http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_caerfallwch_llythyren_i_2536e.htm

Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

.....................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................0417e Geiriaduron / Dictionaries

........................................1813e Geiriaduron yn Saesneg / Dictionaries in English

 

...................................................2526 Cyfeirddalen i Eiriadur CAERFALLWCH / Orientation page - CAERFALLWCHs Dictionary

.................................................................Y Dudalen Hon / This Page


 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (1850)
Caerfallwchs English-Welsh Dictionary (1850)

LLYTHYREN I
LETTER I


..

Caerfallwch oedd ffugenw Thomas Edwards (1779-1858), a anwyd ym mhentref Caerfallwch (heddiw Rhosesmor SJ2168) yn Sir Y Fflint. Fei haddysgodd ei hun pan oedd yn brentis cyfrwywr yn Yr Wyddgrug; wedyn yn y flwyddyn 1803 symudodd i fyw i Lundain i weithio fel clerc. Edmygair geiriadurwr hynod William Owen-Pughe, y cyhoeddwyd ei eiriadur Cymraeg-Saesneg mewn rhannau pan oedd Caerfallwch yn ei arddegau diweddar ac ugeiniau cynnar. Yr oedd Caerfallwch yn awyddus i greu geirfa Gymraeg ar gyfer meysydd masnach, diwydiant, ar gwyddorau. Ni dderbyniwyd y rhan fwyaf oi fathiadau; serch hynny, mae dyrnaid ohonynt yn eiriau hanfodol yn y Gymraeg heddiw (pwyllgor, buddsoddi, safon, cyngerdd, nwy, hirgrwn).

 

Nid oes fawr o werth iw eiriadur erbyn heddiw, ond yr ŷm ni wedi ei atgynhyrchu ar ffurf testun electronig er mwyn gwneud yn fwy hysbys gyfraniad Caerfallwch i eiriaduraeth yn y Gymraeg.

 

Caerfallwch was the pseudonym of Thomas Edwards (1779-1858), who was born in the village of Caerfallwch (now Rhosesmor SJ2168) in the county of Y Fflint, north-east Wales. Self-educated, he was a saddlers apprentice in Yr Wyddgrug before moving to London in 1803 to work as a clerk. He was an admirer of the eccentric lexicographer William Owen-Pughe, whose Welsh-English dictionary had been published in parts when Caerfallwch was in his late teens and early twenties. Caerfallwch was keen to create Welsh vocabulary in the fields of commerce and industry and the sciences. Most of his creations were not taken into the language - a handful though are now indispensible words in the modern language (pwyllgor = committee, buddsoddi = invest, safon = standard, cyngerdd = concert, nwy = gas, hirgrwn = oval).

 

His dictionary is of little value today, but we have reproduced it in electronic text so that Caerfallwchs contribution to Welsh lexicography is better known.

 

(llun 3255m)

_______________________________________________

(x231) (llun 3531)

_______________________________________________

(x232) (llun 3532)

_______________________________________________

(x233) (llun 3533)

_______________________________________________

(x234) (llun 3534)

_______________________________________________

(x235) (llun 3535)

_______________________________________________

(x236) (llun 3536)

_______________________________________________

(x237) (llun 3537)

_______________________________________________

(x238) (llun 3538)

_______________________________________________

(x239) (llun 3539)

_______________________________________________

(x240) (llun 3540)

_______________________________________________

(x241) (llun 3541)

_______________________________________________

(x242) (llun 3542)

_______________________________________________

(x243) (llun 3543)

_______________________________________________

(x244) (llun 3544)

_______________________________________________

(x245) (llun 3545)

_______________________________________________

(x246) (llun 3546)

_______________________________________________

(x247) (llun 3547)

_______________________________________________

(x248) (llun 3548)

_______________________________________________

(x249) (llun 3549)

_______________________________________________

(x250) (llun 3550)

_______________________________________________

(x251) (llun 3551)

_______________________________________________

(x252) (llun 3552)

_______________________________________________

(x253) (llun 3553)

_______________________________________________

(x254) (llun 3554)

_______________________________________________

(x255) (llun 3555)

_______________________________________________

(x256) (llun 3556)

_______________________________________________

(x257) (llun 3557)

_______________________________________________

(x258) (llun 3558)

_______________________________________________

(x259) (llun 3559)

 

Adolygiadau diweddaraf darreres actualitzacions - latest updates: 2006-10-16

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALONIA-CYMRU