1232 Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya. Tribannau Morgannwg. Tri pheth ni chr un Cristion /
w dadwrdd haidd o feddwon / Gweld offeirad ms o'i go / A bw lle bo cybyddion

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_034_tribannau_morgannwg_01_1232k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Cyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Tribannau MorgannwgAdolygiadau diweddaraf:
31 10 2001

 

1355ke English page traditional verses from Lowland Glamorgan

 

*0001**
Rhowch i mi fenthg ceffl i fynad dros y lan
I garu'r ferch benfelen s'n bw da i thad ai mam
Ac os na ddaw hi'n foddog ai gwaddol gyta hi
Gadawaf iddi'n llondd, wth bachgan pert w i

*
0002**
Tri pheth ni chr un Cristion
w dadwrdd haidd o feddwon
Gweld offeirad ms o'i go
A bw lle bo cybyddion

*
0003**
Tri pheth wi'n weld yn lletwith
Hwch a iwc miwn gwenith
Cl o bolon heb un clwm
A Twm y lliprn llawith

*
0004**
Tri pheth gasa nghalon
Hen fenw glawd afradlon
Gwest llwm, di-lo, di-fawn
A'r parad yn llawn poeron

*
0005**
Tri pheth wi'n farnu'n gydradd
Dn meddw brwnt miwn angladd
Gwraig gw^r lln yn tyngu, a sw^n
Rhai'n gyrru cw^n i ymladd

*
0006**
Tri pheth ar wraig s'n hagrwch
Gwallt ansybar shabwch
Plant yn graman yn u crwn
A melyn drwn gan drewlwch

*
0007**
Tri pheth s'n gas anhywath
Crach ustus miwn cymdocath
Anudonwr dig, a brat
Disynnwr at wasanath

*
0008**
Tri pheth s gas ac anfad
Cl drwg am dda'n lle taliad
Colli parch heb wpod pam
A godda camgyhuddiad

*
0009**
Tri pheth s'n llonni'r bachgan
Gweld gwraig y t^ yn llawan
A'r crochan mawr yn berwi'n ffrwd
A llond y cw^d o botan

*
0010**
Tri pheth wi'n garu beundd
w digon o lawendd
Mynch dramw yn ddi-ble
A ienctd y Drenewdd

*
0011**
Tri pheth ni saif yn llondd
w'r niwl ar ben y myndd
A malwodan miwn lle llwm
A thafod Twm Felindd

*
0012**
Tri pheth ni saif heb shiglo
w llong ar fr yn nofio
Dail yr aethnan yn yr haf
A thair merch braf yn dawnso

*
0013**
Tri pheth wi'n i hoffi
Offeirad wedi meddwi
Yn bwrw glaw cynhaea'r gwair
A merch gair drwg iddi

*
0014**
Tri pheth s'n dda gan hwsmon
Cl petwar tymor ffrwthlon
Gweld y teulu ar u gwn
A chwrdda hen gyfeillon

*
0015**
Tri pheth nid wi'n i hoffi
w'r llapitsh, te a choffi
Erlid clecian fel y cloc
A mnd i'r lloc at Siani

*
0016**
Tri pheth wi'n garu'n ffamws
Cig, pwdin a phytatws
A chwpan llawn o ddiod dwm
A chusan mwn gan Catws

*
0017**
Tri pheth wi'n garu ora
w rwm a llth y bora
Mnd sha'r Hiltwn a Brn-sach
I'r bola bach gl gwledda

*
0018**
Tri pheth s'n cwnnu'n nghalon
Fod gen i arian ddigon
Cl wbren haf yn deg uwchbn
A gwena Gwen lliw'r hinon

*
0019**
Tri pheth s'n hardd ar Gymro
Sef dysgu'n graff a ddysgo
Cadw'r gwir rhag mnd ar feth
A gweud y peth a fedro

*
0020**
Tri pheth s'n anodd ddigon
Cl ca o don heb feillon
Cwrdd offeirad heb ddim dsg
A thwn Pen Prsg heb ladron

*
0021**
Tri pheth s'n anodd gwpod
Bw'n sobor lle bo diod
Napod benw wrth i gwn
A thwllo hen frithyllod

*
0022**
Tri pheth ni chr y nghalon
Mnd ar y nhrd trw'r afon
Marchogath ebol heb un ffrwn
A merch er mwn i moddion

*
0023**
Tri pheth ni alla i aros
w enwn tri phythefnos
Bara haidd yn llawn o fran
A menn Shiwan Domos

*
0024**
Tri gorchwl tra anghynnas
w hala'r Sul ar negas
Dala'r arad heb un swch
A charu hwch o sgenas

*
0025**
Tri pheth erid ni cheras
w putan, a lladronas
A phydleras ar ben ffair
Ond dyma dair cydmaras?

*
0026**
Tri pheth na chr y ngena
w afal sur y bora
Grawel moch odd ar y drain
A diod fain Llangana

*
0027**
Tri pheth ni alla i garu
Sw^n llycod yn y gwel
Taith drw'r gwnt a'r glaw dros frn
A'n esgid yn y ngwasgu

*
0028**
Tri pheth s'n gas gan wladwr
A phawb, beth bynna'u cyflwr
Crefu cwrw, dannod bai
A bwdo hen Dai Bwdwr

*
0029**
Tri pheth s'n gas ymhobman
Dn yn marchu'i hunan
Clawd yn diodda eisha bwyd
A'r cybdd llwd miwn caban

*
0030**
Tri pheth s'n gas yn wastad
Gan bawb fo'n berchan teimlad
Anudoni, gwasgu'r gwan
Gwn ffaro gan offeirad

*
0031**
Tri ysbrd i ryfeddu
w ysbrd cath yn carthu
Ysbrd wilber wrth naill gs
A dw frn nos yn wyrnu

*
0032**
Tri pheth s'n gas bob amsar
Dysgawdwr dwl difedar
Cigfran warddu'n dallu'r wn
A'r blaidd yn dwn u hannar

*
0033**
Tri pheth ni alla i aros
Ci reto heb i annos
Bw heb fara yn y nghell
A chrefdd bell Rhs Tomos

*
0034**
Tri pheth ma Mari'n garu
Cl sbonar tynn i gwasgu
Un gyrradd gusan ar i min
A modrw cn prioti

*
0035**
Tri pheth s'n gas echryslon
Gweld gw^r a gwriag yn feddwon
Baili'n cario'r gwel bant
A nythad o blant noethon

*
0036**
Tri pheth s'n anodd napod
Dn, derwan a diwarnod
Y ddd yn hir, y pren yn gou
A'r dn yn ddouwnepog

*
0037**
Tri pheth wi'n garu mhobman
w cwrdd a chwmpni llawan
A gwasgu'r enath fach bob nos
A'i lluo'n grs ddi thalcan

*
0038**
Tri pheth s'n with i wala
Gweld march heb ddim pedola
Hwad wllt yn cripad craig
A merch-ne-wraig yn ffowla

*
0039**
Tri pheth s'n gas afrifad
Dadleuon dn pengalad
Sain ddi-les offeran Sul
A marchnad gul heb drwddad

*
0040**
Cas hefd dri pheth arall
Y creira a bardd anghall
Tafarn lle ma'r drwg a'i dardd
A cherdda bardd di-ddeall

*
0041**
Tri pheth mwy cas na'r cyfan
Offeirad balch i anian
Pryddd pw^l yn fardd y blawd
A clerwr clawd i driban

*
0042**
Tri dawnswr gora Nghymru
Syr Charles o Gefanmabli
Sgweiar Lews Wch o'r Fan
A syr John Carne o'r Wenni

*
0043**
Tair Sin a dw Gwenllian
Dw Ann, a Margad fychan
Dw Mari ln, a Leisa ffel
Cydseinian fel yr organ

*
0044**
Tri pheth s'n mnd yn ddiffrwth
Blawd ceirch i nithir cramwth
Torri'r pren cn crino i frig
A phobi cig yn olwth

*
0045**
Y tri lle oera Nghymru
w myndd bach y Rhydri
Twn y Garth, a Cefan Onn
Lle buo i bron sythu

*
0046**
Tri pheth w y nymuniad
Bod harddwch yn ymddygiad
Yn denu'r bachgan glana rid
I addo bod yn gariad

*
0047**
Tri pheth ddymuna i'n hynod
Cl y sawl wi'n garu'n briod
A nerth gan Dduw i fw'n gytn
A marw run diwarnod

*
0048**
Ma gen i grefft o'r gora
Pedoli moch a gwdda
Doti iwc ar ycha brain
A dal hwain miwn rhwda

*
0049**
Mi welas ferch yn godro
A meng ar i dwlo
Hilo'r llth drw glust i chap
A merch Sin Cnap odd honno

*
0050**
Mi welas dddd ar Mari
A ddelsa ms i'r baili
I ddishgwl am y bachgan llon
A wnaiff ddi chalon dorri

*
0051**
Mi welas ddwy lydgotan
Yn llusgo ctsh yn llawan
O Ewenni i Gar-ddd
llestri pridd a halan

*
0052**
Mi welas arna i amsar
Ddar hynn nid os llawar
Y troeswn feddwl merch go fawr
Miwn llai na awr a hannar

*
0053**
Mi fus yn caru'n gynnas
A merch o wniadyddas
Rint Bomffn a bln Col-huw
Ma'r lle ma'r bw'r angylas

*
0054**
Mi wela Ben-rhiw Meibon
Mi wela Ddyffrn Cynon
A'r t^ lle ma yn Aber-dr
Yr un a gr y nghalon

*
0055**
Mi geso ngwawdd i gino
Ar binslons wedi stiwo
Bara haidd a dishgil gd
Ni fu rid shwd reso

*
0056**
Mi welas deirw corn dwb
A phob dou'n ymladd dwp-dwb
A din disynnwr gita'r rhain
Mi alswn lefan iwb-wb

*
0057**
Mi wela Ben Bwlch Garw
Mi wela Waun Croeserw
Mi wela'r ferch fdd mam y mhlant
Mi wela Nantybedw

*
0058**
Mi wela'r man yn ola
Lle cs analad gynta
Dos neb a wr ond Duw i hun
Ble hwtha i'r un diwetha

*
0059**
Mi halas gant o syllta
A mil o wecheinoca
Wrth yfed cwrw a gwin at Gwen
A'i cholli ar ben y shwrna

*
0060**
Mi gefas gawl i gino
Caf gawl i swpar heno
Fe gaiff y feistras fnd i'r diawl
Cn yfa i chawl-hi eto

*
0061**
Mi ddysgas fod yn bryddd
Ac hefd yn felindd
Dysgas hefd godi'r doll
Cywreina o'r holl garenndd

*
0062**
Mi wela i mhell odd yma
Mi wela Foel y Caera
Ni wela'r ferch sdd arna i hwant
Ma'n berchan gant o bunna

*
0063**
Mi wela'r ferch o'r Gelli
Mi wela Ddyffrn Llynfi
Mi wela ben y dwarchen las
Mi wela blas y Wenni

*
0064**
Mi welas heddi'r bora
Do, Bili Ben-bwlch Ycha
Guto Fain, a'i fwall gam
Yn trychu am y trecha

*
0065**
Mi fuo lawer blwyddn
Yn canu gita'r ychin
Bara haidd a chosn cnap
Dim tishan lap na phwdin

*
0066**
Mi gwnnas heddi'r bora
Mi welas gywon gwdda
Ecin haidd ac epol bach
Oh bellach fe ddaw Clama

*
0067**
Mi brynas casag felan
Am betar punt a hweugan (wigan)
Cheisha i bth o'r bwt yn l
Wath bargan ffl nath Morgan

*
0068**
Mi gwnnas gariad newdd
Mi roes yr hen i fyndd
Ma'n promiso cwrdd, os ceidw i gair
Wrth Eclws-fair y Myndd

*
0069**
Mi ddeuthum o Lanhari
Yn bennaf rhag ymboeni
I gwrdd 'r Eustons o Dre-frn
I weud y gn odd gen i

*
0070**
Mi wna i bob camp in ddifa
Mi garia i ddw^r miwn sifa
Mi farchoga i odd ma i'r North
Ar giefan torth o fara

*
0071**
Mi wna i bob camp yn gampus
Gwna i afal sur yn fels
Mi wna i i'r gweddrod ddod ag wn
A brig y brwn yn ffigs

*
0072**
Mi welas Wil o'r Felin
Yn bta naw sgadenn
Tatws, erfin, lonad cart
A douddeg cwart o enwn

*
0073**
Mi flinas bw'n y Blaena
Yn ifad llth mor dena
Cosn glas blas y maidd
A bara haidd fynycha

*
0074**
Mi fuas yn y Caera
Am lawar o flynydda
Yn gweitho yno am y mwd
Nes mnd yn llwd y ngrudda

*
0075**
Mi fytas gwt o botan
A dwy ne dair pytatan
Ond am y cig thal i mi sn
Ath Shoni Shn 'r cyfan

*
0076**
Mi welas long ychrydus
Gan dalad odd i mastus
Yn hwlo'n braf sha Brysta'n llin
A lodin o'r Ist Indis

*
0077**
Mi gymra i rw hen sgeran
Sha phymthag mlwdd ar hucian
Cn yr elo-hi'n dywdd smart
I dwmo part o nghiefan

*
0078**
Mi wela i'r Dimlon domld
A'r wraig fonheddig hefd
Mi wela i'r t ar ben y twn
S bron dwn y mywd

*
0079**
Mi gwrddas heddi'r bora
Dafdd o'r Felindra
Rhwng tyla'r Cnwc, a Chraig Rhiw-blawd
golwg glawd i wala

*
0080**
Mi glywas gn y gigfran
S'n hofran uwch Craig Afan
Fod Gwilm Prs a'i wallt yn wn
Yn tynnu'n dnn shag yffarn

*
0081**
Ma'r ceilog coch yn canu
Ma'n brd i'r merched gwnnu
Ma'r bachgan bach yn mnd sha'r glo
A'r fuwch a'r llo yn brefu

*
0082**
Ma gen i bedwar eidon
Rw i'n gwelad hynn'n ddigon
A cheffl gwn, nid ywond gwan
O'r gora dan y goron

*
0083**
Ma gen i hwech bustechn
U gwell ni ellir erfn
Nw dorran gws fu rid i bath
Am ganllath fel y cordn

*
0084**
Ma rhai medelwr hwlus
Yn neud u gwaith yn campus
Ond am y neill, a u natur laith
Ma ganddn waith echrydus

*
0085**
Ond oti-hi'n beth nafus
Fod gwraig yn gwishgo britshus
A mynnu'r pwrs a'r aur i gd
Y faedan ysglyfaethus

*
0086**
Ma llawar heno'n wlo
Ac erill yn gofidio
Gwell ganddn welad Ddd y Farn
Na gweled Trarn yn falio
Trarn = Trahrn (Trahaearn)

*
0087**
Ma nghariad i eleni
Yn bwyn Sowth Corneli
Yn fain i gwast, yn nt i phleth
Ma'n wynach peth na'r lili

*
0088**
Ma Taf yn afon rwsgus
Ma Taf yn dra pheryglus
Taf a ddygodd fywd cant
Ma Taf miwn pant echrydus

*
0089**
Ma'r merched yma leni
u bwriad ar brioti
Heb ddim i ddoti yn u tai
Ond nw eill dau a babi

*
0090**
Ma effath llysa hwerw
Yn dda i ddn rhag marw
Ond dyma'r peth naiff ddn yn iach
w llymad bach o gwrw

*
0091**
Ma'r Fro a i meusdd ffwthlon
Yn swno lawar calon
Ma'r wlad o Lai i Ogwr laith
Yn llawn o waith prydyddon

*
0092**
Ma'n bwrw glaw'n y Blaena
Ma'n dychra pican yma
Ma'n heulo'n deg ar bont Llan-daf
Ma'n dywdd braf ym Mrysta

*
0093**
Ma'r Mr fel mr yn mynad
Ma'r stor hn wedi i styriad
Trowch yr eidon i ddwr piwr
Ma'n suwr o dorri i syched
Mr = pwll dwr mawr yn Sant-y-brid (Pwll y Mr, Heol y Wig)

*
0094**
Ma llefan mawr a gwaeddu
Yn Ystrad-ffin eleni
A'r cerrig nadd yn toddi'n blwm
Rhag ofan Twm Sin Cati

*
0095**
Ma Bedffwrd Gymro digri
A i gyfall Ffil y joci
Yn hela oria trist w'r gair
I hwara iair a'r cendi
Iair a'r cendi = ystl gadno

*
0096**
Ma gwr y Wig, medd dynon
Yn meddu ar arferon
Pe u mesurid, led a hd
Gwnn faeddu'r bd o ddigon

*
0097**
Bechgn Shoni Shencn
Am ganu gita'r ychin
Dyna u tl, un math o fwd
Sef crwstn llwd ac enwn

*
0098**
Bum bart o dri diwarnod
Yn rhodio Cefan Hirgod
Rhint y dderwan gopa fain
A'r t ar waun y gwaddod

*
0099**
Peth ffein w houl y bora
Peth ffein w bloda'r fala
Peth ffein w cariad fo gerllw
Dn helpo'r sawl fo bella

*
0100**
Dn helpo'r mab nas medro
Lwr ddiln merch a i cheisio
Fe fdd hwnnw'n farw'n fud
A i gladdu a i glefd yndo

*
0101**
Fi helas yn y Walas
Do, lawar bora diflas
Rhint y gwr a gwraig y t
O'r diwadd fi madawas

*
0102**
Fi wela i Ist Berddawan
A Brithwn wrtho i hunan
Fi wela fferm fawr Castletown
A begars pownd Sain Tathan

*
0103**
Rw i nawr ers llawar blwddn
Yn bwmiwn carchar cyfng
Dos gen i le i gwnnu nhrwn
Miwn ffald ar dwn Trefflemin

*
0104**
Mi wela Frn y Betws
Mi wela Gwrt y Mwnws
Mi wela'r t ar ben y twn
Lle ma'r un fwn yn gorffws

*
0105**
Tra mn yn troi miwn melin
Tra llong yn cario lodin
Tra mr yn tawlu i donna lan
Mi fota ar ran y Stradlin

*
0106**
Y gwr o'r Lela domld
A'r feistras fach gymhenlld
Yn awr rw i'n rhdd ar ben y twn
Nw fuon bron dwn y mywd

*
0107**
Shoni bach, wr diflin
S'n gwishgo cap phlufn
Pantalwns a siacad grop
Y fe w top y gegin

*
0108**
Cae'r-lan sdd hardd ar fyndd
Y Gilfach a'r Tnewdd
Ond Hendreforgan a'r Graig-las
S'n maeddu Plascilfyndd

*
0109**
Yn y Lela leni
Ma'r tair merch lana'n Nghymru
Enwa rhai sdd ym mhob man
Sef Cati, Ann a Mari

*
0110**
Gwaetha'r gwnt w hwythu
Gwaetha'r glaw w gwlychu
Gwaetha'r ddd w dod i ben
A gwaetha'r Gwen fdd pallu

*
0111**
Tra paro mr miwn asgwn
A charrag las miwn pingwn
A'r ceilog coch yn canu draw
Yn sytn daw ddd Satwn

*
0112**
Y wlan fach adnebdd
Pan fo'n gyfnewid tywdd
Hi hed yn deg ar adan wen
O'r mr i ben y myndd

*
0113**
Ffordd fer i hala'r gaea
Hir oria tywdd eira
w catar fawr o fln y tn
A llunio cn ddiddana

*
0114**
Ma gen i bedwar bwln
Yn pori brig yr eithin
Nw dorran gws o'r mwa gwch
Nw gerddan rhch i'r blewn

*
0115**
Pe bawn yn Nghwmydyffrn
Ni fydda arna i newn
Cawn gwrw gwch heb altro i naws
A bara chaws a menn

*
0116**
Ond oti-hi'n rhyfeddod
Bod dannedd merch yn darfod?
A tra bo ynddi anal hwth
Ni dderfdd bth mo i thafod

*
0117**
Diareb ddoth fynega
Mai douparth gwaith i dychra
Dyweda finna yn ddi-feth
Ta cwpla peth s ora

*
0118**
Rw noson cs yn shomi
Pan y gofynnodd Mari
Os parod own i ddod sha'r Llan
Cn Calan, cl prioti

*
0119**
Yn ddistaw gwedas wrthi
Taw gwell fai i ni oedi
Na mnd yn fyrbwll tan yr ieu
Fod cariad weithia'n oeri

*
0120**
Wrth ddod o Bont y Lladron
Fi gefas ofan creulon
Clywas fwstwr yn y berth
A dorrws nerth y nghalon

*
0121**
Diofal w'r adern
Ni hau, ni fed un gronn
Heb ddim gorchwl yn y bd
Ond canu rhd y flwddn
Rhd = ar hd

*
0122**
Eistedda ar y gangan
Gan etrch ar i adan
Heb un geinog yn i god
Ond llywio bod yn llawan

*
0123**
Pe bawn i ddim ond medru
Ar ddarllin a sgrifennu
Mi ddanfonwn lythr crs
At Gwen cn nos yfor

*
0124**
Ma Tomos Gronw wiwlan
Yn caru Martha Ifan
Oh! ma yn ffarmwr gwch
A i bedwar ych a i wagan

*
0125**
Oh na chawn ddod trw gennad
I l yn annwl gariad
Yr enath gron, a theg i grn
Ddi chlymu o fln y ffeirad

*
0126**
Peth ffein w llth a syfi
Peth ffein w shwgwrcandi
Peth ffein w mynad wedi'r nos
I stafall glos i garu

*
0127**
Wrth hela'r ychin weitha
A chroesi tros faenara
Rw i'n llunio llawar pwt o gn
I ferchad gln y Lela

*
0128**
Dywedir ers peth oesa
Ta buwch o'r Fro w'r gora
Ond cn boddloni cyflawn serch
Ma rhaid cl merch o'r Blaena

*
0129**
Yr ochor hn i'r clochd
Ma'r atgor ora Nghymru
A rhwng hynn a min y mr
Ma calon r yn llechu

*
0130**
Ym Merthr-mawr ma ceingan
I glanach does yn unman
Mi wn am lawar calon hl
Hwenycha chl-hi'n wreigan

*
0131**
Ma radwr yn Llangewdd
Yn poeni ar bob tywdd
Genol nos yn fawr i sgrd
Wth ganddo brd na'i gildd

*
0132**
Ma'r frech ar wnab Martha
Run faint wecheinoca
Er colli dou o i dannadd bln
Ma yto'n ln i gwala

*
0133**
Ma gen i hwech o ychin
Yn well na chant o fechgn
Os caf gadw rhain yn fw
Mi reda i riw Pendern

*
0134**
Ma nghariad i eleni
Yn bwym mhentre'r Coet
Rw i'n meddwl gofn idd i mam
A g'r ddi-nam brioti

*
0135**
Ma'r merchad wedi mynad
Dos derfn ar u siarad
Yng nghlch dillad o bob lliw
A phw s'n bwheb gariad

*
0136**
Ma merched bach Sain Tathan
Yn ffaelu troi cramwthan
Heb ofn cymorth gwr-ne-was
Ddi thoso ms o'r ffrimpan

*
0137**
Dou ch w Silc a Sowin
Un coch a'r nall yn feln
Pan yn aretig yn u hws
Nw dorran gws i'r blewn

*
0138**
Nid twll w twllo twllwr
Nid brad bradychu bradwr
Nid lladrad w, mi gwnaf yn dda
Ladrata ddar ladratwr

*
0139**
Pan fyddo myndd Caera
A i gap yn cuddio i gopa
O niwln tew - am hynn taw!
Ma yndi law, mi brwfa

*
0140**
Os pall dy gariad i ti
Paid bth a digaloni
Ma meddwl merch yn troi fel rhod
Hi ddichon ddod er hynn

*
0141**
Ma nghariad i eleni
Yn Lloegar - nid yng Nghymru
Ymhlith Saeson duon dig
A fi'n s'n unig hebddi

*
0142**
Fe wedodd mam y nghariad
Na chawswn deg i dygiad
Tra ceir cawnan ar ga ton
Rw i'n dowto hon gamsyniad

*
0143**
Yng ngwaelod Cwm y Dyffrn
Ma gwsgod idd u erfn
Tn o lo, yn wch i naws
A bara chaws a menn

*
0144**
Os blin y ddalan fygld
Ma bagad yn i herlid
Dros dir a morodd, medda-nw
Gwnath afal mw o ofid

*
0145**
Oh rhyfadd faint y dwli
I'r bd s'n cl i gorddi
A'r Sul i'r sil yn enw llth
Ma meddwi'n wth na brandi

*
0146**
Pe basa'r brag a'r berman
A'r hops heb ddod i'r unman
A'r ffiol fach, y bib a'r pot
Fe fasa nghot yn gyfan

*
0147**
Y ferch a'r ddw bleth amlwg
A'r rhupan am i gwddwg
Dera gita fi i roi tro
Sha gwaelod Bro Morgannwg

*
0148**
Yn Sant-y-brid ma nghariad
Yn Sant-y-brid ma mwriad
Yn Sant-y-brid ma merch fach ln
Os caf hi o fln y ffeirad

*
0149**
Mi wela geilog twrci
Mi wela'r ferch o'r Mard
Mi wela'r frn yn hedfan fr
Mi wela d Pencelli

*
0150**
Llan-fs, Llan-fair, Trefflemin
A Smilstwn a'r hen felin
Os aiff cardotn am u traws
Caiff fara chaws ond gofn

*
0151**
Y neithwr mi freuddwtas
Y mod i'n Sant Nicolas
Gita'r ffeirad, sef Wil Twm
Yn clymu clwm priotas

*
0152**
Pan welir pen Ml Caera
Yn gwishgo cap y bora
Odid fawr cn hannar ddd
Fdd ar i grudd-hi ddagra

*
0153**
Y gwr a garo'r doman
A i gasglo i gd i'r unman
Mnd hi i'r c miwn prd
A ddaw 'r d a'r ffetan

*
0154**
Rw i'n drician d yn seriws
Wrth lyfir mawr yr eclws
Ni welas i rid shwd lap
A Shoni Cnap Sant Dunws

*
0155**
Mi welas ddn a bachgan
Yn bildo pompran dderwan
Ac wedi cwplo yn y fan
Hi gwpws ran i hunan

*
0156**
O stopwch! motrb Catrin!
Arafwch yma ronn
Chi haeddach iarda ar ych gwar
Am rannu ar yr enwn

*
0157**
Pan fyddo'r n yn crymu
A'r talcan yn crngrychu
Fe fdd y deall mwa glew
Tan gwmwl tew prd hynn

*
0158**
Rw i'n un o'r crefftwr gora
Ar ystarn, stwc a thwba
Ennill arian fel y gwnt
A u hala'n gnt fynycha

*
0159**
Ta gen i our ac arian
Ta gen i dirodd llytan
Mi rhown nw'n rhdd heb unrhw ble
Am fw yn nhre Llancarfan

*
0160**
Cabitshan ar y baili
Dou dop yn tyfu arni
Y gwnt a i chwthodd-hi i'r llawr
A'r hen hwch fawr btodd-hi

*
0161**
Peth ffein w haf a hawddfd
Peth ffein w ysgafn iechd
Peth ffein w arian lonid pwrs
I dreulo cwrs yn ienctid

*
0162**
T gwn, t gln, t gola
A llawn o bob rhinwedda
Y t gora ar waelod Nedd
Am gwrw a medd w'r Creiga

*
0163**
Os ffaelas yn yn amsar
Cl tyddn wrth y mhlesar
Nl dod i fynwant Aber-dr
Caf yno'n shr o'r ddaear

*
0164**
Llan-dw, Llan-daf, Llandocha
Llan-fair, a Llambad Ycha
Llantrisant sdd, Llangeinwr sw
Llangynwd w'r lle gora

*
0165**
Ma merchad bach y Blaena
Yn gwishgo cap a lasa
Motrw our ar ben pob bs
A chwt u crs yn llapra

*
0166**
Ma merchad Bro Morgannwg
'r cyfan yn y golwg
Yn tynnu llawar llencn mwn
Dros dwn i dorri i wddwg

*
0167**
Ma merchad pert gwlad Forgan
Yn gwishgo gyna shidan
Ma rhain mor ffeinad yn u gwast
A chynffon gast Shn Bifan

*
0168**
Ma merchad bach balch y Coet
A'u bwriad ar brioti
Heb flancad gwel yn y bd
A u gyna i gd heb dalu

*
0169**
Ma gen i darw nepwan
A phedwar corn ar hucian
A buwch yn dod llo bob mish
Nid odd i phrish ond hweician


Nepwan = wnebwen

*
0170**
Dim gwell hwech ch ac arad
Nis gellir bth mo u gwelad
Na ffeinach arddwr ar y ms
Na Morgan, gwas y Sichad

*
0171**
Ma castall yng Ngharffili
A gwel pluf i gysgu
A lle braf i hwara wic
Wrth giefan Picadili

*
0172**
Peth da mhob man w melin
Os bdd-hi'n malu'n ddiflin
Ond drwg y dn a ddwg y blawd
Odd ar y clawd yn echwn

*
0173**
Gwae fi na bawn yn gwpod
Am ffordd, heb ddod yn briod
I gl y canpunt sdd yn str
Gan ferch yn ochor Llwtgod


*
0174**
Ta i'n hela blwddn gyfan
Heb fwrw dim yn unman
Fai'r dwr i gd gan ferch y jawl
Yng nghrochan cawl Cwmsaibran

*
0175**
Hen Wil y saer, Cwmsaibran,
A ddringws fr i'r nenbran
Ac a waeddws megis cawr
Ar fwli mawr y Gloran

*
0176**
Nl macu hwch 'n y Blaena
Ac anfon hon i Frysta
Er 'maint a wl-hi yma a thraw
Yn hwch y daw-hi adra

*
0177**
Cadd Prs o bantypand
Rhw gollad fawr eleni
Sef colli'r t odd uwch i ben
A phart o bren i wel

*
0178**
Rodd Prs o Bantypand
Yn wr a haedda i grogi
Yn hudo'r merchad wrth y cant
A thawlu'r plant i foddi

*
0179**
Rhd y bompran grwca
Pw welas-ti'n mnd drwa?
Dy gariad-di, lliw blota'r drain,
Fel cambric main o'r India

*
0180**
Ti gisha iwc o dderi
A gwyrs o Aberhonddu
Mi fynna ddoti'r hwch miwn mwth
Cn caffo i ffrwth y gerddi

*
0181**
Gwae fi nad allwn hedfan
Fel brn, dros ben y Ciefan
At y glowa, glana i lliw
S'n bwn Aberboedan

*
0182**
Cath ddu, mi glwas ddwedd
A fetar swno hefd
A chadw'r teulu lle ma'n bw
O afal pob rhw glefd
Afal = afael

*
0183**
Fe neida'r gath yn how
Rhwng gwnt a thywdd garw
Hi dro i phen-l shag at y gwres
Po nesa bo hi i fwrw

*
0184**
Fi waria heddi unswllt
Fe waria fory ddouswllt
A chn y colla i ferch i mam
Fi tria-hi am y triswllt

*
0185**
Mi welas ir o Dwrci
A mil o gywon dani
Pob un o rheini fw nag ch
A chelwdd gwch odd hynn

*
0186**
Roca'r Sger le garwa
Lle strandws llong Marina
A bwmbast gwn i wr y Pil
Gwerth petar mil o bunna

*
0187**
Ma Shaco Clerc y Coet
Yn fachgan iawndda lysti
Dos neb mor dr ag e'n ddi-au
I ddringo grisha'r clochd

*
0188**
Mi welas feinir lysti
Wrth eclws Sant Hilari
Rhaid cl sepon a dwr brwd
I olchi'r rhwd odd arni

*
0189**
Dn iach nad allo wenu
Na godda neb i ganu
Mi ddalia i swllt ag unrhw un
Mai dyna ddn ga i grogi

*
0190**
Y sawl a fynno fwta
Dou enlln gyda bara
Fe ddyla hwwnw fod yn glawd
Am nithir gwawd o i fola

*
0191**
Mi wela Fro Morgannwg
Golygus w i ngolwg
Mi wela'r tyddn lle ma'n serch
Ond nid w'r ferch yn amlwg

*
0192**
Rw i'n hoffi twn Llangnwd
A'r pentra lle y'm ganwd
A Chiefanydfa, fwna nth
Anghofia i bth dy gronglwd

*
0193**
Oh rhyfadd faint y twrw
S i glywed drw Gwngarw
Iefan Tomos yn gweud fod glo
I ddod i ms o hono

*
0194**
Yng nghylchodd plwf y Betws
Bu rhai prydyddion ffamws
Iefan Hopcn Dn-y-nant
Fe gursa gant yn llabws

*
0195**
Nid pell o blwf y Wenni
Ma merch o'r enw Sali
Hen faedan oerlld, sychld, swrth
Hi'm poena wrth i henwi

*
0196**
Ma Dafdd Lews lawan
Medd pawb, yn burion fachgan
Am yrru ychin hd y gws
Rhag ofan pws y carthbran

*
0197**
Ni cheir ar l llafuro
Rhw lawar o arlwo
Nid os i gl, miwn amball fan
Ond posal gwan yn paso

*
0198**
Cs gwrw crf miwn iolwrch
A chwt o facwn tewdrwch
Nes i mi neud y mol yn llawn
Ar hir brynhwn yn Llwn iwrch

*
0199**
Siams Pritshard wch o'r Mwntwn
Odd hoff o ddiln helgwn
Dodd neb ychwaith ym mhlwf yr As
A chystal bras o filgwn
Yr As = yr As Fach (Nash) neu yr As Fawr (Monknash)

*
0200**
Ma gwnab y ddaearan
Ag agwadd teg rhag angan
Ma Bln Cwm taf yn ln i liw
I gd o'r Griw i'r Graenan

*
0201**
Oh, gwrando'r mab o'r Dola
Er brasad w dy gamra
Efalla doi cn diwadd d's
Mor fain dy gs a finna

*
0202**
Ma'r merchad yn llawenu
Wrth weld y caea'n glasu
Oh! gan weud, fe ddaw'r haf
Ac amsar braf i garu

*
0203**
Pan fyddo'r tifedd candrll
Yn mynad ar y gridill
Slwad pawb ar hynn'n sth
Ma'r crefftwr bth yn sefll
Tifedd = etifedd

*
0204**
Mnd at y bl y fforddrch
A chanln dawns yn fynch
A thawlu coetan, bar a gordd
A neido ffordd y mynch

*
0205**
Ma serch yn rwpath rhyfadd
Yn maenu pob amynadd
Rhw anfad wall, rw ynfd w^n,
(llinell olaf ar goll)

 

_________________________________________

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL EIN GWEFAN
0934k
tudalen mynegeiol y Wenhwyseg

0960k
lln Cymraeg ar y We - tudalen Sin Prys Aberhonddu.

0223e
yr iaith Gymreg


Bler wf i? Yr ch chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Werr am ai? Yuu aarr vzting peij from dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait

CYMRU-CATALONIA


 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats