http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_g_1896c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA G

 

ga :: al seu. a la seva, als seus, a les seves (d'ella)

ga :: (+ lenició) al seu. a la seva, als seus, a les seves (d'ell)

gabh, a' gabhail :: agafar

gabh mo leisgeul :: perdona'm

gach :: cada

gad :: (+ lenició) al teu. a la teva, als teus, a les teves (d'ell)

Gaeilge (substantiu feminí) :: irlandès

Gaidheal (substantiu feminí) Gaidheil :: 1 escocès escocesoparlant 2 habitant de la Terra Alta (que era sinònim amb escocesoparlant fins fa dos segles, quan va començar la gran davallada en el total d'escocesoparlants)

Gaidhealach [·GA-yøl-økh·] :: gaèlic, escocès ceòl Ghaidhealach música escocesa / gaèlica

Gaidhealtachd: a' Ghaidhealtachd [·ø GHA-yøl-chøkhk·] :: les Terres Altes d'Escòcia, territori dels gaels

gàire (substantiu feminí) :: somris, somriure; rialla, riure

gairm, a' gairm :: cridar

gàirnealaireachd (substantiu feminí) :: jardinatge

Galltachd > a' Ghalltachd [· GAUL-tøkhk, - ø GHAUL-tøkhk·] :: les Terres Baixes d'Escòcia

gam :: al seu. a la seva, als seus, a les seves (d'ells, d'elles)

gam :: al meu. a la meva, als meus, a les meves (d'ells, d'elles)

gan :: al seu. a la seva, als seus, a les seves (d'ells, d'elles)

gann [· GAUN ·] :: escàs

gaoth (substantiu masculí) gaothan :: vent

gar :: al nostre. a la nostra, als nostres, a les nostres

garaids (substantiu masculí) garaidsean :: garatge

garbh [· GA-røv·] :: salvatge, aspre

gàrradh (substantiu masculí) gàrraidhean [·GAA-røgh·] :: jardí

gàrradh-iarrainn (substantiu masculí) gàrraidhean-iarrain :: lloc de construir estructures d'acer (plataformes petrolíferes, etc)

gasda [· GA-stø·] :: excellent bonic, bell

geal, nas gile [· GYAL·] :: blanc

gealach (substantiu feminí) gealaichean [· GYA-løkh·] :: lluna

geall, a' gealltainn :: prometre

gèam (substantiu masculí) gèamachan :: joc, partit

geamair (substantiu masculí) geamairean :: un que guarda els animals i ocells de caça d'una finca

Geamhradh (substantiu masculí) Geamhraidhean :: hivern

geansaidh (substantiu masculí) geansaidhean :: jersei

gearain, a' gearain :: queixar-se

Gearasdan, an [· øn GYE-rø-støn·] :: Fort William

Gearmailteach (substantiu masculí) Gearmailtich :: alemany

Gearmailtis (substantiu feminí) :: alemany

Gearran, an (substantiu masculí) :: febrer

geata (substantiu masculí) geataichean :: porta (de jardí, de tancat, etc)

ged (a) [· GET·] :: tot i

Ghaidhealteachd, a' [·ø GHA-yøl-chøkhk·] :: les Terres Altes d'Escòcia, territori dels gaels

anns a' Ghaidhealtachd a la Terra Alta :: air a' Ghaidhealtachd a la Terra Alta

Ghàidhlig, a' :: la llengua escocesa

Ghàidhlig, a' :: la llengua escocesa

Ghalltachd, a' [·ø GHAUL-tøkhk·] :: les Terres Baixes d'Escòcia, territori dels gals

Ghearmailt = A' Ghearmailt [· YE-rø-melch·] :: Alemanya

Giblean, an :: abril

gile (nas gile) :: Vegeu: geal = blanc

gille (substantiu masculí) gillean [· GI-lyø·] :: 1 noi 2 en noms medievals, = deixeble de (+ nom de sant celta o catòlic); sovint sense la 'e' final

GilleAndrais :: Andras (= Andreu)

GilleBràth :: Bràth

GilleChalaim :: Calam

GilleChriosd :: Criosd (= Jesucrist)

GillEarnain :: Earnan

GillEasbaig :: Easbag (= bisbe)

GillEathain :: Eathan

GillFhaolagain :: Faolagan

GillFhaolain :: Faolan

GillFhinnein :: Finnean

GillFhinntain :: Finntan

GillFhionntag :: Fionntag

GillIosa :: Iosa (= Jesucrist)

GilleMhoire :: Moire (= Maria)

GilleNaomh :: Naomh

GilleMhìcheil :: Mìcheal (= Miquel)

GillOnfaidh :: Onfadh

* :: 3 també amb noms = gille (noi) + aspecte

ruadh = caproig :: Gilleruaidh

maol = calb :: Gillemaol

GillEasbaig [·gi-LÉ-spik ·] :: cognom

GilleChrìost [·gi-lø-KHRIIST ·] :: cognom

gin :: alguna cosa

giorra (nas giorra) :: Vegeu: goirid = curt

glac :: agafar (una pilota, un peix, etc)

glaiste :: tancat amb clau

glan [· GLAN·] :: net

glan, a' glanadh [· GLAN - GLA-nøgh·] :: netejar

glas [· GLAS·] :: gris

glas, a' glasadh :: tancar amb clau

Glaschu [· GLA-sø-khu·] :: Glasgow

glè (+ lenició) :: molt

gleann (substantiu masculí) gleanntan [· GLAUN·] :: vall

Gleann Comhainn [· glaun-KOOIN·] :: Glencoe /glenkóu/

glic :: assenyat

gloinne (substantiu feminí) gloinneachan :: 1 got (de vidre) 2 baròmetre

gluais, a' gluasad :: moure, moure's

gnìomhachas (substantiu masculí) :: indústria

gnog, a' gnogadh :: picar (la porta, etc)

gnothach (substantiu masculí) gnothaichean :: assumpte, tema

gobha (substantiu masculí) gobhannan :: ferrer Mac a' Ghobhainn cognom - fill d'en ferrer (Vegeu 'formes anglicitzades de cognoms i topònims escoces' a peu de pàgina)

goid, a' goid :: robar

goil, a' goil :: bullir

goirid, nas giorra :: curt

goirt :: dolorós

goirtich. a' goirticheadh :: ferir

golf (substantiu masculí) :: golf

gòrach :: estúpid

gorm, nas guirme :: blau

gràmar (substantiu masculí) :: gramàtica

Grannda [·GRAUN-tø ·] :: cognom

greas, a' greasad (air) :: tenir pressa

greasad (substantiu masculí) :: pressa

greim (substantiu masculí) greimean :: 1 agafada 2 mossegada

greim bìdh (substantiu masculí) greimean bìdh :: queixalada

greis (substantiu feminí) greisean :: estona

an ceann greis poc després :: gu ceann greis durant una estona "fins + cap + d'estona"

grian (substantiu feminí) :: sol

grod :: podrit

gruag (substantiu feminí) :: cabells

gruagaire (substantiu masculí) gruagairean :: perruquer

grunnan :: uns quants

gu (enllaç) :: que

gu (particle) :: es posa davant d'un adjectiu per formar un adverbi

gu (preposició) :: cap a

gual [· GU-øl·] :: carbó

gu bheil :: que hi ha, que és, que està

gu dearbh :: és clar

guidh, a' guidhe :: 1 desitjar 2 resar

guirme (nas guirme) :: Vegeu: gorm = blau

gu lèir :: totalment

gu leoir [· gu LYOR·] :: suficient, més que suficient

gu leòr :: suficient

gu math :: 1 bé 2 bastant

gum bi :: que serà, estarà

gun (enllaç) :: que

gun (preposició) :: sense

gun robh :: que era estava

gun teagamh :: sens dubte

gur :: al vostre. a la vostra, als vostres, a les vostres

gur e :: que és

gus :: fins

gu sònraichte :: sobretot

guth (substantiu masculí) guthan [· GU·] :: veu

gu tric [· gu TRIKHK·] :: sovint