1452ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysger-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dhə Bibəl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/1_testunau/sion_prys_003_beibl_lefiticus_03_2206ke.htm

0001 Yr Hafan / Home Page
or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website
or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English
or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page
or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgans 1620 Bible - Index Page
or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page

 


..

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-ln:
(3) Lefiticus (yn Gymraeg ac yn Saesneg)

 

The Holy Bible:
(3)
Leviticus (in Welsh and English)

 


(delw 6540)

 


2205k Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig

 

 

TRYDYDD LLYFR MOSES YR HWN A ELWIR LEFITICUS

PENNOD 1
1:1 Ar ARGLWYDD a alwodd ar Moses, ac a lefarodd wrtho o babell y cyfarfod, gan ddywedyd,

1:1
And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

1:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt. Pan ddygo dyn ohonoch offrwrn ir ARGLWYDD, o anifail, sef or eidionau, neu or praidd, yr offrymwch eich offrwm.
1:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

1:3 Os poethoffrwm o eidion fydd ei offrwrn ef, offrymed efyn wryw perffaith-gwbl; a dyged ef oi ewyllys ei hun i ddrws pabell y cyfarfod, gerbron yr ARGLWYDD.
1:3 If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.

1:4 A gosoded ei law ar ben y poethoffrwm, ac fe ai cymerir ef yn gymeradwy ganddo, i wneuthur cymod drosto.
1:4 And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.

1:5 Lladded hefyd yr eidion gerbron yr ARGLWYDD; a dyged meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed, a thaenellant y gwaed o amgylch ar yr allor, yr hon sydd wrth ddrws pabell y cyfarfod.
1:5 And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aarons sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.

1:6 A blinged y poethoffrwm, a thorred ef yn ei ddarnau.
1:6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.

1:7 A rhodded meibion Aaron yr offeiriad dn ar yr allor, a gosodant goed mewn trefn ar y tn.
1:7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:

1:8 A gosoded meibion Aaron, yr offeiriaid, y darnau, y pen, ar braster, mewn trefn ar y coed a fyddant ar y tn sydd ar yr allor.
1:8 And the priests, Aarons sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:

1:9 Ond ei berfedd ai draed a ylch efe mewn dwfr: ar offeiriad a lysg y cwbl ar yr allor, yn boethoffrwm, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
1:9 But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

1:10 Ac os or praidd, sef or defaid, neu or geifr, yr offryma efe boethoffrwm; offrymed ef yn wryw perffaith-gwbl.
1:10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.

1:11 A lladded ef gerbron yr ARGLWYDD, o dur gogledd ir allor; a thaenelled meibion Aaron, yr offeiriaid, ei waed ef ar yr allor o amgylch.
1:11 And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD: and the priests, Aarons sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.

1:12 A thorred ef yn ei ddarnau, gydai ben ai fraster; a gosoded yr offeiriad hwynt ar y coed a fyddant ar y tn sydd ar yr allor.
1:12 And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:

1:13 Ond golched y perfedd ar traed mewn dwfr: a dyged yr offeiriad y cwbl, a llosged ar yr allor. Hwn sydd boethoffrwm, aberth tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
1:13 But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

1:14 Ac os poethoffrwm o aderyn fyd ei offrwm ef ir ARGLWYDD; yna dyged ei offrwm o durturau, neu o gywion colomennod.
1:14 And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.

1:15 A dyged yr offeiriad ef at yr allor, a thorred ei ben ef, a llosged ef ar yr allor; a gwasger ei waed ef ar ystlys yr allor.
1:15 And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:

1:16 A thynned ymaith ei grombil ef ynghyd i blu, a bwried hwynt gerllaw yr allor, o dur dwyrain, ir lle y byddo y lludw.
1:16 And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:

1:17 Hollted ef, ai esgyll hefyd; eto na wahaned ef: a llosged yr offeiriad ef ar yr coed a fyddant ar y tn. Dyma boethoffrwm, aberth tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
1:17 And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

PENNOD 2
2:1 Pan offrymo dyn fwyd-offrwm ir ARGLWYDD, bydded ei offrwm ef o beilliaid; a thywallted olew arno, a rhodded thus arno.
2:1 And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon:

2:2 A dyged ef at feibion Aaron, yr offeiriaid: a chymered efe oddi yno lonaid ei law oi beilliaid, ac oi olew, ynghyd i holl thus; a llosged yr offeiriad ei goffadwriaeth ar yr allor, yn offrwm tanllyd o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
2:2 And he shall bring it to Aarons sons the priests: and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD:

2:3 A bydded gweddill y bwyd-offrwm i Aaron ac iw feibion: sancteiddbeth o danllyd offrymau yr ARGLWYDD ydyw.
2:3 And the remnant of the meat offering shall be Aarons and his sons: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.

2:4 Hefyd pan offrymech fwyd-offrwm, wcdi ei bobi mewn ffwrn, teisen beilliaid groyw, wedi ei chymysgu trwy olew, neu afrllad croyw wedi eu heneinio ag olew, a fydd.
2:4 And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.

2:5 Ond os bwyd-offrwm ar radell fydd dy offrwm di, bydded o beilliaid wedi ei gymysgu yn groyw trwy olew.
2:5 And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.

2:6 Tor ef yn ddarnau, a thywallt arno olew; bwyd-offrwm yw.
2:6 Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meat offering.

2:7 Ac os bwyd-offrwm padell fydd dy offrwm, gwneler o beilliaid trwy olew.
2:7 And if thy oblation be a meat offering baken in the fryingpan, it shall be made of fine flour with oil.

2:8 A dwg ir ARGLWYDD y bwyd-offrwm, yr hwn a wneir or rhai hyn: ac wedi y dyger at yr offeiriad, dyged yntau ef at yr allor.
2:8 And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the LORD: and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.

2:9 A choded yr offeiriad ei goffadwriaeth or bwyd-offrwm, a llosged ef ar yr allor; yn offrwm tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
2:9 And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

2:10 A bydded i Aaron ac iw feibion weddill y bwyd-offrwm: sancteiddbeth o danllyd offrymau yr ARGLWYDD ydyw.
2:10 And that which is left of the meat offering shall be Aarons and his sons: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.

2:11 Na wneler yn lefeinllyd ddim bwyd-offrwm a offrymoch ir ARGLWYDD; canys dim surdoes, na ml, ni losgwch yn offrwm tanllyd ir ARGLWYDD.
2:11 No meat offering, which ye shall bring unto the LORD, shall be made with leaven: for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the LORD made by fire.

2:12 Offrymwch ir ARGLWYDD offrwm y blaenffrwyth; ond na losger hwynt ar yr allor yn arogl peraidd.
2:12 As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD: but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour.

2:13 Dy holl fwyd-offrwm hefyd a hellti di halen; ac na phalled halen cyfamod dy DDUW o fod ar dy fwyd-offrwm: offryma halen ar bob offrwm i ti.
2:13 And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering: with all thine offerings thou shalt offer salt.

2:14 Ac os offrymi ir ARGLWYDD fwyd-offrwm y ffrwythau cyntaf; tywysennau irion wedi eu crasu wrth y tn, sef ŷd a gurir allan or dywysen lawn, a offrymi di yn fwyd-offrwm dy ffrwythau cyntaf.
2:14 And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.

2:15 A dod olew arno, a gosod thus arno: bwyd-offrwm yw.
2:15 And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon: it is a meat offering.

2:16 A llosged yr offeiriad ei goffadwriaeth ef oi ŷd wedi ei guro allan, ac oi olew, ynghyd ai holl thus: offrwm tanllyd ir ARGLWYDD yw.
2:16 And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering made by fire unto the LORD.

PENNOD 3
3:1 Ac os aberth hedd fydd ei offrwm ef, pan offrymo efe eidion, offrymed ef gerbron yr ARGLWYDD yn berffaith-gwbl; pa un bynnag ai yn wryw ai yn fenyw.
3:1 And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd; whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.

3:2 A rhodded ei law ar ben ei offrwm, a lladded ef wrth ddrws pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed, ar holl wr ar yr allor o amgylch.
3:2 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation: and Aarons sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.

3:3 Ac offrymed or aberth hedd aberth tanllyd ir ARGLWYDD; sef y weren fol, ar holl wr a fydd ar y perfedd.
3:3 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:4 Ar ddwy aren, ar gwr a fyddo arnynt hyd y tenewyn, ar rhwyden hefyd a fydd oddi ar yr afu, a dynn efe ymaith, ynghyd r arennau.
3:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:5 A llosged meibion Aaron hynny ar yr allor, ynghyd r offrwm poeth sydd ar y coed a fyddant ar y tn, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
3:5 And Aarons sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

3:6 Ac os or praidd y bydd yr hyn a offrymo efe yn hedd-aberth ir ARGLWYDD, offrymed ef yn wryw neu yn fenyw perffaith-gwbl.
3:6 And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.

3:7 Os oen a offryma efe yn ei offrwm; yna dyged gerbron yr ARGLWYDD.
3:7 If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.

3:8 A gosododd ei law ar ben ei offrwm, a lladded ef o flaen pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron ei waed ef ar yr allor oddi amgylch.
3:8 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation: and Aarons sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar.

3:9 Ac offrymed or aberth hedd yn aberth tanllyd ir ARGLWYDD; ei weren, ar gloren i gyd: torred hi ymaith wrth asgwrn y cefn, ynghyd r weren fol, ar holl wr a fyddo ar y perfedd;
3:9 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone; and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:10 Ar ddwy aren, ar gwr a fyddo arnynt, hyd y tenewyn, ar rhwyden oddi ar yr afu, yngbyd r arennau, a dynn efe ymaith.
3:10 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:11 A llosged yr offeiriad hyn ar yr allor: bwyd-aberth tanllyd ir ARGLWYDD ydyw.
3:11 And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.

3:12 Ac os gafr fydd ei offrwm ef; dyged hi gerbron yr ARGLWYDD.
3:12 And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.

3:13 A gosoded ei law ar ei phen, a lladded hi o flaen pabell y cyfarfod; a thaenelled meibion Aaron ei gwaed hi ar yr allor o amgylch.
3:13 And he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation: and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.

3:14 Ac offrymed o hynny ei offrwm o aberth tanllyd ir ARGLWYDD; sef y weren fol, ar holl wr a fyddo ar y perfedd;
3:14 And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:15 Ar ddwy aren, ar gwr a fyddo arnynt, hyd y tenewyn, ar rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd ar arennau, a dynn efe ymaith.
3:15 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:16 A llosged yr offeiriad hwynt ar yr allor: bwyd-aberth tanllyd o arogl peraidd ydyw. Yr holl wr sydd eiddo yr ARGLWYDD.
3:16 And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering made by fire for a sweet savour: all the fat is the LORDS.

3:17 Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau yn eich holl anheddau, yw: na fwytaoch ddim gwr, na dim gwaed.
3:17 It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood.

PENNOD 4
4:1 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Aloses, gan ddywedyd,
4:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

4:2 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Pan becho dyn mewn anwybod yn erbyn yr un o orchmynion yr ARGLWYDD, a gwneuthur yn erbyn un ohonynt y petbau ni ddylid eu gwneuthur:
4:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them:

4:3 Os offeiriad eneiniog a becha yn 1 pechod y bobl; offrymed, dros ei bechod a wnaeth, fustach ieuanc perffaith-gwbl, yn aberth dros bechod ir ARGLWYDD.
4:3 If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people; then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the LORD for a sin offering.

4:4 A dyged y bustach i ddrws pabell y cyfarfod, gerbron yr ARGLWYDD, a gosoded ei law ar ben y bustach, a lladded y bustach gerbron yr ARGLWYDD.
4:4 And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the LORD; and shall lay his hand upon the bullocks head, and kill the bullock before the LORD.

4:5 A chymered yr offeiriad eneiniog o waed y bustach, a dyged ef i babell y cyfarfod.
4:5 And the priest that is anointed shall take of the bullocks blood, and bring it to the tabernacle of the congregation:

4:6 A throched yr offeiriad ei fys yn y gwaed, a thaenelled or gwaed gerbron yr ARGLWYDD seithwaith, o flaen gwahanlen y cysegr.
4:6 And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before the LORD, before the veil of the sanctuary.

4:7 A gosoded yr offeiriad beth or gwaed gerbron yr ARGLWYDD ar gyrn allor yr arogl-darth peraidd, yr hon sydd ym mhabell y cyfarfod; a thywallted holl waed arall y bustach wrth droed allor y poethoffrwm, yr hon sydd wrth ddrws pabell y cyfarfod.
4:7 And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.

4:8 A thynned holl wr bustach yr aberth dros bechod oddi wrtho; y weren fol, ar holl wr fyddo ar y perfedd;
4:8 And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

4:9 Ar ddwy aren, ar gwr a fyddo arnynt, hyd y tenewyn, ar rhwyden oddi ar yr afu, a dynn efe ymaith, ynghyd r arennau;
4:9 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away,

4:10 Megis y tynnodd o fustach yr aberth hedd: a llosged yr offeiriad hwynt ar allor y poethoffrwm.
4:10 As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.

4:11 Ond croen y bustach, ai holl gig, ynghyd i ben, ai draed, ai berfedd, ai fiswail,
4:11 And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,

4:12 Ar holl fustach hefyd, a ddwg efe allan ir tu allan ir gwersyll, i le glan, wrth dywalltfar lludw; ac ai llysg ar goed yn tn; wrth dywalltfar lludw y llosgir ef.
4:12 Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire: where the ashes are poured out shall he be burnt.

4:13 Ac os holl gynulleidfa Israel a becha mewn anwybod, ar peth yn guddiedig o olwg y gynulleidfa, a gwneuthur ohonynt yn erbyn yr un o orchmynion yr ARGLWYDD, ddim or hyn ni ddylid eu gwneuthur, a myned yn euog:
4:13 And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which should not be done, and are guilty;

4:14 Pan wypir y pechod y pechasant ynddo; yna offrymed y gynulleidfa fustach ieuanc dros y pechod, a dygant ef o flaen pabell y cyfarfod.
4:14 When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.

4:15 A gosoded henuriaid y gynulleidfa eu dwylo ar ben y bustach gerbron yr ARGLWYDD, a lladdant y bustach gerbron yr ARGLWYDD.
4:15 And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the LORD: and the bullock shall be killed before the LORD.

4:16 A dyged yr offeiriad eneiniog o waed y bustach i babell y cyfarfod.
4:16 And the priest that is anointed shall bring of the bullocks blood to the tabernacle of the congregation:

4:17 A throched yr offeiriad ei fys yn y gwaed, a thaenelled gerbron yr ARGLWYDD seithwaith, o flaen y wahanlen.
4:17 And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the veil.

4:18 A gosoded or gwaed ar gyrn yr allor sydd gerbron yr ARGLWYDD, sef yr hon sydd ym mhabell y cyfarfod; a thywallted yr holl waed arall wrth waelod allor y poethoffrwm, yr hon sydd wrth ddrws pabell y cyfarfod.
4:18 And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.

4:19 A thynned ei holl wr allan ohono, a llosged ar yr allor.
4:19 And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.

4:20 A gwnaed ir bustach hwn megis y gwnaeth i fustach y pech-aberth; felly gwnaed iddo: ar offeiriad a wna gymod drostynt; ac fe a faddeuir iddynt.
4:20 And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this: and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them.

4:21 A dyged y bustach allan ir tu allan ir gwersyll, a llosged ef fel y llosgodd y bustach cyntaf. Dyma aberth dros bechod y gynulleidfa.
4:21 And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.

4:22 Os pecha pennaeth, a gwneuthur mewn anwybod yn erbyn yr un o orchmynion yr ARGLWYDD ei DDUW, ddim or hyn ni ddylid eu gwneuthur, a bod yn euog;
4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the LORD his God concerning things which should not be done, and is guilty;

4:23 Neu os daw i wybod ei fai yr hwn a wnaeth: dyged ei offrwm o lwdn gafr gwryw perffaith-gwbl.
4:23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:

4:24 A gosoded ei law ar ben y llwdn, a lladded ef yn y lle y lleddir y poethoffrwm, gerbron yr ARGLWYDD. Dyma aberth dros bechod.
4:24 And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.

4:25 A chymered yr offeiriad o waed yr aberth dros bechod i fys, a gosoded ar gyrn allor y poethoffrwm, a thywallted ei waed ef wrth waelod allor y poethoffrwm.
4:25 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering.

4:26 A llosged ei holl wr ar yr allor, fel gwr yr aberth hedd: a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei bechod; a maddeuir iddo.
4:26 And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him.

4:27 Ac os pecha neb o bobi y wlad mewn anwybod, gan wneuthur yn erbyn yr un o orchmynion yr ARGLWYDD, ddim or pethau ni ddylid eu gwneuthur, a bod yn euog;
4:27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and be guilty;

4:28 Neu os ei bechod yr hwn a bechodd a ddaw iw wybodaeth ef: yna dyged ei offrwm o lwdn gafr fenyw berffaith-gwbl dros ei bechod a bechodd efe.
4:28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.

4:29 A gosoded ei law ar ben yr aberth dros bechod, a lladded yr aberth dros bechod yn y lle y lleddir y poethoffrwm.
4:29 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering.

4:30 A chymered yr offeiriad oi gwaed hi i fys, a rhodded ar gyrn allor y poeth-offrwrm, a thywallted ei holl waed hi wrth waelod yr allor.
4:30 And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar.

4:31 A thynned ei holl wr hi, fel y tynnir y gwr oddi ar yr aberth hedd; a llosged yr offeiriad ef ar yr allor, yn arogl peraidd ir ARGLWYDD: a gwnaed yr offeiriad, gymod drosto; a maddeuir iddo.
4:31 And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the LORD; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.

4:32 Ac os dwg efe ei offrwm dros bechod o oen, dyged hi yn fenyw berffaith-gwbl.
4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.

4:33 A gosoded ei law ar ben yr aberth dros bechod, a lladded hi dros bechod yn y lle y lleddir y poethoffrwm.
4:33 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.

4:34 A chymered yr offeiriad i fys o waed yr aberth dros bechod, a gosoded ar gyrn allor y poethoffrwm, a thywallted ei holl waed hi wrth waelod yr allor.
4:34 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar:

4:35 A thynned ei holl wr hi, fel y tynnir gwr oen yr aberth hedd; a llosged yr offeiriad hwynt ar yr allor, fel aberth tanllyd ir ARGLWYDD: a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei bechod yr hwn a bechodd; a maddeuir iddo.
4:35 And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.

PENNOD 5
5:1 Os pecha dyn, a chlywed llais llw, ac yntau yn dyst, naill ai yn gweled ai yn gwybod; oni fynega, yna efe a ddwg ei anwiredd.
5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.

5:2 Os dyn a gyffwrdd dim aflan, pa un bynnag ai burgyn bwystfil aflan, ai burgyn anifail aflan, ai burgyn ymlusgiad aflan; er bod y peth yn guddiedig oddi wrtho ef, aflan ac euog yw efe.
5:2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.

5:3 Neu pan gyffyrddo ag aflendid dyn, pa aflendid bynnag iddo, yr hwn y bydd efe aflan oi blegid, ar peth yn guddiedig rhagddo; pan gaffo wybod, yna euog yw.
5:3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.

5:4 Neu os dyn a dwng, gan draethu ar gwefusau ar wneuthur drwg, neu wneuthur da; beth bynnag a draetho dyn trwy lw, ar peth yn guddiedig rhagddo; pan gaffo efe wybod, euog yw o un o hyn.
5:4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

5:5 A phan fyddo efe euog o un o hyn; yna cyffesed yr hyn y pechodd ynddo;
5:5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:

5:6 A dyged ir ARGLWYDD ei offrwm dros gamwedd am ei bechod yr hwn a bechodd; sef benyw or praidd, oen neu fyn gafr, yn aberth dros bechod; a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei bechod.
5:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

5:7 Ond os ei law ni chyrraedd werth oen, dyged ir ARGLWYDD, am ei gamwedd yr hwn a bechodd, ddwy durtur, neu ddau gyw colomen; y naill yn aberth dros bechod, ar llall yn boethoffrwm.
5:7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

5:8 A dyged hwynt at yr offeiriad; ac offrymed efe yr hwn sydd dros bechod yn gyntaf, a thorred ei ben wrth ei wegil; ond na thorred ef ymaith.
5:8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:

5:9 A thaenelled o waed yr aberth dros bechod ar ystlys yr allor; a gwasger y rhan arall or gwaed wrth waelod yr allor. Dyma aberth dros bechod.
5:9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.

5:10 Ar ail a wna efe yn offrwm poeth, yn l y ddefod: ar offeiriad a wna gymod drosto am ei bechod yr hwn a bechodd; a maddeuir iddo.
5:10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

5:11 Ac os ei law ni chyrraedd ddwy durtur, neu ddau gyw colomen; yna dyged yr hwn a bechodd ei offrwm o ddegfed ran effa o beilliaid yn aberth dros bechod: na osoded olew ynddo, ac na rodded thus arno; canys aberth dros bechod yw.
5:11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.

5:12 A dyged hynny at yr offeiriad: a chymered yr offeiriad ohono lonaid ei law yn goffadwriaeth, a llosged ar yr allor, fel ebyrth tanllyd ir ARGLWYDD. Dyma aberth dros bechod.
5:12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: it is a sin offering.

5:13 A gwnaed yr offeiriad gymod drosto ef am ei bechod a bechodd efe yn un or rhai hyn, a maddeuir iddo: a bydded ir offeiriad y gweddill, megis or bwyd-offrwm.
5:13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priests, as a meat offering.

5:14 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
5:14 And the LORD spake unto Moses, saying,

5:15 Os gwna dyn gamwedd, a phechu trwy amryfusedd, yn y pethau a gysegrwyd ir ARGLWYDD; yna dyged ir ARGLWYDD dros ei gamwedd, hwrdd perffaith-gwbl or praidd, gydath bris di o siclau arian, yn l sicl y cysegr, yn aberth dros gamwedd.
5:15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering:

5:16 A thaled am y niwed a wnaeth yn y peth cysegredig, a rhodded ei bumed ran yn ychwaneg ato, a rhodded ef at yr offeiriad: a gwnaed yr offeiriad gymod drosto hwrdd yr offrwm dros gamwedd; a maddeuir iddo.
5:16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.

5:17 Ac os pecha enaid, a gwneuthur yn erbyn gorchmynion yr ARGLWYDD, ddim or hyn ni ddylid eu gwneuthur; er na wyddai, eto euog fydd, ai anwiredd a ddwg.
5:17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.

5:18 A dyged hwrdd perffaith-gwbl or praidd, gydath bris di, at yr offeiriad, yn offrwm dros gamwedd: a gwnaed yr offeiriad gymod drosto am ei amryfusedd a gamgymerodd efe, ac yntau heb wybod; a maddeuir iddo.
5:18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.

5:19 Aberth dros gamwedd yw hyn: camwedd a wnaeth yn ddiau yn erbyn yr ARGLWYDD.
5:19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the LORD.

 

PENNOD 6
6:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:2 Os pecha dyn, a gwneuthur camwedd yn erbyn yr ARGLWYDD, a dywedyd celwydd wrth ei gymydog am yr hyn a rodded ato iw gadw, neu am yr hyn y rhoddes efe ei law, neu yn yr hyn trwy drawster a ddygodd efe, neu yn yr hyn y twyllodd ei gymydog;
6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;

6:3 Neu os cafodd beth gwedi ei golli, a dywedyd celwydd amdano, neu dyngu yn anudon; am ddim or holl bethau a wnelo dyn, gan bechu ynddynt:
6:3 Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:

6:4 Yna, am iddo bechu, a bod yn euog, bydded iddo roddi yn ei l y trais a dreisiodd efe, neu y peth a gafodd trwy dwyll, neu y peth a adawyd i gadw gydag ef, neu y peth wedi ei golli a gafodd efe,
6:4 Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,

6:5 Neu beth bynnag y tyngodd efe anudon amdano; taled hynny erbyn ei ben, a chwaneged ei bumed ran ato: ar y dydd yr offrymo dros gamwedd, rhodded ef ir neb ai piau.
6:5 Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.

6:6 A dyged ir ARGLWYDD ei offrwm dros gamwedd, hwrdd perffaith-gwbl or praidd, gydath bris di, yn offrwm dros gamwedd, at yr offeiriad.
6:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:

6:7 A gwnaed yr offeiriad gymod drosto gerbron yr ARGLWYDD: a maddeuir iddo, am ba beth bynnag a wnaeth, i fod yn euog ohono.
6:7 And the priest shall make an atonement for him before the LORD: and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.

6:8 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,
6:8 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:9 Gorchymyn i Aaron, ac iw feibion gan ddywedyd, Dyma gyfraith y poethoffrwm: (poethoffrwm yw, oherwydd y llosgi ar yr allor ar hyd y nos hyd y bore, a thn yr allor a gyneuir arni.)
6:9 Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering: It is the burnt offering, because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it.

6:10 Gwisged yr offeiriad hefyd ei lieinwisg amdano, a gwisged lodrau lliain am ei gnawd, a choded y lludw lle yr ysodd y tn y poethaberth ar yr allor, a gosoded cf gerllaw yr allor.
6:10 And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar.

6:11 A diosged ei wisgoedd, a gwisged ddillad eraill, a dyged allan y lludw ir tu allan ir gwersyll, i le gln.
6:11 And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place.

6:12 A chyneuer y tn sydd ar yr allor arni; na ddiffodded: ond llosged yr offeiriad goed arni bob bore; a threfned y poethoffrwm arni, a llosged wr yr aberth hedd arni.
6:12 And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out: and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.

6:13 Cyneuer y tn bob amser ar yr allor; na ddiffodded.
6:13 The fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out.

6:14 Dyma hefyd gyfraith y bwyd-offrwm. Dyged meibion Aaron ef gerbron yr ARGLWYDD, o flaen yr allor:
6:14 And this is the law of the meat offering: the sons of Aaron shall offer it before the LORD, before the altar.

6:15 A choded ohono yn ei law o beilliaid y bwyd-offrwm, ac oi olew, ar holl thus yr hwn fydd ar y bwyd-offrwm; a llosged ei goffadwriaeth ef ar yr allor, yn arogi peraidd ir ARGLWYDD.
6:15 And he shall take of it his handful, of the flour of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense which is upon the meat offering, and shall burn it upon the altar for a sweet savour, even the memorial of it, unto the LORD.

6:16 Ar gweddill ohono a fwyty Aaron ai feibion: yn groyw y bwyteir ef: yn y lle sanctaidd o fewn cynteddfa pabell y cyfarfod y bwytant ef.
6:16 And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat: with unleavened bread shall it be eaten in the holy place; in the court of the tabernacle of the congregation they shall eat it.

6:17 Na phober ef trwy lefain. Rhoddais ef yn rhan iddynt om haberthau tanllyd: peth sancteiddiolaf yw hyn, megis yr aberth dros bechod, ar aberth dros gamwedd.
6:17 It shall not be baken with leaven. I have given it unto them for their portion of my offerings made by fire; it is most holy, as is the sin offering, and as the trespass offering.

6:18 Pob gwryw o blant Aaron a fwytnt hyn: deddf dragwyddol fydd yn eich cenedlaethau am aberthau tanllyd yr ARGLWYDD; pob un a gyffyrddo hwynt, fydd sanctaidd.
6:18 All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute for ever in your generations concerning the offerings of the LORD made by fire: every one that toucheth them shall be holy.

6:19 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
6:19 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:20 Dyma offrwm Aaron ai feibion, yr hwn a offrymant ir ARGLWYDD, ar y dydd eneinier ef. Degfed ran effa o beilliaid yn fwyd-offrwm gwastadol, ei hanner y bore, ai hanner brynhawn.
6:20 This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the LORD in the day when he is anointed; the tenth part of an ephah of fine flour for a meat offering perpetual, half of it in the morning, and half thereof at night.

6:21 Gwneler ef trwy olew mewn padell: yna y dygi ef i mewn wedi ei grasu; ac offryma ddarnau y bwyd-offrwm wedi ei grasu, yn arogl peraidd ir ARGLWYDD.
6:21 In a pan it shall be made with oil; and when it is baken, thou shalt bring it in: and the baken pieces of the meat offering shalt thou offer for a sweet savour unto the LORD.

6:22 Ar offeiriad oi feibion ef, yr hwn a eneinir yn ei le ef, gwnaed hyn, trwy ddeddf dragwyddol: llosger y cwbl ir ARGLWYDD.
6:22 And the priest of his sons that is anointed in his stead shall offer it: it is a statute for ever unto the LORD; it shall be wholly burnt.

6:23 A phob bwyd-offrwm dros yr offeiriad a fydd wedi ei losgi oll: na fwytaer ef.
6:23 For every meat offering for the priest shall be wholly burnt: it shall not be eaten.

6:24 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,
6:24 And the LORD spake unto Moses, saying,

6:25 Llefara wrth Aaron ac wrth ei feibion, gan ddywedyd, Dyma gyfraith yr aberth dros bechod. Yn y lle y lleddir y poethoffrwm, y lleddir yr aberth dros bechod gerbron yr ARGLWYDD: sancteiddiolaf yw efe.
6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy.

6:26 Yr offeiriad ai hoffrymo dros bechod, ai bwyty: yn y lle sanctaidd y bwyteir ef, yng nghynteddfa pabell y cyfarfod.
6:26 The priest that offereth it for sin shall eat it: in the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation.

6:27 Beth bynnag a gyffyrddo i gig ef, a fydd sanctaidd: a phan daeneller oi waed ef ar ddilledyn, golch yn y lle sanctaidd yr hyn y taenellodd y gwaed arno.
6:27 Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy: and when there is sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled in the holy place.

6:28 A thorrer y llestr pridd y berwer ef ynddo: ond os mewn llestr pres y berwir ef, ysgwrier a golcher ef mewn dwfr.
6:28 But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden in a brazen pot, it shall be both scoured, and rinsed in water.

6:29 Bwytaed pob gwryw ymysg yr offeiriaid ef: sancteiddiolaf yw efe.
6:29 All the males among the priests shall eat thereof: it is most holy.

6:30 Ac na fwytaer un offrwm dros bechod, yr hwn y dyger oi waed i babell y cyfarfod, i wneuthur cymod yn y lle sanctaidd; ond llosger mewn tn.
6:30 And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place, shall be eaten: it shall be burnt in the fire.

PENNOD 7
7:1 Dyma hefyd gyfraith yr offrwm dros gamwedd: sancteiddiolaf yw.
7:1 Likewise this is the law of the trespass offering: it is most holy.

7:2 Yn y man lle y lladdant y poethoffrwm, y lladdant yr aberth dros gamwedd; ai waed a daenella efe ar yr allor o amgylch.
7:2 In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass offering: and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.

7:3 Ai holl wr a offryma efe ohono; y gloren hefyd, ar weren fol.
7:3 And he shall offer of it all the fat thereof; the rump, and the fat that covereth the inwards,

7:4 Ar ddwy aren, ar gwr fyddo arnynt hyd y tenewyn, ar rhwyden oddi ar yr afu, ynghyd ar arennau, a dynn efe ymaith.
7:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul that is above the liver, with the kidneys, it shall he take away:

7:5 A llosged yr offeiriad hwynt ar yr allor, yn aberth tanllyd ir ARGLWYDD: aberth dros gamwedd yw.
7:5 And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire unto the LORD: it is a trespass offering.

7:6 Pob gwryw ymysg yr offeiriaid ai bwyty: yn y lle sanctaidd y bwyteir ef: sancteiddiolaf yw.
7:6 Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place: it is most holy.

7:7 Fel y mae yr aberth dros bechod, felly y bydd yr aberth dros gamwedd; un gyfraith sydd iddynt: yr offeiriad, yr hwn a wna gymod ag ef, ai piau.
7:7 As the sin offering is, so is the trespass offering: there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith shall have it.

7:8 Ar offeiriad a offrymo boethoffrwm neb, yr offeiriad a gaiff iddo ei hun groen y poethoffrwm a offrymodd efe.
7:8 And the priest that offereth any mans burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.

7:9 A phob bwyd-offrwm a graser mewn ffwrn, ar hyn oll a wneler mewn padell, neu ar radell, fydd eiddor offeiriad ai hoffrymo.
7:9 And all the meat offering that is baken in the oven, and all that is dressed in the fryingpan, and in the pan, shall be the priests that offereth it.

7:10 A phob bwyd-offrwm wedi ei gymysgu trwy olew, neu yn sych, a fydd i holl feibion Aaron, bob un fel ei gilydd.
7:10 And every meat offering, mingled with oil, and dry, shall all the sons of Aaron have, one as much as another.

7:11 Dyma hefyd gyfraith yr ebyrth hedd a offryma efe ir ARGLWYDD.
7:11 And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the LORD.

7:12 Os yn lle diolch yr offryma efe hyn; offrymed gydar aberth diolch deisennau croyw, wedi eu cymysgu trwy olew, ac afrllad croyw, wedi eu hiro ag olew; a pheilliaid wedi ei grasu yn deisennau, wedi eu cymysgu ag olew.
7:12 If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil, of fine flour, fried.

7:13 Heblawr teisennau, offrymed fara lefeinllyd, yn ei offrwm, gydai hedd-aberth o ddiolch.
7:13 Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.

7:14 Ac offrymed o hyn un dorth or holl offrwm, yn offrwm dyrchafael ir ARGLWYDD; a bydded hwnnw eiddor offeiriad a daenello waed yr ebyrth hedd.
7:14 And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priests that sprinkleth the blood of the peace offerings.

7:15 A chig ei hedd-aberth o ddiolch a fwyteir y dydd yr offrymir ef: na adawer dim ohono hyd y bore.
7:15 And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the morning.

7:16 Ond os adduned, neu offrwm gwirfodd, fydd aberth ei offrwm ef, y dydd yr offrymo efe ei aberth, bwytaer ef: a thrannoeth bwytaer yr hyn fyddo yn weddill ohono.
7:16 But if the sacrifice of his offering be a vow, or a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offereth his sacrifice: and on the morrow also the remainder of it shall be eaten:

7:17 Ond yr hyn a fyddo o gig yr aberth yn weddill y trydydd dydd, llosger yn tn.
7:17 But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.

7:18 Ac os bwyteir dim o gig offrwm ei ebyrth hedd ef o fewn y trydydd dydd, ni byddir bodlon ir hwn ai hoffrymo ef, ac nis cyfrifir iddo, ffieiddbeth fydd: ar dyn a fwyty ohono, a ddwg ei anwiredd.
7:18 And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.

7:19 Ar cig a gyffyrddo dim afian, ni fwyteir, mewn tn y llosgir ef: ar cig arall, pob gln a fwyty ohono.
7:19 And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall be burnt with fire: and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.

7:20 Ar dyn a fwytao gig yr hedd-aberth, yr hwn a berthyn ir ARGLWYDD, ai aflendid amo; torrir ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl.
7:20 But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.

7:21 Ac os dyn a gyffwrdd dim aflan, sef ag aflendid dyn, neu ag anifail aflan, neu ag un ffieiddbeth aflan, a bwyta o gig yr hedd-aberth, yr hwn a berthyn ir ARGLWYDD; yna y torrir ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl.
7:21 Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which pertain unto the LORD, even that soul shall be cut off from his people.

7:22 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,
7:22 And the LORD spake unto Moses, saying,

7:23 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Na fwytewch ddim gwr eidion, neu ddafad, neu afr.
7:23 Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat.

7:24 Eto gwr burgyn, neu wr ysglyfaeth, a ellir ei weithio mewn pob gwaith, ond gan fwyta na fwytewch ef.
7:24 And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use: but ye shall in no wise eat of it.

7:25 Oherwydd pwy bynnag a fwyta o wr yr anifail, or hwn yr offrymir aberth tanllyd ir ARGLWYDD; torrir ymaith yr enaid ai bwytao o fysg ei bobl.
7:25 For whosoever eateth the fat of the beast, of which men offer an offering made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off from his people.

7:26 Na fwytewch chwaith ddim gwaed o fewn eich cyfanheddau, or eiddo aderyn, nac or eiddo anifail.
7:26 Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.

7:27 Pob enaid a fwytao ddim gwaed, torrir ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl.
7:27 Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.

7:28 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,
7:28 And the LORD spake unto Moses, saying,

7:29 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Y neb a offrymo ei aberth hedd ir ARGLWYDD, dyged ei rodd oi aberth hedd ir ARGLWYDD.
7:29 Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD of the sacrifice of his peace offerings.

7:30 Ei ddwylo a ddygant ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD; y gwr ynghyd ar barwyden a ddwg efe; y barwyden fydd iw chyhwfanu, yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD.
7:30 His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, the fat with the breast, it shall he bring, that the breast may be waved for a wave offering before the LORD.

7:31 A llosged yr offeiriad y gwr ar yr allor: a bydded y barwyden i Aaron ac iw feibion.
7:31 And the priest shall burn the fat upon the altar: but the breast shall be Aarons and his sons.

7:32 Rhoddwch hefyd y balfais ddeau yn offrwm dyrchafael ir offeiriad, och ebyrth hedd.
7:32 And the right shoulder shall ye give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offerings.

7:33 Yr hwn o feibion Aaron a offrymo waed yr ebyrth hedd, ar gwr; bydded iddo ef yr ysgwyddog ddeau yn rhan.
7:33 He among the sons of Aaron, that offereth the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right shoulder for his part.

7:34 Oherwydd parwyden y cyhwfan, ac ysgwyddog y dyrchafael, a gymerais i gan feibion Israel ou hebyrth hedd, ac au rhoddais hwynt i Aaron yr offeiriad, ac iw feibion, trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel.
7:34 For the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings, and have given them unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever from among the children of Israel.

7:35 Hyn yw rhan eneiniad Aaron ac eneiniad ei feibion, o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, yn y dydd y nesaodd efe hwynt i offeiriadu ir ARGLWYDD;
7:35 This is the portion of the anointing of Aaron, and of the anointing of his sons, out of the offerings of the LORD made by fire, in the day when he presented them to minister unto the LORD in the priests office;

7:36 Yr hwn a orchmynnodd yr ARGLWYDD ei roddi iddynt, y dydd yr eneiniodd efe hwynt allan o feibion Israel, trwy ddeddf dragwyddol, trwy eu cenedlaethau.
7:36 Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.

7:37 Dyma gyfraith y poethoffrwm, y bwyd-offrwm, ar aberth dros bechod, ar aberth dros gamwedd, ar cysegriadau, ar aberth hedd;

7:37 This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings;

7:38 Yr hon a orchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses ym mynydd Sinai, yn y dydd y gorchmynnodd efe i feibion Israel offrymu eu hoffrymau ir ARGLWYDD, yn anialwch Sinai.

7:38 Which the LORD commanded Moses in mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD, in the wilderness of Sinai.

PENNOD 8
8:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

8:2 Cymer Aaron ai feibion gydag ef, ar gwisgoedd, ac olew yr eneiniad, a bustach yr aberth dros bechod, a dau hwrdd, a chawell y bara croyw:
8:2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened bread;

8:3 A chasgl yr holl gynulleidfa ynghyd i ddrws pabell y cyfarfod.
8:3 And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation.

8:4 A gwnaeth Moses fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddo: a chasglwyd y gynulleidfa i ddrws pabell y cyfarfod.
8:4 And Moses did as the LORD commanded him; and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.

8:5 A dywedodd Moses wrth y gynulleidfa, Dymar peth a orchmynnodd yr ARGLWYDD ei wneuthur.
8:5 And Moses said unto the congregation, This is the thing which the LORD commanded to be done.

8:6 A Moses a ddug Aaron ai feibion, ac au golchodd hwynt dwfr.
8:6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.

8:7 Ac efe a roddes amdano ef y bais, ac ai gwregysodd ef r gwregys, ac a wisgodd y fantell amdano, ac a roddes yr effod amdano, ac ai gwregysodd a gwregys cywraint yr effod, ac ai caeodd amdano ef.
8:7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith.

8:8 Ac efe a osododd y ddwyfronneg arno, ac a roddes yr Urim ar Thummim yn y ddwyfronneg.
8:8 And he put the breastplate upon him: also he put in the breastplate the Urim and the Thummim.

8:9 Ac efe a osododd y meitr ar ei ben ef; ac a osododd ar y meitr ar ei dalcen ef, y dalaith aur, y goron sanctaidd; fel y gorchmynasair ARGLWYDD i Moses.
8:9 And he put the mitre upon his head; also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown; as the LORD commanded Moses.

8:10 A Moses a gymerodd olew yr eneiniad, ac a eneiniodd y tabernacl, ar hyn oll oedd ynddo; ac au cysegrodd hwynt.
8:10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.

8:11 Ac a daenellodd ohono ar yr allor saith waith, ac a eneiniodd yr allor ai holl lestri, ar noe hefyd ai throed, iw cysegru.
8:11 And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.

8:12 Ac efe a dywalltodd o olewr eneiniad ar ben Aaron, ac ai heneiniodd ef, iw gysegru.
8:12 And he poured of the anointing oil upon Aarons head, and anointed him, to sanctify him.

8:13 A Moses a ddug feibion Aaron, ac a wisgodd beisiau amdanynt, a gwregysodd hwynt gwregysau, ac a osododd gapiau am eu pennau; fel y gorchmynasair ARGLWYDD wrth Moses.
8:13 And Moses brought Aarons sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them; as the LORD commanded Moses.

8:14 Ac efe a ddug fustach yr aberth dros bechod: ac Aaron ai feibion a roddasant eu dwylo ar ben bustach yr aberth dros bechod;
8:14 And he brought the bullock for the sin offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering.

8:15 Ac efe ai lladdodd: a Moses a gymerth y gwaed, ac ai rhoddes ar gyrn yr allor o amgylch i fys, ac a burodd yr allor; ac a dywalltodd y gwaed wrth waelod yr allor, ac ai cysegrodd hi, i wneuthur cymod arni.
8:15 And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.

8:16 Efe a gymerodd hefyd yr holl wr oedd ar y perfedd, ar rhwyden oddi ar yr afu, ar ddwy aren au gwr; a Moses ai llosgodd ar yr allor.
8:16 And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned it upon the altar.

8:17 Ar bustach, ai groen, ai gig, ai fiswail, a losgodd efe mewn tn or tu allan ir gwersyll: fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.
8:17 But the bullock, and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp; as the LORD commanded Moses.

8:18 Ac efe a ddug hwrdd y poethoffrwm: ac Aaron ai feibion a osodasant eu dwylo ar ben yr hwrdd:
8:18 And he brought the ram for the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.

8:19 Ac efe ai lladdodd; a Moses a daenellodd y gwaed ar yr allor o amgylch.
8:19 And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.

8:20 Ac efe a dorrodd yr hwrdd yn ei ddarnau; a llosgodd Moses y pen, y darnau, ar gwr.
8:20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.

8:21 Ond y perfedd ar traed a olchodd efe mewn dwfr; a llosgodd Moses, yr hwrdd oll ar yr allor. Poethoffrwm yw hwn, i fod yn arogl peraidd ac yn aberth tanllyd ir ARGLWYDD; fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses.
8:21 And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burnt the whole ram upon the altar: it was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the LORD; as the LORD commanded Moses.

8:22 Ac efe a ddug yr ail hwrdd, sef hwrdd y cysegriad: ac Aaron ai feibion a osodasant eu dwylo ar ben yr hwrdd.
8:22 And he brought the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.

8:23 Ac efe ai lladdodd; a Moses a gymerodd oi waed, ac ai rhoddes ar gwr isaf clust ddeau Aaron, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau.
8:23 And he slew it; and Moses took of the blood of it, and put it upon the tip of Aarons right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.

8:24 Ac efe a ddug feibion Aaron: a Moses a roes or gwaed ar gwr isaf eu clust ddeau, ac ar fawd eu llaw ddeau, ac ar fawd eu troed deau; a thaenellodd Moses y gwaed ar yr allor oddi amgylch.
8:24 And he brought Aarons sons, and Moses put of the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet: and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.

8:25 Ac efe a gymerodd hefyd y gwr, ar gloren, ar holl wr oedd ar y perfedd, ar rhwyden oddi ar yr afu, ar ddwy aren au braster, ar ysgwyddog ddeau.
8:25 And he took the fat, and the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder:

8:26 A chymerodd o gawell y bara croyw, yr hwn oedd gerbron yr ARGLWYDD, un deisen groyw, ac un deisen o fara olewedig, ac un afrlladen; ac au gosododd ar y gwr, ac ar yr ysgwyddog ddeau:
8:26 And out of the basket of unleavened bread, that was before the LORD, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put them on the fat, and upon the right shoulder:

8:27 Ac a roddes y cwbl ar ddwylo Aaron, ac ar ddwylo ei feibion, ac au cyhwfanodd hwynt yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD.
8:27 And he put all upon Aarons hands, and upon his sons hands, and waved them for a wave offering before the LORD.

8:28 A Moses au cymerth oddi ar eu dwylo hwynt, ac au llosgodd ar yr allor, ar yr offrwm poeth. Dyma gysegriadau o arogl peraidd: dyma aberth tanllyd ir ARGLWYDD.
8:28 And Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering: they were consecrations for a sweet savour: it is an offering made by fire unto the LORD.

8:29 Cymerodd Moses y barwyden hefyd, ac ai cyhwfanodd yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD: rhan Moses o hwrdd y cysegriad oedd hi; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD with Moses.
8:29 And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the LORD: for of the ram of consecration it was Moses part; as the LORD commanded Moses.

8:30 A chymerodd Moses o olew yr eneiniad, ac or gwaed oedd ar yr allor, ac ai taenellodd ar Aaron, ar ei wisgoedd, ar ei feibion hefyd, ac ar wisgoedd ei feibion ynghyd ag ef: ac efe a gysegrodd Aaron, ai wisgoedd, ai feibion hefyd, a gwisgoedd ei feibion ynghyd ag ef.
8:30 And Moses took of the anointing oil, and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons garments with him; and sanctified Aaron, and his garments, and his sons, and his sons garments with him.

8:31 A dywedodd Moses wrth Aaron, ac wrth ei feibion, Berwch y cig wrth ddrws pabell y cyfarfod: ac yno bwytewch ef, ar bara hefyd sydd yng nghawell y cysegriadau; megis y gorchmynnais, gan ddywedyd, Aaron ai feibion ai bwyty ef.
8:31 And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.

8:32 Ar gweddill or cig, ac or bara, a losgwch yn tn.
8:32 And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.

8:33 Ac nac ewch dros saith niwrnod allan o ddrws pabell y cyfarfod, hyd y dydd y cyflawner dyddiau eich cysegriadau: oherwydd saith niwrnod y bydd efe yn eich cysegru chwi.
8:33 And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in seven days, until the days of your consecration be at an end: for seven days shall he consecrate you.

8:34 Megis y gwnaeth efe heddiw, y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wneuthur, i wneuthur cymod drosoch.
8:34 As he hath done this day, so the LORD hath commanded to do, to make an atonement for you.

8:35 Ac arhoswch wrth ddrws pabell y cyfarfod saith niwrnod, ddydd a nos, a chedwch wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, fel na byddoch feirw: canys fel hyn ym gorchmynnwyd.
8:35 Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so I am commanded.

8:36 A gwnaeth Aaron ai feibion yr holl bethau a orchmynnodd yr ARGLWYDD trwy law Moses.
8:36 So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.

PENNOD 9
9:1 Yna y bu, ar yr wythfed dydd, i Moses alw Aaron ai feibion, a henuriaid Israel;
9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;

9:2 Ac efe a ddywedodd wrth Aaron, Cymer i ti lo ieuanc yn aberth dros bechod, a hwrdd yn boethoffrwm, o rai perffaith-gwbl, a dwg hwy gerbron yr ARGLWYDD.
9:2 And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.

9:3 Llefarodd hefyd wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Cymerwch fyn gafr, yn aberth dros bechod; a llo, ac oen, biwyddiaid, perffaith-gwbl, yn boethoffrwm;
9:3 And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering;

9:4 Ac eidion, a hwrdd, yn aberth hedd, i aberthu gerbron yr ARGLWYDD; a bwyd-offrwm wedi ei gymysgu trwy olew: oherwydd heddiw yr ymddengys yr ARGLWYDD i chwi.
9:4 Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the LORD; and a meat offering mingled with oil: for to day the LORD will appear unto you.

9:5 A dygasant yr hyn a orchmynnodd Moses gerbron pabell y cyfarfod: ar holl gynulleidfa a ddaethant yn agos, ac a safasant gerbron yr ARGLWYDD.
9:5 And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the LORD.

9:6 A dywedodd Moses, Dymar peth a orchmynnodd yr ARGLWYDD i chwi ei wneuthur; ac ymddengys gogoniant yr ARGLWYDD i chwi.
9:6 And Moses said, This is the thing which the LORD commanded that ye should do: and the glory of the LORD shall appear unto you.

9:7 Dywedodd Moses hefyd wrth Aaron, Dos at yr allor, ac abertha dy aberth dros bechod ath boethoffrwm, a gwna gymod drosot dy hun, a thros y bobl; ac abertha offrwm y bobl, a gwna gymod drostynt; fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD.
9:7 And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded.

9:8 Yna y nesaodd Aaron at yr allor, ac a laddodd lo yr aberth dros bechod, yr hwn oedd drosto ef ei hun.
9:8 Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself.

9:9 A meibion Aaron a ddygasant y gwaed ato: ac efe a wlychodd ei fys yn y gwaed, ac ai gosododd ar gyrn yr allor, ac a dywalltodd y gwaed arall wrth waelod yr allor.
9:9 And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar:

9:10 Ond efe a losgodd ar yr allor or aberth dros bechod y gwr ar arennau, ar rhwyden oddi ar yr afu; fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.
9:10 But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the LORD commanded Moses.

9:11 Ar cig ar croen a losgodd efe yn tn, or tu allan ir gwersyll.
9:11 And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp.

9:12 Ac efe a laddodd y poethoffrwm: a meibion Aaron a ddygasant y gwaed ato; ac efe ai taenellodd ar yr allor o amgylch.
9:12 And he slew the burnt offering; and Aarons sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar.

9:13 A dygasant y poethoffrwm ato, gydai ddarnau, ai ben hefyd; ac efe au llosgodd hwynt ar yr allor.
9:13 And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar.

9:14 Ac efe a olchodd y perfedd ar traed, ac au llosgodd hwynt ynghyd ar offrwm poeth ar yr allor.
9:14 And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar.

9:15 Hefyd efe a ddug offrwm y bobl; ac a gymerodd fwch yr aberth dros bechod y bobl, ac ai lladdodd, ac ai hoffrymodd dros bechod, fel y cyntaf.
9:15 And he brought the peoples offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.

9:16 Ac efe a ddug y poethoffrwm, ac ai hoffrymodd yn l y ddefod.
9:16 And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner.

9:17 Ac efe a ddug y bwyd-offrwm: ac a lanwodd ei law ohono, ac ai llosgodd ar yr allor, heblaw poethoffrwm y bore.
9:17 And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning.

9:18 Ac efe a laddodd y bustach ar hwrdd, yn aberth hedd, yr hwn oedd dros y bobl: a meibion Aaron a ddygasant y gwaed ato; ac efe ai taenellodd ar yr allor o amgylch.
9:18 He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aarons sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about,

9:19 Dygasant hefyd wr y bustach ar hwrdd, y gloren, ar weren fol, ar arennau, ar rhwyden oddi ar yr afu.
9:19 And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver:

9:20 A gosodasant y gwr ar y parwydennau, ac efe a losgodd y gwr ar yr allor.
9:20 And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:

9:11 Y parwydennau hefyd, ar ysgwyddog ddeau a gyhwfanodd Aaron yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDO; fel y gorchmynnodd Moses.
9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the LORD; as Moses commanded.

9:22 A chododd Aaron ei law tuag at y bobl, ac au bendithiodd; ac a ddaeth i waered o wneuthur yr aberth dros bechod, ar poethoffrwm, ar ebyrth hedd.
9:22 And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings.

9:23 A Moses ac Aaron a aethant i babell y cyfarfod; a daethant allan, ac a fendithiasant y bobl: a gogoniant yr ARGLWYDD a ymddangosodd ir holl bobl.
9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the LORD appeared unto all the people.

9:24 A daeth tn allan oddi gerbron yr ARGLWYDD, ac a ysodd y poethoffrwm, ar gwr, ar yr allor: a gwelodd yr holl bobl; a gwaeddasant, a chwympasant ar eu hwynebau.
9:24 And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.

PENNOD 10
10:1 Yna Nadab ac Abihu, meibion Aaron, a gymerasant bob un ei thuser, ac a roddasant dn ynddynt, ac a osodasant arogl-darth ar hynny; ac a offrymasant gerbron yr ARGLWYDD dn dieithr yr hwn ni orchmynasai efe iddynt.
10:1 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.

10:2 A daeth tn allan oddi gerbron yr ARGLWYDD, ac au difaodd hwynt; a buant feirw gerbron yr ARGLWYDD.
10:2 And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.

10:3 A dywedodd Moses wrth Aaron, Dymar hyn a lefarodd yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Mi a sancteiddir yn y rhai a nesant ataf, a cherbron yr holl bobl ym gogoneddir. A thewi a wnaeth Aaron.
10:3 Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace.

10:4 A galwodd Moses Misael ac Elsaffan, meibion Ussiel, ewythr Aaron, a dywedodd wrthynt, Deuwch yn nes; dygwch eich brodyr oddi gerbron y cysegr, allan or gwersyll.
10:4 And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.

10:5 A nesau a wnaethant, au dwyn hwynt yn eu peisiau allan or gwersyll; fel y llefarasai Moses.
10:5 So they went near, and carried them in their coats out of the camp; as Moses had said.

10:6 A dywedodd Moses wrth Aaron, ac wrth Eleasar ac wrth Ithamar ei feibion, Na ddiosgwch oddi am eich pennau, ac na rwygwch eich gwisgoedd: rhag i chwi farw, a dyfod digofaint ar yr holl gynulleidfa: ond wyled eich brodyr chwi, holl dy Israel, am y llosgiad a losgodd yr ARGLWYDD.
10:6 And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.

10:7 Ac nac ewch allan o ddrws pabell y cyfarfod; rhag i chwi farw: oherwydd bod olew eneiniad yr ARGLWYDD arnoch chwi. A gwnaethant fel y llefarodd Moses.
10:7 And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die: for the anointing oil of the LORD is upon you. And they did according to the word of Moses.

10:8 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Aaron, gan ddywedyd,
10:8 And the LORD spake unto Aaron, saying,

10:9 Gwin a diod gadarn nac yf di, nath feibion gyda thi, pan ddeloch i babell y cyfarfod; fel na byddoch feirw. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau fydd hyn:
10:9 Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:

10:10 A hynny er gwahanu rhwng cysegredig a digysegredig, a rhwng aflan a gln;
10:10 And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean;

10:11 Ac i ddysgu i feibion Israel yr holl ddeddfau a lefarodd yr ARGLWYDD wrthynt trwy law Moses.
10:11 And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.

10:12 A llefarodd Moses wrth Aaron, ac wrth Eleasar ac wrth Ithamar, y rhai a adawsid oi feibion ef, Cymerwch y bwyd-offrwm sydd yng ngweddill o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, a bwytewch yn groyw gerllaw yr allor: oherwydd sancteiddiolaf yw.
10:12 And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:

10:13 A bwytewch ef yn y lle sanctaidd: oherwydd dy ran di, a rhan dy feibion di, o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, yw hyn: canys fel hyn ym gorchmynnwyd.
10:13 And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons due, of the sacrifices of the LORD made by fire: for so I am commanded.

10:14 Y barwyden gyhwfan hefyd, ar ysgwyddog ddyrchafael, a fwytewch mewn lle gln; tydi, ath feibion, ath ferched, ynghyd thi: oherwydd hwynt a roddwyd yn rhan i ti, ac yn rhan ith feibion di, o ebyrth hedd meibion Israel.
10:14 And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place; thou, and thy sons, and thy daughters with thee: for they be thy due, and thy sons due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel.

10:15 Yr ysgwyddog ddyrchafael, ar barwyden gyhwfan, a ddygant ynghyd ag ebyrth tanllyd or gwr, i gyhwfanu offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD: a bydded i ti, ac ith feibion gyda thi, yn rhan dragwyddol; fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD.
10:15 The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thine, and thy sons with thee, by a statute for ever; as the LORD hath commanded.

10:16 A Moses a geisiodd yn ddyfal fwch yr aberth dros bechod; ac wele ef wedi ei losgi: ac efe a ddigiodd with Eleasar ac Ithamar, y rhai a adawsid o feibion Aaron, gan ddywedyd,
10:16 And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying,

10:17 Paham na fwytasoch yr aberth dros bechod yn y lle sanctaidd; oherwydd sancteiddiolaf yw, a Duw ai rhoddodd i chwi, i ddwyn anwiredd y gynulleidfa, gan wneuthur cymod drostynt, gerbron yr ARGLWYDD?
10:17 Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the LORD?

10:18 Wele, ni ddygwyd ei waed ef i fewn y cysegr: ei fwyta a ddylasech yn y cysegr; fel y gorchmynnais.
10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy place: ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded.

10:19 A dywedodd Aaron wrth Moses, Wele, heddiw yr offrymasant eu haberth dros bechod, au poethoffrwm, gerbron yr ARGLWYDD; ac fel hyn y digwyddodd i mi; am hynny os bwytawn aberth dros bechod heddiw, a fyddai hynny dda yng ngolwg yr ARGLWYDD?
10:19 And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD?

10:20 A phan glybu Moses hynny, efe a fu fodlon.
10:20 And when Moses heard that, he was content.

PENNOD 11
11:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd wrthynt,
11:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,

11:2 Llefarwch wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Dymar anifeiliaid a fwytewch, or holl anifeiliaid sydd ar y ddaear.
11:2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.

11:3 Beth bynnag a holltor ewin, ac a fforchogo hollt yr ewinedd, ac a gno ei gil, or anifeiliaid; hwnnw a fwytewch.
11:3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.

11:4 Ond y rhai hyn ni fwytewch; or rhai a gnoant eu cil ac or rhai a holltant yr ewin: y camel, er ei fod yn cnoi ei gil, am nad yw yn holltir ewin; aflan fydd i chwi.
11:4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:5 Ar gwningen, am ei bod yn cnoi ei chil, ac heb fforchogir ewin; aflan yw i chwi.
11:5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:6 Ar ysgyfarnog, am ei bod yn cnoi ei chil, ac heb fforchogir ewin; aflan yw i chwi.
11:6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.

11:7 Ar llwdn hwch, am ei fod yn holltir ewin, ac yn fforchogi fforchogedd yr ewin, a heb gnoi ei gil; aflan yw i chwi.
11:7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.

11:8 Na fwytewch ou cig hwynt, ac na chyffyrddwch u burgyn hwynt: aflan ydynt i chwi.
11:8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.

11:9 Hyn a fwytewch o bob dim ar sydd yn y dyfroedd: pob peth y mae iddo esgyll a chen, yn y dyfroedd, yn y moroedd, ac yn yr afonydd; y rhai hynny a fwytewch.
11:9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.

11:10 A phob dim nid oes iddo esgyll a chen, yn y moroedd, ac yn yr afonydd, o bob dim a ymsymudo yn y dyfroedd, ac o bob peth byw, y rhai fyddant yn y dyfroedd; byddant ffiaidd gennych.
11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:

11:11 Byddant ffiaidd gennych: na fwytewch ou cig hwynt, a ffieiddiwch eu burgyn hwy.
11:11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.

11:12 Yr hyn oll yn y dyfroedd ni byddo esgyll a chen iddo, ffieiddbeth fydd i chwi.
11:12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.

11:13 Ar rhai hyn a ffieiddiwch chwi or adar; na fwytewch hwynt, ffieidd-dra ydynt: sef yr eryr, ar wyddwalch, ar fr-wennol;
11:13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the osprey,

11:14 Ar fwltur, ar barcud yn ei ryw;
11:14 And the vulture, and the kite after his kind;

11:15 Pob cigfran yn ei rhyw;
11:15 Every raven after his kind;

11:16 A chywr estrys, ar frn nos, ar gog, ar gwalch yn ei ryw;
11:16 And the owl, and the night hawk, and the cuckoo, and the hawk after his kind,

11:17 Ac aderyn y cyrff, ar fulfran, ar dylluan,
11:17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,

11:18 Ar gogfran, ar pelican, ar biogen,
11:18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,

11:19 Ar ciconia, ar crŷr yn ei ryw, ar gornchwigl, ar ystlum.
11:19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.

11:20 Pob ehediad a ymlusgo ac a gerddo ar bedwar troed, ffieidd-dra yw i chwi.
11:20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.

11:21 Ond hyn a fwytewch, o bob ehediad a ymlusgo, ac a gerddo ar bedwar troed, yr hwn y byddo coesau iddo oddi ar ei draed, i neidio wrthynt ar hyd y ddaear;
11:21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;

11:22 Or rhai hynny y rhai hyn a fwytewch: y locust yn ei ryw, ar selam yn ei ryw, ar hargol yn ei ryw, ar hagab yn ei ryw.
11:22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.

11:23 A phob ehediad arall a ymlusgo, yr hwn y mae pedwar troed iddo, ffieidd-dra fydd i chwi.
11:23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.

11:24 Ac am y rhai hyn y byddwch aflan: pwy bynnag a gyffyrddo u burgyn hwynt, a fydd aflan hyd yr hwyr.
11:24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.

11:25 A phwy bynnag a ddygo ddim ou burgyn hwynt, golched ei ddillad; ac aflan fydd hyd yr hwyr.
11:25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.

11:26 Am bob anifail fydd yn holltir ewin, ac heb ei fforchogi, ac heb gnoi ei gil aflan yw y rhai hynny i chwi; aflan fydd pob un a gyffyrddo a hwynt.
11:26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.

11:27 Pob un hefyd a gerddo ar ei balfau, o bob anifail a gerddo ar bedwar troed, aflan ydynt i chwi: pob un a gyffyrddo u burgyn, a fydd aflan hyd yr hwyr.
11:27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.

11:28 Ar hwn a ddygo eu burgyn hwynt, golched ei ddillad; a bydded aflan hyd yr hwyr: aflan ydynt i chwi.
11:28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.

11:29 Ar rhai hyn sydd aflan i chwi or ymlusgiaid a ymlusgo ar y ddaear: y wenci, ar llygoden, ar llyffant yn ei ryw;
11:29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,

11:30 Ar draenog, ar lysard, ar ystelio, ar falwoden, ar wadd.
11:30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.

11:31 Y rhai hyn ydynt aflan i chwi o bob ymlusgiaid: pob dim a gyffyrddo hwynt pan fyddant feirw, a fydd aflan hyd yr hwyr.
11:31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.

11:32 A phob dim y cwympo un ohonynt arno, wedi marw, a fydd aflan; pob llestr pren, neu wisg, neu groen, neu sach, pob llestr y gwneler dim gwaith ynddo, rhodder mewn dwfr, a bydded aflan hyd yr hwyr: felly y bydd ln.
11:32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.

11:33 A phob llestr pridd yr hwn y syrthio un or rhai hyn iw fewn, aflan fydd yr hyn oll fydd oi fewn; a thorrwch yntau.
11:33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.

11:34 Aflan fydd pob bwyd a fwyteir, or hwn y dl dwfr aflan arno; ac aflan fydd pob diod a yfir mewn llestr aflan.
11:34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.

11:35 Ac aflan fydd pob dim y cwympo dim ou burgyn arno; y ffwrn ar badell a dorrir: aflan ydynt, ac aflan fyddant i chwi.
11:35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.

11:36 Eto gln fydd y ffynnon ar pydew, lle mae dyfroedd lawer: ond yr hyn a gyffyrddo au burgyn, a fydd aflan.
11:36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.

11:37 Ac os syrth dim ou burgyn hwynt ar ddim had heuedig, yr hwn a heuir; gln yw efe.
11:37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.

11:38 Ond os rhoddir dwfr ar yr had, a syrthio dim ou burgyn hwynt arno ef aflan fydd efe i chwi.
11:38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.

11:39 Ac os bydd marw un anifail ar sydd i chwi yn fwyd; yr hwn a gyffyrddo ai furgyn ef, a fydd aflan hyd yr hwyr.
11:39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.

11:40 Ar hwn a fwyty oi furgyn ef, golched ei ddillad; a bydded aflan hyd yr hwyr; ar hwn a ddygo ei furgyn ef, golched ei ddillad; a bydded aflan hyd yr hwyr.
11:40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.

11:41 A phob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear, fydd ffieidd-dra: na fwytaer ef.
11:41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.

11:42 Pob peth a gerddo ar ei dor, a phob peth a gerddo ar bedwar troed, a phob peth aml ei draed, o bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear, na fwytewch hwynt: canys ffieidd-dra ydynt.
11:42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.

11:43 Na wnewch eich eneidiau yn ffiaidd oblegid un ymlusgiad a ymlusgo, ac na fyddwch aflan ou plegid, fel y byddech aflan ou herwydd.
11:43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

11:44 Oherwydd myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi: ymsancteiddiwch a byddwch sanctaidd; oherwydd sanctaidd ydwyf fi: ac nac aflanhewch eich eneidiau wrth un ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear.
11:44 For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.

11:45 Canys myfi yw yr ARGLWYDD, yr hwn ach dug chwi o dir yr Aifft, i fod yn DDUW i chwi: byddwch chwithau sanctaidd; canys sanctaidd ydwyf fi.
11:45 For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.

11:46 Dyma gyfraith yr anifeiliaid, ar ehediaid, a phob peth byw ar sydd yn ymsymud yn y dyfroedd, ac am bob peth byw ar sydd yn ymlusgo ar y ddaear,
11:46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:

11:47 I wneuthur gwahan rhwng yr aflan ar gln, a rhwng yr anifail a fwyteir ar hwn nis bwyteir.
11:47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

PENNOD 12
12:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
12:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

12:2 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Os gwraig a feichioga, ac a esgor ar wryw; yna bydded aflan saith niwrnod: fel dyddiau gwahaniaeth ei misglwyf y bydd hi aflan.
12:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.

12:3 Ar wythfed dydd yr enwaedir ar gnawd ei ddienwaediad ef.
12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

12:4 A thri diwrnod ar ddeg ar hugain yr erys yng ngwaed ei phuredigaeth: na chyffyrdded dim sanctaidd, ac na ddeued ir cysegr, nes cyflawni dyddiau ei phuredigaeth.
12:4 And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled.

12:5 Ond os ar fenyw yr esgor hi, yna y bydd hi aflan bythefnos, megis yn ei gwahaniaeth: a chwe diwrnod a thrigain yr erys yng ngwaed ei phuredigaeth.
12:5 But if she bear a maid child, then she shall be unclean two weeks, as in her separation: and she shall continue in the blood of her purifying threescore and six days.

12:6 A phan gyflawner dyddiau ei phuredigaeth ar fab neu ferch; dyged oen blwydd yn offrwm poeth, a chyw colomen, neu durtur, yn aberth dros bechod, at yr offeiriad, i ddrws pabell y cyfarfod:
12:6 And when the days of her purifying are fulfilled, for a son, or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon, or a turtledove, for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest:

12:7 Ac offrymed efe hynny gerbron yr ARGLWYDD, a gwnaed gymod drosti: a hi a lanheir oddi wrth gerddediad ei gwaed. Dyma gyfraith yr hon a esgor ar wryw neu ar fenyw.
12:7 Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath born a male or a female.

12:8 Ac os ei llaw ni chyrraedd werth oen, yna cymered ddwy durtur, neu ddau gyw colomen; y naill yn offrwm poeth, ar llall yn aberth dros bechod: a gwnaed yr offeiriad gymod drosti; a gln fydd.
12:8 And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtles, or two young pigeons; the one for the burnt offering, and the other for a sin offering: and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean.

PENNOD 13
13:1 Ar ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd,
13:1 And the LORD spake unto Moses and Aaron, saying,

13:2 Dyn (pan fyddo yng nghroen ei gnawd chwydd, neu gramen, neu ddisgleirder, a bod yng nghroen ei gnawd ei megis plar clwyf gwahanol,) a ddygir at Aaron yr offeiriad, neu at un oi feibion ef yr offeiriaid.
13:2 When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy; then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priests:

13:3 Ar offeiriad a edrych ar y pla yng nghroen y cnawd: os y blewyn yn y pla fydd wedi troi yn wyn, a gwelediad y pla yn ddyfnach na chroen ei gnawd ef; pla gwahanglwyf yw hwnnw: ar offeiriad ai hedrych, ac ai barn yn aflan.
13:3 And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh: and when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy: and the priest shall look on him, and pronounce him unclean.

13:4 Ond os y disgleirdeb fydd gwyn yng nghroen ei gnawd ef, ac heb fod yn is ei welediad nar croen, ai flewyn heb droi yn wyn; yna caeed yr offeiriad ar y clwyfus saith niwrnod.
13:4 If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white; then the priest shall shut up him that hath the plague seven days:

13:5 Ar seithfed dydd edryched yr offeiriad ef: ac wele, os sefyll y bydd y pla yn ei olwg ef, heb ledu or pla yn y croen; yna caeed yr offeiriad arno saith niwrnod eilwaith.
13:5 And the priest shall look on him the seventh day: and, behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin; then the priest shall shut him up seven days more:

13:6 Ac edryched yr offeiriad ef yr ail seithfed dydd: ac wele, os bydd y pla yn odywyll, heb ledu or pla yn y croen; yna barned yr offeiriad ef yn ln: cramen yw honno: yna golched ei wisgoedd a gln fydd.
13:6 And the priest shall look on him again the seventh day: and, behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean: it is but a scab: and he shall wash his clothes, and be clean.

13:7 Ac os y gramen gan ledu a leda yn y croen, wedi ir offeiriad ei weled, iw famu yn ln; dangoser ef eilwaith ir offeiriad.
13:7 But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again:

13:8 Ac os gwl yr offeiriad, ac wele, ledu or gramen yn y croen; yna barned yr offeiriad ef yn aflan: gwahanglwyf yw.
13:8 And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a leprosy.

13:9 Pan fyddo ar ddyn bla gwahanglwyf, dyger ef at yr offeiriad;
13:9 When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the priest;

13:10 Ac edryched yr offeiriad: yna, os chwydd gwyn a fydd yn y croen, a hwnnw wedi troir blewyn yn wyn, a dim cig noeth byw yn y chwydd;
13:10 And the priest shall see him: and, behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the rising;

13:11 Hen wahanglwyf yw hwnnw yng nghroen ei gnawd ef; a barned yr offeiriad ef yn aflan: na chaeed arno; oherwydd y mae efe yn aflan.
13:11 It is an old leprosy in the skin of his flesh, and the priest shall pronounce him unclean, and shall not shut him up: for he is unclean.

13:12 Ond os y gwahanglwyf gan darddu a dardda yn y croen, a gorchuddio or gwahanglwyf holl groen y clwyfus, oi ben hyd ei draed, pa le bynnag yr edrychor offeiriad;
13:12 And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh;

13:13 Yna edryched yr offeiriad: ac wele, os y gwahanglwyf fydd yn cuddio ei holl gnawd ef; yna barned yr offeiriad y clwyfus yn ln: trodd yn wyn i gyd: gln yw.
13:13 Then the priest shall consider: and, behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague: it is all turned white: he is clean.

13:14 Ar dydd y gwelir ynddo gig byw, aflan fydd.
13:14 But when raw flesh appeareth in him, he shall be unclean.

13:15 Yna edryched yr offeiriad ar y cig byw, a barned ef yn aflan: aflan yw y cig byw hwnnw; gwahanglwyf yw.
13:15 And the priest shall see the raw flesh, and pronounce him to be unclean: for the raw flesh is unclean: it is a leprosy.

13:16 Neu os dychwel y cig byw, a throi yn wyn; yna deued at yr offeiriad:
13:16 Or if the raw flesh turn again, and be changed unto white, he shall come unto the priest;

13:17 Ac edryched yr offeiriad arno: ac wele, os trodd y pla yn wyn; yna barned yr offeiriad y clwyfus yn ln: gln yw efe.
13:17 And the priest shall see him: and, behold, if the plague be turned into white; then the priest shall pronounce him clean that hath the plague: he is clean.

13:18 Y cnawd hefyd y bu ynddo gornwyd yn ei groen, ai iachu;
13:18 The flesh also, in which, even in the skin thereof, was a boil, and is healed,

13:19 A bod yn lle y cornwyd chwydd gwyn, neu ddisgleirder gwyngoch, ai ddangos ir offeiriad:
13:19 And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be showed to the priest;

13:20 Os, pan edrycho yr offeiriad arno, y gwelir ef yn is nar croen, ai flewyn wedi troi yn wyn; yna barned yr offeiriad ef yn aflan: gwahanglwyf yw efe wedi tarddu or cornwyd.
13:20 And if, when the priest seeth it, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white; the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy broken out of the boil.

13:2l Ond os yr offeiriad ai hedrych; ac wele, ni bydd ynddo flewyn gwyn, ac ni bydd is nar croen, ond ei fod yn odywyll; yna caeed yr offeiriad arno saith niwrnod.
13:21 But if the priest look on it, and, behold, there be no white hairs therein, and if it be not lower than the skin, but be somewhat dark; then the priest shall shut him up seven days:

13:22 Ac os gan ledu y lleda yn y croen; yna barned yr offeiriad ef yn aflan: pla yw etc.
13:22 And if it spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a plague.

13:23 Ond os y disgleirder a saif yn ei le, heb ymledu, craith cornwyd yw efe; a barned yr offeiriad ef yn ln.
13:23 But if the bright spot stay in his place, and spread not, it is a burning boil; and the priest shall pronounce him clean.

13:24 Os cnawd fydd llosgiad yn y croen, a bod ir cig byw sydd yn llosgi, ddisgleirder gwyngoch, neu wyn;
13:24 Or if there be any flesh, in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish, or white;

13:11 Yna edryched yr offeiriad ef: ac wele, os blewyn yn y disgleirdeb fydd wedi troi yn wyn, ac yn is iw weled nar croen; gwahanglwyf yw hwnnw yn tarddu or llosgiad; a barned yr offeiriad ef yn aflan: pla gwahanglwyf yw hwnnw.
13:25 Then the priest shall look upon it: and, behold, if the hair in the bright spot be turned white, and it be in sight deeper than the skin; it is a leprosy broken out of the burning: wherefore the priest shall pronounce him unclean: it is the plague of leprosy.

13:26 Ond os yr offeiriad ai hedrych; ac wele, ni bydd blewyn gwyn yn y disgleirder, ac ni bydd is nar croen, ond ei fod yn odywyll; yna caeed yr offeiriad arno saith niwrnod.
13:26 But if the priest look on it, and, behold, there be no white hair in the bright spot, and it be no lower than the other skin, but be somewhat dark; then the priest shall shut him up seven days:

13:27 Ac edryched yr offeiriad ef y seithfed dydd: os gan ledu y lledodd yn y croen; yna barned yr offeiriad ef yn aflan: pla gwahanglwyf yw hwnnw.
13:27 And the priest shall look upon him the seventh day: and if it be spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is the plague of leprosy.

13:28 Ac os y disgleirdeb a saif yn ei le, heb ledu yn y croen, ond ei fod yn odywyll; chwydd y llosgiad yw efe; barned yr offeiriad ef yn ln: canys craith y llosgiad yw hwnnw.
13:28 And if the bright spot stay in his place, and spread not in the skin, but it be somewhat dark; it is a rising of the burning, and the priest shall pronounce him clean: for it is an inflammation of the burning.

13:29 Os bydd gŵr neu wraig a phla arno mewn pen neu farf;
13:29 If a man or woman have a plague upon the head or the beard;

13:30 Yna edryched yr offeiriad y pla: ac wele, os is y gwelir nar croen, a blewyn melyn main ynddo; yna barned yr offeiriad ef yn aflan: y ddufrech yw hwnnw; gwahanglwyf pen neu farf yw.
13:30 Then the priest shall see the plague: and, behold, if it be in sight deeper than the skin; and there be in it a yellow thin hair; then the priest shall pronounce him unclean: it is a dry scall, even a leprosy upon the head or beard.

13:31 Ac os yr offeiriad a edrych ar blar ddufrech; ac wele, ni bydd yn is ei weled nar croen, ac heb flewyn du ynddo; yna caeed yr offeiriad ar yr hwn y bo arno y ddufrech, saith niwrnod.
13:31 And if the priest look on the plague of the scall, and, behold, it be not in sight deeper than the skin, and that there is no black hair in it; then the priest shall shut up him that hath the plague of the scall seven days:

13:32 Ac edryched yr offeiriad ar y pla y seithfed dydd: ac wele, os y ddufrech ni bydd wedi lledu, ac ni bydd blewyn melyn ynddi, a heb fod yn is gweled y ddufrech nar croen;
13:32 And in the seventh day the priest shall look on the plague: and, behold, if the scall spread not, and there be in it no yellow hair, and the scall be not in sight deeper than the skin;

13:33 Yna eillier ef, ac nac eillied y fan y byddo y ddufrech; a chaeed yr offeiriad ar berchen y ddufrech saith niwrnod eilwaith.
13:33 He shall be shaven, but the scall shall he not shave; and the priest shall shut up him that hath the scall seven days more:

13:34 Ar seithfed dydd edryched yr offeiriad ar y ddufrech: ac wele, os y ddufrech ni ledodd yn y croen, ac ni bydd is ei gweled nar croen; yna barned yr offeiriad ef yn ln, a golched ei ddillad, a gln fydd.
13:34 And in the seventh day the priest shall look on the scall: and, behold, if the scall be not spread in the skin, nor be in sight deeper than the skin; then the priest shall pronounce him clean: and he shall wash his clothes, and be clean.

13:35 Ond os y ddufrech gan ledu a leda yn y croen, wedi ei lanhau ef;
13:35 But if the scall spread much in the skin after his cleansing;

13:36 Yna edryched yr offeiriad ef: ac wele, os lledodd y ddufrech yn y croen, na chwilied yr offeiriad am y blewyn melyn: y mae efe yn aflan.
13:36 Then the priest shall look on him: and, behold, if the scall be spread in the skin, the priest shall not seek for yellow hair; he is unclean.

13:37 Ond os sefyll y bydd y ddufrech yn ei olwg ef, a blewyn du wedi tyfu ynddi; aeth y ddufrech yn iach, gln yw hwnnw; a barned yr offeiriad ef yn ln.
13:37 But if the scall be in his sight at a stay, and that there is black hair grown up therein; the scall is healed, he is clean: and the priest shall pronounce him clean.

13:38 Os bydd yng nghroen cnawd gŵr neu wraig lawer o ddisglair fannau gwynion;
13:38 If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even white bright spots;

13:39 Yna edryched yr offeiriad: ac wele, os bydd yng nghroen eu cnawd hwynt ddisgleiriadau gwynion wedi gordduo; brychni yw hynny yn tarddu yn y croen: gln yw efe.
13:39 Then the priest shall look: and, behold, if the bright spots in the skin of their flesh be darkish white; it is a freckled spot that groweth in the skin; he is clean.

13:40 A gŵr pan syrthio gwallt ei ben, moel yw; eto gln fydd.
13:40 And the man whose hair is fallen off his head, he is bald; yet is he clean.

13:41 Ac os o du ei wyneb y syrth gwallt ei ben, efe a fydd talfoel; eto gln fydd efe.
13:41 And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face, he is forehead bald: yet is he clean.

13:42 Ond pan fyddo anafod gwyngoch yn y penfoeledd neu yn y talfoeledd; gwahanglwyf yw efe yn tarddu yn ei benfoeledd, neu yn ei dalfoeledd ef.
13:42 And if there be in the bald head, or bald forehead, a white reddish sore; it is a leprosy sprung up in his bald head, or his bald forehead.

13:43 Ac edryched yr offeiriad arno: ac wele, os bydd chwydd yr anafod yn wyngoch, yn ei benfoeledd, neu yn ei dalfoeledd ef, fel gwelediad gwahanglwyf yng nghroen y cnawd;
13:43 Then the priest shall look upon it: and, behold, if the rising of the sore be white reddish in his bald head, or in his bald forehead, as the leprosy appeareth in the skin of the flesh;

13:44 Gŵr gwahanglwyfus yw hwnnw, aflan yw; ar offeiriad ai barna ef yn llwyr aflan: yn ei ben y mae ei bla.
13:44 He is a leprous man, he is unclean: the priest shall pronounce him utterly unclean; his plague is in his head.

13:45 Ar gwahanglwyfus yr hwn y byddo pla arno, bydded ei wisgoedd ef wedi rhwygo, ai ben yn noeth, a rhodded gaead ar ei wefus uchaf, a llefed, Aflan, aflan.
13:45 And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, Unclean, unclean.

13:46 Yr holl ddyddiau y byddo y pla arno, bernir ef yn aflan: aflan yw efe: triged ei hunan; bydded ei drigfa allan or gwersyll.
13:46 All the days wherein the plague shall be in him he shall be defiled; he is unclean: he shall dwell alone; without the camp shall his habitation be.

13:47 Ac os dilledyn fydd a phla gwahanglwyf ynddo, o ddilledyn gwln, neu o ddilledyn llin,
13:47 The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woollen garment, or a linen garment;

13:48 Pa un bynnag ai yn yr ystof, ai yn yr anwe, o lin, neu o wln, neu mewn croen, neu mewn dim a wnaed o groen;
13:48 Whether it be in the warp, or woof; of linen, or of woollen; whether in a skin, or in any thing made of skin;

13:49 Os gwyrddlas neu goch fydd yr anafod yn y dilledyn, neu yn y croen, neu yn yr ystof, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen: plar gwahanglwyf yw efe; a dangoser ef ir offeiriad.
13:49 And if the plague be greenish or reddish in the garment, or in the skin, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a plague of leprosy, and shall be showed unto the priest:

13:50 Ac edryched yr offeiriad ar y pla; a chaeed ar y peth y bo y pla arno, saith niwrnod.
13:50 And the priest shall look upon the plague, and shut up it that hath the plague seven days:

13:51 Ar seithfed dydd edryched ar y pla: os y pla a ledodd yn y dilledyn, pa un bynnag ai mewn ystof, ai mewn anwe, ai mewn croen, neu beth bynnag a wnaed o groen; gwahanglwyf ysol yw y pla; aflan yw.
13:51 And he shall look on the plague on the seventh day: if the plague be spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in a skin, or in any work that is made of skin; the plague is a fretting leprosy; it is unclean.

13:52 Am hynny llosged y dilledyn hwnnw, pa un bynnag ai ystof, ai anwe, o wln, neu o lin, neu ddim o groen, yr hwn y byddo pla ynddo: canys gwahanglwyf ysol yw efe; llosger yn tn.
13:52 He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in woollen or in linen, or any thing of skin, wherein the plague is: for it is a fretting leprosy; it shall be burnt in the fire.

13:53 Ac os edrych yr offeiriad; ac wele, ni ledodd y pla mewn dilledyn, mewn ystof, neu mewn anwe, neu ddim o groen;
13:53 And if the priest shall look, and, behold, the plague be not spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin;

13:54 Yna gorchmynned yr offeiriad iddynt olchi yr hyn y byddo y pla ynddo, a chaeed arno saith niwrnod eilwaith.
13:54 Then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague is, and he shall shut it up seven days more:

13:55 Ac edryched yr offeiriad ar y pla wedi ei olchi: ac wele, os y pla ni throdd ei liw, ac ni ledodd y pla; efe a fydd aflan, llosg ef yn tn; ysiad yw, pa un bynnag y bo yn llwm ai or tu mewn ai or tu allan.
13:55 And the priest shall look on the plague, after that it is washed: and, behold, if the plague have not changed his colour, and the plague be not spread; it is unclean; thou shalt burn it in the fire; it is fret inward, whether it be bare within or without.

13:56 Ac os edrych yr offeiriad; ac weler pla yn odywyll, ar l ei olchi; yna torred ef allan or dilledyn, neu or croen, neu or ystof, neu or anwe.
13:56 And if the priest look, and, behold, the plague be somewhat dark after the washing of it; then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or out of the warp, or out of the woof:

13:57 Ond os gwelir ef eto yn y dilledyn, yn yr ystof, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen; tarddu y mae efe: llosg yr hwn y mae y pla ynddo yn tn.
13:57 And if it appear still in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a spreading plague: thou shalt burn that wherein the plague is with fire.

13:58 Ar dilledyn, neu yr ystof, neu yr anwe, neu pa beth bynnag o groen, y rhai a olcher, os ymadawodd y pla hwynt, a olchir eilwaith; a gln fydd.
13:58 And the garment, either warp, or woof, or whatsoever thing of skin it be, which thou shalt wash, if the plague be departed from them, then it shall be washed the second time, and shall be clean.

13:59 Dyma gyfraith pla gwahanglwyf, mewn dilledyn gwln, neu lin, mewn ystof, neu anwe, neu pa beth bynnag o groen, iw farnu yn ln, neu iw farnu yn aflan.
13:59 This is the law of the plague of leprosy in a garment of woollen or linen, either in the warp, or woof, or any thing of skins, to pronounce it clean, or to pronounce it unclean.

PENNOD 14
14:1 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,
14:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

14:2 Dyma gyfraith y gwahanglwyfus, y dydd y glanheir ef. Dyger ef at y offeiriad:
14:2 This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: He shall be brought unto the priest:

14:3 Ar offeiriad a ddaw allan or gwersyll; ac edryched yr offeiriad: ac wele, os plar gwahanglwyf a iachaodd ar y gwahanglwyfus;
14:3 And the priest shall go forth out of the camp; and the priest shall look, and, behold, if the plague of leprosy be healed in the leper;

14:4 Yna gorchmynned yr offeiriad ir hwn a lanheir, gymryd dau aderyn y to, byw a gln, a choed cedr, ac ysgarlad, ac isop.
14:4 Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:

14:5 A gorchmynned yr offeiriad ladd y naill aderyn y to mewn llestr pridd, oddi at ddwfr rhedegog.
14:5 And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water:

14:6 A chymered efe yr aderyn byw, ar coed cedr, ar ysgarlad, ar isop, a throched hwynt ar aderyn byw hefyd yng ngwaed yr aderyn a laddwyd oddi ar y dwfr rhedegog.
14:6 As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water:

14:7 A thaenelled seithwaith ar yr hwn a lanheir oddi wrth y gwahanglwyf, a barned ef yn ln; yna gollynged yr aderyn byw yn rhydd ar wyneb y maes.
14:7 And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field.

14:8 A golched yr hwn a lanheir ei ddillad, ac eillied ei holl flew, ac ymolched mewn dwfr; a gln fydd: a deued wedi hynny ir gwersyll, a thriged or tu allan iw babell saith niwrnod.
14:8 And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and wash himself in water, that he may be clean: and after that he shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent seven days.

14:9 Ar seithfed dydd bydded iddo eillio ei holl flew, sef ei ben, ai farf, ac aeliau ei lygaid; ie, eillied ei holl flew; a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr; a gln fydd.
14:9 But it shall be on the seventh day, that he shall shave all his hair off his head and his beard and his eyebrows, even all his hair he shall shave off: and he shall wash his clothes, also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean.

14:10 Ar wythfed dydd cymered ddau oen perffaith-gwbl, ac un hesbin flwydd berffaith-gwbl, a thair degfed ran o beilliaid, yn fwyd-offrwm, wedi ei gymysgu trwy olew, ac un log o blew.
14:10 And on the eighth day he shall take two he lambs without blemish, and one ewe lamb of the first year without blemish, and three tenth deals of fine flour for a meat offering, mingled with oil, and one log of oil.

14:11 A gosoded yr offeiriad a lanhao, y gŵr a lanheir, a hwynt hefyd, gerbron yr ARGLWYDD, wrth ddrws pabell y cyfarfod.
14:11 And the priest that maketh him clean shall present the man that is to be made clean, and those things, before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation:

14:12 A chymered yr offeiriad un hesbwrn, ac offrymed ef yn aberth dros gamwedd, ar log o olew, a chyhwfaned hwynt yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD.
14:12 And the priest shall take one he lamb, and offer him for a trespass offering, and the log of oil, and wave them for a wave offering before the LORD:

14:13 A lladded ef yr oen yn y lle y lladder y pech-aberth, ar poethoffrwm; sef yn y lle sanctaidd: oherwydd yr aberth dros gamwedd sydd eiddor offeiriad, yn fytogystal r pech-aberth: sancteiddiolaf yw.
14:13 And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering, in the holy place: for as the sin offering is the priests, so is the trespass offering: it is most holy:

14:14 A chymered yr offeiriad o waed yr aberth dros gamwedd, a rhodded yr offeiriad ef ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau ef.
14:14 And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:

14:15 A chymered yr offeiriad or log olew, a thywallted ar gledr ei law aswy ei hun:
14:15 And the priest shall take some of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand:

14:16 A gwlyched yr offeiriad ei fys deau yn yr olew fyddo ar ei law aswy, a thaenelled or olew ai fys seithwaith gerbron yr ARGLWYDD.
14:16 And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger seven times before the LORD:

14:17 Ac o weddill yr olew fyddo ar ei law, y dyd yr offeiriad ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau, ar waed yr offrwm dros gamwedd.
14:17 And of the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the trespass offering:

14:18 Ar rhan arall or olew fyddo ar law yr offeiriad, a rydd efe ar ben yr hwn a lanheir; a gwnaed yr offeiriad gymod drosto gerbron yr ARGLWYDD.
14:18 And the remnant of the oil that is in the priests hand he shall pour upon the head of him that is to be cleansed: and the priest shall make an atonement for him before the LORD.

14:19 Ie, offrymed yr offeiriad aberth dros bechod, a gwnaed gymod dros yr hwn a lanheir oddi wrth ei aflendid; ac wedi hyny lladded y poethoffrwm.
14:19 And the priest shall offer the sin offering, and make an atonement for him that is to be cleansed from his uncleanness; and afterward he shall kill the burnt offering:

14:20 Ac aberthed yr offeiriad y poethoffrwm, ar bwyd-offrwm, ar yr allor; a gwnaed yr offeiriad gymod drosto; a gln fydd.
14:20 And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the altar: and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean.

14:21 Ond os tlawd fydd, ai law heb gyrhaeddyd hyn; yna cymered un oen, yn aberth dros gamwedd, iw gyhwfanu, i wneuthur cymod drosto, ac un ddegfed ran o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew yn fwyd-offrwm, a log o olew;
14:21 And if he be poor, and cannot get so much; then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved, to make an atonement for him, and one tenth deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of oil;

14:22 A dwy durtur, neu ddau gyw colomen, y rhai a gyrhaeddo ei law: a bydded un yn bech-aberth, ar llall yn boethoffrwm.
14:22 And two turtledoves, or two young pigeons, such as he is able to get; and the one shall be a sin offering, and the other a burnt offering.

14:23 A dyged hwynt yr wythfed dydd iw lanhau ef at yr offeiriad, wrth ddrws pabell y cyfarfod, gerbron yr ARGLWYDD.
14:23 And he shall bring them on the eighth day for his cleansing unto the priest, unto the door of the tabernacle of the congregation, before the LORD.

14:24 A echymered yr offeiriad oen yr offrwm dros gamwedd, ar log olew, a chyhwfaned yr offeiriad hwynt yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD.
14:24 And the priest shall take the lamb of the trespass offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the LORD:

14:25 A lladded oen yr offrwm dros gamwedd; a chymered yr offeiriad o waed yr offrwm dros gamwedd, a rhodded ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau.
14:25 And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:

14:26 A thywallted yr offeiriad or olew ar gledr ei law aswy ei hun:
14:26 And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand:

14:27 Ac ai fys deau taenelled yr offeiriad or olew fyddo ar gledr ei law aswy, seithwaith gerbron yr ARGLWYDD.
14:27 And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand seven times before the LORD:

14:28 A rhodded yr offeiriad or olew a fyddo ar gledr ei law, ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau, ar y man y byddo gwaed yr offrwm dros gamwedd.
14:28 And the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the trespass offering:

14:29 Ar rhan arall or olew fyddo ar gledr llaw yr offeiriad, a rydd efe ar ben yr hwn a lanheir, i wneuthur cymod drosto gerbron yr ARGLWYDD.
14:29 And the rest of the oil that is in the priests hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the LORD.

14:30 Yna offrymed un or turturau, neu or cywion colomennod, sef or rhai a gyrhaeddo ei law ef;
14:30 And he shall offer the one of the turtledoves, or of the young pigeons, such as he can get;

14:31 Y rhai, meddaf, a gyrhaeddo ei law ef, un yn bech-aberth, ac un yn boeth-offrwm, ynghyd r bwyd-offrwm: a gwnaed yr offeiriad gymod dros yr hwn a lanheir gerbron yr ARGLWYDD.
14:31 Even such as he is able to get, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, with the meat offering: and the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the LORD.

14:32 Dyma gyfraith yr un y byddo plar gwahanglwyf arno, yr hwn ni chyrraedd ei law yr hyn a berthyn iw lanhad.
14:32 This is the law of him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not able to get that which pertaineth to his cleansing.

14:33 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd,
14:33 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

14:34 Pan ddeloch i dir Canaan, yr hwn yr ydwyf yn ei roddi i chwi yn feddiant, os rhoddaf bla gwahanglwyf ar dŷ o fewn tir eich meddiant;
14:34 When ye be come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession;

14:35 A dyfod or hwn biaur ty, a dangos ir offeiriad, gan ddywedyd, Gwelaf megis pla yn y tŷ:
14:35 And he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me there is as it were a plague in the house:

14:36 Yna gorchmynned yr offeiriad iddynt arloesir tŷ, cyn dyfod yr offeiriad i weled y pla, fel na haloger yr hyn oll a fyddo yn tŷ: ac wedi hynny deued yr offeiriad i edrych y tŷ,
14:36 Then the priest shall command that they empty the house, before the priest go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean: and afterward the priest shall go in to see the house:

14:37 Ac edryched ar y pla: ac wele, os y pla fydd ym mharwydydd y tŷ, yn agennau gwyrddleision neu gochion, ar olwg arnynt yn is nar pared,
14:37 And he shall look on the plague, and, behold, if the plague be in the walls of the house with hollow streaks, greenish or reddish, which in sight are lower than the wall;

14:38 Yna aed yr offeiriad allan or tŷ, i ddrws y tŷ, a chaeed y tŷ saith niwrnod.
14:38 Then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house seven days:

14:39 Ar seithfed dydd deued yr offeiriad drachefn, ac edryched: ac os lledodd y pla ym mharwydydd y tŷ,
14:39 And the priest shall come again the seventh day, and shall look: and, behold, if the plague be spread in the walls of the house;

14:40 Yna gorchmynned yr offeiriad iddynt dynnur cerrig y byddo y pla arnynt, a bwriant hwynt allan or ddinas i le aflan.
14:40 Then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city:

14:41 A phared grafur tŷ oi fewn o amgylch, a thywalltant y llwch a grafont, or tu allan ir ddinas i le aflan.
14:41 And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place:

14:42 A chymerant gerrig eraill, a gosodant yn lle y cerrig hynny; a chymered bridd arall, a phridded y tŷ.
14:42 And they shall take other stones, and put them in the place of those stones; and he shall take other mortar, and shall plaster the house.

14:43 Ond os dawr pla drachefn, a tharddu yn y tŷ, wedi tynnur cerrig, ac wedi crafur tŷ, ac wedi priddo;
14:43 And if the plague come again, and break out in the house, after that he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plastered;

14:44 Yna doed yr offeiriad, ac edryched: ac wele, os lledodd y pla yn y tŷ, gwahanglwyf ysol yw hwnnw yn y tŷ: aflan yw efe.
14:44 Then the priest shall come and look, and, behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house: it is unclean.

14:45 Yna tynned y tŷ i lawr, ei gerrig, ai goed, a holl bridd y tŷ; a bwried ir tu allan ir ddinas i le aflan.
14:45 And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the mortar of the house; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place.

14:46 Ar hwn a ddl ir tŷ yr holl ddyddiau y parodd efe ei gau, efe a fydd aflan hyd yr hwyr.
14:46 Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even.

14:47 Ar hwn a gysgo yn y tŷ, golched ei ddillad: felly yr hwn a fwytao yn y tŷ, golched ei ddillad.
14:47 And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes.

14:48 Ac os yr offeiriad gan ddyfod a ddaw, ac a edrych; ac wele, ni ledodd y pla yn y tŷ, wedi priddor tŷ: yna barned yr offeiriad y tŷ yn ln, oherwydd iachu y pla.
14:48 And if the priest shall come in, and look upon it, and, behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plastered: then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed.

14:49 A chymered i lanhu y tŷ ddau aderyn y to, a choed cedr ac ysgarlad, ac isop.
14:49 And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:

14:50 A lladded y naill aderyn mewn llestr pridd, oddi ar ddwfr rhedegog.
14:50 And he shall kill the one of the birds in an earthen vessel over running water:

14:51 A chymered y coed cedr, ar isop, ar ysgarlad, ar aderyn byw, a throched hwynt yng ngwaed yr aderyn a laddwyd, ac yn y dwfr rhedegog, a thaenelled ar y tŷ seithwaith.
14:51 And he shall take the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times:

14:52 A glanhaed y tŷ gwaed yr aderyn, ac r dwfr rhedegog, ac r aderyn byw, ac r coed cedr, ac r isop, ac r ysgarlad.
14:52 And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:

14:53 A gollynged yr aderyn byw allan or ddinas ar wyneb y maes, a gwnaed gymod dros y tŷ; a gln fydd.
14:53 But he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and make an atonement for the house: and it shall be clean.

14:54 Dyma gyfraith am bob plar clwyf gwahanol, ac am y ddufrech,
14:54 This is the law for all manner of plague of leprosy, and scall,

14:55 Ac am wahanglwyf gwisg, a thŷ,
14:55 And for the leprosy of a garment, and of a house,

14:56 Ac am chwydd, a chramen, a disgleirdeb;
14:56 And for a rising, and for a scab, and for a bright spot:

14:57 I ddysgu pa bryd y bydd aflan, a pha bryd yn ln. Dyma gyfraith y gwahanglwyf.
14:57 To teach when it is unclean, and when it is clean: this is the law of leprosy.

PENNOD 15
15:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd,
15:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying,

15:2 Llefarwch wrth feibion Israel, a dywedwch wrthynt. Pob un pan fyddo diferlif yn rhedeg oi gnawd, a fydd aflan oblegid ei ddiferlif.
15:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man hath a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean.

15:3 A hyn fydd ei aflendid yn ei ddiferlif: os ei gnawd ef a ddifera ei ddiferlif, neu ymatal oi gnawd ef oddi wrth ei ddiferlif; ei aflendid ef yw hyn.
15:3 And this shall be his uncleanness in his issue: whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanness.

15:4 Pob gwely y gorweddo ynddo un diferllyd, a fydd aflan; ac aflan fydd pob peth yr eisteddo efe arno.
15:4 Every bed, whereon he lieth that hath the issue, is unclean: and every thing, whereon he sitteth, shall be unclean.

15:5 Ar neb a gyffyrddo i wely ef, golched ei ddillad, ac ymdroched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:5 And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:6 Ar hwn a eisteddo ar ddim yr eisteddodd y diferllyd arno, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:6 And he that sitteth on any thing whereon he sat that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:7 Ar hwn a gyffyrddo chnawd y diferllyd, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:7 And he that toucheth the flesh of him that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:8 A phan boeror diferllyd ar un gln, golched hwnnw ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:8 And if he that hath the issue spit upon him that is clean; then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:9 Ac aflan fydd pob cyfrwy y marchogor diferllyd ynddo.
15:9 And what saddle soever he rideth upon that hath the issue shall be unclean.

15:10 A phwy bynnag a gyffyrddo dim a fu dano, bydd aflan hyd yr hwyr: ar hwn au dyco hwynt, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:10 And whosoever toucheth any thing that was under him shall be unclean until the even: and he that beareth any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:11 A phwy bynnag y cyffyrddor dierllyd ag ef, heb olchi ei ddwylo mewn dwfr, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:11 And whomsoever he toucheth that hath the issue, and hath not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:12 Ar llestr pridd y cyffyrddor diferllyd ag ef, a ddryllir: a phob llestr pren a olchir mewn dwfr.
15:12 And the vessel of earth, that he toucheth which hath the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water.

15:13 A phan lanheir y diferllyd oddi wrth ei ddiferlif; yna cyfrifed iddo saith niwrnod iw lanhau, a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr rhedegog, a gln fydd.
15:13 And when he that hath an issue is cleansed of his issue; then he shall number to himself seven days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean.

15:14 Ar wythfed dydd cymered iddo ddwy durtur, neu ddau gyw colomen, a deued gerbron yr ARGLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, a rhodded hwynt ir offeiriad.
15:14 And on the eighth day he shall take to him two turtledoves, or two young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest:

15:15 Ac offrymed yr offeiriad hwynt, un yn bech-aberth, ar llall yn boethoffrwm: a gwnaed yr offeiriad gymod drosto ef am ei ddiferlif, gerbron yr ARGLWYDD.
15:15 And the priest shall offer them, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for him before the LORD for his issue.

15:16 Ac os gŵr a ddaw oddi wrtho ddisgyniad had; yna golched ei holl gnawd mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:16 And if any mans seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even.

15:17 A phob dilledyn, a phob croen, y byddo disgyniad had arno, a olchir mewn dwfr, ac a fydd aflan hyd yr hwyr.
15:17 And every garment, and every skin, whereon is the seed of copulation, shall be washed with water, and be unclean until the even.

15:18 Ar wraig y cysgo gŵr mewn disgyniad had gyda hi; ymolchant mewn dwfr, a byddant aflan hyd yr hwyr ill dau.
15:18 The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even.

15:19 A phan fyddo gwraig diferlif arni, a bod ei diferlif yn ei chnawd yn waed; bydded saith niwrnod yn ei gwahaniaeth: a phwy bynnag a gyffyrddo hi, bydd aflan hyd yr hwyr.
15:19 And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even.

15:20 Ar hyn oll y gorweddo hi arno yn ei gwahaniaeth, fydd aflan; ar hyn oll yr eisteddo hi arno, a fydd aflan.
15:20 And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean: every thing also that she sitteth upon shall be unclean.

15:21 A phwy bynnag a gyffyrddo i gwely hi, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:21 And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:22 A phwy bynnag a gyffyrddo dim yr eisteddodd hi arno, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:22 And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:23 Ac os ar y gwely y bydd efe, neu ar ddim y byddo hi yn eistedd arno, wrth gyffwrdd ag ef; hyd yr hwyr y bydd efe aflan.
15:23 And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.

15:24 Ond os gŵr gan gysgu a gwsg gyda hi, fel y byddo oi misglwyf hi arno ef; aflan fydd efe saith niwrnod, ac aflan fydd yr holl wely y gorwedd efe arno.
15:24 And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean.

15:25 A phan fyddo diferlif ei gwaed yn rhedeg ar wraig lawer o ddyddiau, allan o amser ei hanhwyl, neu pan redo diferlif arni ar l ei hanhwyl; bydded holl ddyddiau diferlif ei haflendid hi megis dyddiau ei gwahaniaeth: aflan fydd hi.
15:25 And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation: she shall be unclean.

15:26 Pob gwely y gorweddo hi arno holl ddyddiau ei diferlif, fydd iddi fel gwely ei misglwyf; a phob dodrefnyn yr eisteddo hi arno fydd aflan, megis aflendid ei misglwyf hi.
15:26 Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation: and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation.

15:27 A phwy bynnag a gyffyrddo hwynt, aflan fydd, a golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr.
15:27 And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

15:28 Ac os glanheir hi oi diferlif; yna cyfrifed iddi saith niwrnod: ac wedi hynny gln fydd.
15:28 But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean.

15:29 Ar wythfed dydd cymered iddi ddwy durtur, neu ddau gyw colomen, a dyged hwynt at yr offeiriad, i ddrws pabell y cyfarfod.
15:29 And on the eighth day she shall take unto her two turtles, or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tabernacle of the congregation.

15:30 Ac offrymed yr offeiriad un yn bech-aberth, ar llall yn boethoffrwm; a gwnaed yr offeiriad gymod drosti gerbron yr ARGLWYDD, am ddiferlif ei haflendid.
15:30 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for her before the LORD for the issue of her uncleanness.

15:31 Felly y neilltuwch blant Israel oddi wrth eu haflendid, fel na byddant feirw yn eu haflendid, pan halogant fy mhabell yr hon sydd yn eu mysg.
15:31 Thus shall ye separate the children of Israel from their uncleanness; that they die not in their uncleanness, when they defile my tabernacle that is among them.

15:32 Dyma gyfraith yr hwn y byddor diferlif arno, ar hwn y daw oddi wrtho ddisgyniad had, fel y byddo aflan ou herwydd;
15:32 This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him, and is defiled therewith;

15:33 Ar glaf oi misglwyf, ar neb y byddor diferlif arno, o wryw, ac o fenyw, ac ir gŵr a orweddo ynghyd r hon a fyddo aflan.
15:33 And of her that is sick of her flowers, and of him that hath an issue, of the man, and of the woman, and of him that lieth with her that is unclean.

PENNOD 16
16:1 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, wedi marwolaeth dau fab Aaron, pan offrymasant gerbron yr ARGLWYDD, ac y buant feirw,
16:1 And the LORD spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the LORD, and died;

16:2 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Llefara wrth Aaron dy frawd, na ddelo bob amser ir cysegr o fewn y wahanlen, gerbron y drugareddfa sydd ar yr arch; fel na byddo efe farw: oherwydd mi a ymddangosaf ar y drugareddfa yn y cwmwl.
16:2 And the LORD said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark; that he die not: for I will appear in the cloud upon the mercy seat.

16:3 A hyn y daw Aaron ir cysegr: bustach ieuanc yn bech-aberth, ac hwrdd yn boethoffrwm.
16:3 Thus shall Aaron come into the holy place: with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering.

16:4 Gwisged bais liain sanctaidd, a bydded llodrau lliain am ei gnawd, a gwregyser ef gwregys lliain, a gwisged feitr lliain: gwisgoedd sanctaidd yw y rhai hyn; golched yntau ei gnawd mewn dwfr, pan wisgo hwynt.
16:4 He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired: these are holy garments; therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on.

16:5 A chymered gan gynulleidfa meibion Israel ddau lwdn gafr yn bech-aberth, ac un hwrdd yn boethoffrwm.
16:5 And he shall take of the congregation of the children of Israel two kids of the goats for a sin offering, and one ram for a burnt offering.

16:6 Ac offrymed Aaron fustach y pech-aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymod drosto ei hun, a thros ei dŷ.
16:6 And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself, and for his house.

16:7 A chymered y ddau fwch, a gosoded hwynt gerbron yr ARGLWYDD, wrth ddrws pabell y cyfarfod.
16:7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.

16:8 A rhodded Aaron goelbrennau ar y ddau fwch; un coelbren dros yr ARGLWYDD, ar coelbren arall dros y bwch dihangol.
16:8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.

16:9 A dyged Aaron y bwch y syrthiodd coelbren yr ARGLWYDD arno, ac offrymed ef yn bech-aberth.
16:9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORDS lot fell, and offer him for a sin offering.

16:10 Ar bwch y syrthiodd arno y coelbren i fod yn fwch dihangol, a roddir i sefyll yn fyw gerbron yr ARGLWYDD, i wneuthur cymod ag ef, ac iw ollwng ir anialwch yn fwch dihangol.
16:10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.

16:11 A dyged Aaron fustach y pech-aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymod drosto ei hun, a thros ei dŷ; a lladded fustach y pech-aberth a fyddo drosto ei hun:
16:11 And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself:

16:12 A chymered lonaid thuser o farwor tanllyd oddi ar yr allor, oddi gerbron yr ARGLWYDD, a llonaid ei ddwylo o arogl-darth peraidd man, a dyged o fewn y wahanlen:
16:12 And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the LORD, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil:

16:13 A rhodded yr arogl-darth ar y tn, gerbron yr ARGLWYDD; fel y cuddio mwg yr arogl-darth y drugareddfa, yr hon sydd ar y dystiolaeth, ac na byddo efe farw:
16:13 And he shall put the incense upon the fire before the LORD, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not:

16:14 A chymered o waed y bustach, a thaenelled i fys ar y drugareddfa tuar dwyrain: a saith waith y taenella efe or gwaed i fys o flaen y drugareddfa.
16:14 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward; and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger seven times.

16:15 Yna lladded fwch y pech-aberth fydd dros y bobl, a dyged ei waed ef o fewn y wahanlen; a gwnaed ai waed megis ag y gwnaeth gwaed y bustach, a thaenelled ef ar y drugareddfa, ac o flaen y drugareddfa:
16:15 Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat:

16:16 A glanhaed y cysegr oddi wrth aflendid meibion Israel, ac oddi wrth eu hanwireddau, yn eu holl bechodau: a gwnaed yr un modd i babell y cyfarfod, yr hon sydd yn aros gyda hwynt, ymysg eu haflendid hwynt.
16:16 And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins: and so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness.

16:17 Ac na fydded un dyn ym mhabell y cyfarfod, pan ddelo efe i mewn i wneuthur cymod yn y cysegr, hyd oni ddelo efe allan, a gwneuthur ohono ef gymodod drosto ei hun, a thros ei dŷ, a thros holl gynulleidfa Israel.
16:17 And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out, and have made an atonement for himself, and for his household, and for all the congregation of Israel.

16:18 Ac aed efe allan at yr allor sydd gerron yr ARGLWYDD, a gwnaed gymod arni; a chymered o waed y bustach, ac o waed y bwch, a rhodded ar gyrn yr allor oddi amgylch.
16:18 And he shall go out unto the altar that is before the LORD, and make an atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about.

16:19 A thaenelled arni or gwaed seithwaith i fys, a glanhaed hi, a sancteiddied hi oddi wrth aflendid meibion Israel.
16:19 And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel.

16:20 A phan ddarffo iddo lanhau y cysegr, a phabell y cyfarfod, ar allor, dyged y bwch byw:
16:20 And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat:

16:21 A gosoded Aaron ei ddwylo ar ben y bwch byw, a chyffesed arno holl anwiredd meibion Israel, au holl gamweddau hwynt yn eu holl bechodau; a rhodded hwynt ar ben y bwch, ac anfoned ef ymaith yn llaw gŵr cymwys ir anialwch.
16:21 And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness:

16:22 Ar bwch a ddwg eu holl anwiredd hwynt arno, i dir neilltuaeth: am hynny hebrynged efe y bwch ir anialwch.
16:22 And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited: and he shall let go the goat in the wilderness.

16:23 Yna deued Aaron i babell y cyfarfod, a diosged y gwisgoedd lliain a wisgodd efe wrth ddyfod ir cysegr, a gadawed hwynt yno.
16:23 And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there:

16:24 A golched ei gnawd mewn dwfr yn y lle sanctaidd, a gwisged ei ddillad, ac aed allan, ac offrymed ei boethoffrwm ei hun, a phoethoffrwm y bobl, a gwnaed gymod drosto ei hun, a thros y bobl.
16:24 And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself, and for the people.

16:25 A llosged wr y pech-aberth ar yr allor.
16:25 And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar.

16:26 A golched yr hwn a anfonodd y bwch i fod yn fwch dihangol, ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr; ac yna deued ir gwersyll.
16:26 And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp.

16:27 A bustach y pech-aberth, a bwch y bech-aberth, y rhai y dygwyd eu gwaed i wneuthur cymod yn y cysegr, a ddwg un ir tu allan ir gwersyll; a hwy a losgant eu crwyn hwynt, au cnawd, au biswail, yn tn.
16:27 And the bullock for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp; and they shall burn in the fire their skins, and their flesh, and their dung.

16:28 A golched yr hwn au llosgo hwynt ei ddillad, golched hefyd ei gnawd mewn dwfr; wedi hynny deued ir gwersyll.
16:28 And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.

16:29 A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi: y seithfed mis, ar y degfed dydd or mis, y cystuddiwch eich eneidiau, a dim gwaith nis gwnewch, y priodor ar dieithr a fyddo yn ymdaith yn eich plith.
16:29 And this shall be a statute for ever unto you: that in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you:

16:30 Oherwydd y dydd hwnnw y gwna yr offeiriad gymod drosoch, ich glanhau och holl bechodau, fel y byddoch ln gerbron yr ARGLWYDD.
16:30 For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the LORD.

16:31 Saboth gorffwystra yw hwn i chwi; yna cystuddiwch eich eneidiau, trwy ddeddf dragwyddol.
16:31 It shall be a sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls, by a statute for ever.

16:32 Ar offeiriad, yr hwn a eneinio efe, ar hwn a gysegro efe, i offeiriadu yn lle ei dad, a wnar cymod, ac a wisg y gwisgoedd lliain, sef y gwisgoedd sanctaidd:
16:32 And the priest, whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priests office in his fathers stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments:

16:33 Ac a lanhar cysegr sanctaidd, ac a lanha babell y cyfarfod, ar allor; ac a wna gymod dros yr offeiriaid, a thros holl bobl y gynulleidfa.
16:33 And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar, and he shall make an atonement for the priests, and for all the people of the congregation.

16:34 A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi, i wneuthur cymod dros feibion Israel, am eu pechodau oil, un waith yn y flwyddyn. Ac efe a wnaeth megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses.
16:34 And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the LORD commanded Moses.

PENNOD 17
17:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
17:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

17:2 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel, a dywed wrthynt, Dyma y peth a orchmynnodd yr ARGLWYDD, gan ddywedyd,
17:2 Speak unto Aaron, and unto his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them; This is the thing which the LORD hath commanded, saying,

17:3 Pob un o dŷ Israel a laddo ych, neu oen, neu afr, o fewn y gwersyll, neu a laddo allan or gwersyll,
17:3 What man soever there be of the house of Israel, that killeth an ox, or lamb, or goat, in the camp, or that killeth it out of the camp,

17:4 Ac heb ei ddwyn i ddrws pabell y cyfarfod, i offrymu offrwm ir ARGLWYDD, o flaen tabernacl yr ARGLWYDD; gwaed a fwrir yn erbyn y gŵr hwnnw; gwaed a dywalltodd efe: a thorrir y gŵr hwnnw ymaith o blith ei bobl.
17:4 And bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer an offering unto the LORD before the tabernacle of the LORD; blood shall be imputed unto that man; he hath shed blood; and that man shall be cut off from among his people:

17:5 Oherwydd yr hwn beth, dyged meibion Israel eu haberthau y rhai y maent yn eu haberthu ar wyneb y maes; ie, dygant hwynt ir ARGLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, at yr offeiriad, ac aberthant hwynt yn aberthau hedd ir ARGLWYDD.
17:5 To the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they offer in the open field, even that they may bring them unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest, and offer them for peace offerings unto the LORD.

17:6 A thaenelled yr offeiriad y gwaed ar allor yr ARGLWYDD, wrth ddrws pabell y cyfarfod, a llosged y gwr yn arogl peraidd ir ARGLWYDD.
17:6 And the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the LORD at the door of the tabernacle of the congregation, and burn the fat for a sweet savour unto the LORD.

17:7 Ac nac aberthant eu haberthau mwy i gythreuliaid, y rhai y buant yn puteinio ar eu hl. Deddf dragwyddol fydd hyn iddynt, trwy eu cenedlaethau.
17:7 And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone a whoring. This shall be a statute for ever unto them throughout their generations.

17:8 Dywed gan hynny wrthynt, Pwy bynnag o dŷ Israel, ac or dieithriaid a ymdeithio yn eich mysg, a offrymo boethoffrwm, neu aberth,
17:8 And thou shalt say unto them, Whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers which sojourn among you, that offereth a burnt offering or sacrifice,

17:9 Ac nis dwg ef i ddrws pabell y cyfarfod, iw offrymu ir ARGLWYDD; torrir ymaith y gŵr hwnnw o blith ei bobl.
17:9 And bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer it unto the LORD; even that man shall be cut off from among his people.

17:10 51 A phwy bynnag o dŷIsrael, ac or dieithriaid a ymdeithio yn eich mysg, a fwytao ddim gwaed; myfi a osodaf fy wyneb yn erbyn yr enaid a fwytao waed, a thorraf ef ymaith o fysg ei bobl.
17:10 And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people.

17:11 Oherwydd einioes y cnawd sydd yn y gwaed, a mi ai rhoddais i chwi ar yr allor, i wneuthur cymod dros eich eneidiau; oherwydd y gwaed hwn a wna gyfaod dros yr enaid.
17:11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

17:12 Am hynny y dywedais wrth feibion Israel, Na fwytaed un enaid ohonoch waed; ar dieithr a ymdeithio yn eich mysg, na fwytaed waed.
17:12 Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood.

17:13 A phwy bynnag o feibion Israel, neu or dieithriaid a ymdeithio yn eu mysg, a helio helfa o fwystfil, neu o aderyn a fwytaer; tywallted ymaith ei waed ef, a chuddied ef llwch.
17:13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust.

17:14 Oherwydd einioes pob cnawd yw ei waed; yn lle ei einioes ef y mae: am hynny y dywedais wrth feibion Israel, Na fwytewch waed un cnawd; oherwydd einioes pob cnawd yw ei waed: pwy bynnag ai bwytao, a dorrir ymaith.
17:14 For it is the life of all flesh; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh is the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off.

17:15 A phob dyn ar a fwytaor peth a fu farw ohono ei hun, neu ysglyfaeth, pa un bynnag ai priodor, ai dieithrddyn; golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydded aflan hyd yr hwyr: yna gln fydd.
17:15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.

17:16 Ond os efe nis gylch hwynt, ac ni ylch ei gnawd; yna y dwg efe ei anwiredd.
17:16 But if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.

PENNOD 18
18:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
18:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

18:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.
18:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.

18:3 Na wnewch yn l gweithredoedd gwlad yr Aifft, yr hon y trigasoch ynddi; ac na wnewch yn l gweithredoedd gwlad Canaan, yr hon yr ydwyf yn eich dwyn chwi iddi; ac na rodiwch yn eu deddfau hwynt.
18:3 After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.

18:4 Fy marnedigaethau i a wnewch, am deddfau a gedwch, i rodio ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.
18:4 Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.

18:5 Ie, cedwch fy neddfau am barnedigaethau: ar dyn au cadwo, a fydd byw ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD.
18:5 Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.

18:6 Na nesaed neb at gyfnesaf ei gnawd , i ddinoethi eu noethni: myfi yw yr ARGLWYDD.
18:6 None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.

18:7 Noethni dy dad, neu noethni dy fam, na ddinoetha: dy fam yw hi, na ddinoetha ei noethni.
18:7 The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.

18:8 Na ddinoetha noethni gwraig dy dad: noethni dy dad yw.
18:8 The nakedness of thy fathers wife shalt thou not uncover: it is thy fathers nakedness.

18:9 Noethni dy chwaer, merch dy dad, neu ferch dy fam, yr hon a anwyd gartref, neu a anwyd allan; na ddinoetha eu noethni hwynt.
18:9 The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.

18:10 Noethni merch dy fab, neu ferch dy ferch; na ddinoetha eu noethni hwynt: canys dy noethni di ydyw.
18:10 The nakedness of thy sons daughter, or of thy daughters daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.

18:11 Noethni merch gwraig dy dad, plentyn dy dad, dy chwaer dithau yw hi; na ddinoetha ei noethni hi.
18:11 The nakedness of thy fathers wifes daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.

18:12 Na ddinoetha noethni chwaer dy dad: cyfnesaf dy dad yw hi.
18:12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy fathers sister: she is thy fathers near kinswoman.

18:13 Na ddinoetha noethni chwaer dy fam: canys cyfnesaf dy fam yw hi.
18:13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mothers sister; for she is thy mothers near kinswoman.

18:14 Na noetha noethni brawd dy dad; sef na nes at ei wraig ef: dy fodryb yw hi.
18:14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy fathers brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.

18:15 Na noetha noethni dy waudd: gwraig dy fab yw hi; na noetha ei noethni hi.
18:15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy sons wife; thou shalt not uncover her nakedness.

18:16 Na ddinoetha noethni gwraig dy frawd: noethni dy frawd yw.
18:16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brothers wife: it is thy brothers nakedness.

18:17 Na noetha noethni gwraig ai merch; na chymer ferch ei mab hi, neu ferch wi merch hi, i noethi ei noethni hi: ei chyfnesaf hi yw y rhai hyn: ysgelerder yw hyn.
18:17 Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her sons daughter, or her daughters daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.

18:18 Hefyd na chymer wraig ynghyd i chwaer, iw chystuddio hi, gan noethi noethni honno gydar llall, yn ei byw hi.
18:18 Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.

18:19 Ac na nes at wraig yn neilltuaeth ei haflendid, i noethi ei noethni hi.
18:19 Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.

18:20 Ac na chydorwedd gyda gwraig dy gymydog, i fod yn aflan oi phlegid.
18:20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbours wife, to defile thyself with her.

18:21 Ac na ddod oth had i fyned trwy dn i Moloch: ac na haloga enw dy DDUW: myfi yw yr ARGLWYDD.
18:21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.

18:22 Ac na orwedd gyda gwryw, fel gorwedd gyda benyw: ffieidd-dra yw hynny.
18:22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

18:23 Ac na chydorwedd gydag un anifail, i fod yn aflan gydag ef; ac na safed gwraig o flaen un anifail i orwedd dano: cymysgedd yw hynny.
18:23 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.

18:24 Nac ymhalogwch yn yr un or pethau hyn: canys yn y rhai hyn oll yr halogwyd y cenhedloedd yr ydwyf yn eu gyrru allan och blaen chwi:
18:24 Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:

18:25 Ar wlad a halogwyd: am hynny yr ydwyf yn ymweled i hanwiredd yn ei herbyn, fel y chwydor wlad ei thrigolion.
18:25 And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.

18:26 Ond cedwch chwi fy neddfau am barnedigaethau i, ac na wnewch ddim or holl ffiaidd bethau hyn; nar priodor, nar dieithrddyn sydd yn ymdaith yn eich mysg:
18:26 Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:

18:27 (Oherwydd yr holl ffiaidd bethau hyn a wnaeth gwŷr y wlad, y rhai a fu och blaen, ar wlad a halogwyd;)
18:27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)

18:28 Fel na chwydor wlad chwithau, pan halogoch hi, megis y chwydodd hi y genedl oedd och blaen.
18:28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.

18:29 Canys pwy bynnag a wnl ddim or holl ffiaidd bethau hyn; torrir ymaith yr eneidiau au gwnelo o blith eu pobl.
18:29 For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.

18:30 Am hynny cedwch fy neddf i, heb wmeuthur yr un or deddfau ffiaidd a wnaed och blaen chwi, ac nac ymhalogwch ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich DUW chwi.
18:30 Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.

PENNOD 19
19:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
19:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

19:2 Llefara wrth holl gynulleidfa meibion Israel, a dywed wrthynt, Byddwch sanctaidd: canys sanctaidd ydwyf fi, yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
19:2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the LORD your God am holy.

19:3 Ofnwch bob un ei fam, ai dad; a chedwch fy Sabothau: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.
19:3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the LORD your God.

19:4 Na throwch at eilunod, ac na wnewch i chwi dduwiau tawdd: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.
19:4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the LORD your God.

19:5 A phan aberthoch hedd-aberth ir ARGLWYDD, yn l eich ewyllys eich hun yr aberthwch hynny.
19:5 And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the LORD, ye shall offer it at your own will.

19:6 Ar y dydd yr offrymoch, a thrannoeth, y bwyteir ef: a llosger yn tn yr hyn a weddillir hyd y trydydd dydd.
19:6 It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow: and if ought remain until the third day, it shall be burnt in the fire.

19:7 Ond os gan fwyta y bwyteir ef o fewn y trydydd dydd, ffiaidd fydd efe, ni bydd gymeradwy.
19:7 And if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.

19:8 Ar hwn ai bwytao a ddwg ei anwiredd, am iddo halogi cysegredig beth yr ARGLWYDD; ar enaid hwnnw a dorrir ymaith o blith ei bobl.
19:8 Therefore every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the LORD: and that soul shall be cut off from among his people.

19:9 A phan gynaeafoch gynhaeaf eich tir, na feda yn llwyr gonglau dy faes, ae na chynnull loffion dy gynhaeaf.
19:9 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest.

19:10 Na loffa hefyd dy winllan, ac na chynnull rawn gweddill dy winllan; gad hwynt ir tlawd ac ir dieithr: yr ARGLWYDD eich Duw chwi ydwyf fi.
19:10 And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the LORD your God.

19:11 Na ladratewch, ac na ddywedwch gelwydd, ac na thwyllwch bob un ei gymydog.
19:11 Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.

19:12 Ac na thyngwch im henw i yn anudon, ac na haloga enw dy DDUW; yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:12 And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.

19:13 Na chamatal oddi wrth dy gymydog, ac nac ysbeilia ef: na thriged cyflog y gweithiwr gyda thi hyd y bore.
19:13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.

19:14 Na felltigar byddar, ac na ddod dramgwydd o flaen y dall; ond ofna dy DDUW: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD.

19:15 Na wnewch gam mewn barn; na dderbyn wyneb y tlawd, ac na pharcha wyneb y cadarn: barna dy gymydog mewn cyfiawnder.
19:15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour.

19:16 Ac na rodia yn athrodwr ymysg dy bobl; na saf yn erbyn gwaed dy gymydog; yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:16 Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the LORD.

19:17 Na chasa dy frawd yn dy galon: gan geryddu cerydda dy gymydog, ac na ddioddef bechod ynddo.
19:17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.

19:18 Na ddiala, ac na chadw lid i feibion dy bobl; ond car dy gymydog megis ti dy hun: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.

19:19 Cedwch fy neddfau: na ad ith anifeiliaid gydio o amryw rywogaeth, ac na heua dy faes ag amryw had; ac nac aed amdanat ddilledyn cymysg o lin a gwln.
19:19 Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.

19:20 A phan fyddo i ŵr a wnelo a benyw, a hithau yn forwyn gaeth wedi ei dyweddo i ŵr, ac heb ei rhyddhau ddim, neu heb roddi rhyddid iddi; bydded iddynt gurfa; ac na ladder hwynt, am nad oedd hi rydd.
19:20 And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free.

19:21 A dyged efe yn aberth dros ei gamwedd ir ARGLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, hwrdd dros gamwedd.
19:21 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering.

19:22 A gwnaed yr offeiriad gymod drosto r hwrdd dros gamwedd, gerbron yr ARGLWYDD, am ei bechod a bechodd efe: a maddeuir iddo am ei bechod a wnaeth efe.
19:22 And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the LORD for his sin which he hath done: and the sin which he hath done shall be forgiven him.

19:23 A phan ddeloch ir tir, a phlannu ohonoch bob pren ymborth; cyfrifwch yn ddienwaededig ei ffrwyth ef; tair blynedd y bydd efe megis dienwaededig i chwi: na fwytaer ohono.
19:23 And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised: three years shall it be as uncircumcised unto you: it shall not be eaten of.

19:24 Ar bedwaredd flwyddyn y bydd ei holl ffrwyth yn sanctaidd i foliannu yr ARGLWYDD ag ef.
19:24 But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy to praise the LORD withal.

19:25 Ar bumed flwyddyn y bwytewch ei ffrwyth, fel y chwanego efe ei gnwd i chwi: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.
19:25 And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof: I am the LORD your God.

19:26 Na fwytewch ddim ynghyd i waed: nac arferwch na swynion, na choel ar frudiau.
19:26 Ye shall not eat any thing with the blood: neither shall ye use enchantment, nor observe times.

19:27 Na thalgrynnwch odre eich pen, ac na thor gyrrau dy farf.
19:27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard.

19:28 Ac na wnewch doriadau yn eich cnawd am un marw, ac na roddwch brint nod arnoch: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD.

19:29 Na haloga dy ferch, gan beri iddi buteinio: rhag puteinior tir, a llenwir wlad o ysgelerder.
19:29 Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness.

19:30 Cedwch fy Sabothau, a pherchwch fy nghysegr: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:30 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.

19:31 Nac ewch ar l dewiniaid, a nac ymofynnwch r brudwyr, i ymhalogi ou plegid: yr ARGLWYDD eich ydwyf fi.
19:31 Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God.

19:32 Cyfod gerbron penwynni, a pharcha wyneb henuriad; ac ofna dy DDUW: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God: I am the LORD.

19:33 A phan ymdeithio dieithrddyn ynghyd thi yn eich gwlad, na flinwch ef.
19:33 And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.

19:34 Bydded y dieithr i chwi, yr hwn a ymdeithio yn eich plith, fel yr un a hanffo ohonoch, a chr ef fel ti dy hun; oherwydd dieithriaid fuoch yng ngwlad yr Aifft: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.
19:34 But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the LORD your God.

19:35 Na wnewch gam ar farn, ar lathen, ar bwys, nac ar fesur.
19:35 Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure.

19:36 Bydded i chwi gloriannau cyfian, gerrig cyfiawn, effa gyfiawn, a hin gyfiawn: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi. yr hwn ach dygais allan o dir yr Aifft.
19:36 Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt.

19:37 Cedwch chwithau fy holl ddeddfau, am holl farnedigaethau, a gwnewch hwynt: yr ARGLWYDD ydwyf fi.
19:37 Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them: I am the LORD.

PENNOD 20
20:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
20:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

20:2 Dywed hefyd wrth feibion Israel, Pob un o feibion Israel, neu or dieithr a ymdeithio yn Israel, yr hwn a roddo oi had i Moloch, a leddir yn farw; pobl y tir ai llabyddiant ef cherrig.
20:2 Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones.

20:3 A mi a osodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, ac ai torraf o fysg ei bobl; am iddo roddi oi had i Moloch, i aflanhau fy nghysegr, ac i halogi fy enw sanctaidd.
20:3 And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people; because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name.

20:4 Ac os pobl y wlad gan guddio a guddiant eu llygaid oddi wrth y dyn hwnnw, (pan roddo efe ei had i Moloch, ac nis lladdant ef:
20:4 And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not:

20:5 Yna y gosodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, ac yn erbyn ei dylwyth, a thorraf ymaith ef, a phawb a ddilynant ei buteindra ef, gan buteinio yn l Moloch, o fysg eu pobl.
20:5 Then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech, from among their people.

20:6 Ar dyn a dro ar l deiniaid, a brudwyr, i buteinio ar eu hl hwynt, gosodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, hefyd, a thorraf ef ymaith o fysg ei bobl.
20:6 And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people.

20:7 Ymsancteiddiwch gan hynny, a byddwch sanctaidd: canys myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
20:7 Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God.

20:8 Cedwch hefyd fy neddfau, a gwnewch hwynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich sancteiddydd.
20:8 And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you.

20:9 Os bydd neb a felltigo ei dad neu ei fam, lladder ef yn farw: ei dad neu ei fam a felltigodd efe; ei waed fydd arno ei hun.
20:9 For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him.

20:10 Ar gŵr a odinebo gyda gwraig gŵr arall, sef yr hwn a odinebo gyda gwraig ei gymydog, lladder yn farw y godinebwr ar odinebwraig.
20:10 And the man that committeth adultery with another mans wife, even he that committeth adultery with his neighbours wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.

20:11 Ar gŵr a orweddo gyda gwraig ei dad, a noethodd noethni ei dad: lladder yn feirw hwynt ill dau; eu gwaed fydd arnynt eu hunain.
20:11 And the man that lieth with his fathers wife hath uncovered his fathers nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:12 Am y gŵr a orweddo ynghyd i waudd, lladder yn feirw hwynt ill dau: cymysgedd a wnaethant; eu gwaed fydd arnynt eu hunain.
20:12 And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them.

20:13 Ar gŵr a orweddo gyda gŵr, fel gorwedd gyda gwraig, ffieidd-dra a wnaethant ill dau: lladder hwynt yn feirw; eu gwaed fydd arnynt eu hunain.
20:13 If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:14 Y gŵr a gymero wraig ai mam, ysgelerder yw hynny: llosgant ef a hwythau yn tn; ac na fydded ysgelerder yn eich mysg.
20:14 And if a man take a wife and her mother, it is wickedness: they shall be burnt with fire, both he and they; that there be no wickedness among you.

20:15 A lladder yn farw y gŵr a ymgydio ag anifail; lladdant hefyd yr anifail.
20:15 And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and ye shall slay the beast.

20:16 Ar wraig a l at un anifail, i orwedd dano, lladd di y wraig ar anifail hefyd: lladder hwynt yn feirw; eu gwaed fydd arnynt eu hunain.
20:16 And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:17 Ar gŵr a gymero ei chwaer, merch ei dad, neu ferch ei fam, ac a welo ei noethni hi, ac y gwelo hithau ei noethni yntau: gwaradwydd yw hynny; torrer hwythau ymaith yng ngolwg meibion eu pobl: noethni ei chwaer a noethodd efe; efe a ddwg ei anwiredd.
20:17 And if a man shall take his sister, his fathers daughter, or his mothers daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness; it is a wicked thing; and they shall be cut off in the sight of their people: he hath uncovered his sisters nakedness; he shall bear his iniquity.

20:18 Ar gŵr a orweddo gyda gwraig glaf oi misglwyf, ac a noetho ei noethni hi; ei diferlif hi a ddatguddiodd efe, a hithau a ddatguddiodd ddiferlif ei gwaed ei hun: am hynny torrer hwynt ill dau o fysg eu pobl.
20:18 And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness; he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood: and both of them shall be cut off from among their people.

20:19 Ac na noetha noethni chwaer dy fam, neu chwaer dy dad; oherwydd ei gyfnesaf ei hun y mae yn ei noethi: dygant eu hanwiredd.
20:19 And thou shalt not uncover the nakedness of thy mothers sister, nor of thy fathers sister: for he uncovereth his near kin: they shall bear their iniquity.

20:20 Ar gŵr a orweddo gyda gwraig ei ewythr frawd ei dad, a noetha noethni ei ewythr: eu pechod a ddygant; byddant feirw yn ddi-blant.
20:20 And if a man shall lie with his uncles wife, he hath uncovered his uncles nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless.

20:21 Ar gwr^ a gymero wraig ei frawd, (peth aflan yw hynny,) efe a noethodd noethni ei frawd: di-blant fyddant.
20:21 And if a man shall take his brothers wife, it is an unclean thing: he hath uncovered his brothers nakedness; they shall be childless.

20:22 Am hynny cedwch fy holl ddeddfau, am holl farnedigaethau, a gwnewch hwynt; fel na chwydor wlad chwi, yr hon yr ydwyf yn eich dwyn iddi i breswylio ynddi.
20:22 Ye shall therefore keep all my statutes, and all my judgments, and do them: that the land, whither I bring you to dwell therein, spue you not out.

20:23 Ac na rodiwch yn neddfaur genedl yr ydwyf yn eu bwrw allan och blaen chwi: oherwydd yr holl bethau hyn a wnaethant; am hynny y ffieiddiais hwynt.
20:23 And ye shall not walk in the manners of the nation, which I cast out before you: for they committed all these things, and therefore I abhorred them.

20:24 Ac wrthych y dywedais, Chwi a etifeddwch eu tir hwynt; mi ai rhoddaf i chwi iw feddiannu; gwlad yn llifeirio o laeth a ml: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi, yr hwn ach neilltuais chwi oddi wrth bobloedd eraill.
20:24 But I have said unto you, Ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey: I am the LORD your God, which have separated you from other people.

20:25 Rhoddwch chwithau wahaniaeth rhwng yr anifail gln ar aflan, a rhwng yr aderyn aflan ar gln; ac na wnewch eich eneidiau yn ffiaidd oherwydd anifail, neu oherwydd aderyn, neu oherwydd dim oll a ymlusgo ar y ddaear, yr hwn a neilltuais i chwi iw gyfrif yn aflan.
20:25 Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean: and ye shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean.

20:26 Byddwch chwithau sanctaidd i mi: oherwydd myfi yr ARGLWYDD ydwyf sanctaidd, ac ach neilltuais chwi oddi wrth bobloedd eraill, i fod yn eiddof fi.
20:26 And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.

20:27 Gŵr neu wraig a fo ganddynt ysbryd dewiniaeth, neu frud, hwy a leddir yn farw: cherrig y llabyddiant hwynt; eu gwaed fydd arnynt eu hunain.
20:27 A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood shall be upon them.

PENNOD 21
21:1 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Llefara wrth yr offeiriaid, meibion Aaron, a dywed wrthynt, Nac ymhaloged neb am y marw ymysg ei bobl.
21:1 And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:

21:2 Ond am ei gyfnesaf agos iddo; am ei fam, am ei dad, ac am ei fab, ac am ei ferch, ac am ei frawd,
21:2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,

21:3 Ac am ei chwaer o forwyn, yr hon sydd agos iddo, yr hon ni fu eiddo gŵr: am honno y gall ymhalogi.
21:3 And for his sister a virgin, that is nigh unto him, which hath had no husband; for her may he be defiled.

21:4 Nac ymhaloged pennaeth ymysg ei bobl, iw aflanhau ei hun.
21:4 But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.

21:5 Na wnant foelni ar eu pennau, ac nac eilliant gyrrau eu barfau, ac na thorrant doriadau ar eu cnawd.
21:5 They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh.

21:6 Sanctaidd fyddant iw Duw, ac na halogant enw eu Duw: oherwydd offrymu y maent ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, a bara eu Duw; am hynny byddant sanctaidd.
21:6 They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God: for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer: therefore they shall be holy.

21:7 Na chymerant buteinwraig, neu un halogedig, yn wraig: ac na chymerant wraig wedi ysgar oddi wrth ei gŵr; oherwydd sanctaidd yw efe iw DDUW.
21:7 They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband: for he is holy unto his God.

21:8 A chyfrif di ef yn sanctaidd; oherwydd bara dy DDUW di y mae efe yn ei offrymu: bydded sanctaidd i ti; oherwydd sanctaidd ydwyf fi yr ARGLWYDD eich sancteiddydd.
21:8 Thou shalt sanctify him therefore; for he offereth the bread of thy God: he shall be holy unto thee: for I the LORD, which sanctify you, am holy.

21:9 iI Ac os dechrau merch un offeiriad buteinio, halogi ei thad y mae: llosger hi yn tn.
21:9 And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father: she shall be burnt with fire.

21:10 Ar offeiriad pennaf oi frodyr, yr hwn y tywalltwyd olewr eneiniad ar ei ben, ac a gysegrwyd i wisgor gwisgoedd, na ddiosged oddi am ei ben, ac na rwyged ei ddillad:
21:10 And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes;

21:11 Ac na ddeued at gorff un marw, nac ymhaloged am ei dad, nac am ei fam:
21:11 Neither shall he go in to any dead body, nor defile himself for his father, or for his mother;

21:12 Ac nac aed allan or cysegr, ac na haloged gysegr ei DDUW; am fod coron olew eneiniad ei DDUW arno ef; myfi yw yr ARGLWYDD.
21:12 Neither shall he go out of the sanctuary, nor profane the sanctuary of his God; for the crown of the anointing oil of his God is upon him: I am the LORD.

21:13 A chymered efe wraig yn ei morwyndod.
21:13 And he shall take a wife in her virginity.

21:14 Gwraig weddw, na gwraig wedi ysgar, nac un halogedig, na phutain; y rhai hyn na chymered: ond cymered forwyn oi bobl ei hun yn wraig.
21:14 A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife.

21:15 Ac na haloged ei had ymysg ei bobl: canys myfi yw yr ARGLWYDD ei sancteidd-ydd ef.
21:15 Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him.

21:16 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
21:16 And the LORD spake unto Moses, saying,

21:17 Llefara wrth Aaron, gan ddywedyd, Na nesaed un oth had di trwy eu cenedlaethau, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu bara ei DDUW:
21:17 Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God.

21:18 Canys ni chaiff un gŵr y byddo anaf arno nesau; y gŵr dall, neur cloff, neur trwyndwn, neur neb y byddo dim gormod ynddo;
21:18 For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,

21:19 Neur gŵr y byddo iddo droed twn, neu law don;
21:19 Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded,

21:20 Neu a fyddo yn gefngrwm, neu yn gor, neu magl neu bysen ar ei lygad, neu yn grachlyd, neu yn glafrllyd, neu wedi ysigo ei eirin.
21:20 Or crookbacked, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;

21:21 Na nesaed un gŵr o had Aaron yr offeiriad, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD; anaf sydd arno; na nesaed i offrymu bara ei DDUW.
21:21 No man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the LORD made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his God.

21:22 Bara ei DDUW, or pethau sanctaidd cysegredig, ac or pethau cysegredig, a gaiff efe ei fwyta.
21:22 He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.

21:23 Eto nac aed i mewn at y wahanlen, ac na nesaed at yr allor, am fod anaf arno; ac na haloged fy nghysegroedd: canys myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd hwynt.
21:23 Only he shall not go in unto the veil, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries: for I the LORD do sanctify them.

21:24 A llefarodd Moses hynny wrth Aaron ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel.
21:24 And Moses told it unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel.

PENNOD 22
22:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
22:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

22:2 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei feibion, am iddynt ymneilltuo oddi wrth bethau cysegredig meibion Israel, ac na halogant fy enw sanctaidd, yn y pethau y maent yn eu cysegru i mi: myfi yw yr ARGLWYDD.
22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD.

22:3 Dywed wrthynt, Pwy bynnag och holl hiliogaeth, trwy eich cenedlaethau a nesao at y pethau cysegredig a gysegro meibion Israel ir ARGLWYDD, ai aflendid arno; torrir ymaith yr enaid hwnnw oddi ger fy mron: myfi yw yr ARGLWYDD.
22:3 Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the LORD, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence: I am the LORD.

22:4 Na fwytaed neb o hiliogaeth Aaronor pethau cysegredig, ac yntau yn wahanglwyfus, neu yn ddiferllyd, hyd oni lanhaer ef: nar hwn a gyffyrddo dim wedi ei halogi v/rth y marw, nar hwn yr l oddi wrtho ddisgyniad had;
22:4 What man soever of the seed of Aaron is a leper, or hath a running issue; he shall not eat of the holy things, until he be clean. And whoso toucheth any thing that is unclean by the dead, or a man whose seed goeth from him;

22:5 Nar un a gyffyrddo ag un ymlusgiad, trwy yr hwn y gallo fod yn aflan, neu dyn y byddai aflan oi blegid, pa aflendid bynnag fyddo arno:
22:5 Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath;

22:6 Ar dyn a gyffyrddo ag ef, a fydd aflan hyd yr hwyr; ac na fwytaed or pethau cysegredig, oddieithr iddo olchi ei gnawd mewn dwfr.
22:6 The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things, unless he wash his flesh with water.

22:7 A phan fachludor haul, gln fydd; ac wedi hynny bwytaed or pethau cysegredig: canys ei fwyd ef yw hwn.
22:7 And when the sun is down, he shall be clean, and shall afterward eat of the holy things; because it is his food.

22:8 Ac na fwytaed o ddim wedi marw ei hun, neu wedi ei ysglyfaethu, i fod yn aflan oi blegid: myfi yw yr ARGLWYDD.
22:8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the LORD.

22:9 Ond cadwant fy neddf i, ac na ddygant bechod bob un arnynt eu hunain, i farw oi blegid, pan halogant hi: myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd hwynf.
22:9 They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it: I the LORD do sanctify them.

22:10 Ac na fwytaed un alltud or peth cysegredig: dieithrddyn yr offeiriad, ar gwas cyflog, ni chaiff fwytar peth cysegredig.
22:10 There shall no stranger eat of the holy thing: a sojourner of the priest, or an hired servant, shall not eat of the holy thing.

22:11 Ond pan brynor offeiriad ddyn am ei arian, hwnnw a gaiff fwyta ohono, ar hwn a aner yn ei dŷ ef: y rhai hyn a gnt fwyta oi fara ef.
22:11 But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house: they shall eat of his meat.

22:12 A merch yr offeiriad, pan; fyddo hi eiddo gŵr dieithr, ni chaiff hi fwyta o offrwm y pethau cysegredig.
22:12 If the priests daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy things.

22:13 Ond merch yr offeiriad, os gweddw fydd hi, neu wedi ysgar, a heb blant iddi, ac wedi dychwelyd i dŷ ei thad, a gaiff fwyta o fara ei thad, megis yn ei hieuenctid; ac ni chaiff neb dieithr fwyta ohono.
22:13 But if the priests daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her fathers house, as in her youth, she shall eat of her fathers meat: but there shall no stranger eat thereof.

22:14 A phan fwytao un beth cysegredig mewn anwybod; yna chwaneged ei bumed ran ato, a rhodded gydar peth cysegredig ir offeiriad.
22:14 And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give it unto the priest with the holy thing.

22:15 Ac na halogant gysegredig bethau meibion Israel, y rhai a offrymant ir ARGLWYDD.
22:15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the LORD;

22:16 Ac na wnnt iddynt ddwyn cosb camwedd, pan fwytaont eu cysegredig bethau hwynt: oherwydd myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd.
22:16 Or suffer them to bear the iniquity of trespass, when they eat their holy things: for I the LORD do sanctify them.

22:17 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth. Moses, gan ddywedyd,
22:17 And the LORD spake unto Moses, saying,

22:18 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel, a dywed wrthynt, Pwy bynnag o dŷ Israel, a ac o ddieithr yn Israel, a offrymo ei offwrn yn l ei holl addunedau, ac yn l ei holl roddion gwirfodd, y rhai a offrymasant ir ARGLWYDD yn boethoffrwm;
22:18 Speak unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them, Whatsoever he be of the house of Israel, or of the strangers in Israel, that will offer his oblation for all his vows, and for all his freewill offerings, which they will offer unto the LORD for a burnt offering;

22:19 Offrymwch wrth eich ewyllys eich hun, un gwryw perffaith-gwbl, or eidionau, or defaid, neu or geifr.
22:19 Ye shall offer at your own will a male without blemish, of the beeves, of the sheep, or of the goats.

22:20 Nac offrymwch ddim y byddo anaf arno; oherwydd ni bydd efe gymeradwy drosoch.
22:20 But whatsoever hath a blemish, that shall ye not offer: for it shall not be acceptable for you.

22:21 A phan offrymo gŵr aberth hedd ir ARGLWYDD, gan neilltuo ei adduned, neu rodd ewyllysgar or eidionau, neu or praidd, bydded berffaith-gwbl, fel y byddo gymeradwy: na fydded un anaf arno.
22:21 And whosoever offereth a sacrifice of peace offerings unto the LORD to accomplish his vow, or a freewill offering in beeves or sheep, it shall be perfect to be accepted; there shall be no blemish therein.

22:22 Y dall, neur ysig, neur anafus, neur dafadennog, neur crachlyd, neuf clafrllyd, nac offrymwch hwy ir ARGLWYDD, ac na roddwch aberth tanllyd ohonynt ar allor yr ARGLWYDD.
22:22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD.

22:23 Ar eidion, neu yr oen a fyddo gormod neu ry fychain ei aelodau, gellwch ei offrymu yn offrwrn gwirfodd; ond dros adduned ni bydd cymeradwy.
22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted.

22:24 Nac offrymwch ir ARGLWYDD ddim wedi llethu, neu ysigo, neu ddryllio, neu dorri; ac na wnewch yn eich tir y fath beth.
22:24 Ye shall not offer unto the LORD that which is bruised, or crushed, or broken, or cut; neither shall ye make any offering thereof in your land.

22:25 Ac nac offrymwch o law un dieithr fwyd eich Duw or holl bethau hyn; canys y mae eu llygredigaeth ynddynt; anaf sydd arnynt: ni byddant gymeradwy drosoch.
22:25 Neither from a strangers hand shall ye offer the bread of your God of any of these; because their corruption is in them, and blemishes be in them: they shall not be accepted for you.

22:26 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
22:26 And the LORD spake unto Moses, saying,

22:27 Pan aner eidion, neu ddafad, neu afr, bydded saith niwrnod dan ei fam; or wythfed dydd ac o hynny allan y bydd cymeradwy yn offrwm o aberth tanllyd ir ARGLWYDD.
22:27 When a bullock, or a sheep, or a goat, is brought forth, then it shall be seven days under the dam; and from the eighth day and thenceforth it shall be accepted for an offering made by fire unto the LORD.

22:28 Ac am fuwch neu ddafad, na leddwch hi ai llwdn yn yr un dydd.
22:28 And whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one day.

22:29 A phan aberthoch aberth diolch ir ARGLWYDD, offrymwch wrth eich ewyllys eich hunain.
22:29 And when ye will offer a sacrifice of thanksgiving unto the LORD, offer it at your own will.

22:30 Y dydd hwnnw y bwyteir ef; na weddiiwch ohono hyd y bore: myfi yw yr ARGLWYDD.
22:30 On the same day it shall be eaten up; ye shall leave none of it until the morrow: I am the LORD.

22:31 Cedwch chwithau fy ngorchmynion, a gwnewch hwynt: myfi yw yr ARGLWYDD.
22:31 Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I am the LORD.

22:32 Ac na halogwch fy enw sanctaidd, ond sancteiddier fi ymysg meibion Israel: myfi yw yr ARGLWYDD eich sancteiddydd,

22:32 Neither shall ye profane my holy name; but I will be hallowed among the children of Israel: I am the LORD which hallow you,

22:33 Yr hwn ach dygais chwi allan o dir yr Aifft, i fod yn DDUW i chwi: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:33 That brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD.

PENNOD 23
23:1 Llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, hefyd
23:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Gwyliau yr ARGLWYDD, y rhai a gyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd, ydyw fy ngwyliau hyn.
23:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

23:3 Chwe diwrnod y gwneir gwaith; ar seithfed dydd y bydd Saboth gorffwystra, sef cymanfa sanctaidd; dim gwaith nis gwnewch: Saboth yw efe ir ARGLWYDD yn eich holl drigfannau.
23:3 Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the LORD in all your dwellings.

23:4 Dyma wyliau yr ARGLWYDD, y cymanfeydd sanctaidd, y rhai a gyhoeddwch yn eu tymor.
23:4 These are the feasts of the LORD, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.

23:5 O fewn y mis cyntaf, ar y pedwerydd dydd ar ddeg or mis, yn y cyfnos, y bydd Pasg yr ARGLWYDD.
23:5 In the fourteenth day of the first month at even is the LORDs passover.

23:6 Ar pymthegfed dydd or mis hwnnw y bydd gŵyl y bara croyw ir ARGLWYDD: saith niwrnod y bwytewch fara croyw.
23:6 And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the LORD: seven days ye must eat unleavened bread.

23:7 Ar y dydd cyntaf y bydd i chwi gymanfa sanctaidd: dim caethwaith ni chewch ei wneuthur.
23:7 In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

23:8 Ond offrymwch ebyrth tanllyd ir ARGLWYDD saith niwrnod; ar y seithfed dydd bydded cymanfa sanctaidd; na wnewch ddim caethwaith.
23:8 But ye shall offer an offering made by fire unto the LORD seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

23:9 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt,
23:9 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:10 Pan ddeloch ir tir a roddaf i chwi, a medi ohonoch ei gynhaeaf; yna dygwch ysgub blaenffrwyth eich cynhaeaf at yr offeiriad.
23:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

23:11 Cyhwfaned yntau yr ysgub gerbron yr ARGLWYDD, ich gwneuthur yn gymeradwy: trannoeth wedir Saboth y cyhwfana yr offeiriad hi.
23:11 And he shall wave the sheaf before the LORD, to be accepted for you: on the morrow after the sabbath the priest shall wave it.

23:12 Ac offrymwch ar y dydd y cyhwfaner yr ysgub, oen blwydd, perffaith-gwbl, yn boethoffrwm ir ARGLWYDD.
23:12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.

23:13 Ai fwyd-offrwm o ddwy ddegfed o beilliaid wedi ei gymysgu ag olew, yn aberth tanllyd ir ARGLWYDD, yn arogl peraidd; ai ddiod-offrwm fyddo win, pedwaredd ran hin.
23:13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the LORD for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin.

23:14 Bara hefyd, nac ŷd wedi ei grasu, na thywysennau ir, ni chewch eu bwyta hyd gorff y dydd hwnnw, nes dwyn ohonoch offrwrn eich Duw. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau, yn eich holl drigfannau, fydd hyn.
23:14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

23:15 A chyfrifwch i chwi o drannoeth wedir Saboth, or dydd y dygoch ysgub| y cyhwfan; saith Saboth cyflawn fyddant:
23:15 And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:

23:16 Hyd drannoeth wedir seithfed Saboth, y cyfrifwch ddeng niwrnod a deugain; ac offrymwch fwyd-offrwm newydd ir ARGLWYDD.
23:16 Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto the LORD.

23:17 A dygwch och trigfannau ddwy dorth gyhwfan, dwy ddegfed ran o beilliaid fyddant: yn lefeinllyd y pobi hwynt, yn flaenffrwyth ir ARGLWYDD.
23:17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals: they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the LORD.

23:18 Ac offrymwch gydar bara saith oen biwyddiaid, perffaith-gwbl, ac un bustach ieuanc, a dau hwrdd: poethoffrwm ir ARGLWYDD fyddant hwy, ynghyd u bwyd-offrwm u diod-offrwm; sef aberth tanllyd, o arogl peraidd ir ARGLWYDD.
23:18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto the LORD, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto the LORD.

23:19 Yna aberthwch un bwch geifr yn bech-aberth, a dau oen blwyddiaid yn aberth hedd.
23:19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings.

23:20 A chyhwfaned yr offeiriad hwynt, ynghyd barar blaenffrwyth, yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD, ynghyf r ddau oen: cysegredig ir ARGLWYDD ac eiddor offeiriad fyddant.
23:20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the LORD with the two lambs: they shall be holy to the LORD for the priest.

23:21 A chyhoeddwch, o fewn corff y dydd hwnnw, y bydd cymanfa sanctaidd i chwi; dim caethwaith nis gwnewch. Deddf dragwyddol, yn eich holl drigfannau, trwy eich cenedlaethau, fydd hyn.
23:21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.

23:22 A phan fedoch gynhaeaf eich tir, na lwyr feda gyrrau dy faes, ac na loffa loffion dy gynhaeaf; gad hwynt ir tlawd ar dieithr: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
23:22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am the LORD your God.

23:23 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
23:23 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:24 Llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, Ar y seithfed mis, ar y dydd cyntaf or mis, y bydd i chwi Saboth, yn goffadwriaeth caniad utgyrn, a chymanfa sanctaidd.
23:24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.

23:25 Dim caethwaith nis gwnewch; ond offrymwch ebyrth tanllyd ir ARGLWYDD.
23:25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the LORD.

23:26 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
23:26 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:27 Y degfed dydd or seithfed mis hwn, y bydd dydd cymod, cymanfa sanctaidd fydd i chwi: yna cystuddiwch eich eneidiau, ac offrymwch ebyrth tanllyd ir ARGLWYDD. ,
23:27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the LORD.

23:28 Ac na wnewch ddim gwaith o fewn corff y dydd hwnnw: oherwydd dydd cymod yw, i wneuthur cymod drosoch gerbron yr ARGLWYDD eich Duw.
23:28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the LORD your God.

23:29 Canys pob enaid ar ni chystuddier o fewn corff y dydd hwn, a dorrir ymaith oddi wrth ei bobl.
23:29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.

23:30 A phob enaid a wnelo ddim gwaith o fewn corff y dydd hwnnw, difethaf yr enaid hwnnw hefyd o fysg ei bobl.
23:30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people.

23:31 Na wnewch ddim gwaith. Deddf dragwyddol, trwy eich cenedlaethau, yn eich holl drigfannau, yw hyn.
23:31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.

23:32 Saboth gorffwystra yw efe i chwi, i ystuddiwch chwithau eich eneidiau ar y nawfed dydd or mis, yn yr hwyr: o hwyr i hwyr y cedwch eich Saboth.
23:32 It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your sabbath.

23:33 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses gan ddywedyd.
23:33 And the LORD spake unto Moses, saying,

23:34 Llefara wrth feibion Israel, gan i ddywedyd, Ar y pymthegfed dydd or seithfed mis hwn y bydd gwŷl y pebyll saith niwrnod ir ARGLWYDD.
23:34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto the LORD.

23:35 Ar y dydd cyntaf y bydd cymanfa sanctaidd: dim caethwaith nis gwnewch.
23:35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein.

23:36 Saith niwrnod yr offrymwch aberth tanllyd ir ARGLWYDD: ar yr wythfed dydd y bydd cymanfa sanctaidd i chwi; a chwi a offrymwch aberth tanllyd ir ARGLWYDD : uchel ŵyl yw hi, na wnewch a ddim caethwaith.
23:36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein.

23:37 Dyma wyliau yr ARGLWYDD, y rhai a cyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd, i offrymu ir ARGLWYDD aberth tanllyd, offrwm poeth, bwyd-offrwm, aberth, a diod-offrwm; pob peth yn ei ddydd:
23:37 These are the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:

23:38 Heblaw Sabothau yr ARGLWYDD, ac heblaw eich rhoddion chwi, ac heblaw eich holl addunedau, ac heblaw eich holl offrymau gwirfodd, a roddoch ir ARGLWYDD.
23:38 Beside the sabbaths of the LORD, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the LORD.

23:39 Ac ar y pymthegfed dydd or seithfed mis, pan gynulloch ffrwyth eich tir, cedwch ŵyl ir ARGLWYDD saith niwrnod: bydded gorffwystra ar y dydd cyntaf, a gorffwystra ar yr wythfed dydd.
23:39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the LORD seven days: on the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.

23:40 Ar dydd cyntaf cymerwch i chwi ffrwyth pren prydferth, canghennau palmwydd, a brig pren caeadfrig, a helyg afon; ac ymlawenhewch gerbron yr ARGLWYDD eich Duw saith niwrnod.
23:40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before the LORD your God seven days.

23:41 A chedwch hon yn ŵyl ir ARGLWYDD saith niwrnod yn y flwyddyn: deddf dragwyddol yn eich cenedlaethau yw; ar y seithfed mis y cedwch hi yn ŵyl.
23:41 And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

23:42 Mewn bythod yr arhoswch saith niwrnod; pob priodor yn Israel a drigant mewn bythod:
23:42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths:

23:43 Fel y gwypo eich cenedlaethau chwi mai mewn bythod y perais i feibion Israel drigo, pan ddygais hwynt allan o dir yr Aifft: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.
23:43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

23:44 A thraethodd Moses wyliau yr ARGLWYDD wrth feibion Israel.
23:44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the LORD.

PENNOD 24
24:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
24:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

24:2 Gorchymyn i feibion Israel ddwyn atat olew olewydden pur, coethedig, ir goleun i beri ir lampau gynnau bob amser.
24:2 Command the children of Israel, that they bring unto thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually.

24:3 Or tu allan i wahanlen y dystiolaeth, ym mhabell y cyfarfod, y trefna Aaron ef o hwyr hyd fore, gerbron yr ARGLWYDD, bob amser. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau fydd hyn.
24:3 Without the veil of the testimony, in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD continually: it shall be a statute for ever in your generations.

24:4 Ar y canhwyllbren pur y trefna efe y lampau gerbron yr ARGLWYDD bob amser.
24:4 He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually.

24:5 A chymer beilliaid, a phoba ef yn ddeuddeg teisen: dwy ddegfed ran fydd pob teisen.
24:5 And thou shalt take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth deals shall be in one cake.

24:6 A gosod hwynt yn ddwy res, chwech yn y rhes, ar y bwrdd pur, gerbron yr ARGLWYDD.
24:6 And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the LORD.

24:7 A dod thus pur ar bob rhes, fel y byddo ar y bara, yn goffadwriaeth, ac yn aberth tanllyd ir ARGLWYDD.
24:7 And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD.

24:8 Ar bob dydd Saboth y trefna efe hyn gerbron yr ARGLWYDD bob amser, yn gyfamod tragwyddol oddi wrth feibion Israel.
24:8 Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant.

24:9 A bydd eiddo Aaron ai feibion; a hwy ai bwyty yn y lle sanctaidd: canys sancteiddiolaf yw iddo ef o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, trwy ddeddf dragwyddol.
24:9 And it shall be Aarons and his sons; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute.

24:10 A mab gwraig o Israel, a hwn yn fab gŵr or Aifft, a aeth allan ymysg meibion Israel; a mab yr Israeles a gŵr o Israel a ymgynenasant yn y gwersyll.
24:10 And the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel: and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp;

24:11 A mab y wraig o Israel a gablodd enw yr ARGLWYDD, ac a felltigodd: yna y dygasant ef at Moses: ac enw ei fam oedd Selomith, merch Dibri, o lwyth Dan.
24:11 And the Israelitish womans son blasphemed the name of the LORD, and cursed. And they brought him unto Moses: (and his mothers name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:)

24:12 A gosodasant ef yng ngharchar, fel yr hysbysid iddynt o enau yr ARGLWYDD beth a wnaent.
24:12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be showed them.

24:13 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
24:13 And the LORD spake unto Moses, saying,

24:14 Dwg y cablydd ir tu allan ir gwersyll: a rhodded pawb ai clywsant ef eu dwylo ar ei ben ef, a llabyddied yr holl gynulleidfa ef.
24:14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.

24:15 A llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Pwy bynnag a gablo ei DDUW, a ddwg ei bechod.
24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin.

24:16 A lladder yn farw yr hwn a felltithio enw yr ARGLWYDD; yr holl gynulleidfa gan labyddio ai llabyddiant ef: lladder yn gystal y dieithr ar priodor, pan gablo efe enw yr ARGLWYDD.
24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death.

24:17 Ar neb a laddo ddyn, lladder yntau yn farw.
24:17 And he that killeth any man shall surely be put to death.

24:18 Ar hwn a laddo anifail, taled amdano; anifail am anifail.
24:18 And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.

24:19 A phan wnelo un anaf ar ei gymydog; fel y gwnaeth, gwneler iddo:
24:19 And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him;

24:20 Toriad am doriad, llygad am lygad, dant am ddant: megis y gwnaeth anaf ar ddyn, felly gwneler iddo yntau.
24:20 Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.

24:21 Ar hwn a laddo anifail, a dl amdano: a laddo ddyn, a leddir.
24:21 And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.

24:22 Bydded un farn i chwi; bydded ir dieithr, fel ir priodor: myfi ydwyf yr ARGLWYDD eich Duw.
24:22 Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country: for I am the LORD your God.

24:23 II A mynegodd Moses hyn i feibion Israel: a hwynt a ddygasant y cablydd ir tu allan ir gwersyll, ac ai llabyddiasant ef cherrig. Felly meibion Israel a wnaethant megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses.
24:23 And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the LORD commanded Moses.

PENNOD 25
25:1 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, ym mynydd Sinai, gan ddywedyd,
25:1 And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,

25:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Pan ddeloch ir tir yr hwn a roddaf i chwi; yna gorffwysed y tir Saboth ir ARGLWYDD.
25:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.

25:3 Chwe blynedd yr heui dy faes, a chwe blynedd y torri dy winllan, ac y cesgli ei chnwd.
25:3 Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;

25:4 Ac ar y seithfed flwyddyn y bydd Saboth gorffwystra ir tir, sef Saboth ir ARGLWYDD: na heua dy faes, ac na thor dy winllan.
25:4 But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.

25:5 Na chynaeafa yr hyn a dyfo ohono ei hun, ac na chasgl rawnwin dy winwydden ni theclaist; bydd yn flwyddyn orffwystra ir tir.
25:5 That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: for it is a year of rest unto the land.

25:6 Ond bydded ffrwyth Saboth y tir yn ymborth i chwi; sef i ti, ac ith wasanaethwr, ac ith wasanaethferch; ac ith weinidog cyflog, ac ith alltud yr hwn a ymdeithio gyda thi.
25:6 And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,

25:7 Ith anifail hefyd, ac ir bwystfil fydd yn dy dir, y bydd ei holl gnwd yn ymborth.
25:7 And for thy cattle, and for the beast that are in thy land, shall all the increase thereof be meat.

25:8 Cyfrif hefyd i ti saith Saboth o flynyddoedd, sef saith mlynedd seithwaith; dyddiau y saith Saboth o flynyddoedd fyddant i ti yn naw mlynedd a deugain.
25:8 And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.

25:9 Yna pr ganu i ti utgorn y jiwbili ar y seithfed mis, ar y degfed dydd or mis; ar ddydd y cymod cenwch yr utgorn trwy eich holl wlad.
25:9 Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.

25:10 A sancteiddiwch y ddegfed flwyddyn a deugain, a chyhoeddwch ryddid yn y wlad iw holl drigolion: jiwbili fydd hi i chwi; a dychwelwch bob un iw etifeddiaeth, ie, dychwelwch bob un at ei deulu.
25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubilee unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.

25:11 Y ddegfed flwyddyn a deugain honno fydd jiwbili i chwi: na heuwch, ac na fedwch ei chnwd a dyfo ohono ei hun; ac na chynullwch ei gwinwydden ni thaclwyd.
25:11 A jubilee shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed.

25:12 Am ei bod yn jiwbili, bydded sanctaidd i chwi: or maes y bwytewch ei ffrwyth hi.
25:12 For it is the jubilee; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.

25:13 O fewn y flwyddyn jiwbili hon y dychwelwch bob un iw etifeddiaeth.
25:13 In the year of this jubilee ye shall return every man unto his possession.

25:14 Pan werthech ddim ith gymydog, neu brynu ar law dy gymydog, na orthrymwch bawb eich gilydd.
25:14 And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbours hand, ye shall not oppress one another:

25:15 Pryn gan dy gymydog yn l rhifedir blynyddoedd ar l y jiwbili; a gwerthed efe i tithau yn l rhifedi blynyddoedd y cnydau.
25:15 According to the number of years after the jubilee thou shalt buy of thy neighbour, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:

25:16 Yn l amidrar blynyddoedd y chwanegi ei bris, ac yn l anamldrar blynyddoedd y lleihei di ei bris; oherwydd rhifedir cnydau y mae efe yn ei werthu i ti.
25:16 According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.

25:17 Ac na orthrymwch bob un ei gymydog; ond ofna dy DDUW: canys myfi ydwyf yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
25:17 Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I am the LORD your God.

25:18 Gwnewch chwithau fy neddfau, a chedwch fy marnedigaethau, a gwnewch hwynt; a chewch drigo yn y tir yn ddiogel.
25:18 Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.

25:19 Y tir hefyd a rydd ei ffrwyth; a chewch fwyta digon, a thrigo ynddo yn ddiogel.
25:19 And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.

25:20 Ac hefyd os dywedwch, Beth a fwytawn y seithfed flwyddyn? wele, ni chawn hau, ac ni chawn gynnull ein cnwd:
25:20 And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:

25:21 Yna mi a archaf fy mendith arnoch y chweched flwyddyn; a hi a ddwg ei ffrwyth i wasanaethu dros dair blynedd.
25:21 Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.

25:22 Ar wythfed flwyddyn yr heuwch; ond bwytewch or hen gnwd hyd y nawfed flwyddyn: nes dyfod ei chnwd hi, bwytewch or hen.
25:22 And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store.

25:23 Ar tir ni cheir ei werthu yn llwyr: canys eiddof fi yw y tir; oherwydd dieithriaid ac alltudion ydych gyda mi.
25:23 The land shall not be sold for ever: for the land is mine; for ye are strangers and sojourners with me.

25:24 Ac yn holl dir eich etifeddiaeth rhoddwch ollyngdod ir tir.
25:24 And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.

25:25 Os tloda dy frawd, a gwerthu dim oi etifeddiaeth, a dyfod ei gyfnesaf iw ollwng, yna efe a gaiff ollwng yr hyn a werthodd ei frawd.
25:25 If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.

25:26 Ond os y gŵr ni bydd ganddo neb ai gollyngo, a chyrhaeddyd oi law ef ei hun gael digon iw ollwng:
25:26 And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;

25:27 Yna cyfrifed flynyddoedd ei werthiad, a rhodded drachefn yr hyn fyddo dros ben ir gŵr yr hwn y gwerthodd ef iddo; felly aed eilwaith iw etifeddiaeth.
25:27 Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.

25:28 Ac os ei law ni chaiff ddigon i dalu iddo; yna bydded yr hyn a werthodd efe yn llaw yr hwn ai prynodd hyd flwyddyn y jiwbili; ac yn y jiwbili yr a yn rhydd, ac efe a ddychwel iw etifeddiaeth.
25:28 But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubilee: and in the jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession.

25:29 A phan wertho gŵr dy annedd o fewn dinas gaerog, yna bydded ei ollyngdod hyd ben biwyddyn gyflawn wedi ei werthu: dros flwyddyn y bydd rhydd ei ollwng ef.
25:29 And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.

25:30 Ac oni ollyngir cyn cyflawni iddo flwyddyn gyfan; yna sicrhaer y tŷ, yr hwn fydd yn y ddinas gaerog, yn llwyr ir neb ai prynodd, ac iw hiliogaeth: nid a yn rhydd yn y jiwbili.
25:30 And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubilee.

25:31 Ond tai y trefi nid oes caerau o amgylch iddynt, a gyfrifir fel meysydd: bid gollyngdod iddynt, ac yn y jiwbili yr nt yn rhydd.
25:31 But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubilee.

25:32 Ond dinasoedd y Lefiaid, a thai dinasoedd eu hetifeddiaeth hwynt, bid ir Lefiaid eu gollwng bob amser.
25:32 Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.

25:33 Ac os pryn un gan y Lefiaid; yna aed y tŷ a werthwyd, a dinas ei etifeddiaeth ef, allan yn y jiwbili: canys tai dinasoedd y Lefiaid ydyw eu hetifeddiaeth hwynt ymysg meibion Israel.
25:33 And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubilee: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.

25:34 Ac ni cheir gwerthu maes pentrefol eu dinasoedd hwynt: canys etifeddiaeth dragwyddol yw efe iddynt.
25:34 But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession.

25:35 A phan dlodo dy frawd gyda thi, a llesgu oi law; cynorthwya ef, fel y byddo byw gyda thi; er ei fod yn ddieithrddyn, neu yn alltud.
25:35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.

25:36 Na chymer ganddo ocraeth na llog; ond ofna dy DDUW: a gad ith frawd fyw gyda thi.
25:36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.

25:37 Na ddod dy arian iddo ar usuriaeth, ac na ddod dy fwyd iddo ar log.
25:37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.

25:38 Myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi, yr hwn ach dygais allan o dir yr Aifft, i roddi i chwi dir Canaan, ac i fod yn DDUW i chwi.
25:38 I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.

25:39 A phan dlodo dy frawd gyda thi, ai werthu ef i ti; na wna iddo wasanaethu yn gaethwas.
25:39 And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:

25:40 Bydded gyda thi fel gweinidog cyflog, fel ymdeithydd; hyd flwyddyn y jiwbili y caiff wasanaethu gyda thi.
25:40 But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubilee:

25:41 Yna aed oddi wrthyt ti, efe ai blant gydag ef, a dychweled at ei dylwyth, ac aed drachefn i etifeddiaeth ei dadau.
25:41 And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.

25:42 Canys fy ngweision i ydynt, y rhai a ddygais allan o dir yr Aifft: na werther hwynt fel caethweision.
25:42 For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.

25:43 Na feistrola arno ef yn galed; ond ofna dy DDUW.
25:43 Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.

25:44 A chymer dy wasanaethwr, ath wasanaethferch, y rhai fyddant i ti, o fysg y cenhedloedd y rhai ydynt och amgylch: ohonynt y prynwch wasanaethwr a gwasanaethferch.
25:44 Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.

25:45 A hefyd o blant yr alltudion y rhai a ymdeithiant gyda chwi, prynwch or rhai hyn, ac ou tylwyth y rhai ŷnt gyda chwi, y rhai a genedlasant hwy yn eich tir chwi: byddant hwy i chwi yn feddiant.
25:45 Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.

25:46 Ac etifeddwch hwynt ich plant ar eich l, iw meddiannu hwynt yn etifeddiaeth; gwnewch iddynt eich gwasanaethu byth: ond eich brodyr, meibion Israel, na feistrolwch yn galed y naill ar y llall.
25:46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.25:47 A phan gyrhaeddo llaw dyn dieithr neu ymdeithydd gyfoeth gyda thi, ac ith frawd dlodi yn ei ymyl ef, ai werthu ei hun ir dieithr yr hwn fydd yn trigo gyda thi, neu i un o hiliogaeth tylwyth y dieithrddyn:
25:47 And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the strangers family:

25:48 Wedi ei werthu, ceir ei ollwng yn rhydd; un oi frodyr a gaiff ei ollwng yn rhydd;
25:48 After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:

25:49 Naill ai ei ewythr, ai mab ei ewythr, ai gollwng ef yn rhydd; neu un oi gyfnesaf ef, oi dylwyth ei hun, ai gollwng yn rhydd, neu, os ei law a gyrraedd, gollynged efe ef ei hun.
25:49 Either his uncle, or his uncles son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.

25:50 A chyfrifed i brynwr, or flwyddyn y gwerthwyd ef, hyd flwyddyn y jiwbili a bydded arian ei werthiad ef fel rhifedir blynyddoedd, megis dyddiau gweinidog cyflog y bydd gydag ef.
25:50 And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubilee: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.

25:51 Os llawer fydd o flynyddoedd yn l; taled ei ollyngdod o arian ei brynedigaeth yn l hynny.
25:51 If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.

25:52 Ac os ychydig flynyddoedd fydd yn l hyd flwyddyn y jiwbili, pan gyfrifo a ef; taled ei ollyngdod yn l ei flynyddoedd.
25:52 And if there remain but few years unto the year of jubilee, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption.

25:53 Megis gwas cyflog o flwyddyn i flwyddyn y bydd efe gydag ef: ac na feistroled arno yn galed yn dy olwg di.
25:53 And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight.

25:54 Ac os efe ni ollyngir o fewn y blynyddoedd hyn; yna aed allan flwyddyn y jiwbili, efe ai blant gydag ef.
25:54 And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubilee, both he, and his children with him.

25:55 Canys gweision i mi yw meibion Israel; fy ngweision ydynt, y rhai a ddygais o dir yr Aifft: myfi ydwyf yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
25:55 For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

PENNOD 26
26:1
Na wnewch eilunod i chwi, ac na chodwch i chwi ddelw gerfiedig, na cholofn, ac na roddwch ddelw faen yn eich tir i ymgrymu iddi: canys myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.
26:1 Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.

26:2 Fy Sabothau i a gedwch, am cysegr i a berchwch: myfi ydwyf yr ARGLWYDD.
26:2 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.

26:3 Os yn fy neddfau i y rhodiwch, am gorchmynion a gedwch, au gwneuthur hwynt;
26:3 If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;

26:4 Yna mi a roddaf eich glaw yn ei amser, a rhydd y ddaear ei chynnyrch, a choed y maes a rydd eu ffrwyth.
26:4 Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.

26:5 Ach dyrnu a gyrraedd hyd gynhaeaf y grawnwin, a chynhaeaf y grawnwin a gyrraedd hyd amser hau; ach bara a fwytewch yn ddigonol, ac yn eich tir y trigwch yn ddiogel.
26:5 And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

26:6 Rhoddaf heddwch hefyd yn y tir, a gorweddwch hefyd heb ddychrynydd: a gwnaf ir bwystfil niweidiol ddarfod or tir; ac nid a cleddyf trwy eich tir.
26:6 And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.

26:7 Eich gelynion hefyd a erlidiwch, a syrthiant och blaen ar y cleddyf.
26:7 And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

26:8 A phump ohonoch a erlidia gant, a chant ohonoch a erlidia ddengmil; ach gelynion a syrth och blaen ar y cleddyf.
26:8 And five of you shall chase an hundred, and an hundred of you shall put ten thousand to flight: and your enemies shall fall before you by the sword.

26:9 A mi a edrychaf amdanoch, ac ach gwnaf yn ffrwythlon, ac ach amlhaf, ac a gadarnhaf fy nghyfamod chwi.
26:9 For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.

26:10 Ar hen ystr a fwytewch, ie, yr hen a fwriwch chwi allan o achos y newydd.
26:10 And ye shall eat old store, and bring forth the old because of the new.

26:11 Rhoddaf hefyd fy nhabernaci yn eich mysg; ac ni ffieiddia fy enaid chwi.
26:11 And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

26:12 A mi a rodiaf yn eich plith; a byddaf yn DDUW i chwi, a chwithau a fyddwch yn bobl i mi.
26:12 And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.

26:13 Myfi yw yr ARGLWYDD eich DUW, yr hwn ach dygais chwi allan o dir yr Aifft, rhag eich bod yn gaethweision iddynt; a thorrais rwymau eich iau, a gwneuthum i chwi rodio yn sythion.
26:13 I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your yoke, and made you go upright.

26:14 Ond os chwi ni wrandewch arnaf, ac ni wnewch yr holl orchmynion hyn;
26:14 But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments;

26:15 Os fy neddfau hefyd a ddirmygwch, ac os eich enaid a ffieiddia fy marnedigaethau, heb wneuthur fy holl orchmynion, ond torri fy nghyfamod;
26:15 And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant:

26:16 Minnau hefyd a wnaf hyn i chwi: i gosodaf yn oruchaf arnoch ddychryn, darfodedigaeth, ar cryd poeth, y rhai a wna ir llygaid ballu, ac a ofidiant eich eneidiau: a heuwch eich had yn ofer, canys eich gelynion ai bwyty:
26:16 I also will do this unto you; I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart: and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.

26:17 Ac a osodaf fy wyneb ich erbyn, a chwi a syrthiwch o flaen eich gelynion; ach caseion a feistrola arnoch; ffowch hefyd pan na byddo neb yn eich erlid.
26:17 And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies: they that hate you shall reign over you; and ye shall flee when none pursueth you.

26:18 Ac os er hyn ni wrandewch arnaf, yna y chwanegaf eich cosbi chwi saith mwy am eich pechodau.
26:18 And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins.

26:19 A mi a dorraf falchder eich nerth chwi; a gwnaf eich nefoedd chwi fel haearn, ach tir chwi fel pres:
26:19 And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron, and your earth as brass:

26:20 Ach cryfder a dreulir yn ofer: canys eich tir ni rydd ei gynnyrch, a choed y tir ni roddant eu ffrwyth.
26:20 And your strength shall be spent in vain: for your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits.

26:21 Ac os rhodiwch yng ngwrthwyneb i mi, ac ni fynnwch wrando arnaf fi; mi a chwanegaf bla saith mwy arnoch yn l eich pechodau.
26:21 And if ye walk contrary unto me, and will not hearken unto me; I will bring seven times more plagues upon you according to your sins.

26:22 Ac anfonaf fwystfil y maes yn eich erbyn, ac efe ach gwna chwi yn ddi-blant, ac a ddifetha eich anifeiliaid, ac ach lleiha chwi; ach ffyrdd a wneir yn anialwch.
26:22 I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number; and your high ways shall be desolate.

26:23 Ac os wrth hyn ni chymerwch ddysg gennyf, ond rhodio yn y gwrthwyneb i mi;
26:23 And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me;

26:24 Yna y rhodiaf finnau yn y gwrthwyneb i chwithau, a mi ach cosbaf chwi hefyd eto yn saith mwy am eich pechodau.
26:24 Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet seven times for your sins.

26:25 A dygaf arnoch gleddyf, yr hwn a ddial fy nghyfamod: a phan ymgasgloch ich dinasoedd, yna yr anfonaf haint ich mysg; a chwi a roddir yn llaw y gelyn.
26:25 And I will bring a sword upon you, that shall avenge the quarrel of my covenant: and when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you; and ye shall be delivered into the hand of the enemy.

26:26 A phan dorrwyf ffon eich bara, yna deg o wragedd a bobant eich bara mewn un ffwrn, ac a ddygant eich bara adref dan bwys: a chwi a fwytewch, ac nich digonir chwi.
26:26 And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight: and ye shall eat, and not be satisfied.

26:27 Ac os er hyn ni wrandewch arnaf, ond rhodio yng ngwrthwyneb i mi;
26:27 And if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me;

26:28 Minnau a rodiaf yng ngwrthwyneb i chwithau mewn llid; a myfi, ie myfi, ach cosbaf chwi eto saith mwy am eich pechodau.
26:28 Then I will walk contrary unto you also in fury; and I, even I, will chastise you seven times for your sins.

26:29 A chwi a fwytewch gnawd eich meibion, a chnawd eich merched a fwytewch.
26:29 And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat.

26:30 Eich uchelfeydd hefyd a ddinistriaf, ac a dorraf eich delwau, ac a roddaf eich celaneddau chwi ar gelaneddau eich eilunod, am henaid ach ffieiddia chwi.
26:30 And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcases upon the carcases of your idols, and my soul shall abhor you.

26:31 A gwnaf eich dinasoedd yn anghyfannedd, ac a ddinistriaf eich cysegroedd, ac ni aroglaf eich aroglau peraidd.
26:31 And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours.

26:32 A mi a ddinistriaf y tir; fel y byddo aruthr gan eich gelynion, y rhai a drigant ynddo, oi herwydd.
26:32 And I will bring the land into desolation: and your enemies which dwell therein shall be astonished at it.

26:33 Chwithau a wasgaraf ymysg y cenhedloedd, a gwnaf dynnu cleddyf ar eich l; ach tir fydd ddiffeithwch, ach dinasoedd yn anghyfannedd.
26:33 And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you: and your land shall be desolate, and your cities waste.

26:34 Yna y mwynhar tir ei Sabothau yr holl ddyddiau y byddo yn ddiffeithwch, a chwithau a fyddwch yn nhir eich gelynion; yna y gorffwys y tir, ac y mwynha ei Sabothau.
26:34 Then shall the land enjoy her sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemies land; even then shall the land rest, and enjoy her sabbaths.

26:35 Yr holl ddyddiau y byddo yn ddiffeithwch y gorffwys; oherwydd na orffwysodd ar eich Sabothau chwi, pan oeddech yn trigo ynddo.
26:35 As long as it lieth desolate it shall rest; because it did not rest in your sabbaths, when ye dwelt upon it.

26:36 Ar hyn a weddillir ohonoch, dygaf lesgedd ar eu calonnau yn nhir eu gelynion; a thrwst deilen yn ysgwyd au herlid hwynt; a ffoant fel ffoi rhag cleddyf; a syrthiant hefyd heb neb yn eu herlid.
26:36 And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.

26:37 A syrthiant bawb ar ei gilydd, megis o flaen cleddyf, heb neb yn eu herlid: ac ni ellwch sefyll o flaen eich gelynion.
26:37 And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none pursueth: and ye shall have no power to stand before your enemies.

26:38 Difethir chwi hefyd ymysg y cenhedloedd, a thir eich gelynion ach bwyty.
26:38 And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall eat you up.

26:39 Ar rhai a weddillir ohonoch, a doddant yn eu hanwireddau yn nhir eich gelynion; ac yn anwireddau eu tadau gyda hwynt y toddant.
26:39 And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your enemies lands; and also in the iniquities of their fathers shall they pine away with them.

26:40 Os cyffesant eu hanwiredd, ac an
wiredd eu tadau, ynghyd u camwedd yr hwn a wnaethant im herbyn, a hefyd rhodio ohonynt yn y gwrthwyneb i mi,
26:40 If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;

26:41 A rhodio ohonof finnau yn eu gwrthwyneb hwythau, au dwyn hwynt i dir eu gelynion, os yno yr ymostwng eu calon ddienwaededig, au bod yn fodlon am eu cosbedigaeth:
26:41 And that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept of the punishment of their iniquity:

26:42 Minnau a gofiaf fy nghyfamod Jacob, am cyfamod hefyd ag Isaac, am cyfamod hefyd ag Abraham a gofiaf, ac a gofiaf y tir hefyd.
26:42 Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land.

26:43 Ar tir a adewir ganddynt, ac a fwynha ei Sabothau, tra fyddo yn ddiffeithwch hebddynt: a hwythau a fodlonir am eu cosbedigaeth; o achos ac oherwydd dirmygu ohonynt fy marnedigaethau, a ffieiddio ou henaid fy neddfau.
26:43 The land also shall be left of them, and shall enjoy her sabbaths, while she lieth desolate without them: and they shall accept of the punishment of their iniquity: because, even because they despised my judgments, and because their soul abhorred my statutes.

26:44 Ac er hyn hefyd, pan fyddont yn nhir eu gelynion, nis gwrthodaf ac ni ffieiddiaf hwynt iw difetha, gan dorri fy nghyfamod a hwynt: oherwydd myfi ydyw yr ARGLWYDD eu Duw hwynt.
26:44 And yet for all that, when they be in the land of their enemies, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them: for I am the LORD their God.

26:45 Ond cofiaf er eu mwyn gyfamod y rhai gynt, y rhai a ddygais allan o dir yr Aifft yng ngolwg y cenhedloedd, i fod iddynt yn DDUW: myfi ydwyf yr ARGLWYDD.
26:45 But I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I might be their God: I am the LORD.

26:46 Dymar deddfau, ar barnedigaethau, ar cyfreithiau, y rhai a roddodd yr ARGLWYDD rhyngddo ei hun a meibion Israel, ym mynydd Sinai, trwy law Moses.
26:46 These are the statutes and judgments and laws, which the LORD made between him and the children of Israel in mount Sinai by the hand of Moses.

PENNOD 27
27:1
A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,
27:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

27:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt. Pan addunedo neb adduned neilltuol, y dynion fydd eiddo yr ARGLWYDD, yn dy bris di.
27:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When a man shall make a singular vow, the persons shall be for the LORD by thy estimation.

27:3 A bydd dy bris, am wryw o fab ugain mlwydd hyd fab trigain mlwydd, ie, bydd dy bris ddeg sicl a deugain o arian, yn l sicl y cysegr.
27:3 And thy estimation shall be of the male from twenty years old even unto sixty years old, even thy estimation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary.

27:4 Ac os benyw fydd, bydded dy bris ddeg sicl ar hugain.
27:4 And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.

27:5 Ac o fab pum mlwydd hyd fab ugain mlwydd, bydded dy bris am wryw ugain sicl, ac am fenyw ddeg sicl.
27:5 And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.

27:6 A bydded hefyd dy bris am wryw o fab misyriad hyd fab pum mlwydd, bum sicl o arian, ac am fenyw dy bris fydd tri sicl o arian.
27:6 And if it be from a month old even unto five years old, then thy estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female thy estimation shall be three shekels of silver.

27:7 Ac o fab trigeinmlwydd ac uchod, os gwryw fydd, bydded dy bris bymtheg sicl, ac am fenyw ddeg sicl.
27:7 And if it be from sixty years old and above; if it be a male, then thy estimation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels.

27:8 Ond os tlotach fydd efe nath bris di, yna safed gerbron yr offeiriad, a phrisied yr offeiriad ef: yn l yr hyn a gyrhaeddo llaw yr addunedydd, felly y prisiar offeiriad ef.
27:8 But if he be poorer than thy estimation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall value him; according to his ability that vowed shall the priest value him.

27:9 Ond os anifail, yr hwn yr offrymir ohono offrwm ir ARGLWYDD, fydd ei adduned; yr hyn oll a roddir or cyfryw ir ARGLWYDD, sanctaidd fydd.
27:9 And if it be a beast, whereof men bring an offering unto the LORD, all that any man giveth of such unto the LORD shall be holy.

27:10 Na rodded un arall amdano, ac na newidied ef, y da am y drwg, neu y drwg am y da: ac os gan newidio y newida i anifail am anifail; bydded hwnnw a bydded ei gyfnewid hefyd yn sanctaidd,
27:10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good: and if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof shall be holy.

27:11 Ac os adduneda efe un anifail aflan, yr hwn ni ddylent offrymu ohono offrwm ir ARGLWYDD; yna rhodded yr anifail i sefyll gerbron yr offeiriad:
27:11 And if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice unto the LORD, then he shall present the beast before the priest:

27:12 A phrisied yr offeiriad ef, os da os drwg fydd: fel y prisiech di yr offeiriad ef, felly y bydd.
27:12 And the priest shall value it, whether it be good or bad: as thou valuest it, who art the priest, so shall it be.

27:13 Ac os efe gan brynu ai prŷn; yna rhodded at dy bris di ei burned ran yn i ychwaneg.
27:13 But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy estimation.

27:14 A phan sancteiddio gŵr ei dŷyn sanctaidd ir ARGLWYDD; yna yr offeiriad ai prisia, os da os drwg fydd: megis y prisior offeiriad ef, felly y saif.
27:14 And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand.

27:15 Ac os yr hwn ai sancteiddiodd ollwng ei dŷ yn rhydd; yna rhodded bumed ran arian dy bris yn ychwaneg ato, a bydded eiddo ef.
27:15 And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be his.

27:16 Ac os o faes ei etifeddiaeth y sancteiddia gŵr ir ARGLWYDD; yna bydded dy bris yn l ei heuad: heuad homer o haidd fydd er deg sicl a deugain o arian.
27:16 And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his possession, then thy estimation shall be according to the seed thereof: an homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.

27:17 Os o flwyddyn y jiwbili y sancteiddia efe ei faes, yn l dy bris di y saif.
27:17 If he sanctify his field from the year of jubilee, according to thy estimation it shall stand.

27:18 Ond os wedir jiwbili y sancteiddia efe ei faes; yna dogned yr offeiriad yr arian iddo, yn l y blynyddoedd fyddant yn l, hyd flwyddyn y jiwbili, a lleihaer dy bris di.
27:18 But if he sanctify his field after the jubilee, then the priest shall reckon unto him the money according to the years that remain, even unto the year of the jubilee, and it shall be abated from thy estimation.

27:19 Ac os yr hwn ai sancteiddiodd gan brynu a brŷn y maes; yna rhodded bumed ran arian dy bris di yn ychwaneg ato, a bydded iddo ef.
27:19 And if he that sanctified the field will in any wise redeem it, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be assured to him.

27:20 Ac onis gollwng y maes, neu os gwerthodd y maes i ŵr arall, ni cheir ei ollwng mwy.
27:20 And if he will not redeem the field, or if he have sold the field to another man, it shall not be redeemed any more.

27:21 Ar maes fydd, pan elo efe allan yn y jiwbili, yn gysegredig ir arglwydd, fel maes diofryd: a bydded yn feddiant ir offeiriad.
27:21 But the field, when it goeth out in the jubilee, shall be holy unto the LORD, as a field devoted; the possession thereof shall be the priests.

27:22 Ac os ei dir prŷn, yr hwn ni bydd o dir ei etifeddiaeth, a sancteiddia efe ir arglwydd,
27:22 And if a man sanctify unto the LORD a field which he hath bought, which is not of the fields of his possession;

27:23 Yna cyfrifed yr offeiriad iddo ddogn dy bris di hyd flwyddyn y jiwbili, a rhodded yntau dy bris di yn gysegredig ir arglwydd, y dydd hwnnw.
27:23 Then the priest shall reckon unto him the worth of thy estimation, even unto the year of the jubilee: and he shall give thine estimation in that day, as a holy thing unto the LORD.

27:24 Y maes a yn ei l, flwyddyn y jiwbili, ir hwn y prynasid ef ganddo, sef yr hwn oedd eiddo etifeddiaeth y tir.
27:24 In the year of the jubilee the field shall return unto him of whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong.

27:25 A phob pris i ti fydd wrth sic! y cysegr: ugain gera fydd y sicl.
27:25 And all thy estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel.

27:26 Ond y cyntaf-anedig o anifail, yr hwn sydd flaenffrwyth ir arglwydd, na chysegred neb ef, pa un bynnag ai eidion ai dafad fyddo: eiddo yr arglwydd yw efe.
27:26 Only the firstling of the beasts, which should be the LORDS firstling, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORDS.

27:27 Ond os ei adduned ef fydd o anifail aflan; yna rhyddhaed ef yn dy bris di, a rhodded ei bumed ran yn ychwaneg ato: ac onis rhyddha, yna gwerther ef yn dy bris di.
27:27 And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to thine estimation, and shall add a fifth part of it thereto: or if it be not redeemed, then it shall be sold according to thy estimation.

27:28 Ond pob diofryd-beth a ddiofrydo un ir arglwydd, or hyn oll a fyddo eiddo ef, o ddyn neu o anifail, neu o faes ei etifeddiaeth, ni werthir, ac ni ryddheir: pob diofryd-beth sydd sancteiddiolaf ir arglwydd.
27:28 Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD.

27:29 Ni cheir gollwng yn rhydd un anifail diofrydog, yr hwn a ddiofryder gan ddyn: lladder yn farw.
27:29 None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death.

27:30 A holl ddegwm y tir, o had y tir, ac o ffrwyth y coed, yr ARGLWYDD au piau: cysegredig ir ARGLWYDD yw.
27:30 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORDS: it is holy unto the LORD.

27:31 Ac os gŵr gan brynu a brŷn ddim oi ddegwm, rhodded ei bumed ran yn ychwaneg ato.
27:31 And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof.

27:32 A phob degwm eidion, neu ddafad, yr hyn oll a elo dan y wialen; y degfed fydd cysegredig ir ARGLWYDD.
27:32 And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD.

27:33 Nac edryched pa un ai da ai drwg fydd efe, ac na newidied ef: ond os gan newidio y newidia efe hwnnw, bydded hwnnw a bydded ei gyfnewid ef hefyd yn gysegredig, ni ellir ei ollwng yn rhydd.
27:33 He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed.

27:34 Dymar gorchmynion a orchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses, i feibion Israel, ym mynydd Sinai.
27:34 These are the commandments, which the LORD commanded Moses for the children of Israel in mount Sinai. 


DIWEDD END

_______________________________________________________________DOLENNAU THUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN

1818e
Geiriadur Cymraeg-Saesneg yn y gwefan hwn
Welsh-English dictionary in this website


0005k
ABC - mynegai yn nhrefn y wddor ir hn a geir yn y gwefan
ABC index to the website

 

Adolygiadau diweddaraf: 02 02 2003

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

 

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Weə(r) m ai? Yu a(r) vzting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats