A Welsh Grammar - Historical and Comparative. 1913. John Morris-Jones (1864-1929). 2654e Gwefan Cymru-Catalonia.

 

12-09-2017

 

 

0001z Yr Hafan / Home Page

..........2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Entrance Page to the English Section

.....................0010e Y Barthlen / Plan of the website

 

.....................................1274e Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg / Grammar Section Main Page

.................................................2414e Y Gyfeirddalen i .... / Contents Page of "A Welsh Grammar" (John Morris Jones 1913)

..................................................................y tudalen hwn / this page

 

 

 

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111


(delw 003)

..
..

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya



Gramadegau Cymraeg

A Welsh Grammar - Historical and Comparative
John Morris-Jones (1864-1929)
1913

TUDALENNAU 453-477

 

4666_map_cymru_a_chatalonia_alguer_trefi

(delw 4666)

 

 



 

Gall fod ambell wall yn y testun electronig, er ein bod wedi ei archwilion ofalus ddwywaith o leiaf 2006-12-11 / There may be an occasional error in the electronic text, although we have gone through it carefully at least twice 2006-12-11

 

 

 


(del
wedd 2585) (tudalen 453)



I. MODERN AND MEDIEVAL WELSH
Mn. W. (= Modern Welsh) forms are printed in roman type; Ml. W. (= Middle Welsh) forms in italics. Forms which survived and developed regularly in the Mn. (= Modern) period are given in Mn. (= Modern) spelling; thus for Ml. W. (= Middle Welsh) deveit see under defaid. Italicized forms include those which became obsolete, or are replaced by re-formations in the Mn. (= Modern) period. But some forms, such as llao, are italicized because quoted from Ml. (= Middle Welsh) texts, so that italics do not necessarily imply that a form is not Mn. (= Modern).

For pl. (= plural) nouns not included, see the sg. (= singular); for the spv. (= superlative) of adjectives see the pos. (= positive) or cpv. (= comparative); for verbal forms see the 1st sg. pres. ind. (= singular present indicative) or the v.n. (= verbnoun) In cases of irregular flexion all stems are represented in the index.

The words ae arranged in the order of the present Welsh alphabet, thus :
a b c ch d dd e f ff g ng h i l ll m n o p ph r s t th u w y.

Ml. W. (= Middle Welsh) k under c; under dd; v and fv under f; under ng; ** (sign which is unreproducible here; = g with a tilde); ** (sign which is unreproducible here; = modified r) under rh.

Early Ml. W. (Middle Welsh) t (≡) under dd; i (≡ y) under y; u (≡ w) under w ; w (≡ w), here printed vv, under f.

The reference is to pages.

a ah 450
a
who 48, 56, 277, 284-5, -7, 288
a
(aff.) 277, 429
a
(interr.) 424-5
a, ac
and 20, 66, 69, 162, 440-1
, ag
with 162, 409-10
, ag
as 241, 409, 447
a
of 401, 409
ab
179, 184
aber
132, 263
Abermaw
59, 61
aberth
363
abostol
93
a-brei
438
acw
38, 401, -4
ach
133, 204, -16
ach
(prep.) 401, 410
ach
(intj.) 67, 450
achadw
53
a chan
420
achar
132
achas
132, 175, 263
achen
151
achln
61-2, 434
ach law 410, -9
achles
151, 268
achos
86, 95, 98, 212, 216, 413, 443
achreadwyr
166, 189
achub
86, 96
achubeint
325
achupvy-
328
achwyswn
98, 212
ad-
263
adain
205, 210-2
adan
399-400
adanedd,
77, -9, 210-1
adar
79
adara
383
adaren
218
adaw
381-2, -8
adcorssant
326
adeg
71
adeilad
39, 226, 390, -1, -6
adeiladaf
382
adeiladu
390
adeilaf
382
adeilws
326
adeilwt
113
adenydd
210-2, 216
aderyn
92, 213, -8
adewssynt
328
adfer
320, 332
adferaf
74, 147, 380
adflas
263
adfyd
122
adladd
263
adlais
263
adlam
263
adnabod
353-7
adnabm
356
adnapo
328
adnebydd
354
adolwg
452
adolwyn
392, 452
adraw
321
adref
150, 437
adrodd
183, 385, 388
adw-aen, -en
32, 113, 183, 353-6
adwaeniad
354, 356
adwaenost
353, 355, -7
adweini
355
adwyth
144
adyn
122, 151
add-
263
Aavv
22
addail
263
aawadoe
328
addef
133, 263
addewid
232
addfain
132, 263
addfed
115
addfwyn
132, 166, 263
aoe
360, -5, -7
addoer
263
addurn
214
addwyn
45
addysg
133
ae
(interr.) 424-5
ae
whether 425, 441-2
aed
35, 329
aeddfed
115
aelwyd
81, 114, 166
ael-yn-ael
62
aer
164
aeron
222
aeth
338, 360, -4, 367
aethnen
150
aethpwyd
327, 338
Aethwy
107, 114
af
74, 359-61, 364-7
____________________________


 


(del
wedd 2586) (tudalen 454)




afiaith 33, -4
aflan
264
afles
125, 264
afon
203 225
avory
437
afrad
264
afraid
264
afryw
264
ag
69
ag
of 409
agalen
187
agarw
132, 263
agatfydd
440
agattoe
440
ager
131, 151
agerw
53
agor
151, 388
agoraf
380
agori
388
agoriad
151
agoryd
388
agos
245, 434
agwrdd
240
agwyawr
97, 179, 189
angall
64
angau
64, 170
angel
23, 91, 168, 215
angen
64, 70, 151, 170
angerdd
131, 151, 168
angharad
16
angharedig
264
anghenus
64, 187
angheuod
207
angheuol
169, 187
anghred
63
angladd
268
aho
360, 366
ai
(interr.) 424-425
ai
whether 441
aifft
117
ail
90, 154, 258-9
Aifft
117
ais
139, 219
alarch
91, 196, 216, 225
alaw
196
Albanwr
208
Albanyeit
93
all-
263
allan
70, 434
allfro
153, 263
allt
167, 188
alltrawon
108
alltud
185, 228, 263
allwedd 150, 160, 189
allwydd
151
am
89, 398-400
am-
263
amaeth
3
amarch
64
amau,
see ameu
ambell
262, 312
amcan
160, 264
amcana
322
amkaneu
73
amkaw
142, 264, 378
amdan
399, 420
amdanaf
399-400
amdanan
399
amdo
113, 165, 263
amddifad
16
amddiffyn
111-1, 263
ameu
70, 264, 387
amgen
243, 250
amgenach
250
amgorn
263
amgyffred
265
amgylch
58, 263, 413
Amhadawc
184
amharod
264
amherawdr
16
amherodres
224
amheuthun
65, 397
Amhredudd
184
aml
262, 312
amlaw
419
amliwiog
264
amlwg
240
am na
449
amnaid
136, 160
amraint
264
amranneu
170
amrant
151, 198, 216
amrosgo
141
amryw
112, 262, 264, 303
amrywiaeth
226
amrywio
120
amserach
251
amuc
70, 338, 371
amwc
70, 371
amws 196-7
amwyn
371, 392
amwys
70
amwyth
371
amyd
264
amygaf
338, 371
amynedd 136, 188, 226
an
our 274-5, 281
an-
(neg.) 264
anad
411-2
anadre
25
anaml
58
an-aml
264
anawdd
58, 63-64
anaws
247
andaw
104, 160
andawaf
381
andwyo
106, 160
aneir
64
anfad
149, 264
anfon
154, 269, 385, 388
anvonassit
328
anvonet
327
anfonheddig
264
anfwyn
264
anffurvaw
23
an-hawdd
58, 247, 264
anhawsaf
270
anheddu
188
anhrefn
63
anhrugarog
264
anhydyn
241
anhyfryd
269
anian
269
anifail
209
anlan
264
anllad
149
anllygredig
181, 264
anmyne
136, 268
annat
411-2
annedwydd
264
annedd
78, 269
anner
151
annerch
269
annoeth
171
annog, -os
394
annwfn
160, 180
annwyd
45
annwyl
45, 71, 160, -4
annyn,
151
annyoeivyawdyr
256
anodd
94, 247
anoddun
13, 126
anoethach
439
anoew
64
anos
247
anrhaith
63, 187, 218, 269
anrheg 93, 149, 210, 269
anrhegaint
325
ansawdd, -odd
94
nt
67, 359
anudon
98
anwariaid
238, 270
anwedig
187, 202
anwir
264
ap
184
apl
50
ar
88, 398, 400
ar (dem.) 298-9
ar-
89, 124, 190, 264
aradr
126, 166
araith
34, 79, 127, 387
arall
300-1, 304-5
araul
63
archaf
79
archen
161
archfa
146
archoll
156, 264, 266
ar draws
419
ardreth
264
arddaf
153-4, 393
arddelw
51, 388
ardderchet
22
ardderchogrwydd
118
artuad
327
arddwrn
227
aredig
393
areithio
387
aren
168, 220
arf
198, 216, 218
arfaethu
386
arfer
320
arvero
325
arfod
236
arfog
256
arfogaf
383
arfogi
388
arfordir 264
ar frys
438
ar fyr
438
arffedog
226, 333
argae
264
arglwydd
45, 186, 202
arglwyddes
224
arglwyddiaeth
230
arglwyddiaidd 256
ar gyfair
418
ar gyfyl
419
____________________________


 

 


(del
wedd 2587) (tudalen 455)



argywea 333
ar hir
438
arhoaf
180, 343, 382
arhoes
325
arhosaf
343, 382
arhosodd
64
archwaeddont
176
ar hyd
415
ar hynt
438
arian
93, 129, 167, 169, 197, 221, -5
ariangar
257
ar iawn
438
ar led
438
arlwy
44, 387
ariwydd
186
ar led
438
ar llwrw
414-5
armerth
264
arnad
398
arnabunt
398-400
arnaf
398-400
arnal
398
arnan
399
arnaw
188, 398
arnei
98, l88, 398 ff.
arnodd
399
arnunt
13, 398 ff.
aro 343, 452
arofun
13, 154, 266-7
aroglau
146, 199
ar ol
417
aros
64, 78, 343, 391
arswydo
387
artaith
264
arth
81, 146, 149
aruthr
434
ar waeth
438
arwain
86, 152, 392
arweaf
392
arweud
336
arweiniaf
392
arwestr
140
arwydd
45, 80, 122
arwyddoc
322
ar y cyntaf
439
arynaig
115
asen
139, 217
asen
' she-ass' 224
asgell
226
asgloff
263
asgwrn
87, 91, 138, 140, 196, 227
asseu
107-8, 114
assw
28, 107-8, 113
astrus
138
aswy
107-8, 113, 140, 156
asyn
197, 224
at
66, 398-400
atad
398
ataf
399, 400
atai
398
atal
186
atbawr
183
atcoraf
159
ateb
30, 70-1, 182, 263, 377, 385-6
atebaf
377
atebud
324
atgas
183, 263
atgno
263
atnewywys
183
atsein
184
attan
399
atwaen, -en,
see adw-
atweinat
357
athech
132, 175
athoe
338, 360, -5, 367
athra-on, -won
40
athrawiaeth
226
athrawon
108, 118, 201, 211
athrist
58, 150, 175, 263
athro
94, 108, 211
athrugar
150, 264
aur
69, 106, 221, 225
awch 'your' 274-275, 281
awdr
233
awdur
105, 118, 208, 233
awdurdod
226
autyl
17
awn
36
awr
95, 118, 199
awydd
45, -7, 104, 118
awyr
45, -7
ba
289-90
baban
207, 222
bach
156, 236
bachgen
224
bachgennes
224
bad 198
baedd
114
bai
157
baich
118
baidd
322
Balchnoe
107
balch
237
ban
'high' 236
ban
290, 445
Bangor
23, 225
baniar
203
banu
28, 108, 113
bara
225
barcut
222, -5
bardd
66, 103, 167, 195
barddoni
232
barddoniaidd
256
barf
17, 18, 167, 227
barvawt
397
barfwyn
21
baru
157, 227
barn
(v.) 320. -2
barna
322
barrug
113
barus
158
barwn
208
bath
163, 228
baw
69, 104, 157, 221
bawaf
251
bawd
69, 163
bawdd
321
bawhet
242, 251
bawn
347-50
bechan
120, 156, 241
bedyddio
27
bedyddir
40
bedd
22, 199, 203
beichiau
18
beiddgar
256-7
beid
341
beirdd
90, 117, 195
beirn
320
beirv
369
bendigedig
54, 396
Bendigeidfran
57, 179
bendigus
326
bendith
160, 186, 189
benthyg
159
benyw
108, 112, 222-3
berw
53
berwch 40
berwi
80, 128, 387
beth?
290, 294
beth
(adv.) 311, 434
beudai
197
beudy
106
Beuno
108
beunoeth
436
beunydd
436
bi, bid
346-50
bilaen
208
bint
329, 339, 348-350
biw, bu
130, 197
blaen, -af
250, 418
blaenllym
252
blaidd
199, 209
blawd
' flour' 77, 148
blawt
76
Blegywryt
180
blew
104, 157, 213
blif 180
blinder
204, 226
blino
387
blith
76, 148
blith draphlith
24, 62
blodeuyn
215, 222
bloesg
69
blota
383, 394
blotai
232, 383
blwng
238
blwydd
206, 238
blwyddyn
205, 212, -4, 220, -6, 227
blynedd
166, 205
blynyddoedd
187, 199, 204-5
blys
147
bo
347-50
bob ail
260
bob ddau
260
bob gannwr
260
bod = bob
308
bod
83, 90, 348, 350, 391, -5
bod Feirig
72
bodlon
160, 185, 257
Bodorgan
179
bodwrog
179
boddfa
231
boiwst
71
boly
177-8
bn
89, 157, 166 27, 154
____________________________


 


(del
wedd 2588) (tudalen 456)




bonedd 64, 166, 221-2
boneddigaidd
64
boneddigion
236
bonheddig
63-4, 187, 257
bnt
67, 347
bord
228
bore
8, 33, 71, 100, 163, -4
boreeu
199
Botffordd
184
bradas
325
bradw
53
bradychaf, -u
383
braenu
148, 165
braf
180
brag
147
braich
18, 229
braidd
436
braint
163, 229
braisg
117
braith
90, 241
brn
196, 225
branos
215
brat
72, 199
brathu
144
brau
155
brawd brother' 75, 128, 189, 209-10
brawd
'judgement' 94, 157, 199, 210
brawdmaeth
59
bre
86, 163
brer
180
breichiau
18
breinia
322
brenhines
199, 224, 233
brenhinoedd
64, 114
brenin
15, 63-5, 163, 170, 171, 205, 227, 233
breniniaethau
64
bresych
222
breuan
88, 105
breuant
95, 158
breuddwyd
132
breyr
35
bri
165
briallu
216, 222
brig
157, 227
briger
158
brith
90, 146, 157, 175, 241
brithottor
324
brithred
232
Brithwyr
6
briw
42, 69
briuhaud
323
bro
85, 147, 163, 178, 203
broder
49, 75, -9, 94, 194, 209; -yr 216
brodiau
199, 210
brodorion
75, -9, 209
bron
136, 218, (adv.) 419
bronfraith
225
bronn,
see bron
brwd
84, 239
brwnt
238
brwydr
69
brwyn
43
brwynog
233
brych
146, 151, 157, 239
Brychan
165
Brycheiniog
92
Brydein
4
bryn
14, 226, -7
bryncyn
221
Bryngwyn
59
Brython 5, 175
Brythoneg
4
bu,
see biw
bu
(v.) 105, 347, 350
buan
83, -8, 110, 245
buarth
109
buassynt
328
buchedd
226
buches
231
budr
18, 157, 234, 242
budrog
226
budron
41
buel
349
buelin
227, 333
bugail
103, 205, 212
bugeiles
39
bm
36, 67, 347, 350
bun
221
bustach
91, 196
bustl
140
buwch
69, 210
bwbach
207, 226
bwch
133
bwch gafr
225
bwlan
207
bwlch
238
bwrdd
226, -8
bwrw 145, 157, 178, 387
bwth
207
bwthyn
207, -14
bwy
289
bwyall
100
bwyd
157, 225
bwydaf
383
bwydo
383, -7
bwyf
347, 350
bwystfil
209
bwyta
384-5
bwyta
'eats' 321
bwytf
384
bwyty
321
by
289-90
bychan
156, 234, 241, 245
bychydic
311-2
byd
83, 204, 227
bydysawd
94
bydd
83, 346, 350
byddaf
335, 346, 350, 380
byddaint
325
bian 324
byddar
234, -7, 256
byhawt
323, 346, 348, 350
byif
346
byddin
227
byinawr
210
bynnag
293-4
byrr
87, 129, 156, 239
byrrach
70
byth
435
bytho
347-50
byw
69, 83, 110, 112, 120, 130, 394-5
bywied
(eqtv.). 395
bywiog
120

bywyd
72, 120, 232
cabl
186
cad
198, 227
cad
(vb.) 327, 344
cadair
8, 166, 199
cadarn
91, 149, 234
cadarnhaf
384
cadau
104
cadeirfardd 56
cadeiriol
20
cadernid
232
Cadfan
189
cadfarch
261
cadr 160, 185, 234
cadw
52-3, 387-8
cadwaf
319, 381
Cadwallon
88
cadwn
40
cadvid
(v.n.) 391
cadwyn
45-6
cadd
342, -4
cae
69, 165
caead
72, 116-7
caent
341
cael
344, 389
caem
69
caentach
389
caer
203, 210, -6
Caer Dyf
91, 177
caeriwrch
157
Kaerllion
165
caeth
90, 125, 175, 237
caethion
215
caethiwed
226
caf
344-5
cafas
325, 337
cafn
156
kafreiht
16
caff-ael, -el
157, 344, 389
caffaf
323
caffat
327, 344
caho
344
caiff
323, 344
cain
115
cainc
117, 158, 170, 200, 210, 216, -8
cais
(v.) 321-2
Calan
30, 71, 221, 225
calch
17, 18, 225
caled
126, 235, 242
caledi
231
kallonneu
73
calon
25, 30, 66, 71-2
call
236
callawr
167
callestr
137
cam
' step' 157, 169, 202, 214
cam
(adj ) 66, 168, 262
camel
209
camfa
179, 231
camlyeu
119, 202
camre
33, 214
____________________________


 

 


(del
wedd 2589) (tudalen 457)




can,
see cann
cn
68
can
(vb.) 320, 372
canaf
48, 372
cana-on, -won
40, 118, 211
canasant
30
candryll
112, 122
caneint
325
caneitio
184
canfed
259, -60
canfod
351-2
canfu
351
canfm 356
canfyddaf
351-3
canhator
324
canhebrwng
264
canhoe
352
canhorthwy
16, 163, 264
canhwi
328
canhwyllau
187
canhwyllbren
203, 228, -9, 270
caniad
30, 48, 226
caniadau
54
caniatu
70
canlyn
264
canllaw
94, 264
canmwy
259
cann
68, 168
cann
'with' 65, 405
kann
'since' 443
cannaid 256
cannli-
190, 264
cannoedd
70, 258
cannu
31, 66, 71, 168
cannwyf
352
cannwyll
45-6, 182, 187, 199
can och
451
canodd
372
canon
218
canpunt
60
canpwyt
328, 338
cans
55-6, 443
cant
100 66, 77, 123, 127, 169, 204
cant
'sang' 67, 326, 337, 372
cnt
67, 344
cantor
30, 301, 233
cantores
233
cantref
30
canu
30, 31, 66, 71, 122, 386
kany(t) 443
canys
55-6, 443
cap
199
car,
see carr
cr
68, 209, 216
car
(vb.) 317, 320, 339
Caradog
189
caradwy
319
caraf 127, 317-9
carai
100, 335
carasai
336
karassam
336
carawr
324
carbunck
20
cardota
383, 394
carech
336
caredig
252, 319, 396
caregos
215
carem
336
cares
224
Carfan
165
karhei
336
karher
339
karhont
189, 339
cariad 93, 208, 223-6, 232
carit
113, 324
carn
80
Carnedd Ddafydd
225-6
caro
98, 339
carodd
337
carp
199
carr
68, 79, 137
carrai
87, 165
carreg
20, 137, 197
carr yr n
136
cartref
184, 228
caru
105, 319
caruaidd
256
carw
80, 196
carwn
333
karwy
98, 339
carwyf
339
cas
127, 214, 236
caseion
214
cashdd
342
cast
67
castoll
91, 1961 216, 226
caswir
262
Cateyrn
182
catrawd
94
catwyf
328
cath
133, 207, 222
cathil
17
cathl
150
catholig 53
cau
36, 69, 386
caul
69
cawad
38, 83, 126
cawd
327, 344
cawdd
127
cawell
226
cawg
118
Cawlwyd
114
cawn
'stalks' 213, -8
cawod
28, 38
cawr
85, 105, 191, 202, 210, -6
cawsant
344
cawssoe 328, 344
cayu
36
cebyyaeth
16
cedwis
325
kedwy
45
cedywch
323
cefais
344
kevel
447
cefn
18, 164
cefnder(w)
109, 216, 224
cefnderwe
114
keffy
344
ceffyl
197, 199
cegin
92, 128, 227, 233
ceidwad
41, 93, 233
ceifn
102, 109, 209
ceigheu
170
ceiliagwydd
97, 225
ceiliog
97, 199, 225
keimat
169
ceiniad
208
ceiniog
39, 115
keint, -um
327, 337, 372
ceir
'cars' 117
ceir
(v.) 117, 344
ceirch
115
ceisio
387
ce(i)thiwa
322
keithiwet
93
cl
333
celaf
79
celain
210-2, 215
celfydd 148, 240
celfyddyd
213
celwrn
125
celwydd
47, 153
celwyddog 89
Kelynnawc
54
cellt 149
kemerrws
326, 372
cenadwri
226
cenau
106, 108, 211
cenedl
63-4, 87, 185, 226
cenedlaethau
17, 64, 65
kenedloe
17, 64
cenfigen
16
kenhadeu
63, l88, 199
cenhedloedd
63, 187
kenhittor
324
kenhyn
406
ceni
319
cemif
319
cennad
188, 222
kennadeu 63
kennhyadu
38
cennyw 352
cenwch
93
ceny
319
ker
410
ceraint
209, 216
cerais
336
cerdd
196, 203
cer
(v.) 322
cerdda
321, -2, -9
keraw
325
cerdded
390, -6
cerws
326
ceri
112
ceri
(impf.) 334
cerid 335, -9
ceriff 323
cerir
316-7
cerit
324
cern
87, 136
cerrig
110-1
certh
236
cerwch
323, 333
cerwyn
46
cerydd
92
cesair
177
ket
446
ketymdeith
16
ceulo
95, 115, 165, 387
ceunant
115
ceuntost
327, 372
couri
106, 202
cewri
106, 203, 210
keyrydd
35, 93, 203, -10
ci
76, 96, 128, 156, 219, 224
____________________________


 

 


(del
wedd 2590) (tudalen 458)



cib 96
cica
383
cicai
227
cig
221, -5, -7
ciglef
371
cigleu
104, 338, 371-2
cil
39, 76, 227, 419
cilia
322
ciliaf
39
cilyassant
326
cilydd
111-2, 169, 306
cini-o, -aw
94, 99, 229
cist
227
ciwdod
42, 188-9, 194
ciwed
42, 188, 194, 231
claddedigaeth
226
claddu
156
claws
326
claear
100
claer
100, 191, 385
claerwyn
237, 241, 252, 270
claf
234
clafdyeu
197
clai
225
clais
156, 266
clarcod
207
clas 327
cledion
54, 235
cledd
156
cleddau
109, 217
cleddyf
109, 156, 177, 217, 264
cleyvawr
210

cleddyfod
177 226, 230
clefyd
199
clr
226
clindarddach
389
clo 108, 113
cloch
215
clod
80, 89, 329
clodfawr
252
cloff
67, 263 :
clog
66
clonnau
54
clorian
229
clud
227
clun
227
clust
23, 80, 139 198
clustog
226, 233
Clustyblaidd
59
cluttawd 323
clwyd
43
clybod
371-2
clybu 371
clyd
76, 791, 239
Clynnog
54
clyw
102, -7, 112, 120
clywaf
107, 315, 371-2
clywch
341
clywed
17, 28, 120, 371
klywi
324
clywn
341
clywspwyt
328, 371
clywssont
326
clywysbwyt
371
cnawd
17
cnawdol
72
cneua
383
cneuen
213
cnewyll
105
cnoc
66
cnyw
108
coch
67, 234-5
cocha
322
cod
227
codaf
382
codes
325
codi
382
codo
328
coed
31, 32, 98
coeden
219
coedydd
203
coegddall
97
coeg-yn, -en
224, 228, -9
coel
182, 221
coelcerth
59
coel grefydd
57
coes
176, 228
Coetmor
94, 183, 208
cof
265 19
cofiwn
42
coffa, -u, -af
384
cog
225
cl
180
coloven, 17
colofn
90, 180, 227
colomen
207, 222
colyn
25, 71-2, 177
coll
136, 216
coll
'loss' 264
collassam
326
collassynt
328
colled
326, 231
colled (v.) 327
collen
213, -6, 226
colles
325
confessorieit
208
Conwy
44, 87
conyn
213
cr
159
Corannyeit
208
cored
159
corff
23, 24, 87, 167
corn
87
Corneu
107, 114
Cornwy
107
corr
87, 137
corrach
207, 229
corsen
219
corun
120
cosb
67, 87, 142
cosba
322
cosbaf
380
cosbedigaeth
226
ct
66
crach
144, 156
crafangk 20
crafu
143, 156
crafwr
233
craff
143, 156, 236
cragen 197, 214
craidd
145, 157
craig
137, 216
craith
127
cramwyth
137
crane
207
crasu
137
creadigol
20
creadur
208, 232
creas
325
cred
221
credadun
13, 122, 220, 397
credadwy
396
credaf
133, 319
cred-doe
113, 328
crediniol
55, 220
credu
386
crefydd
229
cregin
111
creifion 222
creto
113
crettoch
329
creulyd
240, 257
crib
158, 227, -9
cribin
227, 233
cristion
214
crochanaid
226
croen
31, 165, 196
croes 196
croesawu
388
crogen
137, 197, 214
cromlech
120
cronfferf
241
cronni
95, 388
croth
67
croyw
32
crud
13, 14
crug
83
crwm
239
crwnn
90, 159
crwth
151
crwydr
214
crwydrad
41, 396
crwydredig
396
crwydro
183
crwydryn
213
crych
144, 239
cryd
13, 14
crydd
49, 125, 200, 233
cryddionach
215
cryf
239
cryfdwr
226, 231
cryfhf
384
cryg
110, 156, 239
cryman
221
cryndod
226, 231
crynfa
231
crynho-af -i
384
cu
179, 236, 265
cudd
103
cuddygl
96, 177
cul
234
cun
221
cun
(adj.) 236
cur
227
curo
387
cusan
230, 392
cw, cwd, cw
291, 294
cwbl
18, 186, 262, 309 -10
cwch
207
cwd
227
kweirywyt
54
cwhwfan
159
cŵl
125
cwm
168
cwmwd
88
cwmwl
88
cŵn 75, 88, 219
cwningen
213, -7
cwpan
229
cwrr
210, 410
cwrw
148, 225
cwrwgl
165 ____________________________


 

 


(del
wedd 2591) (tudalen 459)




cwsg 396
cwyd
382
cuitin
324
cwymp
43, 69
cwyn
43, 44, 69, 156
cwyn supper'
99
cwynfan
389
kuynhivv
319
cwyno
44, 89, 389
cwynofain
389
cvinovvant
389
cwyr
45, 99
cwys
127
cy-
244, 265
cybydd
88, 96, 115, 161
cybyddiaeth
16
cychwyn
46, 86, 141
cyd
(eqtv.) 348
cyd
(conj.) 279, 446
cyd
-264
cyd gynulliad
57
cydnabod
355
cydnabyddaf
355
cydnabyddiaeth
57
cydwybod
264
cydymaith 16, 220
cyfa
181
cyfair, cyfer
33, 418
cyfanheddu
188
cyfar
265
cyfarfod, -fu
353
cyfarws
113
cyfeddach 389, 394, -6
cyfeillach
336, 230
kyfeillt
167
cyfeiriad
418
kyveryw
353
cyf-iawn, -ion
94
cyfieith-io, -u
387
cyflawn
125, 244, 265
cyflea
322
cyfled
248, 251
cyfliw
243, 351, 265
cyflog
229
cyflogi
388
cyflym
265
cyfnesaf
149
cyfnewidial
392
cyfnither(w) 207, 224
cyfodaf 319, 382
cyfoed
252
cyfoedion
238
cyfoeth
28
cyfoethog
21, 252
cyfoethogion 238
cyfr-
190, 265
cyfraith
148
cyfran 16, 125, 265
cyfred 252
cyfref
252
cyfrgain 265
cyfrgoll 265
cyfrgolla 322
cyfri
180
cyfrinach
230
cyfrwng
403, 420
cyfrwys 47, 265
cyfryw
12, 252, 262, 303-4
cyfurdd
251, 265
cyfuwch
249
cyfyd
238
cyfyng
110
cyfyl
159, 419
cyfyrder(w)
223
cyff
24, 67, 175
cyffaith
34
cyffelyb 91, 241
cyffredin
183, 265
cyffroi
36
cyffylog
233
cyngaws
106
cynghanodd
226, 265
cyngheussaeth
106
cynghorion
65
cynghrair
229
cyngor
65, 226
Cyngreawdyr
166, 168
cyhafal
265
cyhoedd
14, 51, 98
cyhuddo
141, 265
cyhyd
51, 248
cylch
413-4
cylchyna
321
cyll
213, -6
cyll
(v.) 68, 320
cyllell
91, 167, 196
cyllyll
112
cymaint
169, 249, 251
cymanfa
226
cymar
64, 210, 233
cymdeithas 39
cymedrawl
187
cymer
320, 332, 339
cymeraf 79, 281, 372-3, 380
cymered 329
cymerwn 335
cymersant 326
cymerth 87, 327, 372-3
kymerwys
337
cymerwn 189
cymharu 64
cymhedrawl 187
cymhellodd 187, 325
cymod
265
kymone
252
Cymraeg
4, 34-5, 50, 70, 226, 231
Cymraes
85, 224, 231
Cymro
85, 168, 196
Cymru
13, 221, 225
Cymry
4, 13, 196
cymryd
79, 151, 372-3, 391
cymydog
226
cymydoges
233
cymynnaf
86
kymyrth
24, 87, 326, 373-3
cymysg
241, 265
cymysgu
142
cyn
'as' 87, 181, 243-5, 447
cyn
(prep.) 412
cyn
(conj.) 446
cŷn
91, 103, 201
cynafon
211
cynawan, -on 38, 211
Cyndaf
161
cyndyn
237, 241
cynddail
265
cynddaredd
261
cynddelw
265
cynddrwg
244, -6
cyneddfau
187
cynefin
30
cyn faer
265
Cynfelyn
261
cynfigen
16
cynffon
246
cynhadledd
226
cynhaeaf
116-7, 265
cynhaliaeth 187
cynhaliwyd
63
kynhellis
187, 325
cynhesu
169
cynhorthwy
16
cynhyrchol
187
cyn i
421
cyni
168
Cynlas
181
cynllwst
139
cynna
246
cynnal
16, 58
cynnail
320
cynnar
115, 245, 256
cynne, -eu
168
cynnes
63
cynnh-
265
kynnic 387
kynnigywyt
328
cynnud
168
cynnull
113
kynnully
319
cynnwrf
265
cynnyrch
127
cynos
88, 215
cynt 245, 435
cyntaf
16, 21, 137, 170, 258-9
cyntaid
265
cyntedd
78, 170
cyntefig
109
cynulleidfa
236
cynuta
383
cynutai
232, 383
kyny(t)
446
cynydda
322
cynysgaeddu
176
cyraeddadwy
396
cyrch
(vb.) 321
cyrchfa
231
cyrchwys
326
cyrraedd 410
cyrraidd
320
kyscwyt
(v.n.) 390
cysefin
137, 257
cyygadur
208
cysgaf
329
cysgod
141
cysgu
185
cysse
137
cystal
137, -9, 140, 246, 265
cystlwn
205
cystrawen
104
cysur
201, -8
cyttuun
36

____________________________


 

 


(del
wedd 2592) (tudalen 460)




cytn 36, 50, 119, 264
cythraul
208
cyw
108, 112, 223
cywain
392
cyceei
392
cywion
106
cywir
87, 110, 265
cywiro
385
cywreindab
230
cywydd
36
ch
276-81
chwaer
29, 102, 135, 189, 206, 212
chwaerfaeth
59
chwaethach
29, 439
chwaff
67
chwaith
435, -9
chwalu
141, 159
chwaneg
29
chwannen
83, 153, 213
chwant
29, 221
chwar-ae, -e 29, 32, 33, 100
chwardd
84, 320
chwarddaf
393
chwarter
260
chwe
16s, 175
chwech
88, 135, 142, 155, 191
chwechach
249
chwechau
258
chweched
29, 259
chwedl
29, 141, 185, 229
Chwefrol
94, 160, 225
chweg
236, 249
chwegr, -wn
135, 166, 224
chweinllyd
257
chweir
320
chwennych
322, 383
chwenychaf
29, 30, 142, 383
chwenychu
383
chwerthin
84, 393
chwerw
29, 53, 234
chwerwder
52
chwerwi
387
chwi
29, 135, 271, 273, 280
chwiban
230
chwibanat
390
chwidr
141
chwiliach
389:
chwiltath
394
chwinrwth
240
chwioredd
101, 206
chwith
29, 141, 156
chwithau
272-4
chwychwi
271-3
chwŷd
153
chwydu
143
chŵydd
43
chwydda
322
chwynn
143, 222
chwyrn
43, 87, 146, 149, 239
chwyrnu
44
chwŷs
135
chwŷth
43
chwythaf
29, 44, 144
chwythat
29
d 56, 274
da
81, 163, 178, 236, 246, 436, 451
dabre
363, -6, -8
dacw
404, 440
dad-
266
da di
451
dad-i-dad
62
dadleu
17
dadlwytho
266
da (d)da
254-5 ,
daear
100, 116-7, 147
daed (eqtv.) 246
daed = da yd
32, 408
daeerin
257
daeoni
165
daer
100
daerawl
100
daeth
364
daewch
408
dafad
129, 196
dafn
203, 218
dagrau
74, 104, 200, 210-2, -4, 215, -
dagreuoe
215
dahet
242, 246
daint
(sg.) 203, 205, 210, -7
dal, -a, -y
66, 68, 177, 329, 387
dalen 214, 218-9
daliaf 167
daliwyd
327
dalpwyt
328
dall
149, l52, 234, -5, -7
dallt
101, 119
dam-
266
damsang
266
damuna
322
damunet
266
damwain
229, 266
dan
69, 399-400
danai
398
danfon
154, 269
dangos
188, 269, 385, -8
danheddog
187
dannoedd 100, 113
danodd
399
dant
77, 79, 203, 217
danwared
84, 390
dr
203, 210, 226
dar-
266
darbod
267, 374
darfod
147, 266, 351-2
darfodedig 351
darfodedigaeth
147, 226
darfu
351
darvuan
324, 351
darfyddaf
351-2
darffo
351
darllain
382, 392
darllaw 94
darlleaf
382
darllenaf
382
darmerth
267
darn
79, 149
daroe
352
darogan
73
darostwng
266
darpar
267, 374
darparan
323
darparedig
396
darstain
267, 380
datgan
266
datgeiniad
233
datsein
184
dathoe
363, -5
dau
106, -8
dau cannoen
270
daw
210
daw
(v.) 99, 362, 364, -8
dawn
82
dawr 373-4
daywch
32, 408
deall
101, 119
dealltwriaeth
63
deau
63; see deh-
dechrau
117, 387
dechreuaw
325
dechreuis
325
dechreuspwyt
328
dechreussant
326
dechreuwys
327
dedryd
185
dedwydd
46, 153, 189, 266
deddf
166, 227
deyw
363-5
defaid
8, 196
defni
203, 388
defnydd
109
defnytadoet
328
defnyn
214, -7, 229
deg
129, 161
degau
258
degfed
259
degle
371-3
dng
67
dehau 63, 72, 142, 225
deheuig
257
deifio
131
deigr
90, 166, 200, 210-2, -5, 218
deigryn
214, -8
deil
117, 319, 322, -9
deilen
39, 213, 218, -9
deincryd
185
deiryd
375
dl
68, 363, -5, -6
delir
71
delit
(aor.) 327
del-li
(v.n.) 388
delw
51-3
delwyf
363, -5
delych
339
delyessit
326
dengar
256-7
dengys
111
dernynnach
215
derw 53, 221, -4, 225
dcrwen
226
derwgoed
52
derwin
257
derwydd
224
deryw, -w
352, 375
destl
140
deuaf 99, 359, 362-9
deubi
362, -4, -8
deubwys
60
deucant
195
deudroed
35
deueint
325
deuent
329
deuhont
363, -6
deun
119
deunaw
94, 258
deunydd
109
deuoedd
258
deuparth
260
deupen
195
deupo
363, -6
deurudd
194
deuth
363, -8
deuthan
324
deuthpwyd
327
deutimm
363
deuwell
259
deuwr
194
dau 'days', see dieu
diawl
28, 37, 153, l67, 220
diben
265
diboen
265
dibrin
265
dibyn
111
dicter
183
dichell
266
dichlais
266
dichlyn
266
dichon
321, 374
dichyn
321, 374
didad
58
didol
186, 265-6
didoli
144
didreftadu
61
didrist
265
dewin 227, 233
dewindabaeth
230
dewissach
251
dewissaw
325
dewr
69
di
'thou' 48, 280
di-
265
diagyr
64
diagk
20
dail
320
dial
(vb.) 320
dialawr
324
dialgar
256
diarhebion
64
diasbad
142
diaabedain
389
dau
'truly' 187

____________________________


 

 


(del
wedd 2593) (tudalen 461)



diddanu 386
diarbot
373-4
diddawr
373
diordep
374
diddorol
374
didduw
265
dienghis
325
diengyt
391
dielwha
321
dieu
152, 215, 220
difancoll 185
divanw
53
diferyn 213
difetha
384
difethaaf
384
Difiau
59-60, 115
di frawd 58
difri
180
diffaith
34, 387
diffeithio
387
differaf
372-3
differth
327, 372
differwys
372
diffryt
372, 391
diffuis
23
diffyg
266
diffygio
386
diffygywys
326
diffyrth
326, 372-3
dig
236
digelk
20
digofaint
389
digon
375, 435
digones
375
digonhom
329
digoni
375
digwyddodd
376
dihafal
21
dihangei
187
dihangol
63, 187
dihareb
64
diheu
'days' 187
diheu (adj.) 187
dihysbydd
142
diler
341
dileu
36, 118
dilit
39
dilyn 111, 391
dilynaf
391
dilyssa
322
dilyw
107
dillados
215
dim
312-5
dimai
207
dimyn
315
din
96
dinas
96, 203, 229
Dingad
191
dillistr
387
dinistrio
387
dinoethi 265
dinustraw
387
dinustyr
387
dod
99
dioddef
37
dioddefaint
230, 389
dioer
37, 453
dog
76, 265
diogi
231
diogyn
387
diolch
383, 451
diolwch
383
diosg
140
dir
224
dir-
266
dirboen
266
dirfawr
94, 366
dirgel
266
dirmycid
323
dirmyg
66
dirwest
266
dirwy
44
dis-
266
diskynnaw 325
diskynnent
329
discynnyn
323
diserch
139
disglair
34, 266, 385, -7
disgleirio
385, -7
disgwyl
46
disgyn
7, 185, 266
diso
440
distadl
140, 266
distaw
94, 266
distawu
388
distewi
388
distrych
266
distryw
107, 387
distrywia
322
distrywiaf
106, 120
distrywio
387
disyml
241-2
diwael
265
diwaethaf 251
diwair
58, 115
diwat
370
diwedydd
180
diwedd
42, 251
diwedda
322
diweddaf
251
diweddar
256
diweirdap
230
diwethaf
182, 251
diwrnod
42
diwyccom
329
diwyd
43
diwyllio
167
diwyr 43
dylch
320
diystyru
38
dlyaf, dli
379
dlyet, dled
379
do
430
do
comes 362, 264, -8
dobry
440
dodaf
332
doded
327
dodrefn
119, l80
dowyf
363-5
doddyw
363-5
doo
69, 102, 113, 146, 152, 431
doed
35, 363, -6
doedyd
54
doeth
175
doeth
(v.) 363, 364, -8
doethinab
226, 230
doethon
188
doethoch
326
doethoe
363, -5
doethpwyt
327
doent 330, 363
dof
(adj.) 67, 109, 129, 180
dof
(v.) 362, -4
dogn
166
dl
203
dolurus
257
dr
68, 129
doraf, -wn
374
dorbi
373-4
doro
342
dos
360, -6, -8
dosbarth
267
dothoe
363, -5
dothwyf
363-5
dowch
363, -6, -8
drachefn
61, 410, 419, 438
draen
90, 164
draenen
213
draenog
233
draig
211
draw
433
dreiniach
215
dreiniog
93
drem
136, 186
drewiant
232
dringhedydd
233
drum
154, 186
drwg
199, 236, 239, 246
drwg drwg
255
drws
129
____________________________


 

 


(del
wedd 2594) (tudalen 462)



drycin 30, 182
drych
76-7, 88
drygioni
226, 261
drygwaith
57
dryw
112, 225
du
96, 179, 234-5
ducpwyt
183, 327, 338
duch
339
ducho
440
dug
80, 370
dugum
338, 370
du hun
275
dull
136
Dunawd
14, 94
duog
256
duon
41
duw
69, 80, 83, 112, 114, 129, 220, 451
duwdab
230
duwgwyl
59
duwiau
199, 220
duw Iau
59
duwies
114
duwiol 114
Duwllun
59
Duwmawrth
59
Duw Ofydd
180
Duwsul
59-60
dwfn
96, 129, 156, 164
dwfr
92, 96, 129, 164, 179, 204, 221, -5, -7
dwg
80, 321, 370
dwrn
87, 227
dwthwn
88, 297
dwy
107
dwyawr
94
dwybunt
60
dwyfol
114
dwyfron
194
dwylo
94, 194
dwyn
43, 80, 165, 370, 392
dwyrain
225, 392
dwys
45
dwywes
114
dwyweu
199, 220
dwywaith
259
dy
56, 118, 274, 281
dy-
266, -7
dyall
97, 101
dyat
101
dybi
362, -4
dyblyg
110
dybryd
241, 267
dybu
363, -5, -8
dyby 362, -4
dycco
328
dychan
267
dychlamu
266
dychleim
117
dychlud
266
dychryn
214, 266
dychwelaf
141, 159
dychweled, -ant
329
dydd
83, 129, 215, -8, 220, -5
dyddbarn
59
dyddbrawd
59, 228
dydd da
451
dyddfu
147
dyddhau
183
dyo
362, -4, -8
dyuc
338
Dyfed
109
dyveinw
53
Dyfi
225
dyvi
362, -4
Dyfnawal
190
dyfnder
204, 231
dyfo
363, -6
dyfod
38, 364, -6
dyfod 'said' 369
dyfrhau
183, 384
dyfry
440
diwrissint
323
dyfu
363, -5, -8
dyfyn
266
dyffo
363, -6
dyffryn
169, 183
dygaf
80, 338, 370, 380
dygais
370
dygan
323
dygetawr
324
dygif
319
dygn
166, 239
dygyfor
266
dygynmull
266
dyngo
440
dyhead
390
dyhiryn
111, 267
dyld 119, 163, 379
dyleinw
53
dyly
491 379
dylyaf
119, 379
dylyet
231, 379
dym-
266
dyma
440, 452
dymchwelaf
141
dymuniad
266
dymuno
154, 387
dŷn 14, 38, 91, 146, 154, 200, -4, 210, -6, 223
dyna
440
dynan
221, -3, 226, -9
dyneon
214
dynes
223
dyniaon
214
dynion
27, 71, 95, 200, -4, 210
dynionach 215
dynol
38
dynyawl
38
dyor(fy)yn
323
dyppo
363, -6
dyrchaf-ael, -el
267, 345-6, 389
dyrchafaf
345-6
dirchavaud
323
dyrchaif
345
dyrchevid
345
dyre
363, -6
dyred
266, 363, 366, -9
dyrehawr
324
dyrnod
226
dyro
124, 343
dyrraeth
373
dyry
342
dyrys
240
dysdlyt 257
dysgawdr
201, 232
dysgedigion
238
dysgeidiaeth
230
dyt
450
dyw
83, 218, 220
dy-wad, -od
(v.n.) 38, 364, -6
dywad
said' 338, 369
dywaid
91, 369
dywallaw
266
dywawt
338, 369
dywedaf
21, 110, 319, 369
dywedadwy
396
dywedassam
326
dywedir
316, 333
dywedud
13, 54, 114, 369, 390, -2
dywedwn
329
dywedwydat
114
dywedwydyat
114
dyweddi
266
dywespwyt
185, 328, 369
dywetpwyd
183, 328, 369
dywettut 329
dywod,
see dywad
ieithyr,
420
ddim
424, 434
ddwrn tra-dwrn
62
e
(aff.) 277
e
'to' 16
e, ed,
see y, yd
e- ech- eh-
142, 250, 267
eang
63, 237
eb, ebr, ebe
376-7
eb-
267
ebill
201
ebol
175, 128, 201
Ebrill
92, 164 l82, 221
ebrwydd
267
ech-,
see -e
echdoe
267, 437
echnos
267, 437
echrys
240
edau, edafodd
55, 109, 155, 205, 210, -1, -8
Edeirnion
93, 95
Edern
87
edeu
(vb.) 382
edewis
325, 382
edewit
(aor.) 327
edewssit
328
edfryd
391
edifar
132
edifarh
322
ediiw
42
edlym
241
edn
15, 79, 124, 164, 202
ednaint
202, -6
ednod
206
edrych
16, 385
edrychaf
88
edryd, -f
124
edrydd
321
edryt
391
edwaeth
432
edwyn
353, -5
eddestr
208
eewis
325
eewit
(aor.) 327
eyw
176, 360, -4, 365, -7
ef
271, -3, 280
ef
(aff.) 427
ef a
(aff.) 428
ef a(g)
421-2

____________________________


 

 


(del
wedd 2595) (tudalen 463)



efe 271-2
efengyl
111
efenechtyd
60
efo
271-4, 280
efo a(g)
421-2
effaith
71
effro
143
eglwys
7, 45, 202
egor
151
egwyddor
45
egyr
111, 319
enghraifft
117
eh-,
see e-
eheda
321
ehedaf
380
ehedeg
392, -6
ehedfan
389
ehud
63
e hun
16, 275
ei
30, 274-5
eich
30, 56, 274-5
eiddi
282-4
eiddil
161, 363
eiddo
39, 282-4
eiddo-f, -t, -m
-ch
283-4
eidduni
324
eiddunt
282-4
Eifionydd
177 .
eilun
112, 207
ein
56, 274-5
Einion
168
einwch
282-4
einym
282-4
eira
177, 225
eirif 166, 263
eirinen
220
eiriol
383
eirlaw
94
eirmoet eir(y)oet
277, 438
eisiau
19, 414
eis(i)oes
437
eistedd
78, 181
eisteaw
338
eisteddfa
203
eisteddfod
350
eisteyssant
337
eithaf 21, 176, 250
eithafoedd
238
eithin
175
eithr
117, 150 250, 411, 442
l
360, -5, -7
elain
210-2
eleni
187, 436
elfen
86
Elffin
167
elhid
329
elor 188
elusendai
197
elusendyv
228
elw, -ach
250
elwyf
360, -5, -7
elwynt 329, 365
elych
339 .
elltrewyn
108, 214, 226
ellyll
227
emelldioetic
396
enachaf
451
enaid
223-4
enbyd
229
enbydrwydd
226, 232
enderig
151
enillgar
256-7
ennic
111
ennill 16
ennyd
434
enrhyde 122
enw
52, 202
enwi
387
eofn
17, 179, 267
eofndra 232 .
eog
72, 134
eon
179
epil 70, 128, 267
epilgar
256-7
er
398, 401-2, -5
er- 264
eraill
117, 300-1,
304, -5
erbyd
320
erbyn
91, 414
er cyn
420
erch
146, 155-7
erchi
187, 388
erchis
325
erchwyn
46
erchyll
237
er Duw
451
erti
(v.n.) 393
erddo
402-3
eredic
393
erfyn
218
ervynnyeit
390
ergyd
111, 229
erioed
37, 55, 61, 277, 438
erledigaeth
55, 230
erlid, -iaf
391
erlynaf
391
erllynedd
437
er Mair
451
ermoed
277, 438
er mwyn
417
ermyg
264
er na 449
erni 98, 398
erof
402-3
ers, er ys
55, 420
erthylod
207
ery
3443
eryr 222, -5
eryrod
206
er ys
420
es
411
esgid
215
esgob
91, 95, 162, 196, 216
esgor
267
esgus
113, 201
esgynnaf
86
Estrat
26
estron
70, 138 162, 208, 267
estyn 16, 367
eteil
320
eto
41, 113, 183, 432
ettellis
325
etton, etwan 432
etwaeth
432
et-wo, -wa
41, 432
etyb
320
ethol
71, 144
ethryb
91, 417
ethyw
176, 360, 364-5
eu
114, 274-5, 281
eulun
112
euod
165
euog
188
euraid
256
eure
256
eurlen
261
eurllin
261
euro
387
eurych
207
euthum
338, 360, 364, -7
ewig
207, 221
ewin 131, 157, 168, 227
ewyllys
105
ewyn
47
ewythr 18, 105, 205, -7
ewythredd
114
eyt
359, 364, -7
f
'my' 56, 274
f
(aff.) 428
fal
69, 419
fawr
434
fe (aff.) 277, 428
vod, vet 415
fel, 69, 419
velle 16
felly
13, 16, 181, 419-20
fel na, fel y
449
fi
280
fi a(g)
421-2
fo 271-4
fo
(aff.) 277, 428
fry
434
fu
21
fy
56, 118, 171-5, 179, l91, 274-275, 281
ffael, -u, -io
385
ffau 210
ffawydd
225
ffei
450
ffelaig
50
ffenestr 17, 18, 87, 189, 203, 227
ffr
143, 220
fferru
136
ffi
450
ffieidd-dra
226
ffin
227
fflach 67
fflamycha
322
ffochen
143, 159
ffloring
207
fflwch
236, 239
ffo, -i
385
ffoadur
208
ffoes
35, 325
ffohawr
324
ffolcen
221, -8
ffolog
224, -6, 233
ffonn
24, 143
ffonnod
226
fforch
227
ffordd
23, 227
fforddolion
222
fforest
202
ffraeth
143, -6
Ffrangeg
231
Ffrancod
207
ffreu
156
ffridd
227
ffroen
146, 156
ffrwd
143, 156, 227
ffrwst
143
ffruincluymus
326
frwynglymaw
325
ffrwyth
175

____________________________


 


(del
wedd 2596) (tudalen 464)



ffrwythlon 237, 257
ffrydio
156
ffun
143
ffurf
73, 103
ffurfafen
86, 89
ffust
227
ffwlcyn
228
ffyddlon
94, 238
ffyddlondeb
221
ffynhonnell
233
ffynnon
87, 95
ffyrf
90, 239
ffyrling
207
gad
320, 381
gad-ael, -u
346, 381, -9
gadaf
328, 381- 382
gadawaf
381-2
gadawed
329
gadawyd
327
gadewis
325
gado
381
gaeaf 100, 116-7, 129, 225
gafael
130, l57, 344-345, 389, 395-6
gafaelaf
344-5, 381
gafl
166
gafr
157
gain
319-20
galon
213
galw
387-8
galwad
226
galwaf
39
galwetawr
324
gall
68, 320
gallael
346, 389
gallaf
153
gallas
325
gallu
70, 389
gallwys
326
gan
65, 169, 405-406, 420
ganadoe
328, 376
ganed
80, 327, 376
gannaf
319, 380
gantunt
405
gar,
see ger
gardd
203, 237
garm
136, 389
Garmon
87, 148
garr
83, 149, 153, 229
garth
'hill' 138
garth 'close' 151
garw
52-3, 133, 234-5
garw floeddiast
163, 269
gast
139, 158, 224
gato
328, 381
gatpwyt
328
gatter
324
gau
236, 262
gau broffwyd
57
gedwch
382
gedy
382
gefell
109, 208, 210, 223
geing
319
geilw
52
geilwad
233
geill
320
geir
(prep.) 410
geirda
59
geiriau
38, 199
geirlon
261
geirwir
262
geirwon
41, 234, 235
geiwi
(impf.) 324
gelwy
45
gelyn
213, -4, -7
gellych
329
geneth
133, 207
geni
129
genir 376
genni
319
gennyd
398
gennyf
112, 405
ger, gyr
91, 410
gerbron
61, 419
gerfydd
188, 414
gerllaw
419
germain
389, 394
gerwin
252, -7
gesyd
92, 320
getid
329
geuawc
l88, 256
geudab
230
gau
158
giewyn
213
gildio
392
gilydd
305-6
glaif
180
gln
236, 242
glanaf
171
glandeg
70-1
glanh
323
glanhd
226
glanhf
340-1, 384
glanhau
36, 65, 188, 341, 384
glanhawyd 47
glaniaf
385
glanio
71
glanwaith
70-1
glas
67, 83, 130, 234-5
glasfeinion
337
glastwr
83, 156 185
glaw
214, 235
gledd
130
gleindit
115
gleisiad
208
glendid
115, 221
glow, -ion
41, 234
glin
83, 96, 160, 199,
227
glo
108, 221, -5
gloyw
32, 98, 130
gloywddu
237, 252, 270
gloywwyn
252
glwth
239
glynaf
130
glynfaes
35
glyw
152, 160 186
gnawd
76, 78
go
439
go-
267
gobaith
71
gobrynaf
164
gochel
141, 391
gochlyt
391
godidog
188
godre
33, 86
godreon
119
godro
394
goddaith
34
goiwaw
338, 372
goddiweddaf
372
goddiwes
372, 391
gof
160, 203
gofal
201
gofaniaeth
230
Gofannon
77
gofid
112, 199
gofuned
267
gofynnaw
325
gofynnof
329
gogana
321
gogledd
156, 225
gogr
164, l66
gogyfuwch
250
gogyhyd
250
gogymaint
250
gohebaf
377
golau
109, 117, 157
golch
137
golchi 41, 127, 153, 166
golchwraig
2333
goleuni
40
goloi
75
golwg
228
gollyngwyd
327
gr
130
gor-
88, 267
gorau
117, 246
gorchfygu
54, 371
gorchyfygu
54, 311
gordd
153, l88
goriweaw
338
gorddiwes
391
goresgyn
185
goreu,
see gorau
goreu
did 338, 361, -5, -7
goreuon
41, 238
gorfod
268, 351-2
gorfu
351, 376
gorfyddaf
351-2
gorfynt
148
gorffen
23, 87, 268
gorffwys
102, 138, 167
gorffywys
102
gori
130
goris
58, 420
gorllanw
181
gorllewin
225, -7
gormodd
148, 186, 437
gorpo
351
gorsedd
78, 190
goruc
361, -5, -7
gorucpwyt
328
gorugum
361, -5
goruwch
58, 420
gorwedd 93
gorweddian
392
gorweiddiog
93
gorwydd
208
goryw
352
gosgordd
367
gosparth
267
gosper
88
gostwng
266
graean
116-7
gramadeg
90, 231
grt
66
grawn
77, 129
Grawys
128, 158, 225
gre
86
greddf
129, 160, l66
griva
389

____________________________


 


(del
wedd 2597) (tudalen 465)



griddfan 77, 389
gro
108
grod, grt,
66
Groeg 34-5, 231
grofft
23-4
Gronwy
108, 113
grudd
39, 199, 229
Gruffudd
40
grug
98, 153
gryghod
405
grym 239
grymus
252
grymuso
257, 387
Guto
133, 156
gwa-, gwo-, 267
gwacter
183
gwada
321
gwadaf
370
gwadn
186
gwaddol
226
gwae
103, 114, 450
gwaed
31, 114, 221, -5
gwaedlyd 357
gwaedu
386
gwaedd
114
gwae fi
280, 450
gwael
166
gwaelod
114
gwaell
91, 196
gwaeth 246-7
gwaethaf
98, 243, 246, -7
gwaethiroe duw
440
gwaethwaeth
255
gwaethygaf
383
gwaewawr, -ar
210
gwag
67, 72, 184, 234
gwaglaw
56
gwagr
164
gwahan
51
gwahaniaeth
226
gwahardd
51
gwair
86, 225
gwaith
'work' 156, 228, 367-8
gwaith
'fois' 132, 152, 228, 259, 435
gwala
177
gwaladr
82
gwalch
196
Gwalchmai
115
gwall, -us
148, 2 [sic]
gwallgofrwydd
232
gwallt 28
gwalltfelyn
241
gwan
237
gwanaf
(n.) 130
gwanaf
(v.) 372, 380
gwanc 220
gwanhf 384
gwanllyd 257
gwant 326, 337, 372
gwanu
130
gwanwyn 45, 101, 225
gwar-, gwor-
267
gwaradwydd 84
gwar-ae, -e
29, 33, 84, 100
gwarandaw
54
gwarawt
79, 338, 370
gwarch-adw, -od 51, 268
gwarchaea
322
gwaredaf
79, 370, 380
gwaredwr
3, 88
gwares
339, 370
gwarr
125, 137
gwarth
84
gwarthaf 137, 180
gwarthafl
218
gwartheg
125-6, 222
guarvy 100
gwas
88, 139, 300
gwas
abode 139
gwasaidd
256
gwasanaeth
139, 226, 230, 388
gwasanaetha 322
gwasanaethaf
381, -8
gwasarn
139
gwasgaraf
141
gwasgod
141
gwastad 82, 139, 267
gwastavel
26
gwastatf
384
gwastrawd
200
gwastrodedd
394
gwas ystavell
26
gwatwar, -or
38
gwaudd
69
gwaun
69, 95, 165, 203, 210
gwawd
37
gwawr
136
gwawr dlosferch 117
gwayw
32, 102, 114, 209
gwddf 145
gwbost 353
gwedy
92, 409-410, 433
gwedy r
429
gwedy y
449
gwedd
80, 90, 152
gwedawt
51
gweddi
130
gweddech
329
gweddir
341
gweddwr
42
gweddwyf 43
gweddw
234
gwegi
231
gweheirdd 51, 117, 320
gwehydd
201
gweiddi
93, 122, 386
gweini
93, 381, 393
gweint
327, 372
gweiny, -a
322, 380
gweinyddaf
393
gweithdai
197
gweithdy
57
gweithio
386
gweithiwr 41, 233
gweithiwyd
41
gweithred
229, 232
gweithwyr
41
gwl
320
gwelaf
315, 390
gwelai
7, 33, 316
gwelas
325
gwelat
327
gwelawr
324
gweld
55, 67
gweled
55, 390
gweled
(imps.) 327
gweledig
30, 396
gweledigaeth
199
gweles
325
gwelher
324
gwelhvy
328
gweli
(impf.) 324
gwelsom
326
gwelw
130, 158, 234
gwelwi 387
gwely
86, 130
gwelyau
119
gwelyyn
146
gwell
153, 246
gwellau
109, 212
gwelhdd
342
gwellt
87, 130, 225
gwellwell 255
gwellygyaw 383
gwn
12, 227
gwendid
189, l99, 226, 231
gwenhieithio
387
gweniaith
34, 93,
Gwenllian-t
72, 179
gwenllys
261
gwenn
12, 90
gwennaf
120, 242
gwennol
209
Gwennwys
46
Gwent
86
gwenu
12, 87
gwenwyn
45-6
gwenyn
213
gwerchyd
321
gwerendeu
320
gwerendewych
122
gwerin
226-7
gwern
87
gwernenni
203
gwerthefin 257
gwerthfawr
252, 256
gweryd
370
gwescery
319, 323
gwesgyr
320
gwestai
200
gweun
69
gwewyr
209
gwail
216-7
gwal
101, 216-7
gwialen
101, 216-217, -8
gwib
227
gwiberod
206
gwich
18, 227
gwionot
207
gwig
227
gwin
12, 96, 225, 227
gwindei
197
gwindy
270
gwinllan
56, 96, 181, 228, 261
gwinoedd
12
gwinwydd-en
89


____________________________


 

 


(del
wedd 2598) (tudalen 466)



gwir 75, 152, 236, 262
gwirio
385
gwirionedd
229
gwiscof
329
guiscvis
326
gwisg
140, 204, 227
gwith
29
gwlad
28, 82, 100, 152, 203, 225
gwladaidd
256
gwladgar
257
gwln
82
gwlanog
256
gwledig
227, 233
gwledycha
322
guledichuy
328
gwledd
204
gwlith
127
gwlithyn
111
gwlyb
75, 127, 152, 239, 242
gwlybaniaeth
230
gwlych
127
gwylychyt
323
gwlypaf
182
gwn,
see gwnn
gwnaoe 361
gwnaed
35
gwnaeth
337
gwnaethan
324
gwnaethoe
361, -5
gwnaethpwyd
185, 327
gwnaf
28, 152, 359, 361-362, 364-8
gwnahawnt
323
gwnaho
323, 328
gwni 36, 69, 70, 115, 364
gwnaid
364
gwnaw
323
gwnawn
36
gwnech
339, 361
gwneddyw
361, 365
gwneif
319
gwneir
117
gunelhont
328
gwnelwyf
361
gwnelych
339
gwneud
366
gwneuthum
337, 361, -7
gwneuthur
362, 366-8, 393
gwney
319, 323
gwnadyddes 233
gwnadur
208, 226, -9, 233
gwno
152
gwnn
89, 353-6, 380
gwobr
267
gwareu
338, 365, -7
gŵr
12, 89, 196, 224
gwrachod
207
gwrageddos
215
g
raidd 89
gwraidd
129, 152, 198
gwraig
28, 210-212, 224
gwrandaw, -af,
54, 118, 381, -8
gwrandawiad
106
gwrand-awsom
326; -ewch 319, 341
gwrcath
225
gwrda
59; 61, 196
gwrdaaeth
61
gwrdd
239
gwreica
383
gwreichion
222
gwreiddyn
111-2
gwreigan
226, 230
gwreigdda
59
gwreith
152, 337,
367, 373
gwrendy
320
gwres
130, -7
gwresog
256
gwrhavv
242, 251
gwrid
84, 227
gwrido
387
gwrith
337, 367
gwrm
239
gwrol
12, 89
gwrtaith
160, -4
gwrth-
89, 268
gwrthebaf
377
Gwrtheyrn
50
gwrthglawdd
268
gwrthleit
329
gwrthrych
183
gwrthun
268
gwrthuni
232
guru
28, 108, 113
gwrysg 83, 142
gwryw
108, 112, 222-3
Gwy
43
gwyar
45, 101
gwybed 180
gwybod
353-7
gwybm
36, 356
gwybydd
354
gwybyddant
329
gwych
239
gwychr
239
gwydn
239, 242
gwydr
225
gwŷdd
43
gŵydd
'goose' 43, 45, 89, 132, 188, 225
gŵydd
'presence' 43, 80, 99
gwyddau
44, 89
Gwyddel
207
Gwyddeleg
231
Gwyddeles
231
gwyddiad
88, 335, -9, 354, -6
Guitneu 108, 114 ;
Gwyddno
108
gwyddost
353
gwyddud
324, 356
gŵyl
91, 320
gŵyl
'vigil' 43, 225
gŵyl
'modest 43
gwylat
390
gwylch
41
gŵyll
43
gwyllt
47, 131, 239-40
gwymp
236, -9 .
gwyn,
see gwynn
Gwyndodeg
231
Gwyndyd
46
Gwynedd
46, 120
gwynfa
3
gwyn fyd
451
gwynn
38, 43-4, 90, 188, 235, -9
gwynnach
89
gwynnoe
l70
gwynnu
44
gwynt
89, 97, 225
gwyntyll
112
gwypwyf
354
gwypych
329
gwŷr
13, 38, 43, 89, 196
gŵyr
'bend' 43
gŵyr
'knows' 13, 43, 353, -6
gwyrdroi
70
gwyrdd
22, 43, 90, 239
gwyrddlas 21, 261
gvyrhaud
396
gwyrth, -iau
89
gwyry
120, 178, 217
gwys
75, 80, -9, 127, 152
gwystviled
206
gwystl
43, -5
gŵyth
43, 144
gwyw
89, 100, -2, 112
gwywa
321
gyda(g)
14, 421
gyd ag y
449
gyfarwyneb a(g)
421
gyferbyn a(g)
421
gylch
41
gylfin
21, 167
gynneu
435
gynt
435
gyntaf
435
gyr
410
gyrhawt
323
gyrr
87, 137
ha
450
had
75, 82, 134,
hadl
78, 185
hadyd
122
haeach, -en
243, 435
haearn
32, 90, 100, -1, 116-7, 134, 149, 196, 225
hael
129
haelioni
332
haelon
234
haer
129
haf
147, 225
hafal
80, 134, 236
hafddydd
122, 261
Hafren
134
hagen
442-3
hagr
81, 236
haha 450
haidd
145
halen 74, 147
hallt
67
hanbych
351
hand-wyf, -id, -oe
352
hanereg
231
hanes
226, -9
____________________________


 

 


(del
wedd 2599) (tudalen 467)



hanfod 269, 351-352
hanffyddaf
351-2
hanffo 351
hanner
260
hanoedd
352
hanpych
351
hanwyf
352
hap
66
hardd
187, 234-5
harddwch
70
Harlech
181, -7
hatling
207,
haul 69, 106, -8, 191, 229
hawdd
135, 236, 247, 436
hawdd amor 451
hawddfyd
247, 256-7
hawddgar
247, 256-7
hawl
(v.) 321
haws
247
hayarn,
see haearn
heb
(prep.) 69, 401-2, -4
heb
(v.) 20, 127, 271, 376-7
hebaf
377-8
heb amlaw
419
heb gan
420-1
heblaw
419
hebod
398
hebof
401
hebog
199
hebrwng
151, 269
hebryngyat
233
hebu
377
hedydd
225
hedyn
122
heddiw
42, 112, 187, 436
heddwch
78, 232
heddychlon
257
hefyd
432-3
hegl
141
heibaw
401-2, -4
heibio
401-2, -4
heini
93
heinyeu
170
hel
66, 387
hela
387
help-io, -u
385
helw
53, 250
hely
177-8, 387
helyc
321
helynt
232
hn 68, 134, 236, 247-8, 261
henadur
232
henaint
117, 226, 230
henddyn
261
henffych
351
henffych well
452
Henllan
181
Henllys 181
heno
113, 140, 176, 436
henuriaid
208 henw 187
henwr
57, 261
henyw
352
heol
103
hepgor
183
herwydd
188, 414-5
hesb-in, -wrn
224
hesg
142, 222
hestawr
134
het
66, 199
heuldes
57
heulo
387
heulog
72
heulwen
59, 239
heyernin 257
heyrn
35-6, 90, 101, 221
hi
271, -3, 280
hi a(g)
421-2
hil
82, 227
hilyynt
40
hin
227
hindda
59
hir
84, 96, 134, 248
hiraeth
226, 388
hiraethodd
376
hir feinwyn
269
hiriell
226
hirllaes
181
hithau
272-4
hoed
153
hoedl
84, 98, 185
hoelied
327
hoelio
386
hoff
23, 236
hoffym
324
hogi
187
hongian
392
hoian a
450
holl
68, 262, 308-9
hollre
308-9
hollt
141, -3
hollti 159, 167
hon 295-9
honnaid
396 honno 295-9
hoyw
32, 234
hoywon
41
hu, huw
450
hual
110
huan,
191, 221
huawdl
119
huddygl
78, 154
hued
206
hug
227
hun
'sleep' 13, 84, 126, 134
hun
'self 275, 306-7
hunan
306-7
hundyeu
119, 197
hwch
133, 175, 227
hwd-e, -y
16, 379-80
Hwlcyn 230
hwn
294-9
hwn acw
295
hwnnw
28, 113 181, 294-9
hwnt
86, 431
hwn yma
295
hwrdd
143, -6, 153
hwy
(pron.) 271, 273
hwy, -af
84, 248
hwyad
101
hwylbren
203, 270
hwylia
322
hwynt
43, 69, 271, -3
hwyntau
272-4
hwynt-hwy
371- 273
hwyr
69, 84
hwythau
272-4
hy
86, 178, 239
hy-
268
hyd
84, 248, 415, 446
hydab
230
hyd ar, at
421
hydr
239
hydred
232
hydref
179, 185, 225
hyd tra
445
hyd y
449
hyd yn
421
hydyn
268
hyd yn oed
421
hyddod
206
hyfryd
241-2, 268
hygar
268
hyglod 237
hyglyw
112, 237
hyhi 271-3
hylaw
124
hyll
239
hyn
193, 295-9
hŷn
13, 247-8
hynaf
87, 247-8
hynafiaeth
230
hynafiaid
238
hynaif
109, 238
hynn,
see hyn
hynny
113, 295-9
hynt
86
hyny
446
hysb
239
hysbys
240
hyt yman
433
Hywel
268
i
'to' 37, 87, 180, 267, 407-8
i
'I' 48, 280,
i
'his her' 37, 274, 281
'i 276-81
iaith
37, 152, 204, 226
ias
147
Iau
104
iau
(cpv.) 248
iau
'yoke' 104, 109, 147
iawn
434
i blith
416
Iddew
40, 201
iddi
407
iddo
112, 407
e
430
iechyd
226
iefanc
104-5
ieithoedd
39
Iesu
26, 27, 70
Ieuan
27, 104
ieuanc
104-5, 151, -8, 169, 234, 248
ieuenctid
185
ifanc
104-5, 248
i fyny
13, 180-1, 437
i fysg
417
i ffwrdd
228, 438
igam ogam
62
i gilydd
305-6


 


(del
wedd 2600) (tudalen 468)



i gyd 61, 264, 438
ing
110
i lawr
437
ill
275
im, imi
407
i maes
437
i mewn
437
iolaf
383
ioli
147
Iolo
35, 71, 133
in, ir
89, 152, 221
Ionawr
94, -7
Iork
20
i'r eithaf
439
irlwyn
261
is, -af
248
is,
(prep.) 398, 401, -3, -5
is eil
419
isel
248
islaw
398
iso, -d
403
istaw
403
Ithel
32, 40
i'w
277, 408
i waered
437
iwch
29
Iwerddon
77, 153
iwrch
42, 87, 147, 196
iwt
42, 147
iyrchell
37, 320
lach
67
law dra-llaw
62
lawer
434
law yn-llaw
62
lin o-lin
62
llac 66
llachar 144
lladron
198, 200, 211,
lladrones
224
lladd
156
lladded
327
lladdedig
396
lladdfa
231
llao
325
llaes
176
llaesa
322
llaeth
221
llavnawr
210
llafur
21, 161, 221
llafurus
257
llafuryaw
39
llafvuryus
40
llai
165, 245, 435
llaid 69
llall
299-301, 304-5
llan (n)
199
Llanbadarn
225
llanc
199
llanciau
170
Llandecwyn
184
Llanecil
59
llanw
53, 388
llariaidd
177
llas
327, 338
llatai
223, -7
llath
227
llathr
234
llathraid
256
llathrwyn
252
llaw
82-3, 178
llaw
105
llawen
236
llawenh
322
llawenhaodd
376
llawer
310-1, 435
llawhir
64
llawir
64
llawn
77, 124
llawr 83, 124
llawwag
56
lle
67, 86, 178, 277, 288, 435
lleban
207, 221
llecyn
221, -6
llech
18
lied
248, 439
lled-
262-3
lledfryd
263
lledfyw
112, 262 -263
lledffer
262
llediaith 183 ,
lledled
255
lledr
225
lledred
232
lledu
386
lledwag
262
lleessynt
338
llei
(impf.) 324
llef
180, 389
llefain
33, 389
llefaru
122
lleferydd
122
llefrith
160
lleiaf
72, 245, 435
lleidr
90, 198, 211
lleiddiad
208, 233
lleilai
255
lleill
299-300, -4
lleithig
111
llemain
389
llemhidy
233
llenwi 388
lleot, llewod
40
llesg
142, 236
lleshaodd
376
llessach
251
llesseint
338
llestr
203
lletaf
248
lletrin
257
lletteuech
329
llettyeu
197
lletya
321
llew
69, 102
llewes
224
llewni
388
llewod
40, 72, 206
llewych
32, 109
llewychaf
381
llewychawt
396
Lleyn
16, 35-6
lli
180
lliain
225
lliaws
94, 97, 99, 203, 262, 311
llid 227
llidiog
256
llif
'saw' 227-8
llif
'flood' 214, 227-8
llifo
'dye' 28
llifo
387
llin
227
llinat
64
llinyn
111-2
llipryn
207
llith
'mash' 227-228
llith 91, 227-8
llithro
125
lliw
28, 110
lliwio
28
lliwydd
43
llo
197, 223
lloches
231
lloergan
168
lloerig
257
llofrudd
57, 178
llofyn
178
lloffa
178, 182, 383
llong
23, 66, 86 168, 198
llon
236
llonaid, llond
55
llonni
388 ,
llosg
396
llosgfa
231
llosgwrn
140
llost 126, 138-9, 147
llu
109 135, 204
lluchio
118
lludded
226
lluddedic
20
lluddias
393
llug
157
lluman
159
Llun
231
llun
39
lluniaeth
226
llunio
39
llunnya
329
lluosog
97, 99 110, 311
lluosogrwydd
311
lluossy
203
llusgo
139 142
lluwch, -io
118
llw
113, 165, 202
llwdn
206
llwfr
239
llwgr
239
llwm
234, -9
llwnc
220
llwrw
415-6
Llwtlaw
183
llwyaid
226, 230
llwybr
18, 43, 69, 127
llwybrau
72
llwyd
235
Llwydiarth
163
llwydda
322
llwyn
203 ,
llwynog
207, 233
llwyr
236
llwyth
25, 218
llychlyd
257
llydan 84, 126, 155, 234, 248
llyfn
135, 239
llyfr
18, 199
llyfu
131
llygaid
8, 196
llygeitu
186
llygod
206
llygota
383
llygru
166
llynges
226, 231
llyngyr
131, 168
llym
234, -9
llyma
440, 452
llyn
229
llyna
440
llys
84, 140, 229
llysfrawd
94
llysseuoe
215
llyssewyn
213
llysywen
135
llythrennau
34


 


(del
wedd 2601) (tudalen 469)



llythyr 120
llythyren
226
llyw
107, 112, 120
llywia 320
llywiaf
106
llywawdr
232
llywy
44
llywych
32
llywychedic
32
llywydd
120
Llyyn
16
'm
276-81
mab
20, 67, 72, 128, 200, 210, -5
maban 226
mabmaeth
59
maccwy
208
mach
216
machlud
55 160, 186
Machno
108
mad
236, 436
Madrun
97
madws
113
maddeu
387
mae
346-50, 448
mae ef
430
Maelan
165
Maelgwn
6, 189, 261
maen 196, 203, 225
maent
69, 346, -9
maer
202, 210
maes
31, 32, 35, 203, 210
Maesyfed
186
maeth
373
magadoet
328
magwyd
327
mabaron
114, 214, 226
Mai
102
mai
271, 448
maidd
145
maidd
(v.) 322
mai e
430
main
(adj.) 39, 234
main
(pl.) 115, 196
maint
117, 249
maith
39
mal
69, 288, 419
malaf
79
maleisddrwg
252
mal na
449
malpei
441
mal y
449
mam 12, 199
mamaeth 59, 179
man
228
mn 236
manach
monk 16, 196
managadae
328
managaf
388
mn serliw
270
march
18, 196,
marchockaaf
384
marchog
201, 226, 233, 256
marchogaf
384
marchoges
244
Maredu
40
maroryn
41
marsiandaeth
230
marw
51-2, 80, 234-5, 387-8, 394-5
m
,irw.ich 395
marw
,ir, -or 38
marwddwr
52
marwed 395
marwnad
51-2
marworyn
41
math
163, 228
mau
103, 114, 282-284
Mawddwy
114
mawl
69, 95
mawnog
226, 233
mawr
249
mawrion
94, 234
Mawrth
188
mawrygaf
383
mebyd
232
meccid, -yt
323
mechni
232
mechnaeth
230
medi
386
medraf
315
medd
75
meddaf
'I say' 378
meddaf
I own' 378
meddal
161, 234
medawt
51
meddiannaf
383
meddiant
93, 232
meddig
110-1
see -yg
meddu
378
meddw
51, 75
meddweint
209
meddwl 199, 201, 387
meddwyn
213
meddyg
198, 201
meddyliaf
385
meddyliaid
390
meddylio
27, 386-387
meddyliiwyd
37
meylynt
40
meylywys
326
megin 227, 233
megis
111, 250, 288, 419-20
megis y, na
449
megyt
323
meib
90
meichiau
199, 216
meidrol
41
meidrolion
238
meinaf
39
meindroed
35
meinin
257
meinoeth
93
meiny
93
meirch
17
Meirion, -(n)ydd
92, 95
meirw
117, 121, 395
meistr
208
meistraid
41
meistreb
224
meistrolgar
256
meitin
93, 97, 112, 189
meith-edd, -af
39
meithrin
168
ml
221
melfoch
76
melin
92, 227, 233
melinydd
233
melodi, -aidd
53
melyn
240
melynwallt
57
melys
127, 140, 236, 240, 257
melyslais
237
melysu
257, 386
mellt
87, 216
melltith
186
men
432
men[n]oent
329
mentro
41
menwyd
149
mr
135
merch, -ed
87, 206
Mercher
16
merchetos
215
Merchyr 16, 91
Meddin
16
merthyr
202
merwi
388
mesur 70-1, 208
meth
129
metha
322, 376
meue
284
meudwy
207
Meuruc
106, 112
mewia-l, -n
392
mewn
16, 180, 416
meysydd
122
mi
271, 273
mi, mi a
(aff.) 427-8
miaren
101, 213
mieri
101, 213
mil
1000 204, 227-8
mil
'beast' 209, 227-8
milfed
259
miliast
163
miloedd
258
min
227
Minffordd
59
minnau
64, 272-4
mis
137, 147, 199, 204, 225, -7
mo
314
moch
(adv.) 191, 431
Moch-no, -nwy
108
mochyn
133,, 213
modrwy
163
modryb
75, 79, 91, 97, 166, 205
modd
288, 435
moe
98, 249
Moelyci
59, 226
moes
(v.) 99, 379-380
moladwy
396
molawd
230 molediw 396
molhator
324
moli
180
Mn
225
mono-f, -t
400
Monwys
221
mor
94, 252-4
mr
88-9, l96, 203, 216, 227
Mordei
197
mordwy
99
morddwyd
153
Morgannwg
171

 


(del
wedd 2602) (tudalen 470)




Morien 163
moroedd
100
morthwyl
113
morwyal
101
morwyn
46, 88, 212
mud
96, 234
mudan
221, -3
mudif
319
mu hun
275
munud
13, 120, 229
mur
103, 204
murmur
208
mursen
207, 214
mwll 68, 239
mwrthwl
113
mws
239
mwy, -ach, -af
64, 69, 72, 98, 249, 252-4, 435
nrwyalch
101, 225
mwyar
45, 101, 135
mwyfwy
255
mwyhaf
64, 242
mwyn
38, 43, 120, 235, 417
mwynder
199
mwynh
322
mwynhau
44
mwymant
226, 417
mydr ddoethlef
270
Myfanwy
44
myfi
271-3
myfyr
38, 87, 91
myfyriaf
38
myg
239
myngial
392
mymryn
136
myn
(prep.) 118, 412
myn
(adv.) 432
mynach
16, 91, 196, 207
myn di
319
myned
80, 87, 88, 154, 160, 361, 390
mynegai
232
mynegi
388
myneich
117, 106
mynnassit
328
mynnwys
326
mynwent
86-7
mynycha
322
mynydd
48, 204, 226
Mynyddmawr 59, 226
mynyglwyn
241
mŷr
91, 195-6, 203, 216
Myrddin
16, 189
myrddiwn
42, 358
mysgu
142
mywn
16, 416
'n
'our, us' 276-281
na, nac
(adv.) 423-4
na nae
(conj.) 276, 442
na, nad
277, 287, 422-4, 448
na(g)
'than' see no
nac
20, 66, 69, 442
nac ef
424
nachaf
45, 1
nad
67, 69
nd
67
nad-af, -u
381
Nadolig
221, -5
naddial
392
na ddo
423
nag e
424
nai
100, -2, 124, 209, 224
naill
193, 262, 299-301, 304-5
namen
442
namn
55-6
namwyn
442
namyn
55-6, 114, 189, 442
nant
203, 227
nato
381
natur
226
naw
104, 147
nawdd Duw
180
nawf
135
nawfed
259
nawn
95, 105, 118
naw-och
451
nawradd
168
naw wfft
451
neb
312-4
nebawd
313
neb cyfryw
313
neb dyn
313
neb rhyw
303
nebun
302
nedd
83
nedd-yf, -eu 109, 217
nef
22, 155, 229
neges
215
neidr
210
neillbarth
183
neilltu
301
neitiwr
183
neithiwyr
37-8, 43, 102, 113, 146
nemawr
313-4, 434
nepell
314
nerth
87, 204
nes, -af
69, 190, 245
nes
(prep.) 69, 413
nesh
322
nesnes
255
Nest
72
neu
'or' 22, 441
neu(t)
114, 227, 426
neuadd
88, 188
neur
426
newydd
16, 105, 240
ni
'we' 271, -3, 277, 280, -2
ni, nid 277, 287-8, 422-4
nid
69
nid amgen
437
nid gwaeth
437
nid hwyrach
437
nifer
21, 96, 204
ninnau
272-4
nis
278
nith
91, 125, 224
niwed
72, 106, 114, 387
niweidi-o, -af
42, 385
niwl
42, 128, 167
niwliog
42, 120
niwloedd
120
no, nog
141, 189, 447
nodwydd
78, 135
nodded
231
noe
108, 113
noeth
127
noethi
231
noethni
226, 232
nofiedydd 233
nog-et, -yt
447
nos
138, 140, 191
nos da
451
noson
297
nottwyf 328
nu
431
nwy
278
nwyfre
155
ny, nyt
15, 287-8, 422-4
nycha
451
nydd-af, -u
135, 386
nyf
130, -5
ny hun
275
nyni
271-3
nyrth
87
nyth
78, 144, 182, 207
nyw
114, 279
o
'oh' 450
o, od
'if 94, 444
o
'from' 94, 398-401
o
'of 241
o
'with' 409
o achos
413, 443
o barth
416
o blegid
418, 444
o blith
416
obry
437
och
67, 450
och a
450
ochain
389
ochan fi
451
och fi,
etc. 451
ochr
150, 165-6
o-dan
61, 398-400, 420
odfa
114-5 odiaeth 434
odid
104, 312, 436
odidog
188
odyn
187, 226
oddf
145
oddi am
420
oddi ar
61, 420
oddieithr
420
oddi fyny,
etc. 438
oddi gan
420
oddigerth
420
oddi-wrth
61, 420
oddi-yno
61
oyna
420
oyn-aeth, -oe
431
oe
277, 408
oed
153
oeda
321
oedfa
115
oedi
388
oedd
23, 100, 335, 347, 350

 

 


(del
wedd 2603) (tudalen 471)




oeddwn 347, 350
oen
69, 86, 91, 157, 164
oenig
221, -7, 230
oer
164
oeraidd
256
oerdrangk
20
oeri
388
oerllyd
257
oes
age 204
oes
'is' 346, 350
o ethryb
417
of
180
o faes
437
o fewn 416
o flaen
418
ofn
17-8
ofnadwy
396-7, 343
ofnadwyaeth
230
o fraidd
438
o fysg
417
o vwyn
437
offeiriaid
208
offeryn
226
ogylch
413
ohanei
400
o-herwydd
46, 414, 444
ohonai
398
ohonof, -af
399-400, 420
oi a, oian a
450

l, olaf 250
o law i-law
62
olew
103
olewydd
53
olrhain
63, 86, 383, 392
olrheaf
382
olwyn
159
o lwyn i-lwyn
62
ol-yn-ol
62
oll
68, 309, 434
omega
53
onaddun (t)
398, 400-1
ond
55-6, 169, 424-5, 442
ond antur
437
ond hynny
437
ond odid
312, 437
onest
188
oni(d)
277, 444
oni(d)
'until' 446
onid
nonne?' 424-5
onid
'but' 442
onn
221
onnen 136, 313, 216-7
o ran
419, 443
orau
435
o'r blaen
438
o'r bron
438
o'r gorau
439
o'r herwydd
438
orig
434
origin
111
oriog
118
o'r neilltu
438
o'r rhwyddaf
439
os
444, 450
osgo
141
ossit
346, 350, 444
ottit
323
o waith
419, 444
Owein
103
o ŵ
ydd 418
pa
289-90, -4
pa awr 292
pa beth
290, -4
pa bryd
292, 437
Padarn
87
padell
233
pa du
291-2
pa ddelw
292, 437
pafw
293-4
pa faint
249, 292
pa fodd
292, 437
pa ffurf
292
pa gyfryw
292
paham
63, 70, 187, 293-4
pahar
63, 293
pa hyd
292
pair
(n.) 128
pair
(v.) 91, 319, 329
pais
176
paladr
91, 196
paladur
54
pa le, ple
291, 437
palf
148
pallu
386
pam
63, 293
pan
279, 286, 290, 294, 445, 450
pand, panid
424-425
pany(t) 424-5
panyw
271, 448
papur
120, 208
par
(n.) 203, 210
pr
(v.) 329
pr
292
para
'lasts' 321
para (v.n.) 341
parabl
186
pa rac
63, 293
paradwys
46, 96
parahaud
323
pa rai
291, 302
paratoaf
340-1, 385
paratoesant
341
paratoi
50, 54, 97, 341
paraw
325
parchell
87
parchu
122
pared
218, 220, -6
parhd
50
parhf
340-1
parhnt
70
parhao
325
parhau
65, 70, 118, 188, 341
pared
97
parth
416
parth a(g)
421
parthed
416
pa ryw
292
pas
139
pa sawl
292
Pasg
225
pasgadur
185
pasiaf
385
pa sut
292
pau
69, 95
paun
69
pa un
291, 302
pawb
307-8
pa wedd
292
Pawl
105
pe,
see pei
pebyll
92, 182, 197, -9
pechadur
61, 97, 208, 230
pechod
71, 97, 208, 175
pechuis
325
pedair
101, 162
pedol
160, 186
pedry-
84
pedwar
38, 84, 127, 164
pedwaran
260
pedwerydd
259
pedwor
38, 88
pei
277, 347-50, 445
peidiaf
385
peidynt
40
peintyaw
385
peirch
320
peithynen 10
pell
127, 137
pellafoedd
238
pellbell
255
pellennig
16, 77
pen
see penn
penadur
232
penaig
50, 70
pencerdd 59, 93, 210, 228
pendefig
201, 227, 233
pendro
228
Peneberth
59
Penegoes
16, 59
pengam
261
pengrych
240
pengrychlon
269
pengryniaid
238
Peniarth
163
penigamp
53
penlld
60, 70
Penmon Mawr
59
penn
68, 128. 198, 227, 251
pennaduryaf
251
pennaeth
208
pennaf
251
pennhavv
343
pennog
41, 196
penrhaith
60, 115
penrhyn 181, 261
pen saerwawd
270
pentan
59
Pentir
59
pentref
59, 71, 184, 228
Pentyrch
60
penuchel
252
penwaig
41, 196
penwyn
3
Penyberth
59 61
peraidd
252, -6
perchi
388
pereiddiaf
39
perffeiyaw
24 176, 385
perffeithiaf
39
perffeithio
24, 385
pererin
233
pererindod
199
peri
388
perigl
17, 18, 111, 189
periglor
53
periglus
111

 

 


(del
wedd 2604) (tudalen 472)



peris 325
perlwyn
261
perllan
261
person
229
personau
318
personiaid
208, 218
personnyeit
93
perth
87, 149, 203
perthnasau
54
perthyn
87, 376
perthynas
223
pery
321
pes
278
peswch
29, 383
pesychaf
383
pet
290, -4
petai
349-50
petwn
349-50
peth
129, 215, 223, 290, -4, 311
pethau
8, 311
peullawr
109
pi 227
pau
114, 286, 334, 357-9
pibell
233
pieifu
357
piff
67
pig
227
pinywn 54-5
poedd
357-8
piwyt
357-8
pladur
54, 208, 226, 233
plan
396
planhigion
187
planhigyn
201, 213
plannhedeu
63, 187
plantos
215
plu
36, 69
plentyn
31, 70 170, 213, 222
plisg
227
plith
416
plu
179
pluen
213
plwyf
99, 202
plycca
322
plyg
110, 322
pob
94, 307-8
pobaf
380
pob cyfryw
308
pob dim
313
pobi
125
pobl
17-8, 164, 226
pob rhai
302
pob rhyw
302
pob un
302
poen
99, 199
poena
321
poenech
329
poened
327
poenedigaeth
230
poeth
125-6, -7
poethi
388
pon(i)d
424-5
pont
86
pontbren
228
pony(f)
424-5
popeth
183
poptai
197
porchell
87
porfa
203, 226, 231
porth
66, 87, 167, 196
pot
66
Powys
47
praff
24, 143, 236
praw(f)
95, 178
pregeth
132
pregethwr
196, 233
pren
225
pres
235
preswylfa
203
preswylfod
350
preswylia
322
prid
75
pridd
6, 225, -7
prif
180, 250, 261
prifardd
182
prif ddinas
261
prif lys
261
pringhaf
168
prin
12, 68, 436
priodas
199
proffuid
23
proffwyd
202
pryd
form' 6, 126
pryd
'time' 218, 288, 435, 450
Prydain
5, 6, 88, 225
Pridein
4
Pryden,
5, 201
prydferthion
222, 238
prydlon
257
prydydd
233
prydyddes
233
prydyddu
386
pryf
76
pryfed
206
pryfetach 215
pryn
396
prynaf
127, 380
prinessit
326
prynhawn
60-1, 184-5
prynhawnol
61 118
prys
128
prystellach
389
puchaf
381
pump
86, 112, 125, 169
punt
227
pur
73, 96, 236, 263, 439
puraf
383
puraidd
256
purddu
263
purion
263, 451
purwyn
263
pw
410-1
pwdr
239
pŵl
239
pwnn
86
pwy
44, 103, 289, 294
pwy gilydd
306, 410
pwyll
45, 136
pwyllog
256
pwynt
69
pwys
218, 229
pwysig
252
pwyth
150
py
see pa
pybyr
240
pydew
103
pyiw
293-4
pymhet
259
pymp
16, 86, 112
pymwnt
258
pyr
290, -4
pysg
197-8
pysgod, -yn
198, 207
pysgota
383
pythefnos
149
philosophi
53
rhacko
28, 70, 401, 404
rhaccw
401, -4
rhad
236, 251
rhaeadr
17, 82, 100, 101, 116-117, 196
rhag
48, 69, 398, 401, -4
rhag-
268
rhagddo
401, -4
rhagddor
268
rhagfarn
268
rhagfur
268
rhaglaw
94, 208
rhagluniaeth
268
rhaglyddu
17
rhag llaw
438
rhagof
401, -4
rhai
100, 300-2, 305
rhaib
90
rhaid
250
rhain
296
rhan
see rhann
rhandir
122
rhann
82, 136, 157
rhannwt
113
rhathaf
381
rhathu
129
rhaw
178, 210
rhawd
79
rhawg
431
rhedaf
79. 380
rhedaint
325
rhed-daud
323
rhedeg
392, -6
rhedid
333
rhedy
319
rheg
214, 269
rhegofydd
180
rheidusion
238
rheidyach
242
rheingk
320
rhein-i
, -y 296
rheitied
250
rheolawdyr
256
rheudus
112
rheue
283
rhew
103
rhewin
105
rhewinetor
324
rhewyn
135, 156
rheydyr 90, 101
rhi
75
rhain
210-2
rhianedd
210-1
rhieni
221
rhif
76, 227
rilifed
327
rhifo
387
rhin
76, 227
rhiw
42
Rhiwabon
179
rho
(subj.) 342
rhoch
(n.) 135, 146, 151
rhod
73, 79

 

 


(del
wedd 2605) (tudalen 473)



rhodia
322
rhodiad
232
rhodiaf
319, 385
rhodio 386
rhodiwch
42
rhodiwyf
43
rhodres
119
rhodd
67, 87
rhdd
67
rhoddaf
180, 332, 343, 380
rhoddant
82
rhoassoe
343
rhodded
327
rhoddes
325
rhoddi
342, 386
rhoddo
342, 386
rhoych
329
rhoy
319
rhoed
35, 327
rhoent
330
rhoes
35, 325
rhoessoe,
328, 342
rhoessum
342
rhoet
342
rhof
(v.) 342
rhof
(prep.) 403, 405
rhog
401, -4
rhohi
187
rhoi, rhois
36, 342
rhm
403, -5
rhnt
67
Rhos
72
rhoa
139
rhosyn
222
rhotho
182, 342
rhothwyr
329, 339
rhudd
103, 129
rhuo
146
rhuthr
150, 166
rhwd
75. 135, 156
rhwng
398, 401-3, 403, -5
rhwth
239
rhwy ( = ry y)
279
rhwy
434, -9
rhwyd
45, 99
rhwydau
72
rhwyf
25, 99, 180
rhwyfo
387
rhwym
69, 136, 147, 163, 202
rhwymaw
325
rhwysg
64
rhwystr
69, 140
rhy
87, 439
rhy
277, 429-30
rhy
'gives' 342
rhy- 124, 269
rhybudd
201, -269
rhych 77, 157
rhyd
76, 214
rhydid
229, 232
rhydlyd
257
Rhydychen
201
rhydd
99, 124, 239
rhydd
(v.) 332, 342
rhyddhawyd
327
rhyildiaith
34
rhyfawr
87
rhyglyddu
17
rhygnu
166
rhygyng
268
rhygyngu
157
rhyhir
115
rhynn
239
rhyw
56, 100, 112, 262, 300, 302, -5
rhywiog
242
rhywun
302
rhywynt
110
rhywyr
58, 268
rhywbryd
437
rhywfodd
437
's
277-282
sach
73, 229
sad
67
Sadwrn
221
saer
93, 134, 202
saernaeth
230
Saesneg
53, 189, 231
Saesnes
53, 224
Saeson
26, 90, 176, 211-2
saeth
32, 132, 161-2
saetha
322
saethu
386
saf
82
safadwy
396
safaf
393
safn
109, 138, 149
saif
319
sail
91, 210
sain
380
Sais
90, 176, 211
saith
125, 134, 175
salm
148, 196
salw
53
sant
215
santes
224
sarff
23, 87, 227
sarn 80, 138, 149
sathra
322
sawdl 18, 82, 138
sawdd
78, 154
sawl
260, 312
sechgoeg
241
sef 21, 180, 440
sevi
(impf.) 336
sefyll
112, 393
sefyllian
392
segur
71
sengi
388
seilio
386
seimlyd
257
seiniaf
380
seinnyeu
170, 215
Seint
163
seiri
122
seithfed
259
seithug
176
sl, selog
19
Selyf
91, 109
sennu
386
serch
138, 214
seren
138, 216-7, 236
serfyll
148, 236, 240
serr
125, 134
serth
236
sesuinad
327
sgrifen
26
sgrin
26
sidan
225
siomes
325
sisial
392
siŵr
42
siwrnai
42
slebog
226
sobr
236
soddaf
154
soddi
78
sn
73, 387
soniaf
319, 385
sonio
387
ssillit
26
stavell
26
sud, sut
67, 292
suddaf
154
sugnaf
134
sugno
166
Sul
221
Sulgwyn
225
sura
322
swilt
87, 167
swmbwl
88, 138
swrth
236, -9
swydd
78
swyddog
226, 233, 256
swyddogol 97
swyn
45, 96, 165
swyno
38
syberw
51, 53, 96, l60, -7
sych
239
syched
221, -6, 231
sydd 180, 346, 350
sygnau
183
sylfaen
93
sylw
120
sylwi
387
sylli
26
sym
320
synn
239
synna
376
synnwyr
45-6, 64, 71, 96, 171
syrn
434
syrr
320
syrthyeint
325
syth
78, 144, 182, 239
tad,
12, 67, 72, 123, 199, 219
tadmaeth
59, 183, 207
tadol
12
taeog
226
taeru
386
Taf
180
tafarn
87
tafod
131, 145, 157, 168, 267
tafod tew
19
tangnefedd
229
tai
102, 165, 197
taid
219
tail
39, 86, 164, 225
tair
91, 101, 160, 162
tl
front' 68, 73
tl
pay' 68
tl
pays' 320
talaith
34, 397
talch
126, 156
talgryf
237
talhawr
324
talo
328
talsom
326
Tl-y-bolion
16
Tal-y-bont
68
Talybryn
59
tn
124, -6
tanc
125
tane
256



 

 


(del
wedd 2606) (tudalen 474)


taniaf 385
tanio
70-1
tanllyd
122, 340
tannau
63
tant
161, 219
tanwydd
30, 45
taradr
82
taran
160
taraw
49, 386, -8
tarfu
386
tarth
138
tarw
104, 126
tau
'thy' 103, 114, 282-4
tau
(v.) 106, 320, 339
taw
145, 329
tawdd
(v.) 321
tawdd
(v. a.) 396
tawel
72
tawn
341
tawr
373-4
Tawy
45
tebig
110, 342
tecaf
189
teced
243
techial
392
techu
132
teg
125, 236, 243
teifl
117
teilo
39
teilwng
240
teimlo
160
teimlyawdyr
256
teirawr
94
teirgwaith
259
teithiaf
38
teithiau
37
teithio
386
telid
329
telm
136
telyn
161, 214, 226-7
telynor
233
temestl
16
teneu
80, 106, 234
tennyn
319
tereu
49, 107, 121, 320, 386
terfyn
88, 148
terwyn
46
tery
121, 320
tes
126, 140
testun
87, 120, 179
teulu
112
tew
69, 86, 110, 131, 165
tewbanog 233
tewch
341
tewdwr
72
tew goedallt
269
tewi
72, 388
tewychaf
383
teyrn
16, 35, 162, 205
teyrnaidd
256
teyrnas
204, 225-226, 230
teyrnasoedd
31
teyrnedd
114
ti
76, 271, -3
tid
227
tin
165, 227
tincia-l
, -n 392
tipyn
315
tir
15, 39, 204, 225, -7
tirio
39
tiriog
39
tirion
(pl.) 27, 204
tithau 272-4
tiawd
234, 342
tlodaidd
356
tlodi
226, 231, 244
tlodion
222
tlosaf
242
tlosdeg
241
tloted
244
tlws
198, 239
to
75, 130, 155, 165, 228
tomlyd
257
tn
12
tonau
12
tonn
12, 168, 237
tonnau
12, 87, 199
top
66
torf
66, 137, 226-7
toriad
71
torlan
181
torr
137
torrassant
326
torres
325
torri
87, 137, 388
torrog
137-8
torth
138
tosturio
113
tprue
450
tra
(prep.) 410
tra
(adv.) 439
tra
(conj.) 445
tra-
268
trachas
268
trachul
268
trachwant 268
trachwres
268
tra da
58
tradoeth
58
tradwy
437
traean
100, 116-117, 260
traed
32, 69, 85-6
traetha
323
traethattor
324
traethawd
94, 226, 230
traethent
329
traf-
268
traflyncu
268
trafferth
201
tragwyddol, -deb
54
trangaf
388
trais
142
tramawr
58
tramor
70, 268
tramwy
268, 387
trannoeth
140, 268, 437
traserch
268
traul
69
trawaf
49, 109, 146, 386
trawiad
386
traws-
268
trawsfeddiant
268
trawsgwydd
268
trech, -af
249
tref
82, 202, 216, 225
trefyn
146
trefi
100
trefnu
386
Trefor
59, 94
treftad
59, 228
treftadaeth
61
trefydd
99
trenghis
325
trenghit
323, 331-2
trengi
388
treiglo
41
treingkc
323, 331
treisdwyn
186
tremycca
321
tremyg
266
tremynt
232
trenn
249
trennydd
268, 437
Tre'r Ceiri
106
treuliais
316
treulio
386
treulwys
326
treulwyt 327
trew
104, 140
trewis
386
treythych
35
tri
100, 126, 162
tridiau
152
trigf.i
231
trigias
230
trigywys
326
trin
227
trindod
94, 169, 226
trioedd
258
trist
67
tristwch
221
tristyd
232
tro
(v. a.) 341
troadwy
341
troaf
340-1
tro-ais, -i
36
trochi
149
troed
32, 35, 85, 197, 229
troedig
341
troedlydan
252
troelli
388
troent
32, 69
troes
325
troesom
341
trof
340-1
troi
67, 73, 341
tri
69
trois
70
tromaf
120
tros
401-2, -4
trosedd
199
trosodd
402
trosof
402
trosol
201
trosto
402
trottyan
392
truan
109, 234, 237, 451
trugar
256-7
trugaredd
226, 231
trugarhf
384
trugarog
256
trwadd
402
trwch
137, 239
trwin
12, 90, 234-35, 339
trwnc
86, 149
trwodd
402
trwof
402
trwsgl
239
trwst
139
trwy
268, 401-2, 404
trwy deg
438


 

 


(del
wedd 2607) (tudalen 475)


trwyddo 402
trwyddaf
402
trwy iawn
438
trwyn
156
trwynllym
241
Trwyn-y-tl
68
trwyth
149
trwy y
149
try-
268
trydwll
268
trydydd
99, 259
tryfer
268
tryloyw
268
trymled
240
trystfawr
94
trywydd
156
tua(g)
421
tu-ag-at am
412
tud 103, 227
Tudawal
191
Tudno
108
tu ... i
422
turio
154, 157
tuth
126
tw
179
twb
67
twddf
145
twf
96, 109
twng
86
twll
126, 136, 239
twnn
168, 239
tŵr 204
twrch
87, 125, 157
twrf
227
twrneiod
207
twrr
137
twyll
182
twyll
(v.) 322
twylla
322
twyllas
325
twyllo
387
twym
(n) 69, 102, 124, -6
twymyn
124, 136, 226
twysog, -es
54
67, 86, 130, 163, 197
tyb
(v.) 322
tybia
322
tybiaf
70, 315
tybiaid
390
tybiwyd
43
tycia,
322, 375
tycio
183
tydi
271-2
tydwet
146
tyddyn
146, 180, 207, 214
tyf ar, 333
tyfaf
381
tyfid
323
tyfu
96, 109, 168
tygesgynt 328
tygyaw
375, 386
tynghedfen
183
tyngwt
113
tyle
33
tymestl
16, 189
tymor
86, 87, 95, 225
tymp
86
tymi
239
tyno
108
tyr(r)
320
tyrd, tyred 55, 266, 363, -6
tyrfa
203, 226
tirran
323
tyst
87, 223
tywallt
266
tywarchen
91, 213
twydd
109, 125, 221
tywyll
47, 109, 182, 236, 240
tywyllu
387
tywyllwch
226, 232
tywynnu
38
tywysog
54, 110, 233, 266
tywysoges
224, 233
'th
276-81
'u
277
ub
450
ubain
389
uch, uchaf
249
ucharnau
143, 220
uchel
126, 143, 234, 249
Uchelgrist
57
uchelion
237
ucher
89, 143
ucho, -d
403 .
uch-of, -taw
403
udd
40, 89, 152
uu, -nt
112, 407
ufyll
96, 240
uffarnau
143, 200
uffern
87, 96
ugain
89, 90, 169
ugeinfed
259
ugeiniau
258
ulw 154
un 98, 300-2
unben
60, 93
unbeinyaeth
93
un-dab, -deb
226, 230
un fodd
252
unglust
23
unig
20, 113, 257, 262
union
94, 113
unlliw
252
uno
14
unon
180
unpeth
60
unrhyw
262, 304
unwaith
259
unwedd
252
Urddedigrys
57
Urien
154, 163
ust
450
utgorn
183
uwch
113, 143, 249
uwch
(prep.) 398, 401, -3, -5
uwchben
61, 398
uwchlaw
61, 398
uwd
42, 147
waethwaeth
435
wed-i
, -y 409-10, 433
wedi i
421
weithiau
435
weithion
436
weldiso
440
wel dy
319
weldyma
440
wele
16, 453
wely
16
wely dy
319
wellwell
435
wfft
450
wharyaw
325
wir
20
wrth
89, 405-7
wrtho
406
wrth wir
438
wrthyf
89, 112, 406-7
wy
'egg' 44, 107
wy
'they' 103, 271, -3
wy a
450
wybr, -en
151, 154, 192
Wyddfa, yr, 192, 225
Wyddgrug, yr, 193
wy-f, -t
102, 334, 346-8
ŵyl
'weeps' 44
wylo
14
wylofain
389
wylllys
55, 89
wyllysgar
54
wynab-
88
wyneb
44, 88, 154, 192, 230
wynepryd
182
wynt
they' 271 273
ŵyr
200, 223
wyth
44, 75, 91
wythted
187, 259- 60
wythnos
44, 199
wyth wae
451
y
to' 15, 37, 87 180, 267
y
'his, her' 15, 37, 102, 162
y
'him' 279
y, y, yd, yr
48, 56, 118, 180, 277, 284-9, 448
y, e, y, e, ydd, yr
(aff.) 426-7
y, yr
'the' 48, 56, 118, 192-4
y
am 399, 420
ych
'your' 56, 118, 274-5
ych
'ye are' 335
ych, -en
91-2, 142, 147, 194, 201, 211
ychwaith
435
ychwaneg
29
ychydig
179, 262, 311-2
yd y,
see y
ŷd
157, 221. 219, 225
ydan
399-400
ydiw
112, 114, 346, -8
ydwyf
346
yfaf
124
yfed
390, -1
yfelly
187
yfory
437
y gann
61, 405, 420
y gyt ac
421
yngder
110


 

 


(del
wedd 2608) (tudalen 476)



yngham 175, 438
yngharad
16
yngholl
175
ynghudd
175, 438
ynghwaethach
29
ynghyd
61, 175, 438
ynghyd a(g)
421
ynghyfyl
419
ynghylch
175, 413-4
ynghynt
175, 438
ynglŷn
175
ynglŷn a(g)
421
yngo, -d
403
yngŵydd
418
yll
275
ym
67, 136, 334-335, 346, -9
ym
(prep.) 118, 412
ym
'me' 279
ym
'to me' 407
ym-
263
yma
181, 433
ymachludd
55 186
ymd
49, 381
ymadawssam
326
y mae
(conj.) 448
ymafael
345
ymaith
438, 451
yman
433
ymannos
436
ymarhous
36
ymbilio
27
ymchoelut
391
ymchwelut
391 .
ymdaith
49
ymdesach
389
ymdrech
263
ymddifad
16
ymddifedi
231
ymddiried
390
ymddiriedaf
381
ymddug
370
ymddwyn
22, 370
ymddygaf
370
ymereil
345
ymennydd
269
ymenyn
131, 221
ymgaffwyf
328
ymgudd
49
ymgynnull
263
yngynullaw
30
ymhell
175, 438
ymhellach
175
ymhen
175
ymherawdr 16,
169, 189, 200, 232-3
ymhlegid
418
ymhlith
175, 416
ymhoeles
325
ymladd
50, 263, 394
ymldd
50, 263, 394
ymlaen
61, 175, 418, 438-9
ymlid
391
ymlwybran
392
ymochel
141
ymogelut
391
ymoglyt
391
ymolchi
263
ymor-alw, -ol
51, 53
imparthred
416
ymron
175, 419
ymwan
73
ymwaredit
319
ymwl
49
ymy
407
ymyl
159
ymysg
175, 417
ymysgaroedd
222
y mywn
416
yn
'in' 56, 118 171-5, 191, 398, 401-2, -4
yn
'our' 56, 118, 274-5
yn
(adv.) 431
yna
113, 176, 431-2
ynachaf
451
ynad
78, 177
ynaeth
431-2
yn anad
411-2
yn awr
193, 436
yn bell
439
yn chwaethach
29, 439
yndo
402, -4
yn dda
438
ynddo
402
yn ddrwg
438
y neb
288, 313
yn erbyn
414
yn ethryb
417
yn herwydd
414
yn hytrach
439
yn iach
451
yniver
25
yn llawen
451
yn llwrw
415
ynnill
16
yno
277, 431-2
ynoeth 431-2
yn l
417, 438
yn rhodd
451
ŷnt
67, 334, 346, 349
yntau
188, 272-4
yntau
(conj.) 273, 448
yn well
438
yn wysg
417
yny
446
ynyd
16
ynys
325
yr,
see y
yr
(prep.) 401-2, 405
yr awr -on, -an
297, 436
yrch
40, 196
y rhai
288, 300-1
yrhawg
61, 431
yrhwng
61, 402-3
yr hwn
288, 297- 298
yrhyaw
402-3
y rhyw
303-4
yr llynedd
179 181, 437
yr owan
297
yr un
288, 300-1
ys
is' 87, 119, 271, 334
ys
(prep.) 411
ŷs
'eats' 79, 87
y sawl
288, 310
ysbaid
90
ysbail
91, 103 l62
ysbardun
397
ysbeiliaf
38, 39
ysbeilio
27
ysbryd
49, 185, 218
ysbwng
86
ysbyddad
99, 143
yscawl 95
Iscolan 26
yscrid
266
ysgafn
110, 159 180
ysgafnllef
261
ysgall
218, 228
ysgar
141, 159
ysgaraf
155
ysgatfydd
184, 440
ysgaw
94
isgaud
141
ysgelerder
53
ysgen
141
ysglyfaeth 141 159
ysglyfio
159
ysglyfyeit
390
ysgoewan
141
ysgogi
141
ysgogyn
229
ysgol
26, 49, 95 201, 215
ysgol
'ladder 95, 201
ysgolhaig
50, 188
ysgrafell
141
ysgrech
49, 156
ysgrifen
27, 86
ysgrifennwyd
71
ysgrifenwyr
71
ysgrn
26, 49
ysgrubliaid
209
ysgrythur
13, 120, 132
ysgubor
14, 20, 27
ysgwer
208
ysgwr
440, 452
ysgwyd
49 390
ysgwyd
'shield' 141
ysgwydawr
210
ysgyfaint
159, 202
ysgyfarnog
207, 222
ysgyg
111
ysgytw-aw, eit
390
ysiga
322
ysp-,
see ysb-
yspar
143
Yspayn
31
yssit
346, 350
yssydynt
348
yssy
346, 350
ystarn
138
ystlys
140
ystopyaw
385
ystr
49
ystorm
203
Istrat
26
ystrad
49, 82, 140
ystrew
140
ystryd
49
ystryw
112
ystudyaw
39
ystwyrian
392
ystyn
16
ystyr, -iaf
38, 91, 162
ystyriaid
33, 390
ystyryem
339
ystyryych
40

 

 


(del
wedd 2609) (tudalen 477)



yswaetheroedd 440
ysywaeth
440, 452
yta 383
ytwyf
346, -8
yth
279
yw
'to his' 112, 114, 277
yw
'is 112, -4, 188, 334, 346, 349
y wrth
61, 420

II. OLD WELSH
in the order of the Latin alphabet,

AETINET BRONNBREITHET
206
AMCIBRET
148
ANIT
424
ANTERMETETIC
187
ANU
81, 149, 160, 187, 202
ANUTON-AU, -OU
32
ATAR
74
BANCOR
23, 191
BE-HET, -HEIT -HIT
415
BET
415
BICHAN
24, 74, 156
BICHET
415
BIHIT
415
BIT
157
BLEDCUURIT
180
BRICHENIAUC
92
BROUANNOU
95, 170
CABLEGION
191
CARRECC
20
CATTEIRAUL
20
CEHIT
415
CEINTIRU
109
CENITOLAIDOU
17
CENTH(I)LIAT
17
CEPHITOR
334, 344
CIHIT-AN, -UN
415
CIMADAS
16
CIPHILLION
23
CISEMIC
257
CLORIOU
27, 199
CREATICAULL
20
CRUITR
17
CRUNN-
170
CUINHAUNT
323
DAIR 100
DAMCIRCHINNUOU
27
DATL
17
DI
87, 267, 407
DICONES
325, 375
DIFICIUOU
27, 199
DIGUOLOUICHETIC
32
DINOOT
14, 94 191
DIR
192
DISCL
17
DLUITHRUIM
25
DOU
258
DOUDEC
258
DRISSI
26
DUMNAGUAL
190
DUMNGUAL
190
EINEPP
154
ENMEITUOU
27, 136, 199
FINN
23
GAEM
100
GILBIN
21
GREPHIOU
23
GRIPHIUD
23, 40
GRIP(P)IUD
23
GWEITHGNO
107
GUETIG
433
GUINLANN
73-4
GUIRDGLAS
21
GUIDDNO
107
GUOILAUT
114
GUOLLEUNI
40
GUOLLUNG
35
GUORAUT
370
GUORIT
370
GUOTAN
399
GUOTIG
92, 433
GUOUN 69, 95
GURT
24, 406
GUTAN
399
HA, HAC
187
HANTHER
170
HEITHAM
21, 187
HELCHA
387
HELGHATI
387
HENOID
140
HEPP
20, 377
HESTORIOU
27, 199
HINHAM
347
HONIT
442
HUI
29
IAR
27
IBEN
323, 333
IGRIDU
405
IR 'the'
192
ITHR
150, 411
IUDHAIL
32, 40
IUDNOE 107
IUDNOU
108, 114
IURGCHEILL
24
LEILL
25
LENN
25
I.IMNINT
323
LITAN
73
LOGGOU
198
MAUT
l63
MELLHIONOU
27
MEPIOM
92
MERIAUN
92
MOLIM
180
MORGEN
27
MORGETIUD
40
MORLIAUS
254
MORTRU
253
NAMMUl
442
NERTHEINT 163, 323
NERTHITI
319 NI CHOILAM 319
NIMER
31
NOU
192, 284
NOUNI
284
O
ISOU 204
OR
192
ORD
152
PADIU
293
PAPEDPINNAC
24, 290
PAPEDD
24, 390
PETGUAR
28, 188
PETGUARED
258
PIMP
86, 112, 135, 258
PIMPHET
170, 258
POULLORAUR
109
PRIMTER
77
PRINIT
322, 332
RACDAM
401
REATIR
17
RETEC
334
RIT
76
SCAMNHEGINT
163, 323
SCIPAUR
14, 20, 26
SCRIBENN
26, 74, 170
SCRIBL
1 7
STRAT
26
STROTUR
26
TANTOU
170
TONNOU
199
UNCENETTlON
23
URBGEN
27, 154

 

 

 

 


a (aff.) 277, 429 / a (interr.) 424-5 / a ah 450 / a of 401, 409 / a who 48, 56, 277, 284-5, -7, 288 / a chan 420 / a, ac and 20, 66, 69, 162, 440-1 / , ag as 241, 409, 447 / , ag with 162, 409-10 / ab 179, 184 / aber 132, 263 / Abermaw 59, 61 / aberth 363 / abostol 93 / a-brei 438 / ach (intj.) 67, 450 / ach (prep.) 401, 410 / ach 133, 204, -16 / ach law 410, -9 / achadw 53 / achar 132 / achas 132, 175, 263 / achen 151 / achln 61-2, 434 / achles 151, 268 / achos 86, 95, 98, 212, 216, 413, 443 / achreadwyr 166, 189 / achub 86, 96 / achubeint 325 / achupvy- 328 / achwyswn 98, 212 / acw 38, 401, -4 / ad- 263 / adain 205, 210-2 / adan 399-400 / adanedd, 77, -9, 210-1 / adar 79 / adara 383 / adaren 218 / Aavv 22 / adaw 381-2, -8 / aawadoe 328 / adcorssant 326 / add- 263 / addail 263 / addef 133, 263 / addewid 232 / addfain 132, 263 / addfed 115 / addfwyn 132, 166, 263 / addoer 263 / addurn 214 / addwyn 45 / addysg 133 / adeg 71 / adeilad 39, 226, 390, -1, -6 / adeiladaf 382 / adeiladu 390 / adeilaf 382 / adeilws 326 / adeilwt 113 / adenydd 210-2, 216 / aderyn 92, 213, -8 / adewssynt 328 / adfer 320, 332 / adferaf 74, 147, 380 / adflas 263 / adfyd 122 / adladd 263 / adlais 263 / adlam 263 / adnabod 353-7 / adnabm 356 / adnapo 328 / adnebydd 354 / aoe 360, -5, -7 / adolwg 452 / adolwyn 392, 452 / adraw 321 / adref 150, 437 / adrodd 183, 385, 388 / adw-aen, -en 32, 113, 183, 353-6 / adwaeniad 354, 356 / adwaenost 353, 355, -7 / adweini 355 / adwyth 144 / adyn 122, 151 / ae (interr.) 424-5 / ae whether 425, 441-2 / aed 35, 329 / aeddfed 115 / aelwyd 81, 114, 166 / ael-yn-ael 62 / aer 164 / aeron 222 / aeth 338, 360, -4, 367 / aethnen 150 / aethpwyd 327, 338 / Aethwy 107, 114 / AETINET BRONNBREITHET 206 / af 74, 359-61, 364-7 / afiaith 33, -4 / aflan 264 / afles 125, 264 / afon 203 225 / afrad 264 / afraid 264 / afryw 264 / ag of 409 / ag 69 / agalen 187 / agarw 132, 263 / agatfydd 440 / agattoe 440 / ager 131, 151 / agerw 53 / agor 151, 388 / agoraf 380 / agori 388 / agoriad 151 / agoryd388 / agos 245, 434 / agwrdd 240 / agwyawr 97, 179, 189 / aho 360, 366 / ai (interr.) 424-425 / ai whether 441 / aifft 117 / Aifft 117 / ail 90, 154, 258-9 / ais 139, 219 / alarch 91, 196, 216, 225 / alaw 196 / Albanwr 208 / Albanyeit 93 / all- 263 / allan 70, 434 / allfro 153, 263 / allt 167, 188 / alltrawon 108 / alltud 185, 228, 263 / allwedd 150, 160, 189 / allwydd 151 / am- 263 / am 89, 398-400 / am na 449 / amaeth 3 / amarch 64 / amau, see ameu / ambell 262, 312 / amcan 160, 264 / amcana 322 / AMCIBRET 148 / amdan 399, 420 / amdanaf 399-400 / amdanan 399 / amddifad 16 / amddiffyn 111-1, 263 / amdo 113, 165, 263 / ameu 70, 264, 387 / amgen 243, 250 / amgenach 250 / amgorn 263 / amgyffred 265 / amgylch 58, 263, 413 / Amhadawc 184 / amharod 264 / amherawdr 16 / amherodres 224 / amheuthun 65, 397 / Amhredudd 184 / amkaneu 73 / amkaw 142, 264, 378 / aml 262, 312 / amlaw 419 / amliwiog 264 / amlwg 240 / amnaid 136, 160 / amraint 264 / amranneu 170 / amrant 151, 198, 216 / amrosgo 141 / amryw 112, 262, 264, 303 / amrywiaeth 226 / amrywio 120 / amserach 251 / amuc 70, 338, 371 / amwc 70, 371 / amws 196-7 / amwyn 371, 392 / amwys 70 / amwyth 371 / amyd 264 / amygaf 338, 371 / amynedd 136, 188, 226 / an- (neg.) 264 / an our 274-5, 281 / anad 411-2 / anadre 25 / an-aml 264 / anaml 58 / anawdd 58, 63-64 / anaws 247 / andaw 104, 160 / andawaf 381 / andwyo 106, 160 / aneir 64 / anfad 149, 264 / anffurvaw 23 / anfon 154, 269, 385, 388 / anfonheddig 264 / anfwyn 264 / angall 64 / angau 64, 170 / angel 23, 91, 168, 215 / angen 64, 70, 151, 170 / angerdd 131, 151, 168 / angharad 16 / angharedig 264 / anghenus 64, 187 / angheuod 207 / angheuol 169, 187 / anghred 63 / angladd 268 / an-hawdd 58, 247, 264 / anhawsaf 270 / anheddu 188 / anhrefn 63 / anhrugarog 264 / anhydyn 241 / anhyfryd 269 / anian 269 / anifail 209 / ANIT 424 / anlan 264 / anllad 149 / anllygredig 181, 264 / anmyne 136, 268 / annat 411-2 / annedd 78, 269 / annedwydd 264 / anner 151 / annerch 269 / annoeth 171 / annog, -os 394 / annwfn 160, 180 / annwyd 45 / annwyl 45, 71, 160, -4 / annyn, 151 / annyoeivyawdyr 256 / anodd 94, 247 / anoddun 13, 126 / anoethach 439 / anoew 64 / anos 247 / anrhaith 63, 187, 218, 269 / anrheg 93, 149, 210, 269 / anrhegaint 325 / ansawdd, -odd 94 / nt 67, 359 / ANTERMETETIC 187 / ANU 81, 149, 160, 187, 202 / anudon 98 / ANUTON-AU, -OU 32 / anvonassit 328 / anvonet 327 / anwariaid 238, 270 / anwedig 187, 202 / anwir 264 / ap 184 / apl 50 / ar (dem.) 298-9 / ar 88, 398, 400 / ar- 89, 124, 190, 264 / ar draws 419 / ar frys 438 / ar fyr 438 / ar gyfair 418 / ar gyfyl 419 / ar hir 438 / ar hyd 415 / ar hynt 438 / ar iawn 438 / ar led 438 / ar led 438 / ar llwrw 414-5 / ar ol 417 / ar waeth 438 / ar y cyntaf 439 / aradr 126, 166 / araith 34, 79, 127, 387 / arall 300-1, 304-5 / araul 63 / archaf 79 / archen 161 / archfa 146 / archoll 156, 264, 266 / archwaeddont 176 / arddaf 153-4, 393 / arddelw 51, 388 / ardderchet 22 / ardderchogrwydd 118 / arddwrn 227 / ardreth 264 / aredig 393 / areithio 387 / aren 168, 220 / arf 198, 216, 218 / arfaethu 386 / arfer 320 / arffedog 226, 333 / arfod 236 / arfog 256 / arfogaf 383 / arfogi 388 / arfordir 264 / argae 264 / arglwydd 45, 186, 202 / arglwyddes 224 / arglwyddiaeth 230 / arglwyddiaidd 256 / argywea 333 / arhoaf 180, 343, 382 / arhoes 325 / arhosaf 343, 382 / arhosodd 64 / arian 93, 129, 167, 169, 197, 221, -5 / ariangar 257 / ariwydd 186 / arlwy 44, 387 / armerth 264 / arnabunt 398-400 / arnad 398 / arnaf 398-400 / arnal 398 / arnan 399 / arnaw 188, 398 / arnei 98, l88, 398 ff. / arnodd 399 / arnunt 13, 398 ff. / aro 343, 452 / arofun 13, 154, 266-7 / aroglau 146, 199 / aros 64, 78, 343, 391 / arswydo 387 / artaith 264 / arth 81, 146, 149 / artuad 327 / aruthr 434 / arvero 325 / arwain 86, 152, 392 / arweaf 392 / arweud 336 / arweiniaf 392 / arwestr 140 / arwydd 45, 80, 122 / arwyddoc 322 / arynaig 115 / asen ' she-ass' 224 / asen 139, 217 / asgell 226 / asgloff 263 / asgwrn 87, 91, 138, 140, 196, 227 / asseu 107-8, 114 / assw 28, 107-8, 113 / astrus 138 / aswy 107-8, 113, 140, 156 / asyn 197, 224 / at 66, 398-400 / atad 398 / ataf 399, 400 / atai 398 / atal 186 / ATAR 74 / atbawr 183 / atcoraf 159 / ateb 30, 70-1, 182, 263, 377, 385-6 / atebaf 377 / atebud 324 / atgas 183, 263 / atgno 263 / athech 132, 175 / athoe 338, 360, -5, 367 / athra-on, -won 40 / athrawiaeth 226 / athrawon 108, 118, 201, 211 / athrist 58, 150, 175, 263 / athro 94, 108, 211 / athrugar 150, 264 / atnewywys 183 / atsein 184 / attan 399 / atwaen, -en, see adw- / atweinat 357 / aur 69, 106, 221, 225 / autyl 17 / avory 437 / awch 'your' 274-275, 281 / awdr 233 / awdur 105, 118, 208, 233 / awdurdod 226 / awn 36 / awr 95, 118, 199 / awydd 45, -7, 104, 118 / awyr 45, -7 / ba 289-90 / baban 207, 222 / bach 156, 236 / bachgen 224 / bachgennes 224 / bad 198 / baedd 114 / bai 157 / baich 118 / baidd 322 / balch 237 / Balchnoe 107 / ban 290, 445 / ban 'high' 236 / BANCOR 23, 191 / Bangor 23, 225 / baniar 203 / banu 28, 108, 113 / bara 225 / barcut 222, -5 / bardd 66, 103, 167, 195 / barddoni 232 / barddoniaidd 256 / barf 17, 18, 167, 227 / barfwyn 21 / barn (v.) 320. -2 / barna 322 / barrug 113 / baru 157, 227 / barus 158 / barvawt 397 / barwn 208 / bath 163, 228 / baw 69, 104, 157, 221 / bawaf 251 / bawd 69, 163 / bawdd 321 / bawhet 242, 251 / bawn 347-50 / bechan 120, 156, 241 / bedd 22, 199, 203 / bedyddio 27 / bedyddir 40 / BE-HET, -HEIT -HIT 415 / beichiau 18 / beiddgar 256-7 / beid 341 / beirdd 90, 117, 195 / beirn 320 / beirv 369 / bendigedig 54, 396 / Bendigeidfran 57, 179 / bendigus 326 / bendith 160, 186, 189 / benthyg 159 / benyw 108, 112, 222-3 / berw 53 / berwch 40 / berwi 80, 128, 387 / BET 415 / beth (adv.) 311, 434 / beth? 290, 294 / beudai 197 / beudy 106 / Beuno 108 / beunoeth 436 / beunydd 436 / bi, bid 346-50 / BICHAN 24, 74, 156 / BICHET 415 / bian 324 / BIHIT 415 / bilaen 208 / bint 329, 339, 348-350 / BIT 157 / biw, bu 130, 197 / blaen, -af 250, 418 / blaenllym 252 / blaidd 199, 209 / blawd ' flour' 77, 148 / blawt 76 / BLEDCUURIT 180 / Blegywryt 180 / blew 104, 157, 213 / blif 180 / blinder 204, 226 / blino 387 / blith 76, 148 / blith draphlith 24, 62 / blodeuyn 215, 222 / bloesg 69 / blota 383, 394 / blotai 232, 383 / blwng 238 / blwydd 206, 238 / blwyddyn 205, 212, -4, 220, -6, 227 / blynedd 166, 205 / blynyddoedd 187, 199, 204-5 / blys 147 / bo 347-50 / bob ail 260 / bob ddau 260 / bob gannwr 260 / bod = bob 308 / bod 83, 90, 348, 350, 391, -5 / bod Feirig 72 / boddfa 231 / bodlon 160, 185, 257 / Bodorgan 179 / bodwrog 179 / boiwst 71 / boly 177-8 / bn 89, 157, 166 27, 154 / bonedd 64, 166, 221-2 / boneddigaidd 64 / boneddigion 236 / bonheddig 63-4, 187, 257 / bnt 67, 347 / bord 228 / bore 8, 33, 71, 100, 163, -4 / boreeu 199 / Botffordd 184 / bradas 325 / bradw 53 / bradychaf, -u 383 / braenu 148, 165 / braf 180 / brag 147 / braich 18, 229 / braidd 436 / braint 163, 229 / braisg 117 / braith 90, 241 / brn 196, 225 / branos 215 / brat 72, 199 / brathu 144 / brau 155 / brawd brother' 75, 128, 189, 209-10 / brawd 'judgement' 94, 157, 199, 210 / brawdmaeth 59 / bre 86, 163 / breichiau 18 / breinia 322 / brenhines 199, 224, 233 / brenhinoedd 64, 114 / brenin 15, 63-5, 163, 170, 171, 205, 227, 233 / breniniaethau 64 / brer 180 / bresych 222 / breuan 88, 105 / breuant 95, 158 / breuddwyd 132 / breyr 35 / bri 165 / briallu 216, 222 / BRICHENIAUC 92 / brig 157, 227 / briger 158 / brith 90, 146, 157, 175, 241 / brithottor 324 / brithred 232 / Brithwyr 6 / briuhaud 323 / briw 42, 69 / bro 85, 147, 163, 178, 203 / broder 49, 75, -9, 94, 194, 209; -yr 216 / brodiau 199, 210 / brodorion 75, -9, 209 / bron 136, 218, (adv.) 419 / bronfraith 225 / bronn, see bron / BROUANNOU 95, 170 / brwd 84, 239 / brwnt 238 / brwydr 69 / brwyn 43 / brwynog 233 / brych 146, 151, 157, 239 / Brychan 165 / Brycheiniog 92 / Brydein 4 / bryn 14, 226, -7 / bryncyn 221 / Bryngwyn 59 / Brython 5, 175 / Brythoneg 4 / bu (v.) 105, 347, 350 / bu, see biw / buan 83, -8, 110, 245 / buarth 109 / buassynt 328 / buchedd 226 / buches 231 / budr 18, 157, 234, 242 / budrog 226 / budron 41 / buel 349 / buelin 227, 333 / bugail 103, 205, 212 / bugeiles 39 / bm 36, 67, 347, 350 / bun 221 / bustach 91, 196 / bustl 140 / buwch 69, 210 / bwbach 207, 226 / bwch 133 / bwch gafr 225 / bwlan 207 / bwlch 238 / bwrdd 226, -8 / bwrw 145, 157, 178, 387 / bwth 207 / bwthyn 207, -14 / bwy 289 / bwyall 100 / bwyd 157, 225 / bwydaf 383 / bwydo 383, -7 / bwyf 347, 350 / bwystfil 209 / bwyta 384-5 / bwyta 'eats' 321 / bwytf 384 / bwyty 321 / by 289-90 / bychan 156, 234, 241, 245 / bychydic 311-2 / byd 83, 204, 227 / bydd 83, 346, 350 / byddaf 335, 346, 350, 380 / byddaint 325 / byddar 234, -7, 256 / byddin 227 / byhawt 323, 346, 348, 350 / byif 346 / byinawr 210 / bydysawd 94 / bynnag 293-4 / byrr 87, 129, 156, 239 / byrrach 70 / byth 435 / bytho 347-50 / byw 69, 83, 110, 112, 120, 130, 394-5 / bywied (eqtv.). 395 / bywiog 120 / bywyd 72, 120, 232 / cabl 186 / CABLEGION 191 / cad (vb.) 327, 344 / cad 198, 227 / cadair 8, 166, 199 / cadarn 91, 149, 234 / cadarnhaf 384 / cadau 104 / cadd 342, -4 / cadeirfardd 56 / cadeiriol 20 / cadernid 232 / Cadfan 189 / cadfarch 261 / cadr 160, 185, 234 / cadvid (v.n.) 391 / cadw 52-3, 387-8 / cadwaf 319, 381 / Cadwallon 88 / cadwn 40 / cadwyn 45-6 / cae 69, 165 / caead 72, 116-7 / caent 341 / cael 344, 389 / caem 69 / caentach 389 / caer 203, 210, -6 / Caer Dyf 91, 177 / caeriwrch 157 / caeth 90, 125, 175, 237 / caethion 215 / caethiwed 226 / caf 344-5 / cafas 325, 337 / caff-ael, -el 157, 344, 389 / caffaf 323 / caffat 327, 344 / cafn 156 / caho 344 / caiff 323, 344 / cain 115 / cainc 117, 158, 170, 200, 210, 216, -8 / cais (v.) 321-2 / Calan 30, 71, 221, 225 / calch 17, 18, 225 / caled 126, 235, 242 / caledi 231 / call 236 / callawr 167 / callestr 137 / calon 25, 30, 66, 71-2 / cam ' step' 157, 169, 202, 214 / cam (adj ) 66, 168, 262 / camel 209 / camfa 179, 231 / camlyeu 119, 202 / camre 33, 214 / can (vb.) 320, 372 / cn 68 / can och 451 / can, see cann / canaf 48, 372 / cana-on, -won 40, 118, 211 / canasant 30 / candryll 112, 122 / caneint 325 / caneitio 184 / canfed 259, -60 / canfod 351-2 / canfu 351 / canfm 356 / canfyddaf 351-3 / canhator 324 / canhebrwng 264 / canhoe 352 / canhorthwy 16, 163, 264 / canhwi 328 / canhwyllau 187 / canhwyllbren 203, 228, -9, 270 / caniad 30, 48, 226 / caniadau 54 / caniatu 70 / canllaw 94, 264 / canlyn 264 / canmwy 259 / cann 68, 168 / cann 'with' 65, 405 / cannaid 256 / cannli- 190, 264 / cannoedd 70, 258 / cannu 31, 66, 71, 168 / cannwyf 352 / cannwyll 45-6, 182, 187, 199 / canodd 372 / canon 218 / canpunt 60 / canpwyt 328, 338 / cans 55-6, 443 / cant 100 66, 77, 123, 127, 169, 204 / cnt 67, 344 / cant 'sang' 67, 326, 337, 372 / cantor 30, 301, 233 / cantores 233 / cantref 30 / canu 30, 31, 66, 71, 122, 386 / canys 55-6, 443 / cap 199 / car (vb.) 317, 320, 339 / cr 68, 209, 216 / car, see carr / Caradog 189 / caradwy 319 / caraf 127, 317-9 / carai 100, 335 / carasai 336 / carawr 324 / carbunck 20 / cardota 383, 394 / carech 336 / caredig 252, 319, 396 / caregos 215 / carem 336 / cares 224 / Carfan 165 / cariad 93, 208, 223-6, 232 / carit 113, 324 / carn 80 / Carnedd Ddafydd 225-6 / caro 98, 339 / carodd 337 / carp 199 / carr 68, 79, 137 / carr yr n 136 / carrai 87, 165 / CARRECC 20 / carreg 20, 137, 197 / cartref 184, 228 / caru 105, 319 / caruaidd 256 / carw 80, 196 / carwn 333 / carwyf 339 / cas 127, 214, 236 / caseion 214 / cashdd 342 / cast 67 / castoll 91, 1961 216, 226 / caswir 262 / Cateyrn 182 / cath 133, 207, 222 / cathil 17 / cathl 150 / catholig 53 / catrawd 94 / CATTEIRAUL 20 / catwyf 328 / cau 36, 69, 386 / caul 69 / cawad 38, 83, 126 / cawd 327, 344 / cawdd 127 / cawell 226 / cawg 118 / Cawlwyd 114 / cawn 'stalks' 213, -8 / cawod 28, 38 / cawr 85, 105, 191, 202, 210, -6 / cawsant 344 / cawssoe 328, 344 / cayu 36 / ce(i)thiwa 322 / cebyyaeth 16 / cedwis 325 / cedywch 323 / cefais 344 / ceffyl 197, 199 / cefn 18, 164 / cefnder(w) 109, 216, 224 / cefnderwe 114 / cegin 92, 128, 227, 233 / CEHIT 415 / ceidwad 41, 93, 233 / ceifn 102, 109, 209 / ceigheu 170 / ceiliagwydd 97, 225 / ceiliog 97, 199, 225 / ceiniad 208 / ceiniog 39, 115 / CEINTIRU 109 / ceir (v.) 117, 344 / ceir 'cars' 117 / ceirch 115 / ceisio 387 / cl 333 / celaf 79 / celain 210-2, 215 / celfydd 148, 240 / celfyddyd 213 / cellt 149 / celwrn 125 / celwydd 47, 153 / celwyddog 89 / cemif 319 / cenadwri 226 / cenau 106, 108, 211 / cenedl 63-4, 87, 185, 226 / cenedlaethau 17, 64, 65 / cenfigen 16 / cenhedloedd 63, 187 / ceni 319 / CENITOLAIDOU 17 / cennad 188, 222 / cennyw 352 / CENTH(I)LIAT 17 / cenwch 93 / ceny 319 / CEPHITOR 334, 344 / ceraint 209, 216 / cerais 336 / cer (v.) 322 / cerdd 196, 203 / cerdda 321, -2, -9 / cerdded 390, -6 / cerws 326 / ceri (impf.) 334 / ceri 112 / cerid 335, -9 / ceriff 323 / cerir 316-7 / cerit 324 / cern 87, 136 / cerrig 110-1 / certh 236 / cerwch 323, 333 / cerwyn 46 / cerydd 92 / cesair 177 / ceulo 95, 115, 165, 387 / ceunant 115 / ceuntost 327, 372 / cewri 106, 203, 210 / ch = ch 276-81 / -ch 283-4 / chwaer 29, 102, 135, 189, 206, 212 / chwaerfaeth 59 / chwaethach 29, 439 / chwaff 67 / chwaith 435, -9 / chwalu 141, 159 / chwaneg 29 / chwannen 83, 153, 213 / chwant 29, 221 / chwar-ae, -e 29, 32, 33, 100 / chwardd 84, 320 / chwarddaf 393 / chwarter 260 / chwe 16s, 175 / chwech 88, 135, 142, 155, 191 / chwechach 249 / chwechau 258 / chweched 29, 259 / chwedl 29, 141, 185, 229 / Chwefrol 94, 160, 225 / chweg 236, 249 / chwegr, -wn 135, 166, 224 / chweinllyd 257 / chweir 320 / chwennych 322, 383 / chwenychaf 29, 30, 142, 383 / chwenychu 383 / chwerthin 84, 393 / chwerw 29, 53, 234 / chwerwder 52 / chwerwi 387 / chwi 29, 135, 271, 273, 280 / chwiban 230 / chwibanat 390 / chwidr 141 / chwiliach 389: / chwiltath 394 / chwinrwth 240 / chwioredd 101, 206 / chwith 29, 141, 156 / chwithau 272-4 / chwychwi 271-3 / chwŷd 153 / chŵydd 43 / chwydda 322 / chwydu 143 / chwynn 143, 222 / chwyrn 43, 87, 146, 149, 239 / chwyrnu 44 / chwŷs 135 / chwŷth 43 / chwythaf 29, 44, 144 / chwythat 29 / ci 76, 96, 128, 156, 219, 224 / cib 96 / cica 383 / cicai 227 / cig 221, -5, -7 / ciglef 371 / cigleu 104, 338, 371-2 / CIHIT-AN, -UN 415 / cil 39, 76, 227, 419 / cilia 322 / ciliaf 39 / cilyassant 326 / cilydd 111-2, 169, 306 / CIMADAS 16 / cini-o, -aw 94, 99, 229 / CIPHILLION 23 / CISEMIC 257 / cist 227 / ciwdod 42, 188-9, 194 / ciwed 42, 188, 194, 231 / claddedigaeth 226 / claddu 156 / claws 326 / claear 100 / claer 100, 191, 385 / claerwyn 237, 241, 252, 270 / claf 234 / clafdyeu 197 / clai 225 / clais 156, 266 / clarcod 207 / clas 327 / cledd 156 / cleddau 109, 217 / cleddyf 109, 156, 177, 217, 264 / cleddyfod 177 226, 230 / cledion 54, 235 / cleyvawr 210 / clefyd 199 / clr 226 / clindarddach 389 / clo 108, 113 / cloch 215 / clod 80, 89, 329 / clodfawr 252 / cloff 67, 263 : / clog 66 / clonnau 54 / clorian 229 / CLORIOU 27, 199 / clud 227 / clun 227 / clust 23, 80, 139 198 / clustog 226, 233 / Clustyblaidd 59 / cluttawd 323 / clwyd 43 / clybod 371-2 / clybu 371 / clyd 76, 791, 239 / Clynnog 54 / clyw 102, -7, 112, 120 / clywaf 107, 315, 371-2 / clywch 341 / clywed 17, 28, 120, 371 / clywn 341 / clywspwyt 328, 371 / clywssont 326 / clywysbwyt 371 / cnawd 17 / cnawdol 72 / cneua 383 / cneuen 213 / cnewyll 105 / cnoc 66 / cnyw 108 / coch 67, 234-5 / cocha 322 / cod 227 / codaf 382 / codes 325 / codi 382 / codo 328 / coed 31, 32, 98 / coeden 219 / coedydd 203 / coegddall 97 / coeg-yn, -en 224, 228, -9 / coel 182, 221 / coel grefydd 57 / coelcerth 59 / coes 176, 228 / Coetmor 94, 183, 208 / cof 265 19 / coffa, -u, -af 384 / cofiwn 42 / cog 225 / cl 180 / coll 136, 216 / coll 'loss' 264 / collassam 326 / collassynt 328 / colled (v.) 327 / colled 326, 231 / collen 213, -6, 226 / colles 325 / colofn 90, 180, 227 / colomen 207, 222 / coloven, 17 / colyn 25, 71-2, 177 / confessorieit 208 / Conwy 44, 87 / conyn 213 / cr 159 / Corannyeit 208 / cored 159 / corff 23, 24, 87, 167 / corn 87 / Corneu 107, 114 / Cornwy 107 / corr 87, 137 / corrach 207, 229 / corsen 219 / corun 120 / cosb 67, 87, 142 / cosba 322 / cosbaf 380 / cosbedigaeth 226 / ct 66 / couri 106, 202 / crach 144, 156 / crafangk 20 / craff 143, 156, 236 / crafu 143, 156 / crafwr 233 / cragen 197, 214 / craidd 145, 157 / craig 137, 216 / craith 127 / cramwyth 137 / crane 207 / crasu 137 / creadigol 20 / creadur 208, 232 / creas 325 / CREATICAULL 20 / cred 221 / credadun 13, 122, 220, 397 / credadwy 396 / credaf 133, 319 / cred-doe 113, 328 / crediniol 55, 220 / credu 386 / crefydd 229 / cregin 111 / creifion 222 / creto 113 / crettoch 329 / creulyd 240, 257 / crib 158, 227, -9 / cribin 227, 233 / cristion 214 / crochanaid 226 / croen 31, 165, 196 / croes 196 / croesawu 388 / crogen 137, 197, 214 / cromlech 120 / cronfferf 241 / cronni 95, 388 / croth 67 / croyw 32 / crud 13, 14 / crug 83 / CRUITR 17 / CRUNN- 170 / crwm 239 / crwnn 90, 159 / crwth 151 / crwydr 214 / crwydrad 41, 396 / crwydredig 396 / crwydro 183 / crwydryn 213 / crych 144, 239 / cryd 13, 14 / crydd 49, 125, 200, 233 / cryddionach 215 / cryf 239 / cryfdwr 226, 231 / cryfhf 384 / cryg 110, 156, 239 / cryman 221 / cryndod 226, 231 / crynfa 231 / crynho-af -i 384 / cu 179, 236, 265 / cudd 103 / cuddygl 96, 177 / CUINHAUNT 323 / cuitin 324 / cul 234 / cun (adj.) 236 / cun 221 / cur 227 / curo 387 / cusan 230, 392 / cvinovvant 389 / cw, cwd, cw 291, 294 / cwbl 18, 186, 262, 309 -10 / cwch 207 / cwd 227 / cwhwfan 159 / cŵl 125 / cwm 168 / cwmwd 88 / cwmwl 88 / cŵn 75, 88, 219 / cwningen 213, -7 / cwpan 229 / cwrr 210, 410 / cwrw 148, 225 / cwrwgl 165 ____________________________ / cwsg 396 / cwyd 382 / cwymp 43, 69 / cwyn supper' 99 / cwyn 43, 44, 69, 156 / cwynfan 389 / cwyno 44, 89, 389 / cwynofain 389 / cwyr 45, 99 / cwys 127 / cy- 244, 265 / cybydd 88, 96, 115, 161 / cybyddiaeth16 / cyceei 392 / cychwyn 46, 86, 141 / cyd (conj.) 279, 446 / cyd (eqtv.) 348 / cyd gynulliad 57 / cyd-264 / cydnabod 355 / cydnabyddaf 355 / cydnabyddiaeth 57 / cydwybod 264 / cydymaith 16, 220 / cyfa 181 / cyfair, cyfer 33, 418 / cyfanheddu 188 / cyfar 265 / cyfarfod, -fu 353 / cyfarws 113 / cyfeddach 389, 394, -6 / cyfeillach 336, 230 / cyfeiriad 418 / cyff 24, 67, 175 / cyffaith 34 / cyffelyb 91, 241 / cyffredin 183, 265 / cyffroi 36 / cyffylog 233 / cyf-iawn, -ion 94 / cyfieith-io, -u 387 / cyflawn 125, 244, 265 / cyflea 322 / cyfled 248, 251 / cyfliw 243, 351, 265 / cyflog 229 / cyflogi 388 / cyflym 265 / cyfnesaf 149 / cyfnewidial 392 / cyfnither(w) 207, 224 / cyfodaf 319, 382 / cyfoed 252 / cyfoedion 238 / cyfoeth 28 / cyfoethog 21, 252 / cyfoethogion 238 / cyfr- 190, 265 / cyfraith 148 / cyfran 16, 125, 265 / cyfred 252 / cyfref 252 / cyfrgain 265 / cyfrgoll 265 / cyfrgolla 322 / cyfri 180 / cyfrinach 230 / cyfrwng 403, 420 / cyfrwys 47, 265 / cyfryw 12, 252, 262, 303-4 / cyfurdd 251, 265 / cyfuwch 249 / cyfyd 238 / cyfyl 159, 419 / cyfyng 110 / cyfyrder(w) 223 / cyhafal 265 / cyhoedd 14, 51, 98 / cyhuddo 141, 265 / cyhyd 51, 248 / cylch 413-4 / cylchyna 321 / cyll (v.) 68, 320 / cyll 213, -6 / cyllell 91, 167, 196 / cyllyll 112 / cymaint 169, 249, 251 / cymanfa 226 / cymar 64, 210, 233 / cymdeithas 39 / cymedrawl 187 / cymer 320, 332, 339 / cymeraf 79, 281, 372-3, 380 / cymered 329 / cymersant 326 / cymerth 87, 327, 372-3 / cymerwn 189 / cymerwn 335 / cymharu 64 / cymhedrawl 187 / cymhellodd 187, 325 / cymod 265 / Cymraeg 4, 34-5, 50, 70, 226, 231 / Cymraes 85, 224, 231 / Cymro 85, 168, 196 / Cymru 13, 221, 225 / Cymry 4, 13, 196 / cymryd 79, 151, 372-3, 391 / cymydog 226 / cymydoges 233 / cymynnaf 86 / cymysg 241, 265 / cymysgu 142 / cyn (conj.) 446 / cyn (prep.) 412 / cŷn 91, 103, 201 / cyn 'as' 87, 181, 243-5, 447 / cyn faer 265 / cyn i 421 / cynafon 211 / cynawan, -on 38, 211 / Cyndaf 161 / cynddail 265 / cynddaredd 261 / cynddelw 265 / cynddrwg 244, -6 / cyndyn 237, 241 / cyneddfau 187 / cynefin 30 / Cynfelyn 261 / cynffon 246 / cynfigen 16 / cyngaws 106 / cynghanodd 226, 265 / cyngheussaeth 106 / cynghorion 65 / cynghrair 229 / cyngor 65, 226 / Cyngreawdyr 166, 168 / cynhadledd 226 / cynhaeaf 116-7, 265 / cynhaliaeth 187 / cynhaliwyd 63 / cynhesu 169 / cynhorthwy 16 / cynhyrchol 187 / cyni 168 / Cynlas 181 / cynllwst 139 / cynna 246 / cynnail 320 / cynnal 16, 58 / cynnar 115, 245, 256 / cynne, -eu 168 / cynnes 63 / cynnh- 265 / cynnud 168 / cynnull 113 / cynnwrf 265 / cynnyrch 127 / cynos 88, 215 / cynt 245, 435 / cyntaf 16, 21, 137, 170, 258-9 / cyntaid 265 / cyntedd 78, 170 / cyntefig109 / cynulleidfa 236 / cynuta 383 / cynutai 232, 383 / cynydda 322 / cynysgaeddu 176 / cyraeddadwy 396 / cyrch (vb.) 321 / cyrchfa 231 / cyrchwys 326 / cyrraedd 410 / cyrraidd 320 / cysefin 137, 257 / cysgaf 329 / cysgod 141 / cysgu 185 / cysse 137 / cystal 137, -9, 140, 246, 265 / cystlwn 205 / cystrawen 104 / cysur 201, -8 / cythraul 208 / cyttuun 36 / cytn 36, 50, 119, 264 / cyw108, 112, 223 / cywain 392 / cywion 106 / cywir 87, 110, 265 / cywiro 385 / cywreindab 230 / cywydd 36 / cyygadur 208 / d 56, 274 / da (d)da 254-5 , / da 81, 163, 178, 236, 246, 436, 451 / da di 451 / dabre 363, -6, -8 / dacw 404, 440 / dad- 266 / dad-i-dad 62 / dadleu 17 / dadlwytho 266 / daear 100, 116-7, 147 / daed (eqtv.) 246 / daed = da yd 32, 408 / daeerin 257 / daeoni 165 / daer 100 / daerawl 100 / daeth 364 / daewch 408 / dafad 129, 196 / dafn 203, 218 / dagrau 74, 104, 200, 210-2, -4, 215, - / dagreuoe 215 / dahet 242, 246 / daint (sg.) 203, 205, 210, -7 / DAIR 100 / dal, -a, -y 66, 68, 177, 329, 387 / dalen 214, 218-9 / daliaf 167 / daliwyd 327 / dall 149, l52, 234, -5, -7 / dallt 101, 119 / dalpwyt 328 / dam- 266 / DAMCIRCHINNUOU 27 / damsang 266 / damuna 322 / damunet 266 / damwain 229, 266 / dan 69, 399-400 / danai 398 / danfon 154, 269 / dangos 188, 269, 385, -8 / danheddog 187 / dannoedd 100, 113 / danodd 399 / dant 77, 79, 203, 217 / danwared 84, 390 / dr 203, 210, 226 / dar- 266 / darbod 267, 374 / darffo 351 / darfod 147, 266, 351-2 / darfodedig 351 / darfodedigaeth 147, 226 / darfu 351 / darfyddaf 351-2 / darllain 382, 392 / darllaw 94 / darlleaf 382 / darllenaf 382 / darmerth 267 / darn 79, 149 / daroe 352 / darogan 73 / darostwng 266 / darpar 267, 374 / darparan 323 / darparedig 396 / darstain 267, 380 / darvuan 324, 351 / datgan 266 / datgeiniad 233 / dathoe 363, -5 / DATL 17 / datsein 184 / dau 106, -8 / dau cannoen 270 / daw (v.) 99, 362, 364, -8 / daw 210 / dawn 82 / dawr 373-4 / daywch 32, 408 / dcrwen 226 / ddim 424, 434 / ddwrn tra-dwrn 62 / deall 101, 119 / dealltwriaeth 63 / deau 63; see deh- / dechrau 117, 387 / dechreuaw 325 / dechreuis 325 / dechreuspwyt 328 / dechreussant 326 / dechreuwys 327 / deddf 166, 227 / dedryd 185 / dedwydd 46, 153, 189, 266 / deyw 363-5 / defaid 8, 196 / defni 203, 388 / defnydd 109 / defnyn 214, -7, 229 / defnytadoet 328 / deg 129, 161 / degau 258 / degfed 259 / degle 371-3 / dehau 63, 72, 142, 225 / deheuig 257 / deifio 131 / deigr 90, 166, 200, 210-2, -5, 218 / deigryn 214, -8 / deil 117, 319, 322, -9 / deilen 39, 213, 218, -9 / deincryd 185 / deiryd 375 / dl 68, 363, -5, -6 / delir 71 / delit (aor.) 327 / del-li (v.n.) 388 / delw 51-3 / delwyf 363, -5 / delych 339 / delyessit 326 / dng 67 / dengar 256-7 / dengys 111 / dernynnach 215 / derw 53, 221, -4, 225 / derwgoed 52 / derwin 257 / derwydd 224 / deryw, -w 352, 375 / destl 140 / deuaf 99, 359, 362-9 / deubi 362, -4, -8 / deubwys 60 / deucant 195 / deudroed 35 / deueint 325 / deuent 329 / deuhont 363, -6 / deun 119 / deunaw 94, 258 / deunydd 109 / deuoedd 258 / deuparth 260 / deupen 195 / deupo 363, -6 / deurudd 194 / deuth 363, -8 / deuthan 324 / deuthpwyd 327 / deutimm 363 / deuwell 259 / deuwr 194 / dewin 227, 233 / dewindabaeth 230 / dewissach 251 / dewissaw 325 / dewr 69 / di- 265 / DI 87, 267, 407 / di frawd 58 / di 'thou' 48, 280 / diaabedain 389 / diagk 20 / diagyr 64 / dail 320 / dial (vb.) 320 / dialawr 324 / dialgar 256 / diarhebion 64 / diasbad 142 / dau 'days', see dieu / dau 'truly' 187 / diawl 28, 37, 153, l67, 220 / diben 265 / diboen 265 / dibrin 265 / dibyn 111 / dichell 266 / dichlais 266 / dichlyn 266 / dichon 321, 374 / dichyn 321, 374 / DICONES 325, 375 / dicter 183 / didad 58 / diarbot 373-4 / diddanu 386 / diddawr 373 / diddorol 374 / didduw 265 / didol 186, 265-6 / didoli 144 / diordep 374 / didreftadu 61 / didrist 265 / ieithyr, 420 / dielwha 321 / dienghis 325 / diengyt 391 / dieu 152, 215, 220 / difancoll 185 / diferyn 213 / difetha 384 / difethaaf 384 / diffaith 34, 387 / diffeithio 387 / differaf 372-3 / differth 327, 372 / differwys 372 / diffryt 372, 391 / diffuis 23 / diffyg 266 / diffygio 386 / diffygywys 326 / diffyrth 326, 372-3 / Difiau 59-60, 115 / DIFICIUOU 27, 199 / difri 180 / dig 236 / digelk 20 / digofaint 389 / digon 375, 435 / digones 375 / digonhom 329 / digoni 375 / DIGUOLOUICHETIC 32 / digwyddodd 376 / dihafal 21 / dihangei 187 / dihangol 63, 187 / dihareb 64 / diheu (adj.) 187 / diheu 'days' 187 / dihysbydd 142 / diler 341 / dileu 36, 118 / dilit 39 / dillados 215 / dillistr 387 / dilyn 111, 391 / dilynaf 391 / dilyssa 322 / dilyw 107 / dim 312-5 / dimai 207 / dimyn 315 / din 96 / dinas 96, 203, 229 / Dingad 191 / dinistrio 387 / dinoethi 265 / DINOOT 14, 94 191 / dinustraw 387 / dinustyr 387 / dod 99 / dioddef 37 / dioddefaint 230, 389 / dioer 37, 453 / dog 76, 265 / diogi 231 / diogyn 387 / diolch 383, 451 / diolwch 383 / diosg 140 / DIR 192 / dir 224 / dir- 266 / dirboen 266 / dirchavaud 323 / dirfawr 94, 366 / dirgel 266 / dirmycid 323 / dirmyg 66 / dirwest 266 / dirwy 44 / dis- 266 / DISCL 17 / discynnyn 323 / diserch 139 / disglair 34, 266, 385, -7 / disgleirio 385, -7 / disgwyl 46 / disgyn 7, 185, 266 / diskynnaw 325 / diskynnent 329 / diso 440 / distadl 140, 266 / distaw 94, 266 / distawu 388 / distewi 388 / distrych 266 / distryw 107, 387 / distrywia 322 / distrywiaf 106, 120 / distrywio 387 / disyml 241-2 / divanw 53 / diwael 265 / diwaethaf 251 / diwair 58, 115 / diwat 370 / diwedd 42, 251 / diwedda 322 / diweddaf 251 / diweddar 256 / diwedydd 180 / diweirdap 230 / diwethaf 182, 251 / diwrissint 323 / diwrnod 42 / diwyccom 329 / diwyd 43 / diwyllio 167 / diwyr 43 / dylch 320 / diystyru 38 / DLUITHRUIM 25 / dlyaf, dli 379 / dlyet, dled 379 / do comes 362, 264, -8 / do 430 / dobry 440 / dodaf 332 / doddyw 363-5 / doded 327 / dodrefn 119, l80 / dowyf 363-5 / doed 35, 363, -6 / doedyd 54 / doent 330, 363 / doeth (v.) 363, 364, -8 / doeth 175 / doethinab 226, 230 / doethon 188 / doethoch 326 / doethoe 363, -5 / doethpwyt 327 / dof (adj.) 67, 109, 129, 180 / dof (v.) 362, -4 / dogn 166 / dl 203 / dolurus 257 / doo 69, 102, 113, 146, 152, 431 / dr 68, 129 / doraf, -wn 374 / dorbi 373-4 / doro 342 / dos 360, -6, -8 / dosbarth 267 / dothoe 363, -5 / dothwyf 363-5 / DOU 258 / DOUDEC 258 / dowch 363, -6, -8 / drachefn 61, 410, 419, 438 / draen 90, 164 / draenen 213 / draenog 233 / draig 211 / draw 433 / dreiniach 215 / dreiniog 93 / drem 136, 186 / drewiant 232 / dringhedydd 233 / DRISSI 26 / drum 154, 186 / drwg 199, 236, 239, 246 / drwg drwg 255 / drws 129 / drych 76-7, 88 / drycin 30, 182 / drygioni 226, 261 / drygwaith 57 / dryw 112, 225 / du 96, 179, 234-5 / du hun 275 / duch 339 / ducho 440 / ducpwyt 183, 327, 338 / dug 80, 370 / dugum 338, 370 / dull 136 / DUMNAGUAL 190 / DUMNGUAL 190 / Dunawd 14, 94 / duog 256 / duon 41 / duw 69, 80, 83, 112, 114, 129, 220, 451 / duw Iau 59 / Duw Ofydd 180 / duwdab 230 / duwgwyl 59 / duwiau 199, 220 / duwies 114 / duwiol 114 / Duwllun 59 / Duwmawrth 59 / Duwsul 59-60 / dwfn 96, 129, 156, 164 / dwfr 92, 96, 129, 164, 179, 204, 221, -5, -7 / dwg 80, 321, 370 / dwrn 87, 227 / dwthwn 88, 297 / dwy 107 / dwyawr 94 / dwybunt 60 / dwyfol 114 / dwyfron 194 / dwylo 94, 194 / dwyn 43, 80, 165, 370, 392 / dwyrain 225, 392 / dwys 45 / dwywaith 259 / dwywes 114 / dwyweu 199, 220 / dy- 266, -7 / dy 56, 118, 274, 281 / dyall 97, 101 / dyat 101 / dybi 362, -4 / dyblyg 110 / dybryd 241, 267 / dybu 363, -5, -8 / dyby 362, -4 / dycco 328 / dychan 267 / dychlamu 266 / dychleim 117 / dychlud 266 / dychryn 214, 266 / dychwelaf 141, 159 / dychweled, -ant 329 / dydd 83, 129, 215, -8, 220, -5 / dydd da 451 / dyddbarn 59 / dyddbrawd 59, 228 / dyddfu 147 / dyddhau 183 / dyo 362, -4, -8 / dyuc 338 / Dyfed 109 / dyffo 363, -6 / dyffryn 169, 183 / Dyfi 225 / Dyfnawal 190 / dyfnder 204, 231 / dyfo 363, -6 / dyfod 38, 364, -6 / dyfod 'said' 369 / dyfrhau 183, 384 / dyfry 440 / dyfu 363, -5, -8 / dyfyn 266 / dygaf 80, 338, 370, 380 / dygais 370 / dygan 323 / dygetawr 324 / dygif 319 / dygn 166, 239 / dygyfor 266 / dygynmull 266 / dyhead 390 / dyhiryn 111, 267 / dyld 119, 163, 379 / dyleinw 53 / dyly 491 379 / dylyaf 119, 379 / dylyet 231, 379 / dym- 266 / dyma 440, 452 / dymchwelaf 141 / dymuniad 266 / dymuno 154, 387 / dŷn 14, 38, 91, 146, 154, 200, -4, 210, -6, 223 / dyna 440 / dynan 221, -3, 226, -9 / dyneon 214 / dynes 223 / dyngo 440 / dyniaon 214 / dynion 27, 71, 95, 200, -4, 210 / dynionach 215 / dynol 38 / dynyawl 38 / dyor(fy)yn 323 / dyppo 363, -6 / dyrchaf-ael, -el 267, 345-6, 389 / dyrchafaf 345-6 / dyrchaif 345 / dyrchevid 345 / dyre 363, -6 / dyred 266, 363, 366, -9 / dyrehawr 324 / dyrnod 226 / dyro 124, 343 / dyrraeth 373 / dyry 342 / dyrys 240 / dysdlyt 257 / dysgawdr 201, 232 / dysgedigion 238 / dysgeidiaeth 230 / dyt 450 / dyveinw 53 / dyvi 362, -4 / dyw 83, 218, 220 / dywad said' 338, 369 / dy-wad, -od (v.n.) 38, 364, -6 / dywaid 91, 369 / dywallaw 266 / dywawt 338, 369 / dywedadwy 396 / dywedaf 21, 110, 319, 369 / dywedassam 326 / dyweddi 266 / dywedir 316, 333 / dywedud 13, 54, 114, 369, 390, -2 / dywedwn 329 / dywedwydat 114 / dywedwydyat 114 / dywespwyt 185, 328, 369 / dywetpwyd 183, 328, 369 / dywettut 329 / dywod, see dywad / e (aff.) 277 / e- ech- eh- 142, 250, 267 / e hun 16, 275 / e 'to' 16 / e, ed, see y, yd / eang 63, 237 / eb- 267 / eb, ebr, ebe 376-7 / ebill 201 / ebol 175, 128, 201 / Ebrill 92, 164 l82, 221 / ebrwydd 267 / ech-, see -e / echdoe 267, 437 / echnos 267, 437 / echrys 240 / edau, edafodd 55, 109, 155, 205, 210, -1, -8 / eddestr 208 / Edeirnion 93, 95 / Edern 87 / edeu (vb.) 382 / eewis 325 / edewis 325, 382 / edewit (aor.) 327 / eewit (aor.) 327 / edewssit 328 / edfryd 391 / edifar 132 / edifarh 322 / ediiw 42 / edlym 241 / edn 15, 79, 124, 164, 202 / ednaint 202, -6 / ednod 206 / edrych 16, 385 / edrychaf 88 / edryd, -f 124 / edrydd 321 / edryt 391 / edwaeth 432 / edwyn 353, -5 / eyw 176, 360, -4, 365, -7 / ef (aff.) 427 / ef 271, -3, 280 / ef a (aff.) 428 / ef a(g) 421-2 / efe 271-2 / efenechtyd 60 / efengyl 111 / effaith 71 / effro 143 / efo 271-4, 280 / efo a(g) 421-2 / eglwys 7, 45, 202 / egor 151 / egwyddor 45 / egyr 111, 319 / eh-, see e- / eheda 321 / ehedaf 380 / ehedeg 392, -6 / ehedfan 389 / ehud 63 / ei 30, 274-5 / eich 30, 56, 274-5 / eiddi 282-4 / eiddil 161, 363 / eiddo 39, 282-4 / eiddo-f, -t, -m / eidduni 324 / eiddunt 282-4 / Eifionydd 177 . / eilun 112, 207 / ein 56, 274-5 / EINEPP 154 / Einion 168 / einwch 282-4 / einym 282-4 / eira 177, 225 / eirif 166, 263 / eirinen 220 / eiriol 383 / eirlaw 94 / eirmoet eir(y)oet 277, 438 / eis(i)oes 437 / eisiau 19, 414 / eisteaw 338 / eistedd 78, 181 / eisteddfa 203 / eisteddfod 350 / eisteyssant 337 / eithaf 21, 176, 250 / eithafoedd 238 / eithin 175 / eithr 117, 150 250, 411, 442 / l 360, -5, -7 / elain 210-2 / eleni 187, 436 / elfen 86 / Elffin 167 / elhid 329 / elltrewyn 108, 214, 226 / ellyll 227 / elor 188 / elusendai 197 / elusendyv 228 / elw, -ach 250 / elwyf 360, -5, -7 / elwynt 329, 365 / elych 339 . / emelldioetic 396 / enachaf 451 / enaid 223-4 / enbyd 229 / enbydrwydd 226, 232 / enderig 151 / enghraifft 117 / enillgar 256-7 / ENMEITUOU 27, 136, 199 / ennic 111 / ennill 16 / ennyd 434 / enrhyde 122 / enw 52, 202 / enwi 387 / eofn 17, 179, 267 / eofndra 232 . / eog 72, 134 / eon 179 / epil 70, 128, 267 / epilgar 256-7 / er- 264 / er 398, 401-2, -5 / er cyn 420 / er Duw 451 / er Mair 451 / er mwyn 417 / er na 449 / er ys 420 / eraill 117, 300-1, 304, -5 / erbyd 320 / erbyn 91, 414 / erch 146, 155-7 / erchi 187, 388 / erchis 325 / erchwyn 46 / erchyll 237 / erddo 402-3 / eredic 393 / erfyn 218 / ergyd 111, 229 / erioed 37, 55, 61, 277, 438 / erledigaeth 55, 230 / erlid, -iaf 391 / erllynedd 437 / erlynaf 391 / ermoed 277, 438 / ermyg 264 / erni 98, 398 / erof 402-3 / ers, er ys55, 420 / erthylod 207 / erti (v.n.) 393 / ervynnyeit 390 / ery 3443 / eryr 222, -5 / eryrod 206 / es 411 / esgid 215 / esgob 91, 95, 162, 196, 216 / esgor 267 / esgus 113, 201 / esgynnaf 86 / Estrat 26 / estron 70, 138 162, 208, 267 / estyn 16, 367 / eteil 320 / ethol 71, 144 / ethryb 91, 417 / ethyw 176, 360, 364-5 / eto 41, 113, 183, 432 / ettellis 325 / etton, etwan 432 / etwaeth 432 / et-wo, -wa 41, 432 / etyb 320 / eu 114, 274-5, 281 / eulun 112 / euod 165 / euog 188 / euraid 256 / eure 256 / eurlen 261 / eurllin 261 / euro 387 / eurych 207 / euthum 338, 360, 364, -7 / ewig 207, 221 / ewin 131, 157, 168, 227 / ewyllys 105 / ewyn 47 / ewythr 18, 105, 205, -7 / ewythredd 114 / eyt 359, 364, -7 / f 'my' 56, 274 / f (aff.) 428 / fal 69, 419 / fawr 434 / fe (aff.) 277, 428 / fel na, fel y 449 / fel, 69, 419 / felly 13, 16, 181, 419-20 / ffael, -u, -io 385 / ffau 210 / ffawydd 225 / ffei 450 / ffelaig 50 / ffenestr 17, 18, 87, 189, 203, 227 / ffr 143, 220 / fferru 136 / ffi 450 / ffieidd-dra 226 / ffin 227 / fflach 67 / fflamycha 322 / ffloring 207 / fflwch 236, 239 / ffo, -i 385 / ffoadur 208 / ffochen 143, 159 / ffoes 35, 325 / ffohawr 324 / ffolcen 221, -8 / ffolog 224, -6, 233 / ffonn 24, 143 / ffonnod 226 / fforch 227 / ffordd 23, 227 / fforddolion 222 / fforest 202 / ffraeth 143, -6 / Ffrancod 207 / Ffrangeg 231 / ffreu 156 / ffridd 227 / ffroen 146, 156 / ffruincluymus 326 / ffrwd 143, 156, 227 / ffrwst 143 / ffrwyth 175 / ffrwythlon 237, 257 / ffrydio 156 / ffun 143 / ffurf 73, 103 / ffurfafen 86, 89 / ffust 227 / ffwlcyn 228 / ffyddlon 94, 238 / ffyddlondeb 221 / ffynhonnell 233 / ffynnon 87, 95 / ffyrf 90, 239 / ffyrling 207 / fi 280 / fi a(g) 421-2 / FINN 23 / fo (aff.) 277, 428 / fo 271-4 / frwynglymaw 325 / fry 434 / fu 21 / fy 56, 118, 171-5, 179, l91, 274-275, 281 / gad 320, 381 / gad-ael, -u 346, 381, -9 / gadaf 328, 381- 382 / gadawaf 381-2 / gadawed 329 / gadawyd 327 / gadewis 325 / gado 381 / gaeaf 100, 116-7, 129, 225 / GAEM 100 / gafael 130, l57, 344-345, 389, 395-6 / gafaelaf 344-5, 381 / gafl 166 / gafr 157 / gain 319-20 / gall 68, 320 / gallael 346, 389 / gallaf 153 / gallas 325 / gallu 70, 389 / gallwys 326 / galon 213 / galw 387-8 / galwad 226 / galwaf 39 / galwetawr 324 / gan 65, 169, 405-406, 420 / ganadoe 328, 376 / ganed 80, 327, 376 / gannaf 319, 380 / gantunt 405 / gar, see ger / gardd 203, 237 / garm 136, 389 / Garmon 87, 148 / garr 83, 149, 153, 229 / garth 'close' 151 / garth 'hill' 138 / garw 52-3, 133, 234-5 / garw floeddiast 163, 269 / gast 139, 158, 224 / gato 328, 381 / gatpwyt 328 / gatter 324 / gau 236, 262 / gau broffwyd 57 / gedwch 382 / gedy 382 / gefell 109, 208, 210, 223 / geill 320 / geilw 52 / geilwad 233 / geing 319 / geir (prep.) 410 / geirda 59 / geiriau 38, 199 / geirlon 261 / geirwir 262 / geirwon 41, 234, 235 / geiwi (impf.) 324 / gellych 329 / gelwy 45 / gelyn 213, -4, -7 / geneth 133, 207 / geni 129 / genir 376 / genni 319 / gennyd 398 / gennyf 112, 405 / ger, gyr 91, 410 / gerbron 61, 419 / gerfydd 188, 414 / gerllaw 419 / germain 389, 394 / gerwin 252, -7 / gesyd 92, 320 / getid 329 / geuawc l88, 256 / geudab 230 / gau 158 / giewyn 213 / GILBIN 21 / gildio 392 / gilydd 305-6 / glaif 180 / gln 236, 242 / glanaf 171 / glandeg 70-1 / glanh 323 / glanhd 226 / glanhf 340-1, 384 / glanhau 36, 65, 188, 341, 384 / glanhawyd 47 / glaniaf 385 / glanio 71 / glanwaith 70-1 / glas 67, 83, 130, 234-5 / glasfeinion 337 / glastwr 83, 156 185 / glaw 214, 235 / gledd 130 / gleindit 115 / gleisiad 208 / glendid 115, 221 / glin 83, 96, 160, 199, 227 / glo 108, 221, -5 / glow, -ion 41, 234 / gloyw 32, 98, 130 / gloywddu 237, 252, 270 / gloywwyn 252 / glwth 239 / glynaf 130 / glynfaes 35 / glyw 152, 160 186 / gnawd 76, 78 / go- 267 / go 439 / gobaith 71 / gobrynaf 164 / gochel 141, 391 / gochlyt 391 / goddaith 34 / goddiweddaf 372 / goddiwes 372, 391 / godidog 188 / goiwaw 338, 372 / godre 33, 86 / godreon 119 / godro 394 / gof 160, 203 / gofal 201 / gofaniaeth 230 / Gofannon 77 / gofid 112, 199 / gofuned 267 / gofynnaw 325 / gofynnof 329 / gogana 321 / gogledd 156, 225 / gogr 164, l66 / gogyfuwch 250 / gogyhyd 250 / gogymaint 250 / gohebaf 377 / golau 109, 117, 157 / golch 137 / golchi 41, 127, 153, 166 / golchwraig 2333 / goleuni 40 / gollyngwyd 327 / goloi 75 / golwg 228 / gr 130 / gor- 88, 267 / gorau 117, 246 / gorchfygu54, 371 / gorchyfygu 54, 311 / gordd 153, l88 / gorddiwes 391 / goriweaw 338 / goresgyn 185 / goreu did 338, 361, -5, -7 / goreu, see gorau / goreuon 41, 238 / gorffen 23, 87, 268 / gorffwys 102, 138, 167 / gorffywys 102 / gorfod 268, 351-2 / gorfu 351, 376 / gorfyddaf 351-2 / gorfynt 148 / gori 130 / goris 58, 420 / gorllanw 181 / gorllewin 225, -7 / gormodd 148, 186, 437 / gorpo 351 / gorsedd 78, 190 / goruc 361, -5, -7 / gorucpwyt 328 / gorugum 361, -5 / goruwch 58, 420 / gorwedd 93 / gorweddian 392 / gorweiddiog 93 / gorwydd 208 / goryw 352 / gosgordd 367 / gosparth 267 / gosper 88 / gostwng 266 / graean 116-7 / gramadeg 90, 231 / grt 66 / grawn 77, 129 / Grawys 128, 158, 225 / gre 86 / greddf 129, 160, l66 / GREPHIOU 23 / griddfan 77, 389 / griva 389 / GRIP(P)IUD 23 / GRIPHIUD 23, 40 / gro 108 / grod, grt, 66 / Groeg 34-5, 231 / grofft 23-4 / Gronwy 108, 113 / grudd 39, 199, 229 / Gruffudd 40 / grug 98, 153 / gryghod 405 / grym 239 / grymus 252 / grymuso 257, 387 / guarvy 100 / GUETIG 433 / GUIDDNO 107 / GUINLANN 73-4 / GUIRDGLAS 21 / guiscvis 326 / Guitneu 108, 114 ; / guledichuy 328 / gunelhont 328 / GUOILAUT 114 / GUOLLEUNI 40 / GUOLLUNG 35 / GUORAUT 370 / GUORIT 370 / GUOTAN 399 / GUOTIG 92, 433 / GUOUN 69, 95 / GURT 24, 406 / guru 28, 108, 113 / GUTAN 399 / Guto 133, 156 / gvyrhaud 396 / gwa-, gwo-, 267 / gwacter 183 / gwada 321 / gwadaf 370 / gwaddol 226 / gwadn 186 / gwae 103, 114, 450 / gwae fi 280, 450 / gwaed 31, 114, 221, -5 / gwaedd 114 / gwaedlyd 357 / gwaedu 386 / gwael 166 / gwaell 91, 196 / gwaelod 114 / gwaeth 246-7 / gwaethaf 98, 243, 246, -7 / gwaethiroe duw 440 / gwaethwaeth 255 / gwaethygaf 383 / gwaewawr, -ar 210 / gwag 67, 72, 184, 234 / gwaglaw 56 / gwagr 164 / gwahan 51 / gwahaniaeth226 / gwahardd 51 / gwair 86, 225 / gwaith 'fois' 132, 152, 228, 259, 435 / gwaith 'work' 156, 228, 367-8 / gwala 177 / gwaladr 82 / gwalch 196 / Gwalchmai 115 / gwall, -us 148, 2 [sic] / gwallgofrwydd 232 / gwallt 28 / gwalltfelyn 241 / gwan 237 / gwanaf (n.) 130 / gwanaf (v.) 372, 380 / gwanc 220 / gwanhf 384 / gwanllyd 257 / gwant 326, 337, 372 / gwanu 130 / gwanwyn 45, 101, 225 / gwar-, gwor- 267 / gwaradwydd 84 / gwar-ae, -e 29, 33, 84, 100 / gwarandaw 54 / gwarawt 79, 338, 370 / gwarch-adw, -od 51, 268 / gwarchaea 322 / gwaredaf 79, 370, 380 / gwaredwr 3, 88 / gwares 339, 370 / gwareu 338, 365, -7 / gwarr 125, 137 / gwarth 84 / gwarthaf 137, 180 / gwarthafl 218 / gwartheg 125-6, 222 / gwas abode 139 / gwas 88, 139, 300 / gwas ystavell 26 / gwasaidd 256 / gwasanaeth 139, 226, 230, 388 / gwasanaetha 322 / gwasanaethaf 381, -8 / gwasarn 139 / gwasgaraf 141 / gwasgod 141 / gwastad 82, 139, 267 / gwastatf 384 / gwastavel 26 / gwastrawd 200 / gwastrodedd 394 / gwatwar, -or 38 / gwaudd 69 / gwaun 69, 95, 165, 203, 210 / gwawd 37 / gwawr 136 / gwawr dlosferch 117 / gwayw 32, 102, 114, 209 / gwbost 353 / gwddf 145 / gwedd 80, 90, 152 / gwedawt 51 / gweddi 130 / gweddech 329 / gweddir 341 / gweddwr 42 / gweddwyf 43 / gweddw 234 / gwedy 92, 409-410, 433 / gwedy r 429 / gwedy y 449 / gwegi 231 / gweheirdd 51, 117, 320 / gwehydd 201 / gweiddi 93, 122, 386 / gweini 93, 381, 393 / gweint 327, 372 / gweiny, -a 322, 380 / gweinyddaf 393 / gweithdai 197 / gweithdy 57 / GWEITHGNO 107 / gweithio 386 / gweithiwr 41, 233 / gweithiwyd 41 / gweithred 229, 232 / gweithwyr 41 / gwl 320 / gwelaf 315, 390 / gwelai 7, 33, 316 / gwelas 325 / gwelat 327 / gwelawr 324 / gweld 55, 67 / gweled (imps.) 327 / gweled 55, 390 / gweledig 30, 396 / gweledigaeth 199 / gweles 325 / gwelhdd 342 / gwelher 324 / gwelhvy 328 / gweli (impf.) 324 / gwell 153, 246 / gwellau 109, 212 / gwellt 87, 130, 225 / gwellwell 255 / gwellygyaw 383 / gwelsom 326 / gwelw 130, 158, 234 / gwelwi 387 / gwely 86, 130 / gwelyau 119 / gwelyyn 146 / gwn 12, 227 / gwendid189, l99, 226, 231 / gwenhieithio 387 / gweniaith 34, 93, / Gwenllian-t 72, 179 / gwenllys 261 / gwenn 12, 90 / gwennaf 120, 242 / gwennol 209 / Gwennwys 46 / Gwent 86 / gwenu 12, 87 / gwenwyn 45-6 / gwenyn 213 / gwerchyd 321 / gwerendeu 320 / gwerendewych 122 / gwerin 226-7 / gwern 87 / gwernenni 203 / gwerthefin 257 / gwerthfawr 252, 256 / gweryd 370 / gwescery 319, 323 / gwesgyr 320 / gwestai 200 / gweun 69 / gwewyr 209 / gwail 216-7 / gwal 101, 216-7 / gwialen 101, 216-217, -8 / gwib 227 / gwiberod 206 / gwich 18, 227 / gwionot 207 / gwig 227 / gwin 12, 96, 225, 227 / gwindei 197 / gwindy 270 / gwinllan 56, 96, 181, 228, 261 / gwinoedd 12 / gwinwydd-en 89 / gwir 75, 152, 236, 262 / gwirio 385 / gwirionedd 229 / gwiscof 329 / gwisg 140, 204, 227 / gwith 29 / gwlad 28, 82, 100, 152, 203, 225 / gwladaidd 256 / gwladgar 257 / gwln 82 / gwlanog 256 / gwledd 204 / gwledig 227, 233 / gwledycha 322 / gwlith 127 / gwlithyn 111 / gwlyb 75, 127, 152, 239, 242 / gwlybaniaeth 230 / gwlych 127 / gwlypaf 182 / gwn, see gwnn / gwnaoe 361 / gwnaed 35 / gwnaeth 337 / gwnaethan 324 / gwnaethoe 361, -5 / gwnaethpwyd 185, 327 / gwnaf 28, 152, 359, 361-362, 364-8 / gwnahawnt 323 / gwnaho 323, 328 / gwni 36, 69, 70, 115, 364 / gwnaid 364 / gwnaw 323 / gwnawn 36 / gwnech 339, 361 / gwneddyw 361, 365 / gwneif 319 / gwneir 117 / gwnelwyf 361 / gwnelych 339 / gwneud 366 / gwneuthum 337, 361, -7 / gwneuthur 362, 366-8, 393 / gwney 319, 323 / gwnadur 208, 226, -9, 233 / gwnadyddes 233 / gwno 152 / gwnn 89, 353-6, 380 / gwobr 267 / gŵr 12, 89, 196, 224 / gwrachod 207 / gwrageddos 215 / gwraidd 129, 152, 198 / graidd 89 / gwraig 28, 210-212, 224 / gwrandaw, -af, 54, 118, 381, -8 / gwrandawiad 106 / gwrand-awsom 326; -ewch 319, 341 / gwrcath 225 / gwrda 59; 61, 196 / gwrdaaeth 61 / gwrdd 239 / gwreica 383 / gwreichion 222 / gwreiddyn 111-2 / gwreigan 226, 230 / gwreigdda 59 / gwreith 152, 337, 367, 373 / gwrendy 320 / gwres 130, -7 / gwresog 256 / gwrhavv 242, 251 / gwrid 84, 227 / gwrido 387 / gwrith 337, 367 / gwrm 239 / gwrol 12, 89 / gwrtaith 160, -4 / gwrth- 89, 268 / gwrthebaf 377 / Gwrtheyrn 50 / gwrthglawdd 268 / gwrthleit 329 / gwrthrych 183 / gwrthun 268 / gwrthuni 232 / gwrysg 83, 142 / gwryw 108, 112, 222-3 / Gwy 43 / gwyar 45, 101 / gwybed 180 / gwybod 353-7 / gwybm 36, 356 / gwybydd 354 / gwybyddant 329 / gwych 239 / gwychr 239 / gwŷdd 43 / gŵydd 'goose' 43, 45, 89, 132, 188, 225 / gŵydd 'presence' 43, 80, 99 / gwyddau 44, 89 / Gwyddel 207 / Gwyddeleg 231 / Gwyddeles 231 / gwyddiad 88, 335, -9, 354, -6 / Gwyddno 108 / gwyddost 353 / gwyddud 324, 356 / gwydn 239, 242 / gwydr 225 / gŵyl 91, 320 / gŵyl 'modest 43 / gŵyl 'vigil' 43, 225 / gwylat 390 / gwylch 41 / gŵyll 43 / gwyllt 47, 131, 239-40 / gwylychyt 323 / gwymp 236, -9 . / gwyn fyd 451 / gwyn, see gwynn / Gwyndodeg 231 / Gwyndyd 46 / Gwynedd 46, 120 / gwynfa 3 / gwynn 38, 43-4, 90, 188, 235, -9 / gwynnach 89 / gwynnoe l70 / gwynnu 44 / gwynt 89, 97, 225 / gwyntyll 112 / gwypwyf 354 / gwypych 329 / gwŷr 13, 38, 43, 89, 196 / gŵyr 'bend' 43 / gŵyr 'knows' 13, 43, 353, -6 / gwyrdd 22, 43, 90, 239 / gwyrddlas 21, 261 / gwyrdroi 70 / gwyrth, -iau 89 / gwyry 120, 178, 217 / gwys 75, 80, -9, 127, 152 / gwystl 43, -5 / gwystviled 206 / gŵyth 43, 144 / gwyw 89, 100, -2, 112 / gwywa 321 / gyd ag y 449 / gyda(g) 14, 421 / gyfarwyneb a(g) 421 / gyferbyn a(g) 421 / gylch 41 / gylfin 21, 167 / gynneu 435 / gynt 435 / gyntaf 435 / gyr 410 / gyrhawt 323 / gyrr 87, 137 / ha 450 / HA, HAC 187 / had 75, 82, 134, / hadl 78, 185 / hadyd 122 / haeach, -en 243, 435 / haearn 32, 90, 100, -1, 116-7, 134, 149, 196, 225 / hael 129 / haelioni 332 / haelon 234 / haer 129 / haf 147, 225 / hafal 80, 134, 236 / hafddydd 122, 261 / Hafren 134 / hagen 442-3 / hagr 81, 236 / haha 450 / haidd 145 / halen 74, 147 / hallt 67 / hanbych 351 / hand-wyf, -id, -oe 352 / hanereg 231 / hanes 226, -9 / hanffo 351 / hanffyddaf 351-2 / hanfod 269, 351-352 / hanner 260 / hanoedd 352 / hanpych 351 / HANTHER 170 / hanwyf 352 / hap 66 / hardd 187, 234-5 / harddwch 70 / Harlech 181, -7 / hatling 207, / haul 69, 106, -8, 191, 229 / hawdd 135, 236, 247, 436 / hawdd amor 451 / hawddfyd 247, 256-7 / hawddgar 247, 256-7 / hawl (v.) 321 / haws 247 / hayarn, see haearn / heb (prep.) 69, 401-2, -4 / heb (v.) 20, 127, 271, 376-7 / heb amlaw 419 / heb gan 420-1 / hebaf 377-8 / heblaw 419 / hebod 398 / hebof 401 / hebog 199 / hebrwng 151, 269 / hebryngyat 233 / hebu 377 / heddiw 42, 112, 187, 436 / heddwch 78, 232 / heddychlon 257 / hedydd 225 / hedyn 122 / hefyd 432-3 / hegl 141 / heibaw 401-2, -4 / heibio 401-2, -4 / heini 93 / heinyeu 170 / HEITHAM 21, 187 / hel 66, 387 / hela 387 / HELCHA 387 / HELGHATI 387 / help-io, -u 385 / helw 53, 250 / hely 177-8, 387 / helyc 321 / helynt 232 / hn 68, 134, 236, 247-8, 261 / henadur 232 / henaint 117, 226, 230 / henddyn 261 / henffych 351 / henffych well 452 / Henllan 181 / Henllys 181 / heno 113, 140, 176, 436 / HENOID 140 / henuriaid 208 henw 187 / henwr 57, 261 / henyw 352 / heol 103 / hepgor 183 / HEPP 20, 377 / herwydd 188, 414-5 / hesb-in, -wrn 224 / hesg 142, 222 / hestawr 134 / HESTORIOU 27, 199 / het 66, 199 / heuldes 57 / heulo 387 / heulog 72 / heulwen 59, 239 / heyernin 257 / heyrn 35-6, 90, 101, 221 / hi 271, -3, 280 / hi a(g) 421-2 / hil 82, 227 / hilyynt 40 / hin 227 / hindda 59 / HINHAM 347 / hir 84, 96, 134, 248 / hir feinwyn 269 / hiraeth 226, 388 / hiraethodd 376 / hiriell 226 / hirllaes 181 / hithau 272-4 / hoed 153 / hoedl 84, 98, 185 / hoelied 327 / hoelio 386 / hoff 23, 236 / hoffym 324 / hogi 187 / hoian a 450 / holl 68, 262, 308-9 / hollre 308-9 / hollt 141, -3 / hollti 159, 167 / hon 295-9 / hongian 392 / HONIT 442 / honnaid 396 honno 295-9 / hoyw 32, 234 / hoywon 41 / hu, huw 450 / hual 110 / huan, 191, 221 / huawdl 119 / huddygl 78, 154 / hued 206 / hug 227 / HUI 29 / hun 'self 275, 306-7 / hun 'sleep' 13, 84, 126, 134 / hunan 306-7 / hundyeu 119, 197 / hwch 133, 175, 227 / hwd-e, -y 16, 379-80 / Hwlcyn 230 / hwn 294-9 / hwn acw 295 / hwn yma 295 / hwnnw 28, 113 181, 294-9 / hwnt 86, 431 / hwrdd 143, -6, 153 / hwy (pron.) 271, 273 / hwy, -af 84, 248 / hwyad 101 / hwylbren 203, 270 / hwylia 322 / hwynt 43, 69, 271, -3 / hwyntau 272-4 / hwynt-hwy 371- 273 / hwyr 69, 84 / hwythau 272-4 / hy- 268 / hy 86, 178, 239 / hyd 84, 248, 415, 446 / hyd ar, at 421 / hyd tra 445 / hyd y 449 / hyd yn 421 / hyd yn oed 421 / hydab 230 / hyddod 206 / hydr 239 / hydred 232 / hydref 179, 185, 225 / hydyn 268 / hyfryd 241-2, 268 / hygar 268 / hyglod 237 / hyglyw 112, 237 / hyhi 271-3 / hylaw 124 / hyll 239 / hŷn 13, 247-8 / hyn 193, 295-9 / hynaf 87, 247-8 / hynafiaeth 230 / hynafiaid 238 / hynaif 109, 238 / hynn, see hyn / hynny 113, 295-9 / hynt 86 / hyny 446 / hysb 239 / hysbys 240 / hyt yman 433 / Hywel 268 / 'i 276-81 / i blith 416 / i ffwrdd 228, 438 / i fyny 13, 180-1, 437 / i fysg 417 / i gilydd 305-6 / i gyd 61, 264, 438 / i 'his her' 37, 274, 281 / i 'I' 48, 280, / i lawr 437 / i maes 437 / i mewn 437 / i 'to' 37, 87, 180, 267, 407-8 / i waered 437 / I.IMNINT 323 / iaith 37, 152, 204, 226 / IAR 27 / ias 147 / iau (cpv.) 248 / Iau 104 / iau 'yoke' 104, 109, 147 / iawn 434 / IBEN 323, 333 / Iddew 40, 201 / iddi 407 / iddo 112, 407 / e 430 / iechyd 226 / iefanc 104-5 / ieithoedd 39 / Iesu 26, 27, 70 / Ieuan 27, 104 / ieuanc 104-5, 151, -8, 169, 234, 248 / ieuenctid 185 / ifanc 104-5, 248 / igam ogam 62 / IGRIDU 405 / II. OLD WELSH / ill 275 / im, imi 407 / imparthred 416 / in the order of the Latin alphabet, / ing 110 / iolaf 383 / ioli 147 / Iolo 35, 71, 133 / in, ir 89, 152, 221 / Ionawr 94, -7 / Iork 20 / i'r eithaf 439 / IR 'the' 192 / irlwyn 261 / is eil 419 / is, (prep.) 398, 401, -3, -5 / is, -af 248 / Iscolan 26 / isel 248 / isgaud 141 / islaw 398 / iso, -d 403 / istaw 403 / Istrat 26 / Ithel 32, 40 / ITHR 150, 411 / IUDHAIL 32, 40 / IUDNOE 107 / IUDNOU 108, 114 / IURGCHEILL 24 / i'w 277, 408 / iwch 29 / Iwerddon 77, 153 / iwrch 42, 87, 147, 196 / iwt 42, 147 / iyrchell 37, 320 / Kaerllion 165 / kafreiht 16 / kallonneu 73 / kann 'since' 443 / kany(t) 443 / karassam 336 / karhei 336 / karher 339 / karhont 189, 339 / karwy 98, 339 / kedwy 45 / keffy 344 / keimat 169 / keint, -um 327, 337, 372 / keithiwet 93 / Kelynnawc 54 / kemerrws 326, 372 / kenedloe 17, 64 / kenhadeu 63, l88, 199 / kenhittor 324 / kenhyn 406 / kennadeu 63 / kennhyadu 38 / ker 410 / keraw 325 / ket 446 / ketymdeith 16 / kevel 447 / keyrydd 35, 93, 203, -10 / klywi 324 / kuynhivv 319 / kweirywyt 54 / kyfeillt 167 / kymerwys 337 / kymone 252 / kymyrth 24, 87, 326, 373-3 / kynhellis 187, 325 / kynnic 387 / kynnigywyt 328 / kynnully 319 / kyny(t) 446 / kyscwyt (v.n.) 390 / kyveryw 353 / lach 67 / law dra-llaw 62 / law yn-llaw 62 / lawer 434 / LEILL 25 / LENN 25 / lied 248, 439 / lin o-lin 62 / LITAN 73 / llac 66 / llachar 144 / lladd 156 / lladded 327 / lladdedig 396 / lladdfa 231 / llao 325 / lladron 198, 200, 211, / lladrones 224 / llaes 176 / llaesa 322 / llaeth 221 / llafur 21, 161, 221 / llafurus 257 / llafuryaw 39 / llafvuryus 40 / llai 165, 245, 435 / llaid 69 / llall 299-301, 304-5 / llan (n) 199 / Llanbadarn 225 / llanc 199 / llanciau 170 / Llandecwyn 184 / Llanecil 59 / llanw 53, 388 / llariaidd 177 / llas 327, 338 / llatai 223, -7 / llath 227 / llathr 234 / llathraid 256 / llathrwyn 252 / llavnawr 210 / llaw 82-3, 178 / llaw 105 / llawen 236 / llawenh 322 / llawenhaodd 376 / llawer 310-1, 435 / llawhir 64 / llawir 64 / llawn 77, 124 / llawr 83, 124 / llawwag 56 / lle 67, 86, 178, 277, 288, 435 / lleban 207, 221 / llech 18 / llecyn 221, -6 / lled- 262-3 / lleessynt 338 / lledffer 262 / lledfryd 263 / lledfyw 112, 262 -263 / llei (impf.) 324 / llediaith 183 , / lledled 255 / lledr 225 / lledred 232 / lledu 386 / lledwag 262 / llef 180, 389 / llefain 33, 389 / llefaru 122 / lleferydd 122 / llefrith 160 / lleiaf 72, 245, 435 / lleiddiad 208, 233 / lleidr 90, 198, 211 / lleilai 255 / lleill 299-300, -4 / lleithig 111 / llemain 389 / llemhidy 233 / llenwi 388 / lleot, llewod 40 / llesg 142, 236 / lleshaodd 376 / llessach 251 / llesseint 338 / llestr 203 / lletaf 248 / lletrin 257 / lletteuech 329 / llettyeu 197 / lletya 321 / llew 69, 102 / llewes 224 / llewni 388 / llewod 40, 72, 206 / llewych 32, 109 / llewychaf 381 / llewychawt 396 / Lleyn 16, 35-6 / lli 180 / lliain 225 / lliaws 94, 97, 99, 203, 262, 311 / llid 227 / llidiog 256 / llif 'flood' 214, 227-8 / llif 'saw' 227-8 / llifo 387 / llifo 'dye' 28 / llin 227 / llinat 64 / llinyn 111-2 / llipryn 207 / llith 91, 227-8 / llith 'mash' 227-228 / llithro 125 / lliw 28, 110 / lliwio 28 / lliwydd 43 / llo 197, 223 / lloches 231 / lloergan 168 / lloerig 257 / lloffa 178, 182, 383 / llofrudd 57, 178 / llofyn 178 / llon 236 / llonaid, llond 55 / llong 23, 66, 86 168, 198 / llonni 388 , / llosg 396 / llosgfa 231 / llosgwrn 140 / llost 126, 138-9, 147 / llu 109 135, 204 / lluchio 118 / lludded 226 / lluddedic 20 / lluddias 393 / llug 157 / lluman 159 / Llun 231 / llun 39 / lluniaeth 226 / llunio 39 / llunnya 329 / lluosog 97, 99 110, 311 / lluosogrwydd 311 / lluossy 203 / llusgo 139 142 / lluwch, -io 118 / llw 113, 165, 202 / llwdn 206 / llwfr 239 / llwgr 239 / llwm 234, -9 / llwnc 220 / llwrw 415-6 / Llwtlaw 183 / llwyaid 226, 230 / llwybr 18, 43, 69, 127 / llwybrau 72 / llwyd 235 / llwydda 322 / Llwydiarth 163 / llwyn 203 , / llwynog 207, 233 / llwyr 236 / llwyth 25, 218 / llychlyd 257 / llydan 84, 126, 155, 234, 248 / llyfn 135, 239 / llyfr 18, 199 / llyfu 131 / llygaid 8, 196 / llygeitu 186 / llygod 206 / llygota 383 / llygru 166 / llym 234, -9 / llyma 440, 452 / llyn 229 / llyna 440 / llynges 226, 231 / llyngyr 131, 168 / llys 84, 140, 229 / llysfrawd 94 / llysseuoe 215 / llyssewyn 213 / llysywen 135 / llythrennau 34 / llythyr 120 / llythyren 226 / llyw 107, 112, 120 / llywia 320 / llywiaf 106 / llywawdr 232 / llywy 44 / llywych 32 / llywychedic 32 / llywydd 120 / Llyyn 16 / LOGGOU 198 / 'm 276-81 / m,irw.ich 395 / mab 20, 67, 72, 128, 200, 210, -5 / maban 226 / mabaron 114, 214, 226 / mabmaeth 59 / maccwy 208 / mach 216 / machlud 55 160, 186 / Machno 108 / mad 236, 436 / maddeu 387 / Madrun 97 / madws 113 / mae 346-50, 448 / mae ef 430 / Maelan 165 / Maelgwn 6, 189, 261 / maen 196, 203, 225 / maent 69, 346, -9 / maer 202, 210 / maes 31, 32, 35, 203, 210 / Maesyfed 186 / maeth 373 / magadoet 328 / magwyd 327 / Mai 102 / mai 271, 448 / mai e 430 / maidd (v.) 322 / maidd 145 / main (adj.) 39, 234 / main (pl.) 115, 196 / maint 117, 249 / maith 39 / mal 69, 288, 419 / mal na 449 / mal y 449 / malaf 79 / maleisddrwg 252 / malpei 441 / mam 12, 199 /