http://www.kimkat.org/amryw/1_clawdd_offa/22_cymru_dros_glawdd_offa_cynhwyslen_1998e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

 

..........1864e Y Fynedfa Saesneg / Gateway to this Website in English

 

....................0010e Y Barthlen / Siteplan

...............................y tudalen hwn / aquesta pāgina

 

 


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
ˇles i Catalunya

Cymru tu hwnt i Glawdd Offa
Wales Beyond Offa
’s Dyke

Euas ac Erg˙n - Cymru yn Sw˙dd Henffordd
Ewyas and Archenfield - Wales in Herefordshire


Y GYNHWYSLEN
THE CONTENTS PAGE

 

 

 

  1997k Y tudalen hwn yn Gymraeg (cynnwys yr adran hon - Galˇles més enllā de la Fossa d’Offa)

  1949c Aquesta pāgina en catalā (llista dels continguts d’aquesta secciķ - Galˇlčs més enllā de la Fossa d’Offa)

 


______________________

 

0983e Irredentism - support for the claim of a country to land which at one time it held but which is now under the control of a foreign government.

 

______________________

 

0978e Cymru yn Sw˙dd Henffordd - enwau lleoedd Cymraeg yn Sw˙dd Henffordd
Wales in Herefordshire - Welsh place names in Herefordshire
Llan-gain - Kentchurch
Llangynidr - Kenderchurch
Llangynog - Llangunnock
Llangystennin Garth Brenni - Welsh Bicknor
Llanllw˙dau - Llancloudy

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us 

(delw 0425)

 

Cliciwch ar y map i gael gweld yr ardal / Click on the map to see the area

 

______________________

 

0979k Eirinwg - erth˙gl gan A. Morris (Cymru, 1915)
Article in Welsh by A. Morris (Wales, 1915) about the Welsh cantrevs in Herefordshire
Rhaid myned yn ôl i amser Offa, brenin y Mers, ym mlynyddau olaf yr w˙thfed ganrif, am yr ymrw˙giad a gymerodd le i wahanau Cymr˙ Eirinwg oddiwrth eu c˙d-genedl yng Nghymru. Pan adeiladodd Offa ei glawdd terf˙n drw˙ y goror yn ol y Saxon Chronicle, fe unw˙d Eirinwg neu Archfield â Mersia, ac yn hytrach na gyrru Cymr˙ y rhandir dros y Clawdd fe ganiataw˙d idd˙nt aros yn nhreftadaeth ei hynafiaid

 


______________________

 

 

1001k
Prif ddinas i Gymru - erth˙gl gan Emr˙s ap Iwan a gyhoeddw˙d yn y Geninen 1895
Article in Welsh by Emr˙s ap Iwan from 1895 in which he calls for a Welsh capital in the centre of Wales and for the border of Wales and England to follow the course of the river Hafren / Severn

Fe ddyle'r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dala˙th a elwid g˙nt yn Bow˙s,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a'r afon Ystw˙th, ac oddi rhyngdd˙n hw˙ tua'r dw˙rain, gan gynnw˙s Cro˙soswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llw˙dlo (Ludlow), trefi o˙dd yn perth˙n unwaith i dala˙th Pow˙s, ac a ddylen fod yn perth˙n iddi etto.

Translation: The capital city should be near the borders of the South and the North, that is, within, the province formerly called Pow˙s - or in other words, the country between the river Mawddach and the river Ystw˙th, and from (the land) between these (rivers) to the east, including Croesoswallt, Pengwern (Shrewsbury), and Llw˙dlo (Ludlow) towns which once belonged to the province of Pow˙s and should belong to it again


Yn wir, fel y mae Cymr˙ Llanddw˙n wedi ail-feddiannu Llansanffraid-ym-Mechain a throi yr hen gappel Seisnig yn gappel Cymreig, fell˙ y dyle Cymr˙ pob mann, trw˙ gynnorthw˙o'u gil˙dd i brynnu tai a thirodd, ne trw˙ r˙w foddion er˙ll, geisio ail-feddiannu yr holl oror h˙d at yr Hafren a Weaver, fel ag i wne˙d Cymru F˙dd yn gyfartal eu maint â Chymru Fu,

Translation: Indeed, just as the Welsh of Llanddw˙n have reoccupied Llansantffráid ym Mechain and have turned the old English chapel into a Welsh chapel, so the Welsh everywhere, through helping each other to buy houses and lands, or through other means, should try to reoccupy the whole borderland as far as the Hafren (Severn) and the Weaver, so that the Wales of the future is the same size as Wales in former times.

______________________


Ble’r w˙f i? Yr ˙ch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sķc?
Esteu visitant una pāgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galˇles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) ām ai? Yuu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølķuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA
Adolygiad diweddaraf -latest update 2005-05-17
diwedd / fi