Welsh territory incorporated into England / Tiroedd y Cymry wedi eu hychwanegu at wlad Lloegr. Update / Diweddariad 27-02-2017

kimkat0001 Home Page  / Yr Hafan 

www.kimkat.org

 

..........kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg 

http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm


....................this page / y tudalen hwn

 

 


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
ˇles i Catalunya

 
Wales Beyond Offa
’s Dyke Cymru tu hwnt i Glawdd Offa

Ewyas and Archenfield - Wales in Herefordshire
E
uas ac Erg˙n - Cymru yn Sw˙dd Henffordd
 

THE CONTENTS PAGE
Y GYNHWYSLEN

 

 

 

  kimkat1997k Y tudalen hwn yn Gymraeg (cynnwys yr adran hon - Galˇles més enllā de la Fossa d’Offa)

http://kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_cynhwyslen_1997k.htm


  kimkat 1949c  Aquesta pāgina en catalā (llista dels continguts d’aquesta secciķ - Galˇlčs més enllā de la Fossa d’Offa)

http://kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_cynhwyslen_1949c.htm

 

 
______________________

 

kimkat0983e

http://kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_iredentiaeth_0983e.htm

 

Irredentism - support for the claim of a country to land which at one time it held but which is now under the control of a foreign government.

 

______________________

 

kimkat0978e

http://kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_enwau_euas_cym_eng_0978k.htm

 

Wales in Herefordshire - Welsh place names in Herefordshire

Cymru yn Sw˙dd Henffordd - enwau lleoedd Cymraeg yn Sw˙dd Henffordd
 
Llan-gain - Kentchurch
Llangynidr - Kenderchurch
Llangynog - Llangunnock
Llangystennin Garth Brenni - Welsh Bicknor
Llanllw˙dau - Llancloudy

 

 

(delw 0425c)

 

Click on the map or on the link below to see the area / Cliciwch ar y map neu ar y ddolen-gyswllt isod i gael gweld yr ardal

www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_parthlen_3002k.htm

 

 

______________________

 

kimkat0979k

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_009_eirinwg_0979k.htm

 

Eirinwg - Article in Welsh by A. Morris (in the magazine Cymru, 1915) about the Welsh cantrevs in Herefordshire

Eirinwg - erth˙gl gan A. Morris (Cymru, 1915)

 

Translation: We need to go back to the time of Offa, king of the Marches, yn the last years of the wighth century, for the rift that took place to split the Welsh people of Eiriwg from their compatriots in Wales. When Offa built his boundary dyke along the border, according to the Saxon Chronicle, Eirineg (or Archenfield), was joined to Mercia, and rather than drive the Welsh over the Dyke they were allowed to remain in the country of their forefathers which was their birthright.
 
Rhaid myned yn ôl i amser Offa, brenin y Mers, ym mlynyddau olaf yr w˙thfed ganrif, am yr ymrw˙giad a gymerodd le i wahanu Cymr˙ Eirinwg oddiwrth eu c˙d-genedl yng Nghymru. Pan adeiladodd Offa ei glawdd terf˙n drw˙ y goror yn ol y Saxon Chronicle, fe unw˙d Eirinwg neu Archfield â Mersia, ac yn hytrach na gyrru Cymr˙ y rhandir dros y Clawdd fe ganiataw˙d idd˙nt aros yn nhreftadaeth ei hynafiaid

 


______________________

 

kimkat1001k

http://kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_019_ap_iwan_prif_ddinas_1895_1001k.htm
Article in Welsh by Emr˙s ap Iwan from 1895 in which he calls for a Welsh capital in the centre of Wales and for the border of Wales and England to follow the course of the river Hafren / Severn

 

Prif ddinas i Gymru - erth˙gl gan Emr˙s ap Iwan a gyhoeddw˙d yn y Geninen 1895

 

Translation: The capital city should be near the borders of the South and the North, that is, within, the province formerly called Pow˙s - or in other words, the country between the river Mawddach and the river Ystw˙th, and from (the land) between these (rivers) to the east, including Croesoswallt, Pengwern (Shrewsbury), and Llw˙dlo (Ludlow) towns which once belonged to the province of Pow˙s and should belong to it again

Fe ddyle'r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dala˙th a elwid g˙nt yn Bow˙s,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a'r afon Ystw˙th, ac oddi rhyngdd˙n hw˙ tua'r dw˙rain, gan gynnw˙s Cro˙soswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llw˙dlo (Ludlow), trefi o˙dd yn perth˙n unwaith i dala˙th Pow˙s, ac a ddylen fod yn perth˙n iddi etto.

Translation: Indeed, just as the Welsh of Llanddw˙n have reoccupied Llansantffráid ym Mechain and have turned the old English chapel into a Welsh chapel, so the Welsh everywhere, through helping each other to buy houses and lands, or through other means, should try to reoccupy the whole borderland as far as the Hafren (Severn) and the Weaver, so that the Wales of the future is the same size as Wales in former times.

Yn wir, fel y mae Cymr˙ Llanddw˙n wedi ail-feddiannu Llansanffraid-ym-Mechain a throi yr hen gappel Seisnig yn gappel Cymreig, fell˙ y dyle Cymr˙ pob mann, trw˙ gynnorthw˙o'u gil˙dd i brynnu tai a thirodd, ne trw˙ r˙w foddion er˙ll, geisio ail-feddiannu yr holl oror h˙d at yr Hafren a Weaver, fel ag i wne˙d Cymru F˙dd yn gyfartal eu maint â Chymru Fu,

 

____________________

Ble’r w˙f i? Yr ˙ch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc?
Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) ām ai? Yuu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

www.kimkat.org

 

Latest updates / Adolygiadau diweddaraf: 27-02-2017, 17-05-2005

This page is / cyfieiriad y tudalen hwn: http://www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_cynhwyslen_1998e.htm

 

End / Diwedd