0927kc Testunau yn Gymraeg - "Isaac Lewis, y Crwydryn Digri" / textos en galles - "Isaac Lewis, y Crwydryn Digri"/ Welsh texts - "Isaac Lewis, y Crwydryn Digri"/ Welsh teksts - "Isaac Lewis, y Crwydryn Digri"

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_015_isaac_lewis_01_0927kc.htm

Y Tudalen Blaen / Pgina principal kimkat0001

.........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal kimkat1861c

....................0008c Yr Arweinlen / Mapa de la web kimkat0008c

..............................0969c Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) kimkat0069c

..................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


"ISAAC LEWIS, Y CRWDRN DIGRI" Text en galls tradut al catalAdolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci
05 06 2000

xxxx

xxxx

Isaac Lewis y Crwdrn Digri [EI sak LEU is KRUI-drin DI-gri]

'Isaac Lewis el rodamn divertit' - Dyddiad / data: ?1910 - Awdur / autor: W R Jones (Pelidros)

Darn o un o'r llu o lfrau boblogaidd o ddiwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau'r ugeinfed wedi eu hysgrifennu yn nhafodiaith De-ddwrain Cymru. Erbn hn mae wedi diflannu o'r tir ymron, wrth i bobl y cymoedd gefnu ar y Gymreg a chodi eu plant yn Saeson. Ond yn yr adeg hynn - a hd at rw hanner canrif yn l hon oedd y dafodiaith ag iddi y nifer fwaf o siaradwr o'r tair tafodiaith Gymreg (De-ddwrain, De-orllewin, Gogledd). Gweler hefd - Ni'n Doi

Part d'un de molts llibres populars de finals del segle dinou i principis del segle vint escrit en el dialecte de Galles del sud-oest. Avui en dia s gaireb perdut, per qu els habitants de les valls industrialitzades van abandonar la seva llengua i van pujar els fills com a monolinges anglesos. Per en aquella poca - i fins fa cinquanta anys era el dialecte amb ms parlants dels tres dialectes gallesos (sud-est, sud-oest, nord). Vegeu tamb - Ni'n Doi [ niin DOI] 'Nosaltres Dos'

 

(Orgraff ddiwygiedig)

___________________________________________

Baw Ceffl : Un tro, safai Isaac gerllw y Bont Harn ym Merthrtudful, gan edrch ar y dom oedd ar yr heol. Ymddangosai fel pe mewn penbleth. Ar hn, daeth rhwun ato, gan ofn: 'Isaac! Be' s 'n bod? t-ti wydi colli rwpath?' 'Nagw-i. Ffiilu diall beth w (h)wn w-i!' ebai, gan gyfeirio at y dom ar y llawr. 'Ond ta baw ceffl w (h)wnna!' ebai 'r cyfaill. 'Oh iefa! Oon-i 'n meddwl falla ta baw casag oodd-a!' ebai Isaac.

Y Ceffl Tenau : Dro arall, sylwodd ar rwun yn arwain ceffl anarferol o denau heibio, ac ebai Isaac wrth Sam Fain: 'Sam! Iefa ma lle ma-nw 'n gneud cyffyla?' 'Pam -ti'n gofn 'n, Isaac?' 'Gweld y ffrm na 'n paso n-i, ' ebai yntau.    

Pw ben i ddechrau'r dorth : O'r diwedd aeth i dy^ tafarn i ofyn am damaid i'w fwta. Yr oedd y wraig yn gwlychu toes yn brysur, a'r dorth olaf yn gyfan ar y bwrdd . Dywedodd y wraig wrtho, gan gyfeirio 'i bys at y dorth a'r gyllell, 'Dewch miwn! Dewch miwn! Cymerwch dymad o (h)onna ; iwswch y gyllath, trw fod y nwlo-i yn y toos.' 'Diolch yn fawr,' ebai yntau, a chymerodd y dorth a'r gyllell yn ei ddwlaw. Cn ei thorri, eb efe: 'Mistras, os gwaniath 'da chi pw ben torra-i (h)on gynta?' 'O, dim yn y bd mawr,' ebai hithau . 'Thenciw fawr, ta, ' eb efe, gan droi allan ; 'Fe'i dechreua-i ddi y pen arall i'r cwm,' ac i ffwrdd ag e 'r dorth a'r gyllell.  

 

EXPLICACI:

text (en dialecte)

text estandarditzat

Baw Ceffl

Baw Ceffl

excrement de cavall

 

Un tro, : safai : Isaac : gerllw : y Bont Harn

Un tro, : safai : Isaac : gerllw : y Bont Haearn

una vegada : estava dret : Isaac : aprop de : el Pont de Ferro

 

ym Merthrtudful, : gan edrch : ar y dom : oedd : ar yr heol.

ym Merthrtudful, : gan edrch : ar y dom : a oedd : ar yr heol.

a Merthrtudful : amb mirant (= tot mirant) : sobre l'excrement : que-hi-havia : a la carretera

 

Ymddangosai : fel pe : mewn penbleth. : Ar hn,

Ymddangosai : fel pe : mewn penbleth. : Ar hn,

semblava : com si : en una confusi (= ple de confusi) : Sobre aquest (= en aquell moment)

 

daeth : rhwun : ato, : gan ofn:

daeth : rhwun : ato, : gan ofn:

va venir : alg : cap a ell : amb preguntant (= tot preguntant)

 

'Isaac! : Be' : s : 'n bod? : t-ti : wydi : colli : rwpath?'

'Isaac! : Beth : sdd : yn bod? : A wt ti : wedi : colli : rhwbeth?'

Isaac : Qu : s-qu-s : estant? (= qu passa?) : ets tu : desprs de : perdre (= has perdut)   : alguna cosa??

 

'Nagw-i. : Fflu : diall : beth : w : (h)wn : w-i!' : ebai,

'Nag ydw. : Ffaelu : deall : beth : w : hwn : y wf!' : ebai,

no-ho-estic . : faltant : entendre : qu : s : aix : qu jo estic : (ell)-va dir (No arribo a entendre qu pot ser aix)

 

gan gyfeirio : at : y dom : ar y llawr.

gan gyfeirio : at : y dom : ar y llawr.

amb indicatn (= tot indicant) : a : l'excrement : a terra

 

'Ond : ta : baw : ceffl : w : (h)wnna!' : ebai : 'r cyfaill.

'Ond : taw : baw : ceffl : w : hwnna!' : ebai : 'r cyfaill.

Per : qu-s : excrement : (de) cavall : que-s : all : va dir : l'amic

 

'Oh : iefa! : Oon-i : 'n meddwl : falla

'Oh : ai e?! : Yr oeddwn i : yn meddwl : efallai

O! : s-ell! : Jo estava : en pensant : potser

 

ta : baw : casag : oodd-a! : ebai Isaac.

taw : baw : caseg : a oedd ef! : ebai Isaac.

qu-s : excrement : (d')euga : ell-era : va dir Isaac

 

text (en dialecte)

text estandarditzat

Y Ceffl Tenau

Y Ceffl Tenau

el cavall prim

 

Dro arall, : sylwodd ar : rwun : yn arwain : ceffl

Dro arall, sylwodd ar rwun yn arwain ceffl

Una altra vegada, : va observar : alg : en dirigent : (un) cavall

 

anarferol o denau : heibio, : ac ebai Isaac : wrth Sam Fain:

anarferol o denau heibio, ac ebai Isaac wrth Sam Fain:

inusualment prim, : per davant : i Isaac va dir : a Sam Prim

 

'Sam! Iefa : ma lle : ma-nw : 'n gneud cyffyla?'

'Sam! Ai dyma'r lle y maent hw gwneud ceffylau?'

Sam! : s que : aqu s el lloc : estan : fent cavalls?

 

'Pam : -ti'n gofn : 'n, : Isaac?'

'Pam yr wt ti yn gofn hynn, Isaac?'

Perqu : ests en preguntant : all : Isaac :

 

'Gweld : y ffrm na : 'n paso : n-i, : ' ebai yntau.

'Gweld y ffrm yna yn pasio yr oeddwn,' ebai yntau.

Veure : aquell marc : en passant   : estava jo : va dir ell

 

 

 

text (en dialecte)

text estandarditzat

Pw ben i ddechrau'r dorth 

Pa ben i ddechrau'r dorth. 

quin cap per encertar el pa (de motllo)

 

Dro arall, :  yr oedd Isaac : ar ei daith : o Flaenllechau :

Dro arall, yr oedd Isaac ar ei daith o Flaenllechau i Aber-dr.

Una altra vegada, : estava Isaac : sobre el seu viatge (= de viatge) : de Blaenllechau ('font de riu/ull de riu de les lloses'  (poble de la vall de Rhondda Fawr) :

 

i Aber-dr : . Teimlai : yn newynnog iawn, : ac heb ddim : i brynu bwd : .

Teimlai yn newynnog iawn, ac heb ddim i brynu bwd.

a Aber-dr ('confluncia del riu Daer/Dr' (i el riu Cynon) - poble de la vall de Cynon). : Se sentia  : en molt afamat : i sense res : per comprar menjar

 

O'r diwedd : aeth i dy^ tafarn : i ofyn : am damaid : i'w fwta.

O'r diwedd aeth i d tafarn i ofyn am damaid i'w fwta.

: Finalment  : va anar a una taverna : per demanar una mica : per menjar

 

Yr oedd y wraig : yn gwlychu toes : yn brysur, : a'r dorth olaf :

Yr oedd y wraig yn gwlychu toes yn brysur, a'r dorth olaf

: la dona estava  : en mollant massa(-de-pa) : atrafegada : i l'ltim pa

 

yn gyfan : ar y bwrdd : . Dywedodd y wraig wrtho, :

yn gyfan ar y bwrdd. Dywedodd y wraig wrtho,

: complert  : sobre la taula : La dona li va dir :

 

gan gyfeirio : 'i bys : at y dorth : a'r gyllell, :

gan gyfeirio 'i bys at y dorth a'r gyllell.

: indicant  : amb el seu dit : el pa : i el ganivet :

 

'Dewch miwn! : Dewch miwn! : Cymerwch dymad : o (h)onna : ;

'Dewch i mewn! Dewch i mewn! Cymerwch damaid o honna;

: entra ('vine dins')  : Agafa una mica  : d'aix :

 

iwswch : y gyllath, : trw fod y nwlo-i : yn y toos.' :

iwswch (defnyddiwch) y gyllell, trw fod fy nwlo i yn y toes.'

: fes servir  : el ganivet : a travs estant les meves mans ('perqu les meves mans estan')  : dins la massa(-de-pa) :

 

'Diolch yn fawr,' : ebai yntau, : a chymerodd y dorth : a'r gyllell :

'Diolch yn fawr,' ebai yntau, a chymerodd y dorth a'r gyllell

: moltes grcies  : va dir ell : i va agafar el pa : i el ganivet :

 

yn ei ddwlaw. : Cn ei thorri, : eb efe: :

yn ei ddwlo. Cn ei thorri, eb efe:

: en les seves mans  : Abans de tallar-lo : diu ell   :

 

'Mistras, : os gwaniath 'da chi : pw ben : torra-i : (h)on : gynta?' :

'Meistres, a oes gwahaniaeth gyda chi pa ben y torraf fi hon gyntaf?'

: mestressa  : hi ha diferncia amb vos (= us  fa res)  : quin cap : tallar jo : aix : primer :

 

'O, : dim yn y bd mawr,' : ebai hithau : .

'O, dim yn y bd mawr,' ebai hithau.

: o!  : res en el gran mn (= en absolut) : va dir ella :

 

'Thenciw fawr, : ta, : ' eb efe, : gan droi allan : ;

'(Thenciw fawr) Diolch yn fawr, ynteu,' eb efe, gan droi allan,

: moltes grcies  : doncs  : va dir ell : amb tornar fora (= sortint) :

 

'Fe'i dechreua-i ddi : y pen arall i'r cwm,' :

'Fe'i dechreuaf fi hi y pen arall i'r cwm,'

: L'encertar  : a l'atra cap de la vall :

 

ac i ffwrdd ag e : 'r dorth : a'r gyllell. :

ac i ffwrdd ag ef 'r dorth a'r gyllell.

: i fora amb ell (= i sort / va sortir)  : amb el pa : i el ganivet :

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y WEFAN HON
ENLLAOS AMB ALTRES PGINES DAQUESTA WEB

.....
2184c kimkat2184c
tudalen mynegeiol y Wenhwseg
pgina ndex - el dialecte de Gwent

0043c kimkat0043c
yr iaith Gymreg
la llengua galesa

0005k kimkat0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan
ndex del contingut daquesta web

0052c kimkat0052c
Testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
Textos gallesos amb traducci catalana en aquesta web

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats