http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_b_1891c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA B

 

:: plural de bò = vaca
b'àbhaist do... :: solia...
bad (substantiu masculí) badan :: barca
baga (substantiu masculí) bagaichean :: bossa
bàgh (substantiu masculí) bàigh :: badia
baidhseagal (substantiu masculí) baidhseagalan :: bici
baile (substantiu masculí) bailtean :: poble, ciutat
b'àill leibh? :: com diu?
bainne [· BA-nyø·] :: llet
balach (substantiu masculí) balaich :: noi
balgam (substantiu masculí) balgaman :: glopada
ball (substantiu masculí) buill :: 1 pilota 2 membre, soci
balla (substantiu masculí) ballachan :: paret
ball-coise (substantiu masculí) buill-choise :: fútbol
ban :: (+ lenició) prefix (= dona)
bàn :: ros (tambè un cognom, anglicitzat 'Bain' [bein])
bana :: (+ lenició) prefix (= dona)
banacharaid (substantiu femení) banacharaidean :: parent (femella) , amiga
bana-chlèireach f bana-chlèirich :: secretària, oficinista
banais (substantiu femení) bainsean :: boda
banca (substantiu masculí) bancaichean [· BANG-kø·] :: banc
b'ann :: era
banrigh (substantiu femení) banrighean :: reina
bàr (substantiu masculí) bàraichean :: bar
bàrd (substantiu masculí) bàird :: poeta
bàrdachd (substantiu femení) [· BAAR-døkhk·] :: poesia
bargan (substantiu masculí) barganan :: ganga
Barrach (substantiu masculí) Barraich :: illenc de l'illa de Barraigh
barrachd (substantiu masculí) :: més
Barraigh (substantiu masculí) :: nom d'una illa
bata (substantiu masculí) bataichean [· BA-tø·] :: pal
bàta (substantiu masculí) bàtaichean [· BAA-tø·] :: barca
bàt'-aiseig (substantiu masculí) bàtaichean-aiseig :: ferry (barca)
bàta-sàbhalaidh (substantiu masculí) bàtaichean-sàbhalaidh :: llanxa de socors
bàta-smùid (substantiu masculí) bàtaichean-smùid :: vaixell de vapor
bàt'-iasgaich (substantiu masculí) bàtaichean-iasgaich :: barca pesquera
b'e :: era
beachd (substantiu masculí) beachdan :: opinió
beag, nas lugha [· bek·] :: petit, més petit
beagan (substantiu masculí) :: una mica
bealach (substantiu masculí) balaichean :: port (de muntanya)
bean (substantiu femení) mnathan [· BEN·] :: dona
beannachd (substantiu masculí) beannachdan :: benedicció
bean-stiùiridh (substantiu femení) mnathan-stiùiridh :: directora
bean-teagaisg (substantiu femení) mnathan-teagaisg :: professora
beàrn (substantiu masculí) beàrnan :: buit, espai
beatha (substantiu femení) beathannan :: vida
uisge-beatha (anglicitzat "whisky"), literalment 'aigua de vida, eau de vie' :: antigament també un nom de pila - d'on el cognom MacBheatha (anglicitzat 'MacBeth');
Beilgeach (substantiu masculí) Beilgich :: belga
beinn (substantiu femení) beanntan :: muntanya
beir, a' breith (+ air) :: agafar
beò :: viu
beud (substantiu masculí) beudan :: pèrdua, danys
Beurla (substantiu femení) [· BIØR-lø·] :: anglès
b'fheàrr le :: estimaria més
b'fhiach do :: valdria la pena de
bha [· VA·] :: era, estava
bhan (substantiu femení) bhanaichean :: furgoneta
Bhatarsach (substantiu masculí) Bhatarsaich :: (gentilici) person de Bhatarsaigh
Bhatarsaigh (substantiu masculí) :: NL6394 illa al sud de l'illa de Barra (Vegeu 'formes anglicitzades de cognoms i topònims escoces' a peu de pàgina) eilean Bhatarsaigh l'illa de Bhatarsaigh
Bheilg, a' (substantiu femení) :: Belga
bheir :: donarà
bhidio (substantiu femení) :: video
bhiodh, bhitheadh :: seria, estaria
bhios :: serà, estarà
bhithinn :: jo seria, jo estaria
bho, bhon :: 1 des de 2 de
bhuaibh :: de vosaltres
bhuainn :: de nosaltres
bhuaipe :: d'ella
bhuaithe :: d'ell
bhuapa :: d'ells, d'elles
bhuat :: de tu
biadh (substantiu masculí) :: menjar, àpat
biadh, a' biadhadh :: alimentar, donar de menjar
biast [· BI-øst·] :: bèstia
biast-dubh [· BI-øst DUU·] :: llúdria
bidh :: serà, estarà
bileag (substantiu femení) bileagan :: 1 fulla 2 fullet
binn :: eufònic
bithidh :: serà, estarà
blàr (substantiu femení) blàir [· BLAAR·] :: 1 camp 2 camp de batalla 3 batalla (també topònim; i cognom Blair, del topònim anglicitzat)
blasad (substantiu masculí) :: tast; mossegada
blàth [· BLA·] :: calent
bliadhna (substantiu femení) bliadhnaichean :: any
blobhsa (substantiu masculí) blobhsaichean :: brusa
(substantiu masculí) :: vaca
bòcan (substantiu masculí) bòcanan :: fantasme
Bochanan [·bo-KHA-nøn ·] :: cognom
bochd, nas bochda [·BOKHK·] :: 1 pobre, més pobre 2 malalt, més malalt
bocsa (substantiu masculí) bocsaichean :: 1 capsa 2 acordeó
bocsa-litreachan (substantiu masculí) bocsaichean-litreachan :: bústia
bodach (substantiu masculí) bodaich :: home vell, avi, vell
bodhar, nas boidhre (ºadjectiuº) :: sord, més sord
bog, a' bogadh :: mullar
bog, nas buige (ºadjectiuº) :: 1 humit 2 tou
bòidheach, nas bòidhche (ºadjectiuº) :: bonic, més bonic
boidhre (= nas boidhre) :: Vegeu - bodhar = sort
boireannach (substantiu masculí) boireannaich :: dona
bòrd (substantiu femení) bùird :: taula
botal (substantiu masculí) botail [· BO-tøl·] :: ampolla
bracaist (substantiu femení) bracaistean :: esmorzar
bradan (substantiu masculí) bradain :: salmó
bràigh (substantiu masculí) bràighean :: 1 terra alta 2 part de dalt
bràthair (substantiu masculí) bràithrean :: germà
breab, a' breabadh {també: a' breab) :: donar una guitza a
breabadair (substantiu masculí) breabadairean :: teixidor
breac (substantiu masculí) bric :: salmó
breac, nas brice [· BREKHK·] (ºadjectiuº) :: variegat
breàgha [· BRI-a·] (ºadjectiuº) :: bonic
bric :: Vegeu - breac = salmó
brice (= nas brice) :: Vegeu - breac = variegat
briogais (substantiu femení) briogaisean :: pantalons
bris, a'briseadh :: trencar
briste (ºadjectiuº) :: trencat
bròg (substantiu femení) brògan :: sabata
broilleach (substantiu masculí) broilleachan :: pit = part superior del tronc
brot (substantiu masculí) :: sopa
bruach (substantiu femení) bruaichean :: marge del riu
bruidhinn, a' bruidhinn :: parlar
bu :: era
buail, a' bualadh :: picar
buail basan, a' bualadh bhasan :: aplaudir, picar les mans
buailteach :: amb tendència de
buam :: de mi
bu chaomh le :: li agradaria
bu chòir de :: hauria de
buidhe (ºadjectiuº) :: groc
buidheann (substantiu femení) buidhean :: gruip
bùidsear (substantiu masculí) bùidsearan :: carnisser
buige (= nas buige) :: Vegeu - bog = humit, tou
buileach :: plenament
bùird :: plural de bòrd = taula
bu mhath le :: li agradaria
bu mhòr am beud :: era una llàstima
buntàta (substantiu masculí) :: patata
bùrn [· buurn·] :: aigua
b'urrain do :: podria
bus (substantiu masculí) busaichean :: autobus, autocar
bùth (substantiu masculí) bùithean / bùitean / bùithnean / bùthan :: botiga
bu toil le :: li agradaria