http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_caerfallwch_llythyren_c_2530e.htm

Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

.....................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................0417e Geiriaduron / Dictionaries

........................................1813e Geiriaduron yn Saesneg / Dictionaries in English

 

...................................................2526 Cyfeirddalen i Eiriadur CAERFALLWCH / Orientation page - CAERFALLWCHs Dictionary

.................................................................Y Dudalen Hon / This Page


 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (1850)
Caerfallwchs English-Welsh Dictionary (1850)

LLYTHYREN C
LETTER C


..

Caerfallwch oedd ffugenw Thomas Edwards (1779-1858), a anwyd ym mhentref Caerfallwch (heddiw Rhosesmor SJ2168) yn Sir Y Fflint. Fei haddysgodd ei hun pan oedd yn brentis cyfrwywr yn Yr Wyddgrug; wedyn yn y flwyddyn 1803 symudodd i fyw i Lundain i weithio fel clerc. Edmygair geiriadurwr hynod William Owen-Pughe, y cyhoeddwyd ei eiriadur Cymraeg-Saesneg mewn rhannau pan oedd Caerfallwch yn ei arddegau diweddar ac ugeiniau cynnar. Yr oedd Caerfallwch yn awyddus i greu geirfa Gymraeg ar gyfer meysydd masnach, diwydiant, ar gwyddorau. Ni dderbyniwyd y rhan fwyaf oi fathiadau; serch hynny, mae dyrnaid ohonynt yn eiriau hanfodol yn y Gymraeg heddiw (pwyllgor, buddsoddi, safon, cyngerdd, nwy, hirgrwn).

 

Nid oes fawr o werth iw eiriadur erbyn heddiw, ond yr ŷm ni wedi ei atgynhyrchu ar ffurf testun electronig er mwyn gwneud yn fwy hysbys gyfraniad Caerfallwch i eiriaduraeth yn y Gymraeg.

 

Caerfallwch was the pseudonym of Thomas Edwards (1779-1858), who was born in the village of Caerfallwch (now Rhosesmor SJ2168) in the county of Y Fflint, north-east Walest. Self-educated, he was a saddlers apprentice in Yr Wyddgrug before moving to London in 1803 to work as a clerk. He was an admirer of the eccentric lexicographer William Owen-Pughe, whose Welsh-English dictionary had been published in parts when Caerfallwch was in his late teens and early twenties. Caerfallwch was keen to create Welsh vocabulary in the fields of commerce and industry and the sciences. Most of his creations were not taken into the language - a handful though are now indispensible words in the modern language (pwyllgor = committee, buddsoddi = invest, safon = standard, cyngerdd = concert, nwy = gas, hirgrwn = oval).

 

His dictionary is of little value today, but we have reproduced it in electronic text so that Caerfallwchs contribution to Welsh lexicography is better known.

 

_______________________________________________

(x0059) (llun 3359)

_______________________________________________

(x0060) (llun 3360)

_______________________________________________

(x0061) (llun 3361)

_______________________________________________

(x0062) (llun 3362)

_______________________________________________

(x0063) (llun 3363)

_______________________________________________

(x0064) (llun 3364)

_______________________________________________

(x0065) (llun 3365)

_______________________________________________

(x0066) (llun 3366)

_______________________________________________

(x0067) (llun 3367)

_______________________________________________

(x0068) (llun 3368)

_______________________________________________

(x0069) (llun 3369)

_______________________________________________

(x0070) (llun 3370)

_______________________________________________

(x0071) (llun 3371)

_______________________________________________

(x0072) (llun 3372)

_______________________________________________

(x0073) (llun 3373)

_______________________________________________

(x0074) (llun 3374)

_______________________________________________

(x0075) (llun 3375)

_______________________________________________

(x0076) (llun 3376)

_______________________________________________

(x0077) (llun 3377)

_______________________________________________

(x0078) (llun 3378)

_______________________________________________

(x0079) (llun 3379)

_______________________________________________

(x0080) (llun 3380)

_______________________________________________

(x0081) (llun 3381)

_______________________________________________

(x0082) (llun 3382)

_______________________________________________

(x0083) (llun 3383)

_______________________________________________

(x0084) (llun 3384)

_______________________________________________

(x0085) (llun 3385)

_______________________________________________

(x0086) (llun 3386)

_______________________________________________

(x0087) (llun 3387)

_______________________________________________

(x0088) (llun 3388)

_______________________________________________

(x0089) (llun 3389)

_______________________________________________

(x0090) (llun 3390)

_______________________________________________

(x0091) (llun 3391)

_______________________________________________

(x0092) (llun 3392)

_______________________________________________

(x0093) (llun 3393)

_______________________________________________

(x0094) (llun 3394)

_______________________________________________

(x0095) (llun 3395)

_______________________________________________

(x0096) (llun 3396)

_______________________________________________

(x0097) (llun 3397)

_______________________________________________

(x0098) (llun 3398)

_______________________________________________

(x0099) (llun 3399)

_______________________________________________

(x0100) (llun 3400)

_______________________________________________

(x0101) (llun 3401)

_______________________________________________

(x0102) (llun 3402)

_______________________________________________

(x0103) (llun 3403)

_______________________________________________

(x0104) (llun 3404)

_______________________________________________

(x0105) (llun 3405)

_______________________________________________

(x0106) (llun 3406)

_______________________________________________

(x0107) (llun 3407)

_______________________________________________

(x0108) (llun 3408)

_______________________________________________

(x0109) (llun 3409)

_______________________________________________

(x0110) (llun 3410)

_______________________________________________

(x0111) (llun 3411)

 

Adolygiadau diweddaraf darreres actualitzacions - latest updates: 2006-10-16

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALONIA-CYMRU