2381ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Y Beibl Cysegr-Ln (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. La Bblia en galls de lany 1620. Text electrnic. Dh Bibl in Welsh. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_job_18_2361ke.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Barthlen

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................1281k Y Gyfeirddalen i Beibl Wiliam Morgan 1620

................................................y dudalen hon


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

 

 

Y Beibl Cysegr-ln : (18) Job

(delw 6540)

 

2360k This page with an English translation

 

 

 

 PENNOD 1

1:1 Yr oedd gŵr yng ngwlad Us ai enw Job, ac yr oedd y gŵr hwnnw yn berffaith ac yn uniawn, ac yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni.

1:1 There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil.


1:2 Ac iddo y ganwyd saith o feibion, a thair o ferched.

1:2 And there were born unto him seven sons and three daughters.


1:3 Ai olud oedd saith mil o ddefaid, a thair mil o gamelod, a phum can iau o ychen, a phum cant o asynnod, a llawer iawn o wasanaethyddion, ac yr oedd y gŵr hwn yn fwyaf o holl feibion y dwyrain.

1:3 His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east.


1:4 Ai feibion ef a aent ac a wnaent wledd yn eu tai, bob un ar ei ddiwrnod; ac a anfonent ac a wahoddent eu tair chwaer i fwyta ac i yfed gyda hwynt.

1:4 And his sons went and feasted in their houses, every one his day; and sent and called for their three sisters to eat and to drink with them.


1:5 A phan ddeuai dyddiau y wledd oddi amgylch, yna Job a anfonai ac au sancteiddiai hwynt, ac a gyfodai yn fore, ac a offrymai boethoffrymau yn l eu rhifedi hwynt oll: canys dywedodd Job, Fy meibion ond odid a bechasant, ac a felltithiasant DDUW yn eu calonnau. Felly y gwnai Job yr holl ddyddiau hynny.

1:5 And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all: for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually.


1:6 A dydd a ddaeth i feibion Duw ddyfod i sefyll gerbron yr ARGLWYDD; a Satan hefyd a ddaeth yn eu plith hwynt.

1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.


1:7 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti yn dyfod? A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O dramwy ar hyd y ddaear, ac o ymrodio ynddi.

1:7 And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.


1:8 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Satan, A ddeliaist ti ar fy ngwas Job, nad oes gyffelyb iddo ar y ddaear, yn ŵr perffaith ac uniawn, yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni?

1:8 And the LORD said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?


1:9 Yna Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Ai yn ddiachos y mae Job yn ofni DUW?

1:9 Then Satan answered the LORD, and said, Doth Job fear God for nought?


1:10 Oni chaeaist oi amgylch ef, ac o amgylch ei dŷ, ac ynghylch yr hyn oll sydd eiddo oddi amgylch? ti a fendithiaist waith ei ddwylo ef, ai dda ef a gynyddodd ar y ddaear.

1:10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.


1:11 Eithr estyn yn awr dy law, a chyffwrdd r hyn oll sydd ganddo, ac efe ath felltithia o flaen dy wyneb.

1:11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.


1:12 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, Wele, yr hyn oll sydd eiddo ef yn dy law di; yn unig yn ei erbyn ef ei hun nac estyn dy law. Felly Satan a aeth allan oddi gerbron yr ARGLWYDD.

1:12 And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the LORD.


1:13 A dydd a ddaeth, pan oedd ei feibion ef ai ferched yn bwyta ac yn yfed gwin yn nhŷ eu brawd hynaf.

1:13 And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brothers house:


1:14 A daeth cennad at Job, ac a ddywedodd, Yr ychen oedd yn aredig, ar asynnod oedd yn pori gerllaw iddynt;

1:14 And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them:


1:15 Ar Sabeaid a ruthrasant, ac au dygasant ymaith; y llanciau hefyd a drawsant hwy min y cleddyf, a mi fy hunan yn unig a ddihengais i fynegi i ti.

1:15 And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.


1:16 Tra yr oedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Tn Duw a syrthiodd or nefoedd, ac a losgodd y defaid, ar gweision, ac au hysodd hwynt; ond myfi fy hunan yn unig a ddihengais i fynegi i ti.

1:16 While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee.


1:17 Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Y Caldeaid a osodasant dair byddin, ac a ruthrasant ir camelod, ac au dygasant ymaith, ac a drawsant y llanciau min y cleddyf; a minnau fy hun yn unig a ddihengais i fynegi i ti.

1:17 While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.


1:18 Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, un arall hefyd a ddaeth, ac a ddywedodd, Dy feibion ath ferched oedd yn bwyta ac yn yfed gwin yn nhŷ eu brawd hynaf:

1:18 While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brothers house:


1:19 Ac wele, gwynt mawr a ddaeth oddi ar yr anialwch, ac a drawodd wrth bedair congl y tŷ, ac efe a syrthiodd ar y llanciau, a buant feirw; ond myfi fy hun yn unig a ddihengais i fynegi i ti.

1:19 And, behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.


1:20 Yna y cyfododd Job, ac a rwygodd ei fantell, ac a eilliodd ei ben, ac a syrthiodd i lawr, ac a addolodd;

1:20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,


1:21 Ac a ddywedodd, Noeth y deuthum o groth fy mam, a noeth y dychwelaf yno. Yr ARGLWYDD a roddodd, ar ARGLWYDD a ddygodd ymaith; bendigedig fyddo enw yr ARGLWYDD.

1:21 And said, Naked came I out of my mothers womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD.


1:22 Yn hyn i gyd ni phechodd Job, ac ni roddodd yn ynfyd ddim yn erbyn DUW.

1:22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly.PENNOD 2

2:1 A dydd a ddaeth i feibion Duw ddyfod i sefyll gerbron yr ARGLWYDD; a Satan hefyd a ddaeth yn eu plith hwynt i sefyll gerbron yr ARGLWYDD.

2:1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.


2:2 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti yn dyfod? A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O dramwy ar hyd y ddaear, ac o ymrodio ynddi.

2:2 And the LORD said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.


2:3 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, A ddeliaist ti ar fy ngwas Job, nad oes gyffelyb iddo ar y ddaear, yn ŵr perffaith ac uniawn, yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth ddrygioni? ac yn parhau yn ei berffeithrwydd, er i ti fy annog i yn ei erbyn ef, iw ddifa ef heb achos?

2:3 And the LORD said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? and still he holdeth fast his integrity, although thou movedst me against him, to destroy him without cause.


2:4 A Satan a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Croen am groen, ar hyn oll sydd gan ŵr a ddyry efe am ei einioes.

2:4 And Satan answered the LORD, and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life.


2:5 Eithr estyn yn awr dy law, a chyffwrdd i esgyrn ef ac i gnawd, ac efe ath felltithia di o flaen dy wyneb.

2:5 But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.


2:6 Ar ARGLWYDD a ddywedodd wrth Satan, Wele ef yn dy law di; eto cadw ei hoedl ef.

2:6 And the LORD said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life.


2:7 Felly Satan a aeth allan oddi gerbron yr ARGLWYDD, ac a drawodd Job chornwydydd blin, o wadn ei droed hyd ei gorun.

2:7 So went Satan forth from the presence of the LORD, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown.


2:8 Ac efe a gymerth gragen i ymgrafu hi; ac a eisteddodd yn y lludw.

2:8 And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the ashes.


2:9 Yna ei wraig a ddywedodd wrtho, A wyt ti eto yn parhau yn dy berffeithrwydd? melltthia DDUW, a bydd farw.

2:9 Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? curse God, and die.


2:10 Ond efe a ddywedodd wrthi, Lleferaist fel y llefarai un or ynfydion: a dderbyniwn ni gan DDUW yr hyn sydd dda, ac oni dderbyniwn yr hyn sydd ddrwg? Yn hyn i gyd ni phechodd Job ai wefusau.

2:10 But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips.


2:11 A phan glybu tri chyfaill Job yr holl ddrwg yma a ddigwyddasai iddo ef, hwy a ddaethant bob un oi fangre ei hun; Eliffas y Temaniad, a Bildad y Suhiad, a Soffar y Naamathiad: canys hwy a gytunasent i ddyfod i gydofidio ag ef, ac iw gysuro.

2:11 Now when Jobs three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite: for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him.


2:12 A phan ddyrchafasant eu llygaid o bell, ac heb ei adnabod ef, hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a wylasant; rhwygasant hefyd bob un ei fantell, a thaenasant Iwch ar eu pennau tuar nefoedd.

2:12 And when they lifted up their eyes afar off, and knew him not, they lifted up their voice, and wept; and they rent every one his mantle, and sprinkled dust upon their heads toward heaven.


2:13 Felly hwy a eisteddasant gydag ef, ar y ddaear saith niwrnod a saith noswaith; ac nid oedd neb a ddywedai air wrtho ef: canys gwelent fyned ei ddolur ef yn fawr iawn.

2:13 So they sat down with him upon the ground seven days and seven nights, and none spake a word unto him: for they saw that his grief was very great.PENNOD 3

3:1 Wedi hyn Job a agorodd ei enau, ac a felltithiodd ei ddydd.

3:1 After this opened Job his mouth, and cursed his day.


3:2 A Job a lefarodd, ac a ddywedodd,

3:2 And Job spake, and said,


3:3 Darfydded am y dydd ym ganwyd ynddo, ar nos y dywedwyd, Enillwyd gwryw.

3:3 Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, There is a man child conceived.


3:4 Bydded y dydd hwnnw yn dywyllwch, a Duw oddi uchod heb ei ystyried; ac na thywynned llewyrch arno.

3:4 Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it.


3:5 Tywyllwch a chysgod marwolaeth ai halogo, ac arhosed cwmwl arno; dued y diwrnod ai dychryno.

3:5 Let darkness and the shadow of death stain it; let a cloud dwell upon it; let the blackness of the day terrify it.


3:6 Y nos honno, tywyllwch ai cymero, na chydier hi dyddiau y flwyddyn, ac na ddeued i rifedi y misoedd.

3:6 As for that night, let darkness seize upon it; let it not be joined unto the days of the year, let it not come into the number of the months.


3:7 Bydded y noswaith honno yn unig, ac na fydded gorfoledd ynddi.

3:7 Lo, let that night be solitary, let no joyful voice come therein.


3:8 Ar rhai a felltithiant y dydd, ac sydd barod i gyffroi eu galar, ai melltithio hi.

3:8 Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning.


3:9 A bydded sr ei chyfddydd hi yn dywyll: disgwylied am oleuni ac na fydded iddi; ac na chaffed weled y wawrddydd:

3:9 Let the stars of the twilight thereof be dark; let it look for light, but have none; neither let it see the dawning of the day:


3:10 Am na chaeodd ddrysau croth fy mam, ac na chuddiodd ofid oddi wrth fy llygaid.

3:10 Because it shut not up the doors of my mothers womb, nor hid sorrow from mine eyes.


3:11 Paham na bum farw or bru? na threngais pan ddeuthum allan or groth?

3:11 Why died I not from the womb? why did I not give up the ghost when I came out of the belly?


3:12 Paham y derbyniodd gliniau fyfi? a phaham y cefais fronnau i sugno?

3:12 Why did the knees prevent me? or why the breasts that I should suck?


3:13 Oherwydd yn awr mi a gawswn orwedd, a gorffwys, a huno: yna y buasai llonyddwch i mi.

3:13 For now should I have lain still and been quiet, I should have slept: then had I been at rest,


3:14 Gyda brenhinoedd a chynghorwyr y ddaear, y rhai a adeiladasant iddynt eu hunain fannau anghyfannedd;

3:14 With kings and counsellors of the earth, which built desolate places for themselves;


3:15 Neu gyda thywysogion ag aur ganddynt, y rhai a lanwasant eu tai ag arian;

3:15 Or with princes that had gold, who filled their houses with silver:


3:16 Neu fel erthyl cuddiedig, ni buaswn ddim; megis plant bychain heb weled goleuni.

3:16 Or as an hidden untimely birth I had not been; as infants which never saw light.


3:17 Yno yr annuwiolion a beidiant au cyffro; ac yno y gorffwys y rhai lluddedig.

3:17 There the wicked cease from troubling; and there the weary be at rest.


3:18 Y rhai a garcharwyd a gnt yno lonydd ynghyd; nic chlywant lais y gorthrymydd.

3:18 There the prisoners rest together; they hear not the voice of the oppressor.


3:19 Bychan a mawr sydd yno; ar gwas a ryddhawyd oddi wrth ei feistr.

3:19 The small and great are there; and the servant is free from his master.


3:20 Paham y rhoddir goleuni ir hwn sydd mewn llafur, a bywyd ir gofidus ei enaid?

3:20 Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul;


3:21 Y rhai sydd yn disgwyl am farwolaeth, ac heb ei chael; ac yn cloddio amdani yn fwy nag am drysorau cuddiedig?

3:21 Which long for death, but it cometh not; and dig for it more than for hid treasures;


3:22 Y rhai a lawenychant mewn hyfrydwch, ac a orfoleddant, pan gaffont y bedd?

3:22 Which rejoice exceedingly, and are glad, when they can find the grave?


3:23 Paham y rhoddir goleuni ir dyn y mae ei ffordd yn guddiedig, ac y caeodd Duw arno?

3:23 Why is light given to a man whose way is hid, and whom God hath hedged in?


3:24 Oblegid o flaen fy mwyd y daw fy uchenaid; am rhuadau a dywelltir megis dyfroedd.

3:24 For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters.


3:25 Canys yr hyn a fawr ofnais a ddaeth arnaf, ar hyn a arswydais a ddigwyddodd i mi.

3:25 For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me.


3:26 Ni chefais na llonydd nac esmwythdra, ac ni orffwysais: er hynny daeth cynnwrf.

3:26 I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came.PENNOD 4

4:1 Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,

4:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,


4:2 Pe profem ni air wrthyt, a fyddai blin gennyt ti? ond pwy a all atal ei ymadroddion?

4:2 If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking?


4:3 Wele, ti a ddysgaist lawer, ac a gryfheaist ddwylo wedi llaesu.

4:3 Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands.


4:4 Dy ymadroddion a godasant i fyny yr hwn oedd yn syrthio; a thi a nerthaist y gliniau oedd yn camu.

4:4 Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees.


4:5 Ond yn awr, daeth arnat tithau, ac y mae yn flin gennyt; cyffyrddodd thi, a chyffroaist.

4:5 But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled.


4:6 Onid dyma dy ofn di, dy hyder, perffeithrwydd dy ffyrdd, ath obaith?;

4:6 Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways?


4:7 Cofia, atolwg, pwy, ac efe yn ddiniwed, a gollwyd? a pha le y torrwyd y rhai uniawn ymaith?

4:7 Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the righteous cut off?


4:8 Hyd y gwelais i, y rhai a arddant anwiredd, ac a heuant ddrygioni, au medant.

4:8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same.


4:9 Gan anadl Duw y difethir hwynt, a chan chwythad ei ffroenau ef y darfyddant.

4:9 By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed.


4:10 Rhuad y llew, a llais y llew creulon, a dannedd cenawon y llewod, a dorrwyd.

4:10 The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken.


4:11 Yr hen lew a fethodd o eisiau ysglyfaeth; a chenawon y llew mawr a wasgarwyd.

4:11 The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lions whelps are scattered abroad.


4:12 Ac ataf fi y dygwyd gair yn ddirgel: am clust a dderbyniodd ychydig ohono.

4:12 Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof.


4:13 Ymhlith meddyliau yn dyfod o weledigaethau y nos, pan syrthio trymgwsg ar ddynion,

4:13 In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men,


4:14 Ofn a ddaeth arnaf, a dychryn, ac a wnaeth im holl esgyrn grynu.

4:14 Fear came upon me, and trembling, which made all my bones to shake.


4:15 Yna ysbryd a aeth heibio o flaen fy wyneb; ac a wnaeth i flew fy nghnawd sefyll.

4:15 Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up:


4:16 Efe a safodd, ac nid adwaenwn ei agwedd ef: drychiolaeth oedd o flaen fy Ilygaid, bu distawrwydd, a mi a glywais lef yn dywedyd,

4:16 It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying,


4:17 A fydd dyn marwol yn gyfiawnach na Duw? a fydd gŵr yn burach nai wneuthurwr?

4:17 Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker?


4:18 Wele, yn ei wasanaethwyr ni roddes ymddiried; ac yn erbyn ei angylion y gosododd ynfydrwydd:

4:18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly:


4:19 Pa faint llai ar y rhai sydd yn trigo mewn tai o glai, y rhai sydd au sail mewn pridd, y rhai a falurir yn gynt na gwyfyn?

4:19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth?


4:20 Or bore hyd hwyr y malurir hwynt; difethir hwynt yn dragywydd heb neb yn ystyried.

4:20 They are destroyed from morning to evening: they perish for ever without any regarding it.


4:21 Onid aeth y rhagoriaeth oedd ynddynt ymaith? hwy a fyddant feirw, ac nid mewn doethineb.

4:21 Doth not their excellency which is in them go away? they die, even without wisdom.PENNOD 5

5:1 Galw yn awr, od oes neb a etyb i ti, ac at bwy or saint y troi di?

5:1 Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn?


5:2 Canys dicllondeb a ladd yr ynfyd, a chenfigen a ladd yr annoeth.

5:2 For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one.


5:3 Mi a welais yr ynfyd yn gwreiddio; ac a felltithiais ei drigfa ef yn ddisymwth.

5:3 I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation.


5:4 Ei feibion ef a bellheir oddi wrth iachawdwriaeth: dryllir hwynt hefyd yn y porth, ac nid oes gwaredydd.

5:4 His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is there any to deliver them.


5:5 Yr hwn y bwyty y newynog ei gynhaeaf, wedi iddo ei gymryd o blith drain, ar sychedig a Iwnc eu cyfoeth.

5:5 Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the thorns, and the robber swalloweth up their substance.


5:6 Er na ddaw cystudd allan or pridd, ac na flagura gofid allan or ddaear:

5:6 Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground;


5:7 Ond dyn a aned i flinder, fel yr eheda gwreichionen i fyny.

5:7 Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward.


5:8 Eto myfi a ymgynghorwn Duw: ac ar DDUW y rhoddwn fy achos:

5:8 I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:


5:9 Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau mawrion ac anchwiliadwy; rhyfeddol heb rifedi:

5:9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:


5:10 Yr hwn sydd yn rhoddi glaw ar wyneb y ddaear; ac yn danfon dyfroedd ar wyneb y meysydd:

5:10 Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:


5:11 Gan osod rhai isel mewn uchelder; fel y dyrchefir y galarus i iachawdwriaeth.

5:11 To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.


5:12 Efe sydd yn diddymu amcanion y cyfrwys, fel na allo eu dwylo ddwyn dim i ben.

5:12 He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.


5:13 Efe sydd yn dal y doethion yn eu cyfrwystra: a chyngor y cyndyn a ddiddymir.

5:13 He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.


5:14 Lliw dydd y cyfarfyddant thywyllwch, a hwy a balfalant hanner dydd megis lliw nos.

5:14 They meet with darkness in the daytime, and grope in the noonday as in the night.


5:15 Yr hwn hefyd a achub y tlawd rhag y cleddyf, rhag eu safn hwy, a rhag llaw y cadarn.

5:15 But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty.


5:16 Felly y mae gobaith ir tlawd, ac anwiredd yn cau ei safn.

5:16 So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth.


5:17 Wele, gwyn ei fyd y dyn a geryddo Duw; am hynny na ddiystyra gerydd yr Hollalluog.

5:17 Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:


5:18 Canys efe a glwyfa, ac a rwym: efe a archolla, ai ddwylo ef a iachant.

5:18 For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole.


5:19 Mewn chwech o gyfyngderau efe ath wared di; ie, mewn saith ni chyffwrdd drwg thi.

5:19 He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.


5:20 Mewn newyn efe ath wared rhag marwolaeth: ac mewn rhyfel rhag nerth y cleddyf.

5:20 In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.


5:21 Rhag ffrewyll tafod yth guddir; ac nid ofni rhag dinistr pan ddelo.

5:21 Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.


5:22 Mewn dinistr a newyn y chwerddi; ac nid ofni rhag bwystfilod y ddaear.

5:22 At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.


5:23 Canys cherrig y maes y byddi mewn cynghrair; a bwystfil y maes hefyd fydd heddychol thi.

5:23 For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.


5:24 A thi a gei wybod y bydd heddwch yn dy luest: a thi a ymweli th drigfa, ac ni phechi.

5:24 And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin.


5:25 A chei wybod hefyd mai Iluosog fydd dy had, ath hiliogaeth megis gwellt y ddaear.

5:25 Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth.


5:26 Ti a ddeui mewn henaint ir bedd, fel y cyfyd ysgafn o ŷd yn ei amser.

5:26 Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season.


5:27 Wele hyn, ni ai chwiliasom, felly y mae: gwrando hynny, a gwybydd er dy fwyn dy hun.

5:27 Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good.PENNOD 6

6:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

6:1 But Job answered and said,


6:2 O gan bwyso na phwysid fy ngofid, ac na chydgodid fy nhrychineb mewn cloriannau!

6:2 Oh that my grief were thoroughly weighed, and my calamity laid in the balances together!


6:3 Canys yn awr trymach fyddai na thywod y mr: am hynny y pallodd geiriau gennyf.

6:3 For now it would be heavier than the sand of the sea: therefore my words are swallowed up.


6:4 Oherwydd y mae saethau yr Hollalluog ynof, y rhai y mae eu gwenwyn yn yfed fy ysbryd: dychrynfu Duw a ymfyddinasant im herbyn.

6:4 For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in array against me.


6:5 A rua asyn gwyllt uwchben glaswellt? a fref ych uwchben ei borthiant?

6:5 Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder?


6:6 A fwyteir peth diflas heb halen? a oes blas ar wyn wy?

6:6 Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white of an egg?


6:7 Y pethau a wrthododd fy enaid eu cyffwrdd, sydd megis bwyd gofidus i mi.

6:7 The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat.


6:8 O na ddeuai fy nymuniad! ac na roddai Duw yr hyn yr ydwyf yn ei ddisgwyl!

6:8 Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for!


6:9 Sef rhyngu bodd i DDUW fy nryllio, a gollwng ei law yn rhydd, am torri ymaith.

6:9 Even that it would please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off!


6:10 Yna cysur a fyddai eto i mi, ie, mi a ymgaledwn mewn gofid; nac arbeded, canys ni chelais ymadroddion y Sanctaidd.

6:10 Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not concealed the words of the Holy One.


6:11 Pa nerth sydd i mi i obeithio? a pha ddiwedd fydd i mi, fel yr estynnwn fy hoedl?

6:11 What is my strength, that I should hope? and what is mine end, that I should prolong my life?


6:12 Ai cryfder cerrig yw fy nghryfder? a ydyw fy nghnawd o bres?

6:12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass?


6:13 Onid ydyw fy nghymorth ynof fi? a fwriwyd doethineb yn llwyr oddi wrthyf?

6:13 Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me?


6:14 Ir cystuddiol y byddai trugaredd oddi wrth ei gyfaill; ond efe a adawodd ofn yr Hollalluog.

6:14 To him that is afflicted pity should be showed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.


6:15 Fy mrodyr am twyllasant megis afon: aethant heibio fel llifeiriant afonydd;

6:15 My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away;


6:16 Y rhai a dduasant gan rew, ac yr ymguddiodd eira ynddynt:

6:16 Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid:


6:17 Yr amser y cynhesant, hwy a dorrir ymaith: pan wresogo yr hin, hwy a ddarfyddant allan ou lle.

6:17 What time they wax warm, they vanish: when it is hot, they are consumed out of their place.


6:18 Llwybrau eu ffordd hwy a giliant: hwy a nt yn ddiddim, ac a gollir.

6:18 The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish.


6:19 Byddinoedd Tema a edrychasant, minteioedd Seba a ddisgwyliasant amdanynt.

6:19 The troops of Tema looked, the companies of Sheba waited for them.


6:20 Hwy a gywilyddiwyd, am iddynt obeithio; hwy a ddaethant hyd yno, ac a wladeiddiasant.

6:20 They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed.


6:21 Canys yn awr nid ydych chwi ddim; chwi a welsoch fy nhaflu i lawr, ac a ofnasoch.

6:21 For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid.


6:22 A ddywedais i, Dygwch i mi? neu, Och golud rhoddwch roddion drosof fi?

6:22 Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance?


6:23 Neu, Gwaredwch fi o law y gelyn? neu, Rhyddhewch fi o law y cedyrn?

6:23 Or, Deliver me from the enemys hand? or, Redeem me from the hand of the mighty?


6:24 Dysgwch fi, a myfi a dawaf: A gwnewch i mi ddeall ym mha beth y camgymerais.

6:24 Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred.


6:25 Mor gryfion ydyw geiriau uniondeb! ond pa beth a argyhoedda argyhoeddiad un ohonoch chwi?

6:25 How forcible are right words! but what doth your arguing reprove?


6:26 Ai argyhoeddi ymadroddion a amcenwch chwi geiriau un diobaith, y rhai sydd megis gwynt?

6:26 Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate, which are as wind?


6:27 Chwi a ruthrwch hefyd am ben yr amddifad, ac a gloddiwch bwll ich cyfaill.

6:27 Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend.


6:28 Yn awr gan hynny byddwch fodlon; edrychwch arnaf fi; canys y mae yn eglur i chwi os dywedaf gelwydd.

6:28 Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie.


6:29 Dychwelwch, atolwg, na fydded anwiredd; ie, trowch eto, y mae fy nghyfiawnder yn hyn.

6:29 Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it.


6:30 A oes anwiredd yn fy nhafod? oni ddeall taflod fy ngenau gam flas?

6:30 Is there iniquity in my tongue? cannot my taste discern perverse things?PENNOD 7

7:1 Onid oes amser terfynedig i ddyn ar y ddaear? onid yw ei ddyddiau ef megis dyddiau gwas cyflog?

7:1 Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling?


7:2 Megis y dyhea gwas am gysgod, ac y disgwyl cyflogddyn wobr ei waith:

7:2 As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work:


7:3 Felly y gwnaethpwyd i mi feddiannu misoedd o oferedd, a nosweithiau blinion a osodwyd i mi.

7:3 So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me.


7:4 Pan orweddwyf, y dywedaf. Pa bryd y codaf, ac yr ymedy y nos? canys caf ddigon o ymdroi hyd y cyfddydd.

7:4 When I lie down, I say, When shall I arise, and the night be gone? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of the day.


7:5 Fy nghnawd a wisgodd bryfed a thom priddlyd: fy nghroen a agennodd, ac a aeth yn ffiaidd.

7:5 My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and become loathsome.


7:6 Fy nyddiau sydd gynt na gwennol gwehydd, ac a ddarfuant heb obaith.

7:6 My days are swifter than a weavers shuttle, and are spent without hope.


7:7 Cofia mai gwynt yw fy hoedl: ni wl fy llygad ddaioni mwyach.

7:7 O remember that my life is wind: mine eye shall no more see good.


7:8 Y llygad am gwelodd, nim gwl mwyach: dy lygaid sydd arnaf, ac nid ydwyf.

7:8 The eye of him that hath seen me shall see me no more: thine eyes are upon me, and I am not.


7:9 Fel y derfydd y cwmwl, ac yr ymaith: felly yr hwn sydd yn disgyn ir bedd, ni ddaw i fyny mwyach.

7:9 As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.


7:10 Ni ddychwel mwy iw dŷ: ai le nid edwyn ef mwy.

7:10 He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more.


7:11 Gan hynny ni warafunaf im genau; mi a lefaraf yng nghyfyngdra fy ysbryd; myfi a gwynaf yn chwerwder fy enaid.

7:11 Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul.


7:12 Ai mr ydwyf, neu forfil, gan dy fod yn gosod cadwraeth arnaf?

7:12 Am I a sea, or a whale, that thou settest a watch over me?


7:13 Pan ddywedwyf, Fy ngwely am cysura, fy ngorweddfa a esmwytha fy nghwynfan;

7:13 When I say, My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint;


7:14 Yna ym brawychi breuddwydion, ac ym dychryni gweledigaethau:

7:14 Then thou scarest me with dreams, and terrifiest me through visions:


7:15 Am hynny y dewisai fy enaid ymdagu, a marwolaeth yn fwy nam hoedl.

7:15 So that my soul chooseth strangling, and death rather than my life.


7:16 Ffieiddiais einioes, ni fynnwn fyw byth: paid mi, canys oferedd ydyw fy nyddiau.

7:16 I loathe it; I would not live alway: let me alone; for my days are vanity.


7:17 Pa beth ydyw dyn, pan fawrheit ef? a phan osodit dy feddwl arno?

7:17 What is man, that thou shouldest magnify him? and that thou shouldest set thine heart upon him?


7:18 Ac ymweled ag ef bob bore, ai brofi ar bob moment?

7:18 And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment?


7:19 Pa hyd y byddi heb gilio oddi wrthyf, ac na adewi fi yn llonydd tra llyncwyf fy mhoeryn?

7:19 How long wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my spittle?


7:20 Myfi a bechais; beth a wnaf i ti, O geidwad dyn? paham y gosodaist fi yn nod i ti, fel yr ydwyf yn faich i mi fy hun?

7:20 I have sinned; what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself?


7:21 A phaham na faddeui fy nghamwedd, ac na fwri heibio fy anwiredd? canys yn awr yn y llwch y gorweddaf, a thi am ceisi yn fore, ond ni byddaf.

7:21 And why dost thou not pardon my transgression, and take away mine iniquity? for now shall I sleep in the dust; and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be.PENNOD 8

8:1 Yna Bildad y Suhiad a atebodd ac ddywedodd,

8:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,


8:2 Pa hyd y dywedi di hynny? ac y bydd geiriau dy enau megis gwynt cryf?

8:2 How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?


8:3 A ŵyra DUW farn? neu a ŵyra yr Hollalluog gyfiawnder?

8:3 Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?


8:4 Os dy feibion a bechasant yn ei erbyn ef; a bwrw ohono ef hwynt ymaith am eu camwedd;

8:4 If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression;


8:5 Os tydi a foregodi at DDUW, ac a weddi ar yr Hollalluog;

8:5 If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;


8:6 Os pur ac uniawn fyddi, yn wir efe a ddeffry atat ti yr awron, ac a wna drigfa dy gyfiawnder yn llwyddiannus.

8:6 If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.


8:7 Er bod dy ddechreuad yn fychan, eto dy ddiwedd a gynydda yn ddirfawr.

8:7 Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.


8:8 Oblegid gofyn, atolwg, ir oes gynt, ac ymbaratoa i chwilio eu hynafiaid hwynt:

8:8 For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers:


8:9 (Canys er doe yr ydym ni, ac ni wyddom ddim, oherwydd cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear:)

8:9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:)


8:10 Oni ddysgant hwy di? ac oni ddywedant i ti? ac oni ddygant ymadroddion allan ou calon?

8:10 Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?


8:11 A gyfyd brwynen heb wlybaniaeth? a dyf hesg heb ddwfr?

8:11 Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water?


8:12 Tra fyddo hi eto yn wyrddlas heb ei thorri, hi a wywa o flaen pob glaswelltyn.

8:12 Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.


8:13 Felly y mae llwybrau pawb ar sydd yn gollwng DUW dros gof, ac y derfydd am obaith y rhagrithiwr;

8:13 So are the paths of all that forget God; and the hypocrites hope shall perish:


8:14 Yr hwn y torrir ymaith ei obaith; ac fel tŷ pryf copyn y bydd ei hyder ef.

8:14 Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spiders web.


8:15 Efe a bwysa ar ei dŷ, ond ni saif; efe a ymeifl ynddo, ond ni phery.

8:15 He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.


8:16 Y mae efe yn ir o flaen yr haul, ac yn ei ardd y daw ei frig allan.

8:16 He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.


8:17 Plethir ei wraidd ef ynghylch y pentwr, ac efe a wl le cerrig.

8:17 His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.


8:18 Os diwreiddia efe ef allan oi le, efe ai gwad ef, gan ddywedyd, Nith welais.

8:18 If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee.


8:19 Wele, dyma lawenydd ei ffordd ef: ac or ddaear y blagura eraill.

8:19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.


8:20 Wele, ni wrthyd DUW y perffaith, ac nid ymeifl efe yn llaw y rhai drygionus;

8:20 Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:


8:21 Oni lanwo efe dy enau di chwerthin, ath wefusau gorfoledd.

8:21 Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.


8:22 A gwisgir dy gaseion di chywilydd, ac ni bydd lluesty yr annuwiol.

8:22 They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.PENNOD 9

9:1 Yna Job a atebodd ac a ddywedodd,

9:1 Then Job answered and said,


9:2 Yn wir mi a wn mai felly y mae: canys pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda Duw?

9:2 I know it is so of a truth: but how should man be just with God?


9:3 Os myn efe ymryson ag ef, ni all ateb iddo am un peth o fil.

9:3 If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand.


9:4 Y mae efe yn ddoeth o galon, ac yn alluog o nerth; pwy a ymgaledodd yn ei erbyn ef, ac a lwyddodd?

9:4 He is wise in heart, and mighty in strength: who hath hardened himself against him, and hath prospered?


9:5 Yr hwn sydd yn symud mynyddoedd, ac heb wybod iddynt: yr hwn sydd yn eu dymchwelyd hwynt yn ei ddigofaint.

9:5 Which removeth the mountains, and they know not: which overturneth them in his anger.


9:6 Yr hwn sydd yn cynhyrfu y ddaear allan oi lle, fel y cryno ei cholofnau hi.

9:6 Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble.


9:7 Yr hwn a ddywed wrth y haul, ac ni chyfyd: ac a selia ar y sr.

9:7 Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars.


9:8 Yr hwn yn unig sydd yn taenu y nefoedd, ac yn sathru ar donnau y mr.

9:8 Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.


9:9 Yr hwn sydd yn gwneuthur Arcturus, Orion, a Phleiades, ac ystafelloedd y deau.

9:9 Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.


9:10 Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau mawrion anchwiliadwy, a rhyfeddodau aneirif.

9:10 Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number.


9:11 Wele, efe a heibio i mi, ac nis gwelaf ef; ac efe a a rhagddo, ac ni chanfyddaf ef.

9:11 Lo, he goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not.


9:12 Wele, efe a ysglyfaetha, pwy ai lluddia? pwy a ddywed wrtho, Pa beth yr wyt yn ei wneuthur?

9:12 Behold, he taketh away, who can hinder him? who will say unto him, What doest thou?


9:13 Oni thry DUW ei ddicllonedd ymaith, dano ef y cryma cynorthwywyr balchder.

9:13 If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him.


9:14 Pa faint llai yr atebaf iddo ef, ac y gallaf ddewis fy ngeiriau i ymresymu ag ef?

9:14 How much less shall I answer him, and choose out my words to reason with him?


9:15 Ir hwn, pe bawn gyfiawn, nid atebwn, eithr ymbiliwn m barnwr.

9:15 Whom, though I were righteous, yet would I not answer, but I would make supplication to my judge.


9:16 Pe galwaswn, a phed atebasai efe i mi, ni chredwn y gwrandawai efe fy lleferydd.

9:16 If I had called, and he had answered me; yet would I not believe that he had hearkened unto my voice.


9:17 Canys efe am dryllia chorwynt, ac a amlha fy archollion yn ddiachos.

9:17 For he breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without cause.


9:18 Ni ddioddef efe i mi gymryd fy anadl: ond efe am lleinw chwerwder.

9:18 He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness.


9:19 Os soniaf am gadernid, wele ef yn gadarn: ac os am farn, pwy a ddadlau drosof fi?

9:19 If I speak of strength, lo, he is strong: and if of judgment, who shall set me a time to plead?


9:20 Os myfi a ymgyfiawnhaf, fy ngenau am barn yn euog: os perffaith y dywedaf fy mod, efe am barn yn gildyn.

9:20 If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse.


9:21 Pe byddwn berffaith, eto nid adwaenwn fy enaid; ffiaidd fyddai gennyf fy einioes.

9:21 Though I were perfect, yet would I not know my soul: I would despise my life.


9:22 Dyma un peth, am hynny mi ai dywedais: y mae efe yn difetha y perffaith ar annuwiol.

9:22 This is one thing, therefore I said it, He destroyeth the perfect and the wicked.


9:23 Os lladd y ffrewyll yn ddisymwth, efe a chwardd am ben profedigaeth y diniwed.

9:23 If the scourge slay suddenly, he will laugh at the trial of the innocent.


9:24 Y ddaear a roddwyd yn llaw yr annuwiol: efe a fwrw hug dros wynebau ei barnwyr hi: onid e, pa le y mae, a phwy yw efe?

9:24 The earth is given into the hand of the wicked: he covereth the faces of the judges thereof; if not, where, and who is he?


9:25 Am dyddiau i sydd gynt na rhedegwr: ffoant ymaith heb weled daioni.

9:25 Now my days are swifter than a post: they flee away, they see no good.


9:26 Aethant heibio megis llongau buain, megis yr eheda eryr at ymborth.

9:26 They are passed away as the swift ships: as the eagle that hasteth to the prey.


9:27 Os dywedaf, Gollyngaf fy nghwyn dros gof; mi a adawaf fy nhrymder, ac a ymgysuraf:

9:27 If I say, I will forget my complaint, I will leave off my heaviness, and comfort myself:


9:28 Yr wyf yn ofni fy holl ddoluriau: gwn nam berni yn wirion.

9:28 I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent.


9:29 Os euog fyddaf, paham yr ymflinaf yn ofer?

9:29 If I be wicked, why then labour I in vain?


9:30 Os ymolchaf mewn dwfr eira, ac os glanhaf fy nwylo yn ln;

9:30 If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean;


9:31 Eto ti am trochi yn y pwll; am dillad am ffieiddiant.

9:31 Yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me.


9:32 Canys nid gŵr fel myfi yw efe, fel yr atebwn iddo, ac y delem ynghyd i farn.

9:32 For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment.


9:33 Nid oes rhyngom ni ddyddiwr a all osod ei law arnom ein dau.

9:33 Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both.


9:34 Tynned ymaith ei wialen oddi arnaf; ac na ddychryned ei ofn ef fyfi:

9:34 Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me:


9:35 Yna y dywedwn, ac nid ofnwn ef: ond nid felly y mae gyda myfi.

9:35 Then would I speak, and not fear him; but it is not so with me.PENNOD 10

10:1 Y mae fy enaid yn blino ar fy einioes: arnaf fy hun y gadawaf fy nghwyn; ac yn chwerwder fy enaid y llefaraf.

10:1 My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness of my soul.


10:2 Dywedaf wrth DDUW, Na farn fi yn euog; gwna i mi wybod paham yr ymrysoni mi.

10:2 I will say unto God, Do not condemn me; show me wherefore thou contendest with me.


10:3 Ai da i ti orthrymu, fel y diystyrit waith dy ddwylo, ac y llewyrchit gyngor yr annuwiol?

10:3 Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked?


10:4 Ai llygaid o gnawd sydd i ti? ai fel y gwl dyn y gweli di?

10:4 Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?


10:5 A ydyw dy ddyddiau di fel dyddiau dyn? a ydyw dy flynyddoedd di fel dyddiau gŵr,

10:5 Are thy days as the days of man? are thy years as mans days,


10:6 Pan geisi fy anwiredd, a phan ymofynni am fy mhechod?

10:6 That thou inquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?


10:7 Ti a wyddost nad ydwyf annuwiol; ac nid oes a waredo oth law di.

10:7 Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.


10:8 Dy ddwylo di am gweithiasant, ac am cydluniasant o amgylch; eto fy nifetha yr wyt.

10:8 Thine hands have made me and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.


10:9 Cofia, atolwg, mai fel clai y gwnaethost fi; ac a ddygi di fi ir pridd drachefn?

10:9 Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?


10:10 Oni thywelltaist fi fel llaeth; ac oni cheulaist fi fel caws?

10:10 Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese?


10:11 Ti am gwisgaist i chroen, ac chnawd; ti am diffynnaist i g esgyrn ac gau.

10:11 Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.


10:12 Bywyd a thrugaredd a ddarperaist i mi, ath ymgeledd a gadwodd fy ysbryd.

10:12 Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.


10:13 Ar pethau hyn a guddiaist ti yn dy galon: gwn fod hyn gyda thi.

10:13 And these things hast thou hid in thine heart: I know that this is with thee.


10:14 Os pechaf, ti am gwyli, ac nim glanhei oddi wrth fy anwiredd.

10:14 If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.


10:15 Os ydwyf annuwiol, gwae fi; ac os cyfiawn ydwyf, er hynny ni chodaf fy mhen: yr ydwyf yn llawn o warthrudd, am hynny gwl fy nghystudd;

10:15 If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion; therefore see thou mine affliction;


10:16 Canys cynyddu y mae: fy hela yr ydwyt fel llew creulon: er hynny drachefn ti a wnei yn rhyfedd mi.

10:16 For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion: and again thou showest thyself marvellous upon me.


10:17 Yr wyt ti yn adnewyddu dy dystion im herbyn, ac yn amlhau dy ddigofaint wrthyf; cyfnewidiau a rhyfel sydd im herbyn.

10:17 Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.


10:18 Paham gan hynny y dygaist fi allan or groth? O na buaswn farw, ac nam gwelsai llygad!

10:18 Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the ghost, and no eye had seen me!


10:19 Mi a fuaswn megis pe na buaswn, a myfi a ddygasid or bru ir bedd.

10:19 I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.


10:20 Onid ychydig yw fy nyddiau? paid gan hynny, gad im lonydd, fel yr ymgysurwyf ychydig;

10:20 Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,


10:21 Cyn myned ohonof lle ni ddychwelwyf, i dir tywyllwch a chysgod angau;

10:21 Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death;


10:22 Tir tywyllwch fel y fagddu, a chysgod angau, a heb drefn; lle y mae y goleuni fel y tywyllwch.

10:22 A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow of death, without any order, and where the light is as darkness.PENNOD 11

11:1 A Soffar y Naamathiad a atebodd ac a ddywedodd,

11:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,


11:2 Oni atebir amlder geiriau? ac a gyfiawnheir gŵr siaradus?

11:2 Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?


11:3 Ai dy gelwyddau a wna i wŷr dewi? a phan watwarech, oni bydd ath waradwyddo?

11:3 Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?


11:4 Canys dywedaist. Pur ydyw fy nysgeidiaeth, a gln ydwyf yn dy olwg di.

11:4 For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.


11:5 Ond, O na lefarai DUW, ac nad agorai ei wefusau yn dy erbyn,

11:5 But oh that God would speak, and open his lips against thee;


11:6 A mynegi i ti ddirgeledigaethau doethineb, eu bod yn ddau cymaint r hyn sydd! Cydnebydd gan hynny i DDUW ofyn gennyt lai nag a haeddai dy anwiredd.

11:6 And that he would show thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.


11:7 A elli di wrth chwilio gael gafael ar DDUW? a elli di gael yr Hollalluog hyd berffeithrwydd?

11:7 Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?


11:8 Cyfuwch r nefoedd ydyw, beth a wnei di? dyfnach nag uffern yw, beth a elli di ei wybod?

11:8 It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?


11:9 Mae ei fesur ef yn hwy nar ddaear, ac yn lletach nar mr.

11:9 The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.


11:10 Os tyr efe ymaith, ac os carchara: os casgl ynghyd, pwy ai rhwystra ef?

11:10 If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?


11:11 Canys efe a edwyn ofer ddynion, ac a wl anwiredd; onid ystyria efe gan hynny?

11:11 For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?


11:12 Dyn gwag er hynny a gymer arno fod yn ddoeth; er geni dyn fel llwdn asen wyllt.

11:12 For vain man would be wise, though man be born like a wild asss colt.


11:13 Os tydi a baratoi dy galon, ac a estynni dy ddwylo ato ef;

11:13 If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;


11:14 Od oes drygioni yn dy law, bwrw ef ymaith ymhell, ac na ddioddefi anwiredd drigo yn dy luestai:

11:14 If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.


11:15 Canys yna y codi dy wyneb yn ddifrychau; ie, byddi safadwy, ac nid ofni:

11:15 For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:


11:16 Oblegid ti a ollyngi dy ofid dros gof: fel dyfroedd y rhai a aethant heibio y cofi ef.

11:16 Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:


11:17 Dy oedran hefyd a fydd disgleiriach na hanner dydd; llewyrchi, a byddi fel y boreddydd.

11:17 And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.


11:18 Hyderus fyddi hefyd, oherwydd bod gobaith: ie, ti a gloddi, ac a orweddi mewn diogelwch.

11:18 And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.


11:19 Ti a orweddi hefyd, ac ni bydd ath ddychryno, a llawer a ymbiliant th wyneb.

11:19 Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.


11:20 Ond llygaid yr annuwiolion a ddiffygiant, metha ganddynt ffoi, au gobaith fydd fel ymadawiad yr enaid.

11:20 But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.PENNOD 12

12:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

12:1 And Job answered and said,


12:2 Diau mai chwychwi sydd bobl; a chyda chwi y bydd marw doethineb.

12:2 No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.


12:3 Eithr y mae gennyf fi ddeall fel chwithau, nid ydwyf fi waeth na chwithau; a phwy ni ŵyr y fath bethau hyn?

12:3 But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?


12:4 Yr ydwyf fel un a watwerid gan ei gymydog, yr hwn a eilw ar DDUW, ac efe ai hetyb: gwatwargerdd yw y cyfiawn perffaith.

12:4 I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn.


12:5 Lamp ddiystyr ym meddwl y llwyddiannus, yw yr hwn sydd barod i lithro i draed.

12:5 He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease.


12:6 Llwyddiannus yw lluestai ysbeilwyr, ac y mae diogelwch ir rhai sydd yn cyffroi DUW, y rhai y cyfoethoga Duw eu dwylo.

12:6 The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.


12:7 Ond gofyn yn awr ir anifeiliaid, a hwy ath ddysgant; ac i ehediaid yr awyr, a hwy a fynegant i ti.

12:7 But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:


12:8 Neu dywed wrth y ddaear, a hi ath ddysg; a physgod y mr a hysbysant i ti.

12:8 Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.


12:9 Pwy ni ŵyr yn y rhai hyn oll, mai llaw yr ARGLWYDD a wnaeth hyn?

12:9 Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?


12:10 Yr hwn y mae einioes pob peth byw yn ei law, ac anadl pob math ar ddyn.

12:10 In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.


12:11 Onid y glust a farna ymadroddion? ar genau a archwaetha ei fwyd?

12:11 Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?


12:12 Doethineb sydd mewn henuriaid; a deall mewn hir ddyddiau.

12:12 With the ancient is wisdom; and in length of days understanding.


12:13 Gydag ef y mae doethineb a chadernid; cyngor a deall sydd ganddo.

12:13 With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding.


12:14 Wele, efe a ddistrywia, ac nid adeiledir: efe a gae ar ŵr, ac nid agorir arno.

12:14 Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.


12:15 Wele, efe a atal y dyfroedd, a hwy a sychant: efe au denfyn hwynt, a hwy a ddadymchwelant y ddaear.

12:15 Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.


12:16 Gydag ef y mae nerth a doethineb: efe biau y twylledig, ar twyllodrus.

12:16 With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.


12:17 Efe sydd yn gwneuthur i gynghoriaid fyned yn anrhaith; ac efe a ynfyda farnwyr.

12:17 He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.


12:18 Efe sydd yn datod rhwym brenhinoedd, ac yn rhwymo gwregys am eu llwynau hwynt.

12:18 He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.


12:19 Efe sydd yn gwneuthur i dywysogion fyned yn anrhaith; ac a blyga y rhai cedyrn.

12:19 He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.


12:20 Efe sydd yn dwyn ymaith ymadrodil y ffyddlon; ac yn dwyn synnwyr y rhai hen.

12:20 He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.


12:21 Efe sydd yn tywallt diystyrwch ar dywysogion; ac yn gwanhau nerth y rhai cryfion.

12:21 He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.


12:22 Efe sydd yn datguddio pethau dyfnion allan o dywyllwch; ac yn dwyn cysgod angau allan i oleuni.

12:22 He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.


12:23 Efe sydd yn amlhau y cenhedloedd, ac yn eu distrywio hwynt: efe sydd yn ehengi ar y cenhedloedd, ac efe au dwg hwynt i gyfyngdra.

12:23 He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.


12:24 Efe sydd yn dwyn calon penaethiaid pobl y ddaear; ac efe a wna iddynt grwydro mewn anialwch heb ffordd.

12:24 He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.


12:25 Hwy a balfalant yn y tywyllwch heb oleuni; ac efe a wna iddynt hwy gyfeiliorni fel meddwyn.

12:25 They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.PENNOD 13

13:1 Wele, fy llygad a welodd hyn oll, fy nghlust ai clywodd ac ai deallodd.

13:1 Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.


13:2 Mi a wn yn gystal chwithau: nid ydwyf waeth na chwithau.

13:2 What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.


13:3 Yn wir myfi a lefaraf wrth yr Hollalluog, ac yr ydwyf yn chwenychu ymresymu Duw.

13:3 Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.


13:4 Ond rhai yn asio celwydd ydych chwi: meddygon diddim ydych chwi oll.

13:4 But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.


13:5 O gan dewi na thawech! a hynny a fyddai i chwi yn ddoethineb.

13:5 O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.


13:6 Clywch, atolwg, fy rheswm, a gwrandewch ar ddadl fy ngwefusau.

13:6 Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.


13:7 A ddywedwch chi anwiredd dros DDUW? ac a ddywedwch chwi dwll er ei fwn e? A ddywedwch chwi anwiredd dros DDUW? ac a ddywedwch chwi dwyll er ei fwyn ef?

13:7 Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?


13:8 A dderbyniwch chwi ei wyneb ef? a ymrysonwch chwi dros DDUW?

13:8 Will ye accept his person? will ye contend for God?


13:9 Ai da fydd hyn pan chwilio efe chwi? a dwyllwch chwi ef fel twyllo dyn?

13:9 Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?


13:10 Gan geryddu efe ach cerydda chwi, os derbyniwch wyneb yn ddirgel.

13:10 He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.


13:11 Oni ddychryna ei ardderchowgrwydd ef chwi? ac oni syrth ei arswyd ef arnoch?

13:11 Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?


13:12 Cyffelyb i ludw ydyw eich coffadwriaeth chwi; ach cyrff i gyrif o glai.

13:12 Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.


13:13 Tewch, gadewch lonydd, fel y llefarwyf finnau, a deued aaraf yr hyn a ddelo.

13:13 Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.


13:14 Paham y cymeraf fy nghnawd m dannedd? ac y gosodaf fy einioes yn fy llaw?

13:14 Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?


13:15 Pe lladdai efe fi, eto mi a obeithiaf ynddo ef: er hynny fy ffyrdd a ddiffynnaf ger ei fron ef.

13:15 Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.


13:16 Hefyd efe fydd iachawdwriaeth i mi: canys ni ddaw rhagrithiwr yn ei ŵydd ef.

13:16 He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.


13:17 Gan wrando gwrandewch fy ymadrodd, ac a fynegwyf, ch clustiau.

13:17 Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.


13:18 Wele yn awr, trefnais fy achos; gwn ym cyfiawnheir.

13:18 Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.


13:19 Pwy ydyw yr hwn a ymddadlau i mi? canys yn awr os tawaf, mi a drengaf.

13:19 Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.


13:20 Ond dau beth na wna i mi: yna nid ymguddiaf rhagot.

13:20 Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.


13:21 Pellha dy law oddi arnaf: ac na ddychryned dy ddychryn fi.

13:21 Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.


13:22 Yna galw, a myfi a atebaf: neu myfi a lefaraf, ac ateb di fi.

13:22 Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.


13:23 Pa faint o gamweddau ac o bechodau sydd ynof? pr i mi wybod fy nghamwedd am pechod.

13:23 How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.


13:24 Paham y cuddi dy wyneb, ac y cymeri fi yn elyn i ti?

13:24 Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?


13:25 A ddrylli di ddeilen ysgydwedig? a ymlidi di soflyn sych?

13:25 Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?


13:26 Canys yr wyt ti yn ysgrifennu pethau chwerwon yn fy erbyn; ac yn gwneuthur i mi feddiannu camweddau fy ieuenctid.

13:26 For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.


13:27 Ac yr ydwyt ti yn gosod fy nhraed mewn cyffion, ac yn gwylied ar fy holl lwybrau; ac yn nodi gwadnau fy nhraed,

13:27 Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.


13:28 Ac efe, megis pydrni, a heneiddia, fel dilledyn yr hwn a ysa gwyfyn.

13:28 And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.PENNOD 14

14:1 Dyn a aned o wraig sydd fyr o ddyddiau, a llawn o helbul.

14:1 Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.


14:2 Fel blodeuyn y daw allan, ac y torrir ef ymaith; ac efe a gilia fel cysgod, ac ni saif.

14:2 He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.


14:3 A agori di dy lygaid ar y fath yma? ac a ddygi di fi i farn gyda thi?

14:3 And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?


14:4 Pwy a ddyry beth gln allan o beth afln? neb.

14:4 Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.


14:5 Gan fod ei ddyddiau ef wedi eu rhagderfynu, rhifedi ei fisoedd ef gyda thi, a gosod ohonot ei derfynau, fel nad l drostynt:

14:5 Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;


14:6 Tro oddi wrtho, fel y gorffwyso, hyd oni orffenno, fel gwas cyflog, ei ddiwrnod.

14:6 Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.


14:7 Canys y mae gobaith o bren, er ei dorri, y blagura efe eto, ac na phaid ei flagur ef thyfu.

14:7 For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.


14:8 Er heneiddio ei wreiddyn ef yn y ddaear, a marweiddio ei foncyff ef yn y pridd;

14:8 Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;


14:9 Efe a flagura oddi wrth arogl dyfroedd, ac a fwrw ganghennau fel planhigyn.

14:9 Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.


14:10 Ond gŵr a fydd marw, ac a dorrir ymaith; a dyn a drenga, a pha le y mae?

14:10 But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?


14:11 Fel y mae dyfroedd yn pallu or mr, ar afon yn myned yn ddihysbydd, ac yn sychu:

14:11 As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:


14:12 Felly gŵr a orwedd, ac ni chyfyd hyd oni byddo heb nefoedd; ni ddihunant, ac ni ddeffroant ou cwsg.

14:12 So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.


14:13 O na chuddit fi yn y bedd! nam cedwit yn ddirgel, nes troi dy lid ymaith! na osodit amser nodedig i mi, am coflo!

14:13 O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!


14:14 Os bydd gŵr marw, a fydd efe byw drachefn? disgwyliaf holl ddyddiau fy milwriaeth, hyd oni ddelo fy nghyfnewidiad.

14:14 If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.


14:15 Gelwi, a myfi ath atebaf; chwenychi waith dy ddwylo.

14:15 Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.


14:16 Canys yr awr hon y rhifi fy nghamre: onid wyt yn gwylied ar fy mhechod?

14:16 For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?


14:17 Fy nghamwedd a selied mewn cod; a thi a wnaist i fyny fy anwiredd.

14:17 My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.


14:18 Ac yn wir, y mynydd a syrthio a ddiflanna; ar graig a symudir oi lle.

14:18 And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.


14:19 Dyfroedd a dreuliant y cerrig; yr wyt yn golchi ymaith y pethau sydd yn tyfu o bridd y ddaear, ac yn gwneuthur i obaith dyn golli.

14:19 The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.


14:20 Yr wyt yn ei orchfygu ef yn dragywydd, fel yr elo ymaith: a chan newidio ei wyneb ef, yr wyt yn ei ddanfon ef i ffordd.

14:20 Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.


14:21 Ei feibion ef a ddaw i anrhydedd, ac nis gwybydd efe: a hwy a ostyngir, ac ni ŵyr efe oddi wrthynt:

14:21 His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.


14:22 Ond ei gnawd arno a ddoluria, ai enaid ynddo a alara.

14:22 But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.PENNOD 15

15:1 Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,

15:1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said,


15:2 A adrodd gŵr doeth wybodaeth o wynt? ac a leinw efe ei fol r dwyreinwynt?

15:2 Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind?


15:3 A ymresyma efe gair ni fuddia? neu ag ymadroddion y rhai ni wna efe lesd hwynt?

15:3 Should he reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good?


15:4 Yn ddiau ti a dorraist ymaith ofn: yr ydwyt yn atal gweddi gerbron Duw.

15:4 Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God.


15:5 Canys dy enau a draetha dy anwiredd; ac yr wyt yn dewis tafod y cyfrwys.

15:5 For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty.


15:6 Dy enau di sydd yn dy fwrw yn euog, ac aid myfi: ath wefusau sydd yn tystiolaethu yn dy erbyn.

15:6 Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, thine own lips testify against thee.


15:7 A aned tydi yn gyntaf dyn? a lunied tydi o flaen y bryniau?

15:7 Art thou the first man that was born? or wast thou made before the hills?


15:8 A glywaist ti gyfrinach Duw? ac a ateli di ddoethineb gyda thi dy hun?

15:8 Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?


15:9 Beth a wyddost ti ar nas gwyddoiri ni? beth a ddeelli di, heb fod hynny hefyd gennym ninnau?

15:9 What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us?


15:10 Y mae yn ein mysg ni y penllwyd, ar oedrannus hefyd; hŷn o oedran nath dad di.

15:10 With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father.


15:11 Ai bychan gennyt ti ddiddanwch DUW? a oes dim dirgel gyda thi?

15:11 Are the consolations of God small with thee? is there any secret thing with thee?


15:12 Pa beth sydd yn dwyn dy feddwl oddi arnat? ac ar ba beth yr amneidia dy lygaid,

15:12 Why doth thine heart carry thee away? and what do thy eyes wink at,


15:13 Gan i ti droi dy feddwl yn erbyn DUW, a gollwng y fath eiriau allan otn enau?

15:13 That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy mouth?


15:14 Pa beth yw dyn, i fod yn ln? ar hwn a aned o wraig, i fod yn gyfiawn?

15:14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, that he should be righteous?


15:15 Wele, ni roddes efe ymddiried yn ei saint; ar nefoedd nid ydynt ln yn ei olwg ef.

15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight.


15:16 Pa faint mwy ffiaidd a drewedig ydyw dyn, yr hwn sydd yn yfed anwiredd fel dwfr?

15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?


15:17 Dangosaf i ti, gwrando arnaf; a r hyn a welais a fynegaf.

15:17 I will show thee, hear me; and that which I have seen I will declare;


15:18 Yr hyn a fynegodd gwŷr doethion oddi wrth eu tadau, ac nis celasant:

15:18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it:


15:19 Ir rhai yn unig y rhoddwyd y ddaear: ac ni ddaeth alltud yn eu plith hwy.

15:19 Unto whom alone the earth was given, and no stranger passed among them.


15:20 Holl ddyddiau yr annuwiol y bydd efe yn ymofidio: a rhifedi y blynyddoedd a guddiwyd oddi wrth y traws.

15:20 The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor.


15:21 Trwst ofnadwy sydd yn ei glustiau ef: mewn heddwch y daw y dinistrydd arno.

15:21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him.


15:22 Ni chred efe y dychwel allan o dywyllwch: ac y mae y cleddyf yn gwylied arno.

15:22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword.


15:23 Y mae efe yn crwydro am fara, pa le y byddo: efe a ŵyr fod dydd tywyllwch yn barod wrth ei law.

15:23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand.


15:24 Cystudd a chyfyngdra ai brawycha ef; hwy ai gorchfygant, fel brenin pared i ryfel.

15:24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle.


15:25 Canys efe a estynnodd ei law yn erbyn Duw; ac yn erbyn yr Hollalluog yr ymnerthodd.

15:25 For he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty.


15:26 Efe a red yn y gwddf iddo ef, trwy dewdwr torrau ei dananau:

15:26 He runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers:


15:27 Canys efe a dodd ei wyneb i fraster: ac a wnaeth dyrch o floneg ar ei denewynnau.

15:27 Because he covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks.


15:28 A thrigo y mae mewn dinasoedd wedi eu dinistrio, a thai anghyfannedd, y rhai sydd barod i fod yn garneddau.

15:28 And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps.


15:29 Ni chyfoethoga efe, ni phery ei olud ef chwaith; ac nid estyn efe eu perffeithrwydd hwy ar y ddaear.

15:29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the perfection thereof upon the earth.


15:30 Nid ymedy efe allan o dywyllwch, y fflam a wywa ei frig ef; ac efe a ymedy trwy anadl ei enau ef.

15:30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth shall he go away.


15:31 Yr hwn a dwylled, nac ymddirieded mewn oferedd: canys oferedd fydd ei wobr ef.

15:31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompense.


15:32 Efe a dorrir ymaith cyn ei ddydd; ai gangen ni lasa.

15:32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green.


15:33 Efe a ddihidia ei rawn anaeddfed fel gwinwydden; ac a fwrw ei flodeuyn fel olewydden.

15:33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive.


15:34 Canys cynulleidfa rhagrithwyr fydd unig: a thn a ysa luestai gwobrwyr.

15:34 For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles of bribery.


15:35 Y maent yn ymddwyn blinder, ac yn esgor ar wagedd; au bol sydd yn darpar twyll.

15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit.PENNOD 16

16:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

16:1 Then Job answered and said,


16:2 Clywais lawer or fath hyn: cysurwyr gofidus ydych chwi oll.

16:2 I have heard many such things: miserable comforters are ye all.


16:3 Oni cheir diwedd ar eiriau ofer? neu pa beth sydd yn dy gryfhau di i ateb?

16:3 Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?


16:4 Mi a fedrwn ddywedyd fel chwithau: pe byddai eich enaid chwi yn lle fy enaid i, medrwn bentyrru geiriau ich erbyn, ac ysgwyd fy mhen arnoch.

16:4 I also could speak as ye do: if your soul were in my souls stead, I could heap up words against you, and shake mine head at you.


16:5 Ond mi ach cryfhawn chwi m genau; a symudiad fy ngwefusau a esmwythi eich gofid.

16:5 But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.


16:6 Os llefaraf fi, nid esmwytha fy nolur; ac os peidiaf, ai llai fy ngofid?

16:6 Though I speak, my grief is not asswaged: and though I forbear, what am I eased?


16:7 Ond yn awr efe am blinodd i, anrheithiaist fy holl gynulleidfa:

16:7 But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my company.


16:8 A chroengrychaist fi, a hynny sydd dystiolaeth: am culni yn codi ynof, a dystiolaetha yn fy wyneb.

16:8 And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my leanness rising up in me beareth witness to my face.


16:9 Yn ei ddicllondeb ym rhwyga yr hwn am cas: efe a ysgyrnyga ddannedd arnaf; fy ngwrthwynebwr a flaenllymodd ei lygaid yn fy erbyn.

16:9 He teareth me in his wrath, who hateth me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me.


16:10 Hwy a ledasant eu safnau arnaf; trawsant fy nghernau yn ddirmygus; ymgasglasant ynghyd yn fy erbyn.

16:10 They have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; they have gathered themselves together against me.


16:11 DUW am rhoddes ir anwir; ac am trodd i ddwylo yr annuwiolion.

16:11 God hath delivered me to the ungodly, and turned me over into the hands of the wicked.


16:12 Yr oeddwn yn esmwyth; ond am drylliodd, ac a ymaflodd yn ngwddf, ac am drylliodd yn chwilfriw, ac am cododd yn nod iddo ei hun.

16:12 I was at ease, but he hath broken me asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his mark.


16:13 Ei saethyddion ef sydd yn fy anagylchu; y mae efe yn hollti fy arennau, ac nid ydyw yn arbed; y mae yn tywallt fy mustl ar y ddaear.

16:13 His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare; he poureth out my gall upon the ground.


16:14 Y mae yn fy rhwygo rhwygiad ar rwygiad: y mae efe yn rhedeg arnaf fel cawr.

16:14 He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.


16:15 Gwnais sachlen ar fy nghroen, halogais fy nghorn yn y llwch.

16:15 I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust.


16:16 Fy wyneb sydd fudr gan wylo, a chysgod marwolaeth sydd ar fy amrantau:

16:16 My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;


16:17 Er nad oes gamwedd yn fy nwylo, a bod fy ngweddi yn bur.

16:17 Not for any injustice in mine hands: also my prayer is pure.


16:18 O ddaearen, na orchuddia fy ngwaed, ac na fydded lle im gwaedd.

16:18 O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.


16:19 Wele hefyd yn awr fy nhyst yn y nefoedd; am tystiolaeth yn yr uchelder.

16:19 Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high.


16:20 Fy nghyfeillion sydd yn fy ngwawdio: fy llygad a ddiferodd ddagrau wrth DDUW.

16:20 My friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God.


16:21 O na chai un ymddadlau a DUW dros ddyn, fel mab dyn dros ei gymydog!

16:21 O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbour!


16:22 Canys pan ddl ychydig flynyddoedd, yna mi a rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelaf.

16:22 When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.PENNOD 17

17:1 Fy anadl a lygrwyd, fy nyddiau a ddiffoddwyd, beddau sydd barod i mi.

17:1 My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.


17:2 Onid oes watwarwyr gyda mi? ac onid yw fy llygad yn aros yn eu chwerwedd hwynt?

17:2 Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?


17:3 Dyro i lawr yn awr, dyro i mi feichiau gyda thi: pwy ydyw efe a dery ei law ya fy llaw i?

17:3 Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?


17:4 Canys cuddiaist eu calon hwynt oddi wrth ddeall: am hynny ni ddyrchefi di hwynt.

17:4 For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.


17:5 Yr hwn a ddywed weniaith iw gyfeillion, llygaid ei feibion ef a ballant.

17:5 He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.


17:6 Yn ddiau efe am gosododd yn ddihareb ir bobl,ac or blaen yr oeddwn megis tympan iddynt.

17:6 He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.


17:7 Am hynny y tywyllodd fy llygad gan ddicllonedd, ac y mae fy aelodau oll fel cysgod.

17:7 Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.


17:8 Y rhai uniawn a synnant am hyn; ar diniwed a ymgyfyd yn erbyn y rhagrithiwr.

17:8 Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.


17:9 Y cyfiawn hefyd a ddeil ei ffordd; ar gln ei ddwylo a chwanega gryfder.

17:9 The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.


17:10 Ond chwi oll, dychwelwch, a deuwch yn awr: am na chaf fi ŵr doeth yn eich plith chwi.

17:10 But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.


17:11 Fy nyddiau a aeth heibio, fy amcanion a dynned ymaith; sef meddyliau fy nghalon.

17:11 My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.


17:12 Gwnant y nos yn ddydd: byr yw y goleuni, oherwydd tywyllwch.

17:12 They change the night into day: the light is short because of darkness.


17:13 Os disgwyliaf, y bedd sydd dy i mi: mewn tywyllwch y cyweiriais fy ngwely.

17:13 If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.


17:14 Gelwais ar y pwll, Tydi yw fy nhad: ar y pryf, Fy mam am chwaer wyt.

17:14 I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.


17:15 A pha le yn awr y mae fy ngobaith? pwy hefyd a genfydd fy ngobaith?

17:15 And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?


17:16 Disgynnant i farrau y pwll, pan fyddo ein cydorffwysfa yn y llwch.

17:16 They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.PENNOD 18

18:1 A Bildad y Suhiad a atebodd ac a ddywedodd,

18:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,


18:2 Pa bryd y derfydd eich ymadrodd? ystyriwch, wedi hynny ninnau a lefarwn.

18:2 How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.


18:3 Paham y cyfrifed nyni fel anifeiliaid? ac yr ydym yn wael yn eich golwg chwi?

18:3 Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?


18:4 O yr hwn sydd yn rhwygo ei enaid yn ei ddicllondeb, ai er dy fwyn di y gadewir y ddaear? neu y symudir y graig allan oi lle?

18:4 He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?


18:5 Ie, goleuni yr annuwiolion a ddiffoddir, a gwreichionen ei dn ef ni lewyrcha.

18:5 Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.


18:6 Goleuni a dywylla yn ei luesty ef ai lusern a ddiffydd gydag ef.

18:6 The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.


18:7 Camre ei gryfder ef a gyfyngir, ai gyngor ei hun ai bwrw ef i lawr.

18:7 The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.


18:8 Canys efe a deflir ir rhwyd erbyn ei draed, ac ar faglau y rhodia efe.

18:8 For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.


18:9 Magl a ymeifl yn ei sawdl ef, ar gwylliad fydd drech nag ef.

18:9 The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.


18:10 Hoenyn a guddied iddo ef yn y ddaear, a magl iddo ar y llwybr.

18:10 The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.


18:11 Braw ai brawycha ef o amgylch, ac ai gyr i gymryd ei draed.

18:11 Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.


18:12 Ei gryfder fydd newynllyd, a dinistr fydd parod wrth ei ystlys.

18:12 His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.


18:13 Efe a ysa gryfder ei groen ef: cyntaf-anedig angau a fwyty ei gryfder ef.

18:13 It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.


18:14 Ei hyder ef a dynnir allan oi luesty: a hynny ai harwain ef at frenin dychryniadau.

18:14 His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.


18:15 Efe a drig yn ei luest ef, am nad eiddo ef ydyw: brwmstan a wasgerir ar ei drigfa ef.

18:15 It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.


18:16 Ei wraidd a sychant oddi tanodd, ai frig a dorrir oddi arnodd.

18:16 His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.


18:17 Ei goffadwriaeth a gollir or ddaear, ac ni bydd enw iddo ar wyneb yr heol.

18:17 His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.


18:18 Efe a yrrir allan o oleuni i dywyllwch: efe a ymlidir allan or byd.

18:18 He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.


18:19 Ni bydd iddo fab nac ŵyr ymysg ei bobl; nac un wedi ei adael yn ei drigfannau ef.

18:19 He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.


18:20 Y rhai a ddl ar ei l, a synna arnynt oherwydd ei ddydd ef; ar rhai or blaen a gawsant fraw.

18:20 They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.


18:21 Yn wir, dyma drigleoedd yr anwir a dyma le y dyn nid edwyn DDUW.

18:21 Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.PENNOD 19

19:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

19:1 Then Job answered and said,


19:2 Pa hyd y cystuddiwch fy enaid? ac ym drylliwch geiriau?

19:2 How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?


19:3 Dengwaith bellach ym gwaradwyddasoch; ac nid cywilydd gennych ymgaledu im herbyn.

19:3 These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.


19:4 Hefyd pe byddai wir wneuthur ohonof fi yn amryfus; gyda mi y trig f amryfusedd.

19:4 And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.


19:5 Yn wir os ymfawrygwch yn fy erbyn, a dadlau fy ngwaradwydd fin herbyn;

19:5 If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:


19:6 Gwybyddwch yn awr mai DUW am. dymchwelodd i, ac am hamgylchodd i rwyd.

19:6 Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.


19:7 Wele, llefaf rhag trawster, ond nim hatebir: gwaeddaf, ond nid oes farn.

19:7 Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.


19:8 Efe a gaeodd fy ffordd, fel nad elwyf drosodd: y mae efe yn gosod tywyllwch ar fy llwybrau.

19:8 He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.


19:9 Efe a ddiosgodd fy ngogoniant oddi amdanaf; ac a ddygodd ymaith goron fy mhen.

19:9 He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.


19:10 Y mae efe yn fy nistrywio oddi amgylch, ac yr ydwyf yn myned ymaith: ac efe a symudodd fy ngobaith fel pren.

19:10 He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.


19:11 Gwnaeth hefyd iw ddigofaint gynnau yn fy erbyn; ac am cyfrifodd iddo fel un oi elynion.

19:11 He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.


19:12 Ei dorfoedd sydd yn dyfod ynghyd, ac yn palmantu eu ffyrdd yn fy erbyn, ac yn gwersyllu o amgylch fy mhabell.

19:12 His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.


19:13 Efe a bellhaodd fy mrodyr oddi wrthyf, ar rhai oedd yn fy adnabod hefyd a ymddieithrasant oddi wrthyf.

19:13 He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.


19:14 Fy nghyfnesaf a ballasant, ar rhai oedd om cydnabod am hanghofiasant.

19:14 My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.


19:15 Y rhai oedd yn trigo yn fy nhŷ, am morynion, sydd yn fy nghyfrif yn ddieithr: alltud ydwyf yn eu golwg.

19:15 They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.


19:16 Gelwais ar fy ngwasanaethwr, ac nid atebodd; ymbiliais ag ef m genau.

19:16 I called my servant, and he gave me no answer; I entreated him with my mouth.


19:17 Dieithr oedd fy anadl im gwraig, er ymbil ohonof hi er mwyn fy mhlant om corff.

19:17 My breath is strange to my wife, though I entreated for the childrens sake of mine own body.


19:18 Plant hefyd am diystyrent: cyfodais, a dywedasant im herbyn.

19:18 Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.


19:19 Fy holl gyfrinachwyr sydd yn fy ffieiddio: ar rhai a gerais a droesant yn fy erbyn.

19:19 All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.


19:20 Fy esgyrn a lynodd wrth fy nghroen, ac wrth fy nghnawd; ac chroen fy nannedd y dihengais.

19:20 My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.


19:21 Trugarhewch wrthyf, trugarhewch wrthyf, fy nghyfeillion; canys llaw DUW a gyffyrddodd mi.

19:21 Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.


19:22 Paham yr ydych chwi yn fy erlid i fel Duw, heb gael digon ar fy nghnawd?

19:22 Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?


19:23 O nad ysgrifennid fy ngeiriau yn awr!
O nad argreffid hwynt mewn llyfr!

19:23 Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!


19:24 O nad ysgrifennid hwynt yn y graig dros byth phin o haearn ac phlwm!

19:24 That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!


19:25 Canys myfi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear.

19:25 For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:


19:26 Ac er ar l fy nghroen i bryfed ddifethar corn hwn, eto caf weled Duw yn fy nghnawd:

19:26 And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:


19:27 Yr hwn a gaf fi i mi fy hun ei weled, am llygaid ai gwelant, ac nid arall; er im harennau ddarfod ynof.

19:27 Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.


19:28 Eithr chwi a ddylech ddywedyd, Paham yr erlidiwn ef? canys gwreiddyn y mater a gaed ynof.

19:28 But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?


19:29 Ofnwch amdanoch rhag y cleddyf: canys y mae digofaint yn dwyn cosbedigaethau y cleddyf, fel y gwybyddoch fod barn.

19:29 Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.PENNOD 20

20:1 Yna Soffar y Naamathiad a atebodd ac a ddywedodd,

20:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,


20:2 Am hynny y mae fy meddyliau yn peri i mi ateb: ac am hyn y mae brys arnaf.

20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.


20:3 Yr ydwyf yn clywed cerydd gwaradwyddus i mi; ac y mae ysbryd fy neall yn peri i mi ateb.

20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.


20:4 Oni wyddost ti hyn erioed, er pan osodwyd dyn ar y ddaear,

20:4 Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,


20:5 Mai byr yw gorfoledd yr annuwiolion, a llawenydd y rhagrithwyr dros funud awr?

20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?


20:6 Pe dyrchafai ei odidowgrwydd ef ir nefoedd, a chyrhaeddyd oi ben ef hyd y cymylau;

20:6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;


20:7 Efe a gollir yn dragywydd fel ei dom: y rhai ai gwelsant a ddywedant. Pa le y mae efe?

20:7 Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?


20:8 Efe a eheda ymaith megis breuddwyd, ac ni cheir ef: ac efe a ymlidir fel gweledigaeth nos.

20:8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.


20:9 Y llygad ai gwelodd, ni wl ef mwy: ai le ni chenfydd mwy ohono.

20:9 The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.


20:10 Ei feibion a gais fodlonir tlodion: ai ddwylo a roddant adref eu golud hwynt.

20:10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.


20:11 Ei esgyrn sydd yn llawn o bechod ei ieuenctid, yr hwn a orwedd gydag ef yn y pridd.

20:11 His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.


20:12 Er bod drygioni yn felys yn ei enau ef; er iddo ei gau dan ei dafod;

20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;


20:13 Er iddo ei arbed, ac heb ei ado; eithr ei atal o fewn taflod ei enau:

20:13 Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:


20:14 Ei lwyd a dry yn ei ymysgaroedd: bustl asbiaid ydyw oi fewn ef.

20:14 Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.


20:15 Efe a lyncodd gyfoeth, ac efe ai chwyda: Duw ai tyn allan oi fol ef.

20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.


20:16 Efe a sugn wenwyn asbiaid: tafod gwiber al lladd ef.

20:16 He shall suck the poison of asps: the vipers tongue shall slay him.


20:17 Ni chaiff weled afonydd, ffrydiau, ac aberoedd o fl ac ymenyn.

20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.


20:18 Y mae efe yn rhoddi adref yr hyn a lafuriodd amdano, ac nis llwnc: yn l ei olud y rhydd adref, ac heb gael llawenydd ohono.

20:18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.


20:19 Am iddo ddryllio, a gador tlodion; ysglyfaethu tŷ nid adeiladodd;

20:19 Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;


20:20 Diau na chaiff lonydd yn ei fol, na weddill or hyn a ddymunodd.

20:20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.


20:21 Ni bydd gweddill oi fwyd ef; am hynny ni ddisgwyl neb am ei dda ef.

20:21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.


20:22 Pan gyflawner ei ddigonoldeb, cyfyng fydd arno; llaw pob dyn blin a ddaw arno.

20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.


20:23 Pan fyddo efe ar fedr llenwi ei fol, Duw a ddenfyn arno angerdd ei ddigofaint; ac ai glawia hi arno ef ymysg ei fwyd.

20:23 When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.


20:24 Efe a ffy oddi wrth arfau haearn; ar bwa dur ai trywana ef.

20:24 He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.


20:25 Efe a dynnir, ac a ddaw allan or corff, a gloywlafn a ddaw allan oi fustl ef; dychryn fydd arno.

20:25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.


20:26 Pob tywyllwch a fydd cuddiedig yn ei ddirgeloedd ef: tan heb ei chwythu ai hysa ef: yr hyn a adawer yn ei luestai ef, a ddrygir.

20:26 All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.


20:27 Y nefoedd a ddatguddiant ei anwiredd ef, ar ddaear a gyfyd yn ei erbyn ef.

20:27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.


20:28 Cynnydd ei dŷ ef a gilia: ei dda a lifa ymaith yn nydd ei ddigofaint ef.

20:28 The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.


20:29 Dyma ran dyn annuwiol gan DDUW; ar etifeddiaeth a osodwyd iddo gan DDUW.

20:29 This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.PENNOD 21

21:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

21:1 But Job answered and said,


21:2 Gan wrando gwrandewch fy ymadrodd; a bydded hyn yn lle eich cysur.

21:2 Hear diligently my speech, and let this be your consolations.


21:3 Dioddefwch fi, a minnau a lefaraf; ac wedi i mi ddywedyd, gwatwerwch.

21:3 Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.


21:4 A minnau, ydwyf fi yn gwneuthur fy nghwyn wrth ddyn? ac os ydwyf, paham na byddai gyfyng ar fy ysbryd?

21:4 As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?


21:5 Edrychwch arnaf, a synnwch: a gosodwch eich llaw ar eich genau.

21:5 Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.


21:6 Minnau pan gofiwyf, a ofnaf; a dychryn a ymeifl yn fy nghnawd.

21:6 Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.


21:7 Paham y mae yr annuwiolion yn byw, yn heneiddio, ac yn cryfhau mewn cyfoeth?

21:7 Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?


21:8 Eu had hwy sydd safadwy ou blaen gyda hwynt, au hiliogaeth yn eu golwg.

21:8 Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.


21:9 Eu tai sydd mewn heddwch allan o ofn; ac nid ydyw gwialen DUW arnynt hwy.

21:9 Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.


21:10 Y mae eu tarw hwynt yn cyfloi, ac ni chyll ei had; ei fuwch ef a fwrw lo, ac nid erthyla.

21:10 Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.


21:11 Danfonant allan eu rhai bychain fel diadell, au bechgyn a neidiant.

21:11 They send forth their little ones like a flock, and their children dance.


21:12 Cymerant dympan a thelyn, a llawenychant wrth lais yr organ.

21:12 They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.


21:13 Treuliant eu dyddiau mewn daioni, ac mewn moment y disgynnant ir bedd.

21:13 They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.


21:14 Dywedant hefyd wrth DDUW, Cilia oddi wrthym; canys nid ydym yn chwennych gwybod dy ffyrdd.

21:14 Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.


21:15 Pa beth ydyw yr Hollalluog, fel y gwasanaethem ef? a pha fudd fydd i ni os gweddwn arno?

21:15 What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?


21:16 Wele, nid ydyw eu daioni hwy yn eu llaw eu hun: pell yw cyngor yr annuwiol oddi wrthyf fi.

21:16 Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.


21:17 Pa sawl gwaith y diffydd cannwyll yr annuwiolion? ac y daw eu dinistr arnynt hwy? DUW a ran ofidiau yn ei ddig.

21:17 How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.


21:18 Y maent hwy fel sofl o flaen gwynt, ac fel mn us yr hwn a gipiar corwynt.

21:18 They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.


21:19 DUW a guddia ei anwiredd ef iw feibion: efe a dl iddo, ac efe ai gwybydd.

21:19 God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.


21:20 Ei lygaid a welant ei ddinistr ef; ac efe a yf o ddigofaint yr Hollalluog.

21:20 His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.


21:21 Canys pa wynfyd sydd ganddo efyn ei dŷ ar ei l, pan hanerer rhifedi ei fisoedd ef?

21:21 For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?


21:22 A ddysg neb wybodaeth i DDUW? gan ei fod yn barnu y rhai uchel.

21:22 Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.


21:23 Y naill sydd yn marw yn ei gyflawn nerth, ac efe yn esmwyth ac yn heddychol yn gwbl.

21:23 One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.


21:24 Ei fronnau ef sydd yn llawn llaeth, ai esgyrn yn iraidd gan fr.

21:24 His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.


21:25 Ar llall sydd yn marw mewn chwerwder enaid, ac ni fwytaodd mewn hyfrydwch,

21:25 And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.


21:26 Hwy a orweddant ynghyd yn y pridd, ar pryfed au gorchuddia hwynt,

21:26 They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.


21:27 Wele, mi a adwaen eich meddyliau, ar bwriadau yr ydych chwi yn eu dych mygu ar gam yn fy erbyn.

21:27 Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.


21:28 Canys dywedwch, Pa le y mae ty y pendefig? a pha le y mae lluesty anheddau yr annuwiolion?

21:28 For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?


21:29 Oni ofynasoch chwi ir rhai oedd yn myned heibio ar hyd y ffordd? ac onid adwaenoch chwi eu harwyddion hwy,

21:29 Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,


21:30 Mai hyd ddydd dinistr yr arbedir y drygionus? yn nydd cynddaredd y dygir hwynt allan.

21:30 That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.


21:31 Pwy a fynegaei ffordd efyneiwyneb ef? a phwy a dl iddo fel y gwnaeth?

21:31 Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?


21:32 Eto efe a ddygir ir bedd, ac a erys yn y pentwr.

21:32 Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.


21:33 Y mae priddellau y dyffryn yn felys iddo, a phob dyn a dynn ar ei l ef, megis yr aeth aneirif oi flaen ef.

21:33 The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.


21:34 Pa fodd gan hynny y cysurwch fi ag oferedd, gan fod camwedd yn eich atebion chwi?

21:34 How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?PENNOD 22

22:1 Yna Eliffas y Temaniad a atebodd ac a ddywedodd,

22:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,


22:2 A wna gŵr lesd i DDUW, fel y gwna y synhwyrol lesad iddo ei hun?

22:2 Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable unto himself?


22:3 Ai digrifwch ydyw ir Hollalluog dy fod di yn gyfiawn? neu ai elw dy fod yn perffeithio dy ffyrdd?

22:3 Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect?


22:4 Ai rhag dy ofn y cerydda efe dydi? neu yr efe gyda thi i farn?

22:4 Will he reprove thee for fear of thee? will he enter with thee into judgment?


22:5 Onid ydyw dy ddrygioni di yn aml? ath anwireddau heb derfyn?

22:5 Is not thy wickedness great? and thine iniquities infinite?


22:6 Canys cymeraist wystl gan dy frawd yn ddiachos; a diosgaist ddillad y rhai noethion.

22:6 For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the naked of their clothing.


22:7 Ni roddaist ddwfr iw yfed ir lluddedig; a thi a ateliaist fara oddi wrth y newynog.

22:7 Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry.


22:8 Ond y gŵr cadarn, efe bioedd y ddaear; ar anrhydeddus a drigai ynddi.

22:8 But as for the mighty man, he had the earth; and the honourable man dwelt in it.


22:9 Danfonaist ymaith wragedd gweddwon yn waglaw; a breichiau y rhai amddifaid a dorrwyd.

22:9 Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken.


22:10 Am hynny y mae maglau oth amgylch, ac ofn disymwth yn dy ddychrynu di;

22:10 Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee;


22:11 Neu dywyllwch rhag gweled ohonot: a llawer o ddyfroedd ath orchuddiant.

22:11 Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee.


22:12 Onid ydyw DUW yn uchelder y nef oedd? gwl hefyd uchder y sr, mor uchel ydynt.

22:12 Is not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are!


22:13 A thi a ddywedi, Pa fodd y gŵyr Duw? a farn efe trwyr cwmwl tywyll?

22:13 And thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud?


22:14 Y tew gymylau sydd loches iddo, ac ni wl; ac y mae efe yn rhodio ar gylch y nefoedd.

22:14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven.


22:15 A ystyriaist di yr hen ffordd a sathrodd y gwŷr anwir?

22:15 Hast thou marked the old way which wicked men have trodden?


22:16 Y rhai a dorrwyd pan nid oedd amser; afon a dywalltwyd ar eu sylfaen hwy.

22:16 Which were cut down out of time, whose foundation was overflown with a flood:


22:17 Hwy a ddywedasant wrth DDUW, Cilia oddi wrthym: a pha beth a wnar Hollalluog iddynt hwy?

22:17 Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them?


22:18 Eto efe a lanwasai eu tai hwy o ddaioni: ond pell yw cyngor yr annuwiolion oddi wrthyf fi.

22:18 Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the wicked is far from me.


22:19 Y rhai cyfiawn a welant, ac a lawenychant: ar diniwed au gwatwar hwynt.

22:19 The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to scorn.


22:20 Gan na thorred ymaith ein sylwedd ni, eithr y tn a ysodd eu gweddill hwy.

22:20 Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth.


22:21 Ymarfer, atolwg, ag ef, a bydd heddychlon: o hyn y daw i ti ddaioni.

22:21 Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.


22:22 Cymer y gyfraith, atolwg, oi enau ef, a gosod ei eiriau ef yn dy galon.

22:22 Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.


22:23 Os dychweli at yr Hollalluog, ti adeiledir, symudi anwiredd ymhell oddi wrth dy luestai.

22:23 If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.


22:24 Rhoddi aur i gadw fel pridd, ac aur Offir fel cerrig yr afonydd.

22:24 Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks.


22:25 Ar Hollalluog fydd yn amddiffyn i ti, a thi a gei amldra o arian.

22:25 Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver.


22:26 Canys yna yr ymhoffi yn yr Hollalluog, ac a ddyrchefi dy wyneb at DDUW.

22:26 For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God.


22:27 Ti a weddi arno ef, ac efe ath wrendy; a thi a deli dy addunedau.

22:27 Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.


22:28 Pan ragluniech di beth, efe a sicrheir i ti; ar goleuni a lewyrcha ar dy ffyrdd.

22:28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.


22:29 Pan ostynger hwynt, yna y dywedi di, Y mae goruchafiaeth; ac efe a achub y gostyngedig ei olwg.

22:29 When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person.


22:30 Efe a wareda ynys y diniwed; a thrwy lendid dy ddwylo y gwaredir hi.

22:30 He shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands.PENNOD 23

23:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

23:1 Then Job answered and said,


23:2 Y mae fy ymadrodd heddiw yn chwerw: fy nialedd sydd drymach nam huchenaid.

23:2 Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning.


23:3 O na wyddwn pa le y cawn ef! fel y deuwn at ei eisteddfa ef! .

23:3 Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat!


23:4 Trefnwn fy mater ger ei fron efe: a llanwn fy ngenau rhesymau.

23:4 I would order my cause before him, and fill my mouth with arguments.


23:5 Mynnwn wybod pha eiriau ym hatebai; a deall pa beth a ddywedai efe wrthyf.

23:5 I would know the words which he would answer me, and understand what he would say unto me.


23:6 A ddadlau efe im herbyn a helaethrwydd ei gadernid? Na wna; ond efe a osodai nerth ynof.

23:6 Will he plead against me with his great power? No; but he would put strength in me.


23:7 Yno yr uniawn a ymresymai ag ef; felly mi a ddihangwn byth gan fy marnwr.

23:7 There the righteous might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge.


23:8 Wele, ymlaen yr af, ond nid ydyw fe yno; yn l hefyd, ond ni fedraf ei ganfod ef:

23:8 Behold, I go forward, but he is not there; and backward, but I cannot perceive him:


23:9 Ar y llaw aswy, lle y mae efe yn gweithio, ond ni fedraf ei weled ef: ar y llaw ddeau y mae yn ymguddio, fel na chaf ei weled:

23:9 On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him:


23:10 Ond efe a edwyn fy ffordd i: wedi iddo fy mhrofi, myfi a ddeuaf allan fel aur.

23:10 But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.


23:11 Fy nhroed a ddilynodd ei gerddediad ef: cedwais ei ffordd ef, ac ni wyrais.

23:11 My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.


23:12 Nid ydwyf chwaith yn cilio oddi wrth orchymyn ei wefusau ef: hoffais eiriau ei enau ef yn fwy nam hymborth angenrheidiol.

23:12 Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.


23:13 Ond y mae efe yn un, a phwy ai try ef? ar hyn y mae ei enaid ef yn ei chwenychu, efe ai gwna.

23:13 But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth.


23:14 Canys efe a gyflawna yr hyn a osodwyd i mi: ac y mae ganddo lawer or fath bethau.

23:14 For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.


23:15 Am hynny y dychrynais rhag ei ofn ef: ystyriais, ac ofnais ef.

23:15 Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him.


23:16 Canys DUW a feddalhaodd fy nghalon, ar Hollalluog am cythryblodd:

23:16 For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me:


23:17 Oherwydd na thorrwyd fi ymaith o flaen y tywyllwch, ac na chuddiodd efe y tywyllwch om gŵydd.

23:17 Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face.PENNOD 24

24:1 Paham, gan na chuddiwyd yr amseroedd rhag yr Hollalluog, na welai y rhai sydd yn ei adnabod ef, ei ddyddiau ef?

24:1 Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?


24:2 Y mae rhai yn symudo terfynau; yn ysglyfaethu defaid, ac yn ymborthi arnynt.

24:2 Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.


24:3 Y maent yn gyrru asynnod yr amddifad ymaith: maent yn cymryd ych y wraig weddw ar wystl.

24:3 They drive away the ass of the fatherless, they take the widows ox for a pledge.


24:4 Maent yn troi yr anghenog allan or ffordd: tlodion y ddaear a ymgydlechant.

24:4 They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.


24:5 Wele, y maent fel asynnod gwylltion yn yr anialwch, yn myned allan iw gwaith, gan geisio ysglyfaeth yn fore: y diffeithwch sydd yn dwyn iddynt fwyd, ac iw plant.

24:5 Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.


24:6 Medant eu hŷd yn y maes; a gwinllan yr annuwiol a gasglant.

24:6 They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.


24:7 Gwnnt ir tlawd letya yn noeth heb ddillad, ac heb wisg mewn oerni.

24:7 They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.


24:8 Gwlychant gan lifeiriant y mynyddoedd; ac o eisiau diddosrwydd y cofleidiant graig.

24:8 They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter.


24:9 Tynnant yr amddifad oddi wrth y fron: cymerant wystl gan y tlawd.

24:9 They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.


24:10 Gwnnt iddo fyned yn noeth heb ddillad; a dygant ddyrneidiau lloffa y rhai newynog.

24:10 They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;


24:11 Y rhai sydd yn gwneuthur olew o fewn eu parwydydd hwynt, ac sydd yn sathru eu cafnau gwin, ydynt sychedig.

24:11 Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst.


24:12 Y mae gwŷr yn griddfan or ddinas, ac y mae eneidiau y rhai archolledig yn gweiddi; ac nid yw Duw yn rhoi ffolineb yn eu herbyn.

24:12 Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.


24:13 Y rhai hynny sydd ymhlith y rhai sydd yn gwrthwynebu goleuni; nid ydynt yn adnabod ei ffyrdd, nac yn aros yn ei lwybrau.

24:13 They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof.


24:14 Gydar goleuad y cyfyd y lleiddiad, ac y lladd efe y tlawd ar anghenog; ar nos y bydd efe fel lleidr.

24:14 The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.


24:15 A llygad y godinebwr sydd yn gwylied am y cyfnos, gan ddywedyd, Ni chaiff llygad fy ngweled; ac efe a esyd hug ar ei wyneb.

24:15 The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.


24:16 Yn y tywyll y maent yn cloddio trwy dai, y rhai a nodasant iddynt eu hunain liw dydd: nid adwaenant hwy oleuni.

24:16 In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.


24:17 Canys megis cysgod marwolaeth ydyw y bore iddynt hwy: dychryn cysgod marwolaeth yw, os edwyn neb hwynt.

24:17 For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.


24:18 Ysgafn ydyw ar wyneb y dyfroedd; melltigedig ydyw eu rhandir hwy ar y ddaear: ni thry efe ei wyneb at ffordd y gwinllannoedd.

24:18 He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards.


24:19 Sychder a gwres sydd yn cipio dyfroedd eira: felly y bedd y rhai a bechasant.

24:19 Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.


24:20 Y groth ai gollwng ef dros gof, melys fydd gan y pryf ef; ni chofir ef mwy: ac anwiredd a dorrir fel pren.

24:20 The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree.


24:21 Y mae efe yn dryllio yr amhlantadwy, yr hon ni phlanta; ac nid ydyw yn gwneuthur daioni ir weddw.

24:21 He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.


24:22 Ac y mae efe yn tynnu y rhai cedyrn wrth ei nerth: y mae efe yn codi, ac nid oes neb diogel oi einioes.

24:22 He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.


24:23 Er rhoddi iddo fod mewn diogel wch, ar yr hyn y mae ei bwys; eto y mae ei lygaid ef ar eu ffyrdd hwy.

24:23 Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways.


24:24 Hwynt-hwy a ddyrchafwyd dros ychydig, ond hwy a ddarfuant, ac a ostyngwyd; hwy a dducpwyd ymaith fel pawb eraill, ac a dorrwyd ymaith fel pen tywysen.

24:24 They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.


24:25 Ac onid ydyw felly yn awr, pwy am gwna i yn gelwyddog, ac a esyd fy ymadrodd yn ddiddim?

24:25 And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?


PENNOD 25

25:1 Yna Bildad y Suhiad a atebodd ac a ddywedodd,

25:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,


25:2 Arglwyddiaeth ac ofn sydd gydag ef: y mae efe yn gwneuthur heddwch yn ei uchelfannau.

25:2 Dominion and fear are with him, he maketh peace in his high places.


25:3 A oes gyfrif oi luoedd ef? ac ar bwy ni chyfyd ei oleuni?

25:3 Is there any number of his armies? and upon whom doth not his light arise?


25:4 Pa fodd y cyfiawnheir dyn gyda Duw? neu pa fodd y bydd yr hwn a aned o wraig yn ln?

25:4 How then can man be justified with God? or how can he be clean that is born of a woman?


25:5 Wele hyd yn oed y lleuad, ac ni lewyrcha hi, ar sr nid ydynt bur yn ei olwg ef:

25:5 Behold even to the moon, and it shineth not; yea, the stars are not pure in his sight.


25:6 Pa faint llai dyn, yr hwn sydd bryf; a mab dyn, yr hwn sydd abwydyn?

25:6 How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?PENNOD 26

26:1 A Job a atebodd ac a ddywedodd,

26:1 But Job answered and said,


26:2 Pwy a gynorthwyaist ti? ai y dinerth? a achubaist ti y braich sydd heb gadernid?

26:2 How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?


26:3 Pa fodd y cynghoraist ti yr annoeth? ac y mynegaist yn helaeth y peth fel y mae?

26:3 How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?


26:4 Wrth bwy y mynegaist ymadroddion? ac ysbryd pwy a ddaeth allan ohonot ti?

26:4 To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?


26:5 Pethau meirw a lunnir oddi tan y dyfroedd, ar rhai sydd yn trigo ynddynt hwy.

26:5 Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.


26:6 Y mae uffern yn noeth ger ei fron ef: ac nid oes do ar ddistryw.

26:6 Hell is naked before him, and destruction hath no covering.


26:7 Y mae efe yn taenur gogledd ar y gwagle: y mae efe yn crogir ddaear ar ddiddim.

26:7 He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.


26:8 Y mae efe yn rhwymor dyfroedd yn ei gymylau; ac nid ydyw y cwmwl yn hollti danynt hwy.

26:8 He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.


26:9 Y mae efe yn atal wyneb ei orseddfainc: y mae efe yn taenu ei gwmwl arni hi.

26:9 He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.


26:10 Efe a amgylchodd wyneb y dyfroedd therfynau, nes dibennu goleuni a thywyllwch.

26:10 He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.


26:11 Y mae colofnau y nefoedd yn crynu, ac yn synnu wrth ei gerydd ef.

26:11 The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.


26:12 Efe a ranna y mr ai nerth, ac a dery falchder i ddoethineb.

26:12 He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.


26:13 Efe a addurnodd y nefoedd i ysbryd: ei law ef a luniodd y sarff dorchog.

26:13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.


26:14 Wele, dyma rannau ei ffyrdd ef: ond mor fychan ydyw y peth yr ydym ni yn ei glywed amdano ef! ond pwy a ddeall daranau ei gadernid ef?

26:14 Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?PENNOD 27

27:1 A Job a barablodd eilwaith, ac a ddywedodd,

27:1 Moreover Job continued his parable, and said,


27:2 Y mae DUW yn fyw, yr hwn a ddug ymaith fy marn; ar Hollalluog, yr hwn a ofidiodd fy enaid;

27:2 As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;


27:3 Tra fyddo fy anadl ynof, ac ysbryd . Duw yn fy ffroenau;

27:3 All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;


27:4 Ni ddywed fy ngwefusau anwiredd ac ni thraetha fy nhafod dwyll.

27:4 My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.


27:5 Na ato DUW i mi eich cyfiawnhau chwi: oni threngwyf, ni symudaf fy mherffeithrwydd oddi wrthyf.

27:5 God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.


27:6 Yn fy nghyfiawndcr y glynais, ac nis gollyngaf hi: ni waradwydda fy nghalon fi tra fyddwyf byw.

27:6 My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.


27:7 Bydded fy ngelyn fel yr annuwiol; ar hwn sydd yn codi yn fy erbyn, fel yr anwir.

27:7 Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.


27:8 Canys pa obaith sydd ir rhagrithiwr, er elwa ohono ef, pan dynno DUW ei enaid ef allan?

27:8 For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?


27:9 A wrendy DUW ar ei lef, pan ddelo cyfyngder arno?

27:9 Will God hear his cry when trouble cometh upon him?


27:10 A ymlawenycha efe yn yr Hollalluog? a eilw efe ar DDUW bob amser?

27:10 Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?


27:11 Myfi ach dysgaf chwi trwy law Duw: ni chelaf yr hyn sydd gydar Hollalluog.

27:11 I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.


27:12 Wele, chwychwi oll ai gwelsoch, a phaham yr ydych chwi felly yn ofera mewn oferedd?

27:12 Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?


27:13 Dyma ran dyn annuwiol gyda Duw, ac etifeddiaeth y rhai traws, yr hon a gnt hwy gan yr Hollalluog.

27:13 This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.


27:14 Os ei feibion ef a amlheir, hwy a amlheir ir cleddyf: ai hiliogaeth ef ni ddigonir bara.

27:14 If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.


27:15 Ei weddillion ef a gleddir ym marwolaeth: ai wragedd gweddwon nid wylant.

27:15 Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.


27:16 Er iddo bentyrru arian fel llwch, a darparu dillad fel clai;

27:16 Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;


27:17 Efe ai darpara, ond y cyfiawn ai gwisg: ar diniwed a gyfranna yr arian.

27:17 He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.


27:18 Efe a adeiladodd ei dŷ fel gwyfyn, ac fel bwth a wna gwyliwr.

27:18 He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.


27:19 Y cyfoethog a huna, ac nis cesglir ef: efe a egyr ei lygaid, ac nid yw.

27:19 The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.


27:20 Dychryniadau ai goddiweddant ef fel dyfroedd: corwynt ai lladrata ef liw nos.

27:20 Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.


27:21 Y dwyreinwynt ai cymer ef i ffordd, ac efe a a ymaith; ac ai teifl ef fel corwynt allan oi le.

27:21 The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.


27:22 Canys DUW a deifl arno ef, ac nid arbed: gan ffoi, efe a fynnai ffoi rhag ei law ef.

27:22 For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.


27:23 Curant eu dwylo arno, ac ai hysiant allan oi le.

27:23 Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.PENNOD 28

28:1 Diau fod gwythen ir arian; a lle ir aur, lle y coethant ef.

28:1 Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.


28:2 Haearn a dynnir allan or pridd, ac or garreg y toddir pres.

28:2 Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.


28:3 Efe sydd yn gosod terfyn ar dywyllwch, ac yn chwilio allan bob perffeithrwydd; hyd yn oed meini tywyllwch a chysgod angau.

28:3 He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.


28:4 Y mae yr afon yn torri allan oddi wrth y trigolion, y dyfroedd a anghofiwyd gan y troed: hwy a sychasant ac a aethant ymaith oddi wrth ddynion.

28:4 The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.


28:5 Y ddaearen, ohoni y daw bara: trowyd megis tn oddi tani.

28:5 As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.


28:6 Ei cherrig hi a fyddant le i saffir; a phriddellau aur sydd iddi.

28:6 The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.


28:7 Y mae llwybr nid adnabu aderyn, ac ni chanfu llygad barcud:

28:7 There is a path which no fowl knoweth, and which the vultures eye hath not seen:


28:8 Yr hwn ni sathrodd cenawon llew, nid aeth hen lew trwyddo.

28:8 The lions whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.


28:9 Y mae efe yn estyn ei law at y gallestr: y mae efe yn dymchwelyd mynyddoedd or gwraidd.

28:9 He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.


28:10 Y mae efe yn peri i afonydd dorri trwy y creigiau; ac y mae ei lygad ef yn gweled pob peth gwerthfawr.

28:10 He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.


28:11 Y mae efe yn rhwymo yr afonydd rhag llifo, ac yn dwyn peth dirgel allan i oleuni.

28:11 He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.


28:12 Ond pa le y ceir doethineb? a pha le y mae trigle deall?

28:12 But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?


28:13 Ni ŵyr dyn beth a dl hi; ac ni cheir hi yn nhir y rhai byw.

28:13 Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.


28:14 Y mae y dyfnder yn dywedyd, Nid ydyw hi ynof fi: ac y mae y mr yn dywedyd, Nid ydyw hi gyda myfi.

28:14 The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.


28:15 Ni cheir hi er aur pur; ac ni ellir pwyso ei gwerth hi o arian.

28:15 It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.


28:16 Ni chyffelybir hi ir aur o Offir; nac ir onics gwerthfawr, nac ir saffir.

28:16 It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.


28:17 Nid aur a grisial ai cystadla hi: na llestr o aur dilin fydd gydwerth iddi.

28:17 The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.


28:18 Ni chofir y cwrel, nar gabis: canys gwell yw caffaeliad doethineb na gemau.

28:18 No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.


28:19 Ni ellir cyffelybu y topas o Ethiopia iddi hi: ni chydbrisir hi ag aur pur.

28:19 The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.


28:20 Gan hynny o ba le y daw doethineb? a pha le y mae mangre deall?

28:20 Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?


28:21 Canys hi a guddied oddi wrth lygaid pob dyn byw; a hi a guddiwyd oddi wrth ehediaid y nefoedd.

28:21 Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.


28:22 Colledigaeth a marwolaeth sydd yn dywedyd, Ni a glywsom n clustiau sn amdani hi.

28:22 Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.


28:23 DUW sydd yn deall ei ffordd hi; ac efe a edwyn ei lle hi.

28:23 God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.


28:24 Canys y mae efe yn edrych ar eithafoedd y ddaear, ac yn gweled dan, yr holl nefoedd;

28:24 For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;


28:25 I wneuthur pwys ir gwynt; ac efe a bwysar dyfroedd wrth fesur.

28:25 To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.


28:26 Pan wnaeth efe ddeddf ir glaw, a ffordd i fellt y taranau:

28:26 When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:


28:27 Yna efe ai gwelodd hi, ac ai mynegodd hi; efe ai paratodd hi, a hefyd efe ai chwiliodd hi allan.

28:27 Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.


28:28 Ac wrth ddyn efe a ddywedodd, Wele, ofn yr Arglwydd, hynny ydyw doethineb; a chilio oddi wrth ddrwg, sydd ddeall.

28:28 And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.PENNOD 29

29:1 Yna Job a barablodd drachefh, ac a ddywedodd,

29:1 Moreover Job continued his parable, and said,


29:2 O na bawn i fel yn y misoedd or blaen, fel yn y dyddiau pan gadwai DUW fi;

29:2 Oh that I were as in months past, as in the days when God preserved me;


29:3 Pan wnai efe iw oleuni lewyrchu ar fy mhen, wrth oleuni yr hwn y rhodiwn trwy dywyllwch;

29:3 When his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness;


29:4 Pan oeddwn yn nyddiau fy ieuenctid, a dirgelwch DUW ar fy mhabell;

29:4 As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle;


29:5 Pan oedd yr Hollalluog eto gyda mi, am plant om hamgylch;

29:5 When the Almighty was yet with me, when my children were about me;


29:6 Pan olchwn fy nghamre ag ymenyn, a phan dywalltai y graig i mi afonydd o olew!

29:6 When I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil;


29:7 Pan awn i allan ir porth trwy y dref; pan baratown fy eisteddfa yn yr heol,

29:7 When I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street!


29:8 Llanciau am gwelent, ac a ymguddient; a henuriaid a gyfodent, ac a safent i fyny.

29:8 The young men saw me, and hid themselves: and the aged arose, and stood up.


29:9 Tywysogion a atalient eu hymadroddion, ac a osodent eu llaw ar eu genau.

29:9 The princes refrained talking, and laid their hand on their mouth.


29:10 Pendefigion a dawent sn, au tafod a lynai wrth daflod eu genau.

29:10 The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their mouth.


29:11 Pan ym clywai clust, hi am bendithiai; a phan ym gwelai llygad, efe a dystiolaethai gyda mi:

29:11 When the ear heard me, then it blessed me; and when the eye saw me, it gave witness to me:


29:12 Am fy mod yn gwaredur tlawd a fyddai yn gweiddi, ar amddifad, ar hwn ni byddai gynorthwywr iddo.

29:12 Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.


29:13 Bendith yr hwn oedd ar ddarfod amdano a ddeuai arnaf; a gwnawn i galon y wraig weddw lawenychu.

29:13 The blessing of him that was ready to perish came upon me: and I caused the widows heart to sing for joy.


29:14 Gwisgwn gyfiawnder, a hithau a wisgai amdanaf fi: am barn fyddai fel mantell a choron.

29:14 I put on righteousness, and it clothed me: my judgment was as a robe and a diadem.


29:15 Llygaid oeddwn ir dall; a thraed oeddwn ir cloff.

29:15 I was eyes to the blind, and feet was I to the lame.


29:16 Tad oeddwn ir anghenog; ar cwyn ni wyddwn a chwiliwn allan.

29:16 I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out.


29:17 Drylliwn hefyd gilddannedd yr anghyfiawn, ac a dynnwn yr ysglyfaeth allan oi ddannedd ef.

29:17 And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth.


29:18 Yna y dywedwn, Byddaf farw yn fy nyth; a byddaf mor aml fy nyddiau r tywod.

29:18 Then I said, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand.


29:19 Fy ngwreiddyn oedd yn ymdaenu wrth y dyfroedd; ar gwlith a arhosodd ar hyd nos ar fy mrig.

29:19 My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch.


29:20 Fy ngogoniant oedd ir ynof fi; am bwa a adnewyddai yn fy llaw.

29:20 My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand.


29:21 Hwy a wrandawent arnaf, ac a ddisgwylient; distawent wrth fy nghyngor.

29:21 Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel.


29:22 Ar l fy ymadrodd ni ddywedent hwy eilwaith; am hymadrodd a ddiferai arnynt hwy.

29:22 After my words they spake not again; and my speech dropped upon them.


29:23 A hwy a ddisgwylient amdanaf fel am y glaw; ac a ledent eu genau fel am y diweddar-law.

29:23 And they waited for me as for the rain; and they opened their mouth wide as for the latter rain.


29:24 Os chwarddwn arnynt hwy, ni chredent; ac ni wnaent hwy i lewyrch fy wyneb syrthio.

29:24 If I laughed on them, they believed it not; and the light of my countenance they cast not down.


29:25 Dewiswn eu ffordd hwynt, eisteddwn yn bennaf, a thrigwn fel brenin mewn llu, megis yr hwn a gysura rai galarus.

29:25 I chose out their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners.PENNOD 30

30:1 Ond yn awr y rhai sydd ieuangach na mi sydd yn fy ngwatwar, y rhai y diystyraswn eu tadau iw gosod gyda chŵn fy nefaid.

30:1 But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock.


30:2 I ba beth y gwasanaethai cryfdwr eu dwylo hwynt i mi? darfuasai am henaint ynddynt hwy.

30:2 Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished?


30:3 Gan angen a newyn, unig oeddynt: yn ffoi ir anialwch gynt, yn ddiffaith ac yn wyllt:

30:3 For want and famine they were solitary; fleeing into the wilderness in former time desolate and waste.


30:4 Y rhai a dorrent yr hocys mewn brysglwyni, a gwraidd meryw yn fwyd iddynt.

30:4 Who cut up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat.


30:5 Hwy a yrrid ymaith o fysg dynion, (gwaeddent ar eu hl hwy, fel ar l lleidr;)

30:5 They were driven forth from among men, (they cried after them as after a thief;)


30:6 I drigo mewn holltau afonydd, mewn tyllau y ddaear, ac yn y creigiau.

30:6 To dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks.


30:7 Hwy a ruent ymhlith perthi: hwy a ymgasglent dan ddanadl.

30:7 Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered together.


30:8 Meibion yr ynfyd, a meibion rhai anenwog oeddynt: gwaelach nar ddaear oeddynt.

30:8 They were children of fools, yea, children of base men: they were viler than the earth.


30:9 Ac yn awr eu cn hwy ydwyf fi, a myfi sydd yn destun iddynt.

30:9 And now am I their song, yea, I am their byword.


30:10 Y maent yn fy ffieiddio, yn cilio ymhell oddi wrthyf: ac nid arbedant boeri yn fy wyneb.

30:10 They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face.


30:11 Oblegid iddo ddatod fy rhaff, am cystuddio; hwythau a ollyngasant y ffrwyn yn fy ngolwg i.

30:11 Because he hath loosed my cord, and afflicted me, they have also let loose the bridle before me.


30:12 Y rhai ieuainc sydd yn codi ar fy llaw ddeau; y maent yn gwthio fy nhraed, ac yn sarnu im herbyn ffyrdd eu dinistr.

30:12 Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction.


30:13 Anrheithiant fy llwybr, ychwanegant fy nhrueni, heb fod help iddynt.

30:13 They mar my path, they set forward my calamity, they have no helper.


30:14 Y maent hwy yn dyfod arnaf megis dwfr trwy adwy lydan: y maent yn ymdreiglo arnaf wrth yr anrhaith.

30:14 They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.


30:15 Dychryniadau a drowyd arnaf: fel gwynt yr erlidiant fy enaid: am hiachawdwriaeth a heibio fel cwmwi.

30:15 Terrors are turned upon me: they pursue my soul as the wind: and my welfare passeth away as a cloud.


30:16 Am hynny yr ymdywallt fy enaid yn awr arnaf; dyddiau cystudd a ymaflasant ynof.

30:16 And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me.


30:17 Y nos y tyllir fy esgyrn om mewn: am gau nid ydynt yn gorffwys.

30:17 My bones are pierced in me in the night season: and my sinews take no rest.


30:18 Trwy fawr nerth fy nghlefyd, fy ngwisg a newidiodd: efe am hamgylcha fel coler fy mhais.

30:18 By the great force of my disease is my garment changed: it bindeth me about as the collar of my coat.


30:19 Efe am taflodd yn y clai; ac euthum yn gyffelyb i lwch a lludw.

30:19 He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes.


30:20 Yr ydwyf yn llefain arnat ti, ac nid ydwyt yn gwrando: yr ydwyf yn sefyll, ac nid ystyri wrthyf.

30:20 I cry unto thee, and thou dost not hear me: I stand up, and thou regardest me not.


30:21 Yr wyt yn troi yn greulon yn fy erbyn; yr wyt yn fy ngwrthwynebu nerth dy law.

30:21 Thou art become cruel to me: with thy strong hand thou opposest thyself against me.


30:22 Yr wyt yn fy nyrchafu ir gwynt; yr ydwyt yn gwneuthur i mi farchogaeth arno, ac yr ydwyt yn toddi fy sylwedd.

30:22 Thou liftest me up to the wind; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance.


30:23 Canys myfi a wn y dygi di fi i i farwolaeth; ac ir tŷ rhagderfynedig i bob dyn byw.

30:23 For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living.


30:24 Diau nad estyn ef law ir bedd, er bod gwaedd ganddynt yn ei ddinistr ef.

30:24 Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction.


30:25 Oni wylais i dros yr hwn oedd galed ei fyd? oni ofidiodd fy enaid dros yr anghenog?

30:25 Did not I weep for him that was in trouble? was not my soul grieved for the poor?


30:26 Pan edrychais am ddaioni, drygfyd a ddaeth: pan ddisgwyliais am oleuni, tywyllwch a ddaeth.

30:26 When I looked for good, then evil came unto me: and when I waited for light, there came darkness.


30:27 Fy ymysgaroedd a ferwasant, ac ni orffwysasant: dyddiau cystudd am rhagflaenasant.

30:27 My bowels boiled, and rested not: the days of affliction prevented me.


30:28 Cerddais yn alarus heb yr haul: codais, a gwaeddais yn y gynulleidfa.

30:28 I went mourning without the sun: I stood up, and I cried in the congregation.


30:29 Yr ydwyf yn frawd ir dreigiau, ac yn gyfaill i gywion yr estrys.

30:29 I am a brother to dragons, and a companion to owls.


30:30 Fy nghroen a dduodd amdanaf, am hesgyrn a losgasant gan wres.

30:30 My skin is black upon me, and my bones are burned with heat.


30:31 Aeth fy nhelyn hefyd yn alar, am horgan fel llais rhai yn wylo.

30:31 My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep.PENNOD 31

31:1 Myfi a wneuthum amod m llygaid; paham gan hynny y meddyliwn am forwyn?

31:1 I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?


31:2 Canys pa ran sydd oddi wrth DDUW oddi uchod? a pha etifeddiaeth sydd oddi wrth yr Hollalluog or uchelder?

31:2 For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high?


31:3 Onid oes dinistr ir anwir? a dialedd dieithr ir rhai sydd yn gwneuthur anwiredd?

31:3 Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity?


31:4 Onid ydyw efe yn gweled fy ffyrdd i? ac yn cyfrif fy holl gamre?

31:4 Doth not he see my ways, and count all my steps?


31:5 Os rhodiais mewn oferedd, ac os prysurodd fy nhroed i dwyllo;

31:5 If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit;


31:6 Pwysed fi mewn cloriannau cyfiawn, a mynned DUW wybod fy mherffeithrwydd.

31:6 Let me be weighed in an even balance that God may know mine integrity.


31:7 Os gwyrodd fy ngherddediad allan or ffordd; a myned om calon ar l fy llygaid; neu lynu dim aflan wrth fy nwylo:

31:7 If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands;


31:8 Yna heuwyf fi, a bwytaed arall, ie, dadwreiddier fy hiliogaeth i.

31:8 Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out.


31:9 Os twylled fy nghalon gan wraig, ac os cynllwynais wrth ddrws fy nghymydog;

31:9 If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbours door;


31:10 Maled fy ngwraig innau i ŵr arall; ac ymgrymed eraill arni hi.

31:10 Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her.


31:11 Canys ysgelerder ydyw hyn, ac anwiredd ydyw iw gosbi gan farnwyr.

31:11 For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges.


31:12 Canys tn ydyw a ysa oni anrheithio, ac efe a ddadwreiddia fy holl ffrwyth.

31:12 For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase.


31:13 Os diystyrais achos fy ngwas am gwasanaethferch, pan ymrysonent mi;

31:13 If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me;


31:14 Pa beth gan hynny a wnaf pan godo Duw? a phan ymwelo efe, pa beth a atebaf iddo?

31:14 What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him?


31:15 Onid yr hwn am gwnaeth i yn y groth, ai gwnaeth yntau? ac onid yr un an lluniodd yn y bru?

31:15 Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb?


31:16 Os ateliais ddim o ddeisyfiad y tlawd, ac os gwneuthum i lygaid y weddw ddiffygio;

31:16 If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail;


31:17 Ac os bwyteais fy mwyd yn unig, ac oni fwytaodd yr amddifad ohono;

31:17 Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof;


31:18 (Canys efe a gynyddodd gyda mi fel gyda thad, om hieuenctid; ac o groth fy mam mi ai tywysais hi;)

31:18 (For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mothers womb;)


31:19 Os gwelais neb yn marw o eisiau dillad, ar anghenog neb wisg:

31:19 If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;


31:20 Os ei lwynau ef nim bendithiasant, ac oni chynhesodd efe gan gnu fy nefaid i,

31:20 If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep;


31:21 Os codais fy llaw yn erbyn yr amddifad, pan welwn fy nghymorth yn y porth;

31:21 If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate:


31:22 Syrthied fy mraich oddi wrth fy ysgwydd, a thorrer fy mraich oddi wrth y cymal.

31:22 Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone.


31:23 Canys ofn dinistr DUW oedd arnaf; a chan ei uchelder ef ni allwn oddef.

31:23 For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure.


31:24 Os gosodais fy ngobaith mewn aur; ac os dywedais wrth aur coeth, Fy ymddiried wyt;

31:24 If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence;


31:25 Os llawenychais am fod fy nghyfoeth yn fawr, ac oblegid im llaw gael llawer;

31:25 If I rejoiced because my wealth was great, and because mine hand had gotten much;


31:26 Os edrychais ar yr haul pan dywynnai, ar lleuad yn cerdded yn ddisglair;

31:26 If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness;


31:27 Ac os hudwyd fy nghalon yn guddiedig, ac os fy ngenau a gusanodd fy llaw:

31:27 And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand:


31:28 Hyn hefyd fuasai anwiredd iw gosbi gan y barnwyr: canys gwadaswn DDUW uchod.

31:28 This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above.


31:29 Os llawenychais i am drychineb yr hwn am casai, ac os ymgodais pan ddigwyddodd drwg iddo:

31:29 If I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him:


31:30 (Ac ni ddioddefais i daflod fy ngenau bechu; gan ofyn ei einioes ef trwy felltithio.)

31:30 Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.


31:31 Oni ddywedodd dynion fy mhabell, O na chaem oi gnawd ef! ni ddigonir ni.

31:31 If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied.


31:32 Ni letyodd dieithrddyn yn yr heol: agorais fy nrysau ir fforddolion.

31:32 The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller.


31:33 Os cuddiais fy nghamweddau fel Adda; gan guddio fy anwiredd yn fy mynwes;

31:33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:


31:34 A ofnais i dyrfa luosog, neu am dychrynai dirmyg teulu; fel y tawn, heb fyned allan om drws?

31:34 Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door?


31:35 O am un am gwrandawai! wele, fy nymuniad yw, ir Hollalluog fy ateb i, ac ysgrifennu om gwrthwynebwr lyfr.

31:35 Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book.


31:36 Diau y dygwn ef ar fy ysgwydd; a rhwymwn ef yn lle coron i mi.

31:36 Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me.


31:37 Mynegwn iddo rifedi fy nghamre; fel tywysog y nesawn ato.

31:37 I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him.


31:38 Os ydyw fy nhir i yn llefain yn fy erbyn, ac os ydyw ei gwysau ef yn cydwylo;

31:38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain;


31:39 Os bwyteais i ei gnwd ef heb arian, ac os cystuddiais enaid ei berchenogion ef:

31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life:


31:40 Tyfed ysgall yn lle gwenith, a bulwg yn lle haidd. Diweddwyd geiriau Job.

31:40 Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended.PENNOD 32

32:1 Felly y tri gŵr yma a beidiasant ag ateb i Job, am ei fod ef yn gyfiawn yn ei olwg ei hun.

32:1 So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes.


32:2 Yna digofaint Elihu, mab Barachel y Busiad, o genedl Ram, a gyneuodd: ei ddigofaint ef a enynnodd yn erbyn Job, am farnu ohono ei enaid yn gyfiawn o flaen Duw.

32:2 Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God.


32:3 Ai ddigofaint ef a gyneuodd yn erbyn ei dri chyfaill, am na chawsent hwy ateb, ac er hynny, farnu ohonynt Job yn euog.

32:3 Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had condemned Job.


32:4 Elihu hefyd a arosasai ar Job nes darfod iddo lefaru: canys yr oeddynt hwy yn hŷn nag ef o oedran.

32:4 Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he.


32:5 Pan welodd Elihu nad oedd ateb gan y triwyr hyn, yna y cyneuodd ei ddigofaint ef.

32:5 When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath was kindled.


32:6 Ac Elihu, mab Barachel y Busiad, a atebodd ac a ddywedodd, Ieuanc ydwyf o oedran, chwithau ydych hen iawn: am hynny yr arswydais, ac yr ofnais ddangos fy meddwl i chwi.

32:6 And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and durst not show you mine opinion.


32:7 Dywedais, Dyddiau a draethant, a lliaws o flynyddoedd a ddysgant ddoethineb.

32:7 I said, Days should speak, and multitude of years should teach wisdom.


32:8 Ond y mae ysbryd mewn dyn; ac ysbrydoliaeth yr Hollalluog sydd yn gwneuthur iddynt hwy ddeall.

32:8 But there is a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.


32:9 Nid yw gwŷr mawrion ddoeth bob amser: ac nid yw hynafgwyr yn deall barn.

32:9 Great men are not always wise: neither do the aged understand judgment.


32:10 Am hynny y dywedais, Gwrando fi; minnau a ddangosaf fy meddwl.

32:10 Therefore I said, Hearken to me; I also will show mine opinion.


32:11 Wele, disgwyliais wrth eich geiriau; clustymwrandewais ch rhesymau, tra y chwiliasoch chwi am eiriau.

32:11 Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say.


32:12 Ie, mi a ddeliais arnoch: ac wele, nid oedd un ohonoch yn argyhoeddi Job, gan ateb ei eiriau ef:

32:12 Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words:


32:13 Rhag dywedyd ohonoch, Ni a gawsom ddoethineb: DUW sydd yn ei wthio ef i lawr, ac nid dyn.

32:13 Lest ye should say, We have found out wisdom: God thrusteth him down, not man.


32:14 Er na hwyliodd efe ei ymadroddion yn fy erbyn i: ac nid atebaf finnau iddo ch geiriau chwi.

32:14 Now he hath not directed his words against me: neither will I answer him with your speeches.


32:15 Hwy a synasant, nid atebasant mwy; peidiasant llefaru.

32:15 They were amazed, they answered no more: they left off speaking.


32:16 Wedi disgwyl ohonof, (canys ni lefarant, eithr sefyll heb ateb mwy,)

32:16 When I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;)


32:17 Dywedais, Minnau a atebaf fy rhan, minnau a ddangosaf fy meddwl.

32:17 I said, I will answer also my part, I also will show mine opinion.


32:18 Canys yr ydwyf yn llawn geiriau: y mae yr ysbryd sydd ynof yn fy nghymell i.

32:18 For I am full of matter, the spirit within me constraineth me.


32:19 Wele, fy mol sydd fel gwin nid agorid arno: y mae efe yn hollti fel costrelau newyddion.

32:19 Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new bottles.


32:20 Dywedaf, fel y caffwyf fy anadl: agoraf fy ngwefusau, ac atebaf.

32:20 I will speak, that I may be refreshed: I will open my lips and answer.


32:21 Ni dderbyniaf yn awr wyneb neb: ni wenieithiaf wrth ddyn.

32:21 Let me not, I pray you, accept any mans person, neither let me give flattering titles unto man.


32:22 Canys ni fedraf wenieithio; pe gwnelwn, buan ym cymerai fy Ngwneuthurwr ymaith.

32:22 For I know not to give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away.PENNOD 33

33:1 Oherwydd paham, Job, clyw, atolwg, fy ymadroddion; a gwrando fy holl eiriau.

33:1 Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words.


33:2 Wele, yr ydwyf yn awr yn agoryd fy ngenau; mae fy nhafod yn dywedyd yn nhaflod fy ngenau.

33:2 Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth.


33:3 O uniondeb fy nghalon- y bydd fy ngeiriau; am gwefusau a adroddant wybodaeth bur.

33:3 My words shall be of the uprightness of my heart: and my lips shall utter knowledge clearly.


33:4 Ysbryd DUW am gwnaeth i; ac anadl yr Hollalluog am bywiocaodd i.

33:4 The spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.


33:5 Os gelli, ateb fi: ymbaratoa, a saf om blaen i.

33:5 If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up.


33:6 Wele fi, yn l dy ddymuniad di, yn lle Duw: allan or clai y torrwyd finnau.

33:6 Behold, I am according to thy wish in Gods stead: I also am formed out of the clay.


33:7 Wele, nith ddychryna fy arswyd i, ac ni bydd fy llaw yn drom arnat.

33:7 Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee.


33:8 Dywedaist yn ddiau lle y clywais i, a myfi a glywais lais dy ymadroddion:

33:8 Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying,


33:9 Pur ydwyf fi heb gamwedd: gln ydwyf, ac heb anwiredd ynof.

33:9 I am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me.


33:10 Wele, efe a gafodd achosion yn fy erbyn: y mae efe yn fy nghyfrif yn elyn iddo.

33:10 Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy,


33:11 Y mae yn gosod fy nhraed yn y cyffion; y mae yn gwylied fy holl lwybrau.

33:11 He putteth my feet in the stocks, he marketh all my paths.


33:12 Wele, yn hyn nid ydwyt gyfiawn. Mi ath atebaf, mai mwy ydyw DUW na dyn.

33:12 Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is greater than man.


33:13 Paham yr ymrysoni yn ei erbyn ef? oherwydd nid ydyw efe yn rhoi cyfrif am ddim oi weithredoedd.

33:13 Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his matters.


33:14 Canys y mae DUW yn llefaru unwaith, ie, ddwywaith; ond ni ddeall dyn.

33:14 For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.


33:15 Trwy hun, a thrwy weledigaeth nos, pan syrthio trymgwsg ar ddynion, wrth hepian ar wely;

33:15 In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed;


33:16 Yna yr egyr efe glustiau dynion, ac y selia efe addysg iddynt:

33:16 Then he openeth the ears of men, and sealeth their instruction,


33:17 I dynnu dyn oddi wrth ei waith, ac i guddio balchder oddi wrth ddyn.

33:17 That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.


33:18 Y mae efe yn cadw ei enaid ef rhag y pwll; ai hoedl ef rhag ei cholli trwy y cleddyf.

33:18 He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.


33:19 Ac efe a geryddir trwy ofid ar ei wely; a lliaws ei esgyrn ef a gofid caled:

33:19 He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:


33:20 Fel y ffieiddio ei fywyd ef fara, ai enaid fwyd blasus.

33:20 So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat.


33:21 Derfydd ei gnawd ef allan o olwg; saif ei esgyrn allan, y rhai ni welid or blaen.

33:21 His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out.


33:22 Nesau y mae ei enaid ir bedd, ai fywyd ir dinistrwyr.

33:22 Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers.


33:23 Os bydd gydag ef gennad o ladmerydd, un o fil, i ddangos i ddyn ei uniondeb:

33:23 If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to show unto man his uprightness:


33:24 Yna efe a drugarha wrtho, ac a ddywed, Gollwng ef, rhag disgyn ohono ir clawdd: myfi a gefais iawn.

33:24 Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom.


33:25 Ireiddiach fydd ei gnawd na bachgen: efe a ddychwel at ddyddiau ei ieuenctid.

33:25 His flesh shall be fresher than a childs: he shall return to the days of his youth:


33:26 Efe a weddia ar DDUW, ac yntau a fydd bodlon iddo; ac efe a edrych yn ei wyneb ef mewn gorfoledd: canys efe a dl i ddyn ei gyfiawnder.

33:26 He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will render unto man his righteousness.


33:27 Efe a edrych ar ddynion, ac os dywed neb. Mi a bechais, ac a wyrais uniondeb, ac ni lwyddodd i mi,

33:27 He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not;


33:28 Efe a wared ei enaid ef rhag myned ir clawdd, ai fywyd a wl oleuni.

33:28 He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light.


33:29 Wele, hyn oll a wna DUW ddwywaith neu dair dyn,

33:29 Lo, all these things worketh God oftentimes with man,


33:30 I ddwyn ei enaid ef or pwll, iw oleuo goleuni y rhai byw.

33:30 To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living.


33:31 Gwrando, Job, clyw fi: taw, a mi a lefaraf.

33:31 Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak.


33:32 Od oes geiriau gennyt, ateb fi: llefara, canys chwenychwn dy gyfiawn hau di.

33:32 If thou hast any thing to say, answer me: speak, for I desire to justify thee.


33:33 Onid e, gwrando arnaf fi: bydd ddistaw, a myfi a ddysgaf i ti ddoethineb.

33:33 If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall teach thee wisdom.PENNOD 34

34:1 Ac Elihu a lefarodd ac a ddywedodd,

34:1 Furthermore Elihu answered and said,


34:2 Ha wŷr doethion, gwrandewch fy ymadroddion; a chwychwi y rhai ydych yn gwybod, clustymwrandewch.

34:2 Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.


34:3 Canys y glust a farn ymadroddion, fel yr archwaetha y genau fwyd.

34:3 For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.


34:4 Dewiswn i ni farn, gwybyddwn rhyngom pa beth sydd dda.

34:4 Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.


34:5 Canys dywedodd Job, Cyfiawn ydwyf; a DUW a ddug ymaith fy marn.

34:5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.


34:6 A ddywedaf fi gelwydd yn erbyn fy mater fy hun? anaele yw fy archoll heb gamwedd.

34:6 Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.


34:7 Pa ŵr sydd fel Job, yr hwn a yf watwargerdd fel dwfr?

34:7 What man is like Job, who drinketh up scorning like water?


34:8 Ac a rodio yng nghymdeithas gyda gweithredwyr anwiredd, ac sydd yn myned gyda dynion annuwiol.

34:8 Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.


34:9 Canys dywedodd, Ni fuddia i ŵr ymhyfrydu Duw.

34:9 For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.


34:10 Am hynny chwychwi wŷr calonnog, gwrandewch arnaf. Pell oddi wrth DDUW fyddo gwneuthur annuwioldeb, ac oddi wrth yr Hollalluog weithredu anwiredd.

34:10 Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.


34:11 Canys efe a dl i ddyn ei waith; ac efe a wna i ŵr gael yn l ei ffyrdd ei hun.

34:11 For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.


34:12 Diau hefyd na wna DUW yn annuwiol, ac na wyra yr Hollalluog farn.

34:12 Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.


34:13 Pwy a roddes iddo ef lywodraethu y ddaear? a phwy a osododd yr holl fyd?

34:13 Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?


34:14 Os gesyd ei galon ar ddyn, os casgl efe ato ei hun ei ysbryd ai anadl ef,

34:14 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;


34:15 Pob cnawd a gyd-drenga, a dyn a ddychwel ir pridd.

34:15 All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.


34:16 Ac od oes ddeall ynot, gwrando hyn: clustymwrando llef fy ymadroddion.

34:16 If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.


34:17 A gaiff yr hwn sydd yn casu barn, lywodraethu? ac a ferni di yr hwn sydd gyfiawn odiaeth, yn annuwiol?

34:17 Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?


34:18 A ddywedir wrth frenin, Drygionus ydwyt? ac, Annuwiol ydych, wrth dywysogion?

34:18 Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?


34:19 Pa faint llai wrth yr hwn ni dderbyn wynebau tywysogion, ac nid edwyn y goludog o flaen y tlawd? canys gwaith ei ddwylo ef ydynt oll.

34:19 How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.


34:20 Hwy a fyddant feirw mewn moment, a hanner nos y cynhyrfa y bobl, ac yr nt ymaith: ar cadarn a symudir heb waith llaw.

34:20 In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.


34:21 Canys ei lygaid ef sydd ar ffyrdd dyn ac efe a wl ei holl gamre ef.

34:21 For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.


34:22 Nid oes dywyllwch, na chysgod angau, lle y gall y rhai sydd yn gweithio anwiredd, ymguddio.

34:22 There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.


34:23 Canys ni esyd DUW arddyn ychwaneg nag a haeddo; fel y gallo efe fyned i gyfraith a Duw.

34:23 For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.


34:24 Efe a ddryllia rai cedyrn yn aneirif, ac a esyd eraill yn eu lle hwynt.

34:24 He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.


34:25 Am hynny efe a edwyn eu gweithredoedd hwy: a phan newidio efe y nos, hwy a ddryllir.

34:25 Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.


34:26 Efe au tery hwynt, megis rhai annuwiol, yn amlwg:

34:26 He striketh them as wicked men in the open sight of others;


34:27 Am iddynt gilio oddi ar ei l ef, ac nad ystyrient ddim oi ffyrdd ef:

34:27 Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:


34:28 Gan ddwyn gwaedd y tlawd ato ef, ac efe a wrendy waedd y cystuddiol.

34:28 So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.


34:29 Pan esmwythao efe, pwy a anesmwytha? a phan guddio efe ei wyneb, pwy a edrych arno? pa un bynnag ai yn erbyn cenedl, ai yn erbyn dyn yn unig?

34:29 When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:


34:30 Fel na theyrnasai dyn ffuantus, ac na rwyder y bobl.

34:30 That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.


34:31 Ond wrth DDUW, yr hwn a ddywed, Mi a faddeuais, nid anrheithiaf, y dylid dywedyd;

34:31 Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:


34:32 Heblaw a welaf, dysg di fi: o gwneuthum anwiredd, ni wnaf fi mwy.

34:32 That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.


34:33 Ai wrth dy feddwl di y byddai? efe ai tl, pa un bynnag a wnelych ai gwrthod, ai dewis, ac nid myfi: am hynny dywed yr hyn a wyddost.

34:33 Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.


34:34 Gwŷr call, dywedant i mi; ar gŵr doeth, dywed fi.

34:34 Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.


34:35 Job a ddywedodd yn annoeth; ai eiriau ydynt heb ddoethineb.

34:35 Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.


34:36 Fy Nhad, profer Job hyd y diwedd, am roddi atebion dros ddynion anwir.

34:36 My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.


34:37 Canys efe a chwanegodd ysgelerder at ei bechod; efe a gurodd ei ddwylo yn ein plith ni, ac a amlhaodd ei eiriau yn erbyn Duw.

34:37 For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.PENNOD 35

35:1 A Elihu a lefarodd ac a ddywedodd,

35:1 Elihu spake moreover, and said,


35:2 A gyfrifaist di yn uniawn ddywedyd ohonot, Y mae fy nghyfiawnder i yn fwy nar eiddo Duw?

35:2 Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than Gods?


35:3 Canys dywedaist. Pa les a wna hynny i ti? pa beth a enillaf, er fy nglanhau oddi wrth fy mhechod?

35:3 For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin?


35:4 Myfi a atebaf i ti, ac ith gyfeillion gyda thi.

35:4 I will answer thee, and thy companions with thee.


35:5 Edrych ar y nefoedd, a gwl; ac edrych ar y cymylau, y rhai sydd uwch na thi.

35:5 Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou.


35:6 Os pechi, pa niwed a wnei di iddo ef? os arni fydd dy anwireddau, pa beth yr wyt yn ei wneuthur iddo ef?

35:6 If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him?


35:7 Os cyfiawn fyddi, pa beth yr wyt yn ei roddi iddo ef? neu pa beth y mae efe yn ei gael ar dy law di?

35:7 If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand?


35:8 I ŵr fel tydi, dy annuwioldeb, ac i fab dyn, dy gyfiawnder, a all ryw beth.

35:8 Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.


35:9 Gan faint y gorthrymder, hwy a wnnt ir gorthrymedig lefain: hwy a floeddiant rhag braich y cedyrn.

35:9 By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty.


35:10 Ond ni ddywed neb, Pa le y mae DUW, yr hwn am gwnaeth i; yr hwn sydd yn rhoddi achosion i ganu y nos?

35:10 But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night;


35:11 Yr hwn sydd yn ein dysgu yn fwy nag anifeiliaid y ddaear, ac yn ein gwneuthur yn ddoethach nag ehediaid y nefoedd.

35:11 Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven?


35:12 Yna hwy a waeddant rhag balchder y rhai drwg, ac ni chlyw efe.

35:12 There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men.


35:13 Diau na wrendy DUW oferedd, ac nad edrych yr Hollalluog arno.

35:13 Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.


35:14 Er dywedyd ohonot na weli ef, eto y mae barn ger ei fron ef: disgwyl dithau wrtho.

35:14 Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him.


35:15 Ac yn awr, am nad yw felly, efe a ymwelodd yn ei ddigofaint; eto ni ŵyr efe mewn dirfawr galedi:

35:15 But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity:


35:16 Am hynny y lleda Job ei safn yn ofer; ac yr amlha eiriau heb wybodaeth.

35:16 Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.PENNOD 36

36:1 A Elihu a aeth rhagddo, ac a ddywedodd,

36:1 Elihu also proceeded, and said,


36:2 Goddef i mi ychydig, a myfi a fynegaf i ti, fod gennyf ymadroddion eto dros DDUW.

36:2 Suffer me a little, and I will show thee that I have yet to speak on Gods behalf.


36:3 O bell y cymeraf fy ngwybodaeth, ac im Gwneuthurwr y rhoddaf gyfiawnder.

36:3 I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker.


36:4 Canys yn wir nid celwydd fydd fy ymadroddion: y perffaith o wybodaeth sydd gyda thi.

36:4 For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.


36:5 Wele, cadarn ydyw Duw, ac ni ddiystyra efe neb: cadarn o gadernid a doethineb yw efe.

36:5 Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.


36:6 Nid achub efe fywyd yr annuwiol; ond efe a rydd uniondeb ir trueiniaid.

36:6 He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.


36:7 Ni thyn efe ei olwg oddi ar y cyfiawn; eithr y maent gyda brenhinoedd, ar yr orseddfainc; ie, efe au sicrha yn dragywydd, a hwy a ddyrchefir.

36:7 He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted.


36:8 Ac os hwy a rwymir a gefynnau, ac a ddelir rhaffau gorthrymder;

36:8 And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction;


36:9 Yna efe a ddengys iddynt hwy eu gwaith, au hanwireddau, amlhau ohonynt:

36:9 Then he showeth them their work, and their transgressions that they have exceeded.


36:10 Ac a egyr eu clustiau hwy i dderbyn cerydd; ac a ddywed am droi ohonynt oddi wrth anwiredd.

36:10 He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity.


36:11 Os gwrandawant hwy, ai wasanaethu ef, hwy a dreuliant eu dyddiau mewn daioni, au blynyddoedd mewn hyfrydwch.

36:11 If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures.


36:12 Ac oni wrandawant, difethir hwy gan y cleddyf; a hwy a drengant heb wybodaeth.

36:12 But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.


36:13 Ond y rhai rhagrithiol o galon a chwanegant ddig: ni waeddant pan rwymo efe hwynt.

36:13 But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them.


36:14 Eu henaid hwythau fydd marw mewn ieuenctid, au bywyd gydar aflan.

36:14 They die in youth, and their life is among the unclean.


36:15 Efe a wared y truan yn ei gystudd, ac a egyr eu clustiau hwynt mewn gorthrymder.

36:15 He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.


36:16 Felly hefyd efe ath symudasai di o enau cyfyngdra i ehangder, lle nid oes gwasgfa; a saig dy fwrdd di fuasai yn llawn braster.

36:16 Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.


36:17 Ond ti a gyflawnaist farn yr annuwiol: barn a chyfiawnder a ymaflant ynot.

36:17 But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee.


36:18 Oherwydd bod digofaint, gochel rhag iddo dy gymryd di ymaith i ddyrnod: yna nith wared iawn mawr.

36:18 Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee.


36:19 A brisia efe ar dy olud di? na phrisia, ar aur, nac ar holl gadernid nerth.

36:19 Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength.


36:20 Na chwennych y nos, pan dorrer pobl ymaith yn eu lle.

36:20 Desire not the night, when people are cut off in their place.


36:21 Ymochel, nac edrych ar anwiredd; canys hynny a ddewisaist o flaen cystudd.

36:21 Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.


36:22 Wele, DUW trwy ei nerth a ddyrchafa; pwy sydd yn dysgu fel efe?

36:22 Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?


36:23 Pwy a orchmynnodd ei ffordd ef iddo? a phwy a ddywed, Gwnaethost anwiredd?

36:23 Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity?


36:24 Cofia fawrhau ei waith ef, ar yr hwn yr edrych dynion.

36:24 Remember that thou magnify his work, which men behold.


36:25 Pob dyn ai gwl, a dyn ai cenfydd o bell.

36:25 Every man may see it; man may behold it afar off.


36:26 Wele, mawr yw Duw, ac nid adwaenom ef; ac ni fedrir chwilio allan nifer ei flynyddoedd ef.

36:26 Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out.


36:27 Canys efe a wna y defnynnau dyfroedd yn fn: hwy a dywalltant law fel y byddo ei darth;

36:27 For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof:


36:28 Yr hwn a ddifera ac a ddefnynna y cymylau ar ddyn yn helaeth.

36:28 Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.


36:29 Hefyd, a ddeall dyn daeniadau y cymylau, a thwrf ei babell ef?

36:29 Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle?


36:30 Wele, efe a daenodd ei oleuni arno, ac a orchuddiodd waelod y mr.

36:30 Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea.


36:31 Canys hwynt y barn efe y bobloedd, ac y rhydd efe fwyd yn helaeth.

36:31 For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance.


36:32 Efe a guddia y goleuni a chymylau; ac a rydd orchymyn iddo na thywynno trwy y cwmwl sydd rhyngddynt.

36:32 With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt.


36:33 Ei dwrf a fynega amdano, ar anifeiliaid am y tarth.

36:33 The noise thereof showeth concerning it, the cattle also concerning the vapour.PENNOD 37

37:1 Wrth hyn hefyd y cryn fy nghalon, ac y dychlama hi oi lle.

37:1 At this also my heart trembleth, and is moved out of his place.


37:2 Gan wrando gwrandewch ar sŵn ei lef, ac ar y sain a ddaw allan oi enau ef.

37:2 Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of his mouth.


37:3 Efe ai hyfforddia dan yr holl nefoedd, ai fellt hyd eithafoedd y ddaear.

37:3 He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the earth.


37:4 Swn a rua ar ei l ef: efe a wna daranau llais ei odidowgrwydd, ac ni oeda efe hwynt, pan glywir ei dwrf ef.

37:4 After it a voice roareth: he thundereth with the voice of his excellency; and he will not stay them when his voice is heard.


37:5 DUW a wna daranau ai lais yn rhyfedd: y mae yn gwneuthur pethau mwy nag a wyddom ni.

37:5 God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he, which we cannot comprehend.


37:6 Canys efe a ddywed wrth yr eira, Bydd ar y ddaear; ac wrth gawod o law, ac wrth law mawr ei nerth ef.

37:6 For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.


37:7 Efe a selia law pob dyn, fel yr adwaeno pawb ei waith ef.

37:7 He sealeth up the hand of every man; that all men may know his work.


37:8 Yna yr y bwystfil iw loches, ac y trig yn ei le.

37:8 Then the beasts go into dens, and remain in their places.


37:9 Or deau y daw corwynt, ac oerni oddi wrth y gogledd.

37:9 Out of the south cometh the whirlwind: and cold out of the north.


37:10 Ai wynt y rhydd DUW rew: a lled y dyfroedd a gyfyngir.

37:10 By the breath of God frost is given: and the breadth of the waters is straitened.


37:11 Hefyd efe a flina gwmwl yn dyfrhau; efe a wasgar ei gwmwl golau.

37:11 Also by watering he wearieth the thick cloud: he scattereth his bright cloud:


37:12 Ac y mae hwnnw yn ymdroi oddi amgylch wrth ei lywodraeth ef: fel y gwnelont hwy both bynnag a orchmynno efe iddynt, ar hyd wyneb y byd ar y ddaear.

37:12 And it is turned round about by his counsels: that they may do whatsoever he commandeth them upon the face of the world in the earth.


37:13 Pa un bynnag ai yn gosbedigaeth, ai iw ddaear, ai er daioni, efe a bair iddo ddyfod.

37:13 He causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for mercy.


37:14 Gwrando hyn. Job; saf, ac ystyria ryfeddodau Duw.

37:14 Hearken unto this, O Job: stand still, and consider the wondrous works of God.


37:15 A wyddost ti pa bryd y dosbarthodd DUW hwynt, ac y gwnaeth efe i oleuni ei gwmwl lewyrchu?

37:15 Dost thou know when God disposed them, and caused the light of his cloud to shine?


37:16 A wyddost ti oddi wrth bwysau y cymylau, rhyfeddodau yr hwn sydd berffaith-gwbl o wybodaeth?

37:16 Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?


37:17 Pa fodd y mae dy ddillad yn gynnes, pan baro efe y ddaear yn dawel ar deheuwynt?

37:17 How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind?


37:18 A daenaist ti gydag ef yr wybren, yr hon a sicrhawyd fel drych toddedig?

37:18 Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass?


37:19 Gwna i ni wybod pa beth a ddywedwn wrtho: ni fedrwn ni gyfleu ein geiriau gan dywyllwch.

37:19 Teach us what we shall say unto him; for we cannot order our speech by reason of darkness.


37:20 A fynegir iddo ef os llefaraf? os dywed neb, diau y llyncir ef.

37:20 Shall it be told him that I speak? if a man speak, surely he shall be swallowed up.


37:21 Ac yn awr, ni wl neb y goleuni disglair sydd yn y cymylau: ond myned y mae y gwynt, au puro hwynt.

37:21 And now men see not the bright light which is in the clouds: but the wind passeth, and cleanseth them.


37:22 Or gogleddwynt y daw hindda: y mae yn Nuw ogoniant mwy ofnadwy.

37:22 Fair weather cometh out of the north: with God is terrible majesty.


37:23 Am yr Hollalluog, ni allwn ni moi gael ef: ardderchog yw o nerth, a barn, a helaethrwydd cyfiawnder: ni chystuddia efe.

37:23 Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.


37:24 Am hynny yr ofna dynion ef: nid edrych efe ar neb doeth eu calon.

37:24 Men do therefore fear him: he respecteth not any that are wise of heart.PENNOD 38

38:1 Yna yr ARGLWYDD a atebodd Job allan or corwynt, ac a ddywedodd,

38:1 Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,


38:2 Pwy yw hwn sydd yn tywyllu cyngor ag ymadroddion heb wybodaeth.

38:2 Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?


38:3 Gwregysa dy lwynau yn awr fel gŵr; a mynega i mi yr hyn a ofynnwyf i ti.

38:3 Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.


38:4 Pa le yr oeddit ti pan sylfaenais i y ddaear? mynega, os medri ddeall.

38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.


38:5 Pwy a osododd ei mesurau hi, os gwyddost? neu pwy a estynnodd linyn arni hi?

38:5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?


38:6 Ar ba beth y sicrhawyd ei sylfeini hi? neu pwy a osododd ei chonglfaen hi,

38:6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;


38:7 Pan gydganodd sr y bore, ac y gorfoleddodd holl feibion Duw?

38:7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?


38:8 A phwy a gaeodd y mr dorau, pan ruthrodd efe allan megis pe delai allan or groth?

38:8 Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?


38:9 Pan osodais i y cwmwl yn wisg iddo, a niwl tew yn rhwymyn iddo,

38:9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,


38:10 Pan osodais fy ngorchymyn arno, a phan osodais drosolion a dorau,

38:10 And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,


38:11 Gan ddywedyd, Hyd yma y deui, ac nid ymhellach; ac yma yr atelir ymchwydd dy donnau di.

38:11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?


38:12 A orchmynnaist ti y bore er dy ddyddiau? a ddangosaist ti ir wawrddydd ei lle,

38:12 Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;


38:13 I ymaflyd yn eithafoedd y ddaear, fel yr ysgydwer yr annuwiol allan ohoni hi?

38:13 That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?


38:14 Canys hi a ymnewidia fel clai y sl; a hwy a safant fel dillad.

38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.


38:15 Ac atelir eu goleuni oddi wrth yr annuwiol: dryllir y braich dyrchafedig.

38:15 And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.


38:16 A ddaethost ti i eigion y mr? ac a rodiaist ti yng nghilfachau y dyfnder?

38:16 Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?


38:17 A agorwyd pyrth marwolaeth i ti? neu a welaist ti byrth cysgod angau?

38:17 Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?


38:18 A ystyriaist ti led y ddaear? mynega, os adwaenost ti hi i gyd.

38:18 Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.


38:19 Pa ffordd yr eir lle y trig goleuni? a pha le y mae lle y tywyllwch,

38:19 Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,


38:20 Fel y cymerit ef hyd ei derfyn, ac y medrit y llwybrau iw dy ef?

38:20 That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?


38:21 A wyddit ti yna y genid tydi? ac y byddai rhifedi dy ddyddiau yn fawr?

38:21 Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?


38:22 A aethost ti i drysorau yr eira? neu a welaist ti drysorau y cenllysg,

38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,


38:23 Y rhai a gedwais i hyd amser cyf-yngder, hyd ddydd ymladd a rhyfel?

38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?


38:24 Pa ffordd yr ymranna goleuni, yr hwn a wasgar y dwyreinwynt ar y ddaear?

38:24 By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?


38:25 Pwy a rannodd ddyfrlle ir llifddyfroedd? a ffordd i fellt y taranau,

38:25 Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;


38:26 I lawio ar y ddaear lle ni byddo dyn, ar yr anialwch, sydd heb ddyn ynddo?

38:26 To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;


38:27 I ddigoni y tir diffaith a gwyllt, ac i beri i gnwd o laswellt dyfu?

38:27 To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?


38:28 A oes dad ir glaw? neu pwy a genhedlodd ddefnynnau y gwlith?

38:28 Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?


38:29 O groth pwy y daeth yr i allan? a phwy a genhedlodd lwydrew y nefoedd?

38:29 Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?


38:30 Y dyfroedd a guddir megis charreg, ac wyneb y dyfnder a rewodd.

38:30 The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.


38:31 A rwymi di hyfrydwch Pleiades? neu a ddatodi di rwymau Orion?

38:31 Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?


38:32 A ddygi di allan Massaroth yn eu hamser? neu a dywysi di Arcturus ai feibion?

38:32 Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?


38:33 A adwaenost ti ordeiniadau y nefoedd? a osodi di ei lywodraeth ef ar y ddaear?

38:33 Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?


38:34 A ddyrchefi di dy lef ar y cwmwl, fel y gorchuddio helaethrwydd o ddyfroedd dydi?

38:34 Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?


38:35 A ddanfoni di fellt allan, fel yr elont, ac y dywedont wrthyt, Wele ni?

38:35 Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?


38:36 Pwy a osododd ddoethineb yn yr ymysgaroedd? neu pwy a roddodd ddeall ir galon?

38:36 Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?


38:37 Pwy a gyfrif y cymylau trwy ddoethineb? a phwy a all atal costrelau y nefoedd.

38:37 Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,


38:38 Pan droer y llwch yn dom, fel y glyno y priddellau ynghyd?

38:38 When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?


38:39 A elli di hela ysglyfaeth ir llew? neu a elli di lenwi gwanc cenawon y llewod,

38:39 Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,


38:40 Pan ymgrymant yn eu llochesau, pan eisteddant mewn ffau i gynllwyn?

38:40 When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?


38:41 Pwy a ddarpar ir gigfran ei bwyd? pan lefo ei chywion ar DDUW, gwibiant o eisiau bwyd.

38:41 Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.PENNOD 39

39:1 A wyddost ti yr amser i eifr gwylltion y creigiau lydnu? a fedri di wylied yr amser y bwrw yr ewigod loi?

39:1 Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?


39:2 A gyfrifi di y misoedd a gyflawnant hwy? ac a wyddost ti yr amser y llydnant?

39:2 Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?


39:3 Ymgrymant, bwriant eu llydnod, ac ymadawant u gofid.

39:3 They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.


39:4 Eu llydnod a gryfha, cynyddant yn y maes: nt allan, ac ni ddychwelant atynt hwy.

39:4 Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.


39:5 Pwy a ollyngodd yr asyn gwyllt yn rhydd? neu pwy a ddatododd rwymau yr asyn gwyllt?

39:5 Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?


39:6 Yr hwn y gosodais yr anialwch yn dy iddo, ar diffeithwch yn drigfa iddo.

39:6 Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.


39:7 Efe a chwardd am ben lliaws tref: ni wrendy ar lais y geilwad.

39:7 He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.


39:8 Cilfachau y mynyddoedd yw ei borfa ef, ac efe a chwilia am bob glaswelltyn.

39:8 The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.


39:9 A gytuna yr unicorn ith wasanaethu di? a erys efe wrth dy bresebau di?

39:9 Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?


39:10 A rwymi di unicorn i did mewn rhych? a lyfna efe y dolydd ar dy l di?

39:10 Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?


39:11 A ymddiriedi wrtho, am fod ei gryfder yn fawr? a adewi di dy lafur iddo?

39:11 Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?


39:12 A goeli di ef, y dwg efe dy had di drachefn, ac y casgl efe ef ith lawr dyrnu di?

39:12 Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?


39:13 A roddaist ti adenydd hyfryd ir peunod? neu adenydd a phlu ir estrys?

39:13 Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?


39:14 Yr hon a ad ei hwyau yn y ddaear, ac au cynhesa yn y llwch;

39:14 Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,


39:15 Ac y mae hi yn gollwng dros gof y gallai droed eu dryllio hwynt, neu anifail y maes eu sathru.

39:15 And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.


39:16 Caled yw hi wrth ei chywion, fel pe na byddent eiddi hi: ei gwaith hi sydd ofer, heb ofn;

39:16 She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;


39:17 Oblegid na roddes DUW iddi ddoethineb, ac na chyfrannodd iddi ddeall.

39:17 Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.


39:18 Yr amser yr ymgodo hi yn uchel, hi a ddiystyra y march ai farchog.

39:18 What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.


39:19 A roddaist ti gryfder i farch? neu a ddysgaist iddo weryru?

39:19 Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?


39:20 A ddychryni di ef fel ceiliog rhedyn? dychryn ydyw ardderchowgrwydd ei ffroen ef.

39:20 Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.


39:21 Ei draed ef a gloddiant yn y dyffryn, ac efe a lawenycha yn ei gryfder: efe a allan i gyfarfod arfau.

39:21 He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.


39:22 Efe a ddiystyra arswyd, ac ni ddychryna efe; ac ni ddychwel yn ei l rhag y cleddyf.

39:22 He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.


39:23 Y cawell saethau a drystia yn ei erbyn, y ddisglair waywffon ar darian.

39:23 The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.


39:24 Efe a Iwnc y ddaear gan greulondeb a chynddaredd: ac ni chred mai llais yc utgorn yw.

39:24 He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.


39:25 Efe a ddywed ymhlith yr utgyrn. Ha, ha; ac a arogla o bell ryfel, twrf tywysogion, ar bloeddio.

39:25 He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.


39:26 Ai trwy dy ddoethineb di yr eheda y gwalch, ac y lleda efe ei adenydd tuar deau?

39:26 Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?


39:27 Ai wrth dŷ orchymyn di yr ymgyfyd yr eryr, ac y gwna efe ei nyth yn uchel?

39:27 Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?


39:28 Y trig efe ac yr erys mewn craig; ac ar ysgithredd y graig, ar lle cadarn?

39:28 She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.


39:29 Oddi yno y chwilia am fwyd; ei lygaid a ganfyddant o bell.

39:29 From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.


39:30 Ei gywion hefyd a sugnant waed: a lle y byddo celanedd, yno y bydd efe.

39:30 Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.PENNOD 40

40:1 Yr ARGLWYDD hefyd a atebodd Job, ac a ddywedodd,

40:1 Moreover the LORD answered Job, and said,


40:2 Ai dysgeidiaeth yw ymryson r Hollalluog? a argyhoeddo DDUW, atebed i hynny.

40:2 Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him answer it.


40:3 A Job a atebodd yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd,

40:3 Then Job answered the LORD, and said,


40:4 Wele, gwael ydwyf; pa beth a atebaf i ti? mi a osodaf fy llaw ar fy ngenau.

40:4 Behold, I am vile; what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth.


40:5 Dywedais unwaith; ond nid atebaf: ie, ddwywaith; ond ni chwanegaf.

40:5 Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but I will proceed no further.


40:6 Ar ARGLWYDD a atebodd Job allan or corwynt, ac a ddywedodd,

40:6 Then answered the LORD unto Job out of the whirlwind, and said,


40:7 Gwregysa yn awr dy lwynau fel gŵr; a myfi a ofynnaf i ti, mynega dithau i mi.

40:7 Gird up thy loins now like a man: I will demand of thee, and declare thou unto me.


40:8 A wnei di fy marn i yn ofer? a ferni di fi yn anghyfiawn, ith gyfiawnhau dy hun?

40:8 Wilt thou also disannul my judgment? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous?


40:9 A oes i ti fraich fel i DDUW? neu a wnei di daranau ath lais fel yntau?

40:9 Hast thou an arm like God? or canst thou thunder with a voice like him?


40:10 Ymdrwsia yn awr mawredd ac a godidowgrwydd, ac ymwisg gogoniant ac phrydferthwch.

40:10 Deck thyself now with majesty and excellency; and array thyself with glory and beauty.


40:11 Gwasgar gynddaredd dy ddigofaint; ac edrych ar bob balch, a thafl ef i lawr.

40:11 Cast abroad the rage of thy wrath: and behold every one that is proud, and abase him.


40:12 Edrych ar bob balch, a gostwng ef; a mathra yr annuwiol yn eu lle.

40:12 Look on every one that is proud, and bring him low; and tread down the wicked in their place.


40:13 Cuddia hwynt ynghyd yn y pridd, a rhwym eu hwynebau hwynt mewn lle cuddiedig.

40:13 Hide them in the dust together; and bind their faces in secret.


40:14 Yna hefyd myfi a addefaf i ti; y gall dy ddeheulaw dy achub.

40:14 Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee.


40:15 Yn awr wele y behemoth, yr hwn a wneuthum gyda thi; glaswellt a fwyty efe fel ych.

40:15 Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox.


40:16 Wele yn awr, ei gryfder ef sydd yn ei lwynau, ai nerth ym mogel ei fol.

40:16 Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly.


40:17 Efe a gyfyd ei gynffon fel cedrwydden: gewynnau ei arennau ef sydd blethedig.

40:17 He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are wrapped together.


40:18 Pibellau pres ydyw ei esgyrn ef: ei esgyrn sydd fel ffyn heyrn.

40:18 His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron.


40:19 Pennaf o ffyrdd DUW ydyw efe: yr hwn ai gwnaeth a all beri iw gleddyf nesau ato ef.

40:19 He is the chief of the ways of God: he that made him can make his sword to approach unto him.


40:20 Y mynyddoedd yn ddiau a ddygant laswellt iddo: ac yno y chwery holl anifeiliaid y maes.

40:20 Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play.


40:21 Efe a orwedd dan goedydd cysgodfawr, mewn lloches o gyrs a siglennydd.

40:21 He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens.


40:22 Coed cysgodfawr ai gorchuddiant au cysgod: helyg yr afon ai hamgylchant.

40:22 The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about.


40:23 Wele, efe a yf yr afon, ac ni phrysura: efe a obeithiai y tynnai efer Iorddonen iw safn.

40:23 Behold, he drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth.


40:24 A ddeil neb ef o flaen ei lygaid? a dylla neb ei drwyn ef a bachau?

40:24 He taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares.PENNOD 41

41:1 A dynni di y lefiathan allan bach? neu a rwymi di ei dafod ef rhaff?

41:1 Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?


41:2 A osodi di fach yn ei drwyn ef? neu a dylli di asgwrn ei en ef a mynawyd?

41:2 Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?


41:3 A fawr ymbil efe thi? a ddywed efe wrthyt ti yn deg?

41:3 Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?


41:4 A wna efe amod thi? a gymeri di ef yn was tragwyddol?

41:4 Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?


41:5 A chwaraei di ag ef fel ag aderyn? neu a rwymi di ef ith lancesau?

41:5 Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?


41:6 A swpera cyfeillion arno? a gyfrannant hwy ef rhwng marsiandwyr?

41:6 Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?


41:7 A lenwi di ei groen ef phigau heyrn? neu ei ben thryferau?

41:7 Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears?


41:8 Gosod dy law arno ef; cofia y rhyfel; na wna mwy.

41:8 Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.


41:9 Wele, ofer ydyw ei obaith ef: oni chwymp un gan ei olwg ef?

41:9 Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?


41:10 Nid oes neb mor hyderus i godi ef: a phwy a saif ger fy mron i?

41:10 None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?


41:11 Pwy a roddodd i mi yn gyntaf, a mi a dalaf? beth bynnag sydd dan yr holl nefoedd, eiddof fi yw.

41:11 Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.


41:12 Ni chelaf ei aelodau ef, nai gryfder, na gweddeidd-dra ei ystum ef.

41:12 I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.


41:13 Pwy a ddatguddia wyneb ei wisg ef? pwy a ddaw ato ef ai ffrwvn ddauddyb- lyg?

41:13 Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?


41:14 Pwy a egyr ddorau ei wyneb ef? ofnadwy yw amgylchoedd ei ddannedd ef.

41:14 Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.


41:15 Ei falchder yw ei emau, wedi eu cau ynghyd megis sl gaeth.