1228ke The History of Tonyrefail (1899). The original Welsh text is split into segments followed by the English translation for learners of Welsh. The original title is Hanes Tonyrefail. Atgofion am y Lle ar Hen Bobl The History of Tonyrefail, Remeniscences of the Place and the Old People, gan y Diweddar Thomas Morgan (Ystus Heddwch), (by the late Thomas Morgan, Justice of the Peace), Y Fron, Pontypridd. Yn Nghyda Rhagarweiniad, Ystoriau, ac Enwau Lleol. (Along with an Introduction, Stories, and Place Names). Gan Morien. Caerdydd. Argraffwyd gan y Western Mail, Limited. (Printed by the Western Mail, Limited.)

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_01_1288ke.htm

0001z Y Tudalen Blaen / The Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / Gateway to the Website in English

....................0010e Y Barthlen / Siteplan in English

..............................0977e Cywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Hanes Tonyrefail
Thomas Morgan (Caer-dydd 1899)
gyda rhagymadrodd ag atodiad
ar enwau lleol o amgylch
Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)


The History of Tonyrefail
Thomas Morgan (Caer-dydd 1899)
with a foreword and an appendix of place names
around Tonyrefail by Owen Morgan (Morien)

 

(delwedd 6676)

 Y TROSIAD HEB EI ORFFEN ETO / TRANSLATION STILL INCOMPLETE

Maer tudalennau yr ydym wedi eu trosi hyd yma mewn print du; y rhai heb eu gwneud mewn teip llwyd
Pages already translated are in black type; pages not yet translated into English in grey type


*0001 *0002 *0003 *0004 *0005 *0006 *0007 *0008 *0009 *0010 *0011 *0012 *0013 *0014 *0015 *0016 *0017 *0018 *0019 *0020 *0021 *0022 *0023 *0024 *0025 *0026 *0027 *0028 *0029 *0030 *0031 *0032 *0033 *0034 *0035 *0036 *0037 *0038 *0039 *0040 *0041 *0042 *0043 *0044 *0045 *0046 *0047 *0048 *0049 *0050 *0051 *0052 *0053 *0054 *0055 *0056 *0057 *0058 *0059 *0060 *0061 *0062 *0063 *0064 *0065 *0066 *0067 *0068 *0069 *0070 *0071 *0072 *0073 *0074 *0075 *0076 *0077 *0078 *0079 *0080 *0081 *0082

 

*0083 *0084 *0085 *0086 *0087 *0088 *0089 *0090 *0091 *0092 *0093 *0094 *0095 *0096 *0097 *0098 *0099 *0100 *0101 *0102 *0103 *0104 *0105 *0106 *0107 *0108 (tudalen ar goll / page missing) *0109 (tudalen ar goll / page missing) *0110

 

 

 

 

(Ry^n ni wedi cadw at yr orgraff wreiddiol - ar wahn i ambell gambrintiad amlwg. Dynodir y tudalennau felly (x20), (x21), ayyb.(1) Cyfieithiad Saesneg or llyfr yw hwn.
Iw weld yn Gymraeg yn unig ewch i 1223k
(This page is a translation of the book. Click on the number to see the Welsh-only version) (in electronic text along with images of each page from teh original book)

(2) Nid ywr trosiad yn gyflawn eto. Byddwn ni yn ychwanegu ato o dipyn i beth
The translation is far from complete. Well add to it from time to time

(3) Yr orgraff wreiddiol sydd yma, sydd braidd yn wahanol weithiau ir orgraff fodern
We have kept the original spelling which differs in some features from the modern spelling

(4) Gobeithio y bydd o gymorth ir sawl sydd am ddysgu ein hiaith. Yr ym ni wedi torrir testun yn ddarnau bach a rhoi trosiad wrth gwt pob darn er mwyn eu cymharu
Hopefully this bilingual version will be of interest to people who wish to learn our language. Weve divided it into small segments with the translation immediately following each one for ease of comparison

(5) Maer trosiad yn lled lythrennol. Allwedd i weld priod-ddull y Gymraeg yw ef, ac nid cyfraniad at fyd lln y Sais.
The translation is fairly literal since it is intended as a key to understand Welsh idiom, and not as a contribution to English literature!

(6) Ychwanegir cyfieithiadau llythrennol o rai ymadroddion wedi eu trosi ir Saesneg, yngly^n ag ambell sylw
Literal translations follow certain translated expressions, as well as an occasional comment

(7) Rhwng cromfachau sgwr y ceir ychwanegiadau gennyf
er yn fachgen: since [he was] a boy ywr trosiad a ddefnyddwyd gennyf
My additions in square brackets:
er yn fachgen = since he was a boy, literally since a boy, but I have written since [he was] a boy

(8) Mae geiriadur Cymraeg-Saesneg ar lein gennym yn 1818e
You can find an online Welsh-English dictionary at the link above

 

(9) Y mae mynegai (anghyflawn) ir llyfr yma: 1224k

There is an (incomplete) index to the book at the link above
CYNNWYS / CONTENTS

 

Rhif ac enwr adran

I ddod o hyd i dudalen defnyddiwch archwiliwr y tudalen (Ewch at) a rhoi rhif ac x oi flaen. Er enghraifft, y tudalen 66 tripiwch x66

Number and title of the section

To find a page use the search device of this page (Go to:) and prefix x:
For example to find page 66, type in x66

Rhif y tudalen yn y llyfr gwreiddiol
Page number in the original book

d1

Rhagymadrodd (gan Morien)

Foreword (by Morien)

x3

d2

Tudalen y Teitl

Title Page

x4

d3

Rhagarweiniad (Hanes Tonyrefail, Thomas Morgan)

Introduction (The History of Tonyrefail, Thomas Morgan)

x5

 

Thomas Morgan

 

x5

d4

Hynafiaid Thomas Morgan

Forebears of Thomas Morgan

x5

d5

Llanganna

(Llan-gan or Llanganna, village name)

x9

d6

Or Palasdy ir Siop

From the mansion to the shop

x11

d7

Neuadd y Collena

Collena Hall

x12

d8

Y Parch. William Evans

The Reverend William Evans

x13

d9

Dylanwadau Boreuol Ei Oes

Early influences on his life

x17

d10

Dyddiau Olaf Thomas Morgan

Last days of Thomas Morgan

x20

d11

Llythyr Oddiwrth Thomas Morgan

Letter from Thomas Morgan

x23

d12

Y Parch. William Evans a Hawliau Merched i Bregethu

The Reverend William Evans and the rights of women to preach

x23

 

Adgofion am Donyrefail

Reminiscences of Tonyrefail

x25

d13

Adgofion am Donyrefail - Llith 1

(Letter 1)

x25

d14

Adgofion am Donyrefail - Llith 2

(Letter 2)

x31

d15

Adgofion am Donyrefail - Llith 3

(Letter 3)

x36

d16

Adgofion am Donyrefail - Llith 4

(Letter 4)

x41

d17

Adgofion am Donyrefail - Llith 5

(Letter 5)

x46

d18

Adgofion am Donyrefail - Llith 6

(Letter 6)

x51

d19

Adgofion am Donyrefail - Llith 7

(Letter 7)

x55

d20

Adgofion am Donyrefail - Llith 8

(Letter 8)

x60

d21

Adgofion am Donyrefail - Llith 9

(Letter 9)

x65

 

Enwau Lleol o Amgylch Tonyrefail (gan Morien)

Place names around Tonyrefail (by Morien)

x69

d22

PALASDY Y COLLENA

Collena Mansion

x69

d23

PANT Y BRAD

(Place name hollow of treachery)

x69

d24

CWM CASTELLA

The Castella valley

x73

d25

TY CWRDD Y QUAKERS

The Quakers meeting house

x73

d26

TYLCHA

(name of a farmhouse)

x74

d27

GELLI SEREN

the star wood

x74

d28

TWYN TRAETHAWG

twyn = hill

x74

d29

Y RHIW

The slope

x74

d30

LLANILID

Church of Ilid

x74

d31

CAECWRLAS

 

x74

d32

CAERLAN

Caer-lan hill on the slope

x74

d33

GELLI GRON

round wood

x75

d34

CILELI

nook by river Eli

x75

d35

ELWY

River Eli

x75

d36

TREBANAWG

 

x75

d37

RHIW Y GARN

slope of the cairn

x75

d38

TREBOETH

burnt farmstead

x75

d39

HEOL RHIW WINDER

 

x75

d40

Y WAUN RYDD

Common moorland

x76

d41

CAER YSGOL

field by the school

x76

d42

Y TRAN

Y Traean, the third part

x76

d43

SHON Y BREECHES COCH

Sin with the red breeches

x76

d44

SHAMS O GEFN TYLCHA

James from Cefntylcha

x77

d45

ANGLADD O DLOTY TONYREFAIL

a funeral from the Tonyrefail poorhouse

x79

d46

JOB Y TEILIWR (TAILOR)

Job the tailor

x80

d47

MARI SHAMS

Mary James

x81

d48

LLUEST OWAIN

Owains shieling

x83

d49

LLAN DYFODWG

Church of Tyfodwg

x83

d50

HENDRE FORGAN

Morgans winter farmstead

x83

d51

Y GILFACH AR GILFACH GOCH

The Nook and the Red Nook

x83

d52

CRUG GLAS

Green hill

x84

d53

CWM PANT DYFI

Valley of Dyfi hollow

x84

d54

DIMBATH

 

x84

d55

GLYNOGWR

valley of river Ogwr

x84

d56

TON ITHEL DDU

grassland of Black-haired Ithel

x85

d57

SHONI MEIRIONYDD, PERERIN GWLAD

Johnny from Merionydd, a wanderer in the countryside

x85

d58

BEDDARGRAFF HYNOD

a remarkable grave inscription

x87

d59

TWM HYWEL LLYWELIN, YSTRAD DYFODWG

Thomas Hywel Llywelyn from Ystrad-dyfodwg

x87

d60

Y GWYR RHYDDION HIL GWRONIAID / Y BLACK ARMY, LLANTRISANT

The Free Men a lineage of valient men. The Black Army, Llantrisant

x90

d61

LLYWELIN OR CWRT (TWYNYPANDY) RHONDDA

Llywelyn from Y Cwrt (the court), Tonypandy, Rhondda

x93

d62

DYDD Y FARN

the day of judgement

x93

d63

DR. EVAN DAVIES A BILI JAC Y GWEHYDD

Dr. Evan Davies and Bili Jac the Weaver

x94

d64

PANT Y CEILIOGOD YMLADDGAR

The hollow of the fighting cocks

x95

d65

DIWYGIAD CREFYDDOL 1859 - DIGWYDDIAD DIGRI

The religious revival of 1859 an amusing incident

x96

d66

GOLWG AR Y CANNAR MAWR O BEN CEFNHIRGOED

A look at Canner-mawr from the top of Cefnhirgoed (hill of the long wood)

x97

d67

WRTH AFON ANGEU

by the river of death

x99

d68

CAN I BLWYF LLANWYNNO, MORGANWG

A song of Llanwynno Parish, Morgannwg

x101

d69

ANIANYDDIAETH RHEIDRWYDD

philosophy of necessity

x102

d70

ACHOS AC EFFAITH

cause and effect

x103

d71

HEN DDIGRIFWCH: YR IOOB BOOB

A piece of entertainment of old: the commotion

x104

d72

HEN DDIGRIFWCH: ALS OR SIOP A JOB Y TAFARN

A piece of entertainment of old: Alice of the Shop and Job of the Tavern

x105

d73

HEN DDIGRIFWCH: CAN HANES FFAIR ABERDAR

A piece of entertainment of old: song of the story of Aber-dr fair

x105

d74

CHWAIN, CHWAIN

fleas, fleas

x110(x2)


(LLUN: MAWL IDDO YN DDIDDIWEDD! Y PARCH. WILLIAM EVANS YM MHWLPUD PENUEL)
Picture: Unending / eternal Praise to Him! The Reverend William Evans in the pulpit at Penuel.
_________________________________d1 (x3)

(
1) RHAGYMADRODD.
(1) Foreword

Ysgrifenwyd yr adgofion canlynol am Donyrefail a'i hen bobl gan y diweddar Thomas Morgan, yn ei ddyddiau olaf ar y ddaear.
The following reminiscences of Tonyrefail and its old people were written by the late Thomas Morgan, in his last days on earth.

Yr oedd y duedd lenyddol yn lled gryf ynddo ef er yn fachgen; ond yr oedd wedi ei rhwystro i ymddadblygu. Aeth ei fryd ar fasnach bron yn hollol.
He had been quite keen on literature ever since he was a boy (the literary inclination was fairly strong since [he was] a boy), but he hadnt been able to develop his interest (but it had been prevented to develop). He became wholly involved in commerce (His mind went on commerce / trade completely)

Yr oedd un o'i berthynasau agosaf yn cael mwy o fwynhad, er pan oedd yn blentyn, mewn llyfrau, ysgrifenu, a llenyddiaeth o bob math, nag mewn unrhyw beth arall.
One of his closest relatives derived more enjoyment (was getting more enjoyment) since he was a child, from (in) books, writing, and literature of all kinds, than from (in) anything else.

Yr oedd hyny yn achosi i ambell ymrafael godi rhwng y ddau, ac ar droion o'r fath gofynai Thomas Morgan iw berthynas, Pa beth a ddaw llyfrau i mewn i ti?
This caused an occasional dispute between the two, and sometimes Thomas Morgan asked his relative, What good do books do you financially? (What do books bring in for you?)

Yr oedd y perthynas hwnw yn gweled bod synwyr yn y gofyniad, a phenderfynai y gwnelai o hyny allan edrych ar y wedd fasnachol ar bob peth; ond ni fedrai ef gadw at ei benderfyniad yn hir.
That relation saw that there was sense to the question, and decided that from then on
he would look at the commercial side (aspect) of everything; but he couldnt maintain his decision for long.

Tuar terfyn yr oedd Thomas Morgan yn cryfhau yn ei dueddiadau llenyddol, a dywedai wrth y perthynas rhagddywediedig,Yr wyt ti yn debyg iawn yn dy ddull o feddwl i mi.
Towards the end Thomas Morgan become more involved with literature (Thomas Morgan grew atronger in his literary inclinations) and he said to the aforementioned relative, You are very similar in your way of thinking to me.

Fe welir wrth y dull doniol a medrus yr ysgrifenodd Thomas Morgan ei "adgofion fod ei serch at lenyddiaeth wedi cael lle helaeth yn ei ddyn oddimewn er bod yn nghanol ffwdan masnach drwy y blynyddoedd.
It can be seen (it is seen) from the humorous and skilful way (style) in which (that) Thomas Morgan wrote his reminiscences that his love for literature had held an important place (had had an extensive place) in his inner man though he had been (although being) in the midst of the hurly-burly (the fuss) of business over the years (through the years).

Yr oedd, fel y gwelir, wedi bwriadu ysgrifenu ychwaneg o'i "adgofion, ond daeth y wys oddiuchod i'w gyrchu i fyd yr ysbrydoedd tudraw i'r llen yn lled sydyn.
He had, as can be seen, intended to write more of his reminiscences, but the summons came from up above to fetch him to the world of the spirits quite suddenly.

Meddyliais y buasai hiliogaeth hen drigolion Tonyrefail ar amgylchoedd yn gwerthfawrogi fy ymdrech i "osod i gadw" yr adgofion, yn nghyd a fy ychwanegiadau inau.
I thought that the descendants of the old inhabitants of Tonyrefail and the surrounding districts would appreciate my effort to preserve for posterity (my effort to set down to keep / to set down for keeping) the reminiscences, along with my own additions.

Llwyn On, Glantaf, Alban Eilir, 1899.
Llwyn-onn (= the ash grove), Glan-taf (= the bank of the river Taf), Spring Equinox, 1899.

MORIEN
(Morien = The editors pseudonym)

_________________________________d2 (x4)

 

(2) Tudalen y Teitl / Title Page

 

 

Rhif ac enwr adran

I ddod o hyd i dudalen defnyddiwch archwiliwr y tudalen (Ewch at) a rhoi rhif ac x oi flaen. Er enghraifft, y tudalen 66 teipiwch x66

Number and title of the section

To find a page use the search device of this page (Go to:) and prefix x:
For example to find page 66, type in x66

Rhif y tudalen yn y llyfr gwreiddiol
Page number in the original book

d1

Rhagymadrodd (gan Morien)

Foreword (by Morien)

x3

d2

Tudalen y Teitl

Title Page

x4

d3

Rhagarweiniad (Hanes Tonyrefail, Thomas Morgan)

Introduction (The History of Tonyrefail, Thomas Morgan)

x5

 

Thomas Morgan

 

x5

d4

Hynafiaid Thomas Morgan

Forebears of Thomas Morgan

x5

d5

Llanganna

(Llan-gan or Llanganna, village name)

x9

d6

Or Palasdy ir Siop

From the mansion to the shop

x11

d7

Neuadd y Collena

Collena Hall

x12

d8

Y Parch. William Evans

The Reverend William Evans

x13

d9

Dylanwadau Boreuol Ei Oes

Early influences on his life

x17

d10

Dyddiau Olaf Thomas Morgan

Last days of Thomas Morgan

x20

d11

Llythyr Oddiwrth Thomas Morgan

Letter from Thomas Morgan

x23

d12

Y Parch. William Evans a Hawliau Merched i Bregethu

The Reverend William Evans and the rights of women to preach

x23

 

Adgofion am Donyrefail

Reminiscences of Tonyrefail

x25

d13

Adgofion am Donyrefail - Llith 1

(Letter 1)

x25

d14

Adgofion am Donyrefail - Llith 2

(Letter 2)

x31

d15

Adgofion am Donyrefail - Llith 3

(Letter 3)

x36

d16

Adgofion am Donyrefail - Llith 4

(Letter 4)

x41

d17

Adgofion am Donyrefail - Llith 5

(Letter 5)

x46

d18

Adgofion am Donyrefail - Llith 6

(Letter 6)

x51

d19

Adgofion am Donyrefail - Llith 7

(Letter 7)

x55

d20

Adgofion am Donyrefail - Llith 8

(Letter 8)

x60

d21

Adgofion am Donyrefail - Llith 9

(Letter 9)

x65

 

Enwau Lleol o Amgylch Tonyrefail (gan Morien)

Place names around Tonyrefail (by Morien)

x69

d22

PALASDY Y COLLENA

Collena Mansion

x69

d23

PANT Y BRAD

(Place name hollow of treachery)

x69

d24

CWM CASTELLA

The Castella valley

x73

d25

TY CWRDD Y QUAKERS

The Quakers meeting house

x73

d26

TYLCHA

(name of a farmhouse)

x74

d27

GELLI SEREN

the star wood

x74

d28

TWYN TRAETHAWG

twyn = hill

x74

d29

Y RHIW

The slope

x74

d30

LLANILID

Church of Ilid

x74

d31

CAECWRLAS

 

x74

d32

CAERLAN

Caer-lan hill on the slope

x74

d33

GELLI GRON

round wood

x75

d34

CILELI

nook by river Eli

x75

d35

ELWY

River Eli

x75

d36

TREBANAWG

 

x75

d37

RHIW Y GARN

slope of the cairn

x75

d38

TREBOETH

burnt farmstead

x75

d39

HEOL RHIW WINDER

 

x75

d40

Y WAUN RYDD

Common moorland

x76

d41

CAER YSGOL

field by the school

x76

d42

Y TRAN

Y Traean, the third part

x76

d43

SHON Y BREECHES COCH

Sin with the red breeches

x76

d44

SHAMS O GEFN TYLCHA

James from Cefntylcha

x77

d45

ANGLADD O DLOTY TONYREFAIL

a funeral from the Tonyrefail poorhouse

x79

d46

JOB Y TEILIWR (TAILOR)

Job the tailor

x80

d47

MARI SHAMS

Mary James

x81

d48

LLUEST OWAIN

Owains shieling

x83

d49

LLAN DYFODWG

Church of Tyfodwg

x83

d50

HENDRE FORGAN

Morgans winter farmstead

x83

d51

Y GILFACH AR GILFACH GOCH

The Nook and the Red Nook

x83

d52

CRUG GLAS

Green hill

x84

d53

CWM PANT DYFI

Valley of Dyfi hollow

x84

d54

DIMBATH

 

x84

d55

GLYNOGWR

valley of river Ogwr

x84

d56

TON ITHEL DDU

grassland of Black-haired Ithel

x85

d57

SHONI MEIRIONYDD, PERERIN GWLAD

Johnny from Merionydd, a wanderer in the countryside

x85

d58

BEDDARGRAFF HYNOD

a remarkable grave inscription

x87

d59

TWM HYWEL LLYWELIN, YSTRAD DYFODWG

Thomas Hywel Llywelyn from Ystrad-dyfodwg

x87

d60

Y GWYR RHYDDION HIL GWRONIAID / Y BLACK ARMY, LLANTRISANT

The Free Men a lineage of valient men. The Black Army, Llantrisant

x90

d61

LLYWELIN OR CWRT (TWYNYPANDY) RHONDDA

Llywelyn from Y Cwrt (the court), Tonypandy, Rhondda

x93

d62

DYDD Y FARN

the day of judgement

x93

d63

DR. EVAN DAVIES A BILI JAC Y GWEHYDD

Dr. Evan Davies and Bili Jac the Weaver

x94

d64

PANT Y CEILIOGOD YMLADDGAR

The hollow of the fighting cocks

x95

d65

DIWYGIAD CREFYDDOL 1859 - DIGWYDDIAD DIGRI

The religious revival of 1859 an amusing incident

x96

d66

GOLWG AR Y CANNAR MAWR O BEN CEFNHIRGOED

A look at Canner-mawr from the top of Cefnhirgoed (hill of the long wood)

x97

d67

WRTH AFON ANGEU

by the river of death

x99

d68

CAN I BLWYF LLANWYNNO, MORGANWG

A song of Llanwynno Parish, Morgannwg

x101

d69

ANIANYDDIAETH RHEIDRWYDD

philosophy of necessity

x102

d70

ACHOS AC EFFAITH

cause and effect

x103

d71

HEN DDIGRIFWCH: YR IOOB BOOB

A piece of entertainment of old: the commotion

x104

d72

HEN DDIGRIFWCH: ALS OR SIOP A JOB Y TAFARN

A piece of entertainment of old: Alice of the Shop and Job of the Tavern

x105

d73

HEN DDIGRIFWCH: CAN HANES FFAIR ABERDAR

A piece of entertainment of old: song of the story of Aber-dr fair

x105

d74

CHWAIN, CHWAIN

fleas, fleas

x110(x5)
(3) RHAGARWEINIAD
Introduction

_________________________________


d3

 

(3a) Thomas Morgan
MR. THOMAS MORGAN, Y.H., MORGANWG
Mr. Thomas Morgan, J.P.
(Ystus Heddwch = Justice of the Peace)

NI DDYCHWEL MWY I'W DY."
He shall never return again to his house

BYR HANES GAN OWEN MORGAN ("MORIEN.")
A short history by Owen Morgan (pseudonym: Morien)

Ystyriais y dyddiau gynt, blynyddoedd yr hen oesoedd. - Salm lxxvii., 5.
I have considered the days of old, the years of ancient times. Pslam 77:5

Ganwyd Thomas Morgan ar Donyrefail, neu, yn fwy cywir, Twynyrefail, yn 1815. Gorphenodd ei yrfa ddaearol Chwefror 7, 1890, yn y Fron, Pontypridd.
Thomas Morgan was born in Tonyrefail
(on Tonyrefail; in the south-east this is common ar y Sgiwan = in Skiwen, ar Heol-fach = in Heol-fach, etc), or, more correctly, Twynyrefail, yn 1815. (Twyn yr efail = smithy hill, (the) hill (of) the smithy. To see whether it was really called this at any time we would need to see examples from other sources) His life on earth (his earthly career) ended on February 7, 1890, in Y Fron, Pontypridd.

Ail fab ydoedd i Llywelin Morgan a Cesil Morgan, nee Francis. Yr oedd iddo y brodyr ar chwiorydd canlynol: Dafydd, William, a Morgan, y cyntaf yn unig sydd ar dir y byw yn awr, 1899, ac y mae yn 86 oed; Margaret (fy mam), Ann, a Mari, yr olaf yn unig sydd yn fyw pan yr ysgrifenir hyn.
He was the second son of Llywelyn Morgan and Cesil Morgan, nee Ffrancis. He had the following brothers and sisters: Dafydd, William, and Morgan, only the first one is in the land of the living (on the land of the living) now, 1899, and he is 86 years old. Margaret (my mother), Ann, and Mari, only the last one is alive now when this is being written.

_________________________________


d4

 

(3b) Hynafiaid Thomas Morgan.
The Forebears of Thomas Morgan

Yr oedd ei dad yn fab i Dafydd Morgan, o Glyn Nedd, ac yn hanu o dirfeddianwr bychan yno. Yr oedd Margaret, ei wraig, yn ferch ir gwr nodedig hwnw, Shon Llywelin, o Gefn Coed y Cymmer, awdwr llawer o ganiadau ac emynau poblogaidd, ond cysylltir ei enw yn benaf a chan ysmala, a elwir,Y Ddafad Las ai Hon Syn Blino Shon Llywelin"
His father was a son of Dafydd Morgan, from Glyn Nedd, and came from small landowners there.
Margaret, his wife, was a daughter of that remarkable man, Shn Llywelyn, from Cefncoedycymer, the author of popular verses (poems / songs) and hymns, but his name is associated mainly a humorous song called Y Ddafad Las ai Hon (= Hoen) Syn Blino Shn Llywelyn" (The grey sheep and its lamb which bother Shn Llywelyn)

Yr oedd Cesil, ei fam, yn hanu o hiliogaeth urddasol Morganwg a Brycheiniog. Y canlyn a roddir o'u hanes sydd o Lyfr Achau Mr. Geo. T. Clark, Talygarn: - Yr oedd Ann Morgan yn etifeddes y Garth Fawr, Llanilltyd Faerdre.
Cesil, his mother, came from noble Morgannwg and Brycheiniog lineage (= Glamorgan, Breconshire). The following which is given of their history is from the Genealogical Book of Mr Geoffrey T. Clark of Tal-y-garn. Ann Morgan was the heiress of Y Garth Fawr, (in) Llanilltud Faerdre.

Hi a ymbriododd a Richard, pumed mab Edward Thomas, perchenog Llan (x6) Mihangel ai etifeddiaeth, yn agos i Bontyfon, a elwir yn awr y Bontfaen. Yr oedd y teulu hwn yn hen iawn.
She married Richard, the fifth son of Edward Thomas, the owner of Llanfihangel
(On English maps as Llanmihangel) and its estate (inheritance), near Pont-y-fn, (which is) now called y Bont-faen. (the stone bridge i.e. Cowbridge). This family was very old.

O hono yr hanodd y Thomosiaid, o Gastell Raglan. Cymerodd y gangen hono yr enw Herbert, ac o hono hanodd Ieirll Penfro. Yr oedd Edward Thomas, Llan Mihangel, yn flaenllaw o blaid Charles I yn mrwydr St. Ffagan, a ymladdwyd Mai 8, 1648.
From it the Tomoses descended, from Castell Rhaglan
(Raglan Castle). That branch took the name Herbert, and from it the Earls of Penfro (Pembroke) descended. Edward Thomas of Llanfihangel was prominent in the cause (in favour of) Charles I in the battle of Sain Ffagan (St. Fagans) , which was fought on May 8, 1648.

Cafodd ef ei ddirwyo ir swm o dair mil o bunnoedd gan y cadfridog Oliver Cromwell ar Senedd am hyny. Gorfu addo werthu Llan Mihangel i Mr. Edwin, gynt Arglwydd Faer Llundain, iw alluogi i dalu y ddirwy.
He was fined a total of three thousand pounds (He got his fining to the sum of three thousand pounds) by the general Oliver Cromwell and the Parliament for that. He was obliged to sell Llanfihangel to Mr. Edwin, formerly the Lord Mayor of
London, to enable him to pay the debt.

Y mae Llan Mihangel yn nodedig oherwydd ei phlanigfa o goed yw tuol {sic} ir magwyrydd. Bu ir Richard Thomas uchod ac Ann, ei wraig, fab or enw Richard. Ymbriododd ef a Nest, merch Morgan Cadwgan, o Abererchwy (Abergorci). Cawsant fab, ai enw oedd James.
Llanfihangel is notable because of the plantation of yew trees behind the walls. The above Richard Thomas and Ann, his wife, had a son called Richard (there has been to (them) a son of the name Richard). He married Nest, the daughter of Morgan Cadwgan, of Abererchwy (Abergorci). They had a son, and his name was James.

Ymbriododd ef a Mari merch Thomas Matthew, Maes Mawr. Cawsant fab, ac enwyd yntau James. Ymbriododd ef a Jane Prichard, Collena, Tonyrefail, o linach Iestyn ap Gwrgan, brenhin Morganwg.
He married Mari the daughter of Thomas Matthew, Maes-mawr (big field). They had a son, and he too (yntau = he too, he for his part, he in turn) was named James. He wed Jane Prichard, of Collena, Tonyrefail, of the lineage of Iestyn ap Gwrgan, the king of Morgannwg
(Glamorgan).

Cawsant fab, James, ac ymbriododd ef ag Elizabeth Gam, Dre Newydd, Aberhonddu, o linach Syr Dafydd Gam, a laddwyd yn mrwydr Agincourt, pan ai fwyall ryfel yn cadwr Ffrancod yn ol oddiwrth Henri V.
They had a son, James, who married Elizabeth Gam, of Drenewydd
(new farmstead / new town), Aberhonddu (Brecon), of the lineage of Sir Dafydd Gam (one-eyed David = Sir David Games), who was killed in the battle of Agincourt, when (he was) with his battle axe keeping the French (away) from Henry V.

Ei enw priodol oedd Dafydd ap Llywelin, ac efe yw Fluellen Shakespeare. Yr oedd i James Thomas ac Elizabeth, nee Gam, dri mab - James, William a John. Priododd John ei berthynas Ann Deere, Trelleng (Trallwng), yn agos i Lan Ilid.
His real name was Dafydd ap Llywelyn, and he is the Fluellen of Shakespeare. James Thomas and Elizabeth, nee Gam, had three sons (there were (to them) three sons) - James, William and John. John married his relation Ann Deere, Trelleng (Trallwng), near Llanilid.
(Trallwng = swamp, wet place; Tre-lleng seems to be an invention of the writer to make it mean (the) town (of the) legion)

Ann, ei merch, a briododd a Edward Ffrancis, Mwyndy Bach, au merch hwynt oedd Cesil, mam Thomas Morgan. (Troednodyn: 1790 Sept. 25th. BAPTISM. Cecily, daughter of Edward Francis, farmer, and Anne his wife. Llantrisant Register.)
Ann, his daughter, married Edward Francis, of Mwyndy-bach (mwyndy = iron-ore house) , and Cesil was their daughter, the mother of Thomas Morgan. (Footnote: 1790 Sept. 25th. BAPTISM. Cecily, daughter of Edward Francis, farmer, and Anne his wife. Llantrisant Register.)

Yr oedd y Deere uchod yn hanu or Deereiaid o Wenvo, Penllyn, a Llwyn Onn, yn agos i Ystrad Dawen, yn awr a elwir Ystradowen.
The above Deere descended from the Deeres of Gwynf
(Wenvoe), Pen-llyn (end of the lake), and Llwyn-onn ((the) ash grove), near Ystrad Dawen (Ystrad Dawan = the wide valley of the river Dawan), now called Ystradowen. (Owens wide valley)

Manylir ar achyddiaeth ceffylau races; chwareu teg i achyddiaeth dynoliaeth, canys mwy ei gwerth nag eiddo mulod, yn gystal ag adar y to.
People look at the blood lines of race horses (There is going into detail on the genealogy of race horses); fair play to the genealogy of humankind, because it is worth more (because more its worth) than that of mules (than (the) property (of) mules), as well as sparrows (birds (of) the thatched-roof)

(x7)
Am Llywelin a Cesil, tad a mam Thomas Morgan, yr oeddynt yn wr a gwraig heb ddim yn neillduol yn eu hanes.
As for Llywelyn a Cesil, the father and mother of Thomas Morgan, they were a married couple (a man and a woman, a husband and a wife) with nothing remarkable about their history (without anything special in their history)

Yr oeddynt yn ddiwyd, cynil, ac yn ymdrechgar i fyw a thalu eu ffordd, ac hefyd yn ymegnio morio i gyfeiriad yr hafan ddymunol ar ddiwedd mordaith bywyd.
They were industious, thrifty, and strove to live and pay their way (and endeavourful to live and pay their way), and also enthusiastically exerting themselves in the direction of the desirable harbour at the end of the voyage of life.

Y cof cyntaf sydd genyf am eu cartref yw y dyledswydd foreuol o amgylch eu haelwyd Llywelin yn darllen pennod or hen Feibl Cymraeg, ac yna pawb ar eu deulin; yna esgynai y weddi foreuol o enau crynedig fy nhadcu canys dyna oedd y gweddiwr i mi tuag at Dad y Trugareddau.
The first memory that I have of their home is the morning grace around their fireplace Llywelyn reading a chapter from the old Welsh Bible, and then everybody on their knees; then the morning prayer arose from the trembling mouth of my grandfather because that is who the person praying was as regards me (because [it is] that [that] was the person praying to me) to (towards) the Father of Mercies.

Llawer gwaith y gwelais fy mamgu, ar ol ir gweddiwr fyned allan at ei orchwyl, yn sychu y dagrau oddiar eisteddle y gadair fawr, ger yr hon yr oedd yr hynaws Gristion wedi ceisio siarad i Dduw.
Many a time I saw my grandmother, after the prayer-sayer went out to his task, wiping the tears from the seat of the big chair, by which the genial Christian had tried to speak with his God

Saer coed oedd wrth ei alwedigaeth, a phan y cafwyd ganddo eistedd iw photographio mynodd ddal ei rule yn ei ddeheulaw, fel y byddai hithau hefyd yn y llun.
He was a carpenter by trade, and when he was persuaded to sit for his photo (when it had been got with him sitting for his photographing) he insisted on holding (he insisted holding) his rule in his right hand, so that it too would be in the picture.

Gadawodd ar ei ol fwy nar cyffredin o dda [yn?] y byd hwn. Cof genyf y fynyd hon yw iddo ddywedyd wrthyf yn hwyrddydd ei ddyddiau,
He left behind him more than the usual amount of good (more than the ordinary of good) in this world. A memory I have this minute is him saying (is to him saying) to me in the evening (late day) of his days,

Gofala di am danaf dy hunan; mae rhyw fwstwr mawr yn dy ben di.
Take care of yourself; theres some great commotion / noise in your head. (exact meaning = ??youre very capricious)

Codwyd Thomas Morgan yn grydd, ac, fel hyny, yn un o wyr Sant Crispyn.
Thomas Morgan was raised to be a shoemaker, and as that, one of the men of Saint Crispin.

Pan tuag ugain oed cychwynodd yn y grefft fel meistr, a daeth ei enw yn adnabyddus trwy yr holl ardaloedd amgylchynol am lawer o filldiroedd.
When [he was] around twenty years old he began in the craft as a master, and his name became well-known through all the surrounding districts for many miles.

Yr oedd yn ei wasanaeth nifer go helaeth o gryddion, ac yr oedd eu gweithfa yn nodedig am ei hysbryd ymofyngar. Yr oedd y rhan luosocaf or cryddion o dref hynafol Llantrisant.
He had in his service quite a large number (a number quite extensive) of shoemakers, and their workshop was noted for its inquisitive spirit. The greatest number (the most numerous part) of the shoemakers were from the ancient town of
Llantrisant.

Yn shop y cryddion y ceid yr hanesion diweddaf am bob peth mewn byd ac eglwys. Yno y ceid y glec diweddaf, ar ystoriau mwyaf digri am garwriaethau pentrefi ac ysmaldod personau o bob gradd.
In the shoemakers workshop was had the latest news (stories) about everything secular and religious (in world and church). There the latest item of gossip was had, and the funniest stories about romances in the villages and what was laughable about people of every station in life.

Ac yr oedd gweithredoedd y Rhaith, neu y Senedd, yn Llundain, yn cael eu beirniadu yn swn pwnio lledr a hoelion.
And the Acts of the Law-making Assembly (the Acts of The Law), or the Parliament, in London were discussed (criticised) to the sound of beating leather and banging nails (beating leather and nails)

Oddiyno lledaenai hanes cwrs y byd ir ffermdai ar bythynod o Lantrisant i Glynogwy, ac o Llan Bedr {sic dim treiglad} ar Fynydd i Drebanawg.
From there the news of the way of the world spread to the farmhouses and cottages from Llantrisant to Glynogwr, and from Llanbedr y Mynydd to Trebannog.


Clywais Thomas Morgan yn adrodd, gan chwerthin, am Hywel Williams (Hywel y Crydd) yn (x8) edrych arno yn ddifrifol un boreu pan aeth ir gweithdy, gan ofyn iddo,
I heard Thomas Morgan relating, laughing, [the story] about Hywel Williams (Hywel the Shoemaker) looking at him with a stern face (looking at him seriously) one morning when he went into the workshop, asking him

Meistr, sut y mae hi yn awr gyda Lord John? Fel hyn yr oedd gweithdy y lledr yn fath o ffynnon or hon y llifai gwybodaeth trwy yr ardaloedd gwledig hyn.
Master, how is it now with Lord John? In this way the workshop of the leather was a kind of spring from which flowed knowledge through all these rural districts.

Yr oedd Tonyrefail wedi bod am oesau yn nodedig am bedwar peth ei felin lafur, ei efail gof, ei gryddion, ai wehyddion.
Tonyrefail had been through the ages (for ages) noted for four things its corn mull, its smithy, its shoemakers, and its weavers.

Yr oedd tai y pentref wedi eu toi a gwellt, ar muriau wedi eu gwyngalchu. Gwnaeth Mr. Evan Prichard, perchenog hen etifeddiaeth y Collena, yr hwn a fu farw Mawrth 19, 1795, ymdrech i sefydlu yn y lle weithdy gwlan a nyddu ar raddfa helaeth.
The houses of the village were thatched with straw, and the walls whitewashed. Mr. Evan Prichard, the owner of the Collena estate, who died on
March 19, 1795, made an attempt to set up a woollen mill and spinnery (a workshop of wool and of spinning) in the place on a grand scale.

Suddodd lynoedd i ddal digon o ddwfr or Elwy i gario yn y blaen yn gyson, haf a gauaf, y felin ar gweithdy gwlan. Cychwynodd hefyd waith rhaffau rhawn, a gelwir y fan hyd heddyw Y Rope-yard.
He sank pools to hold enough water from the Eli to have in constant operation (to carry ahead constantly), summer and winter, the mill and the woollen factory. He also began a horsehair rope works, and the place is called to this day (until today) The Rope Yard.

Ond daeth ei ddyddiau i ben pan tua 40 oed, ac amddifadwyd y trigolion ou noddwr penaf, yr hwn oedd yn llafurio ai holl allu i ddwyn masnach enillol iw plith.
But his days drew to an end when he was about 40 (his days came to an end when about forty [of] age), and the inhabitants were deprived of their chief benefactor, who had worked with all his ability to bring profitable commerce to their midst.

Ei wraig oedd Susanna, merch hynaf Mr. Robert Thomas, o hil Llan Mihangel. Hithau a hunodd Ionawr 1, 1834, yn 86 oed.
His wife was Susanna, eldest daughter of Mr. Robert Thomas, of the family of Llanfihangel y Fro. She for her part died on
January 1, 1834, at the age of 86

Clywais gan yr hen bobl ei gelwid hi wrth yr enw Madam Prichard. Wedi marwolaeth Mr. Evan Prichard, yn 1795, etifeddwyd y Collena gan eu mab, y Parchedig Richard Prichard, B.D., ar ol hyny ficer Llandaf.
I heard from the old people that she was called by the name Madam Prichard. After the death of Mr. Evan Prichard, in 1795, Y Collena was inherited by their son, the Reverend Richard Prichard, B.D., after that the vicar of Llan-daf.

Bu farw yno yn 84 oed. Ei wraig oedd Eleanor, merch Mr. Hopkin Llywelin, y pryd hwnw yn byw yn y Pentre, Ystradyfodwg.
He died there at the age of 84. His wife was Eleanor, the daughter of Mr. Hopkin Llywelyn, at that time living in Y Pentre, Ystrad-dyfodwg.

Ar ol hyny symudodd ei rhieni i Brombil, Margam. Ei mab oedd Mr. Gruffydd Llywelin, Baglan, yr hwn a fu farw Tachwedd 6, 1822, yn 55 oed.
After that her parents moved to Brombil, Margam. Her son was Mr. Gruffydd Llywelyn, of Baglan, who died
November 6, 1822, at the age of 55.

Dwy flynedd cyn ei farwolaeth yr oedd wedi myned yn berchenog trwy gyfrwysdra or Parc Isa a Bwlchyclawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopkin, tad mam tad yr ysgrifenydd.
Two years before his death he had become the owner through underhand means of Y Parc Isa and Bwlch-y-clawdd, from Hywel Tomas Dafydd Hopcyn, the father of the mother of the father of the writer.

Bu gweddw Gruffydd Llywelin farw Tachwedd 9, 1840; a bu farw ei mab, Mr. Gruffydd Llywelin, Rhagfyr 6, 1888, yn 86 oed. Nid oedd plant ar ei ol. Y mae ei weddw yn awr yn fyw, ac yn hynod am ei charedigrwydd.
Gruffydd Llywelyns widow died on November 9, 1840; and her son, Mr. Gruffydd Llywelyn, died on December 6, 1888, at the age of 86. There were no children after him. His widow is still alive (his widow is now living), and well-known for her kindness .

Yr oedd Mr. Evan Prichard (1795) wedi (x9) benthyca arian gan Mr. Hopcin Llywelin (Pentre) i gario allan y gwelliantau yn nglyn ai weithfaoedd ar Donyrefail, a bu y ddyled fel hunllef ar deulu y Collena hyd ychydig cyn marwolaeth y Gruffydd Llywelin olaf.
Mr. Evan Prichard (1795) had borrowed money from Mr. Hopcyn Llywelyn (Pentre) to carry out improvements to the works (in connection with the workplaces) in Tonyrefail (on Tonyrefail), and the debt was a nightmare for (was like a nightmare on) the Collena family until not long before the death of the last Gruffydd Llywelyn.

Efe au rhoddodd yn rhydd, ac a ddychwelodd y crwyn ysgrifenedig, neu y title deeds, yn ol ir teulu.
He released them [from the obligation] (he set them free) and returned the written vellum or the title deeds, to the family (and returned the written vellum or the title deeds back to the family)

_________________________________


d5

 

(3c) Llanganna
Llanganna, or Llan-gan

Bu farw yr enwog Jones Llangan Awst 12, 1810, yn 75 oed. a phenodwyd y Parchedig Richard Prichard, B.D., yn ei le.
The famous Jones Llan-gan died on August 12, 1810, at the age of 75, and the Reverend Richard Prichard, B.D., was appointed in his place.

Mae yn debyg ei fod yn un or offieiriaid hynod hyny yn Nghymru a wyddent fwy am yr ieithoedd Saesonaeg, y Groeg, ar Lladin, nag am iaith frodorol Cymru, ar canlyniad oedd ei fod bron yn hollol ddifudd ir Cymry.
It seems that he was one of those remarkable clerics in Wales who knew more about the English, Greek and Latin languages than about the native language of Wales, and the result was that he was just about completely devoid of worth (he was profitless) for the Welsh people.

Am ei anallu yn mhwlpud enwog Llangan y canodd Thomas Williams, Bro Morganwg, yn ei Ddyfroedd Bethesda: -
[It is] about his inablilty in the famous pulpit of Llan-gan [that] Thomas Williams, of Bro Morgannwg
(The Vale of Glamorgan) , wrote (sang) in his Dyfroedd Bethesda (the waters of Bethesda) -

Nawr mae eglwys fach Llanganna
Wedi newid oll yn lan;

Now the little church of Llanganna
Has all changed completely

Porfa las yn awr syn tyfu
Ar y ffyrdd oedd goch or blan;

Green grass now grows
On the roads which were formerly red (i.e. trodden)

Muriaur Llan oedd oll yn eco,
Yn ateb bloedd y werin fawr: -

The walls of the church were all an echo
Answering the shouts of the great commonfolk

Does na llef {sic heb dreiglad}, na llais, nac adsain,
Idd ei glywed ynon awr.

Theres no cry, nor voice, nor echo
To be heard there now

Maer gynulleidfa fawr yn rhanu,
Rhain mynd yma, rhain mynd draw;

The great congregation is splitting up
Some going here, some going there

Does yma, meddant, ddwr na bara,
Gwell ymadael maes o law;

Here there isnt, they say, any water or bread,
[its] better to go away presently;

Beth dal aros yn Llanganna,

Bellach byth o hyn i maes?

Whats the point of staying in Llanganna (What does it pay staying in Llanganna)
Any longer from now on?

Nid oes yma ddim ond tlodi
Yn ller holl ddanteithion bras.

There is nothing here but poverty,
Instead of all the rich sweetmeats.

Dewch i rywle, medd y Werin,
Dewch heb rofyn, dewch yn un,

Come to some place, say the commonfolk,
Come without asking permission to go, come altogether, (come as one)

Lle bo ffeiriad neu gynghorwr,
Nid oes fater nemawr pun;

Where there is a clergyman (priest) or an adviser
(= lay preacher among the Methodists),
It doesnt matter which one;

Peidiwch aros gydar meirw.
Y maer ddaear bron ar dan

Dont stay with the dead
The earth is almost on fire

Awn i mofyn Gair y Bywyd,
Fel y cawsom ef or blan.

Lets go to find (seek, fetch) The Word of Life
As we had it previously.

(x10)
GYNT!
Before (= the previous situation)

Dyddiau hyfryd oedd y rheiny,
Pan oedd Rowland, uchel ddysg;

They were pleasant days ([It was] plesant days [that] were those)
When there were Rowland, of high learning

Peter ffyddlon, William Williams,
Llwyd a Morys yn ei {sic = eu}mysg!

Faithful Peter, William Williams,
Llwyd and Morys amongst them!

Jones, fel angel o Llanganna {sic dim treiglad}
Yn adganur udgorn mawr,
Jones, like an angel from Llanganna
sounding the big trumpet

Nes bair dorf mewn twym serchiadau
Yn dyrchafu uwch y llawr.

Until the crowd was in warm declarations of love
Ascending above the ground

Minau ynon un or werin
(Er mair annheilynga i gyd)

Myself there as one of the commonfolk
(Although the most unworthy of all)

Dan y bwrdd yn bwytar briwsion
O! mor hyfryd oedd fy myd!

Under the table eating the crumbs
Oh! how pleasant (so pleasant) was my world!

Torf yn bwytar bwydydd brasa
Gwin a manna, nefoel faeth!

A crowd consuming the richest foods
Wine and manna, heavenly sustenance!

Wrth y fron rown inan chwerthin,
Tran ymborthi ar y llaeth.

At the breast I was laughing
Whilst feeding on the milk.

YR OLWG GYNTAF ARNO.
The first sight of him

Un or manau, byth mi gofia,
Gwelais i ef gynta i gyd,

One of the places, I shall always remember,
[that] I saw him first of all

Yn cyhoeddi Gair y Cymmod
I golledig anwir fyd;

Announcing the Word of Reconciliation
To the lost false world;

Iesun marw, Iesun eiriol,
Diwedd byd, a boreur farn,

Jesus dying, Jesus interceding,
The end of the world, and the morning of the judgement

Oedd ei bregeth o flaen canoedd
Wrth hen gapel Talygarn!

His sermon was in front of hundreds
By the old chapel of Tal-y-garn!

EI GLADDU YN MHENFRO - SIOMEDIGAETH SALEM, PENCOED.
His burial in Penfro (Pembroke) the disappointment at Salem [chapel], Pen-coed.

(Jones Llangan a adeiladodd yr hen gapel yn Mhencoed.
[It was] Jones Llan-gan who built the old chapel in Pen-coed.

Dyma lle y meithrinwyd yr hwyadl Deon David Howel, Ty Ddewi. Gosododd Jones golofnen bres ar ganwyllbren y pulpud yn Salem.)
This is where the eloquent Dean David Howel, Tyddewi (Saint Davids) was nurtured. Jones installed a brass column on the candlestick of the pulpit in Salem.)

Salem, Salem, lle maer glomen,
Arwydd cariad, arwydd hedd;

Salem, Salem, where the dove is,
the symbol of love, the symbol of peace;

Pam na chawsai tir anrhydeddd
O roi ynot iddo fedd?

Why wouldnt you get the honour
Of putting a grave for him in you?

Pam cadd Penfroi chyfrin deilwng?
Pam ysbeiliodd hi dy glod?

Why was Penfro considered worthy? (Why did Penfro get its considering worthy?)
Why did it steal your praise?

Dygodd arnat etifeddiaeth
Oedd yn gyfiawn i tin dod.

It took from you the inheritance
Which was rightly coming to you

(x11)
Taw, na chwyna, beth sydd fater,
Ble gorweddai gorph i lawr?

Be silent, do not complain, what does it matter
Where his body lies down?

Pun ain Mhenfro ain Morganwg
Hyd yr adgyfodiad mawr;

Whether in Penfro (Pembroke) or in Morgannwg (Glamorganshire)
Until the great resurrection;

Corph heb fywyd, corph heb anal
Dynai gyd sydd ganddynt hwy,

A body without life, a body without breath
That is all they have (That is all that is with them)

Ninau i cawsom yn ei fywyd
Ond oedd hyn yn llawer mwy?

We for our part had him during his lifetime (in his life)
Wasnt this (worth) a lot more?

(Gorwedd Mrs. Selina Jones, priod Jones Llangan, yn nghanol y fynwent ger y capel hwn.)
(Mrs. Selina Jones, the wife of Jones of Llan-gan, lies in the centre of the graveyard by this chapel.)

Dywedir ir llinellau uchod achosi loes mawr i bawb o berthynasau y gwr a fu mor anffortunus ag esgyn i areithfa yr angylaidd Jones, Llangan.
It is said that the above lines caused great pain to all the relatives (to everyone of the relatives) of the man who was so unfortunate as to take over from (to ascend to the pulpit of) the angelic Jones, Llan-gan.

Yr oedd ir Parch. Richard Prichard, B.D., frawd or enw Evan, ar chwiorydd canlynol: - Mari, Catherine, Susanna, Ann, Elizabeth, Martha, a Deborah. Ann, Martha, a Deborah oedd Hen Ladies Tonyrefail.
The Reverend Richard Prichard, B.D., had a brother by the name of Evan, and the following sisters: - Mari, Catherine, Susanna, Ann, Elizabeth, Martha, and Deborah. Ann, Martha, and Deborah were the Old Ladies of Tonyrefail.

Buont fyw yn hen iawn, ac hyd heddiw eu coffadwriaeth sydd fendigedig ar Dwyn yr Efail ac yn nghalonau yr holl bobl sydd yn eu cofio, trwy yr ardaloedd amgylchynol. Canodd Williams Pantycelyn farwnad i Susanna.
They lived to be very old, and to this very day (and until today) their memory is blessed on Twyn yr Efail (the hill of the smithy)
{NOTE: possibly not a genuine name - used here apparently as an alternative for Tonyrefail) and in the hearts of all the people who remember, throughout the surrounding districts. Williams Pantycelyn composed a lament to Susanna.

_________________________________


d6

 

(3d) Or Palasdy ir Siop
From the Mansion to the Shop

Pan, yn y flwyddyn 1795, y bu farw Mr. Evan Prichard yr oedd rhai or merched yn ieuainc iawn. Yr oedd Madam Prichard, y weddw, yn wrol ei hysbryd, a chododd ei phlant yn anrhydeddus, a chofiai pob un ohonynt mai Prichard oedd ei henw, ac mai eu heiddo hwynt oedd y Collena, o Heol Llantrisant hyd Afon Elwy.
When, in the year 1795, Mr. Evan Prichard died some of the daughters were very young. Madam Prichard, the widow, was valient in spirit, and she raised her children honourably, and each of them remembered that Prichard was her name, and Y Collena was their property, from the Llantrisant road as far as the Eli river

Saif yr hen balasdy ar fron, yn gwynebu tref Llantrisant, pump o filldiroedd ir deheu, ac yn amlwg or palasdy. Ar nosweithiau tawel deuai peraidd odlau clych y Llan gydar awel fwyn ir Collena.
The old mansion stands on a hill facing the town of Llantrisant, five miles to the south, and visible from the mansion. On quiet evenings the sweet chimes (rhymes) of the bells of Y Llan (Llantrisant) come with the gentle breeze to Collena.

Yn y Llan yr oedd claddfa y teulu oddiar ddyddiau eu hynafiaid, yr Arglwydd Einon ap Collwyn, mab Arglwydd Caredigion {sic = Ceredigion} ar Arglwyddes Nest, unig ferch Iestyn ap Gwrgan, Brenhin Morganwg.
In Y Llan (Llantrisant) was the burial place of the family since the days of its ancestors, Lord Einon ap Collwyn, son of the Lord of Ceredigion and the Lady Nest, only daughter of Iestyn ap Gwrgan, King of Morgannwg (Glamorgan).

Dywed Mr. Clark, Talygarn, mai teulu y Collena yn unig sydd yn bresenol yn dal rhan or hen etifeddiaeth a (x12) ddaeth iw rhan yn 1093, pan ranwyd Morganwg rhwng yr estroniaid Normanaidd, ac y bu yr Arglwydd Einion yn anfwriadol yn foddion iw dwyn i mewn i amddiffynfeydd Gwlad Morgan.
Mr. Clark of Tal-y-garn says that only the Collena family at present holds part of the old inheritance that came to it (that came to its part) in 1093, when Morgannwg was divided up between the Norman foreigners, and Lord Einion unwittingly was the means to bring them in to the strongholds of the Country of Morgan.

Yn mhell cyn marwolaeth Mr. Evan Pritchard, Collena enw, maen debyg, yn tarddu or enw Collwyn yr oedd efo a Madam Prichard, ei wraig, wedi hoffi yn fawr y dull o gario yn y blaen achos crefyddol gan yr offeiriaid gwir Gymreig hyny a fuont yn gychwyniad ir Trefnyddion Calfinaidd a elwid yn watwarus, Methodistiaid.
Long before the death of Mr. Evan Pritchard, Collena a name, probably, which stems from Collwyn he and his wife, Madam Prichard, greatly liked the manner of promoting religion (the manner of carrying forward the religious cause) by those truly Welsh clergy who were the founders of (who have been a start to) the Calvinistic Methodists (literally arrangers) who were called mockingly, Methodistiaid (Methodists)

Y waith gyntaf, meddai Madam Prichard yn ei henaint, iddi hi ai gwr gael eu denu ir ffordd newydd, ond gwir hen mewn gwirionedd, oedd ger gwal Llan Bedr ar Fynydd.
The first time, said Madam Prichard in her old age, that she and her husband were drawn to the new way, but truly old in fact, was by the wall of Llanbedr ar Fynydd (Peterstone-super-Montem).

Yr oedd hi a Mr. Evan Prichard ar geffylau ar eu taith ar nawn Sul or Collena tua thy ei thad, ger Pontyfon. Clywent Jones Llangan yn pregethu i dorf fawr yn y fynwent, ac ataliasant eu ceffylau.
She and Mr. Evan Prichard were on horseback (on horses) on their journey on Sunday afternoon from Collena to her fathers house, by Y Bont-faen (Cowbridge). They heard Jones Llan-gan preaching to a great crowd in the graveyard, and they stopped their horses.

Yr oedd udgorn Llangan yn peraidd leisio am y ffordd newydd a bywiol a agorwyd i dy Dafydd ac i breswylwyr Jerusalem. Cawsant fod rhyw hudoliaeth yn y floedd beraidd o Langan!
The trumpet of Llan-gan was speaking mellifluously (sweetly voicing) about the new and life-giving way which has been opened to the house of David and to the people who dwell in Jerusalem. They found a certain allurement in the sweet utterance from Lan-gan.

_________________________________


d7

 

(3e) Neuadd y Collena
Collena Hall

Cyn pen nemawr o wythnosau yr oedd ystafell Nyddu (Neuadd y Collena) yn gyrchfa pobloedd i wrando yr Efengyl yn cael ei thraddodi yn hen ddull cenedl y Cymry, cyn ir hen Lanau gael eu halogi gan locustiaid estronol.
Before many weeks had passed (before (the) end (of) not many (of) weeks) the spinning room (Collena Hall) was the destination of groups of people to listen to the Gospel being imparted in the old style of the nation of the Welsh people, before the old parish churches were profaned / desecrated by foreign locusts.

O bryd i bryd bu yno yn pregethu, heblaw Jones Llangan, Williams Pantycelyn, Pedr Williams, Caerfyrddin, a llawer o enwogion eraill.
From time to time there preached there, besides Jones Llan-gan, Williams Pantycelyn, Pedr Williams, Caerfyrddin, and many other famous ones.

Safai yr hen gynghorwyr ar hen eisteddle a chefn iddi. Gwnawd pwlpud or eisteddfa, a chodai oddiar ben ei chefn le cyfleus i ddal y Beibl, a dwy fraich o bres i ddal y canwyllau, un bob ochr iddo.
The old councillors stood on an old seat with a back to it. A pulpit was made of the seat, and there rose from on top of its back a convenient place to hold the Bible, and two brass arms to hold the candles, one on either side.

Ffurfiwyd cyfrinfa (society) yno, a bu sain rhodau gwlad y gwawl am flynyddoedd yn aml yr ystafell Nyddu bendefigaidd hon.
A cyfrinfa or
society was formed there, and there was the sound of the wheels of the land of splendour (??) for years often in this blessed spinning room.

Yr oedd un Dafydd Evans a Bess, ei wraig, yn bobl ieuainc yn aelodau yno.
There was a Dafydd Evans and Bess, his wife, who were members there as young people.

(x13)
Maen ddigon tebyg mai pan ar hyd y ffordd tuag at ac or Collena y syrthiasant, yn ddiarwybod iddynt ei hunain, i hoffi cyfeillach eu gilydd.
Its quite probable that it was when [going] along the road towards and from Y Collena that, without realising it, (unknowing to themselves), they came to appreciate (fell to like) each others company.

Yn mhen ychydig o amser methasant a byw yn hwy ar wahan, a hwy a briodasant, doed gwell neu waeth.
After a while (at the end of a bit of time) they couldnt live (they failed to live) apart any longer, and they got marreid, for better or worse (may it come better or worse)

_________________________________


d8

 

(3f) Y Parch. William Evans,
Y ddau hyn oedd rhieni Y Parch. William Evans, yr hwn a wnaeth Tonyrefail yn adnabyddus trwy holl gylchoedd y Trefnyddion trwy Gymru.
These two were the parents of the Reverend William Evans, who made
Tonyrefail famous (known) through all the Methodist circles throughout Wales.

Ehedodd ei enaid tros yr afon rhwng y ddau fyd Chwefror 5, 1891; ganwyd ef yn Ebrill, 1795. Yr oedd yn arfer canu yn ei henaint
His soul flew across the river between the two worlds on
February 5, 1891; he was born in April, 1795. In his old age he used to sing

Megys llestr hen a drylliog.
Like an old broken vessel.

Fe welir ei fod o fewn tua mis i gyrhaedd ei naw deg a chwech oed pan hunodd yn y fuchedd hon. Yr oedd wedi bod yn pregethu oddiar 1814.
It can be seen (it is seen) that he was within a month of reching his ninety-sixth year when he died (when he fell asleep in this life). He had been preaching since 1814.

Yr oedd o ddigon y gwr mwyaf amlwg yn yr ardal trwy ei oes. Yr oedd llygaid pawb arno, ac felly, fel gorsedd y teyrn, yn nghanol y fath oleuni buasain hawdd canfod y brycheuyn lleiaf ynddo.
He was by far (from sufficient) the most prominent man in the area throughout his life. Everybodys eyes were on him, and so, like the throne of the monarch, the object of so much attention (in the middle of such light) that it would have been easy to detect the slighest blemish in him.

Ond bu fyw ei oes hirfaith ai gymmeriad yn wyn, ac nid oes ond byd gwyn wedi ei ddarpar iw fath tudraw ir llen.
But he lived his long life with his character pure, and there is only paradise (a white / pure / holy world) provided for his sort beyond the veil.

Tua dwy flynedd cyn ei farwolaeth cyfarfyddais ag ef ar Heol-y-Collena, yn agos iw dy. Ebe fe, yn ei lais soniarus, Yr oedd dyn i lawr yna yn gwed wrtho i, I chin mynd yn hen, Mr. Evans.
About two years before his death I met him on Heol y Collena (the Collena road), near his house. He said, in his mellifluous voice, There was a man down there saying to me, Youre getting old, Mr. Evans.

Dywedais yn ol, Nag wyf fi, y chi syn mynd yn hen; yr wyf fi wedi mynd yn hen! Mae hyna yn gystal enghraifft a dim oi ddull byrbwyll ac ysmala.
I replied (I said back), No Im not, its you whos getting old, Im already old (Ive got old)! This is as good an example as any of his instant (short-thinking) and humorous way.

Yr oedd ei lais i ni mal sain addoliad. Dyn byr, tua phump a saith o ddaldra. Yr oedd ei ben yn orchuddedig a thoraeth o wallt mal eira.
His voice to me was like the sound of worship. A short man, about five [foot] seven [inches] tall. His head was covered with an abundance of hair like snow.

Ni chafwyd ganddo ei droi, ond torai ef o amgylch ogylch ei ben, a chruchai uwchben ei dalcen.
He didnt sweep it back (It hasnt been turned by him) but he cut it right around his head, and it curled above his forehead.

Yr wyf yn cofio yn dda y syndod trwy y lle pan gafwyd ei fod wedi boddloni gwisgo trousers yn lle breeches penglin ag oedd yn y ffasiwn yn ei ddyddiau boreuol. Gwelir ei fod hyd y diwedd yn Buritaniadd iawn yn ei syniadau.
I remember well the surprise through the place when it was found that he had deceided to wear trousers (found that he had resigned himself to wearing trousers) instead of knee-length breeches which were in fashion in his youth (his early days) It can be seen (it is seen) that he was very Puritanical in his ideas to the end.

(x14)
Ond i ddychwelyd. O herwydd gwahanol achosion, natur pa rai a wel y darllenydd oddiwrth yr hyn a ddywedir am ymdrechion clodwiw Mr. Evan Prichard (1795), nid oedd pethau yn llewyrchus ar sefyllfa dymorol y weddw wedi iddi golli ei gwr.
But to get back [to the subject]. Because of various circumstances (cases), the nature of which the reader can see (the reader sees) from what we have said (from what is said) about the praiseworthy efforts of Mr. Evan Prichard (1795), (things were not bright on the periodic situation) things didnt go well as regards the situation of the widow in that period after she lost her husband.

Gwnawn gyfyngu ein sylwadau at y weddw ai merched Ann, Martha a Deborah. Ymbriododd Martha ag un Mr. Jones, bragwr, Pontypridd, a Deborah a Mr. Thomas, Pentwyn, Pentyrch.
Well restrict our observations to the widow and her daughters Ann, Martha and Deborah. Martha married a Mr. Jones, a brewer, from Pont-ty-pridd, and Deborah with Mr. Thomas, of Pen-twyn, Pen-tyrch.

Aeth Mr. Jones ar goll, ac ni wyr neb beth a ddigwyddodd iddo. Symudodd Madam Prichard ac Ann, ei merch, i bentref Tonyrefail, i dy wedi ei adeiladu gan y Parch. Richard Prichard, B.D., iddynt.
Mr. Jones went missing, and nobody knows what happened to him. Madam Prichard and Ann, her daughter, moved to the
village of Tonyrefail, to a house built for them by the Reverend Richard Prichard, B.D.

Symudasant yr hen bwlpud or Collena fel y symudwyd yr Arch i dy Obed Edom. Maen bosibl y ceir rhyw phonograph heb fod yn hir i wneyd ir hen bwlpud hwnw i adrodd yr hyn a lefarwyd arno gan y tadau hen!
They moved the old pulpit from Y Collena as the
Ark (of the Covenant) was moved from the house of Obed Edom. Its possible that some phonograph will be available before long to make that old pulpit recount that which was said on it by the old fathers!

Y maen bresenol yn nhy William Bevan (Treharne), yr ochr arall ir heol or fynwent o flaen y capel. Bu am o leiaf drugain mlynedd yn eisteddle pregethwyr teithiol y Corph a hoffent fygu y tobacco yn nhy yr Hen Ladies.
At present it is in the house of William Bevan (Trehrn), on the other side of the road from the graveyard in front of the chapel. It was for at least sixty years the seat of travelling preachers of the Organisation (the body; = the Methodists) who liked to smoke tobacco in the house of the Old Ladies.

Codwyd capel bychan yn ymyl ty Madam Prichard a Miss Ann ei merch, a chlywais i fy anwyl fam adrodd, ar foreu agoriad yr ail gapel o flaen y gynulleidfa, yr ail bennod o Lyfr Zachariah Dyrchefais fy llygaid drachefn, ac edrychais; ac wele wr, ac yn ei law linyn mesur, a dywedias, i ba le yr ai {sic; = ei} di, &c.
A little chapel was built next to the house of Madam Prichard and Miss Ann her daughter, and I heard my dear mother say (recite), on the morning of the opening of the second chapel in front of the audience, the second chapter of the book of Zachariah (2:1) I lifted up mine eyes again, and looked, and behold a man with a measuring line in his hand. (2:2) Then said I, Whither goest thou?, etc.

Ymadawodd ar fuchedd hon pan oedd yr ysgrifenydd yn blentyn bach, ond dywedai ei chydnabod ei bod yn un or serchusaf ar brydferthaf or merched.
She departed this life when the writer was a small child, but the people who knew her say (her acquaintance say) she was one of the most warmhearted and comeliest of the women.

Elai Madam Prichard bob boreu wrth ei ffon i weled Cesil, a dywedai yn aml, Yr wyt ti on gwaed ni. Yr oedd Cesil yn lled falch o hyn hyd diwedd ei hoes.
Madam Prichard would go every morning with the help of her walking stick (by her stick) to see Cesil, and she would say often, You are of our blood. Cesil was fairly proud of this all her life (until the end of her life).

Chwareu teg iddi. Pwy na fuasai yn falch o fod yn berthynas ir foneddiges hon, yr hon gododd allor addoli ar Dwyn y Ton yn yr amser pan yr oedd Philistiaeth yn llywodraethu yn Nghymru?
Fair play to her. Who wouldnt be proud to be related to (proud of being a relation of) this gentlewoman, who raised the altar of worship on Twyn y Ton in the time when Philistinism held sway (governed) in
Wales?

Cychwynodd Miss Ann Prichard faelfa, neu shop, yn y ty newydd, a chadwodd yn y blaen hyd y flwyddyn 1853. Yr (x15) oedd yn un o flaenoriaid Penuel, capel y Trefnyddion, Pontypridd.
Miss Ann Prichard started a maelfa or shop in the new house, and kept on until the year 1853. She was one of the elders of Penuel, the Methodist chapel in Pont-ty-pridd.

Yr oedd yn deall cerddoriaeth emynol yn dda, ac yr oedd pan yn ieuanc, ac hyd ganol oed, yn arweinydd y canu yn Nghapel y Corph ar Donyrefail.
She understood hymn music well, and when she was young, until middle age, was the precentor (leader of the singing) in the Methodist Chapel (the chapel of the Organisation / The Body) in Tonyrefail.

Yr oedd rhaid cael yr high-dry goreu ar Queens, a mynai Mrs. Deborah Thomas eu cymysgu a rappee.
It was necessary to get the best high-dry and Queens, and Mrs. Deborah Thomas insisted on mixing it with rappee.

Yr wyf yn gwybod yn dda, canys mi au cymysgais yn aml iddi hi. Wedi marwolaeth Mr. Thomas, Pentwyn, dychwelodd Mrs. Deborah yn ol ir Ton, ac yr oedd ei thy bychan, prydferth yn sefyll lle y saif yn awr ystafell isaf y Boars Head, arwyddlun pais arfau Einion ap Collwyn.
I know that well (I know well), because I often mixed them for her. After the death of Mr. Thomas, of Pen-twyn, Mrs. Deborah came back (returned back) to the Ton, and her pretty little house stood where the lower room of the Boars Head now stands, the device of the coat of arms of Einion ap Collwyn.

Priododd Miss Ann Prichard a Mr. Evan Thomas or Rhiw, cyn bo hir wedi marwolaeth Madam Prichard yn 1834. Cariai fasnach mewn hadau hau, megys gwenith, ceirch, haidd, &c.
Miss Ann Prichard married Mr. Evan Thomas from Y Rhiw, not long after the death of Madam Prichard in 1834. He dealt in (he carried a trade in) seeds for sowing, such as wheat, oats, barley, etc.

Yr oedd yn wr a geisiai wneyd y goreu or ddau fyd, ac yr oedd yn mhell o ganu, Gadawn y byd ar ol, &c. Ymddygai fel dyn call, gan gredu fod amcan gan Dduw wrth ei anfon ir byd hyfryd hwn yn gyntaf.
He was a man who tried to make the best of the two worlds, and was far from singing we shall leave the [secular] world behind, etc. He acted wisely (behaved like a wise man), believing that God had a purpose (there was a purpose with God) in sending him to this pleasant world first.

Tra fur shop gan y teulu ni elai un gwrryw i mewn heb dynu ei het ar y trothwy. Clywais Cesil Morgan yn dywedyd i Mrs. Ann ofyn iddi unwaith ar foreu Llun yn y shop, Pa le y prynaist di y shawl oedd genyt ti yn y cwrdd y ddoe?
While the family had the shop not one man (not one male) went in without taking off his hat on the threshold. I heard Cesil Morgan saying that Mrs. Ann asked her (saying to Mrs. Ann asking her) on a Monday morning in the shop, Where did you buy the shawl you had in the chapel (in the meeting / chapel meeting / chapel service) yesterday?

Chwarddodd Cesil, a gofynodd, Ai dyna yw eich gwaith chwi yn y capel, ie fe edrych ar wisgoedd pobl? Ond teimlai Cesil byth ar ol hyny ei bod wedi bod yn feiddgar ofnadwy wrth siarad fel y gwnaeth hi y tro hwn.
Cesil laughed, and asked, Is that your work in the chapel, eh? Looking at what people are wearing? (looking at the clothes of people). But Cesil always felt after that that she had been terribly forward in speaking like she did then (this time).

Yn y flwyddyn 1853, wedi marwolaeth Mr. Evan Thomas, trosglwyddodd Shop y Ton i Thomas Morgan, ac ni chai neb arall y dyddiau hyny agor siop arall ar stad y Collena. Yr oedd hyny wedi bod yn ddeddf mai y shop hono yn unig a gai fod ar yr etifeddiaeth.
In the year 1853, after the death of Mr. Evan Thomas, the Ton Shop was transferred to Thomas Morgan, and nobody else in those days was allowed to (got to) open another shop on the Collena estate. That had been a law that that was the only shop which was allowed on the estate.

Adeiladodd Thomas Morgan dy mawr newydd, cyfleus ir shop, ac y mae y shop yno hyd heddyw.
Thomas Morgan built a big new house, convenient for the shop, and the shop is there to this very day (there until today).

Cof genyf, pan oedd y ty newydd yn cael ei (x16) adeiladu ir hen wr hynod Mr. Evan Morgan, perchenog Tyn y Cymmer, Talchan (Tylcha), &c., grio allan am i Thomas Morgan ofalu am ir simneiau fod yn ddigon uchel i Wyr Bryste" - gwerthwyr lledr - eu gweled.
I remember, when the new house was being built, that the remarkable old man Mr. Evan Morgan, owner of Tynycymer, Tylcha, etc cried out for Thomas Morgan to make sure that (to take care that) the chimneys were high enough for the people of Bristol leather merchants (sellers (of) leather) to see them.

Yn mlodau ei ddyddiau yr oedd Thomas Morgan yn un o'r dynion mwyaf hoew a diwyd; yr oedd yn bendefigaidd, yn ddirodres, yn yr heolydd, ac yn llawn o arabedd yn ei dy.
In his prime (in the flowers of his days) Thomas Morgan was one of the sprightliest and most industrious of men; he was noble, unassuming in public (unassuming on the roads), and full of humour at home.

Yr oedd ar ei gof lawer iawn o ystoriau am a fu yn yr ardaloedd amgylchynol yn hanes personau a theuluoedd. Ar gais yr ysgrifenydd, ysgrifenodd yn hwyr ei ddydd ychydig oi adgofion.
He could remember (he had on his memory) very many stories of events in the past (of that which has been) in the surrounding areas and in the history of people and families. At the writers request, he wrote down late in life (late in his day) some of his reminiscences.

Cof genyf am dano yn "dechrau'r canu" yn y capel, yr unig un y pryd hwnw ar Donyrefail. Y mae y capel presenol y trydydd a adeiladwyd. Yr oedd gwedd urddasol ar ail deml Tonyrefail.
I remember him "beginning the singing" in the chapel, the only one at that time in Tonyrefail. The present chapel is the third one that was built. There was a majestic look to the second chapel (to the second temple) in Tonyrefail.

Yr oedd y tair "Hen Ladies ag anian gref eu dygiad i fyny pendefigaidd yn eu nodweddu, yn cyfleu i wedd fewnol dodrefn y capel eu chwaeth goethedig.
The three Old Ladies showed the firm stamp of their upbringing (had the strong spirit of their upbringing characterising them), contributing (giving / presenting / conveying) their refined taste to the appearance of the interior furnishing of the chapel.

Y mae yr hanesyn canlynol a glywais gan Thomas Morgan yn enghraifft ou chwaeth goethedig.
The following story that I heard from Thomas Morgan is an example of their refined taste.

Un noson seiat yr oedd y Parch. William Evans yn llefaru am ddarpariaethau Duw i ddynoliaeth. Lluniaeth o bob amrywiaeth; gwlan y defaid iw cynhesu, &c.
One night of a chapel meeting, the Reverend William Evans spoke of Gods provision for humanity. Sustenance of every variety, the wool of sheep to keep people warm (to warm them), etc.

Yr oedd Mrs. Deborah ai chorn wrth ei chlust yn gwrando ar y llefarwr, ond traethu am ddiwalliad corph yn unig a wnelai Mr. Evans y waith hon.
Mrs. Deborah was listening to the speaker with her ear trumpet held to her ear (with her horn by her ear), but this time Mr. Evans spoke only of the satisfying of the body.

Ie, ebe Mrs. Deborah, a blodau a phethau felly i'w mwynhau." Hawyr, hawyr" ebe fe yn ol, dyma hi wedi myned heibio i mi i rywle!
Yes, said Mrs. Deborah, and flowers and things like that to enjoy. Goodness gracious, he replied, shes overtaken me to somewhere! (she has gone past me to somewhere)

Yna, yn ei ddull ffraeth a pharod, esgynodd i ganol y darpariaethau a welir i ddiwallu yr archwaeth sydd yn gofyn am y tlws, yr hardd, ar prydferth a deimlir yn yr enaid.
Then, in his witty and ready way, he rose to the middle of the provision which is seen for satisfying the appetite which demands what is pretty, what is beautiful, and what is comely which is felt in the soul.

Heblaw blodau a lliwiau, llefarodd am ogoniant yr wybren nos a dydd.
Besides flowers and colours, he spoke of the glory of the sky day and night.

Peroriaeth yr awel, si cornentydd, rhuad y mor, miwsic y corau asgellog, toriad mawreddog y dydd, ac agor dorau y wawr, a chodiad yr haul, heb ddihuno yr un baban au trwst.
The music of the breeze, the murmur of rivulets, the roar of the sea, the music of the feathered choirs, the imposing break of day, and the opening of the doors of dawn, and the rising of the sun, without waking a single baby with their noise.

Heneiddiodd Thomas Morgan yn fawr ar ol iddo gyrhaedd ei saith deg oed, ond yr oedd ei yni yn parhau wedi i beiriant ei gorph lacau yn ei rym. Aeth yn hen heb feddwl (x17) ei bod yn hwyrhau arno
Thomas Morgan aged greatly after reaching seventy (after to him reaching his seventy (of) age) but his energy continued after the engine of his body slackened in its strength. He became old without thinking that he was nearing the end (that it was getting late on him)

Yr oedd ei hen gydnabod, Mr. Evans, wedi dechreu pregethu flwyddyn cyn ei eni ef, a pham na allai yntau hefyd fyw mor hen a Mr. Evans?
His old acquaintance, Mr. Evans, ha begun to preach a year begore he was born (before his birth [of] him), and why couldnt he too live [to be] as old as Mr. Evans?

Arwyddion cyntaf fod ei oes ar y ddaear yn tynu at ei therfyn oedd gwendid ei galon. Yr oedd ei liw yn myned yn llwyd, a phan gynhyrfai ei ysbryd crynai ei wefusau ychydig; ond yr oedd o ran gallu meddyliol mor ieuanc a buan ag erioed.
[The] first indications that his life on earth (on the earth) was drawing to its end was the weakness of his heart. His complexion was turning grey (his colour was going grey), and when his spirit was roused his lips trembled somewhat; but as regards his mental ability he was a s young and quick as ever.

Tebygol yw y dylasai ymdrin ar byd yn fwy hamddenol, ond yr oedd beunydd am gyrhaedd rhyw nod. Ond yr oedd ei ddyn oddimewn megys yn ei rybuddio yn ddistaw fod y terfyn yma yn agos, a mynych y clywais ef yn ei fisoedd olaf yn coffa sylwadaur Apostol Iago:
[It is] likely he should have taken things easy (deal with the world leisurely), but every day he wanted to achieve some goal (he was for reaching some objective). But the man within was as it were quietly warining him that this end was near, and often I heard him in his last months recalling the remarks of the Apostle James:

(4:12) Un gosodwr cyfaith sydd, yr hwn a ddichon gadw a cholli. Pwy wyt ti yr hwn wyt yn barnu arall? (4:13) Iddo yn awr, y rhai ydych yn dywedyd, Heddyw neu yfory ni a awn i gyfryw ddinas, ac a aroswn yno flwyddyn, ac a farchnattawn, ac a enillwn;
(4:12) There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another? (4:13) Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:

(4:14) y rhai ni wyddoch beth a fydd y fory. Canys beth ydyw eich einioes chwi? canys beth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hyny yn diflanu. (4:15) Lle y dylech ddywedyd, Os yr Arglwydd ai myn, ac os byddwn byw, ni a wnawn hyn, neu hyny, iv., 12-15.
(4:14) Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. (4:15) For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.

Bu yn briod yn dair gwaith. Ei wraig gyntaf oedd Rebecca, merch Hywel Hopcin a Mrs. Hopcin, Caerlan, Tonyrefail.
He was married three times. His first wife was Rebecca, the daughter of Hywel Hopcyn and Mrs. Hopcyn, of Caer-lan, Tonyrefail.

Hi oedd mam ei dair merch. Catherine, Margaret, ac Ann. Priododd y gyntaf Mr. Hugh Begg, genedigol o ardal Ayr; yr ail a briododd Mr. John Evans (Ab Dewi Haran); ar drydedd Mr. John Crooke, South Knoll, Norwood.
She was the mother of his three daughters, Catherine, Margaret, and Ann. The first [of these] married Mr. Hugh Begg, a native of the district of Ayr [Scotland]; the second married Mr. John Evans (Ab Dewi Haran) {son of Dewi Haran. Dewi Haran - David Evans, 1812-1885, a member of Clic y Bont, the clique of Y Bont, a group of poets from the Pont-ty-pridd area}; and the third Mr. John Crooke, South Knoll, Norwood.

Ei ail wraig oedd Caroline Thomas, gweddw un Isaac Thomas, Pontypridd (ei henw achyddol oedd Anthony); ei drydedd wraig oedd weddw un or enw Mr. Smart.
His second wife was Caroline Thomas, the widow of one Isaac Thomas, of Pont-ty-pridd (her maiden name (genealogical name) was Anthony); his third wife was a widow someone called Mr. Smart (one of the name of Mr. Smart).
_________________________________


d9

 

(3g) Dylanwadau Boreuol Ei Oes
Early Influences in his Life


Yr oedd yn un o flaenoriaid Penuel, capel y Trefnyddion, Pontypridd. Yr oedd yn deall cerddoriaeth emynol yn dda, ac yr oedd pan yn ieuanc, ac hyd ganol oed, yn arweinydd y canu yn Nghapel y Corph ar Donyrefail.
He was one of the elders in Penuel, the Methodist chapel, [in] Pont-ty-pridd. He understood hymn music well, and he was, when he was young, and until middle age, the precentor (leader of the singing) in the Methodist chapel (the chapel of the body / the organisation) in Tonyrefail.

Yr oedd (x18) yn mlodeu ei ddyddiau yn hynod am fywiogrwydd ei symudiadau a boneddigeiddrwydd.
He was, in his prime (in the flowers of his days), remarkable for his liveliness and his movements and civility


Clywais ei dad yn adrodd i Mr. Harris, y cyntaf o Drefeurig, ddywedyd am Twmi fel hyn: Llywelin, wn i yn y byd o ble mae Twmi, eich mab, wedi dod; mae gwaed brenhinol ynddo, yn ol fy meddwl i..
I heard his father explaining to Mr. Harris, the first (of these) (being) from Trefeurig, talking about Twmi (= Tom, Tommy) in this way: Llywelyn, I dont know for the life of me (I dont know in the world) where Twmi, your son, has come from; there is royal blood in him, in my opinion (according to my mind / my thinking).

Fy marn i am dano yw hyn: pe buasai wedi cael addysg golegawl, ac wedi mynd allan or unigrwydd pentrefol yn ieuanc, y buasai wedi dwyn toraeth o ffrwythau meddyliol.
My own opinion about him is this: if he had had a college education, and had left the isolation of the village (if he had gone out of the village isolation) when he was young, he would have developed his mind immeasurably (have borne an abundance of mental fruits).

Medrai adrodd chwedlau am bersonau yn gampus. Yr oedd ei gof yn orlawn o adgofion am hynodion hen bregethwyr teithiol y Methodistiaid, a chofiai lawer ou sylwadau mwyaf arabol.
He could tell stories about people excellently. His memory was overflowing with reminiscences of the salient characteristics of the old travelling Methodist preachers, and he could remember many of their most witty observations.

Pan yr oedd yn ieuanc yr oedd Methodistiaeth ar Donyrefail yn ei gwedd fwyaf Pengrynol, hyny yw, Puritanaidd. Yr oedd ochain a gruddfan, yn ol barn yr hen dadau ar mamau yno, bob amser yn cyd-deithio a gwir dduwioldeb; ac yr oedd, ar y llaw arall, chwerthin, ysmaldod, a bywiogrwydd yn arwyddion nad oedd yr hwn au harferai wedi ei ail eni.
When he was young, Methodism in Tonyrefail was in its most Roundheaded aspect, that is, Puritan. Groaning and moaning, in the opinion of the old patriarchs and matriarchs there (according to the old fathers and mothers there), always went hand in hand with (always travelled together with) true devotion (true godliness), and on the other hand, laughter, amusement and liveliness were signs that the person who practised these had not been reborn.

Yr oedd dull y canu Cynulleidfaol yn bwyllog ac araf, fel symudiadau neu sigliadau cawell i fagu babanod yr ail enedigaeth. Yr wyf yn cofio yn dda y syndod yn mhlith yr hen dadau ar Donyrefail pan ddaeth Hanes Bywyd Siencyn Penhydd allan or wasg, wedi ei gyfansoddi gan yr anwyl ar gwir hybarch Edward Matthews, y pryd hwnw or Ewynwy, ger Penybont.!
The manner of congregational singing was measured and slow, like the movements or rocking to-and-fro of a cradle to raise the infants of the second birth. I well remember the surprise among the old patriarchs (the old fathers) in Tonyrefail when Hanes Bywyd Siencyn Penhydd (the history of the life of Siencyn of Pen-hydd farm) was published (came out of the press), written by (composed by) the dear right honourable Edward Matthews, at the time from Ewenni, near Pen-y-bont (Bridgend).

Yr achos or syndod oedd fod Mr. Matthews yn gallu bod mor ysgafn ag i ysgrifenu digrifwch or fath
The cause of the surprise was that Mr.Matthews could be so lacking in seriousness (could be so light) as to write humorous literature of that sort!

{NOTE: The book Hanes Bywyd Siencyn Pen-hydd appeared in 1850. Edward Matthews (1813-1892) was born in Sain Tathan (Saint Athans) in Bro Morgannwg, and at the age of 14 went to work as a collier in Hirwaun. Later he became a Calvanistic Methodist minister, first at Pont-ty-pridd, and latter at Ewenni, by Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend). He came to be known by the name Matthews Ewenni and was a popular preacher because of his lively sermons and the use of the south-eastern form of Welsh along with formal standard Welsh of the pulpit}

Gwnaeth y llyfr gymaint o argraff braidd ac ymddangosiad cyntaf y Parch. William Evans mewn trousers yn lle y breeches penyglin. Cof genyf fod Caledfryn i draddodi darlith ar Donyrefail. Bu yn destyn seiat, pa un a oedd yn unol ar Efengyl iddo ddarlithio o fewn y capel.
The book made almost as much as an impression as the first appearance of the Reverend William Evans in trousers instead of breeches. I remember that Caledfryn was to give a lecture in Tonyrefail. It was an issue of a chapel meeting, whether it was in keeping with the Gospel for him to lecture inside the chapel.

{NOTE: Caledfryn William Williams (1801-1869) from Brynyffynnon, Dinbych (north-east Wales). He was noted for his poetry, his role as an adjudicator in eisteddfods, and as a supporter of Radical causes. He became an Independent minister and was a chapel minister for the last forty years of his life in Y Groes-wen, by Caerffili (south-east Wales). There is a street in Caerffili named after him}.

Yr oedd Mr. Evans yn amheus am hyn. Ond yr oedd Caledfryn yn boblogaidd fel gweinidog a bardd trwy holl Gymru, ac yn y diwedd penderfynwyd y cai ddarlithio yn y capel, ond nid oedd i fyned ir pwlpud. Daeth y noswaith i Caledfryn i ddarlithio; yr oedd y capel yn orlawn.
Mr. Evans was doubtful about this. But Caledfryn was popular as a minister and a poet throughout Wales, and in the end it was decided he could lecture in the chapel, but he wasnt to go into the pulpit. The night came for Caledfryn to lecture, and the chapel was choc-a-bloc (was overflowing).

Daeth Caledfryn i (x19) mewn, ac aeth ar ei union i fynyr grisiau ir pwlpud er ir blaenor, Morgan Evan (Morgan y Gof) - gwr hynod am ei wedd Buritanaidd a difrifol wneyd awgrym ir bardd-bregethwr fod y pwlpud yn waharddedig y noson hono.
Caledfryn came in, and he went straight up the stairs to the pulpit although the elder, Morgan Evan (Morgan the Smith) a man noted for his Puritanical and serious demeanour has signalled to the poet minister that the pulpit was out of bounds for him that night.

Maen debyg fod Morgan yno ar y pryd fel amddiffynydd neu warcheidwad santeiddrwydd dihalogedig cyssegr Tonyrefail! Edrychai Morgan i fyny ar ol Caledfryn fel un yn dysgwyl gweled taranfyllt y ddeddf yn fflachio o bob cyfeiriad tuag at hen Caledfryn!
It seems that Morgan was there at the time as a defender or guardian of the immaculate (unblemished, undefiled) holiness of the Tonyrefail sanctuary. Morgan looked up after Caledfryn like someone expecting the thunderbolt of the law to flash from all directions towards old Caledfryn.

Ond nid oedd yno ond tangnefedd. Canfyddwyd Morgan yn codi ei ddwylaw, a chan edrych yn surllyd ar lawr y sedd fawr, a chlybuwyd ef yn sibrwd wrtho ei hun: Wel, wel! (ochenaid) wn i yn y byd ffordd mae gwynebu William Evan! Nid oedd Mr. Evans ei hun wedi dyfod ir cyfarfod.
But there was nothing there except peace. Morgan was to be seen raising his hands, and looking sourly at the floor of the big pew, and he was heard to whisper to himself: Well, well! (groan) Ive no idea (I dont know in the world) how to face William Evan! Mr. Evans himself had not come to the meeting.

Yr oedd gwisgo blodau o un math yn y byd gan lodesi am y gwragedd, nid oedd neb o honynt hwy mor ysgafn a gwneyd y fath beth yn arwydd o uchelder ysbryd a balchder yn y galon, a chynghorid hwy i feddwl am eu diwedd.
The wearing of any sort of flowers (of a single kind in the world of flowers) by the girls as for the women, there was not one of them as frivolous (as light) as to do such a thing was a sign of loftiness of the spirit and of smugness in the heart, and they were advised to think about the Day of Judgement (to think about their end)

Yr oedd ein hynafiaid yn y cyfnod hwn yn hanes Cymru, megis wedi datgysylltu duwioldeb ar tlysau anianol oddiwrth ei gilydd. Rhoddent wedd alarus ar addoliad, gan ymddwyn fel rhai yn golygu y buasai Duw yn fwy doeth pe buasai wedi creu llai o flodau a mwy o datws!
Our forebears in this period in the history of Wales had as it were separated devotion and the beautiful objects of nature (and the natural treasures / the natural jewels) from each other. They gave worship a mournful air, behaving like people who thought that God would have been wiser if he had created fewer flowers and more potatoes!

Yr ydym yn canfod ol llaw Duw ei hun yn addurniadau gogoneddus y ddaear ar wybrenau. Mae y prydferthion nefolaidd, o lygaid y dydd i fyny at yr haul ar lloer ar ser, wedi eu creu i ddiwallu y sychod eneidiol sydd wedi ei osod yn yr enaid am brydferthwch, harddwch, tlysni, a hyfrydwch.
We can perceive Gods handiwork (the trace of the hand of God) in the splendid ornaments of the land and the skies. The heavenly (and) beautiful things, from the daisy to the sun and the moon and the stars, were created to satisfy the thirst of the soul which was placed in the soul for beauty, comeliness, prettiness and delight.

Maer enaid yn anfarwol, ond derfydd y corph o ran ffurf a chydag ef y chwaeth am fwydydd. Cenadon o fyd yr eneidiau yw blodau ar prydferthion eraill, i lawenhau yr enaid pan ar ei bererindod yn y corph.
The soul is immortal, but the physical body (the body as regards shape) passes away and with it the taste for foods. The flowers and the other beautiful objects are messengers from the world of souls, to delight the soul when on its pilgrimage in the body.

Gollyngir ef yn rhydd yn y man Anngheuir ef a gwna drigo mwy yn myd genedigol y blodau. Fe welir oddiwrth y sylwadau uchod pa beth a olygai yr hynafiaid wrth addurno gwely marw a lleni gwyn, blodau, byth-wyrddion, gan osod ar eu heirch (coffins) dorchau o flodau.
It will eventually be released it will be disclosed and it will reside ever after (and it will make to reside more in the birth world of the flowers) in the world in which flowers come from. It can be seen from the above remarks what the old people intended when they adorned a deathbed with white sheets, flowers, evergreens, putting on their coffins wreathes of flowers.

Yn bwyllog iawn y daeth Thomas Morgan (x20) allan or cylch Pengrynol, i weled fod tlysni anianol yn rhan o ddarparieth y Crewr gyferbyn a gwir ddedwyddwch benywod a gwyr yn y fuchedd bresenol.
Thomas Morgan prudently came out of the Puritan fold (out of the Roundhead circle) to see that natural beauty is part of the provision of the Creator for the true happiness of women and men in the present life.

Cyfaill eglwysig penaf Thomas Morgan yn ei amser olaf ar y Ton oedd Bili Lewis, Rhiw Gwyon Dro Fawr. Yr oedd y Parch. William Evans ugain mlynedd yn henach ag ef, ac ni fu erioed gyfeillgarwch agos iawn rhwng y ddau.
Thomas Morgans main friend in the chapel in his last days in Tonyrefail (in his last time on the Ton) was Bili Lewis, from Rhiw Gwyon Dro Fawr. The Reverend William Evans was twenty years older than him, and there was never a very close friendship between the two.

Yr oedd yr holl ardalwyr yn falch o Mr. Evans, gan edrych arno fel un o brif addurniadau, nid yn unig Morganwg, ond holl Gymru. Edrychai, yn ddiau, ar y rhai hyny a welodd yn blant pan oedd yn anterth ei nerth corphorol, meddyliol, a phregethwrol, gydag ysbryd tadol, yn cynwys awdurdod a nawddyddiaeth.
Everybody in the area was proud (the whole district-people were proud) of Mr. Evans, looking on him as one of the people who did most credit to (one of the main ornaments of) not only Morgannwg (Glamorgan), but the whole of Wales. He was looking, without doubt, at those people he saw as children when he was at his height physically, intellectually and as a preacher (at the peak of his strength physical, mental and preaching strength), in a fatherly way, including authority and protection.
(with a paternal / fatherly spirit)

Yr oedd Thomas Morgan bob amser yn hynod o deimladol yn nghylch barn ar hyn a ddywedai y Parch. William Evans am dano.
Thomas Morgan was always very sensitive about the opinion of the Reverend William Evans and what the Reverend William Evans said about him

Bu siampl Mr. Evans a Mr. Evan Thomas, gwr or Rhiw, a ymbriododd a Miss Ann Prichard, Shop y Ton, yn bortreadau (models) o flaen ei feddwl yr hoffai eu hefelychu.
The example of Mr. Evans and of Mr. Evan Thomas, a man from Y Rhiw, who married Miss Ann Prichard, of the Ton Shop, were models before his mind that he wished to imitate.

Ond er i Mr. Evans fyw i fod yn ymyl bod yn fab can mlwydd, yr oedd yn ffraeth ac yn ieuanc ei ysbryd hyd yn agos i ddydd er farwolaeth.
But though Mr. Evans lived to be almost a hundred (lived to be nearly being a son of a hundred age-years), he was a great talker and young in spirit (he was (both) eloquent and young in spirit) almost to the day that he died (until near to the day of his death)

_________________________________


d10

 

(3h) Dyddiau Olaf Thomas Morgan
The Last Days of Thomas Morgan

Fel yr awgrymwyd yn barod, yr oedd ei ymddatodiad yn dra sydyn. Ychydig fisoedd cyn hyn dywedodd Dr. Hunter wrthyf yn gyfrinachol fod gwendid yn nghuriadau calon fy ewythr, a bod yn ofynol iddo fod yn ofalus o hono ei hun.
As has been suggested already, his death (his undoing) was very sudden. A few months before this Dr. Hunter told me in private that there was a weakness in the pulse (the beatings of the heart) of my uncle, and it was necessary for him to take care of himself (to be careful of himself)

Awgrymais yn union ir claf y dylai gymweryd pethau yn hamddenol. Dydd Gwener yr oedd, er yn teimlo yn llesg, wedi myned gydai ddwy wyres, Mary a Rebecca, merched Margaret, ei ferch ymadawedig, tua Chaerdydd, i wrandaw Ardalydd Bute yn traddodi darlith yn Neuadd y Parc.
I suggested directly to the sick man that he should take things leisurely. It was Friday, and though feeling weak, he had gone with his two granddaughters, Mary and Rebecca, daughters of Margaret, his deceased daughter, to Caer-dydd (Cardiff), to listen to the Marquess of Bute delivering a lecture in Park Hall.

Wedi dyfod allan or cyfarfod dywedodd wrth Mr. James Richards, Trefforest, ei fod yn rhynu gan oerni, ac yr oedd yn welw iawn ei wedd. Cymerodd ychydig o frandi.
After coming out of the meeting he said to Mr. James Richards, Trefforest, that he was shivering with cold, and his complexion was very pale (and he was was very pale his complexion). He drank a little brandy (he took a little brandy).

Dychwelodd gartref, a gwelais ef y noson hono ar ei ledorwedd ar y soffa, a (x21) dywedodd ei fod yn lled anhwylus, a mynegodd am ei deimlad oer yng Nghaerdydd.
He returned home, and I saw him that night half reclining on the sofa, and he said he was rather unwell, and he mentioned (he expressed about) his feeling of being cold (his cold feeling) in Caer-dydd (Cardiff).

Nos Sul nid oedd yn ei le arferol yn Nghapel Penuel. Yr oedd Rebecca, ei wyres, yn fy ymyl, a dywedodd wrthyf ei fod heb godi or gwely y dydd hwnw.
On Sunday night he wasnt in his usual place in Penuel Chapel. Rebecca, his daughter, was by my side, and she said to me that he hadnt left his bed (his being without rising from the bed) that day.

Yr oedd hyny yn brawf i mi ei fod yn wael iawn. Es i fyny ir Fron ar ol y cyfarfod; yr oedd ei anwyl chwaer, Mari, yr hon ai haner addolai, yno yn bryderus iawn yn ei gylch.
This to me showed that (that was a proof to me his being) very ill. I went up to Y Fron after the service (the meeting). His dear sister, Mari, whom he half worshipped, was there, very worried about him.

Es i fyny iw ystafell wely, a gofynais, Beth sydd yn bod? Atebodd or gwely, Yr w i wedi cael anwyd seriws, ond y mae yn addfedu.
I went up to his bedroom, and I asked, Whats wrong? He answered from the bed, Ive caught a very bad cold (a serious cold) but its got worse (it has matured).

Pan es, ebe fe, i ymweled ag Evan Roberts, Merthyr, hen gyfaill a fu yn ysgolfeistr ar Donyrefail, cefais ef yn eiddil yn ei wely. Yr w i bron credu fy mod in debyg ir sefyllfa ag y ces e ynddi; ond bu e farw.
When I went, he said, to visit Evan Roberts, Merthyr, (an old friend who was a schoolmaster in Tonyrefail) I found him frail in his bed. I almost think Im similar to the situation I found him in; but he died.

Gofynais a gawn i fyned i gyrchu y meddyg ato. Cododd ei lais yn lled anfoddog, gan ddywedyd, Na chai, siwr. Does arno i ddim ond anwyd. Ond O! yr oedd yn Rhosydd Moab.
I asked if I could go and fetch him a doctor (fetch a doctor to him). He raised his voice rather displeased, saying, No you cant, indeed. Theres nothing wrong with me except for a cold (there is on me nothing but a cold). But oh! he was in the plains of Moab.

Yr oedd yr Iorddonen yn agos, ond bod trugaredd wedi taenu niwl mal llen wen drosti. Nos Fawrth yr oedd yn fwy sal, ar meddyg yn awr yn gweini arno.
The River Jordan was near, except that mercy had spread a mist like a white cloth over him. Tuesday night he was sicker, and the doctor (was) now tending to him.

Dydd Mercher yr oedd yn fwy gwanaidd fyth, ac yn analluog i symud yn ei wely heb gymorth. Pellebrwyd am Ann o Lundain; yr oedd Catherine yno yn barod.
On Wednesday he was even weaker, and unable to move in his bed without help. Ann was telegraphed (it was telegraphed for Ann) in London. Catherine was there already.

Bu mynediad Ann ir ystafell yn foddion iw loni yn fawr iawn. Erbyn hyn yr oedd son ei fod yn wael iawn wedi lledaenu yn mhell ac agos. Yr oedd yn nghanol ei anwyliaid.
Anns entry into the room cheered him considerably (was the means for cheering him greatly). By now the news that (by now mention that) he was very sick had spread far and wide (far and near). He was in the midst of his loved ones.

Gydar wawr boreu dydd Gwener cymerodd bronfraith ei lle ar bren gwyrdd tal ar gyfer ffenestr ei ystafell, a chanai ei alaw wanwynol yn hynod o beraidd a soniarus.
At dawn on Friday morning a thrush alighted on (took its place on) a tall green tree opposite the window of his room, and sang its springtime melody exceptionally sweetly and tunefully

Edrychai yr ysgrifenydd trwy y dellt ar yr aderyn yn pyncian ei orfloedd orfoleddus, a gwnelai gofio llinellau prydferth Dafydd ap Gwilym:-
The writer looked through the lattice at the bird singing its exultant song (great + shout / vociferation), and it reminded him (and it was making remember) of the splendid lines of Dafydd ap Gwilym -

Y ceiliog serchog ei son,
Bronfraith dilediaeth loywdon;

The cock with its loving song (loving its sound)
A pure clear-tune thrush

Ba ryw ddim a fu berach
Blethiad nai chwibaniad bach,

What kind of thing was a sweeter
Harp-playing than its little whistling

Pell y clywir uwch tiroedd,
Ei lef oi lwyn, ai loyw floedd.

Afar is heard over lands
His voice from his grove, and his clear utterance (shout, vociferation)

(x22)
Clywai y cystuddiedig odlau yr aderyn. Yr oedd fy ewythr yn hoff iawn o beroriaeth, a phan oedd efe yn swn yr afon rhwng y ddau fyd wele un o adar pereiddiaf Cymru fynyddig
The afflicted man heard the verses of the bird. My uncle was very fond of music, and when he was within earshot of the river (in the sound of the river) between the two worlds here was one of (behold one of..) the sweetest-singing birds of mountainous Wales

Yn chwiban fel cloch aberth,
Eurgan bwnc organ y berth

Trilling like a bell of sacrifice
Golden-singing song of the organ of the hedge

megis ir enaid oedd ar groesi ir orphwysfa, i
Ardal lonydd yr aur delynau.

as if to the soul which was on the point of crossing (over) to the resting place, and

tranquil district of the golden harps

Yn foreu Sadwrn yr oedd amlygrwydd fod y terfyn daearol gerllaw. Aeth ei ddwy ferch, ei ddwy wyres, ai chwaer i ymyl ei wely. Clywyd ef yn sisial, Trowch fi tuar south. Beth oedd hynny? Onid tua chyfeiriad haul canol dydd? Gofynodd yn awr, yn ei hen ddull, Paham yr ydych chwin tywyllu y room?
On Saturday morning it was evident (there was obviousness) that the end of his time on earth (that his earthly end) was near. His two daughters, his two granddaughters, and his sister went to the edge of his bed. He was heard whispering, Turn me to the south. What was that? Wasnt it to the direction of the midday sun? Now he asked, in his old manner, Why are you darkening the room?

Yr hyn oedd ddaearol o hono ef oedd yn ymaros ar ol y tuyma {sic} ir afon; yr oedd ef yn niwl tew yr afon, ac ni threfnwyd i lygaid anianol i weld drwyddo. Ond cafodd gipdrem eilwaith ar ei anwyliaid oi amgylch; yna gofynodd, Ble maer llall?
The earthly part (that which was earthly of him) was remaining behind on this side of the river; he was in the thick mist of the river, and it hadnt been arranged for natural eyes to see through it. But he had a glimpse a second time of his loved ones about him; then he asked, Where is the other one?

Tebygol mai am ei wyres, Margaret Crooke, yr hon oedd gartref yn Llundain, y gofynai. Agosodd Mari, ei chwaer, at ei ymyl, a llefodd allan, Dyma Mari, dy chwaer. Mewn llais difrifol dywedodd yn awr, Hush! hush! hush! Dyna ei eiriau olaf. Yr eiliad nesaf ehedodd ei ysbryd ir tragwyddol fyd i fyw! Hush!
Most likely he was asking for his granddaughter, Margaret Crooke, who was at home in London. Mari went up to him, to his side, and she spoke out, Im Mari (this is Mari), your sister. In a serious voice he now said Hush! hush! hush!. These were his last words. (see there that is his last words / that was his last words). The next moment his spirit flew to the everlasting world to live. Hush!

O! distewch, derfysglyd donau.
O be calm, troubled waters!

Y mae ei Hush! pan ar drothwy y byd sydd yn anweledig i ni yn awr yn awgrymiadol. Ai clustfeinio yr oedd o herwydd sain caniadau llu mawr yn ei gyrhaedd, a phob un yno yn gwisgo coron ac yn carior palmwydd gwyrdd.
His Hush! when on the threshold of the world which is invisible to us now is suggestive. Was he straining to hear because of the sound of the singing (sound of songs) of the great host reaching him, and each one there wearing a crown and carrying green palm fronds (grean palm trees)

Pwy a wyr? Dichon mai gweled y Brenhin yn ei degwch a wnaeth yr eiliad hono. Llawer gwaith y canodd yn ei fisoedd diweddaf Y Delyn Aur. Yr oedd brwdfrydedd yn ei lenwi wrth ganu y geiriau
Who can tell? (Who knows?) Maybe he saw the King in his justice (Maybe it is seeing the King in his fairness that he did) at that moment. Many a time he sang in his last months Y Delyn Aur.
(the golden harp). Enthusiasm filled him as he sang the words (in singing the words)

Yno caf fi ddweyd yr hanes,
Podd {= pa fodd} y dringodd eiddil gwan,
Trwy afonydd a thros greigydd

There I shall get to tell the story
How [someone] frail and weak climbed
Through rivers and over crags


(x23)
Dyrys, anial, aeth ir lan;
Iesu ei Hunan
Gaiff y clod trwy eithar nef.

Thorny, desolate, he went up
Jesus Himself
Will have the praise through the far end of heaven

Nid oes yno ddiwedd canu,
Nid oes yno ddiwedd clod,
There is no end of singing there,
There is no end of praise there.

Nid oes yno ddiwedd cofio,
Pob cystuddiau fu yn bod;

There is no end of remembering there
All afflictions which had existed (have been being)

Byth ni dderfydd
Canmawl Duw yn nhy fy Nhad.

It will never end
[the] praise of God in the house of my Father

_________________________________d11

 

(3i) Llythyr Oddiwrth Thomas Morgan
A letter from Thomas Morgan

Derbyniais y llythr canlynol oddiwrth Thomas Morgan, dyddiedig Mehefin 28, 1879:
I received the following letter from Thomas Morgan, dated June 28, 1879:

Mi glywais fod y Parch. D. W. Williams, Fairfield, wedi ymweled ag Evan Evans a Mrs. Evans, Garthgribin, amryw o weithiau yn ystod y misoedd olaf cyn marw Evan,
I heard that the Reverend D. W. Williams, of Fairfield, has visited Evan Evans and Mrs. Evans, of Garthgribin, several times in the last few months before Evans death (before (the) dying (of= Evan)

ai fod yn dweyd wrth ddyfod oddi yno ei fod wedi bod yn gwrando dwy bregeth or mwyaf effeithiol eu bod yn cael eu traddodi megis ar drothwy y nef.
and he says when coming from there that he had been listening to two very effective sermons (two sermons of the most effective) that they were being delivered as if on the threshold of heaven

Hen wr a hen wraig, y ddau yn ddall ers blynyddoedd, oedd yn eu traddodi. Bod Mr. Williams yn wylo yn hidl pan yn ailgoffa eu cynghorion iddo ef.
An old man and an old woman, the two blind for years (since it is years), delivered them. [And] that Mr. Williams wept profusely when recalling their advice to him.

_________________________________


d12

 

(3j) Y Parch. William Evans a Hawliau Merched i Bregethu
The Reverend William Evans and the right of women to preach

Rai blynyddoedd cyn ei farwolaeth yr oedd cynhwrf yn mhlith y Methodistiad yn Morganwg yn nghylch y priodoldeb o adael merched bregethu.
Some years before his death there was unrest amongst the Methodists in Morgannwg (Glamorgan) about the appropriateness of allowing women to preach.

Yr oedd Cyfarfod Misol yn Nghapel Sion, Talygarn, Llantrisant, ac yr oedd yr hen batriarch anwyl o Donyrefail yno ac yn cael sylw a pharch mawr, fel a roddid gynt ir Apostol Ioan yn ei henaint gan Eglwys Ephesus.
There was a monthly meeting in Capel Sion,
(Zion Chapel), Tal-y-garn, Llantrisant, and the dear patriarch from Tonyrefail was there receiving attention and great respect, as was given in the past to the Apostle John in his old age by the Curch of Ephesus.

Yr oedd achos y merched a phregethu gerbron. Yr oedd Mr. Evans o fewn y sedd fawr, ac yn gwrando yn astud ar y ddadl.
The subject (the case) of women and preaching was presented for consideration (was before). Mr. Evans was in the big seat, and listening intently to the debate.

Or diwedd gofynwyd iddo ef draethu ar y mater. Cododd, ac meddai, mewn llais ai nodau rywle rhwng chwerthin ac wylo, Wel, wel, does genyf fi ddim llawer iw ddywedyd ar y pwnc ai priodol yw i ferched bregethu or pwlpud;
At last he was asked to speak on the matter. He arose, and said, in a voice as if half laughing and half crying (and said in a voice with its notes somewhere between laughing and crying), Well, well, I dont have much to say on the matter whether it is appropriate for women to preach from the pulpit;

ond hyn a wn i y ceiliog ac nid yr iar a wnaed i ganu; creadur lled afrosgo yw iar i ddynwared y ceiliog yn canu.
but i DO know this (but (it is) this that I know) the rooster and not the hen has been made for singing (made to sing); a hen is a fairly unskilful creature ((it is a) creature fairly unskilful that is a hen) to imitate the rooster singing.

Aeth yn chwerthin mawr trwy y lle, ac yn nghanol y rhuadrau (should be: rhuadau) eisteddodd yr henafgwr i lawr.
The place broke into laughter (It became big laughing through the place), and in the midst of the roars [of laughter] the old man sat down.

(x24)
{FFOTO: Y diweddar Thomas Morgan yn ei henaint}
Photo: The late Thomas Morgan in his old age

(x25)
(4) ADGOFION AM DONYREFAIL GAN THOMAS MORGAN EI HUN
Reminiscences of Tonyefail. By Thomas Morgan himself.

Os bydd gwr marw, a fydd efe byw drachefn? Disgwyliaf holl ddyddiau fy milwriaeth, hyd oni ddelo fy nghyfnewidiad. Job xiv., 14
If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come. Job xiv., 14

Canys pan ddel ychydig flynyddoedd yna mi a rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelaf. Job xvi., 22
Canys pan ddel ychydig flynyddoedd yna mi a rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelaf. Job xvi., 22
When a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return.

_________________________________


d13

 

(4a) Llith 1

Letter 1
TONYREFAIL YN YR AMSER GYNT - CIPDREM AR JONES O LANGAN - MABSANT LLANBEDR AR FYNYDD - TORF YN CADW GWYL - HEN DAFARN Y TON - YSBRYD ANNIBYNOL YR HEN DRIGOLION.
Tonyrefail in the olden days a glance at Jones from Llan-gan the parish wake of Llanbedr ar Fynydd (Peterstone-super-montem) a crowd celebrating the feast day (keeping a festival) the old tavern in Tonyrefail the independent spirit of the old inhabitants.

Fe ddichon nad annyddorol gan luaws ychydig benodau yn nghylch Tonyrefail, a manau ereill yn mhlwyf Llantrisant, a ddygwyddasant yn ystod y deng mlynedd a thri ugain mlynedd diweddaf.
Maybe it [would] not [be] uninteresting for many people (with a multitude) a few chapters about Tonyrefail, and other places in the parish of Llantrisant, which happened during the last seventy years (ten and three-score years)

Ar Donyrefail ym ganwyd, ac yr wyf yn cofio yn dda am lawer o bersonau, a dygwyddiadau hynod ddyddorol yno yn ystod y cyfnod hirfaith o ddeng mlynedd a thri ugain.
I was born in Tonyrefail ((it is) on Tonyrefail that I was born), and I remember well many people, and extremely interesting happenings there during the long period of seventy years.

Pan wyf yn cofio sylwi gyntaf, nid oedd Tonyrefail ond pentref bychan gwledig ar ochr yr heol rhwng Llantrisant a Glynogwy.
When I remember first observing, Tonyrefail was only a little rura village on the side of the road between Llantrisant and Glynogwy
(a spurious form for Glynogwr, through believing that river names should end in wy (= water). A widespread notion in the 1800s. But there is no word wy meaning water!)

Yr oedd yr ychydig dai yn isel, ac wedi eu toi o wellt, yr hwn a ymddangosai pan yn newydd yn euraidd o dan belydrau yr haul. Yr oedd y parwydydd wedi eu gwyngalchu o fewn ac allan.
The few houses were of low height (were low), and roofed with straw, which appeared golden when new under the suns rays,. The walls were whitewashed within and outside.

. Yr oedd ir bwthynod erddi prydferth, ac yr oedd yr holl drigolion yn codi blodau, ac hefyd wenyn, can pa rai, er fy mod yn mawr ofni y cantorion pigog, am llonai pan oeddwn (x26) ond plentyn a phinafore gwyn om blaen.
The cottages had pretty gardens (there were to the cottages pretty gardens), and all the inhabitants grew flowers, and also kept bees (and also bees), whose humming (the song of which ones), although I greatly feared the buzzing stingers (greatly feared the stinging singers), would delight me when I was but a child with a white pinafore on (before me / in front of me).

Yr oedd yr heol drwy ganol y pentref yn hynod o lan. Ac yr oedd hyny cyn ir gwahanol fyrddau cyhoeddus ddyfod i fodolaeth. Nid oedd nifer y trigolion yn cartrefu o fewn y pentref ond o dri ugain i bedwar ugain
The street throught the middle of the village was remarkably clean. And that was before the different public boards came into existence. The number of inhabitants dwelling inside the village was only from sixty to eighty (from three score to four score)

. Yn awr y mae yno tua 1,500. Yr oeddynt oll yn gyfarwydd au gilydd, ac hefyd ag hanes y naill ar llall. Ac ambell waith byddai ystori ddigri, ac ambell i glec, yn gwefreiddio yr holl ardalwyr syml a dirodres
Now there are about 1,500. They all knew each other (they were all familiar with each other), and also each others history (the history of the one and the other) . And occasionally a funny story, and an occasional item of gossip, would thrill all the simple [and] unassuming inhabitants of the district.

Megis yn y dechreu yr oedd yr awr hono; ond yr oedd gwaith y Dinas wedi dechreu tua thair milldir ir gogledd oddiyno, ac yr oedd ei ddylanwad yn dechreu cael ei deimlo yn ein hardal y pryd hwnw.
That time was as it were at the beginning; (As in the beginning was that hour); but the Dinas pit had started about three miles to the north of there, and its influence was beginning to be felt in our district at that time.

Y gwir am dani yw, yr oedd yr hen drigolion yn lled ragfarnllyd tuag at y glowyr, a phan ddeuai ambell un o weithwyr ieuainc Mr. Walter Coffin i lawr or Dinas i edrych am enethod prydferth yr ardal, gwnai yr hen famau edrych yn gilwgaidd arnynt.
The truth is (the truth about it is), the old inhabitants were fairly prejudiced towards the colliers, and when an occasional one of the young workers of Mr. Walter Coffin would come down from the Dinas to look for the pretty girls, the old mothers regarded them with suspicion.

Ond daethant yn fwy cyfarwydd au gilydd wedi hyny, ac yn mhen tipyn gwelid bechgyn llenyddol ac ymchwilgar y Dinas wrth fyrddau te y trigolion yn mwynhau daionus bethau yr hen deuluoedd.
But they got to know each other better after that (they became more familiar with each other after that), and after a whhile (and at the end of a bit) the learnd and inquisitive lads of Y Dinas could be seen at the tea tables of the inhabitants enjoying the good things of the old families.

Ie yn siwr i chwi, wedi hyny aeth rhai o ferched y Ton i breswylio er gwell ac er gwaeth, er tloted ac er cyfoethoced, o dan yr un groglwyd i ardal y Dinas.
Yes indeed (yes sure to you), after that some of the Ton girls went to live for better or for worse, poorer or richer (for as poor and for as rich) under the same roof in the district of Y Dinas.

Yr oedd y Ton dri ugain mlynedd yn ol yn un or pentrefi mwyaf cyfleus; yr oedd y lle yn fath o golony bychan, a phob peth ynddo at wasanaeth dyn.
Y Ton sixty years ago was one of the most commodious villages; the place was a kind of small golony, with everything a person needed in it (with everything fot the service of a person).

Yr oedd yno felin yd; yr oedd yno weithdy gwlan, a gwneid yno frethynau a gwlaneni o bob math; a maelfa gof.
There was a corn mill there; there was a woolen factory there, and woolen fabrics and flannels of every type were made there; and a blacksmiths forge (and [a] shop [of] smith)

Mae yn debyg mai am hyny ei enwyd yn Dwyn yr Efail. Yr oedd yno hefyd deilwriaid, seiri, a chryddion, a siopau un ar y Ton, ar llall yn mhlas Abernodwydd, a thua haner milldir oddiwrth ei gilydd.
It is probable that it was called Twyn yr Efail because of this (that it is for that that it has been called Twyn yr Efail). There were there also tailors, carpenters, and shoemakers, and shops one in Tonyrefail (on the Ton), and the other in Abernodwydd mansion, and [they were] about half a mile away from each other.

Yr oedd yno hen dafarn hir wedi ei doi a gwellt; yr oedd yr hen dafarn mor henafol, fel yr oedd ei furiau fel coesau hen wr yn dyoddef oddiwrth glefyd y giau, a elwir yn Saesneg yn rheumatism, yn ymddangos yn lled adfeiledig.
There was an old long tavern there thatched with straw; the old tavern was so ancient that its walls were like the legs of an old man suffering from the illness of the sinews, which is called rheumatism in English, looking quite rickety (quite ruined).

Yn hwn y cynelid Clwb (x27) Benefit, ac yr oedd yn cynwys of {sic; = o} 120 i 140 o aelodau, wedi dyfod yn nghyd o wahanol fanau, filldiroedd o gwmpas.
In this was held the Benefit Club, and it consisted of from 120 to 140 mambers, having come together from different places, miles around.

Yr oedd yr holl ffarmwyr drwy yr holl ardaloedd amgylchynol yn aelodau o hono; a thrwy eu hesiampl dda, yn dylanwadu yn llesol iawn ar bobl llai ffodus na hwy eu hunain.
All the farmers throughout all the surrounding districts were members of it; and through their good example, influencing very favourably (very beneficially) on people less fortunate than themselves.

Yr oedd rope yard wedi bod yno ger glan yr afon rhyw amser; ond y mae yn debyg, o herwydd nad oedd angen rhyw lawer o raffau ar wyr y wlad hono, rhoddwyd heibio gwneud y pethau hyny ar y Ton.
The rope yard had been there near the riverbank at some time; but it is likely, because people in that part of the country didnt need very many ropes (there was not need for some many ropes on the people of that country), their manufacture in Y Ton was abandoned (it was given past the making of those things on Y Ton)

Yr wyf yn cofio sylwi yn foreu fod pawb ar y Ton yn byw, fel y dywedir, arnynt eu hunain. Edrychid gan y trigolion ar fyned at y plwyf am elusen yn warth mawr iawn.
I remember noticing at an early age that everybody on the Ton lived on what they had (lived, as it is said, on themselves). To have parish relief was looked upon by the inhabitants as a very great cause of shame (It was looked by the inhabitants on going to the parish for charity as a very great shame).

Ymddangosai pawb fel yn byw yn ddedwydd yno, megis heb dlawd na chyfoethog, ond pobl pendefigaidd y Collena, yn eu plith.
Everybody appeared as if they lived there happily, as it were without poor people or rich people, except for the gentry people of Y Collena, in their midst.

Saif Tonyrefail ar lethr uwch gwastadedd afon Elwy, rhwng Craig y Dinas a Mynydd y Rhiw, ac yn mhen uchaf plwyf Llantrisant, a rhyw bymtheg milldir o Gaerdydd, a phump o Bontypridd.
Tonyrefail stands on a slope above the plain of the river Eli, between Craig y Dinas (the vrag of Y Dinas) and Mynydd y Rhiw (the mountain of Y Rhiw), and at the top end of parish of Llantrisant, and about fifteen miles from Caer-dydd, and five from Bont-ty-pridd.

Ychydig ir gogledd-ddwyrain or pentref y mae tarddle afon Elwy, neu y Lai, fel y gwelir hi ar lafar gwlad.
A bit to the north-east of the village is the source of the river Eli, or Y Lai, as it is called colloquially (on [the] speech [of] country)
.

Arllwysa yr afon hon ir mor ger Penarth. Pan oeddwn yn ieuanc, deuai eogiaid gleision i fyny hyd y lle hwn yn amser llifogydd.
The river falls into the sea (pours to the sea) near Penrth. When I was young, young salmon (blue salmon) came up to this place in the time of floods.

Ond erbyn hyn, maent wedi cael cymaint o ofn y llwch ar surni a red or gweithfeydd glo ag oedd ar yr hen bobl ddiniwed gynt ofn glowyr y Dinas!
But nowadays they have been as frightened by (they have got as much of fear of) the dust and the pollution (sourness) that runs from the coal mines as were the innocent old people of the Dinas miners in the past! (as there was fear of the Dinas miners on the innocent old people formerly).

Gobeithio y gwna yr eogiaid ar gleisiaid newid eu barn am bethau, fel y gwnaeth yr hen bobl, ac y deuant eto yn llu arianaidd i ffrydiau ac aberoedd yr hen Elwy anwyl!
I hope the salmon and the smolts change their mind (change their opinion / verdict) about things, as the old people did, and they will come again as a silvery crowd to the torrents and confluences of dear old Eli!

Perchenogion yr etifeddiaeth ar ba un y saif Tonyrefail ydoedd teulu henafol a phendefigaidd Prichard, Collena. Nid oes neb yn gwybod oddiar pa gyfnod y mae y teulu hwn yn berchenog ar yr etifeddiaeth hon.
The owners of the estate on which Tonyrefail stands was the ancient aristocratic Prichard family of Collena. Nobody knows from what period this family has been the owner of this estate.

Mae achos crefyddol y Methodistiad wedi ei sefydlu yma ers tua cant a deg ar hugain o flynyddoedd. Dechreuodd y Methodistiaid yma mewn canlyniad i ddylanwad yr enwog (x28) Jones o Langan wrth bregethu ar Mr. a Mrs. Prichard, tad a mam y diweddar beriglor Prichard, ficer Llandaf, yr hwn a gymerwyd or fuchedd hon ychydig o flynyddoedd yn ol.
The Methodists religious cause has been established here for about a hundred and thirty years. The Methodists started here as a result of the influence of the famous Jones of Llan-gan when preaching on Mr. and Mrs. Prichard, father and mother of the late parson Prichard, vicar of Llan-daf, who died (who has been taken from this life) a few years ago

Saif hen balasdy y Prichardiaid, sef y Collena, yn nghanol meusydd eang gwyrddion, ar war Tonyrefail. Yr oedd y palasdy ar y cyfnod dywedig yn lle gwych, ac y mae olion ei wychder gynt yn weledig yno hyd heddyw.
The old mansion of the Prichards, namely Y Collena, stands in the middle of extensive green fields, up behind Tonyrefail. The mansion at the time in question (at the said period) was a splendid place, and thraces of its past splendour are to be seen there even today (up until today)

Mae wedi ei adeiladu ar le mor ysgafn, fel y gellir gweled or ffenestri dref y Llan ar holl wlad rhwng y ddwy dref. Mae hefyd yn gwynebu mynyddoedd y Rhiw, a gellir cael cipolwg oddiyno ar Fro Morganwg, drwy fwlch y dyffryn, rhwng craig y Llan a mynydd Garthmaelwg.
It is built on such a convnientt spot (a place so light), that there can be seen from the windows the town of Y Llan (Llantrisant) and all the countryside between the two towns. It also faces the highlands of Y Rhiw, and there is a view to be had from there of Bro Morgannwg (the lowland of Morgannwg, the Vale of Glamorgan), through the gap in the valley, between the crag of Y Llan and the mountain of Garthmaelwg.

Mae yn ysmotyn hynod o ddyddorol yn hanes adnewyddiad crefydd yn Nghymru!
It is in a remarkably interesting spot in the history of the renewal of religion in Wales!

Yr oedd y Mr. Prichard y soniaf amdano yn ynad heddwch, fel ei deidiau. Enw Mrs. Prichard cyn priodi oedd Miss Thomas, ac yr oedd yn enedigol o Bontyfon.
The Mr. Prichard I shall talk about is a justice of the peace, as his forefathers. Mrs. Prichards name before marrying was Miss Thomas, and she was a native of Y Bont-faen (Cowbridge).

Yr oedd wedi ei dwyn i fyny yn yr adeg oreu, ac yr oedd megis tywysoges Gymreig yn ei chartref, a phob lle y byddai.
She was brought up at the best time [possible] (in the best occasion) as she was like a Welsh princess in her home, and every place that she was.

Yn mhen ychydig amser wedi priodas Mr. a Mrs. Prichard, dechreuodd yr hybarch Jones o Langan bregethu gydag arddeliad mawr ar anfoes y Mabsant, yn agos i Eglwys Llanbedr ar Fynydd lle ar ben mynydd rhwng Tonyrefail ar Bryniau Gwyion {sic} a Phencoed Llanilid.
Shortly after the marriage of (at the end of a bit of time after) Mr. and Mrs. Prichard, the very Reverend Jones of Lan-gan began preaching with great gusto about the immorality of the Mabsant (parish feastday celebrations), near the church of Llanbedr ar Fynydd a place on the top of the highland between Tonyrefail and Y Bryniau Gwynion (the white hills) and [the place called] Pen-coed by Llanilid.

Yr oedd son drwy yr holl wlad am bregethu hynod periglor Llangan, ac ar un nawn Sabbath penderfynodd Mr. a Mrs. Prichard fyned ar eu ceffylau tuar cyfarfod.
There was talk through the whole country about the remarakbale preaching of the parson of Llan-gan, and one Sabbath afternoon Mr. and Mrs. Prichard decided to go on their horses to the [religious] meeting.

Amcan Jones o Langan oed denu y werin a gyrchai ir Gwyl Mabsant {sic, dim treiglad} annuwiol ar y mynydd tuag at newyddion gwell yr efengyl.
The intenion of Jones of Lan-gan was to attract the commonfolk who attended the ungodly Mabsant celebration on the highland to the better news of the gospel.

Pan yn myned ir mynyddoedd gwelai y pendefig ar bendefiges y llethrau, pell ac agos, yn ddu, fel y dywedir, o bobl yn dylifo tua chyfeiriad Llanbedr ar Fynydd. Yr oedd yr olygfa yn un gyffrous iawn, ac yn un newydd iawn y dyddiau hyny, yn Morganwg.
As they were going (when going) to the hills the gentleman and the gentlewoman saw the slopes, near and far, packed with people (black, as they say, from people) making their way towards (streaming towards) Llanbedr ar Fynydd. The scene was a very exciting one, and one that was very new those days, in Morgannwg (Glamorgan)

Yr oedd tan {sic; tn} y diwygiad wedi ei gyneu yn y Deheudir, ac adsain hen ddyffrynoedd Morganwg yn dechreu cael eu dihuno gan ganiadau dirfawr orfoledd y pererinion!
The fire of the revival had been lit in the south; and the echo / reverberation of the old valleys of Morgannwg [which were] beginning to be awoken by the great singing (great songs) of rejoicing of the pilgrims!

Yr oedd dringo llethrau mynyddoedd y (x29) nawn hwnw yn arwyddlunio dyrchafiad ein cenedl ag oedd yn dechreu cymeryd lle drwy ddylanwad y diwygiad Methodistiaidd!
The climbing of the slopes of the hills that afternoon indicated the [moral] uplift of our nation that was beginning to take place through the influence of the Methodist revival!

Wrth fod Mr. a Mrs. Prichard yn dynesu at yr Eglwys, gwelent ganoedd o bobl yn yr awyr agored gyferbyn a thalcen yr Eglwys.
As Mr. and Mrs. Prichard neared the church, they saw hundreds of people in the open air in front of the church (opposite the faade of the church).

Yn erbyn y talcen yr oedd esgynlawr ir offeiriad ar llefarwyr ag oedd i gyneryd rhan yn ngwaith y dydd. Maes o law, wedi iddynt gyrhaedd ymyl y dorf fawr, gwelent wr o edrychiad difrifol yn codi ar yr esgynlawr, ac yn rhoddi emyn allan i ganu.
Against the faade there was a platform for the clergyman and the speakers who were taking part in the work of the day. Presently, after they had reached the edge of the great crowd, they saw a serious-looking man going up onto the platform, and announcing (giving out) a hymn to sing.

Ei enw oedd William Thomas or Pil. Gwr hynod fu ef yn ei ddydd! Wedi y canu, cododd Jones Llangan (yr offeiriad), a rhoddodd yntau emyn allan wedyn, ac wedi canu eilwaith y penill
His name was William Thomas from Y Pl. He was a remarkable man in his day! After the singing, Jones Llan-gan (the clergyman), for his part announced (gave out) a hymn afterwards, and after singing the verse a second time

Tragwyddoldeb maith a minau
Sydd yn mron a chwrdd yn nghyd,

Long eternity and I for my part
Are about to meet (are almost meeting together),

Dynar pryd cawn weld yn eglur
Fath rai oeddym yn y byd.

Thats the time we shall see clearly
What kind of people (such ones) we were in the world.

Yna darllenodd ei destyn, sef, Canys daeth dydd mawr ei ddigter ef, a phwy a ddichon sefyll?
Then he read his text, namely,
For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand? (Revelation 6:17)

Pregethodd gyda hyawdledd digyffelyb am y farn ddiweddaf, nes yr oedd dychrynfeydd wedi gwefreiddio yr holl luaws.
He preached with incomparable eloquence about the final judgement, until the terrors had electrified the whole crowd.

Cyn hir wedi hyny cawn iddynt ymuno ar Methodistiaid. Cynelid cyfarfodydd crefyddol wedi hyny yn gyson yn neuadd fawr Collena.
Shortly after this we find them (we get / find to them) joining the Methodists. Religious meetings were held after that regularly in the great hall of Y Collena.

Deuai y diwygwyr yno; yno yn aml y gwelwyd ac y clywyd y Parch. W. Williams, Pantycelyn, y Parch. Peter Williams, y Parch. Dafydd Jones, Llangan, Llwyd o Gaio, a llawer ereill; ac yno gwelwyd lawer tro
The revivalists used to come there; often there were seen and heard there the Reverend W. Williams, Pantycelyn, the Reverend Peter Williams, the Reverend Dafydd Jones, Llangan, Llwyd o Gaio, and many others; and there was seen there many a time

Torf yn bwytar bwyddydd brasa,
Gwin a manna, nefol faeth!

A crowd eating the richest foods,
Wine and manna, heavnely fare!

Bu y ddau yn aelodau ffyddlon gydar Methodistiaid ar Donyrefail hyd eu bedd. Cyfansoddodd Williams Pantycelyn farwnad am Susanah ei merch.
The two were faithful members with the Methodists on Tonyrefail all their lives (until their grave). Williams Pantycelyn composed a death lament for Susanah their daughter

Bu tair or merched, sef Ann, Deborah, a Martha, fyw ar Donyrefail hyd o fewn ychydig o flynyddoedd yn ol. Fel eu rhieni, yr oedd eu ty bob (x30) amser yn gartref fforddolion, os byddai y fforddolion yn bregethwyr Methodistaidd.
Three of their daughters, namely Ann, Deborah, and Martha, lived in Donyrefail until a few years ago. Like their parents their house was always a home for wayfarers, if these wayfarers were Methodist preachers.

Nid yn unig rhoddent lety i bregethwyr yn rhydd ac am ddim, ond cyfranent hefyd yn helaeth at yr achos. Mae llawer o bregethwyr Cymru yn cofio yn dyner am letygarwch ac addfwynder yr hen ladies.
Not only did they give lodging to preachers at no charge (freely and for nothing), but they also contributed generously (extentisvely) to the cause. Many preachers of Wales fondly remember (remember with tenderness) the hospitality and the kindness of the old ladies.

Cadwasant hyd y diwedd yr hen bwlpud or hwn yr arferai enwogion bregethu yn y Collena, ty eu tad au mam. Tua deng mlynedd ar hugain yn ol yr oedd y duwiol Lewis Powell, Caerdydd, ar ymweliad a Thonyrefail, ac yn lletya yn nhy yr hen foneddigesau dywededig, merched y Prichards uchod.
They kept until the end the old pulpit from which the prominent preachers (the famous ones) would preach in Y Collena, the house of their father and their mother. About thirty years ago the godly Lewis Powell, of Caer-dydd, was on a visit to Tonyrefail, and was lodging in the house of the aforementioned old gentlewomen, daughters of the above Prichards.

Dywedais wrtho hanes yr areithfa lle yr eisteddai. Cododd yn sydyn, a gwedd ddifrifol iawn arno, a chan godi ei ddwylaw megis i fendithio yr hen bwlpud, dywedodd, Os dylai rhywbeth gael ei anfon ir British Museum, dylid gwneyd hyny a hwn!
I told him the story of the pulpit where he was sitting. He got up at once, looking very serious (with a very serious look on him), and raising his hands as if to bless the old pulpit, said If anything should be sent to the British Museum, it should be done with this! (it should be done that with this)

_________________________________d14

 

(x31) (4b) Llith II
Letter 2

CYCHWYN ACHOS GAN Y TREFNYDDION CALFINAIDD - COFRES Y GWRAGEDD A GADWASANT Y TAN AR ALLOR TONYREFAIL - CODIR CAPEL - EI AIL AI DRYDYDD ADEILADU - NODION DIDDOROL AM BERSONAU
[the] beginning [of the] cause by the Calvinistic Methodists list of the women who kept the fir on the altar of Tonyrefail building the chapel its building the second and third time interesting notes on people

Bu adeg ar yr achos Methodistaidd yn y lle uchod pan nad oedd ond wyth o fenywaid yn perthyn iddo.
There was a time when the Methodist cause (there has been a period on the cause) in the above place whenthere wer oly eight women belonging to it.

Yr oedd hyny yn mhen rhyw ysbaid wedi claddu Mr. Prichard, Collena. Dwy Elizabeth Morgan, Jane Morris, Mrs. Prichard, Mary James, Mrs. Jenkins, Jane Powell, a Margaret Morris.
That was some time (at the end of some while) after the death of (after the burying of) Mr. Prichard, of Y Collena. Two Elizabeth Morgans, Jane Morris, Mrs. Prichard, Mary James, Mrs. Jenkins, Jane Powell, and Margaret Morris.

Y gwr cyntaf a ymunodd a hwy oedd Evan Rhydderch. Yr wyf yn ei gofio yn dda. Y mae mab iddo, sef Windsor Rhydderch, yn byw yn awr yn Tylcha Isaf, yn agos i Donyrefail.
The first man to join them was Evan Rhydderch. I remember him well. A son of his (a son to him), namely Windsor Rhydderch, is living now in Tylcha Isaf, near Tonyrefail.

Y mae mewn oedran mawr yn agos i bedwar ugain a phymtheg mlwydd oed. Y nesaf a ymunodd oedd Dafydd Evan gwr ieuanc dan ugain oed sef, tad yr Hybarch William Evans. Dilledydd oedd wrth ei alwedigaeth.
He is very old (he is in a great age) nearly 95 years old (four score and fifteen years [of] age). The next who joined was Dafydd Evan a young man under the age of twenty - namely, the father of the Very Reverend William Evans. He was a draper by trade.

Dyn teneu oedd, ac o daldra cyffredin. Yn fy nhyb i, nid oedd yn mhell o fod yn debyg ir diweddar Barch. Morgan Howell, Mynwy.
He was a slim man, of average height. In my view, he was not foar from being similar to the late Reverend Morgan Howell, of Mynwy (Monmouth).

Yr oedd yn hynod am ei synwyr cyffredin. Byddai bob amser yn gwneud argraff ar yr holl ardalwyr ei fod yn wr call ac yn ddyn da.
He was remarakable for his common sense. He always struck the local people as a wise man and a good man (he would always make an impression on all the people of the area that he was a sensible man and a good man).

Yr oedd yn debyg iawn ir darluniad a rydd y Parch. T. Binney or dyn hoff or ddau fyd. Yr oedd i Dafydd Evan a Bess ei wraig amryw feibion a merched.
He was very similar ro the picture that the Reverend T. Binney gives of the man who is fond of the two worlds. Dafydd Evan and Bess his wife had several sons and daughters.

Thomas oedd y mab hynaf, sef Twmi o Gornel y Parc dyn medrus i drafod dynion. Bydd genyf rywbeth iw ddweyd am y gwr hwn eto.
Thomas was the eldest son, namely Twmi of Cornel-y-parc who was very good with people (a man skilful to treat men). I shall have something to say about this man again.

Dafydd oedd yr ail fab. Yr oedd efe yn dadcu i Syr D. Evans, Arglwydd Faer Llundain. Arferai y Parch. W. Evans ddweyd mai Dafydd oedd y goreu o honynt oll fel masnachwr.
Dafydd was the second son. He was the grandfather of Sir D. Evans, Lord Mayor of London. The Reverend W. Evans used to say that it was Dafydd who was the best of them as a businessman (as a merchant / trader) .

Richard oedd y trydydd mab. Dyn dymunuol iawn oedd. Yr oedd ei air fel bond am bob peth, ac yr oedd llawer o gyrchu iw dy, sef Maesyfelin, ger Pontyglyn, am gynghorion.
Richard was the third son. He was a very pleasant man. His word was his bond in everything (his word was like a bond for every thing) and many people went to his house (there was a lot of going to his house), namely Maesyfelin (the field of the mill), near Pont-y-glyn, for advice.


(x32)
Evan oedd y pedwerydd. Cymydog caredig, gonest ir carn. Cododd deulu mawr, ac y maent oll wedi troi allan i fod yn anrhydedd iw rhieni duwiol, ac o wasanaeth i gymdeithas. Ei feibion a ddaw i anrhydedd, ond nis gwybydd efe.
Evan was the fourth. A kind neighbour, thoroughly honest (honest to the hilt). He brought up a large family, end they have all turned out to be a credit (an honour) to their devout arents, and useful members of society (and of service to society). His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them. (Job 14:21)

William, sef y Parch. W. Evans, Tonyrefail, yw y pumed mab. Nid oes eisiau dweyd gair am dano ef, oblegyd y mae ei glod trwy holl Gymru.
William, namely the Reverend W. Evans, Tonyrefail, is the fifth son. There is no need to say anything about him (no need tosay a word about him) because he is well-known all over Wales (because his praise / fame is through all Wales)

Un or gwragedd a enwyd uchod, sef Mrs. Jenkins, or Rhiw, oedd mam y Parch. Mr. Jenkins. Cafodd ef addysg dda.
One of the women named above, namely Mrs. Jenkins, from Y Rhiw, was the mother of the Rreverend Mr. Jenkins. He received a good education.

Bu yn Rhydychain am flynyddodd, ac yn mhen rhyw enyd dechreuodd bregethu, a bu yn llwyddianus iawn.
He was in Oxford for years, and after a while (at the end of a certain period) he began to preach, and he was very successful.

Cafodd alwad i un o gapelau Arglwyddes Huntingdon, i Lewes, yn Lloegr. Bu yn weinidog llafarus a llwyddianus yno hyd ei fedd.
He received a call to one of the chapels of Lady Huntingdon, in Lewes, England. He was a hardworking and successful minister there until his death (until his grave)

Cymerodd Diwygiad mawr le yn yr ardal, ac ymunodd llawer ar Eglwys Fethodistaidd yno. Ymunodd amryw o wragedd parchus yn aelodau, megis Sara or Rhiw a Margaret Llywellyn, sef hen famgu Morien.
A great Revival took place in the district, and many joined the Methodist Church there. Several respectable women became members (joined as members) such as Sara of Y Rhiw and Margaret Llywellyn, namely the great grandmother of Morien.

Merch oedd hi ir bardd enwog o Dyr Ffynon, Cwmtaf Fawr, sef Shon Llewellyn, awdwr, yn mhlith caniadau poblogaidd ereill gynt, y gan a elwir Y Ddafad Las ai Hoen.
She was a daughter of the famous poet of Tyrffynon
(house by the well), Cwm Taf Fawr (valley of the Taf Fawr river), namely Shon Llewellyn, the author, among other popular songs in the past, of the song called Y Ddafad Las ai Hoen. (the grey sheep and its lamb)

Ar eu hol ymunodd Bechgyn y Rhiw ar ddeadell fechan o grefyddwyr yno. Eu henwau oeddynt Evan, Dafydd, a William. Buont o wasanaeth mawr ir achos yn y lle.
After them the Boys of Y Rhiw joined the small flock of worshippers there. Their names were Evan, Dafydd, amd William. They were of great service to the cause in the place.

Yr oedd Sara, eu mam, wedi colli ei gwr drwy farwolaeth, ac yr oedd y plant yn ieuainc iawn pryd y dygwyddodd hyny, ac yr oedd hi yn naturiol yn un ddigalon ddigon.
Sara, their mother, had lost her husband through death, and the children were very young when this happened, and she was naturally quite a depressed woman (quite a depressed one) .

Ofni yn ddirfawr fethu talu ei ffordd, a phenderfynodd fyned tua Brombil-Margam i siarad a pherchen y tyddyn, sef Mr. Gruffydd Llewellyn, i roddi y tir allan oi llaw.
She greatly feared being unable to pay her way (fearing greatly failing paying her way) and she decided to go to Brombil-Margam to talk to the owner of the farm, namely Mr. Gruffydd Llewellyn, to give up the land (to give the land out of her hand)

Pan yn myned tuag yno marchogai Evan, ei mab deg oed, ar y gaseg tu ol iddi. Daeth Evan wedi hyny yn foneddwr.
When she was going there Evan, her ten-year-old son, rode on the mare behind her. After this Evan became a gentleman.

Priododd Miss Anne Pritchard, Collena, ond ni fu iddynt hiliogaeth. Adroddodd Sara ei chwyn wrth ei landlord, a dywedodd wrtho fod yn rhaid iddi roddi y tir oi llaw, am nas gallasai hi dalu am dano.
He married Miss Anne Pritchard, of Collena, but they had no issue. Sara explained her situation (Sara related her complaint) to her landlord, and said to him that she had to give up the land, because she couldnt pay for it.

Na, na, ebe Mr. G. Llewellyn, aroswch yn y Rhiw. Y mae genych chwech o (x33) fechgyn, a deuant yn fwy cryf bob dydd. Rhyngoch chwi a minau, Sara, ni dalwn am dano.
No, no, said Mr. G. Llewellyn, stay in Y Rhiw. You have six boys, and they are getting stronger every day. Between you and me, Sara, well pay for it.

Ni derbyniodd Mr. G. Llewellyn ffyrling o rent ganddi am hir amser. Tyfodd y meibion yn weithwyr caled, ac yn bobl gynil a sobr, ac mewn amser daethant yr amaethwyr cyfoethocaf yn yr ardaloedd hyny.
Mr. G. Llewellyn did not recive a farthing of rent from her for a long time. The sons grew to be hard workers (grew into hard workers), and thrifty and sober people, and in time they became the richest farmers in those districts.

Bydd genyf ragor eto iw ddywedyd am y meibion hyn. Yr oedd y Margaret Llewellyn y sonir amdani uchod, yr hon oedd yn famgu ir ysgrifenydd, ar Sara uchod yn hoff iawn oi gilydd.
I shall have more to say again about these sons. The Margaret Llewellyn I spoke about above, the one who was the grandmother of the writer, and the above Sara were very fond of each other.

Capel presennol y Methodistiaid yma ydyw y trydydd a adeiladodd y Methodistiaid yn y lle. Codwyd y capel cyntaf o dan gyfarwyddyd yr enwog Jones o Langan, a rhoddwyd y tir ato gan Mr. Pritchard, Collena, am ardreth o un swllt y flwyddyn.
The present chapel of the Methodists here is the third which the Methodists built in the place. The first chapel was built under the directive of the famous Jones of Lan-gan, and the land was given to him by Mr. Pritchard, of Y Collena, for the rent of one shilling a year.

Rhoddodd y boneddwr or Collena Feibl hardd iw osod ar y pwlpud. Yr wyf yn cofio y dda weled y Beibl, ac yr oedd arno mewn gemau eurog, Rhodd gan Evan Pritchard, Collena, i Eglwys y Methodistiaid ar Donyrefail.
The gentleman of Y Collena gave a ha dsome Bible to be placed on the pulpit. I well remember seeing the Bible, and there were on it in gilded lettering (in gilded gems), A gift from Evan Pritchard, Collena, to the Methodist Church in Tonyrefail.

Adeiladwyd y capel cyntaf tur {sic} flwyddyn 1779, ar ail yn 1839, ar trydydd, sef y presenol, yn 1860, ac yn werth ₤1,100. Y mae wedi ei dalu am dano ers tipyn o amser.
The first chapel was built around the year 1779, and the second in 1839, and the third, namely the present [one], in 1860, and [it is] worth ₤1,100. For some time [now] it has been paid for.

.
Y mae yno gynulleidfa fawr, ac maer achos yn llewyrchus.
Yr oedd yma, ar le a elwid y Waun Rydd, ysgol ddyddiol fechan i ddysgu Saesonaeg, &c.

There is a big congregation there, and the cause is flourishing. There was here, at a place called Waun-rydd (free moorland, common moor) a day school to teach English, etc.

Yr ysgolfeistr oedd Mr. Edmund Jones, tad y Parch. Edmund Jones, gweinidog parchus gyda y Bedyddwyr yn Mhenycoed, Llanilltid. Yr oedd Mr. Jones a gair da iddo gan bawb, a phobl yr ardal yn siarad yn garedig am dano wedi iddo ymadael ar lle.
The schoolmaster was Mr. Edmund Jones, father of the Reverend Edmund Jones, a respectable minister with the Baptists in Pen-y-coed, Llanilltid
(= Pen-coed by Pen-y-bont ar Ogwr). Mr. Jones was highly spoken of by everybody (Mr. Jones had a good word to him with everybody), and the people of the area spoke kindly of him (and the people of the area speaking kindly of him) after he left the area (left the place).

Y nesaf ddaeth yma oedd Mr. Thomas Jones, brodor o Sir Gaerfyrddin, ar nesaf oedd Mr. D. Lewis, wedi hyny or Red Lion, Pontypridd. Byddai Mr. Lewis yn cerdded, nos a boreu i ac o Donyrefail tua deuddeg milldir y dydd, ac nid oedd ei enill ddim mwy nag 8s. yr wythnos.
The next [one] who came here was Mr. Thomas Jones, a native of Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire), and the next was Mr. D. Lewis, afterwards of the Red Lion, in Pont-ty-pridd. Mr. Lewis would walk, night and morning to and from Tonyrefail about twelve miles a day, and his wage was not more than eight shillings a week.

Y mae hyn yn dwyn ar gof i mi hanesyn a adroddodd y Prif Farnwr Coleridge yn ddiweddar wedi ei ddychweliad or America. Rhyw foreu (x34) ymwelodd Mr. Blaine (aelod or Cynghor yn Washington) ag ymylon yr Ohio.
This reminds me of (this brings on memory to me) an anecdote that the Chief Judge Coleridge told recently after his return from America. One morning Mr. Blaine (a member of the Congress in Washington) visited the Ohio river area (visited the fringes of the Ohio)

Dywedodd Mr. Blaine wrtho fod ei dad ef yn dweyd wrtho fod ei dadcu yn arfer gallu taflu dolar yn groes ir afon ir ochr arall. Iddo ef chwerthin wrth glywed y stori, ac iw dad ofyn a oedd yn amheu ei gwirionedd.
Mr. Blaine told him that his father said to him that his grandfather used to throw a dollar across the river to the other side. [That] he laughed on hearing the story ([he said] to him laughing on hearing the story), and that his father asked if he didnt think the story was true (his father asking him whether he was doubting its truth)

Na, na, meddai yntau wrth ei dad, ond yr oedd dolar yn myned lawer iawn pellach y pryd hyny nag yr a yn awr.
No, no, he said to his father, but a dollar went very much further in those days (at that time) than it goes now.

Fe chwarddai wyrion cyfoethog Mr. Lewis pe y clywent am enill eu tadcu ar y Ton. Ond trwyr cwbl, daeth Mr. Lewis yn werth canoedd o bunau cyn iddo farw. Yr oedd Mr. D. Lewis yn ddyn talentog, yn ysgolhaig rhagorol, ac yn ddyn gonest a serchog.
The rich grandsons of Mr. Lewis would laugh if they were to hear of the wage of their grandfather in Tonyrefail (on the Ton). But eventually (but through the lot) Mr. Lewis came to be worth hundreds of pounds before he died. Mr. D. Lewis was a talented man, an excellent scholar, and a warmhearted and honest man.

Ar ei ol ef daeth Mr. E. Roberts o Ferthyr. Dyn ieuanc yn nghylch 22 oed oedd ef. Nid oedd wedi cael nemawr o ysgol, ond ysgol nes yn Merthyr.
After him came Mr. E. Roberts of Merthyr. He was a young man of around 22. He hadnt had very much schooling (He wasnt after getting much of school), except schooling until he went to Merthyr (but school until in Merthyr).

Yr oeddem yn ofni fod y cyfaill yn rhyfygu wrth fyned i gadw ysgol gyda can lleied o ddysgu ei hun, ond siomodd ni or ochr oreu. Ymdrechodd dysgu ei hun wrth geisio dysgu ereill, a llwyddodd yn fawr iawn.
We feared that he was taking on more than he could handle (that the friend was being daring / tempting fate) by going to keep a school when he had had so little education himself (and he with so little of learning himself), but he pleasantly surprised us (he disappointed us from the best side). He attempted to teach himself while trying to teach others, and he succeeded very greatly.

Yr oedd yn dysgu gramadeg trwy ohebu ar diweddar ar hynaws, Mr. Rhys Lewis, argraffydd, Merthyr, ac ereill, a daeth yn un or grammadegwyr goreu yn y wlad.
He taught grammar by corresponding with the late genial Mr. Rhys Lewis, the printer, from Merthyr, and others, and became one of the best grammarians in the country.

Fel y dywedai Mr. Peter Williams, Merthyr, am Evan Roberts yn yr hanes am ei farwolaeth yn y Western Mail, Yr oedd yn un or ysgolheigion Cymreig goreu yn Nghymru. Bu yn Nhonyrefail am flynyddoedd.
As Mr. Peter Williams, of Merthyr, said of Evan Roberts in the item (the history) about his death in the Western Mail, He was one of the best Welsh scholars in Wales. He was in Tonyrefail for years.

Daeth ar ei feddwl i ymweled ar Misses Hill, Cwrt-yr-Ala, un diwrnod. Yr oeddynt yn chwiorydd i Mr. Hill, perchenog gweithiau haiarn Pentrebach, Merthyr.
He decided to visit (it came on his mind to visit) the Misses Hill, of Cwrtyrala, one day. They were sisters of Mr. Hill, the owner of the ironworks in Pentre-bach, Merthyr.

Cymerasant ddyddordeb mawr yn Mr. Roberts am ei fod ef, ei dad ai frodyr yn hen weithwyr iw brawd. Anfonasant at Mr. Hill i ofyn iddo am wneud rhywbeth drosto.
They took a great interest in Mr. Roberts because he, his father and his brothers had been former employees of their brother (old workers to their brother). Thet sent to Mr. Hill to ask him to do something for him.

Yn mhen ychydig amser wedi hyny danfonodd Mr. Hill am dano. Bu am rai misoedd yn pwyso haiarn yn y gwaith; wedi hyny cafodd ei wneud yn furnace manager, a phan fu Mr. Hill farw cafodd rai canoedd o bunau ar ei ol.
Some time after that (at the end of a little of time after that) Mr. Hill sent for him. For some months he was weighing iron in the works; after that he was made furnace manager, and when Mr. Hill died he received some hundreds of pounds in his will
(some hundreds of pounds after him).

Bu wedi hyny (x35) yn yr un swydd am flynyddoedd o dan Mr. Fothergill
After that he was in the same job for years under Mr. Fothergill.

Gorphenodd Mr. Roberts ei yrfa tua flynedd yn ol

Mr. Roberts finished his career about a year ago.

Yr oedd wedi cyrhaedd parch mawr gan ei gyd-drefnwyr. Ni throediodd Cymru un dyn mwy cywir.
He had attained great respect from his fellow managers. There was never a more honourable man in Wales (A more honourable man did not walk Wales)

Heddwch i lwch fy hen gyfaill anwyl! Bu yma amryw yn cadw ysgol ar ei ol ef cyn yr Ysgol Frytanaidd. Byddai yn rhy faith iw holrhain.
May my dear old friend rest in peace (peace to the dust of my dear old friend). There were several teachers after him (it has been several people keeping school after him) before the British School. It would take too long to note them. (it would be too long to trace / follow them).

Wedi hyny sefydlwyd Bwrdd Ysgol yma. Yr oedd Tonyrefail yn un or ardaloedd cyntaf i gynyg am y Bwrdd. Cawsom wrthwynebiad mawr.
After that the School Board was set up here. Tonyrefail was one of the first districts to apply for the Board. We had great opposition.

Daeth y Parch. R. Pritchard, perchen y lle ar y pryd, yn un swydd o Stratford-ar-Afon, i geisio darbwyllo yr ysgrifenydd i bleidio y National School, ac addawodd roddi swm go dda yn flynddyol tuag ati.
The Reverend R. Pritchard, the owner of the place at the time, came expressly from Stratford on Avon, to try to persuade the secretary to support the National School, and he promised to give quite a large amount (a fairly good sum) annually to it.

Ond nid oedd bosibl ein troi. Daeth y gwr o Faenor Misgyn allan yn ei holl nerth, ac nid oedd dim a safai oi flaen ef!
But it was not possible to turn us. The man from Meisgyn Manor came out in all his strength, and there was nothing which stood in front of him!

Y mae yma ysgol ddyddiol enwog o dan Fwrdd Ysgol Llantrisant, ac y mae hi yn gredit ir ardal.
There is a well-known day school here under the Llantrisant School Board, and it is a credit to the area.

_________________________________d15

 

(x36) (4c) Llith III.
Letter 3

YR HYNAWS MR. WILLIAM MORGAN, TYLCHAFAWR - PORTHMON ENWOG - EI HOFFDER O DDYNION OD
The affable Mr. William Morgan of Tylcha-fawr famous drovers his fondness of strange people

SHON DAFYDD FEL PRYDYDD A PHREGETHWR - CLYWCH, DEYRNASOEDD, A GWRANDEWCH Y CYMYDD
Sin Dafydd as a poet and preacher Kingdoms, Hark, and Listen, The Valleys

PREGETHU YN NGHOED Y TYLCHA I DARFUR YSBRYD DRWG - FFORDD GWERTHWYD COED CAE - TWM EVAN PRYS
Preaching in the Tylcha Wood to drive away (to disturb / to scare) the evil spirit how Y Coetgae was sold Twm Efan Prys

Un or pethau cyntaf wyf yn ei gofio yw gweled Mr. William Morgan, Tylchafawr, yn galw wrth dy fy rhieni, ac yn galw ar fy mam,
One of the first things I recall is seeing Mr. William Morgan, (of) Tylcha Fawr (farm), calling at my parents house, and calling to my mother

Cesil, meddai, beth yw y bachgen llefog yna sydd genych? Yr wyf yn clywed ei swn o Tylcha.
Cesil (Cecily), he said, whats that whining child thats with you? I (can) hear his noise from Tylcha.

Wel, yn wir, syr, meddai hithau, un drwg iawn yw e; mae wedi cael gormod oi ffordd o lawer.
Well, indeed, sir, she said (in reply), hes a very bad child ((it is) a bad one (that) he is); hes had far too much of his own way (he has had too much of his way by much)


Mi gofiais byth am y tro, er nad oeddwn ddim mwy na chwe mlynedd oedd ar y pryd. Yr hyn oed fy mam yn gyfeirio ato wrth ddweud fy mod wedi cael gormod o fy ffordd oedd hyn:
I shall always remember the occasion, although I was not more than six years old at the time. What my mother was referring to saying that I had got too much of my own way was this:

Yr oeddwn newydd wella o effaith llosgiad pan oeddwn yn nghylch pum mlwydd oed. Nid oedd neb yn credu y gallesid fy adferyd.
I had just recovered (got better from) from suffering burns (from the effect of a burn) when I was about five years old. Nobody believed that I could have been cured.

Nid oedd un meddyg y pryd hwnw yn nes na Phontyfon, rhyw ddeuddeg milldir o Donyrefail.
There was not one doctor at the time nearer than Pont-y-fn
(Y Bont-faen / Cowbridge), some twelve miles from Tonyrefail.

Byddai y Parch. E. Prichard, or Collena, a Rhys Evans, or Factory, yn talu sylw mawr i gleifion yr ardal, ac yr wyf yn cofio yn dda ir ddau ddyfod im gweled.
The Reverend E. Prichard, of Y Collena, and Rhys Evans, of Y Ffactri, would pay a lot of attention to the sick people of the area, and I remember well the two coming to see me

Yr oedd Mr. Evans yn gwaedu ugeiniau or ardalwyr bob gwanwyn. Byddai yr arferiad y pryd hwnw i wneud hyny. Gwelais lawer merch ieuanc yn cael ei gwaeddu ganddo yn ei braich nes y byddai yn llewygu.
Mr. Evans bled dozens of the districts inhabitants every spring. It was the practice at that time to do this. I saw many a young girl being bled by him in her arm until she fainted.

Clywais Mr. Prichard a Mr. Evans yn ymgynghori beth oedd y peth goreu i wneud i mi, a deallais eu bod yn bwriadu fy ngwaedu. Minau yn gwybod ei bod hi yn amser lladd moch, mi waeddais allan,
I heard Mr. Prichard and Mr. Evans consulting [about] what was the best thing to do to me, and I understood they intended to bleed me. I for my part, knowing it was the time to kill pigs, shouted out,

Chewch chwi ddim gollwng fy ngwaed i, na chewch wir!
You wont bleed me (release my blood), indeed you wont!

Wedi i mi dyfu i fyny, pan y cyfarfyddwn a Mr. Prichard neu a Mr. Evans, byddent yn dweud wrthyf, Chewch chwi ddim gollwng fy ngwaed i!
After I grew up, when I met Mr. Prichard or Mr. Evans, they would say to me, You wont bleed me!

(x37)
Ond am Mr. William Morgan o Dylcha yr oeddwn yn son. Dyn mawr o gorpholaeth, a gwr mawr o feddwl, oedd efe.
But [it was] about Mr. William Morgan of Tylcha that I was talking. He was a man of large physique (he was a large man of build / as regards build), and [it was] a clever man (and a great man of mind / as regards mind) that he was.

Yr oedd ganddo feddwl gwreiddiol bron am bobpeth. Yr oedd yn wir wr boneddig, ac yn un or dynion harddaf a welais erioed.
He had an original mind about almost everything. He was a true gentleman, and one of the finest-looking men Ive ever seen.

Byddai yn cadw rhyw ddeuddeg neu bymtheg o weision a morwynion. Yr oedd ganddo fil o ddefaid, a llawer iawn o ychain.
He kept about twelve or fifteen male and female servants. he had a thousand sheep, and very many oxen.

Byddem ni ar Donyrefail yn edrych arno fel y byddai pobl yn edrych ar Job yn ngwlad Us. Yr oedd ganddo lawer o deirw a da Scotch ar fynyddoedd y Gilfach Goch a Fforch Nest.
We in Tonyrefail looked on him as people would look on Job in the land of Us. He had many Scotch cattle on the highland of Y Gilfach-goch and Fforch-nest.

Heblaw hyny, yr oedd yn ffermu Gelligron, Tontraethwg, Tylchawen, Llanilid, a Thylchafawr. Yr oedd dyddiau cneifio y defaid yn Dylcha yn fath o wyl yn yr ardal, yn enwedig yn nghyfrif y plant.
Besides that, he farmed Gelli-gron, Tontraethwg, Tylcha-wen, Llanilid, and Tylcha Fawr. The days for shearing sheep in Tylcha were a kind of holiday in the area, especially in the estimation of the children.

Byddai Mr. Morgan yn myned i ffair y Llan bob tri mis i werthu ychain, gwartheg, defaid, a cheffylau. Yr oedd yn hyfryd ei weled yn myned ar y gareg (sic: = gaseg) las, a phawb ar y ffordd ac yn y ffair yn talu gwrogaeth iddo.
Mr. Morgan would go to the fair of Y Llan (= Llantrisant) every three months to sell oxen, cows, sheep, and horses. It was wonderful to see him going on the grey mare, and everybody on the road and in the fair greeting him respectfully (paying homage to him)

Nid oedd Mr. Morgan yn myned oddicartref yn fynych ei ddifyrwch oedd cael cwmni dynion cyffredin yn ei dy. Byddai rhai cymeriadau hynod ganddo oi amgylch bron bob amser.
Mr. Morgan didnt go away from home often his delight was to have the company of ordinary men in his house. He had some remarkable characters around him (there were some remarkable characters with him around him) nearly always.

Yr oedd ganddo fath o ffwl neu ddau yn Nghylcha yn wastad. Yr wyf yn cofio yn dda am Shon Dafydd Shon British Coch, y byddai yn cael ei alw, am ei fod yn gwisgo felly. Ganwyd Shon yn Gaerwica Pendeulwyn. Symudodd ei dad i Hendreforgan; ond nid oedd Shon yn ddedwydd iawn gartref.
He always had a kind of fool or two in Tylcha. I remember well Sin Dafydd Sin British Coch,
(Sin of the red breeches) he was called, because he dressed that way. Sin was born in Caerwica, Pendeulwyn. His father moved to Hendreforgan; but Sin was not very happy at home.

Aeth i wasanaethu Mr. Harries, Trefyrhug, a Grey o Rhiwinder, drwy ddanfon ychain i Northampton. Dysgodd Shon dipyn o Saesneg wrth deithio yn Lloegr.
He went into service with (he went to serve) Mr. Harries, Tref-y-rhug, and Grey of Rhiwinder, taking oxen (through accompanying oxen) to
Northampton. Sin learnt a bit of English through travelling in England.

Byddai yn gwneud llawer o ganiadau i Forwyn y Gilfach, y Crochan Cawl, a Grey o Rhiwinder, &c. Mawr oedd y difyrwch a gaem wrth ei glywed yn eu canu. Byddai Shon yn pregethu weithiau.
He composed a lot of songs about (to) the Maid of Gilfach, the Soup Cauldron, Grey of Rhiwinder, &c. we took great delight ([it was] great the delight that we would get) hearing him sing them.

Byddai Llywelyn or Lawn ac yntau yn myned ar deithiau yn aml i bregethu. Ni chymerent arnynt eu bod yn perthyn i un enwad neillduol.
Sin would sometimes preach. He and Llywelyn of Y Lawn (Llywelyn of Y Lawn and he for his part / and he too) would often go on trips to preach. They didnt pretend that they belonged to any specific denomination.

Pregethu ar yr (x38) heolydd y byddent, a chasglu ar y diwedd pob un ai het. Testyn Shon un Sabbath pan yn pregethu ar Graig y Dyllais, ar fynydd y Bedw, Cymer, oedd, Clywch deyrnasoedd, a gwrandewch y cymydd.
[It was] preaching on the streets that they would be doing, making a collection at the end (and collecting at the end) each with his hat. Sins subject one Sabbath when preaching at Craig y Dyllais, on the Bedw mountain at Y Cymer, was, Hear [you the] kingdoms, and listen [you] the valleys.

Nid oedd tai yn y Cymer y pryd hwnnw, ond ychydig o dyddynod bob ochr ir Cwm. Yr oedd y pregethwr yn dweyd yn ddigon uchel ir holl ardalwyr glywed, o Dyn-y-cymer hyd Nyth Bran.
At that time in Y Cymer there was only (there wasnt but) a few cottages on either side of the valley. The preacher said loud enough for all the people of the district to hear, from Tynycymer to Nyth-brn.

Yr oedd Shon yn gyfaill mawr i bawb, yn enwedig Mr. William Morgan, Tylcha. Gwnaeth Mr. Morgan le i Shon i gysgu ar lofft yr ystabl, fel y byddai yn gallu mynd a dod pryd y mynai.
Sin was a good friend (a big friend) of everybody, especially Mr. William Morgan, of Tylcha. Mr. Morgan made space for Sin to sleep in the stable loft, so he could come and go as he pleased (go and come when he wanted)

Yr oedd yno wely, bwrdd, ystol, a bara bob amser. Nid oedd canwyllbren yno, o herwydd, fe ddichon, nad oedd Shon yn gallu darllen.
There was a bed there, a table, a stool, and always bread. There was no candlestick there, because, probably, Sin didnt know how to read (Sin couldnt read).

Yr oedd yno bron bobpeth fel yr oedd y foneddiges hono wedi ei baratoi ir hen broffwyd Eliseus. Ond yn sicr, yr oedd cryn wahaniaeth rhwng y ddau ddyn!
There was almost everything there as that gentlewoman had prepared for the old prophet Eliseus. But certainly, there was a considerable difference between the two men!

Byddai Pentre y Ton yn gwybod pryd y dychwelai Shon adref; byddai yn pregethu bob amser pan yn dychwelyd trwy goed Tylcha, o herwydd ofn ysbryd drwg, a byddai yn arfer dweyd pethau digrif am wyr y Ton yn ei bregeth.
The
village of Y Ton (Tonyrefail) would know when Sin was coming back home; he would always preach when coming back through Tylcha wood, because of fear of an evil spirit, and he would say amusing things about the people of Ton in his sermon.

Bu yn ei flynyddoedd olaf yn cario negeseuon o Donyrefail i Bontypridd. Byddai cod gan Shon i fyned ar llythyrau a phethau ereill. Cariodd filoedd o lawer o bunau ir ariandy yn Mhontypridd, ac ni wnaeth gamsyniad erioed.
In his latter years (in his last years) he would carry messages from Tonyrefail to Pont-ty-pridd. Sin had a bag to take letters and other things. He carried many thousands of pounds to the bank in Pont-ty-pridd, and he never made a mistake.

Nid oedd Shon yn gallu rhifo; pan y byddai haner cant o dda oi flaen byddai yn gwybod yn union os byddai un wedi myned yn eisieu. Ceiniog y neges fyddai Sion yn ei gael, a digon o fwyd pan y dychwelai.
Sin couldnt count; when he had fifty cattle in front of him he would know immediately if one had gone missing (had gone wanting). [It was] a penny a message that Sin would get, and plenty of food when he came back.

Ni fyddai yn arfer cymeryd dim lluniaeth yn Mhontypridd, ond byddai yn talu iddo ar ol cyraedd y pentre. Byddai yn cael ei de yn eu tro gan bobl y pentref, sef y rhai hyny ag y byddai yn gwneud negeseuau drostynt.
He didnt used to eat anything in Pont-ty-pridd, (he wouldnt take any sustenance in Pont-ty-pridd), but it was worth his while (it would pay for him) after arriving at the village. He would have his tea in turn from the people of the village, namely those people who he had been doing errands for (doing messages / errands over them).

Gwelais ef yn yfed naw dysglaid o de lawer gwaith. Byddai Shon yn ymffrostio ei fod yn fwytawr mawr.
Many a time I saw him drinking nine saucers of tea / nine cups of tea. Sin would boast that he was a big eater.

Clywais ef yn datgan faint o gawl a fyddai yn ei yfed ar y tro. Gwnaeth fatch cawl un tro a gwas y Gilfach. Yfodd hwnw bedair dysglaid o gawl, ond yfodd Shon chwech!
I heard him saying (announcing) how much broth he would drink at a time. He had a competiton one time (he did a broth match) with the farmhand from Y Gilfach. The latter (that one mentioned) drank four bowls of soup, but Sin drank six!

Byddai yn cael llond mail (x39) o uwd sygaethan yn Nghylcha oi flaen, a byddai Mr. Morgan yn ymbleseru wrth ei weled yn myned yn mlaen gydar bwyd.
He would get in front of him a bowl of sour porridge (uwd sygaethan = oatmeal soaked in cold water, left to go sour, strained and boiled, and eaten with fresh milk) and Mr. Morgan would derive great satisfaction watching him eating his meal (going forward with the food)

Byddai yn debyg iawn o osod y cwbl or golwg. Mae Shon wedi ei gladdu ers blynyddoedd. Cyrhaeddodd ddwy flwydd ar bymtheg a thri ugain.
He was very likely to make it all disappear (to put the whole lot out of sight). Sin has been dead for many years (Sin is after his burying since years). He lived to be seventy-three (he reached seventy-three)

Claddwyd ef wrth gapel y Methodistiaid, Tonyrefail. Byddai y bechgyn yn cael llawer o ddifrifwch wrth ddweyd wrtho y cai ei gladdu yn Glynogwy gydai dad.
He was buried by the Methodist chapel, Tonyrefail. The lads got lots of fun from telling him he would be buried in Glynogwr with his father.

Ond byddai Shon yn protestio y byddai yn struggle ofnadwy os cynygient fyned ag ef yn mhellach nar Ton.
But Sin would protest that there would be a terrible struggle if they tried to take him further [away] than Ton (Tonyrefail)

Dylaswn ddweyd fod Mr. Morgan, o Dylchafawr, yn wr cyfoethog. Nid yn unig yr oedd ganddo anifeiliad lawer, ond yr oedd yn dirfeddianydd.
I should have said that Mr. Morgan, of Tylcha-fawr, was a rich man. Not only did he have many animals, but he was a landowner [as well].

Efe oedd perchen Tylchafawr, Coedca, Twm Evan Prys, &c. Gwerthodd Mr. Morgan y Coedca ir diweddar Mr. J. Hopkins, Cilely.
He was the owner ((It was) he (who) was the owner) of Tylcha-fawr, Y Coetgae, Twm Evan Prys, etc. Mr. Morgan sold Y Coetgae to the late Mr. J. Hopkins, Cileli.

Yr oedd Mr. Hopkins a Mr. Morgan wedi cwrdd un noswaith yn y Boars Head, Tonyrefail, ac wedi yfed i ormodedd eu dau, a gwerthodd Mr. Morgan y tir am ₤500 llawer llai na haner ei werth.
Mr. Hopkins and Mr. Morgan had met one night in the Boars Head, Tonyrefail, and both had drunk to excess, and Mr. Morgan sold the land for ₤500 a lot less than half its value.

Danfonodd dranoeth at Mr. Hopkins i ddweud ei fod wedi yfed y noson cyn hyny, ai fod yn gobeithio na wnai Mr. Hopkins gymeryd mantais arno.
The following day he sent a message to Mr. Hopkins (he sent to Mr. Hopkins) to say that he had been drinking (that he had drunk) the night before, and that he hoped that Mr. Hopkins would not take advantage of him.

Trodd yr achos yn ofid dirfawr i Mr. Morgan, ac effeithiodd yn fawr ar ei iechyd, a bu farw yn mhen rhyw ddeuddeg mis ar ol hyny.
The case became (the case turned into..) a terrible worry for Mr. Morgan, and greatly affected his health, and he died some twelve months after that.

Gwerthodd Mr. Hopkins y Coedca am ₤1,000 i Mr. Vaughan Edwards, Rheolau, ond cadwodd cryn ddarn ohono ei hunan.
Mr. Hopkins sold Y Coetgae for ₤1,000 to Mr. Vaughan Edwards of Rheolau, but kept a considerable portion of it himself.

Perchenog y rhai hyny yn awr yw Mr. William Hopkins, or Island Farm, Penybont. Y mae y tir a werthwyd y pryd hyny am ₤500 heddyw yn werth ₤100,000 (cant o filoedd).
Thie owner (the owner of those ones) now is Mr. William Hopkins, of the Island Farm, Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend). The land which was sold at that time for ₤500 is today worth ₤100,000 (a hundred thousand).

Mae gwaith glo mawr arno ac ynddo, gan Syr W. T. Lewis ai gyfeillion, ac y mae yno rhyw {sic dim treiglad} fil o lowyr yn gweithio.
There is a large coal mine on it and in it, belonging to Sir W. T. Lewis and his friends, and some thousand colliers work there.

Yr oedd Mr. Morgan, o Dylcha, yn hynod o dyner a gofalus am ei feulu. Yr oedd bob amser yn ymddwyn tuag atynt fel plant. Byddai yn hynod i geisio eu cefnogi i sefyll rhyw ran ou henillion.
Mr. Morgan, of Tylcha, was extremely devoted to and protective of his family. He always treated them (behaved towards them) like children. He was well-known for trying to support them by providing part of their income (to stand some part of their gains).

Yr wyf yn cofio i William Morgan, adeiladydd, Tonyrefail, fyned ato pan nad ydoedd rhyw (x40) ddeudeg oed.
I remember William Morgan of Tonyrefail, the builder, going to him when he was only twelve years of age.

Rhoddodd ddafad iddo y flwyddyn gyntaf, gyda chyflog. Yn mhen tair neu bedair blynedd, pan ymadawodd i ddysgu ei gelfyddyd, yr oedd y ddafad wedi myned yn chwech.
He gave a sheep to him the first year, with a wage. After (in (the) head (of)) three or four years, when he left to learn his craft, the sheep had become six.

Gofynodd iw feistr pan yn ymadael, Beth am yr ychydig ddefaid, syr? Beth gaf fi dalu am eu lle? Paid a blino dy hunan am y defaid, ebai Mr. Morgan, byddant yn ddyogel i ti.
He asked his master when leaving, What about the few sheep, sir? What can I pay for keeping them? (for their place)?
Dont worry about the sheep (dont bother yourself about the sheep), said Mr. Morgan, They will be safe for you.

Pan y bu farw Mr. Morgan, yr oedd y ddiadell wedi cynyddu i un-ar-ddeg! A thalodd ei frawd, sef y diweddar Mr. Evan Morgan, Tyn-y-cymer, am danynt iddo.
When Mr. Morgan died, the flock had increased to eleven! And his brother, namely the late Mr. Evan Morgan, Tynycymer, paid him for them

Claddwyd Mr. Morgan gydai dadau yn y Cymer. Cafodd angladd dywysogaidd. Yr oedd yr holl ardalwyr wedi dyfod ir cynhebrwng hwnw! Gellir dywedyd fod yno alar mawr iawn mewn gwirionedd!
Mr. Morgan was buried with his forefathers in Y Cymer. He had a princely funeral. All the people of the area (The whole district-people) came to that funeral! It can be said that here was very great mourning indeed!

_________________________________d16

 

(x41) (4e) Llith IV.
Letter 4

YR HYNOD NOAH MORGAN, TYLCHAFAWR - TAI GWENYN NOAH - NOAH YN Y CAPEL
The remarkable Noah Morgan, Tylcha-fawr Noahs bee hives Noah in the chapel

SIARAD EI FEDDYLIAU HEB YN WYBOD IDDO EI HUN - FE FYDD NOAH YNO HEFYD - THOMAS, CAEGARW
speaking his thoughts without realising it Noah will be there too Thomas of Caegarw

Addewais yn fy llith ddiweddaf roddi ychydig o hanes Mr. Noah Morgan, Tylchafawr, ac ereill.
I promised in my last letter to give a bit of the history of Mr. Noah Morgan, Tylcha-fawr, and others.

Yr oedd gan Mr. William Morgan, o Dylchafawr, bedwar o frodyr ereill heblaw Noah, sef Twmi, Evan, Hywel, a Morgan. Dyn cyffredin o daldra oedd Twmi, ac yn grwca ei osgo.
Mr. William Morgan, of Tylcha-fawr, had four other brothers besides Noah, namely Twmi (= Tommy), Evan, Hywel, and Morgan. Twmi was of average height ((it is) (a) man normal / general of height (that) was Twmi), and stooping in his posture (stooping his posture).

Nid oedd fawr o ddawn ganddo, ond yr oedd yn llawn o ddigrifwch, ai holl fryd oedd ar wneud rhyw driciau diniwed ai gymdogion. Dywedir ei fod yn ddoniol yn hyny.
He didnt have a lot of talent, but he was full of fun, and he was constantly thinking of how to play harmless tricks on his neighbours (his whole mind was on making some harmless tricks with his neighbours). It is said he was amusing in that.

Y mae cannoedd yn cofio Evan, sef Mr. E. Morgan, Tyn-y-cymer. Bydd genyf lawer iw ddywedyd am dano yn y dyfodol.
Hundreds remember Evan, namely Mr. E. Morgan of Tynycymer. I shall have a lot to say about him in the future.

Hywel oedd y nesaf. Yr oedd hynodrwydd ynddo ef. Morgan oedd yr olaf, sef tad Mr. Morgan, Floodgate, Llanilltyd Fawr; Mr. John Morgan, Assistant Overseer, Llantrisant; E. Morgan, y Gadairwen, Groefaen; a meibion ereill, ac yr oedd iddo rai merched.
Hywel was the next one. He had exceptional qualities. (There was remarkableness in him). Morgan was the last, namely the father of Mr. Morgan, of Floodgate, Llanilltud Fawr (Llantwit Major); Mr. John Morgan, Assistant Overseer, Llantrisant; E. Morgan, Y Gadairwen (the white chair), Y Groes-faen (the stone cross); and other sons; and he also had some daughters (and there were to him some daughters)

Maent oll yn feibion ac yn ferched talentog, parchus, a chrefyddol. Ond am Noah yr oeddwn yn addaw yr hanes yn awr.
They are all talented, respectable and religious sons and daughters. But it was Noahs history I promised now (but (it is) about Noah I was promising the history now)

Yr oedd Noah yn ddyn llawn chwe throedfedd o daldra, ac ysgwyddau llydain iddo, ac yr oedd o gorph llunaidd.
Noah was a man fully six feet in height, with broad shoulders (and broad shoulders to him), and he had a well-proportioned body (and he was of shapely body)

Yr oedd bob amser yn gwisgo yn daclus, siaced gron, wen; breeches penlin velvet or fath orau; ruban wrth ei benliniau yn ateb lliw y breeches; hosanau gleision o waith Shan Persondy, gwerth haner gini, am ei goesau;
He always dressed smartly, a white round jacket, velvet knee breeches of the best quality (of the best sort), a ribbon at his knees corresponding to the colour of his breeches; blue stockings made by (from (the) work (of) Sin Persondy, (Jane from the Rectory) worth half a guinea, on his legs (around his legs)

ysnoden sidan las am ei wddf, ond nid am ei fod yn Dori; het wellt; ei grys mor wyned ar eira.
a blue silk kerchief around his neck, but not because he was a Tory; a straw hat; his shirt as white as snow.

Roedd yn edrych fel hen dywysog Morganwg! Byddai bob amser yn gwisgo channels, fel y byddai esgidiau or fath yn cael eu henwi.
He looked like an old prince of Morgannwg (Glamorgan)! He always wore channels, as shoes of that type were called

Nid pob gweithiwr a allasai wneud esgidiau or fath. Byddent wedi eu gwnio a byniawyd pedwar onglog, i mewn ac allan.
Not every worker could make shoes (had been able to make shoes) of that kind (of the kind). They were sewn with a four-angled awl, inside and out.

Byddai y pwythau yn treulio mor galed ar dur. Ni welais neb yn eu gwneuthur erioed ond (x42) Twmi Morgan (Pharaoh).
The stiches had the resistance of steel (the stitches wore as hard as steel). I never saw anybody making them but Twmi Morgan (Pharaoh).

Yr oedd yn grydd heb ei fath. Ond y mae yntau wedi marw yn America ers rhai misoedd, yn 84 oed {= yn bedair a phedwar ugain oed}.
He was an excellent shoemaker (he was a shoemaker without his sort / without his equal / unrivalled). But he died in America some months ago (he has died in America since some months) at the age of 84.

Yr oedd yn briod a Shoned, merch Isaac, Tynybryn, ac y mae ar ei ol fab yn ustus heddwch gerllaw Philadelphia, yn America.
He was marreid to Shoned, the daughter of Isaac of Tyn-y-bryn, and he is survived by a son (there is after him a son) who is a justice of the peace near Philadelphia, in America.

Fe ddring y Cymro ond iddo gael chwareu teg. Yr oedd Noah yn talu gini bob amser am y channels, a byddent yn parhau blwyddyn iddo.
A Welshman can succeed given the opportunity (the Welshman climbs but to him getting fair play). Noah would pay a guinea a time for the channels, and they would last him a year (they would last / continue a year to him)

Yr oedd Noah yn bysgotwr rhagorol. Byddai yn cario ei enwar gydag ef yn aml. Yr oedd pob math o blyf ganddo yn ei bocket-book, ac yr oedd yn eu dressio ir dim at liw y dwfr
Noah was an excellent angler. He often carried his fishing rod with him. There was every kind of feather (every kind of feathers) in his pocket book, and he dressed them exactly to the colour of the water.

Os byddai rhywun yn glaf, ac yn dymuno am frithyllod, nid oedd eisieu ond dweyd wrth Noah, byddent yn sicr o ddod yn fuan.
If somebody was sick, and wanted trout (and wishing for trout), Noah only needed to be told (there was not need but saying to Noah) and they were sure to arrive (sure of arriving) soon.

Yr oedd Richard Lewis (Dic or Cottish) hefyd yn bysgotwr; ond eu dal mewn rhwydau y byddai Dic. Byddai Noah yn arfer galw yn nhy Dic yn aml ac un boreu dyna fe yn dweud,
Richard Lewis or Dic of Y Cottish (the cottage) was also an angler; but he would catch them in nets (but [it is] catching them in nets that would be Dic). Noah used to call often in Dics house and one morning he said (there he is saying)

Mr. Morgan, fe welais salmon iawn neithiwr.
Mr. Morgan, I saw a really good salmon (a right salmon) last night.

Ym mha le, Dic?
Mewn pwll yn afon Lai, rhwng Cwrtygwter a melin Garthgraban.

Where Dic?
In a pool in the river Lai (Eli), between Cwrtygwter and the mill of Garthgraban.

Beth oedd ei bwysau fe, Dic? gofynai Noah.
Pedwar pwys ar ddeg yn gywir, atebodd Dic.

How much did it weigh, Dic? (what were its pounds / its weights) asked Noah.
A full fourteen pounds (fourteen pounds correctly), answered Dic.

Ni wedwn saith pwys, Dic, ebai Noah. Fel yna y byddai Mr. Noah Morgan yn mesur Dic a llawer ereill. Ac yn wir, nid oedd Noah yn mhell iawn oi le.
Lets says seven pounds, Dic, (we shall say seven pounds) said Noah. In this way (like that) Mr. Noah Morgan would measure Dic and many others. And indeed, Noah wasnt far wrong (was not far from his place)

Byddai Noah yn gywrain ryfeddol i drin a deall gwenyn. Y mae llawer sydd yn fyw yn cofio tai gwenyn Noah ar y dyffryn o dan Gelligron, ac mewn llawer o fanau ereill.
Noah was exceptionally skilful in handling and understanding bees. There are many people who remember Noahs bee houses (beehives) in the valley below Gelli-gron, and in many other places.

Yr oedd pob peth o amgylch y tai hyny yn ddestlus a chryno, a gosodai y tai mewn manau gyferbyn ar haul, ac yn y cysgod oddiwrth wynt y Gogledd, ar lle mwyaf tebyg am bob math o lysiau a blodau.
Everything around those houses was neat and tidy, and he would place the houses in sunny spots (in places opposite the sun), and sheltered from the north wind (and in the shelter from the north wind), and [in] the place most suitable (most likely) for all kinds of plants and flowers.

Byddai yn aros oriau i edrych a myfyrio uwchben y gwenyn gydau gwaith. Edrychai arnynt trwy wydr pan yn gweithio.
He would stay for hours looking at and contemplating (wait hours to look an reflect over) the bees at work (the bees with their work). He looked at them through a magnifying glass (through a glass) when they worked (when working)

Byddai yn aml yn eu darlunio fel adeiladwyr yn adeiladu palasdai rhai yn rhoddi i lawr y sylfaen, eraill y tuallan yn cario defnyddiau ir adeilad; y modd y byddent yn addasu y cwyr au danedd, ac yn ffurfio eu celloedd ag ef, &c.
He would often describe them (draw them / portray them) as builders building palaces some putting down the foundation, others on the outside carrying materials for the building; the way they adapted the wax with their teeth, and formed cells with it, etc.

Yr oedd yn dweyd fod ganddynt gelloedd (x43) ir cwyr, ac ereill ir mel.
He said they had cells for the wax, and others for the honey.

Y mae, meddai, dri math o wenyn yn mhob haid, sef y gwenyn llafurus, y gwenyn diog, segurllyd (drone bees), ar fam wenynen.
There are, he said, three kinds of bees in every swarm, namely the worker bee, the lazy / idle bees or drone bees, and the queen bee.

Dywedai ef nad oedd dim mwy na thair mam wenynen yn mhob cwch, ar rhai hyny sydd yn dodwy yr holl wyau o ba rai y deorir yr haid.
He said there were not more than three queen bees in every hive, and [it is] those that lay all the eggs from which is hatched the swarm.

Byddai yn bleser clywed Noah yn darlunio llafur y gwenyn, ar trefnusrwydd ar hunan-ymwadiad sydd yn eu plith .
It was a pleasure to hear Noah describing the work of the bees, and the orderliness and self sacrifice (self denial) amongst them.

Byddent yn newid ai gilydd yn eu gwaith yn aml, ac yr oedd pob un ohonynt yn fedrus yn eu gwaith ac yn ufydd ir frenhines.
They would change with each other in their work often, and every one of them was skilful in their work and obedient to the queen.

Pan fyddai y gwenyn yn codi, fel y dywedir, byddai Noah yn ei lawn hwyl. Gwisgai pryd hyny het ag ymyl fawr, iw cadw oddiwrth ei wyneb.
When the bees swarmed (arose), as one says, Noah was in high spirits (in his full emotion). On that occasion he would wear a hat with a wide brim, to keep them from his face.

Byddai yn eu llesteirio yn gelfyddydgar; ac ar ddiwedd yr haf yr oedd gan Noah ddigon o fel ir holl ardalwyr.
He would restrain them artfully, and at the end of the summer Noah had enough honey for all the people of the area.

Yr oedd Noah yn ddarllenwr mawr. Llyfr Job, Diarhebion, Solomon ar Salmau oedd ei brif lyfrau.
Noah was a great reader. The Book of Job, Proverbs, Solomon and the Psalms were his main books.

Yr oedd llawer or rhai hyny ganddo ar ei gof bob amser. Mynych y gwelsom ef yn dyfod i mewn i gapel Tonyrefail, a chan dynu ei het, dywedai yn soniarus,
He would always quote many of them from memory (many of those were on his memory with him every time). Often we saw him coming into the chapel of Tonyrefail, and taking off his hat, saying mellifluously,

Dyn a aned o wraig sydd fyr o ddyddiau a llawn o helbul! gan drydanu pawb oedd yn bresenol.
A man born of woman will be short of days and full of trouble! electrifying everybody who was present.

Bryd arall byddai Noah yn dweyd, yn hollol ddiarwybod iddo ei hun,
O nad ysgrifenid fy ngeiriau yn awr; O na ysgrifenid hwynt mewn llyfr!

Another time Noah would say, without being conscious of it himslef (unknowing to him himself),
Oh let not my words be written now; Oh let them not be written in a book!

Yn wir, ymddangosai fel proffwyd mawr Hebreaidd; a phan ddygwyddai y llefarwr fod yn wr dyeithr or Gogledd, ymddangosai, wrth weled a chlywed Noah, fod yn haner dychrynu yn y pwlpud.
Indeed, he looked like (he appeared as) a great Hebrew prophet; and when the speaker happened to be a stranger from the North, he appeared, on seeing and hearing Noah, to be scared witless (to be half fearing) in the pulpit.

Yr oedd un gweinidog enwog yn pregethu yno un noswaith yn ddifrifol ryfeddol ar y farn ddiweddaf, ac yn darlunio holl ddynolryw yno yn derbyn eu tynged. Dyma Noah yn llefain allan,
One famous preacher was preaching there one evening extremely seriously on the final judgement, and describing all mankind there receiving their fate. Noah shouted out (here is Noah crying out)

Fe fydd Noah hefyd yno.
Cafodd hyn effaith ryfeddol ar y gwrandawyr.

Noah will be there too.
This had a tremendous effect on the listeners.

Un noswaith yr oedd gwr dyeithr or Gogledd yn pregethu ar y gwr ieuanc yn gofyn ir Arglwydd Iesu,
One evening a stranger from the North was preaching on the young man asking the Lord Jesus

Pa beth a wnaf fel yr etifeddwyf fywyd tragwyddol. Ar Iesu gan ateb a ddywedodd, Cadwr gorchmynion. Y gwr ieuanc a ddywedodd, Mi a gedwais y rhai hyn oll om hieuenctyd.
What shall I do to inherit an eternal life. And Jesus answered saying, Keep the Commandments. The young man said: I have kept them from my youth.

Ar hyn wele Noah (x44) yn dywedyd yn uchel, Yr oedd efe yn fodel o wr bonheddig ieuanc; fei cadwyd ef yn siwr!
With this (on this) Noah said aloud (behold Noah saying loud) He was a model of a young gentleman; he has been saved for sure!

Yn amser y cynhauaf gwair byddai Mr. Noah Morgan yn tynu ei siaced wen ymaith, ac yn blaenori y gweision, a byddent wedi gwneud llawer o waith cyn cyniaw.
At harvest time Mr. Noah Morgan would take off his white jacket, and leading the farmhands, they would do a lot of work before dinner.

Nid oedd neb yn siarad gair au gilydd pan y byddai Noah yno, ond pawb yn gweithio am eu bywyd.
Nobody spoke a work to each other when Noah was there, but everybody worked flat-out ([was] working for their life)

Os digwyddai rhyw siarad, dyna Noah yn gwaeddi, Amser cynhaeuaf ydyw.
If there was any talking (if some speaking was happening) Noah would shout (there is Noah shouting), Its harvest time.

Bu yntau farw pan yn agos i ddeng mlynedd a thri ugain. Casglwyd ef at ei dadau i fynwent Cymmer y Rhondda.
He died when he was nearly seventy (ten years and three score). He was buried in (He was collected to his forebears to) the cemetery of Cymer y Rhondda (Y Cymer in the Rhondda)

Dywedodd ychydig ddyddiau cyn marw, Rhoddwch bunt om harian i bob gwas a morwyn sydd yma: maent oll wedi bod yn garedig iawn i mi!
He said a few days before dying, Give a pound of my money to every farmhand and maid who is here: they have all been very kind to me.

A thalodd Mr. Evan Morgan, Tyn-y-cymer, yr arian i bob un, er nad oedd un ysgrifen yn bod am hyny. Mae un oi hen forwynion yn fyw yn awr yn Morgan-street, Pontypridd.
And Mr. Evan Morgan, Tynycymer, paid the money to every one, although there was nothing in writing (there was no written document for that). One of his former maids is still alive (one of his old maids is alive now) in Morgan Street, Pont-ty-pridd.

Bu yn ei wasanaeth am ugain mlynedd, a bu wedi hyny am 30ain {am drigain} o flynyddau gydar diweddar Mr. Jones, Glyncoch, a gadawodd yntau ddigon o fodd i fyw i Shwan.
She was in his service for twenty years, and was after that for thirty years with the late Mr. Jones, Glyn-coch, and he for his part left enough means to live to Siwan / Shwan.

Mae hithau wedi cyrraedd ei phedwar ugain oed. Mae hi yn gorwedd ar ei gwely ers tro, ond da genyf ddywedyd ei bod yn ddedwydd ryfeddol.
She has reached eighty (she has reached her four score of age). She has been bedridden for some time (she is lying on her bed since it is a turn) but Im pleased to say (but (it is) good with me saying) she is tremendously cheerful.

Yr oedd Tomas, Caegarw, yn gymeriad rhyfedd. Bu Tomas yn was yn y Cefncoed am flynyddoedd gyda mam Mr. Robert Thomas or Glyn, ac fe briododd ai feistres.
Tomas, of Caegarw, was a strange character. He was a farmhand / servant for years in Cefn-coed with the mother of Mr. Robert Thomas of Y Glyn, and he married his mistress / his employer.

Un diwrnod yr oedd Hywel Hopkin, o Gaerlan (yr hwn oedd wastad yn llawn ffraethineb), yn cerdded gyda Mr. Robert Thomas; a dyna Tomas, or Cefncoed y pryd hwnw, yn dyfod iw cyfarfod gan farchogaeth ar ei geffyl.
One day Hywel Hopkin, of Gaer-lan (who was always full of fun), was walking with Mr. Robert Thomas; and Tomas, from Cefn-coed at the time, came to meet them (and there is Tomas coming to meet them) riding on his horse.

Dywedodd Hywel, Mi glywais am hyn or blaen yn yr hen amseroedd gweision ar feirch ac arglwyddi ar draed! gan gyfeirio mai gwas oedd ef or blaen i Mr. R. Thomas ai fam.
Hywel said, I heard about this before in the olden days servants on horses and lords walking (on feet)! referring to the fact that he was formerly a servant to Mr. R. Thomas and his mother (referring that (it was) a servant (that) he was previously)

Taw son, Hwlyn, meddai Tomas, mewn llais cras, does dim diwedd ar dy ddrygioni di.
Hold your tongue, Hwlyn,
(Silence mentioning; Hwlyn is a diminutive form of Hywel) said Tomas, in a harsh voice, theres no end to your mischief.

Daeth Tomas, wedi marw ei wraig, i fyw ir Caegarw, ac a briododd ai forwyn. Bu Ann yn ymgeledd gymwys iddo hyd ei (x45) farwolaeth.
Tomas, after the death of his wife (after (the) dying (of) his wife), came to live in Caegarw, and married his maid. Ann was a good (correct, honourable) helpmate for him until his death.

Ni byddai Tomas ond yn aml yn chwerthin. Mae y Caegarw ar fferm Caecwrlais, lle yr oedd y Parch. William Evans yn preswylio am lawer o flynyddoedd.
Tomas laughed only rarely (Tomas would not laugh but only frequently, probably a mistake for Ni byddai Tomas yn aml yn chwerthin Tomas would not laugh frequently or Ni byddai Tomas ond yn anaml yn chwerthin Tomas would not but rarely laugh ). Caegarw is on Caecwrlais farm, where the Reverend William Evans lived for mnay years.

Yr oedd Tomas yn ddyn mwy na dwy lath o hyd, ai freichiau hirion yn cyraedd yn agos at ei benliniau. Byddai yn cerdded yn ei flynyddoedd olaf oi oes wrth ddwy ffon.
Tomas was a man more then six feet tall (more than two yards in length), and his long arms almost reaching to his knees. He used to walk in the last years of his life with the aid of two sticks (by two sticks)

Yr oedd Mr. Evans yn hoff iawn or hen wr, ac yn garedig a thyner tuag ato. Pan y byddai Mr. Evans yn aros mis yn Bryste, a dau fis yn Llundain a Liverpool, byddai bob amser yn ymholi am fy ewyrth Tomas.
Mr. Evans was very fond of the old man, and kind and tender towards him. When Mr. Evans stayed for a month in Bristol, and two months in London and Liverpool, he would always ask after his uncle Tomas.

Yn meudy y Caegarw y byddai Mr. Evans yn cadw ei ychain, a byddai yr hen wr yn gofalu am danynt fel am ei eiddo ei hunan.
[It is] in the cowhouse of Caegarw that Mr. Evans kept his oxen, and the old man would look after them as if [they were] (as like) his own property.

Yr oedd Mr Evans, pan gartref, yn myned bob boreu ir Caegarw i weled Tomas ar ychain.
When home, Mr Evans, would go every morning to Caegarw to see Tomas and the oxen.

Pan y byddai y Parch. David Howell, Abertawe, yn ymweled a Thonyrefail, byddai yn myned i aros i gartref Mr. Evans; ac yn y bore byddai Mr. Evans ac yntau yn myned tua Caegarw i weled Tomas ar ychain.
When the Reverend David Howell, of Abertawe (Swansea), visited Tonyrefail, he would go to stay at Mr. Evanss home; and un hte morining he and Mr. Evans ac would go to Caegarw to see Tomas and the oxen

Un boreu, pan aethant ymaith, yr oedd Tomas ar ei liniau ar y glaswellt wrth y ty yn naddu coed. Fewyrth Tomas, meddai Howell, yr ydych yn gweithio ar eich gliniau.
One morning, when they went off, Tomas was on his knees on the grass by the house carving wood. Uncle Tomas, (My uncle Tomas) said Hywel, you are working on your knees.

Otw, meddai yr hen Gymro, mae arnaf ofn nad ydych chwi eich dau yn treulio rhyw lawer och amser fel hyn, a hyny yw yr achos nad ydych yn gwneud fawr o waith.
[Yes] I am, said the old Welshman, Im afraid that you two dont spend very much of your time like this, and this is why (and this is the reason) you dont do much work.

Yr oedd Mr. Howell erbyn hyn yn gwneud wep rhyfedd o herwydd cerydd yr hen Domas; ond yr oedd yn ei fwynhau hefyd.
Mr. Hywel by now was pulling a strange face (making a strange grimace) because of old Tomass rebuke; but he was enjoying it too.

Byddai y Parch. Edward Matthews yn awyddus iawn am fyned i weled fewyrth Thomas bob tro y deuai i Caercwrlais. Yn union ar ol boreufwyd byddai Mr. Evans ac yntau yn cychwyn.
The Reverend Edward Matthews would be very keen to see uncle Thomas every time he came to Caercwrlais. Straight after breakfast Mr. Evans and would start out.

Ar ol myned yno, cawsent Tomas yn frysiog iawn yn bwydo yr ychain, ac yn ddifrifol iawn ei wedd. Yr ydych wedi gofalu am y cwbl, ydych chwi, fewyrth? gofynai Mr. Evans.
After going there, they would find Tomas very hurriedly feeding the oxen, with a very serious look on his face (and very serious his aspect).
Youve taken care of everything, havent you, uncle? Mr. Evans would ask .

Ydw, meddai yntau, hi fyddai yn llawer ffitiach dy fod di a Ned Matho yma yn gwneud rhywbeth yn lle segura fel hyn! Byddai y ddau athraw anwyl yn cael gwledd hyfryd gydar hen Domas ddirodes.
Yes, he would reply, it would be a lot better (a lot more fitting / appropriate) if you and Ned Matho (that you and Ned Matho Edward son of Matthew) did something instead of lazing around like this. The two dear teachers would really enjoy themselves (get a wonderful feast) with the old unassuming Tomas.

_________________________________d17

 

(x46) (4e) Llith V
Letter 4.


DIM OND UN TY AR DONYREFAIL - MAN Y SAFAI - DYGWYDDIAD TOST - OS COLLIR AMSER, PEINT O GWRW YN COSTIO SWLLT - Y DUWIOL ISAAC OR FELIN - CAFN MELIN Y TON AR PECHADUR DEFNYDDIOL
Only one house in Tonyrefail.
Where it stood. A sore incident. If you waste time, a pint of beer costs a shilling. Devout Isaac from Y Felin. Tonyrefail Mill Stream and the Useful Sinner.

Nid oes neb yn awr yn fyw ag sydd yn cofio dim ond un ty ar Donyrefail. Bum yn ymddyddan a llawer oedd yn cofio yr unig dy oedd yno.
There is nobody now living who can remember only one house in Tonyrefail. I have spoken to many (people) who remembered the only house that was there.

Yr oedd yn sefyll yn nghanol y Pentre, lle y mae pedair o groes-heolydd - un yn arwain ir Cymmer, un arall i Lantrisant, un arall i Glynogwy, ar llall i Gwm yr Elwy, ac yn arwain i Bontyfon. Enw y ty oedd Twyn y Ton.
It stood in the middle of the village, where there are four branches of a crossroads (there are four crossroads) one leading to Y Cymer, another to Llantrisant, another to Glynogwy, and the other to the valley of the Eli, and leading to Y Bont-faen (Cowbridge). The name of the house was Twyn y Ton ((the) hill (of) the grassland).

Fe godwyd efail wrth y ty hwnw. Ganwyd Daniel y gof yn y ty hwnw, ac Elias ei frawd. Gof y mae yn debyg oedd eu tad. Yr oeddynt yn weithwyr rhagorol. Yr oedd braich Elias fel darn o haiarn o ran nerth. Yr oedd crefft gof yn gelfyddyd dda iawn yr amser hwnnw.
A smithy was built by that house. Daniel the smith was born in that house, and Elias his brother. Their father was most likely a smith ((It is) (a) smith probably (that) was their father). They were excellent workers. Eliass arm was like a piece of iron as to its strength. The craft of a smith was a very good occupation (a very good art / skill) at the time.

Yr oedd holl ffarmwyr yr ardal yn codi ychain, ac yn eu cadw nes y byddent yn dair a phedair oed. Byddai Mr. Harris, Trefyrhug; Robert Thomas, or Glyn; a Hywel Gray, or Tran, yn prynu ychain bob gwanwyn, ac yn eu hanfon tua Northampton.
All the farmers of the district raised oxen, and kept them until they were three and four years old. Mr. Harris (of) Tref-y-rhyg, Robert Thomas, from Y Glyn; and Hywel Gray, from Y Traean, would buy oxen each spring, and send them to Northampton.

Ar arian a gai yr amaethwyr am yr ychain hyny y talent eu hardreth. I ffair Llantrisant y byddai y ffarmwyr yn anfon yr ychain i gyfarfod ar porthmyn. Ystyr yr enw hwn yw arlwyddi creaduriaid corniog.
With the money which the farmers would get for the oxen they would pay the rent. (It was) to the Llantrisant Fair that the farmers would send their oxen to meet the porthmyn (= the drovers). The meaning of this name (porthmyn) is (the) lords (of) horned creatures.

Byddai Owen Morgan, Daniel Price, a Shon y British Coch wrth eu bodd y pryd hwnw. Byddai yn aml o gant i gant a haner o ychain ou blaen yn myned tua Lloegr; a byddai yr holl ychain wedi eu pedoli cyn cychwyn gan Daniel ac Elias (Lias) ei frawd.
Owen Morgan, Daniel Price, and Shon y British Coch (John (of) the red breeches) would be in high spirits at that time. Often there would be from 100 to 150 oxen before them going towards England; and all the oxen would be shoed before starting out by Daniel and Elias (Lias) his brother.

Cof genyf eu gweled lawer gwaith yn myned a raffau blewog mawrion ar eu hysgwyddau tuar Lawn, Garthgribin, Hendreforgan, &c., at y gwaith o glymu yr ychain iw pedoli. Yr oeddent wrth eu bodd gydar gwaith o gwympo yr ychain mawrion ac yna yn gosod pedol mewn pum mynyd ar un ochr ir (x47) traed.
I remember ((there is) (a) memory with me) seeing them many a time going with big hairy ropes on their shoulders towards the Lawn, Garthgribin, Hendreforgan, etc, to the work of tying the oxen (= binding the legs) to shoe them. They loved the work of felling the big oxen and then putting on a shoe in five minutes on one side of the feet.

Dychwelai y ddau adref gan ymffrostio yn y gwrhydri a fyddent wedi ei gyflawni yn myd yr ychain corniog. Dywedai yr hen breswylwyr ei fod yn ddifyr gweled Elias yn llorio ychain mawrion y Richards yn Hendreforgan.
The two would return home boasting of the exploits performed by them (boasting of the prowess which they had committed) in the world of horned oxen. The old inhabitants said it was amusing to see Elias flooring the big oxen of the Richards in Hendreforgan.

Ar ol i Daniel y gof gael llymaid yn helaeth o ddiod gadarn, gofynai pobl mewn digrifwch am ei dad. Y nhad, dywedai Daniel, oedd y dyn calla yn y wlad.
After Daniel the smith had been drinking freely (after (him) having a sip extensively of strong drink), people would ask for fun (in amusement) about his father. My father, Daniel would say, was the wisest man in the country.

Yr oedd yn Hendreforgan wasanaethwr or enw Etwart; dynwaredai yr hen Richards o flaen ei wyneb, a dywedir ei fod megis crwth a thelyn.
In Hendreforgan there was a retainer by the name of Etwart (= Edward); he would imitate old Richards to his face (in front of his face) and it is said that he was very entertaining (that he was like a fiddle and a harp).

Yr oeddwn yn adnabod mab yr Etwart hwnw, ac yr oedd, fel ei dad, yn llawn o arabedd a doniau, ac yr oedd hefyd yn un or bechgyn mwyaf caredig a geid drwy yr holl wlad.
I knew the son of that Etwart, and he was, like his father, full of wit and humor, and he was also one of the kindest boys you could hope to meet in all the country (one of the kindest boys to be had in the whole country)

Cyfarfyddodd ai angeu drwy fogi mewn lefel glo gwlad ar fynydd Gilfach Goch, pan oedd yr ardal boblogaidd hono yn rhodfeydd defaid y unig.
He met his death through suffocating in a coal level on Gilfach Goch mountain, when that populous area was just sheepwalks.

Bu farw ar yr un pryd a Lewis Hopcyn, Caerlan, mab Hywel Hopcyn, a fu wedi hyny yn ysgolfeistr ar Donyrefail. Nid oedd Lewis ond un-ar-bymtheg oed, ac wedi myned ir lefel gyda William Edward.
He died at the same time as Lewis Hopcyn, of Caer-lan, the son of Hywel Hopcyn, who later became (who has been after that) a schoolmaster in Tonyrefail. Lewis was only sixteen years old, and had gone (and (he was) after going) to the level with William Edward.

Wrth eu gweled mor hir cyn dychwelyd gartref, awd i chwilio am danynt, a chafwyd hwynt yn gorwedd yn gelain yn mreichiau eu gilydd.
When people saw that they were very late in returning home (In seeing them so long before coming home), people went to look for them (it was gone to search for them), and they were found dead lying in each others arms.

Yr oeddynt wedi teimlo yr awyr yn y lefel yn ddyffygiol ac wedi ymdrechu dianc am eu heinioes, ac wedi cyrhaedd o fewn herc i oleu dydd pan y syrthiasant, maen debyg, wrth ymdrechu cynorthwyo y naill y llall.
They had felt the air in the level to be insufficient and had attempted to escape for their lives (for their life), and had arrived within a hop of daylight when they fell, it seems, while trying to help each other (in attempting to help the one the other).

Y mae yn lled debyg mai William Edward caredig oedd yn ymdrechu dwyn Lewis ieuanc allan ir awyr agored pan y syrthiodd yntau i fethu codi mwyach.
It is quite likely that kind William Edward was trying to bring young Lewis out into the open air when he fell, unable to rise again (when he fell to fail to rise more).

Yr oedd y fath ddygwyddiad yn newydd yn y wlad y pryd hwnw, a bu cynhwrf mawr o herwydd yr amgylchiad torcalonnus drwy yr holl gymdogaeth.
Such an incident was news in the country at that time, and there was great commotion because of the heartbreaking circumstance throughout the neighborhood.

Erbyn hyn, ysywaeth, y mae anffodion i bobl ddiwyd ein gweithleoedd wedi dyfod yn beth cyffredin, fel nad yw lladdiad un neu ddau ar yr un pryd yn tynu nemawr o sylw.
By now, unfortunately, mishaps to the industrious people of our workplaces has become a common thing, so that the killing of one or two at the same time does not draw much attention.

Dyrysodd mam Lewis yn ei synwyrau drwy hiraeth ar ol ei mab.
Lewiss mother lost her mind (became confused in her senses) pining for her son (through longing after her son).

(x48)
Bu Daniel y gof a Mari (Baia) yn cadw y Boars Head, Tonyrefail (arwydd tarian Prichards, fel epil Eynon ap Collwyn, arglwyddiaeth Meisgyn);
Daniel the smith and Mari (Baia) kept the Boars Head, Tonyrefail (a device of the Prichards coat of arms, as descendents of Eynon ap Collwyn, (of the) lordship of Meisgyn);

ond nid oedd Daniel yn hoffi llawer ar y gwestdy o herwydd ei fod yn methu ymatal oddiwrth y gyfeddach gyda chyfeillion llawen yn y nos, ar effaith o hyny y fath fel yr oedd yn methu yn lan a bod yn hwylus gydai waith dranoeth.
but Daniel didnt really like the hotel / inn because he couldnt keep back from merrymaking with merry friends at night, and the effect of that (was) such that he quite failed to undertake his work properly (easily, conveniently) the next day.

Yr wyf yn cofio yn dda fy mod unwaith pan yn laslanc yn myned un boreu Gwener gyda Daniel heibio Tylchaganol. Daniel Davies oedd yn preswylio yno ar y pryd.
I well remember that once when I was a lad going with Daniel one Friday morning past Tylcha Ganol. Daniel Davies lived there at the time.

Yr oedd wedi myned tua marchnad Pontypridd boreu Mercher, ond nid oedd wedi dychwelyd fyth! Yr oedd Daniel Davies wedi bod yn ddyn sobr iawn nes ei fod tua deg a deugain oed.
On Wednesday morning he had gone to Pont-ty-pridd market, but he still hadnt returned! Daniel Davies had been a very sober man until he was about fifty years old.

Pan glywodd Daniel y gof nad oedd wedi dychwelyd or Bont, dywedodd wrthyf, er mai tafarnwr oedd,
When Daniel the smith heard that he hadnt returned from Y Bont (NOTE: the bridge, the short name for Pont-ty-pridd ) he said to me, although he was an innkeeper / tavernkeeper

Wel, dyma drueni am y dyn hwn! Ffarmwr rhagorol, cymydog hawddgar, yn esgeuluso ei fasnach, newynu ei anifeiliaid, gwario ei enill.
Well, its a pity about that man (about this man)! An excellent farmer, an affable neighbour, neglecting his business (his commerce / his trade), letting his animals go hungry (starving his animals), (and) spending his gains.

Gwel di, y mae y cwrw yn myned yn swllt y peint arno, ac efe, yn siwr, yw y peth drudaf yn y byd am dair ceiniog.
You see, the beer is costing him a shilling a pint (the beer is becoming a shilling a pint on him), and that, to be sure, is the most expensive thing on earth for three pence.
(NOTE: Im not sure of the exact meaning of this! Any suggestions?)

Mi ddechreuais y llith hwn wrth son am Tynyton, ond cefais fy nghario ar adenydd adgofion i gyfeiriad nad oeddwn yn ei fwriadu.
I began this essay by talking of Tyn-y-ton (NOTE: farm name, = the smallholding by the pasture), but I was carried away with my reminiscing (I got my carrying on the wings of reminiscences) to a direction I wasnt intending.

Dechreuoedd Tonyrefail gynyddu i fod yn bentref, o dan ddylanwad Mr. Evan Prichard, Collena, sef tadcu y meddygon Hopcyn Prichard, Taibach, a William Prichard, Trelalas.
Tonyrefail began to get bigger and become a village (began to increase to be a village), under the influence of Mr. Evan Prichard, Collena, that is, the grandfather of the doctors Hopcyn Prichard, of Tai-bach, and William Prichard, of Trelalas.

Y tadcu oedd perchen y Collena, a dywed haneswyr,Morien ac ereill, fod y teulu wedi meddianu y lle yn ddifwlch yn y llinach wrywaidd oddiar tua y flwyddyn 1093.
(It was) the grandfather who was the owner of Collena, and historians say, Morien and others, that the family has owned the place in the male line without a break since the year 1093.

Wel, penderfynodd y gwr dan sylw wneud pentref yno. Cyn hyny nid oedd dim iw gael mewn ffurf fasnachol, ond pethau fferm, heb fyned yn mhell am danynt.
Well, the man in question (under attention) decided to make a village there. Before this there was nothing in the way of commerce (there was nothing to be had in a commercial form) except farm produce (except farm things), without going far for it (for them).

Penderfynodd Mr. Evan Prichard godi gweithfa wlan i wau gwlanen, melin i falu yd. Tynodd allan gynllun o weithiau newydd, a threfnodd fod peiriant y gwaith gwlan i droi olwynion y felin.
Mr. Evan Prichard decided to build a woollen mill ((a) workplace (of) wool) to knit flannel, (and) a mill to grind corn. He made a plan of new buildings (he drew out a plan of new works) and arranged for the machinery (the engine) of the woollen mill to turn the wheels of the mill.

Dechreuodd gyda gwneud camlas i ddyfod a dwfr afon Elwy, yr hon a (x49) dardd yn Nghaer y Gelyn, i lifo ddigon uchel i ddisgyn i droi olwynon y weithfa wlan wrth waelod Twynyton.
He began by making a channel to bring water from the Eli river, which rises in Caer y Gelyn, to flow high enough to come down to turn the wheels of the woollen mill at the bottom of Twyn-y-ton.

Yr oedd y gamlas yn bedwar cant o latheni o hyd, tua saith llathen o led, a phump o ddyfnder.
The channel was four hundred yards in length, about seven yards wide, and five (yards) deep.

Y mae llawer tro ar fyd wedi dygwydd er pan y byddem yn grots gwledig yn nofio ar ei ddwfr grisialaidd. Llawer un on hen gyfoedion wedi myned ir wlad bellenig, or hon nis gall na chloch nac udgorn eu cyrchu yn ol!
Things have changed a lot (there has happened many a turn on the world) since we were country boys swimming in its crystal-clear water (its crystal water). Many a one of our old contemporaries (has) gone to the far country from which neither clock nor bugle can bring us back!

Y maent yn cysgu hun drom, or hon nis dihunir hwynt gan floedd medelwyr, caniad ceiliog, na thwit gwenol ar foreu haf.
They are in a deep sleep (they are sleeping a heavy sleep), from which they will not be awoken by the shout of reapers, the crowing of the rooster, or the cry (the tweet) of a swallow on a summer morning.

Yr oedd hefyd yn perthyn ir drefn, dri llyn, a gelwir hwynt Pond y Factory, Pond y Felin, ar Pond Newydd, yr hwn a dderbyniai y dwfr a rhedai {sic} o nant Caerysgol.
There were also belonging to the scheme three ponds, and they were called Pond y Ffactri (the factory pond), Pond y Felin (the mill pond), and Pond Newydd (new pond), which received the water which ran from the Caerysgol brook.

Cariwyd allan yr holl orchwyl i berffeithrwydd mewn ychdig amser, a bu y draul oi gwneud yn filoedd o bunau.
The whole scheme was carried out to perfection in very little time, and the cost of doing it was thousands of pounds.

Nid wyf yn coelio i Mr. Evan Pritchard dderbyn am ei anturiaeth hyd yn nod llog ar yr arian a wariodd ar y gwaith, ond bu o werth mawr ir ardalwyr yn gyffredinol, ac, fel y dywedyd mewn llith flaenorol, daeth pentref y Ton yn un or lleoedd mwyaf cyfleus yn Morganwg.
I dont think that Mr. Evan Pritchard, for his venture, even received interest on the money he spent on the work, but it was of great value to the people of the district in general, and, as was said in a previous essay, the village of Y Ton became one of the most commodious places in Morgannwg (= Glamorgan).

Isaac James oedd y melinydd cyntaf yr wyf yn ei gofio yno. Yr wyf yn credu mai efe oedd y cyntaf oll yno.
Isaac James was the first miller I remember there. I believe he was the very first one there. (believe that it was he who was the very first one there.)

Beth bynag, bu yno hyd ei fedd. Yr oedd pawb yn adnabod Isaac or felin yn mhell ac agos; nid cymaint am ei ddawn ai dalant {sic}, ond nid oedd ychwaith yn amddifad o hyny, ond o herwydd ei grefydd.
Be that as it may, he was there until he died (until his grave). Everybody from far and near knew Isaac from the mill, not so much for his ability and talent, which he was not short of (but he wasnt deprived of that either), but because of his religion.

Yr oedd pawb yn adnabod Isaac; nid oedd na dyn na dynes yn yr holl wlad o amgylch nad oedd yn talu gwrogaeth iddo.
Everybody knew Isaac; there wasnt a man or a woman in all the countryside about who didnt have a good word for him (who didnt pay homage to him).

Mi glywais lawer yn fy amser yn rhoddi gair da, a rhai ereill yn rhoddi gair drwg ir un personau, ond ni chlywais neb erioed yn rhoddi gair drwg i Isaac.
I heard many in my time speaking well (giving a good word), and others speaking ill of the same people (giving a bad word to the same persons), but I never heard anybody speaking ill of (giving a bad word to) Isaac.

Yr oedd wedi cyrhaedd y fath sefyllfa o barch yn mhlith y Methodistiaid ac ereill er nad oedd ond dyn cyffredin mewn gwybodaeth, fel yr oedd yn rhaid i Isaac siarad yn mhob cwrdd misol a chymanfa.
He had attained such repsect (had reached such a situation of respect) amongst the other Methodists and other people although he was only an ordinary man as regards his knowledge (in knowledge) that it was necessary for Isaac to speak in every monthly meeting and gathering.

Yr oedd Isaac yn un or cyntaf gyda phob mudiad a fyddai o dueddiad i wella moesau dynion. Pan gychwynodd (x50) yr achos dirwestol, dyna Isaac yn ei bleidio ai holl nerth
Isaac was one of the leading lights (was one of the first) in every movement which aimed to (which was of a tendency to) improve the morals of people. When the temperance cause began, Isaac backed it to his utmost (with his whole strength)

.
Byddai yn myned ir gwyliau dirwestol, ac yn eu cefnogi yn mhob modd. Yr oedd un tro mewn gwyl ddirwestol yn Mhontyfon, ac yn cerdded gydar orymdaith.
He would go to the temperance festivals, and support them in every way. One tome he was in a temperance festival in Y Bont-faen (Cowbridge) and walking in the procession (with the procession)

Fe glywodd Mr. Elias Bassett, o Lanilltyd, am hyny. Yr oedd Mr. Bassett yn gyfreithwr enwog, ac yn foneddwr enwog selog gydar Methodistiaid yn Morganwg, ac yn sefyll megis un or colofnau mwyaf cedyrn o dan yr achos.
Mr. Elias Bassett, of Lanilltud (Llantwit Major), heard about this. Mr. Bassett was a famous lawyer, and a zealous gentleman with the Methodists in Morgannwg (Glamorgan) and was one of the strongest upholders of the cause (stood as one of strongest columns under the cause).

Mewn cwrdd misol ar ol hyny wele Mr. Bassett yn codi ar ei draed, ac yn gofyn i Isaac James,
In a monthly meeting after that Mr. Bassett rose to his feet (behold Mr. Bassett rising to his feet) and asking Isaac James,

Onid oeddech chwi yn yr wyl y dydd or blaen yn Mhontyfon?
Oeddwn, atebai yntau.

Werent you in the festival the other day in Y Bont-faen (Cowbridge)?
Yes, (I was) he replied
.

A oedd arno (= arnoch) chwi ddim ofn, Isaac, i gerdded trwy y dref yn canu ac yn dilyn banerau?
Werent you afraid (was there on you no fear), Isaac, to walk through the town singing and carrying banners?

Yr ateb oedd,
Mr. Bassett, nid wyf yn gwneud dim gydag achos yr Arglwydd nad wyf yn ei wneud mewn ofn a dychryn, gan ofni nad wyf yn ei wneud yn iawn.

The answer was, Mr. Bassett, I dont do anything in the cause of the Lord (Im not doing anything with the cause of the Lord) that I dont do in fear and fright, fearing that I am not doing it right.

Nis gallodd Mr. Bassett ofyn un gair yn mhellach iddo. Y mae yn gof genyf, pan oeddwn yn hogyn, glywed Isaac yn cynghori yn y Society, ac yn dweud ei fod y boreu hwnw wedi ofni wrth basio heibio i gafn y felin, rhag bod yn debyg iddo.
Mr. Bassett couldnt say another word to him (couldnt ask him one word further to him). I remember, when I was a boy, hearing Isaac advising in the [chapel] society, and saying that on that morning he had been afraid (he had feared) as he went by the mill race (when going past the mill race), in case he was similar to it (for being similar to it).

Yr oedd yr hen gafn yn ddefnyddiol i gario y dwfr i droi y felin, ond ei fod yn pydru wrth wneud hyny.
The old mill race was useful to carry the water to turn the mill, but it became rotten as it did so (but it mouldered when doing that)

O! meddai, y mae perygl rhag fy mod inau yr un fath ar ol ceisio gwella ereill i mi gael fy hun yn anghymeradwy yn y diwedd.
Oh! he said, there is a danger of me being the same (for me myself being the same sort) after trying to improve others that I will be (for me to find myself) unacceptable in the end.

Cafodd Isaaac ei gymeryd ymaith mewn tangnefedd. Heddwch i lwch yr hen Gristion cynhes a thyner.
Isaac was taken away in peace. God rest the soul of the old warmhearted and gentle Christian (Peace to the dust of the old warmhearted and gentle Christian)

Rees Evans oedd yn cadw y Factory. Brodor o Sir Gaerfyrddin oedd efe. Yr oedd yn frawd ir Parch. Thomas Evans, gweinidog yr Undodwyr yn Aberdar.
Rees Evans managed the factory (kept the factory). He was a native of Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) ((it was a) native of Sir Gaerfyrddin (that) was he). He was a brother of the Reverend Thomas Evans, a minister of the Unitarians in Aber-dr (Aberdare)

_________________________________d18

 

(x51) (4f) Llith VI
Letter 6

RHYS EVANS Y GWEHYDD - EI DEULU AI WEITHWYR - DIRGELWCH ATHRAWIAETH Y DRINDOD - YR HEN BOBL YN METHU EI DEALL
Rhys Evans the Weaver his family and his workers the secret of the philosphy of the Trinity the old people unable to understand him

Terfynais y llith flaenorol gyda hanes yr hybarch ar anwyl Isaac James, or Felin. Am Rhys Evans, or Factory, ai deulu, ai werthwyr y cawn son am danynt yn y llith hwn.
I finished my previous letter with the history of the dear and much respected Isaac James, of Y Felin (the mill). [It is] about Rhys Evans, of Y Ffactri,and his family, we shall talk in this missive.

Genedigol o swydd Gaerfyrddin oedd Rhys Evans, ac yr oedd yn frawd ir diweddar Barchedig T. Evans, gweinidog ir Undodwyr yn Aberdar.
Rhys Evans was a native of the
county of Caerfyrddin ([it is] native of the county of Caerfyrddin that was Rhys Evans), and he was a brother of the late Reverend T. Evans, a Unitarian minister (a minister to the Unitarians) in Aber-dr.

Yr oeddynt yn ewyrthod i Mrs. Williams, or Gethin, yn yr un lle. Dyn lled fychan o gorpholaeth oed, yn un hynod o luniaidd, ac ysgafn ar ei draed.
They were uncles of (uncles to) Mrs. Williams, of Y Gethin, in the same place. He was a fairly small man in stature, remarkably well-proportioned (and a remarkably well-proportioned one), and light on his feet.

Yr oedd yn ddarllenwr mawr a manwl, ac yr oedd o ran cof yn dra nodedig. Yr oedd o ran cymeriad moesol tuhwnt i amheuaeth, ac fei perchid yn fawr gan bawb, yn wreng a bonedd.
He was a great and careful (precise) reader and he was famed for his memory (as regards memory he was extremely noted). As regards moral character he was beyond suspicion / doubt, and he was greatly respected by everybody, high and low (common people and nobility).

Edrychai, fel y dywedir, pawb i fyny arno. Cyrchodd Mari, ei wraig, wlaneni a brethynau i farchnad Llantrisant, ac i un Pontypridd wedyn am flynyddoedd.
People looked up to him (looked up on him) as they say. His wife Mary took flannels and woolen fabrics to the market of Llantrisant, and to the one in Pont-ty-pridd (of Pont-ty-pridd) afterwards for years.

Ac yr oedd pob peth a werthai or ansawdd oreu. Y mae fy nghof yr eiliad hon yn dwyn yn ol ir meddwl ddarlun o Mari yn marchogaeth y gaseg goch fawr tuar farchnad.
And everything he sold was of the finest quality (best quality). My memory this instant is bringing back to my mind a picture of Mari riding the big brown mare (the big red mare) to the market.

Tynai y gaseg goch fy sylw yn aml pan oeddwn yn grotyn. Sylwn arni yn aml yn pori ar dwyn y Factory.
The brown mare would often draw my attention when I was a lad. I would often watch her grazing on the hill of Y Ffactri.

Byddai hi weithiau yn dianc or crofft i heol y pentre, a byddai ei phresenoldeb ar yr heol yn creu ofn a dychryn yn mhlith mamau plant.
She would sometimes escape from the croft to the village street, and her presence on the street would create fear and fright among the mothers of children.

Rhedai y mamau ar ol eu plant, ac ysgrechent, ar hen gaseg goch, hithau, fel yn mwynhau y dychryn a gynyrchai ei phresenolddeb ar yr heol, a neidiai fel oenig, a gwnelai ffroeni a gweryru nes yr oedd pob benyw yn ei galw y garan gas.
The mothers would run after their children, and would yell, and the old brown mare, for her part, as if enjoying (as enjoying) the fright which her presence on the street caused, and would leap like a little lamb, and would snort and whinny (would do snorting and whinnying) until every women called it the nasty so-and-so (the nasty crane)

Y mae cnacau difyr yn aml mewn hen gesyg, yn gystal ag mewn hen geffylau. Nis gwn yn iawn pa un ai yr hen gaseg neu Mari, ei meistres, a fethodd gyntaf a myned tuar farchnadfa, ond buont eu dwy fyw yn hen.
There are often amusing tricks in old mares, as well as in old horses. I dont know for sure whether it was the old mare or Mari, her mistress, who first failed to go to the market place, but they both lived to be old (they both lived old).

Fel yr awgrymwyd yn barod, (x52) Undodwr oedd Rhys Evans o ran ei grefydd, ac Undodwyr hefyd oedd ei blant.
As has been already suggested Rhys Evans was a Unitarian as regards his religion, and his children were also Unitarians.

Yr oedd y teulu oll yn hynod dalentog, ond y mwyaf athrylithgar or plant oedd Thomas, Joseph ac Edmund. Aeth Thomas ymaith ir America pan oedd yn nghylch pump ar hugain oed, a bu yno yn beirianydd ar ryw gledrffordd.
All the family was remarkably talented, but the cleverest of the children were Thomas, Joseph and Edmund. Thomas went away to
America when he was about twenty-five years old, and he was an engineer there on some railway.

Yn mhen tri deg a phump o flynyddoedd daeth iw feddwl yr hoffai unwaith eto weled yr Hen Wlad ac ardal boreuddydd bywyd Tonyrefail.
Thirty-five years later (at the end of thirty and five of years) he decided (it came to his mind) that he would like to see the Hen Wlad (the Old Country) and the area of the early days (early day) of his life, Tonyrefail.

Bu ar y Ton heb ddweud wrth neb pwy ydoedd, ac yr oedd 35 o flynyddoedd wedi cyfnewid ei wedd yntau, fel nad oedd neb yno yn adnabod ei ymddangosiad.
He was in Ton (he was on the Ton) without telling anybody who he was, and 35 years had changed his looks, so that there was nobody there who recognised his
appearance.

Buasai yn hoff iawn gan ei gyfoedion ag oedd yn aros ar Donyrefail ei weled ai roesawu.
His contemporaries who lived in Tonyrefail would have liked very much to have seen him and to have welcomed him (It would have been very liked by his contemporaries who were staying on Tonyrefail his seeing and his welcoming)

Ond aeth at hen fangre ei rhieni {sic}; wylodd yn ddiau yno wrth gofio y dyddiau gynt, ac yna ymadawodd yn ddystaw heb ddywedyd wrth neb pwy ydoedd
But he went to the old place of his parents; he wept doubtlessly there remembering the old days, and then he left quietly without telling anybody who he was.

Ond tua milldir allan or pentref, ar ochr heol esgynedig, galwodd yn y Tydu gyda Mari Smith, a dywedodd wrthi pwy ydoedd.
But about a mile out of the village, on the side of an uphill road, he called in at Ty-du to see Mari Smith (he called in the Ty-du with Mari Smith) and he told her who he was.

Yna aeth ymaith, ar peth nesaf a glywsom am dano oedd fod ein hen gyfaill Twm wedi huno yn yr angau yn yr Unol Dalaethau.
Then he went away, and the next thing we heard about him was that our old friend Twm had died (had slept in the death) in the
United States.

Pan wasgarodd y teulu, aeth Joseph ac Edmund i Aberdar, lle y buont yn preswylio am rai blynyddoedd.
When the family dispersed, Joseph and Edmund went to Aber-dr, where they resided for some years.

Aeth Joseph hefyd tuar America, a bu farw yno yn gydmarol ieuanc. Yr oedd Rhys Evans yn cadw llawer o weithwyr, tuag ugain o rifedi.
Joseph went to
America as well, and died there comparatively young. Rhys Evans kept many workers, about twenty in number.

Byddai Dafydd Shams y Panwr, or Bettws (un o hil John Bradford, Ieuan Tir Iarll), yn galw gyda Rhys Evans bob wythnos, pan ar ei ffordd tua marchnad Llantrisant.
Dafydd Shams the Fuller, of Y Betws (a descendant of (one of the lineage of) John Bradford, [whose pseudonym was] Ieuan Tir Iarll), would call in at Rhys Evanss every week, when on his way to the market of Llantrisant.

Dyna lle y cynelid marchnad y parthau hyny o Forganwg y dyddiau hyny. Yr oedd marchnad Pontypridd heb gychwyn y pryd dan sylw. Yr oedd Dafydd Siams {sic; Shams yn rhannau eraill or testun} y Panwr yn hynod hoff o chwedl a chymdeithas.
That is where the market for those parts ([of] those parts) of Morgannwg was held in those days. Pont-ty-pridd hadnt started (was without starting) in the period in question (in the time under attention). Dafydd Shams the Fuller was remarakably fond of talk and company (of story / tale and society)

Arosai nos Wener, pen pob pythefnos, gyda Rhys Evans nes oedd hi tua naw or gloch y nos, yna ymadawai ar ei geffyl, yr hwn a gariai hefyd fwndel mawr o frethynau.
He would stay on Friday night, every fortnight (at the end of every fortnight), with Rhys Evans until around nine o clock at night (until it was about nine o clock at night), then he would leave on his horse, which carried also a big bundle of woolen fabrics.

Yn araf y teithiai y ceffyl ar hyd y ffordd fynyddig, heibio hen gartref fy nhadcu am mamgu Tynywaun, Hendreforgan, yna drwy afon Crug-las, (x53) drwy Glynogwy (Glynogwr), a thrwy bentref henafol Melin Evan Ddu, ar Don Ithel Ddu, yn agos i hen gartref Ithel, brenhin Morganwg.
[It is] slowly that the horse travelled along the mountain roads, past the old home of my grandfather and my grandmother Tyn-y-waun, Hendreforgan, then through the river of Crug-las, through Glynogwr, and through the ancient village of Melin-ifan-ddu, and Ton-ithel-ddu, near the old home of Ithel, the king of Morgannwg.

Yna elai y Panwr ffraeth dros Bontrithwen, a dringai Fynydd Llangeinor, a chyrhaedda {sic, = a chyrhaeddai} Pandy y Bettws tua chanol nos. Yr oedd Dafydd Shams y Pabwr, yntau hefyd yn Sosin, fel y gelwid Undodwr y pryd hwnw.
Then the jocular Fuller would go across Bontrithwen, and would climb Mynydd Llangeinor, and would reach Pandy y Bettws (the fulling mill of Y Betws) towards
midnight. Dafydd Shams y Pabwr (the candlewick) (query: nickname? or farm name?) was also a Socin (he-too a Socin), as a Unitarian was called at that time.

Yn awr a phryd arall gwahoddai Dafydd Shams fechgyn Tonyrefail i ymweled ar Bettws i glywed Mr. Jones, Penybont, yn pregethu Undodiaeth.
Now and then (now and another time) Dafydd Shams would invite the boys of Tonyrefail to visit Y Bettws to hear Mr. Jones, Pen-y-bont, preaching Unitarianism.

Yr oedd Mr. Jones yn wr dysgedig, efe oedd gweinidog y Sosiniaid yn nghapel yr enwad wrth odreu heol y Castell Newydd, Penybont.
Mr. Jones was a learnd man, [it was] he who was the minister of the Unitarians in the chapel of the denomination at the bottom of the Castellnewydd road, in Pen-y-bont.

Ir capel hwnw y cyrchai Mr. Walter Coffin, perchenog gwaith y Ddinas, Cwm Rhondda, ai deulu. Ac yr oedd gan yr enwad gapel bychan yn y Bettws wedi ei waddoli gan rhywun {sic, dim treiglad}.
[It is] to that chapel that Mr. Walter Coffin, the owner of the pit of Y Ddinas, [in] Cwm Rhondda, and his family, would go. And the denomination had a little chapel in Y Betws endowed by someone.

Byddai yn ddyddorol cael gwybod a oedd cysylltiad rhwng hen deulu y Bradfords ar capel hwnw.
It would be interesting to find out (to get knowing) whether there was a connection between the old family of the
Bradfords and that chapel.

Ar un boreu Sul hafaidd, tua diwedd mis Mai, gwelwyd saith o ieuenctyd y Ton yn cychwyn (tua chwech or gloch) tuar Bettws.
One summery Sunday morning, towards the end of the month of May, seven of the youth of Ton were seen starting out (about six o clock) towards Y Betws.

Eu henwau oeddynt, Dafydd Evans, yn awr or Docks, Caerdydd, mab yr Hybarch W. Evans; Dewi Harran W. James (Bili or Felin); William Treharne; Thomas Edwards, Caercurlais Isaf {sic}, wedyn o Gaerlam {sic}; Tomos y Gwehydd; a Twm, mab Llywelyn.
Their names were Dafydd Evans, now of the Docks, Caer-dydd, son of the Very Reverend W. Evans; Dewi Harran
{Dewi Haran - David Evans, 1812-1885, a member of Clic y Bont, the clique of Y Bont, a group of poets from the Pont-ty-pridd area};; W. James (Bili or Felin Bili from the Mill); William Treharne; Thomas Edwards, of Caercurlais Isaf, and after that of Caer-lan; Tomos the Weaver; and Twm, the son of Llywelyn.

Cyrhaeddasom Dyn y Bettws, magwyrydd Dafydd Shams, erbyn naw or gloch.
They reached Tynybetws (the smallholding by Y Betws), the home of (the walls of) Dafydd Shams, by
nine oclock.

Nid oedd Dafydd yn gwybod dim ein bod yn ei canfod, agorodd ei lygaid led y pen, yna bloeddiodd gan ddywedyd, Mari, y mae yma dorf o gyfeillion wedi dyfod o Donyrefail in gweled, ac y mae yn ofynol iddynt gael boreufwyd.
Dafydd did not know that we were visiting him (perceiving, finding, locating him), he opened his eyes wide (he opened his eyes width of head), then shouted saying, Mari, there is here a group of friends come from Tonyrefail to see us, and it is necessary for them to have breakfast.

Yna aeth on blaen ir ty, a ninau ar ei ol. Mari, ebe ef, nid oes dadl yn y byd nad rhagluniaieth a barodd i mi brynu y leg cig llo yna yn Benybont neithiwr. Yna aeth yn y blaen i adrodd wrthym hanes y leg cig llo.
Then he went before us into the house, and we followed (and we for our part after him). Mari, he said, theres absolutely no doubt (there is no doubt in the world) that Providence caused me to buy that leg of beef (that leg of calf meat) in Pen-y-bont (Bridgend) last night. Then he went on (he went ahead) to explain to us the history of the leg of beef.

Yr oeddwn neithiwr, ebe ef, yn y Ship, Penybont, a daeth Wil Shon, o Dyn y Clwtyn, Llanharran, i mewn. Dafydd Shams, ebe fe, y mae genyf (x54) leg o gig heb ei gwerthu, ac y mae yn farchnad ddrwg iawn.
I was last night, he said, in the Ship
(tavern), Pen-y-bont, and Wil Shn, of Tynyclwtyn (smallholding of the patch of land), in Llanharran, came in. Dafydd Shms, he said, I have an unsold leg of meat, and the market is very bad.

Prynwch da chi, y leg geni. Pa faint yw ei phwysau hi, Wil Shon? Tri phwys ar ddeg a haner, oedd ei ateb.
For goodness sake, buy the leg from me. How miuch does it weigh (What amount is its weights?), Wil Shon? Thirteen and a half pounds (three pounds on ten and half), was the answer.

Gwrando, Wil, ebwn inau, byddai Mari yn siwr o fy nghyru allan or ty am fy mod yn prynu aelod o gig mor fawr ag yna.
Listen, Wil, I (for my part) said, Mari will be sure to throw me out of the house (drive me out of the house) because I bought (for my buying) a joint of meat (a member of meat ) as big as that.

Ebe Wil, Chwi ai cewch hi am dair a dimeu y pwys. Gwelais, ebe Dafydd Shams wrthym (yr oeddym yn awr yn ddiwyd gydar boreufwyd), na fuasai hi ddim yn dyfod i lawer o arian, a phrynais hi.
Wil said, You shall have it for threepence halfpenny a pound. I saw, said Dafydd Shams to us (we were now busy with the breakfast)), that it wouldnt come to a lot of money and I bought it.

Yna dywedodd, Y mae yn yr ardd datws ag y gelwir Cochion Cynar arnyn nhw, ond y mae yn ofynol eu cloddio allan, a dydd Sul yw hi!
Then he said, There are in the garden [some] potatoes which are called Cochion Cynnar (early reds) (which it is called Cochion Cynnar on them), but it is necessary to dig them out, and it is Sunday!

Ond nid ydwyf yn credu y byddai yn bechod eu cloddio allan er taw dydd Sul ydyw hi, canys y mae yn amlwg fod yr Un Mawr am i ni gael ei ffrythau yn eu blas goreu.
But I dont think it would be a sin to dig them out even though it is Sunday (although it is Sunday that it is), because it is evident that the Great One wants us to have his fruits at their most delicious (in their best taste).

Aethom erbyn unarddeg or gloch tuar capel, a chawsom y gweinidog yno. Dywedodd ef fod yn teimlo yn ddedwydd gweled cymaint o wrandawyr wedi dyfod yn ngyd.
By
eleven oclock to the chapel, and we found the minister there. He said he felt happy to see so many listeners having come together.

Oni fuasai i ni fod yno, ni fuasai y gynulleidfa ond Dafydd Shams ar wraig oedd yn glanhau y capel. Esgynodd Mr. Jones ir pwlpud, a rhoddodd allan air i ganu. Yr oedd bechgyn Tonyrefail yn gantorion go lew.
If it hadnt been for us there, the congregation would have consisted only of Dafydd Shams and the woman who cleaned the chapel. (the congregation would not have been except Dafydd Shams...) . Mr. Jones went up into the pulpit, and announced the singing (and gave out a word to sing). The lads of Tonyrefail were fairly good singers.

Wedir canu, aeth Mr. Jones i weddi, yna, cyn cymeryd ei destyn, anerchodd y dyeithriaid, gan ddywedyd ei fod yn debyg ein bod wedi dyfod ir Bettws y Sabboth hwnw er mwyn gwrando athrawiaeth yr Undodoiaid.
After the singing Mr. Jones went into the prayers (went to pray), then, before the sermon (before taking his text / subject), he addressed the strangers, saying it was likely that we had come to the Betws on that Sabbath in order to hear the doctrine of the Unitarians.

Darllenaf destyn, ebai ef, a gwnaf sylwadau arno mor eglur ag y medraf. Yna darllenodd y ddwyfed adnod ar bymtheg or benod gyntaf of {sic} epistol cyntaf St. Pedr.
I shall read a text, he said, and I shall make observations on it as clearly as I can. Then he read the seventeenth verse of the first chapter of the first epistle of St. Peter.

Os ydych yn galw ar y Tad, yr hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn ol gweithred pob un, ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad.
And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear.

Cawsom yn ei bregeth lawer iawn o sylwadau da gwerth eu cofio. Ond rhywfodd nid oedd yr athrawiaeth yn cael mymryn o ddylanwad arnom.
We found in his sermon very many good comments worth remembering (worth their remembering). But somehow the doctrine did not have the least bit of influence (did not have a tiny bit of influence) on us.

_________________________________d19

 

(x55) (4g) Llith VII
Letter 7
.
MR. ROBERT THOMAS OR GLYN CHWARAEON DIGRIF CYMERIADAU HYNOD HELYNT PANTRYTHYN FACH
Mr. Robert Thomas of Y Glyn Amusing games remarkable characters of the Pantrhuthun Fach affair

TWM SHAMS RHYS YN CYMERYD MEDDIANT O HONO Y MWSTWR YN NGLYN AI DROI ALLAN
Twm Shams Rhys takes possession of it the to-do regarding the eviction (regarding its turning out)

Addewais yn fy llith diweddaf roddi ychydig o hanes Mr. Robert Thomas, or Glyn, yn yr ardal.
I promised to give a bit of the history of Mr. Robert Thomas, of Y Glyn, in the district.

Saif y Glyn, fel y gelwir yr amaethdy lle y preswylai Mr. Robert Thomas, ir dwyrain o Donyrefail, a thua milldir or pentref.
Y Glyn, as the farmhouse where Mr. Robert Thomas resides, is to the east of Tonyrefail, and about a mile from the village.

Y mae yn sefyll ar lechwedd ysgafn, ai wyneb tua Chwm Castella, ac yn y pellder saif, megis ar glogwyn rhwng bryniau, dref henafol Llantrisant hen dref bwysig yn yr hen amseroedd yn hanes amgylchiadau Morganwg.
It stands on a gentle slope, facing Cwm Castella, and in the distance there stands, as if on a cliff between hills, the ancient town of Llantrisant an important old town in the old times in the history of the circumstances of Morgannwg (Glamorgan).

Yr oedd Mr. Robert Thomas, ai dadau oi flaen, yn berchenog ar dir y Glyn; ac yn yr hen amaethdy ar y tyddyn y preswylai efe ai wraig, eu mab au merch.
Mr. Robert Thomas, and his forefathers before him, was the owner of the land of Y Glyn; and in the old farmhouse on the landholding he dwelt with his wife and their son and their daughter.

Cadwai efe wyth neu ddeg o weision a morwynion. Enw ei wraig oedd Jenet. Enwau ei plant oedd William a Ffryswydd. Priododd William a Miss Rebecca Smith (chwaer Mri. W. a T. Smith, o Twynycae, yn agos i Lanharan).
He kept eight or ten menservants and maidservants. Jenet was his wifes name. His children were William and Ffryswydd. William married Miss Rebecca Smith (the sister of Mr. W.and Mrs. T. Smith, of Twyn-y-cae, near Lanharan).

Yr oedd Miss Rebecca Smith yn ddynes brydweddol, serchog, a llawn o fwyneidd-dra. Yr oedd yn bleser mawr bob amser ymweled ar Glyn yn eu dyddiau hwy.
Miss Rebecca Smith was a woman [who was] beautiful, warm, and full of tenderness. It was always a great pleasure to visit Y Glyn in their days.

Eu mab hwy yw Mr. William Thomas, Rhiwgarn Fawr; au merched oedd y diweddar Mrs. Henry Naunton Davies, Cymmer, a Mrs. Lewis Davies, Gellywion.
Their son was Mr. William Thomas, Rhiw-garn Fawr; and their daughters were the late Mrs. Henry Naunton Davies, of Y Cymer, and Mrs. Lewis Davies, of Gelliwion.

Priododd Miss Ffryswydd Thomas (yr hon oedd ddiarebol am ei phwyll ai synwyr cyffredin) a Mr. Gruffydd Evans, Benbwch, fel y gelwir y lle ar lafar gwlad. Codasant deulu mawr, ac y mae amryw o honynt yn fyw heddyw.
Miss Ffryswydd Thomas (who was a byword for her wisdom and common sense) married Mr. Gruffydd Evans, Ben-bwch, (
a farm name, = bucks head) as he was called popularly. They brought up a large family, and several of them are still living (are alive today)

Yr oedd Mr. Robert Thomas ai wraig yn aelodau crefyddol gydar Annibynwyr yn y Cymmer, a byddai llawer o weinidogion yr enwad parchus hwnnw yn cael llety, yn awr ac yn y man, yn y Glyn
Mr. Robert Thomas and his wife were members of (were religious members with) the Independents in Y Cymer, and many ministers of that respectable denomination would receive lodging now and then in Y Glyn.

Yn mhlith ereill, lletyai yno yn achlysurol y Parch. (x56) Dl. Gryffydd, Castellnedd; y Parch. Philip Gryffydd, yr Alltwen; Rhys y Glun Bren, ac ereill.
Amongst other things, there lodged there occasionally the Reverend Dl. Gryffydd, of Castell-nedd (Neath); the Reverend Philip Gryffydd, of Yr Allt-wen; Rhys y Glun Bren, (Rhys (of) the wooden leg) and others.

Yr oedd y bobl dda hyny yn hoff iawn o deulu y Glyn, a byddent yn aml yn adrodd yn y Glyn eu helyntion pan ar eu teithiau. Byddai y Parch. Dl. Gryffydd yn adrodd hanesion digri weithiau.
Those good people were very fond of the family of Y Glyn, and they would often relate their experiences (their troubles) in Y Glyn when on their journeys. The Reverend Dl.
(= ?Daniel) Gryffydd would sometimes tell funny stories.

Yr oedd ef wedi ei urddo yn weinidog pan yn ieuanc, ac heb briodi. Daeth iw feddwl mai dymunol fyddai cael cydmar bywyd. Pan oedd y meddwl hwn yn ymhel ag ef, dygwyddodd un nawn ei fod yn rhodio glan y mor, ger Abertawe.
He had been ordained as a minister when he was young, and unmarried (and without marrying). It came to his mind that it would be pleasant to have a wife (a life partner). When this thought was occurring to him, he happened one midday to be strolling by the seashore (walking the seas edge) near Abertawe (Swansea).

Cyfarfyddodd a lodesi ieuainc, a chyfarchodd un o honynt ef wrth ei enw, a dywedodd wrtho ei fod ef wedi bod yn nhy ei mam ai thad, sef yr Aber, Llanfabon.
He met [some] young girls, and one of them greeted him by his name, and she told him he had been in the house of her mother and father, namely Yr Aber in Llanfabon.

Pan oeddent fel hyn yn siarad, aeth y merched ereill yn eu blaen, ac yn mhen tipyn rhoddodd y gwr parchedig ei fraich ir ferch ieuanc, ac aethant ar ol y lleill.
As they were talking like this, the other girls went on ahead, and after a while (at the end of a bit) the reverend gentleman gave his arm to the young girl, and they went after the others.

Cerddasant yn ol a blaen ar hyd y traeth, pan, yn anffodus, pwy au cyfarfyddodd ond rhai aelodau y capel lle yr oedd ef yn weinidog.
They walked to and fro along the beach, when, unfortunately, who met them but some members of the chapel where he was minister.

Yr oedd y pryd hwnw yn cael edrych arno yn drosedd, i weinidog yr efengyl ymhoffi yn y rhyw deg; a chyn fod y gweinidog yn ol yn Nghastellnedd yr oedd y newydd allan ei fod wedi ei weled yn rhodiana gyda merch ar lan y mor, yn agos i Abertawe.
At that time it was looked on as an offence for a minister to take an interest in the fair sex; and before the minister was back in Castell-nedd (Neath) the news was out that he had been seen strolling with a girl at the sea side, near Abertawe (Swansea).

Edrychai yr henaduriaid arno yn gilwgus, a chodai yr hen wragedd wyn eu llygaid ir golwg! Mae yn lled debyg mai un or hen draddodiadau Pabyddol oedd y rhagfarn hwn yn erbyn i weinidog gyfeillachu a merch.
The elders frowned at him (looked at him frowning), and the old ladies showed the whites of their eyes (the old ladies brought the white of their eyes into view)! It is very likely that it was one of the old Catholic traditions that was this prejudice against a minister being in the company of a girl.

Gwyr pawb na cha un o offeiriaid Eglwys Rhufain briodi o gwbl. Ar y Sabbath canlynol pregethodd Dl. Griffiths yn ei gapel ei hun ar y testyn am yr Iesu yn ymddyddan ar wraig o Samaria, iddo ofyn ir wraig am ddwfr iw yfed; y wraig yn gwrthod o herwydd mai Iuddew ydoedd efe, a hithaun Samariad.
Everybody knows that not one of the priests of the Church of Rome may marry at all. On the following Sabbath Dl. Griffiths preached in his own chapel on the subject of Jesus talking to the woman of Samaria, that he asked the woman for water to drink; the women refusing becuse he was a Jew (because it was a Jew that he was), and she for her part a Samaritan.

Yr oedd y dysgyblion wedi myned ir pentref i brynu bwyd, ond pan ddychwelasant bu ryfedd ganddynt ei fod yn ymddyddan a gwraig. Yr ydych yn camsynied yn sicr ymddyddan a gwraig? meddai Mr. Griffiths.
The disciples had gone to the village to buy food, but when they returned they were surprised (there has been wonder with them) that he was talking with a woman. You are surely mistaken talking with a woman? said Mr. Griffiths.

Oedd, yn wir, dyna ddywed yr ysgrythyr. O!r nefoedd anwyl, ni feiddia neb siarad hyd yn oed a merch ieuanc yma!
Yes, indeed, that is what the scipture says. Oh! Heavens above, nobody dare talk even with a young woman here!

Yr oedd y cellwair yn disgyn(x57) ar yr aelodau fel tan; ar gwrandawyr hyny oeddynt yn gwybod yr hanes yn chwerthin allan. Ond priododd Dl. Gryffydd a Miss Thomas, a bu eu cyfarfodydd yn fendithiol ir ddau.
The humourous observation fel on the members like fire, and those listeners who knew the story laughed out [loud]. But Dl. Gryffydd and Miss Thomas got married, and their meetings were a blessing to the two [of them].

Nid oedd llawer yn gallu darllen yr yr amser hwnw (70 mlynedd yn ol), ac, yn wir, nid oedd ond ychydig o lyfrau yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg.
Not many peopple could read at that time (70 years ago), and, indeed, there were only few books being published in Welsh.

Yr oedd Seren Gomer yn dyfod allan yn fisol, ond nid oedd un papyr newydd Cymraeg yn cael ei gyhoeddi yn holl Gymru y pryd hwnw. Yn wir, nid oedd ond ychydig o bapyrau Seisnig yn dod allan.
Seren Gomer came out monthly, but there wasnt one newspaper in Welsh being published in the whole of Wales at that time. Indeed, only a few newpapers came out in English.
Yr wyf yn cofio fod Mr. Harris, Trefarug; Mr. Howells, Rhiwfelen; a Mr. Williams, Garthgraban, yn derbyn y Cambrian rhyngddynt.
I remember Mr. Harris, of Trefarug; Mr. Howells, of Rhiwfelen; and Mr. Williams, of Garthgraban, receiving the Cambrian between them.

Ar nosweithiau hirion yn y gauaf byddai pobl yn chwareu rhyw gampau digrif yn y Glyn, fel mewn ardaloedd ereill yn y wlad. Byddent weithiau yn chwareu Bwbach Darllen; ereill a chwareuent ar y stol gandno. {sic; = ganddo}
On long evenings in the winter people would play some amusing games in Y Glyn, like in other areas in the country. Sometimes they would play Bwbach Darllen (the goblin of reading reading goblin) (??); others would play on the stl ganddo. (the fox stool) (??).

Ambell waith chwareuent yn y Glyn yr hyn a elwid Trick. Yr oedd bob amser yn y Glyn, fel oedd yn Tylcha, gymeriadau hynod.
Sometimes in Y Glyn they would play something called (play that which is called) Trick. There were always in Y Glyn, like in Tylcha, remarkable characters.

Yno yr oedd Beni Tiler, Daniel Price, Dafydd y cigydd, &c. Un noson, ar lleuad yn arianu y wlad, penderfynwyd chwareu Trick. Math o ddaroganu pwy a fyddai gwyr neu wragedd y cyfeillion oedd y Trick yma.
There there was Beni Tiler, Daniel Price, Dafydd the butcher, etc. One night, when the moon lit the country with its silvery light (one night, and the moon silvering the country), it was decided to play Trick. [It was] a kind of foretelling who would be the husbands or wives of the friends that was this Trick.

Y noson hono, yn yr ardd y chwareuid y Trick, ac yr oedd Mrs. Thomas, y feistres, heb yn wybod i Ben Tiler, wedi gwisgo yn debyg fel y gwnelai hen Shan Persondy, ac yn ymguddio tucefn i lwyn tew yn yr ardd.
That night, the Trick was being played in the garden, and Mrs. Thomas, the mistress, had, without Ben Tiler knowing, dressed herself like Shan Persondy (dressed similar as would do Shan Persondy), and [was] hiding herself behind a thick bush in the garden.

Hen ferch oedd Shan Persondy ar ymweliad ar lle lawer gwaith yn y flwyddyn i wneud bara ceirch; gwisgai wn gwlanen, byr, a het wellt gyffredin ar ei phen.
Shan Persondy was an old spinster who visited (who was on a visit with) the place many times in the year to make oatbread; she wore a short flannel gown, and an ordinary straw hat on her head.

Dymar dull yr ymddangosai Mrs. Thomas y tucefn ir llwyn, a gwyddai y lleill ond Beni druan ei bod hi yno. Yr oedd y parti i fod yn saith o nifer i redeg saith gwaith o amgylch yr ardd. Byddent yn adrodd y geiriau canlynol: -
This is how Mrs. Thomas appeared (this is the style that Mrs. Thomas appeared) behind the bush, and the others except poor Beni knew she was there. The party was supposed to seven in number (seven of number) to run seven times around the garden. They would recite the following words:

Dymar gyllell, dymar wain,
Ple maer ferch syn ceisio rhain?

Heres the knife, heres the sheath,
Wheres the girl whos looking for these?

Ar y seithfed tro, wele Shan Persondy (Mrs. R. Thomas) yn (x58) rhuthro allan or tucefn ir llwyn, ac yn cymeryd y gyllell ar wain o law Beni ddiniwed!
On the seventh go, behold Shan Persondy (Mrs. R. Thomas) rushing out from behind the bush, and taking the knife and the sheath from the hand of innocent Beni.

Bu Beni bron llewygu yn y fan, gan redeg llefai, O, phriodai dd h {sic; maen debyg dd hi ddylai fod, hynny yw, ddi} byth! Hen Shan yw hi! Na bur! (byth).
Beni almost fainted on the spot; running, he shouted, Oh, I shall never marry her! [It is] old Shn. Not ever!

Yr oedd Ben yn drwm iawn ei glyw. Codai ei ddwylaw yn awr, a dywedai am Shan, Na wna i, mae Duw yn gwybod! Phrioda i hi bur (byth)!
Ben was very hard of hearing. He raised his hands in the air, and said about Shan, No I wont, God knows! I shall never marry her!

Yr oedd Beni yn un or Hen Gorph ar y Ton; ond, fel y dywedodd y Parch. Joseph Thomas, Carno, am Pedr wedi iddo regu, mai heb anghofio iaith pysgodwyr glan mor Galilea yr oedd efe!
Beni was a member of the Methodists in Tonyrefail (Beni was one of the Old Body on Y Ton); but, as the Reverend Joseph Thomas, of Carno, said about Peter after he swore, he still remembered the language of the fishermen on the coast of Galilee. (that [it is] without forgetting the language of [the] fishermen on the shore of the sea of Galilea that he was!)

Felly Beni hefyd, pan gynhyrfai yn ddirfawr deuai iaith yr Aipht yn ol iddo yn eithaf naturiol.
The same went for Beni (so Beni too), when he was greatly agitated the language of Israel came back to him quite naturally.

Bu Beni yn isel iawn ei ysbryd o herwydd ofn y deuai Shan iw ran, a gorfu ar Mrs. Thomas ddywedyd y cwbl wrtho. Ysgafnhodd hyny ysbryd Beni yn union.
Beni was very depressed (was very low his spirit) because of a fear that Shan would be his lot in life, (would come to his part) and Mrs. Thomas was forced to tell him everything (and it had been obliged on Mrs. Thomas to tell the whole to him). Benis mood (spirit) immediately lightened. .

Flynyddoedd lawer yn ol yr oedd yn byw yn Gwrt Golomen, ger Tondu, hen gyfreithiwr or enw Mr. Rhys. Yr oedd yn gyfoethog iawn, a bu farw heb na gwraig na phlant, ac heb wneud ei ewyllys.
Many years ago there lived in Cwrtgolomen, near Ton-du, an old lawyer by the name of Mr. Rhys. He was very rich, and he died without either a wife or children, and without making his will.

Aeth yn frwd yn nghylch ei feddianau. Hawliai Mr. Robert Thomas (a hyny yn gywir) mai efe oedd ei etifedd.
A heated dispute broke out about his property. (It went hot about his possessions). Mr. Robert Thomas claimed (and correctly so) (and that correctly) that [it is] he [who] was his heir.

Ond hawliai un Dafydd Terry mai efe oedd y gwir etifedd. Aeth yn gyfraith, ac wedi hir gyfreithio, a thraul fawr, rhoddwyd y farn o blaid Mr. Robert Thomas, a rhoddwyd rhai o dystion Dafydd Terry yn ngharchar am dyngu celwydd.
But a certain Dafydd Terry claimed that [it is] he [who] was the true heir. The matter went to law (it went as law) and after long litigation, and great expense, the verdict went in Mr. Robert Thomass favour (went supporting Mr. Robert Thomas), and some of the witnesses of Dafydd Terry were put in prison for perjury (for swearing a lie).

Aeth rhai or tystion wedyn yn wallgof o herwydd cnofeydd cydwybod yn nghylch eu gwaith anfad. Ond ychydig fu elw Mr. Robert Thomas; yr oedd gwyr y quills wedi llyncu bron y cwbl ond yr enyn! Cafodd yr etifedd hwnw.
Afterwards some of the witnesses went mad because of the gnawings of conscience about their evil doing. But Mr. Robert Thomas gained very little from it. (But [it is] little [that] was the profit of Mr. Robert Thomas); the men with the quill pens (lawyers) had imbibed the lot except for the buttermilk! (the men of the quills had swallowed almost everything except for the buttermilk!) This is what the heir got. (The heir got this).

Cof genyf pan oeddwn yn laslanc, i genad ddyfod un prydnawn ir pentref a chais oddiwrth Mr. Robert Thomas am gymorth;
I remember when I was an adolescent, that a messenger came one afternoon to the village with a request from Mr. Robert Thomas for help;

yr oedd un Twm Shams Rhys wedi cymeryd meddiant trwy drais o Bantrythyn Fach, un or ffermydd ger Pencoed Llanylid {sic}. Tua dau or gloch boreu dranoeth, yr oedd tua haner cant o honom wedi ymgynull ar Groesheolycapel, islaw y Glyn.
a certain Twm Shams Rhys had forcibly taken possession (had taken possession through violence) of Pantrythyn Fach, one of the farms by Pen-coed next to Llanilid. About two o clock the following morning, about fifty of us had gathered together at Groesheol y Capel, (the Chapel crossroad) below Y Glyn.

Yr oedd pastwn yn llaw bob un o honom, ac yr oedd pob calon yn llawn brwdfrydedd dros Ropart or (x59) Glyn ac yn penderfynu troi Twm Shams Rhys ai fyddin o ddynion a chwn allan!
There was a club in the hand of each one of us, and every heart was full of enthusiasm for Ropart or Glyn (Robert from the Glyn) and determined to (and deciding to) turn out Twm Shams Rhys and his army of men and dogs!

Ffwrdd a ni wrth oleuni y ser tua Llantrisant. Cyrhaeddasom gyda thoriad dydd. Yno ymunodd a ni gatrwad gref or Black Army, a chyrhaeddasom Bontyfon erbyn amser boreufwyd. Cawsom foreufwyd yn y Tennis Court yno.
Off we went by the light of the stars towards Llantrisant. We arrived at daybreak (with break (of) day). There a strong contingent of the Black Army joined us and we reached Y Bont-faen (Cowbridge) by breakfast time. We had breakfast in the tennis court there.

Ar y pryd yr oedd ymladdwr hynod iawn or enw Wil Charles yn byw yn Casnewydd, a llawer o son am dano. Yr oedd yn ein plith Shon, o Dafarn y Cymmer.
At the time there was a very prominent fighter called Wil Charles living in Casnewydd (Newport) and [there was] a lot of talk about him. With us (in our midst) was Sin, from Tafarn y Cymer. (the Cymer Tavern)

Yr oedd yn ddyn lluniaidd, ai ysgwyddau yn llydain iawn. Dodwyd i {sic} si allan mai Wil Charles oedd Shon.
He was a comely man with very broad shoulders (and his shoulders very broad). The rumour was put out that Sin was Wil Charles (that (it was) Wil Charles (that) was Sin ) .

Aeth y son fod Wil Charles gyda ni fel tan gwyllt drwy y dref, a phan y cychwynasom drwy y dref tua chyfeiriad y Filldir Aur, ar ein ffordd tua maes ein gorchwyl, yr oedd holl bobl y dref ar eu drysau yn ceisio canfod Wil Charles.
The story that Wil Charles was with us spread like wildfire through the town, and when we started through the town in the direction of Y Filldir Aur (the golden mile), on our way to the place of our assignment ((the) field (of) our task) all the people of the town were on their doorsteps trying to spot Wil Charles.

Dyco fe! meddai pawb, gan gydfeirio at Shon, yr hwn oedd yn fachgen eithaf heddychol ei anian, er ei fod yn un cadarn o gorph.
There he is over there! everybody said, pointing at Sin, who was a boy of a very peaceful temperament (a boy extremely peaceful his nature), although he was strongly built (although he was a strong one of body)

Troisom i lawr ar ein de, ac ar gae Pantrhythin tyngodd Mr. Redwood, cyfreithiwr, ni yn chwech ugain o nifer yn geisbwliaid, a gosodwyd ruban gwyn am fraich pob un.
We turned down on our right, and on the field of Pantyrhuthun Mr. Redwood, the lawyer, swore one hundred and twenty of us in as bailiffs (swore us as six score of numbe