2161e Mynegai ar gyfer y tudalennau yn y gwefan hwn ag ynddynt englynion.  Y Lloer. / I’th orsedd wen, ysblenydd, - y deui, /  Loer dawel yr hwyrddydd;  /  Ernes o’r wawr, y nos, rydd /  Dy lwyd olau dieilydd.

 

http://www.kimkat.org/amryw/sion_prys_049_englynion_mynegai_2161e.htm

Yr Hafan / Home Page


..........
1864e Y Fynedfa yn  Saesneg / Gateway in English to this website

....................0010e Y Barthlen Saesneg / Siteplan in English

 

..................................Y Tudalen Hwn / This Page


baneri
.. 
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

ENGLYNION
Y mynegai ar gyfer y tudalennau ag englynion

ENGLYNION (STRICT-METRE STANZAS)
Index to pages with stanzas

 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

 

 

 1360k Y tudalen hwn yn Gymraeg (mynegai i englynion)

  1859e Aquesta pàgina en català (índex dels versos)
 


 

1359k

 

Englynion wedi eu casglu o hen gylchgronau (er enghraifft, Y Geninen 1900) / Strict-metre stanzas collected from old magazines (c. 1900)

 

 

Ac hefÿd ceir englynion yn y llyfrau a ganlÿn / There are alos examples of englynion on these pages:

 

1272k

CEINION ESSYLLT
Rhai o Brif Weithiau Barddonol a Rhyddieithol Thomas Essile Davies, neu Dewi Wÿn o Essÿllt, Dinaspowis. Caerdÿdd. Argraffwÿd gan D. Duncan a’i Feibion. Yn Swÿddfa y “South Wales Daily News.” 1874.

1358k  

DAFYDD MORGANWG Naw englyn ar Afon Cynon yn erthÿgl Jenkin Howell (Rhan ::19 o’r testun)

1271k

 

MYNYDAU HAMDDENOL: AIL LYFR NATHAN WYN. Ystrad-Rhondda: 1905

0994k

TWYNOG Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni.  Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

 

 

 

 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER TUDALENNAU ERAILL YN WEFAN HON

LINKS TO OTHER PAGES IN THIS WEBSITE

·····
0977e
llên Cymraeg ar y We - “tudalen Siôn Prÿs Aberhonddu” - mynegai ar gyfer y testunau yn y gwefan hwn

·····
1051e
testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
·····
0223e
yr iaith Gymráeg
·····
0550e
mynegai yn nhrefn y wÿddor i’r hÿn a geir yn y gwefan
·····Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització  2004-03-23 : 2005-01-10

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats