1001k Gwefan Cymru-Catalonia. Erthygl gan Emrys ap Iwan. Fe ddyle’r brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dala˙th a elwid g˙nt yn Bow˙s,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach a’r afon Ystw˙th, ac oddi rhyngdd˙n hw˙ tua’r dwyrain, gan gynnw˙s Cro˙soswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llw˙dlo (Ludlow), trefi o˙dd yn perth˙n unwaith i dala˙th Pow˙s, ac a ddylen fod yn perth˙n iddi etto.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_019_x_ap_iwan_prif_ddinas_1895_delwau_2188k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Cyfeirdalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pāgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galˇles
 
Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Prif Ddinas i Gymru
Emrys ap Iwan 1895
Y testun gwreiddiol mewn delwau

 


(delwedd 7269)

Adolygiadau diweddaraf:
2005-09-23

 1001k Y tudalen hwn ar ffurf testun electronig

 2185e This page in English (a capital city for Wales)
 

ˇˇˇˇ 
PRIF DDINAS I GYMRU.
(Papur a ddarllenwyd i Gymdeithas Lenyddol Parkfield, Birkenhead) 1895 

(delwedd 0475)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(delwedd 0476)

 


(delwedd 0477)

 

(delwedd 0478)

 

(delwedd 0479)

 

(delwedd 0480)

 

(delwedd 0481)

 

 

(delwedd 0482)

 

 
Sumbolau arbennig: ŷ ŵ  Nodlyfr 396

maint y delwau: 1-950, 2-570, 3-300, 4-900, 5-750, 6-880, 7-680, 8-780

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sķc? Esteu visitant una pāgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Galˇles-Catalunya)
Weø(r) ām ai? Yųu āa(r) vízīting ø peij frōm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølķuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA
 
  


 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats