Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Galles i Catalunya
Wales-Catalonia Website
Y Beibl Cysegr-ln (yn Gymraeg ac yn Saesneg). Blwyddyn 1620. Tudalen y Cynnwys

banerihttp://www. www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_mynegai_1281k.htm

Yr Hafan kimkat0001

→ Cynnwys y Wefan kimkat0009k

→ Mynegai i Gywaith Sin Prys (Testunau Cymraeg Arlein) kimkat0960k

y tudalen hwn


SEARCH THIS SITE Chwiliwch y wefan hon(delwedd 3219)


Aquesta pgina en catal / ndex de la Bblia en galls (Any 1620) kimkat1285c

This page with an English translation (Index to the 1620 Welsh Bible and the 1611 English Authorized Version) kimkat1284e

 

 

1 Genesis
CYMRAEG YN UNIG 1222k kimkat1222k
CYMRAEG A SAESNEG 1277ke kimkat1277ke

2
Exodus
CYMRAEG YN UNIG 1488k kimkat1488k
CYMRAEG A SAESNEG 1489ke kimkat1489ke

3
Lefiticus
CYMRAEG YN UNIG 2205k kimkat2205k
CYMRAEG A SAESNEG 2206ke kimkat2206ke

4 Numeri sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2610k kimkat2610k
DELWEDDAU 2340k kimkat2340k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2341

5 Deuteronomium sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2342k kimkat2342 k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2343

 

6 Josua
CYMRAEG YN UNIG 2344k kimkat2344k
CYMRAEG A SAESNEG 2345ke kimkat2345ke

 

7 Barnwyr
CYMRAEG YN UNIG 2346k kimkat2346k
CYMRAEG A SAESNEG 2347ke kimkat2347ke

 

8 Ruth
CYMRAEG YN UNIG 2314k kimkat2314k
CYMRAEG A SAESNEG 2315ke kimkat2315ke

9 Samuel-1 sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2348k kimkat2348k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2349

10
Samuel-2 sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2350k kimkat2350k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2351

11
Brenhinoedd-1 sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2352k kimkat2352k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2353

 

12 Brenhinoedd-2 sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2354k kimkat2354k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2355

 

13 Cronicl-1 sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2614k kimkat2614k
DELWEDDAU CYMRAEG YN UNIG 2356k kimkat2356k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2357

 

14 Cronicl-2
CYMRAEG YN UNIG 1470k kimkat1470k
CYMRAEG A SAESNEG 1471ke kimkat1471ke

15
Esra
CYMRAEG YN UNIG 1483k kimkat1483k
CYMRAEG A SAESNEG 1484ke kimkat1484ke

16 Nehemeia
CYMRAEG YN UNIG 1564k kimkat1564k
CYMRAEG A SAESNEG 1565ke kimkat1565ke

17 Esther
CYMRAEG YN UNIG 1485k kimkat1485k
CYMRAEG A SAESNEG 1487ke kimkat1487ke

18 Job
CYMRAEG YN UNIG 2360k kimkat2360k
CYMRAEG A SAESNEG 2361ke kimkat2361ke

 

19 Salmau
CYMRAEG YN UNIG 1278k kimkat1278k
CYMRAEG A SAESNEG 1279ke kimkat1279ke

CYMRAEG AC ALMAENEG 1288kd kimkat1288kd
CYMRAEG A MAORI 1282km kimkat1282km
CYMRAEG A RWSEG 1-50 1289kr kimkat1289kr
CYMRAEG A RWSEG 51-100 1320kr kimkat1320kr
CYMRAEG A RWSEG 101-150 1321kr kimkat1321kr

20
Diarhebion /
CYMRAEG YN UNIG 1340k kimkat1340k
CYMRAEG A SAESNEG 1341ke kimkat1341k

21 Pregethwyr
CYMRAEG YN UNIG 2362k kimkat2362k
CYMRAEG A SAESNEG 2363ke kimkat2363ke

 

22 Caniad Solomon
CYMRAEG YN UNIG 2364k kimkat2364k
CYMRAEG A SAESNEG 2365ke kimkat2365ke

 

23 Eseia sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2366k kimkat2366k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2367

 

24 Llyfr y Proffwyd Jeremeia sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2368k kimkat2368k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2369

 

25 Galarnad Jeremeia
CYMRAEG YN UNIG 1578k kimkat1578k
CYMRAEG A SAESNEG 1450ke kimkat1450ke

26 Eseciel sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2370k kimkat2370k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2371

 

27 Daniel
CYMRAEG YN UNIG 1338k kimkat1338k
CYMRAEG A SAESNEG 1339ke kimkat1339ke

28 Hosea
CYMRAEG YN UNIG 2372k kimkat2372k
CYMRAEG A SAESNEG 2373ke kimkat2373ke

 

29 Joel
CYMRAEG YN UNIG 1414k kimkat1414k
CYMRAEG A SAESNEG 1415ke kimkat1415ke

30 Amos
CYMRAEG YN UNIG 1451k kimkat1451k
CYMRAEG A SAESNEG 1452ke kimkat1452ke

31 Obadeia
CYMRAEG YN UNIG 1439k kimkat14439k
CYMRAEG A SAESNEG 1440ke kimkat1440k

32 Jona
CYMRAEG YN UNIG 1516k kimkat1516k
CYMRAEG A SAESNEG 1517ke kimkat1517k

33 Micha
CYMRAEG YN UNIG 1531k kimkat1531k
CYMRAEG A SAESNEG 1532ke kimkat1532k

34 Nahum
CYMRAEG YN UNIG 1530k kimkat1530k
CYMRAEG A SAESNEG 1533ke kimkat1533k

35 Habacuc
CYMRAEG YN UNIG 1492k kimkat1492k
CYMRAEG A SAESNEG 1493ke kimkat1493ke

36 Seffaneia
CYMRAEG YN UNIG 1534k kimkat1534k
CYMRAEG A SAESNEG 1535ke kimkat1535k

37 Haggai
CYMRAEG YN UNIG 1494k kimkat1494k
CYMRAEG A SAESNEG 1495ke kimkat1495k

38 Sechareia
CYMRAEG YN UNIG 1562k kimkat1562k
CYMRAEG A SAESNEG 1563ke kimkat1563k

39 Malachi
CYMRAEG YN UNIG 1524k kimkat1524k
CYMRAEG A SAESNEG 1525ke kimkat1525k

 
Y TSTAMENT NEWYDD

 
40
Sant Mathew
CYMRAEG YN UNIG 2611k kimkat2611k
DELWEDDAU CYMRAEG YN UNIG 2376k kimkat2376k
CYMRAEG A SAESNEG 2375ke kimkat2375ke

 

41 Sant Marc
CYMRAEG YN UNIG 2612k kimkat2612k
DELWEDDAU CYMRAEG YN UNIG 2374k kimkat2374k
CYMRAEG A SAESNEG 2613ke kimkat2613ke

 

42 Sant Luc sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2378k kimkat2378k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2379

 

43 Sant Ioan
CYMRAEG YN UNIG 1316k kimkat1316k
CYMRAEG A SAESNEG 1317ke kimkat1317ke

44 Actau'r Apostolion
CYMRAEG YN UNIG 2380k kimkat2380k
CYMRAEG A SAESNEG 2381ke kimkat2381ke

 

45 Rhufeiniaid (Epistolau Sant Paul at y Rhufeiniaid)
CYMRAEG YN UNIG 2382k kimkat2382k
CYMRAEG A SAESNEG 2383ke kimkat2383ke

 

46 Corinthiaid-1 (Epistolau Sant Paul at y Corinthiaid-1)
CYMRAEG YN UNIG 2384k kimkat2384k
CYMRAEG A SAESNEG 2385ke kimkat2385ke

 

47 Corinthiaid-2 (Epistolau Sant Paul at y Corinthiaid-2) sganiad heb ei gywiro
CYMRAEG YN UNIG 2613k kimkat2613k
DELWEDDAU CYMRAEG YN UNIG 2705k kimkat2386k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2387

 

48 Galatiaid (Epistolau Sant Paul at y Galatiaid)
CYMRAEG YN UNIG 1318k kimkat1318k
CYMRAEG A SAESNEG 1319ke kimkat1319ke

49 Effesiaid (Epistolau Sant Paul at y Effesiaid)
CYMRAEG YN UNIG 1475k kimkat1475k
CYMRAEG A SAESNEG 1476ke kimkat1476ke

50 Philipiaid (Epistolau Sant Paul at y Philipiaid)
CYMRAEG YN UNIG 1546k kimkat1546k
CYMRAEG A SAESNEG 1547ke kimkat1547ke

51 Colosiaid (Epistolau Sant Paul at y Colosiaid)
CYMRAEG YN UNIG 1461k kimkat1461k
CYMRAEG A SAESNEG 1462ke kimkat1462ke

52 Thesaloniaid-1 (Epistolau Sant Paul at y Thesaloniaid-1)
CYMRAEG YN UNIG 1568k kimkat1568k
CYMRAEG A SAESNEG 1569ke kimkat1569ke

53 Thesaloniaid-2 (Epistolau Sant Paul at y Thesaloniaid-2)
CYMRAEG YN UNIG 1570k kimkat1570k
CYMRAEG A SAESNEG 1571ke kimkat1571ke

54 Timotheus-1 (Epistolau Sant Paul at Timotheus-1)
CYMRAEG YN UNIG 1747k kimkat1747k
CYMRAEG A SAESNEG 1748ke kimkat1748ke

55 Timotheus-2 (Epistolau Sant Paul at Timotheus-2)
CYMRAEG YN UNIG 1749k kimkat1749k
CYMRAEG A SAESNEG 1750ke kimkat1750ke

56 Titus (Epistolau Sant Paul at Titus)
CYMRAEG YN UNIG 1751k kimkat1751k
CYMRAEG A SAESNEG 1752ke kimkat1752ke

57 Philemon (Epistolau Sant Paul at Philemon)
CYMRAEG YN UNIG 1753k kimkat1753k
CYMRAEG A SAESNEG 1754ke kimkat1754ke

58 Yr Hebreaid (Epistolau Sant Paul at yr Hebreaid)
CYMRAEG YN UNIG 1755k kimkat1755k
CYMRAEG A SAESNEG 1756ke kimkat1756ke

59 Iago (Epistol Iago)
CYMRAEG YN UNIG 1757k kimkat1757k
CYMRAEG A SAESNEG 1758ke kimkat1758ke

60 Pedr-1 (Epistol I Pedr)
CYMRAEG YN UNIG 1761k kimkat1761k
CYMRAEG A SAESNEG 1762ke kimkat1762ke

61 Pedr-2 (II Epistol Pedr)
CYMRAEG YN UNIG 1763k kimkat1763k
CYMRAEG A SAESNEG 1764ke kimkat1764ke

62 Ioan-1 (Epistol I Ioan)
CYMRAEG YN UNIG 1765k kimkat1765k
CYMRAEG A SAESNEG 1766ke kimkat1766ke

63 Ioan-2 (II Epistol Ioan)
CYMRAEG YN UNIG 1767k kimkat1767k
CYMRAEG A SAESNEG 1768ke kimkat1768ke

64 Ioan-3 (III Epistol Ioan)
CYMRAEG YN UNIG 1769k kimkat1769k
CYMRAEG A SAESNEG 1770ke kimkat1770ke

65 Jwdas (Epistol Jwdas)
CYMRAEG YN UNIG 1480k kimkat1480k
CYMRAEG A SAESNEG 1481ke kimkat1481ke

66 Datguddiad (Datguddiad Ioan)
CYMRAEG YN UNIG 1815k kimkat1815k
CYMRAEG A SAESNEG 1816ke kimkat1816k


YR APOCRYFFA

67 Esdras-1
CYMRAEG YN UNIG 2698k kimkat2698k
CYMRAEG A SAESNEG ONLY 2699ke kimkat2699k

 

68 Esdras-2 sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2700k kimkat2700k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2701

 

69 Tobit sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2702k kimkat2702k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2703

 

70 Judith sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2704k kimkat2704k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2679

 

71 Y Rhan Arall o Lyfr Esther
CYMRAEG YN UNIG 2680k kimkat2680k
CYMRAEG A SAESNEG
2681ke kimkat2681k

72 Doethineb Salomon sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2682k kimkat2682k
CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2683

 

73 Ecclesiasticus
CYMRAEG YN UNIG 2672k kimkat2672k
CYMRAEG A SAESNEG
2673ke kimkat2673k

 

74 Baruch, ac Epistol Jeremi
CYMRAEG YN UNIG 2684k kimkat2684k
CYMRAEG A SAESNEG
2685ke kimkat2685k

75 Cn y Tri Llanc
CYMRAEG YN UNIG 2686k kimkat2686k
CYMRAEG A SAESNEG
2687ke kimkat2687k

76 Histori Susanna
CYMRAEG YN UNIG 2688k kimkat2688k
CYMRAEG A SAESNEG
2689ke kimkat2689k

77 Histori Bel ar Ddraig
CYMRAEG YN UNIG 2690k kimkat2690k
CYMRAEG A SAESNEG ONLY
2691ke kimkat2691k

78 Gweddi Manasses
CYMRAEG YN UNIG 2692k kimkat2692k
CYMRAEG A SAESNEG
2693ke kimkat2693k

79 Maccabeaid-1 sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2694k kimkat2694k
CYMRAEG A SAESNEG
/ ddim ar gael eto 2695

 

80 Maccabeaid-2 sganiad heb ei gywiro

CYMRAEG YN UNIG 2696k kimkat2696k

CYMRAEG A SAESNEG ddim ar gael eto 2697
Ychwanegiadau ar dyddiad yu hychwanegwyd:

2009

2009-02-21 Barnwyr

 

2009-02-16 (Apocrypha) Esdras-1

 

2009-02-14 (Apocrypha) Ecclesiasticus

2009-02-03 Sant Mathew


2009-01-31 (Apocrypha) Baruch ac Epistol Jeremi

2009-01-28 (Apocrypha) Gweddi Manasses

2009-01-28 (Apocrypha) Histori Dinistr Bel ar Ddraig

2009-01-28 (Apocrypha) Histori Susanna

2009-01-28 (Apocrypha) Cn y Tri Llanc


2009-01-27 y mae o hyd 29 o sganiadau(gydar Apocrypha a ychwanegwyd
2009-01-21) heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009

2009-01-27 Sant Marc

2009-01-20 Rhufeiniaid

2009-01-19 Josua

2009-01-11 y mae o hyd 15 o sganiadau heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009 

2009-01-16 Corinthiad-1

2009-01-13 Hosea

 

2009-01-12 Job

2009-01-11 y mae o hyd 18 o sganiadau heb eu cywiro, ond gobeithiwn eu cywiro i gyd cyn diwedd mis Chwefror 2009 

2009-01-10 Caniad Solomon

2009-01-08 Y Pregethwr

2007

2007-02-21 Apostolion

wedi ei ychwanegu 2007-02-04: tri ar hugain o sganiadau (23) heb eu cywiro

2006

2006-12-28 Corinthiaid-2

2006-09-04 Cronicl-2

2005

2005-10-07 Lefiticus

2004

2004-05-04 Datguddaid
2004-02-10 Ail Epistol Pedr yr Apostol
2004-02-08 Epistol Cyntaf Pedr yr Apostol
2004-02-08 Iago
2004-02-05 Hebreaid
2004-01-30 Philemon
2004-01-30 Titus
2004-01-29 Timotheus 1, 2


2003
02 Ebrill 2003.....
Exodus
18 Mawrth 2003..... Effesiaid, Philipiaid, Colosiaid, Thesaloniaid-1, Thesaloniaid-2, Nehemeia, Esther
07 Chwefror 2003..... Joel, Amos, Obadeia, Jona, Micha, Mahum, Habacuc, Saffaneia, Haggai, Sechareia, Malachi
02 Chwefror 2003..... Esra
28 Ionawr 2003..... Galarnad Jeremeia


2002
18 Tachwedd 2002..... Jwdas
03 Gorffennaf 2002..... Diarhebion
15 Mehefin 2002..... Daniel
01 Mai 2002..... Sant Ioan

01 Mawrth 2002..... Y Salmau


 
Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr: YMWELFA
Diweddariad diwethaf 01-11-2010; 2005-02-19, 2006-12-28

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau