1359k Englynion wedi eu casglu o hen gylchgronau ayyb. Y Gwenithyn. Gronyn glwys goreun ein gwlad o gan waith / Ywr Gwenithyn gwiw-fad: /
Cu flaenor ein cyflenwad / Am hymborth;- ir dorth maen dad.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_049_englynion_1_1359k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Barthlen

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

.......................................1360k Y Gyfeirddalen i'r Adran Englynion

........................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Englynion
Wedi eu casglu o hen gylchgronau, ayyb

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
(delw 4666)
Cliciwch ar y delw iw fwyhau

 

 

 


 

 

Adgof (R. Ingram)
Archwaeth (Cynfelyn)
Beddargraff Y Cynffonwr (Dewi Orwig)
Beddargraph Milwr Ieuanc (Berw)
Beddargraph Mr. Evan Hugh Owen, Caernarfon (Deiniolydd)
Beddargraph Tri Phlentyn (Berw)
Castell y Faerdref (Ioan Ddu)
Craig Y Garn (Ellis Jones)
Creigfryn (J. Green)
Cwyn Henafgwr (Elidirfab)
Eiddigedd (Dewi Barcer)

Ei Grist Ef (H. Gwerfyl James)

Enaid Baban (J.R.W., Nantgaredig)
Er Cof (Gutyn Arfon)
Er Cof am Ferch y Bardd Hafal (E.)
Gwyl Mabon (Myfyr Hefin)
Haul ar ol Gwlaw (Bryfdir)
Ioan ix.4. (G. W. Francis)
Kruger (Dr. Leyds)
Mygyn or Cetyn Cwta (John Davys-Thomas)
Ni Ddrygant, Ni Ddifethant Yn Holl Fynydd Fy Sancteiddrwydd, &c. (Morleisfab)
Nyth Aderyn (Ieuan Dwyfach)
Ochenaid (H. Ll. W. Hughes)
Pont y Borth (John J. Jones)
Trachwant (Asa)
Y Bardd Yn Wylo Am Ei Anwylyd (Thomas Williams)
Y Beddfaen (Myfyrian)
Y Cleddyf (Willie Francis)
Y Crwydryn (Gwernogle)
Y Cybydd (Dewi Gwendraeth)
Y Deurodur (Daniel Jones)
Y Gwenithyn (D. R. Davies)
Y Gwlithyn (W. J. Jones)
Y Lloer (Gerallt)
Y Milwr (Ieuan Mai)
Y Morwr (W. R. Jones)

Ymson Islwyn am Galedfryn (Islwyn)
Y Parch. Thomas Roberts (Hywel Cefni)
Yr Eilliwr (Owain Arfon)
Yr Enfys (Eryddon)
Yr Huan (Asa)
Yr Oen (Thomas Griffiths)
Yr Wylan ar y Mor (D. S. Thomas [Glan Pair])
Y Tafod (David Wynne)

_______________________________________________________

ADGOF.
Ei sang ar fynwent Anghof, - drwg gryniad
..........Egyr enaur ogof:
.....O gwr hon udgorn Adgof,
.....Eilwr cynt yn ol ir cof.

R. Ingram.

Bedlinog.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


__
__________________________________________________

ARCHWAETH
Gallu gwanc o gylla gwyd, - yw Archwaeth, -
..........Arderchog reddf grewyd:
.....Yn y genau maen gynnwyd
.....I yngan byw angen bywyd.

Cynfelyn.

Pisgah.
(Y Geninen 1901 t272)

__
_______________________________________________

BEDDARGRAFF Y CYNFFONWR.
Huna dyn cynffonllyd, gwn deg, - is hon, -
..........Hen sarff fu trwyi adeg;
.....Ni achwyna ddim chwaneg, -
.....Clai a geir yn cloi ei geg.

Dewi Orwig
(Y Geninen 1904 tudalen 252)

__
__________________________________________________

BEDDARGRAPH MILWR IEUANC
A fu farw ar ei daith adref o Dde Affrig.
Adref o faes gwrhydri ni chadd ddod,
..........Yn wych ddyn iw foli:
.....Yn hanes gwron heini
.....Canfydder breuder ein bri.

Berw.
(Y Geninen 1901 t272)

__
_______________________________________________

BEDDARGRAPH MR. EVAN HUGH OWEN, CAERNARFON
(Buddugol)
Evan Hugh Owen fu, yn ei awydd
I wella gweinion, yn llyw i gynydd;
O ddawn ber, rywiog, rhyfeddain broydd
At ei lifeiriol, ffraethbert leferydd:
Masnachwr, arwerthwr rhydd - a doniol, -
I, mynwesol, hael gymwynasydd.

Deiniolydd.
(Y Geninen 1902 t271)

____________________________________________________

BEDDARGRAPH TRI PHLENTYN
Tirion iawn oedd ein tri ni, - a miniog
..........Siom enaid fun colli,
.....Ydywr hyn ddwed rhieni:
.....Ond Ior aeth ar tirion dri.

Berw
(Y Geninen 1901 t272)

__
_______________________________________________

CASTELL Y FAERDREF
Chwech Englyn i Gastell y Faerdref.
Buddugol yn Eisteddfod Llandudno, Dydd Calan, 1865.

Yn Gaer enwawg gywreiniol, - lle mynid
.......... Llumanau chwyfianol,
.....Dy asio wnaed oesaun ol
.....Ar fryniaur Faerdref freiniol.

Y bryniau lle caer ein brenin - enwog
.......... Maelgwn Gwynedd ddewr-lin,
.....Fun dyst hdd i ryfedd rin,
.....Odl lwys yr hen Daliesin.

Yn myw wawl yr haul melyn - dy fawrion
.......... Glyd furiaun ymestyn,
.....A gwedd dy falch dyrau gwyn
.....Oedd hyfryd ar y ddeufryn.

Gynt bygwth bu rhyw luoedd - rheddog
.......... Ein rhyddid an tiroedd;
.....Ath dyrau serth i drais oedd,
.....Ai ddu lu, yn nawddleoedd.

Llywelyn ddiball alwodd - ei fawr rym,
.......... Ath fri ddarostyngodd;
.....Dy dyrauth fariau un fodd,
.....Uchelion a lwyr chwalodd.

Difrodedd anadferadwy - yn nydd
.......... Duwr nef fu dy ofwy;
.....Uwch y mr ni ddyrchi mwy
.....Yn ogoniant Dyganwy.

Ioan Ddu

(Yr Eisteddfod 1865 t372)

__
_______________________________________________

CRAIG Y GARN.
Yn anwyl fan awenydd, - a difyr
..........Le ir defaid beunydd,
.....Craig y Garn, hyd y Farn, fydd
.....Yn dal uwchben y dolydd:

Ellis Jones
Y Garnedd Lwyd, Bala
(Y Geninen 1900 t270)


_________________________________________________

CREIGFRYN.
Er yn llesg, gwrol esgyn i dŷ Ion
..........Wnair diweniaith Greigfryn:
I wresog waith yr Iesu gwyn ymroddodd, -
.....Hardd y daliodd nes cyraedd ei delyn.

Evan Edwards rydd fwyn nodau o fawl
.......... Ir Gwr fu ai freichiau
.....O tanodd, yn y tnau
.....Ai fyw hedd yn ei gryfhau.

J. Green.

Ponciau.
(Y Geninen 1902 t271)


_________________________________________________

CWYN HENAFGWR.
Siomedig yn un swm ydyw fy oes, -
..........Pwy fesur ei gwayw?
.....Mor hawdd cyfrim camrau heddyw.
.....Ar fin y bedd yr wyf yn byw.

Elidirfab.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


_________________________________________________

EIDDIGEDD (Buddugol)
Du, hen elyn dynoliaeth, - a rawd
..........Fag enaid diffaeth,
.....Yw Eiddigedd: hi fedd faeth
.....I gul anian gelyniaeth.

Dewi Barcer.
Blaenhirbant.
(Y Geninen 1901 t272)


_________________________________________________

EI GRIST EF.
Trwyr Grist Ef cawn dangnefedd,-a nefoedd
..........Nwyfus, lawn gorfoledd:
.....O fewn hon cawn afonhedd,
.....A gwiw fr o gyfaredd.

H. Gwerfyl James.
(Y Geninen 1902 t271)
__
_______________________________________________

ENAID BABAN.

Enaid glwys, wynned a gln! - nef yn wir
..........Nawf yn ei wn eiriau;
..........Odlig gu ddyhidla gn
..........O hanes Ir Ei Hunan..


Nantgaredig ...................J.R.W.

(Cymru Hydref 15 1896 Cyfrol 11, Rhif 63, t153)

_________________________________________________

 

ER COF AM FERCH Y BARDD HAFAL
Yn ngwlad ei hing olaf, - adren iach,
..........Wedir nychol auaf,
.....Aed ar eneth dirionaf
.....Ethel Wyn i fythol haf.

E.
(Y Geninen 1901 t272)

_________________________________________________

ER COF.
Elis anwyl, os unwaith hunaist ti
..........Dan ystorm artaith,
.....Ni weli hono eilwaith
.....Mae hin deg ymhen y daith.

Gutyn Arfon.
(Y Geninen 1903 tudalen 287)

_________________________________________________

GWYL MABON
Gwyl fisol, rasol ei rhyw, - a gwyl iawn
..........I gael hwyl ddigyfryw, -
.....Gwyl ry hedd ir glowyr yw
.....Ein Llun hudol, - llon ydyw.

Myfyr Hefin
(Y Geninen 1901 t272)

__
_______________________________________________

HAUL AR OL GWLAW.
Y gyfnos drom gefnais draw, - torodd gwawr
..........Tiroedd gwell yn ddistaw;
.....Drwy y glyn, rhandir y gwlaw,
.....Dawr heulwen wedir wylaw.

Y nos drom ai hanes drig - mewn niwloedd
..........Mewn alaeth drylliedig;
.....Y wawr braf, cawn ar ei brig
.....Gorhudol wn garedig.

Bryfdir.
(Y Geninen 1900 t270)

__
_______________________________________________

IOAN ix.4.
{Rhaid i mi weithio gwaith yr hwn am hanfonodd, tra ydyw hi yn ddydd: y maer nos yn dyfod, pan na ddichon neb weithio.}

A gar daith mewn gwaith i gŷd , - dilyned
..........Oleuni yr Ysbryd
.....Nid yw mwyniant ond am enyd;
.....A ns bdd yw hanes y byd.

G. W. Francis.
Nantlle.
(Y Geninen 1901 t272)


_______________________________________________________

KRUGER.
Kruger, yn dr fel y dydd, - a arwain
..........Gymmeriad ysblennydd;
Dyn hoff yw, llydan ei ffydd,
A chryf was Duw a chrefydd:
Gwych wladgarwr, hen dwr da, -
Parod darian Pretoria.

Dr. Leyds.
(Y Geninen 1900 t270)

_________________________________________________

MYGYN OR CETYN CWTA.
Ysmician wnawn wrth smocio - y Myglys;
.......... Ac nin meglir ganddo:
.....Ond er ein dwyn on cwyn in co,
.....Y tebycaf ywr Tybaco.

John Davys-Thomas.

Kilvey.
(Y Geninen 1902 tudalen 176)

_______________________________________________________

NI DDRYGANT, NI DDIFETHANT YN HOLL FYNYDD FY SANCTEIDDRWYDD, &c.
Ceir, ryw bryd, wyn fyd di fr, - di annwn,
..........Di helgwn dialgar, -
.....Pob dyn iw gyd-ddyn yn gr
.....A chn Duw gylchan daear.

Morleisfab
(Y Geninen 1902 t271)
_________________________________________________

NYTH ADERYN.
Cyweirndorch yw nas ceir undyn lunia
..........Ddarn mor ln a dillyn:
.....Rhydd Nr, drwy waith aderyn,
.....Arddangosfa dda i ddyn.

Ieuan Dwyfach.
(Y Geninen 1900 t270)

_________________________________________________

OCHENAID (BUDDUGOL)
Awel isel fro loesion ai chynyrch,
..........Yw Ochenaid calon:
.....Helynt anwel plant dynion,
.....Au hingoedd, ddwed yngŵydd Ion.

H. LL. W. Hughes
Cwmoerddwfr.
(Y Geninen 1902 tudalen 176)


_________________________________________________

PONT Y BORTH.
O Arfon i Fon pont ddi fai - pont hardd
..........Pont o hyd an synai:
.....Molwn ei threm, lanw a thrai -
.....Drws i Fon dros y Fenai

John J. Jones

Ebenezer.
(Y Geninen 1902 t271)_________________________________________________


TRACHWANT

Trachwant, pen berchen y byd chwenychai,
..........Yn awchus, ryw eilfyd;
.....Mwya gaiff, mwya i gyd
.....Ei raib anwar ai benyd.

Asa
(Y Geninen 1904 tudalen 252)

_________________________________________________

Y BARDD YN WYLO AM EI ANWYLYD.
Wylo am ei anwylyd mae ein bardd,
..........Am un bur ei bywyd:
.....Daeth i ben holl daith ei byd,
.....Frau einioes, ar fer enyd.

Ein cu frawd, cofia, er hyn, - yr Iesu
Grasol fu ei gofyn:
.....Yn ei ymyl cn emyn -
.....Hen dn y Gwaed yn ei gwyn.

Thomas Williams.

Rhoshirwaen.
(Y Geninen 1902 t271)


_________________________________________________

Y BEDDFAEN.
Maen geiriol yn min y gweryd, - yn dyst
..........Am y da mewn bywyd
.....A aeth i hedd bedd or byd:
.....Dr ei stafell drws deufyd.

Myfyrian.
(Y Geninen 1902 t271)

__
_______________________________________________

Y CLEDDYF.
Gwenwynig yn ei anian - ydywr Cledd, -
..........Awdwr clwy yn mhobman:
.....Hen arf da gynhyrfa dn
.....Hylifol erch gyflafan.

Willie Francis.

Oerddwr.
(Y Geninen 1902 tudalen 176)

__
_____________________________________________________

Y CRWYDRYN.
(Buddugol yn Lerpwl, 1901).
Un llwydaidd ei ddilledyn, ar rodler
.......... Afradlon, ywr Crwydryn:
.....Cardotta ei fara fyn,
.....Ai fwrdd yw llaw oferddyn.

Gwernogle.
(Y Geninen 1902 t271)

_________________________________________________

Y CYBYDD.
Dyn di-fwyd, o dan adfydau - yw ef
..........Drwyi oes; ac iw glustiau,
.....Swn arian ywr sain orau;
.....Ai gd yn gudd geidwn gau.

Dewi Gwendraeth
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


____________________________________________________

Y DEURODUR (Buddugol)
March yw heb branc na stranciau; - a phorthiant
..........Ni pherthyn iw reidiau:
.....I frysiog wr, cludwr clau,
.....Bywiog, ystwyth, heb gostau.

Daniel Jones.
Cwmtofach
(Y Geninen 1901 t272)

__
__________________________________________________

Y GWENITHYN.
Gronyn glwys goreun ein gwlad o gan waith
..........Ywr Gwenithyn gwiw-fad:
.....Cu flaenor ein cyflenwad
.....Am hymborth;- ir dorth maen dad.

D. R. Davies.
Llanrhystyd.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)
(CYDFUDDUGOL).

__
_______________________________________________

Y GWLITHYN.
Ardderchog, leithiog Wlithyn, - un crwn, bach
..........Coron berl y rhosyn;
.....Hyd ysgol y Nos disgyn
.....Ar firain, glaer fron y glyn.

W. J. Jones.
Birchgrove.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


__
__________________________________________________

Y LLOER.
Ith orsedd wen, ysblenydd, - y deui,
..........Loer dawel yr hwyrddydd;
.....Ernes or wawr, y nos, rydd
.....Dy lwyd olau dieilydd.


Gerallt.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


_________________________________________________

Y MILWR.
(Buddugol yn Llangedwyn, 1900).
Gwr teilwng geir at alwad, - erioed
..........Y Milwr dewr-fwriad;

.....A phenaf was diffniad:
.....Ei wn ai gledd noddan gwlad..


Ieuan Mai.

Meifod.
(Y Geninen 1902 t271)


_______________________________________________________

Y MORWR.
Y gwr dewr farchogar don yw r Morwr
..........Ymerys uwch eigion:
.....Mwynha llu ei gwmni llon
.....Ai ddaioni i ddynion.


W. R. Jones.
Merthyr.
(Y Geninen 1900 t270)


_________________________________________________

 

YMSON ISLWYN AM GALEDFRYN.
Swn y gwlaw yn syn glywaf hanner nos,
..........Neu ar nant clustfeiniaf,
.....Neu ar ser, neu aeg rhos haf
.....A hen gyfaill lon gofiaf.
...................................................ISLWYN

(Cymru Hydref 15 1896 Cyfrol 11, Rhif 63, t153)
__
_______________________________________________

Y PARCH. THOMAS ROBERTS.
Gŵr fun gryf yn ei grefydd, - a gwir hoff
..........Graffus ymresymydd. -
.....Eilun yr oes, - ei ln rydd
.....Fyw ddelw nef-feddylydd.

Hywel Cefni.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)_________________________________________________

YR EILLIWR.
Gydai arf y farf a fyn - ei heillio
..........Yn hollol bob blewyn:
.....Maen gallu trin miniog ellyn
.....’i law, yn deg, i lanhau dyn.

Owain Arfon
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


_________________________________________________

YR ENFYS.
(Buddugol yn Ngherrig y Drudion).
Bwa glan, - gwers ir annuw, - yw Enfys, -
Swynfawr sel llwr Mawr-dduw,
.....O roddiad hen: trwydded Duw
..... Iw ddeiliaid rhag ail ddiluw.


Eryddon.
(Y Geninen 1902 t271)

__
_______________________________________________

YR HUAN.
Arlunydd oriel Anian, - tirion dad.
..........Teyrn y dydd, ywr Huan;
.....A cheir, drwyr enfys eiriau,
.....Olwg glir oi liwiau gln.

Asa.

Ffynon Coranau.
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


__
__________________________________________________

YR OEN.
Mor siriol, ar ddl werdd, ddeilliog, - ywr Oen:
..........Yn ei bur wedd serchog,
.....I ni, dan wn, glaerwen glog,
.....Rhoed delw or dihalog.

Thomas Griffiths.

Croesor.
(Y Geninen 1902 tudalen 176)_________________________________________________

YR WYLAN AR Y MOR. - (BUDDUGOL)
Y lwydwen Wylan leda - edyn mwyth -
..........Ar don mr chwareua
.....Heb arswyd, danteithfwyd da
.....Yw y pysgod ai pesga..

D. S. Thomas (Glan Pair).
(Y Geninen 1903 tudalen 142)


_________________________________________________

Y TAFOD
Peiriant rhyfeddol, parod, -wna ei swydd
..........Yn y safn, ywr Tafod:
.....Dwg eiriaun bur, eglur, d,
.....O fyw ardal Myfyrdod.

David Wynne.
Corris.
(Y Geninen 1903 tudalen 287)


DIWEDD

 


Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

 

Adolygiadau diweddaraf: 08 11 2002 - 2004-02-26

Sumbolau arbennig ŷ ŵ

CYMRU-CATALONIA


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats