http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_caerfallwch_llythyren_s_2546e.htm

Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

.....................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................0417e Geiriaduron / Dictionaries

........................................1813e Geiriaduron yn Saesneg / Dictionaries in English

 

...................................................2526 Cyfeirddalen i Eiriadur CAERFALLWCH / Orientation page - CAERFALLWCHs Dictionary

.................................................................Y Dudalen Hon / This Page


 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (1850)
Caerfallwchs English-Welsh Dictionary (1850)

LLYTHYREN S
LETTER S


..

Caerfallwch oedd ffugenw Thomas Edwards (1779-1858), a anwyd ym mhentref Caerfallwch (heddiw Rhosesmor SJ2168) yn Sir Y Fflint. Fei haddysgodd ei hun pan oedd yn brentis cyfrwywr yn Yr Wyddgrug; wedyn yn y flwyddyn 1803 symudodd i fyw i Lundain i weithio fel clerc. Edmygair geiriadurwr hynod William Owen-Pughe, y cyhoeddwyd ei eiriadur Cymraeg-Saesneg mewn rhannau pan oedd Caerfallwch yn ei arddegau diweddar ac ugeiniau cynnar. Yr oedd Caerfallwch yn awyddus i greu geirfa Gymraeg ar gyfer meysydd masnach, diwydiant, ar gwyddorau. Ni dderbyniwyd y rhan fwyaf oi fathiadau; serch hynny, mae dyrnaid ohonynt yn eiriau hanfodol yn y Gymraeg heddiw (pwyllgor, buddsoddi, safon, cyngerdd, nwy, hirgrwn).

 

Nid oes fawr o werth iw eiriadur erbyn heddiw, ond yr ŷm ni wedi ei atgynhyrchu ar ffurf testun electronig er mwyn gwneud yn fwy hysbys gyfraniad Caerfallwch i eiriaduraeth yn y Gymraeg.

 

Caerfallwch was the pseudonym of Thomas Edwards (1779-1858), who was born in the village of Caerfallwch (now Rhosesmor SJ2168) in the county of Y Fflint, north-east Walest. Self-educated, he was a saddlers apprentice in Yr Wyddgrug before moving to London in 1803 to work as a clerk. He was an admirer of the eccentric lexicographer William Owen-Pughe, whose Welsh-English dictionary had been published in parts when Caerfallwch was in his late teens and early twenties. Caerfallwch was keen to create Welsh vocabulary in the fields of commerce and industry and the sciences. Most of his creations were not taken into the language - a handful though are now indispensible words in the modern language (pwyllgor = committee, buddsoddi = invest, safon = standard, cyngerdd = concert, nwy = gas, hirgrwn = oval).

 

His dictionary is of little value today, but we have reproduced it in electronic text so that Caerfallwchs contribution to Welsh lexicography is better known.

 

_______________________________________________

(x0409) (llun 3709)

_______________________________________________

(x0410) (llun 3710)

_______________________________________________

(x0411) (llun 3711)

_______________________________________________

(x0412) (llun 3712)

_______________________________________________

(x0413) (llun 3713)

_______________________________________________

(x0414) (llun 3714)

_______________________________________________

(x0415) (llun 3715)

_______________________________________________

(x0416) (llun 3716)

_______________________________________________

(x0417) (llun 3717)

_______________________________________________

(x0418) (llun 3718)

_______________________________________________

(x0419) (llun 3719)

_______________________________________________

(x0420) (llun 3720)

_______________________________________________

(x0421) (llun 3721)

_______________________________________________

(x0422) (llun 3722)

_______________________________________________

(x0423) (llun 3723)

_______________________________________________

(x0424) (llun 3724)

_______________________________________________

(x0425) (llun 3725)

_______________________________________________

(x0426) (llun 3726)

_______________________________________________

(x0427) (llun 3727)

_______________________________________________

(x0428) (llun 3728)

_______________________________________________

(x0429) (llun 3729)

_______________________________________________

(x0430) (llun 3730)

_______________________________________________

(x0431) (llun 3731)

_______________________________________________

(x0432) (llun 3732)

_______________________________________________

(x0433) (llun 3733)

_______________________________________________

(x0434) (llun 3734)

_______________________________________________

(x0435) (llun 3735)

_______________________________________________

(x0436) (llun 3736)

_______________________________________________

(x0437) (llun 3737)

_______________________________________________

(x0438) (llun 3738)

_______________________________________________

(x0439) (llun 3739)

_______________________________________________

(x0440) (llun 3740)

_______________________________________________

(x0441) (llun 3741)

_______________________________________________

(x0442) (llun 3742)

_______________________________________________

(x0443) (llun 3743)

_______________________________________________

(x0444) (llun 3744)

_______________________________________________

(x0445) (llun 3745)

_______________________________________________

(x0446) (llun 3746)

_______________________________________________

(x0447) (llun 3747)

_______________________________________________

(x0448) (llun 3748)

_______________________________________________

(x0449) (llun 3749)

_______________________________________________

(x0450) (llun 3750)

_______________________________________________

(x0451) (llun 3751)

_______________________________________________

(x0452) (llun 3752)

_______________________________________________

(x0453) (llun 3753)

_______________________________________________

(x0454) (llun 3754)

_______________________________________________

(x0455) (llun 3755)

_______________________________________________

(x0456) (llun 3756)

_______________________________________________

(x0457) (llun 3757)

_______________________________________________

(x0458) (llun 3758)

_______________________________________________

(x0459) (llun 3759)

_______________________________________________

(x0460) (llun 3760)

_______________________________________________

(x0461) (llun 3761)

_______________________________________________

(x0462) (llun 3762)

_______________________________________________

(x0463) (llun 3763)

_______________________________________________

(x0464) (llun 3764)

_______________________________________________

(x0465) (llun 3765)

 

 

Adolygiadau diweddaraf darreres actualitzacions - latest updates: 2006-10-16

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALONIA-CYMRU