http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_n_1901c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA N

na :: en el seu, en els seus, en la seva, en les seves (d'ella)

na :: no (ho facis, etc)

na :: (comparacions) que

na :: article definit = el, la, els, les

na :: (+ lenició) en el seu, en els seus, en la seva, en les seves (d'ell)

nàbaidh (substantiu masculí) nàbannan {també: nàbaidhean) [· NAA-pi·] :: veí

nach do :: que no va (fer)

nach e :: 1 que no és... 2 no és cert?

nach urrainn do... :: no pot?

nad :: (+ lenició) en el teu, en els teus, en la teva, en les teves (d'ell)

nàdar (substantiu masculí) :: natura

nad chomain :: tha mi nad chomain = et agraeixo els favors que m'has fet

nàdur [· NAA-tør·] :: natura

naidheachd (substantiu feminí) naidheachdan [· NAI-økhk·] :: notícies

nàirich, a' nàrachadh :: avergonyir

nàiseanta [· NAA-shøn-tø·] :: nacional

nàiseantach [· NAA-shøn-tøkh·] :: nacionalista

nam :: en el seu, en els seus, en la seva, en les seves (d'ells / d'elles)

nam :: (+ lenició) en el meu, en els meus, en la meva, en les meves (d'ells / d'elles)

nan :: en el seu, en els seus, en la seva, en les seves (d'ells / d'elles)

naoi (numeral) [· NØI·] :: nou

naoi dheug (numeral) :: dinou

naoinear (x) :: 1 nou persones 2 (+ plural genitiu) nou (fills, etc) naoinear mhac nou fills

nar :: en el nostre, en els nostres, en la nostra, en les nostres

nas :: (amb les formes comparatives dels adjectius: mòr = gran, nas motha = més gran)

nas fheàrr :: millor

nas miosa :: pitjor

neach-treòrachaidh (substantiu masculí) luchd-treòrachaidh :: guia

nead [· NET·] :: niu

neo- :: (+ lenició) prefix negatiu

neo-chiontach :: innocent

neo-stuama :: begut

:: farà

(substantiu masculí) nithean :: cosa

Niall [· NI-øl·] :: Niall, Neil

Nic a' Bhàird [·nikh-kø-VARSHCH ·] :: cognom Mac a' Bhàird

Nic a' Bhreatannaich [·nikh-kø-VRE-tø-nikh ·] :: cognom = dona del clan Mac a' Bhreatannaich ("fill del gal·lès / del britó")

Nic a' Bhriuthainn [·nikh-kø-VRU-inn ·] :: cognom = dona del clan Mac a' Briuthainn

NicAlasdair [·nikh-KA-lø-ster ·] :: cognom = dona del clan Mac Alasdair

NicAmhlaigh [·nikh-KAU-li ·] :: cognom = dona del clan Mac Amhlaigh

Nic an Aba [·nikh-kø-NA-pø ·] :: cognom = dona del clan Mac an Aba (fill de l'abat) (anglès: MacNab)

Nic an t-Sagairt [·nikh-køn-TA-kerch ·] :: cognom = dona del clan Mac an t-Sagairt

Nic an t-Sealgair [·nikh-køn-CHA-lø-ker ·] :: cognom = dona del clan Mac an t-Sealgair

NicAoidh [·nikh-KØI ·] :: cognom = dona del clan Mac Aiodh

NicAonghais [·nikh-KØ-nish ·] :: cognom = dona del clan Mac Aonghais

Nic a' Phearsain [·nikh-kø-FER-sen ·] :: cognom = dona del clan Mac a' Phearsain

NicArtair [·nikh-KAR-ster ·] :: cognom = dona del clan MacArtair

NicAsgaill [·nikh-KA-skil ·] :: cognom = dona del clan MacAsgaill

NicBheatha [·nikhk-VE-hø ·] :: cognom = dona del clan MacBheatha

NicCaoig [·nikh-KØIK ·] :: cognom = dona del clan MacCaoig

NicCoinnich [·nikh-KO-nyikh ·] :: cognom = dona del clan MacCoinnich

NicCorcadail [·nikh-KOR-kø-del ·] :: cognom = dona del clan MacCorcadail

NicDhòmhaill [· møkhk-GHOO-il·] :: cognom = fill del clan de MacDhòmnaill (anglès: MacDonald /møkdónøld/)

NicDhonnchaidh [·nikhk-GHO-nø-khi ·] :: cognom = dona del clan MacDhonnchaidh

NicDhùghaill [·nikh-GHUU-il ·] :: cognom = dona del clan MacDhùgaill

NicFhearghais [·nikh-KE-rø-ghish ·] :: cognom = dona del clan MacFheargaill

NicFhionghain [·nikh-KI-nø-khøin ·] :: cognom = dona del clan MacFhionghain

NicGriogair [·nikh-GRI-ker ·] :: cognom = dona del clan MacGriogair

NicGuaire [·nikh-GU-ø-rø ·] :: cognom = dona del clan MacGuaire

NicGumaraid [·nikh-GU-mø-rech ·] :: cognom = dona del clan MacGumeraid

NicIain [·nikh-KI-ain ·] :: cognom = dona del clan MacIain

NicIllEathain [·nikh-ki-LE-in ·] :: cognom = dona del clan MacIllEathain

NicIlleMhaoil [·nikh-ki-lø-VØØL ·] :: cognom = dona del clan MacIlleMhaoil

NicIllFhaolain [·nikh-ki-LØ-len ·] :: cognom = dona del clan MacIllFhaolain

NicIllFhinnein [·nikh-ki-LI-nen ·] :: cognom = dona del clan MacIllFhinnein

NicIllFhionnlaigh [·nikh-KYUUN-lai ·] :: cognom = dona del clan MacFhionnlaigh

NicIllIosa [·nikh-gi-LI-ø-sø ·] :: cognom = dona del clan MacIlliosa

NicIomhair [·nikh-KI-ver ·] :: cognom = dona del clan MacIomhair

NicLèoid [·møkh-KLOOCH ·] :: cognom = dona del clan MacLeòid

NicMhurchaidh [·nikhk-VU-rø-khi ·] :: cognom = dona del clan MacMhurchaidh

NicNeacail [·nikhk-NE-kel ·] :: cognom = dona del clan MacNeacail (anglès: Nicholson /níkølsøn/ )

NicNèill [·nikhk-NEEL ·] :: cognom = dona del clan MacNèill

NicRath [· møkh-KRAA·] :: cognom = dona del clan MacSuain (anglès Macrae /møkréi/)

NicSuain [·nikhk-SU-en ·] :: cognom = dona del clan MacSuain

NicThòmais [·nikh-KOO-mish ·] :: cognom = dona del clan MacThòmais

NicUalraig [·nikh-KU-øl-rek ·] :: cognom = dona del clan MacUalraig

nigh, a' nighe :: netejar

nighean (substantiu feminí) nigheanan {també: nìghnean) [· NI-øn·] :: 1 filla 2 noia

no :: o

nochd, a' nochdadh :: aparèixer

Nollaig (substantiu feminí) Nollaigean [· NO-lig·] :: Nadal

normalment (fa) :: 's beag's ann

not (substantiu masculí) notaichean :: lliura (moneda anglesa)

nuair a :: quan

nur :: en el nostre, en els nostres, en la nostra, en les nostres

nur comain :: tha mi nur comain = us agraeixo els favors que m'heu fet

nurs (substantiu masculí) nursaichean :: infermera