http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/01_enwau/enwau_heolydd_cymru_mynegai_1924c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pgina Orientativa

..........................................0441c Enwau Lleoedd - Tudalen Ymgyfeirio / Topnims - Pgina Orientativa

......................................................y tudalen hwn / aquesta pginabaneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Aran 16: Enwau
Apartat 16: Noms

 


Noms de Carrers - Tudalen arweiniol
Enwau Heoldd - pgina orientativa


map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)Adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 2000-12-25


1057c llista de noms de carrers amb traducci catalana

ENLLAOS

(no funcionen)

 

 


 

0605
enwau lleoedd Cymru - tudalen mynegeiol
place names of Wales - index page

1923c
geiriadur enwau tai (enwau yn nhrefn y wddor)
house names dictionary (names in alphabetical order)

1046
Rhowch enw Cymraeg ar eich T
Give Your House a Welsh Name (names arranged according to subjects - hills, rivers, pleasant, etc)

0817
Geiriadur Enwau Lleoedd Cymru - yn Gatalaneg ac yn Saesneg
Place-names Dictionary - Welsh place names and place-name elements explained

0964
cipolwg ar enwau lleoedd Cymraeg - gramadeg
Looking at Welsh-language place names - a grammar of place names

0015
cynllun y gwefan
site-plan

0005
mynegai i'r hn a geir yn y gwefan
index to the material in the web

0003
y cyntedd croeso
the reception area

0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
front page of the 'Wales-Catalonia' Website

0860
edrchwch ar ein llfr ymwelwr
see our guestbook

_________________________________________________________________________________

1924 An expanding list of street names in Welsh. Such names may contain an element meaning 'street' or 'road' (heol, ffordd, strd), orfor suburban roads other words indicating types of streets as in English (coedlan = avenue, cilgant = crescent).

ffeil: enw_heol.doc

Bler wf i? Yr ch chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yuu a(r) vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

diwedd / fi
 

 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats