http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_e_1894c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA E

 

e / esan :: ell
each (substantiu masculí) eich [· EKH·] :: cavall
Eachann [· YE-khøn·] :: Hector
eachdraidh (substantiu femení) :: història
Eadailtis (substantiu femení) :: ialià
eadar (preposició) :: entre
eadaraibh :: entre vosaltres
eadarainn :: entre nosaltres
eagal (substantiu masculí) :: por
eaglais (substantiu femení) eaglaisean [· E-klish·] :: església
é air :: detesta
earbsach :: de confiança
Earrach (substantiu masculí) Earraichean :: primavera
Earraghaidheal [· ya-rø-GHEEL·] :: Argyll /aa(r)gáil/
earran (substantiu femení) earrannan / earrainnean :: part
èasgaidh (gu) :: disposat (a)
eatarra :: entre ells
eathar (substantiu femení) eathraichean :: barca
eich :: plural d'each = cavall
èigh, ag èigheach :: cridar
eile :: altre
eilean (substantiu masculí) eileanan :: illa
Eilean Sgitheanach [· E-løn SKI-ø-nøkh·] :: illa de 'Skye' /skai/
einnsean (substantiu masculí) einnseanan :: motor
einnseanair (substantiu masculí) einnseanairean :: enginyer
eireachdail :: magnífic
Eireannach (substantiu masculí) Eireannaich :: irlandès (persona)
èirich, ag èirigh :: 1 pujar 2 aixecar, aixecar-se
èisd, ag èisdeachd :: escoltar
èisg :: plural de iasg = peix
eòlach (air) :: familiaritzat amb
eòlaidheachd [· YOO-li-økhk·] :: sciència
eòlas [· YOO-løs·] :: coneixements
Eòrpach (substantiu masculí) Eòrpaich :: europeu
esan :: ell