http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_caerfallwch_cyfeirddalen_2526e.htm

Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

.....................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................0417e Geiriaduron / Dictionaries

........................................1813e Geiriaduron yn Saesneg / Dictionaries in English

.................................................................Y Dudalen Hon / This Page


 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (1850)
Caerfallwchs English-Welsh Dictionary (1850)

Y Gyfeirddalen
Orientation Page


..

Caerfallwch oedd ffugenw Thomas Edwards (1779-1858), a anwyd ym mhentref Caerfallwch (heddiw Rhosesmor SJ2168) yn Sir Y Fflint. Fei haddysgodd ei hun pan oedd yn brentis cyfrwywr yn Yr Wyddgrug; wedyn yn y flwyddyn 1803 symudodd i fyw i Lundain i weithio fel clerc. Edmygair geiriadurwr hynod William Owen-Pughe, y cyhoeddwyd ei eiriadur Cymraeg-Saesneg mewn rhannau pan oedd Caerfallwch yn ei arddegau diweddar ac ugeiniau cynnar. Yr oedd Caerfallwch yn awyddus i greu geirfa Gymraeg ar gyfer meysydd masnach, diwydiant, ar gwyddorau. Ni dderbyniwyd y rhan fwyaf oi fathiadau; serch hynny, mae dyrnaid ohonynt yn eiriau hanfodol yn y Gymraeg heddiw (pwyllgor, buddsoddi, safon, cyngerdd, nwy, hirgrwn).

 

Nid oes fawr o werth iw eiriadur erbyn heddiw, ond yr ŷm ni wedi ei atgynhyrchu ar ffurf testun electronig er mwyn gwneud yn fwy hysbys gyfraniad Caerfallwch i eiriaduraeth yn y Gymraeg.

 

Caerfallwch was the pseudonym of Thomas Edwards (1779-1858), who was born in the village of Caerfallwch (now Rhosesmor SJ2168) in the county of Y Fflint, north-east Wales. Self-educated, he was a saddlers apprentice in Yr Wyddgrug before moving to London in 1803 to work as a clerk. He was an admirer of the eccentric lexicographer William Owen-Pughe, whose Welsh-English dictionary had been published in parts when Caerfallwch was in his late teens and early twenties. Caerfallwch was keen to create Welsh vocabulary in the fields of commerce and industry and the sciences. Most of his creations were not taken into the language - a handful though are now indispensible words in the modern language (pwyllgor = committee, buddsoddi = invest, safon = standard, cyngerdd = concert, nwy = gas, hirgrwn = oval).

 

His dictionary is of little value today, but we have reproduced it in electronic text so that Caerfallwchs contribution to Welsh lexicography is better known.

(llun 3255m)

 

AR Y GWEILL - Y TUDALENNAU CANLYNOL WEDIU HYCHWANEGU (print trwchus)

001a / 002a / 003a / 004a / 005a / 006a / 007a / 008a / 009a / 010a / 011a / 012a / 013a / 014a / 015a / 016a / 017a / 018a / 019a / 020a / 021a / 022a / 023a / 024a / 025a / 026a / 027a / 028a / 029a / 030a / 031a / 032a / 033a / 034a / 035a / 036a / 037a / 038a / 039a / 040a / 041a / 042a / 043a / 044a / 045a / 046a / A 001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012 / 013 / 014 / 015 / 016 / 017 / 018 / 019 / 020 / 021 / 022 / 023 / 024 / 025 / 026 / 027 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 / B 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 040 / 041 / 042 / 043 / 044 / 045 / 046 / 047 / 048 / 049 / 050 / 051 / 052 / 053 / 054 / 055 / 056 / 057 / 058 / C 059 / 060 / 061 / 062 / 063 / 064 / 065 / 066 / 067 / 068 / 069 / 070 / 071 / 072 / 073 / 074 / 075 / 076 / 077 / 078 / 079 / 080 / 081 / 082 / 083 / 084 / 085 / 086 / 087 / 088 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 095 / 096 / 097 / 098 / 099 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / D 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / E 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / F 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / G 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / H 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / I 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / J 260 / 261 / 262 / 263 / K 264 / 265 / L 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / M 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / N 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / O 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330 / 331 / P 332 / 333 / 334 / 335 / 336 / 337 / 338 / 339 / 340 / 341 / 342 / 343 / 344 / 345 / 346 / 347 / 348 / 349 / 350 / 351 / 352 / 353 / 354 / 355 / 356 / 357 / 358 / 359 / 360 / 361 / 362 / 363 / 364 / 365 / 366 / 367 / 368 / 369 / 370 / 371 / 372 / 373 / 374 / 375 / 376 / 377 / Q 378 / 379 / 380 / R 381 / 382 / 383 / 384 / 385 / 386 / 387 / 388 / 389 / 390 / 391 / 392 / 393 / 394 / 395 / 396 / 397 / 398 / 399 / 400 / 401 / 402 / 403 / 404 / 405 / 406 / 407 / 408 / S 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 / 416 / 417 / 418 / 419 / 420 / 421 / 422 / 423 / 424 / 425 / 426 / 427 / 428 / 429 / 430 / 431 / 432 / 433 / 434 / 435 / 436 / 437 / 438 / 439 / 440 / 441 / 442 / 443 / 444 / 445 / 446 / 447 / 448 / 449 / 450 / 451 / 452 / 453 / 454 / 455 / 456 / 457 / 458 / 459 / 460 / 461 / 462 / 463 / 464 / 465 / T 466 / 467 / 468 / 469 / 470 / 471 / 472 / 473 / 474 / 475 / 476 / 477 / 478 / 479 / 480 / 481 / 482 / 483 / 484 / 485 / 486 / 487 / 488 / 489 / U 490 / 491 / 492 / 493 / 494 / 495 / 496 / 497 / 498 / 499 / 500 / 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / V 507 / 508 / 509 / 510 / 511 / 512 / 513 / 514 / 515 / W 516 / 517 / 518 / 519 / 520 / 521 / 522 / 523 / 524 / 525 / 526 / 527 / 528 / 529 / X,Y 530 / Z 531 / 532 / LLYSIEULYFR 533 / 534 / 535 / 536 / 537 / 538 / 539 / 540 / 541 / 542 / 543 / 544 /

 

(Prynwyd y llyfr hwn gennyf trwy wefan arwerthiannau ebay am 3.50 oddiwrth gyfeiriad yn Hadleigh, Essex, Lloegr, 29 Medi 2006. Yn l stamp inc ar un or tudalennau perthynair gyfrol hon i Lyfrgell Capel Cymraeg Holloway, Heol Sussex, Llundain)

 

(I bought the dictionary via the auction website ebay for 3.50 from an address in Hadleigh, Essex, England, 29 September 2006. According to an ink stamp on one of the pages the dictionary had belonged to the library of Holloway Welsh Chapel, Sussex Road, London)

 

 

2527e CYFLWYNIAD / INTRODUCTION

AN ANALYSIS OF THE ORTHOGRAPHY OF THE WELSH LANGUAGE

 

2528e LLYTHYREN / LETTER A tudalennau / pages 001-032

 

2529e LLYTHYREN / LETTER B tudalennau / pages 033-059

 

2530e LLYTHYREN / LETTER C tudalennau / pages 059-112

 

2531e LLYTHYREN / LETTER D tudalennau / pages 113-147

 

2532e LLYTHYREN / LETTER E tudalennau / pages 147-171

 

2533e LLYTHYREN / LETTER F tudalennau / pages 171-198

 

2534e LLYTHYREN / LETTER G tudalennau / pages 198-214

 

2535e LLYTHYREN / LETTER H tudalennau / pages 214-230

 

2536e LLYTHYREN / LETTER I tudalennau / pages 230-259

 

2537e LLYTHYREN / LETTER J tudalennau / pages 260-263

 

2538e LLYTHYREN / LETTER K tudalennau / pages 264-266

 

2539e LLYTHYREN / LETTER L tudalennau / pages 266-283

 

2540e LLYTHYREN / LETTER M tudalennau / pages 283-310

 

2541e LLYTHYREN / LETTER N tudalennau / pages 310-319

 

2542e LLYTHYREN / LETTER O tudalennau / pages 319-332

 

2543e LLYTHYREN / LETTER P tudalennau / pages 332-378

 

2544e LLYTHYREN / LETTER Q tudalennau / pages 378-381

 

2545e LLYTHYREN / LETTER R tudalennau / pages 381-490

 

2546e LLYTHYREN / LETTER S tudalennau / pages 409-490

 

2547e LLYTHYREN / LETTER T tudalennau / pages 466-490

 

2548e LLYTHYREN / LETTER U tudalennau / pages 490-506

 

2549e LLYTHYREN / LETTER V tudalennau / pages 507-516

 

2550e LLYTHYREN / LETTER W tudalennau / pages 516-530

 

2551e LLYTHYREN / LETTER X tudalen / page 530

 

2552e LLYTHYREN / LETTER Y tudalennau / pages 530-531

 

2553e LLYTHYREN / LETTER Z tudalennau / pages 531-582

 

2554e LLYSIEULYFR / HERBAL tudalennau / pages 533-543

 

_______________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf darreres actualitzacions - latest updates: 2006-10-17

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALONIA-CYMRU