1874e  Gwefan Cymru-Catalonia. Two influential short articles from Seren Gomer, 1823, calling on Welsh people to give Welsh names to their children rather than English names. Original Welsh article with an English translation.. Mr. Gomer, - Gan fod y Cymr˙ yn ymhoffi cymaint yn eu hiaith a'u cenedl, pa beth all fod yr achos eu bod yn myned at ieithoedd ereill i ymof˙n am eu henwau priodol?

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_005_enwau_cymreig_cymro_1823_0954ke.htm

0001z Y Tudalen Blaen / The Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / Gateway to the Website in English

....................0010e Y Barthlen / Siteplan in English

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

............................................................y tudalen hwn / this page


..0860k
y llyfr ymwelwyr
/ visitors’ book

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galˇles
 
 
Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

ENWAU CYMRAEG.
Awdur: CYMRO

Welsh Names.
Author: Cymro

One of two short articles from Seren Gomer 1823 translated into English. (The other is at 1875ke - Welsh Names. Author: Ieuan Ddu o Lan Tawy). The use of Welsh forenames by some families from the mid-1820s onwards instead of English names was probably due in no small part to the publication of these two appeals to give children Welsh names.

 


(delw 6511)

 

  0953k Cymraeg yn unig

 

Our comments are in orange type

ˇˇˇˇ
From around 1825 onwards one begins to see in birth registers, censuses and parish records Welsh names of Celtic origin being used once more after centuries of abandonment. This was in no small part due to two items which appeared in Seren Gomer, 1823, under the title 'Enwau Cymreig' (Welsh Names). The authors were 'Cymro' (Welshman' and 'Ieuan Ddu o Lan Taw˙' - 'black-haired Ieuan (John) from the bank of the Taw˙ (= Tawe) river'


Below is the article broken up into sections with an ENGLISH TRANSLATION (fairly literal) appended.


SPELLING: In the text either the author or editor makes use of a grave accent in an unpredictable and inconsistent fashion.


We have marked the ‘y’ pronunced [i, i:] as ‘˙’. Unmarked ‘y’ is pronounced with the obscure vowel.ENWAU CYMREIG
{WELSH NAMES}
______________

Mr. Gomer, - Gan fod y Cymr˙ yn ymhoffi cymaint yn eu hiaith a'u cenedl, pa beth all fod yr achos eu bod yn myned at ieithoedd ereill i ymof˙n am eu henwau priodol? O herw˙dd ambell waith iawn y cwrddwn ag enw Cymraeg yn ein plith, ond y mae enwau Seisnaeg yn lliosog iawn.
{ Mr. Gomer, as the Welsh people are so very fond of their language and nation, what can be the reason that they go to other languages to obtain their given names? Because it is very infrequently that we meet with a Welsh name amongst us, but English names are very numerous}


______________


Anfyn˙ch y clywwn yr enw Gruff˙dd neu Owain; anamlach eto Llewel˙n. Y mae Madog a Charadog gwedi diflanu er ys oesoedd, ac nid w˙f yn cofio gweled mw˙ nag un Cadwgan yn fy amser. Ond y mae enwau y Seison yn nifeiriog, ac yn ennill tir beun˙dd; meg˙s Robert, a Richard, a William, ac Edward, &c. Y mae yr Albaniaid yn ymhoffi cadw yn mlaen hen enwau eu hiaith, meg˙s Donald, a Ronald, a Duncan, &c.; ac y mae gan y Gw˙ddelod enwau priodol idd eu cenedl.
{ We rarely hear the name Gruff˙dd or Owain; and even rarer is Llewel˙n. Madog and Caradog disappeared ages back, and I don't remember seeing more than one Cadwgan in my time. But the names of English people are numerous, and gaining ground daily; such as Robert, and Richard, and William, and Edward, &c. The Scots are fond of keeping on the old names of their language, like Donald, and Ronald, and Duncan, &c.; and the Irish have the names which are appropriate to their nation }


______________


Ond y mae y Cymr˙ yn ymfoddloni dw˙n o amg˙lch nodau eu darostyngiad gan y Saeson, yn yr enwau Jacky, a Dickey, a Billy, &c. o genedlaeth i genedlaeth. Ac mor uf˙dd yd˙nt i'r drefn wael hon, a bod h˙n yn nod yr enwau ysgrythyrol yn cael eu gwneuthur yn Seisnaeg gandd˙nt; meg˙s John, neu Shôn, a Siams, yn lle IOAN a IAGO, yn ôl anian y Gymraeg.
{ But the Welsh are happy to carry around marks of their subjugation by the English, in the names Jacky, and Dickey, aand Billy, &c. from generation to generation. And they're so obedient to this poor scheme of things, that even scriptural names are made English with them; like John, or Shôn, and Siams, instead of IOAN and IAGO, in keeping with the nature of the Welsh language. }


______________


Mor hawdd fyddai amddiff˙n ein cenedl oddiwrth y gwaradw˙dd h˙n trw˙ i rieni ganl˙n cynllun Gwil˙m Owain a Iolo Morganwg, ac edr˙ch am enwau hardd eu hendeidiau yn eu hiaith eu hunain, a'u rhoddi idd eu plant yn lle yr enwau gwael presenol; a diolcha y plant idd˙nt am hyn˙, pan ddelont i'w deall. Ydw˙f, &c.
CYMRO
{It would be so easy to defend our nation from this disgrace through parents following the plan of Gwil˙m Owain and Iolo Morganwg, and looking for attractive names of their forefathers in their own language, and giving them to their children, instead of the present poor names; and the children will thank them for it, when they grow up. I am, &c.
CYMRO }

_____________________________

 DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN / LINKS TO THE REST OF THE WEBSITE

1929e
Enwau

Names
ˇˇˇˇ

0043c
Yr iaith Gymraeg

The Welsh Language
ˇˇˇˇˇ
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan; o’r tudalen hwn gellir hefyd
chwilio’r gwefan hwn â’r archwiliwr mewnol

Index of contents of the website
ˇˇˇˇˇ
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn

Welsh texts with English translations
 

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates 24 06 2000
Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sķc? Esteu visitant una pāgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Galˇles-Catalunya)
Weø(r) ām ai? Yųu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølķuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

  

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats