1813e Dictionaries in this Website / Geiriaduron yn y wefan hon

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriaduron_yn_saesneg_mynegai_1813e.htm

Yr Hafan / Home Page

....1864e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

..........0010e Y Barthlen / Siteplan

...............0417e Geiriaduron / Dictionaries

 


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Dictionaries in English in this Website

 

 

1795k Y tudalen hwn yn Gymraeg - geiriaduron yn Saesneg yn y wefan hon

1812c Aquesta pgina en catal diccionaris en angls en aquesta webGALLS into ENGLISH / CYMRAEG-SAESNEG

1818e Y Gwe-eiriadur (El Diccionari de la Web)
6000 o eiriau / 6000 words

2526e Geiriadur Saesneg-Cymraeg Caerfallwch (blwyddyn 1850)
Caerfallwchs Welsh-English Dictionary (year 1850)

0811e Prifeiriau (Headwords)
Rhestr o'r geiriau ac ymadroddion yn ein data-fas (Rhagfr 1996)
List of the words and phrases in our database (December 1996)

0817e Enwau Lleoedd (place names)

0316e Enwau Bedydd (forenames)

1237e Llysenwau (nicknames)
Geiriadur llysenwau trigolion pentrefi, trefi ac ardaloedd - Chwain Trawsfyndd, ayyb

Dictionary of nicknames of inhabitants of villages, towns, districts - Chwain Trawsfyndd = (the) fleas (of) TrawsfynddLAKHOTA into WELSH AND ENGLISH
1915e


OCCITAN Occitan Dictionary - Gascon dialect of the Aran Valley
0332k Geiriadur Ocsitaneg (tafodiaith Gasconeg Cwm Aran) Occitan Dictionary - Gascon dialect of the Aran Valley

_______________________________________________

Adolygiad diweddaraf - latest update: Ddd Sul 13 05 2001 :: 2005-08-31

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA