http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_035_twyll_dyn_1_2175k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Twyll Dyn

Eirwyn Pontshn, 1982

Adolygiadau diweddaraf:
2005-09-02

 

0305kc en catal

 

Twll Dn ,o Gwmp Adda tan yr Ugeinfed Ganrif' (1982)

Darnau or llyfr gan dapiau a wnaethpwyd gan Ln Ebenezer or digrifiwr Eirwn Pontshn (m. Chwefror 1994).

Hawlfraint 'Y Lolfa', Tal-y-bont, Ceredigion (rhoddwyd yma chaniatd Rhobat Gruffydd)

(1) Seicoleg

Rw i'n hoffi mnd nl weithe ar hd hen lwbre hanes. Olrhain hanes Cymru, ontefe. Hyfrd iawn. Ond dewch nl 'da fi nawr ymhellach bth, i Wlad Groeg, brasgamu nl drw'r canrifodd, fel peti, at ddyddie'r meddylwr mowr ymron beder canrif cn Crist. Un ddd dyma ryw sbrign o fyfyriwr yn mentro gweud wrth Socrates, yn ddigon haerllug i weud wrth athrondd mwa'r bd,

"Socrates", mynte fe, "dwt ti'n deall dim."

Diawl, 'na i chi foi dig'wildd, 'na i chi foi powld. Ond aath Socrates ddim yn grac o gwbwl. Gollodd e mo'i dymer

"Wt ti'n iawn", mynte Socrates, "wt ti'n berffeth iawn. Dydw i na ti yn deall dim. Ond y gwahanieth mowr rhyngddon-ni w hn - rw i'n gwbod hynn a tithe ddim."

Dyna i chi ddn odd yn deall pethe. Dyna i chi ddn yn defnyddio seicoleg. A ma seicoleg yn beth mowr. Roodd Socrates yn deall, yn 'i adnabod 'i hunan ac yn gwbod am ei wendide, chweld. Mae'n lreit i chi dwllo rhwun arall. Ond pan dwllwch chi'ch hunan, mae'n ddobin arnoch chi. Rw i'n cofio cl gwahoddiad i gymrd rhan mewn cyngerdd, a'r cyngerdd hwnnw'n caal 'i gynnal mewn capel. Roodd lot fowr wedi dod at 'i gildd 'na a'r rhan fwa 'nn-nhw wedi dod gan obeithio 'ngweld i'n mnd dros ben llestri, yn gneud ffwl o'n hunan.

Ond cn mnd mlaan i'r st fowr i annerch dyma rw hen foi yn 'y ngalw i i'r naill ochor ac yn rhoi cyngor i fi.

"Eirwn," mynte fe, "cofia hn. Nid yr hn wt ti'n 'i weud s'n bwsig, ond yr hn wt ti'n peidio'i weud."

'Na i chi gyngor mowr, ontefe, a dw i'n ceisio cofio hynna bob amser. Ac yn amal pan fydda i'n cnoi cil ar fywd, yn meddwl am y peth hn a'r peth arall, ma eiliad yn dod pan bo chi'n dod yn ymwbodol o'ch hunan. A 'na i chi ddiflastod wedn. Yr hen ymwbyddiaeth 'ma. Pan ddaw honno, ma hi wedi bennu arnoch chi.

(I'w orffen / Per acabar)

 

 

DOLENNAU / ENLLAOS

http://westwales.co.uk/fflach/spoken.htm

Eirwyn

Caset o'r diweddar Eirwyn Pontshan a recordiwyd yn Nhafarn Ffostrasol 1997. Athrylith o storiwr a digrifwr. .

 

 


Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats