1360k Mynegai ar gyfer y tudalennau yn y gwefan hwn ag ynddynt englynion.  Y Lloer. / I’th orsedd wen, ysblenydd, - y deui, /  Loer dawel yr hwyrddydd;  /  Ernes o’r wawr, y nos, rydd /  Dy lwyd olau dieilydd.

 

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_049_englynion_mynegai_1360k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Barthlen

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

 

......................................Y Tudalen Hwn


baneri
.. 
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

ENGLYNION
Y mynegai ar gyfer y tudalennau ag englynion

 
 


 (delw 4666)

 

 


  1859e Aquesta pàgina en català (índex dels versos)

 

  2161e Aquesta pàgina en Saesneg (índex of englynion, strict-metre stanzas)


 

1359k

Englynion wedi eu casglu o hen gylchgronau (er enghraifft, Y Geninen 1900)

 

 

Ac hefÿd ceir englynion yn y llyfrau a ganlÿn

 

1272k

CEINION ESSYLLT
Rhai o Brif Weithiau Barddonol a Rhyddieithol Thomas Essile Davies, neu Dewi Wÿn o Essÿllt, Dinaspowis. Caerdÿdd. Argraffwÿd gan D. Duncan a’i Feibion. Yn Swÿddfa y “South Wales Daily News.” 1874.

1358k  

DAFYDD MORGANWG Naw englyn ar Afon Cynon yn erthÿgl Jenkin Howell (Rhan ::19 o’r testun)

1271k

 

MYNYDAU HAMDDENOL: AIL LYFR NATHAN WYN. Ystrad-Rhondda: 1905

0994k

TWYNOG Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.  Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER TUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN

·····
0960k
llên Cymraeg ar y We - “tudalen Siôn Prÿs Aberhonddu” - mynegai ar gyfer y testunau yn y gwefan hwn

·····
0005k
mynegai yn nhrefn y wÿddor i’r hÿn a geir yn y gwefan
·····

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització  2004-03-23 : 2005-01-10

 


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA


 (o ymwelwyr i Adran Cywaith Siôn Prÿs - testunau Cymraeg arlein - ers 1 Medi 2005)
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats