1231 Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Gal·les i Catalunya. Twynog. Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.
Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a’i Fab. 1912

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_05_1231k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

...........................................................0094k tudalen mynegeiol “Twynog”

.....................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
El Web de Catalunya i Gal·les
 

 

Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Twynog

Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.

Dan Olygiaeth Dyfed.

Gwrecsam. Hughes a’i Fab. 1912

 

Mynegai i’r Cerddi

 

Adolygiadau diweddaraf:
28 10 2001

 

Fersiwn destun sylfaenol / Basic Text Version: 1227k_print kimkat1227k_print

 

Mae gennym hefyd fersiwn PDF o’r tudalen hwn / There is also a PDF version of this page:

                       http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_027_twynog_1912.pdf

 

RHESTR YN NHREFN Y WYDDOR O’R CERDDI:

 

 

TEITL :: RHIF Y GERDD :: DOLEN I’R TUDALEN Â’R GERDD

 

Adda’n yr ardd :: x72 :: 1229k

Adgyfodiad Crist :: x54 :: 1229k

Annie’n ugain oed :: x62 :: 1229k

Ar fedd Islwyn :: x43 :: 1228k

Arwain fi :: x26 :: 1228k

Barnau Duw :: x75 :: 1229k

Bedd fy ngeneth fach :: x57 :: 1229k

Ben Bowen :: x25 :: 1228k

Bore Saboth :: x13 :: 1228k

Breuddwyd y Weddw :: x41 :: 1228k

Brig yr hwyr :: x39 :: 1228k

Briwsion o Dorthau Brasach - :: x28 :: 1228k

Bryniau’r Eryri :: x130 :: 1228k

Bugail Carmel :: x53 :: 1229k

Bugail Glan y Llyn :: x70 :: 1229k

Bunyan :: x52 :: 1229k

Camwedd :: x23 :: 1228k

Cân yr Henwr :: x29 :: 1228k

Caws Caerphili :: x69 :: 1229k

Clychau’r Briodas :: x34 :: 1228k

Crist yn cario’r Groes :: 2 :: 1228k

Cyfeillgarwch :: 1 :: 1228k

Cyrrion pellaf Cariad :: 3 :: 1228k

Cystudd :: x79 :: 1229k

Daeareg :: x94 :: 1229k

Dafydd Jones :: x81 :: 1229k

Dafydd wedi ei eneinio :: x37 :: 1228k

Dagrau’r Edifeiriol . :: 4 :: 1228k

Ddoe a heddyw :: x97 :: 1229k

Dewch i’r Bâd :: x35 :: 1228k

Dewi Sant :: x82 :: 1229k

Dim ond disgwyl :: x14 :: 1228k

Disgwyl Gwawr :: 7 :: 1228k

Dyffryn Tywi :: x131 :: 1228k

Dyn cyn ei gwymp :: x40 :: 1228k

Eben Fardd :: x130 :: 1228k

Edrych ymlaen :: 9 ::
1228k

Fy Mhlentyn :: x58 ::
1229k

Glyn Ceiriog :: x132 ::
1228k

Gobaith y Cristion :: x61 ::
1229k

Gwenau Elen :: x33 ::
1228k

Gwlad Myrddin :: x77 ::
1229k

Gwraig y Meddwyn :: 5 ::
1228k

Gwyliau’r Haf :: x88 ::
1229k

Hwiangerdd Mair :: x59 ::
1229k

I chwi (efelychiad) :: x11 ::
1228k

I gofio am danaf fi :: x16 ::
1228k

Llyfrau y Beibl :: x96 :: 1229k

Llyn Bethesda :: x22 ::
1228k

Llynnoedd Bannau Myrddin :: x21 ::
1228k

Mae Duw yn dda o hyd :: x48 ::
1228k

Mae’r Gaeaf wedi cilio :: x80 ::
1229k

Marw’n yr Haf :: x86 ::
1229k

Marwolaeth y Milwr :: x27 ::
1228k

Methu siarad :: x38 ::
1228k

Morfudd o’r Dolau :: x51 ::
1228k

Morgan Llwyd :: x132 ::
1228k

“Nid yfwn un dyferyn” :: x17 ::
1228k

Noddfa :: x132 :: 1228k

Nos a Dydd :: x60 ::
1229k

Nos Gwyl Dewi :: x64 ::
1229k

“Pan welodd Efe y ddinas” :: x30 ::
1228k

Pan êl y Rhyfel heibio
:: x19 :: 1228k

Parc Dynefwr :: x95 ::
1229k

Pentwynmawr :: x36 ::
1228k

Pleser :: x74 ::
1229k

Pleser pur :: x84 ::
1229k

Plinlumon :: x132 ::
1228k

Rhyddid :: x15 ::
1228k

Tafod Menyw :: x131 :: 1228k

Tangnefedd :: x63 ::
1229k

Tanybryn :: x76 ::
1229k

Tir Beulah :: x89 ::
1229k

Tosturi :: x32 ::
1228k

  ar dân :: x49 ::
1228k

  Dduw :: x92 ::
1229k

Udgorn Dirwest :: x24 ::
1228k

Ussah :: x83 ::
1229k

Uwch y Crud :: x50 ::
1228k

Wylofus gri yr Hydref :: x56 ::
1229k

Y Baban, gwyn ei fyd : :: x20 ::
1228k

Y Balch :: x78 ::
1229k

Y Bannau:: x130 ::
1228k

Y Beibl yn y Carchar :: x66 ::
1229k

Y Caeth Yn Rhydd :: x45 ::
1228k

Y Chwarelwr :: x130 ::
1228k

Y Cristion yn y Glyn :: 6 ::
1228k

Y Cryd-cymalau :: x85 ::
1229k

Y Cwymp :: x132 ::
1228k

Y Daran :: x55 :: 1229k

Y Dyn Meddw :: x68 ::
1229k

Y “Fenyw Newydd” :: x44 ::
1228k

Y Frwydr :: x67 ::
1229k

Y Fynwent :: 8 ::
1228k

Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd :: x12 ::
1228k

Y Gôf :: x42 ::
1228k

Y Gwyn O Eifion :: x130 ::
1228k

Y Llaw :: x91 ::
1229k

Y Llongddrylliad :: x71 ::
1229k

Y Mynydd :: x131 ::
1228k

Y Mynydd Du :: x73 ::
1229k

Y Nadolig :: x46 ::
1228k

Yr Amaethwr :: x65 ::
1229k

Yr Aran :: x131 ::
1228k

Yr Awrlais :: x31 ::
1228k

Yr Efengyl :: x93 ::
1229k

Yr Ehedydd :: x47 ::
1228k

Yr Enfys :: x87 ::
1229k

Yr “Excursion” :: x90 ::
1229k

Y Rhosyn :: x131 ::
1228k

Y Twyllwr
:: x18 :: 1228k

Y Wyryf a’r Lili :: x10 ::
1228k


1051e
mynegai i destunau Cymraeg â chyfieithiadau Saesneg
index to Welsh texts with English translations
·····
0223e
yr iaith Gymraeg
the Welsh language

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I? You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website


CYMRU-CATALONIA

 

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats