http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_bedydd_cymru_mynegai_1939c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa

...............................................1939c Enwau Bedydd Cymru / Noms de pila gal·lesos

.........................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina
         

baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Enwau bedÿdd Cymru - tudalen arweiniol
Noms de pila de Gal·les - pàgina orientativa


 

 1938k Y tudalen hwn yn Gymraeg


  0316e This page in English (surnames).   


 
DICTIONARY OF WELSH FORENAMES
Llista en anglès amb la pronunciació, origen, i comentaris sobre l'ús d’alguns noms de pila: Ifan, Angharad, Caradog, Gwenhwÿfar, Bethan, Siân, etc.


2525e Introducció

1265e Lettres A-M

Ábraham / Abram / Adda / Aeres / Aeron / Aerona / Aeronwen / Aeronwy / Afan / Alban / Aled / Als / Alun / Alwen / Alwena / -an / Andreas / Aneirin / Aneurin / Angharad / Ann / Annes / Anwen / Anwylyd / Arianwen / Arthur / Arwel / Arwyn / Aurfron / Awel / Awen / Awena / Bedo / Begw / Berwyn / Bethan / Beti / Betsan / Betw / Bleddyn / Blòd / Blodwen / Braid / Branwen / Briallen / Bronwen / Bryn / Brynach / Buddug / Cadfan / Cadog / Cadwaladr / Cadwgan / Caerwyn / Cai / Cambria / Caradog / Carannog / Caron / Carwyn / Carys / Casi / Cathrin / Catrin / Cefin / Ceindeg / Ceinwedd / Ceinwen / Ceinwyn / Ceirwyn / Celfyn / Ceri / Ceridwen / Citi / Conwy / Coronwen / Cranog / Cranogwen / Curig / Cybi / -cyn / Cynan / Cynog / Cynon / *Daffyd / Dafi / Dafydd / Dai / Daniel / Degwel / Dei / Deian / Deicyn / Deiniol / Delfrig / Derec / Derfel / Derwen / Derwyn / Dewi / Dilwen / Dilys / ‘Dwalad / Dwynwen / Dyfnallt / Dyfrig / Dyfyr / Dylan / Eben / Edna / Edward / Efa / Egryn / Egwad / Eiddig / Eiddwen / Eiddon / Eifion / Eifiona / Eilonwy / Einion / Einir / Eira / Eirian / Eirion / Eirlys / Eirwen / Eiry / Êl / Elain / Eleias / Elen / Eleri / Elfÿn / Elin / Elina / Elis / Eluned / Elwydd / Elwyn / Emlyn / Emrys / Emwnt / Emyr / Endaf / Enfys / Enid / Eos / Erwyd / Eryl / Esyllt / Ethni / Eurem / Eurfon / Eurfron / Eurfryn / Eurfyl / Eurion / Eurwen / Eurwyn / Euryn / Falmai / Fanw / Ffilip / Fflur / Ffransis / Ffrèd / GarethGarmon / Geinwr / Geraint / Gerallt / Gerwyn / Geta / Glenys / Glain / Glan / Glyn / Glyndwr / Glyndwr / Glyn / Glynis / Gruffudd / Guto / Gutyn / Gwalchmai / Gwallter / Gwanwyn / Gwawr / gwedd / Gwen / Gwenda / Gwenddolen / Gwenfair / Gwenffrewi / Gwenfron / Gwenith / Gwenllian / Gwennant / Gwenno / Gwìl / Gwili / Gwilym / Gwladus / Gwlithyn / Gwrhyd / Gwydion / Gwÿdol / Gwylon / Gwyn / Gwynant / Gwynda / Gwyndon / Gwynedd / Gwyneira / Gwyneth / Gwynfil / Gwynfor / Gwynfryn / Gwynffrwd / Gwynnyth  Gwynoro / Haf / Hafina / Hafod / Hafren / Hafwen / Haranwen / Harri / Hedd / Heddwen / Hefin / Hefina / Heledd / Henri / Heulwen / Hirwaun / Hopcyn / Huw / Huwcyn / Hwlcyn  Hwlyn / Hywel / Hywyn / -i / Iago / Ianto / Iantws / Idris / Idwal / Iefan / Iestyn  Ieu / Ieuan/ Ifan/ Ifana/ Ifi/ Ifor/ Ilar / Ilid / Illtud / Illtÿd / Ioan / Iolo / Iori / Iorwerth / Irfon / Irfonwy / Islwyn / Iwan / Jac / Jâms / Jên / Jeni / Jonas / Jon / Joni / Lal / Lali / Lefi / Lewis / Lewsyn / Lewys / Lisa / Lleision / Llelo / Lleucu / / Llew / Llewela / Llewelyn / Llifon / Llinos / Llio / Llion / Lliwelydd / Llwchwr / Llwyd / Llynfi / Llŷr / Llywarch / Llywela / Llywelydd / Llywelyn / Lowri / Lyn / Lynwen / Mabon / Machreth / Madog / Maelog / Màg / Magi / Magwen / Magws / Mai / Mair / Mairwen / Mal / Maldwyn / Malen / / Mali / / Mallt / Malws / / Marc / Marchell / Mared / Maredudd / Marged / Mari / Marred / Mati / Mefus / Meg / / Megan / Megwen / Meic / Meillionen / Meilyr / Meinir / Meinwen / Meira / Meirion / Meiriona / Meirionwen / Meirwen / Melangell / Melfyn / Menai / Meleri / Menna / Meredydd / Meurig / Mihangel / Mirain / Moelwyn / / Moi / Moli / Morfudd / Morgan / Morgana / Morus / Morwen / Myfanwy / Myf / Myfi / Myrddin /        

 

2524e Lettres N-Z


0954ke
WELSH FORENAMES, 1823
Articles en gal·lès (amb traducció anglesa) de l’any 1823 de la revista Seren Gomer. Una crida als pares gal·lesos perquè donguessin noms gal·lesos als nens en comptes dels noms anglesos que s’havien generalitzat després de l’annexació del país a Anglaterra uns tres cents anys abans (1536 / 42).


 
·····

GWEFANNAU ERAILL / ALTRES WEBS (2000-01-01)

http://www.bzh.com/keltia/brezhong/degemer.htm
Pajenn Keltia (savned gand / defydlwÿd gan: Thierry Vignaud) prénoms gallois 

·····

http://www.pacificcoast.net/~muck/etym/sub.html
ETYMOLOGY OF FIRST NAMES (ond rhaid anfon enwau Cymráeg i mewn - ychydig iawn sÿdd yno)

·····

Adolygiad  diweddaraf / Darrera actualització 2006-10-13

Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø
(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats