2012-06-17 What is this website?

 


(delwedd 7898a)

 (delwedd 0322)

 

Y tudalen hwn yn Gymraeg - Beth ywr wefan hon?

Aquesta pgina en catal - qu s aquest web?

 

(delwedd 7900c)

 

PURPOSE / BWRIAD

This website was created in 1995 (on 21 November) with the idea of providing information in Welsh about the Catalan Countries, that is, the countries were Catalan is spoken (especially the linguistic situation), and also to give information in Catalan about Wales and in particular its language for Catalans insterested in knowing more about our country.

Cychwynnwyd y wefan hon yn y flwyddyn 1995 (ar y chweched ar hugain of is Tachwedd) er mwyn rhoi deunydd yn y Gymraeg am y sefyllfa yn y gwledydd lle y siaredir yr iaith Gatalaneg (yn arbennig y sefyllfa ieithyddol), ac hefyd er mwyn rhoi gwybodaeth am Gymeu ac yn anad dim ei hiaith o fewn cyrraedd y Catalaniaid sydd am wybod rhagor am ein gwlad ni.

 

Welsh and Catalan are the main languages of the website. However many pages also have an English version since we received many requests from English-speakers (especially the USA), or people from other countries with a kowledge of English (such as Germany) for some of the content to be translated into English.

Y Gymraeg ar Gatalaneg yw prif ieithoedd y wefan. Serch hynny y mae fersiwn Saesneg o lawer or tudalennau am i lawer o wledydd Saesneg ei haith (yn enwedig yr Unol Daleithau) neu o rai sydd gwybodaeth or Saesneg o wledydd eraill (megis yr Almaen) ofn a ellid trosi peth or cynnwys ir Saesneg.

 

Mae map ar bob tudalen o Ewrop orllewinol sydd yn dangos Cymru ar Gwledydd Catalaneg eu hiaith (Y Gwleddd Catalaneg).

There is a map of western Europe on each page showing Wales and the Catalan Countries.

 

By today other websites have material about Wales in Catalan - such as wikipedia. There is also material available in Welsh about Catalonia. So at present we are concentrating on the following sections in the website:

a) our Welsh and Catalan dictionary for Catalan-speakers.

b) our Welsh and Catalan dictionary for Welsh-speakers.

c) our Welsh and English dictionary for English-speakers.

d) material in Welsh, especially public domain texts (material where the copyright has expired).

 

Heddiw y mae gwefannau eraill deunydd am Gymru yn Gatalaneg - megis wikipedia. Ac hefyd y mae deunydd am Gatalonia yn Gymraeg mewn gwenfannau eraill. Felly ar hyn o bryd yr ŷm yn canolbwyntio ar yr ageddau hyn or wefan:

a) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg ar gyfer y Catalaniaid

b) ein geiriadur Cymraeg a Chatalaneg ar gyfer y Cymry

c) ein geiriadur Cymraeg a Saesneg ar gyfer yn yr iaith Saesneg

d) deunydd yn y Gymraeg, yn anad dim testunau sydd erbyn hyn o eiddor cyhoedd o achos iw hawlfraint ddarfu.

 

ADMINISTRATION / RHEOLAETH

At present the website is being overseen by

Ar hyn o bryd maer wefan yn nwylo

Iain hAnnaidh
B.A. in Celtic Languages, University of Wales, Aberystwyth (1979), who lives in Barcelona, Catalonia

Gŵr gradd (B.A.) mewn Ieithoedd Celtaidd, Aberystwyth (1979), sydd yn byw yn Barcelonaq, Catalonia

 

MESSAGES / NEGESEUON

Contact us through our guestbook. Click on this link:

Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr. Gwesgwch y botwm hwn.

 

 

HOSTING FOR THIS WEBSITE / YMGARTREFIAD Y WEFAN

We are grateful to these bodies which have hosted our website frree of charge over the years:

Diolch ir cyrff hyn sydd wedi rhoi lle i ni am diim dros y blynyddoedd:

 

1) Sabhal Mr Ostaig (University of the Highlands and Islands, Scotland) 1995-1996

Sabhal Mr Ostaig (Prifysgol Ucheldir ac Ynysoedd yr Alban) 1995-1996

 

2) estelnet, Catalonia 1996-2004

estelnet, Catalonia 1996-2004


3) racocatala, Catalonia 2004-2005
racocatala, Catalonia 2004-2005

 

4) the-university-of-joan-de-serrallonga, Catalonia / USA (July 2005 - July 2007)

(This was a website set up to make available to Catalans materialfor learning languages free of charge, especially English and the Celtic languages)

the-university-of-joan-de-serrallonga, Catalonia / UDA (Gorffennaf 2005 - Gorffennaf 2007)

(Gwefan fu prifysgol joan de serrallonga a fwriadwyd fel prosiect i roi o fewn cyrraedd y Catalaniaid deunydd ar gyfer dysgu ieithoedd am ddim, yn anad dim y Saesneg ar ieithoedd Celtaidd.)

 

Erbyn hyn yr ym yn rhentu lle gan gwmni hostgator.

 

Yn y tudalen hwn ceir gweld cynnwys y wefan hon

.

 

_______________________________________________________________________________

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_beth_1869e.htm

-------------------------------------------------------------------------------
sumbolau ŵ

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci 2012-06-16, 2005-02-03, 2004-03-29

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CATALUNYA-CYMRU