http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_g_1329k.htm


0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

G-GAVINA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-10 : 2005-05-17

 

  


 

1328k y tudalen blaenorol / la página anterior
 

G,g
1
llythyren G (enw: gê)

gabella
1
toll, treth (hanes)

gabella
1
storfa halen

gabeller
1
tollwr, casglwr tollau

gàbia
1
caetsh
2
Muts i a la gàbia Taw piau-hi! (wrth siarsio un i beidio â sôn am rywbeth)

gabial
1
caetsh (caetsh mawr)
2
caetsh (pwll glo)
2
adarfa

gabinet
1
stydi
2
cábinet (gwleidyddiaeth)
2
swyddfa (cyfreithiwr)

gabinet de lectura
1
ystafell ddarllen

Gabriel
1
Gabriel

gaèlic
1
Gaelaidd
2
Gaeleg (= iaith)

gaèlic
1
Gaeleg (= iaith)
2
Albannwr Gaeleg

gafarró
1
llinos werdd (carduelis chloris)

gafe

(Castileb)

1 anlwc, aflwydd, melltith, anffawd

2 un anlwcus

Mot incorrecte que s'ha de substituir per malastruc / malastruga, malaventurós /  malaventurosa; a vegades no n'hi ha prou de substituir el mot, sinó que cal canviar tota l'expressió (per exemple, portar mala sort). (Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya)

Gair anghywir; yn ei le dylid dweud malastruc / malastruga, malaventurós /  malaventurosa. Weithiau ni wniaff y tro i rhoi gair arall yn ei le. Rhaid newid yr ymadrodd i gyd (er enghraifft portar mala sort). (Gwasanaeth Ieithyddol Prifysgol Agored Catalonia)


gafet
1
clasb, clesbyn
2
bach (mewn bach a dolen)

gai
1
llon
2
hoyw = cyfunryw

gai saber
1
crefft y beirdd

gai
1
un hoyw, cyfunryw-wr

Gaia
1
trefgordd (el Bages)

Gaianes
1
trefgordd (el Comtat)

gaiato

1
ffon, bugeilffon

Gaibiel
1
trefgordd (l'Alt Palància)
Castileg: Gaibiel

(la) Galera del Pla
1
trefgordd (el Montsià)

gaig
1
sgrech y coed (Garrulus glandarius)

gaire
1
llawer
En vols gaire? A wyt ti yn ymofyn llawer?
No n'hi ha gaire Does dim llawer
no gaires ychydig iawn ohonynt
no gaire (ddim) llawer o amser
abans de gaire cyn bo hir
2
(ddim) llawer o beth
3
ni poc ni gaire digonedd o.., llawer o..

gaire
1
fawr o (+ enw)
menjar sense gaire gana bwyta heb fawr awydd
parles sense gaire convenciment dwyt-ti ddim yn siarad â fawr o argyhoeddiad
No tinc gaires ganes de...
(fer alguna cosa)
Does fawr o awydd arno-i (i wneud peth)

-Vols jugar?

-No en tinc gaires ganes

Wyt ti ishe ware?

Dw i ddim mewn hwyliau i’wneud, Dw i ddim yn teimlo fel ei wneud
fa no gaires anys rai blynyddoedd yn ôl


gaire
1
ddim llawer : no + gaire
No m'agrada gaire
Dw i ddim yn ’i lico ryw lawer
2
ddim llawer : no + gaire
3
lawer (cwestiwn)
4
(+ ansoddair)
No és gaire gran Dyw hi ddim yn fawr iawn
Vindràs gaire tard? A fyddi di yn hwyr iawn?

gairebé
1
yn agos, bron

gairebé
1
prin = no gairebé

gairell
1
de gairell
ar oledd’, ar ogwydd
portar el barret de gairell gwisgo’r het ar oledd’
 
gaita

1
pibgorn
2
gaites sylwadau gwag
3
estar de mala gaita
bod mewn tymer drwg

gaiter
1
pibgornwr

Gal
1
Gâl

gal
1
Galaidd

gal
1
Galeg (iaith)
2
Ffrengig

gal
1
Galwr

2 gal·la Gales

gal
1
Galeg (iaith)

gala
1
rhwysg
2
fer gala de dangos rhwysg, ymhyfrydu mewn/yn
3
vestir de gala rhoi ei ddillad gorau amdano / ei dillad gorau amdani
4
sopar de gala cinio mawr

galàctic
1
galaethol

galant
1
gwrol, dewr

galant
1
cariadfab
2
blaenwr (theatr, sínema) = blaenwr ifanc

galentejar
1
bod yn gwrtais wrth
2
canlyn (merch)

galàpet
1
llyfant

Gair safonol gripau 

galàxia
1
galaeth, Llwybr Llaethog, Caer Gwydion

galdós
1
ofnadwy, dychrynllyd

galena
1
swlffid plwm

galera
1
gali = cegin llong (Gogledd Cymru: giali)

galera
1
gali = trei cysodydd

galera
1
carchar i wragedd (gynt)

galerada
1
gali = proflen

galeria
1
gáleri  
2
córidor
3
galeries arcêd siop
4
gáleri (pwll glo)
5
oriel (celfyddydau)
6
balcon cefn

7 galeria del terror siambr arswyd = ystafell â chasgliad o bethau syd yn codi  arswyd ar bobl

galerna
1
gwynt [= gwynt cryf o'r gogledd-orllewin, yng Ngogledd Iberia]

galet
1
sbowt
2
beure a galet yfed gan arllwys (dwr, gwin, etc) i’r geg

galeta
1
bisgïen (galleta - Cataloneg yr Ynysoedd)
2
clatshen

Galícia
1
Galicia

galifardeu
1
crwt, llanc

quatre o cinc galifardeus del poble pedwar neu bump o lanciau o’r pentref

Galilea
1
Galilea

galileu
1
Galileaidd

galileu
1
Galilead, Galileês

galimaties
1
cybolfa
2
nonsens

galindaina
1
tegan, ffril
2
galindaines oferbethau, ffiloreg, pethau di-werth, sothach  
Criticaven els independentistes per fets com "no ser marxistes", "tenir amics burgesos”, “no practicar la lluita de classes" i d'altres galindaines similars

Yr oeddynt yn beirniadu cefnogwyr annibyniaeth am bethau fel “nad Marcsiaid mohonoch”, “bod ffrindiau o’r byddigions gennych”, “nad ych chi’n ymrói i’r frwydr rhwng dosbarthiadau” a sothach tebyg


galindó
1
corn [= corn ar fys troed]

galiot
1
caethwas galai (= bad hir, isel)

galivança
1
gobaith rhithiol

galivar
1
gweld trwy

gall
1
ceiliog
al cant del gall caniad y ceiliog
al gall cantant ar ganiad ceiliog
2
(cerddoriaeth) nodyn anghywir
3
un meistrolus, un gorchmynol, ceiliog y domen
4
gall de baralla ceiliog ymladd
5
no cantar-ne gall ni gallina mynd i ebargofiant (“ni + canu amdano ceiliog neu iâr”)
no cantar-se'n gall ni gallina mynd i ebargofiant

gall dindi
1
twrci

gallard
1
cain, cwrtais
2
dewr

gallardet
1
penwn

gallardia
1
ceinder
2
dewrder

La gallardia mou moltes més simpaties que tots els mítings del mon Mae dewrder [fel arweinydd gwleidyddol] yn denu llawer mwy o gydymdeimlad na holl ralïau’r byd  (“yn symud llawer mwy o cydymdeimladau”)

gallec
1
Galisaidd
2
Galiseg

gallec
1
Galisiad
2
Galiseg

gallega
1
Galises

gallaret
1
pabi [rosêlla]

galleda
1
bwced
ficar els peus a la galleda rhoi eich troed ynddi

Al cap d´una estona ha ficat, ben ficats, els peus a la galleda
Ar ôl ennyd / ymhén tipyn dyma fe’n rhoi ei droed yn sownd ynddi (“ymhén ennyd mae e wedi rhoi ei draed, wedi eu rhoi’nn dda, yn y bwced”)


gallejar
1
bod yn ffroenuchel, bod yn draháus
2
brolio, ymffrostio

3 strytian = cerdded yn ymffrostgar, dan geisio ymddangos yn bwysig

gallejava atrevint-se a tot byddai e’n strytian dan herio pawb a phopeth

gallejar de fatxe strytian fel ffasgwr

El qui gallejava més de fatxe era sovint un individu sense idees polítiques concretes que intentava aprofitar les circumstàncies per omplir la seva butxaca

Yr un oedd yn strytian fel ffasgwr mwy na neb oedd yn aml rhyw unigolyn heb syniadau gwleidyddol penodol a geisiai fanteisio ar y sefyllfa i lenwi’i boced

Gal·les
1
Cymru

Visac Gal·les Cymru am Byth

el País de Gal·les Cymru (“gwlad Cymru”)

gal·lès
1
Cymráeg
2
Cymréig

gal·lès
1
Cymro
2
Cymráeg
3
els gal·lesos y Cymry 

gal·lesa
1
Cymráes, Cymreiges (De Cymru)

gallet
1
ceiliog = ceiliog ifanc
2
clicied, triger

ser de gallet fàcil bod yn rhy barod i saethu (“bod o glicied hawdd, bod o driger hawdd”)

Es va posar un rifle a la boca i va prémyer el gallet Rhoes reiffl yn ei geg a gwasgu’r clicied
3
ceiliog gwynt

galleta
1
bisgïen (Cataloneg yr Ynysoedd) / (Cataloneg y De)
[Mewn Cataloneg Canolog > galeta]

Gal·lia
1
Gâl

gàl·lic
1
Ffrengig

gal·licisme
1
Ffrangegiad

Gallifa
1
trefgordd (el Vallès Occidental)

gallimarsot
1
ceiliog *[= ceiliog heb grib, un sy'n debyg i iâr]
2
gwraig gwrywaidd yr olwg

gallina
1
iâr
2
llwfrgi, llwrfyn, llwrfrddyn
3
pell de gallina croen gw^ydd

4 la gallina dels ous d'or yr wydd sy'n dodwy'r wyau aur

gallina cega
1
mwgwd yr ieir
jugar a la gallina cega chwarae mwgwd yr ieir


gallinaire
1
gwerthwr dofednod

galliner
1
cwt ieir
2
(theatr) y seddau uchaf
3
stŵr, dwndwr
4
tyrfa swnllyd

gallof
1
diog, segur

gallof
1
diogyn, seguryn

gallofejar
1
diogi

galloferia
1
diogi

galó
1
galwyn
2
ceibr
3
eddi, bredwaith

galop
1
carlam
al galop ar garlam
anar al galop mynd ar garlam
a galop tirat ar garlam gwyllt
2
morglawdd

galopada
1
carlamiad, carlamu

galopant
1
carlamus
2
(Meddygaeth) carlamus

galopar
1
carlamu

galotxa
1
= esclop

galta
1
boch
2
galtes = hyfdra
Quines galtes! Dyna ichi ddigywilydd!
parar la galta troi’r foch arall, troi’r rudd arall

Que es fotin! Ja esta bé de posar l'altra galta Rhaid iddynt gael eu haeddiant! Dyna ddigon ar droi’r foch arall.

galtada
1
cernod, slapen

galtejar

1
clustochi, slapio

galtaplè
1
bochdew

galter
1
troed mynydd, troed rhiw

galtera
1
strap gên
2
galteres twymyn doben

galvana
1
diogi

galvànic
1
galfanig

galvanitzar
1
galfanu, galfaneiddio
2
trydanu, gwerfeiddio, ysgogi, symbylu
 
galze

1
rhigol, rhych

galzeran
1
(Ruscus aculeatus) Celynnen Fair

gamarús
1
(Strix aluco) tylluan frech
2
(Meripilus geganteus) math o fadarchen
3
twpsyn

A tots els fòrums hi ha gamurosos, i aquest no és cap excepció

Y mae twpsod ym mhob fforwm, a dyw hwn ddim yn eithriad

 

gamba
1
berdysen
2
coes

gambada
1
brasgam

gambal
1
carrai gwarthol, lledr gwarthol
2
ser curt de gambals bod yn hanner pan

gambit
1
gambit

gambuix
1
pensgarff

gamma
1
rhychwant
2
(Cerddoriaeth) graddfa
2
(llythyren) gama

gana
1
archwaeth, awydd bwyd, chwant bwyd
fer patir gana llwgu (rhywun)
matar de gana
llwgu
passar gana
llwgu
patir gana
llwgu

perdre la gana colli archwaeth
tenir gana bod chwant bwyd ar (rywun)
.....-Vols una poma? -Gràcies, però no tinc gana
.....Wyt ti eisiau afal? Dim diolch, does dim chwant bwyd arnaf fi


2
(esgid) tenir gana
bod twll ym mlaen yr esgid, lle mae’r gwadn wedi dod yn rhydd

 

3 awydd

de mala gana o'ch anfodd

Es va posar á estudiar de mala gana però no va aprendre res

Dechreuodd astudio o’i anfodd ond ’ddysgodd e ddim byd

 

amb tanta gana mor frwd / â chymaint o frwdfrydedd

Mai plou amb tanta gana, com quan plou de tramuntana. (Dywediad) Fydd hi byth yn bwrw glaw â chymaint o frwdfrydedd fel y bydd yn bwrw ar adeg y gogleddwynt4
ganes awydd

ganes de (fer alguna cosa) awydd (gwneud rhywbeth)
.......... joves amb idees i ganes de treballar
...........pobl ifanc â syniadau ac yn awyddus i weithio
amb ganes de
gan ddymuno
amb molt poques ganes de (fer alguna cosa)
heb fod arno fawr awydd (gwneud rhywbeth)

DONAR:

no donar-li la gana de (fer alguna cosa) dim awydd (gwneud rhywbeth)
No em dóna la gana de fer-ho Does arna i ddim awydd ei wneud

Actua com li dona la gana  Mae e’n wneud yr hyn y mae’n ymofyn ei wneud

 

TENIR:
tenir ganes
bod + awydd ar
no tenir gaires ganes de dim + teimlo awydd (gwneud rhywbeth) , dim + clywed awydd (gwneud rhywbeth) , dim + bod mewn hwyliau i (wneud rhywbeth)
tenir moltes ganes de
awydd mawr ar

 

VENIR:
venir-li ganes de
awydd (gwneud rhywbeth) yn codi ar   
 
5
Són ben bé ganes de molestar Maen nhw’n trïo digio wrthyt ti (“maent yn union awyddau i ddigio”)
 

ganàpia
1
llanc / llances sydd yn ymddwyn fel plentyn bach, babi mawr

gandalla
1
rhwyd gwallt

Gandesa
1
trefgordd (la Terra Alta)

Gandia
1
trefgordd (la Safor)
Cyfrifiad ieithyddol Gwlad Falensia (2001) - canran o siaradwyr Catalaneg: Gandia: 69,91%

gandul
1
diog

gandul
1
diogyn

fer el gandul bod yn ddiogyn, diogi, seguran

Veig que segueixes fent el gandul Rwy’n gweld dy fod yn dal i ddiogi 

gandulejar
1
seguran

S’acaban les vacances i em posaré a treballar, doncs ja fa temps que gandulejo
Mae’r gwyliau’n dod i ben a byddwn i’n dechrau gweithio, am fy mod wedi bod yn seguran ers peth amser

Sempre gandulegen Maen nhw’n seguran yn wastodganduleria
1
diogi

deixar-se endur per la ganduleria gadael i ddiogi fynd yn drech na chi

Massa vegades em deixo endur per la ganduleria Rwy’n gadael i ddiogi fynd yn drech na fi ormod o weithiau

la ganduleria més indolent diogi o’r mwyaf 

 

per ganduleria oherwydd diogi

No he escrit res per ganduleria Nid wyf fi wedi ysgrifennu dim oherwydd diogi
No és per ganduleria que ja s'ha jubilat Nid oherwydd diogi y mae e ymddeol yn barod

El bilingüisme seria una solució perversa perquè sempre relliscarem per ganduleria cap l’altra llengua imposada

Mae dwyieithedd yn ateb drwg am ein bod ni’n llithro bob tro oherwydd diogi i’r iaith a wthiwyd arnom ni

 

per pura ganduleria oherwydd diogi pur

Llegeixo menys del que m'agradaria per pura ganduleria de posar-m'hi

Rwy’n darllen llai nag yr hoffwn i oherwydd diogi pur pan ddylwn i fynd ati i’w wneud  


ganga
1
bargen
2
(enw aderyn) (Pterocles alchata) grugiar dribys, grugiar y diffeithwch
3
(mwyngloddio) rwbel, ysbwriel
4
arian annisgwyl
5
rhodd

gangli
1
ganglion, gieuglwm

gangrena
1
madredd, pydredd, márwgig

gangrenar-se
1
madru

gàngster
1
gangster

Els del PP s'estan comportant com autèntics gàngsters

Mae pobl y Partido Popular (plaid asgell-dde eithafol Castilia) yn ymddwyn fel gangsteriaid o’r iawn ryw

gànguil
1
milgi

És llarg i prim com un gànguil Mae fel llyngyryn (“mae [ef] yn hir ac yn denau del milgi”)

Sembla un gànguil Mae fel llyngyryn (“mae [ef] yn debyg i filgi”)

 

2 (person tal tenau) llyngyryn, sgliffyn

És un gànguil Mae fel llyngyryn (“mae [ef] yn filgi”)

Quin gànguil! Mae fel llyngyryn (“y fath milgi”)

gànguil
1
math o gwch at gludo yr hyn sydd i’w taflu allan yn y môr (llaid a thywod o garthlongua; cerrig at adeiladu cloddiau, ayyb)

El material d’escullera es carregat en gànguils, que posteriorment el transporten fins a la seva ubicació definitiva

Mae defnyddiau’r morglawdd yn cael eu llwytho ar gychod o’r enw “gànguils”, sydd wedyn yn eu cludo i’r man terfynol

2 treillrwyd (a ddefnyddir i dal morgimychod, rhwyd a dynnir) 

ganivet
1
cyllell
Va agafar un ganivet llarg i afilat Gafaeliodd mewn cyllell hir a miniog


ganiveta
1
cyllell fara, cyllell fawr

ganivetada
1
trywaniad, slaes

ganso
1
digychwyn, segur

gansola
1
diog (Catalonia Uwchfynyddol) [= gandul]

gansoner
1
sy'n tindrói (Catalonia Uwchfynyddol) [= gandul]

gansoneria
1
colli amser, arafwch

ganut
1
newynog
2
sydd â chwant bwyd arno yn gyson

ganxet
1
bach crosio, bachyn crosio, gwaellen grosio
2
fer ganxet crosio

ganxo
1
bach
2
crogfach
 

ganxut
1
bachog, ar ffurf bach

ganya
1
cragen, ganyes cragennau
2
fer ganyes gwneud ystumiau
3
tenir mala ganya edrych yn ddu

ganyota
1
ystum, gwep
fer ganyotes gwneud ystumiau

gara-gara
1
fer la gara-gara (a algú) cynffona (i rywun), seboni (rhywun), llyfu tin (rhywun)

garant
1
cyfrifol

garant
1
gwarantwr

garantia
1
ernes
2
gwarant = sicrhâd fod cynnyrch neu wasanaeth yn cyrraedd safon penodol
màxima garantia â gwarant llawn
amb garantia dan warant

garantir
1
gwarantu
2
tenir garantit (hawl, ayyb) bod gan rywun wedi ei warantu
3
sicrháu
4
rhoi gair dros rywun

garatge
1
garej, modurdy

garba
1
ysgub

una garba de blat ysgub wenith (Triticum aestivum / Triticum vulgare)

La garba de blat de l’escut simbolitza el conreu principal d'aquesta vila agrícola

Mae’r ysgub wenith ar y darian yn sumbol prif gnwd y pentref amaethyddol hwn
una garba de civada ysgub geirch (Avena sativa)

una garba de xeixa ysgub wenith (Triticum aestivum / Triticum vulgare)


garbell
1
rhidyll

garbellar
1
rhidyllu

garbí
1
gwynt = gwynt o'r de-orllewin

garbissos
1
eisin

garbuix
1
llanastr, anhrefn, annibendod, cawl, cawdel, cybolfa, cymysgfa

 

fer-se un garbuix drysu, moedro

unificar el garbuix de plans socials que les diferents administracions regionals i locals de Brasil atorgaven als pobres (Avui 2004-01-10)

uno’r gymysgfa fawr o gynlluniau lles sydd gan y gwahanol weinyddiaethau rhanbarthol a lleol ym Mrazil ar gyfer y tlodion

Garcia
1
trefgordd (la Ribera d'Ebre)

gardènia
1
(Botaneg) gardenia, jasmin y Penrhyn

garfi
1
bach

gargall
1
poer

gargamella
1
llwnc

gàrgara
1
golchi ceg, garglio
fer gàrgares golchi ceg, garglio (“gwneud gargliadau”)
Ves a fer gàrgares! Cer i grafu!

gàrgola
1
gargoel

gargot
1
sgribl, sgriblad
gargots ysgrifen traed brain; traed brain

gargotejar
1
sgriblo, sgriblan

Els Garidells
1
trefgordd (el Tarragonès)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Els_Garidells Gwefan Wikipedia

http://www.garidells.altanet.org/ Gwefan Cyngor y Pentref

garita
1
bwth gwarchodwr
2
tyred gwylio
3
caban signalau

garjola
1
carchar
ser a la garjola bod yn y carchar

anar dret a la garjola mynd yn syth i’r carchar

garlaire
1
hen glep

garlanda
1
coronbleth, garlant

garlar
1
clebran, prepian, baldorddi

garnatxa
1
[math o rawnwin du]  

http://www.torres.es/cat/asp/vyc_lasuvas_gartinta.asp


2
“garnatsha” gwin a wneir o rawnwin du

La VIII Fira de la Garnatxa i el  Brunyol tindrà lloc el 26/3/05. La garnatxa és el producte que identifica més l'Empordà. Els brunyols (bunyols) són pastissos que habitualment per Setmana Santa s'elaboren a moltes cases de la nostra comarca, i que juntament amb la garnatxa són motiu de postres o de benvinguda als visitants als domicilis dels empordanesos.

Cynhelir yr wythfed Wyl “Garnatsha a Brwniolau” ar y chweched ar hugain o Fawrth, dwy fil a phump. “Garnatsha” yw’r cynnyrch mwyaf nodweddiadol o ardal yr Empordà. Mae’r “brwniolau” yn deisennau sydd yn ôl yr arfer yn cael eu gwneud yn

ein cartrefi ar gyfer y Pasg, ac ynghyd â’r “garnatxa” fe’u bwyteir fel melysfwyd (trydydd cwrs mewn pryd o fwyd) neu fel tamaid wrth groesawu ymwelwyr yng nghartrefi pobl yr Empordà

http://pobles.ddgi.es/Garriguella/ajuntament/grups.asp?Id=8682

 

Garnatxa de l'Empordà, és el vi millor que hi ha.

(Dywediad) Garatsha o Empordà, dyna’r gwin gorau sydd

3 Camí de la Garratxa “Heol y Garatsha” Llwybr i gerddwyr yn ardal gwinlannoedd sir l’Alt Penedès, ar bwys Sant Sadurní de l’Anoia; mae’r llwybr yn mynd o Olesa de Bonesvalls yn y de i Sant Llorenç d’Hortons yn y gogledd

http://www.senderismealtpenedes.net/enrutar.asp?web=garnatxa


garneu
1
cyfrwys, ystrywgar

garneu
1
(pysgodyn) (Trigla lyra) chwyrnwr ysgithrog

garoina
1
(pysgodyn) môr-ddraenog, draenog môr, wy môr (Gweler garota)

Els eriçons de mar, les garotes, o més ben dit les garoines (com genuïnament s’anonomen al Baix Empordà) tornen a ser un plat exquisit de la cuina d’hivern. El Patronat de Turisme de Palafrugell comença aquest dissabte 17 la campanya la Garoinada, que s’allargarà fins al 14 de març (Avui 2004-01-16)

Mae’r môr-ddraenogod, “garotes”, neu a bod yn gywirach “garoines” (dyna’r enw iawn arnynt yn sir Baix Empordà) wedi dychwelyd fel saig flasus ar fwydlen y gaeaf  (“yng nghoginio’r gaeaf”). Mae Swyddfa Groeso Palafrugell yn cychwyn ymgyrch y “garoinada” ddydd Sadwrn yr ail ar bymtheg, fydd yn para hyd y pedwerydd ar ddeg o Fawrth 

 

 


garota
1
(pysgodyn) môr-ddraenog, draenog môr, wy môr

garota de punxes llargues (Centrostephanus longispinus)

garota negra (Arbacia lixula)

garota violeta (Sphaerechinus granularis)


garra
1
coes (anifail)

(el) Garraf
1
comarca (Gogledd Catalonia)

garrafa
1
costrel

garrallarg
1
hirheglol, â choesau hiriongarranyic
1
gwichian

garratibat
1
â choesau stiff
2
wedi eich syfrdanu’n llwyr, syfrdan

La telefonada m'ha deixat garratibat

Mae’r alwad ffôn wedi fy syfrdanu’n llwyr
 
anar quedant cada vegada més garratibat

mynd yn fwyfwy syfrdan, cael ei synnu fwyfwy

Mentre llegia els diaris que parlaven del seu cas, anava quedant cada vegada més garratibat

Wrth ddarllen y newyddiaduron oedd yn siarad am ei achos, aethai’n fwyfwy syfrdan

 

Algun dia ens has de deixar garratibats donant alguna prova i alguna font científica de les teories "reconegudes" que defenses.

Ryw ddydd bydd rhaid i ti ein synnu ni i gyd wrth roi rhyw brawf a rhyw ffynhonell wyddonol ar gyfer y damcanaiaethau “cydnabyddedig” yr wyt ti yn eu hamddiffyn


garell
1
coesgam, bongam, glingam, coesgrwn, â choesau bando

2 Garell cyfenw

garrepa
1
cybyddlyd

garrepa
1
cybydd

garreta
1
cefn y glin

garrí
1
porchell

freginat de garrí perfedd porchell wedi eu ffrïo

2 garrinet porchell bach

garric
1
(Quercus coccifera) llwyn o ardal Môr y Canoldir

garriga
1
tir prysg, prysgdir – tir lle y mae llwyni (Quercus coccifera)

Garriga
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Garrigàs
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

Garrigoles
1
trefgordd (el Baix Empordà)

Garriguella
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

(les) Garrigues
1
comarca (Gogledd Catalonia)

garrit
1
swynol, deniadol, hudolus
Va fer goig veure davallar de la nau aquelles quaranta bagasses, les més garrides del món

Roedd yn hyfryd gweld y dugain putain hynny yn glanio o’r llong, y rhai mywaf swynol yn y byd


garró
1
ffêr, migwrn, swrn

garrofa
1
carob
guanyar-se les garrofes ennill eich bywoliaeth

garrofer
1
pren carob

garrot
1
ffon
2
llindagfa, llindag

garrotada
1
ergyd â ffon neu bastwn

garrotxa
1
prysgdir

(la) Garrotxa
1
comarca (Gogledd Catalonia)

garrulador
1
siaradus
2
(aderyn) trydar, yswitian

garrulador
1
clebryn, clebre, preblyn

garrulo
1
(Castiliaeth) un anwaraidd, un garw

Era espanyolista de família andalusa de Molins de Reí però no semblava el típic pelat garrulo

Un pro-Gastilia o deulu Andalwsaidd o dref Molins de Rei oedd ef, ond nid oedd yn ymddangos fel un nodweddiadol o’r rhai anwaraidd croenben

garrular
1
clebran
2
(Aderyn) trydan, yswitian

garsa
1
pioden (piogen, pia)
donar garsa per perdiu twyllo (“rhoi pioden am bertrysen”)

gas
1
nwy, gàs
gas de ciutat nwy glo
gas lacrimogen
nwy dagrau
gas natural nwy naturiol
gas butà nwy bwtan  
2
mwg
gasos d'escapament nwy gwacáu, nwy llosg

gasa
1
gwe, meinwe

gasar
1
nwyo

gascó
1
Gaswynaidd = yn perthyn i Aswyn, rhanbarth Ocsitania

gascó
1
Gaswyneg = iaith Gaswyn, rhanbarth Ocsitania

gascó
1
Gaswyniad = un o drigolion Gaswyn, rhanbarth Ocsitania

gascó
1
Gaswyneg = un o dafodieithoedd Ocsitania

gascona
1
Gasgones

Gascunya
1
Gasgwyn

gasela
1
gafrewig, gasél

gaseta
1
newyddiadur

gasetilla
1
(newyddiadur) colofn glecs
2
newyddion yn gryno 

gasetiller
1
newyddiadurwr
2
colofnwr clecs

gasificació
1
nwyeiddiad, nwyeddio, nwyo

gasificar
1
nwyeddio, nwyo

gasista
1
nwy
una empresa química i gasista cwmni cemegon a nwy

gasiu
1
cybyddlyd

gasiveria
1
cybydd-dod, crintachrwydd

gasoducte
1
lein bibau nwy

gasògen
1
peiriant nwyo

gas-oil
1
disel

gasolina
1
petrol

gasolinera
1
gorsaf betrol

gasòmetre
1
gasomedr, tanc nwy

gasós
1
nwyol, nwyog
2
(diod) byrlymog, pefriol

gasosa
1
dŵr byrlymog
2
gaseosa de llimonada lemonêd (= lemonêd byrlymog)

gaspatxo
1
gaspatsho = cawl oer o Andalwsia
 
gastador
1
afradlon
2
hael

gastar
1
(arian) gwario
2
(amser) treulio
3
(adnoddau) treulio, defnyddio
4
(peiriant) treulio
5
(dillad) treulio
6
ymddwyn mewn ffordd annerbyniol
7
bod gennych briodoledd annymunol
Gasta molta fatxenda Broliwr mawr yw e

 

berf ddiwrthrych
8
gastar en (alguna cosa)
gwario arian ar (rywbeth)

gastar-se
1
treulio
2
gastar-se (una quantitat de diners) en (alguna cosa) gwario (swm o arian) ar (rywbeth)

No compra ni gasta en res

Nid yw’n prynu dim na gwario ei arian ar ddim
Va gastar-se cent milions de lluires en els dos quadres
Gwariodd gan mil o bunnau ar y ddau ddarlun

gastat
1
wedi ei dreulio

gasteròpode
1
boldroedog

gàstric
1
gastric, cyllaol

gastritis
1
llid y cylla

gastroenteritis
1
gastro-enteritis, llid y stumog a’r perfedd

gastrònom
1
danteithiwr, gastronomydd

gastronomia
1
gastronomeg

gastronòmic
1
gastronomegol

gat
1
cath
2
cwrcath
3
jac


4
Aquí hi ha gat amagat Mae rhyw ddrwg yn y caws, Mae rhywbeth amhéus yma (“yma y mae cath wedi cuddio”)

 

buscar tres peus al gat (“chwilio’r gath i gael hyd i dri throed”)

Dywedir taw “buscar tres pèls al gat” és l’origen (“chwilio’r gath i gael hyd i dri blewyn [o wahanol liwiau] am nad oes gan ffwr cath ond dau o liw wahanol fan bellaf)

Aquí ningú parla de cremacions, de deportacions, de linxaments ni de res que s'hi assembli, no busquis tres peus al gat i no fugis d'estudi

 

caure de potes, com els gats

cwympo ar eich pedwar / ar eich pedwar agor / disgyn ar eich traed; hynny yw, dod allan ohoni yn ddianaf (“syrthio ar y coesau fel y cathod”)

 

donar-li (a algú) gat per llebre twyllo (“rhoi iddo gath yn lle ysgyfarnog”)

 

Els gats sempre cauen de potes Mae’r cathod yn cwympo ar eich pedwar bob amser

 

estar com el gat i el gos ymladd fel cŵn a chathod (“bod fel y gath a’r ci”)

 

gat d’algàlia cath fwsg, gath yr India, pergath (algàlia = mwsg)

 

gat amagat: Aquí hi ha gat amagat

 

Gat escaldat de l'aigua freda fuig Cas gan gath y ci a’i bratho (“cath wedi’i sgaldio o ddw^r oer mae’n ffoi”, bod ganddi gymaint o ofn o gofio rhyw brofiad annifyr fel ei bod yn ffoi pan nad oes rhaid)

 

gat escorxat: Sembla un gat escorxat

 

gat salvatge cath wyllt


gat mesquer genet

 

gat per llebre: donar-li (a algú) gat per llebre

 

gat vell hen lwynog, rhywun hirben (“hen gath”)


orgue de gats cyfarfod stwrllyd


quatre gats ychydig iawn o bobl, grw^p bach iawn o bobl (“pedair cath”)

.....Quan vàrem començar, no fa massa, erem quatre gats, ara ja som tota una colla

.....Pan ddechreuon ni, ychydig yn ôl, ychydig oedd ohonom, ond erbyn hyn rhyw dorfa o bobl ŷn ni

Fa vint anys a Catalunya als pobles els independentistes érem quatre gats

Ugain mlynedd yn ôl yng Nghatalonia roeddem ni gefnogwyr annibyniaeth yn  rhai prin yn y pentrefi

 

Sembla un gat escorxat (“mae golwg cath wedi’i blingo arno”) (ffe’i dywedir am rywun tenau dros ben):

Dyw e’n ddim ond dwy lygad a thrwyn,

Does ond ei lun,

Dyw e ond croen ac asgwrn


tenir set vides com els gats bod ganddo naw bywyd fel cath (“saith bywyd fel y cathod”)
 
 
16
(cath = meddwdod)

agafar el gat meddwi (“cymryd y gath”)
tenir gat
bod yn feddw (“bod gennych gath”)
estar gat
bod yn feddw

anar gat bod yn feddw

.....Ja vaig una mica gat Rwy i wedi meddwi dipyn bach

.....Vas gat? Wyt ti wedi meddwi? Wyt ti’n feddw?
escorxar el gat
cysgu a sobri (“blingo’r gath”)

 


gata
1
cath fenyw

Gata
1
trefgordd (la Marina Alta)

gata maula
1
un dauwynebog

gatada
1
cam gwag

gatejar
1
mynd ar eich pedwar

gatera
1
twll cathod (mewn wal, drws, i gathod gael mynd i mewn ac i maes)
2
(llong) twll yn y dec y daw cadwyn trwyddo

gatinar
1
cael cathod bach

gató
1
teisen (Rosselló)

gatosa
1
eithinen

Gatova
1
trefgordd (l'Alt Palància)

Castileg: Gátova

gatzara
1
mwstwr

portar molta gatzara codi tipyn o helynt (“cario llawer o fwstwr”)
2
gatzares mwstwr

gatzarós
1
swnllyd, mwstrog

gatzoneta
1
cwrcwd
asseure's a la gatzoneta eistedd yn eich cwrcwd

gaudi
1
llawenydd
2
mwynhâd
 
gaudir
1
gaudir (d’alguna cosa) mwynháu (rhywbeth) = cael budd (o rywbeth), bod gennych (rywbeth)


gaudir d'una bona salut bod mewn iechyd da, bod yn iach fel cneuen


gaudir d’una segona oportunitat
cael ail gyfle


Té tot el dret de gaudir d’una segona oportunitat

Mae ganddo bob hawl cael ail gyfle


Gaudeix d'una gran fortuna Mae ganddo gyfoeth mawr

 

Gaudeix de molts privilegis Mae e’n mwynháu breintiau lawer

 

gaudir d’unes vacances llargues mwynháu gwyliau hir


2
gaudir (d’alguna cosa)
mwynháu (rhywbeth), ymhyfrydu (yn rhywbeth),  ymhoffi  (yn rhywbeth), cael hwyl (ar rywbeth)

(Tardes de teatre) També molts aficionats a la ciutat a qui no agrada sortir de nit, o no podem fer-ho, tenien l’oportunitat de gaudir dels espectacles gràcies a les sessions de tarda (Avui 2004-01-26)

(Prynhawniau theatr) Hefyd y mae selogion (y theatr) yn y ddinas nad ydynt yn hoffi yn y nos, neu ni allwn ei wneud,  byddai ganddynt y cyfle i fwynháu’r dramâu diolch i berfformiadau’r prynháwn

 

3 (verb without an object) mwynháu, cael mwynhâd  
 
gautxo
1
gawtsho

Gavà
1
trefgordd (el Baix Llobregat)

gavadal
1
cafn
un gavadal de mentides llwyth o gelwyddau (“cafn o gelwyddau”)

Gavarda
1
trefgordd (la Ribera Alta)

gavardina
1
gabardîn, math o frethyn
2
cot law

gavarra
1
fflat (math o gwch)

gavarrera
1
rhosyn y cw^n (Rosa canina)

2 Gavarrera cyfenw


gavarrot
1
stydsen

gavatx
1
Ffrancwr (enw difrïol)

gavella
1
ysgub

gavet
1
rhododendron

Gavet de la Conca
1
trefgordd (el Pallars Jussà)

gaveta
1
cafn mortar

gàvia
1
gwylan

gavina
1
gwylan
  

1127k y tudalen nesaf / la página següent

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacins
11 05 2001 :: 08 10 2002 :: 26 10 2002 :: 2003-10-11 :: 2004-01-13 :: 2004-11-15 :: 2005-03-10

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu ø(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
CYMRU-CATALONIA