http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_votaroy/vortaro_skota_katalana_GWIWER_r_1904c.htm

Yr Hafan / Home Page

....1861c Y Porth Catalaneg / La Porta Catalana de la Web

..........0008c Y Gwegynllun / Mapa de la Web

...............1006c Geiriaduron / Diccionaris

.................... 1809c Geiriaduron yn Gatalaneg / Diccionaris en català

.........................0888c Mynegai i'r Geiriadur Gaeleg / Índex del diccionari d'escocès (Gàidhlig)

........................Y Tudalen Hwn / Aquesta Pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

rhifydd piksites

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Y Gwe-eiriadur Gaeleg a Chatalaneg
Un diccionari en línia d’escocès (Gàidhlig) per a catalanoparlants


LLETRA R

 

rabaid (substantiu masculí) rabaidean :: conill

rach, a' dol :: anar

rach fodha, a' dol fodha ç :: enfonsar-se

rag :: rígid

Raibeart [· RA-perch·] :: Robert

ràinig [· RAA-nik·] :: va arribar nuair a ràinig e an taigh quan va arribar a casa

rathad (substantiu masculí) rathaidean [· RA-høt·] :: carretera (de l'anglès antic "raad")

rè (preposició) :: (+ genitiu) = durant tot...

reic, a' reic :: comprar

rèidio (substantiu masculí) :: ràdio

rèisamaid (substantiu feminí) rèisamaidean :: regiment

ri :: a

riabhach :: marró clapejat

riadh (substantiu masculí) :: interès, rèdit

riaghaltas (substantiu masculí) riaghaltasan :: govern

riamb :: mai

riaraichte :: satisfet

riatanach :: essencial

rìgh (substantiu masculí) rìghrean [· RII·] :: rei

rinn :: va fer

rionnag (substantiu feminí) rionnagan :: estel

ris :: a ell

ris (preposició) :: al, a la, als, ales

ris an abrar [· x·] :: que es diu beinn ris an abrar Beinn na hÍolaire una muntanya que es diu 'la Muntanya de l'Àguila'

ri taobh :: (+ genitiu) al costat de

rithe :: a ella

rium :: a mi

riut :: a tu

riutha :: a ells / elles

ro :: (+ lenició) massa

roimhe :: davant seu (ell)

roimhpe :: davant seu (ells / elles)

roinn (substantiu feminí) roinnean :: 1 part 2 divisió 3 departament 4 regió

Roinn-Eòrpa, an (x) :: Europa

rola (substantiu masculí) rolaichean :: panet

romhad :: davant teu

romhaibh :: davant vosaltres

romhainn :: davant nosaltres

romham :: davant meu

romhpa :: davant ells

ròpa (substantiu masculí) ròpannan :: corda

ro-ràdh :: introducció (d'un llibre)

Rothach [· RO-økh·] :: Munro /mønróu/

ruadh (adj) :: 1 caproig 2 vermellenc

Ruairidh / Ruaraidh [· RUØ-ri·] :: Roderick /ródrik/, Derick /dérik/, Rory /róori/

rubha (substantiu masculí) rubhannan :: promontori

rud (substantiu masculí) rudan [· RUT·] :: cosa

rudeigin :: alguna cosa

rug :: va agafar

rugbaidh (substantiu masculí) :: rugby

ruibh :: a vosaltres

ruig, a ruighinn {també: a' ruigheachd) :: arribar

ruinn :: a nosaltres

Ruiseanach m Ruiseanaich :: rus

Ruiseis (substantiu feminí) :: llengua russa

ruith, a' ruith :: córrer

rùm (substantiu masculí) rumannan [· RUUM·] :: habitació

rùm-cadail (substantiu masculí) rumannan-cadail :: dormitori

rùnaire (substantiu masculí) rùnairean :: secretari

 

dolen gynnal a chadw'r ffeil / enllaç de manteniment del fitxer: dicgael=, albdic