http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/enwau_cyfenwau_mynegai_0401c.htm


Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa


.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina
···


baneri
.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Aran 16: Enwau
Apartat 16: Noms


CYFENWAU
COGNOMS
 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiad diweddaraf / Darrera actualització 2005-05-09

 0866k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 0801e This page in English (surnames).   

 

CYMRU - GAL·LES
1932c Tudalen 'CYFENWAU CYMRU' / Pàgina 'COGNOMS DE GAL·LES'

________________________________________________________________________________________

ESCÒCIA
0280c  
Tudalen 'CYFENWAU YR ALBAN'
Pàgina 'COGNOMS D'ESCÒCIA'
Llista de les formes correctes escocesos (Gàidlig, gaèlic) amb la pronunciació i explicacions en català) - per exemple - MacDonald = MacDhòmhnaill [makhk-GHOO-il]

_______________________________________________________________________________
 

ENLLAÇOS EXTERNS AMB UNA ALTRES WEBS

GWLAD Y BASG / EL PAÍS BASC
http://students.washington.edu/buber/Basque/Surname/surlist.html
cyfenwau Basgeg / cognoms bascos

 

YR EIDAL / ITÀLIA
http://yin.interaccess.com/~arduinif/names/names02.htm
The Origins of Italian Names
What They Mean, And Where They Come From (fromThe Arduini and Pizzo Families Website)
 

 0401 Cymru-Catalonia: tudalen mynegeiol - cyfenwau / pàgina índex - cognoms / index page - surnames / índeks peij - søørrneimz Gwefan

Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats