1766ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website.
Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620.
Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_ioan1_62_1766ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln :
(62) Epistol Cyntaf Cyffredinol Ioan yr Apostol (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

The Holy Bible:
(62) The First Epistle General of John (in Welsh and English)


(delw 6540)

Adolygiad diweddaraf / Latest update:
08 02 2003

 

 

1765k Y dudalen hon yn Gymraeg yn unig

 

EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL IOAN YR APOSTOL

PENNOD 1
1:1 Yr hyn oedd or dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom n llygaid, yr hyn a edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo am Air y bywyd;
1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

1:2 (Canys y bywyd a eglurhawyd, ac ni a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ac yn mynegi i chwir bywyd tragwyddol, yr hwn oedd gydar Tad, ac a eglurhawyd i ni;)
1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)

1:3 Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegi i chwi, fel y caffoch chwithau hefyd gymdeithas gyda ni: an cymdeithas ni yn wir sydd gydar Tad, a chydai Fab ef Iesu Grist.
1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.

1:4 Ar pethau hyn yr ydym yn eu hysgrifennu atoch, fel y byddo eich llawenydd yn gyflawn.
1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.

1:5 A hon ywr genadwri a glywsom ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi; Mai goleuni yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch.
1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

1:6 Os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneuthur y gwirionedd:
1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

1:7 Eithr os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae efe yn y goleuni, y mae i ni gymdeithas an gilydd, a gwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod.
1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

1:8 Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ar gwirionedd nid yw ynom.
1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

1:9 Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder.
1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

1:10 Os dywedwn na phechasom, yr ydym yn ei wneuthur ef yn gelwyddog, ai air ef nid yw ynom.
1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

PENNOD 2
2:1 Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn eu hysgrifennu atoch, fel na phechoch, Ac o phecha neb, y mae i ni Eiriolwr gydar Tad, Iesu Grist yCyfiawn:
2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2:2 Ac efe ywr iawn dros ein pechodau ni: ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithr dros bechodau yr holl fyd.
2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

2:3 Ac wrth hyn y gwyddom yr adwaenom ef, os cadwn ni ei orchmynion ef.
2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

2:4 Yr hwn sydd yn dywedyd. Mi ai hadwaen ef, ac heb gadw ei orchmynion ef, celwyddog yw, ar gwirionedd nid yw ynddo.
2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

2:5 Eithr yr hwn a gadwo ei air ef, yn wir yn hwn y mae cariad Duw yn berffaith: wrth hyn y gwyddom ein bod ynddo ef.
2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

2:6 Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef, a ddylai yntau felly rodio, megis ag y rhodiodd ef.
2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

2:7 Y brodyr, nid gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, eithr gorchymyn hen yr hwn oedd gennych or dechreuad. Yr hen orchymyn ywr gair a glywsoch or dechreuad.
2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

2:8 Trachefn, gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, yr hyn sydd wir ynddo ef, ac ynoch chwithau: oblegid y tywyllwch a aeth heibio, ar gwir oleuni sydd yr awron yn tywynnu.
2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

2:9 Yr hwn a ddywed ei fod yn y goleuni, ac a gasao ei frawd, yn y tywyllwch y mae hyd y pryd hwn.
2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

2:10 Yr hwn sydd yn caru ei frawd, sydd yn aros yn y goleuni, ac nid oes rhwystr ynddo.
2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.

2:11 Eithr yr hwn sydd yn casu ei frawd, yn y tywyllwch y mae, ac yn y tywyllwch y mae yn rhodio; ac ni ŵyr i ba le y mae yn myned, oblegid y maer tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef.
2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.

2:12 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, blant bychain, oblegid maddau i chwi eich pechodau er mwyn ei enw ef.
2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

2:13 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, dadau, am adnabod ohonoch yr hwn sydd or dechreuad. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, ŵyr ieuainc, am orchfygu ohonoch yr un drwg. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, rai bychain, am i chwi adnabod y Tad.
2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

2:14 Ysgrifennais atoch chwi, dadau, am adnabod ohonoch yr hwn sydd or dechreuad. Ysgrifennais atoch chwi, ŵyr ieuainc, am eich bod yn gryfion, a bod gair Duw yn aros ynoch, a gorchfygu ohonoch yr un drwg.
2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

2:15 Na cherwch y byd, nar pethau sydd yn y byd. 0 chr neb y byd, nid ywcariad y Tad ynddo ef.
2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

2:16 Canys pob peth ar sydd yn y byd, megis chwant y cnawd, a chwant y llygaid, a balchder y bywyd, nid yw or Tad, eithr or byd y mae.
2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

2:17 Ar byd sydd yn myned heibio, ai chwant hefyd: ond yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys Duw, sydd yn aros yn dragywydd.
2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

2:18 O blant bychain, yr awr ddiwethaf ydyw: ac megis y clywsoch y daw anghrist, yr awron hefyd y mae anghristiau lawer; wrth yr hyn y gwyddom mair awr ddiwethaf ydyw.
2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

2:19 Oddi wrthym ni yr aethant hwy allan, eithr nid oeddynt ohonom ni:canys pe buasent ohonom ni, hwy a arosasent gyda ni: eithr hyn a fu, fel yr eglurid nad ydynt hwy oll ohonom ni.
2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.

2:20 Eithr y mae gennych chwi eneiniad oddi wrth y Sanctaidd hwnnw, a chwi awyddoch bob peth.
2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.

2:21 Nid ysgrifennais atoch oblegid na wyddech y gwirionedd, eithr oblegid eich bod yn ei wybod, ac nad oes un celwydd or gwirionedd.
2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

2:22 Pwy ywr celwyddog, ond yr hwn sydd yn gwadu nad Iesu ywr Crist? Efe ywr anghrist, yr hwn sydd yn gwadur Tad ar Mab.
2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

2:23 Pob un ar sydd yn gwadur Mab, nid oes ganddor Tad chwaith: [ond] yr hwn sydd yn cyffesur Mab, y maer Tad ganddo hefyd.
2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also.

2:24 Arhosed gan hynny ynoch chwi yr hyn a glywsoch or dechreuad. Od erys ynoch yr hyn a glywsoch or dechreuad, chwithau hefyd a gewch aros yn y Mab ac yn y Tad.
2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

2:25 A hon ywr addewid a addawodd efe i ni, sef bywyd tragwyddol.
2:25 And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.

2:26 Y pethau hyn a ysgrifennais atoch ynghylch y rhai sydd yn eich hudo.
2:26 These things have I written unto you concerning them that seduce you.

2:27 Ond y maer eneiniad a dderbyniasoch ganddo ef, yn aros ynoch chwi, ac nid oes arnoch eisiau dysgu o neb chwi; eithr fel y maer un eneiniad yn eicb dysgu chwi am bob peth, a gwir yw, ac nid yw gelwydd; ac megis ych dysgodd chwi, yr arhoswch ynddo.
2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

2:28 Ac yr awron, blant bychain, arhoswch ynddo, fel, pan ymddangoso efe, y byddo hyder gennym, ac na chywilyddiom ger ei fron ef yn ei ddyfodiad.
2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

2:29 Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, chwi a wyddoch fod pob un ar sydd yn gwneuthur cyfiawnder, wedi ei eni ohono ef.
2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.


PENNOD 3
3:1 Gwelwch pa fath gariad a roes y Tad arnom, fel yn gelwid yn feibion i Dduw: oblegid hyn nid edwyn y byd chwi, oblegid nad adnabu efe ef.
3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

3:2 Anwylyd, yr awr hon meibion i Dduw ydym, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn: eithr ni a wyddom, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo:oblegid ni a gawn ei weled ef megis ag y mae.
3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3:3 Ac y mae pob un sydd ganddor gobaith hwn ynddo ef, yn ei buroi hun, megis y mae yntau yn bur.
3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

3:4 Pob un ar sydd yn gwneuthur pechod, sydd hefyd yn gwneuthur anghyfraith:oblegid anghyfraith yw pechod.
3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

3:5 A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef, fel y dileai ein pechodau ni: ac ynddo ef nid oes pechod.
3:5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.

3:6 Pob un ar sydd yn aros ynddo ef, nid yw yn pechu: pob un ar sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef.
3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.

3:7 O blant bychain, na thwylled neb chwi: yr hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder, sydd gyfiawn, megis y mae yntau yn gyfiawn.
3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.

3:8 Yr hwn sydd yn gwneuthur pechod, o ddiafol y mae, canys y mae diafol yn pechu or dechreuad. I hyn yr ymddangosodd Mab Duw, fel y datodai weithredoedd diafol.
3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

3:9 Pob un a aned o Dduw, nid yw yn gwneuthur pechod, oblegid y mae ei had ef yn aros ynddo ef: ac ni all efe bechu, am ei eni ef o Dduw.
3:9 Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

3:10 Yn hyn y mae yn amlwg plant Duw, a phlant diafol: Pob un ar sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid yw o Dduw, nar hwn nid yw yn caru ei frawd.
3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

3:11 Oblegid hon ywr genadwri a glywsoch or dechreuad; bod i ni garu ein gilydd.
3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

3:12 Nid fel Cain, yr hwn oedd or drwg, ac a laddodd ei frawd.
A phaham y lladdodd ef? Oblegid bod ei weithredoedd ef yn ddrwg, ar eiddo ei frawd yn dda.
3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

3:13 Na ryfeddwch, fy mrodyr, os ywr byd yn eich casu chwi.
3:13 Marvel not, my brethren, if the world hate you.

3:14 Nyni a wyddom ddarfod ein symud ni o farwolaeth i fywyd, oblegid ein bod yn carur brodyr. Yr hwn nid yw yn caru ei frawd, y mae yn aros ym marwolaeth.
3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.

3:15 Pob un ar sydd yn casau ei frawd, lleiddiad dyn yw: a chwi a wyddoch nad oes i un lleiddiad dyn fywyd tragwyddol yn aros ynddo.
3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.

3:16 Yn hyn yr adnabuom gariad Duw, oblegid dodi ohono ef ei einioes drosom ni: a ninnau a ddylem ddodi ein heinioes dros y brodyr.
3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

3:17 Eithr yr hwn sydd ganddo ddar byd hwn, ac a welo ei frawd mewn eisiau, ac a gaeo ei dosturi oddi wrtho, pa fodd y mae cariad Duw yn aros ynddo ef?
3:17 But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

3:18 Fy mhlant bychain, na charwn ar air nac ar dafod yn unig, eithr mewn gweithred a gwirionedd.
3:18 My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.

3:19 Ac wrth hyn y gwyddom ein bod or gwirionedd, ac y sicrhawn ein calonnau ger ei fron ef.
3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.

3:20 Oblegid os ein calon an condemnia, mwy yw Duw nan calon, ac efe a ŵyr bob peth.
3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.

3:21 Anwylyd, os ein calon nin condemnia, y mae gennym hyder ar Dduw.
3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.

3:22 A pha beth bynnag a ofynnom, yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef: oblegid ein bod yn cadw ei orchmynion ef, ac yn gwneuthur y pethau sydd yn rhyngu bodd yn ei olwg ef.
3:22 And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

3:23 A hwn yw ei orchymyn ef; Gredu ohonom yn enw ei Fab ef Iesu Grist, a charu ein gilydd, megis y rhoes efe orchymyn i ni.
3:23 And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.

3:24 Ar hwn sydd yn cadw ei orchmynion ef, sydd yn trigo ynddo ef, ac yntau ynddo yntau. Ac wrth hyn y gwyddom ei fod ef yn aros ynom, sef or Ysbryd a roddes efe i ni.
3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

PENNOD 4
4:1 Anwylyd, na chredwch bob ysbryd, eithr profwch yr ysbrydion ai o Dduw y maent: oblegid y mae gau broffwydi lawer wedi myned allan ir byd.
4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

4:2 Wrth hyn adnabyddwch Ysbryd Duw: Pob ysbryd ar sydd yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, o Dduw y mae.
4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

4:3 A phob ysbryd ar nid yw yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, nid yw o Dduw: eithr hwn yw ysbryd anghrist, yr hwn y clywsoch ei fod yn dyfod, ar awron y mae efe yn y byd eisoes.
4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

4:4 Chwychwi ydych o Dduw, blant bychain, ac au gorchfygasoch hwy:oblegid mwy ywr hwn sydd ynoch chwi nar hwn sydd yn y byd.
4:4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.

4:5 Hwynt-hwy, or byd y maent: am hynny y llefarant am y byd, ar byd a wrendy arnynt.
4:5 They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.

4:6 Nyni, o Dduw yr ydym. Yr hwn sydd yn adnabod Duw, sydd yn ein gwrando ni: yr hwn nid yw o Dduw, nid yw yn ein gwrando ni. Wrth hyn yr adwaenom ysbryd y gwirionedd, ac ysbryd y cyfeiliorni.
4:6 We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.

4:7 Anwylyd, carwn ein gilydd: oblegid cariad, o Dduw y mae; a phob un ar sydd yn caru, o Dduw y ganwyd ef, ac y mae efe yn adnabod Duw.
4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

4:8 Yr hwn nid yw yn caru, nid adnabu Dduw: oblegid Duw, cariad yw.
4:8 He that loveth not knoweth not God; for God is love.

4:9 Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, oblegid danfon o Dduw ei unig-anedig Fab ir byd, fel y byddem fyw trwyddo ef.
4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

4:10 Yn hyn y mae cariad; nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn dros ein pechodau.
4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

4:11 Anwylyd, os felly y carodd Duw ni, ninnau hefyd a ddylem garu ein gilydd.
4:11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

4:12 Ni welodd neb Dduw erioed.
Os carwn ni ein gilydd, y mae Duw yn trigo ynom, ac y mae ei gariad ef yn berffaith ynom.
4:12 No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

4:13 Wrth hyn y gwyddom ein bod yn trigo ynddo ef, ac yntau ynom ninnau, am ddarfod iddo roddi i ni oi Ysbryd.
4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.

4:14 A ninnau a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ddarfod ir Tad ddanfon y Mab i fod yn Iachawdwr ir byd.
4:14 And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.

4:15 Pwy bynnag a gyffeso fod Iesu yn Fab Duw, y mae Duw yn aros ynddo ef, ac yntau yn Nuw.
4:15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

4:16 A nyni a adnabuom ac a gredasom y cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Duw, cariad yw: ar hwn sydd yn aros mewn cariad, sydd yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau.
4:16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

4:17 Yn hyn y perffeithiwyd ein cariad ni, fel y caffom hyder ddydd y farn: oblegid megis ag y mae efe, yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn.
4:17 Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.

4:18 Nid oes ofn mewn cariad; eithr y mae perffaith gariad yn bwrw allan ofn:oblegid y mae i ofn boenedigaeth. Ar hwn sydd yn ofni, ni pherffeithiwyd mewn cariad.
4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.

4:19 Yr ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni.
4:19 We love him, because he first loved us.

4:20 Os dywed neb, Yr wyf yn caru Duw, ac efe yn casu ei frawd, celwyddog yw: canys yr hwn nid yw yn caru ei frawd yr hwn a welodd, pa fodd y gall efe garu Duw yr hwn nis gwelodd?
4:20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?

4:21 Ar gorchymyn hwn sydd gennym oddi wrtho ef: Bod ir hwn sydd yn caru Duw, garu ei frawd hefyd.
4:21 And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

PENNOD 5
5:1 Pob un ar sydd yn credu mai Iesu ywr Crist, o Dduw y ganed ef: a phob un ar sydd yn carur hwn a genhedlodd, sydd yn caru hefyd yr hwn a genhedlwyd ohono.
5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

5:2 Yn hyn y gwyddom ein bod yn caru plant Duw, pan fyddom yn caru Duw, ac yn cadw ei orchmynion ef.
5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.

5:3 Canys hyn yw cariad Duw; bod i ni gadw ei orchmynion: ai orchmynion ef nid ydynt drymion.
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

5:4 Oblegid beth bynnag a aned o Dduw, y mae yn gorchfygur byd: a hon ywr oruchafiaeth sydd yn gorchfygur byd, sef ein ffydd ni.
5:4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

5:5 Pwy ywr hwn sydd yn gorchfygur byd, ond yr hwn sydd yn credu mai Iesu yw Mab Duw?
5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

5:6 Dymar hwn a ddaeth trwy ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist; nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr a gwaed. Ar Ysbryd ywr hwn sydd yn tystiolaethu, oblegid yr Ysbryd sydd wirionedd.
5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.

5:7 Oblegid y mae tri yn tystiolaethu yn y nef; y Tad, y Gair, ar Ysbryd Gln: ar tri hyn un ydynt.
5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

5:8 Ac y mae tri yn tystiolaethu ar y ddaear; yr ysbryd, y dwfr, ar gwaed: ar tri hyn, yn un y maent yn cytuno.
5:8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

5:9 Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, y mae tystiolaeth Duw yn fwy:canys hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon a dystiolaethodd efe am ei Fab.
5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.

5:10 Yr hwn sydd yn credu ym Mab Duw, sydd ganddor dystiolaeth ynddo ei hun:yr hwn nid yw yn credu yn Nuw, ai gwnaeth ef yn gelwyddog, oblegid na chredodd y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei Fab.
5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.

5:11 A hon ywr dystiolaeth; roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol: ar bywyd hwn sydd yn ei Fab ef.
5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

5:12 Yr hwn y maer Mab ganddo, y maer bywyd ganddo; ar hwn nid yw ganddo Fab Duw, nid oes ganddo fywyd.
5:12 He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

5:13 Y pethau hyn a ysgrifennais atoch chwi, y rhai ydych yn credu yn enw Mab Duw; fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol, ac fel y credoch yn enw Mab Duw.
5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

5:14 A hyn ywr hyfder sydd gennym tuag ato ef; ei fod ef yn ein gwrando ni, os gofynnwn ddim yn l ei ewyllys ef.
5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

5:15 Ac os gwyddom ei fod ef yn ein gwrando ni, pa beth bynnag a ddeisyfom, ni a wyddom ein bod yn cael y deisyfiadau a ddeisyfasom ganddo.
5:15 And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

5:16 Os gwl neb ei frawd yn pechu pechod nid yw i farwolaeth, efe a ddeisyf, ac efe a rydd iddo fywyd, ir rhai sydd yn pechu nid i farwolaeth. Y mae pechod i farwolaeth: nid am hwnnw yr wyf yn dywedyd ar ddeisyf ohono.
5:16 If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.

5:17 Pob anghyfiawnder, pechod yw: ac y mae pechod nid yw i farwolaeth.
5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.

5:18 Ni a wyddom nad ywr neb a aned o Dduw, yn pechu, eithr y maer hwn a aned o Dduw, yn ei gadw ei hun, ar drwg hwnnw nid yw yn cyffwrdd ag ef.
5:18 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

5:19 Ni a wyddom ein bod o Dduw, ac y maer holl fyd yn gorwedd mewn drygioni.
5:19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

5:20 Ac a wyddom ddyfod Mab Duw, ac efe a roes i ni feddwl, fel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir; ac yr ydym yn y Cywir hwnnw, sefyn ei Fab ef Iesu Grist. Hwn ywr gwir Dduw, ar bywyd tragwyddol.
5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

5:21 Y plant bychain, ymgedwch oddi wrth eilunod. Amen.

5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

DIWEDD / END

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIA

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats