43 Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit; denn ich hoffe auf deine Rechte.

119:44 A’th gyfraith a gadwaf yn wastadol, byth ac yn dragywydd.
119:44 Ich will dein Gesetz halten allewege, immer und ewiglich.

119:45 Rhodiaf hefyd mewn ehangder: oherwydd dy orchmynion di a geisiaf.
119:45 Und ich wandle fröhlich; denn ich suche deine Befehle.

119:46 Ac am dy dystiolaethau di y llefaraf flaen brenhinoedd, ac ni bydd cywilydd gennyf.
119:46 Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht

119:47 Ac ymddigrifaf yn dy orchmynion, y rhai a hoffais.
119:47 und habe Lust an deinen Geboten, und sie sind mir lieb,

119:48 A’m dwylo a ddyrchafaf at dy orchmynion, y rhai a gerais; a mi a fyfyriaf yn dy ddeddfau.
119:48 und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Rechten.

119:49 SAIN. Cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio.
119:49 (ZAIN.) Gedenke deinem Knechte an dein Wort, auf welches du mich lässest hoffen.

119:50 Dyma fy nghysur yn fy nghystudd: canys dy air di a’m bywhaodd i.
119:50 Das ist mein Trost in meinem Elend; denn dein Wort erquickt mich.

119:51 Y beilchion a’m gwatwarasant yn ddirfawr: er hynny ni throais oddi wrth dy gyfraith di.
119:51 Die Stolzen haben ihren Spott an mir; dennoch weiche ich nicht von deinem Gesetz.

119:52 Cofiais, O ARGLWYDD, dy farnedigaethau erioed; ac ymgysurais.
119:52 HERR, wenn ich gedenke, wie du von der Welt her gerichtet hast, so werde ich getröstet.

119:53 Dychryn a ddaeth arnaf, oblegid yr annuwiolion, y rhai sydd yn gadu dy gyfraith di.
119:53 Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die dein Gesetz verlassen.

119:54 Dy ddeddfau oedd fy nghân yn nhŷ fy mhererindod.
119:54 Deine Rechte sind mein Lied in dem Hause meiner Wallfahrt.

119:55 Cofiais dy enw, ARGLWYDD, y nos; a chedwais dy gyfraith.
119:55 HERR, ich gedenke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz.

119:56 Hyn oedd gennyf, am gadw ohonof dy orchmynion di.
119:56 Das ist mein Schatz, daß ich deine Befehle halte.

119:57 CHETH. O ARGLWYDD, fy rhan ydwyt; dywedais y cadwn dy eiriau.
119:57 (CHETH.) Ich habe gesagt: "HERR, das soll mein Erbe sein, daß ich deine Worte halte."

119:58 Ymbiliais â’th wyneb â’m holl galon: trugarha wrthyf yn ôl dy air.
119:58 Ich flehe vor deinem Angesicht von ganzem Herzen; sei mir gnädig nach deinem Wort.

119:59 Meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nhraed at dy dystiolaethau di.
119:59 Ich betrachte meine Wege und kehre meine Füße zu deinen Zeugnissen.

119:60 Brysiais, ac nid oedais gadw dy orchmynion.
119:60 Ich eile und säume mich nicht, zu halten deine Gebote.

119:61 Minteioedd yr annuwiolion a’m hysbeiliasant: ond nid anghofiais dy gyfraith di.
119:61 Der Gottlosen Rotte beraubt mich; aber ich vergesse deines Gesetzes nicht.

119:62 Hanner nos y cyfodaf i’th foliannu, am farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:62 Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Rechte deiner Gerechtigkeit.

119:63 Cyfaill ydwyf fi i’r rhai oll a’th ofnant, ac i’r rhai a gadwant dy orchmynion.
119:63 Ich halte mich zu denen, die dich fürchten und deine Befehle halten.

119:64 Llawn yw y ddaear o’th drugaredd, O ARGLWYDD: dysg i mi dy ddeddfau.
119:64 HERR, die Erde ist voll deiner Güte; lehre mich deine Rechte.

119:65 TETH. Gwnaethost yn dda i’th was, O ARGLWYDD, yn ôl dy air.
119:65 (TETH.) Du tust Gutes deinem Knechte, HERR, nach deinem Wort.

119:66 Dysg i mi iawn ddeall a gwybodaeth: oherwydd dy orchmynion di a gredais.
119:66 Lehre mich heilsame Sitten und Erkenntnis; den ich glaube deinen Geboten.

119:67 Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn awr cedwais dy air di.
119:67 Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich; nun aber halte ich dein Wort.

119:68 Da ydwyt, a daionus: dysg i mi dy ddeddfau.
119:68 Du bist gütig und freundlich; lehre mich deine Rechte.

119:69 Y beilchion a glytiasant gelwydd i’m herbyn; minnau a gadwaf dy orchmynion â’m holl galon.
119:69 Die Stolzen erdichten Lügen über mich; ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle.

119:70 Cyn frased â’r bloneg yw eu calon: minnau a ymddigrifais yn dy gyfraith di.
119:70 Ihr Herz ist dick wie Schmer; ich aber habe Lust an deinem Gesetz.

119:71 Da yw i mi fy nghystuddio; fel y dysgwn dy ddeddfau.
119:71 Es ist mir lieb, daß du mich gedemütigt hast, daß ich deine Rechte lerne.

119:72 Gwell i mi gyfraith dy enau, na miloedd o aur ac arian.
119:72 Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber denn viel tausend Stück Gold und Silber.

119:73 IOD. Dy ddwylo a’m gwnaethant, ac a’m lluniasant: pâr i mi ddeall, fel y dysgwyf dy orchmynion.
119:73 (JOD.) Deine Hand hat mich gemacht und bereitet; unterweise mich, daß ich deine Gebote lerne.

119:74 Y rhai a’th ofnant a’m gwelant, ac a lawenychant; oblegid gobeithio ohonof yn dy air di.
119:74 Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich; denn ich hoffe auf dein Wort.

119:75 Gwn, ARGLWYDD, mai cyfiawn yw dy farnedigaethau; ac mai mewn ffyddlondeb y’m cystuddiaist.
119:75 HERR, ich weiß, daß deine Gerichte recht sind; du hast mich treulich gedemütigt.

119:76 Bydded, atolwg, dy drugaredd i’m cysuro, yn ôl dy air i’th wasanaethwr.
119:76 Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast.

119:77 Deued i mi dy drugareddau, fel y byddwyf byw; oherwydd dy gyfraith yw fy nigrifwch.
119:77 Laß mir deine Barmherzigkeit widerfahren, daß ich lebe; denn ich habe Lust zu deinem Gesetz.

119:78 Cywilyddier y beilchion, canys gwnânt gam â mi yn ddiachos, ond myfi a fyfyriaf yn dy orchmynion di.;
119:78 Ach daß die Stolzen müßten zu Schanden werden, die mich mit Lügen niederdrücken! ich aber rede von deinen Befehlen.

119:79 Troer ataf fi y rhai a’th ofnant di, a’r rhai a adwaenant dy dystiolaethau.
119:79 Ach daß sich müßten zu mir halten, die dich fürchten und deine Zeugnisse kennen!

119:80 Bydded fy nghalon yn berffaith yn dy ddeddfau; fel na’m cywilyddier.
119:80 Mein Herz bleibe rechtschaffen in deinen Rechten, daß ich nicht zu Schanden werde.

119:81 CAFF. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth: wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl.
119:81 (CAPH.) Meine Seele verlangt nach deinem Heil; ich hoffe auf dein Wort.

119:82 Y mae fy llygaid yn pallu am dy air, gan ddywedyd, Pa bryd y’m diddeni?
119:82 Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich?

119:83 Canys ydwyf fel costrel mewn mwg; ond nid anghofiais dy ddeddfau.
119:83 Denn ich bin wie ein Schlauch im Rauch; deiner Rechte vergesse ich nicht.

119:84 Pa nifer yw dyddiau dy was? pa bryd y gwnei farn ar y rhai a’m herlidiant?
119:84 Wie lange soll dein Knecht warten? Wann willst du Gericht halten über meine Verfolger?

119:85 Y beilchion a gloddiasant byllau i mi, yr hyn nid yw wrth dy gyfraith di.
119:85 Die Stolzen graben ihre Gruben, sie, die nicht sind nach deinem Gesetz.

119:86 Dy holl orchmynion ydynt wirionedd: ar gam y’m herlidiasant; cymorth fi.
119:86 Deine Gebote sind eitel Wahrheit. Sie verfolgen mich mit Lügen; hilf mir.

119:87 Braidd na’m difasant ar y daear; minnau ni adewais dy orchmynion.
119:87 Sie haben mich schier umgebracht auf Erden; ich aber lasse deine Befehle nicht.

119:88 Bywha fi yn ôl dy drugaredd; felly y cadwaf dystiolaeth dy enau.
119:88 Erquicke mich durch deine Gnade, daß ich halte die Zeugnisse deines Mundes.

119:89 LAMED. Yn dragywydd, O ARGLWYDD, y mae dy air wedi ei sicrhau yn y nefoedd.
119:89 (LAMED.) HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist;

119:90 Dy wirionedd sydd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: seiliaist y ddaear, a hi a saif.
119:90 deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde zugerichtet, und sie bleibt stehen.

119:91 Wrth dy farnedigaethau y safant heddiw: canys dy weision yw pob peth.
119:91 Es bleibt täglich nach deinem Wort; denn es muß dir alles dienen.

119:92 Oni bai fod dy ddeddf yn hyfrydwch i mi, darfuasai yna amdanaf yn fy nghystudd.
119:92 Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.

119:93 Byth nid anghofiaf dy orchmynion: canys â hwynt y’m bywheaist.
119:93 Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erqickest mich damit.

119:94 Eiddot ti ydwyf, cadw fi: oherwydd dy orchmynion a geisiais.
119:94 Ich bin dein, hilf mir! denn ich suche deine Befehle.

119:95 Y rhai annunwiol a ddisgwyliasant amdanaf i’m difetha: ond dy dystiolaethau di a ystyriaf fi.
119:95 Die Gottlosen lauern auf mich, daß sie mich umbringen; ich aber merke auf deine Zeugnisse.

119:96 Yr ydwyf yn gweled diwedd ar bob perffeithrwydd: ond dy orchymyn di sydd dra eang.
119:96 Ich habe alles Dinges ein Ende gesehen; aber dein Gebot währet.

119:97 MEM. Mor gu gennyf dy gyfraith di! hi yw fy myfyrdod beunydd.
119:97 (MEM.) Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich rede ich davon.

119:98 A’th orchmynion yr ydwyt yn fy ngwneuthur yn ddoethach na’m gelynion: canys byth y maent gyda mi.
119:98 Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind; denn es ist ewiglich mein Schatz.

119:99 Deellais fwy na’m holl athrawon: oherwydd dy dystiolaethau yw fy myfyrdod.
119:99 Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer; denn deine Zeugnisse sind meine Rede.

119:100 Deellais yn well na’r henuriaid, fy mod yn cadw dy orchmynion di.
119:100 Ich bin klüger denn die Alten; denn ich halte deine Befehle.

119:101 Ateliais fy nhraed oddi wrth bob llwybr drwg, fel y cadwn dy air di.
119:101 Ich wehre meinem Fuß alle bösen Wege, daß ich dein Wort halte.

119:102 Ni chiliais oddi wrth dy farnedigaethau: oherwydd ti a’m dysgaist.
119:102 Ich weiche nicht von deinen Rechten; denn du lehrest mich.

119:103 Mor felys yw dy eiriau i’m genau, melysach na mêl i’m safn.
119:103 Dein Wort ist meinem Munde süßer denn Honig.

119:104 Trwy dy orchmynion di y pwyllais: am hynny y caseais bob gau lwybr.
119:104 Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.

119:105 NUN. Llusern yw dy air i’m traed, a llewyrch i’m llwybr.
119:105 (NUN.) Dein Wort ist meine Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.

119:106 Tyngais, a chyfiawnaf, y cadwn farnedigaethau dy gyfiawnder.
119:106 Ich schwöre und will's halten, daß ich die Rechte deiner Gerechtigkeit halten will.

119:107 Cystuddiwyd fi yn ddirfawr: bywha fi, O ARGLWYDD, yn ôl dy air.
119:107 Ich bin sehr gedemütigt; HERR, erquicke mich nach deinem Wort!

119:108 Atolwg, ARGLWYDD, bydd fodlon i ewyllysgar offrymau fy ngenau, a dysg i mi dy farnedigaethau.
119:108 Laß dir gefallen, HERR das willige Opfer meines Mundes und lehre mich deine Rechte.

119:109 Y mae fy enaid yn fy law yn wastadol: er hynny nid wyf yn anghofio dy gyfraith.
119:109 Ich trage meine Seele immer in meinen Händen, und ich vergesse deines Gesetzes nicht.

119:110 Y rhai annuwiol a osodasant fagl i mi: ond ni chyfeiliornais oddi wrth dy orchmynion.
119:110 Die Gottlosen legen mir Stricke; ich aber irre nicht von deinen Befehlen.

119:111 Cymerais dy orchmynion yn etifeddiaeth dros byth - oherwydd llawenydd fy nghalon ydynt.
119:111 Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe; denn sie sind meines Herzens Wonne.

119:112 Gostyngais fy nghalon i wneuthur dy ddeddfau byth, hyd y diwedd.
119:112 Ich neige mein Herz, zu tun nach deinen Rechten immer und ewiglich.

119:113 SAMECH. Meddyliau ofer a gaseais: a’th gyfraith di a hoffais.
119:113 (SAMECH.) Ich hasse die Flattergeister und liebe dein Gesetz.

119:114 Fy lloches a’m tarian ydwyt: yn dy air y gobeithiaf.
119:114 Du bist mein Schirm und Schild; ich hoffe auf dein Wort.

119:115 Ciliwch oddi wrthyf, rai drygionus: canys cadwaf orchmynion fy NUW.
119:115 Weichet von mir, ihr Boshaften! Ich will halten die Gebote meines Gottes.

119:116 Cynnal fi yn ôl dy air, fel y byddwyf byw: ac na ad i mi gywilyddio am fy ngobaith.
119:116 Erhalte mich durch dein Wort, daß ich lebe; und laß mich nicht zu Schanden werden über meiner Hoffnung.

119:117 Cynnal fi, a dihangol fyddaf: ac ar dy ddeddfau yr edrychaf yn wastadol.
119:117 Stärke mich, daß ich genese, so will ich stets meine Lust haben an deinen Rechten.

119:118 Sethraist y rhai oll a gyfeiliornant oddi wrth dy ddeddfau: canys twyllodrus yw eu dichell hwynt.
119:118 Du zertrittst alle, die von deinen Rechten abirren; denn ihre Trügerei ist eitel Lüge.

119:119 Bwriaist heibio holl annuwiolion y tir fel sothach: am hynny yr hoffais dy dystiolaethau.
119:119 Du wirfst alle Gottlosen auf Erden weg wie Schlacken; darum liebe ich deine Zeugnisse.

119:120 Dychrynodd fy nghnawd rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy farnedigaethau.
119:120 Ich fürchte mich vor dir, daß mir die Haut schaudert, und entsetze mich vor deinen Gerichten.

119:121 AIN. Gwneuthum farn a chyfiawnder: na ad fi i’m gorthrymwyr.
119:121 (AIN.) Ich halte über Recht und Gerechtigkeit; übergib mich nicht denen, die mir wollen Gewalt tun.

119:122 Mechnïa dros dy was er daioni: na ad i’r beilchion fy ngorthrymu.
119:122 Vertritt du deinen Knecht und tröste ihn; mögen mir die Stolzen nicht Gewalt tun.

119:123 Fy llygaid a ballasant am dy iawchadwriaeth, ac am ymadrodd dy gyfiawnder.
119:123 Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit.

119:124 Gwna i’th was yn ôl dy drugaredd, a dysg i mi dy ddeddfau.
119:124 Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Rechte.

119:125 Dy was ydwyf fi; pâr i mi ddeall fel y gwypwyf dy dystiolaethau.
119:125 Ich bin dein Knecht; unterweise mich, daß ich erkenne deine Zeugnisse.

119:126 Amser yw i’r ARGLWYDD weithio: diddymasant dy gyfraith di.
119:126 Es ist Zeit, daß der HERR dazutue; sie haben dein Gesetz zerrissen.

119:127 Am hynny yr hoffais dy orchmynion yn fwy nag aur; ie, yn fwy nag aur coeth.
119:127 Darum liebe ich dein Gebot über Gold und über feines Gold.

119:128 Am hynny uniawn y cyfrifais dy orchmynion am bob peth; a chaseais bob gau lwybr.
119:128 Darum halte ich stracks alle deine Befehle; ich hasse allen falschen Weg.

119:129 PE. Rhyfedd yw dy dystiolaethau: am hynny y ceidw fy enaid hwynt.
119:129 (PE.) Deine Zeugnisse sind wunderbar; darum hält sie meine Seele.

119:130 Agoriad dy eiriau a rydd oleuni: pair ddeall i rai annichellgar.
119:130 Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen.

119:131 Agorais fy ngenau, a dyheais: oblegid awyddus oeddwn i’th orchmynion di.
119:131 Ich sperre meinen Mund auf und lechze nach deinen Geboten; denn mich verlangt darnach.

119:132 Edrych arnaf, a thrugarha wrthyf, yn ôl dy arfer i’r rhai a garant dy enw.
119:132 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben.

119:133 Cyfarwydda fy nghamre yn dy air: na lywodraethed dim anwiredd arnaf.
119:133 Laß meinen Gang gewiß sein in deinem Wort und laß kein Unrecht über mich herrschen.

119:134 Gwared fi oddi wrth orthrymder dynion: felly y cadwaf dy orchmynion.
119:134 Erlöse mich von der Menschen Frevel, so will ich halten deine Befehle.

119:135 Llewyrcha dy wyneb ar dy was: a dysg i mi dy ddeddfau.
119:135 Laß dein Antlitz leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Rechte.

119:136 Afonydd o ddyfroedd a redant o’m llygaid, am na chadwasant dy gyfraith di.
119:136 Meine Augen fließen mit Wasser, daß man dein Gesetz nicht hält.

119:137 TSADI. Cyfiawn ydwyt ti, O ARGLWYDD, ac uniawn yw dy farnedigaethau.
119:137 (TZADDI.) HERR, du bist gerecht, und dein Wort ist recht.

119:138 Dy dystiolaethau y rhai a orchmynnaist, ydynt gyfiawn, a ffyddlon iawn.
119:138 Du hast die Zeugnisse deiner Gerechtigkeit und die Wahrheit hart geboten.

119:139 Fy sêl a’m difaodd; oherwydd i’m gelynion anghofio dy eiriau di.
119:139 Ich habe mich schier zu Tode geeifert, daß meine Gegner deiner Worte vergessen.

119:140 Purwyd dy ymadrodd yn ddirfawr: am hynny y mae dy was yn ei hoffi.
119:140 Dein Wort ist wohl geläutert, und dein Knecht hat es lieb.

119:141 Bychan ydwyf fi, a dirmygus: ond nid anghofiais dy orchmynion.
119:141 Ich bin gering und verachtet; ich vergesse aber nicht deiner Befehle.

119:142 Dy gyfiawnder sydd gyfiawnder byth, a’th gyfraith sydd wirionedd.
119:142 Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit.

119:143 Adfyd a chystudd a’m goddiweddasant; a’th orchmynion oedd fy nigrifwch.
119:143 Angst und Not haben mich getroffen; ich habe aber Lust an deinen Geboten.

119:144 Cyfiawnder dy dystiolaethau a bery yn dragywydd: gwna i mi ddeall, a byw fyddaf.
119:144 Die Gerechtigkeit deiner Zeugnisse ist ewig; unterweise mich, so lebe ich.

119:145 COFF. Llefais â’m holl galon; clyw fi, O ARGLWYDD: dy ddeddfau a gadwaf.
119:145 (KOPH.) Ich rufe von ganzem Herzen; erhöre mich, HERR, daß ich dein Rechte halte.

119:146 Llefais arnat; achub fi, a chadwaf dy dystiolaethau.
119:146 Ich rufe zu dir; hilf mir, daß ich deine Zeugnisse halte.

119:147 Achubais flaen y cyfddydd, a gwaeddais; wrth dy air y disgwyliais
119:147 Ich komme in der Frühe und schreie; auf dein Wort hoffe ich.

119:148 Fy llygaid a achubasant flaen gwyliadwriaethau y nos, i fyfyrio yn dy air di.
119:148 Ich wache auf, wenn's noch Nacht ist, zu sinnen über dein Wort.

119:149 Clyw fy llef yn ôl dy drugaredd: ARGLWYDD, bywha fi yn ôl dy farnedigaethau.
119:149 Höre meine Stimme nach deiner Gnade; HERR, erquicke mich nach deinen Rechten.

119:150 Y rhai a ddilynant ysgelerder a nesasant arnaf: ymbellhasant oddi wrth dy gyfraith di.
119:150 Meine boshaften Verfolger nahen herzu und sind ferne von deinem Gesetz.

119:151 Tithau, ARGLWYDD, wyt agos; a’th holl orchmynion sydd wirionedd.
119:151 HERR, du bist nahe, und deine Gebote sind eitel Wahrheit.

119:152 Er ys talm y gwyddwn am dy dystiolaethau, seilio ohonot hwynt yn dragywydd.
119:152 Längst weiß ich, daß du deine Zeugnisse für ewig gegründet hast.

119:153 RESH. Gwêl fy nghystudd, a gwared fi: canys nid anghofiais dy gyfraith.
119:153 (RESH.) Siehe mein Elend und errette mich; hilf mir aus, denn ich vergesse deines Gesetzes nicht.

119:154 Dadlau fy nadl, a gwared fi: bywha fi yn ôl dy air.
119:154 Führe meine Sache und erlöse mich; erquicke mich durch dein Wort.

119:155 Pell yw iachawdwriaeth oddi wrth y rhai annuwiol: oherwydd ni cheisiant dy ddeddfau di.
119:155 Das Heil ist ferne von den Gottlosen; denn sie achten deine Rechte nicht.

119:156 Dy drugareddau, ARGLWYDD, sydd aml: bywha fi yn ôl dy farnedigaethau.
119:156 HERR, deine Barmherzigkeit ist groß; erquicke mich nach deinen Rechten.

119:157 Llawer sydd yn fy erlid, ac yn fy ngwrthwynebu; er hynny ni throais oddi wrth dy dystiolaethau.
119:157 Meiner Verfolger und Widersacher sind viele; ich weiche aber nicht von deinen Zeugnissen.

119:158 Gwelais y troseddwyr, a gresynais; am na chadwent dy air di.
119:158 Ich sehe die Verächter, und es tut mir wehe, daß sie dein Wort nicht halten.

119:159 Gwêl fy mod yn hoffi dy orchmynion: ARGLWYDD, bywha fi ôl yn ôl dy drugarowgrwydd.
119:159 Siehe, ich liebe deine Befehle; HERR, erquicke mich nach deiner Gnade.

119:160 Gwirionedd o’r dechreuad yw dy air; a phob un o’th gyfiawn farnedigaethau a bery yn dragywydd.
119:160 Dein Wort ist nichts denn Wahrheit; alle Rechte deiner Gerechtigkeit währen ewiglich.

119:161 SCHIN. Tywysogion a’m herlidiasant heb achos: er hynny fy nghalon a grynai rhag dy air di.
119:161 (SCHIN.) Die Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, und mein Herz fürchtet sich vor deinen Worten.

119:162 Llawen ydwyf fi oblegid dy air, fel un yn cael ysglyfaeth lawer.
119:162 Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute kriegt.

119:163 Celwydd a gaseais, ac a ffieiddiais: a’th gyfraith di a hoffais.
119:163 Lügen bin ich gram und habe Greuel daran; aber dein Gesetz habe ich lieb.

119:164 Seithwaith yn y dydd yr ydwyf yn dy glodfori; oherwydd dy gyfiawn farnedigaethau.
119:164 Ich lobe dich des Tages siebenmal um der Rechte willen deiner Gerechtigkeit.

119:165 Heddwch mawr fydd i’r rhai a garant dy gyfraith: ac nid oes dramgwydd iddynt.
119:165 Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden nicht straucheln.

119:166 Disgwyliais wrth dy iachawdwriaeth di, O ARGLWYDD; a gwneuthum dy orchmynion.
119:166 HERR, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten.

119:167 Fy enaid a gadwodd dy dystiolaethau; a hoff iawn gennyf hwynt.
119:167 Meine Seele hält deine Zeugnisse und liebt sie sehr.

119:168 Cedwais dy orchmynion a’th dystiolaethau: canys y mae fy holl ffyrdd ger dy fron di.
119:168 Ich halte deine Befehle und deine Zeugnisse; denn alle meine Wege sind vor dir.

119:169 TAU. Nesaed fy ngwaedd o’th flaen, ARGLWYDD: gwna i mi ddeall yn ôl dy air.
119:169 (TAU.) HERR, laß meine Klage vor dich kommen; unterweise mich nach deinem Wort.

119:170 Deued fy ngweddi ger dy fron: gwared fi yn ôl dy air.
119:170 Laß mein Flehen vor dich kommen; errette mich nach deinem Wort.

119:171 Fy ngwefusau a draetha foliant, pan ddysgech i mi dy ddeddfau.
119:171 Meine Lippen sollen loben, wenn du mich deine Rechte lehrest.

119:172 Fy nhafod a ddatgan dy air: oherwydd dy holl orchmynion sydd gyfiawnder.
119:172 Meine Zunge soll ihr Gespräch haben von deinem Wort; denn alle deine Gebote sind recht.

119:173 Bydded dy law i’m cynorthwyo: oherwydd dy orchmynion di a ddewisais.
119:173 Laß mir deine Hand beistehen; denn ich habe erwählt deine Befehle.

119:174 Hiraethais, O ARGLWYDD, am dy iachawdwriaeth; a’th gyfraith yw fy hyfrydwch.
119:174 HERR, mich verlangt nach deinem Heil, und ich habe Lust an deinem Gesetz.

119:175 Bydded byw fy enaid, fel y’th folianno di; a chynorthwyed dy farnedigaethau fi.
119:175 Laß meine Seele leben, daß sie dich lobe, und deine Rechte mir helfen.

119:176 Cyfeiliornais fel dafad wedi colli: cais dy was; oblegid nid anghofiais dy orchmynion.
119:176 Ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht; denn ich vergesse deiner Gebote nicht.

SALM 120
 

120:1
Caniad y graddau. Ar yr ARGLWYDD y gwaeddais yn fy nghyfyngder, ac efe a’m gwrandawodd i.
120:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Ich rufe zu dem HERRN in meiner Not, und er erhört mich.

120:2 ARGLWYDD, gwared fy enaid oddi wrth wefusau celwyddog, ac oddi wrth dafod twyllodrus.
120:2 HERR, errette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen.

120:3 Beth a roddir i ti? neu pa beth a wneir i ti, dydi dafod twyllodrus?
120:3 Was kann mir die falsche Zunge tun, was kann sie ausrichten?

120:4 Llymion saethau cawr, ynghyd â marwor meryw.
120:4 Sie ist wie scharfe Pfeile eines Starken, wie Feuer in Wachholdern.

120:5 Gwae fi, fy mod yn preswylio ym Mesech, yn cyfanheddu ym mhebyll Cedar.
120:5 Wehe mir, daß ich ein Fremdling bin unter Mesech; ich muß wohnen unter den Hütten Kedars.

120:6 Hir y trigodd fy enaid gyda’r hwn oedd yn casáu tangnefedd.
120:6 Es wird meiner Seele lang, zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen.

120:7 Heddychol ydwyf fi: ond pan lefarwyf, y maent yn barod i ryfel.
120:7 Ich halte Frieden; aber wenn ich rede, so fangen sie Krieg an.

SALM 121
 

121:1
Caniad y graddau. Dyrchafaf fy llygaid i’r mynyddoedd, o’r lle y daw fy nghymorth.
121:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von welchen mir Hilfe kommt.

121:2 Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd daear.
121:2 Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

121:3 Ni ad efe i’th droed lithro: ac ni huna dy geidwad.
121:3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen; und der dich behütet schläft nicht.

121:4 Wele, ni huna ac ni chwsg ceidwad Israel.
121:4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.

121:5 Yr ARGLWYDD yw dy geidwad: yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw.
121:5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

121:6 Ni’th dery yr haul y dydd, na’r lleuad y nos.
121:6 daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.

121:7 Yr ARGLWYDD a’th geidw rhag pob drwg: efe a geidw dy enaid.
121:7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele;

121:8 Yr ARGLWYDD a geidw dy fynediad a’th ddyfodiad, o’r pryd hwn hyd yn dragywydd.
121:8 der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

SALM 122
122:1
Caniad y graddau, o’r eiddo Dafydd. Llawenychais pan ddywedent wrthyf, Awn i dŷ yr ARGLWYDD.
122:1 (Ein Lied Davids im höhern Chor.) Ich freute mich über die, so mir sagten: Laßt uns ins Haus des HERRN gehen!

122:2 Ein traed a safant o fewn dy byrth di, O Jerwsalem.
122:2 Unsre Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem.

122:3 Jerwsalem a adeiladwyd fel dinas wedi ei chydgysylltu ynddi ei hun.
122:3 Jerusalem ist gebaut, daß es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll,

122:4 Yno yr esgyn y llwythau, llwythau yr ARGLWYDD, yn dystiolaeth i Israel, i foliannu enw yr ARGLWYDD.
122:4 da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des HERRN, wie geboten ist dem Volk Israel, zu danken dem Namen des Herrn.

122:5 Canys yno y gosodwyd gorseddbarn, gorseddfeinciau tŷ Dafydd.
122:5 Denn daselbst sind Stühle zum Gericht, die Stühle des Hauses David.

122:6 Dymunwch heddwch Jerwsalem: llwydded y rhai a’th hoffant.
122:6 Wünschet Jerusalem Glück! Es möge wohl gehen denen, die dich lieben!

122:7 Heddwch fyddo o fewn dy ragfur, a ffyniant yn dy balasau.
122:7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen!

122:8 Er mwyn fy mrodyr a’m cyfeillion y dywedaf yn awr, Heddwch fyddo i ti.
122:8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.

122:9 Er mwyn tŷ yr ARGLWYDD ein DUW, y ceisiaf i ti ddaioni.
122:9 Um des Hauses willen des HERRN, unsers Gottes, will ich dein Bestes suchen.

SALM 123
123:1
Caniad y graddau. Atat ti y dyrchafaf fy llygaid, ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd.
123:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest.

123:2 Wele, fel y mae llygaid gweision ar law eu meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres; felly y mae ein llygaid ni ar yr ARGLWYDD ein DUW, hyd oni thrugarhao efe wrthym ni.
123:2 Siehe! wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, also sehen unsre Augen auf den HERRN, unsern Gott, bis er uns gnädig werde.

123:3 Trugarha wrthym, ARGLWYDD, trugurha wrthym; canys llanwyd ni â dirmyg yn ddirfawr.
123:3 Sei uns gnädig, HERR, sei uns gnädig! denn wir sind sehr voll Verachtung.

123:4 Yn ddirfawr y llanwyd ein henaid â gwatwargerdd y rhai goludog, ac â diystyrwch y beilchion.
123:4 Sehr voll ist unsre Seele von der Stolzen Spott und der Hoffärtigen Verachtung.

SALM 124
124:1
Caniad y graddau, o’r eiddo Dafydd. Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, y gall Israel ddywedyd yn awr;
124:1 (Ein Loblied im höhern Chor.) Wo der HERR nicht bei uns wäre, so sage Israel,

124:2 Oni buasai yr ARGLWYDD yr hwn a fu gyda ni, pan gyfododd dynion yn ein herbyn:
124:2 wo der HERR nicht bei uns wäre, wenn die Menschen sich wider uns setzen:

124:3 Yna y’n llyncasent ni yn fyw, pan enynnodd eu llid hwynt i’n herbyn:
124:3 so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über uns ergrimmte;

124:4 Yna y dyfroedd a lifasai drosom, y ffrwd a aethai dros ein henaid:
124:4 so ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsre Seele;

124:5 Yna yr aethai dros ein henaid ddyfroedd chwyddedig.
124:5 es gingen Wasser allzu hoch über unsre Seele.

124:6 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn ni roddodd ni yn ysglyfaeth i’w dannedd hwynt.
124:6 Gelobet sei der HERR, daß er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne!

124:7 Ein henaid a ddihangodd fel aderyn o fagl yr adarwyr: y fagl a dorrwyd, a ninnau a ddianghasom.
124:7 Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Stricke des Voglers; der Strick ist zerrissen, wir sind los.

124:8 Ein porth ni sydd yn enw yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear.
124:8 Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erden gemacht hat.

SALM 125
125:1
Caniad y graddau. Y rhai a ymddiriedant yn yr ARGLWYDD fyddant fel mynydd Seion, yr hwn ni syflir, ond a bery yn dragywydd.
125:1 (Ein Lied im Höhern Chor.) Die auf den HERRN hoffen, die werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion.

125:2 Fel y mae Jerwsalem a’r mynyddoedd o’i hamgylch, felly y mae yr ARGLWYDD o amgylch ei bobl, o’r pryd hwn hyd yn dragywydd.
125:2 Um Jerusalem her sind Berge, und der HERR ist um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit.

125:3 Canys ni orffwys gwialen annuwioldeb ar randir y rhai cyfiawn; rhag i’r rhai cyfiawn estyn eu dwylo at anwiredd.
125:3 Denn der Gottlosen Zepter wird nicht bleiben über dem Häuflein der Gerechten, auf daß die Gerechten ihre Hand nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit.

125:4 O ARGLWYDD, gwna ddaioni i’r rhai daionus, ac i’r rhai uniawn yn eu calonnau.
125:4 HERR, tue wohl den guten und frommen Herzen!

125:5 Ond y rhai a ymdroant i’w trofeydd, yr ARGLWYDD a’u gyr gyda gweithredwyr anwiredd: a bydd tangnefedd ar Israel.
125:5 Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der HERR wegtreiben mit den Übeltätern. Friede sei über Israel!

SALM 126
126:1
Caniad y graddau. Pan ddychwelodd yr ARGLWYDD gaethiwed Seion, yr oeddem fel rhai yn breuddwydio.
126:1 (Ein Lied im Höhern Chor.) Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.

126:2 Yna y llanwyd ein genau â chwerthin, a’n tafod â chanu: yna y dywedasant ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD a wnaeth bethau mawrion i’r rhai hyn.
126:2 Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden: Der HERR hat Großes an ihnen getan!

126:3 Yr ARGLWYDD a wnaeth i ni bethau mawrion; am hynny yr ydym yn llawen.
126:3 Der HERR hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.

126:4 Dychwel, ARGLWYDD, ein caethiwed ni, fel yr afonydd yn y deau.
126:4 HERR, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagslande.

126:5 Y rhai sydd yn hau mewn dagrau, a fedant mewn gorfoledd.
126:5 Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

126:6 Yr hwn sydd yn myned rhagddo, ac yn wylo, gan ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, dan gludo ei ysgubau.
126:6 Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

SALM 127
127:1
Caniad y graddau, i Solomon. Os yr ARGLWYDD nid adeilada y tŷ, ofer y llafuria ei adeiladwyr wrtho: os yr ARGLWYDD ni cheidw y ddinas, ofer y gwylia y ceidwad.
127:1 (Ein Lied Salomos im Höhern Chor.) Wo der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.

127:2 Ofer i chwi foregodi, myned yn hwyr i gysgu, bwyta bara gofidiau: felly y rhydd efe hun i’w anwylyd.
127:2 Es ist umsonst, daß ihr früh aufstehet und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er's schlafend.

127:3 Wele, plant ydynt etifeddiaeth yr ARGLWYDD: ei wobr ef yw ffrwyth y groth.
127:3 Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

127:4 Fel y mae saethau yn llaw y cadarn; felly y mae plant ieuenctid.
127:4 Wie die Pfeile in der Hand des Starken, also geraten die jungen Knaben.

127:5 Gwyn ei fyd y gŵr a lanwodd ei gawell saethau â hwynt: nis gwaradwyddir hwy, pan ymddiddanant â’r gelynion yn y porth.
127:5 Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat! Die werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden handeln im Tor.

SALM 128
128:1 Gwyn ei fyd pob un sydd yn ofni yr ARGLWYDD; yr hwn sydd yn rhodio yn ei ffyrdd ef.
128:1 (Ein Lied im höhern Chor. ) Wohl dem, der den HERRN fürchtet und auf seinen Wegen geht!

128:2 Canys mwynhei lafur dy ddwylo: gwyn dy fyd, a da fydd i ti.
128:2 Du wirst dich nähren deiner Hände arbeit; wohl dir, du hast es gut.

128:3 Dy wraig fydd fel gwinwydden ffrwythlon ar hyd ystlysau dy dŷ: dy blant fel planhigion olewydd o amgylch dy ford.
128:3 Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her.

128:4 Wele, fel hyn yn ddiau y bendithir y gŵr a ofno yr ARGLWYDD.
128:4 Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den HERRN fürchtet.

128:5 Yr ARGLWYDD a’th fendithia allan o Seion; a thi a gei weled daioni Jerwsalem holl ddyddiau dy einioes.
128:5 Der HERR wird dich segnen aus Zion, daß du sehest das Glück Jerusalems dein Leben lang

128:6 A thi a gei weled plant dy blant, a thangnefedd ar Israel.
128:6 und sehest deiner Kinder Kinder. Friede über Israel!

SALM 129
129:1 Caniad y graddau. Llawer gwaith y’m cystuddiasant o’m hieuenctid, y dichon Israel ddywedyd yn awr:
129:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend auf, so sage Israel,

129:2 Llawer gwaith y’m cystuddiasant o’m hieuenctid: eto ni’m gorfuant.
129:2 sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend auf; aber sie haben mich nicht übermocht.

129:3 Yr arddwyr a arddasant ar fy nghefn: estynasant eu cwysau yn hirion.
129:3 Die Pflüger haben auf meinen Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen.

129:4 Yr ARGLWYDD sydd gyfiawn: efe a dorrodd raffau y rhai annuwiol.
129:4 Der HERR, der gerecht ist, hat der Gottlosen Seile abgehauen.

129:5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hôl, y rhai a gasânt Seion.
129:5 Ach daß müßten zu Schanden werden und zurückkehren alle, die Zion gram sind!

129:6 Byddant fel glaswellt pen tai, yr hwn a wywa cyn y tynner ef ymaith.
129:6 Ach daß sie müßten sein wie das Gras auf den Dächern, welches verdorrt, ehe man es ausrauft,

129:7 A’r hwn ni leinw y pladurwr ei law; na’r hwn fyddo yn rhwymo yr ysgubau, ei fynwes.
129:7 von welchem der Schnitter seine Hand nicht füllt noch der Garbenbinder seinen Arm

129:8 Ac ni ddywed y rhai a ânt heibio, Bendith yr ARGLWYDD arnoch; bendithiwn chwi yn enw yr ARGLWYDD.
129:8 und die vorübergehen nicht sprechen: "Der Segen des HERRN sei über euch! wir segnen euch im Namen des HERRN"!

SALM 130
130:1
Caniad y graddau. O’r dyfnder y llefais arnat, O ARGLWYDD.
130:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir.

130:2 ARGLWYDD, clyw fy llefain; ystyried dy glustiau wrth lef fy ngweddïau.
130:2 HERR, höre auf meine Stimme, laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!

130:3 Os creffi ar anwireddau, ARGLWYDD, O ARGLWYDD, pwy a saif?
130:3 So du willst, HERR, Sünden zurechnen, HERR, wer wird bestehen?

130:4 Ond y mae gyda thi faddeuant, fel y’th ofner.
130:4 Denn bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte.

130:5 Disgwyliaf am yr ARGLWYDD, disgwyl fy enaid, ac yn ei air ef y gobeithiaf.
130:5 Ich harre des HERRN; meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort.

130:6 Fy enaid sydd yn disgwyl am yr ARGLWYDD yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore; yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore;
130:6 Meine Seele wartet auf den HERRN von einer Morgenwache bis zur andern.

130:7 Disgwylied Israel am yr ARGLWYDD; oherwydd y mae trugaredd gyda’r ARGLWYDD, ac aml ymwared gydag ef.
130:7 Israel, hoffe auf den HERRN! denn bei dem HERRN ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm,

130:8 Ac efe a wared Israel oddi wrth ei holl anwireddau.
130:8 und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.

SALM 131
131:1
Caniad y graddau, o’r eiddo Dafydd. O ARGLWYDD, nid ymfalchïodd fy nghalon, ac nid ymddyrchafodd fy llygaid: ni rodiais chwaith mewn pethau rhy fawr, a rhy uchel i mi.
131:1 (Ein Lied Davids im höhern Chor.) HERR, mein Herz ist nicht hoffärtig, und meine Augen sind nicht stolz; ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind.

131:2 Eithr gosodais a gostegais fy enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu oddi wrth ei fam: fy enaid sydd ynof fel un wedi ei ddiddyfnu.
131:2 Ja, ich habe meine Seele gesetzt und gestillt; so ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter.

131:3 Disgwylied Israel wrth yr ARGLWYDD, o’r pryd hwn hyd yn dragywydd.
131:3 Israel, hoffe auf den HERRN von nun an bis in Ewigkeit!

SALM 132
132:1
Caniad y graddau. O ARGLWYDD, cofia Dafydd, a'i holl flinder;
132:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Gedenke, HERR, an David und all sein Leiden,

132:2 Y modd y tyngodd efe wrth yr ARGLWYDD, ac yr addunodd i rymus DDUW Jacob:
132:2 der dem HERRN schwur und gelobte dem Mächtigen Jakobs:

132:3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, Ni ddringaf ar erchwyn fy ngwely;
132:3 "Ich will nicht in die Hütte meines Hauses gehen noch mich aufs Lager meines Bettes legen,

132:4 Ni roddaf gwsg i'm llygaid, na hun i'm hamrantau,
132:4 ich will meine Augen nicht schlafen lassen noch meine Augenlider schlummern,

132:5 Hyd oni chaffwyf le i’r ARGLWYDD preswylfod i rymus DDUW Jacob.
132:5 bis ich eine Stätte finde für den HERRN, zur Wohnung des Mächtigen Jakobs."

132:6 Wele, clywsom amdani yn Effrata; cawsom hi ym meysydd y coed.
132:6 Siehe, wir hörten von ihr in Ephratha; wir haben sie gefunden auf dem Felde des Waldes.

132:7 Awn i'w bebyll ef; ymgrymwn o flaen ei fainc draed ef.
132:7 Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor seinem Fußschemel.

132:8 Cyfod, ARGLWYDD, i'th orffwysfa; ti ac arch dy gadernid.
132:8 HERR, mache dich auf zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht!

132:9 Gwisged dy offeiriaid gyfiawnder; a gorfoledded dy saint.
132:9 Deine Priester laß sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen.

132:10 Er mwyn Dafydd dy was, na thro ymaith wyneb dy Eneiniog.
132:10 Wende nicht weg das Antlitz deines Gesalbten um deines Knechtes David willen.

132:11 Tyngodd yr ARGLWYDD mewn gwirionedd i Dafydd; ni thry efe oddi wrth hynny; o ffrwyth dy gorff y gosodaf ar dy orseddfainc.
132:11 Der HERR hat David einen wahren Eid geschworen, davon wird er sich nicht wenden: "Ich will dir auf deinen Stuhl setzen die Frucht deines Leibes.

132:12 Os ceidw dy feibion fy nghyfamod a’m tystiolaeth, y rhai a ddysgwyf iddynt; eu meibion hwythau yn dragywydd a eisteddant ar dy orseddfainc.
132:12 Werden deine Kinder meinen Bund halten und mein Zeugnis, das ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Kinder auf deinem Stuhl sitzen ewiglich."

132:13 Canys dewisodd yr ARGLWYDD Seion: ac a'i chwenychodd yn drigfa iddo ei hun.
132:13 Denn der HERR hat Zion erwählt und hat Lust, daselbst zu wohnen.

132:14 Dyma fy ngorffwysfa yn dragywydd; yma y trigaf; canys chwenychais hi.
132:14 "Dies ist meine Ruhe ewiglich, hier will ich wohnen; denn es gefällt mir wohl.

132:15 Gan fendithio y bendithiaf ei lluniaeth: diwallaf ei thlodion â bara.
132:15 Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug geben.

132:16 Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf ag iachawdwriaeth: a’i saint dan ganu a ganant.
132:16 Ihre Priester will ich mit Heil kleiden, und ihre Heiligen sollen fröhlich sein.

132:17 Yna y paraf i gorn Dafydd flaguro: darperais lamp i'm Heneiniog.
132:17 Daselbst soll aufgehen das Horn Davids; ich habe meinen Gesalbten eine Leuchte zugerichtet.

132:18 Ei elynion ef a wisgaf â chywilydd: arno yntau y blodeua ei goron.
132:18 Seine Feinde will ich mit Schanden kleiden; aber über ihm soll blühen seine Krone."

SALM 133
133:1
Caniad y graddau, o’r eiddo Dafydd. Wele mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd!
133:1 (Ein Lied Davids im höhern Chor.) Siehe, wie fein und lieblich ist's, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen!

133:2 Y mae fel yr ennaint gwerthfawr ar y pen yn disgyn ar hyd y farf, sef barf Aaron; yr hwn oedd yn disgyn ar hyd ei wisgoedd ef:
133:2 wie der köstliche Balsam ist, der von Aaron Haupt herabfließt in seinen ganzen Bart, der herabfließt in sein Kleid,

133:3 Fel gwlith Hermon, ac fel y gwlith yn disgyn ar fynyddoedd Seion: canys yno y gorchmynnodd yr ARGLWYDD y fendith, sef bywyd yn dragywydd.
133:3 wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn daselbst verheizt der HERR Segen und Leben immer und ewiglich.

SALM 134
134:1
Caniad y graddau. Wele, holl weision yr ARGLWYDD, bendithiwch yr ARGLWYDD, y rhai ydych yn sefyll yn nhy’r ARGLWYDD y nos.
134:1 (Ein Lied im höhern Chor.) Siehe, lobet den HERRN, alle Knechte des HERRN, die ihr stehet des Nachts im Hause des HERRN!

134:2 Dyrchefwch eich dwylo yn y cysegr; a bendithiwch yr ARGLWYDD.
134:2 Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den HERRN!

134:3 Yr ARGLWYDD yr hwn a wnaeth nefoedd a daear, a’th fendithio di allan o Seion.
134:3 Der HERR segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat!

SALM 135
135:1 Molwch yr ARGLWYDD. Molwch enw yr ARGLWYDD; gweision yr ARGLWYDD, molwch ef.
135:1 Halleluja! Lobet den Namen des HERRN, lobet, ihr Knechte des HERRN,

135:2 Y rhai ydych yn sefyll yn nhŷ yr ARGLWYDD yng nghynteddoedd tŷ ein DUW ni,
135:2 die ihr stehet im Hause des HERRN, in den Höfen des Hauses unsers Gottes!

135:3 Molwch yr ARGLWYDD; canys da yw