2196k Gwefan Cymru-Catalonia. Llista de publicacions sobre el dialecte del sud-est de Galles - Geiriau Cymraeg Sir Fynwy. (EN GALLS). Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes &c., collected in Mid-Glamorganshire. (EN ANGLS)


http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_rhestr_gyhoeddiadau_2196c.htm

0001z Yr Hafan


..........
1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

....................
0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

...............................0043c yr iaith Gymraeg / la llengua gallesa


.....................................2184c Y Wenhwyseg - Y Tudalen Mynegeiol / continguts de la secci sobre el dialecte galls del sud-est

..........................................aquesta pgina /
y tudalen hwn
...


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya


Y Wenhwyseg (tafodiaith y de-ddwyrain)

Rhestr Gyhoeddiadau
Llyfrau ac erthyglau wedi eu hysgrifennu yn y Wenhwyseg, tafodiaith de-ddwyrain Cymru, neu sydd yn ymwneud 'r dafodiaith hon,

...

2196c Aquesta pgina en catal

0938eThis page in English (Bibliography of the Gwentian dialect)

 

Gweler hefyd yr erthyglau yn y Wenhwyseg ac ar y Wenhwyseg yr ym ni wedi eu copo a rhoi yn y gwefan hwn; ceir tudalen mynegeiol y testunau yma: 1315c

A Brief History of the Welsh Language in Merthyr Tydfil (SAESNEG) (= "Hanes Byr yr Iaith Gymraeg ym Merthyrtudful")
Malcolm Llywelyn.
tudalennau 36-40 in "
Merthyr Tydfil - Then and Now", Golygydd: Huw Williams. 1979. Adran Efrydiau Allanol, Coleg y Brifysgol, Caer-dydd.
Adroddiad byr o'r trai mawr a fu ar y Gymreg dros gyfnod o bedwar ugain o flynyddoedd wrth i bolisau gwaredu'r iaith a luniwyd gan Lywodraeth Lloegr ddechrau cael gafael (1891 - 68% o Gymry'r 'Pentra' (Merthyrtudful) gwybodaeth o iaith Cymru, er bod y rhan fwyaf yn ddwyiethog yn y Saesneg erbyn hynny; 1971 - dim ond 11.3% allai siarad iaith y genedl, a phobun yn ddwyieithog yn y Saesneg).

A Phonological Conspectus of the Welsh Dialect of Nantgarw (Glamorgan) (SAESNEG)
Ceinwen H. Thomas
M.A. thesis, Llundain, 1961.

Astudiaeth o Gymraeg Llafar Dyffryn Eli a'r Cyffiniau (CYMRAEG)
V.H. Phillips
Trathawd M.A., 1955.

Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Gymraeg Cylch y Rhigos (CYMRAEG)
Olwen M. Samuel
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1970.

Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Hirwaun ynghyd Geirfa (CYMRAEG)
Gilbert Ruddock
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1968.

Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Llangennech (CYMRAEG)
D.A. Thorne
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1971.

Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Merthyr Tudful a'r Cylch (CYMRAEG)
Lyn Davies
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1968.

Astudiaeth Seinyddol o Gymraeg Llafar Ardal Tafarnau Bach, Sir Fynwy (CYMRAEG)
Mary Middleton
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, 1965.

Astudiaeth Seinyddol o Gymraeg Llafar Coety Walia a Rhuthun ym Mro Morgannwg (CYMRAEG)
John Bevan
Trathawd M.A., Prifysgol Cymru, Caer-dydd, 1970.

A Study of the Gwentian Dialect and its relation to the modern speech of Glamorgan (SAESNEG) (= "Astudiaeth o'r Dafodiaith Wenhwyseg a'i pherthynas 'r iaith fodern ym Morgannwg")
Ieuan Gwent.
Traethawd, Eisteddfod Aberpennar 1905. Ar ffurf lawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (rhif 1905/9)

Geirfa Gweithfeydd Glo Carreg Deheudir Cymru (CYMRAEG)
Evan Lewis, D. Eirwyn Morgan.
Bwletin Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyfrol 16. 1954. Tudalennau 17-27.
Dros dau gant o eiriau sydd yn ymwneud 'r diwydiant glo.

Geiriau Cymraeg Sir Fynwy. (CYMRAEG)
Olwen M. Samuel
Y Fflam, Ionawr 1949. Tudalennau 31-33.
Geiriau Cymraeg sy'n britho Saesneg trigolion cymoedd diwydiannol Gwent
"Wedi byw am ddeuddeng mlynedd yn Sir Fynwy d'wy ddim eto wedi dod yn gyfarwydd chlywed ambell air Cymraeg yn dod yng nghanol brawddeg Saesneg, a rheini oddi ar wefusau rhai sy'n Saeson o ran iaith os nad o ran gwaed.

Glossary of the Welsh of Glamorgan (1) (SAESNEG) ("Geirfa Cymraeg Morgannwg")
Meurig.
Traethawd heb ei gyhoeddi, o Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1907. Yng nghasgliad y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (rhif 1907/13)

Glossary of the Welsh of Glamorgan (2) (SAESNEG) ("Geirfa Cymraeg Morgannwg")
Mwynder Morgannwg (Thomas Christopher Evans 1846-1918)
Is-deitl: "Containing some ten thousand words, phrases; with examples, and illustrations of their usage. Subject for Competition at the Swansea National Eisteddfod")
Traethawd heb ei gyhoeddi, o Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1907. Yng nghasgliad y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (rhif 1907/13)

Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes &c., collected in Mid-Glamorganshire. (SAESNEG) (= "Geiriau, ymadroddion, dywediadau diarhebol, rhigymau nodweddiadol yn y Gymraeg wedi eu casglu yng Nghanol Morgannwg)
Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918)
Trafodaethau Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru 1906. Tudalennau 9-17
Rhyw 200 o eiriau ayyb. o blwyf Llangynwyd, Pen-y-bont ar Ogwr

Priodoriaethau (sic) pennotaf y rhai a arnodant y Gymraeg fel y siaradir hi gan Drigolion Gwent a Morgannwg - un o destunai (sic) Cymdeithas y Fenni am Hydref 1838 (CYMRAEG)
John Thomas ("Clust Ymwrandawr")

Rhai o Nodweddion Ffonolegol Tafodiaith Nantgarw (CYMRAEG)
Ceinwen H. Thomas
Bwletin Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Cyfrol 21/1. Tachwedd 1964. Tudalennau 18-26.
"Disgrifiad byr o nodweddion tafodiaith Nantgarw, pentref yng Nghwm Taf, Sir Forgannwg, tua phedair milltir o Bontypridd a saith milltir o Gaerdydd"

Tafodiaith Plwyf Llansamlet (CYMRAEG)
T. Arwyn Watkins
Trathawd M.A., 1951.

Talcen y Byd or the Alps Of Glamorgan. ("Talcen y Byd neu Alpau Morgannwg") (SAESNEG)
Y Parchedig John Morgan
Dwy erthygl yn y 'Rhondda Leader' 20 Hydref 1906, 27 Hydref 1906. Ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

The Verbal System and the Responsive in a Welsh Dialect of Glamorgan. (SAESNEG) (= "Y Gyfundrefn Ferfol a'r Ffurifiau Atebol mewn Tafodiaith Gymraeg ym Morgannwg")
Ceinwen H. Thomas
Studia Celtica. Cyfrolau ("Volumes") 8,9. 1973-4. Tudalennau ("Pages") 271-286.
Dw i ddim yn, wyt ti ddim yn, dyw e ddim yn, dyw i ddim yn, ayyb.

Y Canpunt - Comedi o Gwm Tawe. (CYMRAEG)
Margaret Price, Kate Roberts, Betty Eynon Davies
Y Drefnewydd. The Welsh Outlook Press. Dim dyddiad (?1930). 31 tudalen.

Y Wenhwyseg. ("Gwentian = the south-eastern dialect of Wales"). (IN ENGLISH)
John Griffiths (Pentrevor)
Casnewydd. J. E. Southall. 1901
Llyfryn 30 tudalen sydd yn esbonio prif nodweddion y dafodiaith hon; wedi ei anelu at athrawon iaith
MAE GENNYM YN Y GWEFAN HWN FERSIWN LAWN O LYFR PENTREFOR - 0931e

 

Y flwyddyn a gyhoeddwyd:

1838 Priodoriaethau (sic) pennotaf y rhai a arnodant y Gymraeg fel y siaradir hi gan Drigolion Gwent a Morgannwg
1901 Y Wenhwyseg.
1905
A Study of the Gwentian Dialect and its relation to the modern speech of Glamorgan
1906 Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes &c., collected in Mid-Glamorganshire.
1906 Talcen y Byd or the
Alps Of Glamorgan
1907
A Glossary of the Welsh of Glamorgan (1)
1907 A Glossary of the Welsh of Glamorgan (2)
1930??
Y Canpunt - Comedi o Gwm Tawe.
1949
Geiriau Cymraeg Sir Fynwy
1951 Tafodiaith Plwyf Llansamlet
1954
Geirfa Gweithfeydd Glo Carreg Deheudir Cymru
1955 Astudiaeth o Gymraeg Llafar Dyffryn Eli a'r Cyffiniau
1964 Rhai o Nodweddion Ffonolegol Tafodiaith Nantgarw.
1965
Astudiaeth Seinyddol o Gymraeg Llafar Ardal Tafarnau Bach, Sir Fynwy
1968 Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Hirwaun ynghyd Geirfa
1968 Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Merthyr Tudful a'r Cylch
1970 Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Gymraeg Cylch y Rhigos
1970 Astudiaeth Seinyddol o Gymraeg Llafar Coety Walia a Rhuthun ym Mro Morgannwg
1971
Astudiaeth Seinyddol o Dafodiaith Llangennech
1974 The Verbal System and the Responsive in a Welsh Dialect of Glamorgan.
1979 A Brief
History of the Welsh Language in Merthyr Tydfil

 

AWDUR neu AWDURON

TEITL

 

Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918)

(1906) Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes &c., collected in Mid-Glamorganshire. (SAESNEG)

 

Clust Ymwrandawr (John Thomas)

(1838) Priodoriaethau (sic) pennotaf y rhai a arnodant y Gymraeg fel y siaradir hi gan Drigolion Gwent a Morgannwg (CYMRAEG)

 

Davies, Betty Eynon (Kate Roberts, Margaret Price)

(?1930) Y Canpunt - Comedi o Gwm Tawe. (CYMRAEG)

 

Evans, Thomas Christopher ("Mwynder Morgannwg")

(1907) A Glossary of the Welsh of Glamorgan (SAESNEG)

 

Evans, Thomas Christopher ("Cadrawd")

(1906) Peculiar Welsh words, expressions, proverbial sayings, rhymes &c., collected in Mid-Glamorganshire. (SAESNEG)

 

Griffiths, John ("Pentrevor")

(1901) Y Wenhwyseg. (Is-deitl: "Gwentian = the south-eastern dialect of Wales") (IN ENGLISH)

 

Ieuan Gwent

(1905) A Study of the Gwentian Dialect and its relation to the modern speech of Glamorgan (SAESNEG)

 

Lewis, Evan (+ D. Eirwyn Morgan)

(1954) Geirfa Gweithfeydd Glo Carreg Deheudir Cymru (CYMRAEG)

 

Llywelyn, Malcolm

(1971) A Brief History of the Welsh Language in Merthyr Tydfil (SAESNEG)

 

Margaret (+ Kate Roberts, Betty Eynon Davies)

(?1930) Y Canpunt - Comedi o Gwm Tawe. (CYMRAEG)

 

Meurig

(1907) A Glossary of the Welsh of Glamorgan (SAESNEG)

 

Mwynder Morgannwg (Thomas Christopher Evans)

(1907) A Glossary of the Welsh of Glamorgan (SAESNEG)

 

Morgan, D. Eirwyn (+ Evan Lewis)

(1954) Geirfa Gweithfeydd Glo Carreg Deheudir Cymru (CYMRAEG)

 

Morgan, Reverend John

(1906) Talcen y Byd or the Alps Of Glamorgan

 

Pentrevor (John Griffiths)

(1901) Y Wenhwyseg. ("Gwentian = the south-eastern dialect of Wales") (IN ENGLISH)

 

Roberts, Kate ( + Margaret Price , Betty Eynon Davies)

(?1930) Y Canpunt - Comedi o Gwm Tawe. (CYMRAEG)

 

Samuel, Olwen M.

(1949) Geiriau Cymraeg Sir Fynwy. (CYMRAEG)

 

Thomas, Ceinwen H.

(1964) Rhai o Nodweddion Ffonolegol Tafodiaith Nantgarw. (CYMRAEG)

 

Thomas, Ceinwen H.

(1973-4) The Verbal System and the Responsive in a Welsh Dialect of Glamorgan. (SAESNEG)

 

Thomas, John ("Clust Ymwrandawr")

(1838) Priodoriaethau (sic) pennotaf y rhai a arnodant y Gymraeg fel y siaradir hi gan Drigolion Gwent a Morgannwg (CYMRAEG)

 DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN


0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan; or tudalen hwn gellir hefyd
chwilior gwefan hwn r archwiliwr mewnol

0052c
Testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en galls amb traducci catalana en aquesta web)

1051e
Testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

aur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA