0994k Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya. Twynog. Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_mynegai_0994k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 11: Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
Apartat 11: El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)Twynog

Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.

Dan Olygiaeth Dyfed.

Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

 

1. SYLWADAU AR Y GYFROL HON
2. CYNNWYS Y LLYFR
3. HAWLFRAINT


Diweddariad diwethaf
21 11 2001

 

Mae gennym hefyd fersiwn PDF or tudalen hwn / There is also a PDF version of this page:

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_1912.pdf

 

 

 

1 SYLWADAU AR Y GYFROL HON
Nid oes efallai fawr o werth llenyddol i weithiau Twynog erbyn hyn, ond y maen enghraifft dda or farddoniaeth ddefosiynol werinol o ryw ganrif yn l. Ugain mlynedd yn l yr oedd sn o hyd yn Rhymni gan yr hen Gymry Gymraeg (a anwyd rhwng
1890 a 1900) am Twynog, cymaint oedd ei ddylanwad ar y dref honno. Y maer rhestr o danysgrifwyr ar ddiwedd y llyfr yn hynod o ddiddorol cliciwch yn y fan hyn iw gweld 1230k )

(Gall fod ambell wall teipio heb ei gywirio eto yn y testun arlein hwn)


 

2. CYNNWYS Y LLYFR
Twnog
Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni.

Dan Olygiaeth Dyfed.
Gwrecsam: Argraffwd gan Hughes a'i Fab. 1912

{NODYN: Dyfed, enw barddol Evan Rees, 1850-
1923, a anwd yng Nghas-mael. Sir Benfro, ac a fagwd yn nhref Aber-dr; bardd cadeiriog bedair gwaith rhwng 1881 a 1901; archdderwydd 1905-1923. Bu farw yn 71 / 72 oed}

 

RHAN 1 1227k

 

adran

dolen

tudalen yn y llyfr gwreiddiol

(1) RHAGLITH

Gan DYFED.

1227k

x-iii

(2) TWYNOG. EI HANES.
GAN Y PARCH. JOHN DAVIES, F.S.A., PANDY.

1227k

 

 

PENNOD 1.

EI BLWYF GENEDIGOL

1227k

x1

 

PENNOD II.

EI FEBYD

1227k

x4

 

PENNOD III.

TYMOR IEUENCTID

1227k

x7

 

PENNOD IV.

YN SYMUD I ABERDAR, AC YN PRIODI

1227k

x10

 

PENNOD V.

YN SYMUD I FERTHYR

1227k

x13

 

PENNOD VI.

YN MYND I RYMNI

1227k

x15

 

PENNOD VII.

Y DIWEDD

1227k

x16

 

 

 

(3) TWYNOG FEL CRISTION
Gan y Parch. J. E. DAVIES, M.A. (Rhuddwawr)

1227k

x19

(4) TWYNOG FEL BLAENOR
Gan y Parch. DAVID OLIVER, Llundain

1227k

x35

(5) TWYNOG FEL BARDD
Gan y Parch.
J. T. JOB

1227k

x43

(6) TWYNOG FEL GWLEIDYDDWR
Gan y Parch.
T. POWELL, Cwmdar

1227k

x53

(7) TWYNOG FEL CYFAILL A CHYMYDOG
Gan y Parch. R. E. PEREGRINE, B.D., Rhymni

1227k

x62

(8) EI GYSTUDD A'I FARWOLAETH

Gan Mr. D. D. W. Davies

1227k

x68
RHAN 2 (TANNAU EREILL TWYNOG) 1228k

 

rhif y gerdd

teitl y gerdd

dolen

tudalen yn y llyfr gwreiddiol

1

 

Cyfeillgarwch

1228k

x81

2

 

Crist yn cario'r Groes

1228k

x90

3

 

Cyrrion pellaf Cariad

1228k

x98

4

 

Dagrau'r Edifeiriol .

1228k

x99

5

 

Gwraig y Meddwyn

1228k

x101

6

 

Y Cristion yn y Glyn

1228k

x102

7

 

Disgwyl Gwawr

1228k

x103

8

 

Y Fynwent

1228k

x104

9

 

Edrych ymlaen

1228k

x105

10

 

Y Wyryf a'r Lili

1228k

x106

11

 

I chwi (efelychiad)

1228k

x107

12

 

Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd

1228k

x108

13

 

Bore Saboth

1228k

x109

14

 

Dim ond disgwyl

1228k

x110

15

 

Rhyddid

1228k

x111

16

 

I gofio am danaf fi

1228k

x112

17

 

Nid yfwn un dyferyn

1228k

x114

18

 

Y Twyllwr

1228k

x115

19

 

Pan l y Rhyfel heibio

1228k

x116

20

 

Y Baban, gwyn ei fyd :

1228k

x117

21

 

Llynnoedd Bannau Myrddin

1228k

x118

22

 

Llyn Bethesda

1228k

x120

23

 

Camwedd

1228k

x121

24

 

Udgorn Dirwest

1228k

x122

25

 

Ben Bowen

1228k

x123

26

 

Arwain fi

1228k

x128

27

 

Marwolaeth y Milwr

1228k

x129

28

 

Briwsion o Dorthau Brasach -

1228k

x130-x132

29

 

Cn yr Henwr

1228k

x133

30

 

Pan welodd Efe y ddinas

1228k

x134

31

 

Yr Awrlais

1228k

x135

32

 

Tosturi

1228k

x136

33

 

Gwenau Elen

1228k

x137

34

 

Clychau'r Briodas

1228k

x138

35

 

Dewch i'r Bd

1228k

x139

36

 

Pentwynmawr

1228k

x140

37

 

Dafydd wedi ei eneinio

1228k

x142

38

 

Methu siarad

1228k

x144

39

 

Brig yr hwyr

1228k

x145

40

 

Dyn cyn ei gwymp

1228k

x145

41

 

Breuddwyd y Weddw

1228k

x146

42

 

Y Gf

1228k

x147

43

 

Ar fedd Islwyn

1228k

x148

44

 

Y "Fenyw Newydd

1228k

x149

45

 

Y Caeth Yn Rhydd

1228k

x151

46

 

Y Nadolig

1228k

x152

47

 

Yr Ehedydd

1228k

x153

48

 

Mae Duw yn dda o hyd

1228k

x154

49

 

ar dn

1228k

x155

50

 

Uwch y Crud

1228k

x156

51

 

Morfudd o'r Dolau

1228k

x157RHAN 3 (TANNAU EREILL TWYNOG) 1229k

 

rhif y gerdd

teitl y gerdd

dolen

tudalen yn y llyfr gwreiddiol

52

Bunyan

 

1229k

x159

53

Bugail Carmel

 

1229k

x163

54

 

Adgyfodiad Crist

1229k

x168

55

 

Y Daran

1229k

x169

56

 

Wylofus gri yr Hydref

1229k

x170

57

 

Bedd fy ngeneth fach

1229k

x171

58

 

Fy Mhlentyn

1229k

x173

59

 

Hwiangerdd Mair

1229k

x174

60

 

Nos a Dydd

1229k

x177

61

 

Gobaith y Cristion

1229k

x178

62

 

Annie'n ugain oed

1229k

x179

63

 

Tangnefedd

1229k

x180

64

 

Nos Gwyl Dewi

1229k

x181

65

 

Yr Amaethwr

1229k

x182

66

 

Y Beibl yn y Carchar

1229k

x183

67

 

Y Frwydr

1229k

x184

68

 

Y Dyn Meddw

1229k

x186

69

 

Caws Caerphili

1229k

x187

70

 

Bugail Glan y Llyn

1229k

x188

71

 

Y Llongddrylliad

1229k

x191

72

 

Adda'n yr ardd

1229k

x193

73

 

Y Mynydd Du

1229k

x194

74

 

Pleser

1229k

x196

75

 

Barnau Duw

1229k

x198

76

 

Tanybryn

1229k

x199

77

 

Gwlad Myrddin

1229k

x207

78

 

Y Balch

1229k

x208

79

 

Cystudd

1229k

x212

80

 

Mae'r Gaeaf wedi cilio

1229k

x213

81

 

Dafydd Jones

1229k

x214

82

 

Dewi Sant

1229k

x216

83

 

Ussah

1229k

x218

84

 

Pleser pur

1229k

x222

85

 

Y Cryd-cymalau

1229k

x223

86

 

Marw'n yr Haf

1229k

x224

87

 

Yr Enfys

1229k

x225

88

 

Gwyliau'r Haf

1229

x226

89

 

Tir Beulah

1229

x227

90

 

Yr " Excursion

1229k

x228

91

 

Y Llaw

1229k

x231

92

 

Dduw

1229k

x231

93

 

Yr Efengyl

1229k

x232

94

 

Daeareg

1229k

x232

95

 

Parc Dynefwr

1229k

x232

96

 

Llyfrau y Beibl

1229k

x233

97

 

Ddoe a heddyw

1229k

x237

 

 

RHAN 4 (RHESTR Y TANYSGRIFWYR) 1230k

 

RHAN 5: (MYNEGAI IR CERDDI YN NHREFN Y WYDDOR) 1231k

 

 

3. HAWLFRAINT

Yr ydym yn credu fod y llyfr hwn yn ddihawlfraint ac felly yn eiddor cyhoedd erbyn hyn. Os credir inni dresmasu ar unrhyw hawlfraint wrth atgynhyrchur gyfrol hon ar ffurf gordestun byddwn yn falch o glywed inni gael unionir gamdybiaeth.

 

DOLENNAU

Mae enw Twynog iw weld yng Nghyfeiriadur Kelly 1901 fel gwneuthurwr esgidiau yn rhif 97 Rhestr Fawr

Jeffreys Thomas Twynog, boot maker, 97 High street

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~familyalbum/krhymney.htm

1051e
mynegai i destunau Cymraeg chyfieithiadau Saesneg
index to Welsh texts with English translations

0223e
yr iaith Gymraeg
the Welsh language

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats