1421e Gwefan Cymru-Catalonia. Welsh Syntax. John Morris-Jones, 1931. “The Vocative case. The case is interjectional. A noun in the vocative case is an exclamation or call, usually the name or description of the person addressed, and forms no part of the sentence. A noun in the vocative case is often preceded by an interjection; as O Dduw! rho im dy hedd.”


http://www.kimkat.org/
amryw/1_gramadeg/gramadeg_4_1931_jmj_welsh_syntax_cyfeirddalen_1421e.htm

 Yr Hafan / Home Page

..........
0010e Y Barthlen / Siteplan

..........................1247e Cyfeirddalen yr Adran Gramadeg / Contents Page for the Welsh Grammar Section

..........................................y tudalen hwn / this page
..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Welsh Syntax
John Morris-Jones, 1931

Ar ffurf delwau jpg: 100%
Ar ffurf testun electronig: 4%; 96% sganadiau amrwd
sydd yn frith o wallau
207 o dudalennau
207 pages


 


(llun 0273)

 

 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx Aquesta pàgina en català
 


2640e RHAN 1 pp0-77
The Article with Proper Nouns of Place and Time
The Article with Personal Names
Repetition of the Article
NOUNS, ADJECTIVES, AND PRONOUNS
Cases
AGREEMENT OF NOUN AND ADJECTIVE
POSITION AND MUTATION OF ADJECTIVES AND GENITIVES            
COMPOUND NOUNS AND ADJECTIVES
PROPER NAMES IN COMBINATION        
ADJECTIVES USED AS NOUNS AND TAKING GENITIVES     
COMPARED ADJECTIVES          
The Equative Degree
The Comparative Degree
The Superlative Degree
NUMERALS AND NOUNS OF QUANTITY


2641e RHAN 2 pp78-125
PERSONAL PRONOUNS
POSSESSIVE ADJECTIVES
RELATIVE PRONOUNS               
INTERROGATIVE PRONOUNS


2462e RHAN 3 pp126-207
DEMONSTRATIVE PRONOUNS
SUBSTANTIVAL AND ADJECTIVAL PRONOUNS   
USES OF THE OBLIQUE CASES

The Genitive Case
The Dative Case
The Ablative Case
The Vocative Case
APPOSITION
NOUN AND ADJECTIVE EQUIVALENTS
THE SENTENCE
SENTENCE WITH ADJECTIVE OR NOUN PREDICATE
INDEX
INITIAL MUTATIONS


 
        
 
DIWEDD
__________________________________

NODIADAU: Sumbolau arbennig: gyn  14 pixel / aith 14 pixel ŷ ŵ. Ymylon 100 chwith, 100 de; §
FFYNHONNELL: sganer_jmj_gr_welsh_syntax_jmj_1931_1e.doc δ δ

Adolygiad diweddaraf / Latest update: 05 12 2002, 2007-04-09


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web “CYMRU-CATALONIA” (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA
 

Edrychwch ar fy Ystadegau / View My Stats