0940k  Gwefan Cymru-Catalonia. BUCHEDD GITTO GELLI DEG, YN YR WYTHNOS GADW. Hanes bach o wythnos ym mywyd Guto o'r Gelli-deg, Merthyrtudful. Seren Gomer 1820. Mynd i'r gwaith am 7 - y gloden wedi cwympo yn y talcen - gwaith ofnadwy i chliro hi - coesau'r tools i gyd wedi tori, ond y pickish

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_004_guto_gelli_deg_0940k.htm

 0001 Y Tudalen Blaen Google: kimkat0001

..........2657k Y Porth Cymraeg Google: kimkat2657k

....................0009k Y Barthlen  Google: kimkat0009k

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) Google: kimkat096k


..

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
 

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Gitto Gelli Deg

SEREN GOMER 1820

Adolygiadau diweddaraf:  27 10 2000


(delwedd 6519)

Y llyfr ymwelwyr: 0860k, Google kimkat0860k

 

  1003ke  Click here for a page with an English translation - a week in the life of Guto, from Gelli-deg by Merthyrtudful

TEITL: Gitto Gelli Deg
AWDUR: Siencyn ap Tydfil
FFYNHONNELL
:  Seren Gomer 1820, tudalennau 163-164
ARDDULL: Tafodiaith y de-ddwyrain wedi ei safoni.
SYLWADAU: Yr ym wedi rhoi didolnod dros y llythyren 'y eglur' (y) - nid yw hwn yn y testun gwreiddiol, wrth gwrs

FFYNHONELL: Seren Gomer 1820, tudalennau 163-164

MR GOMER, - A mi yn lled segur un diwrnod, mi dreuliais y prydnawn yn edrych dros amrywiol ysgrifau yn meddiant henwr yn y gymdogaeth. O'r diwedd tarawais fy llaw ar ysgrif lled ddu ei lliw, ac o'r tu allan iddi yr ysgrifeniad hyn, Buchedd Gitto Gelli Deg, yn yr wythnos gadw.

Gan obeithio na fydd iddi, er düed ei lliw, i gymylu pelydr y SEREN, yr wyf yn danfon atoch, fel byddo i chwi wybod pa fodd mae llawer glöwr, &c., yn treulio rhan o'i amser; ac hefyd i ddangos gymaint y mae y Gymraeg wedi ei llygru gan y werinos. Chwi wyddoch ei fod yn bechod erbyn archwaeth mewn hynafiaeth i gyfnewid un lythyren mewn hên ysgrif; am hyny chwi a'i cewch air am air, llythyren am lythyren.

BUCHEDD GITTO GELLI DEG, YN YR WYTHNOS GADW

“DYDD LLUN. Cwni am wyth - galw ar Dai Sion - geneu'r pwll erbyn deg - wrth y pwll cwrdd â Dic y Gwrychyn, Twm Pen yr Hewl, Lewsin Lawen, Wil mab Sianco, Sioni Gardi, hen Rys y Labrwr, Twm Garw, &c. - danfon am fetching o'r Globe, gwerth 7s. 6d. - yfed hòno mewn awr - danfon am un arall o'r Wellington, gwerth 10s. 6d. - Sioni Cardi yn gweud y llanwai ddramaid o lo yn well na fi - ei daro lawr yn gwmws - ymladd - Sioni wedi colli doi ddant, cael doi lygad di, a thori asgwrn y ei ên - mynd lawr i'r Duke - yfed gwerth coron - y wraig yn dod i chwilo am danaf - mynd gada {sic} hi tua thre am haner awr wedi deuddeg - yn feddw tân - mynd i'r gwely yn y dillad glo.

“DYDD MAWRTH. Geneu'r pwll am naw - mynd i mewn gyda'r drams - cwrdd a'r gweithwyr wrth y Parting mawr - cyduno i fynd i maes am fod yr air yn ddrwg - mynd i gyd i'r Royal Oak - porter ffamws o London - Wil mab Sianco a Twm Pen yr Hewl yn ymladd - Wil yn enill y dydd - Rhys o'r Wenallt yn dweud wrthoi fy mod wedi cael fy nhori maes o'r clwb neithiwr o eisieu bod yno yn talu y pumed clwb - dyna hi yn neat! - yn aelod chwech mlynedd ond un mis - dwy bunt yn dod i fi y mis nesa - ffarwel lili!

“DYDD MERCHER. Pwll rhwng saith ag wyth - y gob wedi cwympo i'r hewl - ei chodi i fynu - trwbl ofnadwy - glanhau y talcen oddiar dydd {sic} Sadwrn - y gloden yn swno yn lled drwm - gorfod mynd maes i mofyn pren - dechreu cwto - presen ofnadwy yn y cwt - tori blaen y mandrel - dim calon i weithio - mynd tua thre erbyn tri - y wraig a'r plant eu gyd yn llefain - Dic y Baili wedi dod a thiced Cwrt y Conshans am gwrw er ys pum mlynedd - meddwl fod y tafarnwr wedi ei anghofio - yr arian yn 7 punt - y wraig dan lefain yn syrthio ar fy ngwddwg, ac yn dweud, 'O! Gitto! Gitto! pam wyt ti yn fy nhwyllo fel hyn?” - ei gwedd a'i thynerwch bron yn tori nghalon - yn yr hwyr mor ofidus fel yr oeddwn yn meddwl y busai cwart o gwrw yn gwneud daioni i mi - clywed bod Wiltshire Beer iawn yn y Swan - gwr y ty yn pallu hen gownt - cwrdd a Lewsin Lawen ar yr hewl - mynd mewn gydag ef - yfed gwerth 4s. 6d. - haner meddw yn mynd tua thre.

“DYDD IAU. Mynd i'r gwaith am 7 - y gloden wedi cwympo yn y talcen - gwaith ofnadwy i chliro hi - coesau'r tools i gyd wedi tori, ond y pickish - mynd i'r yard i fofyn coesau - naddu trwyr dydd - hen Rhees y Labrwr yn dod heibio'r ty a galw arnai - mynd lawr gydag e i'r Crown - hen gownt gan hen Rhees yno - yfed gwerth saith swllt - gwraig hen Rees yn dod iw fofyn am ddeg o'r gloch - un o wyr y Mera yw hi - hi yn towlu cwart llawn i wyneb hen Rhees - trueni fod cymaint o gwrw yn cael ei golli - mynd tua thre yn feddw - cwrdd ac ysbryd ar y bont - doi gorn fawr ganto, a chynffon hir iawn - cael ofan creulon - neidio dros y ganllaw i'r pwll dan y bont - bron boddi yno - mynd i dre yn sobor.

“DYDD GWENER. Yn y pwll rhwng 7 ac 8 - tori dwy ddramed o lo - clasgi dramed ar y ffordd - mynd tua thre - y wraig wedi gwneuthur teisien froi ffamws - wedi meddwl mynd lawr i'r Ship heno -, ond ofan rhag gweled rhwbeth yn y nos - mynd i'r gwely yn gynar.

“DYDD SADWRN. Yn y gwaith am ddau o'r gloch boreu heddy - gweithio mewn slip fawr - cael gwaith cael dwy ddramed - maes am naw - mynd i'r office cyn unarddeg - Dai Sion yn derbyn yr arian - cael ein talu yn y Greyhound - dim ond pedair punt yn dod i fi - y wraig yn dod i lawr - rhoi glassed o rwm iddi, a thicyn o lewmn ynddo, dyma fel y mae hi yn ei liko - gofyn am arian i dalu'r siop - rhoi tair punt iddi - cywilydd i fynd gydai, am nad oedd digon o arian i gliro'r llyfr - hithau ac ofan fynd i'r siop, rhag cael ei chymenu am ddod a rhy fach o arian - yfi yn cadw punt i dalu deg swllt o hen gownt am gwrw y mis dwetha, ac i gael deg swllt i gael cwrw y mis hyn - trueni mod i yn twyllo Gwenny fel hyn - ond pwy golier all fyw heb gwrw? - Gitto bach yn aros gyda fi nes delsai ei fam yn nol - Gitto bach yn liko cwrw - yn meddwi ar chwech cwpaned - y wraig yn dod yn nol - gofyn ifi ddod tua thre - yfi yn pallu, achos fod y shwg y llawn - dw i byth yn madel pan bo'r cwart yn llawn - y cyfri yn dod mewn - gwr y ty wedi dodi lawr shwg yn ormodd - ar ol llawer o eiriau croes, yfi yn taro gwr y ty, a dechreu stripo - doi gwnstab yn dod - mynd a fi i'r ty-tywyll - wedai ddim rhagor rhag cwyddil. “

Yma, Mr. Gomer, y gorphen yr ysgrif. Gobeithio y bydd i lawer gweithiwr i ystyried pa faint o ei fywyd sydd wedi bod yn debyg i ryw ddiwrnod yn muchedd Gitto.

Trehomer.

SIENCYN AP TYDFIL

{*Diolch i Andrew Hawke ac hefyd Paul Birt am anfon eglurhad ar yr ymadrodd 'wythnos gadw'}

 

Adolygiad diweddaraf  2009-12-02, 08 11 2002

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Fformat 100 chwith, 200 de


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) äm ai? Yüu äa(r) vízïting ə peij fröm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
 
  

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats