1476ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.


http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_effesiaid_49_1476ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


..

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(49) Effesiaid (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(49) Ephesians
(in Welsh and English)

(delw 6540)


1475k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig


PENNOD 1

1:1 Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, at y saint sydd yn Effesus, a'r ffyddloniaid yng Nghrist Iesu:
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

1:2 Gras fyddo i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

1:3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn a'n bendithiodd ni phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist:
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

1:4 Megis yr etholodd efe ni ynddo ef cyn seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei fron ef mewn cariad:
1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

1:5 Wedi iddo ein rhagluniaethu ni i fabwysiad trwy Iesu Grist iddo ei hun, yn l bodlonrwydd ei ewyllys ef,
1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

1:6 Er mawl gogoniant ei ras ef, trwy yr hwn y gwnaeth ni yn gymeradwy yn yr Anwylyd:
1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.

1:7 Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau, yn l cyfoeth ei ras ef;
1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

1:8 Trwy yr hwn y bu efe helaeth i ni ym mhob doethineb a deall,
1:8 Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;

1:9 Gwedi iddo hysbysu i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn l ei fodlonrwydd ei hun, yr hon a arfaethasai efe ynddo ei hun:
1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

1:10 Fel yng ngoruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd, y gallai grynhoi ynghyd yng Nghrist yr holl bethau sydd yn y nefoedd, ac ar y ddaear, ynddo ef:
1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:

1:11 Yn yr hwn y'n dewiswyd hefyd, wedi ein rhagluniaethu yn l arfaeth yr hwn sydd yn gweithio pob peth wrth gyngor ei ewyllys ei hun:
1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

1:12 Fel y byddem ni er mawl i'w ogoniant ef, y rhai o'r blaen a obeithiasom yng Nghrist.
1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

1:13 Yn yr hwn y gobeithiasoch chwithau hefyd, wedi i chwi glywed gair y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth: yn yr hwn hefyd, wedi i chwi gredu, y'ch seliwyd trwy Lan Ysbryd yr addewid;
1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

1:14 Yr hwn yw ernes ein hetifeddiaeth ni, hyd bryniad y pwrcas, i fawl ei ogoniant ef.
1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

1:15 Oherwydd hyn minnau hefyd, wedi clywed eich ffydd yn yr Arglwydd Iesu, a'ch cariad tuag ar yr holl saint,
1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,

1:16 Nid wyf yn peidio diolch drosoch, gan wneuthur coffa amdanoch yn fy ngweddau;
1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

1:17 Ar i Dduw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, roddi i chwi Ysbryd doethineb a datguddiad, trwy ei adnabod ef:
1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

1:18 Wedi goleuo llygaid eich meddyliau; fel y gwypoch beth yw gobaith ei alwedigaeth ef, a pheth yw golud gogoniant ei etifeddiaeth ef yn y saint,
1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

1:19 A pheth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni y rhai ŷm yn credu, yn l gweithrediad nerth ei gadernid ef,
1:19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,

1:20 Yr hon a weithredodd efe yng Nghrist, pan ei cyfododd ef o feirw, ac a'i gosododd i eistedd ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd,
1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,

1:21 Goruwch pob tywysogaeth, ac awdurdod, a gallu, ac arglwyddiaeth, a phob enw a enwir, nid yn unig yn y byd hwn, ond hefyd yn yr hwn a ddaw:
1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

1:22 Ac a ddarostyngodd bob peth dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys,
1:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

1:23 Yr hon yw ei gorff ef, ei gyflawnder ef, yr hwn sydd yn cyflawni oll yn oll.
1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

PENNOD 2

2:1 A chwithau a fywhaodd efe, pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau;
2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins:

2:2 Yn y rhai y rhodiasoch gynt yn l helynt y byd hwn, yn l tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awron yn gweithio ym mhlant anufudd-dod,
2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

2:3 Ymysg y rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneuthur ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau; ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill.
2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.

2:4 Eithr Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drugaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd efe ni,
2:4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,

2:5 Ie, pan oeddem feirw mewn camweddau, a'n cydfywhaodd ni gyda Christ, (trwy ras yr ydych yn gadwedig;)
2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)

6 Ac a'n cydgyfododd, ac a'n gosododd i gydeistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu:
2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:

2:7 Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeuai, ragorol olud ei ras ef, trwy ei gymwynasgarwch i ni yng Nghrist Iesu.
2:7 That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.

2:8 Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd; a hynny nid ohonoch eich iunain: rhodd Duw ydyw:
2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:

2:9 Nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiai neb.
2:9 Not of works, lest any man should boast.

2:10 Canys ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, y rhai a ragddarparodd Duw, fel y rhodiem ni ynddynt.
2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

2:11 Am hynny cofiwch, a chwi gynt yn Genhedloedd yn y cnawd, y rhai a elwid yn ddienwaediad, gan yr hyn a elwir enwaediad o waith llaw yn y cnawd;
2:11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;

2:12 Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist, wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel, ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych, ac heb Dduw yn y byd:
2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:

2:13 Eithr yr awron yng Nghrist Iesu, chwychwi, y rhai oeddech gynt ymhell, a wnaethpwyd yn agos trwy waed Crist.
2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.

2:14 Canys efe yw ein tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y ddau yn un, ac a ddatododd ganolfur y gwahaniaeth rhyngom ni:
2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;

2:15 Ac a ddirymodd trwy ei gnawd ei hun y gelyniaeth, sef deddf y gorchmynion mewn ordeiniadau, fel y creai'r ddau ynddo'i hun yn un dyn newydd, gan wneuthur heddwch;
2:15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;

2:16 Ac fel y cymodai'r ddau Duw yn un corff trwy'r groes, wedi lladd y gelyniaeth trwyddi hi.
2:16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:

2:17 Ac efe a ddaeth, ac a bregethodd dangnefedd i chwi'r rhai pell, ac i'r rhai agos.
2:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.

2:18 Oblegid trwyddo ef y mae i ni ein dau ddyfodfa mewn un Ysbryd at y Tad.
2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.

2:19 Weithian gan hynny nid ydych chwi mwyach yn ddieithriaid a dyfodiaid, ond yn gyd-ddinasyddion 'r saint, ac yn deulu Duw;
2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;

2:20 Wedi eich goruwchadeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi, ac Iesu Grist ei hun yn benconglfaen;
2:20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

2:21 Yn yr hwn y mae'r holl adeilad wedi ei chymwys gydgysylitu, yn cynyddu'n deml sanctaidd yn yr Arglwydd:
2:21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:

2:22 Yn yr hwn y'ch cydadeiladwyd chwithau yn breswylfod i Dduw trwy'r Ysbryd.
2:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

PENNOD 3

3:1 Er mwyn hyn, myfi Paul, carcharor Iesu Grist trosoch chwi'r Cenhedloedd;
3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,

3:2 Os clywsoch am oruchwyliaeth gras Duw, yr hon a roddwyd i mi tuag atoch chwi:
3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:

3:3 Mai trwy ddatguddiad yr hysbysodd efe i mi y dirgelwch, (megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau,
3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,

3:4 Wrth yr hyn y gellwch, pan ddarllenoch, wybod fy neall i yn nirgelwch Crist,)
3:4 Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)

3:5 Yr hwn yn oesoedd eraill nid eglurwyd i feibion dynion, fel y mae yr awron wedi ei ddatguddio i'w sanctaidd apostolion a'i broffwydi trwy'r Ysbryd;
3:5 Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;

3:6 Y byddai'r Cenhedloedd yn gyd-etifeddion, ac yn gyd-gorff, ac yn gyd-gyfranogion o'i addewid ef yng Nghrist, trwy'r efengyl:
3:6 That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:

3:7 I'r hon y'm gwnaed i yn weinidog, yn l rhodd gras Duw yr hwn a roddwyd i mi, yn l grymus weithrediad ei allu ef.
3:7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.

3:8 I mi, y llai na'r lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd y gras hwn, i efengylu ymysg y Cenhedloedd anchwiliadwy olud Crist;
3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

3:9 Ac i egluro i bawb beth yw cymdeithas y dirgelwch, yr hwn oedd guddiedig o ddechreuad y byd yn Nuw, yr hwn a greodd bob peth trwy Iesu Grist:
3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

3:10 Fel y byddai yr awron yn hysbys i'r tywysogaethau ac i'r awdurdodau yn y nefolion leoedd, trwy'r eglwys, fawr amryw ddoethineb Duw,
3:10 To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,

3:11 Yn l yr arfaeth dragwyddol yr hon a wnaeth efe yng Nghrist Iesu ein Harglwydd ni:
3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:

3:12 Yn yr hwn y mae i ni hyfdra, a dyfodfa mewn hyder, trwy ei ffydd ef.
3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.

3:13 Oherwydd paham yr wyf yn dymuno na lwfrhaoch oblegid fy mlinderau i drosoch, yr hyn yw eich gogoniant chwi.
3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

3:14 Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau at Dad ein Harglwydd Iesu Grist,
3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

3:15 O'r hwn yr enwir yr holl deulu yn y nefoedd ac ar y ddaear,
3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,

3:16 Ar roddi ohono ef i chwi, yn l cyfoeth ei ogoniant, fod wedi ymgadarnhau mewn nerth, trwy ei Ysbryd ef, yn y dyn oddi mewn;
3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

3:17 Ar fod Crist yn trigo trwy ffydd yn eich calonnau chwi,
3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

3:18 Fel y galloch, wedi eich gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, amgyffred gyda'r holl saint, beth yw'r lled, a'r hyd, a'r dyfnder, a'r uchder;
3:18 May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

3:19 A gwybod cariad Crist, yr hwn sydd uwchlaw gwybodaeth, fel y'ch cyflawner a holl gyflawnder Duw.
3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

3:20 Ond i'r hwn a ddichon wneuthur yn dra rhagorol, y tu hwnt i bob peth yr ydym ni yn eu dymuno, neu yn eu meddwl, yn l y nerth sydd yn gweithredu ynom ni,
3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

3:21 Iddo ef y byddo'r gogoniant yn yr eglwys trwy Grist Iesu, dros yr holl genedlaethau, hyd yn oes oesoedd. Amen.
3:21 Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

PENNOD 4

4:1 Deisyf gan hynny arnoch yr wyf fi, y carcharor yn yr Arglwydd, ar rodio ohonoch yn addas i'r alwedigaeth y'ch galwyd iddi,
4:1 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

4:2 Gyda phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder, ynghyd a hirymaros, gan oddef eich gilydd mewn cariad;
4:2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

4:3 Gan fod yn ddyfal i gadw undeb yr Ysbryd yng nghwlwm tangnefedd.
4:3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

4:4 Un corff sydd, ac un Ysbryd, megis ag y'ch galwyd yn un gobaith eich galwedigaeth;
4:4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

4:5 Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd,
4:5 One Lord, one faith, one baptism,

4:6 Un Duw a Thad oll, yr hwn sydd goruwch oll, a thrwy oll, ac ynoch oll.
4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

4:7 Eithr i bob un ohonom y rhoed gras, yn l mesur dawn Crist.
4:7 But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

4:8 Oherwydd paham y mae efe yn dywedyd. Pan ddyrchafodd i'r uchelder, efe a gaethiwodd gaethiwed, ac a roddes roddion i ddynion.
4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.

4:9 (Eithr efe a ddyrchafodd, beth yw ond darfod iddo hefyd ddisgyn yn gyntaf i barthau isaf y ddaear?
4:9 (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

4:10 Yr hwn a ddisgynnodd, yw'r hwn hefyd a esgynnodd goruwch yr holl nefoedd, fel y cyflawnai bob peth.)
4:10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)

4:11 Ac efe a roddes rai yn apostolion, a rhai yn broffwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon;
4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;

4:12 I berffeithio'r saint, i waith y weinidogaeth, i adeilad corff Crist:
4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

4:13 Hyd onid ymgyfarfyddom oll yn undeb ffydd, a gwybodaeth Mab Duw, yn ŵr perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist:
4:13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

4:14 Fel na byddom mwyach yn blantos, yn bwhwman, ac yn ein cylcharwain phob awel dysgeidiaeth, trwy hoced dynion, trwy gyfrwystra i gynllwyn i dwyllo:
4:14 That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

4:15 Eithr, gan fod yn gywir mewn cariad, cynyddu ohonom iddo ef ym mhob peth, yr hwn yw'r pen, sef Crist:
4:15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

4:16 O'r hwn y mae'r holl gorff wedi ei gydymgynnull a'i gydgysylltu, trwy bob cymal cynhaliaeth, yn l y nerthol weithrediad ym mesur pob rhan, yn gwneuthur cynnydd y corn, i'w adeiladu ei hun mewn cariad.
4:16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

4:17 Hyn gan hynny yr wyf yn ei ddywedyd, ac yn ei dystiolaethu yn yr Arglwydd, na rodioch chwi mwyach fel y mae'r Cenhedloedd eraill yn rhodio, yn oferedd eu meddwl,
4:17 This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

4:18 Wedi tywyllu eu deall, wedi ymddieithrio oddi wrth fuchedd Dduw, trwy'r anwybodaeth sydd ynddynt, trwy ddallineb eu calon:
4:18 Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

4:19 Y rhai wedi diddarbodi, a ymroesant i drythyllwch, i wneuthur pob aflendid yn unchwant.
4:19 Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

4:20 Eithr chwychwi, nid felly y dysgasoch Grist,
4:20 But ye have not so learned Christ;

4:21 Os bu i chwi ei glywed ef, ac os dysgwyd chwi ynddo, megis y mae'r gwirionedd yn yr Iesu:
4:21 If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

4:22 Dodi ohonoch heibio, o ran yr ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd lygredig yn l y chwantau twyllodrus;
4:22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

4:23 Ac ymadnewyddu yn ysbryd eich meddwl;
4:23 And be renewed in the spirit of your mind;

4:24 A gwisgo'r dyn newydd, yr hwn yn l Duw a grewyd mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd.
4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

4:25 Oherwydd paham, gan fwrw ymaith gelwydd, dywedwch y gwir bob un wrth ei gymydog: oblegid aelodau ydym i'n gilydd.
4:25 Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

4:26 Digiwch, ac na phechwch: na fachluded yr haul ar eich digofaint chwi:
4:26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:

4:27 Ac na roddwch le i ddiafol.
4:27 Neither give place to the devil.

4:28 Yr hwn a ladrataodd, na ladrated mwyach: eithr yn hytrach cymered boen, gan weithio 'i ddwylo yr hyn sydd dda; fel y byddo ganddo beth i'w gyfrannu i'r hwn y mae angen arno.
4:28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.

4:29 Na ddeued un ymadrodd llygredig allan o'ch genau chwi, ond y cyfryw un ag a fyddo da i adeiladu yn fuddiol, fel y paro ras i'r gwrandawyr.
4:29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.

4:30 Ac na thristewch Ln Ysbryd Duw, trwy'r hwn y'ch seliwyd hyd ddydd prynedigaeth.
4:30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

4:31 Tynner ymaith oddi wrthych bob chwerwedd, a llid, a dig, a llefain, a chabledd, gyda phob drygioni:
4:31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

4:32 A byddwch gymwynasgar i'ch gilydd, yn dosturiol, yn maddau i'ch gilydd, megis y maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwithau.
4:32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

PENNOD 5

5:1 Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw, fel plant annwyl;
5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children;

5:2 A rhodiwch mewn cariad, megis y carodd Crist ninnau, ac a'i rhoddodd ei hun drosom ni, yn offrwrn ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd.
5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.

5:3 Eithr godineb, a phob aflendid, neu gybydd-dra, nac enwer chwaith yn eich plith, megis y gweddai i saint;
5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;

5:4 Na serthedd, nac ymadrodd ffl, na choeg ddigrifwch, pethau nid ydynt weddus: eithr yn hytrach rhoddi diolch.
5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.

5:5 Canys yr ydych chwi yn gwybod hyn, am bob puteiniwr, neu aflan, neu gybydd, yr hwn sydd ddelw-addolwr, nad oes iddynt etifeddiaeth yn nheyrnas Crist a Duw.
5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.

5:6 Na thwylled neb chwi geiriau ofer: canys oblegid y pethau hyn y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anufudd-dod.
5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.

5:7 Na fyddwch gan hynny gyfranogion a hwynt.
5:7 Be not ye therefore partakers with them.

5:8 Canys yr oeddech chwi gynt yn dywyllwch, ond yr awron goleuni ydych yn yr Arglwydd: rhodiwch fel plant y goleuni;
5:8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:

5:9 (Canys ffrwyth yr Ysbryd sydd ym mhob daioni, a chyfiawnder, a gwirionedd;)
5:9 (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)

5:10 Gan brofi beth sydd gymeradwy gan yr Arglwydd.
5:10 Proving what is acceptable unto the Lord.

5:11 Ac na fydded i chwi gydgyfeillach a gweithredoedd anffrwythlon y tywyllwch, eithr yn hytrach argyhoeddwch hwynt.
5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.

5:12 Canys brwnt yw adrodd y pethau a wneir ganddynt hwy yn ddirgel.
5:12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.

5:13 Eithr pob peth, wedi yr argyhoedder, a eglurir gan y goleuni: canys beth bynnag sydd yn egluro, goleuni yw.
5:13 But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.

5:14 Oherwydd paham y mae efe yn dywedyd, Deffro di yr hwn wyt yn cysgu, a chyfod oddi wrth y meirw; a Christ a oleua i ti.
5:14 Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.

5:15 Gwelwch gan hynny pa fodd y rhodioch yn ddiesgeulus, nid fel annoethion, ond fel doethion;
5:15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,

5:16 Gan brynu'r amser, oblegid y dyddiau sydd ddrwg.
5:16 Redeeming the time, because the days are evil.

5:17 Am hynny na fyddwch annoethion, eithr yn deall beth yw ewyllys yr Arglwydd.
5:17 Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.

5:18 Ac na feddwer chwi gan win, yn yr hyn y mae gormodedd; eithr llanwer chwi 'r Ysbryd;
5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;

5:19 Gan lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odiau ysbrydol; gan ganu a phyncio yn eich calon i'r Arglwydd;
5:19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

5:20 Gan ddiolch yn wastad i Dduw a'r Tad am bob peth, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist;
5:20 Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;

5:21 Gan ymddarostwng i'ch gilydd yn ofn Duw.
5:21 Submitting yourselves one to another in the fear of God.

5:22 Y gwragedd, ymostyngwch i'ch gwŷr priod, megis i'r Arglwydd.
5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.

5:23 Oblegid y gŵr yw pen y wraig, megis ag y mae Crist yn ben i'r eglwys; ac efe yw Iachawdwr y corff.
5:23 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.

5:24 Ond fel y mae'r eglwys yn ddarostyngedig i Grist, felly hefyd bydded y gwragedd i'w gwŷr priod ym mhob peth.
5:24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.

5:25 Y gwŷr, cerwch eich gwragedd, megis ag y carodd Crist yr eglwys, ac a'i rhoddes ei hun drosti;
5:25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;

5:26 Fel y sancteiddiai efe hi, a'i glanhau a'r olchfa ddwfr trwy y gair;
5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,

5:27 Fel y gosodai efe hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn eglwys heb arni na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw; ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeius.
5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.

5:28 Felly y dylai'r gwyr garu eu gwragedd, megis eu cyrff eu hunain. Yr hwn a garo ei wraig, sydd yn ei garu ei hun.
5:28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.

5:29 Canys ni chasaodd neb erioed ei gnawd ei hun, eithr ei fagu a'i feithrin y mae, megis ag y mae'r Arglwydd am yr eglwys:
5:29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:

5:30 Oblegid aelodau ydym o'i gorff ef, o'i gnawd ef, ac o'i esgyrn ef.
5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.

5:31 Am hynny y gad dyn ei dad a'i fam, ac y glŷn wrth ei wraig, a hwy a fyddant ill dau yn un cnawd.
5:31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.

5:32 Y dirgelwch hwn sydd fawr: eithr am Grist ac am yr eglwys yr wyf fi yn dywedyd.
5:32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.

5:33 Ond chwithau hefyd cymain un, felly cared pob un ohonoch ei wraig, fel ef ei hunan; a'r wraig edryched ar iddi berchi ei gŵr.
5:33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

PENNOD 6

6:1 Y plant, ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwydd: canys hyn sydd gyfiawn.
6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right.

6:2 Anrhydedda dy dad a'th fam, (yr hwn yw'r gorchymyn cyntaf mewn addewid,)
6:2 Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise;

6:3 Fel y byddo yn dda i ti, ac fel y byddech hir-hoedlog ar y ddaear.
6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.

6:4 A chwithau dadau, na yrrwch eich plant i ddigio; ond maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd.
6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.

6:5 Y gweision, ufuddhewch i'r rhai sydd arglwyddi i chwi yn l y cnawd, gydag ofn a dychryn, yn symlrwydd eich calon, megis i Grist;
6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;

6:6 Nid a golwg-wasanaeth, fel bodlonwyr dynion, ond fel gweision Crist, yn gwneuthur ewyllys Duw o'r galon;
6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;

6:7 Trwy ewyllys da yn gwneuthur gwasanaeth, megis i'r Arglwydd, ac nid i ddynion:
6:7 With good will doing service, as to the Lord, and not to men:

6:8 Gan wybod mai pa ddaioni bynnag a wnelo pob un, hynny a dderbyn efe gan yr Arglwydd, pa un bynnag ai caeth ai rhydd fyddo.
6:8 Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.

6:9 A chwithau feistriaid, gwnewch yr un pethau tuag atynt hwy, gan roddi bygwth heibio: gan wybod fod eich Arglwydd chwi a hwythau yn y nefoedd; ac nid oes derbyn wyneb gydag ef.
6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.

6:10 Heblaw hyn, fy mrodyr, ymnerthwch yn yr Arglwydd, ac yng nghadernid ei allu ef.
6:10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

6:11 Gwisgwch holl arfogaeth Duw, fel y galloch sefyll yn erbyn cynllwynion diafol.
6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

6:12 Oblegid nid yw ein hymdrech ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol lywiawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol yn y nefolion leoedd.
6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

6:13 Am hynny cymerwch atoch holl arfogaeth Duw, fel y galloch wrthsefyll yn y dydd drwg; ac wedi gorffen pob peth, sefyll.
6:13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

6:14 Sefwch gan hynny, wedi amgylchwregysu eich lwynau gwirionedd, a gwisgo dwyfronneg cyfiawnder;
6:14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;

6:15 A gwisgo am eich traed esgidiau paratoad efengyl tangnefedd:
6:15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;

6:16 Uwchlaw pob dim, wedi cymryd tarian y ffydd, a'r hon y gellwch ddiffoddi holl bicellau tanllyd y fall.
6:16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

6:17 Cymerwch hefyd helm yr iachawdwriaeth, a chleddyf yr Ysbryd, yr hwn yw gair Duw:
6:17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:

6:18 Gan weddio bob amser a phob rhyw weddi deisyfiad yn yr Ysbryd, a bod yn wyliadwrus at hyn yma, trwy hob dyfalbara, a deisyfiad dros yr holl saint,
6:18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

6:19 A throsof finnau, fel y rhodder i mi ymadrodd, trwy agoryd fy ngenau yn hy, i hysbysu dirgelwch yr efengyl;
6:19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,

6:20 Dros yr hon yr wyf yn gennad mewn cadwyn: fel y traethwyf yn hy amdani, fel y perthyn imi draethu.
6:20 For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.

6:21 Ond fel y gwypoch chwithau hefyd fy helynt, beth yr wyf yn ei wneuthur, Tychicus, y brawd annwyl a'r gweinidog ffyddlon yn yr Arglwydd, a hysbysa i chwi bob peth:
6:21 But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:

6:22 Yr hwn a anfonais atoch er mwyn hyn yma; fel y caech wybod ein helynt ni, ac fel y diddanai efe eich calonnau chwi.
6:22 Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.

6:23 Tangnefedd i'r brodyr, a chariad gyda ffydd, oddi wrth Dduw Dad, a'r Arglwydd Iesu Grist.
6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

6:24 Gras fyddo gyda phawb sydd yn caru ein Harglwydd Iesu Grist mewn purdeb. Amen.
6:24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.

At yr Effesiaid yr ysgrifennwyd o Rufain, gyda Thychicus.

Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.

DIWEDD

________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates: 02 02 2003

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

 

CYMRU-CATALONIAEdrychwch ar fy ystadegau / View My Stats