2012-06-16 Què és aquesta web? Beth yw’r wefan hon?

 

 


(delwedd 7898a)

  (delwedd 0322)
 

 

  Y tudalen hwn yn Gymraeg - Beth yw’r wefan hon?

  This page in English - what is this website?

 
PROPÒSIT / BWRIAD
Es va començar aquesta web a l’any 1995 (al dia 26 de novembre) amb el propòsit de fer accessible material en llengua gal·lesa sobre la realitat catalana (sobretot la realitat lingüística), i d’altra banda posar-hi informació sobre Gal·les i sobretot la seva llengua que pugui ser útil per els catalans interessats en el nostre país.

Cychwynnwyd y wefan hon yn y flwyddyn 1995 (ar y chweched ar hugain of is Tachwedd) er mwyn rhoi deunydd yn y Gymraeg am y sefyllfa yn y gwledydd lle y siaredir yr iaith Gatalaneg (yn arbennig y sefyllfa ieithyddol), ac hefyd er mwyn rhoi gwybodaeth am Gymeu ac yn anad dim ei hiaith o fewn cyrraedd y Catalaniaid sydd am wybod rhagor am ein gwlad ni.

 


Les llengües de la web són el gal·lès i el català en primer lloc; també hi ha ara una traducció anglesa de la majoria de les pàgines, com que vam rebre molts missatges de països anglesoparlants (sobretot dels Estats Units) i de països on l’anglès s’utilitza com a llengua internacional (sobretot Alemanya) per què poguessin tenir accés al contingut de la web.

Y Gymraeg a’r Gatalaneg yw prif ieithoedd y wefan. Serch hynny y mae fersiwn Saesneg o lawer o’r tudalennau am i lawer o wledydd Saesneg ei haith (yn enwedig yr Unol Daleithau) neu o rai sydd â gwybodaeth o’r Saesneg o wledydd eraill (megis yr Almaen) ofÿn a ellid trosi peth o’r cynnwys i’r Saesneg.

 

A cada pàgina però surt un mapa de l’oest d’Europa amb el País de Gal·les i els Països Catalans - així hem pensat fer una mica de publicitat per als Països Catalans!

Mae map ar bob tudalen o Ewrop orllewinol sydd yn dangos Cymru a’r Gwledydd Catalaneg eu hiaith (“Y Gwledÿdd Catalaneg”).

 

Avui altres webs tenen material sobre Gal·les en català - com ara la viquipèdia. I també hi ha matèrial sobre Catalunya en gal·lès en altres webs. Aleshores en aquests moments ens concentrem en aquests vessants del web:

a) el nostre diccionari de gal·lès i català pels catalonaparlants

b) el nostre diccionari de gal·lès i català pels gal·lesoparlants

c) el nostre diccionari de gal·lès i anglès pels anglesosparlants

d) material en llengua gal·lèsa, sobretot textos del domini públic amb el copyright caducat

Heddiw y mae gwefannau eraill â deunydd am Gymru yn Gatalaneg - megis wikipedia. Ac hefyd y mae deunydd am Gatalonia yn Gymraeg mewn gwenfannau eraill. Felly ar hyn o bryd yr ŷm yn canolbwyntio ar yr ageddau hyn o’r wefan:

a) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg  ar gyfer y Catalaniaid

b) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg  ar gyfer y Cymry

c) ein geiriadur Cymraeg a Saesneg ar gyfer yn yr iaith Saesneg

d) deunydd yn y Gymraeg, yn anad dim testunau sydd erbyn hyn o eiddo’r cyhoedd o achos i’w hawlfraint ddarfu.

 

 
GESTIÓ / RHEOLAETH
En aquest moment aquesta web és gestionada per

Ar hyn o bryd mae’r wefan yn nwylo

Iain Ó hAnnaidh
Llicenciat en Llengües Celtes de la Universitat de Gal·les, Aberystwyth (1979), resident a a Barcelona, Catalonia

Gŵr gradd (B.A.) mewn Ieithoedd Celtaidd, Aberystwyth (1979), sydd yn byw yn Barcelonaq, Catalonia
 


MISSATGES / NEGESEUON

Contacteu-nos a través del llibre de visitants. Cliqueu aquest enllaç i envieu-nos un missatge.:

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr. Gwesgwch y botwm hwn.
 ALLOTJAMENT DE LA WEB / YMGARTREFIAD Y WEFAN
Gràcies a les entitats següents que ens han allotjat de franc des de l’inici d’aquesta web:

Diolch i’r cyrff hyn sydd wedi rhoi lle i ni am ddim dros y blynyddoedd:

1) Sabhal Mòr Ostaig (Universtitat de la Terra Alta i les Illes d’Escòcia) 1995-1996

Sabhal Mòr Ostaig (Prifysgol Ucheldir ac Ynysoedd yr Alban) 1995-1996


2) estelnet, Catalunya 1996-2004
estelnet, Catalonia 1996-2004

3) racocatala, Catalunya 2004-2005
racocatala, Catalonia 2004-2005

4) the-university-of-joan-de-serrallonga, Catalunya / Estats Units  (juliol 2005 - juliol  2007) 
(“la-universitat-de-joan-de-serrallonga” era un web que es descrivia com a “projecte per posar a l’abast dels catalanoparlants materials didàctics per a l’aprenatge de llengües de franc, sobretot l’anglès i les llengües celtes)”

the-university-of-joan-de-serrallonga, Catalonia / UDA (Gorffennaf 2005 - Gorffennaf 2007) 
(Gwefan fu “prifysgol joan de serrallonga”  a fwriadwyd fel ‘prosicct i roi o fewn cyrraedd y Catalaniaid deunydd ar gyfer dysgu ieithoedd am ddim, yn anad dim y Saesneg a’r ieithoedd Celtaidd.”)

 

Ara lloguem lloc a l’empresa hostgator des del 23 de juliol 2007

Erbyn hyn yr ym yn rhentu lle gan gwmni hostgator

 

PONTEn aquesta pàgina es pot veure quines són les seccions d’aquesta web.

Yn y tudalen hwn ceir gweld cynnwys y wefan hon

  .

_______________________________________________________________________________

 

http://www.kimkat.org/amryw/gwefan_beth_1855c.htm

-------------------------------------------------------------------------------
sumbolau ŵ

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització 2012-06-16, 2005-02-03, 2004-03-29

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu  àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait


CATALUNYA-CYMRU