http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_bedydd_cymru_mynegai_1938k.htm

0001z Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun - rhestr o'r hyn sydd i'w weld yn y wefan hon

..............................1802k Enwau - Tudalen Ymgyfeirio

.........................................1935k Enwau Bedydd - Tudalen Ymgyfeirio

....................................................y tudalen hwn / aquesta pginabaneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Enwau
Noms

Enwau bedydd Cymru
map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

1939c Aquesta pgina en catal (noms de pila gallesos - pgina dorientaci)

0316e This page in English (Welsh forenames - orientation page)

 

GEIRIADUR ENWAU BEDYDD CYMRAEG (yn Saesneg)
Ifan, Angharad, Caradog, Gwenhwfar, Bethan, Sin, etc.


2525e Introducci

1265e Lettres A-M

braham / Abram / Adda / Aeres / Aeron / Aerona / Aeronwen / Aeronwy / Afan / Alban / Aled / Als / Alun / Alwen / Alwena / -an / Andreas / Aneirin / Aneurin / Angharad / Ann / Annes / Anwen / Anwylyd / Arianwen / Arthur / Arwel / Arwyn / Aurfron / Awel / Awen / Awena / Bedo / Begw / Berwyn / Bethan / Beti / Betsan / Betw / Bleddyn / Bld / Blodwen / Braid / Branwen / Briallen / Bronwen / Bryn / Brynach / Buddug / Cadfan / Cadog / Cadwaladr / Cadwgan / Caerwyn / Cai / Cambria / Caradog / Carannog / Caron / Carwyn / Carys / Casi / Cathrin / Catrin / Cefin / Ceindeg / Ceinwedd / Ceinwen / Ceinwyn / Ceirwyn / Celfyn / Ceri / Ceridwen / Citi / Conwy / Coronwen / Cranog / Cranogwen / Curig / Cybi / -cyn / Cynan / Cynog / Cynon / *Daffyd / Dafi / Dafydd / Dai / Daniel / Degwel / Dei / Deian / Deicyn / Deiniol / Delfrig / Derec / Derfel / Derwen / Derwyn / Dewi / Dilwen / Dilys / Dwalad / Dwynwen / Dyfnallt / Dyfrig / Dyfyr / Dylan / Eben / Edna / Edward / Efa / Egryn / Egwad / Eiddig / Eiddwen / Eiddon / Eifion / Eifiona / Eilonwy / Einion / Einir / Eira / Eirian / Eirion / Eirlys / Eirwen / Eiry / l / Elain / Eleias / Elen / Eleri / Elfn / Elin / Elina / Elis / Eluned / Elwydd / Elwyn / Emlyn / Emrys / Emwnt / Emyr / Endaf / Enfys / Enid / Eos / Erwyd / Eryl / Esyllt / Ethni / Eurem / Eurfon / Eurfron / Eurfryn / Eurfyl / Eurion / Eurwen / Eurwyn / Euryn / Falmai / Fanw / Ffilip / Fflur / Ffransis / Ffrd / GarethGarmon / Geinwr / Geraint / Gerallt / Gerwyn / Geta / Glenys / Glain / Glan / Glyn / Glyndwr / Glyndwr / Glyn / Glynis / Gruffudd / Guto / Gutyn / Gwalchmai / Gwallter / Gwanwyn / Gwawr / gwedd / Gwen / Gwenda / Gwenddolen / Gwenfair / Gwenffrewi / Gwenfron / Gwenith / Gwenllian / Gwennant / Gwenno / Gwl / Gwili / Gwilym / Gwladus / Gwlithyn / Gwrhyd / Gwydion / Gwdol / Gwylon / Gwyn / Gwynant / Gwynda / Gwyndon / Gwynedd / Gwyneira / Gwyneth / Gwynfil / Gwynfor / Gwynfryn / Gwynffrwd / Gwynnyth Gwynoro / Haf / Hafina / Hafod / Hafren / Hafwen / Haranwen / Harri / Hedd / Heddwen / Hefin / Hefina / Heledd / Henri / Heulwen / Hirwaun / Hopcyn / Huw / Huwcyn / Hwlcyn Hwlyn / Hywel / Hywyn / -i / Iago / Ianto / Iantws / Idris / Idwal / Iefan / Iestyn Ieu / Ieuan/ Ifan/ Ifana/ Ifi/ Ifor/ Ilar / Ilid / Illtud / Illtd / Ioan / Iolo / Iori / Iorwerth / Irfon / Irfonwy / Islwyn / Iwan / Jac / Jms / Jn / Jeni / Jonas / Jon / Joni / Lal / Lali / Lefi / Lewis / Lewsyn / Lewys / Lisa / Lleision / Llelo / Lleucu / / Llew / Llewela / Llewelyn / Llifon / Llinos / Llio / Llion / Lliwelydd / Llwchwr / Llwyd / Llynfi / Llŷr / Llywarch / Llywela / Llywelydd / Llywelyn / Lowri / Lyn / Lynwen / Mabon / Machreth / Madog / Maelog / Mg / Magi / Magwen / Magws / Mai / Mair / Mairwen / Mal / Maldwyn / Malen / / Mali / / Mallt / Malws / / Marc / Marchell / Mared / Maredudd / Marged / Mari / Marred / Mati / Mefus / Meg / / Megan / Megwen / Meic / Meillionen / Meilyr / Meinir / Meinwen / Meira / Meirion / Meiriona / Meirionwen / Meirwen / Melangell / Melfyn / Menai / Meleri / Menna / Meredydd / Meurig / Mihangel / Mirain / Moelwyn / / Moi / Moli / Morfudd / Morgan / Morgana / Morus / Morwen / Myfanwy / Myf / Myfi / Myrddin /

 

2524e Lettres N-Z


0954ke ENWAU CYMREIG, 1823
Or cylchrawn Seren Gomer. Maer awdur yn glaw ar rieni Cymru i roi enwau gwir Gymraeg ar y plant yn lle enwau SeisnigaiddGWEFANNAU ERAILL / ALTRES WEBS (2000-01-01)

http://www.bzh.com/keltia/brezhong/degemer.htm
Pajenn Keltia (savned gand / defydlwd gan: Thierry Vignaud) prnoms gallois 

http://www.pacificcoast.net/~muck/etym/sub.html
ETYMOLOGY OF FIRST NAMES (ond rhaid anfon enwau Cymreg i mewn - ychydig iawn sdd yno)

 

 

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci 2005-05-09

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats